Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnagentene inntok Enebakk kirke"

Transkript

1 Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men alle var utstyrt med id-kort med navn og fingeravtrykk, så de var kanskje ikke så farlige likevel? Det viste seg å være en gruppe tredjeklassinger fra Enebakk og Flateby, som var med på opplegget tårnagenter i kirken, under ledelse av sjefsagentene Bent Erik Moen-Arnesen og Jofrid Sherlock Holmes Kongsnes. De unge agentene fikk en liten opplæring i hvordan de skal legge merke til detaljer, før de ble inndelt i to grupper. Den ene gruppen var med opp i tårnet, mens den andre løste mysteriet med det forsvunne altersølvet inne i kirken. De ivrige detektivene måtte bruke ordbok og bibel og løse flere vanskelige oppgaver for å finne sølvet. Med litt hjelp av sjefsagentene gikk Agentene løser en oppgave på prekestolen Klokkene i tårnet studeres ivrig. det heldigvis bra! De som var med i tårnet, fikk høre historien om de tre klokkene, og prøve å få lyd i dem. Den dramatiske historien om da den store klokka ble stjålet av Karl XII sine soldater, vakte interesse. Å få med seg utsikten fra kirketårnet var også verdt turen opp alle de bratte trappene. Og etterpå byttet gruppene. Til slutt var det grillpølser og is ute på parkeringsplassen. Både små og store agenter var godt fornøyd med opplegget, som trolig blir gjentatt neste år. Men da med nye agenter. Tårnagentene er et nasjonalt tiltak i Trosopplæringsreformen, og er utarbeidet av Søndagsskoleforbundet. Opplegget har fått god PR ved at NRK Super har vist serien Tårnagentene ved juletider. Det kan legges opp på flere måter, men hensikten er å gjøre barna bedre kjent med kirken, kirketårnet og bibelen. Og det skal være spennende! foto: Enebakk Avis LIM Alterringen prøves ut mens Bent Erik forklarer Jofrid Sherlok Holmes Kongsnes

2 2 Treffpunkt Etter skoletid Soul Children Babysang Myldrekveld KRIK Sareptas Krukke Speidere Tårnagenter Søndagsskole Forvirret? Dette er betegnelser på noen av de tilbudene kirken har til barn og unge i kommunen vår. Og da har vi ikke nevnt konfirmasjonsopplegget. I tillegg kommer det som gjøres i andres regi, på Emaus i Kirkebygda og Misjonshuset og Betel i Ytre. Til sammen er det ikke lite som skjer! Kirken har en stillingsressurs på 1,3 ansatte til å drive dette arbeidet. Det er ikke mye! Vi er helt avhengig av frivillig innsats, og heldigvis er det mange som stiller opp. De ansatte lønnes dels av innsamlede midler, dels av tilskudd fra kommunen og Gi arven videre! bispekontoret. Enebakk og Mari er fremdeles blant de menighetene som ikke har fått statlige trosopplæringsmidler. Vi kunne gjort mye mer med flere midler, men er stolt av det som gjøres med begrensede ressurser. Honnør til kateket Ole-Jørgen Andersen og menighetspedagog Bent Erik Moen-Arnesen, og alle som gjør en frivillig innsats! Vårt land har en lang tradisjon som en kristen nasjon. Mye av trosopplæringen foregikk lenge i skolen, hvor kristendomsfaget stod sterkt. I dag er dette faget erstattet av RLE (religion, livssyn, etikk), hvor undervisningen skal være nøytral og objektiv. Elevene skal lære om kristendom, islam, buddhisme, humanetikk etc. på samme måte. Dette har skapt et stort underskudd på kristen kunnskap, spesielt hos det flertall av barna som er døpt og tilhører kirken. Hvordan kan det bøtes på? Først og fremst er det også på dette området foreldrenes ansvar hva barna skal bli opplært i. Det viktigste er det som skjer hjemme! Men mange foreldre ønsker hjelp med opplæringen, i tillegg til at de gjerne vil at barna skal komme inn i et trygt og godt miljø. Det er her menighetenes tilbud kommer inn. De fleste oppleggene har plass til flere! Den kristne arven og de kristne verdiene representerer et viktig fundament i vårt samfunn. Hvis dette forvitrer, vil det medføre et stort tap, både for samfunnet og for enkeltmennesker. Det er nå vi har mulighet til å bringe arven videre til neste generasjon! Lars Inge Magerøy Enebakk er et forbilde i å forvalte kirker Riksantikvaren på besøk i Enebakk kirke Enebakk er et forbilde i å forvalte kirker, sa riksantikvar Jørn Holme i sin tale i Enebakk kirke søndag 11. mars. Med det siktet han spesielt til restaureringen av Enebakk kirke, som ble gjennomført for et par år siden. Det vanket ros både til kirkens egne folk, med kirkeverge Grete Dihle og prosjektleder Per Kongsnes i spissen, og til kommunen, som finansierte restaureringen. Han var glad for at det hadde vært et godt samarbeid mellom menigheten, kommunen og riksantikvaren, selv om det var noen utfordringer underveis. Holme understreket hvilket klenodium Enebakk kirke er, og kalte den et av de viktigste historiske kirkebygg i Norge. Vær stolt av kirken deres, dere eier en juvel! sa riksantikvaren. Før Menighetsblad for Enebakk og Mari Redaktør Lars Inge Magerøy Adresse: Kirkekontoret, Ignaveien 4, 1912 Enebakk Telefon: Telefaks Giro kto Redaksjonsutvalg: Lars Inge Magerøy, Enebakk, Ivar Ola Opheim, Flateby, Eva Årre, Ytre Enebakk, Are Seierstad, Enebakk gudstjenesten fikk han en omvisning i kirken, bl.a. i tårnet, der han fikk se hvilke arbeider som er utført. Holmes besøk fant for øvrig sted på dagen 2 år etter at tårnet (spiret) ble heist på plass igjen etter den store reparasjonen. Riksantikvaren deltok også under kirkekaffen i kapellet, hvor det var stappfullt. Her ble han intervjuet av leder i menighetsrådet, Kjetil Aambø. Holme understreket at han som riksantikvar ønsker å være løsningsorientert, og bidra med å finne flinke fagfolk til restaurering av kirker og andre verneverdige bygg. Vern gjennom bruk er ledetråden nå, fortalte Holme. Og det er nok å ta fatt på: 900 av landets ca 1600 kirker er under antikvarisk beskyttelse. Den største utfordringen er å vite hva som skal gjøres med kirker som står på steder som i dag er fraflyttet. Jørn Holme var invitert til Enebakk av et gudstjenesteutvalg under menighetsrådet. Mange ga uttrykk for at det var et positivt og interessant besøk.

3 3 GRATULERER MED DAGEN DET ER PINSE! Gratulerer med dagen! Vi sier det til hverandre på 17. mai, nasjonaldagen vår, Norges fødselsdag. Og minner hverandre om vår historie og om folket vi er en del av. Gratulerer med dagen! Vi kan godt si dette til hverandre også på pinsedag. For denne dagen er kirkens fødselsdag. Kirken vi tilhører har også en historie og en begynnelse. Pinsedag i Jerusalem, 50 dager etter at Jesus hadde stått opp fra graven, begynte kirken. Grunnleggeren selv, Jesus, var ikke der, det var bare disiplene hans som var samlet. Men så kom Den Hellige Ånd til disiplene, og med ett var Jesus til stede, usynlig, men likevel nær. En bursdag for alle slik er 17. mai for folket, og slik er pinsen for alle som tilhører den kristne kirke. Du som leser dette akkurat nå, er kanskje medlem av Den norske Kirke, eller et av de andre kirkesamfunnene som finnes i landet vårt? På 17. mai holdes det mange taler om hvorfor vi feirer dagen. På samme måte skriver vi her litt om hvorfor vi feirer pinse. Slik at vi kan vite om historie og kjenne at vi hører til. Vi ser bakover på fødselsdagene. Og finner dager og år som vi kan takke for, samtidig som vi også kan se mørke flekker. Slik er det også med kirkens historie. De mørke flekkene er dessverre der, og vi kan ikke bortforklare eller unnskylde dem. Men sannelig finnes det mange gode ting i kirkens historie også! Ikke minst mennesker som har levd troen på Kristus og kjærligheten hans ut til andre mennesker. Noen av dem har ført til at vi også har kommet til å bli en del av kirken, og dens tro. Vi ser fremover også på slike dager, og kommer med gode ønsker for jubilanten. Noen er spørrende eller bekymret for kirkens fremtid. Kommer folk til å fortsette å bekjenne troen på Jesus? Hva med barna, og generasjoner etter dem? Den Hellige Ånd har gjennom 2000 år holdt liv i kirken. På samme måte som pusten holder liv i oss. Ånden er den som fornyer og gir liv og tro. Hver gang et menneske døpes kommer Ånden for å bo i oss. Slik er det for alle som er døpt, enten vi har vår barnetro, eller har parkert den, eller hva vi har gjort. Ånden vil stadig berøre og fornye. Selskap! På 17. mai samles vi på mange forskjellige steder det er godt å feire sammen. Pinsedag ringer kirkeklokkene til selskap også i Enebakk. Og 2. pinsedag inviterer vi til stor felles-bursdag på Oscarsborg festning. Det er godt å feire pinse sammen også gratulerer med dagen og kirken! Sven Holmsen Prost i Nordre Follo Ny prost i nytt prosti Med virkning fra 1. mai er Follo prosti delt i to: Søndre og Nordre Follo. Enebakk skal tilhøre Nordre Follo, sammen med Ski og Oppegård. Vår prost vil nå ha kontor i Ski, mot tidligere i Ås. Det gamle Follo prosti var et av Norges mest folkerike, og omfattet hele Follo-regionen. Delingen gjør at vårt nye prosti blir mindre og mer håndterlig. Vi regner med at vi får se mer til prosten også i Enebakk enn vi har gjort til nå. For ett år siden sluttet Knut Lein som prost. Etter det har Sven Holmsen vært konstituert som prost i Follo. Han er nå utnevnt til prost i Nordre Follo, og fortsetter altså som prost i vårt distrikt. Sven Holmsen er 57 år, og oppvokst i Oslo. Han har vært sokneprest i Kolbotn siden Før det var han prest i Nordstrand og Ljan i Oslo, og tidligere skoleungdomsprest. Han er gift, har tre barn og fire barnebarn. Sven har lang erfaring som prest, og vi ser fram til å samarbeide med han i tida som kommer. Vi har stilt han noen spørsmål i anledning av at han går inn i sin nye stilling. Hvordan ser du på å ta fatt som prost i Nordre Follo? - Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven. Det er spennende å bygge opp et nytt prosti, med et nytt prostesete i Ski. Jeg har arbeidet 4 år som sokneprest i Kolbotn, og kjenner Oppegård-menighetene godt. Det siste året har jeg også blitt bedre kjent i Ski og Enebakk som fungerende prost i Follo. Dermed kjenner jeg terrenget litt, og vet at det er varierte og aktive menigheter jeg skal være prost for. Hva ønsker du å prioritere i ditt arbeid? - Prostens viktigste oppgave er å være leder for prestene. Jeg er opptatt av at prestene skal trives og få mulighet til å utvikle seg gjennom det arbeidet de står i. Jeg vil gjerne være en som oppmuntrer og inspirerer, både prester og andre ansatte, menighetsråd og fellesråd, i tillegg til de frivillige. For prosten har også et ansvar for å bidra til at ansatte og frivillige arbeider godt sammen i menighetene. Hvilke fordeler ser du ved at det gamle Follo prosti nå er delt? - Siden det nye prostiet bare er Prost Sven Holmsen halvparten så stort som det gamle Follo prosti, og det blir færre prester å være leder for, blir det lettere for meg å komme rundt i menighetene. Dessuten får jeg mer tid til å være «vanlig» prest i Ski-området, der prosten skal ha mye av sin menighetstjeneste. Det er jeg glad for, siden jeg trives godt med de «vanlige» preste-oppgavene også. LIM

4 4 Hjelp oss å hjelpe! Det er lederen av Frivillighetssentralen i Enebakk, Lotte Sandvik, som kommer med oppfordringen. Vi har slått av en prat med henne, for å bli litt mer kjent og høre litt om hvilke aktiviteter de kan tilby. - Jeg er 42 år og født på Flateby, men flyttet da jeg var liten. Flyttet tilbake i 2001, da vi bygde hus. Vi ønsket trygge oppvekstvilkår for datteren vår, forklarer Lotte. Hun synes bygda bærer preg av mange innflyttere med mange positive og engasjerte folk som det er lett å bli glad i. Variert bakgrunn Lotte har bodd flere steder, og hatt mange ulike jobber. Det kommer godt med i denne jobben. Hun liker å strikke og tove tøfler. - Det har jeg også lært flyktningene å gjøre i tillegg til at vi har hatt eget tøffelkurs her på sentralen. Jeg har også drevet et enkeltmannsforetak med partyfiksing, sydd kostymer og arrangert store events. Lotte arrangerte svømmekurs for 45 barn i 2009 med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Hun liker å engasjere seg i lokale begivenheter. - Nå som det er min hverdag, føler jeg at jeg har skutt gullfuglen. Jeg liker å jobbe med mennesker, og være til nytte for andre. Noen kan vel mene at vi gjør mer enn vi strengt tatt trenger, men vi hadde ikke gjort det uten at vi hadde hatt glede og lyst til å gjøre det. Stor variasjon Lederen av Frivillighetssentralen jobber i en 100 % stilling, og sentralen tilbyr veldig mange forskjellige aktiviteter. Mange vet litt av det de driver med, men de fleste blir overrasket når de hører omfanget. - Vi gjør mye arbeid for de eldre i bygda, vi kjører ut mat en dag i uka for kommunen. Hver søndag har vi kafe på Ignagard, og så har vi servicevogn; kiosktralle på Kopås og Ignagard. Mandagslunsjen er åpen for alle, da er det flest eldre som er her. Det er god mat her, som er laget av flotte damer som kan sitt fag. - Det er ikke alltid stor inntjening, og noen ganger så er ikke oppmøtet så stort. Men det er viktig for noen at vi kommer, og det gir stor glede for de som er frivillige, understreker Lotte. Onsdager klokken er det babysang på sentralen, da synger og koser de seg med de minste. Det er servering av vafler og kaffe. De som vil, er hjertelig velkomne da. - Etter at jeg begynte i februar i fjor så har det vært et godt samarbeid med kommunen, og særlig NAV om flyktningene i bygda. Vi har treff med flyktningene hver tirsdag fra klokken , den tiden brukes til å snakke sammen, strikke, lage mat, hjelpe til med privat papirarbeid, som er vanskelig for dem å rydde opp i selv. Frivillighetssentralen har vaktmestertjenesten på Flatebysenteret, og Lotte forteller at de har en fantastisk flyktningeguide som heter Anne Sivertsen. - Hun har hovedansvaret for vaktmestertjenesten og gjør mye selv. Hun er et rivjern i tillegg til at hun organiserer, smiler Lotte, og legger til: På tirsdager, når vi har flyktningeguidetjeneste, trenger vi til stadighet flere guider, så det er bare å ta en telefon, eller ta en tur innom. All innsats kan føres opp på CV, og Lotte skriver gjerne attester som kan brukes i arbeidssøkersammenheng. Dersom noen har lyst til å bidra økonomisk, så minner Lotte om at de nå nettopp har blitt registret i frivillighetsregisteret, slik at de kan få andel av Grasrotandelen. Mindre byråkrati mer klemmer Vi hører ofte blant de frivillige at de trives såpass godt at de kaller sentralen for sitt andre hjem. Det er veldig høyt under taket, og stor aksept for de forskjellige mennesketyper som vi er, ler Lotte. Smilet og latteren sitter løst, det er lett å skjønne hvorfor hun fikk jobben i konkurranse med mange sterke søkere. - Vi har en lett, ledig tone og tuller og tøyser mye. Vi er veldig heldig stilt, og har en filosofi om å ha mindre byråkrati og mer klemmer. Det er jo selvfølgelig krav om regnskapsføring, og vi fører og rapporterer over frivillige timer til Kulturdepartementet. Jeg vil understreke at vi har et flott styre med en god styreleder som jeg samarbeider godt med. De er med på å ta viktige avgjørelser. Jeg har også en frivillig hjelper som heter Hilde Hestenes som er til stor hjelp. Hun er blitt en del av sentralen og jeg setter veldig stor pris på hennes selskap og hjelp. Er det noen som vil gjøre en innsats, så minner Lotte om at hun treffes på telefon: , eller på Facebook. Vil du bidra med tippemidler, husk organisasjonsnummer til grasrotandelen. Vi avslutter intervjuet med å følge oppfordringen om mer klemmer, og deler ut en stor klem til en leder med et ditto stort hjerte for de frivillige på Flateby og i hele bygda. Starten på det hele Vi tar et raskt tilbakeblikk på starten. Tormod Berger, mangeårig

5 Etter skoletid på Flateby ble startet opp igjen etter jul, etter at det hadde ligget nede noen år. Og det har slått an! Hver tirsdag kl kommer det elever fra Stranden skole til menighetshuset. Der blir de møtt av voksne, både ansatte og frivillige, som ønsker dem velkommen. De skriver seg inn for dagen med navn og klasse, velger aktivitet de styreleder i Frivillighetssentralen, var med fra den spede begynnelsen for snart ti år siden. - Det var en litt spesiell start på dette. I mars 2003 ble det holdt et stort møte i kantina på Ignagard med diakon Mari Wirgenes. Hun holdt foredrag om omsorg og diakonalt arbeid, det å ta vare på hverandre i menigheten og i kommunen. Ganske mange møtte, også ordføreren. Berit Lisbeth Strand og jeg m.fl. var med fra Enebakk menighet. - Wirgenes sa at man i årevis har holdt på å klage over Tordenskiolds soldater i frivillig arbeid. Hvorfor er det bare noen få som skal få lov til å bety noe for andre? Det sitter mange hjemme og venter på å bli brukt, å få bety noe for noen. Jeg forslår at dere starter en Frivillighetssentral. Da så Berit og jeg på hverandre, og hvisket: Ja, det skal vi gjøre! Og det gjorde de. Berger var da leder i Enebakk menighetsråd, og gikk inn i styret som menighetens representant. Berit ble først frivillig leder fra høsten 2004, etter at daværende ordfører Tore Tidemann engasjerte seg i saken. De startet tidlig med babysang og søndagskafe på Ignagard for å nevne noe. Siden ble det mer penger, og Berit fortsatte som lønnet leder, til Lotte tok over i fjor. IOO Full fart etter skoletid vil begynne på, og mange setter seg straks inn på lekserommet og åpner skolebøkene. Der inne møter de oftest Geir Tøråsen som leksehjelper. Bare en sjelden gang dukker det opp en leksefloke som vi voksne har like store problemer med å løse som barna. Når alle barna har kommet er det samling rundt bordet til måltid med brød, pålegg og melk. Nina Christiansen sørger for at kjøkken og matvarer er på plass. En gang i blant er det noe ekstra godt som dukker opp. Pølser er naturligvis populært! Barna har bra med matlyst og vi har måttet begrense inntaket til maksimum fire brødskiver per person! Matlysten tyder uansett på at trivselsfaktoren er høy. Etter måltidet samles vi til en bibelfortelling. Den er det menighetspedagogen som står for. På denne 5 måten settes det hele inn i en større sammenheng. Det er menigheten som driver arbeidet og vi vil formidle det vi tror på. Etterpå fordeler barna seg på lekser og aktiviteter. Leksetilbudet har faktisk blitt så populært at det hender det er problemer med å få plass på lekserommet. Det er morsomt å se hvordan barna trives med det tilbudet vi har. Gode gamle spill som Svarteper, Ludo og Kinasjakk er populære. Jofrid Kongsnes lærte bort en lek fra sin barndom som handlet om å vippe en pinne med en annen pinne. Alt som krevdes var to pinner og to mursteiner. Det ble kjempepopulært. Hvem hadde trodd at dagens barn kunne få så mye glede ut av to enkle pinner? Joda, vi har utfordringer! Vi har flere ganger måtte jobbe med høyt lydnivå, barn som ikke vil høre, bibelhistorier som skal kritiseres, løping og roping. Men vi blir stadig bedre kjent med barna, stadig mer glad i dem og opplever at tilbudet er meningsfylt for både dem og oss. Her får de god kontakt med voksne i alle aldere som har ekstra tid til å være sammen med dem og skape fine og trygge rammer for både lekser og lek. Dette skrives med en flott tirsdag friskt i minne. Kirkegårdsarbeiderne Ola og Arve hjalp oss denne dagen med grilling ute i vårsola og snekring av fuglekasser. Eva stod for deilige vafler og 31 barn hadde nok å glede seg over sammen med oss. Slikt blir det gode minner av for både oss og barna! Bent Erik Moen-Arnesen

6 6 Planer for gravplass på Flateby Det er store planer for utvikling av Flateby sentrumsområde. Nytt og spennende boligfelt, nytt kjøpesenter og ny bussterminal. Inn i denne planprosessen følger også en ny gravplass. Fellesrådets mål er at denne gravplassen skal bli et vakkert parkområde til ro og ettertanke, som en kontrast til et pulserende handelsliv på andre siden av FV 120. Arealene foreslås knyttet sammen med en undergang under fylkesveien. Gravplasstomta ligger ved Flateby menighetshus og er på 16 da. Det vil bli etablert kistegravplasser, urnefelt og en minnelund for anonyme graver, samt et eget felt for muslimer. Gravplassen legges til rette for medlemmer av andre trossamfunn som har fått utvidede rettigheter gjennom en revidering av gravferdsloven i En ny gravplass på Flateby er valgt framfor en utvidelse av Enebakk kirkegård og ferdigstillelse er stipulert til Kirkebygg og livssynsnøytralt seremonirom Allerede i 1980 vedtok Enebakk kommunestyre at det skal bygges en kirke på Flateby. Det ble kjøpt en tomt i Melgårshagan, men da det i 2009 ble bestemt at det skulle etableres en gravplass på Flateby, vedtok fellesrådet å vurdere flytting av kirkebygget fra OF 6 til OF 11. Kirkebygget tenkes sentrert på tomta. Bygget, som har arbeidstittel Flatebytunet, skal blant annet inkludere et sakralt rom og et livssynsnøytralt seremonirom. Fellesarealene kan blant annet disponeres til minnesamvær, kirkekaffe og ungdomskafé. I kartet er det skissert inn eiendomsgrensene for OF 11 gravplasstomta. Flateby menighetshus, tidligere Stranden bedehus, ligger til venstre, kloss inntil fylkesvei 120. Annen sentrumsutvikling vil bli etablert på motsatt side av fylkesveien. Stillerom Det skal også etableres et stillerom for bønn og ettertanke. Stillerommet kan enten integreres i kirkebygget eller som en del av parkanlegget som et gammeldags lysthus av busker eller murt opp av steinelementer. Gravplassen som rekreasjonsområde Gravplasstomta er relativt flat og har en nydelig utsikt mot Øyeren. Det er mange besøkende til de to andre kirkegårdene, og det er naturlig å anlegge gravplassen som en liten oase et rekreasjonsområde som er tilgjengelig for alle. Plantevalget på selve gravplassen må ta hensyn til at utsikten beholdes. Beplantningen for øvrig må være romslig, og bestå av noen ruvende trær, hekker mellom feltene og tydelige interne veier. Og med noen iøynefallende staudebed ved sitteplassene. Det bør være en allé av høye trær inn mot kirkebygget. Denne vil kunne danne et staselig og høytidelig inngangsparti, som også kan framheves ved lyssetting når det er mørkt. Det bør legges til rette for et samarbeid med Historielaget for å vurdere stier i tilknytning til eksisterende stinett, og en vurdering av om noe skal etableres med tanke på det tidligere Flatebygodset. Grete Dihle Faktaopplysninger: - Gravplass for 400 kistegraver, 200 urnegraver og minnelund. Eget felt for muslimer. - Parkeringsplasser og garasje. - Kirkebygg og livssynsnøytralt seremonirom. - Universell utforming av uteog inneareal. - Hensyn til kulturmiljø og kulturminner, med spesiell vekt på det visuelle uttrykket.

7 DÅP PÅ PÅSKEDAG I ENEBAKK KIRKE 7 To Enebakk konfirmanter ble døpt på selveste påskedagen i Enebakk kirke. Ada Mascolo og Ann Kristin Tiller fra Flateby hadde valgt denne dagen for å bli døpt. Fra kirkens første tid var påskedag den store dagen å bli døpt på. Noen ble også døpt om natten mellom påskeaften og påskedag, i overgangen fra mørke til lys, omtrent slik at man skulle bli med Jesus i oppstandelsen. Det var med på å markere den store overgangen fra å være ikke-døpt, til å være døpt. I dåpsliturgien sier vi jo fortsatt Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Det betyr at vi ber Gud bevare overgangen fra å være ikke-døpt til å være blant de døpte. Den overgangen ble også markert med klær. Ada og Ann Kristin hadde hvite kapper på seg på dåpsdagen og det er jo symboler på overgangen. Skulle vi gjort som i gamle dager, så skulle de kommet til kirken i gamle og slitte og møkkete klær, og så når de var døpt skulle de fått på seg rene hvite klær. Markere overgangen fra mørke til lys, markere underet som skjer i dåpen. Vi stiller jentene noen spørsmål: Hvordan opplevde du dåpsdagen? - Ada: Jeg opplevde den som utrolig viktig for meg, fordi det er forstadiet til konfirmasjonen min. Og nå forstår jeg fullt og helt hva kristendommen går ut på! - Ann Kristin: Spennende, det var litt annerledes enn det jeg har vært med på av dåp. Det var jo litt mer spesielt med å ha det på første påskedag! Betyr påsken noe for deg? - Ada: Påsken betyr mye for meg, både fordi det er en tid med familiesamling og god mat, og tradisjoner. - Ann-Kristin: Nei, jeg ser ikke påsken som noe spesielt! Hva har vært det fineste i konfirmantiden så langt? - Ada: Konfirmasjonsleiren, virkelig. Helt fantastisk opplevelse. - Ann Kristin: Det fineste er vel konfirmantleiren og dåpen. Gleder du deg til konfirmasjonen? - Ada: Maten og familiesamlingen. - Ann Kristin: Ja, men jeg kommer aldri til å bli helt kristen fordi en liten del av meg kommer til å være buddhistisk! Har du noe godt råd å hviske i øret til de som leder konfirmantarbeidet neste år? - Ada: Vær muntlig aktive i kirka når det kommer opp diskusjonstemaer osv. Da blir det mye mer artig! Vi tar med oss innspillene og sier jentene takk for svar. Vi ønsker dem lykke til med innspurten til konfirmasjonen. De er to flotte representanter for en fin gjeng med konfirmanter i Enebakk kirke. JT Fellesrådet på befaring Tirsdag 17. april var fellesrådets medlemmer på befaring for å bli kjent med hele sitt ansvarsområde. Prosten og rådmannen var også med på turen. Omvisningen ble ledet av kirkeverge Grete Dihle og startet i Ytre Enebakk hvor Mari kirke, kapellet, menighetssenteret og kirkegården ble vist fram. Deretter var det en tilsvarende omvisning i Enebakk kirke, kirkegård og den nye parkeringsplassen. Siste del av befaringen var på Flateby, hvor den nye gravplass- og kirketomta ble besiktiget sammen med menighetshuset. Fellesrådet har i henhold til kirkeloven ansvaret for drift- og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene. Kirkevergen viste til at mye har skjedd de siste årene, og benyttet anledningen til å takke kommunen for de økonomiske bidragene. Det kom ros tilbake for alt som er utført, og for planene som foreligger, bl.a. for garasjebygg på begge kirkegårdene og gravplass på Flateby. Vår nye prost, Sven Holmsen, ga også uttrykk for at det var nyttig å bli bedre kjent i Enebakk. Fra venstre: Rådmann Kjersti Øiseth, ordfører Tonje A. Olsen, sokneprest Lars Inge Magerøy, prost Sven Holmsen, Bjørg H. Westerheim, Unni Bøhler (leder) og Anne H. Skjæret.

8 8 Etter en vellykket skogstur til Rausjø og et par andre samlinger, dro årets friluftsgruppe for konfirmanter fra Enebakk og Mari på havfisketur. Vi leide vår egen fiskeskøyte og hadde en flott tur på en av de varme dagene i mars. På eget havfiskekurs hadde vi forberedt oss godt med å lage våre egne tacler og Richard Sjursen hadde lært oss om teknikk og bruken av proft utstyr. Båten la ut fra Drøbak tidlig søndag morgen til kjente fiskeplasser. Også på årets tur konkurrerte vi om å få flest arter (poengfiske) og om mest vekt (vektfiske). Vi konkurrerte med Oslo havfiskeklubb sin båt, men ble nok slått i hvert fall i vektfiske, selv om vi fikk mye fisk. Friluftsgruppa er en av mange grupper som konfirmantene kan velge i ut fra interesse. OJA Friluftsgruppa på havfisketur Du lurer kanskje på hva dette litt rare navnet er for noe? Matethæs er det greske ordet for disippel. Grunnen til at vi kaller dette for en «disippelgruppe» er at vi ønsker å ta del i noe «litt større» sammen. Denne ny-oppstartede gruppa er for deg som er konfirmert og eldre i Enebakk. Vi møtes og har det gøy sammen vi prater, spiser, lurer på ting sammen og finner svar på ting sammen. Mange synes det også er spennende å utvikle seg som leder, og mange er derfor også med på å arrangere og delta på den årlige konfirmantweekenden på Sjøglimt! Vi inviterer nettopp deg til å prøve ut dette sammen med oss: En uforpliktende samling i april/ mai hvor vi blir kjent og planlegger hva vi skal gjøre det neste skoleåret. Her får du også vurdere om dette er noe for nettopp deg! Overnattingstur til speiderhytta på Rausjø spekket av opplegg! Masse koselige, interessante, morsomme og spennende samlinger i løpet av vinteren Mulighet for å bli med på neste konfirmantweekend En heftig mulighet til å utvikle deg som leder, menneske og kristen! Du vil kunne be om attest noe som ser veldig bra ut på en jobbsøknad! Og det beste av alt! Alt er gratis! (Men du må kanskje ha med egen mat på Rausjø) Høres dette bra ut? Ta kontakt med Heidi Olsen eller Kristian H. Aschim for mer info. For påmelding: Heidi Olsen på SMS eller gjennom gruppa «Matethæs» på Facebook! Det er allerede påmeldt 16 stykker. Vi gleder oss! Det håper vi du vil gjøre også Leir på Sjøglimt I helga april var det leir for konfirmantene fra Mari. Vi gjorde mye morsomt og lærte mye. Vi har lærte å danse Whiplash-dansen, fikk nynorsk høytlesning fra Høysangen takket være Tobias, hadde konkurranser og lekte en del. Vi lærte om Jesus og hans liv, vi lærte om hvorfor Jesus måtte dø på korset og vi fikk høre om hvordan vi kan ha kontakt med Gud og hvor vi kan finne et kristent fellesskap etter konfirmasjonstida. Vi var på nattmanøver som ikke var så veldig skummelt som man kanskje tror og vi laget noe som ble fremført på samtalegudstjenesten, med mange morsomme og spennende effekter. For ikke å snakke om at vi hadde noen drabelig gode måltider og koste oss masse. Kristian Hovland Aschim

9 kl 1200 Konfirmasjoner i Enebakk 2012 Enebakk Synne Bergmo Tina Ellefsen Edvardsen Ida Gundersen Eine Malin Flateby Marthe Thorvaldsen Foss Thomas Ødegård Gulstad Caroline Halmrast Vilde Indseth Holten Victor Riise Hvistendahl Thea Emilie Johansen Kaia Stubbene Johansen Nora Stubbene Johansen Camilla Jordheim Kevin Andre Lang Martin Schilling Lier Thomas Rudberg Maiken Strømsborg Vambeset kl 1400 Ada Augusta Mascolo Tomas Erikstad Nyblom Iselin Tveten Olimstad Patrick Pedersen Roland Mie Cecilie Rundereim Tobias Ingemar Ruud Anders Elias Ruud Emilie Siegel Pernille Therese Skarseth Carina Sundby Nina Jonsgard Westlie Simen Jonsgard Westlie Inger Johanne Østby kl 1100 Martin Thane Lange Godtfredsen Andreas Mørup Hansen Isak Jenssen Simen Bakken Lorentzen Jonathan Lunder Joakim Skutle Oppi Torbjørn Fjell Pedersen Marissa Pereira Kaja Johansen Sellæg Oda-Renate Taskerud Sevaldsen Sander Emil Heide Skaug Yngve Ramberg Skaug kl 1100 Hege Barkenes Erlend Christopher Larsen Birkeland Cecilie Strømsborg Ekeberg Kenneth Ringvoll Fodnes Anders Bjørkelid Hansen Rikke Hansen Kristine Hellstrøm Linn Mangen Hjellnes Håvard Holtop Mina Julie Kopperud Lina Kristine Lindblom Ingrid Eidsvold Marthinsen Steinar Slette Fredrik Troøyen kl Oda Kristin Bekkensten Vilde Hobøl Marte Klink Johansen Ragnhild Nilssen Jenny Synnøve Bu Nilssen Anne Opheim Sebastian Stubberud Stine Svendsen Ole Martin Thoresen Ann Kristin Tiller Sander Andreas Walle Hilde Killerud Ødegård Gabrielle Årre Mari kl Joakim Hvidsten Gamlem Eirik Haug Helene Lein Holtop Miriam Lein Holtop Kristoffer Nordhagen Dennis Eriksen Røkeness Stian Oppegaard Skøyum Martine Ege Vangsal Mia Ege Vangsal kl Sol Boberg Brathagen Sander Kokkim Knutsen Ken Emil Nikolaysen Malin Aaslie kl Markus Holth Arnesen Kristoffer Bergene Krister Aasli Bolstad Maiken Waarnhus Johansen Nichlas Richter Kystad Ali Kristoffer Njie Jørgen Ansethmoen Stalvik kl Aina Hatlebrekke Hannah Klinge Holtop Kasper Røed Knudsen Andrea Sandkvist Andrine Schøne Malin Skaslien Jonas Bjerke Aarhus kl Niklas Alexander Bjerkeland Hans-Martin Gundersen Madeleine Susann Holm Synne Hveem Benedicte Jensen Kamilla Søbye Jensen Anders Nyheim Elisabeth Sandmoen Fasteaksjonen 2012 Ny rekord! 9 I år var konfirmantene igjen med og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp. Resultatet ble Mari: kr og Enebakk kr Til sammen blir det kr Det er betydelig mer enn resultatet i 2011 (Kr ) og i 2010 (Kr ). Disse pengene går til de aller fattigste i verden og der er våre norske kroner mye verdt, slik at det blir mye god hjelp av dette. Takk til villige og flinke konfirmanter, foreldre som hjalp til og til alle som støttet prosjektet og gav penger. JT

10 10 Reiser du kollektivt? Jeg har tidligere bekjent i denne spalte at jeg hadde problemer med å velge kollektivt. Det var upraktisk, tok uforholdsmessig lang tid, og ikke minst: det var dyrt! Men nå er alt blitt meget bedre! Jeg har kommet til en ny erkjennelse, og det må jeg selvsagt fortelle i denne spalten. Det har først og fremst med pris å gjøre. Ruter har nemlig lagt om sonegrensene, og gjort det billigere å reise med bussen. Dette gjelder i alle fall fra nordre del av kommunen hvor jeg bor. Eller hva sier du til at en reise en vei til Oslo koster drøyt 20 kr, hvis du bruker 30 dagers billett? Og hvis du bare reiser inn av og til, slik jeg gjør, og bruker kupongkort, ligger prisen på 45 kr en vei. Også det er billig, i sammenlikning med bil. Det er 4 mil til byen fra meg, og bare bensinutgiftene blir minst like store som kollektivprisen. Hva så med de andre faktorene som jeg la frem den gang? Om det upraktiske for oss som må skifte mellom flere transportmidler, og ikke minst: tidsbruken! Jeg må altså reise med tre transportmidler for å komme meg på jobb, og det er alltid en liten usikkerhet knyttet til når jeg ankommer om morgenen. Men takket være fleksitid og det forhold at det nå er et godt utbredd kollektivnett med ulike reisealternativer i hovedstaden, har jeg funnet mitt eget opplegg som stort sett fungerer bra. Og så har jeg samtidig litt spenning underveis. Når alt klaffer bruker jeg 1 time og 15 min på mine tre transportetapper hver vei. Dessuten: Så lenge det er mulig å sove seg nedover eller hjemover kan man jo se anderledes på tidsbruken. Og så slipper man å skrape ruter på frostdager og å ergre seg over alle bilkøene. Så dermed har jeg en oppfordring til alle dere som fortsatt bruker bil: Tenk på miljøet! Tenk på din egen lommebok! Spar bilen, hopp ut av bilkøene og finn din plass i bussen! God busstur! ToBe Felles pinsegudstjeneste Også i år vil det bli arrangert en felles kristen gudstjeneste i amfiet ved Bygdetunet i Kirkebygda første pinsedag kl Dette er et arrangement som begge menighetene, pinsemenigheten Betel, misjonsforeningen på Emaus i Kirkebygda m.fl. står bak. Ta med mat og drikke til kirkekaffen etterpå! I tilfelle regnvær samles vi i Enebakk kirke. Toombas linsesuppe Etter nattverdgudstjenesten på Flateby skjærtorsdag er det tradisjon at vi samles om linsesuppen som Vasilios Toombas har tilberedt. Slik var det også i år, og suppen smakte som vanlig godt! Flere har vært interessert i oppskriften, og her kommer den. Linsesuppe til 8 personer 0,5 kg linser 2,5 l vann 1 ss salt 2-3 laurbærblad g tomatpuré 2-5 båter hvitløk 1,5 dl olivenolje 2-3 gulrøtter 1 gul løk Rens linsene før bruk, for det kan ligge småstein innimellom. Skyll godt, og la dem ligge i vann i 2-4 timer. Tøm ut vannet og fyll på med nytt vann, 2,5 l. Tilsett salt og laurbærblad som kokes med linsene i ca 1 time. Tilsett så oppdelte gulrøtter, finhakket hvitløk og vanlig løk, tomatpuré og olivenolje.kokes i en halv time. Tilsett litt nypresset sitronsaft og server.brød/rundstykker smaker godt til. Velegnet til frysing. God appetitt! Barn og begravelse Det har blitt mer vanlig å ta med barn i begravelse. Det tror jeg er en sunn utvikling. Død og begravelse er en del av livet, og det er misforstått omsorg å prøve å skjerme barna fra det som har med døden å gjøre. Men det er viktig at de får forklart hva de skal være med på, hvis de skal være med i en begravelse. Og at de får komme med alle sine spørsmål omkring det som har med døden å gjøre. Men hvordan skal vi fortelle barna om død og begravelse? Det finnes etter hvert en del bra materiell som kan hjelpe med det. En fin liten bok, beregnet på aldersgruppen 2 5 år, heter Sverre i begravelse. Det er en billedbok med gode illustrasjoner og forholdsvis lite tekst, beregnet til høytlesning. Vi møter Sverre når han er sint og lei seg. Oldemor er død, og nå skal hun begraves. Sverre får være med og se oldemor på sykehuset. Han får også være med på samtalen med presten, når begravelsen planlegges. Han snakker med de voksne, og får høre at oldemor er hos Gud, og han prøver å tegne Gud og oldemor. Det er lettere å tegne oldemor enn Gud! Så får Sverre være med i begravelsen, og på selve gravleggingen. Boka er liten og enkel, men forteller på en fin måte det som skjer i forbindelse med død og gravferd. Den kan brukes som et utgangspunkt for samtale, ved at barnet selv får komme med sine tanker og spørsmål i forbindelse med døden. Jeg tror den kan fungere godt som forberedelse for barn som opplever død og skal være med i begravelse. Sverre i begravelse. Anne Grete Listrøm (tekst) og Malgorzata Piotrowska (ill.) IKO-Forlaget Boka kan kjøpes direkte fra forlaget på nett: Lars Inge Magerøy

11 Prester i Enebakk Mathias Heltberg Winsnes Mathias Heltberg Winsnes, (eller M.H.Winsnes som han som regel skrev), var sokneprest i Enebakk fra 1919 til Han kom etter Alfred Rosenlund og ble etterfulgt av Johan Didrik Tande. Han var født i Vang i Hedmark i 1858, og ble cand. theol. i Han var av en gammel presteslekt; hans farfar var stiftsprost og stortingsmann Paul Vinsnes. Faren, Sven Vinsnes, var også prest. Mest kjent i slekten er nok farmoren, Hanna Winsnes, som skrev en rekke bøker. Noen var skjønnlitterære, men det hun er mest kjent for er sin legendariske kokebok. Mathias hadde også en kjent bror, Johan Fredrik Vinsnes, som var apoteker og dikter. Ingen ungdom Winsnes (han skrev i motsetning til sin far navnet med W) var 61 år da han kom til Enebakk, og 67 da han gikk av. Tidligere hadde han bestyrt mange embeter på ulike kanter av landet, som Lunde i Telemark, Loppa i Finnmark, Gransherad og Suldal. Han var ingen ungdom da han kom hit, noe han også selv bemerker i en egenomtale i Østlandets Blad: Men Hamsuns theori om de fortørkede, imbecile gamle, har Clemenceau og Hindenburg iallefald bevist, at der er gode undtagelser ifra. Hvilke herrer også er betydelig ældre end jeg. Han legger til at han på sine skiturer og fjellturer i Suldal har fått bekreftet at formen er god! (Hamsun endret nok også syn på de gamle på sine eldre dager!) Vi har otte sunde og kjække barn, skriver Winsnes til ØB. Den næsteldste, som er premierløitnant i infanteriet, reiser i høst til Indien. Kona Nina, (f. Hielm i Trondheim), hadde født ni barn, men en gutt døde ved en ulykke i konfirmasjonsalderen. En annen sønn, Paul, giftet seg med 11 Signe Halvorsen (visstnok fra Enebakk), og var en tid herredsgartner her. Ingen radikaler Vi tar med litt mer av det Winsnes skrev om seg selv før sin ankomst til Enebakk: Jeg er ikke nogen initiativets og handlingens mand, ingen fanatiker og radikaler, ingen pietist eller moderne theolog heller, skjønt jeg tror stort om mennesketanken og fremskritt i alt. Jeg beundrer vort gamle maalføre men er derfor ikke selv maalmand. Sproget faar faa vokse sin naturlige rolige vekst. Han skriver at han ikke er tilhenger av avholdspolitik og forbud, og at han stemmer med de liberalkonservative og landmandsforbundet. Han tror på fri handel og det private initiativ, på personlig frihet, ikke diktatur. Som pensjonist bodde Winsnes og frue noen år i 2.etasje på Vestby gård, deretter flyttet de til Heggeli, der kona døde. Presten selv døde i Asker i Det finnes nok fortsatt eldre folk i Enebakk som ble døpt eller konfirmert av Winsnes. (Opplysningene i denne artikkelen har jeg i det vesentlige fått fra prestens sønnesønn, Thore Winsnes.) LIM Kjenner du noen på dette bildet? Bildet viser sokneprest Winsnes foran Enebakk kirke sammen en stor gruppe ungdommer, trolig konfirmanter. Bildet er nok tatt i perioden , men vi kjenner ikke eksakt årstall. Kjenner du noen på bildet, kan det hjelpe oss å fastslå årstallet. Legg for øvrig merke til hvordan prest og konfirmanter var kledd den gangen!

12 12

13 13 Utleie av Flateby menighetshus Menighetshuset kan leies til dåps- og konfirmasjonsfester, til fødselsdagsfeiringer, møter og minnesamvær. Det er middag- og kaffeservise, samt bestikk til 50 personer. Utleiekontakt: Rolf Lieungh / Ønsker du en annonseplass i bladet, - ta kontakt med kirkekontoret på telefon

14 14 Nytt fra kirkevergen: Etter innspill fra Enebakk kirkelige fellesråd har Enebakk kommune utredet fellesrådets behov og vedtok i desember 2011 et investeringstilskudd på kroner til garasjer på begge kirkegårder, nye varmeovner i Mari kirke og ny gravemaskin. Garasje på Enebakk kirkegård Etter anbud, har firmaet Karlshusgarasjene AS fått kontrakt for oppføring av garasje på Enebakk kirkegård. Tiltaket er til behandling i Akershus fylkeskommune, kulturminneavdelingen, før søknaden skal vedtas i Enebakk kommune. Garasjen vil bli på 80 kvm og anlegges på støpt plate på den nyetablerte parkeringsplassen. Det er trolig at garasjen er ferdigstilt innen sommeren. Garasje på Mari kirkegård Tiltaket blir igangsatt når den første garasjen er ferdig. Garasjen skal oppføres på driftstomta på Mari kirkegård (bak gjerdet) og erstatte de to containerne som fungerer som midlertidig lagerrom. Gravemaskin Gjennom et samarbeid med kommunen, ligger det an til at innkjøpet av gravemaskinen gjøres av kommunen og at gravemaskinen framover benyttes både på kirkegårdene og i kommunal virksomhet. Dette sambruket gir økonomiske besparelser og bedre utnyttelse av gravemaskinen. TAKK TIL MARI MENIGHET Vi i Pinsemenigheten Betel har som de fleste har sett vært gjennom en periode med påbygging og oppussing av vårt lokale i Osloveien 216. Det var stor fest og glede da vi kunne ta vårt hus i bruk igjen. Fredag den 23. mars var vår barne- og ungdomsklubb PowerStation i gang igjen, og nesten 100 barn og unge fylte de nye lokalene. Søndag 25. mars hadde vi en flott gjenåpningsfest. Betel var fullsatt og gleden var stor. Takk til sogneprest i Mari, Jostein Tegnér, som brakte en hyggelig hilsen i festmøtet. I festen deltok også Enebakk Soul Children, til stor begeistring. Koret er et resultat av det gode samarbeidet mellom Mari menighet og Betel. De siste to månedene av byggeperioden kunne vi ikke bruke våre lokaliteter. Vi var spente på hvordan Nye varmeovner i Mari kirke Det vil bli innhentet ekstern kompetanse for vurdering av framtidig oppvarming av kirkebygget. Riksantikvaren vil bli involvert i prosessen dersom det velges løsninger som avviker fra dagens oppvarming av bygget. -Alle er velkommen, enten på ferieopphold i hytte, campingvogn eller telt. Dagsbesøkende er også hjertelig velkommen. Vi vil legge til rette for fire uker med gode opplevelser som får betydning for deg, sier styreleder for Fangekasa, Ole Johannes Egeland og leder for bibelcamp-komiteen, Odd Borgestrand. Årets bibelcamp har dette innholdet: 30.juni 8.juli: Bedehussang i Grenseland med en rekke kjente sangere, musikere og talekrefter juli: Rom for alle, tradisjonell familieuke på tvers av generasjoner vi skulle løse utfordringen med hvor vi kunne samles til våre faste møter. Dette ordnet seg på en fantastisk god måte ved at vi fikk bruke Mari menighetssenter hver søndag ettermiddag. Vi ønsker på denne måten å uttrykke en stor takk til våre venner i Mari menighet. Tusen takk for velvilje og imøtekommenhet i denne spesielle situasjonen! Vi ønsker Guds velsignelse over alt det gode arbeidet som gjøres ut fra Enebakk og Mari menigheter, og takker Gud for at vi alle kan være med på å formidle evangeliets gode nyheter i bygda vår. Hilsen Pinsemenigheten Betel Ny traktor Roar Eriksen pastor Traktoren på Enebakk kirkegård havarerte før nyttår, og etter søknad til Enebakk kommunestyre ble det akseptert å bruke deler av overskuddet fra kirkegårdsutvidelsen på Mari til innkjøp av en ny traktor. Bibelcamping på Fangekasa Fangekasa i Aremark er blitt et kjent begrep landet rundt, og den entusiastiske dugnadsgjengen på stedet inviterer i år til bibelcamp for 29.gang. Bibelcampen varer fra 30.juni til 29.juli juli: Barn og ung. For familier med barn og tenåringer juli: Hælja. For ungdom i alle aldre 29.juli: Fangekasa Festival-dag. Blant sangkreftene under Bedehussang i år vil du møte blant andre Reflex, Garness, Lars Mørlid og Peter Sandwall, Marianne Juvik Sæbø, Stig Sjøberg, Gunstein Draugedalen, Frøydis Grorud m.fl. Blant talerne under årets bibelcamp kan nevnes Asbjørn Kvalbein, Petter Skauen, Jens Petter Jørgensen, Geir Harald Johannessen og Per Anders Nordengen. Borgs nye biskop, Atle Sommerfeldt vil tale under fellesgudstjenesten søndag 8.juli. Du kan lese hele programmet på

15 Enebakk Døpte Kevin Solberg Barkenes Phillip Martinaj Linn-Angelica Sundby Aas Sofie Stensrud Bleka Benjamin Hofseth Breivik Daniel André Jonassen Avaldsnes kirke Ada Augusta Mascolo Ann Kristin Tiller Sofie Kristine Sørlie Strømmen kirke Mari Kevin Amundsen Isak Berggren David Korsæth Sofie Aarseth Hedda Wigand Berntsen Akershus Slottskirke Mathea Traa Kjus Even Leander Korsmo Miriam Andersen Krogh Slekters gang Ektevigde Pinsefest på Oscarsborg Andre pinsedag har menighetene i Follo en felles gudstjeneste på Oscarsborg festning i Drøbak. I år er det den kjente TV-pastoren Egil Svartdahl som er predikant. Det vil også bli markert at Follo prosti nå deles i to, og begge de nye prostene, Sven Holmsen og Hege Fagermoen, vil delta. Gudstjenesten legges opp slik at den skal passe både for barn og voksne. Prester og lekfolk fra hele Follo vil delta. Gudstjenesten starter kl. 12, og det settes opp båttransport fra Drøbak. GAVER TIL MENIGHETSBLADET Siden forrige oversikt har vi mottatt gaver til bladet fra følgende: Ivar Bakke, Ytre Enebakk Britt T. Evensen, Ytre Enebakk Sigmund Johan Sundby, Flateby Slik lød temaet for apriltreffet på Flateby. Hver 3.onsdag i måneden har Kirkeringen invitert til formiddagstreff på Flateby menighetshus fra De andre temaene i år har vært Takknemlighet, På vandring/reise og Påsketradisjoner. Et mål med treffene er at vi skal kunne dele erfaringer rundt temaene og utdype det som har vært sagt. Dette har vært berikende for oss alle, og vi blir stadig mer åpne i forhold til å dele minner og erfaringer og lytte til hverandre. Møteformen er uhøytidlig med mye sang av forskjellig slag, og Det lune hjørnet Mari Eva Forsberg og Tore Sikkerbøl. Kirsten Sundby Aasen, Ytre Enebakk Dorte Ungersness, Enebakk Henriksen, Enebakk Takk for gavene på tilsammen kr DU kan gjøre en forskjell! hører også med. Vi er så heldige at Thore Vestli, som nå bor i Fetsund, tar turen tilbake til Flateby og er vår faste pianist. En enkel varmrett, eller brødmat, kaffe og en kakebit hører også med, samt loddsalg og god tid til å prate rundt bordene. Frammøtet ligger rundt 20, og det er plass til flere. Det har vært gledelig med oppmøte fra både Kirkebygda og Ytre Enebakk så slik knyttes bygda vår sammen. Bli med du også! Kirkeringen på Flateby Enebakk Døde Astrid Botten Gunda Helene Heggelund Kåre Jostein Bleka Marie Sevaldsen Jens Leonard Slette Astrid Karin Dammerud Stein Erik Lund Mari Marit Johanne Johansen Lisbeth Bekkelund Reidar Estensen Britt Tømte Evensen 15 Kvinnenes bønnedag Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres alltid den første fredagen i mars. Slik var det også i år, og i Enebakk var kvinnene denne gang samlet på Emaus i Kirkebygda. Under møtet ble det gitt kr til kvinnerettede bibelprosjekter i Malaysia. Takk for gaver Mari menighetsråd takker for gaven som ble gitt i anledning Solveig Arnolda Johannessens begravelse. Gaven vil bli brukt på Sareptas Krukke (familiearbeidet i Mari menighet). Mari menighetsråd takker for gaven til Mari kirke som ble gitt i anledning Reidun Synøve Egebergs begravelse. Gaven er benyttet til innkjøp av puter i kirkebenkene. Mer om brudestolene I forrige nummer hadde vi et oppslag om brudestolene i Mari kirke. Fra Dorte-Marie Ungersness har vi fått opplyst at det var bondekvinnelaget som ga penger til brudestoler både til Mari og Enebakk kirke. De ga også blomstervaser i sølv og messehagler til begge kirkene. Hun sier videre at stolene i Mari er en kopi av stoler som stod på Bjerke. Takk for utfyllende informasjon!

16 Gudstjenester i Enebakk Mai 17. mai 1000 Enebakk kirke Familiegudstjeneste 1000 Mari kirke Familiegudstjeneste 19. mai 1200 Enebakk kirke Konfirmasjon 1400 Enebakk kirke Konfirmasjon 1200 Mari kirke Konfirmasjon 1400 Mari kirke Konfirmasjon 20. mai 1100 Enebakk kirke Konfirmasjon 1100 Mari kirke Konfirmasjon 1300 Mari kirke Konfirmasjon 27. mai 1100 Amfiet bygdetunet Friluftsgudstjeneste Juni 3. juni 1100 Enebakk kirke Konfirmasjon 1300 Enebakk kirke Konfirmasjon 1100 Mari kirke Konfirmasjon 10. juni 1100 Flateby Gudstjeneste 1100 Mari kirke Gudstjeneste 17. juni 1100 Mari kirke Gudstjeneste 24. juni 1100 Enebakk kirke Gudstjeneste Juli 1. juli 1100 Mari kirke Gudstjeneste 8. juli 1100 Enebakk kirke Gudstjeneste 15. juli 1100 Mari kirke Gudstjeneste 22. juli 1100 Enebakk kirke Gudstjeneste 29. juli 1100 Bygdetunet Olsokgudstjeneste August 5. august 1100 Mari kirke Gudstjeneste 12. august 1100 Enebakk kirke Gudstjeneste 19. august Pilegrimsvandring 26 august 1100 Flateby Gudstjeneste September 2. september 1100 Mari kirke Familiegudstjeneste 9, september 1100 Enebakk kirke Høsttakkefest Kontonummer for gaver til menigheten: Formål Kontonummer Menighetsbladet Kirke på Flateby Kateket i Mari menighet Menighetspedagog i Enebakk menighet Mari menighets misjonsprosjekt i Egypt Enebakk menighets misjonsprosjekt i Egypt Merk talongen Misjonsprosjekt Den norske kirke Enebakk kirkekontor Ignaveien 4, 1912 Enebakk Kontortid: mandag-torsdag Telefon: Telefaks: Ansatte kan treffes etter avtale: Sokneprest i Enebakk: Lars Inge Magerøy Privattelefon: Sokneprest i Mari: Jostein Tegnér Telefon Kirkeverge Grete Dihle / Hovedorganist Håvard Oudenstad Privattelefon: Kateket i Mari menighet Ole-Jørgen Andersen Telefon Menighetspedagog Bent Erik Moen-Arnesen Telefon Enebakk kirkelig fellesråd: Leder Unni Bøhler Kronaveien Enebakk Telefon Enebakk menighetsråd: Leder Kjetil Aambø Rugveien 24 A, 1912 Enebakk Telefon Mari menighetsråd: Leder Torgeir Onstad Grevlingvn. 42 B, 1914 Ytre Enebakk Telefon:

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2014 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og alle barna som skal begynne nå i august har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 01.09 Aksel 2 år Hipp Hurra!!! 02.09 Forsvarets musikk-korps 36 05.09 06.09 Isabel 2år Hipp Hurra!!! 07.09 Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde 08.09 Aktivitet

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Periodereferat FSK uke 48-52

Periodereferat FSK uke 48-52 Periodereferat FSK uke 48-52 Turer: I denne perioden har det blitt turer til litt forskjellige steder. Været (snø)har utfordret oss noen ganger så da har vi valgt å spise i barnehagen og gått en tur i

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer