Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik at han ikke har vært så mye å se i logen, men vi vet at hans tanker i denne perioden ofte har vært i logen, og at han har tenkt mye på sin aktive periode i ordenen. Noe av det som sitter igjen i våre minner er den korrekte holdning han alltid viste i logesalen, og vi tenker her først og fremst på hans tid i flere perioder som logens inspektør. Johan Petter fikk et langt yrkesliv som en meget god fagmann innen bakeryrket. Vi lyser fred over Johan Petter Røds minne. Den høye sannhets grad Den 1. februar 1995 fikk to brødre tildelt Den høye sannhets grad: Inge Jarle Stokke Håkon Arnold Pettersen Den edle kjærlighets grad Den 11. januar fikk fire brødre tildelt Den edle kjærlighets grad: Ola Strand Tor Sivertsen Harald Kristian Halseth Henry Visnes Det gode vennskaps grad Den 15.februar fikk tre brødre tildelt Det gode vennskaps grad: Kjell Johansen Odd Arne Dahle Gerhard Dalager og Kjell Fjeldstad fikk tildelt samme grad den 29. mars. Vi gratulerer alle med gradspasseringene, og gir vår ros til alle dyktige aktører som deltar i spillene! Tildeling av 40 år s veteranjuvel. Onsdag 15 mars var nærmere 50 brødre samlet for å hylle en trofast bror som fikk tildelt sin velfortjente 40 års veteranjuvel. Bror Frank Tovan hadde den 9 mars vært medlem av Odd Fellow ordenen i 40 år. I logesalen hadde DDSS Kåre Slinning ansvaret for den høytidelige tildelingen som ble utført på en fin og verdig måte Selskapslokalene var pyntet til fest og ved brodermåltidet var det mange gode ord som ble tildelt Frank for det fine broderskapet som han har vist gjennom alle disse år. Vi i redaksjonen stiller oss også i gratulantenes rekker. Rekordoppmøte 18. januar På møtet den 18. januar kunne vi registrere at hele 67 brødre var møtt opp. Oppe i logesalen hadde vi denne kvelden et meget interessant foredrag av br. Bjørn Endreseth over emnet gater i Kristiansund N. Foredraget ble meget godt mottatt av brødrene, og vi har valgt å ta med utdrag i dette nummer av Runeskriften. Innlegget er forkortet, men dersom noen ønsker det, kan vi skaffe et komplett foredrag. Kontakt redaksjonen!

2 2 EKSPANSJON I ORDENEN OG LOGEN. Ekspansjon - ja hva er det. Er det å få inn et passe antall medlemmer i logen slik at vi holder medlemstallet i forhold til avgangen - eller har vi et videre perspektiv. Vi må huske på at vi har som formål å utbre vennskapets - kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene. Å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og å lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt efter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse; er Odd Fellow Ordenens formål. Ut over dette har vi budordene om å - besøke de syke - hjelpe de trengende - begrave de døde - og oppdra de foreldreløse. Det er nok av oppgaver for oss alle og jo flere vi er, dess større mulighet har vi for å lykkes i vårt arbeide. Arbeidet med å ekspandere i vår by er allerede godt igang i og med tanken om dannelse av broderforening og videre opprettelse av ny loge når tiden er moden. Jeg har stor forståelse for en viss skepsis blant brødrene når dette kommer kontant og uventet på bordet. Spørsmålene stiller seg i kø; Hva med de eksisterende loger - blir de skadelidende? Hvilke brødre går til den annen loge? og ikke minst - hva med møtefrekvensen? Spørsmålene er mange. Det som kan sies er at dette er en lang prosess og at det blir tid både til å tenke og å tilpasse seg. Med perspektivet om fordobling av medlemsmassen frem til år 2010, er det kun en måte å ekspandere på, nemlig ved dannelse av ny loge. Som regel gir et slikt initiativ en økt aktivitet også i de andre logene uten at det nødvendigvis behøver å bli noen direkte konkurranse. Fordelene er at flere brødre blir aktivisert i logearbeidet og dermed får større interesse og fremmøte. Vår loge har ikke kapasitet til noe øket medlemstall, og vår oppgave blir å fylle på i takt med avgangen, eventuelt kan en reduksjon også være aktuell. Det er jo ikke første gang vi starter broderforening og ny loge. Vi er moderloge til Loge nr 80 Driva - et livskraftig og initiativrikt barn som i disse dager står i ferd med å ta i bruk sitt nye ordenshus. Hvorfor skulle vi ikke lykkes igjen? Det er spørsmål om vilje og positivitet hos logens brødre, noe jeg tror vil finnes i fullt monn når brikkene etter hvert faller på plass. Vi har ikke lov til å være oss selv nok - vi må ha et videre perspektiv for ordensarbeidet. Vårt medlemskap i en verdensomspennende organisasjon som Odd Fellowordenen forplikter. Ordenens målsettinger er høye og vi må alle forsøke etter beste evne å etterleve disse. Hva om vi en dag hadde tre loger i Kristiansund hvor det kunne samarbeides. Gå på møtene til hverandre hvis det med tiden skulle bli forandringer i møtefrekvens. Kanskje kunne gradsarbeidet samordnes slik at vi fikk et større fellesskap - treffe og bli kjent med brødre fra andre loger. I det hele tatt; få et videre perspektiv og en videre horisont, noe jeg tror vi alle vil ha stort utbytte av. Dette er tanker og refleksjoner jeg har gjort meg om et nytt og ukjent tema. Jeg håper inderlig at jeg ikke tar feil i mine betraktninger. Jeg vil få lov å ønske intiativtakerne - logene og ordenen -lykke til i dette arbeidet som jeg er sikker på vil krones med hell. Ingvar Langseth Storrepresentant Loge nr.6 Rune. Innlegg som omhandler dannelse av broderforening tas imot med takk. La ditt synspunkt komme frem i vår neste utgave som blir sommernummeret. Red. VEDR. DANNELSE AV BRODER- FORENING I KRISTIANSUND For en tid tilbake fikk loge nr. 6 Rune fra br. Eks. OM Arne Reistadbakk og br. UM Odd Garli et brev vedr. tanken om å danne en broderforening i Kr.sund, og en positiv betenkning vedrørende saken fra Str.repr. Ingvar Langseth. Begge disse brev er referert i logen tidligere.. Hva har hittil skjedd i saken. Det som hittil har skjedd i denne saken er at den nå har fått modnet seg litt i embetsmennene tanker samt blant brødrene. Den har vært diskutert på kollegiemøter i Rune, det har vært et møte mellom Str.rep., OM og formennene i logenes nemnder for styrkelse og ekspansjon. Det har også vært et møte mellom Str.repr. Ingvar Langseth, OM i begge loger, undertegnede som formann i logens nemnd for styrkelse og ekspansjon, Eks OM Arne Reistadbakk og UM Odd Garli. Konklusjonen på disse møter er positiv for dannelse av broderforening. Som formann i logens nemnd for styrkelse og ekspansjon har jeg fått i oppdrag etter disse møter og klargjøre for brødrene hvordan deltagerne ser på spørsmålet. En umiddelbar reaksjon fra meg og mange andre av brødrene var; hva vil dette ha også si for loge Runes utvikling og fremtid? Kan det ødelegge noe av det som er bygd opp, kan det skape splittelse i logen? Hva med loge Ankret i denne sammenheng? Det første spørsmål som kom var: Skal loge Rune deles? Nei : selvfølgelig skal loge Runes ikke deles. Ikke på noen som helst måte. Noen få av logens medlemmer skal være med i dannelsen av en broderforening for evt. senere hvis grunnlaget er tilstede å starte en ny loge. 10 brødre trengs for å starte en broderforening. Disse skal rekruttere nye medlemmer til loge Rune og broderforeningen. Når det så er blitt 30 medlemmer i broderforeningen kan søknad sendes inn til Storlogen ved Stor Sire

3 3 for godkjennelse til dannelse av en ny loge her i Kr.sund. Skulle dette mål ikke bli nådd så har det ikke skjedd noe annet en at loge Rune har fått endel nye brødre. Loge Rune skal fortsette med å være en stor, sterk og livskraftig Odd Fellow loge. Kan en broderforening skape splittelse innen losjen? Nei, ikke hvis arbeidet med broderforeningen foregår i all åpenhet og at broderforeningens medlemmer sørger for at loge Runes brødre til enhver tid er fullt ut orientert hva som skjer og hvordan saken står. Skal loge Rune forandre sin møtefrekvens for å gi plass til en ny loge? Nei. Det finnes ingen grunner idag for dette. Skal logens embetsmenn få arbeide slik som de må for at logen skal drives slik som idag, må en ha ukentlige møter. Dessuten vil det uansett i den perioden broderforeningen oppbygges og til en ny loge kan stiftes (3 til 4 år) være absolutt nødvendig med ukentlige møter da jo det vil bli mere gradsarbeide med medlemmer til broderforening og med loge Runes egen tilgang av medlemmer for opprettholdelse av det eksisterende medlemstall. Ordenens målsetning. Konkrete mål for vekst. Et viktig moment i saken. I siste Odd Fellow blad står det litt om Storlogens intensjoner som er en økning av brødre innen ordenen med 100 prosent i løpet av de neste 15 år. Det skal også utarbeides årlige mål for hver loge for netto tilvekst og for det nødvendige antall innvielser for å nå dette mål. I Kr.sund er vi idag 232 brødre, og dersom vi skal øke med 100 % vil vi i år 2010 være 460 brødre i våre to loger. Så mange medlemmer i to loger går jo ikke. Og loge Rune kan ikke øke sitt medlemstall da vi jo er store nok som det er. Å nå et slikt mål er sannsynligvis heller ikke realistisk med det befolkningsgrunnlag som finnes i vårt distrikt, men å øke antallet brødre og det å utbre Odd Fellow ordenes målsetninger, må være et mål som vi alle må støtte og arbeide for. Skal dette gjøres, må det gjøres med en ny loge. I loge Rune har vi idag 142 brødre. Rune er stor nok i antall medlemmer. Det loge Rune må satse på er å fylle opp naturlig avgang i årene som kommer og eventuelt øke oppmøteprosent av de brødrene som vi allerede har. Loge Rune har idag et gjennomsnittlig oppmøte på 55 brr. pr. møte. Dette vil si ca. 40 % av det totale medlemstall. Logen har ca. 100 brødre som deltar jevnlig på møtene. Prosentvis ikke et godt oppmøte i forhold til det totale medlemstall, men totalt er et snitt på 55 brødre tilfredsstillende. Dette er så mange at vi vel alle vel merker at det er vanskelig å bli kjent med alle brødrene og få den kontakt som vi bør ha med hverandre. Når det gjelder oppmøteprosenten i forhold til totalt medlemstall, må en ta i betraktning loge Runes sammensetning av medlemmer: Vi har 31 brødre over 70 år og 17 mellom 60 og 70 år. Vi har 38 pensjonister, 9 brødre som seiler utenriksfart og 16 brødre som har sitt arbeide innen Supply, MRF og Losvesenet. Alle brødre som møter så ofte som de kan men som er borte store deler av året eller i visse perioder alt etter skiftordninger. Denne sammensetning av medlemmer gjør at logen kan være så stor som den er idag. I loge Ankeret er der 90 brødre totalt og ca. 42 tilstede. I gjennomsnitt er dette nesten 50 % oppmøte. Loge Ankeret har med sine 90 medlemmer et mere passende medlemstall for en loge. Et medlemstall som jo også gjør at flere av brødrene kan bli engasjert innen logens arbeide. Den videre gang i saken må nå bli at initivtagerne fremlegger sine tanker vedr. dannelsen for logenes brødre og orienterer om hva en broderforening er og hva som må til for å starte en slik forening. De som har sagt seg villig til å være med og arbeide med en broderforening vil derfor nå samles for å trekke opp retningslinjer for dannelsen. Derfor kjære brødre, se positivt på det initiativ som her er tatt og det som nå skjer i loge Rune. Det er til det beste for ordenen og derfor også for byens og distriktets loger. Og med full åpenhet og støtte fra alle brr. kan dette ikke skade vårt ordensarbeide og vår ordens målsetning for utbredelse av grunnsetningene for V.K. og S. Magnar Mølgaard Fung. Eks OM Bror OM har ordet KJÆRE BRØDRE. Jeg vil på ny gjennom logens avis Runeskriften hvor jeg når alle brødrene i logen, på vegne av meg selv og embetskolegiet benytte anledningen til å skrive noen ord. Noen betraktninger og tilbakeblikk på de siste 3 månedene av vårterminen. Vi har i denne perioden hatt fine gradsspill og mange møter som jeg føler og tror at også brødrene har hatt glede av. Dessverre ble det ikke noe av nyttårsballet i år, dette på grunn av for liten oppslutning, dette er å beklage og jeg håper at dette forandres til neste år. Den 22 februar hadde vi skreiaften som ble en meget vellykket aften og den 1 mars hadde vi besøk av DDSS Kåre Slinning som holdt instruksjon. Et meget hyggelig besøk og et vellykket møte. Den 15 mars ble det tildelt 40 års vet.juvel til bror Frank Tovan av DDSS Kåre Slinning. En meget fin høytidsstund. Bror Finn Koch skulle også få tildelt denne veteranjuvelen, men var dessverre forhindret å komme grunnet sykdom. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle brødrene med familie en riktig god påske. Vel møtt etter påske. Med broderlig hilsen i V.K: og S. Arnt O. Kvalvåg. OM

4 Ei gate i Kristiansund N, og bakgrunnen for navnet. Gata jeg vil fortelle om her er KONSUL KNUDTSONS GATE i Kristiansund. Gata er oppkalt etter mannen som gikk under navnet storkonsulen fra Kristiansund N, Nicolay H.Knudtzon, født i 1816 og død i Han var den betydeligste av alle byens klippfiskhand-lere.. Konsul Nicolai H. Knudtzon, som hadde fått ei gate oppkalt etter seg, var tredje generasjon av kjøpmannsdynastiet Knudtzon i Kristiansund N. Han hadde samme navn som sin far og bestefar. Familien kom fra Bredsted i Slesvig (sør i Danmark) på slutten av 1700 tallet. I dag ligger Bredsted i Tyskland, i landområdet Schlesweig-Holstein. Denne familien var det som skulle bli den mest innflytelsesrike kjøp-mannsfamilie i Kristiansund N gjennom hele forrige århundre. Konsul Knudtzons gate ligger midt i byen. Den går fra hovedinngangen til Grand Hotell rett vest mot Fylkessykehuset. Før byen ble bombet under siste krig for over 50 år siden, var gata mye lengre. Da gikk den helt ut til det kommunale slakteriet, der sykehusets store funksjonærbolig ligger i dag. Etter krigen ble gata omregulert og mye kortere. Nicolai H. Knudtzons blir karakterisert som en fin og rettskaffen mann, et forretningsgeni og meget godtgjørende. Da han overtok firmaet etter far sin hadde han gått på høyere skole utenbys. Høyere skole fantes ikke i Kristiansund på den tiden. Han hadde også flere års opphold i utlandet, særlig Spania, og utdannet seg for handelen. Storhavets by, handelens og sjøfartens Kristiansund slik byen var det i sin glansperiode i forrige århundrede, hadde flere patrisierhus. Det var hjem for aristokratiske slekter fra inn og utland, og de satte sitt preg på byens næringsliv. Kjente patrisierhus som ennå kan finnes er Handverkergården i Vågen og Lossiusgården på Innlandet. Det var store hvitmalte hus med fine inngangspartier og store vinduer i første etasje. Til husene hørte det gjerne store hager. Patrisierhuset til Nicolai H. Knudtzon lå på Kirkelandet, omlag der det nedlagte 4 Nordmøre Meieri ligger i dag. I forrige århundrede hadde Kristiansund N på en gang opp til 80 seilskuter i utenriksfart. De største rederne var Nicolai H. Knudtzon,Hans Clausen, Parelius & Lossius og Christian Jensen.. Det var en enorm bedrift etter datidens målestokk Nicolai H. Knudtzon var leder for. Samtidig dominerte han fullstendig byens bankvesen. Med sine inntekter var Knudtzon en god skatteyter for byen, og han betalte alene ofte halvparten av byens samlede skatter. Når bidragslister til et eller annet formål skulle sirkuleres, var det en selvfølge at den første gikk til Knudtzon. De andre måtte i beskjeden orden og målestokk følge ham. Av alt som er fortalt om Nicolai H. Knudtzon forstår vi at han var en mektig mann. Det har gjennom alle tider vært skiftende kår både i by og land, og under krisen i 1880-årene måtte mange av byens eksportører søke akkord, Men Nicolai H. Knudtzon firma var like sikkert. Han sto som den bunnfaste bergholmen mellom brenningene. En av de store dagene i byens liv var Knudtzons fødselsdag i januar. Da sto hans prektige patrisierhjem åpent for alle som ville gratulere med dagen. Det var imidlertid sjelden at folk utenfor embets- og forretningsstanden møtte. Klasseforskjellen var stor i de dager. Når fremmede flåteavdelinger besøkte byen, var det en selvfølge at Knudtzon holdt store middager og ball for offiserene. Fartøyene lå da flere dager på havna og det gav anledning til mange fester. For øvrig var representanter for de fleste nasjonaliteter gjester hos konsul Knudtzon og hans frue. De storstilte selskapelighetene om sommeren var ofte lagt til familiens landsted på Frei- det idylliske Birkelund. Knudtzon kjøpte seg 8-9 mål jord på Frei og tomten ble herskapelig bebygd. Det ble anlagt veier og blomsterrabatter og det ble plantet frukttrær og bærbusker. Gartneren og hans folk besørget hagestellet. For å ivareta sin store forretning i Kristiansund N, reiste han hver morgen kl 0730 unntatt søndager over Freiøya med hesteskyss til Bolga. Der ble han hentet med robåt og befordret inn til kontoret i byen. Dersom det var større selskapeligheter på Frei, stilte Knudtzon dampskipet Christiansund til disposisjon. Det gikk helt til Frei og la til ved Frei-kaia. Mange framstående personer var Knudtzons gjester på landstedet, deriblant Gustav V som kronprins. Der holdt Knudtzon også bryllup for sin unge datter Anna. Knudtzon var både ordfører i Kristiansund og byens stortingsmann fra 1862 til Som stortingsmann gjorde han sitt til at Kristiansund ved stortingsvedtak fikk høyere skole, eller videregående skole som det heter i dag. Dette var for øvrig samme dag som Molde og Ålesund også fikk slike skoler. Til dette formål gav Knudtzon pengehjelp, ellers hadde det ikke vært mulig å få saken gjennomført. Medgang, hell og lykke fulgte Nicolai H. Knudtzon i hans virke og offentlige liv, men store sorger og motgang fikk han og gjennomgå. Han var lykkelig gift med sin kusine Anna Wilhelmine Knudtzon. De fikk i tidsrommet 1854 til 1871 i alt ni barn. Av dem døde i samme tidsrom seks. I 1871 døde hans hustru fra ham, og noen år etter ei datter og en sønn. Bare ei datter overlevde sin far, fru kammerherre Knudtzon til Ulleberg gods ved Larvik. Hans andre ekteskap med Caroline Knudtzon født Werring var barnløst. Nicolai H. Knudtzon døde i 1895, nærmere bestemt 28 januar i en alder av 79 år, og det er således i år (1995) nøyaktig 100 år siden han gikk bort. Begravelsen 11.februar fikk tilslutning fra hele byen. I sørgehuset la daværende ordfører i byen, overrettssakfører og senere politimester Aas på krans fra kommunen med bl.a disse ord. Medborgere. Vi er i dag samlet ved en manns båre hvis navn er et av de mest kjente i landet, og kjent var han lang utenfor fedrelandets grenser. I Nicolai H. Knudtzon har ikke alene vår by, men også norsk næringsliv tapt en av sine dyktigste forretningsmenn. Bjørn Endreseth Januar 1995 FESTMØTE 18 MARS Vårt tradisjonelle festmøte med damer og tilreisende brødre fra vår vennskapsloge nr 109 Nidaros ble avholdt i våre lokaler den 18 mars. Aftenen startet opp med en høytidsstemt stund oppe i Logesalen. Her ble sang, tekst og dikt som omhandlet Kristiansund opplest av brødrene fra de fire stoler. Sammen med tekstene fikk

5 5 Det burde tilstrebes å bruke preparater som både beskytter mot UVA og UVB (UV=ultrafiolett). Personer med hudtype I-lll (Type I: Oftest brent. Type II: Hyppig brent. Typer III: Brent av og til. Type IV: Sjelden brent.), bør anvende solfilter med beskyttelsesfaktor høyvi fin musikk og lysspill som ble fremført på en førsteklasses måte. Solosang ble også fremført av bror Ola G. Jenssen. Han har en klar, ren og kraftig stemme som passet fint inn i det samspillet som ble fremført. Musikken var førsteklasses fremført i Logesalen, denne gangen utført av bror Sigurd Svardal som er loge Ankeret s faste organist. Som vanlig var det stor stemning i selskapslokalene, hvor det ble servert tradisjonell Kristiansundsmat med blandaball, saltkjøtt og diverse tilbehør. Ved bordet var det flere taler, og vi hadde et meget vellykket kulturelt innslag hvor bror Egidio D'Angelos gitarspill og italienske sanger raskt fikk stemningen opp i de store høyder. Dansemusikken ble fremført av bror Dagfinn Pedersen og han måtte finne seg i å holde på langt ut i de små timer. Som vanlig en meget vellykket aften. Redaksjonen Vi starter også i år opp trimturene til Kvernberget, noe som vi føler ble en suksess i fjor. Turene vil ha samme utgangspunkt som før, og vi starter opp ved Setsaas-bygget på Løkkemyra og går som før til toppen av Kvernberget. I fjor var vi 26 brødre som deltok i trimmen og målet må være at dette tallet økes betydelig i år. Også i år vil vi ta turen to ganger pr uke, og starttidspunkt er satt til kl 1800 mandag og torsdag. Vi starter opp torsdag 4. mai, og vil holde på til midten av september. Dersom noen ønsker å starte før 4. mai, bør dette meldes fra til undertegnede slik at turene kan bli registrert. Motto for i år BEDRE ENN I FJOR. Vel møtt til Kvernbergtrimmen. Olav Aasprong Kvernbergtrimmen. Sommeren Ingen ting er farligere enn en venn uten diskresjon; selv en varsom fiende er å foretrekke. La Fontaine ( ) Legespalten Spes. i allmenmed. Egidio D'Angelo Ved hjelp av vår "redaksjonslege" br. Egidio D'Angelo vil vi i denne spalten ta opp aktuelle helsetema, og vi ser gjerne at brødrene gir tips om spesielle ting som ønskes belyst eller diskutert. Påsken står for døren, og et aktuelt tema nå er soling og solbeskyttelse; LYSBESKYTTENDE MIDLER Lysbeskyttende midler anvendes for å hindre eller hemme det ultrafiolette lysets effekt gjennom huden, for å forebygge såvel korttidseffekter (forbrenning, UVB) som langtidseffekter (aldring av huden, UVA + B) samt hudkreft. Fysiske midler: Lokalbeskyttende hudmidler som anbefales; titanoxid, sinkoxid, jernoxid, mangesiumcilikat (talkum) og kaolin. Dette brukes ved særlig utsatte områder som nese, leppe og ører. Kjemiske midler: Pabaderivater. Benzofenonderivater. Zinnamater. Benzylider - kamferforbindelser. Alt dette fås på apoteket. ere enn 10 og med beskyttelse både mot UVA og UVB. Personer med hudtype IV, kan klare seg med solbeskyttelsesfaktor fra 6 og oppover. NB: Personer over 50 samt barn må være ekstra nøye med solbeskyttelse. Pasienter som har hatt hudkreft bør bruke solbeskyttelseskrem med faktor fra 15 til 34. Snøblindhet, sveiseblink: Bruk solbriller for å forhindre dette. Har man fått det, kan man dryppe med at anesteticum (lokalbedøvelse), evt. kan man i tillegg benytte øyedråper med antibiotikainnhold f.eks. kloramfeniko øyedråper, sofradex øyedråper, bandasje med salve om natten. Tilstanden bedres gjerne i løpet av timer. Solarium-behandling: Solarium aldrer huden og kan muligens gi hudkreft. Den Norske Kreftforenings melanomgruppe(melanom:føflekkreft,meget alvorlig kreftform.) og undertegnede som forfatter og lege vil fraråde bruken av solarium. NB. Det viktigste med solbading er: Bli ikke brent. (Faren for melanom øker.) Måtehold. (Krefthyppigheten øker med øket total mengde UVB/A.) Egidio D'Angelo, spesialist i allmenmedisin. Skreiaften Årets "Skrei-aften" ble gjnnomført på tradisjonell måte med godt oppmøte av brødrene. Den avtroppende privatnemd hadde riktig lagt seg i selene, og det var rikelig med både fisk, lever og rogn. Vi benytter anledningen til å takke den avtroppende nemda for meget god innsats, og er glade for at formann Kristian Pettersen går på enda et år "til brødrenes beste".

6 6 I anledning påsken tar vi med noen av fjellvettreglene fra Norges Røde Kors: Festmøte 29. 0ktober Meld fra hvor du går 4. Lytt til erfarne fjellfolk 7. Gå ikke alene Røyking i selskapslokalene Nye regler for røyking på våre møter er innført, og er som følger: Før logemøtet er røyking i selskapslokalene tillatt, men lokalene luftes godt mens brødrene er i logesalen. Etter møtet i logesalen er røyking tillatt i klubbrommet, men ikke i selskapslokalene før alle er ferdig med måltidet. Disse reglene gjelder også ved festmøter o.l. Odd Fellow-ordenen følger opp Redningsselskapet Fra Skipsrevyen Januar 95 har vi sakset følgende innlegg: Tidligere i vår gikk det ut en anmodning gjennom "Odd Fellow-bladet" fra Storlogen til alle loger om å gi et bidrag til Redningselskapet. Bakgrunnen var at at de to redningsskøytene "Odd Fellow" og " Odd Fellow II" var klare for omfattende moderniseringsarbeider. I 1973/74 ble de to 45 fot store fartøyene langt på vei fullfinansiert av Odd Fellow Ordenen, og ledelsen ønsket nå å følge opp gaven ved også å være med på moderniseringen. De to redningsskøytene er bygget i aluminium, og tilhører den eldste klassen av hurtiggående fartøyer i Redningsselskapets flåte. De oppnår en fart på omkring 20 knop, og er innredet for en besetning på to mann. Moderniseringsarbeidet omfatter ombygging av innredning, styrehus og maskinrom, hvilket innebærer isolering for helårsbruk, ny hovedmotor, installering av hjelpemotor, ny innredning av bro, nytt fenderverk og montering av flaps akterut for bedre fart og stabilitet i sjøen. R/S "Odd Fellow" er alt ombygget, mens den andre "Odd Fellow II" for øyeblikket er midt inne i foryngelseskuren (Jan 95). Generalsekretær Magnus Stene sier i den forbindelse: "Vi er svært takknemlige for at Odd Fellowordenen nå bidrar til ombyggingen av disse fartøyene, og slik følger opp den gaven de gav oss for 20 år siden." Odd Fellow-loger over hele landet har gjennom året sendt inn bidrag til moderniseringen av de to redningsskøytene "Odd Fellow" og "Odd Fellow II". Stor Sire (th) kunne overrekke kroner til genralsekretær Magnus Stene i Redningsselskapet. Til dette beløpet kommer flere mindre bidrag, og totalt kommer årets gave fra Odd Fellow-logene opp imot kroner. Hvorfor ny broderforening? 235 brødre: Vi er pr d.d. så mange brr. fordelt på våre 2 loger med hhv. ca 142 i Rune, og ca 93 i Ankeret. Det ideelle antall bør etter Storlogens mening ligge på ca 85 brr. pr enhet. Ved en slik størrelse vil man opprettholde en kontinuitet, utvelgelsen vil være god med henblikk på kollegier ved riktig alderssammensetning, og det gode logearbeidet med passe aktivitet på gradsarbeidet vil bli godt ivaretatt. Trivsel: Et "must" for alt arbeide er trivsel. Kontakt og samhørighet er være eller ikke være for en loge. Svakheten dersom det er lov å si det når 70 brr. møtes kan nok være; Får du kontakt med medlemmene, blir du stort sett sittende sammen med de samme fra gang til gang? Er det lettere for klikkdannelse, og hvordan er det med meningsfylt engasjement. Lener vi oss tilbake og synes vi er store nok (les for stor) siden få engasjerer seg og anbefaler nye brr. Vårt siste vennemøte ble avlyst, er dette et varsku? Mål: Vi blir stadig pålagt mål, og Storlogen har sagt at medlemstallet skal dobles. Dette vil innebære at langtidsplanen for vårt område skal være ca 470 brr. Bør Loge Rune som pr d.d. er landets nest største loge ekspandere i antall brr.? Jeg tror neppe dette er ønskelig. Hva nå?: Skal vi ta Storlogen på alvor... eller angår dette ikke oss? Har vi det bra som vi har det, eller ser vi faren for stillstand og kanskje plutselig tilbakegang slik land rundt oss har hatt og har. Hva med møtefrekvensen, bør den være likedan i fremtiden? Står vi i fare for å arrangere for møtets skyld? Vi tror: Broderforening med hensikt å stifte en ny loge vil medføre: 1. At det skapes engasjement 2. Større/bedre trivsel 3. Flere medlemmer 4. Større spredning av medlem menes bosted i våre nabokom muner 5. Positivt svar på mange av de spørsmål som er fremsatt. Arne D. Reistadbakk Eks OM Jeg vil gjerne ta for meg følgende emner/spørsmål: 235 brødre, trivsel, mål, hva nå? og vi tror.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Jubileumsnr 1994 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Den edle kjærlighets grad Bror Inge Jarle Stokke fikk den 5. oktober tildelt Den edle kjærlighets grad, og den 30. november fikk bror Håkon Arnold

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

SOMMEREN 2014 Nr 59. I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth IL KJÆRE LOGEBRØDRE. OM har ordet. Nye brødre av DHS grad

SOMMEREN 2014 Nr 59. I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth IL KJÆRE LOGEBRØDRE. OM har ordet. Nye brødre av DHS grad SOMMEREN 2014 Nr 59 I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth OM har ordet. KJÆRE LOGEBRØDRE Vårterminen for Loge nr.6 Rune er et tilbakelagt kapittel. Kan man driste seg til en oppsummering av

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover.

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Desember 2014 Utgave nummer 6 I DETTE NUMMERET: Overmester har ordet Redaksjonen har ordet Dagens bilde 2 Møljekalas 3 Besøk fra Sverige 4 Høstfest 6 Dagens dikt 8 1 2 OM har

Detaljer

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass KongSverre Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow Redaktørens plass Etter tilbakemeldingene å dømme er brødrene i logen positive til at vi nå har en logeavis. Redaktøren vil likevel understreke at

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Jubileumsutgave nr 49 Loge Rune 90 år. Bror OM har ordet. Bror DSS har ordet

Jubileumsutgave nr 49 Loge Rune 90 år. Bror OM har ordet. Bror DSS har ordet 1 Jubileumsutgave nr 49 Loge Rune 90 år Bror OM har ordet Bror DSS har ordet Det såddes et frø i vår karrige jord et frø som fikk spire og vokse. Det såddes i vennskap og med kjærlige ord og sannhet var

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Berger Kristiansunds

Berger Kristiansunds PROSJEKTET: FESTIVITETEN Berger Kristiansunds STORSTUE: Malermester Jostein Skjetne på plass i Kristiansunds storstue storsalen i Festiviteten. Jostein Skjetne tar vare på historien i hjembyen. Malermesteren

Detaljer

---- og så ser vi med forventning og glede frem til logeåret 2003 med aktivt arbeide for vår Loge og vår Orden - og oss selv. I V.K.

---- og så ser vi med forventning og glede frem til logeåret 2003 med aktivt arbeide for vår Loge og vår Orden - og oss selv. I V.K. Betraktninger Nytt år, nye gleder, nye utfordringer. Øyeblikkets gleder er lette å får øye på, - titt ut av vinduet og se det fantastiske som omgir oss. Ren hvit sne som lager de vakreste bilder på snetunge

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Desember 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord Bror Per Tellesbø er gått bort, vel 80 år gammel. Han døde den 8. september. Bror Per var en av de eldste i vår loge, og ble medlem allerede

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013 Julehilsen fra overmester Fra julemøtet 12. desember Ord til ettertanke Julehilsen fra overmester Kjære bror! Vi nærmer oss slutten av logeåret

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18.

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren?

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? Leir 24 Salten Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? 1 Under 5 år 27,2 % 37 2 5-10 år 33,1 % 45 3 Over 10 år 39,7 % 54 1 2.

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

50 års veteranjuvel. 25 års veteranjuvel. 60 års veteranjuvel. 50 års veteranjuvel

50 års veteranjuvel. 25 års veteranjuvel. 60 års veteranjuvel. 50 års veteranjuvel Nr 51 Sommer 2010 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Olav Aasprong (OA), Arve Stokke (AS) Et logehalvår er tilbakelagt og sommeren har ennå ikke kommet. For meg som OM har det vært en periode som har

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Innvielse. Nr 46 Sommer 2008 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Innvielse. Nr 46 Sommer 2008 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 46 Sommer 2008 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse Vi nærmer oss sommer med lyse netter og lange dager og vårens logetermin avsluttes med Sommermøtet.

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer