(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , DE, 1283 (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Strasse 7, 92 Lippstadt, DE-Tyskland (72) Oppfinner KERPE, Alexander, Wiedenbrücker Strasse 12, 9 Lippstadt, DE-Tyskland BÖSCH, Frank, Grosse Kirmes 2a, 96 Lippstadt, DE-Tyskland KURKOFKA, Waldemar, Schnatweg, Rheda-Wiedenbrück, DE-Tyskland (74) Fullmektig Curo AS, Industriveien 3, 7080 HEIMDAL, Norge (4) Benevnelse Lysmodul for en utendørslampe (6) Anførte publikasjoner EP-A WO-A1-/11980 US-A

2 1 Teknisk område [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en lysmodul for en utendørslampe, en utendørslampe omfattende minst en lysmodul, så vel som en fremgangsmåte for posisjonering av et flertall optiske systemer for en lysmodul. Teknikkens stand [0002] Lysmoduler for utendørslamper er kjent i prinsippet. De oppviser vanligvis et flertall lyskilder som er anordnet bak et avstengingsorgan. For å oppnå en definert og målrettet belysning av en slik lysmodul, er vanligvis optiske systemer innrettet eller til og med nødvendige, for å påvirke strålebanen til generert lys. Spesielt for lyskilder i form av lysdioder er et slik optisk system, f.eks. i form av linser påkrevd. I kjente lysmoduler blir de enkelte lyskilder i form av lysdioder ofte anordnet på kretskort. For å oppnå den ønskede, i særdeleshet den samme lysfordeling med hver lysdiode, er det nødvendig at det for hver enkelt lyskilde, og dermed for hver lysdiode, forsyneds et eget optisk system i form av en separat linse eller reflektor. Kjente anordninger løser dette ved at på hver lyskilde anordnes et optisk system direkte på kretskortet. Dersom det for eksempel brukes 64 lyskilder, så er det nødvendig med 64 elementer i form av 64 optiske systemer som anordnes på de respektive lyskildene. [0003] US 7,914,162 B1 beskriver en LED-lampe for et motorkjøretøy. Lampen har en husunderdel med posisjoneringsmidler for innretning med et med kretskort forsynt med lysdioder. I stråleretning inngår det et varmeelement nærmest kretskortet, så en reflektorskive og til slutt et transparent deksel med Frensellinse på. Elementene anordnes til hverandre ved hjelp av posisjoneringsmidler. Innretningen av kretskortet utføres imidlertid ikke i forhold til avstegningsorganet, men til husunderdelen gjennom styrepinner på innsiden av husunderdelen og dertil komplementære fordypninger i kretskortet. [0004] US 0/ A1 beskriver en høyintegrert mikrooptisk komponent for fremstilling av bilder gjennom eksponering av fotosensitive materialer. Komponenten har en silisiumbærer med lysdioder anordnet ved siden av hverandre. I stråleretning for silisiumbæreren er et avstengingsorgan med deri innrettet linse anordnet, hvori en linse er anordnet til hver lysdiode. For anordning av lysdiodene i forhold til linsen har silisiumbæreren minst to spor, i hvilke komplementære fremspring for avstengingsorganet griper inn. [000] US 08/ A1 viser en LED-lampe med et kretskort hvor lysdioder er anordnet. For hver lysdiode er en separat linse anordnet. De separate linsene sitter i åpningen av en silikonpakning. Huset er innkapslet i et deksel. En nøyaktig relativ posisjonering av

3 2 avstengingsorganet til kretskortet er ikke mulig på grunn av den fleksible pakningen som anordnes mellom begge disse komponentene. [0006] US 09/ A1 er det vist en LED-strålelampe med en husunderdel som holder et kretskort hvorpå lysdioder er anordnet. I stråleretning for lysdiodene finnes linser, som er festet via en linseholder. Huset er forseglet i fronten av et avstengingsorgan uten optiske elementer. [0007] US 11/ A1 beskriver en lampe med en husunderdel som holder et kretskort med lysdioder. I lystrålingsretning en linsebærer med linser anordnet foran lysdiodene. Et avstengingsorgan uten optiske elementer lukker fronten av huset. [0008] EP A1 beskriver en LED-lampe med LED-moduler og disse er tilordnet primær- og sekundæroptikk. Som vanlig er LED-modulen og primær- og sekundæroptikken innrettet i forhold til hverandre, imidlertid viser D7 verken et avstengingsorgan med optiske systemer for lysdiodene eller posisjoneringsmidler på et avstengingsorgan. [0009] US 11/ A1 er nærmestliggende kjent teknikk og viser en husunderdel av et kretskort med lysdioder anordnet. Et avstengingsorgan med deri anordnete linser lukker huset. På innsiden av avstengingsorganet er det innrettet fire fremspring 14 som griper inn i en fordypning 24 i kretskortet og følgelig innretter avstengingsorganet og kretskortet med hverandre. [00] WO /11980 A1 beskriver en lysmodul med et hus som i forkant gjennom et lysgjennomslippende avstengingsorgan er lukket. I huset er en bærer, på hvilken et flertall lyskildemoduler er anordnet. Hver lyskildemodul har et kretskort hvorpå lysdioder er anordnet. Foran lysdiodene sitter et katadioptrisk element med reflektor-linsestruktur for å parallellisere lys emittert fra lysdiodene. Innretningen av reflektor-linsestrukturen i forhold til kretskortet gjøres gjennom to tapper som griper inn i komplementære fordypninger i kretskortet. Hver av disse tappene posisjonerer reflektor-linseanordningen i to akser og vil som et posisjoneringsmiddel muliggjøre rotasjon av kretskortet i forhold til reflektor-linseelementet, så vel som en forskyvning langs tappaksen. Som videre posisjoneringsmiddel har reflektor-linseenheten en skrusokkel som avstandsholder. Denne posisjoneringen av reflektor-linseenheten medfører nøyaktig posisjon i samme akse. [0011] US 11/00431 beskriver en lyskaster for fly. Lyskasteren har en husunderdel som lukkes i forkant av et transparent avstengingsorgan. I huset sitter et kretskort hvorpå et «LEDarray» med flere lysdioder er anordnet. Mellom LED-arrayet og avstengingsorganet er et linsearray anordnet, hvorved hvert «LED-array» er tilordnet en linse. [0012] EP A1 viser en utelampe med et hus hvori et kretskort forsynt med lysdioder er anordnet. Foran lysdiodene er et avstengingsorgan anordnet, hvilken oppviser et flertall linser, hvorved hver lysdiode er tilordnet en linse. Posisjoneringen av kretskortet i forhold til avstengingsorganet gjøres gjennom en anleggsflate, uten henvisningstall, anordnet parallelt med

4 3 kretskortet, det vil si gjennom en posisjonering i en akse, slik at avstengingsorganet griper over kretskortet fra siden, hvorigjennom kretskortet blir posisjonert i to akser. [0013] Forsøket på et felles optisk system for alle lyskilder feiler fordi et enkelt optisk system for alle lyskildene ikke gir den nødvendige toleransenøyaktigheten. Således lenkes toleranseunøyaktigheten fra lyskilde til lyskilde, slik at det etter et flertall lyskilder oppstår en unøyaktighet, slik at den ønskede definerte lysretningen gjennom påvirkning av strålebanen ikke lenger kan garanteres. [0014] En ytterligere ulempe ved kjente systemer er at, det ved siden av den mulige forenkling, den høye kompleksitet av flertallet individuelle optiske systemer fører til at det er umulig med en forenkling, samt økte monteringskostnader og produksjonskostnader. Høyere kompleksitet av det totale systemet medfører også risiko for redusert funksjonalitet. Beskrivelse av oppfinnelsen [001] Det er et formål med den foreliggende oppfinnelse, i det minste delvis, å løse de ovenfor beskrevne ulempene ved kjente lysmoduler. Spesielt er det et formål med den foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe en lysmodul for utendørslampe, så vel som en utendørslampe omfattende en lysmodul, samt en fremgangsmåte for posisjonering, som på en billig og enkel måte muliggjør en enkelt komponent med et flertall optiske systemer med mest mulig nøyaktig innretning av flertallet av lyskilder. [0016] Ovennevnte formål er løst ved en lysmodul omfattende de trekk som er angitt i det selvstendige krav 1, ved en utendørslampe omfattende de trekk som er angitt i det selvstendige krav 7, så vel som ved en fremgangsmåte omfattende de trekk som er angitt i det selvstendige krav 8. Ytterligere trekk og detaljer ved oppfinnelsen vil fremgå av de uselvstendige krav, beskrivelsen og tegningene. De trekk og detaljer som er beskrevet i forbindelse med en lysmodul ifølge oppfinnelsen er selvsagt også relatert til utendørslampen ifølge oppfinnelsen og fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen og visa versa, slik at beskrivelsen av de enkelte aspektene ved oppfinnelsen kan benyttes innbyrdes. [0017] En lysmodul for en utendørslampe i samsvar med oppfinnelsen oppviser en kretskortholder og minst et kretskort anordnet i kretskortholderen. På kretskortet er et flertall lyskilder, spesielt i form av lysdioder anordnet. For å beskytte kretskortet og så vel lyskildene, er et deksel innrettet, hvori kretskortholderen og kretskortet anordnet deri er dekket, samt oppviser et avstengingsorgan. Avstengingsorganet er i det minste delvis gjennomsiktig for å tillate at lys generert av lyskilden gjennom det. Avstengingsorganet kan spesielt være laget av plast eller glass, for å tilveiebringe den ønskede lystransmisjonen.

5 4 [0018] En lysmodul i samsvar med oppfinnelsen er kjennetegnet ved at avstengingsorganet for 1 2 hver lyskilde er forsynt med et optisk system for å påvirke strålebanen gjennom avstengingsorganet. Videre oppviser avstengingsorganet minst tre posisjoneringsmidler for en bestemt posisjonering av avstengingsorganet i forhold til kretskortet. Innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelsen skal det forstås at det under påvirkning av strålebanen gjennom avstengingsorganet tilveiebringes en bøyning og/eller refleksjon av en lysstråle generert av en lyskilde. Dette kan sees på som en oppgave mellom hvert optisk system og hver lyskilde. For eksempel, dersom 64 lyskilder er tilgjengelige så er også 64 optiske systemer anordnet i avstengingsorganet. De optiske systemene kan enten være i en komponent, som en integrert eller monolittisk del av avstengingsorganet, eller monteres separat fra dette avstengingsorganet, bare festet på avstengingsorganet. [0019] En spesifikk posisjonering fra en bestemt opplagring er innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelse. Under en spesifikk posisjon skal forstås som at en relativ bevegelse mellom kretskortet og avstengingsorganet ikke lenger er mulig. Derigjennom hindres en relativ bevegelse i alle tre akser, samt en relativ rotasjon om de tre aksene. På denne måten blir posisjoneringen bestemt, hvorved en separasjon av funksjonaliteten for dekselet fra funksjonaliteten til posisjonering består. På denne måten kan det utføres en tildekking, og spesielt også muliggjør en tetning av det indre rom mellom dekselet og kretskortholderen. Samtidig og uavhengig av dette finner posisjoneringen sted med de tre posisjoneringsmidlene. De tre posisjoneringsmidlene er anordnet slik at de tillater posisjonering, spesielt med minimale toleranser. Derigjennom blir posisjonen og avstanden mellom hvert posisjoneringsmiddel valgt slik at det er så korte toleransekjeder som mulig. I motsetning til kjente lysmoduler kan det gjennom anordning av de tre posisjonsmidlene i samsvar med oppfinnelsen oppnås en bestemt posisjonering, uten at det oppstår store feiltoleransekjeder. På denne måte er det mulig å tilveiebringe flere optiske systemer i avstengingsorganet, slik at de optiske systemene er plassert sammen med dekselet og derigjennom sammen med avstengingsorganet. Dette reduserer kompleksiteten av sammenstillingen. Dessuten, siden bare en enkelt komponent, nemlig dekslet med avstengingsorganet skal monteres, vil også kostnadene ved produksjonen reduseres sammenlignet med kjente teknikk på grunn av at 64 individuelle trinn må anvendes for 64 individuelle optiske systemer som har 64 individuelle komponenter. [00] Forseglingen av dekselet ved en lysmodul ifølge foreliggende oppfinnelse utføres for eksempel ved klebemiddel eller ved hjelp av en O-ring, slik at en tetning i tillegg finner sted i kontaktområdene mellom dekselet og kretskortholderen. Klebemidlet er også å forstå som festemiddel, slik at dekslet i dekkstilling kan holdes ved hjelp av det herdede klebemiddelet.

6 1 2 3 [0021] Innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelse kan dekselet og likedan avstengingsorganet dannes av flere deler. Spesielt er disse dog forbundet som en enhet som kan utføres enten ved mekanisk montering, kohesivt eller til og med integrert eller monolittisk. De enkelte posisjoneringsmidlene er fortrinnsvis forsynt med innløpskrager eller innføringsmidler som muliggjør lettere posisjonering, spesielt ved innføringen av posisjoneringsmiddelet i passende samsvarende elementer. [0022] I den foreliggende oppfinnelse er minst ett posisjoneringsmiddel utformet for en posisjonering i tre akser, minst ett posisjoneringsmiddel er utformet for posisjonering i to akser og minst ett posisjoneringsmiddel er utformet for posisjonering i en akse. Med andre ord handler det om en såkalt 3, 2, 1-posisjonering, hvorved en posisjonering i tre akser, etterfølges av i to akser og i en akse. Derigjennom kan det for eksempel med en betegnelse av aksene X, Y og Z, utføres en posisjonering tre ganger i Z-aksen, to ganger i Y-aksen og en gang i X-aksen. Selvfølgelig kan aksene også ha andre navn eller ulike distribusjoner kan forekomme. Avgjørende er dog utformingen av 3, 2, 1-posisjoneringen for denne utførelsesformen. Dermed er denne 3, 2, 1- posisjoneringen et minimum å forstå for å oppnå den foreliggende oppfinnelsens bestemte posisjonering. Ved å sette posisjonering tre ganger, for eksempel i Z-aksen, så vil således et dreieben realiseres, slik det er kjent for stoler og bord. For å forhindre forskyvning og tilting av dreiebenet, utføres også f.eks. i tillegg to ganger posisjonering i Y-aksen, og en gang posisjonering i eksempelvis X-aksen. Her er det lett å se at en bestemt opplagring av en bestemt posisjonering er annerledes. Således er det for en bestemt posisjonering ikke nødvendig med mange ytterligere fastlegginger, som tilfellet er for en bestemt opplagring, f.eks. i form av et. [0023] En lysmodul i samsvar med oppfinnelsen kan utvikles slik at det kan anordnes minst to posisjoneringsmidler for posisjonering i en akse og minst to posisjoneringsmidler for posisjonering i to akser i den samme eller i vesentlige den samme avstanden til posisjoneringsmiddelet for posisjonering i tre akser. Med andre ord er det her en fordobling av nødvendige midler for posisjoneringen. Spesielt for å redusere toleransekjeder ytterligere og følgelig for å minimalisere følsomheten for feil, kan denne utførelsesformen brukes. I tillegg oppnås en positiv optisk effekt når det benyttes en hovedsakelig symmetrisk anordning av posisjoneringsmidlet i forhold til hverandre. Da det i forbindelse med avstengingsorganet omhandler en komponent som i det minste er delvis transparent, er anordningen for hvert posisjoneringsmiddel synlig fra utsiden. Symmetrien gir en spesielt gunstig optisk anordning sammen med det enkelte posisjoneringsmiddel. Derigjennom er det her egentlig dannet en statisk overbestemmelse, men fra et stabilitetssynspunkt gir dette store fordeler. Spesielt med hensyn til mulige termiske spenninger i de enkelte komponentene og med det samtidige forskyvninger av de enkelte komponentene, er en slik multiplikasjon av de enkelte posisjoneringsmiddelene også fordelaktig.

7 6 [0024] Det kan også være en fordel for en lysmodul ifølge foreliggende oppfinnelse når kretskortet oppviser en posisjoneringsåpning for hvert posisjoneringsmiddel, gjennom hvilke hvert posisjoneringsmiddel strekker seg. Med andre ord gir dette muligheten for posisjonering ved korrelasjonen mellom posisjoneringsmiddel og posisjoneringsåpning. Spesielt er typen av posisjoneringsåpning tilpasset typen av hver posisjonering, altså spesielt tilpasset antallet posisjoneringsakser. Ved anordning av posisjoneringsåpningene i forhold til posisjoneringsmiddelet, kan gjennomstrekkingen av posisjoneringsmiddlene oppnås, noe som gjør at hele konstruksjonen av lysmodulen kan utformes enda flatere. En flatere lysmodul, gjennom festingen av de individuelle komponentene dertil, fører til mindre plass i utendørslampen noe som også fører til at det kreves mindre plassbehov for lagring og transport av lysmodulen. [002] Det er også fordelaktig dersom det til en lysmodul ifølge foreliggende oppfinnelse i det minste er anordnet en posisjoneringsåpning som begrenser bevegelsesfriheten av det tilhørende posisjoneringsmiddelet i en akse, minst en posisjoneringsåpning som begrenser bevegelsesfriheten til det tilhørende posisjoneringsmiddelet i to akser og minst en posisjoneringsåpning som begrenser bevegelsesfriheten til av det tilhørende posisjoneringsmiddelet i tre akser. Med andre ord blir her den ovenfor beskrevne 3, 2, 1-posisjoneringen oppnådd gjennom korrelasjonen av posisjoneringsmidlet med posisjoneringsåpningen. Spesielt oppnås bevegelsesfriheten i henhold til oppfinnelsen ved de tilsvarende utformingene av åpningstverrsnittet av hver posisjoneringsåpning. For eksempel kan ulike retninger for posisjoneringsmidlet frigis eller blokkeres. Ved å danne sirkulære åpninger som er tilpasset dimensjonen av posisjoneringsmidlene, kan bevegelsesfriheten begrenses i to akser og ved en ekstra stoppekant i kretskortet så vel som i kretskortholderen kan bevegelsesfriheten i den tredje aksen begrenses. Tilveiebringelse av et langstrakt hull reduserer begrensningen om en akse, mens en sirkulær anordning med betydelig større tverrsnitt av posisjoneringsåpningen i forhold til posisjoneringsmiddelet øker begrensningen om en ytterligere frihetsgrad for bevegelsesfriheten. Denne utførelsesformen er spesielt enkel og billig, og i tillegg til behovet for svært liten plass er den også nyttig for produksjonen av posisjoneringsåpningen, hvilket også fører til at posisjoneringsmiddelet kan produseres uten store kostnader til nøyaktige toleranser. [0026] Det er en ytterligere fordel at en lysmodul ifølge den foreliggende oppfinnelsen omfatter minst en festeanordning for et posisjoneringsmiddel som fester dekslet til kretskortholderen. En slik festeanordning kan for eksempel være en skrue eller en nagle. I særdeleshet strekker festeanordningen seg gjennom posisjoneringsmiddelet og mekanisk og stabilt fester dekselet, spesielt avstengingsorganet, til kretskortholderen. Dersom dekslet med hjelp av et klebemiddel eller et annet herdbart materiale er forbundet med kretskortholderen, vil det være en risiko for at ved herding av dette materialet vil dekslet forskyves eller bule ut. Dette ville føre til uønsket relativ

8 7 bevegelse mellom kretskortet og dekslet, spesielt avstengingsorganet, slik at det er en fare for at 1 2 den ønskede grad av påvirkning av strålebanen gjennom avstengningsorganet ikke lenger ville være garantert av de optiske systemene. Skruene eller andre festeinnretninger kan følgelig sees på som en slags garanti under fremstillingsprosessen, også ved høye temperaturvariasjoner, som vil være forventet i bruk, og vil være i stand til å sikre og opprettholde den ønskede relative posisjonen mellom kretskortet og avstengingsorganet. [0027] En ytterligere fordel med en kretskortholder for lysmodul ifølge foreliggende oppfinnelse er at den oppviser plane anleggsflater for kretskortet og kjøleribber anordnet på utsiden av kretskortholderen som vender bort fra kretskortet. Dette resulterer i at kjøling av en bakside av kretskortet og dermed også av lyskildene vil være mulig. Også her kan sees at de plane anleggsflatene medfører hovedsakelig statisk definert opplagring av kretskortet, mens det i henhold til oppfinnelsen for posisjoneringsmiddelet handler om en bestemt posisjonering av kretskortholderen. Videre, imidlertid kan man gjennom posisjoneringen i en Z-retning av disse anleggsflatene oppnå en bedre kontaktflate mellom kretskortet og kretskortholderen, slik at man på ønsket måte har hovedsakelig hele overflaten av de plane anleggsflatene tilgjengelig som varmeoverføringsflate. Spesielt i lyskilder i form av lysdioder kan man på denne måten oppnå en effektiv fjerning av varmen som genereres, slik at levetiden for de enkelte lyskilder, særlig lysdioder, økes ytterligere. [0028] Ved lysmodulen i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen er minst tre posisjonsmidler en integrert del, i særdeleshet monolittisk, dannet med avstengingsorganet. Med en integrert monolittisk oppbygning skal forstås en enstykket del dannet av ett enkelt materiale eller av ulike materialer. Spesielt er f.eks. avstengingsorganet fremstilt med en sprøytestøpeprosess, hvorved en-komponent eller to-komponent sprøytestøpeprosess av de tre posisjoneringsmidlene er fremstilt direkte sammen med avstengingsorganet ved injeksjon. Dette reduserer for det første kostnaden og innsatsen for fremstilling av avstengingsorganet, og for det andre kompleksiteten av hele komponenten. Posisjoneringsmidlet er en del av avstengingsorganet, slik tilfellet er i særdeleshet ved de optiske systemene. Således, som for kjente lysmoduler, kan også avstengingsorganet settes inn sammen med det enkelte posisjoneringsmiddelet for posisjonering på bestemt måte, hovedsakelig automatisk. Derigjennom muliggjøres montering som for kjente lysmoduler, slik at den monterende personen ikke trenger noen ny opplæring. Således kan kompleksiteten av produksjonen og dermed sannsynligheten for ukorrekt posisjonering av avstengingsorganet reduseres. [0029] Et annet formål med den foreliggende oppfinnelse er en utendørslampe som omfatter minst én belysningsmodul i henhold til oppfinnelsen. Følgelig har slike utendørslamper de samme

9 8 fordelene som de som har blitt forklart i detalj med henvisning til lysmodulen i samsvar med 1 oppfinnelsen. [00] Likeledes er et formål med den foreliggende oppfinnelse en fremgangsmåte for plassering av et flertall optiske systemer i forhold til et flertall lyskilder, særlig lysdioder, i en lysmodul. En slik fremgangsmåte omfatter de følgende trinn: - Innretning av et kretskort med et flertall lyskilder i en kretskortholder, - Bestemt posisjonering av et deksel med et avstengingsorgan som oppviser de flertall av de optiske systemene, for kretskortholderen og kretskortet ved hjelp av minst tre posisjoneringsmidler integrert dannet med avstengingsorganet. [0031] Ved en fremgangsmåte i samsvar med oppfinnelsen for posisjonering av flertallet optiske systemer i forhold til lyskildene, kan det utføres en forenklet montering. I tillegg kan man ved denne posisjoneringsmåten sikre dekselet eller avstengingsorganet med de optiske systemene med en enkelt komponent. Dette reduserer kostnaden ved fremstilling av et slik deksel. Spesielt er det framskaffet en fremgangsmåte for posisjonering i samsvar med oppfinnelsen med en lysmodul i henhold til oppfinnelsen. Følgelig medfører en slik fremgangsmåte de samme fordelene som de har blitt grundig forklart med henvisning til lysmodulen i samsvar med oppfinnelsen. Beskrivelse av figurene 2 [0032] Foreliggende oppfinnelse vil nedenfor bli forklart mer detaljert med henvisning til de vedlagte tegningene. Terminologi som brukes i dette tilfellet "venstre", "høyre", "øvre" og "nedre" refererer til en orientering av de tegnede figurer med normale lesbare henvisningstall. Det er vist: Fig. 1 en skjematisk fremstilling av en utførelsesform av en utendørslampe i henhold til oppfinnelsen, Fig. 2 en utførelsesform av en lysmodul ifølge foreliggende oppfinnelse, Fig. 3a en utførelsesform av et posisjoneringsmiddel, Fig. 3b posisjoneringsmiddelet i Fig. 3a i en skjematisk perspektivfremstilling, Fig. 3c tverrsnitt av en utførelsesform av en lysmodul ifølge foreliggende oppfinnelse, Fig. 4 skjematisk oppsplittet riss av en utførelsesform av en lysmodul ifølge foreliggende oppfinnelse, Fig. a skjematisk tverrsnitt av en utførelsesform av et avstengingsorgan, Fig. b en utførelsesform av en posisjoneringsåpning, Fig. c en ytterligere utførelsesform av en posisjoneringsåpning, og Fig. d en ytterligere utførelsesform av en posisjoneringsåpning.

10 9 [0033] Fig. 1 viser en utførelsesform av en lysmodul ifølge oppfinnelsen i en utendørslampe i henhold til oppfinnelsen. Her kan det ses at en eller flere slike lysmoduler kan settes i en utendørslampe 0 og benyttes til å belyse et spesielt område. [0034] De enkelte lysmoduler kan f.eks. dannes som beskrevet nedenfor. Således viser Figur 2 en utførelsesform av en lysmodul hvor kretskortet kan sees gjennom det gjennomsiktige avstengingsorganet 41. På kretskortet er et flertall lyskilder 32 i form av lysdioder anordnet. I tillegg er passende kretsbaner anordnet på kretskortet, hvilke ikke er vist i Figur 2, som forsyner hver individuelle lysdiode, og således lyskilden 32, med strøm. [003] I Fig. 2 kan det også sees at kretskortholderen mottar kretskortet, og utover det er det synlig i dette risset at posisjoneringsmidlet 60 også påvirker posisjonering av avstengingsorganet 41. I denne utførelsesform er det vist i alt fem posisjoneringsmidler 60 som i det vesentlige er symmetrisk med hverandre om midtpunktet slik at den midlere formen av posisjoneringsmidlene 60 er aksielt innrettet. Samtidig handler det om at posisjoneringsmidlene 60 i midten har en posisjonering i tre akser, mens de andre posisjoneringsmidlene er utformet for posisjonering i to akser eller en akse. [0036] Figurene 3a og 3b viser en utførelsesform av et posisjoneringsmiddel 60, som posisjoneringsmiddelet 60c, for posisjonering i tre akser. Dette er særlig posisjoneringsmiddelet 60, som i Fig. 2 sees i midten. Her kan man godt se at kretskortet er forsynt i en posisjoneringsåpning 34, gjennom hvilken posisjoneringsmiddelet 60c strekker seg for posisjonering i tre akser. I tillegg betyr dette at posisjoneringsmiddelet 60 holdes i en fordypning av kretskortholderen og utover det er forsynt med en pakning 70. Det kan også sees godt på Figur 3a at kretskortet er fastklemt mellom kretskortholderen og posisjoneringsmidlet 60. Følgelig, følger en posisjonering i Z-retning, dvs. i Fig. 3a fra bunn til topp, eller fra topp til bunn. Posisjoneringen i X- og Y-retning vil bli forklart mer detaljert senere under henvisning til Figurene b, c og d. [0037] Figur b viser en variant av ren posisjonering i en akse, nemlig i Z-aksen. For posisjonering av posisjoneringsmiddelet 60a rundt en akse er det en sikkerhetsavstand på omtrent 2 mm som slakke, slik at ingen fiksering gjøres i X- og Y-aksene, som utgjør overflateplanet av tegningsplanet i Fig. b. I Fig. c er det vist en variant hvor posisjoneringsåpningen 34 er utført i det vesentlige som et langstrakt hull. [0038] Her utføres en posisjonering i to akser, dvs. i Z-aksen og Y-aksen og X-aksen. Den andre aksen til planet til Fig. c er fri, slik at posisjoneringsmiddelet 60b kan bevege seg fritt langs det langstrakte hullet for posisjonering i to akser. Hvis også denne siste frihetsgrad blir tatt, så har man for eksempel gjennom reduksjon av posisjoneringsåpningen 34 ingen slakke ved omkretsen for posisjoneringsmiddelet 60 for den varianten som er fremstilt i Figur d. I dette tilfelle kan

11 posisjoneringsmiddelet 60c for en posisjonering i tre akser defineres slik at ingen frihetsgrad 1 2 lenger består med hensyn til bevegelse. Med summen av anordning av de enkelte posisjoneringsmidlene, dvs. spesielt ett posisjoneringsmiddel 60a for posisjonering i en akse, ett posisjoneringsmiddel 60b for posisjonering i to akser, og ett posisjoneringsmiddel 60c for posisjonering i tre akser, muliggjør oppnåelses av en bestemt posisjonering av avstengingsorganet 41 i forhold til kretskortet. Dette medfører fordeler ved den foreliggende oppfinnelse ved at ingen toleransekjeder oppstår, og videre kan en relativ posisjonsbestemmelse for hvert optiske system 0 i forhold til lyskilden 32 utføres. [0039] I Fig. 3a kan det videre sees at en festeanordning 62 er anordnet som en skrue som fester avstengingsorganet 41 til kretskortholderen. Spesielt under fremstilling, vil denne hindre eventuell utbulning eller deformasjon av avstengingsorganet 41, som ellers ville endre den definerte posisjoneringen av avstengingsorganet 41. [0040] I Fig. 3c kan det sees at kretskortholderen på sin bakside oppviser kjøleribber 22. Ved en plan anleggsflate for kretskortet kan varme som tilføres kretskortholderen videre slippes ut gjennom de flertall kjøleribbene 22. Dette fører til en økt levetid for de enkelte lyskildene 32. [0041] I Fig. 4 vises en variant av en utførelsesform som et oppsplittet riss. Her er avstengingsorganet 41 ikke fremstilt som en montert del av dekselet 40. Imidlertid er de enkelte posisjoneringsmidlene 60 fremstilt i form av posisjoneringsmidlene 60a, 60b og 60c. Her handler det om en overbestemmelse for posisjoneringen, da to posisjoneringsmidler 60a for posisjonering i en akse og to posisjoneringsmidler 60b for posisjonering i to akser er innrettet. Dette fører til en forbedring med hensyn til mulige termiske spenninger og forhindrer en forskyvning av den relative posisjonen av kretskortet og avstengingsorganet 41 i forhold til hverandre. I tillegg blir det oppnådd en forbedret, spesielt symmetrisk virkende optikk. [0042] I Fig. a er en variant av et avstengingsorgan 41 vist i skjematisk tverrsnitt. Her kan det sees at det for eksempel gjennom utbulningen på avstengingsorganet 41 kan oppnås et optisk system 0, f.eks. i form av en linse, oppnås. En slik linse er spesielt utformet for særlig å posisjoneres ved midtpunktet mellom lyskilden og linsen, slik at en særlig effektiv påvirkning av strålebanen fra lyskilden 32 er mulig når den passerer gjennom avstengingsorganet 41. [0043] Den foranstående beskrivelsen av oppfinnelsen ved hjelp av utførelsesformer beskriver dette bare innenfor rammen av eksemplene. Selvfølgelig kan de individuelle egenskapene, hvis det er teknisk mulig, kombineres fritt uten å avvike fra omfanget av den foreliggende oppfinnelsen gitt av patentkravene.

12 11 Henvisningstallliste 1 : lysmodul : kretskortholder 22: kjøleribber : kretskort 32: lyskilder 34: posisjoneringsåpning 40: deksel 41: avstengingsorgan 0: optisk system 60: posisjoneringsmiddel 60a: posisjoneringsmiddel for posisjonering i en akse 60b: posisjoneringsmiddel for posisjonering i to akser 60c: posisjoneringsmiddel for posisjonering i tre akser 62: festeanordning 70: pakning 0: utendørslampe

13 12 Patentkrav 1. Lysmodul () for en utendørslampe (0) som omfatter en kretskortholder (), minst ett kretskort () anordnet i kretskortholderen () med et flertall lyskilder (32), spesielt i form av 1 lysdioder, og et deksel (40) som dekker kretskortholderen () og likedan kretskortet () anordnet deri og omfatter et transparent avstengingsorgan (41) for utstråling av lys generert av lyskilden (32), hvori det for hver lyskilde (32) er innrettet et optisk system (0) i avstengingsorganet (41) for å påvirke strålens bane gjennom avstengingsorganet (41), og dekselet (40) omfatter minst tre posisjoneringsmidler (60) for definert posisjonering av avstengingsorganet (41) i forhold til kretskortet (), hvori minst ett posisjoneringsmiddel (60c) er utformet for posisjonering i tre akser, minst ett posisjoneringsmiddel (60b) er utformet for posisjonering i to akser, og minst ett posisjoneringsmiddel (60a) er utformet for posisjonering i en akse, karakterisert ved at de minst tre posisjoneringsmidlene (60) er integrert utformet med avstengingsorganet (41). 2. Lysmodul () i henhold til krav 1, karakterisert ved at i det minste to posisjoneringsmidler (60a) for posisjonering i en akse og minst to posisjoneringsmidler (60b) for posisjonering i to akser er anordnet med samme eller med hovedsakelig samme avstand til nevnte posisjoneringsmiddel (60c) for posisjonering i tre akser. 3. Lysmodul () i henhold til ett av de foregående krav, karakterisert ved at kretskortet () for hvert posisjoneringsmiddel (60) oppviser en posisjoneringsåpning (34) assosiert med det 2 respektive posisjoneringsmiddelet (60), og at de respektive posisjoneringsmidlene (60) rager gjennom posisjoneringsåpningen (34). 4. Lysmodul () i henhold til krav 3, karakterisert ved at minst en posisjoneringsåpning (34) begrenser bevegelsesfriheten for de tilknyttede posisjoneringsmidlene (60a) i en akse, minst en posisjoneringsåpning (34) begrenser bevegelsesfriheten for de tilknyttede posisjoneringsmidlene (60b) i to akser, og i minst en posisjoneringsåpning (34) begrenser bevegelsesfriheten for de tilknyttede posisjoneringsmidlene (60c) i tre akser.

14 13. Lysmodul () i henhold til ett av de foregående krav, karakterisert ved at minst ett av posisjoneringsmidlene (60) oppviser en festeanordning (62) som fester dekselet (40) til kretskortholderen (). 6. Lysmodul () i henhold til ett av de foregående krav, karakterisert ved kretskortholderen () oppviser en plan anslagsflate for kretskortet (), samt at det på utsiden av kretskortholderen () som vender bort fra kretskortet () er anordnet kjøleribber (22) Utelampe (0) omfattende minst én lysmodul () med trekkene i ett av kravene 1 til 6.. Fremgangsmåte for posisjonering av et flertall optiske systemer (0) i forhold til et flertall lyskilder (32), spesielt lysdioder, av en lysmodul () omfattende følgende trinn: - innrette et kretskort () med et flertall lyskilder (32) i en kretskortholder (), - nøyaktig posisjonere et deksel (40) med et avstengingsorgan (41) som oppviser flertallet av de optiske systemene (0) for kretskortholderen () og kretskortet () ved hjelp av minst tre posisjoneringsmidler (60) integrert utformet med avstengingsorganet, hvori dekselet posisjoneres ved hjelp av minst ett posisjoneringsmiddel (60c) for posisjonering i tre akser, ved hjelp av minst ett posisjoneringsmiddel (60b) for posisjonering i to akser, og ved hjelp av minst ett posisjoneringsmiddel (60a) for posisjonering i en akse.

15

16

17

18

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2186842 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C08J 9/28 (2006.01) C08G 59/18 (2006.01) C08G 59/22 (2006.01) C08G 59/50 (2006.01) C08J 9/00 (2006.01) C08J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Kontaktledningssystem Side: 1 av 87 1 NØDVENDIGE UNDERLAG... 3 1.1 Nye strekninger... 3 1.2 Ombygninger/standardhevinger... 4 2 PROSJEKTERINGSFORLØP... 5 3 FORPROSJEKTERING PÅ FRI LINJE MED S 20... 7 3.1

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer