D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl"

Transkript

1 l. D M A ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

2 W..OCJUl tw..oi...o\u1 tw z Z H H I 00 Z Z t\nn... I w 0 0 en m z : 3: : 3: 0 Z Z :0 en w tr:ö- :: 'i 0 tt C' 0 0 H c :O HO:EO;: 00 C' C'.: :ö... en Pl S rt t rt :: H :: (( O Pl 'i en rr i Z... rt Pl HiCø:ö I:'' & 00 f- '0 '1 - - :ö C' rt I: C... en \0 C... : :ö :ö en C' H en: 0, H 3 'i :ö 'i rt & :ört O\OOZ ::... 'i :: C' : 0. X... :ö f-o :ö 0... f- 'i :ö... rt 3 rt Hi rt,. I- 1-- rt Hl 1- ' rt rr 0 & Pl. f- en trpl. '0 w. rt:öcrt'i Pl. 3 & \0 CD S I- rt OJ OJ rt Hi 'i G 00 rt :ö0 3 0 rt :ö w. '0. rt 0 3 'i rt :ö rt rt C -... c... 0 rr Hi rr :ö rt 'i rr 03'O... 'i Pl. en3 :ö - 'i. rt rt S C' :: - l- rt enm::en :: m:::i H.V OJ. rt 3 Ol(( 1-1-.(0 ;H: RlO Z Hi3 H en Pl :ö0...0 ZrT 0 Pl ll l- 0 en c 0;0 rt :: '1 \0 :: Pl ::. OrTrT H :ö... 0 CD OJ (J en rt :;..- rt 'i 0 :: :ö H O:: e- ZI: w. ø en Z 0 rr... 0 C : Z Pl :: :ö en en 0 : - c Pl Z :ö rt e.... '0. S OJ ;:m ui Z:::'l g g g i; eê... tr 3 g.2 3 ;

3 IE nta LIT AET -is. Frmann Erik Thndsen SAS OSLTS-E/ Ear AAs v Drammen Nestfrmann Helge Hansen FOF OSLTA-R L. 59 Hyllveien Tranby Sekretær Mrten Arnesen SAS OSLTS-E/ BjØrkealleen Grua Kasserer Dag Langeland FOF OSLTA-M Juterudåsen 5b Slependen NFOsekr. Rl f Dybwad Braathens SAFE TRD Ugleveien Stjørdal Styremedl. Kjell Naas Braa thens SAFE SVG II Sande Terasse 4050 Sla ds. Jan Langeb Braathens SAFE SVG 04 65IOII Sandemyra i Sla ds. Arvid Rsenberg Braathens SAFE OSL Brynsveien IO 4 I352 Klsås 02 I32985 ds. Egil HØstaker FOF Nedre Leslia I Lier I8 ds. BjØrn Nrdli Sterlg Airways GEN Beverveien Nannestad ds. Trygve Tessem lviderøe BOO 08r L.2II RØnvikveien BdØ ds. Reidar Jhansen Widerøe BOO 08r Myrullveien MØrkved 08r ds. Jan Henriksen SAS BGOOM L.7726 Skaret Knarrevik 05 33r6; 2 ds. Egil FØrrisdal SI\S OSLTS-E/ SØrumlia Lier

4 FORMANNEN HAR ORDE Etter nylig retur ira Stckhlm etter endt DC-8 sertifikatkurs kunne man tenke seg en myk vergang til nrmalt gjenge, men dengang ei. Man trer rett n i en arbeidsrettsak i SAS vedrørende spektørene g berammede sentrale frhandlger etter lkalt brudd i lønnsfrhandlger.i Braathen,det går i høygear. Etter m ppfattng er det mye sm taler fr en ht sumer g...tiøst nen vårt mråde. vi ble av vår mtpart feid n under det generelle våppgj øret, ved lkalppg j Ørene deiimt har vi mere å hente, så vidt vites er gen av selskapene plaget av meget dårlig Øknmi. Videre er det å bemerke at vår ærede mtpart NAF ikke kmmer til å gi ved dørene,man kan registrere en strarnere lje. Det faktum at srneren i hvertfall skulle være ver ss i følge kalenderen bør kalle aile medlerner til en avslappende peride i trygg frvissng m at høstens pblemer ikke frsvner av den grunn. La ss stille uthvilte til høstffensiven. GOD SOMMER Erik Thndsen Lf.

5 z rt :: :ö rt e Z... C: 0....O... '1 0 i rt O.. = C '1 0 rt '1 rt :ö rt :ö... rr... Pl =... lql-3 i rt C w... rt ui rte rt '1 -. ui rtrt rt HiC...3. i 3 :ö 3 rt Pl i rt rt CD rt w. 3 = e 3 Hi rt :ö... rt C 'i ::z rr: H rtuicrtrt Hirtel-i rt 0 Pl 3... w. rtlq :ört 0 irr C1 Hi Pl = '1..:örtrr. C1 ' rt rt i i 3 '1....rt rt :ö i = rt 0... rt rt c:.. Pl '1 Hi =... ' l-o 3 rt..pi :öc1rte pic rtrt = i... rt i w. e ertrt..rt:ö rtrt rt Hirt3rt 0i0 :örr PlrtPl t1 rtcnx'm::i-id 1-. i rtl-:: i 0. rt 0... rt PlHiPl rt rt 3 3 l- i rt i i rrrrz.. c: HiZ C1c:enen a 1-. l- l' 1-. rt c OJ l' OJ 0 (10 rt c 1-- rt Ol I rt l- 1' l' l' i. 1-- cn c rt:ö :ö..rt irt3 rt rt :ö Pl ' '1... i 3 e rt 3.rtrtrtl-l- 3 e '1 rt Ort :ört Plrtm uoort 3i z rtort rt 3 rt 0 en 3 Ol rt :: a I- l' CD en rt l' 1- rt 1- c en rt rt '1 0 'i :ö. irt :ört 3 3O :;..OrtHi:ö e3 rtrt:ö l- I: PlO:ört rt rt:ö.. rt rti i :ö Pl rt pi3 Hi Hi3'i 3 rt e Hiirt en:ört rt -. rt rt. i-rt i rt 3 rt Hi rt ((... i I l- 3 i 0 OJ t- 1-- rt l- CD I -. rt 0 i 3 rt 'i i w :: Pl Z 0 Pl ø 0 3 C en rt := 3.. c: :ö 3 Pl C Pl 0 e e rt rt -. rt C 0 Hi rto 0-0 C lq rt rt :öi:ö:ö rt rt..... :ö - :ö. n:ö w. i :ö l- rt _ :s :öploj en t1 1-. CD rt CD rt l' l- iorti3 l- 3 rt.. m. rt:ö w Hi rt :ö.. w. rtzpi H 0 'i 'i cc:ö :ö l-rt '1 l- 0 Hi rt 0crt3 :ö... rt lq rt... rt C :ö rt... en 0 en t... OJ i-. :: i- rt rt en i- OJ.c... Ol OJ. H) CD OJ.c OJ Hi rt c C1 3 :ö C i:ö.. _ 3 i.. -. w. 0 3 OJ :ö'... i rt 0 :ö rto :ö i lqrr rt... :ö u :ö rt rt 'i :ö :öi Crt r' :öort it ;; :' ;; 'g ;: :: 'g 3 Hi 2 'e. Hi. 5: '1... I: '1... '1i... 0 Pl :ö - 0 Pl rt i 0 :ö... Pl 0 rt e rt fl 0 -. Pl- Hi O:ö '1 C Hi i 3 :ö m i C 0...:ö rt 0 '1 rt i I lq :ö... rt

6 Medlemsmøte info Avd.SAS Den 10. juni ble det hldt medlemsmøte i avdelgen hvr spektørsaken, COD, g vertidssituasjnen var på agendaen. Av nevnte punkter var COD defitift saken det knyttet seg mest spenng til. Denne saken var under deba tt i ca. 3 timer hvr så gdt sm samtlige fremmøtte var på talerlisten. FØr avstemmg ble fretatt måtte OSLTC ved Rangvald Færgestad (teknisk sjef) avlegge en visi tt g svare på spørsmål vedrørende avtaleteksten. Spenngen var til å føle på da man avga stemmetegn i en av de mest kntversielle saker avdelgen har behandlet. Avtalen m COD ble vedtatt signert av et strt flertall g kmmentarene etterpå var at vårt frhandlgutvalg hadde nedlagt et enrmt arbeide sm burde gi resulta ter i fremtiden. En tg var det derimt gen uenighet m: Man hadde brutt et meget viktig prsilp i å avtalefeste adgang til pilt-chec. Når det gjaldt spektørene så var saken vedrørende dereslønnsfrhld ennå ikke avklaret. Vi avventer dm i en rettstvist sm faller 15.juni,hvr vidt denne gruppe' fra nevnte dat kan G-slw eller ikke. Gruppen Ønsker på denne måte å sette makt bak se Ønsker m egen ansienni tetsskala. Hva gjelder vertid så var det helt på det rene at lvens rammer fr dette i endel tilfeller var verskredet ved OSLTS-E. Hvedargumentet mt dette var at ved en avdelg med helkntuerlig skiftgang skulle man løse pblemet ved Økt bemanng. - Det ble vedtatt å la styret se nærmere på saken,hvis nødvendig knsultere arbeidtilsynet. MØtet hevet kl MØteleder 6.

7 r+ :i 0 r+ Hi H :i 0 r+ 0...'1 f- Z mzr+ i HiHiC t I- (! I-,.. CI rt QJ :i m Z Hi : c.-. O '1 CD f-. I -. 'T lq Hi : OCDl-O:öO f-. 0 '1 '1 i 01 :i ui :i 0 :i \S rt :l :ö0 r+ '1 CD... :i 0 :ö :: Ow. i CI f- c CD ui 01 CI :i r+ '1 CD Pl i Pl :ö i l- CD N:ö Hi l' CD :s CD 1-. t-. Ã.: Z :i :i r :i rr i O:l-' :i : r+ 0 r+ :l r+ : 3 CD CD :ö 0. I- :: 0 rt t. 0 r+ :ö 0 CI Z :i Pl '1 rrr+r+:l Hi f- f-.... Pl :ö '1 :ö 0. : r+ Pl :: I Eø.- ()'OHi Pl Pl 00 i., I ;J l-,. OJ ui w. rt 3l-r+CDHi CD w. i: OJ rt Ql OJ CD r+ rt... f-. '1 01 X r+ '1 r+... '1 à Pl. 01 CD 3 0 C Hi 0... f- C'O:ö f- CD '0 à 0 0 rt :3 w. r+3r+ 0 0 ui r+ f- ' i X Z. 0 '1 r+ C 0 r+... Hi... 0 i 3 '0 tj CD r+ Pl CD r+...0 lq 3 '0 CD f- 3 CD Pl 3 Hi 3 CD 0 r+ f-. à C i -: rt Hi CD. a OJl- OJt.;J CD... f- r+ ;J CD rt I- OJ 1-. I- c '0.0 -: ui rt 3 CD:ö OJ CD 0 (J l- OJ t. -= 1-. l- l- w. e l- Pl 0. f-. 0 C1 1-. ;:w. 1-. I- l- C CD f- m f- 0'10... :i Hi3':ö Pl à Hi... Pl :Ö 0 r+ r+uic OJi. (l w. :r l-o r+ r+ r+ '1 CD '1 S r f- r r+lql- 0 Pl '0 0 OI. 0 :ö H... r+,. 0 'T CD ' C ;i CD ''O:l:ö mr+f-hir+... CD C r+ 0 -.uir+hil-zhi:; Hir+ -:0 'Tl CD w. r+ 8' 5: '1 0 ; g... CD C 01 ui 3 :ö... tj r+ :ö r+ :ö r+..- l- f-. 0 CD r+ I: '1 f- CD r+.: :ö f-. rr c:i rtcd -CDPl 330.Pl f- CD r+ui r+ :3 I- rt I-,.. CD CD en 0. Hi 1- CD en Ul 0. Ul 0 :ö f-.:i '1 :i ', '1 rt -. r+... r+....,..,.. Hi I-,.. -: OJ Hi 'O HiO HiCDr+ci (l rt t 1-. l' rt 1-. l' OJ w. :ö '::ö :ö?ò. ui Hi Pl r+ Pl 0 Pl. CD r+... r+ :i r+cdf- 'rr i rt r+ tj '1 f- ' i C i à C I\ CD 1-. a. 00 rt I- CD CD 3 '1 '0 0 r+hi..- Hi CD : CD lq r+ CI. ui Pl m Hi CI :i CD f-. rr -. f-. f-. w. l' t. 0 0 '0 :i 3 C 0 :ö I- 1- CD r+ :ö ui... l- 0 I- UJ OJ i- t- 0 ;; t- is t- 3 rt 0 'i ui :i :l rrr+ r G 0 :ö :; ÃCDllQ '1 tr f- c :i '1 II :i. r+.v 0. CO CD a I- ri' l. 0 w. e: Ortl- ;i Hi..r+:lHiO... c r+ Pl, c 3 c lq 0 :; r+ f- r+ :; :ö CD -: vi 3 3 lq f- CD 3... CI 0... ui CD S r+ r+ r+ 0 f-?ò Hi t i. w... Hi j-'i-w. r+ rt -= QJ l- CD.l- r+ CD Pl. :i CD :ö rr f-. r+ CD..- : ui r+ '1 0 f-. ui '1 -: :i 0 CD '1 r+ 'T r+ en r+ CD CD '1 :i r+ f-. r+ CD r+ C 0'1 CD :i ui..- :l S... :i '1 '0 :i w à i CD r+ 0 r+ :i I- 1-. à C CI f- CI 3 we r+ N:l r+ C S -. rr :i tj CD :ö '1?ò f-.: c f- :l H Pl Pl '1 I- OJ :r 1-. l- 3 r+ CD : f- lq.. CD... i 3 Z '1... :ö r+...0 ::... 0.' '1 -: i 'T 0 :l I r+ f- Hi..- r+ i Hi lq... :ö 0 vi O CD '1 w.ui r+ lq I 'vã '1,. CD -: 3 :i Pl. i rt r+ r+ r+ '1 rt CI Pl. i i r+ r+ I i r+ ui I I '1 3 r+ :- --

8 : ;0 : M H en :0 en :; 3:,. Z =- II Eø.1l :0 rt C 0,.. 0' :i Pl... 0 l-ortc rr.:ö m w. rt rr 'i -. i- (D t- 0. CO jli: CO en... Pl. rt:ö Hi : - 0 Pl. en :... :öw.rt :öq, '1...0 ::g.'i2 :ö :ö H rt. 'i ;. :ö 1 ;...rt :öhi i... rt - rt I:ö Pl 0PlHi I w. 3'13 rt I '1 Q,... i... I C... i 1'i ui '1 ff CD l- rlw.... i- Z i rt i:ö en i I 3...:.0 en Pl '. Z Hi: Hi rrl rt Ul OJ ct 1-..: rt -' 1- a l- OJ l' 1-.LQ l' I-.;i Ul en... : 3 :öen rt Hi w.o'.0 0 :ö C 3 I- en i- e CD rt.w f-'i.... 0' :ö f- rt æ rt C... Ul 0 OJ 3 rt Hi rt I 0 rt H' =' i- f-. rt OJ :: rt 0 7i i- rt 0 :ö000:iu ll.rtiwwtih/-cdti'1 w CD 1- rt m OJ rt 1- rt i- 0. t1 l' rt l- rt Ort :i:: rthlrth':s rt l1 ' OJ :i CD I- 1- OJ Cl O,..C i- rt :: en rt \. :: rt (T 1-.cn rt OJOl CD (00.0 WOJ CD 0. rt rt,t CD i. ra I- I- Ul OJ l1 0. rt ui l1 w :i. II 0...w :ö 0...:ö.0 Hi :ö Hi :i Pl I- l' Ol li l1...pl:.:öo f- en Pl c'i '1 rr- Hi CD 'i OrtClrr... rr... C :ö f rt z...c... : rt CD :ö OuiOrtrt :i 0 'i 3 'irt 0 :ö :i 'i :ö rt. I - - i li I OJ I :i Q. Z 0,...0 :ö :ö... :ö :ö 3... Q, f- 0.. :3 ẇ. Ul... i:,.. 0. Ul 1-. Pl :ö 3 Pl.. f- z Z Pl.: : '1 I 0' en ri :... en Pl 0 '1. '1 rt r)?; 1i rs Ët: 'i 0 'irtcd fßrthi3'8. Cl rt (PPlHiO rtrt:ö. i. Ul l' :i. i-rtcon rt rto 'den aj.:g..:: ;. - :ö :ö Hi i: en i- I- t- 0 rt 'i rtft- t:hi. 8è3Rt: Pl. 0 c i i- O' 2Q, rt Ul l '1 Hi.0 rt w.... :ö Pl :i i Hi 3 3 :;Hi:ö C... 0 C '1 3 rtpl rt rt rt f-. 3 rt rt. Ul ll I- Ul c l1 0 c l' '1 rt m rt C33. O- Pl r1c Hi'i :rf- OJOPl O Irti Crt l--. rt... 3:örr rt r+ 1-. ' 0 en c w :: 1-. OJ 0 ti rt ui rt :ö ' Pl CD rt CD C... :ö rt rt ti CD I- Ul Ol t. rr ti l1... l1 w rt Pl... ;: c 0 0 rr rt:ö Ul.:ö c i m H' II,.. Ul ;: :i Pl... 0 :ö 3:rtcCl- H CD rt Z 3 ø f- 0 rt,.. '1,. rtpl.13- rt 0 I C c;:rto ' rt 0 :ö :ö I-. i llc 1-7i 3 - i

9 SAS COMMUTER OPERATION DEPART- MENT (COD) AVTALE MED NFO A VD SAS utver ljenettet i ganske strt antall, g det var derfr natur- INFO avd SAS' medlerner er spredt I ide lig avtalefrhandlger at frengen gikk i m spissen COD 'i halve i SAS året. i Det gjaldt sm j nå å har sikre pågått arbeids- det siste plassene fr disse medlernene, g I : g det terne tør være SAS-publikasjner kjent både fra aviser at I denne saken har si ttet langt ne. sluttet i Osl den 23.mai ved at NFO g SAS Nrge ble enig m et I Frhandlgene ble imidlertid av- anbefalt frsiag til avtaie, våre danske venner ngikk s avtale den 25.mai, mens det i Sverige ennå ikke er ppnådd nen enighet, ettersm dette der har vært gjenstand fr rdære tariffrhandlger (der har man en besternelse i tariffavtalen m at sjekk før avgang skal utføres av flytekniker - g denne vii arbeidsgiverne nå ha 'ernet). Avtalen nebærer at på stasjner der det p idag er flyteknikere, skal disse utføre PDI (Pre Departure Inspect), g ñår det blir snakk m å pprette nye stasjner eller endre bemanngen sm følge av COD-virksmhet, skal det frhandles OM stasjnens sammensetng. Dette er i tråd med den nye filsfi i SAS m s k hrisntalt samarbeid, så kanskje m nen år fner vi flyteknikere sm både gjør ladsheet, er ladmaster 0.1. i tillegg til å ta sjekken? Frøvrig nehider avtalen et sikkerhetsnett ved at mst hver 3. sjekk skal uføres av flytekniker. Avtalen ble vedtatt på ekstrardært medlemsmøte den 10. juni et histrisk vedtak. S. Hansen NUJ1-l! -- 9.

10 3 w. 3 CD l-.fd en ui 0 ui (f :ö 3 'O... :ö 'O:ö :i Pl rt rt Pl l- 3 rt 3 f-. C UJ a. l- i- Hl l- rt 1-. :: li... CD f-. en lq...:ö :ö l- :ö Hl'i CD 0 'i Pl... l- f- rt rt 1-. rt H... Z f-cd f- 0 CD :; H Ul H Z en ;. ;. :.: H l' l'.. 0- ;. Z H ;. ui,t W...Pl CD ø e t H en 0 Ul :; 0. 0.: rt '0 :1 c: :s I.. H :ö CD :ö '0 : :: 3 030Ul :ö l- f- rr 0 0 CD..0 rt G :ört :i ' OJ rt 0 'i en CD 3 : 0 en Pl... rt x l- CD 0. ui :ö Hi f- '0 rt l- 0 0 f- 0. t- CD I- 0 Pl :ö rt (). C 0 0 rt CD 1-,1-. CD 0 CD 0 :... 3 rt 0 :ö 3: C rt :ö'o :ö 3 c HlO f- - :ö... 'i rt 'i rt :: 'i.pl rt CDw. rt 'i :ö... ''i 3 Hl 'i f l- 'i H 'i 0 Hl CD CD G 'i rt Z t1 W 3 'i Ul i-.(d (':: : CD ' OJ... l- rt 'i... :ö Pl f- OCD CD - 0 rt rt rt 0 Pl rt:ö 0 0 en ::... rt :; 0. 'i rt rt :ö 33 :ö :ö... '0 f- rt i- I- f-. '0 Pl. u i-. CD rt H... f-o :i '0 f-... l- l- 3 rt 00. w. :i 'i rt 0 :ö Hi '0 CD Hl CD OJ(D 'i 0 Pl 0 '0 rr :ö. CD l en CD l- I 0 'i 3 ff 'i rt 0' rt l- CD 3 CD C rt rt 0 0 'i CD rt :ö CO -- CD H... () :ö 'i rt CD 00 :ö Pl 0 CD f-... :ö rr rt 0 C CD w.t- i l- Hl '0 CD CD... rt rt 0 :ö '0 't CD... 'i 3 :ö Pl C OJ 1- CD 3 :ö. '0 :ö '0 Pl rt :ö - G l- :ö 'i rt 0 f- O.w.. 'i CD l- rt rt.. :ö CD...3 en Hl Pl C Pl f-.0 Hl...CD i 0... f- OJ i-.l.. Hl 'i 0... rt.... i 't 3 0 rt:ö 0 I i I CD.0.0 O i 3 :ö 3 I H I rt I CD 0' 0 rt GlO '0 '0 'i -... rr rt f :ö :ö Pl rt... 3 Pl 'i.:ö... CD 3 0 CD C Pl I :ö 0 li I l' 1-. t (' en i CD... C i 3 CD. '0 Pl Pl i- ti I-:: c: en I- i- 0. I- 0 f- CD l tr... rt :: (1 II-- CD tr rt G i C '0... ' :ö Pl :ö 0 CD rt CD i- i- CD l. 3 Hi'O G rt 0 :ö 3 :ö rt f- :s i- (t...- CD CD f- :ö :ö CD:ö C... -: rt :ö -... :ö u. :ö rt CD CD rt... rt 0-.. Hi Pl 3 C :ö.... rt 00 'i :ö i uien 0 'i.rt - rt... NO' 1-3 :ö Pl' 010 OJ rt l' l' l CD CD.0.0 CD l- CD 0 CD 3 Pl rt CD ui rt 'i C. 'i 1- l' en = rt Cf G......CD CD CD f- rt f- rt f Hl C CD... '0 OJ :ö f- C C... - w.g ui CD ri CD en CD :ö l- :ö LJ. rt I- ui OJ. CD G f- 'i..:ö 3.0 l- 0' i: en i- LJ. CD CD CD rroof f- 'i = CD 3. ' 'i CD G C :ö Pl '0 i 'i I CD... 0 CD 3 rt rt en :ö... rt f- 'i... rt CD... rr OJOJ(D :: I- (l en Ul :: i- :: ui ?i rt rt '0 l- 'i Pl' f- f- (Ow.. i- rt CD rt - rt lq Hl3HiO 'i... Pl CD CD C 'i rt... 3 rt 'i rt Pl... z 'i 'i 'i 3 0 :ö CD f-i-. i- CD Hi Pl 'i... C f-. ;. :ö OJ i- w. OJ a. rt lq CD 0 rt... l- CD '0 l- 'i C l- rt en '0 : G Hi'O f- en 0 :ö 0 CD rt 'i ff f- 'i rt I en:ö 'i 0' l- 0 C... 3 Hl Q.i-.i-rt:r... 0 Pl CD 'i 'i - l- rr i f- 0 f- C 3 rt rt I

11 'l-0 p 0 0 :: w.... :ö C w. :ö 0 c l- I p =-c ;i -:- (T tr. tr. 0 0 p 0 p 3 'i p 0 = l-'i 0 Ort Ol- 30P 'H:ört P l- s. p ::N 'i0' P rt =p 'ip 0 l-p :ö 'i trp :ö 'il'... 3 OOOp :ö w. O O(I'iO 'icc00p 3.'i'i 'i. C tr 3 'i l 'i 'i OH : rr... 0 p p - l QC...(I C... ::(I (I tr en: c p _ 'io 0 ' 03 l-'i 'io 3 0 tr s 0 l- OP (I rr3. 3 O l-o 3... O C. cl-...(io NO p N'irtl- 3p. 'i0 OP '-i '... N c 3 c... p p p C 0 0 :ö'i I I 0 Ol II 'i 3 - i 10 :: rr l-'i en rt C l- l H p p 'i: :: p :ö l- :ö S pilp :... :ö l-- H _ 2 l- tr 0? 3 l- : l- l- Oen l- ::S :öo :ö Ol-m 0P 3'C P Ol- :ö, 3U1tr : :ö P...3 :ö ' rt-:ö 0 U1tr P 3c C 3 'i ' pi3 i i '13 -i 3... p 3 Zl-tr 3. ' l-o p p rr. l-l: : l- ::'i 0 C rt 0 0 (I zp c 30H P O3 P 03z rt : t 3 g t g C:ö g g: 0 g g 0. Z I: en -. 0 C...0 C rt ØH.c:ö H l-03 tr 0 C l- l-o 0 0 l-'i 0 p OZ P l-z'io- OOOH : H... : I: -C.p Op N 3 'io: c p 'ienl- ::'i. - : Htr03 O rt C cl: NP O Ó t; - 0 8' g p ii' 2 rt 0 ': g.?'. :: 'tl.:;š 'g 5. ::C:g :l- g: g:2 tr 'g t rt - tr. tr 5..gc:::e.l-. l- 1O: p 'C:.g. gó.2rr 'irtc :t3: 3 O(TP Oen ct p c. 00 P 3 (I.30P c- en p tr 0...'00 p 'i:;'i : c P. Ol-.P C l- l- 03 0'i P. rt 30H c :ö O03 IZI ' i l-i c I I I i I I :ö p c :ötr- tr 0 :ö 0 l-... 'i l-ocalo tr rt p 0 :ö :ö:. :ö - 0 :ö O:ö l-l- 0 C ' : c l- rt p _ 3 :öp m:ört s p :ö 'i -:ö (I s :öl- :ö =l- 'i :öp pip :ö 'i p tr - :ö rt3rt =Ol.3:ö rtp S Alpi :ö:ö p pi...:öp p 33:ö3... rt3 rrp... : p C-, I:... CO :ö,p :öc 3' -i :ö...rt - p i l- 0 l- 3 l- p...l-: O 00 -p ::;:1i pi...g 00 g ê l- enl-p 0 l :ö w. en OJ S3 p O(T : H I I - 3rt :ö : p :öo I: - ; ()...w 2' 'g.'c' l- I I. 'i... I I I

12 FØlgende reslusjn ble så vedtatt (carried unanimusly) av det australske frbundet: This Cnference recmmends that the Federal Executives carries ut the necessary vestiga t and negtiats with the aim f frmg an Internatal bdy t ptect ARB (UK) and DCA Aircraft Matenance Engeer licences. All liasn is t be carried ut n an dustrial and technical basis and this liasn is t be expanded t ther areas when and as required. Dette var frhistrien g pptakten til AEI. I The Australian Fancial Review, tirsdag ll.januar 1972, kan man bl. a lese følgende i artikkelen The LAME get tgether: The Australian ambits fr the new ternatal bdy g a lng way past the self-terest f a craft un gupg. They see the external licensg system as a majr factr airle safety and feel it shuld be applied wrldwide the terest f aviat. The Australians als see the terna tal LAME's as havg the status t be represented n the UN-backed INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION as, fr s tance, pi lts are thugh the pwerful Internatal Federat f Airles Pilts Assciat, f which Australia's MAP is a member. I samme avis 3 dager senere, fra artikkelen Air Safety mastay f un strength fremgår bi. a. følgende: Air Safety, cupled with dustrial strength, is the pilttype frmula the new Aircraft Engeers Internatal sees as the style fr its wrldwide lk-up f skilled aircraft gund enaeers. Og lengre nede i artikkelen: Aircraft Engeers Internatal, representg gund engeers Australia, Brita,, India and (passively) New Zealand, has been frmed at Australian itiative and will be head-quartered Sydney. Denne pressemtalen avstedkm febrilsk teleksaktivitet mellm lata 's kntr i ntreal g se flk i QUANTAS bl. a - mn visste ikke hvem sm st bak denne utfrdrende nyskapng sm hvedsaklig var blitt dannet fr å stikke kjepper i lata's hjul. Fra denne teleks-vekslg kan man se at bekymrgen var str, g at nødvendige mttil tak måtte tas. Takket være i første rekke herrene Allan Baes (frmann ALAE) g D.G. Cleman (generalsekretær i ALAEA) kan vi vel si at med dette itiativ var det første steq til ternasjnal bbyggg'mellm flyteknikere tatt, g hvrdan frtsettelsen ble, skal vi kmme tilbake med i neste nr : S. Hansen KYAR ANN Ou AlU /Cøl.U. /2.

13 Mange Ctnesten-ulykker fr fly: Menneskelig svikl er hvedårsaken (IP) Hvnr ppstår ',estenulykker)) i Oytrafikken? 1984 ble litt av et rekrdår, med én ((ubehagelig)) Oy-hendelse praktisk lalt hver måned.. Samferdselsmister J.J. Jacbsen vii heldigvs gjøre ne: - I departementet har vi nå tatt pp spørsmålet m endrg i Kgl. reslusjn av , i retng av utvidet mandat fr Flyhavarikmmisjnen. Dermed vii den gså kunne granske ((nestenulykker)). Uhell sm ikke gir persnskade, undersøkes nemlig i dag av Luftfartsverket alene. Mange av nesten-ulykkene sky Ides menneskelig svikt. 0kt pplærg vii åpenbart kunne bedre frhldene. Av Anna Victria Heiberg Vi har grvei i arkivbunken fr.neslen.ulykkene. i SAS fr sisl år. Slre g små uhell sm flge av leknisk g menneskelig svikl synes å frekmme ievnlig, på bakken eller i luften. Ingen passasierer har imidlertid lidd nen verlasl, brtselt fra å fne seg i tildels langvarige frskelser. Aret 1984 ble ikke gammell, (28. februar) fr en skremmende meldg fra Kennedy.Oyplassen New Yrk nadde ss: DCIO.Oyel.Haakn Vikg. går n fr landg med haslighel380 km/l ml nrmalt ca 300 km/l. g lar bakken 1500 meler ne på banen. Bremselengden blir fr krt g Oyel havner i vannet. De 163 passasierene kmmer seg i land med gummibåier eller ved egen hjejp. Ingen blir heldigvis skadet. Den aulmaiiske hasiigheisregulairen hadde tidligere samme dag gill gale signaler ved noyvng til Garder. men. Ved avgang fra Kennedy.Oyplassen i New Yrk, 9. iuni, mister iumbiei.,huge Vikg. ell av se 16 hved. hiul Flyel frtseie kevel sm nr-( malt iii Kbenhavn med 360 passasierer g en besetng pa 18. Landg skier ulen nevneverdige pblemer. Et DC9-0y frviller seg 19. iuni n på gal rullebane fr avgang fra Frne. bu. Grunnen ppgis å være dårlig pp. merkg g mangjende bakkeradar fr hielp i lell iake. EI ljc9.0y pa vci mt Canada fra Gardermen synker ned i asfallen g blir sillende fast. Flyveren har i bed m å freta 180'.svg i utkant av banen, g knllllårnel gir ham lv, Fellet mangler imidlertid belng under asfalten g kan ikke bære el Oy med 158 passasierer. Flyet får nye hiul g frtseiter nesle dag. T DC9.0y på Arlanda Oyplass, del ene på vei Iii Malm, g del andre til Osl. unngår såvidi å kllidere 18. august. Osl.Oyels pilt tar feil g havner på gal laks.bane. Han hlder på å rulle ul pa slaribanen, men ser Malmflyet sm er iferd med å lelle like ved. Grunnen til.nesien-ulykken. ppgis å være frsiyrrelser i cckpiten g dår. lig ppmerkg på Arlanda flyplass. Over Nesdden 25. august mtes el tungl laslel Beg 727-fly fra Iceland. air g el DC9.0y fra SAS mtrenl 800 meler fra hverandre. Sikkerhetsavslanden ligger på ålle kilmeler. Grunnen ppgis.iii dårlig krderg mellm tårn g bakkeknlll Et Oy fra Nrvg g el fra Busy Bee (chartel av SAS) mler hverandre 6. nvember langl under sikkerhelsmar. gen i luften mellm Haugesund g Bergen. EI SAS DC8-fly på vei fra Kben. havn til Pakislan mler el svjetisk TU-Oy 2. desember ver Mskva så nær al Oyel begynner å risle. Svjeliske lufúartmyndigheter ppgir avstanden Iii ålle kilmeler på det nærmesle. mens SAS-Oyverne sier 10 kilmeler. Like fr landg pa Kastrup Oyplass 15. desember tennes varsellyset fr nesehjulel i el Busy Bee Fkker Friends. hip.oy, chartrei av SAS, men alt viser seg å være i rden. Ei Beg 747-0y på vei iii Ls Angeles fra Kaslrup 16. desember må nd. lande på Spkane Oyplass Washg. In frdi varsellyset fr brann i eilaste. m lennes. Men del hele er en teknisk feil i alarmsysiemet. Et fullt Busy Bee's Fkker Friendship.Oy. chartel av SAS. leiter fra Fr. nebu ml Gtebrg men må gå ned igien frdi nesehiu!et ikke går n etter start, 4. januar i 985. Hjulel har vridd seg ml høyre, men retter seg pp under landgen. Et DC9-0y fra SAS g el Beg 737. Oy.fra Braathens SAFE kmer på kllisskurs 11. januar på Stavangcr Lufthavn - Sla. SAS-Oyel skal ta av mt Glasgw samlidig sm Braathens Oy krysser ban en under iaksg fr slart. Dermed må DC9.0yet med 28 passasierer slanse med 400 meters marg. Bcg-Oyei har 78 passa. sjcrer.. - :: '- 13.

14 . p..... CD C :: rr :: C 0 'i :3 C... 'ö :: OJ ti rt 0. CD 'i... 'ör 'i... 0 p rl 1-. :: 0 ui em i 0.. -i -i 'i 30.. C. rl ' - tq... i: f- rl OOOH......rl N 3 rl 0. Z 1- a 0. w rl... rl... p l-...tr t rl rl rl (' CD CD. 'i rihioj Hi 0. Ul 1- t- 0' 1-- l-... CD... en rt l l- n '0 m rl C en rt 'i rl P f-c. 0 0 rl...0 'i 'i i: C... CD l l- 10 CD C p f- :: rl rl rl CD rl... cr.q 0 rl 0 rl rl C cop p I 'V rt :: - 'i rl 00 : ::.. : :i z : Ø C :i H 00 C (f l :; c H H X 0.. Z Ø H Z H I: t?: C f-... 'ö '0 rl..... 'i p c. l : ::.;... l p rl rr... i 0 t- 3: : U1 0 p... :3 0 -W.'ö l- ::. c X X rt c..... Q. 0 X rl rl H:::: 1- Ul. rl H (' rn 0. m. n C 0 :r :r en CD CD :: l- ::i: p 'i f- 'i 'i C..HOlO' 'i CrlIC. p 'i 'i f- C 0 rl cr.... cr f- rl 0 0 l-. CD 1-- Ul cr rl 0 P l :ö rl.. 0 f- C rt X c'rl3 1--(1;: w OJ -3 d : ' f- 'i... a x i I I rr rl c. rl tq :... C x :: l- 0 :J 0 l- ( :: l- rt.. l rl'irx P C :3 C P 0 rl... rl 00.. C... C C cr i I z H en : H Z H Z...'0 rn :... l- 0 rl f-.... rl l 0 3 f- rr i: P... 0 I- ( t- Ii 1-,1-. l- OJ OJ... rl 0 0 H' :: 1-.,. x C 0 rl rl 0 p rr CD l- I- 'öl-l-... rl 0 U1 :3 1-- Ul OJ 'i a.. C'ötQ:: rr rl - - rl 0 en l-cd OJ 'i H rl 'i rl rt..- 'ö l rn. 0 C f-. :: l' rt Ul rt Hi rl.rrl.. rl 'i 0 rl i: C C r 0. I- 1-. OJ CD l' C. i- ( CO rl.... :3 rlrl C rl '0 :: rl rl p... 'i rl rl 0 '0 rl 0 C... rr'örl I. i rr('..r...'ip ::... p :: i- OJ 'i :: 'i c:.. c: Ul CD (' rl rr. C 0... rn... rr '0 ( OJ:::: () rt i- Ul a.'i :: tqp. rn.q 'i 0 0 C'i p rr 'i... rr'i rl 0 rl CD ( OJ I--:: OJ OJ CD 0 c: :r OJ l- I- t Ii :: t- p.o'i3 rl C :: 0. 'rl O'öp rl p O'ö..'ö C rt C 0. l- l-:r 'i :r CD n 1-. UlUlrtCD OJ rt::n p rl... rn 'i OO'i rl C 0 tr rt... tq... 0 rl,inr... rl p rl rl I 0. C - p l1 (f J I ;: -:: 0: c: :: :: ;; ;õ ; ;; õ 0- :; :: C rl..'i rl C : O'i rlrl p p rl 0 0 'i p f :ö rl :ö p C rr. tr.q c C.... rl.q 0 p 0 :ö'i C C rl rl rl 0 ; CD ( OJ 1' i- rt 'ö... p rl 3Crlrl rltq en..... f- 0' mult-hhlimci-ojcd i- Hl ti 1- rt l- CD ui 'i.rlc OCD 'i C... C en i I tq 0 rl I p... :3 :ö 'i rr ::..fi 'i... 0 'i 0 C en rl. 0 CD. rl CD rl CD - l- 'i rl rl :; / OJ 1-. H' 0 :: OJ OJ I- rt t. CD a U) f-30 :: 'ö C... 0 C en C '0 rl CD... l-... l-. 3 rl rl p Crlp rl l-: f- '0 p rl rr C rt rn 'i 30 p rl rl... 0 rr C :3CD :ö'i.rlo. 0 'örlcdc... f-. rl :ö... rl 3 l 'ö... 0 rl :ö (' p p. rl:: - rl. rr 0 rn p CD 'öcdf- rl I C rr i.. l-

15 ... en 'i OJ'CD m : 0 f- CD 0 3 l- :ö G G '0 w. :ö rt G 3 CD 0'i :ö CD '0 'i 0 Z ri 0 '0 'i I z w. 1-- t l- 'i CD :.. Ul. : Hl Ul rrf-rtcui 3rTO'OPl f- CD l-lj. CD 1-. i- 0. :r,. fi rt CD rt :i t:ö 'O OrT f-,03 rt rt 3l-3CDOOHl :örr3'irr 'i 'i Pl f- :ö OC'O : ;': CD rt... rt rn rt Hl l- l' I- :i,.. rt- O.:ö ZHl CD'Ø...0 rt 3 'O'l:rT.CD.. CD ff:ö rt rt. :... l-rto... C 3lOentO tr... 3 Pl rto ui t rt CD CD ;iw. c. rt I G i Ort HrTOZ :: CD H N en :: 1-0. H Z Z en 'i rt 0 en CD rt I 'i l- 0 rt CD 3 C rt :: OJ i- 1- Ul rt t ti ui 3 (J LJ. rt f-. 3 Z rt 0... I- CD CD 0 0 QJ:S X l- :ö rt f-': '- (' (l i- H 3 ;3 I- toz 3()Ø3 rt Pl ui Hi rr :ö l- I: rt... G CD H 0 rt l- rt l-z ø'i 3 :: CD 3 'i 0': 0' rt timh :ö Z : 3:0OJ :ö 'i w. ø ø i rt 0 f- : en 3 en li I OJ CD Ul l' Ul ;. : '0 C z :: ls.. tl en ;. ;. :: :2a= -= :2 G' -lj_ Z CD rt rt 0 'i rt rt rt CD.: H '0 Z OJ.. CD OJ :J ci.: ff f- l- rt C rt:ö 'i rt CD en rn... rt 'i rt Hl f- G...:ö 3 CD ui :r.., 0. rt... tr Pl - G... :ö '-. ti a 1-. I '00l-...: 0 rtenz '0 : rt m.: ff.hi i H 'i G:ö Z... rt 0' : ø :: OJ (...H... :ö :ö 0 CD :ö - :i CD H 0 CD I: rt O'i rt W l' i- CD i-.t Hl.. OJ t 0.. rt.0 X CD c: OJl 'OO' en OJ... en rt ff :ört Z C...'i CD 0 CD.0 Hl... 0 :ö rt...z 0 Pl 0 x rt rt....: H' I- H 7\ i-i- Z OJ ø... f-.0 rt I-.w:: 'i 3 C 0' rt C rt i... lq w. 0 'O... '0 w. l' OJ Pl i.0 HiZ'O H 0 l- l- :ö i- ui 1- lq f- 0 '0 rt CD 1- Nln :ö u. 0 ui'i :ö '1 rt,..... CD i- rt c C CD rt... rt 0 CD rr rt l- 0 CD Pl i f- i rt'i rt l- 'i 0 'i i. WHl 'i I

16 FLYTEKNIKERENS ERFARINGS- OG KUNNSKAPSNIVA - BRUSH-UP KURS. Et av de aller første punkt NFO satset på å få n i s første, selvstendige tariffavtale - FLYTEKNIKEROVERENSKOMSTEN - var bestemmelser m at flyteknikerens erfargs- g kunnskapsnivå skal søkes ppretthldt ved hjelp av Brush-Up kurser, JObbtreng. 1 Fr å vise betydngen av denne bestemmelse, vi 1 vi her vise en grafisk fremstillg ver glemsel, nlærg, verlærg g repetisjn. Av disse kurver fremgår det hel t klart at avsluttes nlærgen når man akkurat passerer den såkalte repduksjnsterskel, går man direkte ver i glemselsfasen. Vi vet aile at når man pas serer luftfartsmyndighetenes tester ved typekurs, er det kunnskapsnivå sm der kreves, myndighetenes mimumskrav fr å utstede sertifikat. Dette mimums kunnskapsnivå frlates så g si Øyeblikkelig, da glemselens slør fr de aller fleste av ss lett legger seg straks eksamen er passert. I terien er da aile dagens flyteknikere underkvalifisert i henhld til myndiglietskravene - g hlder ikke den standard sm er vedtatt sm et mimum her i landet. Fullt så ille er det vel ikke, men det går tydelig frem av vedlagte ppstillg, at dersm man Ønsker å ligge ver denne repduksjnsterskel, er det nødvendig med en viss verlærg ved selve typekursene, dernest er det hel t avgjørende at repetisjn tar til uten alt fr lagt avbrekk, g at det siden repeteres regelmessig. Denne repetisj0 sm skal hjelpe ss å ppretthc:de vårt erfargsg kunnskapsn ivá, skal altså i henhid til tar: ffavtalens besternelser skje i frm av Brush- Up kurser, Jb- rag 0.1. Hvr mange kan med hånden på hjerte si at man i sitt selskap etterlever såvel myndighetenes sm tariffavtalens tensjner? Inntil vi kan verbevise våre myndigheter m at regelmessig brush-up g etterutdanng må kmme sm et myndighetskrav til hele bransjen - er det av største betydng at vi ved hjelp av tariffbesternelser 0.1. kan ppretthlde det nivå sm her må kreves. Dagens bestemmelser er kanskj e ikke gde nk, men de enkel te avdelger bør satse sterkt på å få gjennmslg fr et rdnet g regelmessig ppfølggssystem. Det stilles idag spørsmål m flyteknikerens fremtidige berettigelse i nåværende frm, g faller vi tilbake rent faglig, må j slike spørsmål sies å være berettiget. A stå på stedet hvil, er ikke bare farlig fr helsa, men gså farlig fr hele vår fremtid : It StUS Šlã Ii Ca he AaZMd(J t / IJ IIi ttw 1(ll. S. Hansen /6.

17 ;, C 2Z rn A :i 1J -l N?' li C 22 CI :p '0 ::!!-:..5 c C; n E. ;''3Pa äg;oq ::5 ;, g :: g.. 0. =.. ni a. s' '. :r :s -::-' _ :: '0 :: 2.3OQ, :- :: :: :-ti? ::, :; :i ; e = (S :i :: t - :i 2: C'.. C Z Z (I i: '.. C ZZ (I i: 1J.. :;. St g !t r: 5 S =i;:ff5a: ñ.c Ø):: _ :: -g n ;; n n en 0 r. :.. :r :: 2 ö S' Q. 3 :: S 6:c.;V;l.c;;Q.' ;E; n'cc!f!!';... =ïê6:5!i.g;: Q..cñn QØ)2i.. :: 3 a :: :. :: -!!=.la'o _ g-q.!iiffl :r rë UlQ::g ns:-z ë:!tq.q. Pr ã-. 'E. f! c: ti ci :: 5.:.!:=.. (I c. :. :-ff..!!; 33n g:g 5' C 99ig ;Gg:g i C t: ;. OQ e: g fi ê Ø).. g, ñ..' Š-!' :: (n e. (n c- 0.' C i li E :i, ñ :: 0. c.-i n n n ë:gr.. ;; rf n n '0 fi: 0 n p: '.;: l óq :::;' :T cr :: ni 3-gñ?F- s: e ::.. OQ Z ii!l., i ê' n ni a ;. : :: 0., if,. - g 0. _ g Q :: 5'!f ff 0. ê : ' ê -:-

18 I veilzi g l:i 1m i't /0 -l 0 mlc - :i I I,, el., I i I 0 :i I en I I I. I en L I I i- 0 ' i i I c: miz '0 I I i I I en ' i en 2. ;:. ;- 'E. 3 ri t\ Vi ñ t\. å' 0 li. ::. tv!1 ;.. '.. ' ',,,-, I,,, :0 - z, J i: -,, 3 - I, I I.. I,,.. ;i :i t\ t... n.; :i..: 3=Rl _. :i S.avi..g;- fffje: e;..::re:o- n:3. -c n 2li: -i-i lê; Qf;; 0ñ!!2 n &êfj 0 g 1 f! ':. ff S' ê. -gñ en 3 E: c. 8.3r;g n5. ng- ñ :3.. 0C ff gi å. ::. å3. ;i C 3,... B.ê; 0-0 :: 0- n n-ff e: c == :i l. n E: r C n!' S'. c2 cli n =' 'S.. t; n 0C C.. Õ :: 'g:r&en.s!! n.. ::ï n Ö:é: n 5Q.3 I ê- S :i c2 (' g.3 g.g.8. ;; S' S'.3'8 2:3:r!!.. 3 :: ::,' ff 0. _. 9f!g cs ;; 3 :r Q 0. ::. i: ; :r S fl a. Q OQ õ' '& ê- ;; C c ;: en VI 2:. g-!=.. c :i 8. a c. ng;- ê- ii 3 0. S' 3g= S' c.. t1_.. II ;t :E. -ö i-.. g..? Š 3&.en ::. 3 g.. fj (i n c.:- i: 0. fj i: i: a-l-ñ3. E g!! 7 à:g tj i ; 2. g - ê- :.!!. -. C VI 0' == - :. _ t.ii 3a gt) 3,O æ!! '!i :3. m ::. g..-g Vlrê.: Q-!!õs. 9-.?g-g. -.00

19 c _-- \'..,...._ '....._ _.. Dest høyere grad av verlærg du tar deg tid til, desi mer av s ffet vii du altså sikre ml glemsel. Hvr lang tid du bør benyite iii verlærg, avhenger av stffets vanskelighets. grad, g hvr delaljerl det vii være nødvendig å huske del. Ved tungt siff må du regne pptil 80% verlærg, mens ved lell stff vii kunne være nk. D. Repetisjn Ved å repei ere eller at en iid er gåll, vii du kunne brge det stffet du er i ferd med å glemme, ver repduksjnsterskclcn på nyii... ' Det er da vikiig at du ikke venter fr lenge med førse gangs repetisjn, fr ellers vii du ha glemi så megel al del vii la frhldsvis tang iid å gjenppfriske siffel _._---- Når du har repelert, vii del gå frhldsvis lang tid før du igjen glemmer (glemselskurven flater UO)). Du kan derfr vente lenger iii du repelerer nesle gang. Ved hjelp av gjeniane repeiisjner vii du kunne silcre deg al ali slffel vii frbli i mnei (ver repduksjnsierskelen). /'1.

20 Z -.Iì , l :: 3 e Pl. 'V OJ rt u e ' :: :ö '1 -. :ö rt i HiHi i Z i :ö:ö rt rt rt Pl '1... rt Pl i rt :ö. -. i :ö C rr... :ö i c 0. 0 w. l- rt... 0 w. Hi tr e i... C rt Hi '1 Pl C1 rt rt rt Hi rtrt lq i OJ... rt rt 3 lq rt m C :ö w.....:ö rt... Pl rt 3 3 C' u :ö rt 'i i..rtrtc C rt rt Pl 'i rt u :ölq Hi.i rtrt c 3Pl w.lq.. rt 'iu3rtertii pi 0 rr i Ortrt rt tr rt C Hi lqrt. - Rl 0... Pl..... rt 3.i 3 := lq Hi3 w. 0l-Pl30 Hi :ö.. e rtrt 3:örte3 l- :. ccrtrtil-rt 3OrtC Ortl-rt rt 'i :ö : trlq rt 3:ö i 0 w. rt... '1 0 3 :ö 3 lq 0 w. rt rt.... rt..l-rtl-rt rt rte rt.. m rte Hi 3 Rl lq3 --ipl. rt 03Pli lq Hi :ö rt rt m c Hi 0 Hi i lq rt l-:ö Hi C1 i:öe u3 i 3..iHii i i Pl rt i..:ö :ö i i rt lqlq l-l- '1 m i C :ö Hi Pl rt rt e... lq rt c, rt rt i e i rt rt Hi 3 Hi... rr...rtl-rto. WrtUlS:l' Irtl'tnO rt rt rtim3 m:öhi Plw. :: en en rt f OJ t- OJ - lq rthi;: 3 rt c 1-- i. tv CD 1' rt rt rt 1' CD Hiirt c. rt. l- en ' r- rt rt en l' ai Pl.lQ c ;: rt OJ Ul (1 rt i. 13:: Ul t C1l- rt : 0 C...Hi lq 3iPl. Ol- rt 1-,1-. i- :ö' rt....hi Pl :: c. rt OJ :: :s OJQ t1.c I- rt Pl.rtHi 30CrtC 00i... 0 Pl Hi :ö 0..'1... rt -0 lq i lqrt 3 :ö 0 m rt... Pl.. I... rt rtii-.'q..l- 1- :: I w l'rt lq -. I' t\ 1-.,. t 1-.. :. :.. ;. c :q S s ; (' ù- r. h-. ò- h' i: tt ;:('iòk ;; &: ': Ò. I ls;: c. i',. s c) ;: t; ROR,.,. 2;s t... I ì. ;.. h-. n...! r' M- RlS13 t t ;! R13 ;ii c ;; ;:.. :.,.. 3: A R I. Ò,. a- :. : II-' T T ai,;i,, ;ir- ri.,., r-. ri c: '-., ;i ai i ri.. ẉ.0 3: ;i r- ;i ri., 0 ;iri ''' ri.,., r- - ;i ri ''' ;i.,., ri I 0. Ò 0 I ;; Ò c I $;' g:,., I t s:;: P.. :....s.g t 0. 0 : ;; s. :.,. Ò. : :,,. ts R,. AR t ti. ; : s ri ri., T r- ;i ri., ri., T ;i., ;i ù- -i ( : C (i.:2 ; 2: r: 0 s:... s: C t;. c :. : I ;;Ò'''a-('I' s: (' r' t ;; 1-. : s Ò 15 6,..! Ò. 0. rs ( ( R \: s:.. 0' R t;. 0 C. c r. l' R i:i: :rrò(' t 1,. s r= ò- i: $:0 (' t.(iòt(. I :,. :.,. AlQ 0 A( r- k C ('0... Ñ Rs: N- ti. g I : ;. A M- s: h- s:. k ai.,. Ëi ; '7 ': s. r s. s -. r- r-. L.. r- r-

TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV

TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV MEDLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDE'T. 2-90 TARIFFOPPGJØRET i 990_ VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_

Detaljer

norsk flytekniker organisasjon REDAKSJON STOFFIINNLEGG TIL INFO SENTRALSTYRET - 1992

norsk flytekniker organisasjon REDAKSJON STOFFIINNLEGG TIL INFO SENTRALSTYRET - 1992 ' i norsk flytekniker organisasjon SENTRALSTYRET - 1992 FORMANN : ROLF DYBWAD, Braathen Værnes Arb. 07.825950 Ugleveien 23, 7500 STJ0RDAL Priv. 07.825429 NESTFORMANN: GUNNAR JOHNSEN, Widerøe Bodø Arb.

Detaljer

D M A F R ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKN~ n A ~ - 86. ~l ~ l~

D M A F R ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKN~ n A ~ - 86. ~l ~ l~ ~l ~ l~ I D M A F R ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKN~ n A ~ - 86. ~ ---- -- SENTRALSTYRET NFO i 986. i I FORMANN ERIK THRONnSEN SAS OSLTS-E2 arb 02 596888 Einar Aasvei 8, 3000 Drammen pry 03

Detaljer

MEDU~M AV. ri,( _F t~ 1)\\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL ~"'.,\ / V. / :-': ...&...&.. interesser. ... norsk flytekniker organisasj_~ nummctl1-82

MEDU~M AV. ri,( _F t~ 1)\\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL ~'.,\ / V. / :-': ...&...&.. interesser. ... norsk flytekniker organisasj_~ nummctl1-82 ~ MEDU~M AV ri,( _F t~ 1)\\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL ~"'.,\ / V. / :-': N F 0. i Den ivaretar eneste autoriserte norske organisasjon fiyteknikeres som interesser....&...&..... norsk flytekniker

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

norsk flytekniker organisasjon

norsk flytekniker organisasjon l l-. ' i'.,. 4' p norsk flytekniker organisasjon Postboks 60, 1330 OSLO LUFTHAVN, Tlf: 67.590660 SENTRALSTYRET 1993 FORMANN : ROLF DYBWAD, Braathen Værnes Arb. 07.825950 Ugleveien 23, 7500 STJØRDAL Priv.

Detaljer

...&BJW..&AD ~.' numm er 3-82. ... norsk flytekniker organisasjon --- - - interesser. í /_.J~.~-'_?~ '\ N Fa: Den eneste norske organisasj~n som

...&BJW..&AD ~.' numm er 3-82. ... norsk flytekniker organisasjon --- - - interesser. í /_.J~.~-'_?~ '\ N Fa: Den eneste norske organisasj~n som ~~DJ ~~~ ~.' ~ MEDLEM AV í /_.J~.~-'_?~ '\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL \:-, \, ',_', (''1 N Fa: Den eneste norske organisasj~n som ivaretar autoriserte fiytekn~keres interesser....&bjw..&ad... norsk

Detaljer

-.., 'e- ? ' ,.m. 't. 'It-

-.., 'e- ? ' ,.m. 't. 'It- P l -.., A + -.. - 'e-,.m? ' 't. 'It- Du kan nå velge mellom 4 velutstyrte Peugeot 405 In Business-modeller under den magiske 200.000-grensen. Og her er det ikke bare utstyr som servostyring, sentrallås

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Flytel

Medlemsblad for Norsk Flytel Medlemsblad for Norsk Flytel r PANT QUALT SAFETY " PANT STRPPNG S AN MPORTANT PART OF ARCRAFT MANTENANCE. EUROPEAN - THE ONLY COMPANY N NORWAY OFFERNG YOU A TOTAL PACKAGE N ARCRAFT REFURBSHNG. HGHLY SKLLLED

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

I NR. 1 2002. Medlemsblad for Norsk Flytek ;P-

I NR. 1 2002. Medlemsblad for Norsk Flytek ;P- I NR. 1 2002 Medlemsblad for Norsk Flytek ;P- I .raem.renui ie Vi bygger ditt HL- i rnnvu på Romerike I ENEBOLIGER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vår nye katalog. Arnt Borgen

Detaljer

DIVISION 23. Årets råeste film: TB3 - Coming Down The Mountain. Jim Rippey, Noah Salasnek, m.flere.

DIVISION 23. Årets råeste film: TB3 - Coming Down The Mountain. Jim Rippey, Noah Salasnek, m.flere. ..._..... Q),....l Q) ::::::l 11:1: c :: C> C> ø r en : en r...::::.::::: en,. C> ::z:

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Flytekniker Organisasjon

Medlemsblad for Norsk Flytekniker Organisasjon I NR. 4 1994 I Medlemsblad for Norsk Flytekniker Organisasjon norsk flytekniker organisasjon Postboks 60,1330 OSLO LUiTHAVN. Tlf: 67 59 06 60. Fax: 67 59 66 88 SENTRALSTYRET 1993 FORMANN: ROLF DYBWAD,

Detaljer

.,~ :'0- -.. Vega i Nordland

.,~ :'0- -.. Vega i Nordland Vega er en øy sm ligger en times fergetur ut mt havet, vest fr Brønnøysund i Nrdland. I 1985 km de første elgene padlende av egen fri vilje til Vega. Fire år senere ble de første elgene skutt under øyas

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

I I. etasjer samt uinnredet loft. Landlig beliggende med gode solforhol

I I. etasjer samt uinnredet loft. Landlig beliggende med gode solforhol annn Ønske om kort reisevei til jobben? - Selvaagbygg har to nye pr.osjekter i Ullensak Nye selveierleiligheter - Jessheim I I I 1 ' 1 Nye eneboliger - KIaf%a 22 nye kjedede eneboliger på Olstadmoen i

Detaljer

c-. r\-; \. W'.. Norsk Flytekniker Organisasjon

c-. r\-; \. W'.. Norsk Flytekniker Organisasjon c-. r\-; \. W'.. Norsk Flytekniker Organisasjon 7" 'VIK 200 Autorisert innen: Sterkstram a Svakstram a Alarm a Tele- nettverk- og radiokommunikasjon. Strandveien 10. Postboks 283, N-1324 Lysaker. Telefon:

Detaljer

-Il l c;,: .: 4 \(b i. 1- l l& Medlemsblad fpi ~orsk ly tekniker Organisasjon J. Internett

-Il l c;,: .: 4 \(b i. 1- l l& Medlemsblad fpi ~orsk ly tekniker Organisasjon J. Internett b!: ;- -. -Il l c;,: d 1- l l& l#,..: 4 \(b i Medlemsblad fpi ~orsk ly tekniker Organisasjon J I Internett I Ic-7 6 -::;.-A f-&j!lj!l!;= v--- "c!&-- Et nytt 10 min. til Oslo Lafthavn Gardermoen og 30 min.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge

Detaljer

for Nors~ -. -. Flytekniker Organisasjon n --" " 1

for Nors~ -. -. Flytekniker Organisasjon n --  1 for Nors~ -. -. Flytekniker Organisasjon n --" " 1 PANT p QUATY v SAFETY l LARCRA- - Y RrTROPEAW --w& - --- REPURBSC Yb &'g 189 55 12 FAX d 'ANT REMOVNG S AN lmjuktant FACTOK N THE ARCRAFT NDUSTR. EUROPEAN

Detaljer

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

NAVIGARE. Skole for filippinske sjøfolk til norske skip. Kampen mot piratene Side 16 20. Blåmyra Open 2009. Nordic Sports & Safety Week

NAVIGARE. Skole for filippinske sjøfolk til norske skip. Kampen mot piratene Side 16 20. Blåmyra Open 2009. Nordic Sports & Safety Week NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate -2009 Skle fr filippinske sjøflk til nrske skip Side 6 15 Kampen mt piratene Side 16 20 Blåmyra Open 2009 Side 8 9 Nrdic Sprts & Safety Week

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer