Førebuing/Forberedelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førebuing/Forberedelse 24.11.2009"

Transkript

1 Førebuing/Forberedelse EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Informasjon om førebuingstida Førebuingstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 1 dag Sjå gjeldande reglar. 1. Skjema for Hydraulic Power Pack (2 sider) 2. Innreiing på mannskapsdekk. BA-utstyr (2 sider) 3. Systemadjustment, Governor (2 sider) Notata frå førebuingstida skal ikkje vurderast, men dei kan brukast på eksamenen. Når du svarer på denne eksamensoppgåva, må du ta omsyn til at sensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til konsekvensane av dine faglege val for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv. Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du ta med i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette inngår som ein naturleg del av løysinga Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg vurdering av den samla prestasjonen din. Det er ikkje meininga at dei forskjellige deloppgåvene skal vektast og/eller leggjast saman til ein felles karakter. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 2 av 12

3 Situasjonsbeskriving Du er utleigd til eit reiarlag som elektrikar. Reiarlaget har service på bulkskipet MS ROLL&GO. På båten må du rekne med å løyse desse oppdraga: Funksjonstest og dimensjonering av hydraulikkaggregat Sjekk av brannalarmutstyr Testkøyring og justering av to generatorar Teknisk inspektør for reiarlaget minner deg om fokus på beredskap og tryggleik i samband med arbeidet på båten. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 3 av 12

4 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid: Hjelpemidler: Vedlegg: Veiledning om vurderingen: 1 dag Se gjeldende regler. 1. Skjema for Hydraulic Power Pack (2 sider) 2. Innredning på mannskapsdekk. BA-utstyr (2 sider) 3. Systemadjustment, Governor (2 sider) Notatene fra forberedelsestiden skal ikke vurderes, men de kan brukes på eksamenen. Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du: kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten på løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av faglige valg i forhold til miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du ta med i besvarelsen din: beregninger, hvis dette er nødvendig for å løse oppgaven skisser for å vise sensor hva du mener tegninger eller endring av dokumentasjon der dette inngår som en naturlig del av løsningen Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 4 av 12

5 Situasjonsbeskrivelse Du er utleid til et rederi som elektriker. Rederiet har service på bulkskipet MS ROLL&OG. Ombord må du regne med å løse disse oppdragene: Funksjonstest og dimensjonering av hydraulikkaggregat Sjekk av brannalarmutstyr Testkjøring og justering av to generatorer Teknisk inspektør for rederiet minner deg om fokus på beredskap og sikkerhet i forbindelse med arbeidet ombord. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 5 av 12

6

7 EL6039 elektriker maritim Side 7 av 12

8 Vedlegg 2 side 1 av 2 EL6039 elektriker maritim Side 8 av 12

9 Vedlegg 2 side 2 av 2 EL6039 elektriker maritim Side 9 av 12

10 Vedlegg 3 side 1 av 2 EL6039 H09 EL6039 elektriker maritim Side 10 av 12

11 Vedlegg 3 side 2 av 2 EL6039 H09 Vedlegg 3 side 1 av 2 EL6039 H09 EL6039 elektriker maritim Side 11 av 12

12 Kolstadgata 1 Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Telefon Telefaks EL6039 elektriker maritim Side 12 av 12

13 Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

14 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 5 timer Sjå gjeldande reglar. 1. Skjema for Hydraulic Power Pack (2 sider) 2. Innreiing på mannskapsdekk. BA-utstyr (2 sider) 3. Systemadjustment, Governor (2 sider) Notata frå førebuingstida skal ikkje vurderast, men dei kan brukast på eksamenen. Når du svarer på denne eksamensoppgåva, må du ta omsyn til at sensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til konsekvensane av dine faglege val for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv. Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du ta med i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette inngår som ein naturleg del av løysinga Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg vurdering av den samla prestasjonen din. Det er ikkje meininga at dei forskjellige deloppgåvene skal vektast og/eller leggjast saman til ein felles karakter. Eksamen EL6039 Elektriker maritim Side 2 av 12

15 OPPGÅVE 1 Vedlegg 1 viser skjema for eit hydraulikkaggregat (Hydr. Power Pack) a) Lag ein testprosedyre for start og drift av anlegget. Når du testar anlegget, viser det seg at det startar og går normalt, men lampe -H0 lyser og varslar om feil i oljesystemet. b) Korleis vil du feilsøkje og utbetre feilen? c) Lag eit forslag til PLS-program for start og stopp av hydraulikkaggregatet. d) Dimensjonér kontaktorar, vern og motorkablar for hydraulikkaggregatet. OPPGÅVE 2 På mannskapsdekket er det montert diverse brannalarmutstyr som vist på vedlegg 2. a) Gjer greie for plassering og type brannalarmutstyr på mannskapsdekket. Det har tidvis vore falske alarmar frå meldar nr.0106 på mannskapsdekket. b) Korleis kan du rette på dette? OPPGÅVE 3 Skipet har to like store dieselaggregat med børsteløyse generatorar, -G1 og -G2. Generatorane har merkedata S = 887,5 kva, U= 440 V, f=60hz, cos = 0,8 og rotasjonsfart 1800 rpm. Med samankopla generatorar har effekt og frekvens blitt avleste til å vere: 1. Ved låg last: -G1 gir 178 kw og -G2 gir 234 kw, frekvens 61,5 Hz. 2. Ved høg last: -G1 gir 533 kw og -G2 gir 476 kw, frekvens 60,5 Hz. a) Vurder om generatorane har akseptabel lastfordeling og "Speed-droop" i forhold til NEK 420. b) Lag ein prosedyre for start, samankopling, test og innjustering av rett lastfordeling for generatorane. OPPGÅVE 4 Under testing av generatorane og det elektriske utstyret i hovudtavla har du hatt hjelp av ein motormannlærling til å halde måleutstyret. Kva gjer du for å vareta beredskap og tryggleik i eit slikt tilfelle? Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 3 av 12

16 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Veiledning om vurderingen: 5 timer Se gjeldende regler. 1. Skjema for Hydraulic Power Pack (2 sider) 2. Innredning på mannskapsdekk. BA-utstyr (2 sider) 3. Systemadjustment, Governor (2 sider) Notatene fra forberedelsestiden skal ikke vurderes, men de kan brukes på eksamenen. Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du: kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten på løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av faglige valg i forhold til miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du ta med i besvarelsen din: beregninger, hvis dette er nødvendig for å løse oppgaven skisser for å vise sensor hva du mener tegninger eller endring av dokumentasjon der dette inngår som en naturlig del av løsningen Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter. Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 4 av 12

17 OPPGAVE 1 Vedlegg 1 viser skjema for et hydraulikkaggregat (Hydr. Power Pack) a) Lag en testprosedyre for start og drift av anlegget. Når du tester anlegget, viser det seg at det starter og går normalt, men lampe -H0 lyser og varsler om feil i oljesystemet. b) Hvordan vil du feilsøke og utbedre feilen? c) Lag et forslag til PLS-program for start og stopp av hydraulikkaggregatet. d) Dimensjoner kontaktorer, vern og motorkabler for hydraulikkaggregatet. OPPGAVE 2 På mannskapsdekket er det montert diverse brannalarmutstyr som vist på vedlegg 2. a) Gjør greie for plassering og type brannalarmutstyr på mannskapsdekket. Det har tidvis vært falske alarmer fra melder nr på mannskapsdekket. b) Hvordan kan du rette på dette? OPPGAVE 3 Skipet har to like store dieselaggregat med børsteløse generatorer, -G1 og -G2. Generatorene har merkedata S = 887,5 kva, U= 440 V, f=60hz, cos = 0,8 og rotasjonshastighet 1800 rpm. Med sammenkoplede generatorer har effekt og frekvens blitt avlest til å være: 1. Ved lav last: -G1 gir 178 kw og -G2 gir 234 kw, frekvens 61,5 Hz. 2. Ved høy last: -G1 gir 533 kw og -G2 gir 476 kw, frekvens 60,5 Hz. a) Vurder om generatorene har akseptabel lastfordeling og "Speed-droop" i forhold til NEK 420. b) Lag en prosedyre for start, sammenkopling, test og innjustering av rett lastfordeling for generatorene. OPPGAVE 4 Under testing av generatorene og det elektriske utstyret i hovedtavla har du hatt hjelp av en motormannlærling til å holde måleutstyret. Hva gjør du for å ivareta beredskap og sikkerhet i et slikt tilfelle? Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 5 av 12

18 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 6 av 12

19 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 7 av 12

20 Vedlegg 2 side 1 av 2 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 8 av 12

21 Vedlegg 2 side 2 av 2 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 9 av 12

22 EL6039 H09 Vedlegg 3 side 1 av 2 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 10 av 12

23 EL6039 H09 Vedlegg 3 side 2 av 2 Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 11 av 12

24 Kolstadgata 1 Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Telefon Telefaks

25 Førebuing/ Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

26 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: 1 dag Sjå gjeldande reglar. 1. Planskisse for Båtservice AS. 2. Skjema for luftkompressor 3. Skjema for styremaskinanlegg. 2 sider. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 14

27 Tema/situasjonsbeskriving Du skal planleggje ein installasjon for firmaet Båtservice AS. Dei har utvida bygget sitt med eit teknisk rom og eit rom for kafédrift og kjøkkenkrok. Sjå vedlegg. Du skal planleggje: Montering av ein brukt luftkompressor. Elinstallasjon for byggutviding Brannalarm Tekniske data for bygget: Nettsystem: TN- S 230 / 400 V, Ikmin. 5 ka El-fordelinga +VA. i tidlegare bygning har overbelastningsvern på 125A og er dimensjonert for nyutvidinga. Du skal også om bord i ein lastebåt for å sjekke noko utstyr i maskinrommet. Reiarlaget har sendt deg diverse dokumentasjon og ei liste der det står: Sjekk varmgang i startutstyr for hydraulikkpumpe Sjekk styrekrins for styremaskinanlegget Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 14

28 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid: Hjelpemidler: Vedlegg: 1 dag Se gjeldende regler 1. Planskisse for Båtservice AS. 2. Skjema for luftkompressor 3. Skjema for styremaskinanlegg. 2 sider. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 14

29 Tema/situasjonsbeskrivelse Du skal planlegge en installasjon for firmaet Båtservice AS. De har utvidet bygget sitt med et teknisk rom og et rom for kafédrift og kjøkkenkrok. Se vedlegg. Du skal planlegge: Montering av en brukt luftkompressor. Elinstallasjon for byggutvidelse Brannalarm Tekniske data for bygget: Nettsystem: TN- S 230 / 400 V, Ikmin. 5 ka El fordelingen +VA i tidligere bygning har overbelastningsvern på 125A og er dimensjonert for nyutvidelsen. Du skal også ombord i en lastebåt for å sjekke noe utstyr i maskinromet. Rederiet har sendt deg diverse dokumentasjon og en liste der det står: Sjekk varmgang i startutstyr for hydraulikkpumpe Sjekk styrekrets for styremaskinanlegget Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 5 av 14

30

31 EL6039 V10 Vedlegg 1 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 7 av 14

32

33 EL6039 V10 Vedlegg 2 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 9 av 14

34

35 EL6039 V10 Vedlegg 3 Side 1 av 2 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 11 av 14

36

37 EL6039 V10 Vedlegg 3 Side 2 av 2 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 13 av 14

38 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks

39 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

40 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om vurderinga: 5 timer Sjå gjeldande reglar. 1. Planskisse for Båtservice AS. 2. Skjema for luftkompressor 3. Skjema for styremaskinanlegg. 2 sider. 4. Planskisse teknisk rom og kafé Vedlegg 4 Når du svarer på denne eksamensoppgåva, må du ta omsyn til at sensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til konsekvensane av dine faglege val for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv. Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du ta med i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette inngår som ein naturleg del av løysinga Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg vurdering av den samla prestasjonen din. Det er ikkje meininga at dei forskjellige deloppgåvene skal vektast og/eller leggjast saman til ein felles karakter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 16

41 Oppgåve 1 Den brukte kompressoren skal ha ei enkel styring med vribrytar for å velje AV eller AUTODRIFT. I Auto skal ein pressostat fastsetje start og stopp av kompressoren. Merkeskiltet til kompressormotoren: ABC Motors Motor 3 50 / 60Hz IEC 34-1 MBT 112 M 1430 / 1710 r/min 4 / 4,6 kw CI.F cos =0, / V Y 8,1 / 8,1 A / V 14,0 / 14,0 A NO MK AS IP 55 30kg I det nye tekniske rommet der kompressoren skal stå, vil kunden også ha ei lita avtrekksvifte som automatisk startar dersom romtemperaturen blir over 30 C og kompressoren samtidig er i Autodrift. a) Lag dokumentasjon for eit nytt felles startarskap for kompressor og vifte. Oppgåve 2 a) Bruk vedlegg 4 og teikn inn forslag til installasjon av lys, stikk og varme, både i teknisk rom og i kafé med kjøkkenkrok. b) Korleis vil du gå fram når du skal montere ekstra sikringar for dei nye kursane i hovudfordelinga +VA.? Oppgåve 3 a) Teikn inn på vedlegg 4 korleis du vil installere brannalarmanlegg i dei nye romma. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 16

42 Oppgåve 4 Du skal sjekke eit styremaskinanlegg om bord i ein lastebåt som ligg ved kai. I startarskap for hydraulikkpumpe nr.1 har maskinisten merka seg unormal varmgang i hovudkontaktor og termisk vern. a) Korleis vil du gå fram for å finne eventuelle feilkjelder til varmgangen? Det er tidvis vanskar med å starte hydraulikkpumpe nr.1 frå "Remote Control" i styrehus. b) Korleis vil du gå fram for å finne og rette eventuelle feil? I maskinrommet trengst plass til nytt utstyr på babord side, og det er ønskjeleg å flytte to kablar over på kabeltraséen på motsett side av maskinrommet. Kablane går frå startarskap nr.1 og er merkte STG 102 og STG 104. c) Vurdér flyttinga av desse 2 kablane i forhold til aktuelle forskrifter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 16

43 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Vedlegg: Vedlegg som skal leveres inn: Veiledning om vurderingen: 5 timer Se gjeldende regler. 1. Planskisse for Båtservice AS. 2. Skjema for luftkompressor 3. Skjema for styremaskinanlegg. 2 sider. 4. Planskisse teknisk rom og kafé Vedlegg 4 Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du: kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten av de løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av dine faglige valg for miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du ta med i besvarelsen din: beregninger, hvis det er nødvendig for å løse oppgaven skisser, for å vise sensor hva du mener tegninger eller endringer av dokumentasjonen, der dette inngår som en naturlig del av løsningen Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 5 av 16

44 Oppgave 1 Den brukte kompressoren skal ha en enkel styring med vribryter for å velge AV eller AUTODRIFT. I Auto skal en pressostat bestemme start og stopp av kompressoren. Merkeskiltet til kompressormotoren: ABC Motors Motor 3 50 / 60Hz IEC 34-1 MBT 112 M 1430 / 1710 r/min 4 / 4,6 kw CI.F cos =0, / V Y 8,1 / 8,1 A / V 14,0 / 14,0 A NO MK AS IP 55 30kg I det nye tekniske rommet der kompressoren skal stå, vil kunden også ha en liten avtrekksvifte som automatisk starter dersom romtemperaturen blir over 30 C og kompressoren samtidig er i Autodrift. a) Lag dokumentasjon for et nytt felles starterskap for kompressor og vifte. Oppgave 2 a) Bruk vedlegg 4 og tegn inn forslag til installasjon av lys, stikk og varme, både i teknisk rom og i kafé med kjøkkenkrok. b) Hvordan vil du gå fram når du skal montere ekstra sikringer for de nye kursene i hovudfordelingen +VA? Oppgave 3 a) Skisser på vedlegg 4 hvordan du vil installere brannalarmanlegg i de nye rommene. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 6 av 16

45 Oppgave 4 Du skal sjekke et styremaskinanlegg ombord i en lastebåt som ligger ved kai. I starterskap for hydraulikkpumpe nr.1 har maskinisten merket seg unormal varmgang i hovedkontaktor og termisk vern. a) Hvordan vil du gå fram for å finne eventuelle feilkilder til varmgangen? Det er tidvis vansker med å starte hydraulikkpumpe nr.1 frå "Remote Control" i styrehus. b) Hvordan vil du gå fram for å finne og rette eventuelle feil? I maskinrommet trengs plass til nytt utstyr på babord side, og det er ønskelig å flytte to kabler over på kabeltraséen på motsett side av maskinromet. Kablene går frå starterskap nr.1 og er merket STG 102 og STG 104. c) Vurder flyttingen av disse 2 kablene i forhold til aktuelle forskrifter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 7 av 16

46

47 EL6039 V10 Vedlegg 1 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 9 av 16

48

49 EL6039 V10 Vedlegg 2 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 11 av 16

50

51 EL6039 V10 Vedlegg 3 Side 1 av 2 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 13 av 16

52 EL6039 V10 Vedlegg 3 Side 2 av 2 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 14 av 16

53 EL6039 V10 Vedlegg 4 Side 1 av 1 Vedlegget skal leverast inn saman med dei andre svararka. / Vedlegget skal leveres inn sammen med de andre svararkene. Ark nr. Talet/tallet på svarark Namnet/navnet på skolen Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Eksaminand nr. Side 15 av 16

54 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks

55 Førebuing/ Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

56 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: 1 dag Sjå gjeldande reglar. 1. Elektriske installasjonar, Accomodation 2. Skjema for maskinromsvifte 3. Arrangement for hovudtavle Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 12

57 Tema/situasjonsbeskriving Du skal gjere ein jobb på ein reketrålar, der bl.a. følgjande oppgåver vil inngå: Kontroll av varmekabel i mannskaps-innreiing Funksjonstest og feilsøking på maskinromsvifte Testkøyring og justering av to generatorar HMS skal prioriterast i samband med denne jobben. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 12

58 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid: Hjelpemidler: Vedlegg: 1 dag Se gjeldende regler 1. Elektriske installasjoner, Accomodation 2. Skjema for maskinromsvifte 3. Arrangement for hovedtavle Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 12

59 Tema/situasjonsbeskrivelse Du skal gjøre en jobb på en reketråler, der bl.a. følgende oppgaver vil inngå: Kontroll av varmekabel i mannskaps-innredning Funksjonstest og feilsøking på maskinromsvifte Testkjøring og justering av to generatorer HMS skal prioriteres i forbindelse med denne jobben. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 5 av 12

60

61 EL6039 H10 Vedlegg 1 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 7 av 12

62

63 EL6039 H10 Vedlegg 2 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 9 av 12

64

65 EL6039 H10 Vedlegg 3 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 11 av 12

66 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks

67 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

68 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 5 timer Sjå gjeldande reglar. 1. Elektriske installasjonar, Accomodation 2. Skjema for maskinromsvifte 3. Arrangement for hovudtavle Når du svarer på denne eksamensoppgåva, må du ta omsyn til at sensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til konsekvensane av dine faglege val for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv. Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du ta med i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette inngår som ein naturleg del av løysinga Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg vurdering av den samla prestasjonen din. Det er ikkje meininga at dei forskjellige deloppgåvene skal vektast og/eller leggjast saman til ein felles karakter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 12

69 Oppgåve 1 Varmen på WC i lugaren til Chief Engineer verkar ikkje. Korleis vil du feilsøkje og utbetre dette? Oppgåve 2 Vedlegg 2 viser skjema for maskinromsvifte. a) Lag ein testprosedyre for start og drift av denne vifta. Når du testar anlegget, verkar styringa normalt med vendar -S4 i stilling Manuell køyring. I stilling Auto slår ikkje vifta over til høgt turtal sjølv om maskinrommet har uvanleg høy temperatur. b) Korleis vil du feilsøkje og utbetre feilen? Oppgåve 3 Ein ny og større tofartsmotor for maskinromsvifte har merkedata 450V, 60Hz, 850 / 1730rpm, 7,5 kw / 15kW. a) Dimensjonér motorkablar og vern for den nye motoren. Oppgåve 4 Reketrålaren har tre like store dieselaggregat med børsteløyse generatorar og merkedata S = 910 kva, U = 450 V, cos φ = 0,8, Turtal 1800 rpm. To av aggregata har vore til overhaling og må testast med omsyn til parallellkøyring og lastfordeling. a) Skriv ein kort prosedyre for start, samanfasing og lastfordeling for dei to generatorane. Etter rett oppstart og lik lastfordeling blir ein stor frysekompressor starta. G1 sitt kwinstrument viser 550kW, G2 sitt viser 460 kw. Frekvensmeteret viser 60 Hz. Deretter blir både frysekompressoren og noko annan last kopla ut. G1 sitt kwinstrument viser nå 150 kw, G2 sitt viser 200 kw. Frekvensmeteret viser 61,5 Hz. b) Korleis vil du gå fram for å vurdere om G1 og G2 har akseptabel lastfordeling og "Speed-droop" etter tilråding og maksimumsgrenser i NEK 410? c) Kva viste kw-instrumenta for G1 og G2 før innkopling av frysekompressoren? d) Kva vil du gjere for å oppnå lik lastfordeling på kvar generator når lasten varierer? Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 12

70 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Vedlegg: Veiledning om vurderingen: 5 timer Se gjeldende regler. 1. Elektriske installasjoner, Accomodation 2. Skjema for maskinromsvifte 3. Arrangement for hovedtavle Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du: kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten av de løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av dine faglige valg for miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du ta med i besvarelsen din: beregninger, hvis det er nødvendig for å løse oppgaven skisser, for å vise sensor hva du mener tegninger eller endringer av dokumentasjonen, der dette inngår som en naturlig del av løsningen Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 12

71 Oppgave 1 Varmen på WC i lugaren til Chief Engineer virker ikke. Hvordan vil du feilsøke og utbedre dette? Oppgave 2 Vedlegg 2 viser skjema for maskinromsvifta. a) Lag en testprosedyre for start og drift av denne vifta. Når du tester anlegget, virker styringen normalt med vender S4 i stilling Manuell kjøring. I stilling Auto slår ikke vifta over til høyt turtall selv om maskinromet har uvanlig høy temperatur. b) Hvordan vil du feilsøke og utbedre feilen? Oppgave 3 En ny og større tofartsmotor for maskinromsvifta har merkedata 450V, 60Hz, 850 / 1730rpm, 7,5 kw / 15kW. a) Dimensjoner motorkabler og vern for den nye motoren. Oppgave 4 Reketråleren har tre like store dieselaggregat med børsteløse generatorer og merkedata S = 910 kva, U = 450 V, cos φ = 0,8, Turtall 1800 rpm. To av aggregatene har vært til overhaling og må testes med hensyn på parallellkjøring og lastfordeling. a) Skriv en kort prosedyre for start, sammenfasing og lastfordeling for de to generatorene. Etter rett oppstart og lik lastfordeling startes en stor frysekompressor. G1 sitt kwinstrument viser 550kW, G2 sitt viser 460 kw. Frekvensmeteret viser 60 Hz. Deretter blir både frysekompressoren og noe annen last koblet ut. G1 sitt kw-instrument viser nå 150 kw, G2 sitt viser 200 kw. Frekvensmeteret viser 61,5 Hz. b) Hvordan vil du gå fram for å vurdere om G1 og G2 har akseptabel lastfordeling og "Speed-droop" etter tilråding og maksimumsgrenser i NEK 410? c) Hva viste kw-instrumentene for G1 og G2 før innkopling av frysekompressoren? d) Hva vil du gjøre for å oppnå lik lastfordeling på hver generator når lasten varierer? Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 5 av 12

72

73 EL6039 H10 Vedlegg 1 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 7 av 12

74

75 EL6039 H10 Vedlegg 2 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 9 av 12

76

77 EL6039 H10 Vedlegg 3 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 11 av 12

78 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks

79 Førebuing/ Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

80 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar Vedlegg Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. I førebuingstida kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få rettleiing. 1. Elektriske installasjonar Accomodation A-deck 2. Skjema (totalt 4 sidar) TA MED VEDLEGGA TIL EKSAMENEN Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 14

81 Tema/situasjonsbeskriving ROV-skipet MS. Fariwell ligg ved eit lokalt skipsverft for å få flytt eit fundament for babord miniubåt. Du skal vere med om bord i ROV-skipet og hjelpe til med desse oppgåvene: Testkøyring og justering av to generatorar Finne og rette feil på det adresserbare brannalarmanlegget Funksjonstest og feilsøking på standbyepumper Teknisk inspektør for reiarlaget minner deg om fokus på vernebuing og tryggleik i samband med arbeidet ombord. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 14

82 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid Hjelpemidler Bruk av kilder Andre opplysninger Vedlegg Forberedelsestiden varer én dag. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning. 1. Elektriske installasjoner Accomodation A-deck 2. Skjema (totalt 4 sider) TA MED VEDLEGGENE TIL EKSAMEN Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 14

Eksamen 26.11.2008. EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2008. EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2008 EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing

Detaljer

Eksamen 02.06.2008. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 02.06.2008. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg. Nynorsk/Bokmål Eksamen 02.06.2008 EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: 4 timar Sjå gjeldande reglar. Vedlegg: Vedlegg 1 Eilinjeskjema for

Detaljer

Eksamen 02.06.2008. EL6019 VKII Elektrikar elektriske bygningsinstallasjonar. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 02.06.2008. EL6019 VKII Elektrikar elektriske bygningsinstallasjonar. Nynorsk/Bokmål Eksamen 02.06.2008 EL6019 VKII Elektrikar elektriske bygningsinstallasjonar Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 19.05.2009. EL6019 VKII Elektrikar/Elektriker, elektriske bygningsinst. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2009. EL6019 VKII Elektrikar/Elektriker, elektriske bygningsinst. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2009 EL6019 VKII Elektrikar/Elektriker, elektriske bygningsinst. Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om

Detaljer

Eksamen 26.11.2008. EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2008. EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2008 EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om vurderinga: 4 timar Sjå

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. EL2020 Elektriske bygningsinst. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. EL2020 Elektriske bygningsinst. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.05.2009 EL2020 Elektriske bygningsinst. Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om vurderinga: 5 timar Sjå gjeldande

Detaljer

Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst.

Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst. Eksamen Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst. Eksamensdato: 29. november 2006 Studieretning: Elektrofag Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.

Detaljer

Eksamen 03.06.2008. EL7039 VKI Elektro. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 03.06.2008. EL7039 VKI Elektro. Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.06.2008 EL7039 VKI Elektro Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om vurderinga: 5 timer Sjå gjeldande reglar.

Detaljer

Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst.

Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst. Eksamen Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst. Eksamensdato: 8. juni 2006 Studieretning: Elektrofag Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven

Detaljer

Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner

Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner Eksamen Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner Eksamensdato: 30. november 2005 Eksamenstype: Tverrfagleg / Tverrfaglig eksamen Studieretning:

Detaljer

Eksamen 07.06.2007. EL6019 VKII Elektriske bygningsinstallasjonar / Elektriske bygningsinstallasjoner. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2007. EL6019 VKII Elektriske bygningsinstallasjonar / Elektriske bygningsinstallasjoner. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2007 EL6019 VKII Elektriske bygningsinstallasjonar / Elektriske bygningsinstallasjoner Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 07.12.2007. EL7039 VKI Elektro. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.12.2007. EL7039 VKI Elektro. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.12.2007 EL7039 VKI Elektro Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Vedlegg: 1 Planteikning 2 Planteikning 3 Planteikning 4 Dokumentasjon

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 30.05.2008

Førebuing/Forberedelse 30.05.2008 Førebuing/Forberedelse 30.05.2008 EL6019 VKII Elektrikar elektriske bygningsinstallasjonar Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014

Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014 Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014 ELE3002 Vg3 elektrikarfaget/elektrikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 05.06.2009. EL7039 VKI Elektro. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.06.2009. EL7039 VKI Elektro. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.06.2009 EL7039 VKI Elektro Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 5 timar Sjå gjeldande reglar. 1 Skisse frå befaring Når du

Detaljer

Fag: EL6019 VKII / Bedrift Elektrikar / Elektriker - Område Elektriske bygningsinstallasjonar / Elektriske bygningsinstallasjoner

Fag: EL6019 VKII / Bedrift Elektrikar / Elektriker - Område Elektriske bygningsinstallasjonar / Elektriske bygningsinstallasjoner ksamen Fag: L6019 VII / Bedrift lektrikar / lektriker - Område lektriske bygningsinstallasjonar / lektriske bygningsinstallasjoner ksamensdato: 9. juni 2005 ksamenstype: Tverrfagleg eksamen / Tverrfaglig

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister 02.12.2015 Frå/fra Norsk Ukeblad, nr.16, 18. april 1963, side 36 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon

Detaljer

Eksamen ELE2001 Elenergisystemer. Programområde: Elenergisystem/Elernergisystemer. Nynorsk/Bokmål

Eksamen ELE2001 Elenergisystemer. Programområde: Elenergisystem/Elernergisystemer. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2017 ELE2001 Elenergisystemer Programområde: Elenergisystem/Elernergisystemer Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga

Detaljer

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2011 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen ELE2001 Elenergisystem/ Elenergissystemer. Programområde for Elenergi. Nynorsk/Bokmål

Eksamen ELE2001 Elenergisystem/ Elenergissystemer. Programområde for Elenergi. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.05.2016 ELE2001 Elenergisystem/ Elenergissystemer Programområde for Elenergi Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse Fag: L6019 VII Bedrift lektrikar / lektriker - Område lektriske bygningsinstallasjonar / lektriske bygningsinstallasjoner Dato: 8. juni 2005 Studieretning: lektrofag Oppgåva ligg

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker Område; El. bygningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner Dato: 29. november 2005 Eksamenstype: Tverrfagleg / Tverrfaglig eksamen

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 28. mai ELE2001 Elenergisystem/Elenergisystemer. Programområde: Elenergi.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 28. mai ELE2001 Elenergisystem/Elenergisystemer. Programområde: Elenergi. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28. mai 2018 ELE2001 Elenergisystem/Elenergisystemer Programområde: Elenergi Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Eksamen ELE2002 Automatiseringssystem/automatiseringssystemer. Programområde: Elenergi. Nynorsk/bokmål

Eksamen ELE2002 Automatiseringssystem/automatiseringssystemer. Programområde: Elenergi. Nynorsk/bokmål Eksamen 24.11.2016 ELE2002 Automatiseringssystem/automatiseringssystemer Programområde: Elenergi Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar.

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. TAV3102 Tavlemontørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. TAV3102 Tavlemontørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 TAV3102 Tavlemontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Vedlegg som skal leveres inn Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida

Detaljer

Eksamen. Fag: EL7039 VKI elektro. Eksamensdato: 9. juni 2006. Studieretning: Elektrofag

Eksamen. Fag: EL7039 VKI elektro. Eksamensdato: 9. juni 2006. Studieretning: Elektrofag Eksamen Fag: EL7039 VKI elektro Eksamensdato: 9. juni 2006 Studieretning: Elektrofag Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 ELE3002 Vg3 elektrikarfaget/elektrikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 30.11.2017 HEI3003 Heismontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar Informasjon om vurderinga

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen. Fag: EL7039 VKI elektro. Eksamensdato: 9. desember 2005. Studieretning: Elektro

Eksamen. Fag: EL7039 VKI elektro. Eksamensdato: 9. desember 2005. Studieretning: Elektro Eksamen Fag: EL7039 VKI elektro Eksamensdato: 9. desember 005 Studieretning: Elektro Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først

Detaljer

Nynorsk. Eksamensinformasjon

Nynorsk. Eksamensinformasjon Eksamen Fag: EL7039 VKI Elektro Eksamensdato: 10. juni 2005 Eksamenstype: Tverrfagleg eksamen / Tverrfaglig eksamen Studieretning: Elektro Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 FRI3102 Frisørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Nynorsk. Eksamensinformasjon. Vedlegg: 1 Planteikning (ein bustad) 2 Situasjonsplan (bustader og gatelys innteikna) 3 Skjema av fotocellebrytar og ur

Nynorsk. Eksamensinformasjon. Vedlegg: 1 Planteikning (ein bustad) 2 Situasjonsplan (bustader og gatelys innteikna) 3 Skjema av fotocellebrytar og ur Eksamen 08.06.2007 EL7039 VKI Elektro Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Vedlegg som skal leverast inn: Vedlegg 1 Rettleiing om

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BOR3102 Boreoperatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar/elever og privatister Foto: Glenn Meling Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Eksamen ELE Elenergisystem/ Elenergisystemer. Programområde: Elenergi. Nynorsk/Bokmål

Eksamen ELE Elenergisystem/ Elenergisystemer. Programområde: Elenergi. Nynorsk/Bokmål Eksamen 15.11.2017 ELE2001 Elenergisystem/ Elenergisystemer Programområde: Elenergi Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 29.11.2018 ELE3030 Elektrikarfaget / Elektrikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.05.2012 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5

Detaljer

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 02.06.2016 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 23.05.2016 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 30.05.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 01.06.2016 SAM3020 Politikk og menneskerettar/ Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 05.06.2019 MEL3030 Maritim elektrikarfaget / maritim elektrikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre

Detaljer

Eksamen. ELE2001 Elenergisystem/Elenergisystemer Programområde: Elenergi. Nynorsk/bokmål

Eksamen. ELE2001 Elenergisystem/Elenergisystemer Programområde: Elenergi. Nynorsk/bokmål Eksamen 16.11.2016 ELE2001 Elenergisystem/Elenergisystemer Programområde: Elenergi Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2014 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 GJE3102 Gjenvinningsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Eksamen. 23. november AUT2002 Elenergisystem / Elenergisystemer. Programområde: Automatisering

Eksamen. 23. november AUT2002 Elenergisystem / Elenergisystemer. Programområde: Automatisering Eksamen 23. november 2017 AUT2002 Elenergisystem / Elenergisystemer Programområde: Automatisering Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar.

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2015 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 15. november PIN2001 Produksjon. Programområde: Programområde for industriteknologi.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 15. november PIN2001 Produksjon. Programområde: Programområde for industriteknologi. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 15. november 2017 PIN2001 Produksjon Programområde: Programområde for industriteknologi Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

Eksamen ELE1003 Automatiseringssystem / Automatiseringssystemer. Programområde: Elektrofag Vg1. Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen ELE1003 Automatiseringssystem / Automatiseringssystemer. Programområde: Elektrofag Vg1. Fylkeskommunenes landssamarbeid Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 27.05.2019 ELE1003 Automatiseringssystem / Automatiseringssystemer Programområde: Elektrofag Vg1 Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen BLD2001 Produksjon. Programområde: Blomsterdekoratør. Nynorsk/Bokmål

Eksamen BLD2001 Produksjon. Programområde: Blomsterdekoratør. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2017 BLD2001 Produksjon Programområde: Blomsterdekoratør Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 16.11.2017 SAM3035 Økonomi og ledelse / Økonomi og leiing Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2012 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

Eksamen DAT3001 System og infrastruktur/systemer og infrastruktur. Programområde: Vg3 Dataelektronikarfaget/ Dataelektronikerfaget

Eksamen DAT3001 System og infrastruktur/systemer og infrastruktur. Programområde: Vg3 Dataelektronikarfaget/ Dataelektronikerfaget Eksamen 19.05.2016 DAT3001 System og infrastruktur/systemer og infrastruktur Programområde: Vg3 Dataelektronikarfaget/ Dataelektronikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen. ELE2002 Automatiseringssystem/Automatiseringssystemer Programområde: Elenergi. Nynorsk/Bokmål. Eksamen Side 1 av 12

Eksamen. ELE2002 Automatiseringssystem/Automatiseringssystemer Programområde: Elenergi. Nynorsk/Bokmål. Eksamen Side 1 av 12 Eksamen 01.06.2016 ELE2002 Automatiseringssystem/Automatiseringssystemer Programområde: Elenergi Nynorsk/Bokmål Eksamen Side 1 av 12 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 15.11.2017 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Førebuingstida varer éin dag.

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 29. mai 2017 MUS2005 Musikk i perspektiv 1 Programområde: Musikk, dans og drama Eksamensdato: 30. mai 2017 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 2. juni 2016 DRA2009 Drama og samfunn Programområde: Musikk, dans, drama Eksamensdato: 3. juni 2016 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen ELE1003 Automatiseringssystemer/ Automatiseringssystem. Programområde: Elektrofag, Vg1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen ELE1003 Automatiseringssystemer/ Automatiseringssystem. Programområde: Elektrofag, Vg1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 02.06.2016 ELE1003 Automatiseringssystemer/ Automatiseringssystem Programområde: Elektrofag, Vg1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer

Detaljer

Eksamen 04.06.2015. BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 04.06.2015. BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 04.06.2015 BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Vedlegg Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 01.06.2017 ELE3002 Elektrikarfaget, skriftleg /Elektrikerfaget, skriftlig Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre

Detaljer

Eksamen Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge. kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge. kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.12.2015 BTK3102 kjøretøy Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Fylkeskommunenes landssamarbeid Førebuing/ Forberedelse 21. november 2017 DRA2005 Teater i perspektiv 1 Programområde: Drama Eksamensdato: 22. november 2017 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen

Detaljer

Eksamen BRT 2003 Helse, miljø, tryggleik og kvalitet / Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Programområde: Vg2 Brønnteknikk

Eksamen BRT 2003 Helse, miljø, tryggleik og kvalitet / Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Programområde: Vg2 Brønnteknikk Eksamen 24.05.2016 BRT 2003 Helse, miljø, tryggleik og kvalitet / Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Programområde: Vg2 Brønnteknikk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen AUT3003 Elenergisystem / Elenergisystemer. Programområde: Automatisering.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen AUT3003 Elenergisystem / Elenergisystemer. Programområde: Automatisering. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.11.2018 AUT3003 Elenergisystem / Elenergisystemer Programområde: Automatisering Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Eksamen AUT4003 Automatiseringsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AUT4003 Automatiseringsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.06.2018 AUT4003 Automatiseringsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen ELE1002 Elenergisystemer. Programområde: Elektrofag, Vg1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen ELE1002 Elenergisystemer. Programområde: Elektrofag, Vg1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2016 ELE1002 Elenergisystemer Programområde: Elektrofag, Vg1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen LGA2004 Produksjon, miljø og kvalitet. Programområde: Landbruk og gartnernæring. Forsøk. Nynorsk/Bokmål

Eksamen LGA2004 Produksjon, miljø og kvalitet. Programområde: Landbruk og gartnernæring. Forsøk. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2017 LGA2004 Produksjon, miljø og kvalitet Programområde: Landbruk og gartnernæring. Forsøk. Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 28.11.2017 ELE3002 Elektrikarfaget,skriftleg / Elektrikerfaget, skriftlig Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Elevar og privatistar / Elever og privatister Foto: Skjalg Ekeland / Rune Johansen Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 28.11.2017 EOP3002 Energioperatørfaget, skriftleg / Energioperatørfaget, skriftlig Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.06.2014 IDR2005 Treningslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Eksamen BRS3102 Brønnfaget, sementering. Nynorsk/Bokmål

Eksamen BRS3102 Brønnfaget, sementering. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BRS3102 Brønnfaget, sementering Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen HSF1002 Kommunikasjon og samhandling. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål

Eksamen HSF1002 Kommunikasjon og samhandling. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2016 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling Programområde: Helse- og oppvekstfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 26.11.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Eksamen DTE2001 Produksjon og materialer. Programområde: Design og tekstil, Vg2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen DTE2001 Produksjon og materialer. Programområde: Design og tekstil, Vg2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.05.2016 DTE2001 Produksjon og materialer Programområde: Design og tekstil, Vg2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen. 2.juni AUT3003 Elenergisystemer. Programområde: Automatiseringsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 2.juni AUT3003 Elenergisystemer. Programområde: Automatiseringsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 2.juni 2013 AUT3003 Elenergisystemer Programområde: Automatiseringsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

Eksamen. 25. mai RMF1002 Kosthald og livsstil / kosthold og livsstil. Programområde: Vg1 Restaurant- og matfag. Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen. 25. mai RMF1002 Kosthald og livsstil / kosthold og livsstil. Programområde: Vg1 Restaurant- og matfag. Fylkeskommunenes landssamarbeid Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 25. mai 2018 RMF1002 Kosthald og livsstil / kosthold og livsstil Programområde: Vg1 Restaurant- og matfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid

Detaljer

Eksamen. 19. mai NAB1001 Naturbasert produksjon. Programområde: Vg1 Naturbruk. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 19. mai NAB1001 Naturbasert produksjon. Programområde: Vg1 Naturbruk. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19. mai 2017 NAB1001 Naturbasert produksjon Programområde: Vg1 Naturbruk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Andre

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 29.11.16 ELE3002 Elektrikarfaget / Elektrikerfaget Alle kandidatgrupper Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Eksamen 28.11.2007. EL6019 VKII Elektrikar, elektriske bygningsinstallasjonar / Elektriker, elektriske bygningsinstallasjoner.

Eksamen 28.11.2007. EL6019 VKII Elektrikar, elektriske bygningsinstallasjonar / Elektriker, elektriske bygningsinstallasjoner. Eksamen 28.11.2007 EL6019 VKII Elektrikar, elektriske bygningsinstallasjonar / Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: 4 timar Sjå gjeldande reglar. Vedlegg: 1 Skisse av tank

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Fylkeskommunenes landssamarbeid Førebuing/ Forberedelse 23. november 2017 DRA2007 Teater i perspektiv 2 Programområde: Drama Eksamensdato: 24. november 2017 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen

Detaljer