Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnagentene inntok Enebakk kirke"

Transkript

1 Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men alle var utstyrt med id-kort med navn og fingeravtrykk, så de var kanskje ikke så farlige likevel? Det viste seg å være en gruppe tredjeklassinger fra Enebakk og Flateby, som var med på opplegget tårnagenter i kirken, under ledelse av sjefsagentene Bent Erik Moen-Arnesen og Jofrid Sherlock Holmes Kongsnes. De unge agentene fikk en liten opplæring i hvordan de skal legge merke til detaljer, før de ble inndelt i to grupper. Den ene gruppen var med opp i tårnet, mens den andre løste mysteriet med det forsvunne altersølvet inne i kirken. De ivrige detektivene måtte bruke ordbok og bibel og løse flere vanskelige oppgaver for å finne sølvet. Med litt hjelp av sjefsagentene gikk Agentene løser en oppgave på prekestolen Klokkene i tårnet studeres ivrig. det heldigvis bra! De som var med i tårnet, fikk høre historien om de tre klokkene, og prøve å få lyd i dem. Den dramatiske historien om da den store klokka ble stjålet av Karl XII sine soldater, vakte interesse. Å få med seg utsikten fra kirketårnet var også verdt turen opp alle de bratte trappene. Og etterpå byttet gruppene. Til slutt var det grillpølser og is ute på parkeringsplassen. Både små og store agenter var godt fornøyd med opplegget, som trolig blir gjentatt neste år. Men da med nye agenter. Tårnagentene er et nasjonalt tiltak i Trosopplæringsreformen, og er utarbeidet av Søndagsskoleforbundet. Opplegget har fått god PR ved at NRK Super har vist serien Tårnagentene ved juletider. Det kan legges opp på flere måter, men hensikten er å gjøre barna bedre kjent med kirken, kirketårnet og bibelen. Og det skal være spennende! foto: Enebakk Avis LIM Alterringen prøves ut mens Bent Erik forklarer Jofrid Sherlok Holmes Kongsnes

2 2 Treffpunkt Etter skoletid Soul Children Babysang Myldrekveld KRIK Sareptas Krukke Speidere Tårnagenter Søndagsskole Forvirret? Dette er betegnelser på noen av de tilbudene kirken har til barn og unge i kommunen vår. Og da har vi ikke nevnt konfirmasjonsopplegget. I tillegg kommer det som gjøres i andres regi, på Emaus i Kirkebygda og Misjonshuset og Betel i Ytre. Til sammen er det ikke lite som skjer! Kirken har en stillingsressurs på 1,3 ansatte til å drive dette arbeidet. Det er ikke mye! Vi er helt avhengig av frivillig innsats, og heldigvis er det mange som stiller opp. De ansatte lønnes dels av innsamlede midler, dels av tilskudd fra kommunen og Gi arven videre! bispekontoret. Enebakk og Mari er fremdeles blant de menighetene som ikke har fått statlige trosopplæringsmidler. Vi kunne gjort mye mer med flere midler, men er stolt av det som gjøres med begrensede ressurser. Honnør til kateket Ole-Jørgen Andersen og menighetspedagog Bent Erik Moen-Arnesen, og alle som gjør en frivillig innsats! Vårt land har en lang tradisjon som en kristen nasjon. Mye av trosopplæringen foregikk lenge i skolen, hvor kristendomsfaget stod sterkt. I dag er dette faget erstattet av RLE (religion, livssyn, etikk), hvor undervisningen skal være nøytral og objektiv. Elevene skal lære om kristendom, islam, buddhisme, humanetikk etc. på samme måte. Dette har skapt et stort underskudd på kristen kunnskap, spesielt hos det flertall av barna som er døpt og tilhører kirken. Hvordan kan det bøtes på? Først og fremst er det også på dette området foreldrenes ansvar hva barna skal bli opplært i. Det viktigste er det som skjer hjemme! Men mange foreldre ønsker hjelp med opplæringen, i tillegg til at de gjerne vil at barna skal komme inn i et trygt og godt miljø. Det er her menighetenes tilbud kommer inn. De fleste oppleggene har plass til flere! Den kristne arven og de kristne verdiene representerer et viktig fundament i vårt samfunn. Hvis dette forvitrer, vil det medføre et stort tap, både for samfunnet og for enkeltmennesker. Det er nå vi har mulighet til å bringe arven videre til neste generasjon! Lars Inge Magerøy Enebakk er et forbilde i å forvalte kirker Riksantikvaren på besøk i Enebakk kirke Enebakk er et forbilde i å forvalte kirker, sa riksantikvar Jørn Holme i sin tale i Enebakk kirke søndag 11. mars. Med det siktet han spesielt til restaureringen av Enebakk kirke, som ble gjennomført for et par år siden. Det vanket ros både til kirkens egne folk, med kirkeverge Grete Dihle og prosjektleder Per Kongsnes i spissen, og til kommunen, som finansierte restaureringen. Han var glad for at det hadde vært et godt samarbeid mellom menigheten, kommunen og riksantikvaren, selv om det var noen utfordringer underveis. Holme understreket hvilket klenodium Enebakk kirke er, og kalte den et av de viktigste historiske kirkebygg i Norge. Vær stolt av kirken deres, dere eier en juvel! sa riksantikvaren. Før Menighetsblad for Enebakk og Mari Redaktør Lars Inge Magerøy Adresse: Kirkekontoret, Ignaveien 4, 1912 Enebakk Telefon: Telefaks Giro kto Redaksjonsutvalg: Lars Inge Magerøy, Enebakk, Ivar Ola Opheim, Flateby, Eva Årre, Ytre Enebakk, Are Seierstad, Enebakk gudstjenesten fikk han en omvisning i kirken, bl.a. i tårnet, der han fikk se hvilke arbeider som er utført. Holmes besøk fant for øvrig sted på dagen 2 år etter at tårnet (spiret) ble heist på plass igjen etter den store reparasjonen. Riksantikvaren deltok også under kirkekaffen i kapellet, hvor det var stappfullt. Her ble han intervjuet av leder i menighetsrådet, Kjetil Aambø. Holme understreket at han som riksantikvar ønsker å være løsningsorientert, og bidra med å finne flinke fagfolk til restaurering av kirker og andre verneverdige bygg. Vern gjennom bruk er ledetråden nå, fortalte Holme. Og det er nok å ta fatt på: 900 av landets ca 1600 kirker er under antikvarisk beskyttelse. Den største utfordringen er å vite hva som skal gjøres med kirker som står på steder som i dag er fraflyttet. Jørn Holme var invitert til Enebakk av et gudstjenesteutvalg under menighetsrådet. Mange ga uttrykk for at det var et positivt og interessant besøk.

3 3 GRATULERER MED DAGEN DET ER PINSE! Gratulerer med dagen! Vi sier det til hverandre på 17. mai, nasjonaldagen vår, Norges fødselsdag. Og minner hverandre om vår historie og om folket vi er en del av. Gratulerer med dagen! Vi kan godt si dette til hverandre også på pinsedag. For denne dagen er kirkens fødselsdag. Kirken vi tilhører har også en historie og en begynnelse. Pinsedag i Jerusalem, 50 dager etter at Jesus hadde stått opp fra graven, begynte kirken. Grunnleggeren selv, Jesus, var ikke der, det var bare disiplene hans som var samlet. Men så kom Den Hellige Ånd til disiplene, og med ett var Jesus til stede, usynlig, men likevel nær. En bursdag for alle slik er 17. mai for folket, og slik er pinsen for alle som tilhører den kristne kirke. Du som leser dette akkurat nå, er kanskje medlem av Den norske Kirke, eller et av de andre kirkesamfunnene som finnes i landet vårt? På 17. mai holdes det mange taler om hvorfor vi feirer dagen. På samme måte skriver vi her litt om hvorfor vi feirer pinse. Slik at vi kan vite om historie og kjenne at vi hører til. Vi ser bakover på fødselsdagene. Og finner dager og år som vi kan takke for, samtidig som vi også kan se mørke flekker. Slik er det også med kirkens historie. De mørke flekkene er dessverre der, og vi kan ikke bortforklare eller unnskylde dem. Men sannelig finnes det mange gode ting i kirkens historie også! Ikke minst mennesker som har levd troen på Kristus og kjærligheten hans ut til andre mennesker. Noen av dem har ført til at vi også har kommet til å bli en del av kirken, og dens tro. Vi ser fremover også på slike dager, og kommer med gode ønsker for jubilanten. Noen er spørrende eller bekymret for kirkens fremtid. Kommer folk til å fortsette å bekjenne troen på Jesus? Hva med barna, og generasjoner etter dem? Den Hellige Ånd har gjennom 2000 år holdt liv i kirken. På samme måte som pusten holder liv i oss. Ånden er den som fornyer og gir liv og tro. Hver gang et menneske døpes kommer Ånden for å bo i oss. Slik er det for alle som er døpt, enten vi har vår barnetro, eller har parkert den, eller hva vi har gjort. Ånden vil stadig berøre og fornye. Selskap! På 17. mai samles vi på mange forskjellige steder det er godt å feire sammen. Pinsedag ringer kirkeklokkene til selskap også i Enebakk. Og 2. pinsedag inviterer vi til stor felles-bursdag på Oscarsborg festning. Det er godt å feire pinse sammen også gratulerer med dagen og kirken! Sven Holmsen Prost i Nordre Follo Ny prost i nytt prosti Med virkning fra 1. mai er Follo prosti delt i to: Søndre og Nordre Follo. Enebakk skal tilhøre Nordre Follo, sammen med Ski og Oppegård. Vår prost vil nå ha kontor i Ski, mot tidligere i Ås. Det gamle Follo prosti var et av Norges mest folkerike, og omfattet hele Follo-regionen. Delingen gjør at vårt nye prosti blir mindre og mer håndterlig. Vi regner med at vi får se mer til prosten også i Enebakk enn vi har gjort til nå. For ett år siden sluttet Knut Lein som prost. Etter det har Sven Holmsen vært konstituert som prost i Follo. Han er nå utnevnt til prost i Nordre Follo, og fortsetter altså som prost i vårt distrikt. Sven Holmsen er 57 år, og oppvokst i Oslo. Han har vært sokneprest i Kolbotn siden Før det var han prest i Nordstrand og Ljan i Oslo, og tidligere skoleungdomsprest. Han er gift, har tre barn og fire barnebarn. Sven har lang erfaring som prest, og vi ser fram til å samarbeide med han i tida som kommer. Vi har stilt han noen spørsmål i anledning av at han går inn i sin nye stilling. Hvordan ser du på å ta fatt som prost i Nordre Follo? - Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven. Det er spennende å bygge opp et nytt prosti, med et nytt prostesete i Ski. Jeg har arbeidet 4 år som sokneprest i Kolbotn, og kjenner Oppegård-menighetene godt. Det siste året har jeg også blitt bedre kjent i Ski og Enebakk som fungerende prost i Follo. Dermed kjenner jeg terrenget litt, og vet at det er varierte og aktive menigheter jeg skal være prost for. Hva ønsker du å prioritere i ditt arbeid? - Prostens viktigste oppgave er å være leder for prestene. Jeg er opptatt av at prestene skal trives og få mulighet til å utvikle seg gjennom det arbeidet de står i. Jeg vil gjerne være en som oppmuntrer og inspirerer, både prester og andre ansatte, menighetsråd og fellesråd, i tillegg til de frivillige. For prosten har også et ansvar for å bidra til at ansatte og frivillige arbeider godt sammen i menighetene. Hvilke fordeler ser du ved at det gamle Follo prosti nå er delt? - Siden det nye prostiet bare er Prost Sven Holmsen halvparten så stort som det gamle Follo prosti, og det blir færre prester å være leder for, blir det lettere for meg å komme rundt i menighetene. Dessuten får jeg mer tid til å være «vanlig» prest i Ski-området, der prosten skal ha mye av sin menighetstjeneste. Det er jeg glad for, siden jeg trives godt med de «vanlige» preste-oppgavene også. LIM

4 4 Hjelp oss å hjelpe! Det er lederen av Frivillighetssentralen i Enebakk, Lotte Sandvik, som kommer med oppfordringen. Vi har slått av en prat med henne, for å bli litt mer kjent og høre litt om hvilke aktiviteter de kan tilby. - Jeg er 42 år og født på Flateby, men flyttet da jeg var liten. Flyttet tilbake i 2001, da vi bygde hus. Vi ønsket trygge oppvekstvilkår for datteren vår, forklarer Lotte. Hun synes bygda bærer preg av mange innflyttere med mange positive og engasjerte folk som det er lett å bli glad i. Variert bakgrunn Lotte har bodd flere steder, og hatt mange ulike jobber. Det kommer godt med i denne jobben. Hun liker å strikke og tove tøfler. - Det har jeg også lært flyktningene å gjøre i tillegg til at vi har hatt eget tøffelkurs her på sentralen. Jeg har også drevet et enkeltmannsforetak med partyfiksing, sydd kostymer og arrangert store events. Lotte arrangerte svømmekurs for 45 barn i 2009 med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Hun liker å engasjere seg i lokale begivenheter. - Nå som det er min hverdag, føler jeg at jeg har skutt gullfuglen. Jeg liker å jobbe med mennesker, og være til nytte for andre. Noen kan vel mene at vi gjør mer enn vi strengt tatt trenger, men vi hadde ikke gjort det uten at vi hadde hatt glede og lyst til å gjøre det. Stor variasjon Lederen av Frivillighetssentralen jobber i en 100 % stilling, og sentralen tilbyr veldig mange forskjellige aktiviteter. Mange vet litt av det de driver med, men de fleste blir overrasket når de hører omfanget. - Vi gjør mye arbeid for de eldre i bygda, vi kjører ut mat en dag i uka for kommunen. Hver søndag har vi kafe på Ignagard, og så har vi servicevogn; kiosktralle på Kopås og Ignagard. Mandagslunsjen er åpen for alle, da er det flest eldre som er her. Det er god mat her, som er laget av flotte damer som kan sitt fag. - Det er ikke alltid stor inntjening, og noen ganger så er ikke oppmøtet så stort. Men det er viktig for noen at vi kommer, og det gir stor glede for de som er frivillige, understreker Lotte. Onsdager klokken er det babysang på sentralen, da synger og koser de seg med de minste. Det er servering av vafler og kaffe. De som vil, er hjertelig velkomne da. - Etter at jeg begynte i februar i fjor så har det vært et godt samarbeid med kommunen, og særlig NAV om flyktningene i bygda. Vi har treff med flyktningene hver tirsdag fra klokken , den tiden brukes til å snakke sammen, strikke, lage mat, hjelpe til med privat papirarbeid, som er vanskelig for dem å rydde opp i selv. Frivillighetssentralen har vaktmestertjenesten på Flatebysenteret, og Lotte forteller at de har en fantastisk flyktningeguide som heter Anne Sivertsen. - Hun har hovedansvaret for vaktmestertjenesten og gjør mye selv. Hun er et rivjern i tillegg til at hun organiserer, smiler Lotte, og legger til: På tirsdager, når vi har flyktningeguidetjeneste, trenger vi til stadighet flere guider, så det er bare å ta en telefon, eller ta en tur innom. All innsats kan føres opp på CV, og Lotte skriver gjerne attester som kan brukes i arbeidssøkersammenheng. Dersom noen har lyst til å bidra økonomisk, så minner Lotte om at de nå nettopp har blitt registret i frivillighetsregisteret, slik at de kan få andel av Grasrotandelen. Mindre byråkrati mer klemmer Vi hører ofte blant de frivillige at de trives såpass godt at de kaller sentralen for sitt andre hjem. Det er veldig høyt under taket, og stor aksept for de forskjellige mennesketyper som vi er, ler Lotte. Smilet og latteren sitter løst, det er lett å skjønne hvorfor hun fikk jobben i konkurranse med mange sterke søkere. - Vi har en lett, ledig tone og tuller og tøyser mye. Vi er veldig heldig stilt, og har en filosofi om å ha mindre byråkrati og mer klemmer. Det er jo selvfølgelig krav om regnskapsføring, og vi fører og rapporterer over frivillige timer til Kulturdepartementet. Jeg vil understreke at vi har et flott styre med en god styreleder som jeg samarbeider godt med. De er med på å ta viktige avgjørelser. Jeg har også en frivillig hjelper som heter Hilde Hestenes som er til stor hjelp. Hun er blitt en del av sentralen og jeg setter veldig stor pris på hennes selskap og hjelp. Er det noen som vil gjøre en innsats, så minner Lotte om at hun treffes på telefon: , eller på Facebook. Vil du bidra med tippemidler, husk organisasjonsnummer til grasrotandelen. Vi avslutter intervjuet med å følge oppfordringen om mer klemmer, og deler ut en stor klem til en leder med et ditto stort hjerte for de frivillige på Flateby og i hele bygda. Starten på det hele Vi tar et raskt tilbakeblikk på starten. Tormod Berger, mangeårig

5 Etter skoletid på Flateby ble startet opp igjen etter jul, etter at det hadde ligget nede noen år. Og det har slått an! Hver tirsdag kl kommer det elever fra Stranden skole til menighetshuset. Der blir de møtt av voksne, både ansatte og frivillige, som ønsker dem velkommen. De skriver seg inn for dagen med navn og klasse, velger aktivitet de styreleder i Frivillighetssentralen, var med fra den spede begynnelsen for snart ti år siden. - Det var en litt spesiell start på dette. I mars 2003 ble det holdt et stort møte i kantina på Ignagard med diakon Mari Wirgenes. Hun holdt foredrag om omsorg og diakonalt arbeid, det å ta vare på hverandre i menigheten og i kommunen. Ganske mange møtte, også ordføreren. Berit Lisbeth Strand og jeg m.fl. var med fra Enebakk menighet. - Wirgenes sa at man i årevis har holdt på å klage over Tordenskiolds soldater i frivillig arbeid. Hvorfor er det bare noen få som skal få lov til å bety noe for andre? Det sitter mange hjemme og venter på å bli brukt, å få bety noe for noen. Jeg forslår at dere starter en Frivillighetssentral. Da så Berit og jeg på hverandre, og hvisket: Ja, det skal vi gjøre! Og det gjorde de. Berger var da leder i Enebakk menighetsråd, og gikk inn i styret som menighetens representant. Berit ble først frivillig leder fra høsten 2004, etter at daværende ordfører Tore Tidemann engasjerte seg i saken. De startet tidlig med babysang og søndagskafe på Ignagard for å nevne noe. Siden ble det mer penger, og Berit fortsatte som lønnet leder, til Lotte tok over i fjor. IOO Full fart etter skoletid vil begynne på, og mange setter seg straks inn på lekserommet og åpner skolebøkene. Der inne møter de oftest Geir Tøråsen som leksehjelper. Bare en sjelden gang dukker det opp en leksefloke som vi voksne har like store problemer med å løse som barna. Når alle barna har kommet er det samling rundt bordet til måltid med brød, pålegg og melk. Nina Christiansen sørger for at kjøkken og matvarer er på plass. En gang i blant er det noe ekstra godt som dukker opp. Pølser er naturligvis populært! Barna har bra med matlyst og vi har måttet begrense inntaket til maksimum fire brødskiver per person! Matlysten tyder uansett på at trivselsfaktoren er høy. Etter måltidet samles vi til en bibelfortelling. Den er det menighetspedagogen som står for. På denne 5 måten settes det hele inn i en større sammenheng. Det er menigheten som driver arbeidet og vi vil formidle det vi tror på. Etterpå fordeler barna seg på lekser og aktiviteter. Leksetilbudet har faktisk blitt så populært at det hender det er problemer med å få plass på lekserommet. Det er morsomt å se hvordan barna trives med det tilbudet vi har. Gode gamle spill som Svarteper, Ludo og Kinasjakk er populære. Jofrid Kongsnes lærte bort en lek fra sin barndom som handlet om å vippe en pinne med en annen pinne. Alt som krevdes var to pinner og to mursteiner. Det ble kjempepopulært. Hvem hadde trodd at dagens barn kunne få så mye glede ut av to enkle pinner? Joda, vi har utfordringer! Vi har flere ganger måtte jobbe med høyt lydnivå, barn som ikke vil høre, bibelhistorier som skal kritiseres, løping og roping. Men vi blir stadig bedre kjent med barna, stadig mer glad i dem og opplever at tilbudet er meningsfylt for både dem og oss. Her får de god kontakt med voksne i alle aldere som har ekstra tid til å være sammen med dem og skape fine og trygge rammer for både lekser og lek. Dette skrives med en flott tirsdag friskt i minne. Kirkegårdsarbeiderne Ola og Arve hjalp oss denne dagen med grilling ute i vårsola og snekring av fuglekasser. Eva stod for deilige vafler og 31 barn hadde nok å glede seg over sammen med oss. Slikt blir det gode minner av for både oss og barna! Bent Erik Moen-Arnesen

6 6 Planer for gravplass på Flateby Det er store planer for utvikling av Flateby sentrumsområde. Nytt og spennende boligfelt, nytt kjøpesenter og ny bussterminal. Inn i denne planprosessen følger også en ny gravplass. Fellesrådets mål er at denne gravplassen skal bli et vakkert parkområde til ro og ettertanke, som en kontrast til et pulserende handelsliv på andre siden av FV 120. Arealene foreslås knyttet sammen med en undergang under fylkesveien. Gravplasstomta ligger ved Flateby menighetshus og er på 16 da. Det vil bli etablert kistegravplasser, urnefelt og en minnelund for anonyme graver, samt et eget felt for muslimer. Gravplassen legges til rette for medlemmer av andre trossamfunn som har fått utvidede rettigheter gjennom en revidering av gravferdsloven i En ny gravplass på Flateby er valgt framfor en utvidelse av Enebakk kirkegård og ferdigstillelse er stipulert til Kirkebygg og livssynsnøytralt seremonirom Allerede i 1980 vedtok Enebakk kommunestyre at det skal bygges en kirke på Flateby. Det ble kjøpt en tomt i Melgårshagan, men da det i 2009 ble bestemt at det skulle etableres en gravplass på Flateby, vedtok fellesrådet å vurdere flytting av kirkebygget fra OF 6 til OF 11. Kirkebygget tenkes sentrert på tomta. Bygget, som har arbeidstittel Flatebytunet, skal blant annet inkludere et sakralt rom og et livssynsnøytralt seremonirom. Fellesarealene kan blant annet disponeres til minnesamvær, kirkekaffe og ungdomskafé. I kartet er det skissert inn eiendomsgrensene for OF 11 gravplasstomta. Flateby menighetshus, tidligere Stranden bedehus, ligger til venstre, kloss inntil fylkesvei 120. Annen sentrumsutvikling vil bli etablert på motsatt side av fylkesveien. Stillerom Det skal også etableres et stillerom for bønn og ettertanke. Stillerommet kan enten integreres i kirkebygget eller som en del av parkanlegget som et gammeldags lysthus av busker eller murt opp av steinelementer. Gravplassen som rekreasjonsområde Gravplasstomta er relativt flat og har en nydelig utsikt mot Øyeren. Det er mange besøkende til de to andre kirkegårdene, og det er naturlig å anlegge gravplassen som en liten oase et rekreasjonsområde som er tilgjengelig for alle. Plantevalget på selve gravplassen må ta hensyn til at utsikten beholdes. Beplantningen for øvrig må være romslig, og bestå av noen ruvende trær, hekker mellom feltene og tydelige interne veier. Og med noen iøynefallende staudebed ved sitteplassene. Det bør være en allé av høye trær inn mot kirkebygget. Denne vil kunne danne et staselig og høytidelig inngangsparti, som også kan framheves ved lyssetting når det er mørkt. Det bør legges til rette for et samarbeid med Historielaget for å vurdere stier i tilknytning til eksisterende stinett, og en vurdering av om noe skal etableres med tanke på det tidligere Flatebygodset. Grete Dihle Faktaopplysninger: - Gravplass for 400 kistegraver, 200 urnegraver og minnelund. Eget felt for muslimer. - Parkeringsplasser og garasje. - Kirkebygg og livssynsnøytralt seremonirom. - Universell utforming av uteog inneareal. - Hensyn til kulturmiljø og kulturminner, med spesiell vekt på det visuelle uttrykket.

7 DÅP PÅ PÅSKEDAG I ENEBAKK KIRKE 7 To Enebakk konfirmanter ble døpt på selveste påskedagen i Enebakk kirke. Ada Mascolo og Ann Kristin Tiller fra Flateby hadde valgt denne dagen for å bli døpt. Fra kirkens første tid var påskedag den store dagen å bli døpt på. Noen ble også døpt om natten mellom påskeaften og påskedag, i overgangen fra mørke til lys, omtrent slik at man skulle bli med Jesus i oppstandelsen. Det var med på å markere den store overgangen fra å være ikke-døpt, til å være døpt. I dåpsliturgien sier vi jo fortsatt Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Det betyr at vi ber Gud bevare overgangen fra å være ikke-døpt til å være blant de døpte. Den overgangen ble også markert med klær. Ada og Ann Kristin hadde hvite kapper på seg på dåpsdagen og det er jo symboler på overgangen. Skulle vi gjort som i gamle dager, så skulle de kommet til kirken i gamle og slitte og møkkete klær, og så når de var døpt skulle de fått på seg rene hvite klær. Markere overgangen fra mørke til lys, markere underet som skjer i dåpen. Vi stiller jentene noen spørsmål: Hvordan opplevde du dåpsdagen? - Ada: Jeg opplevde den som utrolig viktig for meg, fordi det er forstadiet til konfirmasjonen min. Og nå forstår jeg fullt og helt hva kristendommen går ut på! - Ann Kristin: Spennende, det var litt annerledes enn det jeg har vært med på av dåp. Det var jo litt mer spesielt med å ha det på første påskedag! Betyr påsken noe for deg? - Ada: Påsken betyr mye for meg, både fordi det er en tid med familiesamling og god mat, og tradisjoner. - Ann-Kristin: Nei, jeg ser ikke påsken som noe spesielt! Hva har vært det fineste i konfirmantiden så langt? - Ada: Konfirmasjonsleiren, virkelig. Helt fantastisk opplevelse. - Ann Kristin: Det fineste er vel konfirmantleiren og dåpen. Gleder du deg til konfirmasjonen? - Ada: Maten og familiesamlingen. - Ann Kristin: Ja, men jeg kommer aldri til å bli helt kristen fordi en liten del av meg kommer til å være buddhistisk! Har du noe godt råd å hviske i øret til de som leder konfirmantarbeidet neste år? - Ada: Vær muntlig aktive i kirka når det kommer opp diskusjonstemaer osv. Da blir det mye mer artig! Vi tar med oss innspillene og sier jentene takk for svar. Vi ønsker dem lykke til med innspurten til konfirmasjonen. De er to flotte representanter for en fin gjeng med konfirmanter i Enebakk kirke. JT Fellesrådet på befaring Tirsdag 17. april var fellesrådets medlemmer på befaring for å bli kjent med hele sitt ansvarsområde. Prosten og rådmannen var også med på turen. Omvisningen ble ledet av kirkeverge Grete Dihle og startet i Ytre Enebakk hvor Mari kirke, kapellet, menighetssenteret og kirkegården ble vist fram. Deretter var det en tilsvarende omvisning i Enebakk kirke, kirkegård og den nye parkeringsplassen. Siste del av befaringen var på Flateby, hvor den nye gravplass- og kirketomta ble besiktiget sammen med menighetshuset. Fellesrådet har i henhold til kirkeloven ansvaret for drift- og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene. Kirkevergen viste til at mye har skjedd de siste årene, og benyttet anledningen til å takke kommunen for de økonomiske bidragene. Det kom ros tilbake for alt som er utført, og for planene som foreligger, bl.a. for garasjebygg på begge kirkegårdene og gravplass på Flateby. Vår nye prost, Sven Holmsen, ga også uttrykk for at det var nyttig å bli bedre kjent i Enebakk. Fra venstre: Rådmann Kjersti Øiseth, ordfører Tonje A. Olsen, sokneprest Lars Inge Magerøy, prost Sven Holmsen, Bjørg H. Westerheim, Unni Bøhler (leder) og Anne H. Skjæret.

8 8 Etter en vellykket skogstur til Rausjø og et par andre samlinger, dro årets friluftsgruppe for konfirmanter fra Enebakk og Mari på havfisketur. Vi leide vår egen fiskeskøyte og hadde en flott tur på en av de varme dagene i mars. På eget havfiskekurs hadde vi forberedt oss godt med å lage våre egne tacler og Richard Sjursen hadde lært oss om teknikk og bruken av proft utstyr. Båten la ut fra Drøbak tidlig søndag morgen til kjente fiskeplasser. Også på årets tur konkurrerte vi om å få flest arter (poengfiske) og om mest vekt (vektfiske). Vi konkurrerte med Oslo havfiskeklubb sin båt, men ble nok slått i hvert fall i vektfiske, selv om vi fikk mye fisk. Friluftsgruppa er en av mange grupper som konfirmantene kan velge i ut fra interesse. OJA Friluftsgruppa på havfisketur Du lurer kanskje på hva dette litt rare navnet er for noe? Matethæs er det greske ordet for disippel. Grunnen til at vi kaller dette for en «disippelgruppe» er at vi ønsker å ta del i noe «litt større» sammen. Denne ny-oppstartede gruppa er for deg som er konfirmert og eldre i Enebakk. Vi møtes og har det gøy sammen vi prater, spiser, lurer på ting sammen og finner svar på ting sammen. Mange synes det også er spennende å utvikle seg som leder, og mange er derfor også med på å arrangere og delta på den årlige konfirmantweekenden på Sjøglimt! Vi inviterer nettopp deg til å prøve ut dette sammen med oss: En uforpliktende samling i april/ mai hvor vi blir kjent og planlegger hva vi skal gjøre det neste skoleåret. Her får du også vurdere om dette er noe for nettopp deg! Overnattingstur til speiderhytta på Rausjø spekket av opplegg! Masse koselige, interessante, morsomme og spennende samlinger i løpet av vinteren Mulighet for å bli med på neste konfirmantweekend En heftig mulighet til å utvikle deg som leder, menneske og kristen! Du vil kunne be om attest noe som ser veldig bra ut på en jobbsøknad! Og det beste av alt! Alt er gratis! (Men du må kanskje ha med egen mat på Rausjø) Høres dette bra ut? Ta kontakt med Heidi Olsen eller Kristian H. Aschim for mer info. For påmelding: Heidi Olsen på SMS eller gjennom gruppa «Matethæs» på Facebook! Det er allerede påmeldt 16 stykker. Vi gleder oss! Det håper vi du vil gjøre også Leir på Sjøglimt I helga april var det leir for konfirmantene fra Mari. Vi gjorde mye morsomt og lærte mye. Vi har lærte å danse Whiplash-dansen, fikk nynorsk høytlesning fra Høysangen takket være Tobias, hadde konkurranser og lekte en del. Vi lærte om Jesus og hans liv, vi lærte om hvorfor Jesus måtte dø på korset og vi fikk høre om hvordan vi kan ha kontakt med Gud og hvor vi kan finne et kristent fellesskap etter konfirmasjonstida. Vi var på nattmanøver som ikke var så veldig skummelt som man kanskje tror og vi laget noe som ble fremført på samtalegudstjenesten, med mange morsomme og spennende effekter. For ikke å snakke om at vi hadde noen drabelig gode måltider og koste oss masse. Kristian Hovland Aschim

9 kl 1200 Konfirmasjoner i Enebakk 2012 Enebakk Synne Bergmo Tina Ellefsen Edvardsen Ida Gundersen Eine Malin Flateby Marthe Thorvaldsen Foss Thomas Ødegård Gulstad Caroline Halmrast Vilde Indseth Holten Victor Riise Hvistendahl Thea Emilie Johansen Kaia Stubbene Johansen Nora Stubbene Johansen Camilla Jordheim Kevin Andre Lang Martin Schilling Lier Thomas Rudberg Maiken Strømsborg Vambeset kl 1400 Ada Augusta Mascolo Tomas Erikstad Nyblom Iselin Tveten Olimstad Patrick Pedersen Roland Mie Cecilie Rundereim Tobias Ingemar Ruud Anders Elias Ruud Emilie Siegel Pernille Therese Skarseth Carina Sundby Nina Jonsgard Westlie Simen Jonsgard Westlie Inger Johanne Østby kl 1100 Martin Thane Lange Godtfredsen Andreas Mørup Hansen Isak Jenssen Simen Bakken Lorentzen Jonathan Lunder Joakim Skutle Oppi Torbjørn Fjell Pedersen Marissa Pereira Kaja Johansen Sellæg Oda-Renate Taskerud Sevaldsen Sander Emil Heide Skaug Yngve Ramberg Skaug kl 1100 Hege Barkenes Erlend Christopher Larsen Birkeland Cecilie Strømsborg Ekeberg Kenneth Ringvoll Fodnes Anders Bjørkelid Hansen Rikke Hansen Kristine Hellstrøm Linn Mangen Hjellnes Håvard Holtop Mina Julie Kopperud Lina Kristine Lindblom Ingrid Eidsvold Marthinsen Steinar Slette Fredrik Troøyen kl Oda Kristin Bekkensten Vilde Hobøl Marte Klink Johansen Ragnhild Nilssen Jenny Synnøve Bu Nilssen Anne Opheim Sebastian Stubberud Stine Svendsen Ole Martin Thoresen Ann Kristin Tiller Sander Andreas Walle Hilde Killerud Ødegård Gabrielle Årre Mari kl Joakim Hvidsten Gamlem Eirik Haug Helene Lein Holtop Miriam Lein Holtop Kristoffer Nordhagen Dennis Eriksen Røkeness Stian Oppegaard Skøyum Martine Ege Vangsal Mia Ege Vangsal kl Sol Boberg Brathagen Sander Kokkim Knutsen Ken Emil Nikolaysen Malin Aaslie kl Markus Holth Arnesen Kristoffer Bergene Krister Aasli Bolstad Maiken Waarnhus Johansen Nichlas Richter Kystad Ali Kristoffer Njie Jørgen Ansethmoen Stalvik kl Aina Hatlebrekke Hannah Klinge Holtop Kasper Røed Knudsen Andrea Sandkvist Andrine Schøne Malin Skaslien Jonas Bjerke Aarhus kl Niklas Alexander Bjerkeland Hans-Martin Gundersen Madeleine Susann Holm Synne Hveem Benedicte Jensen Kamilla Søbye Jensen Anders Nyheim Elisabeth Sandmoen Fasteaksjonen 2012 Ny rekord! 9 I år var konfirmantene igjen med og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp. Resultatet ble Mari: kr og Enebakk kr Til sammen blir det kr Det er betydelig mer enn resultatet i 2011 (Kr ) og i 2010 (Kr ). Disse pengene går til de aller fattigste i verden og der er våre norske kroner mye verdt, slik at det blir mye god hjelp av dette. Takk til villige og flinke konfirmanter, foreldre som hjalp til og til alle som støttet prosjektet og gav penger. JT

10 10 Reiser du kollektivt? Jeg har tidligere bekjent i denne spalte at jeg hadde problemer med å velge kollektivt. Det var upraktisk, tok uforholdsmessig lang tid, og ikke minst: det var dyrt! Men nå er alt blitt meget bedre! Jeg har kommet til en ny erkjennelse, og det må jeg selvsagt fortelle i denne spalten. Det har først og fremst med pris å gjøre. Ruter har nemlig lagt om sonegrensene, og gjort det billigere å reise med bussen. Dette gjelder i alle fall fra nordre del av kommunen hvor jeg bor. Eller hva sier du til at en reise en vei til Oslo koster drøyt 20 kr, hvis du bruker 30 dagers billett? Og hvis du bare reiser inn av og til, slik jeg gjør, og bruker kupongkort, ligger prisen på 45 kr en vei. Også det er billig, i sammenlikning med bil. Det er 4 mil til byen fra meg, og bare bensinutgiftene blir minst like store som kollektivprisen. Hva så med de andre faktorene som jeg la frem den gang? Om det upraktiske for oss som må skifte mellom flere transportmidler, og ikke minst: tidsbruken! Jeg må altså reise med tre transportmidler for å komme meg på jobb, og det er alltid en liten usikkerhet knyttet til når jeg ankommer om morgenen. Men takket være fleksitid og det forhold at det nå er et godt utbredd kollektivnett med ulike reisealternativer i hovedstaden, har jeg funnet mitt eget opplegg som stort sett fungerer bra. Og så har jeg samtidig litt spenning underveis. Når alt klaffer bruker jeg 1 time og 15 min på mine tre transportetapper hver vei. Dessuten: Så lenge det er mulig å sove seg nedover eller hjemover kan man jo se anderledes på tidsbruken. Og så slipper man å skrape ruter på frostdager og å ergre seg over alle bilkøene. Så dermed har jeg en oppfordring til alle dere som fortsatt bruker bil: Tenk på miljøet! Tenk på din egen lommebok! Spar bilen, hopp ut av bilkøene og finn din plass i bussen! God busstur! ToBe Felles pinsegudstjeneste Også i år vil det bli arrangert en felles kristen gudstjeneste i amfiet ved Bygdetunet i Kirkebygda første pinsedag kl Dette er et arrangement som begge menighetene, pinsemenigheten Betel, misjonsforeningen på Emaus i Kirkebygda m.fl. står bak. Ta med mat og drikke til kirkekaffen etterpå! I tilfelle regnvær samles vi i Enebakk kirke. Toombas linsesuppe Etter nattverdgudstjenesten på Flateby skjærtorsdag er det tradisjon at vi samles om linsesuppen som Vasilios Toombas har tilberedt. Slik var det også i år, og suppen smakte som vanlig godt! Flere har vært interessert i oppskriften, og her kommer den. Linsesuppe til 8 personer 0,5 kg linser 2,5 l vann 1 ss salt 2-3 laurbærblad g tomatpuré 2-5 båter hvitløk 1,5 dl olivenolje 2-3 gulrøtter 1 gul løk Rens linsene før bruk, for det kan ligge småstein innimellom. Skyll godt, og la dem ligge i vann i 2-4 timer. Tøm ut vannet og fyll på med nytt vann, 2,5 l. Tilsett salt og laurbærblad som kokes med linsene i ca 1 time. Tilsett så oppdelte gulrøtter, finhakket hvitløk og vanlig løk, tomatpuré og olivenolje.kokes i en halv time. Tilsett litt nypresset sitronsaft og server.brød/rundstykker smaker godt til. Velegnet til frysing. God appetitt! Barn og begravelse Det har blitt mer vanlig å ta med barn i begravelse. Det tror jeg er en sunn utvikling. Død og begravelse er en del av livet, og det er misforstått omsorg å prøve å skjerme barna fra det som har med døden å gjøre. Men det er viktig at de får forklart hva de skal være med på, hvis de skal være med i en begravelse. Og at de får komme med alle sine spørsmål omkring det som har med døden å gjøre. Men hvordan skal vi fortelle barna om død og begravelse? Det finnes etter hvert en del bra materiell som kan hjelpe med det. En fin liten bok, beregnet på aldersgruppen 2 5 år, heter Sverre i begravelse. Det er en billedbok med gode illustrasjoner og forholdsvis lite tekst, beregnet til høytlesning. Vi møter Sverre når han er sint og lei seg. Oldemor er død, og nå skal hun begraves. Sverre får være med og se oldemor på sykehuset. Han får også være med på samtalen med presten, når begravelsen planlegges. Han snakker med de voksne, og får høre at oldemor er hos Gud, og han prøver å tegne Gud og oldemor. Det er lettere å tegne oldemor enn Gud! Så får Sverre være med i begravelsen, og på selve gravleggingen. Boka er liten og enkel, men forteller på en fin måte det som skjer i forbindelse med død og gravferd. Den kan brukes som et utgangspunkt for samtale, ved at barnet selv får komme med sine tanker og spørsmål i forbindelse med døden. Jeg tror den kan fungere godt som forberedelse for barn som opplever død og skal være med i begravelse. Sverre i begravelse. Anne Grete Listrøm (tekst) og Malgorzata Piotrowska (ill.) IKO-Forlaget Boka kan kjøpes direkte fra forlaget på nett: Lars Inge Magerøy

11 Prester i Enebakk Mathias Heltberg Winsnes Mathias Heltberg Winsnes, (eller M.H.Winsnes som han som regel skrev), var sokneprest i Enebakk fra 1919 til Han kom etter Alfred Rosenlund og ble etterfulgt av Johan Didrik Tande. Han var født i Vang i Hedmark i 1858, og ble cand. theol. i Han var av en gammel presteslekt; hans farfar var stiftsprost og stortingsmann Paul Vinsnes. Faren, Sven Vinsnes, var også prest. Mest kjent i slekten er nok farmoren, Hanna Winsnes, som skrev en rekke bøker. Noen var skjønnlitterære, men det hun er mest kjent for er sin legendariske kokebok. Mathias hadde også en kjent bror, Johan Fredrik Vinsnes, som var apoteker og dikter. Ingen ungdom Winsnes (han skrev i motsetning til sin far navnet med W) var 61 år da han kom til Enebakk, og 67 da han gikk av. Tidligere hadde han bestyrt mange embeter på ulike kanter av landet, som Lunde i Telemark, Loppa i Finnmark, Gransherad og Suldal. Han var ingen ungdom da han kom hit, noe han også selv bemerker i en egenomtale i Østlandets Blad: Men Hamsuns theori om de fortørkede, imbecile gamle, har Clemenceau og Hindenburg iallefald bevist, at der er gode undtagelser ifra. Hvilke herrer også er betydelig ældre end jeg. Han legger til at han på sine skiturer og fjellturer i Suldal har fått bekreftet at formen er god! (Hamsun endret nok også syn på de gamle på sine eldre dager!) Vi har otte sunde og kjække barn, skriver Winsnes til ØB. Den næsteldste, som er premierløitnant i infanteriet, reiser i høst til Indien. Kona Nina, (f. Hielm i Trondheim), hadde født ni barn, men en gutt døde ved en ulykke i konfirmasjonsalderen. En annen sønn, Paul, giftet seg med 11 Signe Halvorsen (visstnok fra Enebakk), og var en tid herredsgartner her. Ingen radikaler Vi tar med litt mer av det Winsnes skrev om seg selv før sin ankomst til Enebakk: Jeg er ikke nogen initiativets og handlingens mand, ingen fanatiker og radikaler, ingen pietist eller moderne theolog heller, skjønt jeg tror stort om mennesketanken og fremskritt i alt. Jeg beundrer vort gamle maalføre men er derfor ikke selv maalmand. Sproget faar faa vokse sin naturlige rolige vekst. Han skriver at han ikke er tilhenger av avholdspolitik og forbud, og at han stemmer med de liberalkonservative og landmandsforbundet. Han tror på fri handel og det private initiativ, på personlig frihet, ikke diktatur. Som pensjonist bodde Winsnes og frue noen år i 2.etasje på Vestby gård, deretter flyttet de til Heggeli, der kona døde. Presten selv døde i Asker i Det finnes nok fortsatt eldre folk i Enebakk som ble døpt eller konfirmert av Winsnes. (Opplysningene i denne artikkelen har jeg i det vesentlige fått fra prestens sønnesønn, Thore Winsnes.) LIM Kjenner du noen på dette bildet? Bildet viser sokneprest Winsnes foran Enebakk kirke sammen en stor gruppe ungdommer, trolig konfirmanter. Bildet er nok tatt i perioden , men vi kjenner ikke eksakt årstall. Kjenner du noen på bildet, kan det hjelpe oss å fastslå årstallet. Legg for øvrig merke til hvordan prest og konfirmanter var kledd den gangen!

12 12

13 13 Utleie av Flateby menighetshus Menighetshuset kan leies til dåps- og konfirmasjonsfester, til fødselsdagsfeiringer, møter og minnesamvær. Det er middag- og kaffeservise, samt bestikk til 50 personer. Utleiekontakt: Rolf Lieungh / Ønsker du en annonseplass i bladet, - ta kontakt med kirkekontoret på telefon

14 14 Nytt fra kirkevergen: Etter innspill fra Enebakk kirkelige fellesråd har Enebakk kommune utredet fellesrådets behov og vedtok i desember 2011 et investeringstilskudd på kroner til garasjer på begge kirkegårder, nye varmeovner i Mari kirke og ny gravemaskin. Garasje på Enebakk kirkegård Etter anbud, har firmaet Karlshusgarasjene AS fått kontrakt for oppføring av garasje på Enebakk kirkegård. Tiltaket er til behandling i Akershus fylkeskommune, kulturminneavdelingen, før søknaden skal vedtas i Enebakk kommune. Garasjen vil bli på 80 kvm og anlegges på støpt plate på den nyetablerte parkeringsplassen. Det er trolig at garasjen er ferdigstilt innen sommeren. Garasje på Mari kirkegård Tiltaket blir igangsatt når den første garasjen er ferdig. Garasjen skal oppføres på driftstomta på Mari kirkegård (bak gjerdet) og erstatte de to containerne som fungerer som midlertidig lagerrom. Gravemaskin Gjennom et samarbeid med kommunen, ligger det an til at innkjøpet av gravemaskinen gjøres av kommunen og at gravemaskinen framover benyttes både på kirkegårdene og i kommunal virksomhet. Dette sambruket gir økonomiske besparelser og bedre utnyttelse av gravemaskinen. TAKK TIL MARI MENIGHET Vi i Pinsemenigheten Betel har som de fleste har sett vært gjennom en periode med påbygging og oppussing av vårt lokale i Osloveien 216. Det var stor fest og glede da vi kunne ta vårt hus i bruk igjen. Fredag den 23. mars var vår barne- og ungdomsklubb PowerStation i gang igjen, og nesten 100 barn og unge fylte de nye lokalene. Søndag 25. mars hadde vi en flott gjenåpningsfest. Betel var fullsatt og gleden var stor. Takk til sogneprest i Mari, Jostein Tegnér, som brakte en hyggelig hilsen i festmøtet. I festen deltok også Enebakk Soul Children, til stor begeistring. Koret er et resultat av det gode samarbeidet mellom Mari menighet og Betel. De siste to månedene av byggeperioden kunne vi ikke bruke våre lokaliteter. Vi var spente på hvordan Nye varmeovner i Mari kirke Det vil bli innhentet ekstern kompetanse for vurdering av framtidig oppvarming av kirkebygget. Riksantikvaren vil bli involvert i prosessen dersom det velges løsninger som avviker fra dagens oppvarming av bygget. -Alle er velkommen, enten på ferieopphold i hytte, campingvogn eller telt. Dagsbesøkende er også hjertelig velkommen. Vi vil legge til rette for fire uker med gode opplevelser som får betydning for deg, sier styreleder for Fangekasa, Ole Johannes Egeland og leder for bibelcamp-komiteen, Odd Borgestrand. Årets bibelcamp har dette innholdet: 30.juni 8.juli: Bedehussang i Grenseland med en rekke kjente sangere, musikere og talekrefter juli: Rom for alle, tradisjonell familieuke på tvers av generasjoner vi skulle løse utfordringen med hvor vi kunne samles til våre faste møter. Dette ordnet seg på en fantastisk god måte ved at vi fikk bruke Mari menighetssenter hver søndag ettermiddag. Vi ønsker på denne måten å uttrykke en stor takk til våre venner i Mari menighet. Tusen takk for velvilje og imøtekommenhet i denne spesielle situasjonen! Vi ønsker Guds velsignelse over alt det gode arbeidet som gjøres ut fra Enebakk og Mari menigheter, og takker Gud for at vi alle kan være med på å formidle evangeliets gode nyheter i bygda vår. Hilsen Pinsemenigheten Betel Ny traktor Roar Eriksen pastor Traktoren på Enebakk kirkegård havarerte før nyttår, og etter søknad til Enebakk kommunestyre ble det akseptert å bruke deler av overskuddet fra kirkegårdsutvidelsen på Mari til innkjøp av en ny traktor. Bibelcamping på Fangekasa Fangekasa i Aremark er blitt et kjent begrep landet rundt, og den entusiastiske dugnadsgjengen på stedet inviterer i år til bibelcamp for 29.gang. Bibelcampen varer fra 30.juni til 29.juli juli: Barn og ung. For familier med barn og tenåringer juli: Hælja. For ungdom i alle aldre 29.juli: Fangekasa Festival-dag. Blant sangkreftene under Bedehussang i år vil du møte blant andre Reflex, Garness, Lars Mørlid og Peter Sandwall, Marianne Juvik Sæbø, Stig Sjøberg, Gunstein Draugedalen, Frøydis Grorud m.fl. Blant talerne under årets bibelcamp kan nevnes Asbjørn Kvalbein, Petter Skauen, Jens Petter Jørgensen, Geir Harald Johannessen og Per Anders Nordengen. Borgs nye biskop, Atle Sommerfeldt vil tale under fellesgudstjenesten søndag 8.juli. Du kan lese hele programmet på

15 Enebakk Døpte Kevin Solberg Barkenes Phillip Martinaj Linn-Angelica Sundby Aas Sofie Stensrud Bleka Benjamin Hofseth Breivik Daniel André Jonassen Avaldsnes kirke Ada Augusta Mascolo Ann Kristin Tiller Sofie Kristine Sørlie Strømmen kirke Mari Kevin Amundsen Isak Berggren David Korsæth Sofie Aarseth Hedda Wigand Berntsen Akershus Slottskirke Mathea Traa Kjus Even Leander Korsmo Miriam Andersen Krogh Slekters gang Ektevigde Pinsefest på Oscarsborg Andre pinsedag har menighetene i Follo en felles gudstjeneste på Oscarsborg festning i Drøbak. I år er det den kjente TV-pastoren Egil Svartdahl som er predikant. Det vil også bli markert at Follo prosti nå deles i to, og begge de nye prostene, Sven Holmsen og Hege Fagermoen, vil delta. Gudstjenesten legges opp slik at den skal passe både for barn og voksne. Prester og lekfolk fra hele Follo vil delta. Gudstjenesten starter kl. 12, og det settes opp båttransport fra Drøbak. GAVER TIL MENIGHETSBLADET Siden forrige oversikt har vi mottatt gaver til bladet fra følgende: Ivar Bakke, Ytre Enebakk Britt T. Evensen, Ytre Enebakk Sigmund Johan Sundby, Flateby Slik lød temaet for apriltreffet på Flateby. Hver 3.onsdag i måneden har Kirkeringen invitert til formiddagstreff på Flateby menighetshus fra De andre temaene i år har vært Takknemlighet, På vandring/reise og Påsketradisjoner. Et mål med treffene er at vi skal kunne dele erfaringer rundt temaene og utdype det som har vært sagt. Dette har vært berikende for oss alle, og vi blir stadig mer åpne i forhold til å dele minner og erfaringer og lytte til hverandre. Møteformen er uhøytidlig med mye sang av forskjellig slag, og Det lune hjørnet Mari Eva Forsberg og Tore Sikkerbøl. Kirsten Sundby Aasen, Ytre Enebakk Dorte Ungersness, Enebakk Henriksen, Enebakk Takk for gavene på tilsammen kr DU kan gjøre en forskjell! hører også med. Vi er så heldige at Thore Vestli, som nå bor i Fetsund, tar turen tilbake til Flateby og er vår faste pianist. En enkel varmrett, eller brødmat, kaffe og en kakebit hører også med, samt loddsalg og god tid til å prate rundt bordene. Frammøtet ligger rundt 20, og det er plass til flere. Det har vært gledelig med oppmøte fra både Kirkebygda og Ytre Enebakk så slik knyttes bygda vår sammen. Bli med du også! Kirkeringen på Flateby Enebakk Døde Astrid Botten Gunda Helene Heggelund Kåre Jostein Bleka Marie Sevaldsen Jens Leonard Slette Astrid Karin Dammerud Stein Erik Lund Mari Marit Johanne Johansen Lisbeth Bekkelund Reidar Estensen Britt Tømte Evensen 15 Kvinnenes bønnedag Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres alltid den første fredagen i mars. Slik var det også i år, og i Enebakk var kvinnene denne gang samlet på Emaus i Kirkebygda. Under møtet ble det gitt kr til kvinnerettede bibelprosjekter i Malaysia. Takk for gaver Mari menighetsråd takker for gaven som ble gitt i anledning Solveig Arnolda Johannessens begravelse. Gaven vil bli brukt på Sareptas Krukke (familiearbeidet i Mari menighet). Mari menighetsråd takker for gaven til Mari kirke som ble gitt i anledning Reidun Synøve Egebergs begravelse. Gaven er benyttet til innkjøp av puter i kirkebenkene. Mer om brudestolene I forrige nummer hadde vi et oppslag om brudestolene i Mari kirke. Fra Dorte-Marie Ungersness har vi fått opplyst at det var bondekvinnelaget som ga penger til brudestoler både til Mari og Enebakk kirke. De ga også blomstervaser i sølv og messehagler til begge kirkene. Hun sier videre at stolene i Mari er en kopi av stoler som stod på Bjerke. Takk for utfyllende informasjon!

16 Gudstjenester i Enebakk Mai 17. mai 1000 Enebakk kirke Familiegudstjeneste 1000 Mari kirke Familiegudstjeneste 19. mai 1200 Enebakk kirke Konfirmasjon 1400 Enebakk kirke Konfirmasjon 1200 Mari kirke Konfirmasjon 1400 Mari kirke Konfirmasjon 20. mai 1100 Enebakk kirke Konfirmasjon 1100 Mari kirke Konfirmasjon 1300 Mari kirke Konfirmasjon 27. mai 1100 Amfiet bygdetunet Friluftsgudstjeneste Juni 3. juni 1100 Enebakk kirke Konfirmasjon 1300 Enebakk kirke Konfirmasjon 1100 Mari kirke Konfirmasjon 10. juni 1100 Flateby Gudstjeneste 1100 Mari kirke Gudstjeneste 17. juni 1100 Mari kirke Gudstjeneste 24. juni 1100 Enebakk kirke Gudstjeneste Juli 1. juli 1100 Mari kirke Gudstjeneste 8. juli 1100 Enebakk kirke Gudstjeneste 15. juli 1100 Mari kirke Gudstjeneste 22. juli 1100 Enebakk kirke Gudstjeneste 29. juli 1100 Bygdetunet Olsokgudstjeneste August 5. august 1100 Mari kirke Gudstjeneste 12. august 1100 Enebakk kirke Gudstjeneste 19. august Pilegrimsvandring 26 august 1100 Flateby Gudstjeneste September 2. september 1100 Mari kirke Familiegudstjeneste 9, september 1100 Enebakk kirke Høsttakkefest Kontonummer for gaver til menigheten: Formål Kontonummer Menighetsbladet Kirke på Flateby Kateket i Mari menighet Menighetspedagog i Enebakk menighet Mari menighets misjonsprosjekt i Egypt Enebakk menighets misjonsprosjekt i Egypt Merk talongen Misjonsprosjekt Den norske kirke Enebakk kirkekontor Ignaveien 4, 1912 Enebakk Kontortid: mandag-torsdag Telefon: Telefaks: Ansatte kan treffes etter avtale: Sokneprest i Enebakk: Lars Inge Magerøy Privattelefon: Sokneprest i Mari: Jostein Tegnér Telefon Kirkeverge Grete Dihle / Hovedorganist Håvard Oudenstad Privattelefon: Kateket i Mari menighet Ole-Jørgen Andersen Telefon Menighetspedagog Bent Erik Moen-Arnesen Telefon Enebakk kirkelig fellesråd: Leder Unni Bøhler Kronaveien Enebakk Telefon Enebakk menighetsråd: Leder Kjetil Aambø Rugveien 24 A, 1912 Enebakk Telefon Mari menighetsråd: Leder Torgeir Onstad Grevlingvn. 42 B, 1914 Ytre Enebakk Telefon:

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 4 - OKTOBER 2013-40. ÅRGANG Halvard Hansen, Bjørn Slattum og Aud Elisabeth Engelsrud i fullt arbeid med å plante nye trær på Nannestad kirkegård. Foto: Øyvind Sandholt Tanker

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 4 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Dette har kirken på Røa betydd for oss Seks beboere på Røa forteller til Kirkebladet hvorfor de setter pris

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer