Førebuing/Forberedelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førebuing/Forberedelse 24.11.2009"

Transkript

1 Førebuing/Forberedelse EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Informasjon om førebuingstida Førebuingstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 1 dag Sjå gjeldande reglar. 1. Skjema for Hydraulic Power Pack (2 sider) 2. Innreiing på mannskapsdekk. BA-utstyr (2 sider) 3. Systemadjustment, Governor (2 sider) Notata frå førebuingstida skal ikkje vurderast, men dei kan brukast på eksamenen. Når du svarer på denne eksamensoppgåva, må du ta omsyn til at sensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til konsekvensane av dine faglege val for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv. Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du ta med i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette inngår som ein naturleg del av løysinga Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg vurdering av den samla prestasjonen din. Det er ikkje meininga at dei forskjellige deloppgåvene skal vektast og/eller leggjast saman til ein felles karakter. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 2 av 12

3 Situasjonsbeskriving Du er utleigd til eit reiarlag som elektrikar. Reiarlaget har service på bulkskipet MS ROLL&GO. På båten må du rekne med å løyse desse oppdraga: Funksjonstest og dimensjonering av hydraulikkaggregat Sjekk av brannalarmutstyr Testkøyring og justering av to generatorar Teknisk inspektør for reiarlaget minner deg om fokus på beredskap og tryggleik i samband med arbeidet på båten. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 3 av 12

4 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid: Hjelpemidler: Vedlegg: Veiledning om vurderingen: 1 dag Se gjeldende regler. 1. Skjema for Hydraulic Power Pack (2 sider) 2. Innredning på mannskapsdekk. BA-utstyr (2 sider) 3. Systemadjustment, Governor (2 sider) Notatene fra forberedelsestiden skal ikke vurderes, men de kan brukes på eksamenen. Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du: kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten på løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av faglige valg i forhold til miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du ta med i besvarelsen din: beregninger, hvis dette er nødvendig for å løse oppgaven skisser for å vise sensor hva du mener tegninger eller endring av dokumentasjon der dette inngår som en naturlig del av løsningen Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 4 av 12

5 Situasjonsbeskrivelse Du er utleid til et rederi som elektriker. Rederiet har service på bulkskipet MS ROLL&OG. Ombord må du regne med å løse disse oppdragene: Funksjonstest og dimensjonering av hydraulikkaggregat Sjekk av brannalarmutstyr Testkjøring og justering av to generatorer Teknisk inspektør for rederiet minner deg om fokus på beredskap og sikkerhet i forbindelse med arbeidet ombord. EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 5 av 12

6

7 EL6039 elektriker maritim Side 7 av 12

8 Vedlegg 2 side 1 av 2 EL6039 elektriker maritim Side 8 av 12

9 Vedlegg 2 side 2 av 2 EL6039 elektriker maritim Side 9 av 12

10 Vedlegg 3 side 1 av 2 EL6039 H09 EL6039 elektriker maritim Side 10 av 12

11 Vedlegg 3 side 2 av 2 EL6039 H09 Vedlegg 3 side 1 av 2 EL6039 H09 EL6039 elektriker maritim Side 11 av 12

12 Kolstadgata 1 Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Telefon Telefaks EL6039 elektriker maritim Side 12 av 12

13 Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

14 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 5 timer Sjå gjeldande reglar. 1. Skjema for Hydraulic Power Pack (2 sider) 2. Innreiing på mannskapsdekk. BA-utstyr (2 sider) 3. Systemadjustment, Governor (2 sider) Notata frå førebuingstida skal ikkje vurderast, men dei kan brukast på eksamenen. Når du svarer på denne eksamensoppgåva, må du ta omsyn til at sensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til konsekvensane av dine faglege val for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv. Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du ta med i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette inngår som ein naturleg del av løysinga Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg vurdering av den samla prestasjonen din. Det er ikkje meininga at dei forskjellige deloppgåvene skal vektast og/eller leggjast saman til ein felles karakter. Eksamen EL6039 Elektriker maritim Side 2 av 12

15 OPPGÅVE 1 Vedlegg 1 viser skjema for eit hydraulikkaggregat (Hydr. Power Pack) a) Lag ein testprosedyre for start og drift av anlegget. Når du testar anlegget, viser det seg at det startar og går normalt, men lampe -H0 lyser og varslar om feil i oljesystemet. b) Korleis vil du feilsøkje og utbetre feilen? c) Lag eit forslag til PLS-program for start og stopp av hydraulikkaggregatet. d) Dimensjonér kontaktorar, vern og motorkablar for hydraulikkaggregatet. OPPGÅVE 2 På mannskapsdekket er det montert diverse brannalarmutstyr som vist på vedlegg 2. a) Gjer greie for plassering og type brannalarmutstyr på mannskapsdekket. Det har tidvis vore falske alarmar frå meldar nr.0106 på mannskapsdekket. b) Korleis kan du rette på dette? OPPGÅVE 3 Skipet har to like store dieselaggregat med børsteløyse generatorar, -G1 og -G2. Generatorane har merkedata S = 887,5 kva, U= 440 V, f=60hz, cos = 0,8 og rotasjonsfart 1800 rpm. Med samankopla generatorar har effekt og frekvens blitt avleste til å vere: 1. Ved låg last: -G1 gir 178 kw og -G2 gir 234 kw, frekvens 61,5 Hz. 2. Ved høg last: -G1 gir 533 kw og -G2 gir 476 kw, frekvens 60,5 Hz. a) Vurder om generatorane har akseptabel lastfordeling og "Speed-droop" i forhold til NEK 420. b) Lag ein prosedyre for start, samankopling, test og innjustering av rett lastfordeling for generatorane. OPPGÅVE 4 Under testing av generatorane og det elektriske utstyret i hovudtavla har du hatt hjelp av ein motormannlærling til å halde måleutstyret. Kva gjer du for å vareta beredskap og tryggleik i eit slikt tilfelle? Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 3 av 12

16 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Veiledning om vurderingen: 5 timer Se gjeldende regler. 1. Skjema for Hydraulic Power Pack (2 sider) 2. Innredning på mannskapsdekk. BA-utstyr (2 sider) 3. Systemadjustment, Governor (2 sider) Notatene fra forberedelsestiden skal ikke vurderes, men de kan brukes på eksamenen. Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du: kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten på løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av faglige valg i forhold til miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du ta med i besvarelsen din: beregninger, hvis dette er nødvendig for å løse oppgaven skisser for å vise sensor hva du mener tegninger eller endring av dokumentasjon der dette inngår som en naturlig del av løsningen Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter. Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 4 av 12

17 OPPGAVE 1 Vedlegg 1 viser skjema for et hydraulikkaggregat (Hydr. Power Pack) a) Lag en testprosedyre for start og drift av anlegget. Når du tester anlegget, viser det seg at det starter og går normalt, men lampe -H0 lyser og varsler om feil i oljesystemet. b) Hvordan vil du feilsøke og utbedre feilen? c) Lag et forslag til PLS-program for start og stopp av hydraulikkaggregatet. d) Dimensjoner kontaktorer, vern og motorkabler for hydraulikkaggregatet. OPPGAVE 2 På mannskapsdekket er det montert diverse brannalarmutstyr som vist på vedlegg 2. a) Gjør greie for plassering og type brannalarmutstyr på mannskapsdekket. Det har tidvis vært falske alarmer fra melder nr på mannskapsdekket. b) Hvordan kan du rette på dette? OPPGAVE 3 Skipet har to like store dieselaggregat med børsteløse generatorer, -G1 og -G2. Generatorene har merkedata S = 887,5 kva, U= 440 V, f=60hz, cos = 0,8 og rotasjonshastighet 1800 rpm. Med sammenkoplede generatorer har effekt og frekvens blitt avlest til å være: 1. Ved lav last: -G1 gir 178 kw og -G2 gir 234 kw, frekvens 61,5 Hz. 2. Ved høy last: -G1 gir 533 kw og -G2 gir 476 kw, frekvens 60,5 Hz. a) Vurder om generatorene har akseptabel lastfordeling og "Speed-droop" i forhold til NEK 420. b) Lag en prosedyre for start, sammenkopling, test og innjustering av rett lastfordeling for generatorene. OPPGAVE 4 Under testing av generatorene og det elektriske utstyret i hovedtavla har du hatt hjelp av en motormannlærling til å holde måleutstyret. Hva gjør du for å ivareta beredskap og sikkerhet i et slikt tilfelle? Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 5 av 12

18 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 6 av 12

19 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 7 av 12

20 Vedlegg 2 side 1 av 2 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 8 av 12

21 Vedlegg 2 side 2 av 2 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 9 av 12

22 EL6039 H09 Vedlegg 3 side 1 av 2 Eksamen, EL6039 Elektriker maritim, Side 10 av 12

23 EL6039 H09 Vedlegg 3 side 2 av 2 Eksamen EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Side 11 av 12

24 Kolstadgata 1 Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Telefon Telefaks

25 Førebuing/ Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

26 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: 1 dag Sjå gjeldande reglar. 1. Planskisse for Båtservice AS. 2. Skjema for luftkompressor 3. Skjema for styremaskinanlegg. 2 sider. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 14

27 Tema/situasjonsbeskriving Du skal planleggje ein installasjon for firmaet Båtservice AS. Dei har utvida bygget sitt med eit teknisk rom og eit rom for kafédrift og kjøkkenkrok. Sjå vedlegg. Du skal planleggje: Montering av ein brukt luftkompressor. Elinstallasjon for byggutviding Brannalarm Tekniske data for bygget: Nettsystem: TN- S 230 / 400 V, Ikmin. 5 ka El-fordelinga +VA. i tidlegare bygning har overbelastningsvern på 125A og er dimensjonert for nyutvidinga. Du skal også om bord i ein lastebåt for å sjekke noko utstyr i maskinrommet. Reiarlaget har sendt deg diverse dokumentasjon og ei liste der det står: Sjekk varmgang i startutstyr for hydraulikkpumpe Sjekk styrekrins for styremaskinanlegget Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 14

28 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid: Hjelpemidler: Vedlegg: 1 dag Se gjeldende regler 1. Planskisse for Båtservice AS. 2. Skjema for luftkompressor 3. Skjema for styremaskinanlegg. 2 sider. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 14

29 Tema/situasjonsbeskrivelse Du skal planlegge en installasjon for firmaet Båtservice AS. De har utvidet bygget sitt med et teknisk rom og et rom for kafédrift og kjøkkenkrok. Se vedlegg. Du skal planlegge: Montering av en brukt luftkompressor. Elinstallasjon for byggutvidelse Brannalarm Tekniske data for bygget: Nettsystem: TN- S 230 / 400 V, Ikmin. 5 ka El fordelingen +VA i tidligere bygning har overbelastningsvern på 125A og er dimensjonert for nyutvidelsen. Du skal også ombord i en lastebåt for å sjekke noe utstyr i maskinromet. Rederiet har sendt deg diverse dokumentasjon og en liste der det står: Sjekk varmgang i startutstyr for hydraulikkpumpe Sjekk styrekrets for styremaskinanlegget Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 5 av 14

30

31 EL6039 V10 Vedlegg 1 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 7 av 14

32

33 EL6039 V10 Vedlegg 2 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 9 av 14

34

35 EL6039 V10 Vedlegg 3 Side 1 av 2 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 11 av 14

36

37 EL6039 V10 Vedlegg 3 Side 2 av 2 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 13 av 14

38 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks

39 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

40 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om vurderinga: 5 timer Sjå gjeldande reglar. 1. Planskisse for Båtservice AS. 2. Skjema for luftkompressor 3. Skjema for styremaskinanlegg. 2 sider. 4. Planskisse teknisk rom og kafé Vedlegg 4 Når du svarer på denne eksamensoppgåva, må du ta omsyn til at sensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til konsekvensane av dine faglege val for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv. Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du ta med i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette inngår som ein naturleg del av løysinga Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg vurdering av den samla prestasjonen din. Det er ikkje meininga at dei forskjellige deloppgåvene skal vektast og/eller leggjast saman til ein felles karakter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 16

41 Oppgåve 1 Den brukte kompressoren skal ha ei enkel styring med vribrytar for å velje AV eller AUTODRIFT. I Auto skal ein pressostat fastsetje start og stopp av kompressoren. Merkeskiltet til kompressormotoren: ABC Motors Motor 3 50 / 60Hz IEC 34-1 MBT 112 M 1430 / 1710 r/min 4 / 4,6 kw CI.F cos =0, / V Y 8,1 / 8,1 A / V 14,0 / 14,0 A NO MK AS IP 55 30kg I det nye tekniske rommet der kompressoren skal stå, vil kunden også ha ei lita avtrekksvifte som automatisk startar dersom romtemperaturen blir over 30 C og kompressoren samtidig er i Autodrift. a) Lag dokumentasjon for eit nytt felles startarskap for kompressor og vifte. Oppgåve 2 a) Bruk vedlegg 4 og teikn inn forslag til installasjon av lys, stikk og varme, både i teknisk rom og i kafé med kjøkkenkrok. b) Korleis vil du gå fram når du skal montere ekstra sikringar for dei nye kursane i hovudfordelinga +VA.? Oppgåve 3 a) Teikn inn på vedlegg 4 korleis du vil installere brannalarmanlegg i dei nye romma. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 16

42 Oppgåve 4 Du skal sjekke eit styremaskinanlegg om bord i ein lastebåt som ligg ved kai. I startarskap for hydraulikkpumpe nr.1 har maskinisten merka seg unormal varmgang i hovudkontaktor og termisk vern. a) Korleis vil du gå fram for å finne eventuelle feilkjelder til varmgangen? Det er tidvis vanskar med å starte hydraulikkpumpe nr.1 frå "Remote Control" i styrehus. b) Korleis vil du gå fram for å finne og rette eventuelle feil? I maskinrommet trengst plass til nytt utstyr på babord side, og det er ønskjeleg å flytte to kablar over på kabeltraséen på motsett side av maskinrommet. Kablane går frå startarskap nr.1 og er merkte STG 102 og STG 104. c) Vurdér flyttinga av desse 2 kablane i forhold til aktuelle forskrifter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 16

43 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Vedlegg: Vedlegg som skal leveres inn: Veiledning om vurderingen: 5 timer Se gjeldende regler. 1. Planskisse for Båtservice AS. 2. Skjema for luftkompressor 3. Skjema for styremaskinanlegg. 2 sider. 4. Planskisse teknisk rom og kafé Vedlegg 4 Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du: kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten av de løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av dine faglige valg for miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du ta med i besvarelsen din: beregninger, hvis det er nødvendig for å løse oppgaven skisser, for å vise sensor hva du mener tegninger eller endringer av dokumentasjonen, der dette inngår som en naturlig del av løsningen Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 5 av 16

44 Oppgave 1 Den brukte kompressoren skal ha en enkel styring med vribryter for å velge AV eller AUTODRIFT. I Auto skal en pressostat bestemme start og stopp av kompressoren. Merkeskiltet til kompressormotoren: ABC Motors Motor 3 50 / 60Hz IEC 34-1 MBT 112 M 1430 / 1710 r/min 4 / 4,6 kw CI.F cos =0, / V Y 8,1 / 8,1 A / V 14,0 / 14,0 A NO MK AS IP 55 30kg I det nye tekniske rommet der kompressoren skal stå, vil kunden også ha en liten avtrekksvifte som automatisk starter dersom romtemperaturen blir over 30 C og kompressoren samtidig er i Autodrift. a) Lag dokumentasjon for et nytt felles starterskap for kompressor og vifte. Oppgave 2 a) Bruk vedlegg 4 og tegn inn forslag til installasjon av lys, stikk og varme, både i teknisk rom og i kafé med kjøkkenkrok. b) Hvordan vil du gå fram når du skal montere ekstra sikringer for de nye kursene i hovudfordelingen +VA? Oppgave 3 a) Skisser på vedlegg 4 hvordan du vil installere brannalarmanlegg i de nye rommene. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 6 av 16

45 Oppgave 4 Du skal sjekke et styremaskinanlegg ombord i en lastebåt som ligger ved kai. I starterskap for hydraulikkpumpe nr.1 har maskinisten merket seg unormal varmgang i hovedkontaktor og termisk vern. a) Hvordan vil du gå fram for å finne eventuelle feilkilder til varmgangen? Det er tidvis vansker med å starte hydraulikkpumpe nr.1 frå "Remote Control" i styrehus. b) Hvordan vil du gå fram for å finne og rette eventuelle feil? I maskinrommet trengs plass til nytt utstyr på babord side, og det er ønskelig å flytte to kabler over på kabeltraséen på motsett side av maskinromet. Kablene går frå starterskap nr.1 og er merket STG 102 og STG 104. c) Vurder flyttingen av disse 2 kablene i forhold til aktuelle forskrifter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 7 av 16

46

47 EL6039 V10 Vedlegg 1 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 9 av 16

48

49 EL6039 V10 Vedlegg 2 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 11 av 16

50

51 EL6039 V10 Vedlegg 3 Side 1 av 2 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 13 av 16

52 EL6039 V10 Vedlegg 3 Side 2 av 2 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 14 av 16

53 EL6039 V10 Vedlegg 4 Side 1 av 1 Vedlegget skal leverast inn saman med dei andre svararka. / Vedlegget skal leveres inn sammen med de andre svararkene. Ark nr. Talet/tallet på svarark Namnet/navnet på skolen Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Eksaminand nr. Side 15 av 16

54 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks

55 Førebuing/ Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

56 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: 1 dag Sjå gjeldande reglar. 1. Elektriske installasjonar, Accomodation 2. Skjema for maskinromsvifte 3. Arrangement for hovudtavle Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 12

57 Tema/situasjonsbeskriving Du skal gjere ein jobb på ein reketrålar, der bl.a. følgjande oppgåver vil inngå: Kontroll av varmekabel i mannskaps-innreiing Funksjonstest og feilsøking på maskinromsvifte Testkøyring og justering av to generatorar HMS skal prioriterast i samband med denne jobben. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 12

58 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid: Hjelpemidler: Vedlegg: 1 dag Se gjeldende regler 1. Elektriske installasjoner, Accomodation 2. Skjema for maskinromsvifte 3. Arrangement for hovedtavle Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 12

59 Tema/situasjonsbeskrivelse Du skal gjøre en jobb på en reketråler, der bl.a. følgende oppgaver vil inngå: Kontroll av varmekabel i mannskaps-innredning Funksjonstest og feilsøking på maskinromsvifte Testkjøring og justering av to generatorer HMS skal prioriteres i forbindelse med denne jobben. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 5 av 12

60

61 EL6039 H10 Vedlegg 1 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 7 av 12

62

63 EL6039 H10 Vedlegg 2 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 9 av 12

64

65 EL6039 H10 Vedlegg 3 Side 1 av 1 Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 11 av 12

66 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks

67 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

68 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 5 timer Sjå gjeldande reglar. 1. Elektriske installasjonar, Accomodation 2. Skjema for maskinromsvifte 3. Arrangement for hovudtavle Når du svarer på denne eksamensoppgåva, må du ta omsyn til at sensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til konsekvensane av dine faglege val for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv. Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du ta med i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette inngår som ein naturleg del av løysinga Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg vurdering av den samla prestasjonen din. Det er ikkje meininga at dei forskjellige deloppgåvene skal vektast og/eller leggjast saman til ein felles karakter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 12

69 Oppgåve 1 Varmen på WC i lugaren til Chief Engineer verkar ikkje. Korleis vil du feilsøkje og utbetre dette? Oppgåve 2 Vedlegg 2 viser skjema for maskinromsvifte. a) Lag ein testprosedyre for start og drift av denne vifta. Når du testar anlegget, verkar styringa normalt med vendar -S4 i stilling Manuell køyring. I stilling Auto slår ikkje vifta over til høgt turtal sjølv om maskinrommet har uvanleg høy temperatur. b) Korleis vil du feilsøkje og utbetre feilen? Oppgåve 3 Ein ny og større tofartsmotor for maskinromsvifte har merkedata 450V, 60Hz, 850 / 1730rpm, 7,5 kw / 15kW. a) Dimensjonér motorkablar og vern for den nye motoren. Oppgåve 4 Reketrålaren har tre like store dieselaggregat med børsteløyse generatorar og merkedata S = 910 kva, U = 450 V, cos φ = 0,8, Turtal 1800 rpm. To av aggregata har vore til overhaling og må testast med omsyn til parallellkøyring og lastfordeling. a) Skriv ein kort prosedyre for start, samanfasing og lastfordeling for dei to generatorane. Etter rett oppstart og lik lastfordeling blir ein stor frysekompressor starta. G1 sitt kwinstrument viser 550kW, G2 sitt viser 460 kw. Frekvensmeteret viser 60 Hz. Deretter blir både frysekompressoren og noko annan last kopla ut. G1 sitt kwinstrument viser nå 150 kw, G2 sitt viser 200 kw. Frekvensmeteret viser 61,5 Hz. b) Korleis vil du gå fram for å vurdere om G1 og G2 har akseptabel lastfordeling og "Speed-droop" etter tilråding og maksimumsgrenser i NEK 410? c) Kva viste kw-instrumenta for G1 og G2 før innkopling av frysekompressoren? d) Kva vil du gjere for å oppnå lik lastfordeling på kvar generator når lasten varierer? Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 12

70 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Vedlegg: Veiledning om vurderingen: 5 timer Se gjeldende regler. 1. Elektriske installasjoner, Accomodation 2. Skjema for maskinromsvifte 3. Arrangement for hovedtavle Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du: kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten av de løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av dine faglige valg for miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du ta med i besvarelsen din: beregninger, hvis det er nødvendig for å løse oppgaven skisser, for å vise sensor hva du mener tegninger eller endringer av dokumentasjonen, der dette inngår som en naturlig del av løsningen Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter. Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 12

71 Oppgave 1 Varmen på WC i lugaren til Chief Engineer virker ikke. Hvordan vil du feilsøke og utbedre dette? Oppgave 2 Vedlegg 2 viser skjema for maskinromsvifta. a) Lag en testprosedyre for start og drift av denne vifta. Når du tester anlegget, virker styringen normalt med vender S4 i stilling Manuell kjøring. I stilling Auto slår ikke vifta over til høyt turtall selv om maskinromet har uvanlig høy temperatur. b) Hvordan vil du feilsøke og utbedre feilen? Oppgave 3 En ny og større tofartsmotor for maskinromsvifta har merkedata 450V, 60Hz, 850 / 1730rpm, 7,5 kw / 15kW. a) Dimensjoner motorkabler og vern for den nye motoren. Oppgave 4 Reketråleren har tre like store dieselaggregat med børsteløse generatorer og merkedata S = 910 kva, U = 450 V, cos φ = 0,8, Turtall 1800 rpm. To av aggregatene har vært til overhaling og må testes med hensyn på parallellkjøring og lastfordeling. a) Skriv en kort prosedyre for start, sammenfasing og lastfordeling for de to generatorene. Etter rett oppstart og lik lastfordeling startes en stor frysekompressor. G1 sitt kwinstrument viser 550kW, G2 sitt viser 460 kw. Frekvensmeteret viser 60 Hz. Deretter blir både frysekompressoren og noe annen last koblet ut. G1 sitt kw-instrument viser nå 150 kw, G2 sitt viser 200 kw. Frekvensmeteret viser 61,5 Hz. b) Hvordan vil du gå fram for å vurdere om G1 og G2 har akseptabel lastfordeling og "Speed-droop" etter tilråding og maksimumsgrenser i NEK 410? c) Hva viste kw-instrumentene for G1 og G2 før innkopling av frysekompressoren? d) Hva vil du gjøre for å oppnå lik lastfordeling på hver generator når lasten varierer? Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 5 av 12

72

73 EL6039 H10 Vedlegg 1 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 7 av 12

74

75 EL6039 H10 Vedlegg 2 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 9 av 12

76

77 EL6039 H10 Vedlegg 3 Side 1 av 1 Eksamen EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 11 av 12

78 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks

79 Førebuing/ Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål

80 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar Vedlegg Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. I førebuingstida kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få rettleiing. 1. Elektriske installasjonar Accomodation A-deck 2. Skjema (totalt 4 sidar) TA MED VEDLEGGA TIL EKSAMENEN Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 2 av 14

81 Tema/situasjonsbeskriving ROV-skipet MS. Fariwell ligg ved eit lokalt skipsverft for å få flytt eit fundament for babord miniubåt. Du skal vere med om bord i ROV-skipet og hjelpe til med desse oppgåvene: Testkøyring og justering av to generatorar Finne og rette feil på det adresserbare brannalarmanlegget Funksjonstest og feilsøking på standbyepumper Teknisk inspektør for reiarlaget minner deg om fokus på vernebuing og tryggleik i samband med arbeidet ombord. Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 3 av 14

82 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid Hjelpemidler Bruk av kilder Andre opplysninger Vedlegg Forberedelsestiden varer én dag. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning. 1. Elektriske installasjoner Accomodation A-deck 2. Skjema (totalt 4 sider) TA MED VEDLEGGENE TIL EKSAMEN Førebuing/Forberedelse EL6039 VKII maritime elektriske anlegg Side 4 av 14

Eksamen 26.11.2008. EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2008. EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2008 EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing

Detaljer

Eksamen 26.11.2008. EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2008. EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2008 EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om vurderinga: 4 timar Sjå

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser

SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009 EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 23. april 2009 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Antall sider: Forberedelsesdelen har 3

Detaljer

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret. FYR 13.-14.oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Tomas Bjørnstad, Østfold FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER ELEKTRO OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig,

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 07.06.2012. MUR3102 Murarfaget/Murerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2012. MUR3102 Murarfaget/Murerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2012 MUR3102 Murarfaget/Murerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Informasjon

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer