ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012

2 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING 4. HVA GJØR VI I HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE 5. EMNEPLANEN 6. SAMARBEID MED BRUKERNE 6. BARN OG VOKSNE I BARNEHAGEN: 7. GRENSESETTING 7. PRAKTISK INFORMASJON 8. SAMARBEIDSPARTNERE. 8. ORGANISERING OG FORELDREMEDVIRKNING 8. PRESENTASJON AV STYRER 8. 2

3 HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? Hellemyr åpne barnehage er et barnehagetilbud til deg som voksen som har ansvar for egne eller andres førskolebarn i alderen 0-6 år på dagtid. Du som voksen må hele tiden være i barnehagen sammen med barnet du har med deg. Åpen barnehage er et treffsted der du kan møte andre i samme livssituasjon som deg selv, og barna kan finne lekekamerater på samme alder. Åpen barnehage kan hjelpe deg som hjemmearbeidene og ditt barn med å få treffe andre og slik at en ikke blir opplever at en blir isolert. Her kan også barnet ditt treffe og leke med andre selv om barnet ikke går i vanlig barnehage (evt. går delt plass i barnehage). Hellemyr åpne barnehage eies av Hellemyr kirke og drives med midler fra det offentlige (statsstøtte). Åpen barnehage er en relativ ny måte å drive barnehage på. Det er ikke mye litteratur som finnes om denne driftsformen. Dette gjør at vi må prøve oss frem, for at dere som brukere skal få et stadig bedre tilbud. Dere som er brukere av åpen barnehage må registrere dere hver gang dere er i barnehagen. Dette danner grunnlaget for statsstøtten som gis til driften av barnehagen. Samtidig som dere registrerer dere, betaler dere kr. 10,- pr. barn. Dette dekker kaffe/te, melk og formingsmateriell. Månedsplanene som vi utarbeider hver måned ligger lett tilgjengelig på bordet hvor dere registrerer dere. Alle kan ta med seg et eksemplar hjem. I Hellemyr åpne barnehage er det ingen som behøver å søke om plass. Det er bare å møte opp når du måtte ønske det, innenfor åpningstiden. (Noen ganger må du allikevel melde deg på. Dette gjelder når vi skal arrangere turer eller fester.) Det er allikevel fint om du kommer innen kl for da har vi snart hovedsamlingen med sanger. Det pleier de fleste barn å sette stor pris på. Rett etterpå spiser vi medbrakt niste. PLANLEGGING Årsplanen, som du nå sitter med i hånden, skal tjene som grunnlag for å sette i gang aktiviteter og utarbeide månedsplaner. Den skal være en hjelp til å nå de resultater vi ønsker. Videre skal den si noe om hva barnehagen må jobbe med sett ut fra barnehageloven og rammeplanen. Årsplanen skal også være en synliggjøring av barnehagens arbeid for brukere og utad bl.a. til barnehageetaten i kommunen og eierne som er Hellemyr kirkes menighetsråd. Nye ideer og innspill som kommer fra dere foreldre i løpet av året blir brukt i månedsplanene innenfor de rammer som er satt opp i årsplanen. ÅPNINGSIDER Åpningstid: Åpen barnehage er åpen fra kl Dagsrytme: Barnehagen åpner, Frilek og aktivitet Ca 10.30/45 Samlingstund. Ca Måltid. 3

4 Ca Ca Ca Frilek Rydding Takk for i dag. FERIE OG FRIDAGER Barnehagen følger skolens ferier og fridager. For barnehageåret 2011/12 vil det være slik: Høsten 2011 Første dag etter ferien: 17. august Høstferie: Uke 40 ( ) Siste dag før juleferien er 21. desember. Våren 2012 Første dag etter jul er 4. januar Vinterferie: uke 9 ( ) Påskeferie: 2. april til og med 10. april Fridag 30. april 2. Pinsedag: mandag 28. mai Siste dag før sommerferien blir onsdag 20 juni. Første dag høsten 2012 er onsdag 15. august BARNEHAGENS MÅL I 2005 trådte ny lov om barnehager i kraft. 1: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med hjemmet» Dette er formålet med den åpne barnehagene. Når det gjelder barnehagens innhold sier loven: 2: «Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Departementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.» RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING Barnehagene har ikke, som skolene, en mønsterplan å arbeide ut fra, likevel har vi Rammeplanen for barnehager av Det er kunnskapsdepartementet som har utarbeidet denne planen til bruk i alle landets barnehager. Denne gir oss visse retningslinjer å jobbe ut fra.. Rammeplanen beskriver 7 fagområder som alle barn i norske barnehager skal ha erfaring med: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 4

5 Det er viktig at disse fagområdene ikke isoleres fra hverandre, men at læring skjer på en naturlig måte. Vårt mål er å gjøre hverdagen i barnehagen slik at den gir mest mulig grobunn for læring. I rammeplanen er også barnas sosiale læring viktig. Dette er en stor del av læringen som barnet får i åpen barnehage. Den åpne barnehagen gir gode muligheter for sosial og emosjonell utvikling gjennom lek, måltider, samlinger, aktiviteter o.l. Barna lærer å ta hensyn til hverandre, og til å tilpasse seg ulike krav og forventninger som stilles i ulike situasjoner. I samlingsstunden blir den enkelte gjenstand for gruppens oppmerksomhet ved eks. sanger, spørsmål og ved at barna forteller noe de har opplevd. For mange vil den åpne barnehagen bli det første møte med en større gruppe av andre barn og voksne, og vi ønsker at dette skal bli en positiv opplevelse for barna. HVA GJØR VI I HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE? Frilek: Lek er av stor betydning for barns utvikling. Barna får anledning til å prøve ut erfaringer de gjør i hverdagslivet. Vi synes det er viktig å legge til rette for at leken skal få blomstre i Hellemyr åpne barnehage. På den måten gir vi barna en sjanse til å leve ut sine egne tanker, evner og anlegg. Det er mange leker i barnehagen som kan appellere til fantasi og skaperglede og vi supplerer etter hvert som økonomien tilsier det. Gjennom leken bearbeides også følelsesmessige opplevelser og barnet utvikler fantasi og skaperglede. Vi vet at det å gi barna inntrykk og opplevelser, igjen gir impulser til leken. Vi vil så godt det lar seg gjøre legge forholdene til rette for en positiv lek sammen med andre barn. Vi ønsker også at de knytter relasjoner som det kan bygges videre på i fritiden utenom barnehagens åpningstid. Her kan du som voksen være med og hjelpe barnet ditt til å bli med i lek. Du kan f. eks leke butikk, Bukkene bruse eller andre ting som barnet er opptatt av for tiden. Dere kan også gjerne besøke noen dere har truffet på Åpen barnehage, en annen dag i uken, slik at leken kan fortsette/utvikle seg. Samling: Hver dag har vi sangsamling slik at barn og voksne kan synge kjente og lære nye sanger. Målet med sangsamlingene er at barna skal bli glade i sangskattene våre. De skal lære bevegelser til sanger og bli trygge på å høre sin egen stemme. Du som voksen må være aktiv sammen med barnet og gjerne hjelpe til hvis det er bevegelser ikke barnet mestrer. Dere kan øve på sangene hjemme, så blir det lettere å lære dem. Det er flott med engasjerte voksne, - engasjement smitter. Det er også fint om dere kommer med forslag til sanger dere vil vi skal synge i barnehagen. Samlingene tilpasses barna og deres alder så godt som mulig. Noen ganger kan det f. eks også være dramatisering, inspirasjon til lek og annet innhold i samlingene. Baking: Det hender vi baker i barnehagen. Vi baker fordi vi skal ha det koselig sammen og fordi de fleste barn synes at det er gøy. Det er jo også en god opplevelse å få spise noe man selv har laget. De voksne må passe på at alle hender er vasket. Det er fint å la barna jobbe mest mulig selvstendig og det er lov å smake på deigen. Ellers er det fint om dere forteller barna om prosessen, hva som er i deigen, at den hever og forandringen som skjer når vi steiker deigen. Det er fint om barna kan være med å legge på fat og at de får vite at nettopp deres bidrag var viktig for at vi kunne kose oss og spise maten sammen. Aktivitet: I ordet aktivitet legger vi all form for forming, tegning og maling. Når vi holder på 5

6 med en aktivitet er det viktig at det er barnets eget uttrykk som kommer fram. Det er viktig at barnet selv får være kreativ og utfolde seg. Du som voksen kan hjelpe barnet ditt ved at du f. eks kan spørre hva barnet vil lage og snakke om hva barnet lager mens det holder på. Eks: Barnet vil lage en tegning av seg selv. Når barnet stopper opp litt spør du om det har tegnet f. eks øyne. Hvor er de? Har du genser på? Osv. Det er fint om barnet stadig får med flere detaljer på tegningen etter hvert som det blir eldre og konsentrasjonen øker. Husk å skrive navn og dato på tegninger som barnet har gjort seg flid med. Det er også fint å ramme inn bilder som barnet har laget. Det viser at vi verdsetter det de lager. Barna synes det er kjempegøy hvis ett av bildene det har laget får henge innrammet på stueveggen. Musikk- og sangleker: I samlingstund bruker vi av og til rytmeinstrumenter og selvlagede instrumenter. Gjennom musikkleker skal vi bli kjent med toner og rytmer. Vi skal også danse og leke sangleker. Dette fremmer fellesskapsfølelsen og det gir inspirasjon til fysisk aktivitet og masse moro. Eks på sangleker kan være: Bjørnen sover, havet er så stille eller ta den ring og la den vandre. Det er viktig at vi som voksne er aktive sammen med barnet og at vi hjelper hvis barnet ikke kan/forstår leken. Le aldri av barnet om det er noe det ikke mestrer, og snakk aldri negativt om barnet mens det hører på. EMNEPLANEN Vi vil i løpet av hele året jobbe med at barna får anledning til å bli kjent i barnehagen og med barnehagens rutiner. Vi ønsker å bygge opp et godt lekemiljø hvor alle kjenner seg trygge. Vi skal lære navnesanger og prøver å lære navnene på flest mulig. Vi vil ha ulike emner i åpen barnehage. Omfanget, formen og innholdet vil imidlertid velges og reguleres av alder og modenhet på barna. Det er i alle tilfelle naturlig å legge opp til blikjent-aktiviteter. Vi lærer navn og blir kjent med barnehagens lokaler, leker og brukere. Aktuelle emner er bl.a. enkle eventyr, dyr, telling, farger, natur, meg selv og årstider. Ellers vil vi markere høytidene våre gjennom fortelling, aktiviteter, fester og mm. Vi håper også å få til et teaterbesøk i løpet av året. Utflukter til Dyreparken, Tresse, Ravnedalen eller andre parker vil også være aktuelt etter brukernes ønsker. Det er for øvrig veldig ok om dere brukere kommer med ønsker og tips til både tema, aktiviteter og utflukter. Styrer vil legge opp en plan for hver måned, med stikkord til hva som skjer de enkelte dagene. Foreldrenes og foreldrerepresentanten innspill har stor innvikning på hvordan planen legges opp. Denne planen skal kopieres til utdeling for alle brukerne. Vi følger planen så langt det er naturlig, men endringer kan oppstå slik at vi tilpasser oss de barna som er tilstede og praktiske forhold. SAMARBEID MED BRUKERNE Samarbeid er viktig for at vi skal få en god barnehage. Det er fint om dere som er i barnehagen vil komme med innspill til ting vi kan gjøre når det gjelder aktiviteter og temaer som vi skal ta opp. Vi bør også legge alle forhold til rette for å skape et godt miljø for hverandre. Hvis det er noe dere lurer på, eller ikke er fornøyd med, er det fint om dere kommer direkte til styrer eller tar det opp med den som er foreldrerepresentant. Til daglig vil foresatte/omsorgsperson ha ansvar for sitt/sine barn i barnehagen. Det kan i noen 6

7 tilfeller bli behov for at en voksen er aktivt med i en gruppe og vi håper da at dere kan passe hverandres barn slik at en voksen kan få hjulpet til ( eks: ved baking, oppvask etc.) BARN OG VOKSNE I BARNEHAGEN: TRYGGHET, POSITIVE OPPLEVERSER OG ANSVAR. Forutsetningen for å oppfylle barnehagelovens 1 (se under) er at barna opplever Hellemyr åpne barnehage og barnegruppa som et trygt sted å være. Det er viktig at alle føler de er velkomne. Vi voksne må være bevisst på nye barn og voksne som dukker opp og møte dem med åpenhet og vennlighet. Noen av virkemidlene vi bruker for at barna skal oppleve trygghet er f.eks. å gi barnehagehverdagen gode rutiner. De minste vil på den måten få en føling med hva som skjer til enhver tid. Etter å ha blitt kjent med det enkelte barn, ser vi hva den enkelte mestrer. Ut i fra det kan vi styrke det enkeltes barns selvtillit ved at vi tar utgangspunkt i det den enkelte allerede kan. Den voksne skal være positiv og anerkjennende overfor barna og gi det enkelte barn støtte i vanskelige situasjoner. I den åpne barnehagen er foreldre eller andre omsorgspersoner aktive med barna i den tiden de er i den åpne barnehagen. Det er viktig at vi bruker tiden positivt sammen med barnet. Prøv å bruke tid i de forskjellige situasjoner som av/ påkledning, håndvask, toalettbesøk o.l. Målsettingen er å lære barna å bli selvstendige og selvhjulpne. I barnehagen er det tid til å bruke tid og dette er også positivt for bl.a. i samspillet mellom barn og voksne. Alle barna må rydde ut fra sine forutsetninger. Det settes f. eks. større krav til en 5 -åring enn til en 2 -åring. Når det er ryddetid rydder vi sammen alle sammen, de voksne er med og hjelper sine egne barn slik at alle får være med. Etter måltidet er det ønskelig at foreldrene bytter på kjøkkentjenesten; tørke av bordene, feie gulvet og sette kopper i oppvaskmaskinen. Siden det ikke er ansatt assistenter, blir slike oppgaver brukernes ansvar. Alderssammensetningen i Hellemyr åpne barnehagen håper vi gir mulighet til å bruke de eldste barna som en ressurs. De kan få oppgaver som gir dem ansvar som er større enn de minste barna. Vi vet at 5-åringene ofte er identifikasjonsmodeller for de barna som er mindre. GRENSESETTING Vi ønsker ikke at den åpne barnehagen skal være preget av at alt er forbudt. Vi skal være opptatt av hvordan vi setter grensene. Vi ønsker å være positive og anerkjennende overfor barna. Vi voksne skal være positive forbilder, og vi ønsker å bygge opp under en god tone både mellom barna og de voksne. Det er viktig for trivselen i barnehagen at alle møter hverandre med en positiv og aksepterende holdning. Det fins like mange måter å oppdra barn på som det finnes barn. Baksnakking må ikke foregå, det gjør miljøet utrygt for alle. Er det noe du mener ikke kan passere kan du snakke med styrer om dette. 7

8 PRAKTISK INFORMASJON Sykdom: Barnet kan ikke komme til Hellemyr åpne barnehagen med smittsomme infeksjoner som f. eks. øyebetennelse, diaré, feber e.l. Ved øyebetennelse bør barnet ha vært under behandling med øyedråper, eller øyesalve i minst ett døgn, før de kan komme tilbake i barnehagen. Dette er råd fra lege, årsaken er at øyebetennelse er en meget smittsom og ubehagelig infeksjon. Ved diaré /oppkast skal barnet har 48 timer fra siste symptomer før det kommer i barnehage. Etter feber må man vente en dag slik at man ikke smitter andre. Tøfler: Det er fint om barnet har med seg tøfler, men sklisokker er også fint å ha på. Støvler skal stå i garderoben. Leker: Hvis barnet tar med leker o.l. hjemmefra må dette skje på eget ansvar. Mat: Alle tar med seg niste til et måltid. Det blir servert, melk(saft) og te/kaffe som inngår i betalingen. SAMARBEIDSPARTNERE. Hellemyr åpne barnehage har et samarbeid med helsestasjonen. Vi ønsker å opprettholde dette samarbeidet i årene som kommer. Styrer er representert i tverrfaglig samarbeidsmøter hvor representanter fra barnehagene, helsestasjonene og PP- tjenesten i Kr. sand møter. Disse møtene er det helsestasjonen som innkaller til og det er ca 1 møte i halvåret. Hellemyr åpne barnehage ønsker å samarbeide med andre som driver barnearbeid i Hellemyr menighet. Styrer har også møter med andre styrere som jobber i Åpne barnehager i Vennesla, Songdalen, Vågsbygd og Grim. Det er et møte i halvåret. ORGANISERING OG FORELDREMEDVIRKNING Det er ansatt styrer i 25 % stilling. Barnehagen har et foreldreråd som består av en eller flere foreldre. Det skal velges minst 1 foreldrerepresentant for hvert barnehageår. Foreldrerepresentanten skal tale foreldrenes sak, og drøfte med styrer f.eks. problemer eller ting de ønsker skal forandres i åpen barnehage. Foreldrerepresentanten er også leder for barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene og her kan foreldrene ta opp egne saker. Det er foreldrene som avgjør om de ønsker at styrer skal være tilstede eller ikke under et slikt møte. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av leder og tre medlemmer (Styrer, 1 foreldrerepresentanter og 1 fra eier /menigheten). De har møter ved behov, eks en gang i semesteret. PRESENTASJON AV STYRER Solfrid Drøsdal er vikar for styrer Kirsti Dvergsnes trolig frem til årskiftet 2011/2012. Solfrid har jobbet som førskolelærer siden 1996 og vært i flere ulike barnehager, men har siden 8

9 1998 vært fast på Rødhette Barnehage på Søm hvor hun nå jobber 60 %. Hun er der avdeligsleder for stor avdelig. Solfrid har to egne barn og bor på Hellemyr. Kirsti Wolden Dvergsnes er utdannet førskolelærer med hovedfag i pedagogikk. Hun har tidligere jobbet litt som pedagogisk leder i en barnehage og som veileder for fem familiebarnehager. Den siste tiden har hun jobbet i førskolelærerutdanningen og undervist i pedagogikk der. 9

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2016 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Våren 2016 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

ÅRSPLAN LANGHUSET ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN LANGHUSET ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN LANGHUSET ÅPEN BARNEHAGE ÅPEN BARNEHAGE Er et gratis tilbud for barn fra (0-6 år) sammen med en voksen omsorgsperson. Et sosialt treffsted for store og små. Her kan barna leke i trygge omgivelser

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan)

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) AVDELINGENS FOKUS : Personalet på Blåklokkene har barnet i fokus,

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Hei alle sammen. kanskje du vil være min? Hipp hurra, jeg blir så glad når andre sier ja!

Hei alle sammen. kanskje du vil være min? Hipp hurra, jeg blir så glad når andre sier ja! Hei alle sammen Velkommen til nytt barnehageår, hvor temaet for vårt prosjekt er «du og jeg og musikken». Gjennom lek, sosialt samvær, spill, bevegelse, sang, musikk og forming skal vi lære masse om oss

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

EVALUERING SØLJE SEPTEMBER 2010:

EVALUERING SØLJE SEPTEMBER 2010: EVALUERING SØLJE SEPTEMBER 2010: Så er en ny måned forbi og det nærmer seg faretruende høst og kaldere dager. Denne måneden på Sølje har vi fortsatt hatt fokus på å bli bedre kjent med hverandre og vi

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE Velkommen til et nytt barnehageår. Spesielt velkommen til J., N., A., S. og H., som begynner på Rødstrupene denne måneden. Velkommen til S. og T.som begynner på Grønnfinkene.

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen

Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Vi har i den siste tiden jobbet med prosjektet «Du, jeg og verden» der vi har blitt kjent med hverandre gjennom lek, nye oppdagelser

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan Ugla September Oktober November

Periodeplan Ugla September Oktober November Periodeplan Ugla September Oktober November Det nye barnehageåret er godt i gang og september kommer sammen med høsten. Uglene er en veldig fin gruppe, og oppstarten på et nytt barnehageår har gått kjempe

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Solheim- barnehagen der sola alltid skinner

Solheim- barnehagen der sola alltid skinner Hei alle sammen! Denne 3 ukers perioden som vi har tilbakelagt har vi brukt til tema venner og høst. Vi har brukt samlingsstund til å prate om hva venner er, hva venner gjør, hvordan skal man være mot

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009

HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009 HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009 PERSONALET PÅ AVDELINGEN Lise W. Bendiksby, pedagogisk leder, førskolelærer, 100 % stilling Helene W. Michelsen, barne- og ungdomsarbeider, 100 % stilling Anne Grete

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE.

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. Vår 2009 VÅRHALVÅRSPLAN PÅ JESPER ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. På Jesper har vi 18 plasser. Dette halvåret har vi: 8 jenter 10 gutter. 6 stk som er født

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Larvik kommune gjør nå en storsatsing på noe som heter VIS = Vennskap,

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Billene Velkommen Viser powerpoint presentasjon med musikk og bilder fra tilvenningen.( ønsker noen andre å se denne er det bare å gi beskjed

Billene Velkommen Viser powerpoint presentasjon med musikk og bilder fra tilvenningen.( ønsker noen andre å se denne er det bare å gi beskjed Foreldremøte Felles Skrukketroll og Stankelbein (Atle) Presentasjon av ledelsen Hvor finner man informasjon og abonnerer på nyhetsbrev på Emmaus nettside. Vi er en lesende barnehage, fortalte litt om dette.

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Personalet Brannøvelse

Personalet Brannøvelse ÅS KOMMUNE Nå er vi godt i gang med det nye barnehageåret, barnegruppa er på plass og barna begynner å bli kjent med hverandre. Det er noen endringer i barnegruppen, Ingrid har sluttet og begynt i Knerten

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid, dokumentasjon og evaluering. Dagsrytme og kjekt og vite

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid, dokumentasjon og evaluering. Dagsrytme og kjekt og vite ÅRSPLAN 2010/2011 Innhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Innledning Presentasjon av barnehagen Samarbeid Hovedmål og delmål Fagområder Foreldresamarbeid, dokumentasjon og evaluering Dagsrytme

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016 Fokus for JANUAR måned: Dyr og litteratur UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 5 FASTELAVEN 1. vi er ute sammen med froskene 2. Sangsamling 09.15 3. 4. SPRÅK

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer