Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech"

Transkript

1 Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech Studenter 3.Klasse automasjon: Torry Eriksen Espen Seljemo Magnus Bendiksen Vidar Wensel

2 Telle og inspeksjonssystem ved Drytech Prosjektrapport Side 2 AVDELING FOR INGENIØR- OG ØKONOMIFAG Strandveien TROMSØ Telefon: Telefaks: Studieretning: Automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Tromsø År: Tittel: Telle og inspeksjonssystem ved Drytech Dato: Gradering: Ingen Forfattere: Torry Eriksen Vidar Wensel Espen Seljemo Magnus Bendiksen Fortrolighet: Ingen Avdeling: AFI, avdeling for ingeniør- og økonomifag Veileder: Alf Petter Rudi Oppdragsgiver: Drytech AS Antall sider: 83 Vedlegg: 17 Studieretning: Automatiseringsteknikk Oppdragsgivers kontaktperson: Andrè Lind Sammendrag: Laget telle- og inspeksjonssystem for Drytech. Dette behandler tørrmatproduktene Real Turmat og Field Meal. Systemet sparer oppdragsgiver for personell, og lønnsutgifter. Monoton arbeidsoppgave. Systemet forenkler, automatiserer og effektiviserer prosessen betraktelig i forhold til dagens løsning. Stikkord: DVT vision kamera, transportband. Grensesnitt, Visual Basic Framework Høgskolen i Tromsø Up North Invention

3 Oppgaven Telle og inspeksjonssystem virket veldig interessant og spennende i forhold til de andre oppgaver vi hadde å velge mellom. Oppgaven var å lage et forslag til et system som kan erstatte dagens monotone sorteringsprosess av tørrmat produktene ved Drytech. Per i dag er det tre personer i denne prosessen. Her telles og kontrolleres tørrmat produktene manuelt før de blir levert til kunde. Oppdragsgiver ga oss frie tøyler til å utvikle et system som skulle behandle sorteringen og kvalitetssjekken på posene. Forprosjektsdelen til prosjektet var en veldig krevende prosess. Vi måtte kontakte mange enkeltpersoner og bedrifter for å innhente tilbud. Testing av forskjellig utstyr og programvare som var relevant for oppgaven var også tidkrevende. Det ferdige telle- og inspeksjonssystemet inneholder forskjellige elementer som er satt sammen for å jobbe som en enhet. I dette systemet inngår et spesialisert transportband som er designet for tørrmat produktene Real Turmat og Field Meal. På bandet er det monterte et avansert vision kamera samt annen styringsmekanikk. I tillegg er det laget et brukergrensesnitt som gjør at en operatør kan styre denne prosessen fra en datamaskin. Til sammen utgjør dette en enhet som kan erstatte dagens sortering og kvalitetssjekk. Å jobbe som et team og utvikle noe sammen var spesiell situasjon hvor det var viktig å høre på alles meninger. I løpet av prosjektets periode har gruppen Up North Invention (UNI) lært mye om prosesstyring, nymotens vision teknologi og automatisering. Spesielt er det å jobbe med en praktisk rettet oppgave veldig interessant. Vi kunne selv bestemme og utvikle de løsninger vi mente ville fungere best. Det er dette som er ingeniørarbeid, evnen til å kunne utvikle noe nytt. Høgskolen i Tromsø Up North Invention

4 Dette er et hovedprosjekt for siste års studenter ved automasjon på Høgskolen i Tromsø, år Det er en del av fagplanen på linjen automatiseringsteknikk ved Høgskolen. Hovedprosjektet inngår som en avsluttende del av Bachelor utdanningen. Prosjektet har sitt utspring fra Drytech sitt ønske om å automatisere en telle- og inspeksjonslinje for tørrmat produktene Real Turmat og Field Meal. Valg av hovedprosjektoppgave ble gjort ut ifra 5 forslag som ble presentert. Vi valgte Drytechs oppgave fordi den virket mest interessant. Oppgaven implementerte mye av det vi har lært her på Høgskolen i tillegg til bruk av vision kamera. Dette var noe som var helt nytt for oss og virket veldig spennende. Rapporten henvender seg først og fremst til næringsmiddelindustri og personer med interesse for automatisering som lærere og studenter ved Høgskolen. Samtidig er rapporten også en dokumentasjon på det prosjektet vi har utført for oppdragsgiver. Gruppens arbeid og samarbeid gjennom prosjektperioden har gått greit. I perioder har det vært mye diskusjoner omkring ideer til løsninger på diverse problemer. Vi har klart å løse det meste mellom oss underveis. Vi vil takke oppdragsgiver Andrè Lind for samarbeidet i dette prosjektet. Vil rette en spesiell takk til Tore A. Nergård som er verksmester her på skolen. Han har stått for produksjon av deler til vårt transportband, i tillegg til å ha deltatt i utviklingen av tekniske løsninger på bandet. Takk til veileder, Alf-Petter Rudi for fint samarbeid og god veiledning gjennom prosjektperioden. Vi vil også takke Jørgen Antonsen ved Mack Bryggerier A/S for at vi fikk se på deres vision system og det grensesnittet de har utviklet. Up North Invention består av følgende medlemmer: Torry Eriksen Espen Seljemo Vidar Wensel Magnus Bendiksen Tromsø Høgskolen i Tromsø Up North Invention

5 1.0 INNLEDNING PRODUKSJON AV STÅPOSER I DAG RAPPORTENS OPPBYGNING PROBLEMFORMULERING VISION KAMERA TRANSPORTBAND LESING AV POSER Etikett Best før dato Strekkode Toppsveis MÅLFORMULERING METODEVALG OG LÆRINGSPROSESS LEDERSTIL DEFINERING AV OPPGAVE FREMDRIFT- OG UTVIKLINGSFASEN TIMEOVERSIKT RESSURSPERSONER VALG AV UTSTYR KAMERA PRODUSENT DVT CORPORATION NÆRINGSMIDDELINDUSTRI OG KRAV Rustfritt eller syrefast stål Vann og støvtett UTVIKLINGSPROGRAMVARE VISUAL BASIC Utforming og koding FRAMEWORK Oppbygging av vision systemet GRAFISKE BRUKERGRENSESNITT VALG OG KRAVSPESIFIKASJON HOVEDVINDU VELGE PRODUKT I KAMERA TELLEFUNKSJON KNAPPER OG STYRING Høgskolen i Tromsø Up North Invention

6 8.0 INSPEKSJONSSYSTEMET I PRAKSIS EMULATOR BILDEOPPSETT I KAMERA PLASSERING AV SOFT SENSORER Strekkoden Best før og batch nummer Nivåmerket Vakuumtett Toppsveis Posisjoneringssensor TEKNISK UTSTYR DVT VISION KAMERA Minne Prosessor Kameraets tilkoblinger Legend 530, svart/ hvit kamera LINSE/ OPTIKK Blenderåpning Fokus BELYSNING Light emitter diode DVT BREAKOUTBOARD DETEKTERING AV POSER TRANSPORTBAND Utforming av transportband Poseføring Kamerahus Sortering av poser og pneumatikk styring Elektrisk styring ØKONOMISK OVERSLAG FOR LØSNINGEN DRØFTING AV RESULTATER VISION KAMERA BELYSNING BRUKERGRENSESNITT OG VISUAL BASIC FRAMEWORK PROBLEM MED SOFTSENSORER LYSSETTING TRANSPORTBAND KONKLUSJON Høgskolen i Tromsø Up North Invention

7 13.0 VIDERE UTVIKLING TRANSPORTBAND PANEL PC MED TOUCHSCREEN GRENSESNITTET BELYSNING KAMERA STREKKODELESER PROGRAMVARE ENDRING AV POSER TOTALPAKKE, TELLE OG INSPEKSJONSSYSTEM FIGUR- OG TABELLISTE LITTERATURLISTE OG KILDER VEDLEGG VEDLEGG I: FLYTSKJEMA FOR SORTERING AV STÅPOSER VEDLEGG II: FLYTSKJEMA FOR OVERORDNET SYSTEM VEDLEGG III: BREAKOUTBOARD MÅL OG SPESIFIKASJONER VEDLEGG IV: LEGEND 530 MÅL OG SPESIFIKASJONER VEDLEGG V: LEGEND 544 SPESIFIKASJONER VEDLEGG VI: HOVEDSTRØMSKJEMA VEDLEGG VII: STYRESTRØMSKJEMA, HOVED VEDLEGG VIII: STYRESTRØMSKJEMA, KAMERA OG MAGNETVENTILER VEDLEGG IX: PNEUMATISK OPPKOBLING VEDLEGG X: PANEL PC MED TOUCHSCREEN, TYPE PPC-L126T VEDLEGG XI: DETALJER OM FRAMEWORK VEDLEGG XII: GRENSESNITT PROGRAMKODER VEDLEGG XIII: SCRIPTING I FRAMEWORK VEDLEGG XIV: BRUKSANVISNING TELLE OG INSPEKSJONSSYSTEM VEDLEGG XV: BILDER AV TRANSPORTBAND VEDLEGG XVI: TIMELISTER VEDLEGG XVII: INNHOLD CD-ROM VEDLEGG XVII: INNHOLD CD-ROM Høgskolen i Tromsø Up North Invention

8 Telle og inspeksjonssystem ved Drytech Innledning Hovedprosjektet vårt i AU3 har vi valgt å se på en problemstilling som er utlevert av Andrè Lind, teknisk leder ved Drytech`s fabrikk på Tomasjord i Tromsø. Drytech er en lokal bedrift i Tromsø som er Norges største produsent av frysetørkede produkter. I deres sortiment har de blant annet den populære turmatpakken Real Turmat. I tillegg er de hovedleverandør av tørrmat til det norske forsvaret i form av matpakken Field Meal. Selve produktet er ment å være en enkel måte å få i seg god og tilstrekkelig mengde næring. Det er bare å tilsette varmt vann, lukke posen og vente i noen minutter før maten kan spises. Real Turmat er myntet på det norske turfolk, men brukes også på ekspedisjoner. Field Meal er produsert for forsvaret og kommer i samme type pose som Real Turmat. Emballasjefarge, etiketter og energiinnhold er forskjellige i Real Turmat i forhold til Field Meal. Kilde nr.[21] 1. På nåværende pakke- og inspeksjonslinje foregår all kontroll manuelt. Produktene blir inspisert om de holder de kvalitetskravene som er satt. Dette er en veldig tidkrevende og kostbar prosess som bedriften ønsker å automatisere. I dag er det 2 til 3 personer som sjekker kvaliteten på ståposene. Ved å automatisere denne delen vil kontrollen bli mer effektiv og bedriften sparer ressurser i form av arbeidskraft. 1 Kildehenvisninger er satt opp på denne måten gjennom hele rapporten Høgskolen i Tromsø 8/ 83 Up North Invention

9 1.1 Produksjon av ståposer i dag Ståposene blir først fylt med den frysetørkede retten, deretter vakuumpakket og forseglet med en plastsveis på toppen av posen. Real Turmat posen er oransje i fargen. På forsiden er det en etikett som forteller hva som er i posen. På baksiden er det påklistret en etikett som inneholder en strekkode, og en enkel oppskrift som beskriver hvordan maten tilberedes. Field Meal har ikke etikett på forsiden og er militær grønn i fargen. Etter at posene er forseglet blir de pakket i esker hvor de må stå ut en karantenetid på minimum 24 timer. Etter karantenetiden blir posene inspisert manuelt. Det sjekkes da om de er: Punktert (ikke vakuumtett). Har rett etikett, Nivåmerke er plassert rett i forhold til posens bunn og innhold. Både Real Turmat og Field Meal har ulike menyer og innhold. Dette i tillegg til vakuumpakkingen gjør at hver pose er unik i sitt utseende. Kilde nr.[21] Tabell Menyoversikt Produkt Meny Real Turmat Storfegryte, lapskaus, pasta bolognese, pasta vegetar, torskegryte, kylling sursøt og kylling karri. Frokost: Frokostblanding, solgryn frokost Field Meal Diverse menyer. 1.2 Rapportens oppbygning Første del av rapporten sier noe om problemet, målene våre og læringsprosessen. Den omhandler også valg av utstyr og de krav som stilles til det. Andre del tar for seg utviklingsprogramvaren vi har brukt for å løse problemene og hvordan vi har gjort det. Utvikling av grensesnittet vi kom frem til, vision systemet i praksis, utviklingen av transportbandet, samt annet teknisk utstyr. Siste del omhandler økonomisk prisoverslag for vår løsning, drøfting av våre resultater, konklusjon og fremtidig videreutvikling. I tillegg har vi laget et bind 2 som inneholder alt arbeid vi gjorde før vi satte i gang med å skrive hovedrapporten. Høgskolen i Tromsø 9/ 83 Up North Invention

10 2.0 Problemformulering Hovedmålet er å bygge et automatisk telle- og inspeksjonssystem som styres fra en datamaskin. Kommunikasjonen mellom sorteringsprosess og pc blir styrt av et system hvor det er brukt: Vision kamera, Breakoutbord, styringselektronikk og grafisk brukergrensesnitt. Vår oppgave: Forslag til utstyr som kan brukes. Økonomisk overslag av prosjektets rammer. Forslag til tekniske løsninger som tar hensyn til næringsmiddelindustriens krav. Et system som implementerer bruk av grafisk brukergrensesnitt, touchscreen, og vision kamera. Klare å lese følgende på ståposene: Strekkode, best før, batch nummer, nivåmerke, vakuumtett/ punktert og plassering av posens etikett. Hvorfor velge vision system: Berøringsfri kontroll Høy kvalitet og pålitelighet Krav til nullfeil Effektiv produksjon Bedre arbeidsmiljø. Erstatte monotone arbeidsoppgaver Under følger en mer konkret formulering av det utstyret som er nødvendig for å oppnå målet. 2.1 Vision kamera Vision kameraet skal identifisere og kvalitetskontrollere produkter raskt og kostnadseffektivt. Objektene detekteres uavhengig av den fysiske orienteringen. Vision kamera er et industrielt system for maskin syn. Kamerat brukes til å identifisering eller lokalisering av et produkt. Vision systemet består av et digitalt industri kamera med belysning, og programvare som analyserer bildeinformasjonen. 2.2 Transportband Vi ser for oss et kamera montert i midten av et transportbandet med innmating av ståposer i front og sortering på enden av bandet. Vi har fått til rådighet et transportband fra Høgskolen og bandet er ideelt til den oppgaven vi skal løse. Vi har også hentet inn tilbud på en tilnærmet lik modell. Høgskolen i Tromsø 10/ 83 Up North Invention

11 2.3 Lesing av poser Etter 24 timer i karantene skal ståposene kvalitetkontrolleres. De posene som ikke er vakuumtett, med andre ord punktert, blir sortert ut. Hovedproblemet vårt er all informasjon som skal leses på for-/baksiden av ståposen. Posens form varierer relativt mye på grunn av vakuumpakkingen, noe som påvirker lesbarheten av påtrykt etikett og tekst. De posene som ikke tilfredsstiller kravene blir sortert ut. Følgende skal sjekkes på posene: Vakuumtett. Etikett er plassert riktig på for- og bakside. Lesbar strekkode, og at den tilhører rett produkt. Sjekke at nivåmerket er på rett plass. Topp sveisen på posen er plassert rett og er tett. Verifisering at teksten best før og batch nummer. Dette skal være identifiserbart. Feilmerkete, punkterte eller poser med dårlig sveis blir sortert som feilvare. Figur Vakuum tett. Skrukket pose. Figur Punktert. Helt slett pose Etikett Etiketten skal avleses på begge sider, noe som kan by på problemer med kun et kamera. Videre må avstand fra bunn av pakken til nedre del av etiketten avleses for å sikre riktig høyde opp til nivåmerket Best før dato Best før dato og batch nummer skal kun identifiseres som en lesbar tekststreng. Når posen er skrukket på grunn av vakuumpakkingen blir den vaskelig å lese. Høgskolen i Tromsø 11/ 83 Up North Invention

12 2.3.3 Strekkode Strekkoden skal identifiseres som lesbar, og at den samsvarer med det produkt som er avbildet på etikett Toppsveis Kontrollere at toppsveisen er plasser rett på toppen av posen. Hvis toppsveisen er skjev blir posen sortert ut som feilvare. Det kan da være fare for at toppsveisen ikke er tett. Høgskolen i Tromsø 12/ 83 Up North Invention

13 3.0 Målformulering Designe og utvikle et forslag på telle og inspeksjonssystem som skal effektivisere dagens monotone og manuelle kontroll av tørrmat produktene. Lage et grafisk brukergrensesnitt som er tilpasset systemet. Dette skal være enkelt og oversiktlig i bruk. Slik at det ikke trengs for mye opplæring eller er for avansert for operatøren. Lage et transportband der vi kan teste sorteringssystemet vårt i praksis. Det ferdige telle- og inspeksjonssystemet våres skal gi: En høyere grad av kvalitetssikring. Et krav til null feil på ståposene. Et triveligere arbeidsmiljø. Høgskolen i Tromsø 13/ 83 Up North Invention

14 4.0 Metodevalg og læringsprosess I dette prosjektet har vi benyttet metoden kreativ problemløsning (KPL) som arbeidsmetode. Vi har et utgangspunkt med noen gitte rammer, men vet ikke veien frem til målet, og heller ikke hvordan vi skal komme oss dit. Denne metoden er veldig gunstig når gruppemedlemmene har ulik bakgrunn, noe vår gruppe absolutt har. Får da ulike syn på løsninger og ideer. Ved å bruke KPL som arbeidsmetode gjør at det blir mye prototype design, testing og feiling. Dette gjaldt både programvareutvikling og design av transportbandet og dets løsninger. Kilde nr.[7] s 171. Kunnskapsmetoden er en annen viktig metode vi har brukt. Denne metoden omhandler behandling og bearbeiding av ytre informasjon. Tilknytte seg kunnskap og stille seg kritisk til valg og bruk av det. Siden vi måtte innhente en god del opplysninger og testing av ulike løsninger i forprosjektet gjorde at man måtte være kritisk ved innhenting av materiell. Kilde nr.[6]. Veien fra ide til prototype kan beskrives på følgende måte: Tenke den: Idéskisse. Hva skal det være? Funksjonsanalyse. Hvordan fungerer den/ hensikten? Presentasjon. Hvordan ser den ut? Lage den: Design, skisse. Konstruksjon. Testing/ utprøving. Å jobbe som ei prosjektgruppe har mange fordeler. Samarbeide og kommunisere med andre prosjektdeltakere som har andre synspunkter og faglig kompetanse. Sammen danner man ei unik gruppe med bred faglig kompetanse. Ideer til løsninger blir mange når man diskuterer. Det er viktig å bruke ideer som springbrett videre i prosessens utvikling av løsninger. Dermed er det viktig å høre på andres meninger og ikke svare automatisk med et nei. Det er viktig å stille seg åpen for nye tanker og ideer. 4.1 Lederstil Gruppen har hatt en leder og det har fungert greit. Lederens hovedoppgave har vært å koordinere arbeidsoppgaver. Ved problemer har vi vært flink til å sette oss ned og diskutere oss fram til gode løsninger. Denne måten å styre prosjektet på føler vi har fungert veldig bra. Høgskolen i Tromsø 14/ 83 Up North Invention

15 4.2 Definering av oppgave Det ble avholdt to møter tidlig i prosjekt prosessen med oppdragsgiver som spesifiserte oppgavens rammer. I denne oppgaven skal vi kun se på ståposene Real turmat og Field Meal. Bygging av en modelløsning som også skal være utbyggbar for å kunne telle og inspisere fremtidige produkter fra Drytech. Selve oppgaven og oppdragsgiver ga oss frie tøyler til å designe et telle og inspeksjonssystem. Det var viktig å begrense oppgaven og se spesielt på de løsninger som vi syntes var viktig, vision kamera system og transportband. Vi valgte å plassere posene på bandet manuelt. En robot eller en annen løsning som skal gjøre dette er et prosjekt i seg selv. Utviklingen av denne delen har vi dermed valgt å se bort i fra i dette prosjektet. 4.3 Fremdrift- og utviklingsfasen Dialogen med oppdragsgiver var i form av møtevirksomhet i starten og midten av prosjektperioden. Utenom dette har vi hatt kontakt via e-post. Vi har hatt møter med veileder hver måned. I sluttfasen av prosjektperioden ble det noen flere møter enn det som var oppsatt i fremdriftsplanen. Vi gjorde grundige undersøkelser i startfasen av prosjektet på høsten. Dette gjorde at vi hadde god oversikt over prosjektets omfang tidlig. Vision kamera og transportband var allerede klart rundt juletider. I utviklingsfasen ble vi lett revet med og mistet delvis fokus i forhold til det som var planlagt. Dermed var det veldig bra å ha en strukturert fremdriftsplan å støtte seg til i de perioder hvor vi jobbet veldig intenst. Et slikt prosjekt som dette gir store rom for utforskning og testing av ulike ideer. Vi har vært konsekvent på å ha faste datoer for når ting skal være ferdig. Små detaljer som å koble brukergrensesnittet opp mot transportbandets funksjoner tok mer tid enn vi hadde regnet med. De ulike fasen i prosjektperioden; Initiering, forprosjekt, aktivitetslisten, møtereferat, møteinnkalling, refleksjonsnotat, prosjektdagbok, aktivitetsliste, aktivitetsbeskrivelser og Gantt diagrammet finnes i Bind Timeoversikt Det er i hovedsak to store deler i dette prosjektet, transportbandet og vision systemet. Her har det gått en god del timer til å ferdigstille og endre på transportbandet slik at det passet ståposene. Utvikling av programvare og softsensorer ble igangsatt når bandet stod ferdig. Vi påbegynte prosjektet i september og var ferdig i midten av mai. Totalt har gruppen nedlagt 540 timer på hele oppgaven. Her inngår 161 timer bare på rapporten og 141 timer på selve transportbandet. Regnet per gruppedeltager blir det 134,5 timer per deltager. I diagrammet, vedlegg XVI, ser man en detaljert oversikt over tidsbruken over de forskjellige delene i prosjektet. Høgskolen i Tromsø 15/ 83 Up North Invention

16 4.5 Ressurspersoner I løpet av prosjektperioden kommer vi til å benytte oss av noen ressurspersoner. Dette gjelder på tekniske, faglige og mekaniske felt. Under følger en liste med de personene vi blir å benytte oss av. Tabell Ressurspersoner Navn Arbeidsplass Andrè Lind Drytech AS Jørgen Antonsen Mack Bryggeri AS Support Beijer Norge Tore A. Nergaard Verksmester på Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Tromsø 16/ 83 Up North Invention

17 5.0 Valg av utstyr I utviklingen av telle- og inspeksjonssystemet for Drytech har vi kommet fram til de materialer og produkter som vi trenger. I denne fasen med valg av produsenter og produkter har vi sendt forespørsler på en rekke produkter. I tillegg har vi deltatt på en workshop om Vision system. Vi må også ta hensyn til krav som stilles til produkt og materiell. Dette med tanke på at de skal brukes i næringsmiddelindustrien. 5.1 Kamera produsent DVT Corporation DVT er en amerikansk bedrift og regnes som en global leder innen industrielle vision systemer basert på: Vare inspeksjon, kvalitetskontroll, kode lesing osv. Deres første kamera ble lansert allerede i I dag har de det bredeste utvalg av ulike kameraløsninger. De har et variert utvalg av Vision kameraer som: Svart/hvit, farge, spektral og egne strekkode kameraer. Disse er designet til hvilket som helst bruk. Kilde nr.[17] 5.2 Næringsmiddelindustri og krav De produktene, materialene og metodene som skal brukes må følge visse krav i henhold til næringsmiddelindustrien. Mattilsynet har oppsyn med all produksjon og behandling av næringsmidler. Lover og regler som angår vårt telle- og inspeksjonssystem er: Ved innføring av nye prosesser for omsetning av næringsmidler kan Mattilsynet kreve at det fremlegges tilstrekkelige opplysninger til å foreta en hygienisk vurdering av utstyret. Kilde nr. [24] Vårt tiltak: Bestille utstyr fra leverandører med godt dokumenterte egenskaper osv. Utstyr som kommer i direkte kontakt med produkter skal være av korrosjonsbestandig materiale som er lett å rengjøre og desinfisere. Kilde nr. [25] Vårt tiltak: Bruk av syrefast stål, riktig kapslingsgrad osv. Næringsmidler skal beskyttes mot enhver form for forurensning og plasseres og/ eller beskyttes slik at denne faren reduseres mest mulig. Kilde nr. [25] Vårt tiltak: Sørge for at produkter som går gjennom vår prosess er av riktig kvalitet. Høgskolen i Tromsø 17/ 83 Up North Invention

18 5.2.1 Rustfritt eller syrefast stål Transportbandet må være laget i rustfritt og syrefast stål. Dette medfører at det ikke ruster eller korroderer når det blir utsatt for fukt ved for eksempel rengjøring. AISI 316 Kilde nr.[25] Vann og støvtett Et vision kameraet bør ha en kapsling som gjør at det er vann og støvtett med tanke på renhold. Minstekrav til utstyr vi bruker er IP-65, noe som tilsvarer at de skal være støvtett. En tråd med diameter på 1mm skal ikke trenge inn noen plasser på kapslingen. Skal tåle spyling av slange/dyse fra alle kanter. Forskriften IP-65 er bygd opp på følgende måte (høyere siffer = strengere krav): Første siffer angir kapslingens grad av beskyttelse mot partikler og berøringsfare. Andre siffer angir kapslingens grad av beskyttelse mot skadelig inntrengning av vann. Kilde nr.[4] s Høgskolen i Tromsø 18/ 83 Up North Invention

19 6.0 Utviklingsprogramvare I dette prosjektet har vi i hovedsak brukt utviklingsprogramvarene Visual Basic (VB), versjon 6.0 og Framework, versjon Visual Basic er et program for å design grensesnitt og er utviklet av Microsoft. Framework er programvare som styrer bildesensorer og oppsettet til DVT vision kameraet. Programmet er utviklet av DVT Corporation i USA. Tegning av elektroskjemaer er gjort i programmet habit Actrix. Programmet er spesialdesignet for å tegne hydrauliske, pneumatiske og elektrotekniske skjemaer. Kilde nr.[23] Tabell Utviklingsprogramvare som er bruk i dette prosjektet Tittel Forfatter Versjon Autodesk Inventor Pro 9.0 Autodesk 9.0 habit Actrix 2000 habit Actrix AS 2000 Framework DVT Corp Visual Basic 6.0 Microsoft 6.0 Visual Basic.NET Microsoft.NET 6.1 Visual Basic Visual Basic er et grafisk brukergrensesnitt for automasjon og prosesstyringer. Det er mulig å utvikle egne grensesnitt for prosesstyring. Vi brukte VB til å lage et grensesnitt til å styre transportbandet og inspeksjonsprosessen. VB kan implementeres i diverse programmer som egne script. Disse utfører en bestemt hendelse eller funksjon. Her lages formene og utseende visuelt i sanntid uten at man trenger å skrive inn kode. I programmett lages de boksene, formene og knappene slik det er ønskelig. Kodingen bak alt dette generere programmet automatisk. Dette gjør at det er enkelt å utvikle et grensesnitt. Det som gjør VB spesielt er at det er veldig likt det utseende som går igjen i samtlige Microsoft program. Vi klarte å sette opp en applikasjon med knapper og bakgrunn på relativt kort tid. Dette uten å kunne noe som helst om koding og scripting i VB. Kilde nr. [8 og 9] Høgskolen i Tromsø 19/ 83 Up North Invention

20 6.1.1 Utforming og koding VB er et hendelsesbasert programmeringsspråk som styres enten ved hjelp av et museklikk eller tastetrykk. Kodingen er satt opp i bestemte prosedyrer. Starten på en prosedyre er som oftest Private sub og den slutter med End Sub. I prosedyren skrives hendelser som skal utføres. Flere hendelser kan settes sammen ved bruk av betingelser som f. eks if- og else betingelser. Dermed kan man oppnå avanserte funksjoner på hendelsene. Kilde nr.[9 og 10] Det er innebygdt et standard kodespråk i VB som kommer opp av seg selv når man begynner å skrive i kodevinduet. Det er også mulig å velge det rette ordet fra en liste dersom syntaksen er uklar. Bakgrunnskunnskaper fra C++ programmering kommer godt med dersom det skal lages avanserte funksjoner. Kilde nr.[8 og 10] For å få implementert kameraets bilder og de muligheter det medfører, må man legge inn en ActiveX kontroller i VB. ActiveX kontrolleren er en tilleggspakke som er designet av DVT og legger seg selv inn som et verktøy ikon i VB. Denne kontrolleren kan lastes ned fra DVT sin hjemmeside. Kilde nr.[16] 6.2 Framework Framework er programvaren som kommuniserer med DVT kameraet, det er selve hjerte og hjernen bak kameraet. Det er her man setter inn de kravene og spesifikasjonene som kreves for at kameraet skal klare å lese og skille ut detaljer på inspeksjonsbildene. Det er i hovedsak i programvaren at behandlingen av bildene blir gjort. Maskinsynet blir brukt til å inspisere bildene for: Detaljer, målinger, lese koder og etc. Enkelte medier kan være vanskelig å se selv for det menneskelige øyet. Ved hjelp fra kamera og enkel optikk er det ingen spesielle vanskeligheter. Maskin øyet ser etter kontraster på bildet og gjenskaper det digitalt i det 2-dimensjonale planet. Softsensorene forteller kameraet hvordan evaluere de forskjellige endringene i kontrastene på bildet. Disse endringene kan bli evaluert med de softsensorer som settes opp etter eget ønske. Programvaren er avhenging av å se forskjell på kontrastene, er det viktig med god lyssetting og oppløsing på kameraet. Kilde nr.[2] Oppbygging av vision systemet Vi skal nå se litt nærmere på oppbyggingen til SmartImage sensoren, den digitale bildesensoren. Sensoren tar et bildet, analyserer og bestemmer ut i fra brukerdefinerte parametere, om bildet er bra eller ikke. Dette utbytte fra SmartImage sensoren kan brukes til å gjøre nødvendige oppgaver, som for eksempel skille ut et produkt i en prosess. Høgskolen i Tromsø 20/ 83 Up North Invention

21 Digitale bildet Produkt Softsensor Figur Figuren viser den hierarkirske strukturen som er bestemt av de indre komponentene i SmartImage sensoren. Kilde nr.[2] side 40. System level: System parametrene er vanlig i hver inspeksjon som SmartImage sensoren gjør, og har en innvirkning på hele prosessen til SmartImage sensoren. Produkt level: Produktnivået endrer parametere som går direkte på en spesiell inspeksjon. Disse parametrene kan være belysning (strobe/blits) og lukkertid. Sensor level: Softsensor nivået definerer alle delene av inspeksjonen. Her settes inn de softsensorer som skal behandle bildet. Softsensor er et digitalt verktøy for avlesing av ulike detaljer som skal sjekkes på bildet. For detaljer om Framework, oppsett av system og produkt parametere se vedlegg XI. Høgskolen i Tromsø 21/ 83 Up North Invention

22 7.0 Grafiske brukergrensesnitt Grunnen til at vi valgte Visual Basic (VB) for å utvikle vårt grensesnitt var anbefalinger fra andre. Programmet er Windows basert og enkelt å implementere i DVT programvaren. Vi hadde ikke bruk for noe ferdigutviklet, avansert og kostbart grensesnitt. VB var et nytt program for oss, og vi hadde ingen erfaringer om dette programmet. Vi måtte dermed sette oss inn i funksjoner og vindu. For å velge rett program i kameraet trengte vi et enkelt brukergrensesnitt. Vi skal velge mellom to forskjellige produkter, Real Turmat og Field Meal. Oppsettet for de ulike softsensorene er forskjellig for disse produktene. Operatøren bør dermed enkelt kunne forandre til et annet program i kamera. Det er ikke mulig å gjøre noen endringer i kodeoppsett eller det grafiske når man er inne i hovedvinduet. Dette er et selvstendig program som eksekveres ved å dobbelklikke på exe 2 filen til programmet. Hvis man i ettertid vil gjøre endringer på det grafiske eller programmeringsdelen må dette gjøres i Visual Basic. I utviklingsfasen har vi hatt hjelp av Jørgen Antonsen på Mack Bryggerier. Vi har sett på deres vision løsning og brukergrensesnitt. Fikk en del tips til løsninger på ulike funksjoner i VB. Kilde nr.[15] Bruksanvisning for grensesnittet kan ses i vedlegg XIV og programkoder kan ses i vedlegg XII. 7.1 Valg og kravspesifikasjon Vi stod fritt til å velge de funksjonene vi ville ha med i grensesnittet. Det var ikke gitt noen spesielle krav fra oppdragsgiver på dette området. Vi har valgt å ha et ryddig og oversiktelig utseende. Knapper og funksjoner skal være enkle i bruk. Slik at det skal være lettvint for en ny operatør og lære seg dette uten for mye opplæring. Vårt krav til grensesnittet: Implementert fjernstyring av transportbandet for start og stopp Muligheter for å skifte produkt Oversikt over antall poser som har passert kamera Muligheter for visning av bilder 2 Exe-fil: Filendelse på programmer som kan eksekveres av bruker. Høgskolen i Tromsø 22/ 83 Up North Invention

1.0 GENERELT... 3 2.0 HOVEDVINDU... 3 3.0 VELGE PRODUKT... 6 3.1 REAL TURMAT PRODUKT... 6 3.2 FIELD MEAL PRODUKT... 6

1.0 GENERELT... 3 2.0 HOVEDVINDU... 3 3.0 VELGE PRODUKT... 6 3.1 REAL TURMAT PRODUKT... 6 3.2 FIELD MEAL PRODUKT... 6 2005 1.0 GENERELT... 3 2.0 HOVEDVINDU... 3 2.1 KNAPPER... 4 2.2 START- OG STOPPKNAPP TIL TRANSPORTBAND... 4 2.3 SORTERINGSVINDU... 5 3.0 VELGE PRODUKT... 6 3.1 REAL TURMAT PRODUKT... 6 3.2 FIELD MEAL PRODUKT...

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen

Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen 1.0 Problemstilling... 3 1.1 Utstyr... 3 2.0 Valg av metoder... 3 3.0 Resultat...4 3.1 PL-7 Pro... 4 3.2 InTouch... 4 4.0 Problem... 5 4.1

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Innehold 1. Komponenter -------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Deleliste ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Hei verden Introduksjon Swift PDF

Hei verden Introduksjon Swift PDF Hei verden Introduksjon Swift PDF Introduksjon Swift er et programmeringsspråk laget av Apple og er etterfølgeren til Objective-C. Med Swift kan du lage apper for ios og OSX. For å gjennomføre dette kurset

Detaljer

FluidSIM 5 Raskere, større og tilgjengelig overalt

FluidSIM 5 Raskere, større og tilgjengelig overalt FluidSIM 5 Raskere, større og tilgjengelig overalt Revolusjonerende: Nye FluidSIM 5 Ett FluidSIM dekker alle behov: P, H og E i samme simulering Nytt konsept: Kun ett FluidSIM for alle teknologier og opplæringspakker

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

Brukermanual Wateachu

Brukermanual Wateachu Brukermanual Wateachu Dette er en kortfattet innføring i Wateachu og de viktigste funksjonene i webapplikasjonen. Wateachu er veldig enkel å bruke og krever lite forklaring på forhånd. Elevenes brukergrensesnitt

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Oppkobling av RGB lyslist

Oppkobling av RGB lyslist Manual til skolepakke Med HomeSeer har du en meget avansert programvare for styring av smarthus. Du kan legge til RF moduler for mange typer protokoller, men vi skal her se på oppkobling med Z-Wave protokollen.

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Prosjektrapport. Gruppe 23

Prosjektrapport. Gruppe 23 Prosjektrapport Gruppe 23 Prosjektrapport Forord Hensikten med denne rapporten er å gi en introduksjon til oppgaven. Her vil det bli forklart hensikten med oppgaven og applikasjonens funksjonalitet. Brukergrensesnittet

Detaljer

1. Dette har du mottatt

1. Dette har du mottatt MANUAL COBRA HD EASY 1. Dette har du mottatt...2 2. Montering og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten...6 5. Vedlikehold... 7 6. Øvrig informasjon... 8 7. Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

ERTMS Driver Interface Simulering. Testrapport

ERTMS Driver Interface Simulering. Testrapport ERTMS Driver Interface Simulering Testrapport FORORD Denne rapporten inneholder testrapport laget i forbindelse med hovedprosjekt i Bachelorstudium i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo, våren 2010.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Public Audio System. Rev. 1105. Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Public Audio System. Rev. 1105. Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12 HLS Brukermanual med troubleshooting guide Public Audio System Rev. 1105 Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Hva er I bruk ved vanlig drift...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning til programmering av LEGO Mindstorm NXT-roboter

Brukerveiledning til programmering av LEGO Mindstorm NXT-roboter Brukerveiledning til programmering av LEGO Mindstorm NXT-roboter Denne brukerveiledning forklarer steg for steg enkel programmering av NXT-roboter. Benytt gjerne veiledningen i det videre arbeidet med

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Forberedelse til bruk av Elluminate

Forberedelse til bruk av Elluminate ELLUMINATE OPPSTARTSMANUAL Forberedelse til bruk av Elluminate Bruk av Internet krever ofte at du har en oppdatert datamaskin. Sjekk de enkle punktene under som en forberedelse til bruk av Elluminate.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

INF1510 Oblig #1. Kjetil Heen, februar 2016

INF1510 Oblig #1. Kjetil Heen, februar 2016 INF1510 Oblig #1 Kjetil Heen, februar 2016 1 2 Etch-a-sketch Det ferdige sluttproduktet skal simulere en klassisk leke, Etch-a-sketch, et tegnebrett, hvor man tegner på en flate ved å skru på 2 hjul, og

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Presentasjoner til all slags bruk

Presentasjoner til all slags bruk ENKELT OG GRATIS: Presentasjoner til all slags bruk Kontorpakken Kingsoft, som er helt gratis, gir deg en perfekt mulighet til å lage en spennende og profesjonell presentasjon. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer