ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård"

Transkript

1 ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014 Bildebehandling KONSULENTEN Reidar Nygård

2 1 Camera RAW Eksempel på behandling av bilder i Adobe Camera RAW for Creative Suite. Forhåndsvisning av RAW-bilder i Adobe Bridge. Målsetting: Teoriemner: Her får du en kort innføring i Camera RAW-formatet. Etter å ha gjennomgått dette kapitlet skal du ha en forståelse av RAW-filers oppbygging. Du skal også se hvilke verktøy du kan benytte for å arbeide med slike filer. Hva er Camera RAW? Hvordan er RAW-filer oppbygd? Fordeler med å benytte Camera RAW Programvare for å behandle RAW-filer Standardiserte RAW-formater 2 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

3 Camera RAW HVA ER CAMERA RAW? En RAW-fil (Camera RAW Image) er en bildefil som inneholder all informasjon kameraets sensor har registrert. Dette omfatter selve bildedataene og annen informasjon om opptaket, slik som registrert hvitbalanse, lukkertid osv. Kameraet utfører ingen etterbehandling av RAW-filer, så man er avhengig av spesiell programvare for å se eller redigere slike bilder. Rå (RAW) betyr i denne sammenheng i naturlig tilstand eller ikke prosessert. En naturlig sammenligning med film er at RAW-filer er et bilde på filmen som ennå ikke er fremkalt. Bildet kan først betraktes etter at filmen er fremkalt. På samme måte kan RAW-filer først betraktes som bilder på dataskjermen etter at de er fremkalt gjennom et eget dataprogram. Ved å benytte RAW-filer har man tilgang til alle data kameraet har registrert i en eksponering. Enhver fremkalling på datamaskinen innebærer kun at man endrer innstillinger for behandling, alle opprinnelige bildedata beholdes i RAW-filen. HVORDAN ER RAW-FILER OPPBYGD? Et digitalt kamera benytter en elektronisk brikke (CCD eller CMOS) med en rekke punkter som gjør om lys til elektriske signaler. Disse signalene konverteres deretter til tall (digital informasjon) og lagres på en minnebrikke eller et annet lagringsmedium. For å kunne fange opp farger, er punktene på sensoren kledd med enten et rødt, grønt eller et blått filter. De ufullstendige fargekanalene settes normalt sammen (interpoleres) av en prosessor i kameraet. Med eksponeringer i RAW-format, bygges de ferdige kanalene først når du fremkaller bildet i en programvare. Teori Camera-RAW Alt kameraet registrerte da bildet ble tatt, rett fra kameraets sensor. Ikke behandlet eller konvertert. Hvert digitale kamera har sitt unike format for RAW-filer. CCD vs. CMOS CCD (Charged Coupled Device) er en brikke som gjør om lys til elektrisk puls. Dette gjelder også CMOS (Complimentary Metal Oxide Semi-conductor). Forskjellen er at CMOSbrikken er tynnere og billigere å produsere, men tradisjonelt ikke har gitt like god kvalitet som CCD-brikker. Canon er den eneste produsenten som i skrivende stund har lyktes med å benytte CMOS på profesjonelle kamera. Et par fordeler med CMOS er svært lavt strømforbruk og mindre støy ved høy ISO. Registrert av sensor Ikke-sammensatte RGB-kanaler Ferdig RGB-bilde Konsulenten Reidar Nygård 3

4 [1] Teori Camera RAW JPEG-komprimering JPEG-komprimering (Joint Photo graphers Expert Group) ble utviklet for å muliggjøre kraftig komprimering av bilder med minst mulig kvalitetstap. JPEG-komprimering i kamera medfører en viss forringelse av bildene uansett kvalitet. FORDELER MED Å BENYTTE CAMERA RAW RAW-filer er mindre enn ukomprimerte TIFF-filer, og uten den forvrenging som oppstår ved komprimering i JPEG-formatet. Slike filer gir deg mulighet til å stille mange kamera-spesifikke parametre etter opptak, for eksempel hvitbalanse. Du får tilgang til 16-bit data, noe som gir bedre bevaring av detaljer og renhet. I tillegg oppnås høyere kvalitet ved interpolering (forandre størrelse) fordi man går ut fra RAW-data. RAW-formatet gir også større fleksibilitet ved at man kan lage flere ulike versjoner i høy kvalitet av et og samme opptak. PROPRIETÆRE OG STANDARISERTE RAW-FORMATER De enkelte kamera-produsentene lagrer RAW-bildedata på ulike måter. Dette omtales som proprietære, eller lukkede formater. Canons verktøy, Digital Photo Pro, kan for eksempel kun behandle filer fra Canons egne kamera. Adobe har lansert DNG (Digital Negative Format) som et åpent standardformat. Selv om de naturlig nok har en viss egeninteresse av å promotere sitt eget format, er det en fordel at det er helt åpent og støtter alle eksisterende RAW-formater. Det vil si at du kan konvertere et hvilket som helst RAW-format til Adobe DNG. Du finner et eksempel på en arbeidsflyt med DNG i kapittel 4 i dette kursheftet. PROGRAMVARE FOR Å BEHANDLE RAW-FILER Kvaliteten på de ferdige bildene avhenger i en stor grad av bearbeidingen i den program varen du benytter. Det er derfor viktig å velge rett programvare og lære seg å beherske de justeringsverktøy som er tilgjengelige. Vi kan dele opp slik programvare i to kategorier: kameraprodusent- spesifikke og generelle. I den første kategorien har vi f.eks. Digital Photo Professional fra Canon og Nikon Capture fra Nikon. Av generelle løsninger er Adobe Creative Suite med Photoshop og Camera RAW plug-in mest utbredt. Apple Aperture (finnes kun for Mac) og Adobe Lightroom (Mac og PC) har i tillegg til kraftig muligheter for RAW-fremkalling også flere arbeidsflytfunksjoner rettet spesielt mot profesjonelle fotografer. Flere produsenter anbefaler brukerne å bearbeide filene i produsentens egen programvare, ofte med det argumentet at de kjenner egenskapene på sine brikker best. På tross av dette velger svært mange å benytte Camera RAWmodulen i Adobe Creative Suite siden denne løsningen støtter alle vanlige RAW-formater og er svært godt integrert med Adobe Photoshop og de andre verktøyene i Creative Suite. 4 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

5 Camera RAW Teori [1] I dette kursopplegget har vi valgt å benytte Adobe Bridge, Photoshop og Adobe Camera Raw. Prinsippene og teknologiene er lik de man finner både i produsentenes egne verktøy og spesialprogrammer som Apple Aperture og Adobe Lightroom. OPPSUMMERING - Camera RAW-filer inneholder alle data i en eksponering og er derved det beste utgangspunktet for ethvert bilde. - Bearbeiding og konvertering/ fremkalling utføres på datamaskinen. Dette gir en unik, visuell kontroll over toneomfang, hvitpunkt, farger og skarphet. Test av ulike programmer for konvertering av Camera RAW-filer På web finner du flere omfattende tester av ulike programvarer for konvertering eller fremkalling av Camera RAW-filer. Her finner du en link til en omfattende test med eksempler (skriv inn adressen sammenhengende i adressefeltet på nettleseren din): techinfo/rawconverters/ rawconverters.htm Skjermbilde fra Adobe Photoshop Lightroom. Skjermbilde fra Apple Aperture (kun for Apple Mac OS datamaskiner) Konsulenten Reidar Nygård 5

6 2 Kamera og opptak Populære kameramodeller i semiproff-segmentet: Canon EOS 7D og Nikon D600. Målsetting: Dette kapitlet handler først og fremst om hvordan du skal gjøre ting riktig i forbindelse med selve opptaket av RAW-filene dine. For å få en god RAW-arbeidsflyt er det vesentlig at kamerainnstillingene er optimale og ikke minst at du eksponerer riktig. Teoriemner: Digitale speilreflekskamera Histogram og eksponering Størrelse på sensor vs. 35mm-film Øvelser: Øvelse 1: Øvelse 2: Innstillinger på digitale kamera Eksponering og histogram 6 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

7 Kamera og opptak DIGITALE SPEILREFLEKSKAMERA Vi fokuserer her fortrinnsvis på digitale speilreflekskamera, på engelsk omtalt som Digital SLR s. Kvaliteten på bildene fra dagens kamera er fullt på høyde med 35mm film. Et digitalt speilrefleks-kamera er funksjonalitetsmessig helt likt et gammeldags speilrefleks-kamera for film. Forskjellen består i at filmen er erstattet av en lysfølsom brikke eller sensor som omdanner eksponeringen til digitale verdier og arkiverer disse på et lagringsmedium, vanligvis en minnebrikke. Den største faktoren for teknisk gode bilder er fortsatt godt håndtverk. Den digitale teknologien kompenserer ikke for feil eksponering, dårlig objektiv, feil lyssetting osv. HISTOGRAM OG EKSPONERING Et histogram er en grafisk fremstilling av de enkelte bildepunkters lysverdi, gråtone eller farge. X-aksen går fra svart til hvitt (0-255 trinn ved 8-bit og 0 til trinn ved 16 bit). Y-aksen er antall bildepunkter (piksler) med denne verdien. Histogrammet viser fordelingen av tonenivåer i bildet. Histogrammet er fotografen beste indikasjon på om eksponeringen ble som forventet. Alle digitale speilreflekskamera kan vise bildets histogram etter ekspo nering. Det er en fordel om kameraet kan vise RGB-histogram, det vil si et histogram for hver farge. Da kan du se om en eller flere av fargene er over-/ eller undereksponert. High-key-bilde Teori Camera-RAW Alle data kameraet registrerte da bildet ble tatt, rett fra kameraets sensor. Ikke behandlet eller konvertert. Hvert digitale kamera har sitt unike format for RAW-filer. CCD vs. CMOS CCD (Charged Coupled Device) er en brikke som gjør om lys til elektrisk puls. Dette gjelder også CMOS (Complimentary Metal Oxide Semi-conductor). Forskjellen er at CMOSbrikken er tynnere og billigere å produsere, men tradisjonelt ikke har gitt like god kvalitet som CCD-brikker. Canon er den eneste produsenten som i skrivende stund har lyktes med å benytte CMOS på profesjonelle kamera. Et par fordeler med CMOS er svært lavt strømforbruk og mindre støy ved høy ISO. Dette histogrammet viser et bilde med overvekt av lyse toner, et såkalt high-key -bilde. Alle toner er innenfor grenseverdiene og derved korrekt eksponert Konsulenten Reidar Nygård 7

8 [2] Teori Kamera & opptak 12, 14 eller 16 bit pr kanal? De fleste digitale speilreflekskamera registrerer 14 bit informasjon pr kanal (16384 tonetrinn), enkelte 16. Bilder som skal redigeres videre f.eks. i Adobe Photoshop, bør arkiveres i 16-bits format fra Camera RAW. Expose to the right Hvis du ønsker å lese mer om betydningen av korrekt eksponering med RAW-opptak, kan du lese artikkelen: Expose to the right av Michael Reichmann: expose-right.shtml HISTOGRAM PÅ KAMERA SOM ER INNSTILT PÅ RAW-FORMAT Et digitalt kamera viser deg et histogram som ofte er basert på en kameraintern konvertering til JPEG med en kraftig S-kurve. Dette for å simulere måten film responderer på eksponering. En konsekvens av dette er at histogrammet på kameraet kan vise at høylysene er blåst ut, uten at dette er tilfellet. Generelt er det i dag lettere å hente inn tegning i høylys, enn å berge et undereksponert bilde. Sett gjerne eksponeringskompensasjon til +1/2 om du er litt usikker. Se egen øvelse på dette. Bilde med clipping (overstyring) i høylys Dette histogrammet viser et bilde hvor en stor del av de lyseste tonene faller utenfor grenseverdiene. Dette betyr at du kan ha mistet muligheten til å se tegning (struktur) i de lyseste partiene. Low-key-bilde Dette histogrammet viser et bilde med overvekt av mørke toner, et såkalt low-key -bilde. Alle toner er innenfor grenseverdiene. I tillegg er dette bildet undereksponert, noe lett som vil føre til støy i mellomtoner og skyggepartier etter korrigering. 8 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

9 Camera Kamera RAW & opptak Teori [1] [2] Bilde med clipping (overstyring) i skyggepartiet Dette histogrammet viser et bilde hvor en stor del av de mørkeste tonene faller utenfor toneverdiene. Dette betyr at du har mistet muligheten til å se tegning (struktur) i de mørkeste partiene. EKSPONERING Korrekt eksponering er en helt nødvendig forutsetning for å skape gode resultater med digitale opptak. Det er en myte at det ikke er så nøye med eksponeringen når du fotograferer digitalt. Mindre dybdeskarphet? Digitale speilreflekskamera i amatør- og semi-proffklassen har vanligvis en sensor som er betydelig mindre enn eksponerings området på 35mm film. En konsekvens av dette er at dybdeskarpheten øker, noe som kan gjøre det vanskeligere å få ønskelig uskarp bakgrunn. Kurve for gammakorrigering av lineært bilde Ved undereksponering, utnytter du ikke bildebrikken i kameraet ditt bra. Når du korrigerer for å rett opp undereksponeringen vil du fort oppleve problemer med signalstøy, spesielt i de mørke toneverdiene. Lineært bilde (slik kamerasensoren registererer det) Dersom et kamera bruker 12 bit til å registrere hele toneomfanget over seks blendere, brukes halvparten, 2048 nivåer på lyseste blender, 1024 på nest lyseste osv. Gammakorrigert bilde (korrigert slik at det samsvarer med med det menneskelige øye) I det nedre blendertrinnet ligger det kun 64 tonetrinn og endel støy. Når disse tonene må strekkes ut slik at bildet oppfattes naturlig av et menneskelig øye, med en gammakurve omtrent lik den over, blir kvalitetstapet godt synlig. Løsningen er å sørge for at eksponeringen ligger lengst mulig til høyre i histogrammet Konsulenten Reidar Nygård 9

10 Øvelse 2.1 Innstillinger på digitalt kamera Statusdisplayet på en Nikon speilrefleks Valgt program er P og kameraet er satt til å lagre i RAW-format + JPEG i kvalitet Fine.. Statusdisplayet på Canon EOS. Valgt program er P og kameraet er satt til å lagre i RAW-format. Læringsmål Etter denne øvelsen skal du være i stand til å stille inn ditt digitale kamera til å lagre bilder i RAW-format. Vi viser eksempler fra de to mest populære seriene innen digitale speilrefleks; Canon EOS og Nikon. Oppgave Du skal stille inn ditt digitale kamera til å lagre bilder i RAW-format. 10 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

11 Innstillinger på digitalt kamera Øvelse Canon EOS Alle Canon EOS digitale speilrefleks har omtrent like metoder for å stille inn RAW-format. Fremgangsmåte for EOS-kamera: - Slå på kamera. - Velg en av de kreative opptaksinnstillingene P, Tv, Av, M eller A-DEP med rullehjulet på oversiden av kameraet. - Klikk på MENU -knappen bak kamerahus. Bruk navigasjonspilene til å velge Kvalitet og klikk SET. - Velg RAW som kvalitet og klikk SET. (Du kan også velge RAW + JPEG. Det vil da bli lagret et bilde i hvert av disse formatene). Alle bilder som heretter tas på valgte opptaksinnstilling vil bli lagret i RAW-format. 2. Nikon Dette eksemplet er hentet fra Nikon 200D, men også andre Nikon-kamera har tilsvarende menyvalg for å velge RAW-format. Fremgangsmåte for Nikon D200: - Slå på kamera. - Klikk på MENU -knappen bak kamerahus. Bruk navigasjonspilene til å velge SHOOTING MENU og klikk ENTER (eller knapp midt mellom naivgasjonspilene). - Velg Image Quality og klikk ENTER. - Velg NEF (RAW) som kvalitet og klikk ENTER. (Du kan også velge NEF (RAW) + JPEG. Det vil da bli lagret et bilde i hvert av disse formatene). Alle bilder som heretter tas på valgte opptaksinnstilling vil bli lagret i RAW-format Konsulenten Reidar Nygård 11

12 Øvelse 2.2 Eksponering og histogram Med en automatisk eksponering havner størsteparten av tonene i den nedre del av toneskalaen. Snøen og den lyse himmelen forsterker problemene i dette opptaket. Histogrammet viser tydelig at størsteparten av bilde informasjonen ligger i den venstre delen av histogrammet. For å kompensere for denne feil eksponeringen, må vi legge på en kurve, omtrent som den i eksemplet. Etter korrigering med ønsket kurve, er tonetrinnene i skyggepartiene strekt ut på en slik måte at vi vil få støy både mellomtoner og skyggepartier. Læringsmål Du skal etter denne øvelsen være i stand til å stille inn eksponeringskompensasjon på en digital speilrefleks. Du skal også kunne tolke histogram på kamera. Oppgave - Stille inn ulike eksponeringskompensasjoner. - Se og vurdere histogram - Ta flere opptak med ulik eksponering 12 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

13 Eksponering og histogram Øvelse Eksponering Ta flere opptak av samme motiv, prøv å variere eksponering ved å holde utløser halvt nede og fokusere på en mørk del av motivet før du velger utsnitt og så presser utløseren helt ned. Prøv også: - endre eksponeringskompensasjon på ditt kamera. Eksemplene under viser henholdsvis null eksponeringskompensasjon og +1 blender kompensasjon. Ekspertfunksjoner: - Still inn AEB (tre opptak med for eksempel hhv -1, 0 og +1 i eksponeringskompensasjon). Disse kan settes sammen etterpå for minimal støy i alle toner. Prøv dette på naturmotiv med stativ. 2. Histogram De fleste digitale speilreflekskamera kan vise bilde og RGB-histogram på displayet bak på kameraet. Prøv dette på ditt eget kamera Fremgangsmåte: - På Canon speilrefleks-kamera, hent opp bildet på skjerm bak på kamera, klikk flere ganger på DISP. -knapp for å veksle mellom ulike visninger - På Nikon speilrefleks-kamera, gå til meny under Playback og velg Display Mode -> RGB Histogram Konsulenten Reidar Nygård 13

14 3 Overføring av bilder til PC/Mac Skjermbilde fra Bridge med metadatafokus på RAW-bilder. Målsetting: Etter å ha gjennomgått dette kapitlet, skal du skal ha et godt overblikk over de vanligste metodene for å hente inn bilder fra kamera til datamaskinen. Du skal ha forsøkt ulike metoder for å organisere bildene ved hjelp av Adobe Bridge. I tllegg skal du ha laget en metadata-mal og knyttet metadata opp mot bilder. Teoriemner: Overføring av bilder fra minnebrikke til datamaskin Programvare for overføring direkte fra kamera Metadadata og XMP Øvelser: Øvelse 1: Øvelse 2: Importer bilder fra kamera Organisering av bilder med Adobe Bridge 14 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

15 Eksponering, Overføring av toneomfang bilder til PC/Mac og kontrast OVERFØRING AV BILDER FRA MINNEBRIKKE TIL DATAMASKIN Når du har koblet en minnekortleser til datamaskinen, vanligvis via en USBkabel, vil innsatte minnebrikker komme opp som volum eller disker på PC/Mac. Du kan så kopiere bilder inn i ønsket katalog/mappe på vanlig måte. PROGRAMVARE FOR OVERFØRING DIREKTE FRA KAMERA Hver enkelt kameraprodusent tilbyr sin egen programvare for å hente bilder fra deres kameramodeller, disse har ulike funksjoner og muligheter. I dette kursheftet baseres øvelsene på Adobe Photo Downloader. ADOBE PHOTO DOWNLOADER Denne applikasjonen følger med Creative Suite og kan startes fra Adobe Bridge. Noen fordeler med APD er: Teori Minnekortlesere Minnekortlesere kobles gjerne til data maskinen via en USBkabel og kan lese en rekke ulike typer minnekort. IPTC for XMP Les en god beskrivelse av Adobes XMP: wiki/ Extensible_Metadata_ Platform det er mulig å hente inn bilder fra en lang rekke ulike kameramodeller du kan under overføringen konvertere RAW-bilder til DNG (Digital Negative-format) under overføringen kan du automatisk legge på Metadata Eksempel på overføring av bilder fra kamera med APD. I dette tilfellet har vi valgt å konvertere RAW-bildene til DNG-format. METADATA OG XMP Metadata er informasjon om filer, i denne sammenheng bilder. Denne informasjonen kan være kameradata, slik som eksponering, lukkertid og mye annet. Men det kan også være informasjon om fotograf, opptakssted, modell og mye annet. Adobes standard for metadata er XMP (extensible Metadata Platform). XMP er basert på IPTC sine standarder (se link i notis til høyre) Konsulenten Reidar Nygård 15

16 Øvelse 3.1 Importere bilder fra kamera Adobe Photo Downloader kan startes rett fra Adobe Bridge, du finner den under File -> Get Photos From Camera Læringsmål Etter denne øvelsen skal du være i stand til å hente inn bilder til din datamaskin fra en minnebrikke eller et digitalt kamera. Oppgave Du skal overføre bilder fra minnebrikke eller kamera til din datamaskin. 16 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

17 Importere bilder fra kamera Øvelse Minnekortleser 2. Adobe Photo Downloader Dette er den mest vanlige metoden for å kopiere inn bilder fra minnekort til datamaskin. Fremgangsmåte: - Koble en minnekortleser til datamaskinen (vanligvis tilkoblet via en USB-kabel) - Sett inn minnekortet i minnekortleseren. Den vil da komme opp på skrivebordet (Mac) eller Utforsker (Windows) - Kopier inn filer ved klikk-og-dra til ønsket katalog på datamaskinen Med Adobe Photo Downloader kan du i tillegg til å kopiere filer fra minnekortleser, også hente bilder direkte fra kamera. I tillegg kan du endre navn på filer og eventuelt konvertere filene til dng-format. Fremgangsmåte: - Slå på kameraet og koble det til datamaskinen med USB-kabel. - Start Adobe Photo Downloader fra Bridge: File -> Get Photos From Camera - Velg bilder Ekstra: - Opprett ditt eget Metadata-sett (se under) - Prøv å legge dette på bildene ved import med APD 3. Oprette metadatasett Metadata gjør det mye lettere å organisere og gjenfinne bilder og andre filer. Her viser vi hvordan du oppretter et metadata-sett som du kan legge på bildene under import eller senere i Bridge. Fremgangsmåte: - Velg Opprett mal for metadata ( Create Metadata Template ) fra sidemenyen til Metadata-panelet i Bridge - Sett inn ønskede verdier i de feltene som du ønsker (navn, copyright, osv) Du kan opprette sett for metadata i Bridge. Velg Opprett mal for metadata fra sidemenyen til Metadata. Disse settene kan knyttes opp mot bilder eller andre filer i Bridge, APD eller andre applikasjoner. Foruten navn og adresse, kan det være fornuftig å legge inn felt med kopirettslige betingelser Konsulenten Reidar Nygård 17

18 Øvelse 3.2 Organisering av bilder med Adobe Bridge Skjermbilde fra Adobe Bridge. Til venstre finner du Filter-området, hvor filenes egenskaper og metadata er oppsummert. Ved å klikke på en av disse, filtrerer du hvilke filer som vises i innholds-vinduet. Symbolene over miniatyrene står for Camera RAW justeringer er knyttet til bildet. Bildet er beskjært i Camera RAW. Læringsmål Her ser vi på ulike metoder for å organisere bilder ved hjelp av Adobe Bridge. Vi ser også hvordan vi kan tilføye bildene flere metadata. Oppgave Velge ulike visninger i Bridge og knytte metadata opp mot bilder. 18 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

19 Innstillinger Organisering på av digitalt bilder med kamera Adobe Bridge Øvelse Bridge gir en meget god oversikt over bilder i ulike format. Du kan justere størrelsen på bildeminiatyrene 1. Visning ved å trekke i slideren nederst til høyre i Bridge-vinduet. Prøv: - Marker et eller flere bilder og les av kameradata og andre metadata - Velg Vertical filmstrip og klikk inne i bilder for å se en forstørret visning - Lag ditt eget arbeidsområde ved å trekke et eller flere paneler til ønsket plassering Klikk inne i bildene i Content -feltet så får du en forstørret visning av detaljer i bildet. Dette er et meget bra verktøy for å kontrollere om bilder er i fokus. 2. Metadata I forrige øvelse laget vi et basis-sett for Metadata og la dette på bilder under import med APD. I tillegg til denne basis-informasjonen, ønsker vi kanskje å legge inn informasjon om opptakssted, modell, tema, eller annet. I Bridge CS3 kan du legge flere Metadata på bildene med funksjonen Tilføy metadata. Fremgangsmåte: - Velg Tilføy metadata fra sidemenyen til Metadata-panelet i Bridge og velg et sett du ønsker å tilføye på utvalgte bilder, disse verdiene vil komme i tillegg til metadata du tidligere har lagt inn på bildene. Marker et eller flere bilder i Bridge og legg på flere metadata ved å velge Tilføy metadata ( Append Metadata ) fra sidemenyen Konsulenten Reidar Nygård 19

20 4 Behandling av bilder Du har svært god kontroll over toneomfanget ved korrigering i Adobe Camera RAW (ACR). Målsetting: Teoriemner: Øvelser: Her skal vi se på de viktigste verktøyene for bildebehandling med Adobe Camera RAW. Justering av eksponering (lyshet) Lyshetsomfang (Hvitt og svart) Kontrast, høylys og skygger Hvitbalanse Beskjæring, oppretting, retusjering og Røde øyne Støyreduksjon og oppskarping Objektivkorrigeringer Klarhet, glød og metning Øvelse 1: Fremkall bilder med ACR Øvelse 2: Behandling av flere bilder i ACR og Bridge 20 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

21 Eksponering, Behandling av toneomfang RAW-bilderog kontrast Teori Vi starter her med en påstand: jo mer vi får gjort av bildebehandling i Adobe Camera RAW, heretter forkortet ACR, desto bedre er det. Årsaken til dette er at vi her arbeider direkte på RAW-data, før konvertering eller fremkalling til en ferdig kopi. I tillegg finnes kraftige funksjoner for å bearbeide mange bilder samtidig, noe som gjør dette til et effektiv produksjonsverktøy. Åpne alle slags bilder i Adobe Camera RAW (ACR) ACR kan behandle alle slags kildefiler. Både ulike RAWformater, JPEG- og TIFF-filer. REKKEFØLGE Du vil vanligvis starte med Eksponering. Velg en innstilling som gir ønsket gjengivelse av bildet. Deretter stiller du inn ytterpunktene for lyset med spakene Hvitt og Svart; følg med på Histogrammet for å se om du utnytter potensialet. Spakene Høylys og Skygger brukes for å regulere lyset i den øvre og nederste 25% av lysstyrken HVITBALANSE Standard verdi for hvitbalanse er den kameraet har registrert: Som Knipset ( As Shot ). I tillegg ligger det inne enkelte sett med standard fargetemperaturer, som Dagslys og Blits. Det er også mulig å trekke i Temperatur-/ og Fargetone-justeringene for å oppnå et ønsket fargestikk. Om det er kritisk å få riktig hvitbalanse, for eksempel ved studioopptak av produktbilder, bør man starte med opptak av en standarisert gråskala-plate i det lyset man har satt opp. Etter overføring til PC/Mac, klikker man så i denne med hvitbalanse-pipetten i Camera RAW. Dette verktøyet er kalibrert for Kodak Grå 18, en standarisert gråskala som kan kjøpes fra flere nettbutikker. Bilder som har for eksempel en grå mur bygning eller mørk asfalt, kan også justeres ved å klikke i et av disse områdene med hvitbalanseverktøyet. To eksempler på kreativt bruk av hvitbalanseinnstillinger Konsulenten Reidar Nygård 21

22 [4] Teori Behandling av RAW-bilder OVERSIKT OVER BASISFUNKSJONER I ACR Hvitbalanse. Utgangspunktet er kameraets tolkning (som knipset). Alle juster inger vises som + eller -verdier i Temperatur og Fargetone. Velg en forhåndsinnstilling eller bruk Hvitbalanse-verktøyet på en grå/nøytral flate i bildet. Eksponering. Styrer fordeling av mellomtonene i bildet Kontrast. Endrer tonekurven i en S-form (lysner høylys og mørkner skygger). Høylys. Styrer lyset i høylysområdet (75-100%). Skygger. Styrer lyset i skyggeområdet (0-25%). Hvitt. Benyttes for å sette riktig grense for hvitt. Svart. Benyttes for å sette riktig grense for skygge. Klarhet. Øker/minsker lokalkontrast i bildet (kraftig forbedret). Glød. Øker fargemetningen, men beskytter hudtoner. Metning. Øker fargemetningen i hele fargespekteret. EKSPONERING, KONTRAST, HØYLYS, SKYGGER, HVITT OG SVART Dette er basisverktøyene for å justere tonekurven (fordelingen av lys) i bildet. Det er vanlig å starte med mellomtonene (Eksponering) og så justere høylyset (Høylys og Hvitt) og skyggepartiene (Skygger og Svart). Legg merke til at denne versjonen av Adobe Camera RAW (prosess 2012), er i stand til å hente inn mer tegning i høylysområdene enn tidligere. Verktøyene fungerer nå bedre; de blåser ikke ut høylys like lett som tidligere. BESKJÆRING, OPPRETTING, RETUSJERING OG RØDE ØYNE Beskjæringsverktøyet fungerer som det tilsvarende verktøyet i Photoshop. Opprettingsverktøyet lar deg rette opp bildet ved å klikke og dra verktøyet langs en horisont eller vinkelrett vegg. De siste to verktøyene, retusjering og røde øyne, finnes også i Photoshop, men den store fordelen med å bruke alle disse funksjonene i ACR er selvfølgelig at endringene er reversible; du kan når som helst tilbakeføre bildet til den originale RAW-filen. 22 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

23 Behandling av RAW-bilder Camera RAW Teori [1] Teori [4] STØYREDUKSJON OG OPPSKARPING Støy oppstår lett i undereksponerte bilder eller opptak tatt med kameraet stilt inn på høye ISO-verdier. ACR gir mulighet til støyreduksjon i både lystetthet og farger. Eksemplene viser: 1) ingen støyreduksjon (0/0) 2) maks reduksjon av støy i farge 3) reduksjon av støy i både lys tetthet og farge (35/40) Oppskarping bør utføres i ACR om bildet ikke skal etterbehandles i Photoshop. Vanligvis er det best å vente med oppskarping til du vet hvilket medium bildet skal presenteres på eller kjøres ut på. OBJEKTIVKORRIGERINGER De fleste objektiver har kromatiske avvik, spesielt mot ytterkanten av bildeområdet. En teknisk forklaring på dette fysiske fenomenet ligger utenfor rammene til dette kurset, men uansett er det godt å vite at du kan korrigere slike feil under Objektivkorrigeringer i ACR. KLARHET, GLØD OG METNING Funksjonen Klarhet gir en økt lokalkontrast i bildet. Dette tilsvarer bruk av filteret Uskarp maske med lav mengde og høy radius. Glød øker metningen på farger, men beskytter hudtoner og sterke farger. Metning øker metningen av alle farger likt, fra -100 (monokrom) til +100 (dobbel metning). Oppskarping i Camera RAW eller Photoshop? Mange fotografer foretrekker å vente med oppskarping til bildet skal behandles i Photoshop. Årsaken er at ulike utkjørings-/ og produksjons metoder krever ulik grad av skarphet. Bildets piksel størrelse vil også gjerne bli endret for å tilpasses ønsket ut- enhet, og dette krever uansett tilpasset oppskarping. Tonejusteringer i Adobe Camera RAW eller i Photoshop? Lys og kurver, og alle andre innstillinger som har med fordeling av bildets tonetrinn å gjøre, bør alltid stilles i ACR. Årsaken til dette er at ACR jobber direkte på RAW-dataene fra kameraet. Om du skal arbeide videre med bildet i Photoshop bør du åpne det i 16-bit og gjerne i ProPhoto fargerom (se under Arbeidsflyt). Utsnitt av bilde med Klarhet stilt til henholdsvis 0 og Konsulenten Reidar Nygård 23

24 Øvelse 4.1 Fremkall bilder med Adobe Camera RAW Grensesnittet i Adobe Camera RAW 7. Skjermbildet over viser et eksempel på anbefalte standardinnstillinger. Dette bildet er forøvrig undereksponert og vi vil her få støy i skyggepartier og mellomtoner, uansett videre behandling. Læringsmål Etter denne øvelsen skal du ha en god forståelse av de viktigste verktøyene for å fremkalle bilder i et kildeformat på en god måte med Adobe Camera RAW. Oppgave Fremkall et eller flere øvingsbilder med Adobe Camera RAW. Sett korrekte innstillinger i forhold til ønsket uttrykk og kvalitet. 24 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

25 Fremkall bilder med Adobe Camera RAW Øvelse Åpne bilder Vi benytter Bridge som utgangspunkt for å hente opp et eller flere RAW-bilder i ACR. Fremgangsmåte: - Marker et eller flere RAW-bilder i Bridge. - Velg Fil -> Åpne i Camera RAW (Epletast/R på Mac eller Kontrolltast/R på PC) 2. Lysjustering Det er som nevnt vanlig å starte med justering av Eksponering. Fremgangsmåte (prøv med ulike filer fra øvingsmappen eller egne bilder): - Helhetsinntrykk. Start med Eksponering (hold ned Alt-tast mens du endrer denne for å se hvilke områder i bildet som har de ulike verdiene). - Hvitt/svart. Her stiller du inn yttergrensene for hvitt/svart. Følg med på histogrammet og unngå at store områder legger seg utenfor grensene (sterk blå eller sterk rød markering i bildet). Om enkelte områder i bildet gror igjen (blå farge) eller blåses ut (rød farge), kan du hente tilbake toneverdier med Høylys og Skygger. I eksemplet under ser du et histogram som viser en god fordeling av tonetrinn. Slå av/på klippingadvarsel: 3. Hvitbalanse Dersom den hvitbalansen som kameraet har fanget opp ikke er riktig, kan du justere hvitbalansen på en av følgende måter: Fremgangsmåte (prøv med ulike filer fra øvingsmappen eller egne bilder): - For å nøytralisere hvitbalansen (sette den korrekt ), finner du et område i bildet som skal være grå/hvit/ svart i bildet; klikk på dette området med hvitbalanse-pipetten - For kreativ justering av fargebalanse: trekk i kontrollene for Temperatur og Fargetone. 4. Selektive lysjusteringer Du har en lang rekke verktøy for å jobbe selektivt med lyset i bildet, både på deler av kurven og i ulike områder i bildet: Eksempler: - Bruk Kurve-verktøy og Målrettet justeringsverktøy - Bruk Gradert filter for å endre lys, kontrast eller mye annet i deler av bildet - Bruk Flekkfjerning eller Justeringspensel for retusjere/endre på deler av bildet med en pensel Konsulenten Reidar Nygård 25

26 Øvelse Beskjæring, oppretting, retusjering og Røde øyne Fremkall bilder med Adobe Camera RAW Disse verktøyene finnes alle i Photoshop, men den store fordelen med å bruke de i ACR er at alle endringer er fullt reversible (ettersom endringene kun er kommandolinjer i XMP-filen). Alle slike endringer vil vises på bildets miniatyr i Bridge. De enkelte verktøyene: - Beskjæring gjøres ved å klikke og dra et utsnitt i bildet. Endringene vil vises som et felt i bildet. Du kan også velge proposjoner på undermenyen til verktøyet - Retusjeringsverktøyet brukes ofte for å fjerne feil i bildet som skyldes støv/rusk på objektivet eller sensoren. Verktøyet brukes ved at du trekker ut et felt over det som skal fjernes og så flytter den grømnne sirkelen til et område med ønsket bakgrunnsfarge. Du kan sette så mange retusjeringspunkter som du måtte ønske - Røde øyne -verktøyet brukes ved å klikke inne i iris på det øyet du vil fjerne rødt fra 6. Støyreduksjon og oppskarping Du kan også velge om retusjeringsverktøyet skal reparere eller klone området den grønne ringen flyttes til. Her skal vi se på et eksempelbilde fra en serie bilder tatt i solskinn, men hvor kameraet ved en feil var stilt inn på ISO 800. Øvelse med bildet Fiskebåt.CR2 : - Justér først bildet på vanlig måte - Forstørr bildet til 200% og flytt utsnittet til den hvite båtsiden - Velg Detaljer i rekken med innstillinger i ACR - Trekk i Farge-slideren til fargestøyen er forsvunnet helt (ca 20) - Trekk i Lystetthet-slideren til generell støy er dempet kraftig (ca 60) - Åpne bildet i Photoshop og sammenlign med et bilde uten støyreduksjon I dette eksemplet er det høyre bildet behandlet for støy i ACR. 26 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

27 Eksponering, Fremkall bilder toneomfang med Adobe og Camera kontrast RAW Øvelse Klarhet, glød og metning Den siste gruppen verktøy i basis-området i ACR lar oss arbeide med bildets intensitet og fargemetning. Alle slags naturbilder, spesielt slike tatt kveld eller morgen, kan vanligvis løftes i kvalitet med nøkternt bruk av disse lett tilgjengelige verktøyene. Bruksområder: - Klarhet minsker eller øker lokalkontrasten i bildet. Denne funksjonen er forbedret i denne versjonen. Reduksjon av klarhet kan kompensere for spisst/hardt lys og jevne ut harde kontraster (f.eks. hud/porer i sol). Å øke klarheten gir en god kontrastheving for bilder som skal trykkes i avis, på ubestrøket eller resirkulert papir - Glød øker metningen på farger, men forhindrer klipping av sterke farger ved å øke metningen mest på mørke farger. Denne funksjonen beskytter også hudtoner - Metning øker metningen av alle farger likt, fra -100 (monokrom) til +100 (dobbel metning) 8. Kurvejusteringer Her er hvitbalansen endret og vi har redusert Klarhet for å skape et litt mykere uttrykk. Etter at vi har justert bildet etter behov med alle basis-verktøyene, kan vi finjustere kurven i kategorien Tonekurve. Du kan velge å justere kurven Parametrisk (i et av fire kurveintervaller) eller på klassisk vis med punkter langs kurven. Bruksområder: - Parametrisk lar deg bearbeide kurven innenfor fire intervaller, Høylys, Lyse farger, Mørke farger og Skygger. Dette gir god kontroll over kurven, samtidig som du lettere kan unngå å komprimere eller strekke ut kurven unødig, noe som kan gi synlige trinn (banding) - Punkt gir full frihet. Du kan sette opptil 16 punkter langs kurven og justere etter behov Dette bildet har et område i og rundt solen som ligger helt utenfor toneområdet. For å unngå at bildet går ut i helt hvitt på print eller trykk, legger vi inn en tonekurve som gir en liten gråtone i høylyset. Verdien i dette tilfellet er: Inn: 255 Ut: Konsulenten Reidar Nygård 27

28 Øvelse 4.2 Behandling av flere bilder i ACR og Bridge Eksempel på synkronisering av alle innstillinger på et sett med bilder i ACR. Læringsmål Du skal være i stand til å behandle flere bilder samtidig i både Bridge og ACR. Oppgave Du skal legge innstillinger for Hvitbalanse, Eksponering og annet på flere bilder i ACR. Ved hjelp av Bridge, skal du også kopiere og lime inn innstillinger, samt nullstille innstillinger. 28 Camera RAW & Adobe Bridge [kursmateriell]

29 Innstillinger Behandling av på flere digitalt bilder kamera i ACR og Bridge Øvelse Synkronisere innstillinger på flere bilder Begge de teknikkene som er beskrevet her bygger på samme prinsipp: du kan legge felles innstillinger i metadata (XMP) på en gruppe bilder. Fremgangsmåte med ACR: - Marker de bildene du ønsker å bearbeide i Bridge - Åpne disse i ACR med menyvalg eller Eple+R/CTRL+R - Marker et bilde og gjør ønskede innstillinger på dette - Klikk på knappen Marker alle øverst til venstre i ACR - Klikk på knappen Synkroniser øverst til venstre i ACR og velg et sett med innstillinger eller kryss av for de innstillingene du ønsker å legge på alle bildene gruppen Fremgangsmåte med Bridge: - Høyreklikk på bildet med de innstillingene du ønsker å kopiere og velg: Utvikle innstillinger -> Kopier innstillinger - Marker et eller flere bilder, høyreklikk på et av disse og velg: Utvikle innstillinger -> Lim inn innstillinger - Velg et sett med innstillinger eller kryss av for de innstillingene du ønsker å legge på alle bildene gruppen og klikk OK 2. Arkivere innstillinger Det er mulig å lagre sett med innstillinger og legge disse p åmed ACR eller i Bridge: Benytte forhåndsinnstillinger: - Juster bildet etter ønske - Velg liten sidemeny (ved siden av Grunnleggende ) -> Lagre innstillinger. Gi settet et navn - Legg innstillinger på andre bilder inne i ACR (sidemeny - > Bruk forhåndsinnstilling) eller inne i Bridge: høyreklikk og velg: Utvikle innstillinger -> [Valgte sett fra listen] Konsulenten Reidar Nygård 29

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING FOTOGRAF OLAV ERIK STORM Kursbok med teori fra ditt digitale fotokurs Bli fortrolig med ditt kamera Lær å ta enda bedre bilder Tips og triks i Photoshop Få større glede av

Detaljer

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Kurset omfatter: Hvordan holde kameraet Eksponeringsvalg Objektivvalg ISO-innstilling Riktig eksponering Lysmåling Lyslære Hvitbalanse Fargelære

Detaljer

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias Del II 4 Webgrafikk WEBDESIGN STEG FOR STEG I dette kapittelet skal du lære å finne materiale som du kan bruke i form av figurer og grafikk på websiden din. Du skal lære å redigere grafikken ved hjelp

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang?

Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang? Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang? av Christian Wig, daglig leder i Pixellus AS. Slektsforskning handler også om å ta vare på de historiske bildene, og sette

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Hva er farger? A B C FARGELÆRE

Hva er farger? A B C FARGELÆRE 1. Fargelære FARGELÆRE Hva er farger? Figur 1.1 Eplet reflekterer rødt lys til øyet. Øyet omformer det innfallende lyset til signaler som går til hjernens synssenter og vi oppfatter at eplet er rødt. UV

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske merknader Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Ressurser Aktivering

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E INNHOLD 5 FORORD OG FORKLARING TIL TEKSTEN 6 1 OPPBYGNING 8 2 TOOLBAR/VERKTØYPALETT 26 10 Å VELGE TING I PHOTOSHOP 26 Move tool: fl ytte og kopiere lag Path selection

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

og Sony har gjort før dem. I tillegg til Pentax, som med sitt Q-system går egne veier, med et miniatyrsystem som best kan karakteriseres

og Sony har gjort før dem. I tillegg til Pentax, som med sitt Q-system går egne veier, med et miniatyrsystem som best kan karakteriseres SYSTEMKAMERAER Nikon 1 V1 Lille Nikon, hva nå? Så kom Nikon på banen med et kompakt kamerasystem. Det fyller nisjen mellom Micro Four Thirds og Pentax Q-system, og skal i følge Nikon gi bildekvaliteter

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS MERETE JÅSUND, IGM AS WORKSPACE: WEB Illustrator har et eget workspace, spesiallaget med de panelene du oftest trenger når du jobber mot web. Velg Web, fra rullemenyen til høyre i Kontrollpanelet. OPPRETTE

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer