MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer"

Transkript

1 DATO: MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til middag! Referat og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referater 3. Orientering fra Leder 4. Orientering fra Nestleder 5. Orientering fra Velferdsansvarlig 6. Orientering fra Internasjonalt Ansvarlig 7. Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig 8. Orientering fra Universitetsstyret Ikke mottatt skriftlig orientering 9. Orientering fra styret i Samskipnaden 10. Orientering fra Studenthuset Driv Ikke mottatt skriftlig orientering Vedtakssaker: Søknad om oppstartsstøtte CMFIT Søknad om oppstartssøtte The Beat Happening Reglement for tildeling av rom i studentgangen Suppleringsvalg Møteleder Høringssvar UiT strategi Valg til styret i Kvinnforsk Tildeling av midler til Utropia fra investeringsfondet NO-9037 Tromsø Telefon: eller

2 Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Nei 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Ja 2 Kari Ellila Brodahl Sveinung Løfaldli 3 Mathias Olsen Ja 4 Asgeir Fagerli Langberg Ja 5 Tonje Kristiansen Sandnes Ja 6 Daniel Høgsand Hermansen Ja 7 SOSIALISTISK STUDENTLAG Jonas Toennis Ja 8 Anna Maria Hatland Reidun Heggen 9 SOSIALDEMOKRATISKE STUDENTER Kari Ripel Eie Ja 10 Jarl Ove Kaasen Ja 11 Stine Jørgensen Andersen Ja 12 Aurora Stensønes Meland Svein Håkon Hansen 13 Eirin Kristin Kjær Mikkel Ersdal 14 LIBERAL LISTE Øyvind Dammerud Ja 15 Maria Tørnquist Liljedal Eirik Iversen 16 HSL-FAKULTETET Oliver Mizero Ja 17 BFE-FAKULTETET Karl Svensson Nei 18 HELSE-FAKULTETET Sophia Løksa Ja 19 JUR-FAKULTETET Martin Gunnerius Unneberg Nei 20 TEKNAT-FAKULTETET Vijitha Hegna Ja 21 FINNMARKSFAKULTETET Michael P. Haug Nei 22 KUNSTFAKULTETET Mats Lasse Jangås Nei 23 INTERNATIONAL STUDENTS UNION Jonas Larsen Ja 24 SAMISK STUDENTFORENING Saia Stueng Nei 25 Møtet satt klokken 17:00 med 20 av 25 stemmeberettigede.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling: Godkjent Dagsorden: Det ønskes votering over hvorvidt sak 69 på dagsorden skal behandles Vedtak: Sak 69 behandles Resolusjon «Fleksibel læring ved UiT» foreslås tatt inn på dagsordenen: For: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,10,21,24 Mot: 16 Det foreslås å flytte sak 64/1314 først på dagsorden Vedtak: Sak 64/1314 flyttest først på dagsorden Vedtak vedrørende dagsorden som helhet: Dagsorden godkjennes med de endringer som er foreslått Godkjenning av referater Vedtak: Referat fra møte godkjennes Orienteringer sak 3 til 11 Orientering fra Leder: Se skriftlig orientering. Leder ikke tilstede på møtet grunnet sykdom Henstilling til AU om å gjennomføre førstehjelpskurs Orientering fra nestleder: Se skriftlig orientering Det orienteres også muntlig rundt Super-SU Orientering fra velferdsansvarlig: Velferdsansvarlig ikke tilstede på møtet Orientering fra internasjonalt ansvarlig: Se skriftlig orientering Orientering fra utd.politisk ansvarlig: Se skriftlig orientering

4 Orientering fra universitetsstyret: Ikke tilstede på møtet. Ikke levert skriftlig orientering. Orientering fra SiTo-styret Skriftlig orientering, samt muntlig fra Maria Liljedahl Orientering fra studenthuset driv Se skriftlig orientering. Informerer også om at kafeen i det nye studenthuset åpnet 22. januar Orientering fra landsstyret i NSO Se skriftlig orientering : Studentparlamentets investeringsfond støtte til nye driv Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar å benytte inntil kroner fra investeringsfondet for å bidra til innredningen av nye driv. Det forutsettes at kostnadene dokumenteres tilstrekkelig av Studenthuset driv før utbetaling av midler foretas. Vedtak: Enstemmig vedtatt : Budsjett for vårsemesteret 2014 Forslag til vedtak: Studentparlamentet ser seg orientert om, og vedtar foreslått driftsbudsjett for våren Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag til møteplan for studentparlamentet Forslag til vedtak: 29. januar 19. februar 26. mars 30. april (konstituerende møte 7. mai) 28. mai (sommerfest 30. mai)

5 Innkomne endringsforslag: Henholdsvis møte 28. mai og sommferfest 30. mai flyttes til til 22. og 23. mai For: 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,24 Mot: Avholdende: 16, 21, 9 Vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag til møteplan, med de endringer som er fremkommet under møtet. Vedtaket er enstemmig Valg av delegater til NSOs landsmøte 2014 Valgt: Markus Johansen, Kari Eie, Stine Andersen, Oda Berntzen, Marianne Haukland, Tonje Sandnes, Håvar Halvorsen, Jonas Larsen, Peder Landsverk, Ida Kviteberg, Michael Rummelhoff Vara: 1. Stian Sætervik 2. Aurora Mæland 3. Mailinn Fimland 4. Uma Regine Østli 5. Bendik Storvik Nilsen 6. Tommy R. Hagen 7. Steffen E. Haneboe Rom i studentgangen Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget gis mulighet til å omfordele kontorlokalene Innkomne endringsforslag: Vedtaket endres til: arbeidsutvalget skal utarbeide rutiner for romfordeling, med søknadsskjema og instruks. Tilgjengelige rom skal på forhånd opplyses om til relevante studentorganisasjoner. Vedtak: Endringsforslaget vedtas enstemmig Orientering fra arbeidsgruppe for logo og profil Vedtak: Studentparlamentet anser seg som orientert om arbeidet med ny logo og profil Regnskapsrapport for Studentparlamentet

6 Vedtak: Studentparlamentet anser seg som orientert om driftsregnskapet for høsten Komitéstruktur Vedtak: Med utgangspunkt i kartleggingen utført vil AU arbeide med saken videre. AU vil invitere en representant fra hver av listene individuelt eller felles til et møte, der de kan gi sitt innspill til endelig endring. AU vil forslå vedtekts- og prosedyreendringer i komitéstrukturen til SP-møtet i februar Vedtaket er enstemmig Resolusjoner: Resolusjon: Læring rett i lomma Til Studentparlamentet Av: Moderat Liste v/daniel Hermansen og Sosdem. v/kari Ripel Eie UiT- NAU er Norges nordligste breddeuniversitet med utdanninger som spenner seg fra heksekunst til romfysikk. Samtidig som UiT fusjonerte med HIF ble den geografiske spredningen for de studieretningene UiT NAU nå har ansvar for, noe utfordrende. Med egen seksjon på Svalbard, flere campuser i Finnmark og campuser på Tromsø øya gir dette Universitetet i Tromsø en enestående mulighet til å vise satsing på fremragende studiekvalitet. Det er etter listenes oppfatning at teknologien (Camtasia Relay) som trengs for å ta i bruk pod casting allerede eksisterer ved flere av klasserommene/forelesningssalene. Det har blitt ytret av en stor studentmasse om et enormt ønske om muligheten for pod casting av forelesninger. Forelesningen lever forelesningen er død er et sitat fra norgesuniversitetet.no/podcastboka/ ganske enkelt forklart betyr dette at selv den beste notatskriver ikke alltids er nok for å forberede seg til en eksamen ved å repetere hva som ble sagt under forelesning i for eksempel en forelesning i EX. PHIL om Platon eller lignende. Det utgår flere elementer i strategidokumentet for Universitet i Tromsø ( ) som gir rom for å satse på pod casting, det kan vises spesielt til det å være kompetanseleverandør for landsdelen og derved muligheten til å være en aktiv pådriver for fremskritt innen alternative læringsmetoder som pod casting absolutt gir. Dagens teknologifremskritt sammen med samfunnsutviklingen, har gitt behov for endrede studieretningene tilbudt av kunnskapstilbydere. Universitet i Tromsø kan oppnå et konkurransefortrinn innen studentrekruttering både i landsdelen samtidig som i andre deler av Norge. Fjernundervisning i form av videreutdanning kan fort bli en realitet, med en stadig aldrende arbeidsstyrke er må det ses til de alternative

7 læringsmetoder som kan tilbys både i et kort tidsperspektiv men også i et lengre tidsperspektiv. Et annet element som kan ses å være fordelaktig ved strategidokumentet til UiT er punktet herunder Internasjonalisering. Utenlandske studenter som skal studere ved UiT kan gis muligheten til å forberede seg til norske forelesninger/norske emner som krever noen norskkunnskaper eller kulturforståelse. Slik forespeiler ML og Sosdem seg noen av punktene som kan gjøre studiehverdagen enklere for alle studenter ved UiT, samtidig som UiT kan være en foregangsinstitusjon innen fremragende studiekvalitet. Vedtak: Resolusjonen vedtas Vedtaket er enstemmig Møtet heves klokken 20:13

8 LEDER 19/02/2014 AU/1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Orientering fra leder Ærede parlament. Gratulerer med nytt studenthus! Denne måneden bærer preg av planlegging, Arbeidsutvalget har fått mange oppgaver av parlamentet og jobber med å implementere dem så godt som mulig. Saken om studentombud går videre i systemet og blir en sak i universitetsstyret, jeg har levert innspill til UiT administrasjonen om hvorfor studentene trenger et studentombud. Det har i Tromsø vært møte i Råd for høyere utdanning i Nord Norge. På møtet ble jeg stilt spørsmål om STINN, Studenttinget i Nord Norge er aktivt, det er det ikke, men har en post i budsjettet til RHU i Nord Norge. Jeg ønsker å finne ut om det er et behov for dette og skal ta det opp med lederne for de andre studentorganene i Nord Norge. DebutUKA har holdt sitt årsmøte og har valgt Maya Åsli til ny leder. Arbeidsutvalget, ved undertegnede og internasjonaltansvarlig inviterte Åsli til å delt på en konferanse i Oslo 13.feburar. Det ble opprettet et samarbeidsorgan for fadderuken som skal bestå av DebutUKA, Rektoratet, Studentparlamentet, Studentrådgivinga og Driv. Målet for organet er å levere et helhetlig tilbud til nye studenter ved UiT. Kunnskapsdepartementet skal i disse dager fordele studentboliger, til dette har jeg levert innspill fra studentene i Tromsø, der behovet til studentene i Tromsø blir redegjort for. Så har jeg hjulpet til med å skrive reglement for kontortildeling. Studentsamfunnet Driv har hatt årsmøte, der har jeg sittet i valgkomiteen, der ble Magnus Anderson valgt til president. Vennlig hilsen Marianne Haukland

9 Studentparlamentet Arkivref.: AU/1314 Dato: Orientering fra Nestleder Ærede parlamentsmedlemmer I de 9 arbeidsdagene siden sist møte har jeg jobbet med å organisere og planlegge Super SU, som ble avholdt med alle fakulteter tilstede. Vi bestemte oss for å vente med neste del av Komitéstrukturen til neste møte på grunn av liten tid. Jeg har også jobbet videre med planleggingen av Fornybardagen og er snart klare til å begynne å sende ut søknader for støttemidler.

10 VELFERDSANSVARLIG 12/02/2014 XX/1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Orientering fra velferdsansvarlig Siden forrige møte har ikke all verdens skjedd, men jeg har litt info å dele med Studentparlamentet. Datoen vi mest trolig blir å avholde boligmøtet blir den 21. Mars på kafé Rød på Nye Driv. Vi jobber fortsatt med opplegget, men vi har fått signaler om at dette er en dag det passer for Tromsbenken på Stortinget å kunne møte på, i tillegg blir vi å ta inn noen andre som kjenner eiendomsmarkedet i Tromsø godt, og studentøkonomi. Dette er et opplegg vi har troen på. Ved siden av det har jobben med ny logo fortsatt, og det jobbes godt med det. Jeg kan ikke vente til å presentere den nye logoen for parlamentet, som blir utrolig bra. Det er viktig i mine øyne å ha en moderne og gjenkjennbar logo, og det mener jeg at vi får nå. I tillegg til dette har jeg og Marianne fått bekreftet fra Alta kommune at de jobber med vertsbymelding per dags dato, og at vi vil bli integrert i prosessen etter hvert. Dette er i så fall en seier for studentene i Alta å få på plass. Og det viser at god lobbing fra oss som studenter har fungert i Alta kommune. Med vennlig hilsen Deres velferdsansvarlige Steffen Eriksen Haneboe

11 «For hvem» Arkivref.: Dato: Orientering fra internasjonalt ansvarlig Kjære parlamentsmedlemmer Jeg og styreleder for Sito har vært på møte om reglement for tildeling av studentboliger. Dette var et effektivt og bra møte, vedlagt til min orientering finner dere utkast til reglement for tildeling av boliger. Kom gjerne med skriftlige innspill til meg, styreleder eller noen i AU. Ellers har jeg jobbet med å finne tall til internasjonal komite i NSO sin spørreundersøkelse, den er ganske omfattende og det er mye datainnhenting. Vi i AU har også gjennomgått universitetets strategi, utdanningsansvarlig skal orientere om dette. Arbeidsutvalget har også laget et reglement for tildeling av rom i studentgangen, se egen sak om dette. Jeg og leder var tilstede på Debutukas årsmøte, her tok vi opp problematikken med mye fyll i debutuka, og jeg tok opp med de om tilbudet til internasjonale studenter som ofte kanskje kan føle seg utenfor denne delen av semesterstart. Internasjonal komite i NSO har også laget et utkast til internasjonal plattform, jeg og leder for internasjonal komite har begynt å gjennomgå denne og skal komme med innspill før 15 mars da høringsfristen går ut. Denne ligger på parlamentets facebookgruppe om flere ønsker å komme med innspill. Ting som jeg skal jobbe med framover er kampanje for utveksling i samarbeid med seksjon for internasjonalisering av studier og ansvarlig for utveksling på fakultetene romfordelingsstrukturen som vi i AU jobber sammen om. Vi har planlagt å rydde kontorene i gangen i uke 9. I helga (14 16 februar) skal jeg delta på NSOs trippelkonferanse i Oslo, det gleder jeg meg veldig til. Den 13 februar er jeg og leder i Oslo for å delta på en annen konferanse i forbindelse med fokuset på fyll og fest ved semesterstart. Jeg har nå bedt om tilbakemelding angående ex.fac på engelsk saken to ganger, men har ikke mottatt noe enda. Jeg skal følge denne saken ytterligere opp. Med Vennlig hilsen

12 UTDANNINGSANSVARLIG Dato: ARBEIDSUTVALGET AU/1314 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19/02/2014 Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig Ærede parlament Jeg har i perioden siden sist parlamentsmøte, jobbet en del med AU om utformingen av innspillet til UiTs strategi 2020 som ligger vedlagt med egen sak. Pga kort tid mellom dette og forrige parlamentsmøte ble dette arbeidet noe hektisk og jeg håper at parlamentet kan stå inne for det som står i innspillet selv om vi gjerne mottar flere tilføyinger i dokumentet. Jeg har også i perioden deltatt i strategisk utdanningsutvalg, og lagd og presentert en sak for Super-SU som ble avholdt 5. Februar. Jeg har også skrevet et leserinnlegg til Utropia, hvor jeg gjennom et ytterligere intervju fikk presentert AUs syn på nye eksamensmetoder, noe vi håper kan åpne saken litt for fagansvarlige slik at arbeidet med dette fremover kan bli lettere. Dette var også det jeg snakket til Super-SU om og vil i samarbeid med Tommy utarbeide et dokument som SUene kan stå inne for og som kan sendes til alle programstyrer. Saksbehandler: Markus Halftan Akselbo Johansen Utdanningspolitisk ansvarlig Studentparlamentet i Tromsø Norges Arktiske Universitet NO-9037 Tromsø Telefon: eller

13 Orientering fra styret Kjære studentparlament. Siden sist Parlamentsmøte har det ikke vært avholdt styremøte i Samskipnaden. Styret var onsdag 5.februar på seminar med våre revisorer i KPMG. Dette seminaret har vært med på å øke kunnskapen og kompetansen til de nye styremedlemmene. Saker av interesse for parlamentet Studentenes Helsefond 2014 Det vil på neste styremøte være en gjennomgang av reglene for Studentenes Helsefond I løpet av 2013 er det 302 studenter som har søkt på denne ordningen. Størsteparten av utbetalingene fra helsefondet går til tannlegebehandling for studenter. Da vi har sett at forbruket har økt ut over det som har vært budsjettert og at enkelte tilfeller nok ikke burde gått inn under helsefondet er styret i ferd med å se på tildelingskriteriene for helsefondet. Her vil det bli foreslått å kutte utgiftene knyttet til briller/linser/synsprøver. Nye vedtekter for Studentboligene Høsten 2013 ble det av eiendomssjefen nedsatt en gruppe som fikk i oppdrag og utarbeide nytt tildelingsreglement for studentboliger. Gruppa består av ansatte fra eiendom, deler av styret til Samskipnaden og Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet. Arbeidet har resultert i forslag til reglement. Utgangspunktet for endring av reglementet er den erfaring som den fusjonerte, samt øvrige store studentsamskipnader besitter. I arbeidet har en lagt vekt på å lage et tildelingsreglement som er tilpassede de geografiske forskjeller, resurser og behov som til en hver tid gjelder. Det betyr at en utarbeider et reglement som setter retningslinjer for hvor streng en skal være ved tildeling når studentbolig er et knapphetsgode. Arbeidsgruppen har gjennom kvalitative vurderinger og sammenlikning kommet frem til et reglement som kan gi ca. 300 flere prioriterte studenter et botilbud ved semesterstart på høsten. Aleksander Helberg Styreleder Norges arktiske studentsamskipnad

14 VELFERDSANSVARLIG 12/02/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Søknad om oppstartsstøtte fra Christian Missionary Fellowship International Tromsø Studentparlamentet har mottatt søknad på oppstartsstøtte på totalt kroner fra Christian Missionary Fellowship International Tromsø. Vedlegg: Søknad Vedtekter Oversikt over styremedlemmer Budsjett Forslag til vedtak: Semesteravgiftskomiteen vil legge frem sin innstilling til vedtak i parlamentsmøtet

15

16

17

18

19

20

21 VELFERDSANSVARLIG 12/02/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Søknad om oppstartsstøtte fra The Beat Happening Studentparlamentet har mottatt søknad om oppstartsstøtte fra The Beat Happening på kroner Vedlegg: Søknad Stiftelsesdokument Vedtekter Budsjett Innstilling til vedtak Semesteravgiftskomiteen vil legge frem innstilling til vedtak på studentparlamentsmøtet

22 The Beat Happening Stakkevollvegen Tromsø Kontonr.: Studentparlamentet Søknad om oppstartsstøtte The Beat Happening søker herved om oppstartsstøtte på 5000 kr hos Studentparlamentet til programmet vårt i The Beat Happening er en nystarta konsertarrangør med mål å presentere band og artister innenfor den eksperimentelle og alternative delen av pop, rock og elektronika. Vi ønsker å skape en scene for de mer uetablerte artistene. Det er viktig med gode møtesteder der artister i støpeskjeen kan utvikle seg. Det skjer mye spennende i de alternative norske musikkmiljøene, men det fins få scener for disse artistene utover de største byene. Vi ønsker å skape ei slik scene i Tromsø. The Beat Happening består av et ungt miljø av musikkinteresserte med et stort innslag av studenter. Styret består formelt av 4 personer og har et større miljø rundt klubben. Over 50% av disse er studenter. Konsertene våre er åpne for alle, men studentene utgjør en stor del av vårt publikum. Vi er aktive på Universitetet og opererer blant annet med studentavslag. Vi ønsker å etablere oss som en viktig aktør i studentmiljøet i byen, blant annet gjennom å etablere kontakt med nye Driv for mulige konserter på de mindre scenene deres. I 2014 planlegger vi totalt 10 konsertar med artister hovedsaklig fra andre delar av landet. Konsertene vil spenne over et vidt spekter av uttrykk innenfor alternativ rock, pop og elektronika. Vi programmerer fortløpende, men dette er en foreløpig oversikt for første halvdel av Her kan det skje endringer. I vår vil konsertene våre hovedsaklig være på Bastard. Foreløpig program Fredag 10.januar Lumikide Laurdag 1.februar Din Freundin Laurdag 8. februar - Hypertext Fredag 14. mars - Lovelovelove Fredag 4. april - VHS Dream Vennlig hilsen Esben Nedrebø

23

24

25

26 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er The Beat Happening, den har sete i Tromsø og ble stiftet den 19. september Foreningens formål er å: a) gi publikum anledning til å oppleve levende musikk b) spre kunnskap om, øke forståelsen for alternativ rock/pop, elektronika og beslektede musikkformer c) samarbeide med andre organisasjoner og miljø, hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet Foreningen er medlem av Norsk Rockeforbund. 2 MEDLEMSKAP a) enhver person som kan bifalle foreningens formål kan bli medlem av foreningen. Ethvert medlem har rett og plikt til gjennom demokratiske avgjørelser - å delta i foreningens ledelse og bestemme dens form og virksomhet. b) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av styret. I spesielle tilfeller kan styret frita et medlem fra å betale kontingent for et bestemt tidsrom. c) Medlemskap medfører bl.a billigere adgang til de fleste av foreningens arrangementer og enkelte tilbud som rettes kun til medlemmer av foreningen d) Et medlem som motarbeider foreningens virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode 3 ORGANISASJON Foreningens plikter og oppgaver ivaretas av: a) Årsmøtet som er foreningens øverste myndighet og består av medlemmene b) Styret som forestår den daglige driften c) Medlemsmøtet som skal være et kontaktorgan mellom styret, musikerne og andre medlemmer av foreningen 4 ÅRSMØTET Årsmøtet skal avholdes innen 1. mars hvert år. Årsmøtet skal: a) velge møteleder og referent b) behandle styrets årsberetning c) behandle styrets regnskap d) behandle innkomne forslag, som må være styret i hende senest 2 uke før årsmøtet e) trekke opp retningslinjer for foreningens virksomhet f) velge: - minst 4 styremedlemmer, med minst 4 faste verv: leder, økonomiansvarlig, booking- ansvarlig, og PR-ansvarlig. - 1 eller flere vararepresentanter til styret - 1 revisor Alle velges for 1 år, men minst 1 fra det gamle styret skal være representert i det nye styret Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 4 uker før det skal avholdes. Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Stemmeberettige er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Vedtak fra årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i

27 vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett. 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 25 medlemmer krever det. Det kalles inn med 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. 6 STYRET Styret består av minst 5 medlemmer (nevnt under 4 f), alt etter som det fungerende styret finner det formålstjenlig. Styremøtet skal avholdes minst 1 gang pr. måned. Ved frafall rykker vara-representanten opp og styret kan oppnevne en ny vararepresentant. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles leder. Vararepresentanter har møte- og talerett på styremøter. Vararepresentanter har stemmerett når de erstatter et fraværende styremedlem. 7 DRIFT Styret forestår den daglige ledelsen av foreningens virksomhet. Ved siden av å fordele foreningens gjøremål mellom seg så langt som mulig, ansetter styret funksjonær til foreningens drift. Styret utarbeider instruks for alle ansatte og alle undergrupper som blir helt eller delvis skilt ut fra styrets daglige ledelse. Om styret finner det ønskelig. 8 MEDLEMSMØTE Styret kan kalle inn til medlemsmøter når medlemmer av foreningen finner det ønskelig. Dets oppgave vil være å bringe foreningens medlemmer og styret i kontakt med hverandre gjennom diskusjoner om foreningens virksomhet. 9 ØKONOMI Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember og foreningens regnskap føres av økonomiansvarlig eller den styret bemyndiger. Regnskapet skal til en hver tid kunne fremlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn. Årsmøtet velger 1 revisor med 1 vararepresentant som har til oppgave å gå gjennom foreningens regnskaper ogforestå eventuelle andre kontrollfunskjoner som årsmøtet pålegger dem. Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet skal vurderes av offentlig godkjent revisor. 10 OPPLØSNING Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette og videre at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned senere. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen. 11 VEDTEKTSENDRINGER En lovendring kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

28 Budsjett 2014 Sheet1 Utgifter Honorar Reise Kost/losji Sum utgifter Inntekter Billetter Medlemskap 5000 Tromsø kommune 5000 Studentparlamentet, UiT 5000 Norsk kulturråd Sponsorstøtte 4000 Sum inntekter Page 1

29 ARBEIDSUTVALGET MARIANNE HAUKLAND /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Reglement for tildeling av rom i studentgangen På bakgrunn av siste vedtak fra studentparlamentet har arbeidsutvalget har utformet et reglement til fordeling av rom i studentgangen som dere finner vedlagt. Arbeidsutvalget har vært i kontakt med kontrollkomiteen, og har søkt å innarbeide momenter fra kontrollkomiteens vurderinger i forslaget. Forslag til vedtak Studentparlamentet vedtar reglement for tildeling av rom i studentgangen.

30 Studentparlamentet Arkivref.: 70/1314 Dato: Reglement for kontortildeling i Studentgangen 1 Avtalens formål og omfang Reglementet gjelder for kontortildelinger i Teorifagbygget Hus XX (Herunder Studentgangen) ved Universitet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (Herunder UIT), og er vedtatt av Studentparlamentet ved UIT. 2 Søknadsberettigete De organisasjoner som kan tildeles støttemidler over semesteravgiften, enten gjennom studentparlamentets tildelinger eller gjennom tildeling fra Studentutvalgene, er søknadsberettigete. 3 Opplysningsplikt Søker plikter å gi riktige opplysninger som har betydning for vurderingen av søknaden. Uriktige eller ikke oppgitte opplysninger av vesentlig betydning medfører at retten til kontor tilbaketrekkes. Studentparlamentet har rett til å kontrollere opplysningene som er gitt i søknaden. 4 Søknader, frister og saksbehandling 4.1 Søknader Søknad stiles til Studentparlamentets Arbeidsutvalg på fastsatt søknadsskjema. Vedtak om kontorfordeling fattes av Studentparlamentet, etter innstilling fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg Kontrakten skal fornyes årlig. Det søkes på vanlig måte også for fornyelser. 4.2 Søknadsfrist Søknadsfristen for kontortildelinger er 1. April. 4.3 Saksbehandling Studentparlamentets Arbeidsutvalg er innstillende myndighet. Kontorfordeling vedtas på første Studentparlamentsmøte etter søknadsfristen. Kontorplass tildeles for perioden 1.juli til 30.juni påfølgende år. 4.4 Vurderingskriterier Ved tildelingen av kontor skal følgende momenter ved søknaden vektlegges: Aktivitet, medlemstall og behov. Det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering.

31 Studentparlamentet Arkivref.: 70/1314 Dato: Bytte av kontorer Det kan søkes om bytte av kontorer. Søknad om å bytte kontorer skjer samtidig som den ordinære tildelingen og forholder seg til samme søknader, frister og saksbehandling. 6 Kontorreglement Studentorganisasjonens navn, styrets kontaktinformasjon og fast kontortid skal opplyses om ved døren til organisasjonens kontor Tildelt kontorplass skal holdes ryddig og oversiktlig Bruk av kontorplass skal ikke være til unødvendig sjenanse for andre studentorganisasjoner i gangen Etter vedtatt tildeling har studentorganisasjonen selv ansvar for å skaffe seg nøkkel og tilgang til dører i studentgangen. Ved tildeling forplikter organisasjonen seg til å følge med når tilgangen er i ferd med å utløpe Reglement og søknadsskjema finnes på Studentparlamentets nettsider 7 Oppsigelse av kontrakt Ved brudd på reglementet forbeholder studentparlamentet seg muligheten til å frata retten til kontor fra en organisasjon. Studentorganisasjonen skal gis skriftlig varsel med mulighet til å rette opp i reglementsbruddet innen en fastsatt frist. 8 Klageadgang Vedtak gjort i følge dette reglementet kan påklages innen 14 dager etter at vedtaket har blitt bekjentgjort for søkeren. Eventuell klage behandles av Studentparlamentet på første ordinære møte etter at klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av Studentparlamentet kan omgjøres med 2/3 flertall. 9 Ikrafttredelse Reglementet ikrafttrer Eventuelle endringer av dette reglementet trer i kraft 1. Juli påfølgende kontortildelingsperiode.

32 Søknadsskjema for tildeling av kontor Navn Tilhørighet/avdeling E-post Eventuell tilhørighet forening/organisasjon Søkers telefonnummer Opplysninger angående bruk av kontor Hvor mange i styret jobber daglig i studentorganisasjonen Foreslått fast kontortid (eks. hver dag fra 14-16) Opplysninger om styret. Navn og e-post Leder av organisasjonen Økonomisk ansvarlig Krav til søknad, legges som vedlegg. Referat fra årsmøtet Medlemstall Årsberetning fra studentorganisasjonen Begrunnelse for behov for kontor Søkere godtar vilkårene for søknaden nedenfor. Dersom det oppgis uriktige opplysninger kan søker miste retten til kontor. Søkeren skal ha gjort seg kjent med regelverket for tildeling av kontor. Søknaden sendes til

33 ARBEIDUTVALGET 12/02/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 19/02/14 Suppleringsvalg møteleder Studentparlamentets faste møteleder har flyttet fra Tromsø, og det er dermed nødvendig å velge ny fast møteleder. Møteleders hovedoppgave er parlamentsmøtenes struktur og at disse blir holdt innenfor de rammene som studentparlamentet ønsker, og/eller parlamentets reglementer tilsier. Møte leder skal ha ansvar for Innlegg, replikker, rekkefølge og taletid. Forslag til vedtak: «Studentparlamentet vedtar at xxx velges som møteleder.» Om nåværende vara til møteleder skulle velges til fast møteleder, foreslår arbeidsutvalget at det velges ny vara til møteleder. Om dette skulle skje, foreslår arbeidsutvalget følgende vedtak: «studentparlamentet vedtar at yyy velges til vara for møteleder»

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00 Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet 29.01.14 klokken 17:00 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Nei 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet

Referat fra møte i studentparlamentet Referat fra møte i studentparlamentet 05.12.13 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Elin Litovchenko 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Ja 2 Kari Ellila Brodahl Sveinung

Detaljer

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste:

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste: Møte i Studentparlamentet 22.05.14 klokken 17:00 Oppropsliste: Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Endré Wenz 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Marie Finnestad 2

Detaljer

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 ORDSTYRER: Bernhard Siebert REFERENT: Frode Haugstvedt Henriksen Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Ja 1 MODERAT

Detaljer

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop:

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop: Opprop: Finnmarkslista Tilstede/vara Stemmenummer Jared Laine Smith Ja 1 Moderat Liste Erlend Svardal Bøe Vara: Sveinung Løfaldli 2 Kari Ellila Brodahl Ja 22 Mathias Olsen Ja 3 Asgeir Fagerli Langberg

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Referat fra møte i Studentparlamentet 28.04.15 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møteleder: Kristian Eilertsen Referent: Frode H. Henriksen Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 21.10.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 28.10.2015, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i studentparlamentet 29.03.2017 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Nei 3 Markus J. Blaker Nei 4 Mika Gustavsen

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Referat fra møte i Studentparlamentet 02.03.2016 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Helge K. Sættem Ja Severin

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL. 16.30 Sted: Auditorium 2 Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak 50 Fordeling av semesteravgiftsmidler for høsten 2012 _4 1 Opprop: Moderat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 22.01.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 29.01.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer