Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår"

Transkript

1 Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: Tlf avdelingene: Froskedammen: Ekornredet: Storebarna gr Rød Storebarna gr Blå Årsplan for Barnehagen Vår, Fossum Terrasse barnehageåret

2 Innhold VI ER FOSSUM TERRASSE Velkommen til nytt barnehageår!... 3 DAGSRYTMEN VÅR:... 5 FASTE UKEAKTIVITETER DETTE ÅRET:... 5 FORUTSETNINGER OG FØRINGER FOR DET PEDAGOGISKE ARBEIDET HER:... 6 VÅR VISJON... 9 STOREBARNS AVDELINGENE SOSIAL KOMPETANSE OMSORG, OPPDRAGELSE OG DANNING LEK OG LÆRING TUR Utelek: FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: ANTALL, ROM OG FORM HVERDAGSSITUASJONENE; DOKUMENTASJON/VURDERING BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OVERGANGER FOR BARNA årsgruppen: FORELDRESAMARBEID Evalueringer for barnehageåret ÅRSKALENDER BARNEHAGENS TRADISJONER Vedlegg til årsplan om sikkerhet, barn og sykdom, bursdagsfeiring SIKKERHET FOR FORELDRE: REGLER VED SYKDOM HOS BARN BURSDAGER: Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 2

3 VI ER FOSSUM TERRASSE Storebarna Elg og Hare/Rød og Blå: Jeanette Hodne, pedagogisk leder Stine Skjemstad, pedagogisk leder Monica Rodriguez, assistent Linda Hellstrøm assistent Julie Mosby, assistent(60%) 28 barn født Småbarna: Ekornredet: Froskedammen: Therese A Lie, pedagogisk leder (80 %) Rebecca J Gulbrandsen, assistent Susanne Jonasson, assistent Renè Frauenlob, assistent Fatima Al-Hasnawy, assistent frosk og ekorn deltid 14 barn 1-3år 15 barn 1-3 år Ane Brænd, pedagogisk leder Kristiane F Lindholdt, assistent Kinga Zsako, assistent Benedicte Huse, ped.leder/gruppeansvarlig Styrer Marit Rygh Eier: Hanne Klamerholm Adresseliste for barnegruppene ligger ute på hjemmesiden. Gi beskjed dersom noe må oppdateres. Velkommen til nytt barnehageår! Sommerferien er forbi og et nytt barnehageår er i gang. Vi gleder oss til masse lek og læring inne som ute! Denne høsten er gruppesammensetningen litt annerledes enn den har pleid å være. Vi gleder oss til å prøve dette og er ganske sikre på at barn, foreldre og ansatte vil trives godt i år også! Alle avdelinger har fremdeles sine faste turdager det er stas med drikke og sitteunderlag i sekken. Vi prøver å lage mat ute i skogen hver uke men noen ganger gjør været eller turmålet at dette blir vanskelig, spesielt for de minste barna. Vi har også mulighet til å spise mat ute på bålplassen inne i barnehagen. Vi håper turene også i år skal være preget av tid for barna til å boltre seg i andre omgivelser samtidig som vi vil ta med utstyr slik at vi kan gjøre nye og spennende ting ute i skogen både med de minste og de eldste! Vi skal også få et nytt «utehus»; Mulithuset som vil fungere som en base for de av de eldste barna som for tiden er i utegruppe. Utegruppe er nytt av året. Der vil halve barnegruppen på storebarna bytte på å være. Utegruppe vil si at man stort sett er ute mellom kl hver dag. De vil ha ulike aktiviteter og være mye ute på tur. I multihuset vil de ha mulighet til å sitte ned, slappe og ha aktiviteter selv om det skulle være kaldt eller vått. Der er det mulighet til å ha samlinger, lage mat osv.. Hvis huset er ledig, er det fint for småbarna å spise her på turdager også. August er temaet ta vare på hverandre og bli kjent. Da vil vi på alle avdelinger ta oss god tid til å bli kjent med nye barn og nye gruppesammensetninger. Vennskap og glede står i sentrum på alle Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 3

4 avdelingene. Vi vil prøve å lære barna gode måter å omgås hverandre på og lære dem å ta vare på alle på avdelingen og i barnehagen. Trøst, omsorg, lek og glede er viktige stikkord! Gjennom hele året vil alle avdelingene ha fokus på utvikling av barnas sosiale kompetanse. Vi vil ha vennesamlinger og jobbe for en god og inkluderende tone mellom barn og voksne. Vi har også foreldrekaffe i august. Da håper vi mange tar seg tid til å komme, slik at også foreldrene kan bli litt kjent med alle barna og de andre foreldrene. Utover høsten har avdelingene ulike temaer, men en del er gjenkjennelig hos alle. Høsten og hva som rører seg i naturen rundt oss vil så klart være ting vi tar opp på ulikt vis. Vi har felles høstfest i september og i oktober kommer FN dag og aktiviteter knyttet rundt dette være sentralt. George, fadderbarnet vårt, skal vi samle inn penger til gjennom blant annet produkter barna lager for salg. Storebarna vil ha mer fokus på FN dagen og snakke om andre land, tradisjoner, oppvekstmiljøer osv. enn de minste. Begge avdelingene vil ha mye forming og kreative oppgaver i forkant av dagen. Desember blir det mye felles på huset. Alle skal lage julegaver og julepynt, bake, synge julesanger og høre julehistorier. Felles morgenstund hver mandag i advent og masse felles arrangementer i hele desember. Er vi heldig kommer nissen på besøk også. Tema for perioden januar-juli er ikke avklart, dette vil vi tenke på utover høsten og først i januar blir dette klart. Vinter og vinteraktivitet vil være sentrale aktiviteter og fra påske og frem til sommeren blir det masse tid ute igjen! Syklene skal frem og vår og sommer skal nytes. Sommerleker, blomsterplukking og lange deilige turer er bare noe av det som skjer da! Alle avdelinger vil ha fokus på naturen og alt som kommer frem/tilbake etter en lang vinter. Vi vil også i år ha ekstra fokus på språk. I samlingsstunder, gruppeaktiviteter og felles aktiviteter vil dette flettes inn på ulikt vis. Vi har mye godt pedagogisk materiell som vi kan bruke for å gjøre dette variert og spennende. De voksne må være bevist sin rolle som gode rollemodeller og bruke språket på en konstruktiv og god måte med barna. I løpet av året vil hver avdeling ha ulike ting de vil jobbe ekstra med alt etter barnas språk og interesser. Alle barna på alle avdelinger skal oppleve et rikt og variert språkmiljø. Både småbarna og storebarna vil ha ulike aktiviteter gjennom året i mindre grupper. Utegruppe blir en viktig satsning fra høsten. Vi vil evaluere den i desember og justere innhold, intensitet osv. etter dette. Små-barna vil ha egne 2-årsgrupper på tvers av avdelingene. Det kan være turer, lek, spill, forming osv. Dette vil øke i intensitet fra jul til sommer. Da er det mange som begynner å sove litt kortere og vi har mange muligheter til gruppeaktiviteter mens de minste sover. Vi gleder oss til et nytt år med barna og dere foreldre! Hilsen alle i barnehagen v/ Marit Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 4

5 DAGSRYTMEN VÅR: Barnehagen åpner Frokost, medbrakt Morgenmøte (for barna, hva skjer i dag på avdelingen) Aktivitet inne eller ute Bleieskift, do-besøk, håndvask og ev samlingsstund Lunsj, varmmat Soving for de minste, utelek for de eldste Ca mat (medbrakt, men frukt fra Bhg) Barnehagen stenger, foreldre skal være i barnehagen til 1650 FASTE UKEAKTIVITETER DETTE ÅRET: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Pedagogmøte kl Turdag for Ekornredet og Storebarna Avd.møte småbarna kl Fellessamling siste onsdag eller fredag i måneden Turdag for Froskedammen Avdelingsmøte storebarna kl Avdelingsmøte vil si at alle de ansatte på avdelingen sitter ned og diskuterer og planlegger. I tiden det er møte, vil en annen avdeling passe deres barn. Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 5

6 FORUTSETNINGER OG FØRINGER FOR DET PEDAGOGISKE ARBEIDET HER: Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager Barnehager i Norge er underlagt Utdannings Dep. De har utarbeidet Rammeplan for barnehager. Dokumentet skal sikre en lik pedagogisk plattform i alle barnehager i Norge. Rammeplanen har stort rom for lokale tilpasninger. Noen deler av rammeplanen kommer mer igjen i vårt arbeid enn andre men det er viktig at vi har et variert og godt pedagogisk arbeid som sikrer et godt og allsidig opplegg i barnehagen for alle barna. Rammeplanen er bygget på Lov om barnehager. Se mer av rammeplanen på: Kommunes satsningsområder sats tidlig land trygt I tillegg har både stat og kommune ulike satsingsområder som skal sikre utvikling av ulike felt i barnehagen. Kommunens motto er sats tidlig land trygt og betydningen av tidlig innsats er tydeliggjort. 5 områder vektlegges særlig; Fokus på mestring og positive opplevelser Kompetanseheving av personalet gjennom kurs, pl.dager/pers. møter og nettverk for pedagoger Tid og rom for omsorg og gode relasjoner Barn under 3 år Mange års erfaring med egne småbarns avd. Egne småbar nsgrup per/ avdelin ger Aktiviteter for/ med de små barna, tilrettelagt kun for dem. Nettverk for pedagoger på småbarnsavd. Fysiske rommet tilrettelagt for småbarn Se hvert enkelt barn, møte barna der de er og gi dem utfordringe i forhold til dette Samarbeid Haug, ppt mm Aktivt bruk av gruppedeling Barn med behov for ekstra støtte Foreldresamtaler mm Oppfølging av enkeltbarn ev obs. og kartlegging 2årsgrupper Kompetanseheving av personalet gjennom kurs, pl.dager/pers.m øter og nettverk for pedagoger Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 6

7 Hverdagsakt. - voksne som er beviste den uformelle og formell læring. Pedagogisk tilrettelagte aktiviteter Kompetanse-heving av personalet gjennom kurs, pl.dager/pers.møter og nettverk for pedagoger Personalets tilstedeværelse og bevissthet Barnehagen som læringsarena Gruppedeling Bevisst valg av lekemateriell, bøker, spill osv. Læring gjennom lek, bevist bruk av lekegrupper inne og ute Omsorgsvikt og barn i grensesonen som tema å ledermøte hvert kvartal Foreldresamtaler Omsorgsvikt - kursrekke med veileding for enkelte av pedagogene, startet opp aug 2010 Sammen for barn og unge Kompetanseheving av personalet gjennom kurs, pl.dager/pers.møter og nettverk for pedagoger Tverrfaglig team Spill, litteratur mm som brukes aktivt og er lett tilgjengelig for barna Metoder som "grep om begreper" ol i små grupper Samarbeid med PPT Satsningsområde vårt, se akt. under fagområdene Språk Snakkepakken, språksprell og annet ped.materiell Gi barna erfaringer som gjør at begrepene fester seg Tidlig stimulans - voksne som er beviste rollemodeller og bruker språket aktivt i det daglige livet Kompetanseheving av personalet gjennom kurs, pl.dager/pers.møter og nettverk for pedagoger Hver barnehage lager en årsplan som skal tydeliggjøre hva barnehagen vektlegger i sitt pedagogiske arbeid og hvordan. Foreldre er med å evaluere og komme med innspill og ønsker for årsplanen. Su godkjenner barnehagens årsplan. Vi jobber med å evaluere og dokumentere arbeidet vi gjør for at vi kan gjøre ting enda bedre neste gang! Dette fungerer også som en slags informasjon om og dokumentasjon på hva vi faktisk har gjort og hvordan dette har gått. Hver måned vil vi evaluere foregående måned, deler av dette vil dere få sammen med neste månedsplan og deler brukes internt. I tillegg til dette må dere følge med på vegger på avdelingen og på den digitale rammen for dokumentasjon via bilder og annet. Årsplan, Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 7

8 sammen med hver avdelings planer for kommende måned (månedsplaner) legges ut på hjemmesiden vår. BarnehagenVår; Fossum Terrasse har et stort uteareal og skogen er vår nærmeste nabo! Dette legger vi til grunn for i valg av aktiviteter og pedagogisk opplegg. I tillegg har barnehagen nye fine lokaler med gode lysforhold, god ventilasjon og mange muligheter. Vi har et stort uteareal med mange muligheter. Fra høsten 2012 vil vi også ha et mulithus/trehytte ute i barnehagen, som gjør at vi enklere kan ha aktiviteter ute uansett vær. Dette frigjør også rom inne, slik at barna kan få mulighet til mer aktivitet i mindre grupper der. Personalet har masse energi! Dette ser dere i det daglige arbeidet. De er inspirert til, og gjør en god jobb med mye innlevelse og engasjement. Det er flere her med mange års erfaring og det preger arbeidet vårt her. I tillegg har vi en fantastisk barnegruppe og foreldre som følger opp og viser interesse for arbeidet vi gjør i barnehagen. Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 8

9 VÅR VISJON TA VARE PÅ Her i BarnehagenVår, Fossum Terrasse ønsker vi at barna skal lære å ta vare på hverandre og på tingene rundt seg. Mål: Alle skal kjenne og vite at noen bryr seg om en Alle skal ha minst én venn de kan leke med Alle skal ta hensyn til og ta vare på hverandre Få og ta vare på relasjonene mellom barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen Alle skal ta vare på turområdet sitt og naturen vi omgås i. Alle skal lære seg til å ta vare på lekene vi har i barnehagen Tiltak: De voksne må sørge for at alle barna blir sett og får positiv oppmerksomhet fra de voksne hver dag, blant annet gjennom kontaktperson Vi må legge til rette for lek i større og mindre grupper med ulike barn i gruppene, slik at alle kan knytte vennskapsbånd og bli kjent med hverandre Vi må ta vare på vennskapsbånd som barna selv knytter Vi må hjelpe de barna som ikke så lett kommer inn i lek Vi må sørge for godt og spennende lekemateriell, plass og orden slik at utgangspunktet for lek er til stede Vi må lære barna hvordan de kan løse konflikter på en konstruktiv måte, gi dem et vokabular de kan bruke. Vi må hjelpe barn som sliter med konfliktløsning med hvordan de kan løse de ulike konfliktene de kommer i på en god måte Vi må lære barna lekeregler som å dele, gi og ta, vente på tur etc. Barn og voksne skal lære å ta hensyn til hverandre, se hverandre og ta vare på og ta seg tid til gode dialoger og godt samspill Sosial kompetanse-samlinger, fokus på hvordan vi oppfører oss mot hverandre, hva som er greit og hva som ikke er greit. Se hverandres positive egenskaper og kommentere de Turmål hvor vi rydder opp etter oss og tar vare på naturen som er der Lære barna om blomster, trær og dyr i nærmiljøet vårt, og om hvordan og hvorfor vi må ta vare på det Lære barna om hva som skjer dersom vi ødelegger trær, blomster og lignende. Ha det gøy ute, få positive opplevelser på tur Ha en fast turvenn som man passer på /blir passet på og, leier, hjelper osv. Faste rydderutiner Fast plass til leker Rydde bort, så det ikke er for mye leker i hyllene Lære barna hva som skjer med lekene om de blir ødelagte, prøve å forstå at man ikke "bare kan kjøpe nytt Voksne som er aktivt med i ryddetiden Reparere leker sammen med barna Tenke på miljøet hva skjer med ting vi kaster og hvordan lages det nye ting Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 9

10 SMÅBARNS AVDELINGENE Mauren av Inger Hagerup Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? På småbarnsavdelingene er det viktig å ha fokus på trygghet. Dette sikrer vi blant annet ved å ha en primærkontakt for hvert enkelt barn. I begynnelsen av barnehageåret vektlegger vi å bli kjent med hverandre og komme inn i rutinene på avdelingen. Faste rutiner skaper trygghet og oversikt i barnas dag. På en småbarnsavdeling er det viktig å sette av god tid til de ulike hverdagssituasjonene og legge til rette for at dagen glir så smidig som mulig. I tillegg stimuleres barnas språkutvikling ved at de voksne setter ord på det de og barna gjør. Barna øver på å spise på egenhånd, kle av og på seg selv og vaske seg selv. De voksne skal sørge for at barna opplever at de mestrer barnehagehverdagen. Det er viktig å finne balansen mellom å ta vare på enkeltindividenes behov og gruppen samlet. De yngste barna i barnehagen har større behov for en til en kontakt, enn det de eldre barna har. På småbarnsavdelingen fokuserer vi derfor på mye kos og ro. For eksempel at barna får sitte på ett fang og bruke den tiden de trenger på å våkne etter soving. Av erfaring ser vi at småbarna viser en utrolig glede av å være medlem av en gruppe. Spesielt rundt måltidene ser vi dette. Barna babler, ler og dunker i bordet og hermer etter hverandres lyder. Leken sammen med andre er preget av imitasjon og på avdelingen opererer småbarna ofte i flokk. Barn i denne alderen fryder seg over å være sammen med andre barn, men kommer også ofte i konflikt med hverandre. Barnet har få eller ingen ord til å uttrykke sin frustrasjon. Konflikter med andre kan resultere i biting, dytting og kloring. De forstår heller ikke alltid konsekvensene av sine handlinger. De voksnes oppgave blir derfor å lære barna mer hensiktsmessige måter å løse konfliktene på. Vi forklarer og viser barnet at den andre får vondt og blir lei seg. Etter hvert som barnets språkferdigheter øker, blir konfliktene færre og barnets empati utvikles. Vi jobber med å øke barnas ordforråd slik at de kan utrykke egne ønsker og sette ord på egne og andres behov. Vi er også bevisste på sette ord på følelsene barna viser, slik at de får et vokabular de kan bruke i ulike situasjoner de kan komme, istedenfor å dytte, klype, slå, skrike el. Barn i denne alderen jubler over sin bevegelsesevne. De lærer gjennom å undersøke. Ved å bruke kroppen på forskjellige måter, trener barnet samspillet mellom de ulike sansene og bevegelsene, og skaffer seg kunnskap om avstand, høyder og retninger. Vi legger til rette for førstehåndsopplevelser og mye frilek både ute og inne. Vi er ute hver dag og har fast turdag en gang i uken. Vi veksler mellom korte og lange turer. På de korte turene øver vi på å gå. Vi tar oss god tid til å stoppe opp, se på og prate om alt det spennende som barna oppdager underveis. Vi har et fast tursted som vi ofte vil gå på tur. Det er en trygghet og glede for barna å komme tilbake til det samme stedet flere ganger. Vi har også ønske om å ha fysisk aktivitetsgrupper med barna, både inne og ute. Vi har fine «gymapparater» så vi kan lage hinderløype. Også på tur kan vi finne naturlig hindre som kan utfordre dem. I samlingene bruker vi bildekort eller konkreter ut i fra ulike temaer som vi samtaler om. Slik får barna mulighet til å lære nye ord og begreper. Vi bruker også mye musikk og sang; vi lytter, synger og utforsker forskjellige instrumenter. Barna synes det er gøy å lage lyd og få lov til å bråke litt. De lærer Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 10

11 rytme, dynamikk, klang og melodi, noe som er viktig i språkinnlæringen. Vi voksne oppmuntrer barna til å synge og ha glede av musikk. Vi har ofte formingsstunder hvor prosessen er viktigere enn resultatet. Da får barna grise med farger, maling, plastelina med mer. Produktene henges opp eller sendes med hjem. Barna fryder seg over disse stundene selv om tålmodigheten ofte er liten og de blir ofte raskt ferdig med maling og gris over alt! I år vil vi ha egne grupper for 2-åringene, på tvers av Ekornredet og Froskedammen. Der vil det være ulike aktiviteter som utfordrer og gleder barna. De kommer til å være mye ute, men også aktiviteter som spill, forming, samlingsstunder osv. vil de ha. Vi ønsker at barna skal knytte kjennskap og vennskap på tvers av avdelingene og oppleve utfordringer og mestring knyttet til eget ferdighetsnivå. STOREBARNS AVDELINGENE Barna går nå over i en ny fase, hvor det sosiale står mer i sentrum og lekeferdighetene utvikles. Det er fortsatt gøy å tumle omkring, samtidig som barna får mer sans for det kreative. På avdelingen jobber vi derfor med å gi tid og plass til begge deler. Barna har nå mange interesser og liker ofte å leke med biler, dukker og dyr, men nå er leken mer avansert enn tidligere; mer roller, mer effekter, mer samspill og mye konstruksjonslek blandet inn i rolleleken. De maler, modellerer, baker og pusler. De ordner og sorterer etter størrelse og farger og lærer på denne måten stadig flere begreper. I hverdagen på avdeling øver vi på; mitt og ditt, stor og liten, farger, antall, retninger og preposisjoner. I vårt arbeid med barnas språkutvikling er det viktig at vi gir barna tid til selv å få uttrykke det de vil si. Vi skal lytte når de forteller, forsøke å svare på spørsmål og undre oss med barna der det er mulig. På avdelingen er det også mye sang, rim og regler. I tillegg til at dette er hyggelig og morsomt, er dette også god språktrening. Vi har også mye språktull. Når barn tuller og tøyser med ord og prøver dem ut i nye sammenhenger, viser dette en språklig bevissthet. De har forstått at språket er et system som kan brukes, og at ord er riktige i noen sammenhenger og gale i andre. Det er også viktig for oss å tilrettelegge for samtaler mellom barn. Her tar barna mer språklig initiativ, de har lengre og mer komplekse innlegg, de er mer språklig kreative og de utvikler hverandre. I barnehagen legger vi ikke opp til at alle barna skal lære å lese, skrive eller regne. Men barn er forskjellige, og noen begynner tidlig å vise interesse for bokstaver og lyder. Denne interessen forsøker vi å utvikle og stimulere. På avdelingen vil vi bruke skriftspråket i hverdagen. Vi har ulike bøker tilgjengelig for barna, og vi forteller ofte historier/eventyr ved hjelp av konkreter, dukketeater eller liknende. Barna liker gjerne musikk med tydelig rytme; både å lytte til den og selv å skape den. Matematikken finnes i de daglige gjøremålene i barnehagen. Ved å undre oss sammen med barna og snakke om det vi ser og opplever ut fra form, rom, posisjon, mønster, likhet, størrelse og vekt, blir matte en tydeligere del av hverdagen. Vi har også masse spill her er det både språklig og matematisk trening for barna. Å spille er også god trening for barna; de får trening i å vente på tur, følge reglene, ta hensyn til andre, de må trene opp hukommelsen og det er en fin måte for barna å øve seg på å tåle nederlag. Barnas vilje blir ofte sterk i denne alderen. Barna vil være selvstendige og i barnehage-hverdagen skal vi gi tid og rom til at de får greie selv. Vi vil gi barna små oppdrag som de kan utføre fra begynnelse til slutt. Oppdrag som får barna til å kjenne seg store og dyktige. Et barn som holder på å bli selvstendig, kan enkelte ganger bli en utfordring. Vi har tro på at samarbeidet går lettere dersom vi gir barna litt tid og noen valgmuligheter. Vi vet at barna trenger grenser, og at faste rammer gir dem Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 11

12 trygghet. I barnehagen får barna god trening i å dele og vente på tur, samtidig er det viktig for oss voksne å huske på at dette blir lettere for barna når de blir litt eldre. Barna blir stadig mer modne for å samarbeide med sine jevnaldrende. Mange barn lever i en rik fantasiverden. De kan ha fantasivenner og de dikter opp historier som de selv tror på. I barnehagen ønsker vi voksne å la barnas fantasi få fritt spillerom, samtidig som vi øver på å skille mellom fantasi og virkelighet. Barnas fantasi er livlig og det er derfor stas med fantasileker, rollespill, teater og eventyrstunder. Vi har mye tid til lek i barnehagen. Avdelingen har fast turdag hver uke. Det er hyggelig å dra mange sammen på tur, og det øker gruppefellesskapet på avdelingen. Vi må prøve oss litt frem hvorvidt vi kan dra med hele gruppen eller om vi også på turdagene er delt. Vi drar ofte til skogen, hvor vi har god plass å boltre oss på og fantastiske muligheter for motorisk trening. På avdelingen vil vi tilrettelegge for mange turer til skogen, med mulighet for klatring, lek og læring om naturen med mer. Vi er også på turer i nærmiljøet til biblioteket eller ved skolen eller lenger turer til teater, museum osv. Vi vil med utegruppe i år ha enda mer fokus på natur, miljø og fysisk aktivitet gjennom ulike aktiviteter ute i barnehagen og i skogen. Tema for ute og innegruppe vil vi samkjøre, slik at barna jobber med samme tema, men på ulikt vis. Vi vil gå i dybden på ulike måter inne og ute og jobbe med temaene med ulike tilnærminger. Når barna har utegruppe vil de være mer ute og mer på tur enn ellers likevel ser vi for oss et godt pedagogisk opplegg knyttet opp rundt turene og aktivitetene der, samt muligheter for etterarbeid ol inne i barnehagen. SOSIAL KOMPETANSE Basiskompetanse er et uttrykk for det barn tilegner seg av grunnleggende kompetanse for livet sitt i fremtiden. Her står utvikling av kommunikasjonsevne og sosial kompetanse sentralt. Det er snakk om utvikling av identitet og kompetanse som man trenger i dagliglivet sammen med andre barn og voksne i barnehagen og hjemme. I tillegg til å utvikle kunnskaper skal barn få oppleve mestring og glede over livet. Sosial kompetanse er å kunne gå inn i lek og samspill med andre barn på en positiv måte. Et positivt barne- og lekemiljø og gode relasjoner/samspill mellom barn barn og barn-voksne er viktig for utvikling av barns sosiale kompetanse. Kvaliteten på dette samspillet er avgjørende for hva og hvordan barn lærer. Vår visjon Ta vare på sier også noe om at vi setter dette høyt. Vi ser det som svært viktig å være opptatt av det sosiale samspillet i barnehagen. Det gjelder det sosiale samspillet mellom de voksne og barna, mellom barna og mellom de voksne. Å oppleve trygghet der du befinner deg er grunnleggende for at det sosiale samspillet skal bli bra. Er barnet trygt klarer det å utfolde seg i lekens verden, og er ikke redd for kontakt med andre barn og voksne. Sinna! Det bobler og bruser, det koker i meg. Jeg er ikke hyggelig, jeg er ikke grei. Jeg tramper i trappa når jeg går opp, for jeg er en skikkelig hissigpropp! Jeg smeller i døra, går inn på mitt rom. For hele dagen er skikkelig dum! Nå vil jeg være helt i fred, så pell dere vekk et annet sted. For jeg er sinna, i boblebrusehumør. ja skikkelig sinna, så ikke bank på min dør! Av Liz Bente Løkke Dæhlie Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 12

13 Mål: Tiltak: Alle skal ha minst én venn å leke med Alle skal føle seg som en del av en gruppe Alle skal føle seg trygge på å kunne være seg selv Samspill som er preget av positive hendelser, fokus på det som er bra Alle skal lære å si i fra på en akseptabel måte Alle skal øve på å vinne og tape med samme sinn (etter alder) Alle skal (etter modenhet) lære seg de viktigste lekereglene for eksempel å dele, gi og ta, ta hensyn til og inngå kompromisser Alle barna skal ha en voksen som tydelig bryr seg, viser ekstra omsorg og tar vare på dem. Vennesamlinger - samtale, sanger, rollespill, teater med mer, der vi prøver å lære barna de viktigste basiskvalifikasjonene, som for eksempel å vise omtenksomhet, å inngå kompromisser for å løse konflikter, å gjenkjenne når andre er sinte, redde eller lei seg osv. Eller det kan også være å hilse, ta ordet og engasjere seg i prat med andre. I samlingene bruker vi spørsmål og samtale til å utdype fortellingsinnhold og mål. Sanger og bøker/fortellinger om tema er også viktig i disse samlingene. Faste dager med sosialkompetansesamling, det skal komme tydelig frem på månedsplan/evaluering hva vi jobber med.(eks vennesamling, Truls og Trine historier, ol) Sette ord på følelser barna har, gi dem et vokabular de kan bruke i ulike situasjoner Bruke språket i konfliktløsning Aktiviteter i små grupper lek, tur, spill, samlinger osv. Dele på tvers av alder og avdeling når det lar seg gjøre Tid til lek og samspill ikke la oss styre for mye av rutiner og klokken, men la barnas gode samspill være i fokus Bøker, sanger etc. om tema Voksne som er delaktige og tilstede i leken, gir dem innspill, hjelper dem med konfliktløsninger, finner positive løsninger etc. Kontaktperson som følger opp egne barn spesielt i det daglig gjennom omsorg, samtale, oppmerksomhet og tilstedeværelse Voksne som gir barna tid og rom. Vi skal vise at vi ser og hører barna Voksne som ser barnet for den de ER og ikke for det de GJØR Ros/kommentere positiv adferd fremfor å kommentere den negative og gi ros ved sosial mestring. Lekemateriell som er synlig, tilgjengelig og ryddig Øve på å vente på tur Avslutte en aktivitet før man begynner med en ny Fokus på hverdagssituasjonene som måltid, påkledning osv. Tid, rom og oppmerksomme voksne er viktig Åpen og god kontakt med foreldre i hente- og bringesituasjonen. Hvordan har dagen vært? Si hei og hadet når man kommer og går Årsplan for Barnehagen Vår, Fossum Terrasse barnehageåret

14 OMSORG, OPPDRAGELSE OG DANNING Formålsparagrafen i Lov om barnehager (barnehageloven): 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. I Fossum Terrasse skal alle barna føle seg ivaretatt, likt og respektert. Alle skal få omsorg og en forutsigbar og trygg hverdag. Relasjonene barna imellom, mellom de voksne og mellom barn-voksen skal være preget av omsorg, nærhet og trygghet. Omsorgen gjenspeiles gjennom vårt kroppsspråk, vårt verbale språk og vår væremåte. Voksne som er forutsigbare gir en trygghet for barna. I vår barnehage vil vi at de voksne viser omsorg gjennom: Å møte hvert enkelt barn, se det for det det ER og ikke for det det GJØR. Forsøke å ta barnas perspektiv. Møte barnas fysiske behov for trøst, kos, anerkjennelse, stell og pleie. Ha store fang med plass til mange barn Snakke med og ikke til barna Ta vare på og ta seg tid til en-til-en situasjoner mellom barn og voksne Voksne som er inkluderende Være lydhør for barnas verbale og non-verbale utsagn Voksne som er forutsigbare og tydelige i sin væremåte, grensesetting osv. Voksne som er tilstede, er trygge, gir nærhet og viser respekt. Voksne som er bevist sin rolle i både uformelle og formelle settinger. De overordene målene/tiltakene for barnehagens omsorg og oppdragelse er at barna skal utvikle selvstendighet, trygghet på seg selv som individ og en egen personlig identitet. De skal kunne bidra konstruktivt til det sosiale fellesskapet og ha lyst til å lære. Barna skal kunne se en sak fra flere synsvinkler og utvikle evnen til å være fleksibel. De skal bli trygge på sin egen kulturelle tilhørighet, og åpne for mangfoldet i samfunnet rundt oss. Oppdragelse/danning kan på denne måten bli en motvekt til negative sosiale krefter som utestengning og mobbing. Læring er noe man tilegner seg for å bruke senere mens dannelse er en prosess der man utvikler seg selv og sine indre motiver uten noe spesifikt mål, indremotivert. Danning kan ses på som en vekselvirkning mellom barnet selv og det/de rundt det (som andre mennesker, sosiale rammer, lover, normer osv.) Oppdragelse kan ses på mer som et verktøy for at barna videre skal danne seg selv. Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 14

15 LEK OG LÆRING Lekediktet av Jan Erik Vold Nå skal vi ut og leke, vil Du være med. Nei. Jo Vent litt a, jeg skal bare, få på meg støvla først. Lek Lek er en veldig viktig del av barnets liv i barnehagen. Lek er ikke bare lek. I lek er det masse læring. Gjennom leken frigjør barnet egne krefter, evner og anlegg. Leken kjennetegnes ved at den er frivillig og indremotivert. Fantasien får fritt spillerom, og barnet kan skape en virksomhet og en verden etter sitt eget hode. Personalet må gå foran som rollemodeller og hjelpe barna til å fremme lek på tvers av de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene og de faste lekemønstrene til barna. I noen situasjoner kan det være nødvendig å hjelpe barna slik at leken blir inkluderende og morsom for alle i barnegruppen. Lek brukes også som arbeidsmetode og virkemiddel i barnehagen. I leken foregår også viktige læringsprosesser. Leken fremmer utvikling på det intellektuelle, språklige, fysiske, sosiale og emosjonelle området. Den gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. Leken er en viktig del av barnekulturen, og her overføres barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn. Leken utvikler barnas selvstendighet, identitet og selvrespekt gjennom at de får prøvd seg ut, tilpasset egne handlinger, øvd på å stole på seg selv, sett seg selv i forhold til andre osv. MÅL for hva vi vil at barna skal lære/oppleve gjennom lek: Videreutvikling av språket Utvikling av sosial kompetanse som; o å lære å dele o å ta hensyn til o gi og ta o inngå kompromisser o løse konflikter Lære å sette ord på følelser, bearbeide ting de har opplevd Lære å bruke lekemateriell ulikt Masse glede og humor Utvikler fantasien sin Bearbeidet følelser og inntrykk fra hverdagen sin Korrigert egen oppfattelse av virkeligheten i forhold til andres oppfattelse Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 15

16 Tiltak: Voksne som er tilstede i leken, VIL være med. Voksne som gir innspill, Voksne som gir ideer, hvordan leker man med tingene, hva gjør man Voksne som viser engasjement og interesse for det barna driver med Voksne som er med i lek med barna Voksne som har en balanse i det å være med i lek og det å trekke seg unna Voksne som deler barna i små grupper (spontant eller planlagt) for å se hver og en bedre og hjelpe de der de trenger hjelp. Gruppene kan deles inn i forhold alderssammensetning og i forhold til barnas leke-ferdigheter. Voksne som lar barna får prøve ulikt lekemateriell, og som hjelper dem å bruke leketøyet på ulikt vis Voksne som hjelper barna så de får ulike roller i leken. Vi må ha variert lekemateriell tilstede, samtidig som vi har orden på det vi har og ikke for mye. Voksne som hjelper barna og mestre lekereglene i lek Voksne bruker språket aktivt i lek med barna Voksne som støtter barnas initiativ Voksne som forstår at god lek krever god tid! ikke stykke opp dagen pga rutiner når barna er inne i en god lek Viktige faktorer for barna i lek og læresituasjoner: Trygghet barna må føle seg trygge på omgivelsene, på de andre barna, på de voksne og på lekene Inspirasjon nye ideer, nye opplevelser, fantasi Tid og ro Voksnes interesse og delaktighet Frihet fra prestasjonskrav Læring: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. I Fossum Terrasse skal vi derfor vektlegge både det gjennomløpende innholdet i sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter, samt det periodiske innholdet hvor personalet i større grad planlegger og gjennomfører opplegg. Vi ønsker at barna skal utvikle en positiv holdning til egen læringsevne ved å føle mestring og tilhørighet. Humor og glede blir viktige virkemidler for å oppnå dette. Personalet må tilrettelegge for et utfordrende læringsmiljø hvor hvert enkelt barn kan finne stimulans, utfordringer og mål å strekke seg etter. Innhold og arbeidsmåter i læringsprosessen må gjenspeile det enkelte barns interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn. Personalet må være bevist på den formelle læringen i tilrettelagte aktiviteter og den uformelle læringen som skjer i alle dagens aktiviteter. Vi har konkrete læringsmål under mange av punktene i årsplanen, som i fagområdene, under sosial kompetanse og turmålene våre. Vi har også presisert en del av den uformelle læringen som kommer inn i dagens faste aktiviteter og rutiner. Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 16

17 Eksempler på konkrete læringssituasjoner: Gruppedeling Lekegrupper (voksne aktive med i leken, styrer innhold, retning, roller el) Beviste voksne med tanke på blant annet rollemodeller, deltagelse og tilstedeværelse både fysisk og verbalt. Bevist forhold til lekemateriell, hva vi har, hvordan det brukes osv. God romfordeling av voksne og barn Tid Voksne som er bevist læring gjennom lek Bevist valg av og bruk av spill, bøker og lignende. Voksne som ikke alltid gir svar, men hjelper barna å finne disse selv Bruke utetid og tur til aktiv læring med barna. Samlingsstunder, lesestunder, filosofering med barna, eksperimenter osv. Regel-lek, instruksjoner TUR HVER TUR SKAL VÆRE EN GLEDE I SEG SELV OG BARNA SKAL GLEDE SEG TIL NESTE TUR FØR DEN FØRSTE ER OVER! Nærmiljøet vårt hvilke turområder bruker vi; Ekorntoppen Røttene Bålplassen Hestene Skogen rundt oss Lekeplassene Sletta Fossum klubbhus Eiksmarka med biblioteket, sletta med mer Aktiviteter vi kan gjøre på turene våre: Natursti Motorisk trening gjennom blant annet klatring, balansering, taulek etc. Finne naturmateriale til formingsaktiviteter og lignende Bruke bøker, finne frem til svar sammen med barna. Under oss over det vi ser, finner Hjelpe barna til selv å finne svar på ting som undrer dem Finne naturmateriale vi kan lære om Se etter dyr, dyrespor, blomster og trær Utforske nye områder og kjente områder Utforske og undre oss over naturen og bli kjent med hvordan den lever og henger sammen Bevegelsesleker Samlingsstunder Eventyr og historier, dramatisering, fortelling, lesing Terningsaktiviteter Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 17

18 Konkurranser Sanseaktiviteter Plukke blomster eller bær og andre nyttevekster God tid til å stoppe opp og se på det barnet er opptatt av Ballek Aking Følge årstidene og se og lære om hva som skjer Ski Lage mat Organiserte leker som gjemsel, haien kommer, troll og sten osv. FRILEK! Barn medbestemmelse på tur: Barna er med å bestemme hvor vi skal gå og hva vi skal gjøre på tur. Vi har bilder av turområdene på denne måten kan barna huske å peke ut hvor de har lyst til å gå. Turene blir også ofte til underveis barna kommer med ønsker og ideer som vi voksne må ta tak i! Barna kan også selv komme med forslag til hva vi skal gjøre. Vi ser hvilke aktiviteter som falle mest i smak, og kan gjenta disse. Ordensbarn kan være med på å pakke fellestursekken da kan de påvirke hva vi tar med til aktiviteter og lek ute. 444 Utelek: Barnehagen Vår Fossum Terrasse har et stort uteområde. Der er det rom for mye lek og aktivitet. Barna er veldig flinke til å finne frem til ulike aktiviteter. Vi voksne ønsker å delta i lek og samspill med barna ute etter initiativ både fra oss og dem. Særlig de yngste barna har veldig glede av voksenstyrte aktiviteter ute spontane eller planlagte. Det være seg gymaktivitet, ballek, aking, sykling, hinderløype, småturer, blomsterplukking, sandlek, vannlek osv. Vi bruker også områder utenfor barnehagens gjerde i utetiden for eksempel parkeringsplassen til sykling og skateboard, nærmeste skog eller grøft til plukking av blomster og annet naturmateriale, samt sletta til ballek. Noen av disse aktivitetene vil spesifikt komme frem på månedsplanen, mens andre skjer spontant eller daglig og vil derfor ikke synes i den skriftlige planen. I år vil vi ha en utegruppe for de eldste barna. Dette innebærer at det blir mye tid til lek og aktivitet ute og på tur. Vi vil ha fokus på naturen aktiviteter knyttet rundt dette. Vi ønsker å trekke barna med i hele prosessen, fra å finne frem på nettet og i bøker og planlegge til aktiviteter ute og på tur, til gjennomføring og etterarbeid. Vi ønsker også å være bevisste barnas kroppslige lek, både for de store og de små. Uteområdet vårt og nærmiljøet gir gode muligheter her. I tillegg er bevisste voksne som ser muligheter og bruker dem viktig. I løpet av starten av barnehageåret vil vi også få bygget ut mulithus/utehus som vi kan bruke til ulike aktiviteter, samlinger, matstunder mm for de som er ute. På denne måten kan vi trekke ut utetiden og gjennomføre flere aktiviteter ute. Multihuset får ildsted, så her kan vi også varme oss litt på kalde og fuktige dager. Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 18

19 FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. (Rammeplan for barnehager) KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. (Fra rammeplan for barnehager) SMÅ BARNA: Mål: Tiltak: Barna skal gis tidlig og god språkstimulering De skal lære å kommunisere gjennom kroppsspråk og tilegne seg talespråk De skal lære seg enkle sanger, rim og regler De skal introduseres for egnede bøker, fortellinger og eventyr Vi skal snakke mye med barna og sette ord på det både de og vi gjør Vi skal være bevisste på vår bruk av kroppsspråk Samtale og begrepsinnlæring ved rutinesituasjoner som stell, påkledning, måltider etc. Vi skal tulle med språket leke med lyder og rytme. Bruke enkle rim og regler. Vi skal fortelle enkle eventyr - ved hjelp av konkreter, bilder etc. for å visualisere. Vi skal synge sanger for og med barna, gjerne med bevegelser Vi skal ha boksamtaler med barna Vi skal ha egnede bøker tilgjengelig på avdelingen. De skal være tilpasset barnas alder og byttes ut jevnlig ut fra barnas interesser, tema, årstider etc. Snakkepakken, språksprell og andre pedagogiske verktøy skal brukes aktivt i samlingsstunder, språkgrupper, under måltider etc. Kjente sangkort, rimkort og lignende. Vi skal ha språkgrupper med barna (pedagogisk tilrettelagte aktiviteter i små grupper med spill, bøker, konkreter etc.) Samlingsstunder, lesegrupper ol tilpasset barnets alder, ferdigheter og interesser. Bilder på vegger, konkreter på hyller etc. som stimulerer til samtale, gjerne knyttet mot tema vi for tiden jobber med. Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 19

20 STORE BARN Mål: Tiltak: Barna skal videreutvikle talespråket sitt de skal utvide ordforråd og begrepsapparat. Vi skal jobbe med uttale for de som trenger det. De skal forberedes til skriftspråk De skal lære seg mer avanserte sanger, rim og regler De skal bli kjent med mer avanserte eventyr og historier De skal øve seg på å fortelle en sammenhengende historie - både egne opplevelser, samt fantasihistorier Barna skal etter hvert kunne følge med i lengre historier og bøker og ikke være like avhengig av bilder. Vi skal være gode lyttere og samtalepartnere Vi skal tilrettelegge for samtaler mellom barna Samlingsstunder fremdeles viktige barna skal få øve seg på å snakke foran andre, fortelle om ting de er opptatt av osv. Noen samlinger vil være for full gruppe, andre tilpasset en spesifikk alder/ferdighetsnivå Vi skal ha ulike språkleker med barna (rimleker, lydleker, stavelsesleker etc.) Barna skal få spille spill tilpasset deres alder og utviklingsnivå Vi skal fremdeles lese for barna mer varierte sjangre og historier. Ulik vanskelighetsgrad. Vi skal ha bøker tilgjengelig for barna de skal være tilpasset alder og nivå og jevnlig byttes ut. Øve på å klassifisering og kategorisering, overbegreper og underbegreper, ord som passer sammen, motsatte osv. Leker og aktiviteter hvor disse tingene øves på og forståelsen for de ulike begrepene øker. Språkgrupper; snakkepakken, språksprell og andre pedagogiske verktøy brukes aktivt i små grupper Sangkort, rimekort, e-dikt osv. Lydene i ordene øves på og tydeliggjøres, stavelser, forlyd, baklyd osv. (eldste barna) Vi skal stimulere de barna som viser interesse for skriftspråk. Barna bør bli kjent med skriftspråket gjennom lek og annen meningsfylt kommunikasjon Alfabetet skal henge synlig på avdelingen. Skrive tydelige tekster knyttet mot ting, bilder osv. Bokstavklosser og andre bokstavleker Se etter bokstaver/former/farger i naturen Bibliotekturer, eventyrstunder og lignende Fremdeles bruke konkreter og lignende, men i mer avansert form. Leseslange for å motivere for og øke gleden/tekstforståelsen av bøker/historier Årsplan for BarnehagenVår, Fossum Terrasse Side 20

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL SOLVANG BARNEHAGE- EN KUNST OG PROSJEKTBARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SOLVANG BARNEHAGE- EN KUNST OG PROSJEKTBARNEHAGE VELKOMMEN TIL SOLVANG BARNEHAGE- EN KUNST OG PROSJEKTBARNEHAGE Barnehageår 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse: Velkommen til Solvang barnehage: Kunst og prosjektbarnehage s.2 Faglig plattform og overordnende

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer