knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr Ny ledergruppe i Nord Tøffe tak på bussen Kryssord utover det forventede

2 innhold Kjære medarbeider 2013 juni Boreal Transport Nord har signert en avtale med Finnmark fylkeskommune om å drive fergerutene mellom Øksfjord-Hasvik, Øksfjord- Tverrfjord og Øksfjord-Berggsfjord-Sør Tverrrfjord fra 1. januar Kontrakten har en varighet på 10 år og Finnmark fylkeskommune har besluttet at rutene skal drives med to gass drevne ferger. Det blir Boreals første gassferger og er således en milepel for selskapet. Miljømessig har Finnmark fylkeskommune tatt en fremtidsrettet beslutning. Norge forplikter seg gjennom Gøteborg-protokollen til å redusere NOx utslippene betydelig. Gassferger bidrar til å redusere NOx utslippene med mellom % I vår interne konkurranse Boreal Challenge tar Harstad sommerferie på tabelltoppen. Samtidig som jeg gratulerer fjorårets vinner med solid forbedrings arbeid, i år som i fjor, vil jeg minne om at det er tett konkurranse bak serielederen og fortsatt muligheter til å sanke mange poeng utover høsten. For å sitere en kjent fotballtrener: potetene tas ikke opp før i oktober. Jeg håper flest mulig av der får anledning til å ta en velfortjent ferie. Samtidig er det slik i vår bransje at sommeren er en av de travleste årstidene. Turbussene har høysesong og fergene fylles med turister som vil se vårt vakre land, hvilket ofte er synonymt med fergekø. I en travel hverdag kan det være på sin plass å minne om at det er ingen ting som haster så mye at det skal gå utover sikkerheten. Jeg ønsker dere alle en god sommer! Boreal-mann ny leder i Transnova...4 Ny ledergruppe i nord... 6 Tøffe tak på bussen... 9 Mediekurs for ledere i nord...12 Sikkerhetsdagen nærmer seg...13 Drømte seg bort fra lukingen...16 Nyheter...18 HMSK-kalenderen...18 Trapeze konferanse...19 Plukk & klipp...20 Nordsjørittet Miniportrettet...23 Boreal Challenge Jubilanter Side 4 Side 9 Side 20 Gassferger bidrar til å redusere NOx utslippene med mellom % sammenlignet med diesel ferger. Våre nye gassferger vil således bli en viktig bidragsyter til å oppfylle Gøteborg protokollen. Fartøy drevet av gass er ikke nytt, i dag er det ca. 40 skip som bruker LNG (gass) som drivstoff i Norge. I tillegg til ferger blir LNG brukt på forsyningsskip, kystvaktskip og tankskip. Finnmark er i ferd med å utvikle seg til en betydelig gassprodusent, og de nye gassfergene passer også godt inn i denne utviklingen. Konsernleder Kjetil Førsvoll knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr Ny ledergruppe i Nord Tøffe tak på bussen Kryssord utover det forventede Knutepunktet sommer Så er endelig sommeren her. Planene er lagt, billetter bestilt og hodene er tettpakket med feriedrømmer. Hvor vi reiser, og hvordan avhenger av tradisjonene, uansett hva vi velger er dette tiden vi lader batteriene opp igjen, og skaffer oss nye minner vi kan leve på gjennom mørketiden. Så gjør vi også her i Knutepunktet. Årets tredje utgave er ferdig trykket, og vi tar en liten ferie før vi går i gang igjen i august. Frem til det er det avslapning, fred og ro og festivaler som gjelder. Rett og slett ta dagene i bruk. Frem mot jul skal det ut tre utgaver til. Til dette trenger vi som vanlig bidrag fra alle avdelingene, så det er bare å begynne planleggingen. Det blir høst i år også. God sommer! Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsrådgiver: Torbjørn Kindingstad tlf: Kommunikasjonsrådgiver: Hilde Urdal tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 30. august.

3 Erlend Solem tar med seg nyttig erfaring fra Boreal inn i jobben som ny leder av Transnova. Han oppfordrer Boreals ansatte til å være klimaambassadører. Av Hilde Urdal Boreal-mann ny leder i Transnova Erlend Solem har åtte års erfaring fra Boreal-konsernet. Nå er han i gang i ny jobb som leder av Transnova. Som daglig leder av Veolia Transport Bane (forgjengeren til Boreal Transport Midt-Norge) fra 2004 til 2011 fikk han selv midler fra Transnova. I 2009 fikk han nemlig mulighet til å studere verdens første trippelhybridbuss, en buss drevet av tre energikilder. Jeg så fordelene, og ønsker nå å bidra til enda mer redusering av klimagassutslippene, sier Solem til Knutepunktet. Vil bli bedre kjent Transnova er et organ etablert av Samferdselsdepartementet. Hovedmålet er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Transnova gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å erstatte fossile drivstoff med alternative drivstoff eller energibærere som gir lavere eller ingen CO 2 -utslipp. Transnova støtter også prosjekter og tiltak som bidrar til overgang til mer miljøvennlige transportformer og til å redusere det totale transportomfanget. Transportnæringen står for en tredjedel av alle klimautslippene i landet. Det mener Solem det er på høy tid å gjøre enda mer med. Mye av rollen min som daglig leder består i kommunikasjon. Jeg skal få inn flere prosjekter og sørge for at flere prosjekter får støtte. Med bakgrunnen min tror jeg at jeg kan bidra til å tenke enda bredere, sier han. Totalt får Transnova inn søknader i året. Transnova alene deler ut rundt 100 millioner kroner. I samarbeid med andre deler de ut flere milliarder kroner. Transnova er definitivt for lite kjent og folk er ikke flinke nok til å søke. Nå øker vi aktiviteten inn mot 2014, spesielt mot den maritime sektoren, og håper dette vil få flere til å søke. Man kan søke i alle faser av prosjektet, enten man er helt på idéstadiet eller man har en helt ferdig utviklet plan, sier Solem. I sin jobb i Veolia Transport Bane fikk han besøke konsernet landet rundt, blant annet den maritime delen i Hammerfest og Sandnessjøen. Boreal har gode, miljøriktige løsninger på flere områder. Med konsernets struktur, spredt over hele landet kan det fort bli veldig store reisemengder. Her er imidlertid Boreal blitt flinke til å benytte seg av videokonferanser og nettmøter. Dette er en enkel, men veldig god måte å bidra til å minske klimagassutslippene, sier han. Solem er utdannet cand. mag og kommer fra Trondheim. Han har i tillegg til daglig leder-rollen for Veolia Transport Bane vært regionsjef for NSB. Nå kommer han fra stillingen som daglig leder i Trondheim Parkering. Den nye Transnovalederen ser tilbake på årene i Veolia (nå Boreal) med glede. 4 5

4 Daglig leder Per Hansen Kommersiell Leder Stein Erik Bredal-Olsen Leder Adm. Lill-Gunn Kivijervi Ledelse i nord: Fra venstre, Per Hansen, Alfred Aksnes, Ronny Pedersen, Roger Brandser, Lill-Gunn Kivijervi, Roger Theimann og Stein Erik Bredal-Olsen. Leder Økonomi Ronny Pedersen Ny ledergruppe i nord Leder Buss Alfred Aksnes Leder Rederi Roger Brandser Leder Minol Roger Theimann Leder Gods, Hertz og VX Stein Erik Bredal-Olsen Enten man er ansatt på buss, sjø, gods, verksted, Hertz eller Minol, så er det våre 1000 medarbeidere som er selskapets største ressurs, slår Per Hansen, leder for Boreal Transport Nord, fast. Nå er den nye ledergruppa i selskapet i nord på plass. Av Torbjørn Kindingstad Per fikk selv toppjobben ved hovedkontoret i Boreal Transport Nord, i Hammerfest for snart ett år siden. Prosessen fram til dagens fasong på ledergruppa har vært svært positiv. Boreals mange virksomheter i nord har ulike regionale preg og utfordringer. God samhandling og forståelse for de ulike avdelingene har preget arbeidet med utformingen av ledergruppas sammensetning og ansvarsområder. Alle de store driftsområdene er representert. Dette har vært en lang prosess, men tiden har vært brukt godt for å få satt sammen en gruppe av de beste folkene, sier Per Hansen. To nye funksjoner er på plass i den nye lederstrukturen; kommersiell leder og administrasjonsleder. Ledergruppen er allerede i full gang med å planlegge hvordan BTN skal utvikles framover. Vi kaller dette forbedringsprosesser. Disse prosessene skal gjøre selskapet bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier Hansen. Organisajonskartet slik det fremstår i dag. Nå er alle divisjonslederne for kjernevirksomhetene med i det nye lederteamet. Det vil si at også Minol, vårt selskap for salg, lagring og distribusjon av oljeprodukter, er representert. Det samme gjelder gods- og bilutleiedelen. Gjennomgående funksjoner er viktig. I en ledergruppe er alle oppgaver like viktige. Det er helheten og samhandlingen som avgjør, og som bidrar til at alle avdelinger trekker i samme retning, og at alle ansatte opplever seg som en del av det fellesskapet som Boreal utgjør. Det blir holdt ledermøter i den nye ledergruppa hver 14. dag. Avstandene er store og virksomheten er spredt over hele Nord-Norge. Det gjør at ledermøtene ofte holdes som videomøter. Men med jevne mellomrom samles også hele ledergruppen sier Hansen, og understreker viktigheten av å få på plass gjennomgående funksjoner for de viktigste områdene. Etter hvert kommer alle medarbeiderne i ulik grad til å bli dradd med i de ulike prosessene som skal videreutvikle selskapet. Boreal Transport Nord AS skal bli et enda mer homogent selskap med en felles forankring for alle våre ansatte, der vi jobber sammen på tvers av driftsområder og geografi. Dette er viktig for å skape samhørighet blant alle våre medarbeidere. Det er alle medarbeiderne som utgjør den største og fremste ressursen. Når de opplever å lykkes, da lykkes også vi. 6 7

5 Anne Lise Kvamsø, politibetjent i Egersund, og Glenn Leikvoll, politibetjent i Dalane, må bli fysiske, ettersom den trøblete passasjeren ikke ville gå av da de ba ham om det. Tøffe tak på bussen Av Hilde Urdal Rundt 300 politibetjenter trener på vanskelige og farlige situasjoner på bussen, for å forhindre at episoder utvikler seg. Boreal stiller velvillig busser til disposisjon, for å gjøre et godt samarbeid om mulig enda bedre. 8 9

6 Per Ole Bolstad og Helge Søllesvik, begge politibetjenter i Utrykningspolitiet, synes øvelsen på bussen er veldig lærerik. Politibetjentene Anne Lise Kvamsø og Glenn Leikvoll er på vei inn i bussen, hvor en situasjon har utviklet seg til å bli uhåndterbar for bussjåføren. Jeg vil ikke ut. Jeg skal hjem, sier den pøblete passasjeren. Nå har bussen stanset, og du skal av. Klarer du å gå selv, spør Helge Søllesvik, politibetjent i Utrykningspolitiet. Jeg har jo betalt for billetten min, og nå skal jeg kjøres hjem. Kjører dere meg hjem hvis jeg går av? Det tar vi siden. Skal du gå ut selv, eller må vi hjelpe deg ut? sier Søllesvik. Mannen har skapt trøbbel på bussen, men nekter Mediene var godt representert da politiet hadde øvelse på Revheim. Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og NRK Rogaland hadde alle tatt turen med blokk, kamera og radioutstyr. å bevege seg ut. Søllesvik og hans kollega Per Ole Bolstad i Utrykningspolitiet må bli fysiske. Dette er en helt vanlig situasjon, som oppstår med jevne og ujevne mellomrom i bussene på Nord-Jæren ganger i løpet av året må bussjåførene be om assistanse fra politiet. Tett samarbeid I løpet av 10 øvelser skal politibetjenter fra Rogaland politidistrikt gjennom 2 3 timer med trening på to busser plassert på bussdepotet til Boreal på Revheim utenfor Stavanger. Det er første gang en slik øvelse gjennomføres, og målet er å forberede betjentene på situasjoner som kan møte dem ute på oppdrag. Vi tok kontakt med Boreal Transport fordi vi vet dere er flinke til å sette krisehåndtering på dagsorden. Vi mener buss er et bra sted å gjennomføre en slik øvelse på, fordi det er trangt og det er representativt i forhold til oppdragene vi må ut på. Her vil vi ha trafikktrening, med mer og mindre aggressive passasjerer med og uten våpen, sier Thomas Breivoll, politioverbetjent ved felles operativ enhet. Både ifølge Breivoll og Anders Erik Hansen, daglig leder i Boreal Transport Sør, er det et tett og godt samarbeid mellom Boreal og politiet. Vi kjører døgnet rundt, og da kan det selvfølgelig oppstå situasjoner på bussene. Sjåførene våre gjennomgår kurs som driller dem i å håndtere situasjoner som kan oppstå, men av og til er ikke dette nok, og det er da vi må tilkalle politiet, sier Hansen. Boreal får hjelp av politiet ganger i løpet av et år. De har en fantastisk responstid, legger han til. Oppdraget skal løses I dag er det 22 politibetjenter på Revheim på bussøvelsen. Det er ikke ofte vi har mulighet til å trene på bussene, derfor er dette veldig viktig for oss. Vi blir kjent med bussene, og får mulighet til å prøve oss i et trangt rom, sier politiførstebetjent Breivoll. De 22 politibetjentene blir delt i to grupper fordelt på to busser. Én person spiller pøblete passasjer, to personer utgjør en politipatrulje, mens de resterende spiller vanlige passasjerer. Vi går inn og nøytraliserer den som er farlig, sier Breivoll. Politiførstebetjent Sveinung Wathne stiller seg bakovervendt midt i bussen. Bak ham sitter politibetjentene. De går gjennom hva som nettopp har skjedd, hvordan de to i politipatruljen handlet. Hva gjorde de som var bra og hva kunne vært gjort bedre. Vi har fått et oppdrag som skal løses, sier Wathne. Ny politipatrulje går ut av bussen. Anne Lise Kvamsø, politibetjent i Egersund, og Glenn Leikvoll, politibetjent i Dalane gjør seg klar. Beltene settes på, batongen henger fast og de mentale forberedelsene finpusses. En ny passasjer lager trøbbel på bussen. Han trekker fram kniven og risser inn et jentenavn i stolryggen på setet foran. Tøffe tak når politiet går til aksjon. 300 politifolk fikk prøve seg de to ukene øvelsene foregikk på depotet på Revheim

7 Nei til konkurrerende busslinjer i Trysil Roger Brandser (til venstre) og Per Hansen er i full gang med journalistoppgaven Mediekurs for ledere i nord I begynnelsen av juni møttes sju ledere i Boreal Transport Nord til mediekurs i Hammerfest. Av Hilde Urdal Kommunikasjonsrådgiverne Torbjørn Kindingstad og Hilde Urdal tok turen for hovedkontoret i Stavanger til Hammerfest for å holde mediekurset 5. juni. Temaene for dagen var medienes rolle og funksjon, journalisten venn eller fiende og publiseringspraksis i mediene. I tillegg holdt nyhetslederen i Finnmark Dagblad, Skjalg Jensen, et innlegg om hva avisene forventer seg av Boreal, og deltakerne på kurset fikk prøve seg som journalister på en tenkt bussulykke tett opp til deadline. På kurset deltok Per Hansen, Roger Brandser, Alfred Aksnes, Torstein Simonsen, Erling Rødahl, Lill-Gunn Kivijervi og Jon Helge Løkke. Deltakerne var fornøyde med det de lærte, men mener kurset med fordel kan utvides. Det var faktisk veldig positivt og interessant å få litt innblikk i hvordan den andre siden tenker og handler, sier Alfred. Man må være ydmyk i forhold til de ulike rollene, både våre roller og journalistenes, sier Torstein. Jeg savner et sterkt rollespill, der en journalist stiller kritiske spørsmål og setter oss skikkelig til veggs, sier Per. Kommunikasjonsrådgiverne tar meg seg gode og konstruktive tilbakemeldinger, og vil videreutviklet kurset for framtidig interesserte. Alfred Aksnes (fra venstre), Erling Rødahl og Lill-Gunn Kivijervi diskuterer en tenkt bussulykke. Fylkesrådet avslår søknad om nytt ruteløyve på strekningene Jordet-Trysil sentrum og Trysil sentrum-elverum. Begrunnelsen er at det ikke synes behov for å gi konkurrerende ruteløyve på denne strekningen der Boreal Transport Sør AS allerede har ruteløyve Av B.J. Åmot-Engerdal Bilselskap AS søkte i november i fjor fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Åmot-Engerdal. I tillegg ønsket de å utvide med en ny rute mellom Elverum og Trysil. Boreal Transport Sør er i dag løyvehaver på strekningen Trysil-Elverum i tillegg til Trysilekspressen mellom Oslo og Trysil. Vi kjører i dag også på strekningen på oppdrag for Hedmark Fylkeskommune og skal gjøre det til eventuelt anbud for området blir i iverksatt til sommeren 2014, sier administrerende direktør i BTS, Anders E. Hansen. Vi kan vanskelig se at det ville vært hensiktsmessig med flere aktører på denne strekningen ut ifra dagens trafikkgrunnlag. I februar ble saken behandlet i fylkesrådet som avslo søknaden på strekningen mellom Trysil og Elverum. Dersom fylkesrådet hadde gått inn for søknaden, ville dette fått store konsekvenser for vår drift av Trysilekspressen, som er vår kommersielle produkt, noe som kunne ført til redusert tilbud mellom Oslo, Gardemoen og regionen, sier Hansen. Så vi er glade for at Hedmark Fylkeskommune valgte å ikke inngi løyve med det svake markedsgrunnlaget som finnes her. Anders E. Hansen Årets tema på våre fartøy er redningsutstyr, for eksempel hvordan man finner og tar på seg redningsvesten. Bildet er fra 2011 og viser Rana barnehage ombord på en av våre båter. Sikkerhetsdagen nærmer seg 11. september er det igjen duket for sikkerhetsdagen i Boreal Transport. Dette er en viktig dag hvor alle i konsernet skal være med å markere at vi er et selskap som setter sikkerheten først. Av Hilde Urdal Dette er tredje året sikkerhetsdagen gjennomføres og tema for årets sikkerhetsdag er satt. Temaet for buss er reflekskampanje, spesielt rettet mot 1. og 2. klassinger, men også mot andre reisende. Det er opp til hver avdeling hvordan dagen gjennomføres, men skolebesøk med utdeling av refleksvester til klassinger og refleksutdeling til andre reisende er alternativer. På fartøy vil temaet være redningsutstyr, for eksempel hvor man finner og tar på redningsvesten. Dette er det samme temaet som på sikkerhetsdagen i Alle fartøyene deltok ikke i 2011, så det passer fint å ta en ny runde på dette, sier sikkerhetsansvarlig for sjø i Boreal Transport Nord, Konrad Olsen. Det er opp til hvert enkelt fartøy hvordan de ønsker å angripe temaet. For bane er beredskapsprat og trening temaet i år. Her vil det være øvelser og trening for hele virksomheten, innenfor forbedringsområder på bakgrunn av siste års innrapporterte avvik, tilløp og forbedringsforslag. Spesielt vil det øves på risikoanalyse hvor beredskap står i sentrum, melder sikkerhetsansvarlig i Gråkallbanen Roger Tømmerdal. Leder for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK-leder) i Boreal Transport Norge Anne-Kristin S. Hansen gleder seg til 11. september. Vi spurte om tips tidlig i vinter og fikk inn mange gode forslag på tema for årets dag. Det var ikke lett å velge, sier Hansen. I år er det tredje gang sikkerhetsdagen arrangeres i felles organiserte former. Det begynte litt labert, men engasjement og deltagelse kom seg i fjor. I år forventer vi at alle deltar, sier Hansen. Utdeling av refleksvester til 1. og 2.-klassinger er ett av alternativene for å få reflekskampanjen på agendaen

8 knutepunktets kryssord nr premie: DAB-Radio 2. premie: Spill 3. premie: Knivsliper Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 30. august Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

9 Drømte seg bort fra lukingen Av Hilde Urdal 75 år gamle Harald Bråstein visste allerede som liten guttunge at det var bussjåfør han ville bli. Han lå på knærne i møkkete klær, luket ugress og så sjåførene i flotte uniformer gå forbi. Det er ikke mange som bare har 25 år igjen før de blir 100 som fremdeles kjører buss. Det er imidlertid tilfellet for Harald Bråstein, født og oppvokst på Bråstein like utenfor Sandnes. Stokken har han plassert i gangen. Nå sitter han godt plassert i sofaen og tenker på mange gode år som sjåfør. Som liten måtte han ofte trø til når ugresset skulle lukes, og han har fremdeles sjåførene som spaserte forbi friskt i minnet. Mens jeg lå der i mine skitne hverdagsklær, kom de forbi rene og pene i tøyet. Jeg fikk bare bruke søndagsklær om søndagene, mens sjåførene brukte dem hver dag, sier han. En kan nesten skimte i øynene hans hvordan han drømmer seg bort og kikker opp på de staute karene som kjørte buss. Slakter I 1958 tjenestegjorde han for FN, på grensen mellom Israel og Gaza. Der gikk han patrulje om natten sammen med fem andre nordmenn. Oppdraget var å hindre palestinere å bevege seg over til Israel og motsatt. Grensen var en strek opptegnet med plog. Vi gikk der om natten og passet på så godt vi kunne, men av og til oppdaget vi dagen etter at noen likevel hadde klart å komme seg over. Det var spesielt palestinere som gikk over på israelsk side for å stjele. Vi kunne for eksempel plutselig se en feit ku gå sammen med de radmagre andre kuene deres. Da visste vi de hadde vært over grensen om natten, humrer 75-åringen. Etter militæret var imidlertid bussjåførgnisten forsvunnet. Han trengte litt mer action, og bestemte seg derfor for å bli slakter. Etter det bar det på sjøen i halvannet år. I 1971 tok han opp igjen sjåførdrømmen, og begynte i NSB. Senere ble det Nettbuss, før han i 2008 gikk over til Connex Vest (nå Boreal Transport). Siden har han blitt værende. Jeg har hatt 42 gode år som bussjåfør. Tidligere slet jeg med vondt i ryggen, men det ga seg helt så fort jeg satt meg i sjåførsetet, sier han. Harald har nå gitt seg som sjåfør. 31. mai hadde han sin siste skoleskysskjøring på Varhaug. Nå er det helt slutt. Jeg vil savne kollegene mine. Vi har det veldig kjekt sammen, sier jubilanten. Sigvar Modalsli, driftssjef for rutepakke 2 (Sandnes og Jæren), sier at savnet vil være gjensidig. Jeg har arbeidet med ham i alle 14 årene jeg har jobbet med buss. Han er en kjempekar og jeg har bare rosende ord å si om ham, sier driftssjefen. Må bort Harald sitter i huset sitt på Bråstein, hvor han har bodd siden Han speider ut over den tre mål store tomten. Utenfor husveggen står bobilen, som han nå ser fram til å benytte seg mer av. Han har tre døtre, hvor ei bor i Bjerkreim, og to i Kragerø. Men hjemstedet på Bråstein må han flytte fra. Tegninger viser at E39 vil gå midt gjennom huset hans om få år, derfor tar han og kona affære nå. I 2015 flytter de til ny leilighet på Hana. Vi trives godt her, men vi har visst i mange år at vi må bort, derfor er vi innstilt på det. Det blir også greit å slippe å klippe den store plenen, humrer han. Selv om han gleder seg til å slippe plenklippingen, har han delte tanker og følelser om å slutte å jobbe. Jeg kjeder meg fort på en sofa, og dukker det opp en eller annen jobb, vil jeg nok ta den, avslutter han

10 Nyheter Nyheter Juli august: Kommunikasjon på agendaen: HMSK-kalenderen 1. juli er vi i gang med nytt tema på kalenderen for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Nå er det kommunikasjon som skal fram i førersetet. Av Hilde Urdal HMSK-kalenderen, som ble delt ut før jul, inneholder seks tegneseriestriper med tilhørende temaer; Kunden, ledelse og involvering, skadeforebyggende arbeid, kommunikasjon, miljø og etterlevelse. Nå har vi nettopp vært gjennom perioden med skadeforebyggende arbeid på agendaen. Her er det gjort mye bra. Det er utarbeidet ny skadeinstruks som i større grad fokuserer på læring av uhell og hva som kunne vært gjort annerledes av sjåføren for å unngå uhellet. Vi har hatt sjåførmøter, oppslag på skjermer, plakater og kurs der sikkerhet har vært hovedtema, sier Anders Erik Hansen, daglig leder i Boreal Transport Sør (BTS). Han er fornøyd med sjåførene sine og merker det er stor vilje blant de ansatte til i enda større grad unngå uhell. Engasjementet har vært stort under samlingene, sier han. BTS har kjørt gjennom bussruter sammen med representanter fra Stavanger kommune, for å vise trafikale og infrastrukturmessige utfordringer. Dette har blant annet resultert i at en rute legges om for å unngå å kjøre Ulsnesbakken, som er en stor sikkerhetsmessig utfordring grunnet utformingen av veien. Flere steder vil framkommeligheten bli utbedret, ved flytting eller fjerning av skilter og trær, som skaper sikkerhetsmessige og trafikale utfordringer. Vi har i samråd med vår oppdragsgiver Kolumbus valgt å ikke kjøre en nyanlagt strekning på Lyefjell, da vår test viste at strekningen skapte trafikkfarlige situasjoner, sier Anders. I Boreal Transport Nord (BTN) og Boreal Transport Midt-Norge (BTM) er også skadeforebygging høyt på agendaen. Vi har framlagt skadestatistikk på hver enkelt avdeling, og har vist til konkrete eksempler på unødvendige skader på den enkelte avdeling. Vi har hatt en bevisstgjøring av kostnader per skade og på rapportering av skader og hvem som har påført skaden. Det foretas skadesamtaler med referat, som lagres i personalmappen, sier Alfred Aksnes, bussjef i BTN. Vi har svært engasjerte sjåfører, og har hatt gode diskusjoner og konkrete forslag til hva som bør gjøres for å redusere skadene, legger han til. BTN har de siste månedene fokusert spesielt på bruk, og riktig bruk, av verneutstyr. Alle fartøy har også sett på oppmerking av trappenedganger, melder Konrad Olsen, sikkerhetsansvarlig i BTN. Det er også påbegynt en jobb med sårbarhetsanalyse i ruteområdene til BTN. Dette arbeidet utløser samarbeid med Kystverket og fylkeskommunene. Simon Breivik er en av de 6 artistene/bandene som deltok på årets musikkfest på bussen. Musikkfest på bussen For andre gang ble det arrangert musikk fest på bussen, i forbindelse med Stavanger Musikkfest. Artistene som er engasjert av musikkfestivalen, opptrådte på flere av de ulike rutene til Kolumbus. Både publikum og artistene får en spesiell opplevelse av dette. Det vanskeligste er å holde seg på bena under kjøringen er den vanligste kommentaren. Faksimile fra Troms Folkeblad Fra en av mange stands. Trapeze European User Conference 2013 Brukerkonferansen er et forum hvor Trapeze Gruppen inviterer sine kunder og samarbeidskontakter til en årlig konferanse med innhold av ut vikling og nyheter innenfor trafikkplanlegging og drift i systemverktøyet Trapeze. Av Ole Kristiansen. For 13. gang var det i år igjen klart for Trapeze bruker konferanse. Konferansen fant sted på Steigenberger Hotell utenfor Hamburg i perioden juni. 157 deltakere bestående av både oppdragsgivere og operatører fra 9 land var påmeldt til konferansen. Arild Rødahl og planleggere Ole Kristiansen, Olav Kongestøl, Stein Enersgård og Jørn Engedal representert Boreal Transport på konferansen. I år var det spesielt de web baserte løsningene som fikk fokus. Novus FX som vi fikk presentert første gang i fjor er nå på full fart inn som arvtager for dagens Rute og vognløpsplanleggings moduler. Årets store nyhet var en web basert løsning knyttet opp til Novus FX, hvor man i ett og samme dialogvindu håndterer både rute, vognløp og tjeneste planlegging. Oppsettet er grafisk og virker både intuitivt og fleksibelt å jobbe med. Crew web og Crew sms modulene som forøvrig planleggerne i Boreal fikk demonstrert tidligere i år, var også viet mye oppmerksomhet på konferansen. Dette systemet skal blant annet ivareta fremmøteregistrering, og være en elektronisk kommunikasjon/portal mellom sjåfører og trafikksentraler på ulike nivåer. Etter årets konferanse konkluderer vi med at Trapeze gruppen nå virkelig satser på en mer fremtidsrettet struktur for planlegging og drift med disse løsningene. Systemansvarlig for Trapeze i Boreal Arild Rødahl sier at han og planleggere for BTN og BTS vil følge denne utviklingen nøye, og vurdere når tiden er inne for Boreal å prøve ut dette på vår plattform

11 Plukk & klipp Plukk & klipp Fra v: Bjørn, Lise, Geir, Lars, Ole, Katrine, Mona, Dariusz, Adrian, Irina og Igor på en av toppene. Foto: Anita 7-nutsturen 20 Team Boreal anno Fra v: Geir Røskar, Gunn Næsheim, Lise Hegre, Roy Øyamo, Kristine Kvalbein Fjetland, Svein Kloster Olsen og Petter Danielsen. Nordsjørittet 2013 For tredje året på rad stilte Boreal med syklister til det tradisjonelle Nordsjørittet i Rogaland. Sammen med 11 tusen 991 andre syklister gikk de 9 Borealistene på med høy motivasjon og stort pågangsmot. Av B.J 92 kilometer skulle tilbakelegges fra Egersund, før de kom i mål i Sandnes sentrum. Solen var fremme under hele løpet kan Lise Hegre fortelle. Hun er pådriveren for syklistene i BTS, og har vært det noen år. Vi er en fin gjeng som er med på dette. Ikke alle har de samme forutsetningene og treningsgrunnlaget, men det fantastiske er at år etter år fullefører alle. Noe det står stor respekt av. Forberedelsene til løpet begynner tidlig, allerede før sneen er borte fra gatene, begynner forberedelsene. Vaffelsteker med et stort hjerte Åse Haugan jobber som renholder på buss på avdelingen i Alta, hun gjør en utmerket jobb som sjåførene og øvrige setter stor pris på. I tillegg har hun i en årrekke tatt initiativ til vaffelsteking inn i mellom til glede for alle. Det er ikke tvil om at det er et godt mottatt tiltak i arbeidsmiljøet. Vi roper hurra for Åse! På bildet ser vi Åse i kjent positur foran vaffeljernet i kantina. Påmelding, service på syklene, pluss en sakte men sikker jobbing med motivasjonen, er nøkkelordene når vinteren er som tøffest, forteller Lise. Dette er ikke bare et løp som foregår på sommeren. Vi blir motivert til å holde oss i form året gjennom på grunn av dette. BTS, gjennom velferdsordningene, støtter syklistene på startkontigent og sponsing av sykkeldrakter. Vi gleder oss allerede til neste år, avslutter Lise. Først og sist: Forskjellig utgangspunkt og treningsgrunnlag er ingen hinder for ekte idrettsglede. Over ser vi Sven Kloster Olsen, som ble notert med beste tid i laget. Under ser vi Gunn Næsheim som kom inn på vår jumboplass, uten at prestasjonen ligger tilbake for noe av den grunn. Flott innsats fra begge to, og vi gratulerer. 3-sjøersløpet 2013 Legg dere i trening. Boreal transport inviterer avdelingene til å delta i årets 3-sjøersløp i Stavanger. Av B.J. Løpet går av stabelen første lørdagen i november. I fjor deltok vi med fire lag, 3 fra Stavanger og ett fra Trondheim. Målet er få flere avdelinger til å stille lag og bli med i det som etterhvert er blitt en tradisjon i selskapet. Stafett Kravet er at hvert lag må stille med 5 løpere til de 5 etappene som går fra 3,8 km til 5,3 km rundt tre av byens innsjøer. Mer info om selve løpet finner du på: I tillegg til en sportslig opplevelse vil lagene få en hyggelig weekend i Stavanger. Deltakelsen finansieres lokalt gjennom de ulike velferdsordningene, men vi vil være behjelpelige med påmelding, organisering etc. Mer info: kontakt redaksjonen (se side 3). 7-nutsturen arrangeres av Turistforeningen i Rogaland hvert år. Som navnet tilsier går turen over syv fjelltopper. 12 deltaker fra BTS deltok i flott vårvær i årets utgave. Av B.J. Dette er en tradisjonell tur som trekker til seg opp til 2500 turgåere i ulike aldersklasser. 7 og en halv time og 14 kilometer etter start var alle Borealerne i mål. Det er ikke til å legge skjul på at vi var slitne i både ledd og muskler, men det hindrer oss ikke til å glede oss til neste år. Så sant av været holder.

12 Plukk & klipp Boreal Transport sponser det Sør-Afrikanske jentelaget NorSA Future Stars under årets Norway- Cup. Laget består av spillere hovedsaklig fra Townshipene som har fått en vanskelig start på livet. Av B.J Laget er invitert av Verdens Barn, som er en organisjon som formidler adopsjoner, og driver bistandsarbeid og fadderskap for vanskeligstilte barn i flere land. Personalsjef i BTS, Jon Nordmark, har i flere år vært engasjert i denne organisasjonen, han forteller at det i vinter kom en forespørsel fra VB om å skaffe sponsorer. Jeg er så heldig å jobbe for en bedrift som engasjererer seg på bredt plan, sier Jon. Ved å sponse både bager, treningsdrakter og annet utstyr, er bedriften med på å muliggjøre disse jentenes deltagelse. NorSAs fotballprogram har blitt til så mye mer enn bare fotballaktiviteter. Det er nå et program som gir barna følelsesmessig sikkerhet og fremtidshåp, så vel som tro Kurs i bruk av digitale fartsskrivere I samarbeid med Transportkompetanse arrangerte BT-skolen kurs i bruk og opp følging av digitale fartsskrivere. Av Inger Lise Reiestad Konsernet bruker i dag TIS-Web for å behandle data fra elektroniske fartsskrivere. Her finnes all dokumentasjon på at kjøre- og hviletidsbestemmelsene overholdes. Sjåføren har et eget sjåførkort som oppbevares i kjøretøyet. Myndighetene foretar kontroller langs veien og kan ved bedriftskontroller be om utskrift fra fartsskriveren for å se om kravene i kjøre- og hviletidsregelverket er overholdt. Det kan også hentes ut nødvendig informasjon ved ulykker. Langt mot nord: Jentelaget som har fått en gylden mulighet til å være med på Norway Cup. Foto: Verdens Barn. på egne ferdigheter, og mulighet til optimal utvikling som mennesker. NorSA, sammen med Verdens Barn, har besluttet å gi jentelaget NorSA Future Stars muligheten til å delta i Norway Cup i Dette vil bli en en-gang-i-livetopplevelse for disse jentene, og vil forandre deres liv og holdninger for alltid. Et miniportrett av kommunikasjonsrådgiver i Boreal Transport Norge AS: Miniportrettet Torbjørn Kindingstad Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Kindingstad (63) er født og oppvokst på en bondegård på Hundvåg i Stavanger. Kyr og drivhus med tomater var de viktigste innslagene på gården. I dag er Hundvåg en av de største bydelene i Stavanger, og Torbjørn bygde sammen med kona Eva hus på det som var gårdens beitemark. Huset stod klart i 1978, samme året som Hundvåg ble landfast med bru. De to har tre barn som alle er voksne og fløyet ut av redet for lengst, men alle tre med familier bor i Stavanger. Seks barnebarn er det blitt, og de synes alle det er kjekt å komme til farmor- og farfar-huset på Hundvåg. Torbjørn begynte i Stavanger Aftenblad som journalistlærling i 1970, tok senere journalisthøgskolen i Oslo, og jobbet fast i avisen som journalist, redaksjonssekretær og senere politisk redaktør fram til årsskiftet 2011/2012. Han og kona bodde i fire år i Sauda der han var journalist på avdelingskontor. Drøyt to år bodde de i Oslo der Torbjørn jobbet som avisens stortingsreporter. Han liker godt å reise, og bruker også hytta ved Gullingen i Suldal mye. Hus og hage på Hundvåg krever også sitt. Torbjørn begynte i Boreal i månedsskiftet januar/februar Hva er du mest opptatt av for tiden? Sammen med den andre kommunikasjonsrådgiveren, Hilde Urdal, har vi nylig avholdt mediekurs i nord. Vi er begge opptatt av å styrke kom mu nika sjonsarbeidet i bedriften, både internt og eksternt. Privat går det mye tid akkurat nå til et byggeprosjekt det skal bli lekehytte til to av barnebarna. Hva er det beste med jobben din? For meg har det vært spennende å få kjennskap til en helt annen næring. Nye mennesker, nye utfordringer og et helt annet tenkesett enn jeg var vant til fra pressen, gjør at jeg opplever dette som en flott jobb hver dag. Hva får deg i godt humør? Godt vær, godt skiføre i Suldal og gode sommerkvelder sammen med kona hjemme på terrassen. Og barnebarnas underfundige spørsmål som alle begynner med Du farfar? Hva leser du helst? Jeg er først og fremst avisleser. Henger litt etter når det gjelder bøker. Den siste jeg leste i år var Vindens skygge. Hvis noen synes jeg leser for få bøker, forsvarer jeg meg med at jeg tross alt har skrevet to selv! Hvilke filmer/tv-serier ser du helst? Jeg er lite opptatt av det, men tradisjonell britisk TV-krim fascinerer. Etter min mening er TV først og fremst et medieum som er tilpasset nyheter og sportssendinger. Jeg avskyr blod og vold på TV, og setter meg heller med en avis når kona ser på det. Hva er favorittmusikken? Jeg hører ikke med blant dem som går med musikk på øret til stadighet. Stillheten på fjellet er god musikk for meg, men både Jonny Cash, Bruce Springsteen og Ulf Lundell for å nevne noen, har laget noen gode låter. Favorittmat? Jeg foretrekker fisk i ulike varianter. Det er for øvrig utrolig hvor mye godt det går an å lage av sjømat. Nytrukket torsk er nydelig. Hva er Stavangers beste side? Variasjon og mangfold, både når det gjelder kultur og natur. Hvis du skulle gi bort kroner til hvem? Misjonsalliansen. De har noen særdeles gode adopsjonsprogrammer for å hjelpe barn til utdanning og dermed en vei ut av fattigdom og slum. Hva drømmer du om for framtiden? At jeg får ha god helse slik at jeg kan gå de 40 minuttene på ski som trengs for å komme til hytta vinterstid. Og at jeg kan reise mye sammen med kona vi har mange steder vi ennå ikke har besøkt! 22 23

13 Boreal Challenge Harstad leder etter halvspilt sesong Vi har nå vært gjennom 5 måneder med internkonkurransen Boreal Challenge, og går inn i sommerperioden hvor Boreal Challenge holder pause. Sidens siste utgave av Kuntepunktet har vi kåret to nye månedsvinnere av Boreal Challenge, nemlig Alta som tok seieren i april og Trysil i mai. Av Kristine Kvalbein Fjetland Status etter vårhalvåret Etter 5 måneder med konkurransen ligger Harstad på en solid ledelse. Med hele 13 poeng for innsendte tiltak og 19 poeng fra fotokonkurransen har de utvist et godt engasjement i konkurransen, og viser at man kan BC tar sommerferie til september, spørsmålet er om vi tenker helse, miljø og sikkerhet hele året. nå langt i konkurransen ved å sikre seg ekstrapoeng fra bilder og tiltak. Nordkapp ligger på en solid andre plass, med gode poeng for skader og bilder, mens Alta og Trysil deler tredjeplassen med sine 24 poeng. Det vi oppnår med Boreal Challenge Gjennom sesongen har vi sett at Boreal Challenge er med på å fremme flere gode tiltak. Det er utrolig kjekt å se at vi gjennom vår internkonkurranse klarer å skape engasjement rundt temaer linket til noen av Boreal Transports fokus områder, nemlig helse, miljø og skader. Her følger en gjennomgang av hva vi har utrettet som følge av Boreal Challenge så langt i år. Vi har opplevd et større fokus på sikkerhet, blant annet i form av sikker kjøring under usikre forhold. I januar tok Vesterålen affære i forhold til dårlig brøyting og strøing av veiene. De ga beskjed til kommunen om at bussene ikke kunne kjøre under slike forhold. Rådmannen tok denne kritikken på alvor, og lovet å forbedre veiforholdene gjennom hyppigere brøyting og strøing. I februar så vi også at Harstad økte fokus på kjøring under dårlige forhold, da de gikk konkret inn på rutiner ved innstilling av kjøring ved ekstreme vær- og føre forhold. Vi har også sett flere gode innspill for forbedret arbeidsmiljø. Her kan nevnes datakurs for ansatte, felleslunsjer, velferdsturer, og ekstra kos og godter i påsken. Veldig kjekt å se at avdelingene legger krefter i å skape et godt arbeidsmiljø blant kollegaene! Som Ingebrigt Steen Jensen sier: Den enkleste og sikreste veien til å forbedre resultatene for en bedrift, er å få inn mer latter, sprø ritualer og rock n roll. Så fortsett det gode arbeide, og få inn litt rock n roll i hverdagen! Fotokonkurransen bringer også gode initiativer med seg. I januar så vi Nordkapp som viste skikkelig vintervett ved å bruke kjetting på glatte veier. I Februar så vi igjen Nordkapp, som i god tråd med Boreals visjon vi skal yte service utover det forventede hentet passasjerer hjem i private biler fra en buss som hadde blåst av veien. Harstad satte i april fokus på bruk av sikkerhetssele i bussene, og sendte inn bilde av sjåføren Otte Ottesen som igangsatte en holdningsskapende kampanje med informasjonsplakater i bussene. I mai var miljøfokus på agendaen, og her så vi Helgelandske som gikk til anskaffelse av en miljøkontainer som hurtigbåtene kan benytte. Alt i alt, flotte bidrag fra fotokonkurransen så langt! Vi mottar gode bidrag fra dere ute i avdelingene, men ønsker allikevel at flere deltar aktivt i konkurransen. Husk at bilder og beskrivelse av tiltak ikke kun gir gode poeng i konkurransen, men også en fin måte å dele opplevelser med andre avdelinger i Boreal Transport. Vi er lokalisert langs hele det langstrakte Norge, og dette er en god måte å skape fellesskap og kjennskap blant avdelingene. Så bli med på å dele opplevelser med andre kollegaer, og send inn bilder og beskrivelser av hva dere holder på med rundt omkring avdelingene! Boreal Challenge skaper felleskap blant ansatte i alle våre avdelinger Ligaledelsen i Boreal Challenge ønsker alle en god sommer, på gjensyn i September! Månedens vinnerbilde Fotokonkurransen er en av mulig hetene til å score ekstra poeng. Flere av avdelingene har scoret opptil flere ekstrapoeng ved å delta i BC s fotokonkurranse. Det er gitte tema som ligger bak, så det er bare for avdelingene å sende inn sine bidrag. her er noen eksempler. HOVEDTABELL etter 5 runder: Plassering Lag forrige måned Poeng 1. Harstad Nordkapp Alta Trysil FFR Verksted Hammerfest Båt Lillehammer Vesterålen Helgelandske SSJ Verkstedsenter Gråkallbanen Stavanger TEF Hurtigbåt Troms Stavanger RP Østerhus Buss Kirkenes Lakselv Lofoten Vadsø/Tana Stavanger RP Hammerfest Buss

14 Jubilanter % på bussreiser Bussturer i Europa har alltid vært populært og Sør-Vest reiser har lange tradisjoner med å presentere et godt utvalg av turer i feriekatalogen. I år har vi ikke spart på noe og du vil finne mange nye turer samt noen det er børstet støvet av. Med moderne busser fra Boreal Transport, erfarne sjåfører og reiseledere står vi klare til å ønske deg velkommen ombord! Joseph Cooper (BTS/Sandnes) 60 år 10. mai. Kurt Johannesen (BTN/Lakselv) 60 år 24. mai. Per O. Magnusson (BTN/Lakselv) 50 år 28. mai. Alle turene kan bestilles på sorvestreiser.no. 10 % rabatt til sjåfører og reiseledere, samt familie til dem som kjører for Sør-Vest reiser. Vi skreddersyr reiser til alle grupper, lag og foreninger. Katalogen kan du bestille på eller ringe oss på Tilbud på Esso MasterCard til ansatte Lise Eva Hegre (BTS/Stavanger) 50 år 5. juni. Svein Larsen (BTN/Hammerfest) 60 år 10. juni. Johnny G. Kristensen (BTN/Hammerfest) 70 år 20. juni. Vi har gleden av å tilby alle ansatte og eventuelle søster/ datter selskaper Esso Master- Card, med følgende fordeler: 40 ø/l i rabatt på bensin og diesel* 20 % rabatt på bilvask* 15 ø/l i rabatt på parafin og fyringsolje hos Esso Energi, på listepris, inkl mva. Oppgi kortnummer ved bestilling. - Ingen årsavgift! - Ingen fakturagebyr! - Ingen gebyr ved anskaffelse! - Ingen gebyr ved varekjøp! - Inntil 40 dagers rentefri kreditt! Enkel og oversiktlig faktura med bilregnskap - Mulighet for familiekort - Mer enn 24 mill. brukersteder Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : Egil Pettersen (BTN/Hammerfest) 60 år 5. juli. Kristian Larsen (BTN/Hammerfest) 50 år 8. juli. Raymond Hansen (BTN/Hammerfest) 50 år 16. mai. Vi gratulerer! 1. premie DAB radio: Jens Sneli, Trysil 2. premie et spill: Sverre Aanonsen, Stavanger 3. premie en knivsliper: Heidi Stenvoll, Rypefjord Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene i posten. Lykke til med kryssord nr ! 27

15 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway Blinkskuddet Sommerstemning ved Kobberdammen innsendt av Terje Strøm Olsen, Gråkallbanen

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste innhold desember Kjære medarbeider 2013 Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2009 Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11.

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. Gatelangs-0212 20.05.12 13:10 Side 1 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. årgang Tema: Vårslepp GATELANGS I MOSS GOD DIALOG MED UNGDOMMEN EN UTFORDRENDE TID INTERVJU MED

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Vold og trusler i arbeidslivet

Vold og trusler i arbeidslivet Magasinet 03 juni 2014 22 Lasse Hansen ny sjef i KS 32 Svindler for 0,5 milliard 36 Våger å satse i Vågan tema Vold og trusler i arbeidslivet Bussjåfør Per Ivar Polsrød har vært utsatt for vold på jobb

Detaljer

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 24 timer Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 Leder Utgiver: Securitas AS 24 timer sendes ansatte i Securitas AS, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133

Detaljer