D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl"

Transkript

1 l. D M A ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

2 W..OCJUl tw..oi...o\u1 tw z Z H H I 00 Z Z t\nn... I w 0 0 en m z : 3: : 3: 0 Z Z :0 en w tr:ö- :: 'i 0 tt C' 0 0 H c :O HO:EO;: 00 C' C'.: :ö... en Pl S rt t rt :: H :: (( O Pl 'i en rr i Z... rt Pl HiCø:ö I:'' & 00 f- '0 '1 - - :ö C' rt I: C... en \0 C... : :ö :ö en C' H en: 0, H 3 'i :ö 'i rt & :ört O\OOZ ::... 'i :: C' : 0. X... :ö f-o :ö 0... f- 'i :ö... rt 3 rt Hi rt,. I- 1-- rt Hl 1- ' rt rr 0 & Pl. f- en trpl. '0 w. rt:öcrt'i Pl. 3 & \0 CD S I- rt OJ OJ rt Hi 'i G 00 rt :ö0 3 0 rt :ö w. '0. rt 0 3 'i rt :ö rt rt C -... c... 0 rr Hi rr :ö rt 'i rr 03'O... 'i Pl. en3 :ö - 'i. rt rt S C' :: - l- rt enm::en :: m:::i H.V OJ. rt 3 Ol(( 1-1-.(0 ;H: RlO Z Hi3 H en Pl :ö0...0 ZrT 0 Pl ll l- 0 en c 0;0 rt :: '1 \0 :: Pl ::. OrTrT H :ö... 0 CD OJ (J en rt :;..- rt 'i 0 :: :ö H O:: e- ZI: w. ø en Z 0 rr... 0 C : Z Pl :: :ö en en 0 : - c Pl Z :ö rt e.... '0. S OJ ;:m ui Z:::'l g g g i; eê... tr 3 g.2 3 ;

3 IE nta LIT AET -is. Frmann Erik Thndsen SAS OSLTS-E/ Ear AAs v Drammen Nestfrmann Helge Hansen FOF OSLTA-R L. 59 Hyllveien Tranby Sekretær Mrten Arnesen SAS OSLTS-E/ BjØrkealleen Grua Kasserer Dag Langeland FOF OSLTA-M Juterudåsen 5b Slependen NFOsekr. Rl f Dybwad Braathens SAFE TRD Ugleveien Stjørdal Styremedl. Kjell Naas Braa thens SAFE SVG II Sande Terasse 4050 Sla ds. Jan Langeb Braathens SAFE SVG 04 65IOII Sandemyra i Sla ds. Arvid Rsenberg Braathens SAFE OSL Brynsveien IO 4 I352 Klsås 02 I32985 ds. Egil HØstaker FOF Nedre Leslia I Lier I8 ds. BjØrn Nrdli Sterlg Airways GEN Beverveien Nannestad ds. Trygve Tessem lviderøe BOO 08r L.2II RØnvikveien BdØ ds. Reidar Jhansen Widerøe BOO 08r Myrullveien MØrkved 08r ds. Jan Henriksen SAS BGOOM L.7726 Skaret Knarrevik 05 33r6; 2 ds. Egil FØrrisdal SI\S OSLTS-E/ SØrumlia Lier

4 FORMANNEN HAR ORDE Etter nylig retur ira Stckhlm etter endt DC-8 sertifikatkurs kunne man tenke seg en myk vergang til nrmalt gjenge, men dengang ei. Man trer rett n i en arbeidsrettsak i SAS vedrørende spektørene g berammede sentrale frhandlger etter lkalt brudd i lønnsfrhandlger.i Braathen,det går i høygear. Etter m ppfattng er det mye sm taler fr en ht sumer g...tiøst nen vårt mråde. vi ble av vår mtpart feid n under det generelle våppgj øret, ved lkalppg j Ørene deiimt har vi mere å hente, så vidt vites er gen av selskapene plaget av meget dårlig Øknmi. Videre er det å bemerke at vår ærede mtpart NAF ikke kmmer til å gi ved dørene,man kan registrere en strarnere lje. Det faktum at srneren i hvertfall skulle være ver ss i følge kalenderen bør kalle aile medlerner til en avslappende peride i trygg frvissng m at høstens pblemer ikke frsvner av den grunn. La ss stille uthvilte til høstffensiven. GOD SOMMER Erik Thndsen Lf.

5 z rt :: :ö rt e Z... C: 0....O... '1 0 i rt O.. = C '1 0 rt '1 rt :ö rt :ö... rr... Pl =... lql-3 i rt C w... rt ui rte rt '1 -. ui rtrt rt HiC...3. i 3 :ö 3 rt Pl i rt rt CD rt w. 3 = e 3 Hi rt :ö... rt C 'i ::z rr: H rtuicrtrt Hirtel-i rt 0 Pl 3... w. rtlq :ört 0 irr C1 Hi Pl = '1..:örtrr. C1 ' rt rt i i 3 '1....rt rt :ö i = rt 0... rt rt c:.. Pl '1 Hi =... ' l-o 3 rt..pi :öc1rte pic rtrt = i... rt i w. e ertrt..rt:ö rtrt rt Hirt3rt 0i0 :örr PlrtPl t1 rtcnx'm::i-id 1-. i rtl-:: i 0. rt 0... rt PlHiPl rt rt 3 3 l- i rt i i rrrrz.. c: HiZ C1c:enen a 1-. l- l' 1-. rt c OJ l' OJ 0 (10 rt c 1-- rt Ol I rt l- 1' l' l' i. 1-- cn c rt:ö :ö..rt irt3 rt rt :ö Pl ' '1... i 3 e rt 3.rtrtrtl-l- 3 e '1 rt Ort :ört Plrtm uoort 3i z rtort rt 3 rt 0 en 3 Ol rt :: a I- l' CD en rt l' 1- rt 1- c en rt rt '1 0 'i :ö. irt :ört 3 3O :;..OrtHi:ö e3 rtrt:ö l- I: PlO:ört rt rt:ö.. rt rti i :ö Pl rt pi3 Hi Hi3'i 3 rt e Hiirt en:ört rt -. rt rt. i-rt i rt 3 rt Hi rt ((... i I l- 3 i 0 OJ t- 1-- rt l- CD I -. rt 0 i 3 rt 'i i w :: Pl Z 0 Pl ø 0 3 C en rt := 3.. c: :ö 3 Pl C Pl 0 e e rt rt -. rt C 0 Hi rto 0-0 C lq rt rt :öi:ö:ö rt rt..... :ö - :ö. n:ö w. i :ö l- rt _ :s :öploj en t1 1-. CD rt CD rt l' l- iorti3 l- 3 rt.. m. rt:ö w Hi rt :ö.. w. rtzpi H 0 'i 'i cc:ö :ö l-rt '1 l- 0 Hi rt 0crt3 :ö... rt lq rt... rt C :ö rt... en 0 en t... OJ i-. :: i- rt rt en i- OJ.c... Ol OJ. H) CD OJ.c OJ Hi rt c C1 3 :ö C i:ö.. _ 3 i.. -. w. 0 3 OJ :ö'... i rt 0 :ö rto :ö i lqrr rt... :ö u :ö rt rt 'i :ö :öi Crt r' :öort it ;; :' ;; 'g ;: :: 'g 3 Hi 2 'e. Hi. 5: '1... I: '1... '1i... 0 Pl :ö - 0 Pl rt i 0 :ö... Pl 0 rt e rt fl 0 -. Pl- Hi O:ö '1 C Hi i 3 :ö m i C 0...:ö rt 0 '1 rt i I lq :ö... rt

6 Medlemsmøte info Avd.SAS Den 10. juni ble det hldt medlemsmøte i avdelgen hvr spektørsaken, COD, g vertidssituasjnen var på agendaen. Av nevnte punkter var COD defitift saken det knyttet seg mest spenng til. Denne saken var under deba tt i ca. 3 timer hvr så gdt sm samtlige fremmøtte var på talerlisten. FØr avstemmg ble fretatt måtte OSLTC ved Rangvald Færgestad (teknisk sjef) avlegge en visi tt g svare på spørsmål vedrørende avtaleteksten. Spenngen var til å føle på da man avga stemmetegn i en av de mest kntversielle saker avdelgen har behandlet. Avtalen m COD ble vedtatt signert av et strt flertall g kmmentarene etterpå var at vårt frhandlgutvalg hadde nedlagt et enrmt arbeide sm burde gi resulta ter i fremtiden. En tg var det derimt gen uenighet m: Man hadde brutt et meget viktig prsilp i å avtalefeste adgang til pilt-chec. Når det gjaldt spektørene så var saken vedrørende dereslønnsfrhld ennå ikke avklaret. Vi avventer dm i en rettstvist sm faller 15.juni,hvr vidt denne gruppe' fra nevnte dat kan G-slw eller ikke. Gruppen Ønsker på denne måte å sette makt bak se Ønsker m egen ansienni tetsskala. Hva gjelder vertid så var det helt på det rene at lvens rammer fr dette i endel tilfeller var verskredet ved OSLTS-E. Hvedargumentet mt dette var at ved en avdelg med helkntuerlig skiftgang skulle man løse pblemet ved Økt bemanng. - Det ble vedtatt å la styret se nærmere på saken,hvis nødvendig knsultere arbeidtilsynet. MØtet hevet kl MØteleder 6.

7 r+ :i 0 r+ Hi H :i 0 r+ 0...'1 f- Z mzr+ i HiHiC t I- (! I-,.. CI rt QJ :i m Z Hi : c.-. O '1 CD f-. I -. 'T lq Hi : OCDl-O:öO f-. 0 '1 '1 i 01 :i ui :i 0 :i \S rt :l :ö0 r+ '1 CD... :i 0 :ö :: Ow. i CI f- c CD ui 01 CI :i r+ '1 CD Pl i Pl :ö i l- CD N:ö Hi l' CD :s CD 1-. t-. Ã.: Z :i :i r :i rr i O:l-' :i : r+ 0 r+ :l r+ : 3 CD CD :ö 0. I- :: 0 rt t. 0 r+ :ö 0 CI Z :i Pl '1 rrr+r+:l Hi f- f-.... Pl :ö '1 :ö 0. : r+ Pl :: I Eø.- ()'OHi Pl Pl 00 i., I ;J l-,. OJ ui w. rt 3l-r+CDHi CD w. i: OJ rt Ql OJ CD r+ rt... f-. '1 01 X r+ '1 r+... '1 à Pl. 01 CD 3 0 C Hi 0... f- C'O:ö f- CD '0 à 0 0 rt :3 w. r+3r+ 0 0 ui r+ f- ' i X Z. 0 '1 r+ C 0 r+... Hi... 0 i 3 '0 tj CD r+ Pl CD r+...0 lq 3 '0 CD f- 3 CD Pl 3 Hi 3 CD 0 r+ f-. à C i -: rt Hi CD. a OJl- OJt.;J CD... f- r+ ;J CD rt I- OJ 1-. I- c '0.0 -: ui rt 3 CD:ö OJ CD 0 (J l- OJ t. -= 1-. l- l- w. e l- Pl 0. f-. 0 C1 1-. ;:w. 1-. I- l- C CD f- m f- 0'10... :i Hi3':ö Pl à Hi... Pl :Ö 0 r+ r+uic OJi. (l w. :r l-o r+ r+ r+ '1 CD '1 S r f- r r+lql- 0 Pl '0 0 OI. 0 :ö H... r+,. 0 'T CD ' C ;i CD ''O:l:ö mr+f-hir+... CD C r+ 0 -.uir+hil-zhi:; Hir+ -:0 'Tl CD w. r+ 8' 5: '1 0 ; g... CD C 01 ui 3 :ö... tj r+ :ö r+ :ö r+..- l- f-. 0 CD r+ I: '1 f- CD r+.: :ö f-. rr c:i rtcd -CDPl 330.Pl f- CD r+ui r+ :3 I- rt I-,.. CD CD en 0. Hi 1- CD en Ul 0. Ul 0 :ö f-.:i '1 :i ', '1 rt -. r+... r+....,..,.. Hi I-,.. -: OJ Hi 'O HiO HiCDr+ci (l rt t 1-. l' rt 1-. l' OJ w. :ö '::ö :ö?ò. ui Hi Pl r+ Pl 0 Pl. CD r+... r+ :i r+cdf- 'rr i rt r+ tj '1 f- ' i C i à C I\ CD 1-. a. 00 rt I- CD CD 3 '1 '0 0 r+hi..- Hi CD : CD lq r+ CI. ui Pl m Hi CI :i CD f-. rr -. f-. f-. w. l' t. 0 0 '0 :i 3 C 0 :ö I- 1- CD r+ :ö ui... l- 0 I- UJ OJ i- t- 0 ;; t- is t- 3 rt 0 'i ui :i :l rrr+ r G 0 :ö :; ÃCDllQ '1 tr f- c :i '1 II :i. r+.v 0. CO CD a I- ri' l. 0 w. e: Ortl- ;i Hi..r+:lHiO... c r+ Pl, c 3 c lq 0 :; r+ f- r+ :; :ö CD -: vi 3 3 lq f- CD 3... CI 0... ui CD S r+ r+ r+ 0 f-?ò Hi t i. w... Hi j-'i-w. r+ rt -= QJ l- CD.l- r+ CD Pl. :i CD :ö rr f-. r+ CD..- : ui r+ '1 0 f-. ui '1 -: :i 0 CD '1 r+ 'T r+ en r+ CD CD '1 :i r+ f-. r+ CD r+ C 0'1 CD :i ui..- :l S... :i '1 '0 :i w à i CD r+ 0 r+ :i I- 1-. à C CI f- CI 3 we r+ N:l r+ C S -. rr :i tj CD :ö '1?ò f-.: c f- :l H Pl Pl '1 I- OJ :r 1-. l- 3 r+ CD : f- lq.. CD... i 3 Z '1... :ö r+...0 ::... 0.' '1 -: i 'T 0 :l I r+ f- Hi..- r+ i Hi lq... :ö 0 vi O CD '1 w.ui r+ lq I 'vã '1,. CD -: 3 :i Pl. i rt r+ r+ r+ '1 rt CI Pl. i i r+ r+ I i r+ ui I I '1 3 r+ :- --

8 : ;0 : M H en :0 en :; 3:,. Z =- II Eø.1l :0 rt C 0,.. 0' :i Pl... 0 l-ortc rr.:ö m w. rt rr 'i -. i- (D t- 0. CO jli: CO en... Pl. rt:ö Hi : - 0 Pl. en :... :öw.rt :öq, '1...0 ::g.'i2 :ö :ö H rt. 'i ;. :ö 1 ;...rt :öhi i... rt - rt I:ö Pl 0PlHi I w. 3'13 rt I '1 Q,... i... I C... i 1'i ui '1 ff CD l- rlw.... i- Z i rt i:ö en i I 3...:.0 en Pl '. Z Hi: Hi rrl rt Ul OJ ct 1-..: rt -' 1- a l- OJ l' 1-.LQ l' I-.;i Ul en... : 3 :öen rt Hi w.o'.0 0 :ö C 3 I- en i- e CD rt.w f-'i.... 0' :ö f- rt æ rt C... Ul 0 OJ 3 rt Hi rt I 0 rt H' =' i- f-. rt OJ :: rt 0 7i i- rt 0 :ö000:iu ll.rtiwwtih/-cdti'1 w CD 1- rt m OJ rt 1- rt i- 0. t1 l' rt l- rt Ort :i:: rthlrth':s rt l1 ' OJ :i CD I- 1- OJ Cl O,..C i- rt :: en rt \. :: rt (T 1-.cn rt OJOl CD (00.0 WOJ CD 0. rt rt,t CD i. ra I- I- Ul OJ l1 0. rt ui l1 w :i. II 0...w :ö 0...:ö.0 Hi :ö Hi :i Pl I- l' Ol li l1...pl:.:öo f- en Pl c'i '1 rr- Hi CD 'i OrtClrr... rr... C :ö f rt z...c... : rt CD :ö OuiOrtrt :i 0 'i 3 'irt 0 :ö :i 'i :ö rt. I - - i li I OJ I :i Q. Z 0,...0 :ö :ö... :ö :ö 3... Q, f- 0.. :3 ẇ. Ul... i:,.. 0. Ul 1-. Pl :ö 3 Pl.. f- z Z Pl.: : '1 I 0' en ri :... en Pl 0 '1. '1 rt r)?; 1i rs Ët: 'i 0 'irtcd fßrthi3'8. Cl rt (PPlHiO rtrt:ö. i. Ul l' :i. i-rtcon rt rto 'den aj.:g..:: ;. - :ö :ö Hi i: en i- I- t- 0 rt 'i rtft- t:hi. 8è3Rt: Pl. 0 c i i- O' 2Q, rt Ul l '1 Hi.0 rt w.... :ö Pl :i i Hi 3 3 :;Hi:ö C... 0 C '1 3 rtpl rt rt rt f-. 3 rt rt. Ul ll I- Ul c l1 0 c l' '1 rt m rt C33. O- Pl r1c Hi'i :rf- OJOPl O Irti Crt l--. rt... 3:örr rt r+ 1-. ' 0 en c w :: 1-. OJ 0 ti rt ui rt :ö ' Pl CD rt CD C... :ö rt rt ti CD I- Ul Ol t. rr ti l1... l1 w rt Pl... ;: c 0 0 rr rt:ö Ul.:ö c i m H' II,.. Ul ;: :i Pl... 0 :ö 3:rtcCl- H CD rt Z 3 ø f- 0 rt,.. '1,. rtpl.13- rt 0 I C c;:rto ' rt 0 :ö :ö I-. i llc 1-7i 3 - i

9 SAS COMMUTER OPERATION DEPART- MENT (COD) AVTALE MED NFO A VD SAS utver ljenettet i ganske strt antall, g det var derfr natur- INFO avd SAS' medlerner er spredt I ide lig avtalefrhandlger at frengen gikk i m spissen COD 'i halve i SAS året. i Det gjaldt sm j nå å har sikre pågått arbeids- det siste plassene fr disse medlernene, g I : g det terne tør være SAS-publikasjner kjent både fra aviser at I denne saken har si ttet langt ne. sluttet i Osl den 23.mai ved at NFO g SAS Nrge ble enig m et I Frhandlgene ble imidlertid av- anbefalt frsiag til avtaie, våre danske venner ngikk s avtale den 25.mai, mens det i Sverige ennå ikke er ppnådd nen enighet, ettersm dette der har vært gjenstand fr rdære tariffrhandlger (der har man en besternelse i tariffavtalen m at sjekk før avgang skal utføres av flytekniker - g denne vii arbeidsgiverne nå ha 'ernet). Avtalen nebærer at på stasjner der det p idag er flyteknikere, skal disse utføre PDI (Pre Departure Inspect), g ñår det blir snakk m å pprette nye stasjner eller endre bemanngen sm følge av COD-virksmhet, skal det frhandles OM stasjnens sammensetng. Dette er i tråd med den nye filsfi i SAS m s k hrisntalt samarbeid, så kanskje m nen år fner vi flyteknikere sm både gjør ladsheet, er ladmaster 0.1. i tillegg til å ta sjekken? Frøvrig nehider avtalen et sikkerhetsnett ved at mst hver 3. sjekk skal uføres av flytekniker. Avtalen ble vedtatt på ekstrardært medlemsmøte den 10. juni et histrisk vedtak. S. Hansen NUJ1-l! -- 9.

10 3 w. 3 CD l-.fd en ui 0 ui (f :ö 3 'O... :ö 'O:ö :i Pl rt rt Pl l- 3 rt 3 f-. C UJ a. l- i- Hl l- rt 1-. :: li... CD f-. en lq...:ö :ö l- :ö Hl'i CD 0 'i Pl... l- f- rt rt 1-. rt H... Z f-cd f- 0 CD :; H Ul H Z en ;. ;. :.: H l' l'.. 0- ;. Z H ;. ui,t W...Pl CD ø e t H en 0 Ul :; 0. 0.: rt '0 :1 c: :s I.. H :ö CD :ö '0 : :: 3 030Ul :ö l- f- rr 0 0 CD..0 rt G :ört :i ' OJ rt 0 'i en CD 3 : 0 en Pl... rt x l- CD 0. ui :ö Hi f- '0 rt l- 0 0 f- 0. t- CD I- 0 Pl :ö rt (). C 0 0 rt CD 1-,1-. CD 0 CD 0 :... 3 rt 0 :ö 3: C rt :ö'o :ö 3 c HlO f- - :ö... 'i rt 'i rt :: 'i.pl rt CDw. rt 'i :ö... ''i 3 Hl 'i f l- 'i H 'i 0 Hl CD CD G 'i rt Z t1 W 3 'i Ul i-.(d (':: : CD ' OJ... l- rt 'i... :ö Pl f- OCD CD - 0 rt rt rt 0 Pl rt:ö 0 0 en ::... rt :; 0. 'i rt rt :ö 33 :ö :ö... '0 f- rt i- I- f-. '0 Pl. u i-. CD rt H... f-o :i '0 f-... l- l- 3 rt 00. w. :i 'i rt 0 :ö Hi '0 CD Hl CD OJ(D 'i 0 Pl 0 '0 rr :ö. CD l en CD l- I 0 'i 3 ff 'i rt 0' rt l- CD 3 CD C rt rt 0 0 'i CD rt :ö CO -- CD H... () :ö 'i rt CD 00 :ö Pl 0 CD f-... :ö rr rt 0 C CD w.t- i l- Hl '0 CD CD... rt rt 0 :ö '0 't CD... 'i 3 :ö Pl C OJ 1- CD 3 :ö. '0 :ö '0 Pl rt :ö - G l- :ö 'i rt 0 f- O.w.. 'i CD l- rt rt.. :ö CD...3 en Hl Pl C Pl f-.0 Hl...CD i 0... f- OJ i-.l.. Hl 'i 0... rt.... i 't 3 0 rt:ö 0 I i I CD.0.0 O i 3 :ö 3 I H I rt I CD 0' 0 rt GlO '0 '0 'i -... rr rt f :ö :ö Pl rt... 3 Pl 'i.:ö... CD 3 0 CD C Pl I :ö 0 li I l' 1-. t (' en i CD... C i 3 CD. '0 Pl Pl i- ti I-:: c: en I- i- 0. I- 0 f- CD l tr... rt :: (1 II-- CD tr rt G i C '0... ' :ö Pl :ö 0 CD rt CD i- i- CD l. 3 Hi'O G rt 0 :ö 3 :ö rt f- :s i- (t...- CD CD f- :ö :ö CD:ö C... -: rt :ö -... :ö u. :ö rt CD CD rt... rt 0-.. Hi Pl 3 C :ö.... rt 00 'i :ö i uien 0 'i.rt - rt... NO' 1-3 :ö Pl' 010 OJ rt l' l' l CD CD.0.0 CD l- CD 0 CD 3 Pl rt CD ui rt 'i C. 'i 1- l' en = rt Cf G......CD CD CD f- rt f- rt f Hl C CD... '0 OJ :ö f- C C... - w.g ui CD ri CD en CD :ö l- :ö LJ. rt I- ui OJ. CD G f- 'i..:ö 3.0 l- 0' i: en i- LJ. CD CD CD rroof f- 'i = CD 3. ' 'i CD G C :ö Pl '0 i 'i I CD... 0 CD 3 rt rt en :ö... rt f- 'i... rt CD... rr OJOJ(D :: I- (l en Ul :: i- :: ui ?i rt rt '0 l- 'i Pl' f- f- (Ow.. i- rt CD rt - rt lq Hl3HiO 'i... Pl CD CD C 'i rt... 3 rt 'i rt Pl... z 'i 'i 'i 3 0 :ö CD f-i-. i- CD Hi Pl 'i... C f-. ;. :ö OJ i- w. OJ a. rt lq CD 0 rt... l- CD '0 l- 'i C l- rt en '0 : G Hi'O f- en 0 :ö 0 CD rt 'i ff f- 'i rt I en:ö 'i 0' l- 0 C... 3 Hl Q.i-.i-rt:r... 0 Pl CD 'i 'i - l- rr i f- 0 f- C 3 rt rt I

11 'l-0 p 0 0 :: w.... :ö C w. :ö 0 c l- I p =-c ;i -:- (T tr. tr. 0 0 p 0 p 3 'i p 0 = l-'i 0 Ort Ol- 30P 'H:ört P l- s. p ::N 'i0' P rt =p 'ip 0 l-p :ö 'i trp :ö 'il'... 3 OOOp :ö w. O O(I'iO 'icc00p 3.'i'i 'i. C tr 3 'i l 'i 'i OH : rr... 0 p p - l QC...(I C... ::(I (I tr en: c p _ 'io 0 ' 03 l-'i 'io 3 0 tr s 0 l- OP (I rr3. 3 O l-o 3... O C. cl-...(io NO p N'irtl- 3p. 'i0 OP '-i '... N c 3 c... p p p C 0 0 :ö'i I I 0 Ol II 'i 3 - i 10 :: rr l-'i en rt C l- l H p p 'i: :: p :ö l- :ö S pilp :... :ö l-- H _ 2 l- tr 0? 3 l- : l- l- Oen l- ::S :öo :ö Ol-m 0P 3'C P Ol- :ö, 3U1tr : :ö P...3 :ö ' rt-:ö 0 U1tr P 3c C 3 'i ' pi3 i i '13 -i 3... p 3 Zl-tr 3. ' l-o p p rr. l-l: : l- ::'i 0 C rt 0 0 (I zp c 30H P O3 P 03z rt : t 3 g t g C:ö g g: 0 g g 0. Z I: en -. 0 C...0 C rt ØH.c:ö H l-03 tr 0 C l- l-o 0 0 l-'i 0 p OZ P l-z'io- OOOH : H... : I: -C.p Op N 3 'io: c p 'ienl- ::'i. - : Htr03 O rt C cl: NP O Ó t; - 0 8' g p ii' 2 rt 0 ': g.?'. :: 'tl.:;š 'g 5. ::C:g :l- g: g:2 tr 'g t rt - tr. tr 5..gc:::e.l-. l- 1O: p 'C:.g. gó.2rr 'irtc :t3: 3 O(TP Oen ct p c. 00 P 3 (I.30P c- en p tr 0...'00 p 'i:;'i : c P. Ol-.P C l- l- 03 0'i P. rt 30H c :ö O03 IZI ' i l-i c I I I i I I :ö p c :ötr- tr 0 :ö 0 l-... 'i l-ocalo tr rt p 0 :ö :ö:. :ö - 0 :ö O:ö l-l- 0 C ' : c l- rt p _ 3 :öp m:ört s p :ö 'i -:ö (I s :öl- :ö =l- 'i :öp pip :ö 'i p tr - :ö rt3rt =Ol.3:ö rtp S Alpi :ö:ö p pi...:öp p 33:ö3... rt3 rrp... : p C-, I:... CO :ö,p :öc 3' -i :ö...rt - p i l- 0 l- 3 l- p...l-: O 00 -p ::;:1i pi...g 00 g ê l- enl-p 0 l :ö w. en OJ S3 p O(T : H I I - 3rt :ö : p :öo I: - ; ()...w 2' 'g.'c' l- I I. 'i... I I I

12 FØlgende reslusjn ble så vedtatt (carried unanimusly) av det australske frbundet: This Cnference recmmends that the Federal Executives carries ut the necessary vestiga t and negtiats with the aim f frmg an Internatal bdy t ptect ARB (UK) and DCA Aircraft Matenance Engeer licences. All liasn is t be carried ut n an dustrial and technical basis and this liasn is t be expanded t ther areas when and as required. Dette var frhistrien g pptakten til AEI. I The Australian Fancial Review, tirsdag ll.januar 1972, kan man bl. a lese følgende i artikkelen The LAME get tgether: The Australian ambits fr the new ternatal bdy g a lng way past the self-terest f a craft un gupg. They see the external licensg system as a majr factr airle safety and feel it shuld be applied wrldwide the terest f aviat. The Australians als see the terna tal LAME's as havg the status t be represented n the UN-backed INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION as, fr s tance, pi lts are thugh the pwerful Internatal Federat f Airles Pilts Assciat, f which Australia's MAP is a member. I samme avis 3 dager senere, fra artikkelen Air Safety mastay f un strength fremgår bi. a. følgende: Air Safety, cupled with dustrial strength, is the pilttype frmula the new Aircraft Engeers Internatal sees as the style fr its wrldwide lk-up f skilled aircraft gund enaeers. Og lengre nede i artikkelen: Aircraft Engeers Internatal, representg gund engeers Australia, Brita,, India and (passively) New Zealand, has been frmed at Australian itiative and will be head-quartered Sydney. Denne pressemtalen avstedkm febrilsk teleksaktivitet mellm lata 's kntr i ntreal g se flk i QUANTAS bl. a - mn visste ikke hvem sm st bak denne utfrdrende nyskapng sm hvedsaklig var blitt dannet fr å stikke kjepper i lata's hjul. Fra denne teleks-vekslg kan man se at bekymrgen var str, g at nødvendige mttil tak måtte tas. Takket være i første rekke herrene Allan Baes (frmann ALAE) g D.G. Cleman (generalsekretær i ALAEA) kan vi vel si at med dette itiativ var det første steq til ternasjnal bbyggg'mellm flyteknikere tatt, g hvrdan frtsettelsen ble, skal vi kmme tilbake med i neste nr : S. Hansen KYAR ANN Ou AlU /Cøl.U. /2.

13 Mange Ctnesten-ulykker fr fly: Menneskelig svikl er hvedårsaken (IP) Hvnr ppstår ',estenulykker)) i Oytrafikken? 1984 ble litt av et rekrdår, med én ((ubehagelig)) Oy-hendelse praktisk lalt hver måned.. Samferdselsmister J.J. Jacbsen vii heldigvs gjøre ne: - I departementet har vi nå tatt pp spørsmålet m endrg i Kgl. reslusjn av , i retng av utvidet mandat fr Flyhavarikmmisjnen. Dermed vii den gså kunne granske ((nestenulykker)). Uhell sm ikke gir persnskade, undersøkes nemlig i dag av Luftfartsverket alene. Mange av nesten-ulykkene sky Ides menneskelig svikt. 0kt pplærg vii åpenbart kunne bedre frhldene. Av Anna Victria Heiberg Vi har grvei i arkivbunken fr.neslen.ulykkene. i SAS fr sisl år. Slre g små uhell sm flge av leknisk g menneskelig svikl synes å frekmme ievnlig, på bakken eller i luften. Ingen passasierer har imidlertid lidd nen verlasl, brtselt fra å fne seg i tildels langvarige frskelser. Aret 1984 ble ikke gammell, (28. februar) fr en skremmende meldg fra Kennedy.Oyplassen New Yrk nadde ss: DCIO.Oyel.Haakn Vikg. går n fr landg med haslighel380 km/l ml nrmalt ca 300 km/l. g lar bakken 1500 meler ne på banen. Bremselengden blir fr krt g Oyel havner i vannet. De 163 passasierene kmmer seg i land med gummibåier eller ved egen hjejp. Ingen blir heldigvis skadet. Den aulmaiiske hasiigheisregulairen hadde tidligere samme dag gill gale signaler ved noyvng til Garder. men. Ved avgang fra Kennedy.Oyplassen i New Yrk, 9. iuni, mister iumbiei.,huge Vikg. ell av se 16 hved. hiul Flyel frtseie kevel sm nr-( malt iii Kbenhavn med 360 passasierer g en besetng pa 18. Landg skier ulen nevneverdige pblemer. Et DC9-0y frviller seg 19. iuni n på gal rullebane fr avgang fra Frne. bu. Grunnen ppgis å være dårlig pp. merkg g mangjende bakkeradar fr hielp i lell iake. EI ljc9.0y pa vci mt Canada fra Gardermen synker ned i asfallen g blir sillende fast. Flyveren har i bed m å freta 180'.svg i utkant av banen, g knllllårnel gir ham lv, Fellet mangler imidlertid belng under asfalten g kan ikke bære el Oy med 158 passasierer. Flyet får nye hiul g frtseiter nesle dag. T DC9.0y på Arlanda Oyplass, del ene på vei Iii Malm, g del andre til Osl. unngår såvidi å kllidere 18. august. Osl.Oyels pilt tar feil g havner på gal laks.bane. Han hlder på å rulle ul pa slaribanen, men ser Malmflyet sm er iferd med å lelle like ved. Grunnen til.nesien-ulykken. ppgis å være frsiyrrelser i cckpiten g dår. lig ppmerkg på Arlanda flyplass. Over Nesdden 25. august mtes el tungl laslel Beg 727-fly fra Iceland. air g el DC9.0y fra SAS mtrenl 800 meler fra hverandre. Sikkerhetsavslanden ligger på ålle kilmeler. Grunnen ppgis.iii dårlig krderg mellm tårn g bakkeknlll Et Oy fra Nrvg g el fra Busy Bee (chartel av SAS) mler hverandre 6. nvember langl under sikkerhelsmar. gen i luften mellm Haugesund g Bergen. EI SAS DC8-fly på vei fra Kben. havn til Pakislan mler el svjetisk TU-Oy 2. desember ver Mskva så nær al Oyel begynner å risle. Svjeliske lufúartmyndigheter ppgir avstanden Iii ålle kilmeler på det nærmesle. mens SAS-Oyverne sier 10 kilmeler. Like fr landg pa Kastrup Oyplass 15. desember tennes varsellyset fr nesehjulel i el Busy Bee Fkker Friends. hip.oy, chartrei av SAS, men alt viser seg å være i rden. Ei Beg 747-0y på vei iii Ls Angeles fra Kaslrup 16. desember må nd. lande på Spkane Oyplass Washg. In frdi varsellyset fr brann i eilaste. m lennes. Men del hele er en teknisk feil i alarmsysiemet. Et fullt Busy Bee's Fkker Friendship.Oy. chartel av SAS. leiter fra Fr. nebu ml Gtebrg men må gå ned igien frdi nesehiu!et ikke går n etter start, 4. januar i 985. Hjulel har vridd seg ml høyre, men retter seg pp under landgen. Et DC9-0y fra SAS g el Beg 737. Oy.fra Braathens SAFE kmer på kllisskurs 11. januar på Stavangcr Lufthavn - Sla. SAS-Oyel skal ta av mt Glasgw samlidig sm Braathens Oy krysser ban en under iaksg fr slart. Dermed må DC9.0yet med 28 passasierer slanse med 400 meters marg. Bcg-Oyei har 78 passa. sjcrer.. - :: '- 13.

14 . p..... CD C :: rr :: C 0 'i :3 C... 'ö :: OJ ti rt 0. CD 'i... 'ör 'i... 0 p rl 1-. :: 0 ui em i 0.. -i -i 'i 30.. C. rl ' - tq... i: f- rl OOOH......rl N 3 rl 0. Z 1- a 0. w rl... rl... p l-...tr t rl rl rl (' CD CD. 'i rihioj Hi 0. Ul 1- t- 0' 1-- l-... CD... en rt l l- n '0 m rl C en rt 'i rl P f-c. 0 0 rl...0 'i 'i i: C... CD l l- 10 CD C p f- :: rl rl rl CD rl... cr.q 0 rl 0 rl rl C cop p I 'V rt :: - 'i rl 00 : ::.. : :i z : Ø C :i H 00 C (f l :; c H H X 0.. Z Ø H Z H I: t?: C f-... 'ö '0 rl..... 'i p c. l : ::.;... l p rl rr... i 0 t- 3: : U1 0 p... :3 0 -W.'ö l- ::. c X X rt c..... Q. 0 X rl rl H:::: 1- Ul. rl H (' rn 0. m. n C 0 :r :r en CD CD :: l- ::i: p 'i f- 'i 'i C..HOlO' 'i CrlIC. p 'i 'i f- C 0 rl cr.... cr f- rl 0 0 l-. CD 1-- Ul cr rl 0 P l :ö rl.. 0 f- C rt X c'rl3 1--(1;: w OJ -3 d : ' f- 'i... a x i I I rr rl c. rl tq :... C x :: l- 0 :J 0 l- ( :: l- rt.. l rl'irx P C :3 C P 0 rl... rl 00.. C... C C cr i I z H en : H Z H Z...'0 rn :... l- 0 rl f-.... rl l 0 3 f- rr i: P... 0 I- ( t- Ii 1-,1-. l- OJ OJ... rl 0 0 H' :: 1-.,. x C 0 rl rl 0 p rr CD l- I- 'öl-l-... rl 0 U1 :3 1-- Ul OJ 'i a.. C'ötQ:: rr rl - - rl 0 en l-cd OJ 'i H rl 'i rl rt..- 'ö l rn. 0 C f-. :: l' rt Ul rt Hi rl.rrl.. rl 'i 0 rl i: C C r 0. I- 1-. OJ CD l' C. i- ( CO rl.... :3 rlrl C rl '0 :: rl rl p... 'i rl rl 0 '0 rl 0 C... rr'örl I. i rr('..r...'ip ::... p :: i- OJ 'i :: 'i c:.. c: Ul CD (' rl rr. C 0... rn... rr '0 ( OJ:::: () rt i- Ul a.'i :: tqp. rn.q 'i 0 0 C'i p rr 'i... rr'i rl 0 rl CD ( OJ I--:: OJ OJ CD 0 c: :r OJ l- I- t Ii :: t- p.o'i3 rl C :: 0. 'rl O'öp rl p O'ö..'ö C rt C 0. l- l-:r 'i :r CD n 1-. UlUlrtCD OJ rt::n p rl... rn 'i OO'i rl C 0 tr rt... tq... 0 rl,inr... rl p rl rl I 0. C - p l1 (f J I ;: -:: 0: c: :: :: ;; ;õ ; ;; õ 0- :; :: C rl..'i rl C : O'i rlrl p p rl 0 0 'i p f :ö rl :ö p C rr. tr.q c C.... rl.q 0 p 0 :ö'i C C rl rl rl 0 ; CD ( OJ 1' i- rt 'ö... p rl 3Crlrl rltq en..... f- 0' mult-hhlimci-ojcd i- Hl ti 1- rt l- CD ui 'i.rlc OCD 'i C... C en i I tq 0 rl I p... :3 :ö 'i rr ::..fi 'i... 0 'i 0 C en rl. 0 CD. rl CD rl CD - l- 'i rl rl :; / OJ 1-. H' 0 :: OJ OJ I- rt t. CD a U) f-30 :: 'ö C... 0 C en C '0 rl CD... l-... l-. 3 rl rl p Crlp rl l-: f- '0 p rl rr C rt rn 'i 30 p rl rl... 0 rr C :3CD :ö'i.rlo. 0 'örlcdc... f-. rl :ö... rl 3 l 'ö... 0 rl :ö (' p p. rl:: - rl. rr 0 rn p CD 'öcdf- rl I C rr i.. l-

15 ... en 'i OJ'CD m : 0 f- CD 0 3 l- :ö G G '0 w. :ö rt G 3 CD 0'i :ö CD '0 'i 0 Z ri 0 '0 'i I z w. 1-- t l- 'i CD :.. Ul. : Hl Ul rrf-rtcui 3rTO'OPl f- CD l-lj. CD 1-. i- 0. :r,. fi rt CD rt :i t:ö 'O OrT f-,03 rt rt 3l-3CDOOHl :örr3'irr 'i 'i Pl f- :ö OC'O : ;': CD rt... rt rn rt Hl l- l' I- :i,.. rt- O.:ö ZHl CD'Ø...0 rt 3 'O'l:rT.CD.. CD ff:ö rt rt. :... l-rto... C 3lOentO tr... 3 Pl rto ui t rt CD CD ;iw. c. rt I G i Ort HrTOZ :: CD H N en :: 1-0. H Z Z en 'i rt 0 en CD rt I 'i l- 0 rt CD 3 C rt :: OJ i- 1- Ul rt t ti ui 3 (J LJ. rt f-. 3 Z rt 0... I- CD CD 0 0 QJ:S X l- :ö rt f-': '- (' (l i- H 3 ;3 I- toz 3()Ø3 rt Pl ui Hi rr :ö l- I: rt... G CD H 0 rt l- rt l-z ø'i 3 :: CD 3 'i 0': 0' rt timh :ö Z : 3:0OJ :ö 'i w. ø ø i rt 0 f- : en 3 en li I OJ CD Ul l' Ul ;. : '0 C z :: ls.. tl en ;. ;. :: :2a= -= :2 G' -lj_ Z CD rt rt 0 'i rt rt rt CD.: H '0 Z OJ.. CD OJ :J ci.: ff f- l- rt C rt:ö 'i rt CD en rn... rt 'i rt Hl f- G...:ö 3 CD ui :r.., 0. rt... tr Pl - G... :ö '-. ti a 1-. I '00l-...: 0 rtenz '0 : rt m.: ff.hi i H 'i G:ö Z... rt 0' : ø :: OJ (...H... :ö :ö 0 CD :ö - :i CD H 0 CD I: rt O'i rt W l' i- CD i-.t Hl.. OJ t 0.. rt.0 X CD c: OJl 'OO' en OJ... en rt ff :ört Z C...'i CD 0 CD.0 Hl... 0 :ö rt...z 0 Pl 0 x rt rt....: H' I- H 7\ i-i- Z OJ ø... f-.0 rt I-.w:: 'i 3 C 0' rt C rt i... lq w. 0 'O... '0 w. l' OJ Pl i.0 HiZ'O H 0 l- l- :ö i- ui 1- lq f- 0 '0 rt CD 1- Nln :ö u. 0 ui'i :ö '1 rt,..... CD i- rt c C CD rt... rt 0 CD rr rt l- 0 CD Pl i f- i rt'i rt l- 'i 0 'i i. WHl 'i I

16 FLYTEKNIKERENS ERFARINGS- OG KUNNSKAPSNIVA - BRUSH-UP KURS. Et av de aller første punkt NFO satset på å få n i s første, selvstendige tariffavtale - FLYTEKNIKEROVERENSKOMSTEN - var bestemmelser m at flyteknikerens erfargs- g kunnskapsnivå skal søkes ppretthldt ved hjelp av Brush-Up kurser, JObbtreng. 1 Fr å vise betydngen av denne bestemmelse, vi 1 vi her vise en grafisk fremstillg ver glemsel, nlærg, verlærg g repetisjn. Av disse kurver fremgår det hel t klart at avsluttes nlærgen når man akkurat passerer den såkalte repduksjnsterskel, går man direkte ver i glemselsfasen. Vi vet aile at når man pas serer luftfartsmyndighetenes tester ved typekurs, er det kunnskapsnivå sm der kreves, myndighetenes mimumskrav fr å utstede sertifikat. Dette mimums kunnskapsnivå frlates så g si Øyeblikkelig, da glemselens slør fr de aller fleste av ss lett legger seg straks eksamen er passert. I terien er da aile dagens flyteknikere underkvalifisert i henhld til myndiglietskravene - g hlder ikke den standard sm er vedtatt sm et mimum her i landet. Fullt så ille er det vel ikke, men det går tydelig frem av vedlagte ppstillg, at dersm man Ønsker å ligge ver denne repduksjnsterskel, er det nødvendig med en viss verlærg ved selve typekursene, dernest er det hel t avgjørende at repetisjn tar til uten alt fr lagt avbrekk, g at det siden repeteres regelmessig. Denne repetisj0 sm skal hjelpe ss å ppretthc:de vårt erfargsg kunnskapsn ivá, skal altså i henhid til tar: ffavtalens besternelser skje i frm av Brush- Up kurser, Jb- rag 0.1. Hvr mange kan med hånden på hjerte si at man i sitt selskap etterlever såvel myndighetenes sm tariffavtalens tensjner? Inntil vi kan verbevise våre myndigheter m at regelmessig brush-up g etterutdanng må kmme sm et myndighetskrav til hele bransjen - er det av største betydng at vi ved hjelp av tariffbesternelser 0.1. kan ppretthlde det nivå sm her må kreves. Dagens bestemmelser er kanskj e ikke gde nk, men de enkel te avdelger bør satse sterkt på å få gjennmslg fr et rdnet g regelmessig ppfølggssystem. Det stilles idag spørsmål m flyteknikerens fremtidige berettigelse i nåværende frm, g faller vi tilbake rent faglig, må j slike spørsmål sies å være berettiget. A stå på stedet hvil, er ikke bare farlig fr helsa, men gså farlig fr hele vår fremtid : It StUS Šlã Ii Ca he AaZMd(J t / IJ IIi ttw 1(ll. S. Hansen /6.

17 ;, C 2Z rn A :i 1J -l N?' li C 22 CI :p '0 ::!!-:..5 c C; n E. ;''3Pa äg;oq ::5 ;, g :: g.. 0. =.. ni a. s' '. :r :s -::-' _ :: '0 :: 2.3OQ, :- :: :: :-ti? ::, :; :i ; e = (S :i :: t - :i 2: C'.. C Z Z (I i: '.. C ZZ (I i: 1J.. :;. St g !t r: 5 S =i;:ff5a: ñ.c Ø):: _ :: -g n ;; n n en 0 r. :.. :r :: 2 ö S' Q. 3 :: S 6:c.;V;l.c;;Q.' ;E; n'cc!f!!';... =ïê6:5!i.g;: Q..cñn QØ)2i.. :: 3 a :: :. :: -!!=.la'o _ g-q.!iiffl :r rë UlQ::g ns:-z ë:!tq.q. Pr ã-. 'E. f! c: ti ci :: 5.:.!:=.. (I c. :. :-ff..!!; 33n g:g 5' C 99ig ;Gg:g i C t: ;. OQ e: g fi ê Ø).. g, ñ..' Š-!' :: (n e. (n c- 0.' C i li E :i, ñ :: 0. c.-i n n n ë:gr.. ;; rf n n '0 fi: 0 n p: '.;: l óq :::;' :T cr :: ni 3-gñ?F- s: e ::.. OQ Z ii!l., i ê' n ni a ;. : :: 0., if,. - g 0. _ g Q :: 5'!f ff 0. ê : ' ê -:-

18 I veilzi g l:i 1m i't /0 -l 0 mlc - :i I I,, el., I i I 0 :i I en I I I. I en L I I i- 0 ' i i I c: miz '0 I I i I I en ' i en 2. ;:. ;- 'E. 3 ri t\ Vi ñ t\. å' 0 li. ::. tv!1 ;.. '.. ' ',,,-, I,,, :0 - z, J i: -,, 3 - I, I I.. I,,.. ;i :i t\ t... n.; :i..: 3=Rl _. :i S.avi..g;- fffje: e;..::re:o- n:3. -c n 2li: -i-i lê; Qf;; 0ñ!!2 n &êfj 0 g 1 f! ':. ff S' ê. -gñ en 3 E: c. 8.3r;g n5. ng- ñ :3.. 0C ff gi å. ::. å3. ;i C 3,... B.ê; 0-0 :: 0- n n-ff e: c == :i l. n E: r C n!' S'. c2 cli n =' 'S.. t; n 0C C.. Õ :: 'g:r&en.s!! n.. ::ï n Ö:é: n 5Q.3 I ê- S :i c2 (' g.3 g.g.8. ;; S' S'.3'8 2:3:r!!.. 3 :: ::,' ff 0. _. 9f!g cs ;; 3 :r Q 0. ::. i: ; :r S fl a. Q OQ õ' '& ê- ;; C c ;: en VI 2:. g-!=.. c :i 8. a c. ng;- ê- ii 3 0. S' 3g= S' c.. t1_.. II ;t :E. -ö i-.. g..? Š 3&.en ::. 3 g.. fj (i n c.:- i: 0. fj i: i: a-l-ñ3. E g!! 7 à:g tj i ; 2. g - ê- :.!!. -. C VI 0' == - :. _ t.ii 3a gt) 3,O æ!! '!i :3. m ::. g..-g Vlrê.: Q-!!õs. 9-.?g-g. -.00

19 c _-- \'..,...._ '....._ _.. Dest høyere grad av verlærg du tar deg tid til, desi mer av s ffet vii du altså sikre ml glemsel. Hvr lang tid du bør benyite iii verlærg, avhenger av stffets vanskelighets. grad, g hvr delaljerl det vii være nødvendig å huske del. Ved tungt siff må du regne pptil 80% verlærg, mens ved lell stff vii kunne være nk. D. Repetisjn Ved å repei ere eller at en iid er gåll, vii du kunne brge det stffet du er i ferd med å glemme, ver repduksjnsterskclcn på nyii... ' Det er da vikiig at du ikke venter fr lenge med førse gangs repetisjn, fr ellers vii du ha glemi så megel al del vii la frhldsvis tang iid å gjenppfriske siffel _._---- Når du har repelert, vii del gå frhldsvis lang tid før du igjen glemmer (glemselskurven flater UO)). Du kan derfr vente lenger iii du repelerer nesle gang. Ved hjelp av gjeniane repeiisjner vii du kunne silcre deg al ali slffel vii frbli i mnei (ver repduksjnsierskelen). /'1.

20 Z -.Iì , l :: 3 e Pl. 'V OJ rt u e ' :: :ö '1 -. :ö rt i HiHi i Z i :ö:ö rt rt rt Pl '1... rt Pl i rt :ö. -. i :ö C rr... :ö i c 0. 0 w. l- rt... 0 w. Hi tr e i... C rt Hi '1 Pl C1 rt rt rt Hi rtrt lq i OJ... rt rt 3 lq rt m C :ö w.....:ö rt... Pl rt 3 3 C' u :ö rt 'i i..rtrtc C rt rt Pl 'i rt u :ölq Hi.i rtrt c 3Pl w.lq.. rt 'iu3rtertii pi 0 rr i Ortrt rt tr rt C Hi lqrt. - Rl 0... Pl..... rt 3.i 3 := lq Hi3 w. 0l-Pl30 Hi :ö.. e rtrt 3:örte3 l- :. ccrtrtil-rt 3OrtC Ortl-rt rt 'i :ö : trlq rt 3:ö i 0 w. rt... '1 0 3 :ö 3 lq 0 w. rt rt.... rt..l-rtl-rt rt rte rt.. m rte Hi 3 Rl lq3 --ipl. rt 03Pli lq Hi :ö rt rt m c Hi 0 Hi i lq rt l-:ö Hi C1 i:öe u3 i 3..iHii i i Pl rt i..:ö :ö i i rt lqlq l-l- '1 m i C :ö Hi Pl rt rt e... lq rt c, rt rt i e i rt rt Hi 3 Hi... rr...rtl-rto. WrtUlS:l' Irtl'tnO rt rt rtim3 m:öhi Plw. :: en en rt f OJ t- OJ - lq rthi;: 3 rt c 1-- i. tv CD 1' rt rt rt 1' CD Hiirt c. rt. l- en ' r- rt rt en l' ai Pl.lQ c ;: rt OJ Ul (1 rt i. 13:: Ul t C1l- rt : 0 C...Hi lq 3iPl. Ol- rt 1-,1-. i- :ö' rt....hi Pl :: c. rt OJ :: :s OJQ t1.c I- rt Pl.rtHi 30CrtC 00i... 0 Pl Hi :ö 0..'1... rt -0 lq i lqrt 3 :ö 0 m rt... Pl.. I... rt rtii-.'q..l- 1- :: I w l'rt lq -. I' t\ 1-.,. t 1-.. :. :.. ;. c :q S s ; (' ù- r. h-. ò- h' i: tt ;:('iòk ;; &: ': Ò. I ls;: c. i',. s c) ;: t; ROR,.,. 2;s t... I ì. ;.. h-. n...! r' M- RlS13 t t ;! R13 ;ii c ;; ;:.. :.,.. 3: A R I. Ò,. a- :. : II-' T T ai,;i,, ;ir- ri.,., r-. ri c: '-., ;i ai i ri.. ẉ.0 3: ;i r- ;i ri., 0 ;iri ''' ri.,., r- - ;i ri ''' ;i.,., ri I 0. Ò 0 I ;; Ò c I $;' g:,., I t s:;: P.. :....s.g t 0. 0 : ;; s. :.,. Ò. : :,,. ts R,. AR t ti. ; : s ri ri., T r- ;i ri., ri., T ;i., ;i ù- -i ( : C (i.:2 ; 2: r: 0 s:... s: C t;. c :. : I ;;Ò'''a-('I' s: (' r' t ;; 1-. : s Ò 15 6,..! Ò. 0. rs ( ( R \: s:.. 0' R t;. 0 C. c r. l' R i:i: :rrò(' t 1,. s r= ò- i: $:0 (' t.(iòt(. I :,. :.,. AlQ 0 A( r- k C ('0... Ñ Rs: N- ti. g I : ;. A M- s: h- s:. k ai.,. Ëi ; '7 ': s. r s. s -. r- r-. L.. r- r-

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_ ( (.' MEDLEMSBLD FOR NFO, ORGNISSJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. V INNOLDET: R. - 8 Ptst d dglt d ts scl csqcs th l dsty_ BOEING -767 Nytt fly tl flymkkel d Sg Vdgåd Skl_ URUM -t ytt OB0L? bl

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73

Detaljer

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt.

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt. Prsjekt: Afghanistan Samfunnsfag (del 1) Slørdebatten, frdmmer g fremmedfrykt. Hensikten med dette undervisningspplegget er at du skal lære å kjenne igjen frskjellige varianter av muslimske slør få innsikt

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009 NNU Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Institutt fr materialteknlgi M4112 KJEMI LØSNINGSFORSLAG IL ØVING NR. 7, HØS 2009 OPPGAVE 1 a) Energi kan ikke frsvinne

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Oppgave 1 a) Løs andregradslikningen med fullstendige kvadraters metde. En gutt står på en brygge.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Em n e kode: LV 207 B. -j". Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne

Em n e kode: LV 207 B. -j. Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne ! Antall G høgsklen i sl I Byggskader g rehabilitering IG;ru ppe{r} : 3 BK Eksamensppgaven II Antall sider (inkl I består av: Tillatte hjelpemidler: I r frsiden): b c I Em n e kode: LV 207 B j" Dat: 114122004

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo ASKIM IDRETTSFORENING ÅnsMøTE TRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19. SAKLISTE 1. Gdkjenne de stemmeberettigede SKANSEHYTTA 2. Gdkjenne innkallingen, saksliste g frretningsrden 3. Velge dirigenter, sekretærer samt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KMMUE 09/9782 I I Arki JuralpstID: sakid.: 0912633 I Saksbehandler: Frde Raskjell Sluttbehandlede edtaksinstans: Kunestye Sak nr.: 082/09 DRIFTSUT ALG Dat: 25.11.29 ELDRERÅDET 26.11.29

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

Versjon: 1.0. i HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. nedlegging av Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0. i HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. nedlegging av Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1.0 i HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av nedlegging av Nevrhjemmet Rehabiliteringssenter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: i s HELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE:... Bakgrunn fr risikvurderingen...3

Detaljer