LYS OG BELYSNING - GRUNNLEGGENDE BEGREPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OG BELYSNING - GRUNNLEGGENDE BEGREPER"

Transkript

1

2 LYSKULTUR Dette er 3. utgave av publikasjonen «Hjembelysning». 1. utgave ble utgitt mai utgave ble utgitt sept utgave ble utgitt nov Lyskultur vil takke Norges Vassdrags- og Energiverk for meget god økonomisk støtte til utgivelsen av denne 3. utgave. Publikasjonen er laget på forslag aven komite bestående av: Int.ark. NIL Kathinka Dalseg, i eget firma. Belysningskonsulent Cecilia Lefdal Gjording, Lefdal Lyssenter AlS. Produktsjef interiør Kjerstin Tollefsrød, Høvik lys AlS. Produktsjef Dan Fayen, Sylvania AlS. Salgsrep. Geir Sletbak, Lumiance Norge AlS Andre publikasjoner fra Lyskultur: Nr.1A Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.7 Nr.8 Nr.9 Nr.10 Nr.11 Nr.12 Nr. 13 Nr.14 Nr.15 Nr.16 Nr.17 Nr.18 Nr.19 Nr.20 LYS OG BELYSNING - GRUNNLEGGENDE BEGREPER LUXTABELL VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG IDRETISBELYSNING BUTIKKBELYSNING LYS PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER N0DLYSANLEGG HJEMBELYSNING PLANLEGGING AV BELYSNINGSANLEGG MARINE LIGHTING BELYSNING FOR ELDRE OG SVAKSYNTE KONTORBELYSNING BELYSNINGS0KONOMI ORDBOK I OPTIKK, STRÅLINGSFYSIKK OG LYSTEKNIKK (Avgiftsfri) LYS FOR PLANTER INNE INDUSTRIBELYSNING BELYSNING I MUSEER OG SAMLINGER BELYSNING FOR HOTELLER OG OVERNATIINGSSTEDER LYS OG ENERGIBRUK SKOLEBELYSNING Puplikasjonene utarbeides av utvalg under NORSK LYSTEKNISK KOMITE. Utgiver: Lyskultur Postboks 18, 1301 Sandvika Tlf Telefax: Ettertrykk, helt eller delvis, er bare tillatt etter spesiell avtale med Lyskultur.

3 LYSKULTUR FORORD Denne publikasjon tar for seg hjembelysningen med de krav som bør stilles til denne, ikke minst av kvalitativ art. Lysmiljøet er et viktig element for menneskelig trivsel og velvære. Men dette har også en økonomisk side. Det koster å installere lys og ikke minst koster bruken av elektrisitet. En 60 W lampe som står på alle årets timer vil koste brukeren omlag 250 kr pr. år. Selv om bare de færreste lamper har en slik lang brukstid utgjør de samlede utgifter til lys en ikke ubetydelig del av de totale energiutgifter i en husholdning. Vi regner at lysets andel er ca. 12% av energiutgiftene. A bestemme belysningen i et hjem reiser problemer. Hvor mange lyspunkter skal det være? Hvor skal de plasseres? Hva skal man velge av lyskilder? Avarmaturer? I tillegg skal det tas hensyn til lampenes form, farge og styrke. Vi forandrer også smak med tiden. Det samme gjelder våre behov. Bruk energi fornuftig! Slå av lyset når du ikke bruker det. Og la det bli en vane, en del av ditt livsmønster. Det er mange penger å spare på. dette. «Bruk energi fornuftig!» Det kan stå som motto for såvel den kvalitative som kvantitative bruken av lys. Vi håper denne publikasjon vil bidra til at dette budskapet spres til de tusen hjem. INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE LYSKILDER LYSARMATURER OG REGULERING BELYSNINGSPRINSIPPER LYS OG FARGE LYS FOR ELDRE LYS OG HELSE LYSMØBLERING STUEN: Lys ved sofaen, ved TV'n, maleribelysning, lampetter, skrivebord og gardinbelysning, fargerike rom og rom med skråhimling. 14. TRAPPEROM: Trinnlys, kontrastfarger. 14. KJØKKEN: Lys under skap, i skap og over spisebord, heiselamper. 15. BAD OG TOALETT: Her kreves godt lys men vær obs på spesielle krav til sikkerhet. BADSTU: Her gjelder spesielle forskrifter. 15. SOVEROM: Leselys ved sengen, barnerom, garderobeskap, lys som bleker og gamle lamper. 16. UTEBELYSNING: Utelamper, fotoceller og ur. Belysning for blomsterbed. 16. FIBEROPTISK BELYSNING 18. ENØK 20. SIKKERHET 21. FORSKRIFTER - KONTROLL - ELNETTET 22. KLASSEINNDELINGER OG DEFINISJONER 23. HVA KAN DU GJØRE SELV OG HVA ER ENERGI OG EFFEKT 3

4 LYSKILDER LYSKILDER Dagens elektriske lyskilder finnes i to hovedtyper; glødende eller termiske og luminiserende. L J 1 Glødelamper kan grupperes i vanlige glødelamper og halogen glødelamper. De finnes i mange varianter med forskjellig ytelse, spenning og levetid. Generelt er levetiden for vanlige glødelamper ganske kort, ca timer for normallamper og ca timer for de fleste andre glødelamper. Halogen glødelamper har en levetid opp mot 4000 timer. Glødelys har et kontinuerlig spekter, og lys oppstår når glødelegemet i en gassfylt lampe varmes opp til en temperatur på Kelvin. '" ' 2 I gruppen luminiserende finner vi lysrør og damplamper. Spekteret for luminiserende lyskilder er ikke helkontinuerlig slik som hos glødelampene, men inneholder en eller flere spektrallinjer eller bånd. Karakteristisk for disse lyskildene er at også UV-stråler gjøres om til synlig lys. Levetiden er generelt lang; for lysrørlamper opp mot timer og for lysrør opp mot timer. Valg av lyskilde med høyt lysutbytte og lang levetid er særlig viktig for uteareal og i rom med lang brukstid i året. '" ' 3 L l 4 '" GLØOELAMPER (1 og 2) Glødelamper er lyskilder som stråler med høy temperatur. Fordelen med glødelamper er at de er billige i innkjøp og enkle å bruke. De kan enkelt lysreguleres og er lett tilgjengelige. Ulempen er at de er lite effektive; bare ca. 5% av den forbrukte effekten går til lys. Glødelamper finnes i mange forskjellige varianter. De lages både med klart og matt glass. HALOGENGLØOELAMPE (3) En halogenlampe er en glødelampe som er fylt med halogengass. Den nye generasjon halogenlamper soter ikke, og lyset reduseres ikke i løpet av levetiden. Halogenlys er, i motsetning til hva mange tror, ikke skadelig. Halogenlampene er også ganske små, noe som gir stor designfrihet. Det finnes såpass mange forskjellige typer, med stor mulighet for feilkjøp og med tilhørende konsekvenser for brann, at halogenlys lawoltpærer kun er å få kjøpt i lysforretninger. På grunn av at lampene blir svært varme, må man være oppmerksom ved installering og påse at de ikke kommer i nærheten av brannfarlig materiale. 4

5 L I D R LYSRØR (4) Lysrør sender ut lys ved at det lages elektriske utladninger i en gass, f. eks. kvikksølvdamp. Lysrør kan fåes i flere fargenyanser. De mest anvendelige for hjemmebruk er «standardfargene» hvit, varmhvit/gulhvit, gulhvit de luxe/interna. Det fins også spesielle dagslysrør (<<True Lite» rør) som søker å etterligne dagslysets spektralfordeling og med fargetemperatur på ca Kelvin. I tillegg til de vanlige lysrørene har vi i senere år fått minilysrør utført som lysrørlamper og kompaktlysrør. LYSRØRLAMPER (S) (Sparelamper) Disse har skrusokkel som vanlige lyspærer og kan som oftest erstatte disse. Lysrørlampen har innebygget tennsystem, noe som krever plass og gjør den tyngre enn en tilsvarende glødelampe. Det er derfor ikke alltid mulig å erstatte glødelamper med lysrørlamper pga. plassbehov og tyngde. KOMPAKTLYSRØR (6) Disse har stiftsokkel, ikke skrusokkel, noe som forutsetter at tennsystemet sitter i armaturen, eller at det brukes et spesielt overgangsstykke/adapter med skrusokkel. Kompaktlysrørene er rimeligere enn lysrørlampene i innkjøp. KALDTLYS REFLEKTORLAMPER (7) Kaldtlyslamper eller (001 Beam (Dichroic Reflektor) er en lyskilde med reflektor av glass. Glasset har et reflekterende belegg som slipper mesteparten av varmen bakover og lyset fremover. Kaldtlyspærer gir ikke kaldt hvitt lys, navnet (001 Beam (kald stråle) er bedre. Fargetemperaturen er lik all annen halogen, ca. 3000' Kelvin. MIGNONPÆRE (S) En mignonpære er en liten glødelampe med E14 skrusokkel som ofte har en liggende brennstilling. Dette gir kortere levetid, ca timer. De fins i mange forskjellige varianter. EKSTERIØRLAMPE (9) En eksteriørlampe er mere dekorativ (den ligner de gamle kulltrådlampene) og har liten «Iu.men» eller lysintensitet. Den fins også i rørform og har en levetid på timer. Denne type lyskilder er også litt dyrere i innkjøp. TOPPFORSPEILET LYSPÆRE (10) Toppforspeilet lyskilde kan kun brukes i utstyr som er merket og sertifisert for det. Bruk av toppforspeilet lyskilde i utstyr som ikke er beregnet for dette, kan være direkte brannfarlig. Utbrente lysrør regnes ikke som spesialavfall pr. i dag, men er likevel spesielt avfall. Utbrente lysrør kan leveres til forretninger som har avtale med kommunen om innsamling. BAde Bærum og Oslo kommune har mottak av brukte lysrør. Andre kommuner vurderer ogsa innsamlingsordninger. Lysrør av nyere dato inneholder lite kvikksølv og kan kastes som vanlig søppel. 6 ' ' S' ' 9 ' ' 5

6 ARMATURER LYSARMATURER OG REGULERING Lysarmaturen har flere formål. Den skal sørge for grei strømtilknytning, god lysfunksjon, begrenset luminans, ha pent utseende, hensiktsmessig kapsling og ivareta varmeavgivelse og sikkerhet mot brann og farlig berøring. Hovedpunkter ved valg av armatur med lyskilde er å få riktig lysfordeling i rommet, god tilpasning til interiør og hindre sjenerende blending. Lysarmaturer fåes med forskjellig avskjerming: Frittstående for opplys og nedlys (eller en kombinasjon av disse), bredstrålende, smalstrålende m.v. Lysarmatur med elektronisk forkoplingsutstyr synes gunstigere enn tradisjonelle lysrørarmaturer. De er litt dyrere i pris, men har mindre flimring og bedre virkningsgrad. De er også mer energieffektive. Moderne serieproduserte armaturer med stabil god optikk gir gode muligheter for effektiv styring av lyset, noe som er viktig for energibruk, lampeforbruk og økonomi. Automatisk styring av lyset er gunstig for utendørs anlegg og store rom. DOWNLIGHT Downlight er fastmonterte armaturer som ved hjelp av ulike reflektorsystemer/lyskilder gir mulighet til å sende lyset dit man vil. Dette gir klare avgrensninger mellom lys og skygge, og det kan skapes ulike stemninger i forskjellige rom. Downlight var opprinnelig betegnelsen på en armatur som kun lyste ned fra et tak, og hvor lyskilden var integrert i armaturen. Nå brukes downlight som en felles betegnelse for alle armaturer som gir et retningsbestemt lys. Den kan både felles inn i taket og være utenpåliggende. Lyskilden er fortsatt integrert i armaturen. Downlight er ikke alltid bevegelige og må ikke forveksles med spotlight. Downlight for 12V kan monteres ute, f. eks. under tak, men da må man passe på at lampene har kapslingsgrad IP 44. AVSTAND FRA DOWNLIGHT TIL TRANSFORMATOR? a. Ved bruk av ring- eller jernkjerne transformator er det ingen begrensninger, så lenge det tas hensyn til kabelens tverrsnitt. b. Ved bruk av elektroniske transformatorer er maks avstand 2 meter. Ved bruk av kabel fra trafo til skinne må det således være maks 2 meter til enden lengst fra transformatoren. 6

7 ARMATURER SPOTLIGHT Spotlight er normalt en innstillbar, retningsorientert belysning som enten kan monteres på skinne eller enkeltvis i tak eller på vegg. Vanligvis brukes glødelamper eller halogen glødelamper, men det kan også være sparelamper og kompaktlysrør. Avstanden fra vegg til strømskinne når den monteres i tak kan variere, men ca. 1/3 av vegghøyde er en god «tommelfingerregel». Det viktigste er å unngå blending, og at området som skal belyses blir godt nok dekket. BLENDING For å unngå blending fra ulike armaturer, må man montere disse slik at man unngår å se direkte på lyskilden, eller sørge for at den er tilstrekkelig «pakket» inn. I hovedsak er regelen den at man skal belyse det man vil se, ikke øynene. Indirekte belysning, der lampen er skjult, gir den mest behagelige belysningen. Skal du lese en bok, er det sidene som skal belyses, ikke øynene. Lyskilden må plasseres slik at lyset reflekterer fra deg. Dette kan du gjøre ved at armaturen settes bak deg eller på siden. Settes armaturen foran deg vil lyset falle ned på boksidene og reflektere opp i øynene dine. Dette oppfattes som blending. TRANSFORMATOR Transformator brukes for å endre spenningen fra normal nettspenning på 230V til den spenningen som er aktuell for de lampene man skal bruke. Transformatorer kan være konvensjonelle (ring- eller jernkjerne) eller elektroniske. Man kan ha flere lamper pr. transformator, dette er avhengig av størrelsen. Ved 200VA trafo kan du ha: 4 stk. SOWatt, eller 5 stk. 3SWatt, eller 10 stk. 20Watt, eller 20 stk. 10Watt. Fordelene med elektroniske transformatorer er mange: Støyfritt anlegg, dvs. ingen during i hverken trafo eller demper Små dimensjoner, lett å plassere i utsparing i taket. Avgir nesten ingen varme. Innebygget sikring mot kortslutning, overbelastning og overoppheting Myk start, dvs. forlengelse av levetiden på lyskildene. Ulempene er: Maksimal avstand fra lampe/armatur til trafo er 2 meter. Vær oppmerksom på at en elektronisk transformator kan forstyrre TV-bildet pga. elektronisk støy, ved feil montering. Er det brukt godkjent materiale testet av Nemko, skal dette imidlertid ikke forekomme. DEMPER/REGULATOR! DIMMER Demper er en enhet som gjør det mulig å styre lyset opp eller ned. Dette er en stor fordel når man vil skape en litt lunere atmosfære. Med unntak av kompaktlysrør med 2-pin sokkel, kan i utgangspunktet alle lyskilder dempes. Men i flere tilfeller kan det bli veldig kostbart og dermed lite aktuelt for private boliger. Det som kan dempes uten store ekstrautgifter er vanlige glødelamper og halogen glødelamper. Det er imidlertid viktig å kjøpe riktig demper til riktig transformator, ellers vil ikke lampene virke. Man må også forsikre seg om at den «jobber» ~ godt sammen med den trafoen man har, ellers kan det oppstå støy og flimmer. BEVEGELSESSENSOR Bevegelsessensor er en føler som reagerer pti bevegelse. Har du montert en bevegelsessensor f. eks. i innkjørselen til garasjen eller ved ytterdøren, tennes belysningen automatisk ntlr noen beveger seg innenfor sensorens dekningsomrtlde. Bevegelsessensor er ogstl kalt lr-detektor. TIDSUR Tidsur, med forskjellig programmering for ti skru av lyset eller varmen, er ogstl ti ftl kjøpt i forskjellige prisklasser. Ikke noe er s. irriterende som. bli blendet aven feilplassert lampe eller reflekser fra blanke flater. 7

8 BELYSNINGSPRINSIP_ER BELYSNINGSPRINSIPPER NJr du er 40 Jr trenger øynene dine dobbelt sj mye lys for J se like godt som da du var 20 Jr. Vi skiller mellom følgende prinsipper å belyse på: Dagslys Kunstig belysning: Allmennbelysning Plassbelysning Plassorientert belysning En kombinasjon vil som regel bli benyttet. Dagslys I store deler av året gir dagslys et viktig bidrag til belysningen. Dagslyset kan imidlertid gi sjenerende reflekser på TV- og dataskjermer. Dette kan skjermes ved bruk av persienner eller markiser. I tillegg til dagslyset må man ha et fullverdig kunstig lys for å dekke de lange mørke periodene. Kunstig belysning Allmennbelysning Dette innebærer å lysmøblere med armaturer som gir dekkende lys over hele rommet. Dette gir fleksibilitet ved plassering av inventar, men kan gi en lite nyansert belysning. Deler av allmennbelysningen bør kunne betjenes med en bryter plassert ved inngangen til rommet. Denne belysningen må være kraftig nok til at man kan ferdes i rommet uten problemer. Allmennbelysning kan løses med direktevirkende armaturer, med indirekte lyssetting, eller med en kombinasjon. Indirekte belysning vil si at lyset vesentlig rettes mot tak og vegger, og derved reflekteres i rommet. Alene kan dette gi en flat og kjedelig belysning, men det kan være et naturlig supplement i en lyssetting. Ved å rette en spotlight mot noe man vil belyse på veggen, vil man også gi reflektert lys til rommet. En gulvlampe med reflektor mot et lyst tak gir både liv til dette, samtidig som lyset reflekteres ned i rommet. Vi snakker om begrep som «uplights»; armaturer som sender kraftig lys mot taket for å gi reflektert lys til rommet. Plassbelysning Dette vil si at man prøver å plassere armaturene over steder hvor det stilles krav til godt lys. For å oppnå fleksibilitet i møbleringen er det som oftest ønskelig å benytte en del flyttbare eller bevegelige lamper i denne sammenheng. En stor del av lyset gjr tapt... eller dirigeres dit det behøves. 8

9 L G LYS OG FARGE Lys og farger henger sammen. Riktig valg av lyskilde kan fremheve fargene og gi dem et gunstig preg, mens galt lyskildevalg kan forvrenge enkelte farger og gi rommet et utrivelig preg. Det er to fargeegenskaper man bør merke seg når det gjelder lyset: Den første gjelder lysets farge slik vi ser det. Her skiller man mellom varme og kalde lyskilder. Vi i Norden foretrekker de varme lyskildene. Lyset skal, særlig i oppholdsrom, være med på å skape et lunt, varmt miljø. Eksempler på varme lyskilder er glødelamper, gulhvite lysrør, gulhvite kompaktlysrør eller lysrørlamper. Den andre viktige egenskapen er en lyskildes evne til fargegjengivelse. Det er umulig å vurdere denne bare ved å se på lyset. Man må vinne erfaring, enten ved å studere spektralkurver, eller i praksis ved å lyssette forskjeillige fargeprøver. Det viktigste valgkriteriet for lyskilder er den menneskelige hud. Man skal se frisk og sunn ut. Hold derfor hånden inn i lyset og se hvordan den tar seg ut. Man må være klar over at lyskildene gjengir farger ulikt. Skal man f. eks. sminke seg, bør dette skje i samme lys som man senere skal oppholde seg i. Skal man velge tapet eller malingsfarge, bør dette skje i det lyset den normalt vil opptre i. Fargene i et rom (på tapet, tekstiler og i maling) kommer også sterkt inn i bildet ved valg av riktig lyskilde. Årsaken til dette er at alle flater som belyses reflekterer lys. Reflektert lys er diffust og mer behagelig. Sender man lys mot et hvitt tak, vil dette reflektere mye lys. Er flaten derimot mørk, vil lite eller intet lys bli reflektert. Enhver farge har sin refleksjonsfaktor, som vil være medbestemmende for hvor mye lys man må ha i et rom. Fargeflater kan også ved refleksjon farge lyset i rommet uønsket. Likeledes vil fargesettingen være med å påvirke om rommet oppleves kaldt eller lunt. AVSKJERMING De aller fleste lyskilder man benytter, ønsker man å avskjerme. Det lyset som da slipper ut gjennom avskjermingen vil også influere på omgivelsene. De vanligste stoffskjermer er i dag foret med et hvitt reflekterende stoff. Lyset blir derfor reflektert av dette, og det som slipper gjennom skjermen vil bare fremheve denne og ikke være sterkt nok til å påvirke omgivelsene fargemessig. Velger man f. eks. en sterkt farget skjerm uten foring, vil.iyset som slipper gjennom sette farge på tak og vegg. Noen ganger vil dette gi effekter man ikke ønsker, andre ganger er det kanskje en effekt man er ute etter. grønn rød fiolett Farger sett i dagslys gir korrekt inntrykk eller bilde av hverdagens fargesammensetning. Innendørs derimot, med kunstig belysning, kan disse fargene endres eller forvrenges, bestemt ut fra den lyskilden som benyttes. Fargegjengivelse for en lyskilde er et uttrykk for dens evne til J gjengi farger riktig. Et mji for denne evnen er fargegjengivelsesindeksen Ra. Ra-indeksen blir uttrykt i en skala fra 0-100, hvor 100 er den «ideelle» lyskilden. Lysfarge er noe helt annet enn fargegjengivelse. En lyskildes lysfarge forteller noe om lysets farge - om den er varm (rødlig) eller kald (bijlig). Lysfarge mjles i Kelvin (Fargetemp. K). En relativ lav K-verdi gir en rødlig lysfarge, som vi kjenner igjen f. eks. fra solnedgang (ca K). En høy K-verdi gir derimot en bljlig lysfarge, og den kjennes fra f.eks. et snedekket vinterlandskap med overskyet himmel (ca K). 9

10 LYS FOR ELDRE LYS FOR ELDRE Husk 40-tiringer trenger dobbelt sti mye lys og 60 tiringer 6 ganger sti mye lys som 20-tiringer for ti se like godt. 20 ~r 40~r 60~r Eldre mennesker trenger mer lys enn yngre for å se godt. Som et utgangspunkt kan man si at en GO-åring trenger dobbelt så mye lys som en 40-åring. Det er derfor viktig at belysningsnivået heves etter hvert som man blir eldre. God belysning stimulerer også den fysiske aktivitet og er derfor særlig viktig for eldre mennesker. Et høyere belysningsnivå kan oppnås ved bruk av sterkere lamper. Man må imidlertid ikke anvende en sterkere glødelampe enn armaturen er godkjent for. Mye lys er imidlertid ikke det samme som riktig lys, spesielt ikke når det gjelder eldre mennesker som er mer ømfintlige for blending enn yngre. Går man opp i lampestørrelse, bør man passe på at avskjermingen er tilsvarende god. En god løsning kan derfor være å supplere med flere lamper. Man bør huske på at det er lettere å øke belysningnivået i et rom med lyse farger enn med mørke. Ved anskaffelse av arbeidslampe bør det velges en som er godt avskjermet og godkjent for minst 75W, dersom det er en glødelampearmatur. Husk at kraftig arbeidslys krever godt romlys for å dempe kontrasten mellom det man ser på og omgivelsene. Synet hos eldre mennesker omstilles ikke så fort fra lys til mørke som hos yngre. Hjemmeulykker rammer ofte eldre, og det er grunn til å tro at mange av disse bl.a. skyldes mangelfull hjemmebelysning. Derfor anbefales såkalte endevendere (en bryter i hver ende av rommet) i gjennomgangsrom for at man skal slippe å famle etter lysbryteren i mørket. Et annet alternativ til å øke belysningsstyrken, er å øke synbarheten. Dette kan gjøres ved å øke kontrasten og størrelsen på detaljene i synsoppgavene, f. eks. ved markering av karmer på dører, trappetrinn, håndtak på skap m.m. For mer utfyllende informasjon anbefaler vi Lyskulturs publikasjon «Belysning for eldre og svaksynte» nordmenn er over 60 år. Menneskets lysbehov varierer med alderen. Normalt trenger vi mer lys jo eldre vi blir. Godt lys for en 20-åring er dårlig lys for en 40-åring, og meget dårlig lys for en GO-åring. Samtidig øker den sjenerende virkningen av reflekser og blending med alderen. Store bokstaver eller store ting sees lettere enn små. Derfor kreves det mer lys desto mindre bokstaver eller ting man skal se. 10

11 LY S OG HELSE LYS H LSE Lyset er en livsbetingelse. Intet lys, intet liv. Solens stråler har en biologisk virkning på planter, dyr og mennesker. Den har en innvirkning på humøret vårt og på vår livsrytme. Det arbeides med en avklaring på hva som må gjøres for at kunstig belysning skal løse de samme behovene ved lengre fravær av dagslys, men ennå er det intet som kan konkurrere med solen. Lyset er også en synsbetingelse. øyet er fleksibelt og kan fungere både i måneskinn (0,2 lux) og i sterkt sollys ( lux). Til tross for denne tilpasningsdyktigheten, eller nettopp derfor, er øyet også noe man må ta vare på. Det er mange forhold som påvirker synet vårt både positivt og negativt, og det verserer en del feilaktige oppfatteiser. Her er noen av dem. DEPRESJONER OG DAGSLYS RØR PÅ KJØKKENET? Man blir ikke kvitt depresjoner ved å bruke lysrør med samme fargespekter som dagslys. For øvrig vil dette skape et dårlig lysklima på kjøkkenet. Det blir hvitt og kaldt. Det er derimot vitenskapelig bevist at en del mennesker blir kvitt mørkedepresjon ved hjelp av lysbehandling. De blir da belyst med belysningsstyrker på lux. Selv om dette kan virke mye, er det nærmest som ingenting å regne når man vet at sollyset til tider er lux. En slik lysbehandling bør gjennomføres i samarbeid med lege. ER HALOGENLYS FARUG? Halogenlys er ikke farlig. For å sette dette i perspektiv kan vi ta en sammenligning: Sitter man i dager og måneder uten pause under halogenlys, oppnår man ikke tilnærmelsesvis samme UV-stråling som ved en time på stranden om sommeren. BLIR JEG BLEK AV LYSRØR? Man blir ikke blek av lysrør, men hudfargen kan oppfattes som blek i rom som er belyst av Iysrør/damplamper med høy fargetemperatur og/eller dårlig fargegjengivelse. Utnytt dagslyset også innendørs. Dra fra gardinene og slipp lyset inn. Bruk lyskilder med god fargegjengivelse. Se side 9. 11

12 L ø R G LYSMØSLERING Nek man møblerer et hjem, er det viktig å tenke på at lyset er en del av innredningen. Man bruker lang tid på å plassere møblene slik man vil ha dem, slik burde det også være med lyskildene. I begge tilfeller er det både praktiske og estetiske behov som må tilfredsstilles. Belysning av bokhyller kan bli dekorativt ved riktig bruk av f. eks. downlights. Enhver funksjon har et lysbehov. Tabellen viser anbefalte belysningsstyrker for typiske rom og funksjoner i hjemmet. Når det blir utført flere funksjoner i et rom, er det viktig at disse får riktig belysning hver for seg, og at det blir god balanse i belysningen for rommet som helhet. Orienterende belysningsstyrker i hjemmet. Boliger Belysningsstyrker (Lux) Gangsoner kan utføres med fast belysning. Allmenn belysning: Stue, oppholdsrom, soverom o.l. Boder og garasje Bad, toalett o.l. Entre, ganger, trapper o.l. Kjøkken, arbeidsrom, hobbyrom o.l. På spisebord Ved speil Lesing og finere håndarbeid Arbeidsplasser på kjøkken Vasking, stryking m.v Tabellen er basert på normalt seende 40-åringer. Jfr. avsnitt for eldre. Verdiene er såkalte driftsverdier. Dvs. at for nyanlegg bør lysanlegget dimensjoneres noe høyere, ca. 25 %, fordi lyset taper seg over tid. Stuen, som har flere funksjoner, bør ha flyttbare lamper. Gangsoner endres generelt lite og kan utføres med fast belysning, utenpåliggende eller innfelt. Det samme gjelder WC, bad, kott og noen ganger kjøkken og soverom. Stue og hall kan derimot skifte utseende ofte, og belysningen her bør ha stor fleksibilitet. Både møbleringen og belysningen kan gjøres fleksibel. Det avgjørende er at forholdet mellom møbler og belysning til enhver tid, både i dagslys og i kunstig lys, gir god lysfunksjon. Her er noen tips om forskjellige belysningsmuligheter. 12

13 LYS øbleri G STUEN VED SOFAEN a. bruk gulvlampe til å flytte rundt etter behov. b. monter downlight i taket over sofaen. e. monter vegglamper i aktuelt område. MALERIBELYSNING Det er mange måter å belyse et maleri på. De mest brukte er enten; maleribelysningslist (malerilampe) festet i overkant av maleriet, eller punktlys (spotlight eller dovynlight), festet i taket foran maleriet. Det har i de senere år kommet mange nye spennende varianter av den gamle «maleri lampen», en del med halogenlyskilder og innebygget trafo, som er mer fleksible enn de vanlige armaturene. Ved bruk av punktlys festet i taket oppnår man enda større fleksibilitet, ved at hele maleriet kan belyses bare armaturen er riktig plassert. Halogenlyskilder kan anbefales, da de fleste nå leveres med UV-filter i glasset. noe som gjør at man unngår bleking av maleriet. VED TV'n Stor kontrast mellom lys og mørke kan være meget slitsomt for øyet. TV-apparatet gir et kraftig blendingsfelt på et lite avgrenset område. Når man ser lenge på TV, blir øynene konsentrert om det lille Iysfeltet. Hviler man øynene i mørket omkring for deretter å se videre på TV, er dette en belastning for pupillen, som raskt vil trekke seg sammen. I lengden vil denne vekslingen føles som tretthet. For å unngå tretthetsfølelsen, er det hensiktsmessig å lyssette veggflaten bak TV'n. Et punktlys fra himling på et bilde, kan være en god løsning. Man kan også sette en lampe oppå TV'n, men da bør man plassere den slik at den belyser veggen bak og ikke blender. Det vil si at den må stå så langt bak at lyset ikke faller på skjermen. LYSE OG MØRKE ROM Det er viktig at belysningen føles jevn og behagelig, med mulighet for å hvile øynene. I et lyst rom med duse farger vil en lyskilde reflektere lyset til omgivelsene via veggflatene. Et rom med mørke farger vil kreve mye mere lys slik at belysningen må spres over flatene uten at man blir blendet. En enkeltlampe, som kan være almennbelysning i det lyse rommet, kan oppfattes som punktlys i det mørke rommet. (Se avsnitt «Lys og farge»). ROM MED SKRÅ HIMLING a. benytt armaturer nedhengt i pendel. b. bruk skinner med spot i taket. e. bruk uplights. GARDINER Gardiner kan med hell belyses med spotlights på en skinne i taket, eller ved å montere lysrør bak gardinbrettet for opplys eller nedlys (eller en kombinasjon), eller små downlights i gardinbrettet. TING SOM SKAL FREMHEVES Det er uendelige muligheter til å fremheve gjenstander ved hjelp av lys. Her kan man f. eks. bruke en spotlight fra tak eller vegg. Det kan være lurt å bruke lyskilder hvor man har mulighet til velge spredningsgrad på lyset. Både lavvolt halogenlamper og vanlige spotlightlamper har denne funksjonen. En himling som er belyst av spotlights gjør rommet større. Spotlight, her pj wire. Spotlight i tak er ideel njr man vil fremheve detaljer i innredningen. 13

14 LY ø R I G Kombinert allmenn- og plassbelysning gir ofte det beste resultatet. Lys under overskap pti kjøkkenet gir gode arbeidsforhold. Maleribelysning løses enkelt med spotlights i taket. LAMPETTER Lampetter med skjerm gir som regel ikke godt nok lys. De kan være godt egnet som et supplement, men er mest egnet som dekorasjon eller stemningsbelysning. Dette vil selvfølgelig variere en del, da en lampett godkjent for 100W kan være mer enn bra nok som allmenbelysning. Av vegglamper forøvrig er uplights med f. eks. halogenpærer ofte et godt alternativ. Likeledes kan en vegglampe med glass eller akrylavskjerming gi svært godt lys. MERE LYS 1. Sett inn pærer med større wattstyrke. 2. Ikke bruk lokk på skjermene. 3. Bruk sparepærer. (Energipærer) 4. Monter flere lamper. Men husk at en pæreholder alltid er merket med en maks wattstyrke, den skal ikke overskrides. Det finnes derimot andre løsninger: Superlux pærer, type Argenta/Silica gir 35% mere lys enn tilsvarende normale glødelamper. En 60W reflektorpære gir 10 ganger mere lys enn en normal 60W, p.g.a. at den konsentrerer lyset i en retning. En annen mulighet er å sette inn en sparepære som på f. eks. 15 Watt tilsvarer en 75 Watt glødelampe, men som likevel ikke avgir mere varme enn 15 Watt. SKRIVEBORDSBELYSNING På de fleste kontor har man ofte en kombinasjonsbelysning med lys i taket i tillegg til skrivebordsarmaturen. På skrivebordet bør man ha 500 lux ved vanlig kontorarbeide, og ca. 300 lux hvis man har en dataterminal. Det er også hensiktsmessig å ha en bevegelig armatur med reflektor slik at man kan styre lyset. Lysrør, kompaktlysrør, evt. halogenlamper er å foretrekke fordi de ikke blir så varme som vanlige glødelamper. TRAPP/ TRAPPEROM Et trapperom kan være åsted for ulykker. Jevn overgangsbelysning er derfor vesentlig så man lett kan orientere seg. Godt avskjermede vegglamper som lyser opp og ned, er det mest praktiske. Belysningen kan også gjøres mere dekorativ, ved at man kombinerer håndlisten med en lyslist innenfor. Da reflekteres lyset ned på trappetrinnene og opp på veggen. Taklamper kan være vanskelig tilgjengelige, men bør plasseres over trappeavsatsen slik at man når opp via en gardintrapp. Man kan også montere ulike typer for trinnbelysning. Spesielt god synlighet for eldre og svaksynte kan oppnås ved å markere trappenesene med en kontrastfarge. (Se avsnitt «Lys for eldre»). KJØKKEN UNDER SKAP Benkarmatur under overskap skal plasseres helt i forkant av skapet. Sett lys under overskap der det skal arbeides på benkeplatene. Ventilasjonshetten over komfyr har ofte lys. Ved kjøp av ny, bør ventilasjonhette med f. eks. lysrør (kompaktlysrør med lang levetid og robusthet overfor rystelser) være å foretrekke. Over vask bør man unngå åpne halogenarmaturer på grunn av vannsøl. SKAP PÅ KJØKKEN Her er tre gode alternativ for belysning av skap på kjøkken. 1. Fra et taklys midt i rommet. 2. Fra en spotlight på skinner plassert i taket foran skapene. 3. Fra innfelte, beveglige downlights plassert i tak foran skapene 14

15 LV 5 M ø LE I G SPISEBORDET Lampen bør henge cm over bordet. Lyskilden bør ikke være synlig, slik at man unngår blending. Bordflaten bør være jevnt belyst. Det er viktig at de som sitter overfor hverandre kan se hverandre under lampen. HElSELAMPER Heiselamper egner seg best over mindre spise/kjøkkenbord. Det kan være praktisk med heis der spisebordet har flere funksjoner. Der selve lyskilden er synlig, bør blendingsfrie pærer benyttes. Lyskilder som kan dempes er hensiktsmessig fordi kjøkkenbordet både er et sted hvor man jobber og koser seg. pasadog TOALETT Speil bør belyses fra hver side. Det må brukes lyskilder med god fargegjengivelse. På toalettet kan det være lurt å installere både sterkt og svakt lys. Svakt lys er hensiktsmessig om natten, da man kommer fra et mørkt soverom. (Se avsnitt «områdeinndeling på badet» under sikkerhet). I BADSTU I badstu må man kun bruke keramikk/porselen armaturer. De må være varmebestandige og med herdet glass, kapslingsgrad IP 55. Lamper i badstu kan ikke plasseres i tak. På vegg skal lampen plasseres min. 0,3m fra tak og min. 0,5m fra gulv. SOVEROM LESELYS VED SENGEN Ofte må man supplere leselyset ved sengen med noe ekstra. Har man kun en nattbordslampe, bør man ha en godt skjermet spotlight e.l. på veggen slik at den ene kan lese uten at den andre blir sjenert. Husk sterkt lys for eldre. Soverom må ha takbelysning for rengjøring etc. BARNEROM Alle lamper på barnerom må være skrudd fast med skruer på vegg eller være festet i tak. Løse lamper kan være svært farlige for små barn dersom de finner ut at de f.eks. vil ta dem ned under dynen for å bygge hytte, eller for å lese etter at lyset skulle være slukket. I GARDEROBESKAPET 1. Monter små lysarmaturer inne i toppen av skapet. 2. Monter en strømskinne med spotlight utenfor skapet som lyser inn i det. 3. Monter bevegelige downlights i taket rettet mot skapet. Obs. Vær forsiktig med bruk av lyskilder som avgir sterk varme, på grunn av brannfaren. Pti badet er speilbelysning kombinert med god allmennbelysning det beste. Lampen over spisebordet bør henge slik at man kan se hverandre uten ti bli blendet. Den verste synderen er likevel solen. I LYSKILDER SOM IKKE BLEKER Det finnes alltid noe UV-strtller i lys, sti risikoen for bleking er alltid til stede. Halogenlamper utstyrt med et UV-filter vil i stor grad hindre dette. Fiberoptisk belysning vil ikke bleke gjenstander som tekstiler og anilinfarget skinnsofa, dersom den fiberoptiske grenen er lang nok (se nærmere avsnitt om fiberoptisk belysning). Det er verdt ti merke seg at lysektheten som angis pti tekstiler tar utgangspunkt i lampelys og ikke lyset fra solen. GAMLE LAMPER Gamle lamper som utstyres med nye skjermer kan ftl et fornyet utseende. Det er lurt ti ta med lampen til forretningen, sti man ftlr riktig skjerm til lampen. Gi bildene dine en ny sjanse med riktig belysning. 15

16 UTEBELYSNING UTEBELYSNING Bruk sparepærer i alle utendørsarmaturer hvor det er mulig. Det er god økonomi. Monterer du fotoceller pj utebelysningen kan du med f.eks. 3 x 60W lyspærer spare 500,- kr i Jret. Størrelsen på utelampen bør stå i forhold til størrelsen på veggen den skal stå på. Eventuelt i forhold til døren(e) den skal stå ved siden av. Som regel kan utelampen være større enn man tror! Lamper med påbygget fotocelle kombinert med bevegelsesdetektor er en energisparende løsning i denne sammenheng. Det vil si at lyset kun slåes på ved bevegelse i nærheten av utelampen. Haven kan belyses med stolper, bedbelysning eller spotlights. Det finnes mange varianter på markedet. Stolpelamper må monteres fast, og ledningen må graves ned i jorden. Det samme gjelder for de fleste bedarmaturer. I tillegg fins det en del bedbelysning for 24 Volt. Det eneste kravet her er at trafoen blir plassert innendørs. Det fins også spesielle spotarmaturer som kan gi fine løsninger for å lyse opp et tre eller en busk. Kravet til kapslingsgrad på utelamper generelt er IP2x. Men for 12 Volt downlight er det imidlertid IP 44. HVA ER FIBEROPTISK BELYSNING? Fiberoptisk belysning lages ved at lyset fra en lyskilde ledes gjennom lange, tynne og bøyelige glasstråder. Glasstråd-fibre er tynnere enn ett enkelt hårstrå. Hvert enkelt fiber er kledd med en tynn drakt av glass med en annen avbøying (brytningsindeks) enn kjernen. På den måten oppnås transport av lys gjennom glasskjernen. Flere fibre buntes sammen til en fibergren som er kledd med silikon eller metall. En fibergren kan inneholde fra 500 til enkeltfibre. For å gi best mulig Iysgjennomgang er enkeltfibrene festet sammen med høyglanspolert spesiallim i begge ender. Dette må gjøres av produsenten. Bunter av fibergrener kobles til et metallhus med en enkelt lyskilde, f.eks. en 150 Watt metallhalogenlampe. Lyskilden gir mye lys i forhold til wattstyrken (fargetemperatur 4000 K). Metallhuset er utstyrt med vifte for å kjøle ned lampen. I enden av hver enkel fibergren festes ulike typer armaturer med optiske linser. Både ved armaturen og i lysgiver kan man sette på ulike filtre for å påvirke lysfargen. Ved fibergren-enden (i armaturen) er det enklest å regulere lyset, slik at hvert punkt kan ha ulikt lysnivå og ulik fargetemperatur. 16

17 FIBEROPTIKK Lysstyrken i et fiberoptisk anlegg kan dempes mekanisk eller elektrisk. Mekanisk: Blender med et gradert, perforert metallhjul eller et gradert glasshjul. Dimmingen foregår da uavhengig av selve lyskilden. Metallskiven (glass-skiven) dreies mekanisk til den luxmengde man måtte ønske. Fargetemperaturen endres ikke. Elektrisk: Ved å regulere spenningen på kraftforsyningsenheten til lyskilden. Fargetemperaturen forandres imidlertid ofte med elektrisk demping. Prisen på fiberoptisk belysning er konkurransedyktig i forhold til belysningsløsninger med lawolt halogen. Fiberoptisk belysning benyttes på en rekke områder: Til trafikklysregulering, skifting av informasjon på tavler, reklame-skilt, som dekorativ belysning i terapi-sammenheng for barn. I museer er den ideel fordi det gir minimal skade på skjøre gjenstander. I biler og fly brukes fiberoptisk belysning for å gi små lyspunkter i instrumentpaneler. Man kan installere det hjemme, og få en «stjerne-himmel» som på diskoteker. Bruksområdene er nærmest uendelige. Nye bruksområder Allmennbelysning hvor vedlikehold av lysarmaturene er vanskelig. Effektbelysning som med lawolt halogen, men med høyere effektivitet og et minimum av kjølelast på luftkondisjoneringsanlegget. Ledelys i rømningsveier. Ledelys i tunneler og rundt rundkjøringer. Inspeksjonslys i tanker for oppbevaring av eksplosive væsker etc. Når det er snakk om fiberoptisk belysning er det kun fantasien som setter begrensninger. Hvor står Norge i denne utviklingen? Fiberoptisk belysning føyer seg pent inn i rekken over teknologiske nyvinninger innen belysning som i liten grad harfått gjennomslag på det norske markedet. Belysning av utstilte objekter i museer, og stjernehimler i barer og butikker er noen av de få områdene hvor vi har sett fiberoptikk brukt i Norge. Fiberoptikk i belysningssammenheng er kommet langt nok til A erstatte deler av lavvolt halogenmarkedet. Fiberoptikk Apner opp for en ny mate Abelyse pa. Fiberoptikk er et inspirerende og spennende media, som løser mange tradisjonelle belysningsproblemer. Noen fordeler med fiberoptikk: A) Varmeutviklingen er minimal i forhold til lysrør, som regnes som en kald lyskilde. B) Det er veldig liten grad av UV-stråling som ledes gjennom fiberoptikk. Etter en 1,8 meter lang fibergren har alle UV-stråler forsvunnet. C) Selve fiberoptikken inneholder ikke elektrisk energi. Denne lyskilden kan derfor brukes i, og i forbindelse med, vann. D) Fiberoptisk belysning er ideell når man vil ha mange punktlys, lavt energiforbruk og lite forbruk av lamper (lyspærer). Det benyttes kun en lampe pr. f. eks. 20 fiberpunktlys. 17

18 EN øk ENØK SIA av lyset i rom du ikke bruker. Skift til energisparelamper der dette er mulig - det er god økonomi. Sol- og himmelstråling gir varme både til jorda og våre boliger. God energiøkonomisering (enøk) er selvfølgelig å benytte seg best mulig av denne naturgitte varmen. Når varmebehovet er størst, om vinteren, våren eller høsten, lønner det seg derfor å slippe mest mulig av solstrålene inn gjennom vinduene. Blir solstrålene for skarpe, kan man bruke innvendige persienner eller gardiner. Om sommeren kan det motsatte være et problem; man opplever et varmeoverskudd. Utvendige persienner eller markiser er en god løsning på det problemet. En annen måte å benytte solstrålene på er f. eks. å gå til anskaffelse av solcellepanel. Særlig på fjerntliggende hytter eller landsted kan dette være lurt. I vårt land, med vår hyttekultur, er det både god enøk og god økologi å unngå kostbar nett-tilknytning. Solceller, vedfyring og gasskoking er gode alternativer for å tilfredstille normale behov. Energiforbruk vanlig lyspære Automatisk styring av lysanlegg utendørs med fotocelle eller bevegelsesdetektor gir også gunstig økonomi. Det er imidlertid viktig å merke seg at bevegelsessensorer kan reagere på dyr, som hunder eller katter. 100% Energiforbruk sparepære 20% sla AV LYSET I Norge bruker en gjennomsnittshusholdning 2700 kwh/år til lys. Dette er mer enn dobbelt så mye som i våre naboland. Dette har selvsagt både kulturelle og miljømessige årsaker, men skyldes også at nordmenn er lite flinke til å slå av lyset. En 60W glødelampe som står på hele året bruker 525 kwh strøm. Nye glødelamper og energi koster en vanlig forbruker ca. kr 300, i året. Selv om noe av varmen fra lampen kan utnyttes til oppvarming, er dette en dyr måte å varme opp på. Utenom fyringssesongen er det uansett rent tap, og på årsbasis regnes ca. 50% av lysvarmen som bortkastet i en bolig. Står lampen ute, eller i en uoppvarmet kjeller, er det også rent tap. I et kjølerom brukes det faktisk 25% ekstra for å fjerne lysvarmen. Så selv om glødelamper gir fra seg mere varme enn sparelamper, er de allikevel ikke et godt alternativ til varmeovner. De har kort levetid og er som regel plassert høyt oppe i rommet. LYSKILDER OG ENØK Valg av lyskilde er også veldig viktig når man tenker ENØK. Lysutbytte angir hvor effektivt en lyskilde lager lys (Iumen) i forhold til forbruk av elektrisk effekt (W). Dette kan variere stort og bør informeres om ved anskaffelse. Glødelamper har lysutbytte 7-18Im/W, halogen glødelamper Im/W, kompaktlysrør Im/W og lysrør med elektronikk Im/W. 18

19 ENøK GLØDELAMPER ELLER SPARELAMPER LEVETID Lyskilde bør velges etter hvilket behov man har. Glødelamper har bedre fargegjengivelse og er enklere i bruk enn kompaktlysrør. Kompaktlysrøret derimot har lengre levetid, noe som er fordelaktig der det er vanskelig å skifte lyskilde. Spesielt for utelys og i uoppvarmete rom kan det lønne seg å skifte til kompaktlysrør eller lysrørlamper. Begge typene kan benyttes i downlights og armaturer med skjermer eller glassavdekning. Sparelampene bruker ca. 80% mindre energi enn glødelampene for å gi samme lysmengde. I rom hvor det er relativt stor trafikk ut og inn, f. eks. på badet og WC, kan lyset stå på hele dagen og evt. ettermiddagen. Men slå gjerne av om natten. Levetiden blir også redusert ved for høy spenning, spesielt gjelder dette glødelamper og halogen glødelamper. Ved 5% overspenning synker levetiden på disse med ca 50%. Det motsatte skjer ved underspenning; ved 5% underspenning øker glødelampens levetid til det dobbelte. En sparepære reduserer kostnadene dine med ca. kr 150,- i løpet av lyskildens levetid. EKSEMPEL: Innsparing ved bruk av 11W lysrørlampe istedet for 60W glødelampe 4 x 60W glødelampe cl kr. 5, Energiforbruk t. x 0,50 x 0,060 KW SUM INNKJØP DRIFTSKOSTNAD 60W GLØDELAMPE kr 20,- kr 300,- kr 320,- 11W lysrørlampe Energiforbruk t. x 0,50 x 0,011 KW SUM INNKJØP DRIFTSKOSTNAD 11W LYSRØRLAMPE kr 100,- kr 55,- kr 155,- KOSTNADSBESPARELSE timer Kr 165,- f --41 Utgangspunktet for regnestykket er en energipris på 50 øre kwh, at levetiden på lysrørlampen er timer og glødelampen 2500 timer. Merk at prisen på lampene kan variere sterkt. 19

20 SIKKERHET Funksjonssikkerheten for de elektriske anleggene og lysanleggene har hittil generelt vært meget god, takket være strenge forskrifter, elektrisitetstilsynet og streng materiellkontroil ved NEMKO. Nå når samfunnets krav til NEMKO-kontroll er bortfalt, er det viktig at byggherrer/brukere stiller krav til kvalitet og merking selv. I Norge har vi generelt et hardere klima, lengre brukstid på belysningen og flere bygninger av tre (lettere antennelige) enn i Syd-Europa. Det er derfor viktig å tenke sikkerhet i alle ledd. Jordfeilbryteren reduserer risikoen for brann og personskade ved jordfeil i det elektriske anlegget. BRANNSIKKERHET Brannsikkerhet forutsetter at man planlegger med omtanke og følger opp med systematisk kontroll av utstyret. En gjennomgang av vaner, ikke minst i forbindelse med julefeiringen, er også viktig. BranneIler røkvarslere er enkle å installere, og vil kunne gi beskjed i tide for utkopling eller eventuelt slokking. Slike sikkerhetstiltak kan forebygge skader, enten de er påført av oss selv eller av andre. God belysning og gode kontraster i områder hvor man beveger seg, er også viktig for å unngå ulykker. Særlig for eldre med sviktende syn. (Se avsnitt «Lys for eldre»). INNBRUDDS-SIKRING Store verdier er knyttet til våre boliger, og omfanget av innbrudd øker. Et viktig sikkerhetstiltak kan være å synliggjøre innbryteren ved god belysning som koples inn med bevegelsesdetektor. Automatisk innog utkopling av lyset på boligens fasade, ved hjelp av fotocelle eller koplingsur, er i tillegg et energibesparende alternativ. NEMKO I dag består NEMKOs arbeid i å sertifisere og teste utstyr etter internasjonale og norske forskrifter. Den gamle ordningen med godkjennelse er i dag erstattet med en dokumentasjonsplikt av alt elektrisk utstyr. Den som omsetter slikt utstyr står ansvarlig for dette og skal kunne fremskaffe denne dokumentasjonen på forespørsel. Det er altså leverandøren som plikter å sitte inne med slik dokumentasjon, men det er opp til oss som brukere å kreve dokumentasjon på at lyskilder og lysutstyr holder mål. LAMPESKJERMER Lampeskjermer brukes individuelt og til flere produsenters produkter. Det har aldri vært pliktig med godkjennelse av lampeskjermer, så her må selgerne utvise rimelig grad av vurderingsevne. Noen skjermer er derimot testet av NEMKO og merket med maks effekt. For andre skjermer må man følge anvisningene til produsenten på de ulike skjermtypene. Anvisningen skal angi type og maks effekt (W) til lyskilden. LAWOLT Lavvolt er ikke svakstrøm. Strømstyrken fremkommer ved å ta effekten (W) og dele den på spenningen (V). Har du en lampe på 50W og 12V spenning får du altså en strøm (A) på litt over 4 ampere. Tilsvarende lampe på 50W og 230V nettspenning gir deg bare 0,2 ampere. Dette er grunnen til at man må bruke større tverrsnitt på ledningene ved 12V lysanlegg. 20

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen Norsk kunnskapssenter for lys Godt lys i boligen Innhold God og energiriktig belys God og energiriktig belysning 2-3 Eksempler 4-19 Stue 4-5 Kjøkken 6-7 Spiseplassen 8-9 Badet 10-11 Soverommet 12-13 Barnerommet

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 AVDELINGSKONTOR Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35 Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60 Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 Elverum Tlf.: 62 41 76 80 Faks: 62 41 76 79 Harstad Tlf.:

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden 1 Her trengs det flere strømuttak, som på forsiden. Mange løse kontakter og ledninger kan være farlige. Spar energi. Med et styringsanlegg

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

Energiløsninger på hytta

Energiløsninger på hytta Energiløsninger på hytta De fleste nye hyttefelt får tilført strøm. Går stolpene allerede i nærheten av, eller over tomta er fristelsen stor, da slipper du gjerne med et anleggstilskudd på mellom 10.000-20.000

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik Universell utforming AS Eksamensoppgave Belysning for svaksynte Høgskolen i Gjøvik November 2010 Prosjekt Eksamensoppgave: Belysning for svaksynte Oppdragsgiver Prosjektleder Signatur Dato 16.11.10 Forfatter(e)

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED-ARMATUR 4 LED-LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 IP-KLASSER 5 MONTASJETEKNISKE FORHOLD 5 LED OG KURSBELASTNING 6 LYSREGULERING

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Veileder. Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder

Veileder. Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder Veileder Lys på stedet Utendørsbelysning i byer og tettsteder Veilederen er laget i samarbeid med: På forsiden: Fra øverst venstre: 1. Rørvik kirke. Foto: Erco. 2. Grünerløkka. Foto: Halvor Gudim. 3. Lysaker

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning

Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning Lys for bedre læring Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning Lys for bedre læring Læring er oppfattelse, utvalg, organisering, tolking og lagring av stimuli. Vår evne til å lære, lagre og

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED ARMATURER 3 LED LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD MAN MÅ IKKE GLEMME AT ALLE TYPER ELEKTRISKE

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

LED for vei- og gatebelysning

LED for vei- og gatebelysning LED for vei- og gatebelysning Jørgen Anker-Rasch Heide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Oppgavetekst

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer