Studiehefte Mat og Helse årssteg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehefte Mat og Helse 8.-10. årssteg"

Transkript

1 Studiehefte Mat og Helse årssteg Namn klasse Skule Nynorsk

2 INNHALD Velkomen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Omnsbakt torsk 13 Norske sjømattradisjonar 14 Sesongfisket ei kjelde til rikdom og variasjon 14 Kokt torsk med gulrotstuing og bacon 15 Korleis tar vi vare på fisken? 16 Korleis lagar vi til fisken? 17 Seiburgar med tomatsalsa og ris 18 Fiskefarse steg for steg 19 Thaikrydra laksekaker 20 Sjømat i norsk matkultur i dag 22 Reker med kokos 23 Fisk til kvardags 24 Wrap med aure 25 Fisk til høgtid og fest 26 Klippfisk med tomatsaus 29 Skattkiste 30 DEL 2. MAT OG FORBRUK Forslag til mål for arbeidet 33 Å velje og å ta ansvar 34 Teriyakimarinert makrell 35 Vert ein smart forbrukar 36 Fisk til sals! 40 Pastasalat med varmrøykt laks 42 Wrap med laks og mangosalat 43 Merking av mat 44 Dette skal du kunne lese på pakka 44 Friviljuge merkeordningar for matvarer 46 Panert torsk med potetstappe 48 Panering steg for steg 49 Berekraft i norsk sjømatnæring 50 Sjømat for miljøet 5 1 Fiskegrateng 52 Omnsbakt sei med grøne linser 53 DEL 3. MAT OG LIVSSTIL Forslag til mål for arbeidet 5 7 Vel din eigen livsstil 58 Gode råd for sunne val 59 Wok med uer og risnudlar 60 Pizza med røykt aure og tomat 6 1 Sushi sunt og trendy 62 Sushiris 63 Maki sushi 64 Nigiri sushi med laks 65 Sashimi med soyadressing 66 Næringsstoff i eit balansert kosthald 67 Energikjeldene 67 Fiskegryte med laks og grønsaker 69 Vitamin og mineral frå fisk og sjømat 70 Feit fisk og mager fisk 72 Sjømat er trygg mat 72 Frisk som ein fisk og glad som ein laks 73 Laksetaco 74 2

3 Til dei føresette Fiskesprell er eit samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Noregs sjømatråd. Prosjektet starta i 2007, som ei direkte oppfølging av regjeringa sin «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ». Handlingsplanen gjev klart uttrykk for at det frå eit helsesynspunkt vil vere heldig om forbruket av fisk og annan sjømat aukar, særleg blant barn og unge. Erfaringane med Fiskesprell var så gode at prosjektet vart vidareført òg etter at handlingsplanen var slutt. Fiskesprell i skulen er knytt til faget mat og helse. Målet er å gje elevane på mellomsteget og ungdomssteget kunnskap om sjømaten som ein del av norsk matkultur, og om kva rolle han spelar i eit sunt og variert kosthald. Fiskesprell i skulen ynskjer òg å gje elevane gode erfaringar med å lage og ete sjømat. Dette heftet er ein del av denne satsinga. Det er Noregs sjømatråd som har utarbeidd heftet i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Helsedirektoratet. Til lærarane Vi vonar at heftet kan vere med på å skape matglede og gode matvanar, og at elevane kanskje vil få lyst til å ete meir sjømat enn før. Det er mykje som tyder på at barn og unge vert glade i å ete sjømat når dei får lage til maten sjølve, på eigne premissar. Oppskriftene i dette heftet er valde ut med nettopp dette som mål. Gode matvanar er lære for livet. Mat og helse er eitt av dei faga der du kan vere trygg på at kunnskapane og ferdigheitene som elevane lærer seg, vil følgje dei heile livet. Læreplanen i mat og helse slår fast: «Mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsa til mennesket og for det sosiale velværet. Kunnskap om mat og måltid som fremjar gode matvanar kan gjere sitt til å redusere helseskilnader i befolkninga.» Innhaldet i dette heftet følgjer læreplanen si inndeling i hovudområda «mat og kultur», «mat og forbruk» og «mat og livsstil». Heftet kan brukast sjølvstendig eller som supplement til anna undervisningsmateriell. Vi har òg utarbeidd ei lærarrettleiing for Fiskesprell som gjev høve til fagleg fordjuping og har fleire oppskrifter og ulike alternativ for undervisningsopplegg knytt til elevheftet. Du finn meir informasjon om Fiskesprell og fleire oppskrifter på 3

4 Velkomen til Fiskesprell Har du ein favorittrett med fisk? Dette heftet handlar om sjømat og det å lage spanande retter med fisk og skaldyr. Som ungdom er du sjølv med å avgjere kva du et, og vi trur at dersom du får lage til fisken på ein spanande måte med tilhøyr som du likar, så vil du velje mat frå havet. Vi vil vise deg at råvarene frå havet byr på mange moglegheiter til gode måltid. Det er mange gode grunnar til å velje sjømat. Fisk er viktig for landet vårt og har alltid vore det. Vi har lange tradisjonar for fiske i Noreg, og landet er i dag ein av dei største sjømatprodusentane i verda. Fisk og sjømat har alltid hatt ein sentral plass i kosthaldet vårt. Dessutan er sjømaten rask og lett å lage, og det er eit god val med tanke på miljøet. Fisk er òg ein viktig del av eit variert kosthald som gjev deg energi og overskot til skulearbeidet og aktivitetane på fritida. Difor rår helsestyresmaktene oss til å ete fisk til middag to tre gonger i veka og i tillegg bruke fisk som pålegg. Gjer du det? Etter å ha jobba med Fiskesprell i mat- og helsetimane, håper vi at du har fått så mange fiskefavorittar at det vert heilt sjølvsagt. Eitt fag tre tema Faget mat og helse er delt i tre hovudtema, og det er dette heftet òg. Del 1 handlar om mat og kultur med fokus på sjømat. Her får du lære om fisk og sjømat i norsk matkultur. Med den lange kystlinja vår har vi mange tradisjonar for sjømat i kosthaldet, og sjømat har vore og er framleis ein viktig del av den norske matkulturen. Del 2 handlar om mat og forbruk. Her får du lære om det å vere forbrukar og kva du bør vere merksam på når du skal handle i butikken. Marknadsføring og merking av sjømat er eitt tema, miljøomsyn og berekraft i sjømatproduksjonen er eit anna. Del 3 handlar om mat og livsstil, og denne delen dreier seg om fisk og annan sjømat som ein viktig del av eit balansert og helsefremjande kosthald. Næringsstoffa i sjømaten og helseeffektane av å ete sunt er viktige i denne delen av heftet. 4

5 Korleis lærer du best? Det er mange måtar å lære på, og gjennom arbeidet med Fiskesprell kan du skaffe deg kunnskapar og ferdigheiter på mange ulike måtar. Vi håper at du vil synest det er interessant å lese i heftet og lærerikt å jobbe med oppgåvene og at oppskriftene vil gje deg lyst til å lage og ete god mat med fisk og skaldyr. Motivasjon er viktig for læringa, og dei fleste av oss vert motiverte av å ha eit mål å jobbe mot. Difor startar vi kvar del i heftet med å føreslå nokre mål for kva du skal lære medan du jobbar med Fiskesprell. Du og klassen må gjerne finne andre eller fleire mål i samarbeid med læraren, for med dine eigne mål vert du kanskje enda meir motivert til å lære. Den kompetansen du får gjennom Fiskesprell og mat- og helsefaget, kan vi love deg at du vil få bruk for resten av livet. Heftet er ditt, og du må gjerne ta det med deg heim etter at du har brukt det på skulen. Vi håper at du vil imponere familien din med spanande retter frå havet. Lukke til med fiskesprella dine! Sjømat er all mat frå havet, både fisk og skaldyr. Døme på skaldyr er krabbe, reker og skjel. Rekebagett Fiskegrateng Tandoori-sei Bacalao Fiskeburgar Sushi Sprøsteikt kveite med fløytesaus Sashimi Kva er favoritten din? Valentin-skrei Omnsbakt aure Tacosild Marinert og grilla laks Wraps Fiskebollar i karrisaus Krema pasta med røykelaks 5

6 Mål og vekt Vi har brukt nokre forkortingar i oppskriftene. Her ser du kva dei tyder: l = liter dl = desiliter ml = milliliter ss = spiseskei = 15 ml ts = teskei = 5 ml krm = kryddermål = 1 ml knivsodd = den mengda du får dersom du brukar tuppen på kniven til å måle opp kg = kilogram g = gram Når du skal måle opp ei mengd, skal du fylle begeret eller skeia heilt og så stryke eller drysse av det som kjem på toppen. Tips på kjøkkenet Hugs! Ta av deg ringar og armband og samle langt hår i ein strikk før du lagar mat. Vask hendene godt før du lagar mat. Bruk aldri same skjerebrett og kniv til ureinska grønsaker og rå fisk. Skyl knivar og skjerebrett som har vore brukte til rå sjømat, i kaldt vatn før du tek oppvasken. Ein kald fisk er ein god fisk Hugs alltid å lagre fisken kjølig. Frosen fisk skal du helst tine i kjøleskåp. Vi veit at fiskefileten har god kvalitet når han luktar lite, helst berre friskt av hav han er fast og heil i kjøtet han har ein litt blank utsjånad 6

7 Ikkje for varmt og ikkje for lenge Dersom du varmar fisken med for høg temperatur eller for lenge, vert han lett tørr og kjedeleg på smak. Difor er det greitt å vite følgjande: Sjølv om vi ofte kallar det for å koke fisk, så skal fisken berre trekkje i varmt vatn. Det vil seie at vatnet berre skal vise svake bobler i overflata, men ikkje koke. Når du steikjer fisk i steikjepanna, er han ferdig så snart begge sidene har fått gyllen steikjeskorpe. Ver varsam når du snur stykka, for dei går lett sund. Steikjeomnen eignar seg godt til å lage fisk i. Då kan du styre temperaturen ved hjelp av termostaten, og det er lett å kontrollere om fisken er ferdig. Nokre viktige ord som vert brukte i oppskriftenee Surre Når vi surrar noko i steikjepanna, steikjer vi det lett utan at det vert brunt. Dette gjer vi ofte med grønsaker og lauk slik at dei vert mjuke. Spe Når vi sper noko, har vi i litt væske om gongen samstundes som vi rører godt. Dette gjer vi ofte når vi skal lage saus eller fiskefarse. Øv deg på å koke eller steikje i så kort tid at fisken vert saftig. Dette er ei treningssak. Kok alltid fersk fisk i vatn som er tilsett salt. Bruk ca. 1 ss salt per liter vatn. Er fisken ferdig? Fisken er ferdig kokt eller steikt når fiskekjøtet har fått kvitare farge og fisken ikkje er så blank i kjøtet lenger. Laks og aure får ein kvitare rosafarge når dei er ferdige. Når fiskefileten er ferdig, deler han seg i skiver når du trykkjer varsamt på han. Slik brukar du oppskriftene Hugs alltid å lese heile oppskrifta før du startar med å lage mat. Spør om det er noko du er usikker på! Det er lurt å følgje oppskriftene heilt nøyaktig dei fyrste gongane du lagar ein rett. Seinare kan du kanskje eksperimentere litt med tilhøyr og krydder for å lage dine eigne variantar. Kvit fisk: fisk som har kvitt fiskekjøt, til dømes torsk, sei og steinbit. Laksefisk: fisk som har raudt fiskekjøt, til dømes laks, aure og røye. 7

8 Klargjering av ein fiskefilet Når du kjøper fiskefilet i butikken, er det ikkje alltid at han er heilt klar til bruk. Her ser du korleis du kan fjerne bein og skinn frå ein fiskefilet. Sjå over og reinskjer fileten. Fjern eventuelle finnerestar. I heil fiskefilet sit det ei rad med bein i den øvre delen av fileten. Desse beina vert kalla pinnebein. Fjern pinnebein ved å skrape kniven over filetstykket slik at beina stikk opp. Napp ut beina ved hjelp av ein kraftig pinsett eller ei laksetang.har du ikkje pinsett eller laksetang, kan du klemme beina mot ein uskarp kniv og trekkje dei ut. Dra beina i retning mot hovudet. Bruk ein skarp kniv til å ta av skinnet. Start ved sporden og skjer på skrå ned mot skinnet. Ta godt tak i den delen av skinnet du har løyst frå fiskekjøtet. Før kniven framover mellom fiskekjøtet og skinnet samstundes som du dreg skinnet mot deg. No har du ein ferdig filet som er klar til bruk. Han kan lagast til heil i steikjeomn, delast opp i serveringsstykke for koking eller steiking eller delast opp i mindre bitar for vidare tillaging. 8

9 Oppgåver Kva for retter med sjømat likar du best? Forklar kvifor det er favorittane dine. Diskuter i klassen: Kva er det som gjer at mat og måltid er så viktige for oss menneske? Kva behov kan eit måltid dekkje? Kan ulike måltid i ulike samanhengar dekkje ulike behov? Kva trur du at du kjem til å lære gjennom Fiskesprell i mat og helse? Skriv minst 3 punkt. Gå inn på Mattilsynet sine nettsider: Skriv inn søkjeordet «kjøkkenhygiene», og noter det du finn. Sjå gjerne om du kan finne noko interessant og lærerikt under overskrifta «Relaterte artikler». 9

10 10

11 m a t 1 k u l t u r o g Del 1. mat og kultur Matkultur handlar om tradisjonar og vanar som vi har kring mat og måltid, og som vi har utvikla gjennom lang tid og i fellesskapet mellom menneska. Maten er ein del av kulturarven vår, og matvanane er ein viktig del av identiteten. Sjømat har alltid vore eit viktig innslag i det norske kosthaldet, og her skal du få lære om korleis sjømaten har påverka norsk matkultur og måltidsskikkar både til kvardags og til høgtid og fest. Sentralt i matkulturen står det å lage og servere mat til andre, og du skal få lære om det å vere vertskap. I tillegg skal vi sjå på korleis matvanane og arbeidet på kjøkkenet har endra seg gjennom tidene, og korleis norske sjømatråvarer har påverka matkulturen i land som vi har selt fisken vår til. Forslag til mål for arbeidet Eg skal kunne drøfte korleis sjømat har påverka norsk matkultur og identitet fortelje om Noreg som fiskerinasjon fortelje om den rolla norsk sjømat spelar i kulturen i eit anna land lage ein tradisjonell norsk fiskerett og ein sjømatrett som er inspirert av matkulturen i andre land, og vurdere skilnader og fellestrekk gje døme på at tillagingsmåtane for fisk har endra seg gjennom tidene drøfte kva det vil seie å ha ei vertskapsrolle, og velje ut fiskeretter som ein kan servere til andre i samband med høgtid og fest 1 11

12 Matkultur og identitet Mat og måltid handlar ikkje berre om å ta til seg næring og verte mett. Mat er òg ein viktig del av den felles kulturen og identiteten vår. Matkultur handlar om dei tradisjonane og vanane vi har knytt til mat og måltid, der vi får dekt behovet for nyting og kos, trivnad og samhald. Ein viktig del av matkulturen er dei skikkane og tradisjonane som er knytte til høgtider og fest. Det å lage mat til andre er å vise omsorg og omtanke. Dette vert overført frå generasjon til generasjon. Gjennom gode måltid oppstår det minne, historier og stoltheit over det som er typisk for oss. Mattradisjonane der du bur og der du kjem frå, er med på å forme identiteten din som ein del av fellesskapet. Samstundes er du sjølv med på å skape din eigen identitet gjennom dei personlege vala for mat og måltid. Matskikkane våre er forma av geografien og historia, klimaet og omgjevnadene. Tidlegare var den norske matkulturen prega av lokale råvarer, sidan det var avgrensa og ofte dårleg kommunikasjon mellom landsdelane. Vi hadde liten kontakt med andre land og lærte oss å utnytte dei råvarene vi hadde tilgang til. I dag er desse avgrensingane vekke, og vi kan kjøpe mat frå heile verda på nærbutikken. Vi reiser mykje og får impulsar frå andre land og kulturar. Det gjer at matkulturen vår endrar seg. Likevel er vi framleis opptekne av å ta vare på dei gamle vanane, og mange set òg i dag pris på å kunne bruke lokale råvarer. 12

13 Oppskrift Omnsbakt torsk Tradisjonsrik norsk torsk passar godt saman med tradisjonelle norske grønsaker, men litt variasjon kan òg vere godt. Denne retten kan du variere med tilhøyret. Bruk tradisjonell norsk potet, eller la deg inspirere av asiatiske matvanar og server ris til. Dette treng du til 4 porsjonar: 500 g torskefilet utan skinn og bein 2 gulrøter 2 stilkar stongselleri ½ purrelauk 1 ss flytande margarin 1 ts salt ½ ts pepar 1 ts tørka timian Fiskesaus: 2 ss flytande margarin 3 ss kveitemjøl 2 dl vatn 2 dl matfløyte ½ terning fiskebuljong 1 ts salt 100 g riven ost Tilhøyr: Kokte poteter eller ris Slik går du fram: 1. Set steikjeomnen på 180 C. 2. Vask, reinsk og skjer gulrøtene, stongsellerien og purrelauken i terningar eller stavar. 3. Kok opp ca. 5 dl vatn. 4. Ha i gulrøtene, og kok dei i 4 minutt. 5. Ha i resten av grønsakene, og kok alt i 1 minutt. 6. Hell av vatnet, og legg grønsakene over i ei eldfast form smurd med flytande margarin. 7. Skjer torsken i serveringsstykke. 8. Legg fiskestykka over grønsakene, og strø på salt, pepar og tørka timian. Lag fiskesaus: 1. Varm opp flytande margarin i ein kasserolle. 2. Rør inn kveitemjølet, og spe med vatnet og matfløyten litt etter litt. 3. Rør godt og kok opp mellom kvar gong. 4. Knus fiskebuljongterningen, og ha han i sausen. 5. Bland godt, og la sausen småkoke i 2 3 minutt. 6. Smak til med salt. 7. Hell sausen over fisken. 8. Strø osten på toppen. 9. Steik fisken i steikjeomn ved 180 C i ca. 15 minutt. Server omnsbakt torsk med kokte poteter eller ris som tilhøyr. 1 13

14 Norske sjømattradisjonar Kik litt på kartet, så ser du kvifor fisk og sjømat har ein så sentral plass i den norske matkulturen. Vi har km kystlinje, medrekna øyene våre. I det kalde og klare havet utanfor norskekysten har det til alle tider vore mykje fisk, skjel og skaldyr av beste kvalitet. Difor har vi lange tradisjonar knytte til fiske. Tromsø Fisket var viktig fordi det skaffa mat på bordet til dei som budde her, og det hadde òg mykje å seie for korleis folk levde liva sine. Folk i Noreg lærte seg tidleg å utnytte det havet gav dei, og den store tilgangen på fisk la grunnlaget for busettinga langs kysten. Fisken opna òg moglegheiter for handel i andre delar av verda, og i dag er Noreg ein av dei største fiskeeksportørane i verda. Den norske Trondheim NOREG Bergen Oslo Stavanger Kristiansand SVERIGE FINLAND sjømaten har difor òg sett spor etter seg i andre land sin matkultur. DANMARK Sesongfisket ei kjelde til rikdom og variasjon Kvar vinter, frå januar til april, kjem det store mengder gytemoden torsk inn mot norskekysten. Denne torsken vert kalla skrei, og han har fått namn etter det gamalnorske ordet «skrida», som tyder «å vandre» eller «å skride fram». Namnet har skreien fått fordi han vandrar så langt fyrst frå norskekysten der han er fødd, til havområda utanfor Svalbard, og deretter tilbake til farvatna våre for å gyte. Skreifisket i Lofoten har vore eit av dei største sesongfiskeria i verda i meir enn tusen år, og det er framleis viktig for Noreg. I tillegg til lofotfisket har vi lange tradisjonar for sesongfiske av andre fiskeartar, til dømes sild, lodde og makrell. Dei skiftande sesongane gjer at tilgangen på dei ulike fiskeslaga varierer i løpet av året. Det har sett spor i matkulturen vår, med fiskeretter som er typiske for dei ulike årstidene. Mange har til dømes som tradisjon å ete kveite til jul, skreimølje i februar og nytrekt makrell i mai. Nokre typar fisk og skaldyr var òg meir tilgjengelege i enkelte delar av landet enn andre, og det har ført til ulike tradisjonar i ulike delar av landet. 14

15 Oppskrift Kokt torsk med gulrotstuing og bacon Skreifisket i Lofoten har vore eit av dei største sesongfiskeria i verda i meir enn tusen år. Når skreien strøymer til den nordlege delen av kysten, kan du nyte han på sitt beste - til dømes med denne retten. Dette treng du til 4 porsjonar: 700 g torskefilet utan skinn og bein 1 l vatn 1 ss salt 100 g bacon grønt til pynt Gulrotstuing: 5 gulrøter 1 ss flytande margarin 2 ss kveitemjøl 3 dl mjølk ½ ts salt ¼ ts malt muskat eller kvit pepar Tilhøyr: Kokte poteter Slik går du fram: Lag gulrotstuing: 1. Vask, reinsk og skjer gulrøtene i terningar. 2. Kok dei knapt møyre i lettsalta vatn, ca. 4 minutt. 3. Sil frå kokevatnet. 4. lag saus ved å varme flytande margarin i ein kasserolle, røre inn kveitemjøl og spe med mjølk, litt om gongen. Rør godt, og kok opp mellom kvar gong. La sausen småkoke i 2 3 minutt. 5. rør inn gulrøtene, og smak til med salt og muskat eller pepar. Kok fisken: 1. Skjer fisken i serveringsstykke. 2. Kok opp vatn med salt, legg i fisken og gje han eit oppkok. 3. Skru ned varmen, og la fisken trekkje til han er akkurat gjennomkokt, ca. 10 minutt. 4. Steik baconet til det vert sprøtt, i skiver eller terningar. 5. Pynt med persille, estragon eller anna grønt før du serverer. Server den nykokte fisken med kokte poteter, bacon og gulrotstuing. 1 15

16 Korleis tar vi vare på fisken? Når sesongane er på sitt beste, får fiskarane mykje fisk. Det å ta vare på all fisken var tidlegare ei utfordring, særleg i tida før det fanst frysar og kjøleskåp. Tørking og salting vart dei vanlegaste konserveringsmetodane. I Nord-Noreg tørka dei torsken frå skreifisket på fiskehjellar, og slik fekk vi tørrfisk. Det kalde klimaet gjorde at fisken kunne henge ute i friluft i ca. tre månader til han vart knusktørr og lett. Deretter vatna dei han ut igjen i 6 14 dagar før bruk. Lenger sør, der klimaet var varmare, måtte dei salte fisken for at han skulle halde seg. Den salta fisken vart lagd ut på berga eller kleppane for å tørke, og slik fekk han namnet klippfisk. På Vestlandet salta dei fisken frå det rike sildefisket på vinteren og la han i tønner. I tillegg har det vore vanleg å røyke fisken, og det har til dømes gjeve oss den populære røykelaksen. Tørrfisk er tørka på fiskehjellar. I dei tradisjonelle fiskehjellane er stokkane plasserte horisontalt og i same høgd, medan meir moderne fiskehjellar har pyramideform, slik at dei vert mindre plasskrevjande. Med alle desse konserveringsmetodane kunne dei lagre fisken i lang tid. Dei kunne òg frakte han over store avstandar, og det gjorde fisken til ei viktig handelsvare for nordmenn ute i verda. Tørking og salting av fisk er konserveringsmetodar som framleis er i bruk. Den dag i dag vert tørrfisken produsert etter dei same prinsippa som for tusen år sidan, medan klippfisken no vert tørka industrielt i tørketunnel eller tørkekammer. Sjølv om vi framleis brukar både tørking og salting som konserveringsmetode, er det no mest vanleg å fryse fisken for å ta vare på han. Frysing tek vare på konsistensen og næringsstoffa i fisken på ein god måte, og gjer at vi kan ha tilgang på dei ulike fiskeslaga også utanom sesongane. Alle desse måtane å ta vare på fisken på er viktige for handelen med andre land, og gjer at norsk fisk kan kjøpast i andre delar av verda. Tørrfisk er usalta fisk som er tørka på fiskehjellar. Klippfisk er salta fisk som opphavleg vart tørka på kleppar. 16

17 Korleis lagar vi til fisken? Det er ikkje berre konserveringsmetodane og lagringsmåtane som har endra seg gjennom tidene. Vi har òg fått nye hjelpemiddel som har gjort arbeidet på kjøkkenet lettare. Oppvaskmaskina hjelper oss med oppvasken. Elektriske kjøkkenmaskiner og stavmiksarar har teke over for handkrafta. Elektriske omnar, induksjonskomfyrar og steikjeomnar med damp har teke over for den vedfyrte komfyren. Alt dette gjev oss nye moglegheiter på kjøkkenet. Tidlegare var det til dømes vanleg å bruke kvern til å lage fiskefarse, og fileten vart fyrst kverna fleire gonger før han vart rørt for hand. Dette var tidkrevjande og hardt fysisk arbeid. I dag kan vi enkelt lage fiskefarse på nokre få minutt ved hjelp av ein foodprosessor. 1 17

18 Oppskrift Seiburgar med tomatsalsa og ris Denne burgaren består av den tradisjonsrike seien tillaga på moderne vis i foodprosessor og med eit litt utradisjonelt tilhøyr. Dette treng du til 4 porsjonar: 500 g seifilet utan skinn og bein 1 ½ ts salt 1 ½ dl mjølk 1 ss potetmjøl ½ ts pepar 2 ss flytande margarin til steiking Tomatsalsa: 1 lauk 1 kvitlauksfedd 2 ss olje ½ boks hermetiske tomatar 1 2 chili 1 kvast frisk koriander ½ ts salt ¼ ts pepar 1 ts sukker Tilhøyr: 4 porsjonar ris Slik går du fram: På neste side kan du sjå korleis du går fram steg for steg når du skal lage fiskefarse med foodprosessor. 1. Del fiskefileten i bitar, og ha bitane i foodprosessoren. 2. Ha i salt, og køyr maskina til deigen er jamn og seig det tek berre nokre sekund. 3. Tilsett iskald mjølk i ein jamn straum medan maskina går. 4. Ha i potetmjøl og pepar og eventuelle andre krydder eller smakstilsettingar. 5. Form ei prøvekake, steik ho, og smak om ho er pas seleg krydra. 6. Form flate kaker, og steik dei i flytande margarin, 2 3 minutt på kvar side. Lag tomatsalsa: 1. Vask, reinsk og finhakk lauk og kvitlauk, chili og koriander. 2. Surr den finhakka lauken og kvitlauken i olje på svak varme. 3. Sil krafta av dei hermetiske tomatane. 4. Ha i tomatane og chilien, og la det heile koke i 3 4 minutt. 5. Smak til med salt, pepar og sukker. 6. Rør inn finhakka koriander. Server dei nysteikte seiburgarane med tomatsalsa og ris. Her kan du variere med filet av sei, laks, sild og makrell, eitt eller to fiskeslag i blanding. 18

19 Fiskefarse steg for steg 4. Grov fiskefarse er rask å lage, særleg om du brukar foodprosessor. Til grov farse er det vanleg å bruke dei fiskeartane som har farga fiskekjøt, som laks, aure, sei, makrell og sild. Grov fiskefarse kan du bruke til å lage fiskeburgarar eller -karbonader. Fin fiskefarse vert helst laga av kvit fisk. Då arbeider ein farsen meir med saltet og sper med meir væske enn i den grove fiskefarsen. Farsen vert kvit og glatt og kan steikjast til kaker eller i form til pudding, eller du kan forme han til bollar som får trekkje i lettsalta vatn. 5. Her kan du sjå korleis du lagar grov fiskefarse av sei. 1. Mål opp og gjer klart salt, mjølk, potetmjøl og pepar og eventuelt andre krydder eller smakstilsettingar. Del opp fiskefileten i terningar, og mål opp riktig mengd. 2. Ha fisketerningane i foodprosessoren. 3. Ha i salt, og køyr maskina til deigen er jamn og seig det tek berre nokre sekund. 4. Tilsett mjølka i ein jamn straum medan maskina går. 5. Ha i potetmjøl og pepar og eventuelt andre krydder eller smakstilsettingar, til dømes finhakka urter som persille, graslauk, timian eller basilikum. Du kan òg røre inn til dømes finhakka lauk, purrelauk eller paprika. 6. Form ei prøvekake, steik ho, og smak om ho er passeleg krydra. Form flate kaker, og steik dei i flytande margarin, 2 3 minutt på kvar side. 6. Hugs alltid å bruke iskalde ingrediensar når du lagar fiskefarse. 1 19

20 Oppskrift Thaikrydra laksekaker Desse laksekakene er laga av farse tillaga utan bruk av foodprosessor, men med eksotiske krydder og spanande tilhøyr inspirert av thailandske mattradisjonar. Dette treng du til 4 porsjonar: 500 g laksefilet utan skinn og bein 1 potet 2 vårlauk 2 3 cm frisk ingefærrot 2 kvastar frisk koriander 2 egg 2 ts limejus ca. ½ ts salt ½ ts pepar 2 ss flytande margarin til steiking Byggrisotto: 2 posar byggris ½ sitron ½ raud paprika 1 kvast frisk koriander 1 ss olivenolje ½ ts salt Slik går du fram: 1. Vask og skrell poteten, og skjer han i små terningar. Kok dei i usalta vatn. 2. Reinsk og finhakk vårlauken. 3. Reinsk og riv ingefærrota på eit råkostjern. 4. Reinsk og finhakk frisk koriander. 5. Skjer laksefileten i tynne skiver. 6. Skjer fiskeskivene i tynne strimlar, og skjer deretter strimlane i bitte små bitar. 7. Bland laks, potet, vårlauk, ingefær, koriander, egg og limejus. 8. Smak til med salt og pepar. 9. Form ei prøvekake, steik ho, og smak om ho er passeleg krydra. 10. Form farsen til små kaker, og steik dei i flytande margarin, 2 3 minutt på kvar side. Lag byggrisotto: 1. Kok byggrisen etter rettleiinga på pakka. 2. Press safta av sitronen. 3. Vask, reinsk og finhakk paprikaen. 4. Finhakk frisk koriander. 5. Rør inn olivenolje, sitronsaft og finhakka paprika og koriander i byggrisen. 6. Smak til med salt. Legg dei thaikrydra laksekakene på ei seng av byggrisotto. 20

21 21 1

22 Sjømat i norsk matkultur i dag Før åt mange nordmenn mykje fisk fordi det var mat som var lett tilgjengeleg. No har industrialisering, auka verdshandel og teknologisk utvikling ført til at tilgangen på matvarer er mykje meir variert. Jordbruk og fiske er effektivisert, vi importerer matvarer frå heile verda, og vi brukar moderne teknologi til å lagre og lage maten på stadig nye måtar. Dette har gjort at fisken i større grad konkurrerer med andre råvarer, men samtidig har vi fått jamnare tilgang på ulike typar fisk heile året, uansett kor vi bur. Vi har òg endra måltidsvanane våre. Middagen er framleis eit viktig samlingspunkt i dei fleste familiane, men i ein travel kvardag er vi opptekne av at maten må vere rask å lage og rask å ete. Samtidig er det trendy å lage spanande mat, og stadig fleire seier at dei har matlaging som hobby. Slike endringar i råvaretilgangen og vanane rundt måltida gjer at matkulturen endrar seg over tid, og dette gjeld òg sjømaten si rolle i norsk matkultur. 22

23 Oppskrift reker med kokos I ein travel kvardag vil vi gjerne ha mat som kan lagast på kort tid. Denne retten er eit døme på at lettvint kvardagsmat kan vere både sunn og spanande. Dette treng du til 4 porsjonar: 600 g reker med skal eller 200 g reinska reker 2 vårlaukar 2 lauk 3 kvitlauksfedd 2 ss flytande margarin 2 ts curry paste 4 dl kokosmjølk ½ ts salt ½ lime ¼ ts pepar 2 ss korianderblad Tilhøyr: Ris eller eggnudlar Slik går du fram: 1. Vask, reinsk og del vårlauken i tynne ringar. 2. Vask, reinsk og finhakk lauk og kvitlauk. 3. Surr lauken i litt flytande margarin til han vert blank. 4. Ha i curry paste, og bland godt. 5. Tilsett vårlauk, kvitlauk og kokosmjølk, og la det koke i 2 3 minutt. 6. Smak til med salt, saft av lime og pepar. 7. Ha i rekene rett før du serverer. 8. Pynt med friske korianderblad og eventuelt frisk chili. Server retten saman med ris eller eggnudlar. 1 Om du vil ha ein sterkare variant, kan du ha i nokre ringar med fersk chili. 23

24 Fisk til kvardags Kvardagsmaten er det vi et mest av, og difor er det den maten som har mest å seie for helsa og trivnaden vår. Eit variert kosthald gjev oss energi og naudsynte næringsstoff, men er òg ei kjelde til kos og hygge. Undersøkinga «Norske spisefakta» viser at vi nordmenn er opptekne av at kvardagsmaten skal vere sunn og smake godt, men enkel og rask å lage. I tillegg er det mange som set pris på lokale råvarer. Dei aller fleste nordmenn et fisk til middag minst éin eller to gongar i veka. Sjømat tillaga på rett måte, er både sunt, godt og lettvint og passar òg for dei som vil ha lokale råvarer. Eit særtrekk for kvardagsmaten i den norske matkulturen er matpakka. Matpakka har lange tradisjonar i Noreg. Ei undersøking som Forskingsrådet gjorde i 2011, viste at 9 av 10 norske skuleelevar har med seg matpakke heimanfrå. Dei aller fleste et opp maten sin og tykkjer at han smakar godt. Dei tradisjonelle fiskepålegga makrell i tomat og kaviar er vanlege å bruke i matpakka, men det finst òg andre spanande alternativ for å få innslag av fisk i matboksen: Vi kan lage smørbrød med laks og agurk eller putte i ei fiskekake, grove brødskiver og ein frisk salat. Friske og mettande wraps med laks, torsk eller sild er eit anna alternativ. 24

25 Oppskrift Wrap med aure Lei av matpakka? Skap variasjon ved å leggje ein aurewrap i matboksen full av næringsstoff som gjev deg energi til resten av skuledagen. Dette treng du til éin wrap: 3 skiver røykt aure 1 tortillalefse 2 ss Snøfrisk ost 8-10 blad ruccolasalat ¼ agurk Slik går du fram: 1. Smør Snøfrisk på tortillalefsa. 2. Legg over skiver med røykt aure. 3. Vask ruccolasalaten og agurken. 4. Legg ruccolasalat over auren. 5. Skjer agurken i stenger, og legg han i tortillalefsa saman med ruccolasalaten. Spar eit par agurkstenger til pynt. 6. Rull saman til ein wrap, og del han i to. Legg aurewrapen i matboksen, gjerne saman med nokre cherrytomatar og agurkstenger. Du kan variere med andre typar smøreost og tilhøyr. 1 25

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn

Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn Navn klasse Skole bokmål innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. Mat og kultur Forslag til mål for arbeidet 9 Sjømat i norsk matkultur 10 Maten

Detaljer

INNHaLD. Kva får du lære i mat og helse-faget? side 4. Leksjon 14 Mat som tradisjonsberar side 76. Vurdering i faget side 5

INNHaLD. Kva får du lære i mat og helse-faget? side 4. Leksjon 14 Mat som tradisjonsberar side 76. Vurdering i faget side 5 «Kokeboka mi» er eit læreverk for mat og helse-faget i grunnskulen. Læreverket dekkjer alle kompetansemåla for faget og er i tråd med kostråda frå helsestyresmaktene. «Kokeboka mi» blir tilbydd gratis

Detaljer

Studiehefte 5.-7. klassetrinn

Studiehefte 5.-7. klassetrinn Studiehefte 5.-7. klassetrinn Heftet tilhører:... Klasse:... Skole:... Til foreldrene: Frisk som en fisk Regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen» er en nasjonal satsing for å fremme

Detaljer

For ansatte i barnehager

For ansatte i barnehager For ansatte i barnehager Dette heftet er utarbeidet av Norges sjømatråd i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i tilknytning til kostholdsprogrammet

Detaljer

Sunn matglede. for små. mager

Sunn matglede. for små. mager Sunn matglede for små mager Godt kosthold = god helse Alle vil gjerne gje borna ein god start i livet. Sunn og rein mat er viktig for oss alle, men kanskje aller mest for dei minste. Borna får tidleg gode

Detaljer

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Trude Schei Lettvint mat for oss med lite energi 15.03.2015 S i d e 1 ME-vennlig mat Mat må man ha. For mennesker med ME er det ekstra viktig å spise

Detaljer

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes råd. Kokeboka mi tilbys gratis til alle elever på

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

åpent hus > sjømat til fest

åpent hus > sjømat til fest > Fisk er lett Det finnes alltid en anledning til å be hjem gjester. Og noe av det beste du kan servere er et lett fiskemåltid. Det vil alle leve lenge på. Sjømat er anvendelig, uansett hvilken anledning

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good Evening AS Alle fotografier: Esten Borgos Forfattere:

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt!

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! 1 På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Foto: Mette Randem innhold 2 Til foreldrene 3 Til elevene 4 Mat og livsstil 5 Sanking av ville vekster 6 Kompost 7 Proteiner

Detaljer

Lærerveiledning 8. 10. trinn

Lærerveiledning 8. 10. trinn «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

KORTREIST GJESTEBUD. MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE. Tverrfaglig undervisningsopplegg

KORTREIST GJESTEBUD. MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE. Tverrfaglig undervisningsopplegg KORTREIST GJESTEBUD MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE Tverrfaglig undervisningsopplegg 1 MAT PÅ NATURLIG VIS Ressurshefte Tverrfaglig undervisningsopplegg Christin

Detaljer

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne 1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne Du skal l re ^ kor viktig det er Ô gjere overslag og vurdere kor rimeleg svaret er ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhald i skriftlege framstillingar

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS GRATISAVIS Den løynde smilekulpen Ned eit juv, over eit gjerde og bakom ein stein finn Julia Herault og Siri Tronerud Andersen ei skjult badeperle. Badeguide side 18 & 19 FOTO: VIDAR HERRE 2 Det våte element

Detaljer

Påskeavis Gratis 2015

Påskeavis Gratis 2015 Påskeavis Gratis 2015 2 Fredag 27. mars 2015 Påskeavis Påskehilsen fra ordfører Velkommen til påskeferie i vår lille, koselige by. I Sauda har vi alt; friluftsliv, fjell, fjord, handel, byliv, kaféliv

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 1-2013 1913-2013: 100-årsjubileum Grepa kvinner! 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Leder

Detaljer

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna.

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Flere oppskrifter finner du på: www.godfisk.no www.fiskesprell.no/barnahage www.frukt.no/barnehage www.matprat.no www.brodogkorn.no www.geitmyra.no Takk

Detaljer

REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT

REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT Monique Forslund REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT for glade og rolige barn 105 oppskrifter med mye næring og smak, men uten tilsetningsstoffer, sukker og stivelse Forord av Siv Hauge, ernæringsterapeut

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer