Nummer årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 1 2007 13. årgang"

Transkript

1 Nummer årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus.

2 INNHOLD Året for like muligheter Kjære medlem Innkalling til årsmøte Innvitasjon til sommertreff REY-konferansen Oppmuntringsstipend Tett på Nytt fra forskningen Vurder nøye før du opererer øynene 14 Bokhjørnet Bedir løp New Yourk maraton Ridderrennet Førerhund i taxi Tilpasningskurs Vedtekter Leder: Anne Berit Gransjøen Tlf / Nestleder: Ole Chr. Lagesen Tlf / Kasserer: Grethe Lunde Tlf / Sekretær: Bernt Elde Tlf / Styremedlem: Håkon Gisholt Mob varamedlem: Øystein Andreassen 2. varamedlem: Hilde Nagel Alne RP-Nytt Redaktør: Bernt Elde RP-Nytt fås i sort/hvitt, lyd og elektronisk. Bladet utgis 4. ganger i året. Adresse: RP-foreningen i Norge Majorstuveien 17 Boks Oslo Kto. nr.: Kto.nr. forskningsfondet: Organisasjonsnr.: Tlf E-post: Internett: Sats og trykk: PDC Tangen Lay-out: Øystein Kleven Ombrekking: Beate Solem (NBF) Opplag 635 stk. ISSN Meldinger om skifte av navn, adresse osv. gis til Bernt Elde på telefon eller e-post Det samme gjelder hvis du ønsker bladet i et annet format. Informasjonsmateriell: RP-håndbok og RP-filmer kan bestilles på tlf eller e-post:

3 RP-NYTT 1/2007 LEDER LEDER 2007 Året for like muligheter Av Anne Berit Gransjøen 3 Året vi nå er inne i skal markeres som Det europeiske året for like muligheter for alle. Norge skal delta gjennom EØS-avtalen. Arrangementet skal omfatte både et likestillingstoppmøte og nasjonale og lokale arrangementer. Hvert land vil ha sin nasjonale koordinator. I Norge er dette Likestillings- og diskrimineringsombudet. De fire hovedtemaene som vil stå sentralt dette året er: Rettigheter, representasjon, anerkjennelse og respekt og toleranse. Gjennom fokus på disse temaene ønsker man en bevisstgjøring rundt retten til likestilling og vern mot diskriminering. Videre er det et ønske å stimulere til debatt om hvordan underrepresenterte grupper i samfunnet kan få økt deltakelse. Et grunnleggende poeng er å markere og legge til rette for anerkjennelse av annerledelshet, og sist men ikke minst fremme et samfunn for alle gjennom respekt og toleranse. En vesentlig forskjell mellom Det Europeiske året for like muligheter for alle og Året for funksjonshemmede (2003), er at interesseorganisasjonene denne gangen ikke selv har jobbet for at et slikt år blir arrangert. European Disability Forum (EDF) er kritiske til den manglende involveringen av organisasjonene når det gjelder utformingen av innholdet i året. De mistenker at arrangementene foruten å bidra til bevisstgjøring også kan bli en unnskyldning for manglende antidiskrimineringslovgivning. På den annen side er EDF innstilt på å gjøre så mye som mulig ut av året. Året har et totalt budsjett på 15 millioner Euro. Beløpet skal dekke både forberedende tiltak i 2006, og de ulike aktivitetene i Norges andel er på 1,5 millioner kroner, noe som er et relativt lite beløp. Men, sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudets andre aktiviteter og arbeid, tror man at det er mulig å få mer ut av deltakelsen enn det beløpet skulle tilsi. Norges Blindeforbund (NBF) har som mål å fokusere på rettigheter og tilgjengelighet gjennom hele 2007, noe som er i tråd med handlingsplanen. Rettigheter og tilgjengelighet vil også være tema for aksjonsuka i uke 35. Vi håper selvsagt at mange av våre medlemmer får anledning til å delta på de forskjellige arrangementene som vil bli avviklet rundt om i vårt langstrakte land. Norge er med i EUs antidiskrimineringsprogram. Programmet omfatter diskriminering på grunn av etnisitet, alder, funksjonshemning, livssyn og seksuell legning. Vårt lands antidis-

4 4 INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2007 RP-NYTT 1/2007 krimineringslov omfatter i dag ikke funksjonshemmede. Vi håper derfor at året 2007 vil føre til fortgang i arbeidet med å innlemme også funksjonshemmede i loven, og ikke bli en sovepute for de bestemmende myndigheter slik EDF frykter. Fra styret Kjære medlem! Først og fremst vil vi takke alle dere som betalte sin kontingent i Selv om ikke regnskapstallene er helt klare ennå, ser vi en markant økning i antall betalende medlemmer. Som vi har sagt mange ganger tidligere, så er medlemskontingenten en av de viktigste inntektskildene vi har, og jo flere betalende medlemmer, desto mer driftstilskudd fra staten. RP-foreningen har de siste årene hatt gode inntekter fra spilleautomater. Som dere kjenner til er det en inntekt det snart er helt slutt på, og vi vil jo så gjerne kunne videreføre det aktivitetsnivået vi har nå. Bare i dette nummer av RP-nytt finner dere invitasjon til tre spennende arrangementer. Når du i disse dager får krav på medlemskontingent for 2007, ber vi om at du betaler den i forvissning om at den er med å sikre at vi også i fremtiden kan ha en aktiv forening for deg som har RP, og for deg som av andre grunner ønsker å være medlem hos oss. Årsmøte 2007 Invitasjon Av Anne Berit Gransjøen Kjære alle nye og gamle medlemmer av RP-foreningen i Norge. På vegne av arrangementsgruppen, som består av Håkon Gisholt, Øystein Andreassen og meg selv, har jeg gleden av å invitere til årsmøtehelg på Østlandet. Tid: 23 25/ Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Saksliste Sak 1 Navneopprop Sak 2 Godkjenning av innkalling

5 RP-NYTT 1/2007 INVITASJON TIL ÅRSMØTE Sak 3 Godkjenning av saksliste Sak 4 Valg av møteleder Sak 5 Valg av møtesekretær Sak 6 Valg av medunderskriver på protokollen Sak 7 Styrets årsmelding for 2006 Sak 8 Årsregnskap 2006/ Revisors beretning Sak 9 Innkomne forslag Sak 10 Budsjett 2007 Sak 11 Valg Program Fredag 23/ Velkommen til årsmøtehelg Informasjon om hotellets brannberedskap Kommunikasjon, kroppsspråk og hvordan vi fremstår Middag Sosialt samvær Lørdag 24/ Frokost (serveres fra til kl ) Årsmøte Pause Årsmøte 2007, forts Lunsj Underholdningsinnslag Årsmøte 2007, forts Pause Tur i det fri Påvirkes RP av ernæring og kosttilskudd? Utdeling av RP-foreningens hederspris for Middag Sosialt samvær Søndag 25/ Frokost (serveres fra til kl ) Praktiske opplysninger De aller siste spenneden nyheter fra forskningsfronten v/ Ole Christian Lagesen, styret Pause Utsjekking De aller siste spennende... forts. ERG hva er det? Hvorfor bør vi ta ERG? Hva er forskjellen mellom vanlig og multifokal ERG? Evaluering Lunsj Vi tar forbehold om endringer i programmet. Priser Kr 770,- per person i dobbeltrom alt inkludert. Kr 1 090,- per person i enkeltrom alt inkludert. Kr 550,- per person ikke-boende alt inkludert. Transport Det går hotellbuss fra terminalbygget på Gardermoen. Vi vil ha en representant ved Norway Bussekspress informasjonsskranke i ankomsthallen. For de som måtte ønske assistanse fra Gardermoen til hotellet, er tidspunkt for avreise kl Enten ankomsten til Gardermoen er med taxi, buss, tog eller fly, kan det bestilles ledsagertjeneste hos Medena på telefon Ledsageren vil da kunne følge de som ønsker det til Norway Bussekspress informasjonsskranke. Benyttes egen bil, parkeres denne på parkeringsplassen utenfor hotellet.

6 6 INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2007 RP-NYTT 1/2007 Parkeringskort er gratis for hotellets gjester og kan hentes i resepsjonen Reiseutgifter Det kan, for dette årsmøtet, dekkes reiseutgifter utover kr 2.500,- per person etter billigste relevante reisemåte. Ordningen gjelder alle medlemmer. Rom Vi gjør oppmerksom på at du automatisk blir tildelt enkeltrom dersom du melder deg på årsmøtet alene. Det står selvsagt enhver fritt selv å avtale romdeling med en annen deltaker. Dette må imidlertid presiseres ved påmelding. Konferansesal Ved behov vil vi bestille teleslynge til konferansesalen. Førerhund Det er gode luftemuligheter for hund nær hotellet. Assistanse Vi ønsker at alle som har lyst og anledning til å delta på våre arrangementer, skal ha mulighet til det selv om man kommer alene. Det vil derfor være en eventuelt to personer som har som oppgave å bistå de som har behov for assistanse. Påmelding Bindende påmelding innen 23/ på telefon eller e-post: Følgende må besvares: Navn på deltaker(e), adresse, postnummer og sted, telefon. Ønsker dobbeltrom, enkeltrom eller ønsker ikke rom. Har med førerhund. Ønsker assistanse fra Gardermoen kl Ønsker assistanse på hotellet. Har behov for teleslynge i konferansesal. Spesielle ønsker i tilknytning til måltider. Ønsker bekreftelse tilsendt over e-post. Har/ har ikke deltatt tidligere på RPforeningens arrangementer. Betaling Giro for innbetaling av deltakeravgift, vil bli sendt ut etter påmelding. Forfall Vi gjør oppmerksom på at dersom du har meldt deg på årsmøtehelgen og allikevel ikke har anledning til å delta, er fristen for å melde forfall senest 3 uker før. Hjertelig velkommen til årsmøtehelg på Østlandet. Vi i RP-foreningens styre oppfordrer flest mulig til å delta.

7 RP-NYTT 1/2007 SOMMERTREFF 7 Sommertreff i Tromsø Invitasjon Av Anne Berit Gransjøen og Håkon Gisholt RP-foreningen har med dette gleden av å invitere til sommertreff i Nord- Norge. Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi har vært nødt til å flytte sommerarrangementet til helgen etter tidligere annonsert helg. Vi satser på en hyggelig St. Hans-helg i Tromsø. Dato: 22 24/ Sted: Radisson SAS Hotel Tromsø Program Fredag 22/ Middag Sosialt samvær (Havfiske vurderes når svar på prisfore spørsel foreligger) Lørdag 23/ Frokost Trygderettigheter Visning av RP-foreningens film Følelser når synet svikter Lunsj Ishavskatedralen/ Polaria Sentrumsvandring med besøk på lokalt bevertningssted Middag Sosialt samvær Søndag 24/ Frokost De aller siste og spennende nyheter fra forskningen Pause utsjekking De aller siste... forts Evaluering Lunsj Avreise Vi tar forbehold om endringer i programmet. Fullstendig program vil bli sendt ut med bekreftelse til deltakerne. Priser Kr 770,- per person i dobbeltrom alt inkludert. Kr 1 090,- per person i enkeltrom alt inkludert. Kr 550,- per person ikke-boende alt inkludert. Transport For de av dere som kommer med kollektivtransport, fly, buss, båt e.l., ber vi om at sted og tid blir oppgitt, slik at vi kan arrangere henting til de som ønsker det. Reiseutgifter Reise til og fra sommertreffet må i sin helhet dekkes av den enkelte. Rom Dersom du har med deg førerhund, må du gi beskjed om dette ved påmelding. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du automatisk blir tildelt enkeltrom dersom du melder deg på sommertreffet alene. Det står selvsagt enhver fritt selv å avtale romdeling med en annen deltaker. Dette må presiseres ved påmelding. Møtesal Ved behov vil vi bestille teleslynge til møtesalen.

8 8 REY KONFERANSE RP-NYTT 1/2007 Assistanse Vi ønsker at alle som har lyst og anledning til å delta på våre arrangementer, skal ha denne muligheten selv om man kommer alene. Det vil derfor være en eventuelt to personer som har som oppgave å bistå de som har behov for assistanse. Påmelding Bindende påmelding innen 10/ på telefon eller via e- post: Vi har et begrenset antall plasser, så vær rask med påmeldingen. Følgende må besvares: Navn på deltaker(e), adresse, postnr., sted, telefon. Ønsker dobbeltrom, enkeltrom eller ønsker ikke rom. Har med førerhund. Ønsker å bli hentet og kommer med fly eller buss til, kl. Har behov for assistanse under oppholdet. Har behov for teleslynge i møtesal. Spesielle ønsker i tilknytning til måltider. Ønsker bekreftelse tilsendt over e- post. Har/ har ikke deltatt på RP-foreningens arrangementer tidligere. Betaling Giro for innbetaling av deltakeravgift, vil bli sendt etter påmelding. Forfall Vi gjør oppmerksom på at dersom du har meldt deg på sommertreffet og allikevel ikke har anledning til å delta, er fristen for å melde forfall senest 3 uker før. Hjertelig velkommen til et nytt sommertreff i Nord-Norge! Retina Europe Youth (REY) konferansen 2007 Som mange av RP-nytt sine lesere allerede vet er Norge vertsland for en internasjonal konferanse for unge synshemmede med RP. Konferansen avholdes i Oslo i tidsrommet august Totalt vil konferansen samle nærmere 50 deltakere fra hele verden, og blant disse vil vi også ha med mange norske deltakere. Er du i alderen år og har RP? Da vil vi gjerne se deg på konferansen! Hele konferansen vil arrangeres på Huseby kompetansesenter på Hovseter i Oslo, og det vil være mulighet for å overnatte der hele uken. Dagene i august vil blant annet bli brukt til å presentere forskningsnyheter, tekniske hjelpemidler, sosiale

9 RP-NYTT 1/2007 OPPMUNTRINGSSTIPEND 9 aktiviteter og mye, mye mer. Ytterligere informasjon om konferansen finner du på RP-foreningens hjemmesider på Spørsmål kan også rettes direkte til prosjektleder Kjell Thomas Haugen på tlf eller e-post Vi ser frem til å se deg i august!! Med vennlig hilsen Prosjektgruppen for REY 2007 Tor Inge Stokkedal, Gry Berg og Kjell Thomas Haugen Oppmuntringsstipend 2006 Av Anne Berit Gransjøen En historisk begivenhet i RP-foreningens 13 år lange virke, fant sted ved øyeavdelingen på Ullevål universitetssykehus 20/ For første gang har foreningen tildelt oppmuntringsstipend. Vi har en tid ønsket å gi oppmuntringsstipend til en eller flere personer som særlig har utmerket seg i sitt arbeid med netthinnedegenerative sykdommer. Valget dette året ble Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen som begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. Følgende kan sies om disse to flotte damene: Sonja Karine Lerdal har arbeidet som hjelpepleier ved øyeavdelingens sengepost siden Hun er i gang med mellomfag i sosiologi, nå med emnet medisinsk sosiologi. Videre skriver hun oppgave i progressiv synshemming som funksjonshemming. Har denne høsten startet på klinisk stige som fordypning. Miriam Synnøve Syversen har arbeidet som sykepleier ved øyeavdelingens sengepost siden Hun har tatt videreutdanning i øyesykepleie som hun ferdigstilte våren Begge to har jobbet med ERG siden starten for tre og et halvt år siden. De har et selvstendig ansvar for innkallinger, den tekniske undersøkelsen og for informasjonen utover det medisinske. Begge har hatt et tett og meget godt samarbeid med

10 10 TETT PÅ RP-NYTT 1/2007 dr. Ragnheidur Bragadottir, et samarbeid som har vært både lærerikt, utfordrende og positivt. Ragnheidur Bragadottir har overfor oss støttet forslaget om et oppmuntringsstipend, og bekreftet innsatsen i arbeidet med å kvalitetssikre ERG-undersøkelsene. RP-foreningen i Norge ønsker både Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen lykke til videre i arbeidet ved øyeavdelingen. Vi håper oppmuntringsstipendene, hver på kr ,-, vil være til inspirasjon og som et bidrag til ytterligere kompetanseheving. Å dele ut oppmuntringsstipend til personer som har utmerket seg innenfor øyefaget kan bli en god tradisjon i foreningen. Vi håper derfor å kunne dele ut flere oppmuntringsstipend i årene som kommer. Tett på Bente Ranstad og Kjell Thomas Haugen Av Bernt Elde Kjell Thomas Haugen er 29 år og jobber i Rehabiliteringsavdelingen i Norges Blindeforbund. Som 15- åring fikk han diagnosen RP, noe som kom som lyn fra klar himmel. Ingen andre i familien har eller har hatt RP, forteller Kjell Thomas. Fra 20-års alder gikk det raskt nedover med synet, og nå regner jeg meg som blind, selv om jeg fremdeles kan se litt. meg bedre kvalifisert til å jobbe med funksjonshemmede mennesker. Hvordan var det å ta en såpass krevende utdannelse som sosionomutdannelse som blind? Det var noen praktiske utfordringer, Kjell Thomas har nettopp avsluttet sin utdannelse som sosionom, men regner seg ikke som utlært ennå. Nei, nå skal jeg starte på en tilleggsutdanning ved siden av jobben, noe som vil gjøre

11 RP-NYTT 1/2007 TETT PÅ 11 men ellers følte jeg ikke at det var noen problemer. Når ting blir lagt til rette er det fullt mulig å ta en utdannelse selv med en funksjonshemning, forteller Kjell Thomas. Fant kjærligheten 30. juni skal Kjell Thomas gifte seg med sin kjære Bente. Bente, hvordan ble du kjent med Kjell Thomas? Vi møttes i parken mens vi luftet hundene våre. Det viste seg at vi bodde nokså nær hverandre, så vi gikk tur i samme park. Jeg har to hunder og Kjell Thomas har sin førerhund, Vilde. Vi begynte å prate sammen, og etter hvert så utviklet det seg til kjærlighet. For mange vil det være en stor utfordring å gå inn i et livslangt forhold med en blind person. Hvilke tanker har du gjort deg om det? Jeg har faktisk ikke tenkt på det verken i forhold til forlovelse eller giftermål, sier Bente. Kjell Thomas er veldig selv-stendig og klarer det meste. En ting vi har diskutert mye, og som vi ennå ikke har konkludert med, er om vi skal få egne barn, eller om vi skal eventuelt adoptere. Vi er enige om at å få et barn med en far som har en arvelig genetisk sykdom er noe som må gjennomtenkes svært nøye. Kjell Thomas er helt enig, men understreker at de ikke har konkludert ennå. Vi skal gå en runde med fagpersoner, blant annet en genetisk veileder, og så får vi se hva som skjer. RP-foreningens ungdomskontakt Kjell Thomas er RP-foreningens ungdomskontakt, og han føler at foreningen er ganske flinke til å involvere ham når ungdommer med RP henvender seg til RP-foreningen. I mitt arbeid i Norges Blindeforbund er jeg kontaktperson når unge mennesker henvender seg til oss, og jeg får også kontakt med unge mennesker med RP den veien. Jeg føler absolutt at jeg kan bidra med noe med min kombinasjon som synshemmet og min fagkunnskap som sosionom. Jeg vet hvor sårbare mennesker som nettopp har fått en diagnose som f.eks. RP kan være. Jeg er derfor svært bevisst på å ikke snakke for mye om min egen situasjon, og min egen synshemming og hvordan den har utviklet seg. Samtidig er det jo viktig å kunne forberede de jeg snakker med på hva de må forvente med en øyesykdom som RP, og ikke minst det at progresjonen kan være svært forskjellig fra person til person. Som RP-foreningens ungdomskontakt har Kjell Thomas fått ansvar for Retina Europe Youth/Retina International Youth konferanse som skal arrangeres i Oslo august i år. Ja, utenom bryllupsforberedelser er det denne konferansen som har en stor del av hovedfokuset i tiden fremover. Vi regner med at det kommer mellom 40 og 50 ungdommer i alderen år til konferansen. De fleste blir nok fra Europa, men vi har fått signaler om at det kanskje kom-

12 12 NYTT FRA FORSKNING RP-NYTT 1/2007 mer noen fra Canada, Dubai og Sør- Afrika, og konferansen blir også gjort kjent gjennom Retina International, så det blir spennende å se responsen når vi nå tar i mot påmeldinger. Vi har lagt opp til et spennende program, hvor den sosiale biten vil være en viktig ingrediens. Så for dere som er i den aktuelle aldersgruppen og som har RP; følg med på RP-foreningens nettside og i RP-nytt! Spennende forskningsresultater Kjell Thomas venter spent på resultat fra blodprøven han har sendt til Estland. Er det mulig å finne hvilket gen han har feil på? Og han er ikke mindre spent på resultatene av de mange forskningsprosjektene som har gitt svært lovende resultater på dyreforsøk, og også i mindre målestokk har vært forsøkt på mennesker. Men jeg regner vel egentlig ikke med å få synet tilbake. Hvis det skulle skje vil jeg ta det som en stor bonus. Jeg velger å leve mitt liv slik jeg har det nå, så får vi se hva fremtiden vil bringe. Nytt fra forskningsfronten Av Ole Christian Lagesen Endelig et vellykket forsøk på transplantasjon av netthinneceller i mus med RP. Som kjent har flere forskningsmiljøer i lengre tid drevet forsøk med transplantasjon av netthinneceller på mus og rotter med RP. Resultatene har vært forholdsvis beskjedne. De mest vellykkede til nå kom i 2005, da amerikanske forskere transplanterte ikke bare cellelaget med selve synscellene, staver og tapper, men også det underliggende næringsvevet, pigmentepitelvevet, på mus med RP. Men endelige bevis for at transplantasjonen har gitt de nye synscellene den helt riktige kontakt med nervesystemet forøvrig, og faktisk har gitt forsøksdyrene synet tilbake, har manglet. Heller ikke forsøk med å transplantere stamceller har gitt endelige resultater til nå. Stamcellene har ikke utviklet seg helt ut til funksjonsdyktige synsceller, men bare til forskjellige støtteceller. Nå har britene klart det! Det endelige gjennombrudd ble dokumentert i en artikkel i novembernummeret av det vitenskaplige tidsskriftet Nature. Et forskerteam, ledet av Robin Ali fra University

13 RP-NYTT 1/2007 NYTT FRA FORSKNING 13 College London og Robert McLaren, øyekirurg ved øyesykehuset Moorfield, har vist at transplantasjonen av en type umodne netthinneceller, tatt fra friske mus som bare var tre til fem dager gamle, ga voksne mus, med fullt utviklet RP, noe syn tilbake. Riktignok var det bare en liten del av de transplanterte cellene som dannet de riktige forbindelsene til underliggende vev, men forsøkene viste at musene igjen kunne se. Deres pupiller kunne reagere på innkommende lys, og ERG-målinger viste at de nye cellene sendte signaler videre gjennom synsnerven. Cellenes utviklingsnivå viktig Med utgangspunkt i at stamcelleforsøk basert på fosterceller til nå ikke har vært vellykkede, satset britene på celler som var nesten ferdig utviklet som netthinneceller. De ble transplantert på et stadium der cellene så vidt var kommet i gang med produksjonen av rhodopsin, det fargestoffet som er helt vesentlig for at synscellene skal kunne videreformidle lyset som elektriske impulser til synsnerven. Så, etter transplantasjonen, utviklet i alle fall en del av de umodne cellene seg til helt ferdige netthinneceller, først og fremst staver, og etablert den riktige form for kontakt med øvrig nervevev. Neste skritt Denne forskningen viser for første gang at det er mulig å transplantere netthinneceller. Nå er vi overbevist om at dette er veien å gå for å avdekke hvordan vi skal kunne gjenopprette synsevnen hos tusener av mennesker som har mistet synet, sier professor McLaren til tidsskriftet New Scientist. Men det er fortsatt mange spørsmål og utfordringer. Hvordan kan man sikre seg at de transplanterte cellene ikke avvises av imunforsvaret? Risikoen er der, selv om netthinnen er mindre sårbar for denne type avstøtningsreaksjon enn andre organer. RP-musene fikk celler fra friske mus som var så vidt mulig genetisk like dem selv. Og hvordan skal man for transplantasjon for mennesker skaffe seg umodne netthinneceller på det riktige utviklingstrinn? En mulighet ville foreligge om man kunne dyrke embryonale stamceller fram til nettopp det relevante stadium. Forskere ved University of Washington, i Seattle, har tidligere i 2006 offentliggjort resultater som synes å vise at det vil være mulig, og lederen, professor Thomas Reh, sier til New Scientist at vi kan få fram netthinneceller, inkludert celler som er nøyaktig på det stadiet som professor Alis team fant var best for transplantasjon, med utgangspunkt i embryonale stamceller hos mennesker. Han mener det neste skritt nå bør være å kombinere disse to forskningsstrategiene. Fortsatt langt fram til behandling Men både forskerne, og andre som har kommentert de positive resultatene, understreker at det fortsatt er langt fram. Den britiske gruppen har antydet ytterligere 10 år med forsk-

14 14 VURDER NØYE ØYEOPERASJON RP-NYTT 1/2007 ning og kliniske forsøk, før det eventuelt kan foreligge en transplantasjonsbehandling. Og representanter for det britiske blindeforbundet sier, samtidig som de berømmer forskningsinnsatsen og er glad for framskrittet, at det er viktig og nødvendig ikke å spenne forventningene for høyt, før det foreligger solide resultater fra kliniske forsøk på mennesker. Og det vil ta tid. Vurder nøye før du opererer øynene Av Leni Aurora Braekhus, ABC Startsiden Markedet for øyelaseroperasjoner har eksplodert. Men det er ikke risikofritt, og man skal vite hva man går til før man tar en slik operasjon. Det sier Bente Monica Aakre som skriver doktoravhandling om temaet. Gjennom markedsføring har laserbehandling av øynene ofte blitt fremstilt som en permanent og risikofri løsning. Men virkeligheten er ikke fullt så rosenrød, mener Bente Monica Aakre ved Avdeling for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud. Hun holder på med en doktoravhandling om øyelaseroperasjoner: De fleste får godt avstandssyn, men man kan ikke garantere for resultatet fem eller ti år fram i tid. Alle vil få behov for briller til lesing på nært hold etter hvert. Jeg sier ikke dermed at det ikke er verdt å ta en operasjon, legger hun til. Laserkirurgi for brytningsfeil er en utbredt metode og et veldig godt alternativ for mange mennesker. Men det er ikke risikofritt og man skal ha tenkt seg nøye om og være sikker på hva man går til før man tar en slik operasjon, sier Aakre som legger til at markedsføringen av slike tjenester kunne vært mer nøktern. Risiko og resultater De ulike tilbyderne av laseroperasjoner opererer gjerne med forskjellige tall på hvor stor andel av operasjonene som er vellykket, ifølge Aakre er det flere forklaringer på dette: Det kommer an på hvordan man definerer vellykket, hva slags brytningsfeil man har i utgangspunktet og hvor stor den er, sier hun. Noen studier av mildt til moderat nærsynte personer viser at 99 prosent er innenfor brillestyrke +/ etter operasjon, mens 90 prosent er innenfor brillestyrke +/

15 RP-NYTT 1/2007 VURDER NØYE ØYEOPERASJON 15 Mange med +/- 0,50 klarer seg uten korreksjon i det daglige, derfor blir disse nivåene ofte satt som et mål på suksess, sier Aakre. Høye grader av nærsynthet og langsynthet har større risiko for å bli litt nærsynte / langsynte igjen etter operasjonen, så i studier hvor disse er inkludert vil det være færre som klarer seg helt uten briller etter operasjonen. De beste resultatene finner man i studier hvor de pasientene det gikk dårligst med er operert på nytt, legger hun til. Noen får dårligere syn Som ved alle kirurgiske inngrep, er det også knyttet diverse risiko til øyelaseroperasjoner, forklarer Aakre: Omkring fem prosent får redusert nattesyn eller problemer med blending. I noen tilfeller vil det kunne rettes på ved en ny operasjon. Det viser seg også at de fleste med redusert nattesyn opplever dette i kort tid etter operasjonen og at det blir bedre etter hvert. En til to prosent får generelt litt dårligere syn etter operasjonen enn de hadde med briller eller linser før operasjonen. Som ved alle kirurgiske inngrep kan det skje uhell, og alvorlige tilfeller med markert redusert synsfunksjon har forekommet, legger hun til. Mange vender tilbake Roar Kleven er optiker ved linseavdelingen til Liens Optiske i Sandvika. Han har mange ganger opplevd at tidligere kunder kommer tilbake til ham for å få hjelp etter å ha undergått en laseroperasjon: De føler seg veldig lurt, sier han. En fikk dårligere nattesyn og mistet rett og slett jobben. Han hadde jobb som lystekniker. Skulle sette spotter i mørket, men kunne ikke se mer, så han mistet jobben. Han var helt fortvilet, forteller Kleven. Redusert nattsyn er et vanlig fenomen, legger han til. Problemer med linser etter operasjon Videre forklarer Kleven at mange får problemer med å bruke linser etter en operasjon: Når en tar LASIK flater det ut hornhinnen veldig. Vanlige linser er ikke laget til å kompensere så flate hornhinner. Noen får også ømfintlige øyne, som gjør at det gjør vondt å gå med linser, sier han. Nå har det riktignok blitt noe bedre, men det har vært et stort problem. Likevel må mange bruke "spesiallinser", som er mye dyrere enn vanlige dagslinser, legger han til. FAKTA Laserbehandling av øynene for å korrigere dårlig syn har blitt et vanlig alternativ til briller og linser. De senere årene har det kommet flere og flere tilbydere av slike tjenester på markedet, og man anslår at omkring én prosent av befolkningen

16 16 BOKHJØRNET RP-NYTT 1/2007 har fått utført enten LASIK eller PRK, som er to varianter av øyelaseroperasjoner. FAKTA Det føres ikke statistikk på hvor mange operasjoner som utføres eller på hvordan resultatene er, her til lands. Bokhjørnet Av Arne Tømta Min gamle sjef og gode venn, Egil Rasmussen, utfordret meg i siste nummer av RP-nytt å anbefale ei god bok. Nå var Egil selv ikke snauere enn at han anbefalte 2 bøker. Jeg tar meg derfor også friheten til dette. I noen år har jeg vært medlem av RPforeningens fagråd. Den første boka jeg har lyst til å anbefale, er valgt ut fra min hverdag som fagrådsmedlem og som synspedagog i en organisasjon som har følgende motto for vårt arbeid innen rehabilitering: Rehabilitering er å se nye muligheter. I disse dager er det 30 år siden jeg fikk min første jobb der hovedoppgaven var å bistå nye synshemmede i deres prosess med å gjenvinne et aktivt og godt liv. I 25 av disse årene har jeg kjent den svenske synspedagogen Krister Inde. Han opplevde selv å bli svaksynt i 20-årsalderen. Han tok utdanning som synspedagog og ble en pioner og en markant person i det internasjonale fagmiljøet. Han har skrevet en mengde bøker og artikler. De fleste inneholder informasjon om synet og om hvordan svaksynte kan utnytte synet sitt best mulig. I 2003 skrev han en noe annerledes bok. Tittelen på boka kan sikkert oppleves både underlig og provoserende: Se dårligt, må bra (Se dårlig, lev godt). Boka kan oppfattes som en oppsummering av hans første 35 år som synshemmet. På ca 100 luftige sider makter han gjennom hele 58 kapitler å si mange grunnleggende sannheter for personer som har fått et synstap. Krister er for øvrig en god venn med Täppas Fogelberg som er kjent for mange av RP-nytts lesere gjennom foredrag på Hurdalsenteret og gjennom boka Blindstyre - En snubblares berättelse. Täppas har også skrevet forord i denne boka. Han forteller om at han med sitt økende synstap fant ut at livet ikke lenger var verdt å leve. Før han gjennomførte planen om å drukne seg, valgte han å ta en prat nettopp med Krister Inde. Krister sa da: Du ÄR inte dina ögon! Täppas sier at innholdet i denne setningen var det som fikk

17 RP-NYTT 1/2007 BOKHJØRNET 17 krampen i hans indre til å slippe. Setningen er på mange måter summen av boka. Jeg opplever også at innholdet er grunnlaget for at Rehabilitering er å se nye muligheter. Bak på boka står følgende tekst (fritt oversatt): Synet er bare en del av deg. Om synet svikter kan en miste fotfestet. Helheten som menneske kan opphøre for en tid. Men det innebærer ikke at man har mistet denne følelsen for alltid. Du har nemlig rett til å være et annerledes, men likevel være et helt og lykkelig menneske med de problem og gleder livet gir. På tross av at du ser dårlig. Denne boka handler om veien dit. Jeg har selv hatt stort utbytte av å lese boka og anbefaler den til andre fagpersoner, synshemmede og deres pårørende. Boka finnes både i punkt, som lydbok (Daisy) og som vanlig bok (alt sammen på svensk) Den kan lånes gjennom Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek. Den kan kjøpes gjennom Hurdalsenteret (for eksempel på E-post: eller direkte fra Krister Inde Du kan også laste ned en engelsk gratisversjon av boka på Den andre boka er helt annerledes. Den er en av de siste årenes internasjonale bestselgere, blant annet lå den i nærmere 2 år på bestselgerlista i USA. Den heter Drageløperen og er skrevet av eksilafganeren Khaled Hosseini. Boka var faktisk hans bokdebut. Den kom ut på norsk i Såkalte dragekamper var en viktig sport blant de unge i Kabul. Sporten har flere aspekter, viktigst er det å føre sin drage på en slik måte at en kapper linene til de andre deltakernes drager. Vinneren blir den som har siste flygende drage. Et annet aspekt er at det er om å gjøre å løpe etter og finne dragene som faller. De som løper etter og finner dragene er drageløperne. Boka handler om 2 gutter som utgjør et dyktig dragekamplag. Det er rikmannsgutten Amir og fattiggutten Hassan som er født med hareskår og som er av et mindre ansett folkeslag. Amir som har alle forutsetninger for å lykkes i livet, sliter imidlertid med å leve opp til farens forventninger. Faren ser ut til å sette større pris på Hassan noe som faller Amir tungt for brystet. På tross av at Hassan er hans beste venn, skjer det ofte at Amir styrker sin selvfølelse på Hassans bekostning. Vinteren 1975 er de uslåelige i den store dragekonkurransen, alt skulle være bra. Da Hassan overfalles og skjendes av mobbere, forholder Amir seg i ro og gjør ingenting for å hjelpe vennen. Dette sviket fører til at også han begynner å plage sin venn og gjør stadig mer grusomme ting mot ham. Hassan på sin side er like lojal

18 18 BOKHJØRNET RP-NYTT 1/2007 og tilgivende. Så i 1978 invaderer Sovjet Afghanistan og Amir og faren flykter til Peshawar i Pakistan og senere til USA uten at han har rettet opp sitt svik og bedt kameraten om tilgivelse for sine handlinger. Mange år senere, ringer telefonen. Faren er da død, Amir er blitt 40 år og har vært gift i 15 år. Det er farens gamle venn som er syk og sliten. Han ber Amir om å komme tilbake, han kan ennå gjøre det godt igjen. Slik begynner reisen motsatt vei, til Peshawar, til Afghanistan til ruinenes og elendighetens Kabul der Taliban nå hersker med sitt redselsregime. Både oppveksten, livet i USA, tilbakekomsten til Kabul og livet etterpå er meget godt og levende fortalt. Det er vanskelig å fortelle hvor god og fengende denne boken er, jeg velger derfor å avslutte med 2 sitater fra utenlandske forfatteres omtaler av boka: Isabel Allende: En vidunderlig bok. Det er en av disse uforglemmelige historiene som virkelig fester seg i hukommelsen. Alle de store temaene i litteraturen og livet utgjør grunnstoffet i denne usedvanlige romanen: kjærlighet, ære, skyld, frykt, tilgivelse. Den er så sterk at alt annet jeg leste i lang tid etterpå virket kjedelig. Johannes Møllehave i Politiken: Det er sider i Drageløperen man ikke klarer å lese fordi man må se gjennom gledes- og smertetårer, og bokstavene forsvinner som veiskilt i silende regn. Det er sommerdager man føler at man kastet vekk, men ikke den uken man leste Drageløperen. I tillegg til at boka er utgitt på norsk i vanlig trykk, er den innlest som lydbok av Lydbokforlaget og kan kjøpes i bokhandelen, lånes på vanlige bibliotek eller fra Norsk Lyd og Blindeskriftsbibliotek. God Lesing! PS. Kjell Thomas Haugen utfordres til å finne neste gode bok.

19 RP-NYTT 1/2007 BEDIR I MARATON 19 Bedir Yiyit debuterte i New York marathon Enda en drøm er blitt oppfylt for 33 år gamle Bedir Yiyit, opprinnelig fra Tyrkia. Torsdag 2. november reiste Bedir og hans følge over til USA. I følget var også Harald Vik, en 63 år gammel døvblind bosatt i Drammen som har løpt New York maraton 14 ganger. Harald var den første døvblinde i verden som gjennomførte New York maraton. Hans bestetid er 5 timer og 10 minutter, men han trengte tjue minutter mer i år. På tross av at det finnes mange døvblinde i Amerika, har ingen av dem gjennomført dette maratonløpet. Turen over dammen var Bedirs første, og det var derfor knyttet stor spenning til hele reisen. Det var Harald som inspirerte Bedir til å satse på maraton. I september meldte Bedir seg på og rakk bare å trene i en og en halv måned før han skulle gå løs på det 42 km lange gateløpet i New York. Men, som mange allerede vet, er Bedir nesten for en treningsnarkoman å regne, med all den sporten han bedriver året rundt. I sommersesongen blir det mest tandemsykling og deltakelse i kjente sykkelløp, og om vinteren blir det spinningssykkel på treningsstudio eller skiturer i marka. Det var derfor ingen håpløs situasjon for Bedir å trene seg opp til et langdistanseløp. Ivrig sprang han alle gater på hjemstedet eller fra hjemmet til nærmeste by. Her var det om å gjøre å få lange nok løpeturer. Heldigvis fikk Bedir med seg ledsager Rune Jensen fra Moss, som gjorde det mulig å få gjennomført treningen. Søndag 5. november foregikk det berømte maratonløpet, og i år var det deltakere. Bedir og Harald løp sammen med flere ledsagere, alle amerikanske frivillige som var rekruttert gjennom Achilles klubb i Norge, men farten var så høy at en av dem måtte gi seg midtveis i løpet. En ledsager løp foran med gul refleksvest, ellers hadde Harald og Bedir ledsagere som måtte hjelpe til med svinger og fortauskanter. Høyt startnummer gjorde at Bedir startet langt bak i feltet. Fordi han ikke hadde deltatt i maratonløp før, var han forsiktig og løp rolig den første milen. Deretter økte han hastigheten og passerte flere tusen løpere på vei mot mål. Som følge av tre graders

20 20 RIDDERRENNET RP-NYTT 1/2007 synsfelt var det vanskelig å orientere seg, og i perioder var det nødvendig å holde ledsageren i hånden. Bedir gjennomførte løpet på 4 timer og 56 minutter. Dette resultatet er han godt fornøyd med. Det var liv og røre i gatene, masse folk og mange som heiet. Med jevne mellomrom var det drikkestasjoner, og da hentet ledsagerne drikke mens Bedir fortsatte å løpe. Han drakk mens han løp. Både før og etter løpet var det satt av tid til besøk på noen av New Yorks kjente turistattraksjoner, som blant annet Frihetsgudinnen, Empire State Building, Ground Zero og Times Square. Mange advarte Bedir på forhånd om at han ikke ville klare det fordi han ikke hadde trent nok og aldri deltatt på et liknende løp. Det lengste han hadde løpt noen gang var 24 km. Bedir var derfor svært usikker da han dro ut på turen, med så mange skeptiske spådommer i bagasjen. Han hadde bestemt seg for at han skulle klare det, uansett. Drømmen var også å klare det på mindre enn fem timer, og det klarte han også så vidt. Ledsagerne var svært flinke hele veien, og de var veldig imponert over innsatsen til Bedir. De inviterte også til middag etterpå. Hele gruppen som reiste fra Norge i regi av Achilles club Norway (løperklubb for handikappede), ble veldig godt mottatt av presidenten for Achilles International. Opplevelsen var uforglemmelig, og Bedir vil så absolutt tilbake til New York igjen. Han oppfordrer andre til å delta på New York maraton og få oppleve både sportlige og andre gleder. Bedir er den andre i verden med kombinert syns- og hørselshemming som har gjennom ført New York maraton, men om han slår Harald i antall ganger gjennomført maraton, ja, det gjenstår å se! Ridderrennet 2007 Av Håkon Gisholt Lørdag 24. mars går det 44. Ridderrennet av stabelen på Beitostølen. Det tradisjonsrike Ridderrennet er avslutningen på en internasjonal vintersportsuke for funksjonshemmede og den strekker seg fra mars. I disse dagene kan du oppleve skiaktiviteter, naturopplevelser og sosialt fellesskap på Beito-stølen. Under Ridderuken kan du trene og konkurrere i et løypenett som tilhører Beitostølen Helsesportsenter. Løypene er spesielt tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede skiløpere. Men Ridderuken består ikke bare av fysiske utfordringer. Her treffer du nye og gamle venner, og kan delta i alt fra folklorekvelder, talentaften, diskotek, dans og piknik med grilling i det fri.

En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Retinitis Pigmentosa (forkortet RP. Retinitis = netthinnebetennelse,

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Retinitis pigmentosa

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Førerhundskole siden 1971 Norges Blindeforbund etablerte i 1971 førerhundskole i Vestby (Østfold). Siden 1985 har skolen ligget på Bestum i Oslo. Her trener vi opp inntil 30 førerhunder

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu!

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Vi inviterer på nytt til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu. Hotellet ligger ved fjorden i nærheten av

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Til byen med toget. Rehabiliteringsprosjekt 2010/3/0271 Prosjektleder Britt Nonås Norges Blindeforbund

Sluttrapport for prosjekt. Til byen med toget. Rehabiliteringsprosjekt 2010/3/0271 Prosjektleder Britt Nonås Norges Blindeforbund Sluttrapport for prosjekt Til byen med toget Rehabiliteringsprosjekt 2010/3/0271 Prosjektleder Britt Nonås Norges Blindeforbund FORORD I denne rapporten skal prosjektet "Til byen med toget" evalueres.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET RIDDERRENNETS VENNER REHABILITERING: 2008/3/0395 RAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET Motivere fysisk

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra. Prosjekttype: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2007/3/0044. Prosjektnavn: EN RING AV VARME

Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra. Prosjekttype: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2007/3/0044. Prosjektnavn: EN RING AV VARME Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra Prosjekttype: Rehabilitering Prosjektnummer: 2007/3/0044 Prosjektnavn: EN RING AV VARME Prosjektleder: Astrid K. Natvig Organisasjon: Norges Blindeforbund,

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa. Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa. Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer - en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Retinitis pigmentosa (forkortet RP, retinitis = nett hinnebetennelse,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Mine øyne, ikke min tjener! Utvikling av guide for ledsaging av unge synshemmede

Mine øyne, ikke min tjener! Utvikling av guide for ledsaging av unge synshemmede Mine øyne, ikke min tjener! Utvikling av guide for ledsaging av unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Mine øyne, ikke min tjener! Referansenummer: 4QIMBW Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Invitasjon The Blissymbolics Development Secretariat (BDS) inviterer til Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Hensikten med det internasjonale møtet er å fortsette arbeidet med å utvikle

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer