MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer"

Transkript

1 DATO: MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til middag! Referat og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referater 3. Orientering fra Leder 4. Orientering fra Nestleder 5. Orientering fra Velferdsansvarlig 6. Orientering fra Internasjonalt Ansvarlig 7. Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig 8. Orientering fra Universitetsstyret Ikke mottatt skriftlig orientering 9. Orientering fra styret i Samskipnaden 10. Orientering fra Studenthuset Driv Ikke mottatt skriftlig orientering Vedtakssaker: Søknad om oppstartsstøtte CMFIT Søknad om oppstartssøtte The Beat Happening Reglement for tildeling av rom i studentgangen Suppleringsvalg Møteleder Høringssvar UiT strategi Valg til styret i Kvinnforsk Tildeling av midler til Utropia fra investeringsfondet NO-9037 Tromsø Telefon: eller

2 Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Nei 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Ja 2 Kari Ellila Brodahl Sveinung Løfaldli 3 Mathias Olsen Ja 4 Asgeir Fagerli Langberg Ja 5 Tonje Kristiansen Sandnes Ja 6 Daniel Høgsand Hermansen Ja 7 SOSIALISTISK STUDENTLAG Jonas Toennis Ja 8 Anna Maria Hatland Reidun Heggen 9 SOSIALDEMOKRATISKE STUDENTER Kari Ripel Eie Ja 10 Jarl Ove Kaasen Ja 11 Stine Jørgensen Andersen Ja 12 Aurora Stensønes Meland Svein Håkon Hansen 13 Eirin Kristin Kjær Mikkel Ersdal 14 LIBERAL LISTE Øyvind Dammerud Ja 15 Maria Tørnquist Liljedal Eirik Iversen 16 HSL-FAKULTETET Oliver Mizero Ja 17 BFE-FAKULTETET Karl Svensson Nei 18 HELSE-FAKULTETET Sophia Løksa Ja 19 JUR-FAKULTETET Martin Gunnerius Unneberg Nei 20 TEKNAT-FAKULTETET Vijitha Hegna Ja 21 FINNMARKSFAKULTETET Michael P. Haug Nei 22 KUNSTFAKULTETET Mats Lasse Jangås Nei 23 INTERNATIONAL STUDENTS UNION Jonas Larsen Ja 24 SAMISK STUDENTFORENING Saia Stueng Nei 25 Møtet satt klokken 17:00 med 20 av 25 stemmeberettigede.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling: Godkjent Dagsorden: Det ønskes votering over hvorvidt sak 69 på dagsorden skal behandles Vedtak: Sak 69 behandles Resolusjon «Fleksibel læring ved UiT» foreslås tatt inn på dagsordenen: For: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,10,21,24 Mot: 16 Det foreslås å flytte sak 64/1314 først på dagsorden Vedtak: Sak 64/1314 flyttest først på dagsorden Vedtak vedrørende dagsorden som helhet: Dagsorden godkjennes med de endringer som er foreslått Godkjenning av referater Vedtak: Referat fra møte godkjennes Orienteringer sak 3 til 11 Orientering fra Leder: Se skriftlig orientering. Leder ikke tilstede på møtet grunnet sykdom Henstilling til AU om å gjennomføre førstehjelpskurs Orientering fra nestleder: Se skriftlig orientering Det orienteres også muntlig rundt Super-SU Orientering fra velferdsansvarlig: Velferdsansvarlig ikke tilstede på møtet Orientering fra internasjonalt ansvarlig: Se skriftlig orientering Orientering fra utd.politisk ansvarlig: Se skriftlig orientering

4 Orientering fra universitetsstyret: Ikke tilstede på møtet. Ikke levert skriftlig orientering. Orientering fra SiTo-styret Skriftlig orientering, samt muntlig fra Maria Liljedahl Orientering fra studenthuset driv Se skriftlig orientering. Informerer også om at kafeen i det nye studenthuset åpnet 22. januar Orientering fra landsstyret i NSO Se skriftlig orientering : Studentparlamentets investeringsfond støtte til nye driv Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar å benytte inntil kroner fra investeringsfondet for å bidra til innredningen av nye driv. Det forutsettes at kostnadene dokumenteres tilstrekkelig av Studenthuset driv før utbetaling av midler foretas. Vedtak: Enstemmig vedtatt : Budsjett for vårsemesteret 2014 Forslag til vedtak: Studentparlamentet ser seg orientert om, og vedtar foreslått driftsbudsjett for våren Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag til møteplan for studentparlamentet Forslag til vedtak: 29. januar 19. februar 26. mars 30. april (konstituerende møte 7. mai) 28. mai (sommerfest 30. mai)

5 Innkomne endringsforslag: Henholdsvis møte 28. mai og sommferfest 30. mai flyttes til til 22. og 23. mai For: 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,24 Mot: Avholdende: 16, 21, 9 Vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag til møteplan, med de endringer som er fremkommet under møtet. Vedtaket er enstemmig Valg av delegater til NSOs landsmøte 2014 Valgt: Markus Johansen, Kari Eie, Stine Andersen, Oda Berntzen, Marianne Haukland, Tonje Sandnes, Håvar Halvorsen, Jonas Larsen, Peder Landsverk, Ida Kviteberg, Michael Rummelhoff Vara: 1. Stian Sætervik 2. Aurora Mæland 3. Mailinn Fimland 4. Uma Regine Østli 5. Bendik Storvik Nilsen 6. Tommy R. Hagen 7. Steffen E. Haneboe Rom i studentgangen Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget gis mulighet til å omfordele kontorlokalene Innkomne endringsforslag: Vedtaket endres til: arbeidsutvalget skal utarbeide rutiner for romfordeling, med søknadsskjema og instruks. Tilgjengelige rom skal på forhånd opplyses om til relevante studentorganisasjoner. Vedtak: Endringsforslaget vedtas enstemmig Orientering fra arbeidsgruppe for logo og profil Vedtak: Studentparlamentet anser seg som orientert om arbeidet med ny logo og profil Regnskapsrapport for Studentparlamentet

6 Vedtak: Studentparlamentet anser seg som orientert om driftsregnskapet for høsten Komitéstruktur Vedtak: Med utgangspunkt i kartleggingen utført vil AU arbeide med saken videre. AU vil invitere en representant fra hver av listene individuelt eller felles til et møte, der de kan gi sitt innspill til endelig endring. AU vil forslå vedtekts- og prosedyreendringer i komitéstrukturen til SP-møtet i februar Vedtaket er enstemmig Resolusjoner: Resolusjon: Læring rett i lomma Til Studentparlamentet Av: Moderat Liste v/daniel Hermansen og Sosdem. v/kari Ripel Eie UiT- NAU er Norges nordligste breddeuniversitet med utdanninger som spenner seg fra heksekunst til romfysikk. Samtidig som UiT fusjonerte med HIF ble den geografiske spredningen for de studieretningene UiT NAU nå har ansvar for, noe utfordrende. Med egen seksjon på Svalbard, flere campuser i Finnmark og campuser på Tromsø øya gir dette Universitetet i Tromsø en enestående mulighet til å vise satsing på fremragende studiekvalitet. Det er etter listenes oppfatning at teknologien (Camtasia Relay) som trengs for å ta i bruk pod casting allerede eksisterer ved flere av klasserommene/forelesningssalene. Det har blitt ytret av en stor studentmasse om et enormt ønske om muligheten for pod casting av forelesninger. Forelesningen lever forelesningen er død er et sitat fra norgesuniversitetet.no/podcastboka/ ganske enkelt forklart betyr dette at selv den beste notatskriver ikke alltids er nok for å forberede seg til en eksamen ved å repetere hva som ble sagt under forelesning i for eksempel en forelesning i EX. PHIL om Platon eller lignende. Det utgår flere elementer i strategidokumentet for Universitet i Tromsø ( ) som gir rom for å satse på pod casting, det kan vises spesielt til det å være kompetanseleverandør for landsdelen og derved muligheten til å være en aktiv pådriver for fremskritt innen alternative læringsmetoder som pod casting absolutt gir. Dagens teknologifremskritt sammen med samfunnsutviklingen, har gitt behov for endrede studieretningene tilbudt av kunnskapstilbydere. Universitet i Tromsø kan oppnå et konkurransefortrinn innen studentrekruttering både i landsdelen samtidig som i andre deler av Norge. Fjernundervisning i form av videreutdanning kan fort bli en realitet, med en stadig aldrende arbeidsstyrke er må det ses til de alternative

7 læringsmetoder som kan tilbys både i et kort tidsperspektiv men også i et lengre tidsperspektiv. Et annet element som kan ses å være fordelaktig ved strategidokumentet til UiT er punktet herunder Internasjonalisering. Utenlandske studenter som skal studere ved UiT kan gis muligheten til å forberede seg til norske forelesninger/norske emner som krever noen norskkunnskaper eller kulturforståelse. Slik forespeiler ML og Sosdem seg noen av punktene som kan gjøre studiehverdagen enklere for alle studenter ved UiT, samtidig som UiT kan være en foregangsinstitusjon innen fremragende studiekvalitet. Vedtak: Resolusjonen vedtas Vedtaket er enstemmig Møtet heves klokken 20:13

8 LEDER 19/02/2014 AU/1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Orientering fra leder Ærede parlament. Gratulerer med nytt studenthus! Denne måneden bærer preg av planlegging, Arbeidsutvalget har fått mange oppgaver av parlamentet og jobber med å implementere dem så godt som mulig. Saken om studentombud går videre i systemet og blir en sak i universitetsstyret, jeg har levert innspill til UiT administrasjonen om hvorfor studentene trenger et studentombud. Det har i Tromsø vært møte i Råd for høyere utdanning i Nord Norge. På møtet ble jeg stilt spørsmål om STINN, Studenttinget i Nord Norge er aktivt, det er det ikke, men har en post i budsjettet til RHU i Nord Norge. Jeg ønsker å finne ut om det er et behov for dette og skal ta det opp med lederne for de andre studentorganene i Nord Norge. DebutUKA har holdt sitt årsmøte og har valgt Maya Åsli til ny leder. Arbeidsutvalget, ved undertegnede og internasjonaltansvarlig inviterte Åsli til å delt på en konferanse i Oslo 13.feburar. Det ble opprettet et samarbeidsorgan for fadderuken som skal bestå av DebutUKA, Rektoratet, Studentparlamentet, Studentrådgivinga og Driv. Målet for organet er å levere et helhetlig tilbud til nye studenter ved UiT. Kunnskapsdepartementet skal i disse dager fordele studentboliger, til dette har jeg levert innspill fra studentene i Tromsø, der behovet til studentene i Tromsø blir redegjort for. Så har jeg hjulpet til med å skrive reglement for kontortildeling. Studentsamfunnet Driv har hatt årsmøte, der har jeg sittet i valgkomiteen, der ble Magnus Anderson valgt til president. Vennlig hilsen Marianne Haukland

9 Studentparlamentet Arkivref.: AU/1314 Dato: Orientering fra Nestleder Ærede parlamentsmedlemmer I de 9 arbeidsdagene siden sist møte har jeg jobbet med å organisere og planlegge Super SU, som ble avholdt med alle fakulteter tilstede. Vi bestemte oss for å vente med neste del av Komitéstrukturen til neste møte på grunn av liten tid. Jeg har også jobbet videre med planleggingen av Fornybardagen og er snart klare til å begynne å sende ut søknader for støttemidler.

10 VELFERDSANSVARLIG 12/02/2014 XX/1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Orientering fra velferdsansvarlig Siden forrige møte har ikke all verdens skjedd, men jeg har litt info å dele med Studentparlamentet. Datoen vi mest trolig blir å avholde boligmøtet blir den 21. Mars på kafé Rød på Nye Driv. Vi jobber fortsatt med opplegget, men vi har fått signaler om at dette er en dag det passer for Tromsbenken på Stortinget å kunne møte på, i tillegg blir vi å ta inn noen andre som kjenner eiendomsmarkedet i Tromsø godt, og studentøkonomi. Dette er et opplegg vi har troen på. Ved siden av det har jobben med ny logo fortsatt, og det jobbes godt med det. Jeg kan ikke vente til å presentere den nye logoen for parlamentet, som blir utrolig bra. Det er viktig i mine øyne å ha en moderne og gjenkjennbar logo, og det mener jeg at vi får nå. I tillegg til dette har jeg og Marianne fått bekreftet fra Alta kommune at de jobber med vertsbymelding per dags dato, og at vi vil bli integrert i prosessen etter hvert. Dette er i så fall en seier for studentene i Alta å få på plass. Og det viser at god lobbing fra oss som studenter har fungert i Alta kommune. Med vennlig hilsen Deres velferdsansvarlige Steffen Eriksen Haneboe

11 «For hvem» Arkivref.: Dato: Orientering fra internasjonalt ansvarlig Kjære parlamentsmedlemmer Jeg og styreleder for Sito har vært på møte om reglement for tildeling av studentboliger. Dette var et effektivt og bra møte, vedlagt til min orientering finner dere utkast til reglement for tildeling av boliger. Kom gjerne med skriftlige innspill til meg, styreleder eller noen i AU. Ellers har jeg jobbet med å finne tall til internasjonal komite i NSO sin spørreundersøkelse, den er ganske omfattende og det er mye datainnhenting. Vi i AU har også gjennomgått universitetets strategi, utdanningsansvarlig skal orientere om dette. Arbeidsutvalget har også laget et reglement for tildeling av rom i studentgangen, se egen sak om dette. Jeg og leder var tilstede på Debutukas årsmøte, her tok vi opp problematikken med mye fyll i debutuka, og jeg tok opp med de om tilbudet til internasjonale studenter som ofte kanskje kan føle seg utenfor denne delen av semesterstart. Internasjonal komite i NSO har også laget et utkast til internasjonal plattform, jeg og leder for internasjonal komite har begynt å gjennomgå denne og skal komme med innspill før 15 mars da høringsfristen går ut. Denne ligger på parlamentets facebookgruppe om flere ønsker å komme med innspill. Ting som jeg skal jobbe med framover er kampanje for utveksling i samarbeid med seksjon for internasjonalisering av studier og ansvarlig for utveksling på fakultetene romfordelingsstrukturen som vi i AU jobber sammen om. Vi har planlagt å rydde kontorene i gangen i uke 9. I helga (14 16 februar) skal jeg delta på NSOs trippelkonferanse i Oslo, det gleder jeg meg veldig til. Den 13 februar er jeg og leder i Oslo for å delta på en annen konferanse i forbindelse med fokuset på fyll og fest ved semesterstart. Jeg har nå bedt om tilbakemelding angående ex.fac på engelsk saken to ganger, men har ikke mottatt noe enda. Jeg skal følge denne saken ytterligere opp. Med Vennlig hilsen

12 UTDANNINGSANSVARLIG Dato: ARBEIDSUTVALGET AU/1314 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19/02/2014 Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig Ærede parlament Jeg har i perioden siden sist parlamentsmøte, jobbet en del med AU om utformingen av innspillet til UiTs strategi 2020 som ligger vedlagt med egen sak. Pga kort tid mellom dette og forrige parlamentsmøte ble dette arbeidet noe hektisk og jeg håper at parlamentet kan stå inne for det som står i innspillet selv om vi gjerne mottar flere tilføyinger i dokumentet. Jeg har også i perioden deltatt i strategisk utdanningsutvalg, og lagd og presentert en sak for Super-SU som ble avholdt 5. Februar. Jeg har også skrevet et leserinnlegg til Utropia, hvor jeg gjennom et ytterligere intervju fikk presentert AUs syn på nye eksamensmetoder, noe vi håper kan åpne saken litt for fagansvarlige slik at arbeidet med dette fremover kan bli lettere. Dette var også det jeg snakket til Super-SU om og vil i samarbeid med Tommy utarbeide et dokument som SUene kan stå inne for og som kan sendes til alle programstyrer. Saksbehandler: Markus Halftan Akselbo Johansen Utdanningspolitisk ansvarlig Studentparlamentet i Tromsø Norges Arktiske Universitet NO-9037 Tromsø Telefon: eller

13 Orientering fra styret Kjære studentparlament. Siden sist Parlamentsmøte har det ikke vært avholdt styremøte i Samskipnaden. Styret var onsdag 5.februar på seminar med våre revisorer i KPMG. Dette seminaret har vært med på å øke kunnskapen og kompetansen til de nye styremedlemmene. Saker av interesse for parlamentet Studentenes Helsefond 2014 Det vil på neste styremøte være en gjennomgang av reglene for Studentenes Helsefond I løpet av 2013 er det 302 studenter som har søkt på denne ordningen. Størsteparten av utbetalingene fra helsefondet går til tannlegebehandling for studenter. Da vi har sett at forbruket har økt ut over det som har vært budsjettert og at enkelte tilfeller nok ikke burde gått inn under helsefondet er styret i ferd med å se på tildelingskriteriene for helsefondet. Her vil det bli foreslått å kutte utgiftene knyttet til briller/linser/synsprøver. Nye vedtekter for Studentboligene Høsten 2013 ble det av eiendomssjefen nedsatt en gruppe som fikk i oppdrag og utarbeide nytt tildelingsreglement for studentboliger. Gruppa består av ansatte fra eiendom, deler av styret til Samskipnaden og Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet. Arbeidet har resultert i forslag til reglement. Utgangspunktet for endring av reglementet er den erfaring som den fusjonerte, samt øvrige store studentsamskipnader besitter. I arbeidet har en lagt vekt på å lage et tildelingsreglement som er tilpassede de geografiske forskjeller, resurser og behov som til en hver tid gjelder. Det betyr at en utarbeider et reglement som setter retningslinjer for hvor streng en skal være ved tildeling når studentbolig er et knapphetsgode. Arbeidsgruppen har gjennom kvalitative vurderinger og sammenlikning kommet frem til et reglement som kan gi ca. 300 flere prioriterte studenter et botilbud ved semesterstart på høsten. Aleksander Helberg Styreleder Norges arktiske studentsamskipnad

14 VELFERDSANSVARLIG 12/02/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Søknad om oppstartsstøtte fra Christian Missionary Fellowship International Tromsø Studentparlamentet har mottatt søknad på oppstartsstøtte på totalt kroner fra Christian Missionary Fellowship International Tromsø. Vedlegg: Søknad Vedtekter Oversikt over styremedlemmer Budsjett Forslag til vedtak: Semesteravgiftskomiteen vil legge frem sin innstilling til vedtak i parlamentsmøtet

15

16

17

18

19

20

21 VELFERDSANSVARLIG 12/02/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Søknad om oppstartsstøtte fra The Beat Happening Studentparlamentet har mottatt søknad om oppstartsstøtte fra The Beat Happening på kroner Vedlegg: Søknad Stiftelsesdokument Vedtekter Budsjett Innstilling til vedtak Semesteravgiftskomiteen vil legge frem innstilling til vedtak på studentparlamentsmøtet

22 The Beat Happening Stakkevollvegen Tromsø Kontonr.: Studentparlamentet Søknad om oppstartsstøtte The Beat Happening søker herved om oppstartsstøtte på 5000 kr hos Studentparlamentet til programmet vårt i The Beat Happening er en nystarta konsertarrangør med mål å presentere band og artister innenfor den eksperimentelle og alternative delen av pop, rock og elektronika. Vi ønsker å skape en scene for de mer uetablerte artistene. Det er viktig med gode møtesteder der artister i støpeskjeen kan utvikle seg. Det skjer mye spennende i de alternative norske musikkmiljøene, men det fins få scener for disse artistene utover de største byene. Vi ønsker å skape ei slik scene i Tromsø. The Beat Happening består av et ungt miljø av musikkinteresserte med et stort innslag av studenter. Styret består formelt av 4 personer og har et større miljø rundt klubben. Over 50% av disse er studenter. Konsertene våre er åpne for alle, men studentene utgjør en stor del av vårt publikum. Vi er aktive på Universitetet og opererer blant annet med studentavslag. Vi ønsker å etablere oss som en viktig aktør i studentmiljøet i byen, blant annet gjennom å etablere kontakt med nye Driv for mulige konserter på de mindre scenene deres. I 2014 planlegger vi totalt 10 konsertar med artister hovedsaklig fra andre delar av landet. Konsertene vil spenne over et vidt spekter av uttrykk innenfor alternativ rock, pop og elektronika. Vi programmerer fortløpende, men dette er en foreløpig oversikt for første halvdel av Her kan det skje endringer. I vår vil konsertene våre hovedsaklig være på Bastard. Foreløpig program Fredag 10.januar Lumikide Laurdag 1.februar Din Freundin Laurdag 8. februar - Hypertext Fredag 14. mars - Lovelovelove Fredag 4. april - VHS Dream Vennlig hilsen Esben Nedrebø

23

24

25

26 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er The Beat Happening, den har sete i Tromsø og ble stiftet den 19. september Foreningens formål er å: a) gi publikum anledning til å oppleve levende musikk b) spre kunnskap om, øke forståelsen for alternativ rock/pop, elektronika og beslektede musikkformer c) samarbeide med andre organisasjoner og miljø, hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet Foreningen er medlem av Norsk Rockeforbund. 2 MEDLEMSKAP a) enhver person som kan bifalle foreningens formål kan bli medlem av foreningen. Ethvert medlem har rett og plikt til gjennom demokratiske avgjørelser - å delta i foreningens ledelse og bestemme dens form og virksomhet. b) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av styret. I spesielle tilfeller kan styret frita et medlem fra å betale kontingent for et bestemt tidsrom. c) Medlemskap medfører bl.a billigere adgang til de fleste av foreningens arrangementer og enkelte tilbud som rettes kun til medlemmer av foreningen d) Et medlem som motarbeider foreningens virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode 3 ORGANISASJON Foreningens plikter og oppgaver ivaretas av: a) Årsmøtet som er foreningens øverste myndighet og består av medlemmene b) Styret som forestår den daglige driften c) Medlemsmøtet som skal være et kontaktorgan mellom styret, musikerne og andre medlemmer av foreningen 4 ÅRSMØTET Årsmøtet skal avholdes innen 1. mars hvert år. Årsmøtet skal: a) velge møteleder og referent b) behandle styrets årsberetning c) behandle styrets regnskap d) behandle innkomne forslag, som må være styret i hende senest 2 uke før årsmøtet e) trekke opp retningslinjer for foreningens virksomhet f) velge: - minst 4 styremedlemmer, med minst 4 faste verv: leder, økonomiansvarlig, booking- ansvarlig, og PR-ansvarlig. - 1 eller flere vararepresentanter til styret - 1 revisor Alle velges for 1 år, men minst 1 fra det gamle styret skal være representert i det nye styret Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 4 uker før det skal avholdes. Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Stemmeberettige er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Vedtak fra årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i

27 vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett. 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 25 medlemmer krever det. Det kalles inn med 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. 6 STYRET Styret består av minst 5 medlemmer (nevnt under 4 f), alt etter som det fungerende styret finner det formålstjenlig. Styremøtet skal avholdes minst 1 gang pr. måned. Ved frafall rykker vara-representanten opp og styret kan oppnevne en ny vararepresentant. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles leder. Vararepresentanter har møte- og talerett på styremøter. Vararepresentanter har stemmerett når de erstatter et fraværende styremedlem. 7 DRIFT Styret forestår den daglige ledelsen av foreningens virksomhet. Ved siden av å fordele foreningens gjøremål mellom seg så langt som mulig, ansetter styret funksjonær til foreningens drift. Styret utarbeider instruks for alle ansatte og alle undergrupper som blir helt eller delvis skilt ut fra styrets daglige ledelse. Om styret finner det ønskelig. 8 MEDLEMSMØTE Styret kan kalle inn til medlemsmøter når medlemmer av foreningen finner det ønskelig. Dets oppgave vil være å bringe foreningens medlemmer og styret i kontakt med hverandre gjennom diskusjoner om foreningens virksomhet. 9 ØKONOMI Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember og foreningens regnskap føres av økonomiansvarlig eller den styret bemyndiger. Regnskapet skal til en hver tid kunne fremlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn. Årsmøtet velger 1 revisor med 1 vararepresentant som har til oppgave å gå gjennom foreningens regnskaper ogforestå eventuelle andre kontrollfunskjoner som årsmøtet pålegger dem. Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet skal vurderes av offentlig godkjent revisor. 10 OPPLØSNING Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette og videre at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned senere. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen. 11 VEDTEKTSENDRINGER En lovendring kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

28 Budsjett 2014 Sheet1 Utgifter Honorar Reise Kost/losji Sum utgifter Inntekter Billetter Medlemskap 5000 Tromsø kommune 5000 Studentparlamentet, UiT 5000 Norsk kulturråd Sponsorstøtte 4000 Sum inntekter Page 1

29 ARBEIDSUTVALGET MARIANNE HAUKLAND /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Reglement for tildeling av rom i studentgangen På bakgrunn av siste vedtak fra studentparlamentet har arbeidsutvalget har utformet et reglement til fordeling av rom i studentgangen som dere finner vedlagt. Arbeidsutvalget har vært i kontakt med kontrollkomiteen, og har søkt å innarbeide momenter fra kontrollkomiteens vurderinger i forslaget. Forslag til vedtak Studentparlamentet vedtar reglement for tildeling av rom i studentgangen.

30 Studentparlamentet Arkivref.: 70/1314 Dato: Reglement for kontortildeling i Studentgangen 1 Avtalens formål og omfang Reglementet gjelder for kontortildelinger i Teorifagbygget Hus XX (Herunder Studentgangen) ved Universitet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (Herunder UIT), og er vedtatt av Studentparlamentet ved UIT. 2 Søknadsberettigete De organisasjoner som kan tildeles støttemidler over semesteravgiften, enten gjennom studentparlamentets tildelinger eller gjennom tildeling fra Studentutvalgene, er søknadsberettigete. 3 Opplysningsplikt Søker plikter å gi riktige opplysninger som har betydning for vurderingen av søknaden. Uriktige eller ikke oppgitte opplysninger av vesentlig betydning medfører at retten til kontor tilbaketrekkes. Studentparlamentet har rett til å kontrollere opplysningene som er gitt i søknaden. 4 Søknader, frister og saksbehandling 4.1 Søknader Søknad stiles til Studentparlamentets Arbeidsutvalg på fastsatt søknadsskjema. Vedtak om kontorfordeling fattes av Studentparlamentet, etter innstilling fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg Kontrakten skal fornyes årlig. Det søkes på vanlig måte også for fornyelser. 4.2 Søknadsfrist Søknadsfristen for kontortildelinger er 1. April. 4.3 Saksbehandling Studentparlamentets Arbeidsutvalg er innstillende myndighet. Kontorfordeling vedtas på første Studentparlamentsmøte etter søknadsfristen. Kontorplass tildeles for perioden 1.juli til 30.juni påfølgende år. 4.4 Vurderingskriterier Ved tildelingen av kontor skal følgende momenter ved søknaden vektlegges: Aktivitet, medlemstall og behov. Det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering.

31 Studentparlamentet Arkivref.: 70/1314 Dato: Bytte av kontorer Det kan søkes om bytte av kontorer. Søknad om å bytte kontorer skjer samtidig som den ordinære tildelingen og forholder seg til samme søknader, frister og saksbehandling. 6 Kontorreglement Studentorganisasjonens navn, styrets kontaktinformasjon og fast kontortid skal opplyses om ved døren til organisasjonens kontor Tildelt kontorplass skal holdes ryddig og oversiktlig Bruk av kontorplass skal ikke være til unødvendig sjenanse for andre studentorganisasjoner i gangen Etter vedtatt tildeling har studentorganisasjonen selv ansvar for å skaffe seg nøkkel og tilgang til dører i studentgangen. Ved tildeling forplikter organisasjonen seg til å følge med når tilgangen er i ferd med å utløpe Reglement og søknadsskjema finnes på Studentparlamentets nettsider 7 Oppsigelse av kontrakt Ved brudd på reglementet forbeholder studentparlamentet seg muligheten til å frata retten til kontor fra en organisasjon. Studentorganisasjonen skal gis skriftlig varsel med mulighet til å rette opp i reglementsbruddet innen en fastsatt frist. 8 Klageadgang Vedtak gjort i følge dette reglementet kan påklages innen 14 dager etter at vedtaket har blitt bekjentgjort for søkeren. Eventuell klage behandles av Studentparlamentet på første ordinære møte etter at klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av Studentparlamentet kan omgjøres med 2/3 flertall. 9 Ikrafttredelse Reglementet ikrafttrer Eventuelle endringer av dette reglementet trer i kraft 1. Juli påfølgende kontortildelingsperiode.

32 Søknadsskjema for tildeling av kontor Navn Tilhørighet/avdeling E-post Eventuell tilhørighet forening/organisasjon Søkers telefonnummer Opplysninger angående bruk av kontor Hvor mange i styret jobber daglig i studentorganisasjonen Foreslått fast kontortid (eks. hver dag fra 14-16) Opplysninger om styret. Navn og e-post Leder av organisasjonen Økonomisk ansvarlig Krav til søknad, legges som vedlegg. Referat fra årsmøtet Medlemstall Årsberetning fra studentorganisasjonen Begrunnelse for behov for kontor Søkere godtar vilkårene for søknaden nedenfor. Dersom det oppgis uriktige opplysninger kan søker miste retten til kontor. Søkeren skal ha gjort seg kjent med regelverket for tildeling av kontor. Søknaden sendes til

33 ARBEIDUTVALGET 12/02/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 19/02/14 Suppleringsvalg møteleder Studentparlamentets faste møteleder har flyttet fra Tromsø, og det er dermed nødvendig å velge ny fast møteleder. Møteleders hovedoppgave er parlamentsmøtenes struktur og at disse blir holdt innenfor de rammene som studentparlamentet ønsker, og/eller parlamentets reglementer tilsier. Møte leder skal ha ansvar for Innlegg, replikker, rekkefølge og taletid. Forslag til vedtak: «Studentparlamentet vedtar at xxx velges som møteleder.» Om nåværende vara til møteleder skulle velges til fast møteleder, foreslår arbeidsutvalget at det velges ny vara til møteleder. Om dette skulle skje, foreslår arbeidsutvalget følgende vedtak: «studentparlamentet vedtar at yyy velges til vara for møteleder»

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer