MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10. Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10. Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10 Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever i Akershus s.12

2 Allergi i øynene begynner med A og ender med T Produktomtale: Preparatnavn: Zaditen Antiallergikum ATC-nr.: S01G X08. Reseptpliktig, gruppe: C. Legemiddelform: Øyedråper; Øyedråper i engangspipetter. Styrke: 0,25 mg/ml. Deklarasjon: ketotifenfumarat 0,345 mg/ml aeqv. ketotifen 0,25 mg/ml. Egenskaper: Klassifisering/ Virkningsmekanisme: Ketotifen er en histamin H1-reseptor antagonist. In vivo dyrestudier og in vitro studier tyder på ytterligere aktivitet som mastcellestabilisasjon og hemming av infiltrasjon, aktivering og degranulering av eosinofiler. Indikasjoner: Symptomatisk behandling av sesongbetont allergisk konjunktivitt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor ketotifen eller noen av de andre innholdsstoffene. Bivirkninger: Hyppige (> 1/100): Syn: brennende eller stikkende følelse på øyet. Punktformede epiteldefekter på hornhinnen. Systemiske bivirkninger: Mindre hyppige: Hodepine, søvnighet, allergisk reaksjon. Hud: utslett, eksem, elveblest. Syn: Sløret syn kan oppstå ved inndrypping, tørre øyne, øyelokkforstyrrelse, konjunktivittliknende øyesmerter, fotofobi, subkonjunktival blødning. Øvrige: munntørrhet. Forsiktighetsregler: ZADITEN øyedråper i dråpeflasker inneholder benzalkoniumklorid som konserveringsmiddel. Konserveringsmidlet kan avleires i myke kontaktlinser; derfor bør ZADITEN øyedråper i dråpeflaske ikke brukes mens pasienten har på seg slike linser. Linsene bør fjernes før drypping og de bør ikke settes inn igjen før det har gått minst 15 minutter etter drypping. Zaditen øyedråper i engangsbeholdere inneholder ikke konserveringsmiddel. Varseltrekant: Nei. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det finnes ingen adekvate data om bruk av ketotifen øyedråper hos gravide. Dyrestudier med bruk av toksisk oral dose til mordyret viste økt pre- og postnatal dødelighet, men ingen misdannelser. Systemiske nivåer av ketotifen etter okulær bruk er mye lavere enn ved oral bruk. Det bør utvises forsiktighet ved foreskriving til gravide kvinner. Overgang i morsmelk: Dyredata etter peroral administrering viser overgang til morsmelk. Topikal administrering til mennesker vil sannsynligvis ikke gi målbare mengder i morsmelk. ZADITEN øyedråper kan anvendes under amming. Interaksjoner: Ved samtidig behandling med andre øyepreparater, må det være et opphold på minst fem minutter mellom hver drypping. Bruk av perorale legemiddelformer av ketotifen kan potensiere effekten av CNS depressiva, antihistaminer og alkohol. Selv om dette ikke er blitt observert med ZADITEN øyedråper, kan slike effekter ikke utelukkes. Dosering: Voksne, eldre og barn (3 år og eldre): en dråpe ZADITEN i øyet to ganger daglig. Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller av overdose har blitt rapportert. Oppbevaring og holdbarhet: I uåpnet flaske: 2 år. Etter åpning: 4 uker. Pakninger og priser (pr. januar 2003): 5 ml dråpeflaske kr. 144,50; 20 x 0,4 ml engangsbeholdere uten konserveringsmiddel kr. 175,60; 60 x 0,4 ml engangsbeholdere uten konserveringsmiddel kr. 428,50. Refusjonsberettiget etter 9, pkt. 33. Novartis Norge AS Ophthalmics Postboks 237 Økern 0510 Oslo Tlf Faks

3 A L F A REDAKTØRENS SPALTE Kjære kolleger Sommeren er her med varme dager og lyse netter. Alfa er her med sommernummeret. Vi rapportere fra landsstyre, styreseminar og generelt fra foreningslivet. Alfaprofilen denne gang leder en ti års jubilant, nemlig Heltef. Heltef er blitt et anerkjent forskningsinstitutt innen kvalitet i sykehus, pasienterfaringer og helseprofilundersøkelser. I tillegg har instituttet knyttet til seg kolleger fra Ahus og primærhelsetjenesten. Dette har resultert i stor vitenskapelig produksjon og så langt to doktorgrader. Alfaprofilen er Pål Gulbrandsen direktør ved Heltef. Han utfordres med direkte og vanskelige spørsmål. Vinspalten er her og nytt fra CDJ og Co. God sommer og høst. NESTE NUMMER AV ALFA KOMMER oktober FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF ER 15. september Morten I Lossius Redaktør P.s. Vi trenger mer stoff. side 3

4 Foto: Tom & Torstein et nytt behandlingsprinsipp ved Alzheimers sykdom en samtale verdt å huske Se preparatomtale side 14

5 LEDERENS SPALTE Kjære kollega Styrets sammensetning 2002/03 Leder: Arne Hjemmen Tlf (a) (p) (m) Fax A L F A Nestleder Avd.tillitsv. OF: Aage Huseby Styremedlem: Arne Røde Sekretær Anita Ingebrigtsen Varamedlem NAMF: Brynjulf Baastad Varamedlem til styret Gjertrud Lødøen Tel (a) (p) (m) Kasserer avd.tillitsv. NAMF Jan Erik Paulsen Tel (a) (p) (m) Fax Styremedlem: Anne Bailey Tel (a) (p) Varamedlem til styret: Jan Wexels Varamedlem OF: Tore Gjervidalo Avd.tillitsv.APLF: Eivind Myhre Varamedlem APLF: Jan Emil Kristoffersen Tel (a) (p) (m) Fax E-post: Avd. tillitsv. PSL: Kjell Dalby Tel (a) (p) (m) Fax Varamedlem PSL: Walther Medin Tel (a) (p) Avd.tillitsv. OLL: Einar Kristian Borud Tel (a) (p) (m) Fax Varamedlem OLL: Unni-Berit Schjervheim Avd. tillitsv. YLF: Kristine Lem Varamedlem YLF: Thomas M. Knutsen Akershus legeforenings kontor Adresse: Legenes hus, Boks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadr.: Akersgaten 2, inngang Rådhusgt. Telefon: Fax: Nå er vinteren over for denne gang og sommeren er her, endelig og sterkt etterlengtet etter en lang snørik, kald vinter som startet allerede i oktober i fjor hvor tung snø i mengder ble skuffet ut av himmelen. Men nå er vinteren over for denne gang og sommeren er for her. Ferieliv skal fortrenge hverdagsslitet for de fleste av oss i noen få korte uker. I første halvår av 2003 har det vært stor aktivitet både i vår forening, i moderforeningen, i Helse Øst og for den saks skyld i hele «Helse- Norge». Mange ting er på gang, og det samtidig. Mange brikker er ved å falle på plass, de fleste ser ut til å lande der de skal. Tempoet er høyt, foretaksreformen (statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten) implementeres i hurtigtogsfart i Helse Øst. I Akershus legeforening lar vi oss ikke vippe av pinnen; vi er med der ting skjer: Vi står støtt og vi står fast på vårt Prinsipp og arbeidsprogram som er vårt kart og kompass. Det er stadig nye utfordringer og oppgaver Alt det som har skjedd i helsetjenesten det siste år har skjedd i et utrolig raskt tempo. Det utredes og planlegges, virksomheter slås sammen og det funksjonsfordeles. Tidsplanen er alltid svært stram, alt skjer hurtig og effektivt. Det som i det gamle systemet tok år, skjer nå i løpet av uker eller få måneder. Skal du være med så heng på heter det. Det er en stor utfordring å holde tritt med utredninger og planarbeid på mange nivåer; det kreves virkelig god kondisjon for ikke å falle av lasset og komme på etterskudd. Med så mange ting i bevegelse på samme tid, blir innsatsen og arbeidet for å sikre medlemmenes velferd og å få til gode arbeidsog lønnsvilkår, svært viktig. Og det er vi selv som må stå for innsatsen og alt arbeidet, andre kan vi knapt stole på. Dette gjør tillitsvalgtarbeidet og dugnadsinnsatsen så uendelig viktig for hver og en av oss, og for hele foreningen. Foretaksreformen; konsekvenser for oss leger og for legearbeid På tross av at finansministeren hittil ikke har vært villig til å bla opp tilstrekkelig med penger for gjennomføring av foretaksreformen, så er reformen et stort steg, ja mange av oss mener fortsatt at reformen er absolutt et steg i riktig retning, et steg langt inn i fremtiden: Foretaksmodellen er fremtiden. Foretaksmodellen er mulighetene. Det er klare og sikre tegn på at medisin og god faglighet vil bli etterspurt i stadig sterkere grad For oss leger utfordringen å se mulighetene og å optimalisere utbyttet som ligger og venter på å bli plukket lik moden frukt. Ved å stå sammen i felles innsats skal vi gjøre spesialisthelsetjenesten til et spennende sted å arbeide for dagens og fremtidens leger. Med faget i sentrum Erfaring basert på 1. års med helseforetak er at MEDISINEN og FAGET har kommet stadig sterkere i fokus og er det som våre oppdragsgivere stadig sterkere etterspør. Det er mye opp til oss å imøtekomme etterspørselen etter medisinsk kunnskap og kompetanse. I foretakenes driftsstruktur vil den medisinske produksjon være stadig mer sentral: Det er produktet som gir foretakene inntekter som de skal leve av og skaffe godt og tjenlig produksjonsutstyr samt gi ansatte og medarbeidere på alle nivåer deres lønn. Legearbeidet er den viktigste komponent i den medisinske produksjon: Det er vår styrke og det gir oss som gruppe innflytelse og makt. Styrken og makten vi har i medisinen må vi forvalte med kløkt og visdom. Vi må i effektivitetens navn ikke glemme at medisinen har et sterkt humanistisk aspekt. I vårt daglige arbeid har vi også omsorg for de svake i samfunnet. Vi må holde vår etiske fane høyt hevet og utvikle etikken til en trygg plattform slik at vi i medisinen velger det gode fremfor det onde for både befolkningen vi skal tjene, våre kolleger, for øvrige medarbeidere og ikke minst for oss selv. Omstilling kan forårsake smerte for enkelte Men dette vil ikke alltid og overalt være en grei parademarsj: Det er snubletråder som skal unngås eller kanskje heller omgås, det er fortsatt hindringer og terskeler som en må forsere. Klarsynet og vissheten om at vi skal lykkes, vil bære oss fremover når vi står støtt og står sammen skulder ved skulder, det gir styrke til å overvinne selv det som i utgangspunktet kan fortone seg som noe umulig. Vi skal være aktive i å bygge den nye spesialisthelsetjenesten og vi skal holde stø kurs fremover. Det nye systemet krever fleksibilitet og omstillingsevne. Dette gjelder kan hende særlig funksjonsfordeling og sammenslåing av virksomheter. Arbeidsplasser kan bli flyttet eller endog til nedlagt. Arbeidsforholdene lokalt kan likeledes bli endret. Slike prosesser vil kunne skje hurtig. For de som måtte bli rammet, kan dette forårsake ubehag og endog til smerte. For å si det med Karin Boye: Ja visst gör det ont, när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka. Nytt tariffsystem og ny lønnsdannelse Med foretaksreformen har vi som kjent fått ny arbeidsgivermotpart, NAVO. Kommunenes Sentralforbund, KS, er for sykehusansatte historie som arbeidsgivermotpart. Vi har gått fra et Forts. side 9 side 5

6 Styreseminar 2003 i Venezia Årets styreseminar ble lagt i vakre Venezia 1. mai helgen. Møtet ble avholdt kort tid før landsstyremøte i Dnlf. Akershus legeforening har hatt tradisjon for å legge styreseminaret til utlandet. Dette gir oss en mulighet til å jobbe sammen konsentrert over tid. En hyggelig ramme rundt arrangementet styrker samhold og samarbeidet ytterligere. Følgende tema ble vektlagt på årets seminar: 1 Organisasjonsutvalgets innstilling 2Råd til det nye styret 3 Helse og omsorg 4 Fremtidig struktur på ansatterepresentanter og tillitsvalgte i foretak 5 Elektronisk nettverk. Elektronisk kommunikasjon. 1 Organisasjonsutvalgets innstilling. Som det fremgår i vår leders rapport fra landsstyremøtet var dette en sentral sak på landsstyremøtet. Sentralstyrets innstilling til saken var klargjørende og fjernet utvalgets mange missing links. Innstillingen ble vedtatt. For øvrig henvises til rapporten fra Arne Hjemmen i dette nummer av Alfa. 2 Råd til det nye styret Jan Erik Paulsen ga uttrykk for at videre arbeid med prinsipp- og arbeidsprogram ikke vil være riktig tidsbruk for det nye styret i Akershus. Man bør heller satse på enkelte kjerneaktiviteter. Følgene kjernesaker bør være hovedfokus til det nye styret: Helse og omsorg, deriblant kollegastøtteordningen. Tillitsvalgte og ansatterepresentanter. Lokale kampanjer om og for ungdom og skolehelsetjenesten. Viktig at politikerne tar denne gruppen på alvor. Samarbeid med HELTEF som har til oppgave å drive utrednings-, forsknings- og utviklingsvirksomhet innen helsesektoren. KVUG/KVUK må gjøres mer spiselig. Viktig å kvalitetssikre 1. og 2. linjetjenesten slik at den stadig blir bedre. Her må en finne kilder til å finansiere arbeidet etter at fylkeskommunen ikke lenger har ansvar for sykehus. 3 Helse og omsorg Kollegarådgiverfunksjonen/ kollegastøtte/debrifing Det ble diskutert hvordan ALF skulle få denne ordningen til å fungere enda bedre og hvordan nå våre nye landsmenn? Anne Bailey mente at det er viktig å understreke at ordningen fremstår som et tilbud, ikke tvang, og at den bør markedsføres både i ALFA, Tidsskriftet og på nettet. Videre bør man oppfordre aktuelle leger til å bli med i ordningen. De som er valgt til å være støttekollega må synliggjøres mer og kanskje gjøre en større innsats for å nå ut til leger som er i en eller annen form for krise. Systemet bør fungere slik at disse blir fanget opp når ting skjer, ikke i etterkant. Arbeidsløse kolleger om noen år ble også nevnt som en mulig gruppe for økt oppmerksomhet, videre turnusleger som ikke får sin kliniske tjeneste godkjent. Når noe traumatisk skjer/en krise inntreffer er det også viktig at det blir gjort en spontan og uformell debriefing. 4 Fremtidig struktur på ansatterepresentanter og tillitsvalgte i foretak Leder innledet. Viktig at det fremmes kandidater til tillitsvalgtverv som man ser har talent og at de riktige personer velges til rett verv. Anne Bailey fremhevet at man er nødt til å lage gode regler for hvordan valgene skal gjennomføres. Det er også viktig at dette i etterkant blir lagt i ordnete forhold, slik at de ansatte vet hvor de skal henvende seg. Arne Hjemmen ga uttrykk for at listesamarbeid med de andre relevante arbeidstakerorganisasjonene med felleslister og forholdstallsvalg er viktig for at vi skal sikre at en lege er med i helseforetakenes styrer. Det er svært mye opp til oss at vi stiller egnede kandidater som også har tillit utenfor vår forening. Walther Medin ønsket å få våre folk inn i helseforetakstyrene, hvis ikke mister vi innflytelse. Det er også viktig at de tillitsvalgte og ansatterepresentantene gis en skikkelig opplæring, samt at disse vervene er meriterende. Representantene i styret for Of og Ylf skal utarbeide et forslag om hvordan utvelgelsesprosess og organisering av valg skal være. 5 Elektronisk nettverk. Elektronisk kommunikasjon. Jan Emil Kristoffersen ønsker at ALF skal oppfordre Legeforeningen til å stå hardt på at legenes kostnadsansvar stopper utenfor serveren. Staten tar kostnadsansvaret og sikrer at man får et brukbart og oppegående/effektivt helsenett her i landet. Viktigste mål med et elektronisk nettverk vil være: Bidra til bedre og mer effektiv helsetjeneste Bidra til økt helse Bidra til at kostnader reduseres Følgende prioriteringer gis: Prioritet A Epikriser Henvisninger Røntgen/lab.svar E-post m/kollega (m/vedlegg) Hjemmekontor Prioritet B Internett E-post til/fra pasienter Hjemmeside Tilbudet fra Østnorsk Helsenett, som vil være vårt elektroniske nettverk i Helse Øst, vil i det vesentlige dekke prioritet B. Det er sørgelig å si, det man minst har bruk for og nytte av. For mange legekontor blir dette et dårligere tilbud enn det man allerede har, og dessuten ser kostnadene for den enkelte lege ut til å bli ganske avskrekkende. Morten Ingvar Lossius for styret side 6

7 Årsmøtet 5/ Årets møte ble avviklet på Royal Christiania. Ca 40 medlemmer deltok på årsmøtet og på vårt faglige program. Årsmøtet ble avviklet uten større dramatikk. Årsmelding og årsregnskap ble gjennomgått og vedtatt regnskapet gikk med overskudd og ALFs likviditet er god. Valgkomiteen ledet av Knut Krohg la frem forslag til nytt styre. Formann: Jan Erik Paulsen. Styremedlemmer: Arne Røde og Anne Baily. Varamedlemmer til styret: Gjertrud Lødøen, og Jannicke Mellin-Olsen. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Øvrige medlemmer er valgt eller blir valgt av yrkesavdelingene. Ylf blir representert med Kristine Lem med Jeanett Koht som vara. Aage Huseby fortsetter som tillitsvalgt for overlegene og Kjell A Dalby og Eivind Myhre for henholdsvis PSL og APLF. Ken Purvis holdt et spennende og underholdene foredrag som forsamlingen satte stor pris på, om menns underliv. Vi fikk alle nyttig kunnskap som gjorde oss alle til light sexologer. Purvis minte oss om alle de behandlingsalternativer vi nå har. Disse ble for øvrig evaluert av foredragsholder, ikke med terningkast, men med forskjellige grader av erigerte peniser. Den nye lederen: Jan Erik Paulsen Styremedlem Anne Baily. Avtroppende leder Arne Hjemmen. Nytt varamedlem: Jannicke Mellin. Engasjert Ken Purvis.

8 Se preparatomtale side 15

9 sterkt sentralt dirigert, noen vil endog kalle det et stalinistisk tariffsystem til et dynamisk lønns- og tariffsystem hvor den enkelte har større muligheter til å påvirke sin egen lønnsdannelse. Dette er i prinsippet svært positivt. Det nye tariffsystemet vil imidlertid kunne gi lønnsforskjeller av en størrelsesorden som vi hittil ikke har sett. Dette kan innebære en utfordring for samholdet kolleger imellom. Alle er vi ikke like flinke til å fremme vår egen sak. For den som måtte tape i kampen om lønnskronene kan det oppleves som urettferdig, ubehagelig og smertefullt. Finnes det noe løsning dersom ting skjer galt Dyktige tillitsvalgte og ansatterepresentanter er en del av svaret. Å bruke vår innflytelse og makt med kunnskap og kløkt vil være en utfordring for oss alle. De tillitsvalgte og våre ansatterepresentanter i helseforetakenes styrer har så sett viktige posisjoner på vegne av det enkelte medlem. Dette gjelder også i tariffspørsmål for enkeltmedlemmer. For å gjenta meg selv atter en gang: Tillitsvalgtarbeidet er hjørnestenen i vår organisasjon. Tillitsvalgte og ansatterepresentanter i spesialisthelsetjenesten og tillitsvalgte i kommunene er nøkkelpersoner. Det er en sentral oppgave i vår forening å øke status på tillitsvalgtarbeid. Bl.a. bør tillitsvalgtarbeid godkjennes som meriterende tjeneste. Det er viktig at vi rekrutterer de arbeidssomme talentene blant oss til disse viktige posisjoner. Vi må være representert der hvor de viktige beslutninger tas. Tillitsvalgte og ansatterepresentanter må skoleres for dette formål, herunder må de lære å lese prosessen proaktivt. Utfordringen, og dette er virkelig en stor utfordring for oss alle, blir å slutte opp om og støtte våre tillitsvalgte og ansatterepresentanter. Det er likeledes viktig at vi slutter opp om de kolleger som tar på seg lederstillinger. Det er viktig å få dette til. For at det skal bli et allment prinsipp i foreningen, er det kan hende nødvendig med en liten kulturrevolusjon. Det er blant oss fortsatt for mange bedrevitende som vet best når det ikke teller og som gjemmer seg bort når det oppfordres til innsats eller dugnad. Disse også kalt kantinesytere er store eksperter på å unngå å gjøre feil, og er verdensmestre i å påvise andres småfeil. Selv er de mest effektive på å unngå å gjøre feil ved ikke å gjøre noe overhode. Ulempen er at slik mangel på innsats er fullstendig uproduktiv for ikke å si kontraproduktiv, men denne alvorlige feil ser disse ikke selv. Det er kan hende derfor allikevel behov for en litt større kulturrevolusjon når alt kommer til alt. Den grensesettende økonomien i foretaksreformen Det er virkelig jobbet intensivt og med stor entusiasme ikke minst blant våre medlemmer for å få effektive og faglig gode helseforetak. Det er skuffende at Staten som eier og helseministeren som generalforsamling og fagstatsråd ikke har sørget for tilstrekkelig økonomi til å få realisert de tiltak som kan sikre at foretaksreformen blir en virkelig suksess. Jeg skal minne om at det i 2003 mangler en svimlende sum på over 1 milliard kroner. Da det er penga som styrer, kan mangel på penger bli en trussel for gjennomføring av foretaksreformen. Og at slikt kan skje i Norge, angivelig et av verdens rikeste land, er en gåte for de aller fleste. A L F A Foretaksreformen og tilpasninger i Legeforeningens organisasjon Landsstyret i Legeforeningen har nedsatt et organisasjonsutvalg for å tilpasse foreningens organisasjon til foretakreformens regioninndeling. Utvalgets hovedinnstilling ble behandlet på landsstyremøtet i Molde i mai Sentralstyret inviterte landsstyret til å vedta en klok innstilling når det gjelder fremtidig organisasjon. Legeforeningens organisasjon vil få tre nivåer: Sentralstyre, et regionledd og en lokalavdeling. Fylkesavdelingene som har nærhet til alle medlemmer, også til leger som har sitt virke i kommunene skal i løpet av kommende to års periode utrede den lokale organisering med sikte på å få en slagkraftig lokal avdeling. Det er viktig å ta vare på legefellesskap og den store dugnadsinnsats blant medlemmene lokalt. Det er likeledes viktig å sikre én legeforening for alle medlemmene. I hver region skal en bygge videre på de etablerte regionsutvalg. Regionsutvalget består av leder i regionens fylkesavdelinger og én representant for yrkesforeningene. I regionsutvalg Øst er det etablert en tillitsvalgtrepresentasjon (foretakstillitsvalgte for hhv Of og Ylf) opp mot hvert enkelt helseforetak. Det er videre regionstillitsvalgt mot det regionale helseforetaket. Torunn Janbu, som er leder i Oslo legeforening, har også vært leder i Regionsutvalg Øst. Ved begge våre helseforetak (AHUS og Asker og Bærum sykehus HF) er leger valgt som ansatterepresentanter på fellesliste med Norsk sykepleieforbund og Norsk kommuneforbund. Felleslisten sikrer vår representasjon i HF-styrene. Styrets og medlemmenes utfordringer Vi trenger god og entusiastisk oppslutning fra deg og fra de øvrige medlemmene samt støtte til alle tillitsvalgte. Brenner du inne med noe, vil vi gjerne ha ideer og innspill fra deg. Utfordringen er å verpe gullegget. Ta kontakt per brev eller mail. Det er åpent 24 timer i døgnet for konstruktive forslag. Så derfor kloke kollega, har du noe på hjertet, kom ut av skapet, vær aktiv og gjør en innsats for fellesskapet og dermed også for deg selv. Den enkleste, men også den feigeste måte å unngå å gjøre feil på, er å la være å gjøre noe overhode. Har du noe å klage på, si det først og fremst til styret eller til din tillitsvalgte. Ikke tut sammen med kantinesyterne i de bedrevitendes kor. Det blir lett kontraproduktivt eller for å si det mer folkelig, rene brønnpissingen. Husk, det er bedre å være proaktiv enn reaktiv! Nyt livet i fulle drag; ta det helt ut. Nå er det nemlig sommer. Husk sommeren er kort. Jeg ønsker deg og alle medlemmene en kvalitetssommer av aller beste slag. Må det bli rikelig med strålende vær og må alle sommerkvelder i år være lune og deilige. Må nettene være myke som fløyel og fulle av romantikk. Nyt den gode tilværelsen sammen med den og de som betyr noe spesielt for deg og som du også betyr noe spesielt for. Vær raus med din kjærlighet og omsorg. Det gir deg tifold tilbake av kjærlighet og vennskap. Dette gir grobunn for et godt liv for deg og for dine. Det igjen gir deg et godt grunnlag for å møte høsten og vinteren. Glem heller ikke at litt egenomsorg ikke er å forakte. Det er lov å ta vare på seg selv, det er lov å kutte ut hverdagsstrevet og hverdagens trivialiteter noe noen få uker. Det er også for leger helt legitimt å ha det godt. I denne stund går mine tanker spesielt til de kollegene som holder hjulene i gang på sykehus og på legekontor i sommer, står på mens alle andre har fri og sommerkoser seg. Disse kollegene gjør et viktig arbeid ved å sikre befolkningen nødvendige helsehjelp. Jeg vil med dette ønske deg og din familie en riktig god sommer. Nyt ferien i fulle drag. Det fortjener du; det er deg virkelig vel unt! For å si det med Stig Johansson: Disse dager som kom og gikk, ikke visste jeg at de var livet. Riktig god sommer! Med kollegial hilsen Arne Hjemmen laboratorium for KLINISK MIKROBIOLOGI Postboks 6731 St. Olavs plass 0130 Oslo Peder Clausønsgate 2 Telefon Bakteriologiske og infeksjonsimmunologiske undersøkelser. Spesialister i medisinsk mikrobiologi Miklos Degré Berit Hovig Egil Lingaas Tore Midtvedt Halvor Rollag Anne Grete Skar Martin Steinbakk side 9

10 ALFA PROFILEN Under denne overskriften vil vi i hvert nummer presentere markante medlemmer av vår forening eller med annen tilknytning til helse-akershus. Menn og kvinner med meningers mot, som har noe å si og som tør å si det. Dette nummers ALFA-profil er: Pål Guldbrandsen intervjuet av Morten Lossius HELTEF er ti år i år og Alfa vil derfor sette fokus på HELTEF i dette og neste nummer. Først ut er Heltefs nye direktør, Pål Gulbrandsen. Pål Gulbrandsen kom fra stillingen som medisinsk redaktør i Tidskriftet til direktørjobben på Heltef juni 02. Han er sommerens Alfaprofil. Pål har to sønner fra 1. ekteskap på henholdsvis 23 og 21 år, og to gutter født i og 2003 i sitt nåværende ekteskap. Pål fikk sin autorisajon i 1981 og startet sin løpebane innen almenmedisin med bl.a. egen praksis i Drammen og perioder som kommunelege og helsesjef flere steder i Buskerud. I 1991 ble han spesialist almenmedisin, i 1992 i samfunnsmedisin. Hans forskerkarriere startet i 1994 og resulterte i doktorgrad i vitenskapelige artikler, hvorav 15 av disse som 1. forfatter, har han publisert. I tillegg har han ca. 100 øvrige artikler, bokomtaler, rapporter, kommentarer m.m. At han er et skrivende menneske vitner også hans fire priser for artikler og essays om. Mellom slagene har Pål innehatt verv innen lokalpolitikk og samfunnsliv. Hans engasjement for samfunnet generelt og samfunnsmedisinen spesielt har sine røtter i hjemmet som var preget av sosialdemokratisk tankegods. Han far var ihuga Arbeiderpartimann og redaktør i Vårt Blad, og hans mor fylkessekretær og senere forretningsfører i Buskerud Handel og kontor. Jeg møter Pål Gulbrandsen travelt opptatt med å meisle ut HELTEFs visjon og strategi for fremtiden. Hva var din hovedmotivasjon til å forlate en sikker og god praksis til fordel for forskning og administrasjon? I motsetning til hva mange tror, var jeg ikke lei av pasienter, og i hvert fall ikke av alle de som ikke feilte noe. Pasienter med plager som er vanskelige å forstå er noe av det mest spennende med allmennpraksis. Men legeyrket har mange praktiske sider, og praktisk har jeg aldri vært. Jeg våknet en mandag morgen og grudde meg til å gå på jobben. Jeg tenkte: Dette kan jeg nå. Skal jeg gjøre det i tretti år til? Svaret var enkelt det var nei. Jeg måtte finne på noe å gjøre som jeg ikke kunne, for å lære noe nytt. Angrer du på valget? Ikke et sekund. Det kunne nok fortsatt vært artig med litt legevaktsarbeid legevakt er kjempespennende men varig arbeid i allmennpraksis har jeg forlatt. Nå arbeider jeg 100% teoretisk rent bortsett fra at ledelse jo har sine praktiske sider. Det er teori jeg er laget til å gjøre. Det betyr ikke at jeg ikke ser verdien av praktisk arbeid snarere tvert i mot. Men man bør gjøre det man passer best til. Hva var det med HELTEF som virket interessant for deg? Ærlig talt, først og fremst muligheten for å få prøve seg som toppleder og samtidig være involvert i forskning. HELTEFs forskningsprofil var ikke i kjernen av min kunnskap og knapt nok interesseområde. Men siden jeg var så heldig å få stillingen, har jeg blitt involvert i fagområdene og gleder meg over å lære noe nytt hver dag. På HELTEF finnes en svært interessant sammensetning av spesialisert kompetanse og betydelig faglig bredde. Er det plass for HELTEF 10 nye år nå som universitet er reetablert på Ahus? Og i tilfelle hvilken rolle bør HELTEF ha? Det er det ingen tvil om. HELTEF har faktisk vært en av forutsetningene for reetableringen av universitetsfunksjonen ved Ahus. Vi har da også etablert et samarbeid med EpiGen som er navnet på universitetets satsing på epidemiologi og molekylærbiologi på Ahus. De siste signaler fra det medisinske fakultet tyder på en organisasjonsmodell som vil ta utgangspunkt i geografisk lokalisering, noe som antakelig støtter opp om satsing på bred kompetanseoppbygging fra molekylærbiologi til samfunnsmedisin og helsetjenesteforskning her på Lørenskog. På den annen side er det behov for en sterkere tilknytning mellom HELTEF og unversitetsslektninger i Oslo, som Senter for helseadministrasjon og Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin. HELTEF bør fortsatt være en viktig vugge for kliniske forskerspirer ved Ahus, en kompetent sparringpartner innen epidemiologi og statistikk og rådgiver for EpiGen og et sentralt nasjonalt forskningssenter innen helsetjenesteforskning. Hva er HELTEF best på? Vi er uten sammenlikning best i Norge på pasienterfaringsundersøkelser. Det finnes neppe heller andre miljøer der samfunnsvitere og klinikere jobber så tett. Vi har meget god metodekompetanse, særlig innen epidemiologi, spørreskjemaproblematikk og statistikk. Sannsynligvis finnes heller ingen steder i Norge en mer velutviklet metodologi for anvendelse av pasientadministrative data fra sykehus. Hva kan HELTEF gjøre bedre? Alt. Spesielt må vi styrke den andelen av vår virksomhet som er såkalt fri forskning. Tilknytningen til sentrale helsemyndigheter har vært sterk og nødvendig, og vil fortsatt ha meget stor betydning. Likevel er det viktig for forskningsmessig legitimitet og anseelse at vi øker produksjonen av vitenskapelige artikler. Når så mye er sagt, produseres det ved HELTEF flere vitenskapelige artikler per forskerårsverk enn det som er vanlig ved forskningsinstitutter av sammenliknbar karakter. Det blir vel mindre etterspørsel etter HEL- TEF`s undersøkelser, som bl.a. bidrar til å dokumentere kvalitet og pasienttilfredshet i sykehusene, nå som effektivitet, produksjon, og inntjening i økende grad virker styrende i helseforetakene og helseregionene. Din kommentar: Jeg er ikke overbevist om at etterspørselen blir mindre med det første. Det dreier seg om en svær politisk vind som blåser over den vestlige verden. Men ved HELTEF vil vi definitivt utvikle andre og fra fagfolks synsvinkel antakelig mer interessante måter å vurdere kvalitet i helsetjenesten på, som f.eks. dødelighet etter innleggelse for utvalgte tilstander. Hvor står HELTEF nasjonalt og internasjonalt om 10 år? Det vet jeg ikke, men målet er at vi skal være et helsetjenesteforskningsmiljø i europeisk toppklasse. Nasjonalt ønsker vi å levere forskning som har tydelig innflytelse på beslutninger som fattes i organiseringen av norsk helsetjeneste. Hva gjør du helst når/hvis du har en fristund? Jeg sørger alltid for å ha rikelig med fristunder. Da foretrekker jeg å kose meg med min herlige kone, spille piano, lese og leke med barn. Jeg er så heldig at jeg liker nesten alt livet byr på, og ser det som kjempeflaks at jeg har vært forskånet for fryktelige erfaringer. Hvor finner vi, og hva gjør Pål Gulbrandsen om 10 år? Jeg har ingen intensjon om å forlate HELTEF, men jeg har et mål om å få organisert virksomheten så godt at jeg får drevet noe mer egen forskning. Men ellers er det ikke godt å vite. Så lenge hjemmet er lunt, vil annen forandring alltid fryde. Bare ett er sikkert: Jeg sitter ikke stille. Takk for intervjuet. side 10

11 ALFA Norsk For timebestilling ring Røntgeninstitutt INNGÅR I CAPIOGRUPPEN Grønt nummer: Østensjøvn Bryn senter, plan 4 Tlf.: Fax: Med vårt moderne røntgen utstyr utfører vi: MR MAMMOGRAFI SPIRAL CT ULTRALYD GENERELL RØNTGEN Vi har avtale med Oslo kommue og følger vanlige egenandel bestemmelser fra trygden. Norsk Røntgeninstitutt ditt lokale røntgeninstitutt Benytt gratis parkering WelchAllyn Ørevask System Fjerner ørevoks raskt, sikkert og effektivt Enkel i bruk Sikker metode Settes rett på vannkranen Velkontrollert vanntrykk som forhindrer skader på trommehinnen. Temperaturkontroll Medinor ASA, PB 94 Bryn, 0611 Oslo Tlf: Fax: side 11

12 Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever i Akershus: Mange aktive, men de sitter også svært mye stille Tekst: Anne Marie Müller En gjennomsnittlig ungdomsskoleelev sitter stille tretten timer på en hverdag! Det viser tall Alfa har fått fra undersøkelsen Helseprofil for barn og unge i Akershus. Urovekkende, sier seniorforsker Jocelyne Clench-Aas ved Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF) og prosjektansvarlig for undersøkelsen. Hun er glad for Legeforeningens utspill i mai som satte fokus på behovet for mer fysisk aktivitet for elevene i grunnskolen. Men fysisk aktivitet må være gøy og barna må selv kunne finne de formene for fysisk aktivitet som de trives med, og som må være tilgjengelige. Det gjelder spesielt i barneskolen, og der er forbedringspotensialet betydelig, sier Clench-Aas. Vis kreativitet Problemstillingen er høyaktuell også for de eldre elevene, sier seniorforskeren. Men i ungdomsskolen må det vises litt kreativitet i bruken av f eks storefri til fysisk aktivitet gjerne med turneringer i ballspill og danseshow. Hun spiller også ballen over til de lokale folkevalgte: De kan legge bedre til rette for at de unge kan drive fysiske aktiviteter i nærmiljøet sitt. Skaff grøntområder, legg til rette for at asfalterte parkeringsplasser kan brukes utenom butikkenes åpningstid sett opp flere kurvballstativer, ramper for rullebrett. En liten isbane i nærmiljøet for ishockeyspill kan være nok til å få ungene i gang. Utfordringen til foreldrene blir å få avkommet til å sykle og gå til skolen, og ikke bli kjørt. Innerst inne tror jeg de unge har lyst til å bevege seg, smiler Jocelyne Clench-Aas. Tallenes tale - ungdomsskolen Tretten timer stillesitting på hverdager for en gjennomsnittlig ungdomsskoleelev er forsiktig regnet. Det utgjør summen av skoletimer pluss antall timer elevene oppgir at de sitter med hjemmelekser, foran TV og med PC på en hverdag. Gjennomsnittlig tid de bruker til andre stillesittende aktiviteter på fritida, som å lese blader, spille kort og brettspill, eller tid som går til å spise eller bli kjørt til og fra skolen, er ikke regnet med. Mange lyspunkter Men situasjonsbildet har mange lyspunkter. Akershus-elevene har svart på flere spørsmål som kartlegger den fysiske aktiviteten deres. Ett lyder: Hvor mange GANGER i uka driver du idrett, eller mosjonerer du så mye at du blir andpusten og/eller svett? Og svarene er i hovedsak oppmuntrende: Tre av fire ungdomsskoleelever driver mosjonsaktiviteter på fritida flere ganger ukentlig. I Asker og Bærum er det flere enn gjennomsnittet som driver mosjonsaktiviteter mer enn én gang ukentlig, mens Nannestad og Hurdal ligger under gjennomsnittet. De øvrige kommunene avviker ikke signifikant fra gjennomsnittet. Blant guttene driver nesten halvparten (46 prosent) idrett fire ganger eller oftere i løpet av uka. Blant jentene svarer de fleste (43 prosent) at de gjør det to-tre ganger per uke. Individuelle aktiviteter mest populære De fleste ungdomsskoleelevene driver mellom én og tre individuelle fysiske aktiviteter på fritida, og så mange som én av fem driver fire eller flere. Men hver femte ungdomsskoleelev driver ingen individuell fysisk aktivitet eller idrett. Typisk for guttene er en kombinasjon av lagidretter og individuelle idretter, mens de fleste jentene foretrekker individuelle idretter. Annenhver gutt driver med én eller flere lagidretter, mens bare hver tredje jente gjør det. Åttendeklassinger er de mest aktive. Det blir gradvis færre aktiviteter med klassetrinnet, mens treningshyppigheten dabber mest av fra 9. til 10. klasse. Tiendeklassinger mindre aktive I tiende klasse er det 16 prosent som aldri eller ikke oftere enn én gang i måneden driver med en eneste fysisk aktivitet på fritida som de blir andpustne av. Det er omtrent like mange gutter som jenter blant de helt inaktive. Tar vi med dem som svarer at de bare er fysisk aktive på fritida én gang i uka og her er det en overvekt jenter - utgjør gruppa lite eller ikke aktive en tredel av tiendeklassingene. Halvparten driver konkurranseidrett Annenhver elev driver konkurranseidrett gjennom hele året, og det er flest gutter blant utøverne: 61 prosent av guttene driver konkurranseidrett mot 48 prosent av jentene. De fleste aktive finner vi også her i 8. klasse, og interessen synker gradvis med klassetrinnet. Når det gjelder konkurranseidrett, ligger Vestregionen over gjennomsnittet, Øvre Romerike under gjennomsnittet, mens de øvrige regionene ikke avviker signifikant fra gjennomsnittet. En sammenlikning mellom de enkelte kommunene viser at Bærum og Ås har større andel konkurranseutøvere enn gjennomsnittet, mens Enebakk, Nesodden og Nannestad har lavere andel enn gjennomsnittet. De øvrige kommunene avviker ikke signifikant fra gjennomsnittet. Få bruker skog og mark Det er få ungdomsskoleelever som er ute sammen i skog og mark på fritida. Bare 5 prosent svarer at de ofte er det, 16 prosent noen ganger mens det store flertallet, 79 prosent, sjelden eller aldri er ute sammen i skog og mark. Mange blir kjørt til og fra skolen Mange ungdomsskoleelever har lang vei til skolen og tar derfor buss eller annet motorisert kjøretøy. Vinterstid gjelder det mer enn halvparten av elevene. Sommerstid er syklistene og de gående såvidt i flertall. Interesserte som vil lese mer om de foreløpige funnene fra Helseprofil for barn og unge i Akershus, kan besøke HELTEFs hjemmeside: Etter planen vil rapportene for alle klassetrinn foreligge innen årsskiftet. Undersøkelsen er finansiert i samarbeid mellom Rådet for psykisk helse via Stiftelse for helse og rehabilitering, Sosial- og helsedirektoratet, Helsetilsynet og HELTEF. Jentene foretrekker individuelle idretter side 12

13 ALFAVIN Redaktøren har fått flere henvendelser om hvordan man skal kontakte meg. Derfor trenger jeg å presentere meg litt nærmere: Jeg heter Petter Mowinckel og er statistiker på Stiftelse for helsetjenesteforskning eller heltef som det også kalles. Der har jeg kontoret ved siden av eders redaktør. Min adresse: med telefonnummer: Kanskje blir det sommer noen dager har vi over 20 grader og neste dag er det bare med regn. Uansett, min kone og jeg pleier på denne tiden å innvie vår veranda for våren. Det gjøres alltid med et godt glass hvitvin mens vi ser på aftenrødens glød til det siste. Selv om jeg er mest glad i hvite Burgunderviner, synes jeg også at en god Riesling fra Alsace er fantastisk. Av vinene du finner på Vinmonopolet er jeg spesielt glad i Domaine Ostertags viner. De er som engelskmennene sier true to the grape. Det betyr at du virkelig kan smake druen i vinen ikke bare eik. Det er et annet domaine jeg liker like godt, men de er dessverre ikke representert på Vinmonopolet: Albert Seltz. Adresse 21 Rue Principale Mittelbergheim. Telefon: Hans viner er meget bra, og så er de rimelige. Men den eneste måten jeg klarer å få tak i dem på er å dra di ned og kjøpe noen flasker. Derfor legg ferien til Alsace som er et nydelig område og besøk Seltz. Innehaveren studerte på University of California Davies verden mest kjente ønologiske universitet. Han snakker meget godt amerikansk, er gift med en amerikanerinne og alle barna har utdannelse fra USA. Så hvis dere ikke er særlig gode i fransk så gjør det ingen ting. De fleste menneskene i Alsace snakker tysk også. Seltz har spesialisert seg på gode Sylvanere, men der er først og fremst hans Rieslingviner jeg liker. Flotte viner til en ganske rimelig pris. Sist jeg var der tok jeg med meg 25 flasker. Nei, jeg smuglet ikke. Jeg hadde en ekstra tillatelse fra rusmiddeldirektoratet. På internett finner man søknadsskjema. Det kan bli dyrere enn vanlig reisegodstariff - litt avhengig av tollstedet man kommer til. Han som fortalte meg om det påsto at man kunne ta med opptil 70 flasker per person for kr 30 per flaske, men det er ikke riktig. Jeg anbefaler å undersøke på forhånd. Og, som sagt det er avhengig av tollstedet. Det jeg vet er at ved ankomst med ferge til Oslo blir det dyrt. Så over til Domaine Ostertag: Varenummer Riesling Clos Mathis 2000, Domaine Ostertag, pris kr Vinen ble tidligere solgt som Riesling Ribeauville som jeg skrev om i mai Årgang 2000 er litt bedre enn 1999, men den er også blitt 25 kroner dyrere. Duften er nydelig: Epler, sitrus og en anelse pasjonsfrukt. Flott syre i smaken og en lang fin ettersmak som er syrlig og passe tørr. Det vil si at den er en klassisk matvin. For meg som virkelig liker tørre viner er det hyggelig å sitte på verandaen og drikke denne, men de som liker best halvtørre viner må prøve den til mat. side 13

14 MYTER OM ALKOHOLEN: Fakta som liberalistene misliker, og fornekter Det er liten tvil om at vi lever i en tid hvor problematikken rundt alkoholbruken bagatelliseres og dels fornektes. Konsekvensetiske refleksjoner er ofte fraværende. Mange tidsskrifter og publikasjoner har vinspalter (med uforståelig tekst!), og nå ser det ut til at selv kirkekaffen erstattes med vinen. Kirkens folk håper på større besøk og større popularitet. Hva gjør en ikke for en god sak? Det norske Vinmonopolet ble opprettet for å arbeide for edruskap, dvs. ideologien var å selge minst mulig. Slik var de opprinnelige politiske føringene. Men de gode intensjoner druknet i flommen av globalisert alkoholkultur. Preget av det etiske alvor har selv Vinmonopolet prøvd å pynte litt på sin aktuelle rolle. Ta en tur på Polet og ta noen gratisbrosjyrer!(cdj lurte seg inn der med mørke briller..) Vi vil særlig anbefale flere glimrende brosjyrer,skrevet av fagfolk: Legemidler og alkohol, Born, foreldre og alkohol, Ungdom,foreldre og alkohol, Graviditet og alkohol. Få tak i disse,- ta en bunke og legg dem ut på venteværelset! Og les dem selv, fordi vi tipper at du da oppdager at det er mye du enda ikke vet. Endel myter blir avlivet i disse brosjyrene. Solide vitenskapelige studier viser at disse mytene er USANNE: gi dine egne ungdommer alkoholholdige drikkevarer hjemme og lær dem opp til å drikke med kultur. Studier viser at slik oppdragelse fører til større alkoholkonsum og større risiko for alkoholproblemer senere i livet. strenge foreldre skaper frustrerte barn og ungdommer som senere kommer til å bruke mye alkohol og som søker slike alkohol-miljøer. Det er stikk motsatt. Sett klare og strenge grenser, og vis dine barn og ungdommer at du tar alkoholen på alvor. Det spiller ingen rolle hvordan vi foreldre bruker alkohol. De unge lærer mest av andre ungdom og i andre miljøer,- vi foreldre er lite holdningsskapende. Dette er også helt falskt og røper bare en grov foreldre-likegyldighet. Faktum er at intet er mere holdningsskapende enn hvordan foreldre og søsken og nærmiljøet bruker alkohol. Men selvsagt spiller også venner og venninner en rolle. Det er ikke bevist at moderat bruk av alkohol i svangerskapet er skadelig. Nei,-kanskje ikke,-fordi slike forsøk ville være ulovlige og mot forskningsetiske normer. Men vi vet at fosterets lever ikke greier å omsette alkoholen og at det derfor utsettes for signifikante doser alkohol i lang tid etterat moren forlengst har fått 0 promille. I Norge fødes det hvert år over 100 FAS-barn,-dvs. barn med varige mentale defekter p.g.a. morens alkoholbruk. Derfor: Gravide skal være totalavholdende, og mannen skal støtte henne i dette ved sin egen tørrlagte oppførsel! Når det gjelder skjenking av alkohol til barn, viser det seg at dette bare er ulovlig hvis det inngår ved salg, f.eks. på restaurant eller hvis vi voksne kjøper alkohol for barn og mindreårige. Foreldre kan skjenke sine barn, uten at dette rammes av lovverket,-pussig nok. Fedon Lindberg sa på ramme alvor på TV at urolige barn kunne roes ned med et glass portvin. TV-reporteren var like sjokkert som oss. Er dette en gresk skikk? Carl Ditlef Jacobsen og Else Karin Kogstad. C Ebixa Lundbeck Middel mot demens ATC-nr.: N06D X01 T Dråper, oppløsning 10 mg/g: 1 g inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg, tilsv. memantin 8,31 mg, kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann. Tabletter, filmdrasjerte 10 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. memantin 8,31 mg, laktose, hjelpestoffer. Med delestrek. Indikasjoner: Behandling av pasienter med moderat alvorlig til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Dosering: Behandlingen bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av Alzheimers demens. Behandlingen skal bare igangsettes hvis en omsorgsperson er tilgjengelig og jevnlig kan monitorere pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. Voksne/eldre: Maks. daglig dose er 20 mg. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5mg pr. uke i de første 3 ukene opp til vedlikeholdsdose på følgende måte: Behandlingen bør begynne med 5mg daglig (en 1/2 tablett/10 dråper om morgenen) i den første uken. 10 mg daglig i den andre uken (en 1/2 tablett/10 dråper 2 ganger om dagen) og 15mg daglig i den tredje uken (1 tablett/20 dråper om morgenen og en 1/2 tablett/10 dråper på ettermiddagen) anbefales. Fra den fjerde uken fortsettes behandlingen med en anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg daglig (1 tablett/20 dråper 2 ganger om dagen). Kan tas uavhengig av måltider. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance ml/minutt/1,73m2) anbefales maks. 10 mg. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for memantin eller et eller flere av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Forsiktighet utvises hos pasienter med epilepsi. Samtidig bruk av N- metyl-d-aspartat(nmda)-antagonister som amantadin, ketamin eller dekstrometorfan bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger. Overvåkning av pasienter ved tilstander med økt phverdi i urin (f.eks. drastiske endringer i kostholdet, f.eks. fra kosthold med kjøtt til vegetarkost, eller stort inntak av syrenøytraliserende midler, renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus bacteria) kan være nødvendig. Pga. begrenset erfaring bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA III-IV) eller ukontrollert høyt blodtrykk overvåkes nøye. Moderat alvorlig til alvorlig Alzheimers sykdom pleier vanligvis å nedsette evnen til å kjøre motorkjøretøy og betjene maskiner. I tillegg kan memantin endre reaksjonsevnen, slik at dagpasienter bør informeres om å være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy eller betjener maskiner. Interaksjoner: Memantin har potensiale til å interagere med medikamenter med antikolinerg effekt. Effektene av barbiturater og neuroleptika kan bli redusert. Samtidig administrering av memantin med spasmolytiske stoffer som dantrolen eller baklofen, kan modifisere deres effekter og dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk av memantin og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås pga. risiko for farmakotoksisk psykose. Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinin og nikotin innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon av hydroklortiazid eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Preparatet bør derfor ikke brukes under graviditet uten at det er helt nødvendig og etter nøye vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. Det er ikke kjent om memantin skilles ut i morsmelk hos mennesker, men med tanke på hvor lipofilt stoffet er, antas dette å forekomme. Kvinner som tar memantin, bør ikke amme. Bivirkninger: Bivirkningene er vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Sentralnervesystemet: Hallusinasjoner, forvirring, svimmelhet, hodepine og tretthet. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast. Psykiske: Angst. Sirkulatoriske: Hypertoni. Urogenitale: Cystitt, økt libido. Overdosering/ Forgiftning: Symptomer: I ett tilfelle av suicidal overdose overlevde pasienten inntaket av opptil 400 mg memantin (oralt) med virkninger på sentralnervesystemet (f.eks. rastløshet, psykose, visuelle hallusinasjoner, kramper, somnolens, stupor og tap av bevissthet) som gikk tilbake uten varige mén. Behandling: Bør være symptomatisk. Egenskaper: Klassifisering: Memantin er en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affinitet. Virkningsmekanisme: Ved neurodegenerativ demens er det i økende grad bevis for at svikt i glutamaterge neurotransmittere, særlig ved aktivering av NMDA-reseptorer, medvirker til både symptom- og sykdomsforverrelse. Memantin blokkerer virkningen av patologisk økte spenningsnivåer av glutamat som kan føre til neuronal dysfunksjon. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca.100 %. Tmax er mellom 3-8 timer. Daglige doser på 20 mg fører til steady state -plasmakonsentrasjoner fra ng/ml (0,5 1 µmol) med store interindividuelle variasjoner. Proteinbinding: Ca. 45 % av memantin bindes til plasmaproteiner. Fordeling: Ved daglige doser på 5-30 mg, ble det beregnet en gjennomsnittlig CSF/serum-ratio på 0,52. Distribusjonsvolumet er ca. 10 liter/kg. Halveringstid: Memantin elimineres monoeksponensielt med terminal t1/2 på timer. Total clearance (Cltot) på inntil 170 ml/minutt/1,73 m 2, og deler av total renal clearance oppnås ved tubulær sekresjon. Renal håndtering innebærer også tubulær reabsorpsjon, muligens mediert av katione transportproteiner. Renal eliminasjonsrate av memantin ved alkalisk urin kan bli redusert med en faktor på 7-9. Eldre med normal og nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance på ml/- minutt/1,73 m 2 ) viste en signifikant korrelasjon mellom kreatininclearance og total renal clearance av memantin. Ved en memantindose på 20 mg pr. dag tilsvarer cerebrospinalvæske (CSF) nivåene ki-verdien (ki = inhibisjonskonstant) til memantin, som er 0,5µmol i fremre hjernebark hos mennesker. Metabolisme: I menneskekroppen finnes ca. 80 % av sirkulerende memantinrelatert materiale som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84 % utskilles innen 20 dager, og mer enn 99 % utskilles renalt. Oppbevaring og holdbarhet: Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder. Pakninger og priser: Dråper: 50 g kr 945,50, 100 g kr 1856,90. Tabletter: 30 stk. kr 579,60, 50 stk. kr 945,50, 100 stk kr 1856,90. H. Lundbeck AS Lysaker torg 10 Postboks 361, 1326 Lysaker Tel.: Fax: side 14

15 Skråblikk på Landsstyremøte mai 2003 i Molde Legeforeningens Landsstyremøte 2003 føyer seg inn i rekken av vellykkede samlinger av delegatene til landsstyret i Legeforeningen. Fra Akershus legeforening møtte Aage Huseby, Arne Røde, Kjell Dalby og Kristine Lem samt undertegnede. I tillegg møtte Jan Emil Kristoffersen som medem av Aplf styret. Har lykkes ganske godt sa president Hans Kristian Bakke i sin åpningstale: - Vi har spilt på både bredden og dybden i organisasjonsapparatet som helse- og fagpolitisk aktør og ikke minst i forhold til gjennomføringen av den viktige reformen i spesialisthelsetjenesten. Vi har også gjort det som forhandlingsorganisasjon, først og fremst for sykehuslegene denne gang. Sett litt stort har det vært en god periode for foreningen. I det store og det hele har vi faktisk lykkes ganske godt i forhold til de mål og forventninger vi la til grunn både (på landsstyremøtene) i Sandefjord og i Tromsø, tariffpolitisk og helsepolitisk. Helsepolitisk debatt Skal pengene fortsatt følge pasienten? Det ble en spennende duell mellom Carl Ivar Hagen, FrP og Olav Gunnar Ballo, SV. Det ble en fengende debatt som tente salen. Både Hagen og Ballo var enige om at det gamle system med rammefinansiering, hadde hatt svært uheldige sider. Skreller man bort den politiske dialektikk, er forskjellen mellom motpolene Hagen og Ballo bortimot kosmetisk. I den engasjerte og kraftfulle debatt foreslo salen at de to motpolene burde låses inn i et rom og ikke slippes ut før den dialektiske uenigheten var borte. At det er så stor enighet mellom Ballo og Hagen må tolkes som tegn på at det er en bred politisk enighet om innretningen i finansiering av helsetjenesten! Organisasjonsutvalgets innstilling en av de store saker på landsstyremøte 2003 Mange hadde med stor spenning sett frem til behandlingen av Organisasjonsutvalgets innstilling. Sentralstyrets innstilling til saken var klargjørende og fjernet Utvalgets mange missing links. Landsstyret vedtok med overveldende majoritet at Legeforeningen fortsatt skal ha en obligatorisk fordeling av medlemmer etter to akser én etter geografisk tilhørighet og én etter yrkestilhørighet. Legeforeningen skal dessuten fortsatt omfatte sammenslutninger i form av fagmedisinske foreninger som skal danne et viktig organisatorisk grunnlag for Legeforeningens arbeid med medisinsk utdanning, fag- og kvalitetsutvikling. Fagmedisinske foreninger og andre spesialforeninger godkjennes av sentralstyret. Landsstyret ser det som ønskelig at Legeforeningen fortsatt skal ha lokalforeninger. Forutsetningen for at en slik utvikling skal bli vellykket er at det legges opp et løp der den enkelte fylkesavdeling i kommende periode skal utvikle fremtidige lokale enhet(er) som fylkesavdelingen selv finner mest hensiktsmessig og selv styre utviklingen mot denne/disse med ivaretakelse av økonomi og grunnlag for rekruttering, skolering og drift av tillitsvalgtapparat etter hovedavtale og andre foreningsverv. De fremtidige geografiske avdelingene kan eksempelvis utgjøres av ett fylke (som nå) to eller flere fylker et lokalsykehusområde ett helseforetaksområde to eller flere helseforetaksområder et regionalt helseforetaksområde Landsstyret konstaterer at behovet for et regionalt foreningsorgan i forhold til de regionale helseforetak, kan dekkes tilfredsstillende gjennom et samarbeidsorgan for underliggende avdelinger etter mønster av nåværende regionsutvalg. Regionsutvalgene skal representere Legeforeningen på regionalt nivå. Utvalgene kan vedta å samordne synspunkter og interesser, avgjøre uenighet og forplikte medlemmer i regionen i viktige spørsmål. Valg av president og sentralstyre Legeforeningens landsstyre gjenvalgte Hans Kristian Bakke som president Yngve Mikkelsen som visepresident for perioden Begge ble gjenvalgt med akklamasjon. For øvrig består det nye sentralstyret av følgende: Lars Eikvar, Of, Oslo, Anne Mathilde Hanstad, Aplf, Rogaland, Ottar Grimstad, Aplf, Møre og Romsdal, Torunn Janbu, Of, Oslo Terje Bjørn Keyn, Of, Telemark, Asle W. Medhus, Ylf, Oslo og Ragnhild Øydna Støen, Nmf Oslo. Landsstyremøte 2003 i et upretensiøst historisk skråblikk Årets landsstyremøte var preget av konstruktivt arbeid og en god og gemyttlig stemning. Legeforeningen er en forening med stor enighet om viktige spørsmål og om veivalget fremover. Det er med enkelte unntak stor saklighet i innleggene og i debattene. Så sett blir rommet for de verbale språksjonglørene ganske innskrenket, litt trist det; fordelen er at det er blitt svært langt mellom de aller mest besværlige møteplagerene. Annerledes var landsstyremøtene i gamle dager; den gang brukte man opptil et par dager bare på å debattere årsmeldingen fra året i forveien. Fokus den gang var snøen som falt i fjor. Selv til det mest ubetydelige punkt i årsmeldingen meldte det seg opptil på talelisten. I dette perspektiv vil nok noen hevde at det var mer fart og futt på landsstyremøtene før, mens det på landsstyremøte nå er mer sak og mer arbeid. Arne Hjemmen side 15

16 BLAD B - Økonomi RETURADRESSE: Media Bergen, C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING. Hovedstadsprosessen graviditet - forskning

Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING. Hovedstadsprosessen graviditet - forskning FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING Hovedstadsprosessen graviditet - forskning Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008. Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege?

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008. Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege? Paraplyen Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008 Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege? Ny og enklere CHAMPIX startpakning Kliniske studier med Champix

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

o o Deltidsfloken 2 9. februar 2012 100. årgang

o o Deltidsfloken 2 9. februar 2012 100. årgang 2 2012 9. februar 2012 100. årgang o o Deltidsfloken Alle er enige om at sykepleiere som jobber uønsket deltid, skal få jobbe mer. Men hvorfor er det da så vanskelig å få det til? Jobber over grensen 38

Detaljer

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13 24. 28. april mail 2009 97. årgang MAGASIN 01 09 Girer Xx ned Xx. Eli Haugen Bunch ble Norges første professor i sykepleievitenskap i seneste laget. Å bli pensjonist derimot, kunne hun gjerne ha ventet

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

kvartennr. 3/4-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24

kvartennr. 3/4-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 kvartennr. 3/4-2010 Årgang 24 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: TS FORENINGEN 25 år Et kvart århundre med interessepolitisk arbeid, likmemannsarbeid, forskning

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Tema: Rusmedisin s 6 Høstmøtet 2009 s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin Ny leder i Nif s 32 Ingenting gir høyere blodtrykk enn

Detaljer

Født sånn. Bård Nylund jobber for at folk skal komme ut av skapet. Men bare når de er klar for det. 76

Født sånn. Bård Nylund jobber for at folk skal komme ut av skapet. Men bare når de er klar for det. 76 5 2014 10. april 2014 102. årgang Mindre stress med langvakter 22 Med litt for mye jern 32 Følger ikke uniformsregler 48 Født sånn Bård Nylund jobber for at folk skal komme ut av skapet. Men bare når de

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1 A L F A MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008 Landstyremøtet 2008 side 6 Alfa 2-2008 1 2 Alfa 2-2008 A L F A Kjære kolleger Sommeren er her med sol, varme og lyse netter. Alfa er på plass

Detaljer

Den krevende pasienten

Den krevende pasienten JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 1 / 2 0 1 4 Den krevende pasienten ILLUSTRASJON: TORA MARIE NORBERG kronikk: Grov systemfeil i Helsetilsynets metodikk Redaktøren: En knusende seier for Schjenken

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

NR 3-2012 21. årgang - Vol. 62

NR 3-2012 21. årgang - Vol. 62 NR 3-2012 21. årgang - Vol. 62 s 8 EFNS 2012 s 17 Presentasjonen s 20 Nevrolitterært om PU Styret i Norsk nevrologisk forening 5/2012-5/2014 Leder: Are Brean, Legeforeningens tidsskrift og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 122. årgang mars 2014 apotek.no/tidsskriftet FIRE APOTEK fire fortellinger fra hverdagen ST. MELD Jeg savner et lavterskeltilbud. NY RESEPT Vi må tørre å ta viktige valg

Detaljer

2 6. februar 2014 102. årgang

2 6. februar 2014 102. årgang 2 2014 6. februar 2014 102. årgang Da Silje møtte Tone 36 Stresset og utbrent 46 Digger helsevesenet 58 Rett i søp la Sykepleieforskere får ikke midler. De skriver for dårlige søknader. 18 Sykepleien 2

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt Fredrikke NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2013 I 98. ÅRGANG Ellen-Sofie Egeland: Skal lede 50 000 sanitetskvinner Vekker oppsikt internasjonalt Nye ord og smaker i Solskinnsveien N.K.S.

Detaljer

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.3 Årg.20 2010. Turnuslege - exit? Turnus? Ja takk!

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.3 Årg.20 2010. Turnuslege - exit? Turnus? Ja takk! Paraplyen Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.3 Årg.20 2010 Turnuslege - exit? Turnus? Ja takk! Velkommen til Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) degrafo.no Skulder - albue - hånd

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006 Eldre inn i sykehusene Side 21 24 Hyggelig strømgevinst til HMN-ansatte Mange av dine kollegaer har også i år en strømavtale som er forbeholdt HMNs

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer