Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle"

Transkript

1 Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle ( ) Då er vi i gang med eit nytt korpsår, godtfolk. Det skal bli spennande å sjå kva det bringer. Allereie fyrste arbeidsdagen på nyåret var vi i gang. Ikkje med speling riktignok, men med den årvisse dugnaden med vareteljing på Prix. Og dagen etter var vi i gang med øvinga. Mykje kan vi planlegge, men erfaringa tilseier også at uventa ting dukkar opp. Vi er så heldige at vi har eit lokalsamfunn som gjerne vil ha oss med når hendingar skal markerast. Det sett vi umåtelig stor pris på, samstundes som det av og til kan vere ei utfordring å mønstre ei speledyktig besetning. Så langt har vi alltid klart å stille opp riktignok med nokre avgrensingar i repertoaret frå tid til anna. No kan ting tyde på at akkurat det kan bli eit mindre problem enn for nokre få år sidan. Frå vareteljingsdugnad på Prix. Aukande medlemstal Vi går nemleg inn i 2010 med eit historisk høgt medlemstal. Vi har no passert 40 medlemmar. Kven ville trudd det i 2000 då vi feira 17. mai utan korpsmusikk i gata på Tangen. Og det er dei som seier at endå fleire har lyst å begynne hjå oss. Dei som går og tenkjer på det, skal vite at dei er hjarteleg velkomne. Vi har øving kvar tysdag frå kl. 19 på Tangen skule (formingssalen). Det er klart at det er utruleg inspirerande å drive korpsaktiviteten når vi opplever slik medgang. Samstundes stiller det større krav til styret når det gjeld planlegging og tilrettelegging for å kunne innfri ynskjer og forventningar. I felleskap skal nok dette gå veldig fint. Frå utekonsert i Vikadalen i juni Grasrotmidlar Norsk Tipping innførte ei ordning kalla "Grasrotandelen" i fjor. Der kan kvar tippar velge eit Utrolig besøkstal for heimesida. registrert lag som får ca. 5% av tippeinnsatsen deira. Når status for ordninga no er gjort opp, viser den at det er fordelt ca. 210 mill. kroner totalt. Av desse har ca. 20 mill. kroner gått til kulturorganisasjonar utanom idrett. Av desse 20 millionane har korps rundt omkring i landet fått ca. 12 mill. kroner. Dette er unekteleg eit solid bidrag i korpskassene. Korpset vårt har fått nesten kroner i grasrotmidlar i Med dette er vi i toppklasse i landet bare eitt anna korps har fått meir enn dette. Dette er eit fantastisk bidrag til korpskassen som vi audmjukt takkar kvar einaste bidragsytar for. Vi trur den viktigaste årsaka til dette er at vi stiller opp på store og små arrangement med vårt musikalske bidrag. Den filosofien står fast og vi voner vi skal gjøre oss fortjent til eit like godt bidrag i Vi skal gjere vårt beste for å forvalte midlane til beste for lokalsamfunn og musikantar. Gode tal for heimesida 1 av :46

2 Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... For snart to år sidan fekk korpset si heimeside på lufta. Føremålet med å få ei heimeside var fyrst og framst ei forenkling av informasjonsformidlinga til medlemmar. Informasjonen ligg på ein plass som ikkje er avhenging av at alle held styr på mottatte epostar eller utskrifter. Samstundes hadde vi eit ynskje om å lage ei nettside som også kunne vere interessant for ikkje-medlemmar å fylgje med på. No er besøkstalet på heimesida komme opp i nærare 210 treff kvar einaste dag sidan vi kom på lufta. Sjølv om det ikkje er såkalla unike treff, er det ikkje tvil om at også ein god del folk utanfor korpset vitjar sida vår. Dette er jo utruleg kjekt og ein god bonus for det det krev for å drifte sida. For nokon må vere sporhund og finne ut kva slags saker som er interessante som nyhende og ikkje minst skrive dei. Vi ynskjer medlemmar, supportarar og støttespelarar eit godt nytt korpsår! Ta gjerne ein tur innom biletarkivet vårt for å sjå bilete frå korpskvardagen. 2 av :46

3 Endeleg punktum for 2009 : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Endeleg punktum for 2009 ( ) Årsmøtet i korpset vart gjennomført sist torsdag 4. februar. Det gjekk som vanleg føre seg i rolege former der ein fekk høve til å sjå attende på året 2009 under eitt. Både styret si årsmelding med reknskap for 2009 og budsjett for 2010 vart godkjend utan større merknader. Årsmeldinga var som vanleg svært fyldig med fin utforming - eit kjærkome bidrag til framtidige forfattarar av korpshistoria. Du finn ho nederst på sida som pdf-fil. Reknskapen for 2009 synte eit overskot på kr og samsvarte godt med det oppsette budsjettet. Dei største utgiftspostane i fjor var innkjøp av nye instrument og kurs/seminarar. Korpset kan som vanleg se attende på eit svært aktivt år. Statistikken vår syner at vi var ute 18 dagar og på 28 ulike arenaer/plasser. På desse dagane har vi framført 73 ulike enkeltstykke. Sjølv om det er nokre gjengangarar frå tidlegare år, tykkjer vi det er ganske imponerande. Etter fleire år med få utskiftingar i styret, fekk vi denne gongen nye personar inn i alle dei 3 funksjonane som var på val. Dei som forlet styret er Hanne Stedje (nestleiar), Hogne Linga (kasserar) og Mona Fykse (styremedlem). Vi takkar dei for innsatsen i styret. Valkomitéen sine framlegg vart samrøystes vedteke og styret for 2010 ser slik ut: Leiar: Arne Harry Seim (ikkje på val) Nestleiar: Oddgeir Øren (ny) Kasserar: Per Asbjørn Hansen (ny) Sekretær: Wenche Hals Kulset (ikkje på val) Styremedlem 1: Stine Mari M. Elverhøi (ny) Styremedlem 2: Ivar Seim (ikkje på val) Etter at årsmøtesakene var handsama, stod ei sak på dagsorden for diskusjon. Det gjeld ein eventuell tur til Tyskland. Bakgrunnen er at vi har fått ein invitasjon frå korpset til Jens Hoffmann. Etter ein diskusjonsrunde var konklusjonen klar: Vi vil på tur - hald fram med planlegginga! Etter årsmøtet samla vi oss på kaféen på Klingenberg til mat og drikke etter eige ynskje. Ein kjekk måte å avslutte årsmøtet på. Korpset si årsmelding for av :46

4 Vel møtt til konserten! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Vel møtt til konserten! 1 av :47

5 Medlemmar gjekk vidare frå UKM - syner resultata på årskonserten... Medlemmar gjekk vidare frå UKM - syner resultata på årskonserten ( )Sondre på klaver, Line og Susanne med fotografi og Knut Olav med sekkepipe deltok på den lokale UKM og imponerte dommarane - m.a. Christine. Susanne og Line skal stille ut eindel av fotomaterialet sitt i f.m. konserten. Dei hausta stor fagnad for produkta sine og vart plukka ut til å representere kommunen i fylkesfinalen. Sondre spelte piano/flygel under det lokale UKM der han hadde eit solonummer og i tillegg akompagnerte ei jente som sang. På konserten vår deltek Sondre aleine mend eit par stykke på flygel. Knut-Olav og sekkepipa hans har vi høyrt og nytta tidlegare. Han gjekk denne gongen vidare saman med eit orkester. Knut-Olav er hindra frå å delta på konserten då han er i Tyskland på skuletur. Vi gler oss til å oppleve ungdommane, og er svært stolt over å vise dei fram samt ha dei i våre rekker. Samstundes vil vi gratulere dei masse med finaleplass og ynskjer dei sjølvsagt lukka til. 1 av :47

6 Vel blåst etter vellukka årskonsert : : Nyhende : Årdalstangen Musi... Vel blåst etter vellukka årskonsert ( ) Då var årets første konsert gjennomført. I går samla vi publikum til den såkalla årskonserten vår i restauranten "Store Jens" på Klingenberg hotell. Som musikantar er vi godt nøgde med eigen prestasjon og vi trur publikum hadde ei triveleg stund saman med oss. Foto: Steinar Drægni, Porten.no Etter markeringa av 60-årsjubiléet i 2007 er det blitt ein tradisjon med ein årskonsert tidleg på året. Laurdag var det tid for den fjerde i rekka. I år valde vi å ikkje ha med oss gjestekorps på konserten delvis grunna plass- og logistikktilhøve, men også fordi det er kjekt å stå for ein heil konsert på eiga hand. Korpset er klar for konsert. Variert og med solide solistprestasjonar Korpset sitt konsertprogram var i hovudsak vigd filmmusikk frå filmen "Lady og landstrykeren" frå 1955 via "Paint your wagon" og "Stikket" til eventyrfilmen "Harry Potter og ildbegeret" frå I årets konsert hadde vi også fleire solistar. Fyrst ut som solist var Merete Kulset med bassklarinetten på "Wandrin' Star"- eit stykke som tross sitt cowboy-preg faktisk passar utruleg bra for bassklarinett. Det er nett så vi høyrer Lee Marvin si djupe røyst i bassklarinetten. Merete presenterte også sine to klarinettaspirantar, Jenny Sofie Rudi og Marie Johansen. Dei fekk stor applaus med sine fem små stykke. I stykket "Mein Bass" er det sjølvklart kva som er soloinstrument. Her gjorde Atle Romøren ein fantastisk prestasjon og synte at tubaen ikkje berre dug til å spele ompa-ompa-rytmar. Eit velkjent solostykke for klarinett er "Klarinettpolka". Her hadde Christine Nyheim og Merete Kulset laga ein vri med å dele solistrolla mellom Anders Mo held fram som dirigent til sommaren Her ser vi også Atle i aksjon med solistnummeret "Mein Bass". Unge klarinettaspirantar er solistar for fyrste gong. 1 av :47

7 Vel blåst etter vellukka årskonsert : : Nyhende : Årdalstangen Musi... seg på høvesvis vanleg klarinett og bassklarinett. Her måtte begge til pers med imponerande raske fingerflyttingar. Dette var solistinnslaga med korpset, men også andre synte seg fram som solistar. Line Hagen og Susanne Kinserdal stilte ut eigne fotografi i salongen. Dessutan bidro Sondre Øren med legendariske "Tears in heaven" på flygel. Dette var bidrag dei deltok med på UKM forrige helg og som dommarane lønna med tur til fylkesfinalen seinare i vår. Eit litt anna type bidrag var blåseensemblet "Kveruletten". Det er ei gruppe open for alle som har Utdeling av åremålsmedaljar til korpet sine unge musikarar. lyst, som spelar saman ein gong i veka. På kveldens konsert var det kvintettbidrag frå Merete Kulset, Christine Nyheim, Wenche Kulset, Oddgeir Øren og Asle Aanes. Heider og ære til ivrige unge musikantar Som generasjonskorps har vi fleire unge musikantar i rekkjene. Vi tykkjer det er veldig stas å ha dei med og vil jobbe for å rekruttere endå fleire. Det er ei krevjande oppgåve. Som ei påskjønning for speleglede og engasjement i korpset fekk våre unge musikantar overrekt årsmedaljar på konserten: 1-årsmedalje: Jenny Sofie Rudi og Marie Johansen 3-årsmedalje: Line Hagen, Hilde Horpen, Susanne Hwa Kinserdal, Rebecca Skjerping, Sondre Øren og Knut Olav Alhaug som hadde ikkje høve til å vere tilstades. 7-årsmedalje: Kristin Husabø og Olav Kulset 10-årsmedalje: Merete Kulset Suksess med nytt konsertlokale Medan Samfunnshuset er under ombygging, må vi leite etter alternative konsertlokale og dei er det ikkje så mange av på Tangen. Ungdomshusa i Seimsdalen og Vikadalen og dessutan skulen, er dei som umiddelbart dukkar opp i hovudet. Vi kunne sikkert fått til ei fin konsertramme i eit av desse lokala, men Oddgeir lanserte idéen om å nytte restauranten på hotellet. Direktør Erling Eggum stilte seg umiddelbart postiv til dette og etter synfaring fann vi ut at lokalet iallefall var stort nok. Restauranten har ikkje vært nytta til ein slik konsert før. Difor var vi spente på dei lydmessige kvalitetane til lokalet då vi samla oss til lydprøve og siste øving laurdag føremiddag. Etter gjennomført konsert, kan vi slå fast at lokalet absloutt var eigna til korpskonsert. Vi trur nok ikkje det det er siste gongen vi nyttar dette som konsertlokalet. Konserten vart avslutta med signaturmarsjen vår "Tangingen" komponert av vår eigen Asle Aanes. Det er ein fantastisk flott marsj som korpset likar godt å spele. I år framførte vi han slik han skal framførast, nemleg med song i midtpartiet. Berre horn, tuba og slagverk spelar her. Det vil seie, slagverkarane må også synge. Med denne takka vi publikum for frammøte og vel heim. Fest med hyggeleg melding etterpå Etter avslutta konsert var det klart for årsfest i same lokale. Hotellet sitt personale gjorde ein effektiv jobb i å omgjøre lokalet til restaurant att med festpynta bord. Kveldens meny bestod av braissert lammeskank med potetmos og grønsaker og sjokolademousse-kake til dessert. Det smakte særs godt etter ein lang dag frå vi sette an første tone kl. 11 på føremiddagen. Under middagen vart fleire personar takka for innsatsen i året som har gått. Fyrst ut var leiar og sekretær som fekk ei overraskande gåve. Deretter overtok leiar Arne Harry ordet og takka Hanne Stedje, Hogne Linga og Mona Fykse som gjekk ut av styret ved årsmøtet i februar. Også Harald Skjerping fekk ei påskjøning han stiller nemleg med fersk bakst av ymse slag på nesten kvar øving. Sjølv om enkelte av oss er litt bekymra for livvidda, er dette noko vi set stor pris på. Både styre og medlemmar fekk dessutan hyggeleg melding frå dirigent Anders Mo under middagen. Han takka nemleg ja til å vera korpset sin dirigent ytterlegare eitt år, dvs. til og med vårsesongen Det hausta spontan, ståande applaus frå alle middagsgjestane. 2 av :47

8 Vel blåst etter vellukka årskonsert : : Nyhende : Årdalstangen Musi... Etter middag heldt vi fram i hyggeleg lag i salongen. Kor lenge dei siste heldt ut, skal vera usagt. Fleire bilete frå kvelden kan du etterkvart sjå i biletarkivet vårt. 3 av :47

9 Påskehelsing fra Qatar : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Påskehelsing fra Qatar ( ) Hei alle korpsvener! Her kjem ei lita påskehelsing frå familien Kulset på tur i Qatar. Som dei fleste av dykk sikkert veit, er eldstemann i familien - Morten - i jobb her i Qatar for Hydro. Han reiste hit sist sommar og skal vere her iallefall ut Då var det ikkje så vanskeleg å velge reisemål i påska. Valet stod mellom Qatar, Selbu (hytta vår) og Årdal. Valet fall på eit 14 dagars opphald i Qatar. Surprise!! Doha skyline - hovudstaden i Qatar. Olav og Merete med bror og tante. Her er det godt og varmt - ein stor kontrast til vinterkulda vi har hatt i Noreg i vinter. Temperaturen er ca. 35 gr. på dagen og ikkje så mykje lågare på kvelden. Han tippar kanskje såvidt under 30 gr. No har vi vore her i ei veke - og vi har hatt det veldig kjekt. Med oss på turen har vi søster/tante Linda og svoger/onkel Vebjørn. Vi bur alle hjå Morten og vi bur ikkje trangt. Det kjekkaste er sjølvsagt å sjå att son/storebror Morten, men det er også ei spennande plass å vitje. Wenche har vore her før på jobb og har nokre formeinigar om kva som er verdt å sjå, men vi får sjå kva vi rekk over. Helgesyssel nr. 1 - "villmannskøyring" i ørkenen. Så langt har vi hatt late dagar ved bassengkanten og blitt solbrent (iallefall nokre av oss), opplevd hektisk byliv med heftig (!!!) bilkøyring og shopping, "villmannskøyring" i ørkenen og 1001-nattstemning i souken (den gamle bydelen). I dag har vi komme oss heilskinna til og frå eit gedigent kjøpesenter som heiter Villagio heit på eiga hand. Det var med litt bange aningar vi la ut på turen... Den kvelden vi rusla rundt i souken, gjekk vi oss på to årdalsfamiliar. Den eine var musikarkollega i "Janitsjaren" - Siv Nordheim Smedegård og mannen Jan. Det er ifølgje Morten ganske normalt. Du kan stort sett ikkje gå ein runde i souken utan å treffe på ein nordmann eller tre. Eit noko eksotisk innslag for oss turistar er bønneutropinga frå minaretane. Fem gonger frå soloppgang til solnedgong vert det ropt frå minaretane i nærleiken. Det er vanskeleg å høyre kor mange det er, men det er minst 3 i nærområdet her vi bur. Vi har vel ei viss forståing for at dette kan bli slitsamt i lengda når du bur her nede og ikkje er muslim. Vi legg ikkje så store planar for ferien her nede, men hvis alt klaffar tek vi ein svipptur til Dubai også. Men berre hvis Morten får utreisetillatelse. Som fremmedarbeidar her nede kan du ikkje reise som du vil. Vil du ut av Qatar, må du søke om tillating via arbeidgjevar nattstemning i souken. Og så har vi sett ville dromedarar sjølv om nokre har tau på frambeina... Vi ynsker dykk alle ein riktig god påskeferie og gler oss til å vere attende på arbeidsbenken i korpset att ei veke etter påske. 1 av :47

10 Påskehelsing fra Qatar : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Ei spesiell helsing går til Oddgeir som er stand-in for Anders medan han er i Australia på ferie. Dei øvingane går vi nok glipp av, dessverre. Helsing Wenche, Merete og Olav PS! Olav sender ei ekstra helsing :-) 2 av :47

11 Velkjend gjestedirigent i aksjon : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Velkjend gjestedirigent i aksjon ( ) Før påske tok dirigent Anders tok med seg kornettistfrue Torild og reiste på ferie til Australia i 3 veker. Øvinga i veka før påske var det difor Oddgeir som kakka med dirigentstokken og mana til samling om "vårens vakraste eventyr" øving på marsjar til utesesongen. Tekst/biltete: Hilde Horpen & Line Hagen Den siste øvinga før påske og dei to første etter overlet Anders dirigentstokken til Oddgeir både for oss og sitt andre korps, Flåm Musikklag. Godt humør og ablegøyar er eit av Oddgeir sine varemerke. Før påske skal me kose oss og det er nettopp det me gjer på Tangen, påske eller ei. Øvinga her er alltid like morosam. Ei øving utan latter er ikkje ei vellykka øving, noko me aldri ser. Oddgeir hadde teke fram mange melodiar som me ikkje har spelt på ei god stund. I tillegg tok me fram att uteheftet og friska opp nokre av marsjane. Takk til Oddgeir som tok på seg ferievikarjobben slik at vi ikkje kom ut av trening i innspurten før dei store maidagane. Sondre og Asle riggar seg til. Arne Harry ynskjer alle ei god påske. 1 av :50

12 Flygeaska frå Island stoppar Anders : Velkjend gjestedirigent i aksj... Flygeaska frå Island stoppar Anders ( ) Anders og Torild skulle ha vore attende i Sogn i dag, men det har vulkanutbrotet og flygeaska frå Island sett ein stoppar for. Nett no tikka det inn ei tekstmelding til Oddgeir: "Fast i Kuala Lumpur! Vart kansellert for Amsterdam kl. 2 i natt. Måtte finna hotell sjølve 1 t frå flypl. Må ut att der no, men blir nok kansel. i dag òg. Reknar med å driva slik nokre dagar... Kan du ta øving mandag og tysdag? Trur ikkje dette går særleg kjapt. Men VARMT - det e so da helde!" Anders måtte sjå langt etter flyavgang. Når det er sagt, er også ein annan korpsmusikant stranda i det store utland. Svein Petter har vore i Mexico og skulle etter planen vore heime att i morgon. Han må også belage seg på ei kronglete heimreise. Så då må Oddgeir trø til som dirigentvikar for både oss og Flåm Musikklag kommande veke også. Vi veit vi er i gode hender, men ynskjer likevel at både Anders, Torild og Svein Petter får komme seg heimatt så raskt som mogleg. 1 av :50

13 Ikke lenger askefast i Kuala Lumpur : Velkjend gjestedirigent i aksjo... Ikke lenger askefast i Kuala Lumpur ( ) Anders og Torild har komme seg vidare frå Kuala Lumpur og til Europa, men det kan hende det tek tid å komme seg heilt til Noreg. Siste statusrapport kom til Oddgeir i går ettermiddag: "Hei Oddgeir Godt jobba! Stilig med nye instrument! Me kom oss ut av Kuala Lumpur under panikkoppbrot måndag kveld. Schiphol i går var gale - reine kaoset med kø på ca 500m!! Då me hadde 100m att til ei av dei 5(!!!) lukene, fekk me beskjed om at Skandinavia var kansellert - just go home! I dag går ingenting. Håpar me kan få billettar til i morgon, men.. Hels ALLE og ha ein kjempedag!" Svein Petter er framleis askefast i New York. Stine Mari som var på tenestereise til Bulgaria, er litt heldigare. Ho vart askefast i Sofia på fredag og fekk ein lang kjøretur i minivan fra Sofia gjennom Serbia, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland, Danmark og Sverige til Oslo før ho tok fatt på siste del til Årdal på tysdag. Vi voner at Anders, Torild og Svein Petter også snart får komme seg heimatt. 1 av :52

14 Nye instrument tekne i bruk : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Nye instrument tekne i bruk ( ) Vi har ei solid tubarekke - heile fire tubaistar gjev oss grom lyd i bakrekka. Det har gjort at vi i ein periode har lånt tuba frå Vik Musikklag for å ha gode instrument til alle fire. Frå og med i går er vi imidlertid sjølvforsynte. Ein ny York-tuba Då Egil Jørgen kom på øving i går kveld, hadde han med seg ein splitter ny tuba som han hadde fått levert på døra før helga. Han hadde dermed fått nytta helga til innspeling av vidunderet. Valet av merke var lett denne gongen; vi kjøpte same instrument som det vi kjøpte våren ein York Ess-tuba som Elisabeth Vannebo anbefalte etter å ha prøvespelt ulike instrument for oss. Egil Jørgen med den nye York-tubaen. Eit nytt bekjentskap I tillegg til York-tubaen har vi også kjøpt inn ein Sousaphone som skal nyttast til utespeling. Dei færraste veit kanskje kva ein Sousaphone er, men mange kjenner instrumentet att når dei får sjå det. Det er ein sånn tuba som ein "trer på seg" i staden for å bæer framfor seg. Ein viktig årsak til innkjøpet av denne er vekt. Ein tuba veg rundt 20 kilo medan Sousaphonen veg halvparten. Det er klart at det vert mykje lettare å masjere med eit instrument på 10 kg - særleg når du også får han tredd rundt kroppen i staden for å bere vekta foran. Per pakkar ut Sousaphonen. Viss alt går som vi håpar, kjem alle tubaistane våre etterkvart til å ha Sousaphonar til utandørs bruk. Litt fleire bilete finn du i biletarkivet vårt. Fornøgde karar. 1 av :52

15 Vår kvinne på Lillehammer! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Vår kvinne på Lillehammer! ( ) Landsmøtet til NMF går av stabelen på Lillehammer i helga. Som varamedlem i regionstyret for Nordvest, deltek Merete Kulset på landsmøtet. Landsmøtet starta med ein konferanse om frivillighet på føremiddagen i dag. Den fekk ikkje Merete med seg, men ho kjem med sine refleksjonar om landsmøtet i eit seinare oppslag på heimeside når helga er vel overstått. Landsmøtet vert gjennomført kvart andre år. 1 av :52

16 17. mai-lotteriet er i gang! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag 17. mai-lotteriet er i gang! ( ) Også i år kan du ta lodd i vårt originale 17. mai-lotteri. Lotteriet har som kjend berre ein premie, men det er ikkje mindre enn ein morgonkonsert på den adressa som vert trekt ut. Og dermed er det ikkje sikkert at det er vinnaren som har kjøpt loddet eingong! Vi opplever at lotteriet no er godt kjend i bygda og også at det er mogleg å kjøpe lodd på ein annan enn seg sjølv. Som loddseljar får ein servert mange gode historiar om kvifor folk vel den adressa dei gjer. Og i einskilde høve er det nok greit at ein ikkje kjenner til kven som har kjøpt vinnar-loddet. Trekkinga vert gjort under 17. mai-frokosten etter salutt/flaggheising. Når Det finst mange gode grunnar til å kjøpe lodd! klokka er omkring 9, snik vi oss avgarde til den heldige adressa og gjev vinnaren ein liten morgonkonsert i hagen, i tunet eller noko sånt. Huk tak i ein korpsmusikant så snart du ser ein og kjøp eit lodd eller fleire. Prisen er berre kr. 5 pr. lodd. Nokre gode grunnar til å kjøpe lodd, finn du ved å klikke på biletet til høgre. 1 av :52

17 Godt begynt er halvt fullendt! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Godt begynt er halvt fullendt! ( ) Da er vi halvveges i maifeiringa - den fyrste av dei to høgtidsdagane i mai er unnagjort. Korpset avslutta dagen med "Internasjonalen" omkring klokka fire i ettermiddag. Det var den vi opna dagen med også. Vérmessig starta ikkje dagen særleg godt. Det var småregn, surt og kaldt då vi marsjerte frå Hydro Texaco til sentrum og flaggheising litt over halv åtte i morges. Fleire hadde kledd seg i stillongs og hanskar og sjølv dei tykte det var surt. Nysnøen låg langt nedover fjellsida og det var slett ikkje nokon mai-stemning før avmarsj. Men det er rart med det: Når du byrjar spele marsjane, kjem mai-følelsen sigande. Klokka åtte smeller salutten - då sto vi klar med "Flaggheis" og "Ja, vi elsker" framfor rådhuset. Det var ikkje mykje folk å sjå - berre dei fire som hadde i oppgåve å heise flagga. Etterpå vart det servert frukost på Klingenberg Hotel. Deretter hadde vi ei pause til vi spelte ute i hagen på sjukeheimen i Seimsdalen. På Facebook ser vi at vi spelte høgt nok til at nokre naboar høyrte oss også - og sette pris på det. Sidan vi hadde litt god tid til toget skulle gå, var det mange som samla seg til ei kaffikopp på kaféen på Tangen. Det var skikkeleg kjekt og noko vi absloutt kan flinkare til å gjere ved fleire høve. Deretter tok vi beina fatt for å komme oss til Vassbugen der toget gjekk frå. Vi set utruleg pris på at Katrine tok turen heim til 1. mai i år også. Litt småsurt var det ute på kaféen, men triveleg. No er dagen over og det er berre å lade opp til neste maratondag på 17. mai. Vi sender ei spesiell takk til Katrine som alltid tar turen heim til Årdal når vi ber om det. Det er godt med litt ekstra trommelyd når vi marsjerar. Litt fleire bilete kjem i biletarkivet om litt. 1 av :53

18 Godt begynt er halvt fullendt! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Per heitte han og gret muligens då han vart fødd, men ikkje over å ha ein ny og lettare tuba til gatebruk. Ikkje noko å seie på humøret på dagen. 2 av :53

19 Konsert med gospelkoret : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Konsert med gospelkoret ( ) Minner om konserten til Årdal Gospelkor i Farnes kyrkje torsdag kl Vi oppmodar medlemmar, supportarar og andre til å møte opp. Medlemmer frå gospelkoret var solistar med oss på kafekonserten i fjor. Vi har også tidlegare samarbeidd med dei om konsertar. Dei er alltid positive når vi ber dei om samarbeid. Som ei takk og kanskje til inspirasjon for dei, hjelper me til med å få fullt hus og stinn brakke. At dei står for kvalitet veit me frå før av. Konserten er gratis. 1 av :53

20 Vi spelar i sentrum på laurdag! : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Vi spelar i sentrum på laurdag! ( ) Kommande laurdag stiller korpset med musikk, lotteri og blyantutdeling i sentrum. Du høyrer og ser oss mellom kl. 11 og 13. Aksjonen vår er både ein takk til trufaste sambygdingar og eit frieri om å kjøpe lodd i vårt orginale og no tradisjonsrike 17. mai-lotteri. Takk for Grasrot-støtta! Årets fyrste Grasrotandel er no utbetalt frå Norsk Tipping. I overkant av "grøne" kroner kom inn på konto no tidleg i mai. Eit fantastisk bidrag til korpskassa som vi takkar alle bidragsytarar for. Vi tek meir enn gjerne mot nye Grasrot-gjevarar, men vi har også ei lita oppfordring til alle tipparar som ikkje har valgt seg ein Grasrot-mottakar: Velg deg ein lokal organisasjon som du vil støtte - på den måten syter du for at Grasrotandelen "din" kjem Årdal til gode og ikkje forsvinn til andre kantar av landet. Kjøp lodd i 17. mai-lotteriet Om du ikkje allereie har fått høve til å kjøpe lodd i lotteriet vårt, har du sjansen no på laurdag. Då kan du både støtte korpset og sikre framtidig korpsmusikk på nasjonaldagen - og glede (eller ergre...) nokon med morgonkonsert på nasjonaldagen. Som kjent er vinsten i lotteriet ein liten morgonkonsert på den adressa som vert trekt ut. Klikk på biletet og finn gode grunnar for å ta lodd. 1 av :53

21 Nasjonaldagen sett med korpsauge : : Nyhende : Årdalstangen Musi... Nasjonaldagen sett med korpsauge ( ) Då var det over for denne gong. Begge dei store maidagane er over og såre korpsføtter ligg i sofaen og kviler. Vel blåst til alle korpsvener rundt omkring i landet. Her på Tangen starta vi dagen med oppmarsj halv åtte og påfølgande flaggheis-seremoni klokka åtte. Siste tonen bles vi ein gong etter klokka 5 - det vert ein arbeidsdag på omtrent ti timar. Oppkøyring til nasjonaldagen tok vi laurdagen før då spelte vi i eit par timar i sentrum og selde lodd i vårt eminente 17. mai-lotteri. "In the early morning rain..." Etappe 1 - Frå salutt til lotterikonsert Etter oppmarsj, salutt/flaggheis og nokre marsjar rundt klokka åtte, vanka det frukost på Klingenberg hotell. Det er ein ganske ny tradisjon som vi tykkjer er veldig kjekk og den gjev oss eit godt grunnlag for å halde ut heile dagen. Det er også staden for trekkinga av 17. mai-lotteriet vårt. 17. mai-kommiteen bivånar at trekkinga går rett føre seg og årets vinnaradresse vart Hagavegen 41A. Fredrik og Jorunn vann hagekonserten på morgonen. Når frukosten var fortært, lista vi oss "så stilt på tå" til Hagavegen og inn i hagen til Fredrik Kristiansen. Huslyden kom etterkvart ut i hagen og høyrde på konserten. Og dei sa no iallefall at dei tykte det var ein kjekk start på dagen. Etappe 2 Tog og festarrangement Årets tog gjekk frå Dooria og enda på skulen altså motsett retning av det som har vore vanleg dei seinare åra. Grunnen er sjølvsagt ombygginga av Samfunnshuset og mangel på forsamlingslokale i sentrum. Undervegs var det som vanleg stogg ved sjukeheimen og ved bautaen ved kyrkja. Sjølvsagt var skulebakken tung å marsjere opp, men med god hjelp av taktfast trommemarsj gjekk det greit. Oppe ved skulen gjekk toget opp på skuleplassen og vidare inn på idrettsbana medan korpset gjekk runden bortom idrettshallen og inn på idrettsbana. Sett med korpsauge var dette ei veldig flott oppleving og kan godt gjentakast til neste år. Jentetrio på slagverk med trommemarsj frå Haugesund. Vi gjer oss klar til å underhalde ein stappfull idrettshall. 1 av :53

22 Nasjonaldagen sett med korpsauge : : Nyhende : Årdalstangen Musi... Sidan vêrgudane ikkje var heilt i godlune, vart festarrangementet flytta inn i idrettshallen. Der var kakebordet dekka og hallen vart ganske raskt smekkfull med folk. Vi reknar med at arrangementet får fyldig dekking i andre media, men vi har lyst å trekke fram framføringa til skulekoret. Det er ein sann fryd å høyre ivrige ungar synge det dei er god til. Korpset spelte tre nummer i sitt bidrag til festprogrammet "Happy Marching Band" som er eit potpourri over kjente melodiar og "On Parade Again" ein flott marsj der vi gjorde vår eigen vri med litt song. Vi avslutta med "Ein solskinnsdag" med nyskreven tekst av Oddgeir til ære for russen. Då måtte russen - høgst motvillig - fram i kortribuna å synge med på den utleverte teksten. Etappe 3 Avslutting i Seimsdalen Dagen vart også avslutta med ein hagekonsert nemleg på sjukeheimen i Seimsdalen. Bebuarar, familie og personale benka seg som sedvanleg på verandaen godt kledd etter vêret. Etter ein liten halvtimes konsert, fekk vi påspandert is og kaffe før vi avslutta nasjonaldagen ca. 10 timar etter starten. Det skal ikkje stikkast under ein stol at dagen både er lang og slitsam, men det er også kjekt å få sette musikk til nasjonaldagen. Ei lita oppteljing frå Oddgeir syner at kvar musikant spelte drøye 2800 taktar med marsjmusikk og omlag 200 taktar med nasjonalhymnar. Det skulle til saman bli noko sånt som marsjsteg og taktar. Det er godt vi har øvingsfri denne veka, men frå neste veke vert det utekonsertar rundt omkring i bygda. Dei finn du snart oversikt over her. Det kjem etterkvart fleire bilete frå nasjonaldagen i biletarkivet vårt. 2 av :53

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Hallo i nedslagsfeltet!

Hallo i nedslagsfeltet! Hallo i nedslagsfeltet! Måndag 1.juli starta lillesyster Emma og eg på sykkeleventyret som vi hadde sett fram til i nesten eitt år. Og etter fleire veker med ganske intens planlegging kunne vi endeleg

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Jon Fosse. Lilla. Skodespel

Jon Fosse. Lilla. Skodespel Jon Fosse Lilla Skodespel Personar BASSISTEN 2 Ei uvanleg brei jerndør opnar seg og Guten kjem inn, held døra open, og Jenta kjem inn etter han, og han let døra att, det er ein lysbrytar til høgre for

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NOREG 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 KVA BETYR ORDA? Langstrekt Arktis Antarktis Midnattssol Vêrmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer