Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja

2 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Akershus universitetssykehus HF Sak: Oppfølging av avtaler RIS / PACS Dok: Standardisering av arbeidsflyt regionalt RIS / PACS Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Programområder og leverandørstyring 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Eva Kristin Brynhildsen Sak: Privatpraktiserende spesialist - Eva-Kristin Brynhildsen Dok: Avtalespesialist arbeidsavklaringspenger 08/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Kreftomsorg i Helse Sør-Øst Dok: Oppfølging av vedtatt funksjonsfordeling for kreftkirurgienatyresak 85/2010 basert på gjennomført evaluering for endelig tilbakemelding Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Medisin og helsefaa Side 1

3 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Spesialist Jon Øystein Ihler Sak: Privatpraktiserende spesialist - Jon Ø. Ihler Dok: Vedrørende søknad om vikar 08/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Helsedirektoratet Sak: Medisinsk koding Dok: Fornyet svar på henvendelse om diagnosebeskrivelse i epikriser Saksbeh: ehelse 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Helse, sosial- og eldreombudet i Oslo Sak: Plan for strategisk utvikling / Strategisk fokus og mål for 2009 Dok: Vedrørende fristbrudd Saksansv: Styre- og eieroppfølging Saksbeh: Behov og bestilling Side2

4 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Helse, sosial- og eldreombudet i Oslo Sak: Plan for strategisk utvikling / Strategisk fokus og mål for 2009 Dok: Vedrørende fristbrudd Saksansv: Styre- og eieroppfølging Saksbeh: Behov og bestilling 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hanne Synnestvedt Sak: Privatpraktiserende spesialist - Hanne S. Synnestvedt Dok: Angående innvilget søknad om vikar 08/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Jörgen Funk Sak: Privatpraktiserende spesialist - Jfirgen Funk Dok: Søknad om vikar for perioden samt Side3

5 09/ Dok.dato: Jour.dato: Se e-postmottaker(e) Sak: Privatpraktiserende spesialist - Ranjit Kaur Dok: Vikar 09/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Einar C. Salvesen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Einar C Salvesen Dok: Vedrørende drifttilskudd 09/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalmapper Avsender: NAV Hamar Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Saksansv: Intern administrasjon Side4

6 Offendig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Revierstredet 2 AS Sak: Grev Wedels plass 5 - Revierstredet 2 - generell Dok: Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler 2012 Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Regnskap og rapportering 09/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Knut Lindberg Sak: Privatpraktiserende spesialister - Knut Lindberg Dok: Permisjon 10/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Innlandet HF Sak: Kreftkirurgi Dok: Oppfølging av vedtatt funksjonsfordeling for kreftkirurgien styresak 85/ mangelfulle opplysninger fra Sykehuset Innlandet HF vedrørende tykktarmskreft og endetarmskreft Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Side5

7 Offentligjournal Periode: / / Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Telemark HF Sak: Kreftkirurgi Dok: Oppfølging av vedatt funksjonsfordeling for kreftkirurgien styresak 85/2010 baset på gjennomført evaluering for endelig tilbakemelding Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Buchmanns Legekontor Sak: Privatpraktiserende spesialist - Erik Buchmann Dok: Sykefravær og vikar i / LJ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Spesialisthelsetjenesten Dok: Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Side6

8 Helse Sor-Øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Avsender: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Sak: KONTRAKT Forskningsmidler Dok: Avtale for deltakelse i komitèarbeid for vurdering av søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF - Helse Sør-Øst RHF og Sigurd Steinshamn - signert Saksansv: Saksbeh: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Avsender: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Sak: KONTRAKT Forskningsmidler Dok: Avtale for deltakelse i komitcarbeid for vurdering av søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF - Helse Sør-Øst RHF og Siv Kvernmo - signert Saksansv: Saksbeh: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Avsender: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Sak: KONTRAKT Forskningsmidler Dok: Avtale for deltakelse i komitcarbeid for vurdering av søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF - Helse Sør-Øst RHF og Monica Wammen Nortvedt - signert Saksansv: Saksbeh: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Side7

9 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Sak: KONTRAKT Forskningsmidler Dok: Avtale for deltakelse i komitèarbeid for vurdering av søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst - Helse Sør-Øst RHF og Magne Børset - signert 10/ X Saksansv: Forskning og innovasjon Saksbeh: Forskning og innovasjon Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Sak: KONTRAKT Forskningsmidler Dok: Avtale for deltakelse i komitèarbeid for vurdering av søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF - Helse Sør-Øst RHF og Geir Bjørkøy - signert 10/ X Saksansv: Forskning og innovasjon Saksbeh: Forskning og innovasjon Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Sak: KONTRAKT Forskningsmidler Dok: Avtale for deltakelse i komitèarbeid for vurdering av søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF - Helse Sør-Øst RHF og Ingvild Mikkola - signert Saksansv: Forskning og innovasjon Saksbeh: Forskning og innovasjon Side8

10 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Martin Andresen Sak: Privatpraktiserende spesialist - Martin Andresen Dok: Vikar 10/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Profilprogram - logo - helseforetak / sykehus / regionale helseforetak Dok: Logoregistrering hos patentstyret Saksansv: Kommunikasjon Saksbeh: Kommunikasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Tillitsmann AS Sak: Deponering av kildekode Dok: Escrow agreement #157 - kildekodedeponering Saksansv: VAD Kristin W. Wieland Saksbeh: Teknologi og ehelse Side9

11 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Støtte 2012 til FFO-samarbeidet - vedrørende budsjett se sak 11/ Saksansv: Intern administrasjon Saksbeh: Kvalitet og fagområder 11/ Dok.dato: Jour.dato: No-Limit Promotion AS Sak: Minikonkurranse - Profileringsartikler RHF 2011 Dok: Vedrørende overføring av samarbeidsavtale Saksansv: Sekretariatet 11/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Arild Bergmann Sak: Praktiserende spesialist - Arild Bergmann Dok: Forlengelse av vikariat for spesialist Knut Vegard Sidel0

12 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Monica Alvestrand Sak: Praktiserende spesialist - Monica Alvestrand Dok: Mulighet for overføring av hjemmel 12/ Dok.dato: Jour.dato: Akershus universitetssykehus HF Sak: Avregningsutvalget 2012 Dok: Vedrørende avregning klinisk nevrofysiologi Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sykehuset i Vestfold HF Sak: Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dok: Driftmidler 2013 Norsk gynekologisk endoskopiregister Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder Sidel 1

13 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Spesialist Anne Røer Sak: Privatpraktiserende spesialist - Anne Røer Dok: Søknad om tre måneders utvidet permisjon grunnet sykdom 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Sak: Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Dok: Ettersending av dokumenter til styremøte i Pasientreiser ANS Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: VAD Viseadministrerende direktør 12/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Den Norske Veritas Sak: Miljøledelse og miljøsertifisering i Helse Sør-øst RHF Dok: utgår Saksansv: Intern administrasjon Sidel2

14 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Avskj ermet Sak: Åpen søknad på jobb Helse Sør-øst Dok: Sommerjobb 2013 Saksansv: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Avskj ermet Sak: Åpen søknad på jobb Helse Sør-ost Dok: Avskj ermet Saksansv: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Helge Poulsen Sak: Privatpraktiserende avtalespesialist - Helge Poulsen Dok: Vedrørende forlengelse av permisjon Saksbeh: Eksteme helsetjenester Side13

15 Offentligjournal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Arne Holen Sak: Avtalehjemmel i klinisk psykologi i Helse Sør-Øst RHF Dok: Privatpraktiserende spesialist i klinisk psykologi - endelig avtale 12/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Vestre Viken HF Sak: Vestre Viken I1F - salg av eiendom Dok: Salg av eiendom Ål kommune gnr 110 del av bnr styresak 04/2013 Saksansv: Bygg og eiendom Saksbeh: Bygg og eiendom 12/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Riisby Behandlingssenter Sak: Avtaleoppfølging TSB Dok: Salg av plass til privatperson Sidel4

16 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Knut Vegard Sak: Ledig avtalehjemmel i spesialistpraksis - indremedisin / lungesykdommer Dok: Vedrorende kunngjort ledig 50 % avtalehjemmel i indremedisin / lungesykdommer - seniorpolitikk - tilbud om avtale Saksansv: Saksbeh: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Anne Frostad Sak: Ledig avtalehjemmel i spesialistpraksis - indremedisin / lungesykdommer Dok: Vedrørende kunngjort ledig 50 % avtalehjemmel i indremedisin / lungesykdommer - seniorpolitikk - orientering om tildeling Saksansv: Saksbeh: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Anders Fjeld Sak: Ledig avtalehjemmel i spesialistpraksis - indremedisin / lungesykdommer Dok: Vedrorende kunngjort ledig 50 % avtalehjemmel i indremedisin / lungesykdommer - seniorpolitikk - orientering om tildeling Saksansv: Saksbeh: Sidel5

17 Helse Sor-Øst RTIF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Dag Anders Rustad Sak: Ledig avtalehjemmel i spesialistpraksis - indremedisin / lungesykdommer Dok: Vedrørende kunngjort ledig 50 % avtalehjemmel i indremedisin / lungesykdommer - seniorpolitikk - orientering om tildeling Saksansv: Saksbeh: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskj ermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskjermet Saksansv: Konsernrevisjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskj ermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskj ermet Saksansv: Konsernrevisjon Side16

18 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskjermet Saksansv: Konsernrevisjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskjermet Saksansv: Konsernrevisjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskjermet Saksansv: Konsernrevisjon Side17

19 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskjermet Saksansv: Konsernrevisjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskjermet Saksansv: Konsernrevisjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskjermet Saksansv: Konsernrevisjon Side18

20 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak: Utlyst stilling - Konsernrevisjonen søknadsfrist Dok: Avskjermet Saksansv: Konsernrevisjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Spesialist Faranak Asadi Sak: Ledig 50 % avtalehjemmel i Helse Sør-Øst RHF - barnesykdommer Dok: Vedrørende kommentarer 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Spesialist Jon Sanderud Sak: Ledig 50 avtalehjemmel i Helse Sør-Øst RHF - barnesykdommer Dok: Vedrørende senior junior politikk 50 % avtalehjemmel ved Humana Medisinske Senter Saksansv: Saksbeh: Side19

21 Helse Sor-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Spesialist Marie Andersen Erlandsen Sak: Ledig 50 % avtalehjemmel i Helse Sør-Øst RHF - barnesykdommer Dok: 50 % Barnelegehjemmel Humana 13/ / Dok.dato: Jour.dato: Se e-postmottaker(e) Sak: Sykehustilhørighet for Vestby kommune Dok: Sykehustilhorighet for Vestby kommune - Oppnevnelse av representanter til arbeidsgruppe Avskjermet Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Behov og bestilling Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13,Fv1 13 Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2013 Dok: Avskjermet Saksansv: Kommunikasjon Saksbeh: Behov og bestilling Side20

22 13/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pasient og brukerombudet Sak: Henvendelser 2013 Dok: Invitasjon Presentasjon Pasient og brukerombudenes årsmelding Grand hotell Oslo Saksansv: Kommunikasjon Saksbeh: AD Administrerende direktør 13/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Luftambulansetjenesten ANS Sak: Luftambulansetjenesten ANS Dok: Styremøte Luftambulansetjenesten ANS Saksansv: Styre- og eieroppfølging Saksbeh: Styre- og eieroppfølging 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sak: Avtalehjemmel indremedisin / lungemedisin - seniorpolitikk - lokalisert til Fredrikstad Dok: Kunngjøringstekst Side2 1

23 13/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: HR-avdeling Økonomi Sak: Økonomisk langtidsplan Dok: HR innspill til ØLP økonomisk langtidsplan Saksansv: Finans Saksbeh: HR-avdeling 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Yeowol Kim Sak: Privatpraktiserende spesialist - Yeowol Kim Dok: Vedrørende søknad om redusert driftshjemmel som psykologspesialist i Helse Sør-Øst 13/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Midlertidig arbeidsgruppe for varicer i Helse Sør-Øst Dok: Invitasjon til første møte i midlertidige arbeidsgruppe for varicer Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Side22

24 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sak: Avtalehjemmel i indremedisin / kardiologi - lokalisert til Skien Telemark Dok: Kunngjøringstekst 13/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Akershus universitetssykehus HF Sak: SP Labcraft - blodbanksystemer Dok: Bekymringsmelding fra Labcraft om manglende tilgang til ressurser Saksansv: SP IKT Saksbeh: SP IKT 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sak: 100 % Avtalehjemmel indremedisin / kardiologi - lokalisert Kristiansand Dok: Kunngjøringstekst Side23

25 13/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Høring - ADHD - Nasjonal faglig retningslinje for utredning behandling og oppfølging Dok: Høring for AD/IID - nasjonal faglig retningslinje for utredning behandling og oppfølging Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 13/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Sak: SP Rammeavtale juridisk bistand Dok: Rammeavtaler juridisk bistand - orientering om prolongering frem til medio februar 2014 Saksansv: Saksbeh: SP Innkjøp SP Innkjøp 13/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Knut Aage Smidtsrød Sak: Privatpraktiserende spesialist - Knut Aage Smidtsrød Dok: Vedrørende opphør av driftsavtale Side24

26 Helse Sor-Øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Avsender: Intern administrasjon Intern administrasjon Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Saksansv: Intern administrasjon 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Avsender: Intern administrasjon Intern administrasjon Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Saksansv: Intern administrasjon 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Avsender: Intern administrasjon Intern administrasjon Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Saksansv: Intern administrasjon Side25

27 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Utdanningsdirektoratet Sak: Horing - endring i eksamensordningen i læreplan for fremmedspråk Dok: Horing - endring i eksamensordningen i læreplan for fremmedspråk Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 13/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Spesialist Solveig Bugge Lande Sak: Privatpraktiserende spesialister - Solveig Bugge Lande Dok: Forlengelse av driftstilskudd Side26

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer