ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012

2 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING 4. HVA GJØR VI I HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE 5. EMNEPLANEN 6. SAMARBEID MED BRUKERNE 6. BARN OG VOKSNE I BARNEHAGEN: 7. GRENSESETTING 7. PRAKTISK INFORMASJON 8. SAMARBEIDSPARTNERE. 8. ORGANISERING OG FORELDREMEDVIRKNING 8. PRESENTASJON AV STYRER 8. 2

3 HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? Hellemyr åpne barnehage er et barnehagetilbud til deg som voksen som har ansvar for egne eller andres førskolebarn i alderen 0-6 år på dagtid. Du som voksen må hele tiden være i barnehagen sammen med barnet du har med deg. Åpen barnehage er et treffsted der du kan møte andre i samme livssituasjon som deg selv, og barna kan finne lekekamerater på samme alder. Åpen barnehage kan hjelpe deg som hjemmearbeidene og ditt barn med å få treffe andre og slik at en ikke blir opplever at en blir isolert. Her kan også barnet ditt treffe og leke med andre selv om barnet ikke går i vanlig barnehage (evt. går delt plass i barnehage). Hellemyr åpne barnehage eies av Hellemyr kirke og drives med midler fra det offentlige (statsstøtte). Åpen barnehage er en relativ ny måte å drive barnehage på. Det er ikke mye litteratur som finnes om denne driftsformen. Dette gjør at vi må prøve oss frem, for at dere som brukere skal få et stadig bedre tilbud. Dere som er brukere av åpen barnehage må registrere dere hver gang dere er i barnehagen. Dette danner grunnlaget for statsstøtten som gis til driften av barnehagen. Samtidig som dere registrerer dere, betaler dere kr. 10,- pr. barn. Dette dekker kaffe/te, melk og formingsmateriell. Månedsplanene som vi utarbeider hver måned ligger lett tilgjengelig på bordet hvor dere registrerer dere. Alle kan ta med seg et eksemplar hjem. I Hellemyr åpne barnehage er det ingen som behøver å søke om plass. Det er bare å møte opp når du måtte ønske det, innenfor åpningstiden. (Noen ganger må du allikevel melde deg på. Dette gjelder når vi skal arrangere turer eller fester.) Det er allikevel fint om du kommer innen kl for da har vi snart hovedsamlingen med sanger. Det pleier de fleste barn å sette stor pris på. Rett etterpå spiser vi medbrakt niste. PLANLEGGING Årsplanen, som du nå sitter med i hånden, skal tjene som grunnlag for å sette i gang aktiviteter og utarbeide månedsplaner. Den skal være en hjelp til å nå de resultater vi ønsker. Videre skal den si noe om hva barnehagen må jobbe med sett ut fra barnehageloven og rammeplanen. Årsplanen skal også være en synliggjøring av barnehagens arbeid for brukere og utad bl.a. til barnehageetaten i kommunen og eierne som er Hellemyr kirkes menighetsråd. Nye ideer og innspill som kommer fra dere foreldre i løpet av året blir brukt i månedsplanene innenfor de rammer som er satt opp i årsplanen. ÅPNINGSIDER Åpningstid: Åpen barnehage er åpen fra kl Dagsrytme: Barnehagen åpner, Frilek og aktivitet Ca 10.30/45 Samlingstund. Ca Måltid. 3

4 Ca Ca Ca Frilek Rydding Takk for i dag. FERIE OG FRIDAGER Barnehagen følger skolens ferier og fridager. For barnehageåret 2011/12 vil det være slik: Høsten 2011 Første dag etter ferien: 17. august Høstferie: Uke 40 ( ) Siste dag før juleferien er 21. desember. Våren 2012 Første dag etter jul er 4. januar Vinterferie: uke 9 ( ) Påskeferie: 2. april til og med 10. april Fridag 30. april 2. Pinsedag: mandag 28. mai Siste dag før sommerferien blir onsdag 20 juni. Første dag høsten 2012 er onsdag 15. august BARNEHAGENS MÅL I 2005 trådte ny lov om barnehager i kraft. 1: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med hjemmet» Dette er formålet med den åpne barnehagene. Når det gjelder barnehagens innhold sier loven: 2: «Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Departementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.» RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING Barnehagene har ikke, som skolene, en mønsterplan å arbeide ut fra, likevel har vi Rammeplanen for barnehager av Det er kunnskapsdepartementet som har utarbeidet denne planen til bruk i alle landets barnehager. Denne gir oss visse retningslinjer å jobbe ut fra.. Rammeplanen beskriver 7 fagområder som alle barn i norske barnehager skal ha erfaring med: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 4

5 Det er viktig at disse fagområdene ikke isoleres fra hverandre, men at læring skjer på en naturlig måte. Vårt mål er å gjøre hverdagen i barnehagen slik at den gir mest mulig grobunn for læring. I rammeplanen er også barnas sosiale læring viktig. Dette er en stor del av læringen som barnet får i åpen barnehage. Den åpne barnehagen gir gode muligheter for sosial og emosjonell utvikling gjennom lek, måltider, samlinger, aktiviteter o.l. Barna lærer å ta hensyn til hverandre, og til å tilpasse seg ulike krav og forventninger som stilles i ulike situasjoner. I samlingsstunden blir den enkelte gjenstand for gruppens oppmerksomhet ved eks. sanger, spørsmål og ved at barna forteller noe de har opplevd. For mange vil den åpne barnehagen bli det første møte med en større gruppe av andre barn og voksne, og vi ønsker at dette skal bli en positiv opplevelse for barna. HVA GJØR VI I HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE? Frilek: Lek er av stor betydning for barns utvikling. Barna får anledning til å prøve ut erfaringer de gjør i hverdagslivet. Vi synes det er viktig å legge til rette for at leken skal få blomstre i Hellemyr åpne barnehage. På den måten gir vi barna en sjanse til å leve ut sine egne tanker, evner og anlegg. Det er mange leker i barnehagen som kan appellere til fantasi og skaperglede og vi supplerer etter hvert som økonomien tilsier det. Gjennom leken bearbeides også følelsesmessige opplevelser og barnet utvikler fantasi og skaperglede. Vi vet at det å gi barna inntrykk og opplevelser, igjen gir impulser til leken. Vi vil så godt det lar seg gjøre legge forholdene til rette for en positiv lek sammen med andre barn. Vi ønsker også at de knytter relasjoner som det kan bygges videre på i fritiden utenom barnehagens åpningstid. Her kan du som voksen være med og hjelpe barnet ditt til å bli med i lek. Du kan f. eks leke butikk, Bukkene bruse eller andre ting som barnet er opptatt av for tiden. Dere kan også gjerne besøke noen dere har truffet på Åpen barnehage, en annen dag i uken, slik at leken kan fortsette/utvikle seg. Samling: Hver dag har vi sangsamling slik at barn og voksne kan synge kjente og lære nye sanger. Målet med sangsamlingene er at barna skal bli glade i sangskattene våre. De skal lære bevegelser til sanger og bli trygge på å høre sin egen stemme. Du som voksen må være aktiv sammen med barnet og gjerne hjelpe til hvis det er bevegelser ikke barnet mestrer. Dere kan øve på sangene hjemme, så blir det lettere å lære dem. Det er flott med engasjerte voksne, - engasjement smitter. Det er også fint om dere kommer med forslag til sanger dere vil vi skal synge i barnehagen. Samlingene tilpasses barna og deres alder så godt som mulig. Noen ganger kan det f. eks også være dramatisering, inspirasjon til lek og annet innhold i samlingene. Baking: Det hender vi baker i barnehagen. Vi baker fordi vi skal ha det koselig sammen og fordi de fleste barn synes at det er gøy. Det er jo også en god opplevelse å få spise noe man selv har laget. De voksne må passe på at alle hender er vasket. Det er fint å la barna jobbe mest mulig selvstendig og det er lov å smake på deigen. Ellers er det fint om dere forteller barna om prosessen, hva som er i deigen, at den hever og forandringen som skjer når vi steiker deigen. Det er fint om barna kan være med å legge på fat og at de får vite at nettopp deres bidrag var viktig for at vi kunne kose oss og spise maten sammen. Aktivitet: I ordet aktivitet legger vi all form for forming, tegning og maling. Når vi holder på 5

6 med en aktivitet er det viktig at det er barnets eget uttrykk som kommer fram. Det er viktig at barnet selv får være kreativ og utfolde seg. Du som voksen kan hjelpe barnet ditt ved at du f. eks kan spørre hva barnet vil lage og snakke om hva barnet lager mens det holder på. Eks: Barnet vil lage en tegning av seg selv. Når barnet stopper opp litt spør du om det har tegnet f. eks øyne. Hvor er de? Har du genser på? Osv. Det er fint om barnet stadig får med flere detaljer på tegningen etter hvert som det blir eldre og konsentrasjonen øker. Husk å skrive navn og dato på tegninger som barnet har gjort seg flid med. Det er også fint å ramme inn bilder som barnet har laget. Det viser at vi verdsetter det de lager. Barna synes det er kjempegøy hvis ett av bildene det har laget får henge innrammet på stueveggen. Musikk- og sangleker: I samlingstund bruker vi av og til rytmeinstrumenter og selvlagede instrumenter. Gjennom musikkleker skal vi bli kjent med toner og rytmer. Vi skal også danse og leke sangleker. Dette fremmer fellesskapsfølelsen og det gir inspirasjon til fysisk aktivitet og masse moro. Eks på sangleker kan være: Bjørnen sover, havet er så stille eller ta den ring og la den vandre. Det er viktig at vi som voksne er aktive sammen med barnet og at vi hjelper hvis barnet ikke kan/forstår leken. Le aldri av barnet om det er noe det ikke mestrer, og snakk aldri negativt om barnet mens det hører på. EMNEPLANEN Vi vil i løpet av hele året jobbe med at barna får anledning til å bli kjent i barnehagen og med barnehagens rutiner. Vi ønsker å bygge opp et godt lekemiljø hvor alle kjenner seg trygge. Vi skal lære navnesanger og prøver å lære navnene på flest mulig. Vi vil ha ulike emner i åpen barnehage. Omfanget, formen og innholdet vil imidlertid velges og reguleres av alder og modenhet på barna. Det er i alle tilfelle naturlig å legge opp til blikjent-aktiviteter. Vi lærer navn og blir kjent med barnehagens lokaler, leker og brukere. Aktuelle emner er bl.a. enkle eventyr, dyr, telling, farger, natur, meg selv og årstider. Ellers vil vi markere høytidene våre gjennom fortelling, aktiviteter, fester og mm. Vi håper også å få til et teaterbesøk i løpet av året. Utflukter til Dyreparken, Tresse, Ravnedalen eller andre parker vil også være aktuelt etter brukernes ønsker. Det er for øvrig veldig ok om dere brukere kommer med ønsker og tips til både tema, aktiviteter og utflukter. Styrer vil legge opp en plan for hver måned, med stikkord til hva som skjer de enkelte dagene. Foreldrenes og foreldrerepresentanten innspill har stor innvikning på hvordan planen legges opp. Denne planen skal kopieres til utdeling for alle brukerne. Vi følger planen så langt det er naturlig, men endringer kan oppstå slik at vi tilpasser oss de barna som er tilstede og praktiske forhold. SAMARBEID MED BRUKERNE Samarbeid er viktig for at vi skal få en god barnehage. Det er fint om dere som er i barnehagen vil komme med innspill til ting vi kan gjøre når det gjelder aktiviteter og temaer som vi skal ta opp. Vi bør også legge alle forhold til rette for å skape et godt miljø for hverandre. Hvis det er noe dere lurer på, eller ikke er fornøyd med, er det fint om dere kommer direkte til styrer eller tar det opp med den som er foreldrerepresentant. Til daglig vil foresatte/omsorgsperson ha ansvar for sitt/sine barn i barnehagen. Det kan i noen 6

7 tilfeller bli behov for at en voksen er aktivt med i en gruppe og vi håper da at dere kan passe hverandres barn slik at en voksen kan få hjulpet til ( eks: ved baking, oppvask etc.) BARN OG VOKSNE I BARNEHAGEN: TRYGGHET, POSITIVE OPPLEVERSER OG ANSVAR. Forutsetningen for å oppfylle barnehagelovens 1 (se under) er at barna opplever Hellemyr åpne barnehage og barnegruppa som et trygt sted å være. Det er viktig at alle føler de er velkomne. Vi voksne må være bevisst på nye barn og voksne som dukker opp og møte dem med åpenhet og vennlighet. Noen av virkemidlene vi bruker for at barna skal oppleve trygghet er f.eks. å gi barnehagehverdagen gode rutiner. De minste vil på den måten få en føling med hva som skjer til enhver tid. Etter å ha blitt kjent med det enkelte barn, ser vi hva den enkelte mestrer. Ut i fra det kan vi styrke det enkeltes barns selvtillit ved at vi tar utgangspunkt i det den enkelte allerede kan. Den voksne skal være positiv og anerkjennende overfor barna og gi det enkelte barn støtte i vanskelige situasjoner. I den åpne barnehagen er foreldre eller andre omsorgspersoner aktive med barna i den tiden de er i den åpne barnehagen. Det er viktig at vi bruker tiden positivt sammen med barnet. Prøv å bruke tid i de forskjellige situasjoner som av/ påkledning, håndvask, toalettbesøk o.l. Målsettingen er å lære barna å bli selvstendige og selvhjulpne. I barnehagen er det tid til å bruke tid og dette er også positivt for bl.a. i samspillet mellom barn og voksne. Alle barna må rydde ut fra sine forutsetninger. Det settes f. eks. større krav til en 5 -åring enn til en 2 -åring. Når det er ryddetid rydder vi sammen alle sammen, de voksne er med og hjelper sine egne barn slik at alle får være med. Etter måltidet er det ønskelig at foreldrene bytter på kjøkkentjenesten; tørke av bordene, feie gulvet og sette kopper i oppvaskmaskinen. Siden det ikke er ansatt assistenter, blir slike oppgaver brukernes ansvar. Alderssammensetningen i Hellemyr åpne barnehagen håper vi gir mulighet til å bruke de eldste barna som en ressurs. De kan få oppgaver som gir dem ansvar som er større enn de minste barna. Vi vet at 5-åringene ofte er identifikasjonsmodeller for de barna som er mindre. GRENSESETTING Vi ønsker ikke at den åpne barnehagen skal være preget av at alt er forbudt. Vi skal være opptatt av hvordan vi setter grensene. Vi ønsker å være positive og anerkjennende overfor barna. Vi voksne skal være positive forbilder, og vi ønsker å bygge opp under en god tone både mellom barna og de voksne. Det er viktig for trivselen i barnehagen at alle møter hverandre med en positiv og aksepterende holdning. Det fins like mange måter å oppdra barn på som det finnes barn. Baksnakking må ikke foregå, det gjør miljøet utrygt for alle. Er det noe du mener ikke kan passere kan du snakke med styrer om dette. 7

8 PRAKTISK INFORMASJON Sykdom: Barnet kan ikke komme til Hellemyr åpne barnehagen med smittsomme infeksjoner som f. eks. øyebetennelse, diaré, feber e.l. Ved øyebetennelse bør barnet ha vært under behandling med øyedråper, eller øyesalve i minst ett døgn, før de kan komme tilbake i barnehagen. Dette er råd fra lege, årsaken er at øyebetennelse er en meget smittsom og ubehagelig infeksjon. Ved diaré /oppkast skal barnet har 48 timer fra siste symptomer før det kommer i barnehage. Etter feber må man vente en dag slik at man ikke smitter andre. Tøfler: Det er fint om barnet har med seg tøfler, men sklisokker er også fint å ha på. Støvler skal stå i garderoben. Leker: Hvis barnet tar med leker o.l. hjemmefra må dette skje på eget ansvar. Mat: Alle tar med seg niste til et måltid. Det blir servert, melk(saft) og te/kaffe som inngår i betalingen. SAMARBEIDSPARTNERE. Hellemyr åpne barnehage har et samarbeid med helsestasjonen. Vi ønsker å opprettholde dette samarbeidet i årene som kommer. Styrer er representert i tverrfaglig samarbeidsmøter hvor representanter fra barnehagene, helsestasjonene og PP- tjenesten i Kr. sand møter. Disse møtene er det helsestasjonen som innkaller til og det er ca 1 møte i halvåret. Hellemyr åpne barnehage ønsker å samarbeide med andre som driver barnearbeid i Hellemyr menighet. Styrer har også møter med andre styrere som jobber i Åpne barnehager i Vennesla, Songdalen, Vågsbygd og Grim. Det er et møte i halvåret. ORGANISERING OG FORELDREMEDVIRKNING Det er ansatt styrer i 25 % stilling. Barnehagen har et foreldreråd som består av en eller flere foreldre. Det skal velges minst 1 foreldrerepresentant for hvert barnehageår. Foreldrerepresentanten skal tale foreldrenes sak, og drøfte med styrer f.eks. problemer eller ting de ønsker skal forandres i åpen barnehage. Foreldrerepresentanten er også leder for barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene og her kan foreldrene ta opp egne saker. Det er foreldrene som avgjør om de ønsker at styrer skal være tilstede eller ikke under et slikt møte. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av leder og tre medlemmer (Styrer, 1 foreldrerepresentanter og 1 fra eier /menigheten). De har møter ved behov, eks en gang i semesteret. PRESENTASJON AV STYRER Solfrid Drøsdal er vikar for styrer Kirsti Dvergsnes trolig frem til årskiftet 2011/2012. Solfrid har jobbet som førskolelærer siden 1996 og vært i flere ulike barnehager, men har siden 8

9 1998 vært fast på Rødhette Barnehage på Søm hvor hun nå jobber 60 %. Hun er der avdeligsleder for stor avdelig. Solfrid har to egne barn og bor på Hellemyr. Kirsti Wolden Dvergsnes er utdannet førskolelærer med hovedfag i pedagogikk. Hun har tidligere jobbet litt som pedagogisk leder i en barnehage og som veileder for fem familiebarnehager. Den siste tiden har hun jobbet i førskolelærerutdanningen og undervist i pedagogikk der. 9

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer