Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions"

Transkript

1 Albatros Elektrisk batteri Elektrisk batteri Elektrisk batteri Sähköpatteri Elecrical battery Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

2 ! Før man foretar service eller vedlikehold inkludert rengjøring, må aggregatet gjøres strømløst. 1. Skru av aggregatet i følgende meny på håndterminalen: Hovedmeny /Enhet / Driftsmodus / Manuell styrning - velg AV. 2. Vent i 3 minutter. 3. Skru av allpolig bryter Kontroller om aggregatets driftsspenning er 400V eller 230V. Det elektriske batteriet må konfigureres i henhold til driftsspenningen. Alle elektriske arbeider må utføres av en autorisert elektriker! Innan man utför service eller underhåll inklusive rengöring, måste strömmen till aggregatet stängas av. 1. Slå av aggregatet i följande meny på handterminalen: Huvudmeny/Aggregat/ Driftfunktioner/Manuell styrning välj AV. 2. Vänta i 3 minuter. 3. Slå av allpolig brytare. Kontrollera om aggregatets driftspänning är 400 V eller 230 V. Det elektriska batteriet måste konfigureras i enlighet med driftspänningen. Alla elarbeten måste utföras av en auktoriserad elektriker.! Før service eller vedligeholdelse, herunder rengøring, skal aggregatet gøres spændingsløst. 1. Slå aggregatet af i følgende menu på håndterminalen: Hovedmenu / Aggregat / Driftsfunktioner / Manuel styring - vælg FRA. 2. Vent i 3 minutter. 3. Slå den flerpolede afbryder af. Kontrollér om aggregatets driftsspænding er 400 V eller 230 V. Elvarmefladen skal konfigureres i henhold til driftsspændingen. Alt el-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker. 2

3 ! Ennen huollon tai kunnossapidon, sisältäen puhdistuksen, aloittamista laitteesta on katkaistava virta. 1. Kytke laite pois päältä seuraavasta käsipäätteen valikosta: Päävalikko/Kone/ Käyttötoiminnot/käsiohjaus valitse POIS. 2. Odota 3 minuuttia. 3. Kytke moninapainen katkaisin pois päältä. Tarkista, onko laitteen käyttöjännite 400 V vai 230 V. Sähköpatteri on konfiguroitava käyttöjännitteen mukaisesti. Sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.! All electrical power to the unit must be shut off before carrying out service or maintenance, including cleaning. Check whether the unit s operating 1. Switch off the unit in the following voltage is 400V or 230V. menu on the handheld terminal: The electric battery must be Main index / Unit / Operating mode configured in accordance with the / Manual operation - select OFF. operating voltage. 2. Wait 3 minutes. All electrical work must be 3. Switch off the all-pole switch. performed by an authorised electrician. 3

4 For mer informasjon om produktet, se følgende dokumenter: Montering og vedlikehold S10R Montering og vedlikehold S15R/S20R Montering og vedlikehold S32R Montering og vedlikehold L14R Montering og vedlikehold L20R Montering og vedlikehold L26R Automatikkveiledning Elskjema S15R/S20R/S32R Elskjema L14R/L20R/L26R/L32R Montering og vedlikehold L32R Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. Se följande dokument för mer information om produkten: Montering och underhåll S10R Montering och underhåll S15R, S20R Montering och underhåll S32R Montering och underhåll L14R Montering och underhåll L20R Montering och underhåll L26R Montering och underhåll L32 R Automatikvägledning Elschema S15R/S20R/S32R Elschema L14R/S20R Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå. Læs mere om produktet i følgende dokumenter: Installation og vedligeholdelse S10R Installation og vedligeholdelse S15R/S20R Installation og vedligeholdelse S32R Installation og vedligeholdelse S50R Installation og vedligeholdelse L14R Installation og vedligeholdelse L20R Installation og vedligeholdelse L26R Installation og vedligeholdelse L32R Automatikvejledning Elskema S15R/S20R/S32R Elskema L14R/L32R Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. Lisätietoja tuotteesta, katso seuraavat asiakirjat: Asennus ja huolto S10R Asennus ja huolto S15R/S20R Asennus ja huolto S32R Asennus ja huolto L14R Asennus ja huolto L20R Asennus ja huolto L26R Automatiikkaopas Sähkökaavio S15R/S20R/S32R Sähkökaavio L14R/L32R Asennus ja huolto L32R Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeudet muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä. Refer to the following documents for more information on the product: Installation and maintenance S10R Automatic control manual Installation and maintenance S15R/S20R Wiring diagram S15R/S20R/S32R Installation and maintenance S32R Wiring diagram L14R/L32R Installation and maintenance L14R Installation and maintenance L20R Installation and maintenance L26R Installation and maintenance L32R Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur. 4

5 Innhold 1. Merkeeffekt Illustrasjoner Hovedtilkobling Montering av elektrisk batteri S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R...14 Innehåll 1. Märkeffekt Illustrationer Hovudanslutning Montering av elektriskt batteri S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R...14 Indhold 1. Mærkeeffekt Illustrationer Hovedtilkobling Montering af elektrisk varmeflade S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R...14 Contents 1. Nimellisteho Kuvien Pääliitäntä Sähköpatterin asentaminen S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R...14 Contents 1. Rated power Illustrations Main connection Installing an electric battery S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R

6 1. Merkeeffekt 1. Märkeffekt 1. Mærkeeffekt 1. Nimellisteho 1. Rated power S10 S15/L14 S20/L20 L26 S32/L W 4500 W 5500 W 7500 W 9000 W 6

7 2. Illustrasjoner 2. Illustrationer 2. Illustrationer 2. Kuvien 2. Illustrations Blå objekter Objekter som skal monteres, flyttes eller justeres direkte. Blå objekt Objekt som ska monteras, flyttas eller justeras direkt. Blå objekter Objekter, der skal monteres, flyttes eller justeres direkte. Grå objekter Objekter som må tas hensyn til eller blir berørt i den beskrevne operasjonen. Grå objekt Objekt som man måste ta hänsyn till eller som behandlas i den beskrivna operationen. Grå objekter Objekter, der skal tages hensyn til eller berøres i den beskrevne operation. Røde piler Bevegelsesretning eller viktige detaljer. Röda pilar Rörelseriktning eller viktiga detaljer. Røde pile Bevægelsesretning eller vigtige detaljer. Sininen objekti Objekti, joka voidaan asentaa, siirtää tai säätää suoraan. Harmaa objekti Objekti, joka on otettava huomioon tai jota käsitellään kuvatussa toiminnossa. Punaiset nuolet Osoittavat liikesuuntaa tai tärkeitä yksityiskohtia. Blue objects Objects which are to be fitted, moved or adjusted directly. Grey objects Objects which must be taken into consideration or are affected by the described operation. 7 Red arrows Direction of motion or important details.

8 3. Hovedtilkobling 3. Hovudanslutning 3. Hovedtilkobling 3. Pääliitäntä 3. Main connection 3N~400V er standard. Aggregatet kan bygges om til 3~230V. 3 N~400 V är standard. Aggregatet kan byggas om till 3~230 V. Detta gäller endast i Norge. 3 N~400 V er standard. Aggregatet kan bygges om til 3~230 V. Dette gælder kun i Norge. 3 N~400 V on vakiona. Laite voitaan muuttaa 3~230 V:n jännitteelle. Tämä koskee vain Norjassa. 3N~400V is standard. The unit can be converted to 3~230V. This is only applicable in Norway. 3N~400V Kamlasken sitter på blå og oransje rekkeklemme. P9 P10 P1 P2 P3 Q1 Q2 USER 1 = Heat = Type 3 = MS1 4 = MS2 FACTORY FP1 FP2 P8 P7 P6 P5 P4 3~230V Flytt kamlasken til oransje og grå rekkeklemme, som vist. Sett på blå etikett over rød etikett på elbrett. N L2 PE L3 L1 N L2 PE L3 L1 8

9 4. Montering av elektrisk batteri 4. Montering av elektriskt batteri 4. Montering af elektrisk varmeflade 4. Sähköpatterin asentaminen 4. Installing an electric battery 3N~400V Montér medfølgende lang kamlask som vist. PE L1 L2 L3 3~230V Monter de tre medfølgende kamlaskene som vist. PE L1 L2 L3 3N~400 V Montera medföljande långa kamkil enligt bilden. 3 N~400 V Montér medfølgende lang kamlask som vist. PE L1 L2 L3 3N~400 V Asenna mukana tuleva pitkä kampasokka kuvan mukaisesti. 3N~400V Fit the supplied long cam clip as shown. 9

10 5. S10R / S15R / S20R / S32 R

11 S10R / S15R / S20R / S32 R 2 S10 S15 S20 Rød trykkslange skal alltid gå inn i vifterom. Röd tryckslang ska alltid gå in i fläktrum. Rød trykslange skal altid gå inn i ventilatorrum. Punainen paineletku täytyy aina olla puhallinkammiossa. S32 11 Red pressure hose should always go into the fan section.

12 S10R / S15R / S20R / S32 R 3 a c Sett DIP bryter 1 og 2 som vist. For mer informasjon, se aggregatets montering og vedlikeholdsveiledning ON OFF USER Sätt DIP-brytare 1 och 2 enligt bilden. För mer information, se aggregatets montering och underhållsanvisning Aseta DIP-katkaisimet 1 ja 2 kuvan mukaisesti. Lisätiedot, katso asennus ja huolto Sæt DIP-afbryder 1 og 2 som vist. Læs mere i aggregatets installation og vedligeholdelseveiledning Set DIP switch 1 and 2 as shown. Refer to the units installation and maintenance manual for more information. 12

13 S10R / S15R / S20R / S32 R 4 a P10 Koble ledninger til rekkeklemme som vist. N L2 PE L3 L1 P1 P9 1 = Heat 2 = Type 3 = MS1 4 = MS2 USER 1234 P8 Koppla ledningar till kopplingsplint enligt bilden. Connect wires to the terminal blocks as shown. P2 P3 Q1 Q2 FACTORY FP1 FP2 P7 P6 P5 P4 Kobl ledninger til rækkeklemmen som vist. Kytke johdot kytkentärimaan kuvan mukaisesti. c Koble kontakt til P6. Koppla kontakt till P6. Kobl kontakten til P6. Kytke pistoke P6:een. Connect contact to P6. For mer informasjon se elskjema Se elschema för mer information. Læs mere i elskema Lisätiedot, katso sähkökaavio Refer to wiring diagram for more information. 13

14 6. L14R / L20R/ L26R/ L32R 1 a b d c 14

15 L14R / L20R/ L26R/ L32R 2 Venstremodell Vänster modell Venstre model Left model Oikeakätisen mallin 3 Rød trykkslange skal alltid gå inn i vifterom. Röd tryckslang ska alltid gå in i fläktrum. Rød trykslange skal altid gå inn i ventilatorrum. Punainen paineletku täytyy aina olla puhallinkammiossa. Red pressure hose should always go into the fan section. 15

16 L14R / L20R/ L26R/ L32R 4 b a 16

17 L14R / L20R/ L26R/ L32R 5 17

18 L14R / L20R/ L26R/ L32R 6 a P10 Koble ledninger til rekkeklemme som vist. N L2 PE L3 L1 P1 P9 1 = Heat 2 = Type 3 = MS1 4 = MS2 USER 1234 P8 Koppla ledningar till kopplingsplint enligt bilden. Connect wires to the terminal blocks as shown. P2 P3 Q1 Q2 FACTORY FP1 FP2 P7 P6 P5 P4 Kobl ledninger til rækkeklemmen som vist. Kytke johdot kytkentärimaan kuvan mukaisesti. b Sett DIP bryter 1 og 2 som vist. For mer informasjon, se aggregatets montering og vedlikeholdsveiledning Sätt DIP-brytare 1 och 2 enligt bilden. För mer information, se aggregatets montering och underhållsanvisning Sæt DIP-afbryder 1 og 2 som vist. Læs mere i aggregatets installation og vedligeholdelseveiledning ON OFF USER Aseta DIP-katkaisimet 1 ja 2 kuvan mukaisesti. Lisätiedot, katso asennus ja huolto Set DIP switch 1 and 2 as shown. Refer to the units installation and maintenance manual for more information. c Koble kontakt til P6. Koppla kontakt till P6. Kobl kontakten til P6. Kytke pistoke P6:een. Connect contact to P6. For mer informasjon se elskjema Se elschema för mer information. Læs mere i elskema Lisätiedot, katso sähkökaavio Refer to wiring diagram for more information. 18

19 19

20 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

S15R, S20R, S32R L14R, L20R, L26R, L32R

S15R, S20R, S32R L14R, L20R, L26R, L32R FLEXIT S15R, S20R, S32R L14R, L20R, L26R, L32R 112364-03 2013-08 ART.NR.: 112639 110888 112882 112639 113136 Monteringsveiledning Elektrisk batteri Monteringsanvisning Elektrisk batteri Monteringsvejledning

Detaljer

Albatros S50R/L50R. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

Albatros S50R/L50R. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions 113886-01 2014-08 Albatros S50R/L50R Elektrisk batteri Elektrisk batteri Elektrisk batteri Sähköpatteri Elecrical battery Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

FLEXIT S15R, S20R, S32R L14R, L20R, L26R, L32R

FLEXIT S15R, S20R, S32R L14R, L20R, L26R, L32R FLEXIT S5R, S2R, S32R L4R, L2R, L26R, L32R 2363-5 23-8 ART.NR.: 2659 2278 288 368 387 335 37 Monteringsveiledning Vannbatteri Monteringsanvisning Vattenbatteri Monteringsvejledning Vandbatteri Asennusohje

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions 2363-2 25-6 Albatros Vannbatteri Vattenbatteri Vandbatteri Vesipätteri Water battery Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions ! Før man foretar

Detaljer

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12 110875-05 2014-12 UNI2 / UNI3 / UNI4 Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover ART.NR: 110956 111135 111823 Monteringsanvisning kanalkåpor UNI Mål Mått

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359.

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359. 97-0 0-05 SP0 Monteringsveiledning CO -føler Monteringsanvisning CO -givare Installation Instructions CO -sensor ART.NR.: 0959 Produktbeskrivelse SP 0 er en CO - og temperaturregulator som på en enkel

Detaljer

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way. These instructions

Detaljer

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch 112550-03 2016-01 Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 112441

Detaljer

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning FLEXIT Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions 112550-02 2013-01 ART.NR.: 112441 112442 09364 Timer Mekanisk timer Pulsbrytare Inkopplingsanvisning Timer Mekanisk timer Impulsbryter

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

500W/1000W. www.defa.com. Monteringsanvisning Installation guide TRANSFORMATOR - TRANSFORMER

500W/1000W. www.defa.com. Monteringsanvisning Installation guide TRANSFORMATOR - TRANSFORMER 500W/1000W TRANSFORMATOR - TRANSFORMER Monteringsanvisning Installation guide www.defa.com 500W N 42VAC L 10A* 42VAC 2 10A* = Sikring - Fuse 1000W 360mm 340mm N L L1 L2 42 42 250mm 270mm N 42VAC 250V 230V

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08 FLEXIT SP -0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation instructions Motion detector Produktbeskrivelse... Plassering... Monteringsveiledning... Innstilling av

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions FLEXIT T8013 11099-04 013-1 ART.NR.: 110991 Tilkoblingsveiledning -føler for montering i rom Inkoblingsanvisningar -givare för montering i rum Installation instructions sensor for room installation! Alle

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen (Dette er et vedlegg som tilhører Hoveddokumentet B014-106 HMI løsning med Wanderware 2014). Her er oversikt over alle modulene som er brukt på modellbyen.

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk 94164-02 2004-06 SP405 Brukerveiledning Ukeur Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk Innhold 1 Innledning...2 1.1 Sammenkobling av SP405/eksisterende styringspanel...2 2 Den første tilkobling...3

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HANDI FLOOR NO

MONTERINGSANVISNING HANDI FLOOR NO MONTERINGSANVISNING HANDI FLOOR NO 16102011 Monteringanvisning Handi Floor 2011 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published in any form, by print,

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower BRUKERMANUAL for Exerfit 20 Rower BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD MONTASJEDELER... MONTASJEMATERIELL... 5 DELELISTE... 5 MONTASJEINSTRUKSJONER... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPESIFIKASJONER... 9 VIKTIG VEDRØRENDE

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Thermocassette HP SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18

Thermocassette HP SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18 Thermocassette SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18 Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimum mounting distance Min.distance [mm] Ceiling (A) 80 Wall, long side of the unit (B) 50

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

Original instructions. Infrared heater IRCF

Original instructions. Infrared heater IRCF Original instructions Infrared heater SE...7 NO...9 GB...11 DE...13 FR...15 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Technical specifications Infrared heater 3 Type Heat output (1) [W] Voltage (2) Amperage (3) Dimensions

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007 26. oktober 2007 TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING D2 PRISER OG FORMATER FOR 2008 1. Oppslag (560mm x 350mm ) Kr. 200.000,- eks. mva. 2. Oppslag (560mm x 350mm)

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

PRODUKTARK. A Leverandørnavn Gram B1 Modelindentifikation

PRODUKTARK. A Leverandørnavn Gram B1 Modelindentifikation PRODUKTARK Informationen i dette produktdatablad er i overensstemmelse med Kommissionens delegerede Forordning (EU) Nr. 65/2014 om supplering af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Detaljer