LEKTORBLADET. Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen. Sosial mobilitet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEKTORBLADET. Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen. Sosial mobilitet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning"

Transkript

1 Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen Sosial mobilitet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 5/ årgang 1

2 LEDER FOTO: TOM EGIL JENSEN Marit Kleppe Egge, redaktør No guts, no glory Intet er verre enn å famle og nøle og ikke vite hva en vil. Bestem deg for å forfølge ett mål. Sett hele din vilje inn i arbeidet, og du skal se at det går, skrev Roald Amundsen. Å velge riktig vei blant studier og utdanningsløp er ett av de viktigste valgene vi tar. Aldri har det vært mer å velge mellom, sier vi ofte. Heldigvis har det heller aldri vært bedre muligheter til å orientere seg. En googler og chatter seg fram til hva studiene innebærer, hva som finnes av sosialt liv på studiestedet og hvordan andre studenter har hatt nytte av utdannelsen. I dette mylderet av muligheter velger fortsatt mange en utdannelse som ligger tett opp til foreldrenes. Du kan lese mer om utdanningsmobilitet i dette nummeret av Lektorbladet. Det er ikke alle som er så målrettet som Amundsen. Dessuten kan universitet og høyskoler være store univers som en lett kan føle seg liten i. Mål er godt og grusomt står det på en av inspirasjonstavlene på Roald Amundsen videregående skole i Oppegård. Ja, en må være rustet mot uvær underveis. Da hjelper det å lytte til erfarne fagfolk, og sørge for at en ikke legger ut på langferd uten tilstrekkelig grunnlag. Og det bør ikke være skam å snu underveis hvis en oppdager at kompassnålen peker i feil retning. Det er definitivt mye verre å grave seg ned. Etter et humoristisk tilbakeblikk på studentlivet (side 10) konkluderer Knut A. G. Hauge med følgende: Studietiden er en dannelsesreise. Jeg kom ut av det som et annet menneske. Jeg ønsker alle studentmedlemmer i Norsk Lektorlag et riktig godt studieår. Språkrøre Ullsgensere og rødvinglass To språklige groviser, den overskriften. En genser av ull er en ullgenser. Hvis den derimot er av bomull da er den en bomullsgenser. Og hvis et vinglass er beregnet på rødvin, blir det et rødvinsglass. Altså: hvis det er et sammensatt ord som knyttes til et tredje ord, kommer binde-s-en inn. Ofte, men ikke alltid, for hva med saklista for møtene våre? Eller en sak som blir reist for riksretten? Den bør kalles en riksrettsak (altså en sak som bringes inn for riksretten), ikke riksrettssak (som kanskje kunne bety en riksgyldig rettssak, en som gjelder hele landet). Men det har hendt at stortingskomiteer har vurdert riksrettsrettstiltale. Da skal en i hvert fall ta et fast grep rundt pennen! En oppgave som forlanger et kort svar, er en kortsvaroppgave, det motsatte er en langsvaroppgave. En sjefredaktør, som er sjef for redaktørene, har ingen s inne i tittelen sin; det har derimot sjefssekretæren hennes (eller hans) igjen i en slags motsetning til en sjefsekretær, som er sjef for sekretærene. Finurlig. Men noen ganger kan det være greit å sløyfe s-en rett og slett for å unngå feillesning og misforståelse, som i leketøykjede, en butikk-kjede som selger leketøy for barn. Leketøyskjede kunne fort oppfattes som et annet slags leketøy enn det som selges i slike butikker, altså nærmest en grovis, det også. Solaf 2

3 INNHOLD 6 Hva vil vi med ny rammeplan? TEMA: Nasjonal lektorkonferanse...6 Hva vil vi med ny rammeplan? Cand.du.huske...10 Utdanning og sosial mobilitet Cand.du.huske AKTUELT: Musikkstudentar frå utlandet Ikke bare et navneskifte...18 Læreplanarbeidet...20 Forening for kjemilærere Reis med instrumentet...23 Det svenske friskolesleppet er 20 år Privatskoler i Norge Mange fornøyde lesere Læreplanarbeidet FASTE SPALTER: Språkrøre... 2 Politisk leder har ordet... 4 Boksidene...28 Debatt...30 Fra generalsekretæren...34 Organisasjonsnytt...36 Juridisk talt...38 Lektorbladet Magasin for fag, kultur og utdanning Nr. 5/ årgang ISSN: X Akersgata Oslo Tlf.: Faks: E-post: Ansvarlig utgiver: Norsk Lektorlag ved generalsekretær Otto Kristiansen Redaksjonsråd: Otto Kristiansen Gro Elisabeth Paulsen Wenche Bakkebråten Rasen Redaktør: Marit Kleppe Egge Redaksjonen avsluttet arbeidet med dette nummeret 8. oktober Årsabonnement: kr 350,- Annonser: Mia Berg Korrektur: Hans Olaf Nøklestad Design/layout: Mac&Mocca (macmocca.no) Trykk: Flisa Trykkeri (flisatrykkeri.no) Materiellfrist for LB 6/12 er 10. november 3

4 POLITISK LEDER HAR ORDET FOTO: TOM EGIL JENSEN Debatten etter PISA 2000 markerer et skolepolitisk vendepunkt og en gradvis overgang fra en ideologibasert til en kunnskapsbasert skolepolitikk. Kunnskapsløftet handler ikke bare om at elevene skal lære mer, men også om at beslutningstakere på alle nivåer i skolesystemet skal få forskningsbasert kunnskap om skolen. Sluttrapporten fra følgeforskningen til Kunnskapsløftet legges fram i høst. Ifølge Aftenposten har forskerne blant annet funnet ut at det trengs klarere mål for elevenes faglige utvikling, det får få konsekvenser dersom en skole eller en rektor ikke lykkes med målene som er satt, og tiltak som settes inn for å løse problemer, slik som frafall i videregående skole, blir ofte overflatiske og for lite omfattende. Mange som kjenner norsk skole, vil nikke gjenkjennende. Det er betryggende at forskningsrapportene kommer med konklusjoner som stemmer med våre erfaringer. Den nye innstillingen til kunnskap og utdanningsforskning har også gitt et nytt syn på lærerrollen og fører til endringer i lærerutdanningene. Idealet er ikke lenger en ideologibasert lærerutdanning, men en utdanning basert på forskning, både i skolefag, didaktikk og pedagogikk. Konsolidering av lektorutdanningen Alle fagene som inngår i utdanningen, skal være forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø. Lektorutdanningen må med andre ord hovedsakelig være en universitetsutdanning. Tekst Gro Elisabeth Paulsen Vendepunktet har gitt en tverrpolitisk enighet om at gode lærere er det viktigste elementet i en god skole. Alle vyer om at elevene bør lære uten undervisning er borte. Alle tanker om at skolen kun trenger voksne med generell pedagogisk kompetanse, er havnet på den pedagogiske skraphaugen. Rapporten Lærerkompetanse og elevers læring i førskole og skole fra Dansk Clearinghouse på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 1 har hatt stor politisk betydning. Rapporten peker på tre viktige sider ved den gode lærer: 1) Han utøver respekt, toleranse, empati og interesse for elevene. 2) Han etablerer regler for klassens arbeid, retter klassens oppmerksomhet mot sentrale deler av pensum, gir hurtige og korrigerende tilbakemeldinger og gjentar essensielle prinsipper. 3) Forutsetningen er at lærer har et høyt faglig nivå og solid faglig viten som gir læreren tiltro til egne evner, og gir effektivitet innenfor faget og mestring av forskjellige undervisningsmetoder, materialer og tilnærminger. I tillegg vil den gode lærer i større grad være kognitivt utfordrende, oppfordre elevene til metatenkning og ha en kognitiv tilnærming i en undervisning som stimulerer elevene til abstrakt tenkning. Danske Clearinghose beskriver altså en lærertype som både er akademisk skolert og varmhjertet. I den norske skoledebatten har man ofte snakket som om dette er Dansk Clearinghouse beskriver altså en lærertype som både er akademisk skolert og varmhjertet. en umulig kombinasjon. Det har i flere tiår vært en ideologisk premiss at de universitetsutdannede lektorene og adjunktene var kalde, utilnærmelige og manglet forståelse for hvordan det er å være ung, usikker og med små kunnskaper. Underteksten har vært en nedvurdering av universitetene som egnet sted for lærerutdanning. Nedsettende omtale av akademiske og fagorienterte lærere har inntil nylig vært så vanlig at mange lektorer ikke har våget å kalle seg lektor, verken overfor kolleger eller elever. På enkelte skoler må man fortsatt være skaplektor. Det var derfor en milepæl da Kunnskapsdepartementet i høst sendte ut 4

5 POLITISK LEDER HAR ORDET Norsk Lektorlag har ennå ikke formulert sin høringsuttalelse, men vi vil nok peke på at tettpakkingen av Fag I og en mastergradsoppgave på kun 30 studiepoeng kan gi svekket kvalitet dersom innholdet i disse studiepoengene ikke blir meget krevende. på høring ny Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn Der foreslås følgende minstekrav til omfang av studiepoeng i hvert fag: Fag I: minst 160 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8 13 Fag II: minst 60 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8 13 Profesjonsfag: 60 studiepoeng Særlig viktig er departementets forslag om at alle fagene som inngår i utdanningen, skal være forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø. Examen philosophicum, eller tilsvarende, skal inngå som en del av studiepoengene fordelt på fag I sammen med en profesjonsrelevant masteroppgave av minimum 30 studiepoeng. Norsk Lektorlag har ennå ikke formulert sin høringsuttalelse, men vi vil nok peke på at tettpakkingen av Fag I og en mastergradsoppgave på kun 30 studiepoeng kan gi svekket kvalitet dersom innholdet i disse studiepoengene ikke blir meget krevende. Det samme gjelder selvfølgelig PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning) som departementet foreslår at skal bestå av følgende komponenter: 30 studiepoeng pedagogikk, 30 studiepoeng fagdidaktikk og minst 60 dager praksis som inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk. Det bør bli mulig å stille strenge krav når kvaliteten på studentene i PPU for trinn 8 13 sikres. Dette gjøres når departementet foreslår at søker må ha en mastergrad som inneholder to relevante fag som gir kompetanse til å undervise på trinnet, at ett av fagene må være på masternivå, og at det kreves gjennomsnittskarakteren C eller bedre i disse fagene. Helt siden innføringen av Kvalitetsreformen og det nye gradssystemet i 2003 har Norsk Lektorlag vært bekymret for en stadig mer utvannet lektorutdanning. Høstens høringsforslag viser politisk vilje til å hindre ytterligere utvanning, men det innebærer neppe noen kvalitetsheving sammenlignet med den lektorutdanningen som flertallet av dagens lektorer har fullført. Det tidligere to-årige hovedfaget, som bygde på ett av mellomfagene i den gamle cand.mag.graden, ga plass til meget grundig fordypning. Dagens tre-årige bachelorgrad erstattet den gamle cand.mag. graden som lenge besto av to mellomfag (tilsvarende 90 studiepoeng) og ett grunnfag (tilsvarende 60 studiepoeng) i tillegg til ex.phil. og andre forberedende prøver. De universitetsutdannede adjunktene fra 1970-, -80- og -90-tallet har med andre ord en utdanning som ligger svært nær opp til dagens integrerte lektorutdanning. Endringen i gradssystemet kom dessverre i en periode da det ennå var umulig å få politisk gjennomslag for at folk med langvarige og krevende universitetsutdannelser trengtes for å opprettholde en god skole. Da det nye gradssystemet var på trappene for 10 år siden, ønsket Norsk Lektorlag at lektorutdanningen fortsatt skulle bestå av en ren mastergrad i undervisningsfag, og at PPU skulle komme på toppen. Vi foreslo også at PPU skulle gjennomføres som et lønnet år i undervisningspraksis, etter mønster av legenes turnus-år. Det ville gjort lektoryrket mer attraktivt om PPUåret ikke førte til studielån og tapt arbeidsfortjeneste. Departementets forslag til nye rammeplaner, både for lektorutdanningene, for 3-årig faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag og for yrkesfaglærerutdanningene finnes på Kunnskapsdepartementets nettside 2. Utdanning etter de nye rammeplanene skal etter planen iverksettes med virkning fra og med studiestart høsten Norsk Lektorlag håper at hensynet Norsk Lektorlag håper at hensynet til faglig kvalitet vil veie tyngst i høringsprosessen. Det vil bety aksept for at en faglig spesialisering og arbeidsfordeling mellom de ulike lærerutdanningsinstitusjonene er nødvendig og ønskelig. til faglig kvalitet vil veie tyngst i høringsprosessen. Det vil bety aksept for at en faglig spesialisering og arbeidsfordeling mellom de ulike lærerutdanningsinstitusjonene er nødvendig og ønskelig. 1 Lærerkompetanse og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet i Oslo fra Dansk Clearinghouse i samarbeid med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (Kbh. 2008) 2 hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forskriftom-rammeplaner-for-lar.html?id=

6 LEKTORUTDANNINGEN Nasjonal lektorkonferanse Hva slags kompetanse og kunnskap bør en utdannet lektor ha? Dette spørsmålet ble belyst under den nasjonale lektorkonferansen som i år ble arrangert av Universitetet i Oslo (UiO) i september. Tekst og foto Wenche Bakkebråten Rasen, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Lektorlag Nye rammeplaner for lektorutdanningene er ute på høring. Bakteppet er evalueringer og forskningsrapporter som påpeker svakheter ved de nåværende lektorutdanningene, og endringene som er gjennomført i overgangen fra allmennlærer- til grunnskolelærerutdanningene. Lektorutdanningene vil i framtida oppleve en sterkere politisk styring inn i felles former, og årets lektorkonferanse handlet mye om hvordan framtidas lektorutdanninger bør utformes for å møte samfunnets forventninger. Christina Pedersen (til venstre), lektor ved Lambertseter videregående skole, og Ingunn Loftheim Dahle, lektor ved Lillestrøm videregående skole, bidro med sine perspektiver på lektorutdanningen. Store forventninger til lektoren Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, deltok i et bredt sammensatt panel som ble utfordret på å besvare hva en (ut)dannet lektor er. Paulsen la i sitt innlegg vekt på at en lektor må ha god faglig kompetanse, kunne utøve myndig klasseledelse, og vise empati og interesse for at hver enkelt elev skal lære. Hun advarte mot en utvannet lektorutdanning hvor en putter for mange elementer inn i det femårige studieløpet. Paulsen påpekte også betydningen av å rekruttere gode studenter til utdanningene. Inga Bostad, prorektor ved UiO, la i sitt innlegg vekt på lektorenes akademiske dannelse, hvor kunnskap settes i sammenheng. Faglig trygghet tillater flere linser og perspektiver. Lektorene kan gi elevene et klasserom hvor det er høyt under taket, og hvor motsetninger gis spillerom. Klasserommet kan være et undersøkende fellesskap, der læreren ikke skal kunne vite alle svarene, men hvor elevene må kunne tenke selvstendig, skille relevant fra irrelevant og øves opp i logisk tenkning, sa Bostad. Forskningserfaringen som lektorstudentene tilegner seg i løpet av studietida ble framholdt som en vesentlig suksessfaktor av flere av innlederne. Mange advarte også mot å utvikle integrerte lektorutdanninger som en light -versjon av en mastergrad, og understreket at det er viktig å beholde den faglige tyngden i graden. I spenningsfeltet mellom vitenskaps- og skolefag Sammenhengen mellom akademisk teori og skolehverdagens praksis er ett av flere spenningspunkter i lektorutdanningene. Opprettelsen av universitetsskoler er et grep universitet har tatt for å bedre samarbeidet med praksisfeltet. Jessheim videregående skole er en av de 13 universitetsskolene i Oslo og Akershus som UiO samarbeider tett med. I sitt innlegg svarte rektor John Arve Eide på hvilke forventninger han som arbeidsgiver har til nyutdannede lektorer. Vi trenger lektorer som kan dykke ned i fag, men samtidig se elevens læring i bredden. De må kunne få elevene til å utvikle gode læringsprosesser. Lektorene må kunne skaffe seg oversikt over komplekse systemer og strukturer, og kunne samarbeide godt med kollegaene. Det vi ikke 6

7 LEKTORUTDANNINGEN trenger, er utrygge, usikre lektorer som saksbehandler sin undervisning. Det tror jeg er en oppskrift på frafall av elever og forfall i skolen, sa Eide. En vellykket integrering? Et sentralt spørsmål på konferansen var hvor integrert den integrerte lektorutdanningen egentlig er. Hvor godt lykkes lektorutdanningene i å integrere fag og formidling, teori og praksis? Det ble stilt spørsmål om ikke integrerings- og tolkejobben i realiteten ofte overlates til den enkelte student. De nyutdannede lektorene Ingunn Loftheim Dahle og Christina Pedersen bidro med sine perspektiver på hvor godt egnet de opplevde at egen utdanning var i møtet med skolehverdagen. De mener at emnegruppene i studiet befinner seg for langt fra undervisningsfagene, slik disse undervises i dagens norske skole. Vitenskapsfag og undervisningsfag er, og skal være, to forskjellige ting, men emnefaget bør kunne dekke basisen i undervisningsfaget. Vi ønsker at teorien gjøres mer skolerelevant, og savnet mer skoleforberedende casejobbing underveis i studiet, sier Pedersen og Dahle Faglig, men ikke godt nok praktisk, forberedt Praksis-sjokket er et utbredt begrep som brukes til å beskrive nyutdannedes møte med skolehverdagen. For Pedersen og Dahle innebar det at de syntes de manglet kunnskap om hvordan de best kunne forholde seg til konkrete og praktiske utfordringer. Vi opplevde at de praktiske utfordringene lett kunne virke overveldende det første året. Ferske lektorer får ofte kontaktlæreransvar, uten å vite godt nok hvordan de skal fylle den rollen. Hvordan skulle vi skrive halvårsrapporter, individuelle opplæringsplaner, hvordan bli kjent med bruken av ulikt teknisk utstyr, og hvordan manøvrere i et trangt klasserom med 32 elever hvor det er fysisk umulig å gå bakerst i klasserommet og følge opp elevene der? Studiet forberedte oss ikke godt nok på slike problemstillinger, forteller Pedersen og Dahle. Møtet med skolehverdagen beskriver de nyutdannede lektorene som krevende, men morsomt. Det faglige engasjementet i møtet med elevene er en vesentlig motivasjonsfaktor når arbeidshverdagen er hektisk og presset på tid. Ønsker veiledning Pedersen og Dahle tror det er mulig å sikre en mykere overgang mellom studielivet og arbeidslivet i skolen. De foreslår at skolene tilrettelegger bedre for nytilsatte, slik at en for eksempel tar hensyn til fagkombinasjonene og bygger opp undervisningserfaring i ett eller få fag ad gangen. De ønsker også at skoleledere vurderer om kun mer erfarne lærere skal tillegges kontaktlæreransvaret. De ser for seg en modell hvor nytilsatte får redusert undervisningstid de første årene, hvor en tilsettes i en 100 prosent stilling med 80 prosent undervisning, og resten av tiden brukes til veiledning. Dette vil lønne seg i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og arbeidsgiver og arbeidstaker unngår sykemeldinger og i verste fall at nyutdannede lektorer bytter yrke. Vi vet at Kunnskapsdepartementet er svært opptatt av reservestyrken av lærere og hvordan de kan få lærerutdannede til å komme tilbake til skolen. Start med å tilrettelegge for ferske lek-torer slik at vi kan få den oversikten og det overskuddet vi trenger, oppfordrer Pedersen. Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrifter om nye rammeplaner for: faglærerutdanningene yrkesfaglærerutdanningen praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8 13 lektorutdanning for trinn 8 13 Nye rammeplaner ute på høring Forslagene til nye rammeplaner er utviklet av tre ulike rammeplanutvalg, som også har utarbeidet nasjonale retningslinjer. Et mål har vært å sikre samsvar mellom rammeplanene og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. På denne måten blir det tydelig hvilke krav lærerutdanningene skal oppfylle og hvilken kompetanse kandidatene tar med seg inn i skolen. Det tas sikte på å gjøre de nye rammeplanene gjeldende fra høsten Høringsfristen er satt til 30. november. Norsk Lektorlags høringsuttalelse vil bli omtalt i en senere utgivelse av Lektorbladet. 7

8 LEKTORUTDANNINGEN Hva vil vi med ny rammeplan? Tekst Inga Bostad, prorektor ved Universitetet i Oslo og styreleder i ProTed (Centre for Professional Learning in Teacher Education) UiO er landets største lærerutdanningsinstitusjon og har stor autonomi når det gjelder faglig utvikling. Vi har også akademisk frihet, noe som innebærer at den vitenskapen vi forvalter og fornyer, springer ut av frihet til å velge forskningsfelt, metoder og formidlingsmåter. Vi har tradisjonelt utdannet lærere til videregående skole gjennom embetsstudier i en rekke fag, påplusset praktisk-pedagogisk utdanning. Dette vil vi fortsette med i fremtiden. Det er ikke alle som vet at de vil bli lærere når de begynner å studere, og skolen trenger disse vel så mye i fremtiden, særlig innen realfag. Samtidig er det lett å se at den femårige lektorutdanningen som vi startet med i 2003, har mange styrker som den praktisk-pedagogiske utdanningen ikke har. Her kan vi integrere didaktikken og profesjonskunnskapen med den faglige dybden på en utmerket måte. Vi ønsker å bevare begge disse utdanningsløpene. Det er flere måter å være en god lærer på. Ny rammeplan Nå er en ny rammeplan på trappene. Ifølge høringsutkastet skal det legges til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn 8 13 som er integrert, profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert og av høy faglig kvalitet, og som imøtekommer samfunnets og skolens behov. Det er tenkt både godt og klokt i utkastet til rammeplan. Rammeplanen blir viktig fordi den vil bidra til å tydeliggjøre hva som forventes av de aller beste lektorutdanningene. Ifølge den nye rammeplanen skal det blant annet bli mer praksis i studiet og mer oppmerksomhet skal rettes mot klasseledelse. Samtidig er rammeplanen uvant i den akademiske tradisjonen. Detaljert styring utfordrer universitetets autonomi. Det blir en ny situasjon Inga Bostad, prorektor ved UiO for oss som universitet å legge opp utdanningen etter en rammeplan. Tidligere har universitetet stått fritt til å utforme utdanningen selv. Oppgaver må stå i forhold til ressurser Den nye rammeplanen ber altså om en lektorutdanning for trinn 8 13 som er integrert, profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert og av høy faglig kvalitet, og som imøtekommer samfunnets og skolens behov. Da er det viktig at dette ikke blir vidløftige målsettinger som ikke følges opp i praksis. Vi kan ikke vedta en rammeplan som ikke følges opp og setter institusjonene i stand til å nå disse målsettingene. Planen må være bærekraftig på sikt. Lektorprogrammet ved UiO er et definert satsningsområde og et prestisjeprosjekt for oss. Mange av våre ansatte innenfor denne utdanningen legger ned en enorm innsats med de ressursene de 8

9 LEKTORUTDANNINGEN har. Fagmiljøene forteller oss at vi allerede langt på vei er underfinansiert, og i den nye rammeplanen legges det blant annet opp til en betydelig økt andel praksis i studiet, noe vi vet vil bli svært ressurskrevende. Med nye oppgaver må det følge nye penger. Satser på universitetsskoler Universitetet i Oslo ønsker å tenke nytt og ligge i forkant. Det har skjedd mye spennende og innovativt innenfor vår lærerutdanning bare det siste året. Gjennom opprettelsen av Universitetsskoler har vi etablert tettere samarbeid med 13 videregående skoler i Oslo og Akershus. Formålet med universitetsskolesatsingen er å styrke både Lektorprogrammet ved UiO og skolene gjennom bedre integrering av praksis og de ulike elementene i utdanningen, så vel som kompetansen og det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolene. Da vi lyste ut muligheten for å knytte seg til oss som universitetsskole, merket vi en stor pågang. Mange skoler ønsket denne tilknytningen og vi måtte velge mellom flere svært gode skoler. Alle fikk ikke være med i denne omgang, men vi håper å kunne utvide ordningen. For vi tror at et tettere samarbeid vil føre til en kvalitetsheving. Prosjektet vil gi ringvirkninger også til skoler som ikke kom gjennom nåløyet denne gangen. Universitetsskolene er også et viktig element i Norges første senter for fremragende utdanning, som ble tildelt UiO og Universitetet i Tromsø for perioden Det nye senteret, Centre for Professional Learning in Teacher Education (ProTed), skal utvikle en forskningsbasert og helhetlig lærerutdanning, det vil si en dyp integrasjon av forskning, utdanning og praksis. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO er vertsinstitutt for senteret. Spenningsfeltet lektorene befinner seg i Vi er opptatt av at fagstudiene får oppmerksomhet. Et av de grunnleggende kjennetegnene ved dagens integrerte lektorutdanning er høy faglig kompetanse hos de ferdige kandidatene ikke minst at de har vært en del av et levende og oppdatert forskningsmiljø. I et samfunn med et stadig økende omløp av kunnskap i endring, har skolen behov for lærere med en beredskap til å møte ny kunnskap, noe som innebærer at de selv må ha ferdigheter til å delta i utviklingen av ny kunnskap. Det er behov for lærere med faglig styrke og trygghet i møte med det moderne klasserommet og med en sammensatt elevgruppe. I vår dialog med skolene er nettopp den solide fagligheten trukket fram som en viktig kvalitet ved lektorutdanningen. Jeg er overbevist om at kunnskap og intellektuelt engasjement begynner med spørsmål. Mye av det som pugges og innlæres i klasserommet i dag blir glemt, og mye får elevene sjelden eller aldri bruk for. Deprimerende? Kanskje. Men fakta kan også ses på som midler og ikke som mål til å tenke kritisk, til å bruke fantasien og være nysgjerrig og utforskende. Dagens lektorer står i mange spenningsfelt: De skal imøtekomme samfunnets behov for ny kunnskap, og formidle vitenskapens usikkerhet, de skal utjevne sosiale forskjeller og satse på talentene. Alle elever skal få tilpasset opplæring. En sentral utfordring er hvordan studiene våre skal ta innover seg det komplekse spenningsfeltet lektorene står i. Vi vet også at 30 prosent av fagspesifikke initiativ fra elevene er beskrivelser og ikke forklaringer, generaliseringer eller argumentasjon. Vi trenger derfor lektorer som kan legge til rette for faglige samtaler mellom elever og mellom lærer og elever og krysse broer mellom praksis og teori. Dette er krevende, og vår lektorutdanning skal forberede kandidatene til best mulig å håndtere dette spenningsfeltet. Norsk Lektorlag vil ha en juniorressurs NORSK LEKTORLAG vil ha en ordning der nyansatte lektorer i skolen får hundre prosent lønn for å undervise 80 prosent av normalt årstimetall. Ordningen skal gjelde for det første arbeidsåret for ansatte som kommer rett fra utdannelsen. De fleste nyutdannede lektorer starter arbeidet i skolen med idealisme og stor arbeidsglede. Så møter mange en hverdag med en arbeidsbelastning som kan virke helt uoverkommelig, og flere velger å slutte etter kort tid i skolen. Det tar tid å lære jobben skikkelig, og vi ønsker en ordning som gir de nyutdannede en mykere start på yrkeskarrieren, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen. 9

10 STUDENTLIV Cand.du.huske Inn som nysgjerrig, ut som et annet menneske. Men hva gjorde jeg i mellomtiden? Tekst Knut A. G. Hauge Den gang da jeg var liten. Da var det snø, da. Det vaaaaaar så mye snø. Ikke regnet det heller. Og dersom jeg husker at det regnet, så var det fordi det regnet så mye at vi måtte øse andre etasje. Nei, været var mye bedre da jeg vokste opp. Det er jeg helt sikker på. Og det på tross av at jeg vokste opp på en del av Vestlandet der det er høst hele året, bortsett fra et par uker tidlig på høsten. Spasiba, ja Studenttiden er en fin tid, særlig den gang da jeg studerte. Det vaaaaar så bra. Jeg husker særlig starten av forelesningene. Dette var på den tiden da auditoriene der jeg studerte nettopp var utstyrt med automatiske systemer for blending, lys og den høyteknologiske innretningen overhead. Det var mange knapper, og det må tydeligvis ha vært mange dårlig merkede 10

11 STUDENTLIV knapper. For forelesningene startet ofte med iherdig knappetrykking der fremme. Noe som førte til at persiennene bak gikk ned, lyset gikk på, lyset gikk av, den høyre persiennen bak gikk opp, lyset gikk på, persiennene bak gikk opp, bortsett fra den høyre som gikk ned, og lerretet som egentlig skulle vise overhead ble i stedet badet i spotlight. Hvorpå foreleseren sukket tungt, holdt opp et gjennomsiktig plastark mot det fullsatte auditoriet og sa som dere kan se på denne foilen. Alt mens den høyre persiennen bak brummende prøvde å bestemme seg for om den hadde lyst til å være oppe eller nede. For min del satt jeg og lurte på om den iherdige knappingen der fremme ved et uhell kunne føre til at en intetanende familie kom til å få et pizzabud fra Peppes på døra, eller i det minste at det ringte i en rød telefon i Kreml. I kjelleren Jeg husker at jeg studerte sammen med en gjeng hyggelige mennesker. Jeg husker fester i instituttkjelleren. I hvert fall at det var fester i instituttkjelleren, og at jeg vet at jeg var der. Jeg husker fulle kantiner. Søte jenter. Pulverkaffe i melkeglass, som rommet mer varmtvann enn en kopp og derfor var billigere. Jeg husker at det var bokhyller på lesesalene. Jeg har noen svette minner om eksamen på gjennomslagspapir med 17 kopier, og tissetanter som spiste knekkebrød innpakket i spesialbestilt ekstra bråkete matpapir. Det er slik studenttiden skal være. I hvert fall sett i ettertid. Det jeg imidlertid ikke husker så mye av, er at jeg leste. Eller, jeg husker jo selvfølgelig det om jeg tenker etter. Men det er ikke det første jeg kommer på. Ikke det andre eller tredje heller. Jeg vet at jeg leste, masse, og kunnskapene mine er det ingen som får tatt fra meg. I dag er det å ha disse kunnskapene jobben min. Noe helt annet Kanskje er det de som har studert biologi som husker at de har lest. Eller de som har hovedfag i middelalderhistorie og etterpå har skrevet bygdebok om mellomkrigstiden. Slike som jeg, da jeg gikk på videregående skole, ble litt forundret over. Folk som virkelig brenner for sitt fag. Det rare er at det også skjedde meg, og det var kanskje noe av det viktigste ved hele studieløpet mitt. Jeg oppdaget mitt fag, og jeg fant mine egne ting å brenne for. Mine egne ting å fordype meg i. Og brått ble alt mye mer interessant. Studietiden er en dannelsesreise. Jeg kom ut av det som et annet menneske. I dag er det nok mine elever som forundres over meg. Jeg for min del forundres over hvorfor jeg enda ikke får julekort fra Lånekassen, på tross av alle år jeg har vært og kommer til å være storkunde. Brum Jeg fikk en aha-opplevelse da jeg for noen år siden så mine egne småbarn bakse rundt i ti centimeter nysnø i den lille svenske byen der jeg nå bor. Det vaaaaaar så mye snø, og brøytekantene vaaaar så høye. Det var da jeg innså at den byen på 2000-tallet kom til å bli husket for sine vanvittige snøvintre. I hvert fall av ungene mine. Og jeg lærte litt om mine egne minner. Det var kanskje ikke alt som var nøyaktig som jeg husker det. Men sist jeg gikk forbi studiestedet mitt, hadde den bakre høyre persiennen enda ikke bestemt seg. Det er jeg helt sikker på. Knut A. G. Hauge KNUT A. G. HAUGE er cand.polit. med hovedfag i sosiologi og har bakgrunn som journalist og humorforfatter. Tegneserien Mille, som han lager, gikk seks år i bladet Pondus og går nå i bladet Rutetid. Hauge er til daglig lektor i media ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger, og er fungerende hovedtillitsvalgt for Norsk Lektorlag i Hedmark. 11

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale www.norsklektorlag.no Nr. 3-2014, 13. årgang Leder Foto: Johnny

Detaljer

Lektorbladet. Kampen. Er læreryrket. 37-timers uke. mot frafallet. en profesjon? Danske lektorer får. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Kampen. Er læreryrket. 37-timers uke. mot frafallet. en profesjon? Danske lektorer får. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Er læreryrket en profesjon? Danske lektorer får 37-timers uke Kampen mot frafallet www.norsklektorlag.no Nr. 5-2013, 12. årgang Leder Etter tjue år

Detaljer

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET 10 spørsmål til skolepolitikere Stortingsmelding 20: På rett vei Ytringsfrihet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2013 12. årgang 1 LEDER

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kompetanse i alle fag Nr. 1-2011 10. årgang www.norsklektorlag.no Marit Kleppe Egge Redaktør Kompetanse i alle fag Kompetansekrav for undervisning heter

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 4-2009 8. årgang www.norsklektorlag.no Etikk på dagsorden norsk lektorlag mener Kosmetisk etikk Opplæring i hva som er etisk forsvarlig, rett eller

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Lektorbladet. Den nye elevrollen. Fra elev til student. Sosiale medier i arbeidslivet TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Den nye elevrollen. Fra elev til student. Sosiale medier i arbeidslivet TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Fra elev til student Sosiale medier i arbeidslivet TEMA: Den nye elevrollen www.norsklektorlag.no Nr. 6-2014, 13. årgang Leder Redaktør Marit Kleppe

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Klar tale til Stortinget! Nr. 4-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Skolereformen som

Detaljer

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no Ein kamp for framtida Oppgave 6b Tidlig innsats www.pedagogstudentene.no HUSK ForSIKrINg Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er det siste man vil stå uten dersom

Detaljer

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no Nr. 2-2003 2. årgang Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Omstridte reformer i Rogaland www.norsklektorlag.no NÅR KVALITET BETYR NEDSKJÆRING Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Reform på universitet og høyskoler Nr. 5-2003 2. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Trekk rundskrivet

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet å Fokus på vurdering Nr. 6-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs leder Et dårlig forslag Norsk Lektorlag mener Et utvalg

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Er skolen på rett kurs?

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Er skolen på rett kurs? Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Er skolen på rett kurs? Nr. 3-2010 9. årgang www.norsklektorlag.no norsk lektorlag mener Taper vi kompetansekampen? Hva kan Norge friste i med i kampen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer