D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl"

Transkript

1 l. D M A ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

2 W..OCJUl tw..oi...o\u1 tw z Z H H I 00 Z Z t\nn... I w 0 0 en m z : 3: : 3: 0 Z Z :0 en w tr:ö- :: 'i 0 tt C' 0 0 H c :O HO:EO;: 00 C' C'.: :ö... en Pl S rt t rt :: H :: (( O Pl 'i en rr i Z... rt Pl HiCø:ö I:'' & 00 f- '0 '1 - - :ö C' rt I: C... en \0 C... : :ö :ö en C' H en: 0, H 3 'i :ö 'i rt & :ört O\OOZ ::... 'i :: C' : 0. X... :ö f-o :ö 0... f- 'i :ö... rt 3 rt Hi rt,. I- 1-- rt Hl 1- ' rt rr 0 & Pl. f- en trpl. '0 w. rt:öcrt'i Pl. 3 & \0 CD S I- rt OJ OJ rt Hi 'i G 00 rt :ö0 3 0 rt :ö w. '0. rt 0 3 'i rt :ö rt rt C -... c... 0 rr Hi rr :ö rt 'i rr 03'O... 'i Pl. en3 :ö - 'i. rt rt S C' :: - l- rt enm::en :: m:::i H.V OJ. rt 3 Ol(( 1-1-.(0 ;H: RlO Z Hi3 H en Pl :ö0...0 ZrT 0 Pl ll l- 0 en c 0;0 rt :: '1 \0 :: Pl ::. OrTrT H :ö... 0 CD OJ (J en rt :;..- rt 'i 0 :: :ö H O:: e- ZI: w. ø en Z 0 rr... 0 C : Z Pl :: :ö en en 0 : - c Pl Z :ö rt e.... '0. S OJ ;:m ui Z:::'l g g g i; eê... tr 3 g.2 3 ;

3 IE nta LIT AET -is. Frmann Erik Thndsen SAS OSLTS-E/ Ear AAs v Drammen Nestfrmann Helge Hansen FOF OSLTA-R L. 59 Hyllveien Tranby Sekretær Mrten Arnesen SAS OSLTS-E/ BjØrkealleen Grua Kasserer Dag Langeland FOF OSLTA-M Juterudåsen 5b Slependen NFOsekr. Rl f Dybwad Braathens SAFE TRD Ugleveien Stjørdal Styremedl. Kjell Naas Braa thens SAFE SVG II Sande Terasse 4050 Sla ds. Jan Langeb Braathens SAFE SVG 04 65IOII Sandemyra i Sla ds. Arvid Rsenberg Braathens SAFE OSL Brynsveien IO 4 I352 Klsås 02 I32985 ds. Egil HØstaker FOF Nedre Leslia I Lier I8 ds. BjØrn Nrdli Sterlg Airways GEN Beverveien Nannestad ds. Trygve Tessem lviderøe BOO 08r L.2II RØnvikveien BdØ ds. Reidar Jhansen Widerøe BOO 08r Myrullveien MØrkved 08r ds. Jan Henriksen SAS BGOOM L.7726 Skaret Knarrevik 05 33r6; 2 ds. Egil FØrrisdal SI\S OSLTS-E/ SØrumlia Lier

4 FORMANNEN HAR ORDE Etter nylig retur ira Stckhlm etter endt DC-8 sertifikatkurs kunne man tenke seg en myk vergang til nrmalt gjenge, men dengang ei. Man trer rett n i en arbeidsrettsak i SAS vedrørende spektørene g berammede sentrale frhandlger etter lkalt brudd i lønnsfrhandlger.i Braathen,det går i høygear. Etter m ppfattng er det mye sm taler fr en ht sumer g...tiøst nen vårt mråde. vi ble av vår mtpart feid n under det generelle våppgj øret, ved lkalppg j Ørene deiimt har vi mere å hente, så vidt vites er gen av selskapene plaget av meget dårlig Øknmi. Videre er det å bemerke at vår ærede mtpart NAF ikke kmmer til å gi ved dørene,man kan registrere en strarnere lje. Det faktum at srneren i hvertfall skulle være ver ss i følge kalenderen bør kalle aile medlerner til en avslappende peride i trygg frvissng m at høstens pblemer ikke frsvner av den grunn. La ss stille uthvilte til høstffensiven. GOD SOMMER Erik Thndsen Lf.

5 z rt :: :ö rt e Z... C: 0....O... '1 0 i rt O.. = C '1 0 rt '1 rt :ö rt :ö... rr... Pl =... lql-3 i rt C w... rt ui rte rt '1 -. ui rtrt rt HiC...3. i 3 :ö 3 rt Pl i rt rt CD rt w. 3 = e 3 Hi rt :ö... rt C 'i ::z rr: H rtuicrtrt Hirtel-i rt 0 Pl 3... w. rtlq :ört 0 irr C1 Hi Pl = '1..:örtrr. C1 ' rt rt i i 3 '1....rt rt :ö i = rt 0... rt rt c:.. Pl '1 Hi =... ' l-o 3 rt..pi :öc1rte pic rtrt = i... rt i w. e ertrt..rt:ö rtrt rt Hirt3rt 0i0 :örr PlrtPl t1 rtcnx'm::i-id 1-. i rtl-:: i 0. rt 0... rt PlHiPl rt rt 3 3 l- i rt i i rrrrz.. c: HiZ C1c:enen a 1-. l- l' 1-. rt c OJ l' OJ 0 (10 rt c 1-- rt Ol I rt l- 1' l' l' i. 1-- cn c rt:ö :ö..rt irt3 rt rt :ö Pl ' '1... i 3 e rt 3.rtrtrtl-l- 3 e '1 rt Ort :ört Plrtm uoort 3i z rtort rt 3 rt 0 en 3 Ol rt :: a I- l' CD en rt l' 1- rt 1- c en rt rt '1 0 'i :ö. irt :ört 3 3O :;..OrtHi:ö e3 rtrt:ö l- I: PlO:ört rt rt:ö.. rt rti i :ö Pl rt pi3 Hi Hi3'i 3 rt e Hiirt en:ört rt -. rt rt. i-rt i rt 3 rt Hi rt ((... i I l- 3 i 0 OJ t- 1-- rt l- CD I -. rt 0 i 3 rt 'i i w :: Pl Z 0 Pl ø 0 3 C en rt := 3.. c: :ö 3 Pl C Pl 0 e e rt rt -. rt C 0 Hi rto 0-0 C lq rt rt :öi:ö:ö rt rt..... :ö - :ö. n:ö w. i :ö l- rt _ :s :öploj en t1 1-. CD rt CD rt l' l- iorti3 l- 3 rt.. m. rt:ö w Hi rt :ö.. w. rtzpi H 0 'i 'i cc:ö :ö l-rt '1 l- 0 Hi rt 0crt3 :ö... rt lq rt... rt C :ö rt... en 0 en t... OJ i-. :: i- rt rt en i- OJ.c... Ol OJ. H) CD OJ.c OJ Hi rt c C1 3 :ö C i:ö.. _ 3 i.. -. w. 0 3 OJ :ö'... i rt 0 :ö rto :ö i lqrr rt... :ö u :ö rt rt 'i :ö :öi Crt r' :öort it ;; :' ;; 'g ;: :: 'g 3 Hi 2 'e. Hi. 5: '1... I: '1... '1i... 0 Pl :ö - 0 Pl rt i 0 :ö... Pl 0 rt e rt fl 0 -. Pl- Hi O:ö '1 C Hi i 3 :ö m i C 0...:ö rt 0 '1 rt i I lq :ö... rt

6 Medlemsmøte info Avd.SAS Den 10. juni ble det hldt medlemsmøte i avdelgen hvr spektørsaken, COD, g vertidssituasjnen var på agendaen. Av nevnte punkter var COD defitift saken det knyttet seg mest spenng til. Denne saken var under deba tt i ca. 3 timer hvr så gdt sm samtlige fremmøtte var på talerlisten. FØr avstemmg ble fretatt måtte OSLTC ved Rangvald Færgestad (teknisk sjef) avlegge en visi tt g svare på spørsmål vedrørende avtaleteksten. Spenngen var til å føle på da man avga stemmetegn i en av de mest kntversielle saker avdelgen har behandlet. Avtalen m COD ble vedtatt signert av et strt flertall g kmmentarene etterpå var at vårt frhandlgutvalg hadde nedlagt et enrmt arbeide sm burde gi resulta ter i fremtiden. En tg var det derimt gen uenighet m: Man hadde brutt et meget viktig prsilp i å avtalefeste adgang til pilt-chec. Når det gjaldt spektørene så var saken vedrørende dereslønnsfrhld ennå ikke avklaret. Vi avventer dm i en rettstvist sm faller 15.juni,hvr vidt denne gruppe' fra nevnte dat kan G-slw eller ikke. Gruppen Ønsker på denne måte å sette makt bak se Ønsker m egen ansienni tetsskala. Hva gjelder vertid så var det helt på det rene at lvens rammer fr dette i endel tilfeller var verskredet ved OSLTS-E. Hvedargumentet mt dette var at ved en avdelg med helkntuerlig skiftgang skulle man løse pblemet ved Økt bemanng. - Det ble vedtatt å la styret se nærmere på saken,hvis nødvendig knsultere arbeidtilsynet. MØtet hevet kl MØteleder 6.

7 r+ :i 0 r+ Hi H :i 0 r+ 0...'1 f- Z mzr+ i HiHiC t I- (! I-,.. CI rt QJ :i m Z Hi : c.-. O '1 CD f-. I -. 'T lq Hi : OCDl-O:öO f-. 0 '1 '1 i 01 :i ui :i 0 :i \S rt :l :ö0 r+ '1 CD... :i 0 :ö :: Ow. i CI f- c CD ui 01 CI :i r+ '1 CD Pl i Pl :ö i l- CD N:ö Hi l' CD :s CD 1-. t-. Ã.: Z :i :i r :i rr i O:l-' :i : r+ 0 r+ :l r+ : 3 CD CD :ö 0. I- :: 0 rt t. 0 r+ :ö 0 CI Z :i Pl '1 rrr+r+:l Hi f- f-.... Pl :ö '1 :ö 0. : r+ Pl :: I Eø.- ()'OHi Pl Pl 00 i., I ;J l-,. OJ ui w. rt 3l-r+CDHi CD w. i: OJ rt Ql OJ CD r+ rt... f-. '1 01 X r+ '1 r+... '1 à Pl. 01 CD 3 0 C Hi 0... f- C'O:ö f- CD '0 à 0 0 rt :3 w. r+3r+ 0 0 ui r+ f- ' i X Z. 0 '1 r+ C 0 r+... Hi... 0 i 3 '0 tj CD r+ Pl CD r+...0 lq 3 '0 CD f- 3 CD Pl 3 Hi 3 CD 0 r+ f-. à C i -: rt Hi CD. a OJl- OJt.;J CD... f- r+ ;J CD rt I- OJ 1-. I- c '0.0 -: ui rt 3 CD:ö OJ CD 0 (J l- OJ t. -= 1-. l- l- w. e l- Pl 0. f-. 0 C1 1-. ;:w. 1-. I- l- C CD f- m f- 0'10... :i Hi3':ö Pl à Hi... Pl :Ö 0 r+ r+uic OJi. (l w. :r l-o r+ r+ r+ '1 CD '1 S r f- r r+lql- 0 Pl '0 0 OI. 0 :ö H... r+,. 0 'T CD ' C ;i CD ''O:l:ö mr+f-hir+... CD C r+ 0 -.uir+hil-zhi:; Hir+ -:0 'Tl CD w. r+ 8' 5: '1 0 ; g... CD C 01 ui 3 :ö... tj r+ :ö r+ :ö r+..- l- f-. 0 CD r+ I: '1 f- CD r+.: :ö f-. rr c:i rtcd -CDPl 330.Pl f- CD r+ui r+ :3 I- rt I-,.. CD CD en 0. Hi 1- CD en Ul 0. Ul 0 :ö f-.:i '1 :i ', '1 rt -. r+... r+....,..,.. Hi I-,.. -: OJ Hi 'O HiO HiCDr+ci (l rt t 1-. l' rt 1-. l' OJ w. :ö '::ö :ö?ò. ui Hi Pl r+ Pl 0 Pl. CD r+... r+ :i r+cdf- 'rr i rt r+ tj '1 f- ' i C i à C I\ CD 1-. a. 00 rt I- CD CD 3 '1 '0 0 r+hi..- Hi CD : CD lq r+ CI. ui Pl m Hi CI :i CD f-. rr -. f-. f-. w. l' t. 0 0 '0 :i 3 C 0 :ö I- 1- CD r+ :ö ui... l- 0 I- UJ OJ i- t- 0 ;; t- is t- 3 rt 0 'i ui :i :l rrr+ r G 0 :ö :; ÃCDllQ '1 tr f- c :i '1 II :i. r+.v 0. CO CD a I- ri' l. 0 w. e: Ortl- ;i Hi..r+:lHiO... c r+ Pl, c 3 c lq 0 :; r+ f- r+ :; :ö CD -: vi 3 3 lq f- CD 3... CI 0... ui CD S r+ r+ r+ 0 f-?ò Hi t i. w... Hi j-'i-w. r+ rt -= QJ l- CD.l- r+ CD Pl. :i CD :ö rr f-. r+ CD..- : ui r+ '1 0 f-. ui '1 -: :i 0 CD '1 r+ 'T r+ en r+ CD CD '1 :i r+ f-. r+ CD r+ C 0'1 CD :i ui..- :l S... :i '1 '0 :i w à i CD r+ 0 r+ :i I- 1-. à C CI f- CI 3 we r+ N:l r+ C S -. rr :i tj CD :ö '1?ò f-.: c f- :l H Pl Pl '1 I- OJ :r 1-. l- 3 r+ CD : f- lq.. CD... i 3 Z '1... :ö r+...0 ::... 0.' '1 -: i 'T 0 :l I r+ f- Hi..- r+ i Hi lq... :ö 0 vi O CD '1 w.ui r+ lq I 'vã '1,. CD -: 3 :i Pl. i rt r+ r+ r+ '1 rt CI Pl. i i r+ r+ I i r+ ui I I '1 3 r+ :- --

8 : ;0 : M H en :0 en :; 3:,. Z =- II Eø.1l :0 rt C 0,.. 0' :i Pl... 0 l-ortc rr.:ö m w. rt rr 'i -. i- (D t- 0. CO jli: CO en... Pl. rt:ö Hi : - 0 Pl. en :... :öw.rt :öq, '1...0 ::g.'i2 :ö :ö H rt. 'i ;. :ö 1 ;...rt :öhi i... rt - rt I:ö Pl 0PlHi I w. 3'13 rt I '1 Q,... i... I C... i 1'i ui '1 ff CD l- rlw.... i- Z i rt i:ö en i I 3...:.0 en Pl '. Z Hi: Hi rrl rt Ul OJ ct 1-..: rt -' 1- a l- OJ l' 1-.LQ l' I-.;i Ul en... : 3 :öen rt Hi w.o'.0 0 :ö C 3 I- en i- e CD rt.w f-'i.... 0' :ö f- rt æ rt C... Ul 0 OJ 3 rt Hi rt I 0 rt H' =' i- f-. rt OJ :: rt 0 7i i- rt 0 :ö000:iu ll.rtiwwtih/-cdti'1 w CD 1- rt m OJ rt 1- rt i- 0. t1 l' rt l- rt Ort :i:: rthlrth':s rt l1 ' OJ :i CD I- 1- OJ Cl O,..C i- rt :: en rt \. :: rt (T 1-.cn rt OJOl CD (00.0 WOJ CD 0. rt rt,t CD i. ra I- I- Ul OJ l1 0. rt ui l1 w :i. II 0...w :ö 0...:ö.0 Hi :ö Hi :i Pl I- l' Ol li l1...pl:.:öo f- en Pl c'i '1 rr- Hi CD 'i OrtClrr... rr... C :ö f rt z...c... : rt CD :ö OuiOrtrt :i 0 'i 3 'irt 0 :ö :i 'i :ö rt. I - - i li I OJ I :i Q. Z 0,...0 :ö :ö... :ö :ö 3... Q, f- 0.. :3 ẇ. Ul... i:,.. 0. Ul 1-. Pl :ö 3 Pl.. f- z Z Pl.: : '1 I 0' en ri :... en Pl 0 '1. '1 rt r)?; 1i rs Ët: 'i 0 'irtcd fßrthi3'8. Cl rt (PPlHiO rtrt:ö. i. Ul l' :i. i-rtcon rt rto 'den aj.:g..:: ;. - :ö :ö Hi i: en i- I- t- 0 rt 'i rtft- t:hi. 8è3Rt: Pl. 0 c i i- O' 2Q, rt Ul l '1 Hi.0 rt w.... :ö Pl :i i Hi 3 3 :;Hi:ö C... 0 C '1 3 rtpl rt rt rt f-. 3 rt rt. Ul ll I- Ul c l1 0 c l' '1 rt m rt C33. O- Pl r1c Hi'i :rf- OJOPl O Irti Crt l--. rt... 3:örr rt r+ 1-. ' 0 en c w :: 1-. OJ 0 ti rt ui rt :ö ' Pl CD rt CD C... :ö rt rt ti CD I- Ul Ol t. rr ti l1... l1 w rt Pl... ;: c 0 0 rr rt:ö Ul.:ö c i m H' II,.. Ul ;: :i Pl... 0 :ö 3:rtcCl- H CD rt Z 3 ø f- 0 rt,.. '1,. rtpl.13- rt 0 I C c;:rto ' rt 0 :ö :ö I-. i llc 1-7i 3 - i

9 SAS COMMUTER OPERATION DEPART- MENT (COD) AVTALE MED NFO A VD SAS utver ljenettet i ganske strt antall, g det var derfr natur- INFO avd SAS' medlerner er spredt I ide lig avtalefrhandlger at frengen gikk i m spissen COD 'i halve i SAS året. i Det gjaldt sm j nå å har sikre pågått arbeids- det siste plassene fr disse medlernene, g I : g det terne tør være SAS-publikasjner kjent både fra aviser at I denne saken har si ttet langt ne. sluttet i Osl den 23.mai ved at NFO g SAS Nrge ble enig m et I Frhandlgene ble imidlertid av- anbefalt frsiag til avtaie, våre danske venner ngikk s avtale den 25.mai, mens det i Sverige ennå ikke er ppnådd nen enighet, ettersm dette der har vært gjenstand fr rdære tariffrhandlger (der har man en besternelse i tariffavtalen m at sjekk før avgang skal utføres av flytekniker - g denne vii arbeidsgiverne nå ha 'ernet). Avtalen nebærer at på stasjner der det p idag er flyteknikere, skal disse utføre PDI (Pre Departure Inspect), g ñår det blir snakk m å pprette nye stasjner eller endre bemanngen sm følge av COD-virksmhet, skal det frhandles OM stasjnens sammensetng. Dette er i tråd med den nye filsfi i SAS m s k hrisntalt samarbeid, så kanskje m nen år fner vi flyteknikere sm både gjør ladsheet, er ladmaster 0.1. i tillegg til å ta sjekken? Frøvrig nehider avtalen et sikkerhetsnett ved at mst hver 3. sjekk skal uføres av flytekniker. Avtalen ble vedtatt på ekstrardært medlemsmøte den 10. juni et histrisk vedtak. S. Hansen NUJ1-l! -- 9.

10 3 w. 3 CD l-.fd en ui 0 ui (f :ö 3 'O... :ö 'O:ö :i Pl rt rt Pl l- 3 rt 3 f-. C UJ a. l- i- Hl l- rt 1-. :: li... CD f-. en lq...:ö :ö l- :ö Hl'i CD 0 'i Pl... l- f- rt rt 1-. rt H... Z f-cd f- 0 CD :; H Ul H Z en ;. ;. :.: H l' l'.. 0- ;. Z H ;. ui,t W...Pl CD ø e t H en 0 Ul :; 0. 0.: rt '0 :1 c: :s I.. H :ö CD :ö '0 : :: 3 030Ul :ö l- f- rr 0 0 CD..0 rt G :ört :i ' OJ rt 0 'i en CD 3 : 0 en Pl... rt x l- CD 0. ui :ö Hi f- '0 rt l- 0 0 f- 0. t- CD I- 0 Pl :ö rt (). C 0 0 rt CD 1-,1-. CD 0 CD 0 :... 3 rt 0 :ö 3: C rt :ö'o :ö 3 c HlO f- - :ö... 'i rt 'i rt :: 'i.pl rt CDw. rt 'i :ö... ''i 3 Hl 'i f l- 'i H 'i 0 Hl CD CD G 'i rt Z t1 W 3 'i Ul i-.(d (':: : CD ' OJ... l- rt 'i... :ö Pl f- OCD CD - 0 rt rt rt 0 Pl rt:ö 0 0 en ::... rt :; 0. 'i rt rt :ö 33 :ö :ö... '0 f- rt i- I- f-. '0 Pl. u i-. CD rt H... f-o :i '0 f-... l- l- 3 rt 00. w. :i 'i rt 0 :ö Hi '0 CD Hl CD OJ(D 'i 0 Pl 0 '0 rr :ö. CD l en CD l- I 0 'i 3 ff 'i rt 0' rt l- CD 3 CD C rt rt 0 0 'i CD rt :ö CO -- CD H... () :ö 'i rt CD 00 :ö Pl 0 CD f-... :ö rr rt 0 C CD w.t- i l- Hl '0 CD CD... rt rt 0 :ö '0 't CD... 'i 3 :ö Pl C OJ 1- CD 3 :ö. '0 :ö '0 Pl rt :ö - G l- :ö 'i rt 0 f- O.w.. 'i CD l- rt rt.. :ö CD...3 en Hl Pl C Pl f-.0 Hl...CD i 0... f- OJ i-.l.. Hl 'i 0... rt.... i 't 3 0 rt:ö 0 I i I CD.0.0 O i 3 :ö 3 I H I rt I CD 0' 0 rt GlO '0 '0 'i -... rr rt f :ö :ö Pl rt... 3 Pl 'i.:ö... CD 3 0 CD C Pl I :ö 0 li I l' 1-. t (' en i CD... C i 3 CD. '0 Pl Pl i- ti I-:: c: en I- i- 0. I- 0 f- CD l tr... rt :: (1 II-- CD tr rt G i C '0... ' :ö Pl :ö 0 CD rt CD i- i- CD l. 3 Hi'O G rt 0 :ö 3 :ö rt f- :s i- (t...- CD CD f- :ö :ö CD:ö C... -: rt :ö -... :ö u. :ö rt CD CD rt... rt 0-.. Hi Pl 3 C :ö.... rt 00 'i :ö i uien 0 'i.rt - rt... NO' 1-3 :ö Pl' 010 OJ rt l' l' l CD CD.0.0 CD l- CD 0 CD 3 Pl rt CD ui rt 'i C. 'i 1- l' en = rt Cf G......CD CD CD f- rt f- rt f Hl C CD... '0 OJ :ö f- C C... - w.g ui CD ri CD en CD :ö l- :ö LJ. rt I- ui OJ. CD G f- 'i..:ö 3.0 l- 0' i: en i- LJ. CD CD CD rroof f- 'i = CD 3. ' 'i CD G C :ö Pl '0 i 'i I CD... 0 CD 3 rt rt en :ö... rt f- 'i... rt CD... rr OJOJ(D :: I- (l en Ul :: i- :: ui ?i rt rt '0 l- 'i Pl' f- f- (Ow.. i- rt CD rt - rt lq Hl3HiO 'i... Pl CD CD C 'i rt... 3 rt 'i rt Pl... z 'i 'i 'i 3 0 :ö CD f-i-. i- CD Hi Pl 'i... C f-. ;. :ö OJ i- w. OJ a. rt lq CD 0 rt... l- CD '0 l- 'i C l- rt en '0 : G Hi'O f- en 0 :ö 0 CD rt 'i ff f- 'i rt I en:ö 'i 0' l- 0 C... 3 Hl Q.i-.i-rt:r... 0 Pl CD 'i 'i - l- rr i f- 0 f- C 3 rt rt I

11 'l-0 p 0 0 :: w.... :ö C w. :ö 0 c l- I p =-c ;i -:- (T tr. tr. 0 0 p 0 p 3 'i p 0 = l-'i 0 Ort Ol- 30P 'H:ört P l- s. p ::N 'i0' P rt =p 'ip 0 l-p :ö 'i trp :ö 'il'... 3 OOOp :ö w. O O(I'iO 'icc00p 3.'i'i 'i. C tr 3 'i l 'i 'i OH : rr... 0 p p - l QC...(I C... ::(I (I tr en: c p _ 'io 0 ' 03 l-'i 'io 3 0 tr s 0 l- OP (I rr3. 3 O l-o 3... O C. cl-...(io NO p N'irtl- 3p. 'i0 OP '-i '... N c 3 c... p p p C 0 0 :ö'i I I 0 Ol II 'i 3 - i 10 :: rr l-'i en rt C l- l H p p 'i: :: p :ö l- :ö S pilp :... :ö l-- H _ 2 l- tr 0? 3 l- : l- l- Oen l- ::S :öo :ö Ol-m 0P 3'C P Ol- :ö, 3U1tr : :ö P...3 :ö ' rt-:ö 0 U1tr P 3c C 3 'i ' pi3 i i '13 -i 3... p 3 Zl-tr 3. ' l-o p p rr. l-l: : l- ::'i 0 C rt 0 0 (I zp c 30H P O3 P 03z rt : t 3 g t g C:ö g g: 0 g g 0. Z I: en -. 0 C...0 C rt ØH.c:ö H l-03 tr 0 C l- l-o 0 0 l-'i 0 p OZ P l-z'io- OOOH : H... : I: -C.p Op N 3 'io: c p 'ienl- ::'i. - : Htr03 O rt C cl: NP O Ó t; - 0 8' g p ii' 2 rt 0 ': g.?'. :: 'tl.:;š 'g 5. ::C:g :l- g: g:2 tr 'g t rt - tr. tr 5..gc:::e.l-. l- 1O: p 'C:.g. gó.2rr 'irtc :t3: 3 O(TP Oen ct p c. 00 P 3 (I.30P c- en p tr 0...'00 p 'i:;'i : c P. Ol-.P C l- l- 03 0'i P. rt 30H c :ö O03 IZI ' i l-i c I I I i I I :ö p c :ötr- tr 0 :ö 0 l-... 'i l-ocalo tr rt p 0 :ö :ö:. :ö - 0 :ö O:ö l-l- 0 C ' : c l- rt p _ 3 :öp m:ört s p :ö 'i -:ö (I s :öl- :ö =l- 'i :öp pip :ö 'i p tr - :ö rt3rt =Ol.3:ö rtp S Alpi :ö:ö p pi...:öp p 33:ö3... rt3 rrp... : p C-, I:... CO :ö,p :öc 3' -i :ö...rt - p i l- 0 l- 3 l- p...l-: O 00 -p ::;:1i pi...g 00 g ê l- enl-p 0 l :ö w. en OJ S3 p O(T : H I I - 3rt :ö : p :öo I: - ; ()...w 2' 'g.'c' l- I I. 'i... I I I

12 FØlgende reslusjn ble så vedtatt (carried unanimusly) av det australske frbundet: This Cnference recmmends that the Federal Executives carries ut the necessary vestiga t and negtiats with the aim f frmg an Internatal bdy t ptect ARB (UK) and DCA Aircraft Matenance Engeer licences. All liasn is t be carried ut n an dustrial and technical basis and this liasn is t be expanded t ther areas when and as required. Dette var frhistrien g pptakten til AEI. I The Australian Fancial Review, tirsdag ll.januar 1972, kan man bl. a lese følgende i artikkelen The LAME get tgether: The Australian ambits fr the new ternatal bdy g a lng way past the self-terest f a craft un gupg. They see the external licensg system as a majr factr airle safety and feel it shuld be applied wrldwide the terest f aviat. The Australians als see the terna tal LAME's as havg the status t be represented n the UN-backed INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION as, fr s tance, pi lts are thugh the pwerful Internatal Federat f Airles Pilts Assciat, f which Australia's MAP is a member. I samme avis 3 dager senere, fra artikkelen Air Safety mastay f un strength fremgår bi. a. følgende: Air Safety, cupled with dustrial strength, is the pilttype frmula the new Aircraft Engeers Internatal sees as the style fr its wrldwide lk-up f skilled aircraft gund enaeers. Og lengre nede i artikkelen: Aircraft Engeers Internatal, representg gund engeers Australia, Brita,, India and (passively) New Zealand, has been frmed at Australian itiative and will be head-quartered Sydney. Denne pressemtalen avstedkm febrilsk teleksaktivitet mellm lata 's kntr i ntreal g se flk i QUANTAS bl. a - mn visste ikke hvem sm st bak denne utfrdrende nyskapng sm hvedsaklig var blitt dannet fr å stikke kjepper i lata's hjul. Fra denne teleks-vekslg kan man se at bekymrgen var str, g at nødvendige mttil tak måtte tas. Takket være i første rekke herrene Allan Baes (frmann ALAE) g D.G. Cleman (generalsekretær i ALAEA) kan vi vel si at med dette itiativ var det første steq til ternasjnal bbyggg'mellm flyteknikere tatt, g hvrdan frtsettelsen ble, skal vi kmme tilbake med i neste nr : S. Hansen KYAR ANN Ou AlU /Cøl.U. /2.

13 Mange Ctnesten-ulykker fr fly: Menneskelig svikl er hvedårsaken (IP) Hvnr ppstår ',estenulykker)) i Oytrafikken? 1984 ble litt av et rekrdår, med én ((ubehagelig)) Oy-hendelse praktisk lalt hver måned.. Samferdselsmister J.J. Jacbsen vii heldigvs gjøre ne: - I departementet har vi nå tatt pp spørsmålet m endrg i Kgl. reslusjn av , i retng av utvidet mandat fr Flyhavarikmmisjnen. Dermed vii den gså kunne granske ((nestenulykker)). Uhell sm ikke gir persnskade, undersøkes nemlig i dag av Luftfartsverket alene. Mange av nesten-ulykkene sky Ides menneskelig svikt. 0kt pplærg vii åpenbart kunne bedre frhldene. Av Anna Victria Heiberg Vi har grvei i arkivbunken fr.neslen.ulykkene. i SAS fr sisl år. Slre g små uhell sm flge av leknisk g menneskelig svikl synes å frekmme ievnlig, på bakken eller i luften. Ingen passasierer har imidlertid lidd nen verlasl, brtselt fra å fne seg i tildels langvarige frskelser. Aret 1984 ble ikke gammell, (28. februar) fr en skremmende meldg fra Kennedy.Oyplassen New Yrk nadde ss: DCIO.Oyel.Haakn Vikg. går n fr landg med haslighel380 km/l ml nrmalt ca 300 km/l. g lar bakken 1500 meler ne på banen. Bremselengden blir fr krt g Oyel havner i vannet. De 163 passasierene kmmer seg i land med gummibåier eller ved egen hjejp. Ingen blir heldigvis skadet. Den aulmaiiske hasiigheisregulairen hadde tidligere samme dag gill gale signaler ved noyvng til Garder. men. Ved avgang fra Kennedy.Oyplassen i New Yrk, 9. iuni, mister iumbiei.,huge Vikg. ell av se 16 hved. hiul Flyel frtseie kevel sm nr-( malt iii Kbenhavn med 360 passasierer g en besetng pa 18. Landg skier ulen nevneverdige pblemer. Et DC9-0y frviller seg 19. iuni n på gal rullebane fr avgang fra Frne. bu. Grunnen ppgis å være dårlig pp. merkg g mangjende bakkeradar fr hielp i lell iake. EI ljc9.0y pa vci mt Canada fra Gardermen synker ned i asfallen g blir sillende fast. Flyveren har i bed m å freta 180'.svg i utkant av banen, g knllllårnel gir ham lv, Fellet mangler imidlertid belng under asfalten g kan ikke bære el Oy med 158 passasierer. Flyet får nye hiul g frtseiter nesle dag. T DC9.0y på Arlanda Oyplass, del ene på vei Iii Malm, g del andre til Osl. unngår såvidi å kllidere 18. august. Osl.Oyels pilt tar feil g havner på gal laks.bane. Han hlder på å rulle ul pa slaribanen, men ser Malmflyet sm er iferd med å lelle like ved. Grunnen til.nesien-ulykken. ppgis å være frsiyrrelser i cckpiten g dår. lig ppmerkg på Arlanda flyplass. Over Nesdden 25. august mtes el tungl laslel Beg 727-fly fra Iceland. air g el DC9.0y fra SAS mtrenl 800 meler fra hverandre. Sikkerhetsavslanden ligger på ålle kilmeler. Grunnen ppgis.iii dårlig krderg mellm tårn g bakkeknlll Et Oy fra Nrvg g el fra Busy Bee (chartel av SAS) mler hverandre 6. nvember langl under sikkerhelsmar. gen i luften mellm Haugesund g Bergen. EI SAS DC8-fly på vei fra Kben. havn til Pakislan mler el svjetisk TU-Oy 2. desember ver Mskva så nær al Oyel begynner å risle. Svjeliske lufúartmyndigheter ppgir avstanden Iii ålle kilmeler på det nærmesle. mens SAS-Oyverne sier 10 kilmeler. Like fr landg pa Kastrup Oyplass 15. desember tennes varsellyset fr nesehjulel i el Busy Bee Fkker Friends. hip.oy, chartrei av SAS, men alt viser seg å være i rden. Ei Beg 747-0y på vei iii Ls Angeles fra Kaslrup 16. desember må nd. lande på Spkane Oyplass Washg. In frdi varsellyset fr brann i eilaste. m lennes. Men del hele er en teknisk feil i alarmsysiemet. Et fullt Busy Bee's Fkker Friendship.Oy. chartel av SAS. leiter fra Fr. nebu ml Gtebrg men må gå ned igien frdi nesehiu!et ikke går n etter start, 4. januar i 985. Hjulel har vridd seg ml høyre, men retter seg pp under landgen. Et DC9-0y fra SAS g el Beg 737. Oy.fra Braathens SAFE kmer på kllisskurs 11. januar på Stavangcr Lufthavn - Sla. SAS-Oyel skal ta av mt Glasgw samlidig sm Braathens Oy krysser ban en under iaksg fr slart. Dermed må DC9.0yet med 28 passasierer slanse med 400 meters marg. Bcg-Oyei har 78 passa. sjcrer.. - :: '- 13.

14 . p..... CD C :: rr :: C 0 'i :3 C... 'ö :: OJ ti rt 0. CD 'i... 'ör 'i... 0 p rl 1-. :: 0 ui em i 0.. -i -i 'i 30.. C. rl ' - tq... i: f- rl OOOH......rl N 3 rl 0. Z 1- a 0. w rl... rl... p l-...tr t rl rl rl (' CD CD. 'i rihioj Hi 0. Ul 1- t- 0' 1-- l-... CD... en rt l l- n '0 m rl C en rt 'i rl P f-c. 0 0 rl...0 'i 'i i: C... CD l l- 10 CD C p f- :: rl rl rl CD rl... cr.q 0 rl 0 rl rl C cop p I 'V rt :: - 'i rl 00 : ::.. : :i z : Ø C :i H 00 C (f l :; c H H X 0.. Z Ø H Z H I: t?: C f-... 'ö '0 rl..... 'i p c. l : ::.;... l p rl rr... i 0 t- 3: : U1 0 p... :3 0 -W.'ö l- ::. c X X rt c..... Q. 0 X rl rl H:::: 1- Ul. rl H (' rn 0. m. n C 0 :r :r en CD CD :: l- ::i: p 'i f- 'i 'i C..HOlO' 'i CrlIC. p 'i 'i f- C 0 rl cr.... cr f- rl 0 0 l-. CD 1-- Ul cr rl 0 P l :ö rl.. 0 f- C rt X c'rl3 1--(1;: w OJ -3 d : ' f- 'i... a x i I I rr rl c. rl tq :... C x :: l- 0 :J 0 l- ( :: l- rt.. l rl'irx P C :3 C P 0 rl... rl 00.. C... C C cr i I z H en : H Z H Z...'0 rn :... l- 0 rl f-.... rl l 0 3 f- rr i: P... 0 I- ( t- Ii 1-,1-. l- OJ OJ... rl 0 0 H' :: 1-.,. x C 0 rl rl 0 p rr CD l- I- 'öl-l-... rl 0 U1 :3 1-- Ul OJ 'i a.. C'ötQ:: rr rl - - rl 0 en l-cd OJ 'i H rl 'i rl rt..- 'ö l rn. 0 C f-. :: l' rt Ul rt Hi rl.rrl.. rl 'i 0 rl i: C C r 0. I- 1-. OJ CD l' C. i- ( CO rl.... :3 rlrl C rl '0 :: rl rl p... 'i rl rl 0 '0 rl 0 C... rr'örl I. i rr('..r...'ip ::... p :: i- OJ 'i :: 'i c:.. c: Ul CD (' rl rr. C 0... rn... rr '0 ( OJ:::: () rt i- Ul a.'i :: tqp. rn.q 'i 0 0 C'i p rr 'i... rr'i rl 0 rl CD ( OJ I--:: OJ OJ CD 0 c: :r OJ l- I- t Ii :: t- p.o'i3 rl C :: 0. 'rl O'öp rl p O'ö..'ö C rt C 0. l- l-:r 'i :r CD n 1-. UlUlrtCD OJ rt::n p rl... rn 'i OO'i rl C 0 tr rt... tq... 0 rl,inr... rl p rl rl I 0. C - p l1 (f J I ;: -:: 0: c: :: :: ;; ;õ ; ;; õ 0- :; :: C rl..'i rl C : O'i rlrl p p rl 0 0 'i p f :ö rl :ö p C rr. tr.q c C.... rl.q 0 p 0 :ö'i C C rl rl rl 0 ; CD ( OJ 1' i- rt 'ö... p rl 3Crlrl rltq en..... f- 0' mult-hhlimci-ojcd i- Hl ti 1- rt l- CD ui 'i.rlc OCD 'i C... C en i I tq 0 rl I p... :3 :ö 'i rr ::..fi 'i... 0 'i 0 C en rl. 0 CD. rl CD rl CD - l- 'i rl rl :; / OJ 1-. H' 0 :: OJ OJ I- rt t. CD a U) f-30 :: 'ö C... 0 C en C '0 rl CD... l-... l-. 3 rl rl p Crlp rl l-: f- '0 p rl rr C rt rn 'i 30 p rl rl... 0 rr C :3CD :ö'i.rlo. 0 'örlcdc... f-. rl :ö... rl 3 l 'ö... 0 rl :ö (' p p. rl:: - rl. rr 0 rn p CD 'öcdf- rl I C rr i.. l-

15 ... en 'i OJ'CD m : 0 f- CD 0 3 l- :ö G G '0 w. :ö rt G 3 CD 0'i :ö CD '0 'i 0 Z ri 0 '0 'i I z w. 1-- t l- 'i CD :.. Ul. : Hl Ul rrf-rtcui 3rTO'OPl f- CD l-lj. CD 1-. i- 0. :r,. fi rt CD rt :i t:ö 'O OrT f-,03 rt rt 3l-3CDOOHl :örr3'irr 'i 'i Pl f- :ö OC'O : ;': CD rt... rt rn rt Hl l- l' I- :i,.. rt- O.:ö ZHl CD'Ø...0 rt 3 'O'l:rT.CD.. CD ff:ö rt rt. :... l-rto... C 3lOentO tr... 3 Pl rto ui t rt CD CD ;iw. c. rt I G i Ort HrTOZ :: CD H N en :: 1-0. H Z Z en 'i rt 0 en CD rt I 'i l- 0 rt CD 3 C rt :: OJ i- 1- Ul rt t ti ui 3 (J LJ. rt f-. 3 Z rt 0... I- CD CD 0 0 QJ:S X l- :ö rt f-': '- (' (l i- H 3 ;3 I- toz 3()Ø3 rt Pl ui Hi rr :ö l- I: rt... G CD H 0 rt l- rt l-z ø'i 3 :: CD 3 'i 0': 0' rt timh :ö Z : 3:0OJ :ö 'i w. ø ø i rt 0 f- : en 3 en li I OJ CD Ul l' Ul ;. : '0 C z :: ls.. tl en ;. ;. :: :2a= -= :2 G' -lj_ Z CD rt rt 0 'i rt rt rt CD.: H '0 Z OJ.. CD OJ :J ci.: ff f- l- rt C rt:ö 'i rt CD en rn... rt 'i rt Hl f- G...:ö 3 CD ui :r.., 0. rt... tr Pl - G... :ö '-. ti a 1-. I '00l-...: 0 rtenz '0 : rt m.: ff.hi i H 'i G:ö Z... rt 0' : ø :: OJ (...H... :ö :ö 0 CD :ö - :i CD H 0 CD I: rt O'i rt W l' i- CD i-.t Hl.. OJ t 0.. rt.0 X CD c: OJl 'OO' en OJ... en rt ff :ört Z C...'i CD 0 CD.0 Hl... 0 :ö rt...z 0 Pl 0 x rt rt....: H' I- H 7\ i-i- Z OJ ø... f-.0 rt I-.w:: 'i 3 C 0' rt C rt i... lq w. 0 'O... '0 w. l' OJ Pl i.0 HiZ'O H 0 l- l- :ö i- ui 1- lq f- 0 '0 rt CD 1- Nln :ö u. 0 ui'i :ö '1 rt,..... CD i- rt c C CD rt... rt 0 CD rr rt l- 0 CD Pl i f- i rt'i rt l- 'i 0 'i i. WHl 'i I

16 FLYTEKNIKERENS ERFARINGS- OG KUNNSKAPSNIVA - BRUSH-UP KURS. Et av de aller første punkt NFO satset på å få n i s første, selvstendige tariffavtale - FLYTEKNIKEROVERENSKOMSTEN - var bestemmelser m at flyteknikerens erfargs- g kunnskapsnivå skal søkes ppretthldt ved hjelp av Brush-Up kurser, JObbtreng. 1 Fr å vise betydngen av denne bestemmelse, vi 1 vi her vise en grafisk fremstillg ver glemsel, nlærg, verlærg g repetisjn. Av disse kurver fremgår det hel t klart at avsluttes nlærgen når man akkurat passerer den såkalte repduksjnsterskel, går man direkte ver i glemselsfasen. Vi vet aile at når man pas serer luftfartsmyndighetenes tester ved typekurs, er det kunnskapsnivå sm der kreves, myndighetenes mimumskrav fr å utstede sertifikat. Dette mimums kunnskapsnivå frlates så g si Øyeblikkelig, da glemselens slør fr de aller fleste av ss lett legger seg straks eksamen er passert. I terien er da aile dagens flyteknikere underkvalifisert i henhld til myndiglietskravene - g hlder ikke den standard sm er vedtatt sm et mimum her i landet. Fullt så ille er det vel ikke, men det går tydelig frem av vedlagte ppstillg, at dersm man Ønsker å ligge ver denne repduksjnsterskel, er det nødvendig med en viss verlærg ved selve typekursene, dernest er det hel t avgjørende at repetisjn tar til uten alt fr lagt avbrekk, g at det siden repeteres regelmessig. Denne repetisj0 sm skal hjelpe ss å ppretthc:de vårt erfargsg kunnskapsn ivá, skal altså i henhid til tar: ffavtalens besternelser skje i frm av Brush- Up kurser, Jb- rag 0.1. Hvr mange kan med hånden på hjerte si at man i sitt selskap etterlever såvel myndighetenes sm tariffavtalens tensjner? Inntil vi kan verbevise våre myndigheter m at regelmessig brush-up g etterutdanng må kmme sm et myndighetskrav til hele bransjen - er det av største betydng at vi ved hjelp av tariffbesternelser 0.1. kan ppretthlde det nivå sm her må kreves. Dagens bestemmelser er kanskj e ikke gde nk, men de enkel te avdelger bør satse sterkt på å få gjennmslg fr et rdnet g regelmessig ppfølggssystem. Det stilles idag spørsmål m flyteknikerens fremtidige berettigelse i nåværende frm, g faller vi tilbake rent faglig, må j slike spørsmål sies å være berettiget. A stå på stedet hvil, er ikke bare farlig fr helsa, men gså farlig fr hele vår fremtid : It StUS Šlã Ii Ca he AaZMd(J t / IJ IIi ttw 1(ll. S. Hansen /6.

17 ;, C 2Z rn A :i 1J -l N?' li C 22 CI :p '0 ::!!-:..5 c C; n E. ;''3Pa äg;oq ::5 ;, g :: g.. 0. =.. ni a. s' '. :r :s -::-' _ :: '0 :: 2.3OQ, :- :: :: :-ti? ::, :; :i ; e = (S :i :: t - :i 2: C'.. C Z Z (I i: '.. C ZZ (I i: 1J.. :;. St g !t r: 5 S =i;:ff5a: ñ.c Ø):: _ :: -g n ;; n n en 0 r. :.. :r :: 2 ö S' Q. 3 :: S 6:c.;V;l.c;;Q.' ;E; n'cc!f!!';... =ïê6:5!i.g;: Q..cñn QØ)2i.. :: 3 a :: :. :: -!!=.la'o _ g-q.!iiffl :r rë UlQ::g ns:-z ë:!tq.q. Pr ã-. 'E. f! c: ti ci :: 5.:.!:=.. (I c. :. :-ff..!!; 33n g:g 5' C 99ig ;Gg:g i C t: ;. OQ e: g fi ê Ø).. g, ñ..' Š-!' :: (n e. (n c- 0.' C i li E :i, ñ :: 0. c.-i n n n ë:gr.. ;; rf n n '0 fi: 0 n p: '.;: l óq :::;' :T cr :: ni 3-gñ?F- s: e ::.. OQ Z ii!l., i ê' n ni a ;. : :: 0., if,. - g 0. _ g Q :: 5'!f ff 0. ê : ' ê -:-

18 I veilzi g l:i 1m i't /0 -l 0 mlc - :i I I,, el., I i I 0 :i I en I I I. I en L I I i- 0 ' i i I c: miz '0 I I i I I en ' i en 2. ;:. ;- 'E. 3 ri t\ Vi ñ t\. å' 0 li. ::. tv!1 ;.. '.. ' ',,,-, I,,, :0 - z, J i: -,, 3 - I, I I.. I,,.. ;i :i t\ t... n.; :i..: 3=Rl _. :i S.avi..g;- fffje: e;..::re:o- n:3. -c n 2li: -i-i lê; Qf;; 0ñ!!2 n &êfj 0 g 1 f! ':. ff S' ê. -gñ en 3 E: c. 8.3r;g n5. ng- ñ :3.. 0C ff gi å. ::. å3. ;i C 3,... B.ê; 0-0 :: 0- n n-ff e: c == :i l. n E: r C n!' S'. c2 cli n =' 'S.. t; n 0C C.. Õ :: 'g:r&en.s!! n.. ::ï n Ö:é: n 5Q.3 I ê- S :i c2 (' g.3 g.g.8. ;; S' S'.3'8 2:3:r!!.. 3 :: ::,' ff 0. _. 9f!g cs ;; 3 :r Q 0. ::. i: ; :r S fl a. Q OQ õ' '& ê- ;; C c ;: en VI 2:. g-!=.. c :i 8. a c. ng;- ê- ii 3 0. S' 3g= S' c.. t1_.. II ;t :E. -ö i-.. g..? Š 3&.en ::. 3 g.. fj (i n c.:- i: 0. fj i: i: a-l-ñ3. E g!! 7 à:g tj i ; 2. g - ê- :.!!. -. C VI 0' == - :. _ t.ii 3a gt) 3,O æ!! '!i :3. m ::. g..-g Vlrê.: Q-!!õs. 9-.?g-g. -.00

19 c _-- \'..,...._ '....._ _.. Dest høyere grad av verlærg du tar deg tid til, desi mer av s ffet vii du altså sikre ml glemsel. Hvr lang tid du bør benyite iii verlærg, avhenger av stffets vanskelighets. grad, g hvr delaljerl det vii være nødvendig å huske del. Ved tungt siff må du regne pptil 80% verlærg, mens ved lell stff vii kunne være nk. D. Repetisjn Ved å repei ere eller at en iid er gåll, vii du kunne brge det stffet du er i ferd med å glemme, ver repduksjnsterskclcn på nyii... ' Det er da vikiig at du ikke venter fr lenge med førse gangs repetisjn, fr ellers vii du ha glemi så megel al del vii la frhldsvis tang iid å gjenppfriske siffel _._---- Når du har repelert, vii del gå frhldsvis lang tid før du igjen glemmer (glemselskurven flater UO)). Du kan derfr vente lenger iii du repelerer nesle gang. Ved hjelp av gjeniane repeiisjner vii du kunne silcre deg al ali slffel vii frbli i mnei (ver repduksjnsierskelen). /'1.

20 Z -.Iì , l :: 3 e Pl. 'V OJ rt u e ' :: :ö '1 -. :ö rt i HiHi i Z i :ö:ö rt rt rt Pl '1... rt Pl i rt :ö. -. i :ö C rr... :ö i c 0. 0 w. l- rt... 0 w. Hi tr e i... C rt Hi '1 Pl C1 rt rt rt Hi rtrt lq i OJ... rt rt 3 lq rt m C :ö w.....:ö rt... Pl rt 3 3 C' u :ö rt 'i i..rtrtc C rt rt Pl 'i rt u :ölq Hi.i rtrt c 3Pl w.lq.. rt 'iu3rtertii pi 0 rr i Ortrt rt tr rt C Hi lqrt. - Rl 0... Pl..... rt 3.i 3 := lq Hi3 w. 0l-Pl30 Hi :ö.. e rtrt 3:örte3 l- :. ccrtrtil-rt 3OrtC Ortl-rt rt 'i :ö : trlq rt 3:ö i 0 w. rt... '1 0 3 :ö 3 lq 0 w. rt rt.... rt..l-rtl-rt rt rte rt.. m rte Hi 3 Rl lq3 --ipl. rt 03Pli lq Hi :ö rt rt m c Hi 0 Hi i lq rt l-:ö Hi C1 i:öe u3 i 3..iHii i i Pl rt i..:ö :ö i i rt lqlq l-l- '1 m i C :ö Hi Pl rt rt e... lq rt c, rt rt i e i rt rt Hi 3 Hi... rr...rtl-rto. WrtUlS:l' Irtl'tnO rt rt rtim3 m:öhi Plw. :: en en rt f OJ t- OJ - lq rthi;: 3 rt c 1-- i. tv CD 1' rt rt rt 1' CD Hiirt c. rt. l- en ' r- rt rt en l' ai Pl.lQ c ;: rt OJ Ul (1 rt i. 13:: Ul t C1l- rt : 0 C...Hi lq 3iPl. Ol- rt 1-,1-. i- :ö' rt....hi Pl :: c. rt OJ :: :s OJQ t1.c I- rt Pl.rtHi 30CrtC 00i... 0 Pl Hi :ö 0..'1... rt -0 lq i lqrt 3 :ö 0 m rt... Pl.. I... rt rtii-.'q..l- 1- :: I w l'rt lq -. I' t\ 1-.,. t 1-.. :. :.. ;. c :q S s ; (' ù- r. h-. ò- h' i: tt ;:('iòk ;; &: ': Ò. I ls;: c. i',. s c) ;: t; ROR,.,. 2;s t... I ì. ;.. h-. n...! r' M- RlS13 t t ;! R13 ;ii c ;; ;:.. :.,.. 3: A R I. Ò,. a- :. : II-' T T ai,;i,, ;ir- ri.,., r-. ri c: '-., ;i ai i ri.. ẉ.0 3: ;i r- ;i ri., 0 ;iri ''' ri.,., r- - ;i ri ''' ;i.,., ri I 0. Ò 0 I ;; Ò c I $;' g:,., I t s:;: P.. :....s.g t 0. 0 : ;; s. :.,. Ò. : :,,. ts R,. AR t ti. ; : s ri ri., T r- ;i ri., ri., T ;i., ;i ù- -i ( : C (i.:2 ; 2: r: 0 s:... s: C t;. c :. : I ;;Ò'''a-('I' s: (' r' t ;; 1-. : s Ò 15 6,..! Ò. 0. rs ( ( R \: s:.. 0' R t;. 0 C. c r. l' R i:i: :rrò(' t 1,. s r= ò- i: $:0 (' t.(iòt(. I :,. :.,. AlQ 0 A( r- k C ('0... Ñ Rs: N- ti. g I : ;. A M- s: h- s:. k ai.,. Ëi ; '7 ': s. r s. s -. r- r-. L.. r- r-

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Em n e kode: LV 207 B. -j". Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne

Em n e kode: LV 207 B. -j. Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne ! Antall G høgsklen i sl I Byggskader g rehabilitering IG;ru ppe{r} : 3 BK Eksamensppgaven II Antall sider (inkl I består av: Tillatte hjelpemidler: I r frsiden): b c I Em n e kode: LV 207 B j" Dat: 114122004

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt.

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt. Prsjekt: Afghanistan Samfunnsfag (del 1) Slørdebatten, frdmmer g fremmedfrykt. Hensikten med dette undervisningspplegget er at du skal lære å kjenne igjen frskjellige varianter av muslimske slør få innsikt

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo ASKIM IDRETTSFORENING ÅnsMøTE TRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19. SAKLISTE 1. Gdkjenne de stemmeberettigede SKANSEHYTTA 2. Gdkjenne innkallingen, saksliste g frretningsrden 3. Velge dirigenter, sekretærer samt

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo c;' høgsklen i sl Emne:Vedlikehld av veier g gater l Gruppe(r): Eksa~ensppgaven i Antall sider (inkl. Destar av:! frsiden): Emnekde:lV 6 Dat:.0.004 Antall ppgaver: 7 Faglig veileder: Resen-Fellie Eksamenstid:

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver:

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15 Referat Vårmøte kmbinert, Osl, 30.05.15 Til stede: Gunnar Næsvld, Buskerud Kjetil Dahlen, Oppland Rar Eggen, Sør-Trøndelag Nils Henrik Jhnsen, Møre g Rmsdal Alv-Arne Vilhelmsen, Nrdland Olav Rsset, Nrd-Trøndelag

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016)

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) Årsmelding 2015 fr Senirnett Asker. (Sendt medlemmer fr gdkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

Regler på mini og mikro nivå

Regler på mini og mikro nivå Regler på mini g mikr nivå Regler fr basket på mini g mikr nivå Skritt en spiller får kun ta t skritt etter at han/hun har sprettet ballen fr å scre. Hvis han/hun stpper pp etter t skritt, blåser dmmeren

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer