En stor jobb for et lite distrikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En stor jobb for et lite distrikt"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- En stor jobb for et lite distrikt 107 ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt bidro i arbeidet under og etter angrepet mot Utøya. Nå er samholdet enda tettere enn før. Side 6 21

2 2 kolofon leder Belastninger på politiansatte årgang UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER FORSIDEFOTO Ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt utenfor politihuset i Hønefoss. (bygningen i bakgrunnen er manipulert av designmessige hensyn) Foto: Erik Inderhaug TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: I denne utgaven kan du lese om de dramatiske minuttene og timene før, under og etter tragedien på Utøya. Vi lar politiansatte i Nordre Buskerud med egne ord få lov til å fortelle hvordan de opplevde politijobben. Dette er et verdifullt bidrag for å få belyst situasjonen sett fra de politiansattes side. Samtidig gir deres historier en bedre forståelse for de beslutninger som ble tatt. Ikke minst gir deres ærlige øyevitneskildringer et bedre inntrykk for å forstå hvilken grusom påvirkning alle involverte på Utøya og rundt Utøya var utsatt for. Enten det var ofre, overlevende, frivillige eller profesjonelle innsatsmannskaper. Det er godt å lese at de politiansatte i Nordre Buskerud føler seg vel ivaretatt i forhold til å bearbeide de voldsomme inntrykkene de fikk på jobb, og at de har fått rom og anledning til å snakke ut om det de har på hjertet. Vi mennesker reagerer alle forskjellig på inntrykk vi blir utsatt for. Noen er raskt ferdige med å bearbeide inntrykkene, andre trenger lengre tid. Begge deler er normalt. For omgivelsene er det viktig å gi de involverte den tid som trengs. Og for de involverte er det nødvendig å ta seg den tiden som trengs. Det er en god investering i egen helse. Skal politiet følge norsk lov? 22. juli-kommisjonen ikke en propp I Aftenposten 9. september uttaler kommisjonsleder Alexadra Bech Gjørv at ingen må føle at de skal vente på rapporten for å foreta seg noe. Det er en viktig presisering. Hvis det er åpenbare mangler i politiets beredskapssystem, er det lov å tenke kloke selvstendige tanker i forhold til å utbedre mangler. Det første som åpenbart må forbedres, er politidistriktenes beredskap. Det Svaret er innlysende. Men likevel ikke selvfølgelig. Arbeidsmiljøloven som skal sørge for at ansatte ikke arbeider under helsemessig skadelige forhold, brytes jevnlig i politiet. På grunn av politiets helt spesielle rolle i samfunnet, er det gjort noen få unntak når liv, helse og store samfunnsverdier står på spill. Likevel viser undersøkelser som PF-tillitsvalgt Roger Fjellin har gjort, at unntakene fra loven brukes også når det ikke er fare for liv og helse. Både arbeidstakere og politiet som arbeidsgiver har ofte et sterkere fokus på å få jobben gjort enn å verne politiansatte mot skadelig arbeidsbelastning. Men loven gjelder for alle. Også for politiet. handler først og fremst om et riktig antall riktig trente politifolk tilgjengelig når skarpe hendelser skjer, slik at politidistriktene får en beredskap publikum med rette forventer. Politidistriktene har flaks hvis Beredskapstroppen er i nærheten under øyeblikkelige aksjoner. Operativ politiberedskap er for alvorlig til å baseres på flaks. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

3 index 3 INNHOLD 4 D#2 forsinker etterforskerne 16 Alle har fått en trøkk eller to 17 Ansatte informasjonssjef 18 De har virkelig passet på oss 20 Her samlet de eiendelene 22 Samboersuksess 24 God nok operativ trening? 26 Minnene av 11. september 31 Politiledere til historisk søksmål 6 FASTE SIDER 48 Arne meinar 49 Folkestad 50 Politiets verden 51 Purken & PFFU SLIK OPPLEVDE DE UTØYA 22. juli startet som en helt vanlig fredag i Nordre Buskerud politidistrikt. Bombeangrepet i Oslo og skytingen på Utøya forandret alt. Dette er historien time for time. 14 KONTRASTFYLTE MØTER Politiet møtte sterke scener ved pårørendesenteret på Sundvolden Hotell både i form av tårevåt gjensynsglede, stor fortvilelse og bunnløs sorg. 17 GIKK MEDIENE FOR LANGT? Ledelsen i Nordre Buskerud politidistrikt medgir at de ikke var forberedt på medietrykket etter 22. juli, men er kritiske til saker som ble tatt ut av sammenhengen MANGE AVVIK FRA ARBEIDSMILJØLOVEN Første halvår 2011 ble det avdekket 395 mulige brudd på Arbeidsmiljøloven i Søndre Buskerud politidistrikt. Kun 22 av dem ble ført opp som lovlige unntak i politiets systemer, sier PFs lokallagsleder Roger Fjellin. 34 FIKK BARE MED SEG ENERNE En studie ved Politihøgskolen skulle kartlegge den fysiske formen til det aller første PHS-kullet fra Én av fire møtte opp, og de fleste var i overraskende god form.

4 4 ikt D#2 forsinker etterforskerne Det splitter nye IKT-opplegget som politiet er i ferd med å rulle ut i politidistriktene, stjeler tid fra etterforskerne Tekst og foto Ole Martin Mortvedt 22. juli-etterforskningen setter politiets datasystemer på prøve. Etterforskningsledelsen har bestemt at de fleste avhør som gjøres i saken skal foregå med opptak av lyd og bilde. Tidligere er avhørssystemet Indico tatt i bruk for å kunne spille av avhørene. Dette systemet har politidistriktene fått tildelt fra Politiets data- og materielltjeneste (PDMT). Men det etablerte avhørssystemet kan ikke brukes i den nye infrastrukturen kalt D#2 som nå står foran en større utrulling i løpet av høsten. Det store problemet er at D#2 ikke kommuniserer med Indico. Vi kan derfor ikke spille av dvd-platene direkte når vi skal skrive rapporten fra avhøret. Før kunne vi spille av DVD-platene på PCen vi hadde på kontoret. Nå må vi i stedet laste innholdet av DVD-platene inn på hjemmeområdet vårt, noe som tar cirka halvannen time per DVD, før vi kan spille av opptaket i Indico, sier etterforsker Trond Stenberg ved Hamar politistasjon. Hedmark politidistrikt har kjørt pilotdrift i D#2 i en periode. Teoretisk sett kan vi bruke Windows media player, men dette er ikke en brukbar løsning. Avspillingen hakker og henger, men verst er det at vi ikke kan bruke hurtigspolingstaster eller pedalsett for å bevege oss frem eller tilbake i avhøret. Vi får heller ikke nøyaktige tidshenvisninger hvis vi bruker Windows media player. Når vi spiller av avhøret i Indico får vi helt Forsinker: Politietterforsker Trond Stenberg er oppgitt over at D#2 ikke kan håndtere lyd og bildeavhør.

5 Ventetid. Det tar 1,5 time pr DVD som skal kopieres inn på serveren. Ett avhør bruker gjerne to DVD er. Lyd og bildeopptak av avhør senker politiets avhørskapasitet betraktelig når teknologien ikke holder tritt. nøyaktig tidshenvisning, samt at vi har hurtigspolingstaster på pedalsett, noe som er utrolig arbeidsbesparende når vi skal skrive ut avhørene. I Indico kan hver enkelt sette tiden for hvor mange sekunder man ønsker å spole med enkle grep. Det går ikke i Windows-spilleren. PDMT er blitt gjort kjent med problemene gjentatte ganger før vi skulle ta i bruk D#2. Flere ganger lovet de at problemene skulle bli løst. Noe de fortsatt ikke er. Forskjellen fra før er at vi nå må laste avhøret fra DVDen til hjemmeområdet på serveren, det tar cirka halvannen time per DVD. Deretter kan vi spille det av i Indico player, sier Stenberg. Manglene i det nye systemet gjør at Hedmark politidistrikt ikke er i stand til å følge Riksadvokatens pålegg om lyd og bildeopptak i sedelighet- og voldssaker. Vi klarer ikke å gjøre det fordi vi ikke har tid, sier Stenberg. 22. juli-etterforskningen tar all kapasitet til de få etterforskerne på avdelingen. Var aldri planlagt med Indico Indico er ikke en del av politiets mastersystem, og det har derfor ikke vært planlagt tatt med i fase én av Driftskonsept 2 (D#2), sier programleder Arnfinn Opdal i Politidirektoratet. Han avviser at dette har vært lovet inne i første del av D#2. Hovedfokuset har vært å få mer stabil og robust ivaretakelse av helt sentrale politidata over hele landet. Først etter at det er i orden, starter jobben med å utvide funksjonaliteten innenfor D#2. Opdal legger seg ikke flat for kritikken. Fortiden har vært preget av mange enkeltstående lokale initiativ i forhold til å installere programmer på PCen ute i politidistriktene uten noen form for sentralisert kontroll og godkjenning. Dette har gitt store variasjoner mellom politidistriktene. Innføring av D#2 medfører nå at det ikke lenger er rom for lokale initiativ til å bruke programmer utenfor det som er tilgjengelig på de sentrale serverne. For oss har det vært en utfordring at enkelte politidistrikt har jobbet i programmer utenfor det vi har godkjent, og dermed har etablert arbeidsvaner tilpasset en annen programtilgang, sier Opdal. Han viser til at Indico er en frittstående løsning for opptak av lyd og bilde, utenfor sentralisert drift. I D#2 er Indico gjort tilgjengelig slik at lydavhør kan avspilles. Opdal forteller at Politidirektoratet og Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) nå er i dialog med Hedmark politidistrikt for å finne en god løsning på problematikken rundt lyd og videoavhør. Vi tar etterforskernes behov seriøst. Men vi kan ikke ta alt på en gang. Hedmark utpeker seg litt spesielt i denne saken. Verken Gudbrandsdal politidistrikt eller Østfold politidistrikt har meldt om tilsvarende problemer til tross for at de også har tatt i bruk D#2, sier Opdal. Løsningen for etterforskerne som skal spille av opptak av lyd og bilde produsert i Indico er å benytte multimedia-pcer i D#2. Til dette kan PCer fra dagens Masterløsning benyttes. Rådet er derfor å ikke kaste ut alle PCene når D#2 kommer til politidistriktet. En god håndtering av multimedia i D#2 vil være en omfattende oppgave, hvor graden av integrasjon og samhandling med fagsystemene vil være et viktig tema, sier Opdal. For Politidirektoratet vil videre utplassering av D#2 ha meget høy prioritet i 2012, og Opdal kan derfor ikke love at arbeidet med integrasjon av Indico vil prioriteres. Først må vi få dagens versjon av D#2 oppe å gå ute i alle politidistriktene før vi begynner å utvikle støtte for funksjonalitet som ligger utenfor dagens master, sier han. Om tilleggsprogrammer lik Indico og andre kommer inn i den sentraliserte driften, er avhengig av ressursene som blir stilt til rådighet på politibudsjettet. Det er kjent at det fra både politiet og PFs side tidligere har vært argumentert for å få egne IKTpenger på budsjetter fra Justisdepartementet. Til nå har slik utvikling vært tatt av politiets driftsbudsjett. Opdal avviser ryktet om at utrullingen av D#2 er i ferd med å stanse på grunn av manglede Indico-mulighet. Tvert om, nå er vi i full gang med å installere D#2 i ni politidistrikter og særorganer utover høsten. Piloten vi har kjørt har avdekket noen mangler som nå i all hovedsak er utbedret. På sikt blir data-hverdagen for politiet sikrere og mer forutsigbar. Og ikke minst mer ressursbesparende, sier Opdal optimistisk. Ikke prioritert. Programleder Arnfinn Opdal i Politidirektoratet melder at det ikke har vært ressurser tilgjengelig for å få alle funksjonaliteter inn i politiets nye IKT-infrastruktur kalt D#2. Fakta Disse politidistriktene får D#2 i løpet av høsten: Østfold (ferdigstilles) Follo Søndre Buskerud Salten Nordre Buskerud Asker og Bærum Agder Utrykningspolitiet Politiets utlendingsenhet Politiets data- og materielltjeneste xxx 5

6 6 terrorangrepet Utøya time for time Tekst og foto Erik Inderhaug Kart Kartagena/Statens kartverk To måneder har gått siden mannskapet i Nordre Buskerud politidistrikt ble satt på sin største prøve noensinne. Her er deres historie. Hønefoss, 22. juli Politioverbetjent Lill Heidi Tinholt har til daglig ansvar for analyse og etterretning i Nordre Buskerud politidistrikt, men jobber også innimellom på operasjonssentralen. I dag er en slik dag. Tinholt begynner på jobb klokken tre. 25 minutter senere går det av en bombe i regjeringskvartalet i hovedstaden. Det tar ikke lang tid før vi blir kjent med det som har skjedd i Oslo, forteller politioverbetjenten. Fra politihuset på Hønefoss følger hun med på situasjonen lenger sør. Vi har patruljene inne, så jeg tar en telefon til Oslo for å høre om vi kan bidra, siden vi er såpass nært. Men de trenger ikke hjelp da, sier Tinholt. Hun fortsetter å holde et øye med hendelsene snaue seks mil unna. Det er en rolig fredagskveld, med utfart på veiene slik det også er på fredager i ferien. Og jeg sitter her alene, slik vi tidvis gjør her oppe, sier hun. Samtidig som Tinholt følger med fra operasjonssentralen, sitter gjerningsmannen i fluktbilen på vei ut av Oslo. Snart skal han svinge av på E16 i retning Hønefoss. følger med på tv Politioverbetjent Roy Arild Fossum, leder for ordensseksjonen på politihuset, er hjemme på ferie når han hører om bombeangrepet i Oslo. Rutinene tilsier at det er stasjonssjefen som skal varsle Fossum ved denne type hendelser, men denne gangen er det motsatt. Jeg ringer stasjonssjef Kjell Magne Tvenge rett etter at bomben har gått av. Det slår meg at her kan det kanskje være behov for vår bistand, så jeg informerer stasjonssjefen om at jeg er hjemme og ikke har noen planer dersom det kommer fore-

7 terrorangrepet 7 Der blir de sittende, mens nesten hele Norge står stille. Gjerningsmannen er nå på vei for å ta ferga «M/S Thorbjørn» fra fastlandet og over til Utøya. I Oslo råder fortsatt kaoset etter bombeeksplosjonen. På ett eller annet tidspunkt hører jeg at det ringer flere telefoner enn vanlig på operasjonssentralen, sier Hval. Han går inn for å se om han kan bistå. spørsler, forteller Fossum. Tvenge har ikke fått henvendelser om bistand, og samtalen avsluttes. Først klokken halv seks skal stasjonssjefen ringe tilbake og informere Fossum om hendelsene på Utøya. Da setter han seg umiddelbart i bilen og kjører til politihuset. I mellomtiden følger Fossum med på begivenhetenes gang i Oslo. Det samme gjør politibetjent Håkon Hval, som begynte på jobb klokken åtte på morgenen den 22. juli. Han fungerer som innsatsleder denne dagen, og får som de fleste andre på politihuset raskt høre om bomben som har gått av i regjeringskvartalet. Jeg sitter sammen med mannskapene mine på piketten og ser på TV fra Oslo, på det som skjer der, forteller Hval. prioriterer varsling Den første telefonen jeg får der jeg blir gjort kjent med hva som skjer på Utøya, er gjennom en telefon som settes over fra AMK, sier operasjonsleder Tinholt. For å være ærlig, synes jeg det er veldig vanskelig å tolke innholdet. Jeg sitter og hører på en samtale mellom en operatør og en ungdom som er kjemperedd. Ungdommen snakker om skyting. Klokken er nå fredag den 22. juli. Tinholt avbryter den første samtalen for å ta flere. Pågangen på telefonen er merkbart større enn normalt. I den neste samtalen får jeg et større bilde. Det er snakk om en mann i politiuniform med automatvåpen, som går rundt og skyter på Utøya. Politibetjent Hval tar samtidig sin første telefon på operasjonssentralen. Også den fra Utøya, med samme budskap. Da er det to telefoner på vent der jeg sitter. Når jeg legger på, tar det helt av, sier han. Tinholt skjønner raskt at dette er en svært alvorlig situasjon. Hun begynner umiddelbart å handle. Min første tanke er at her må vi ha mannskaper. Vi må ha mannskaper ute og vi må ha mannskaper inne. Førsteprioriteten er å foreta varslinger, sier hun. Operasjonslederen begynner å ringe opp folk, en etter en. Det er korte samtaler. «Skyting på Utøya, mange ligger nede, har du mulighet til å komme på jobb så raskt som mulig?». Så er det å gå videre. ser sammenheng Politiførstebetjent Jacob Bjertnæs er hjemme når bomben går av i Oslo. Etter en uke med tre nattevakter, sitter han og følger med på TV når telefonen ringer. Det er operasjonssentralen ved Tinholt. Hun forteller at det er skyting på Utøya, og spør om jeg kan stille. Jeg svarer ja, setter meg i bilen, og kjører to og en halv mil til Hønefoss, forteller han. På veien til stasjonen tenker Bjertnæs over hva dette kan være. Han ringer operasjonssentralen, men kommer ikke gjennom. Også politiførstebetjent Håvard Gåsbakk Operasjonsleder. Politioverbetjent Lill Heidi Tinholt tok den første telefonen fra Utøya. er hjemme og følger med på hendelsene i hovedstaden når han får telefon fra operasjonssentralen. Jeg skjønner at det er en sammenheng med det som skjer i Oslo, for jeg vet at AUF har sommerleir på Utøya. Dette handler om politikk, tenker jeg. Klokken reiser jeg hjemmefra, sier Gåsbakk. Fem minutter senere er politiførstebetjenten på plass på politihuset. Da er Beredskapstroppen allerede på vei fra Oslo mot Utøya. Få minutter senere er også Gåsbakk fullt utstyrt og på vei mot samme mål. på autopilot Når meldingen om skytingen på Utøya kommer inn, beslutter fungerende politimester Bjørn Erik Sem-Jacobsen raskt å sette stab. Politimester Sissel Hammer er på ferie når hun blir informert, men setter umiddelbart kursen mot Hønefoss. Det samme gjelder stabssjefen, politioverbetjent Magne Rustad. Meldingen til meg er at en mann skyter mot personer på Utøya, og at fire til fem personer ligger nede, sier Rustad. Fram til Rustad er på plass, er det politioverbetjent Kaare Tiller som fungerer som stabssjef. Tiller er hjemme når han blir varslet, og kjører raskt de 15 minuttene det tar ham å komme seg på jobb. I praksis er jeg inne som nummer tre på operasjonssentralen. Min jobb er da å tenke stab, men jeg må være såpass ærlig å si at i den settingen, med alt som skjer, så har vi ingen mulighet til å sette stab helt i startfasen. Alternativene er å trekke seg

8 8 terrorangrepet tilbake for å forberede stabsarbeid eller trå til. Jeg velger å bli sittende som operasjonsleder, forteller Tiller. På dette tidspunktet er også brannvesenet varslet, med en anmodning om assistanse fra brannbåten. Tiller fortsetter å ta telefoner fra desperate ungdommer på Utøya, fra pårørende i uvisshet, fra kolleger som vil hjelpe og fra media som vil vite. Jeg tror det går veldig på autopilot. Vi har ikke tid til noe annet. I ettertid blir jeg spurt om hvilke planer vi fulgte, men jeg må være så ærlig å si at vi ikke fulgte noen plan. Det er ingen i politiet som har planer for noe så ekstremt, sier Tiller. Operasjonsleder Tinholt sier seg enig i at alt som skjedde i startfasen av operasjonen, gikk på autopilot. Jeg tror kanskje aldri vi får full oversikt over hva som skjedde den første timen, sier hun. frykter trafikkork Politibetjent Hval er også båtfører i Nordre Buskerud politidistrikt. Når telefonene fortsetter å kime på operasjonssentralen, skjønner han raskt at det vil bli behov for politibåten, og begynner å gjøre den klar. Sammen med en kollega tar han med seg båten, som står på en henger bak politihuset, i retning Utøya. Jeg tenker i mitt stille sinn at Delta er på vei, og da er oppgaven å få båten på vannet så fort som mulig, for å få mannskaper til Utøya. I utgangspunktet er jeg innsatsleder og skal koordinere fra land, men vi er så få, og har ingen å avse i en slik situasjon, forklarer Hval. På veien utover diskuterer de hvor de skal sette båten på vannet. Jeg er kjent i fjorden fra før, og på jobb bruker vi noen faste utsettingsplasser som vi vet fungerer. Vi velger å bruke den vi bruker mest, som ligger i Steinsfjorden, sier politibetjenten. De vurderer også muligheten for trafikkork i fredagsrushet opp mot kjøretid på vannet. Vi bruker veldig kort tid på vann i forhold til på land, så vurderingen vår er å få båten på vannet så snart som mulig. Vi har heller aldri satt ut båt i Utvika, og vet ikke hvordan det er der, understreker Hval. Samtidig har politiførstebetjent Bjertnæs, som også er UEH-leder i Nordre Buskerud, ankommet politihuset. Han tar på seg sitt eget utstyr, og plukker opp utstyret til en kollega i UEH som han skal møte Båtfører. Politibetjent Håkon Hval gjorde klar politibåten og kjørte den til Storøya. ved Esso på Sundvolden. Så setter han seg i bilen, og kjører sørover. livredde ungdommer Inne på operasjonssentralen hersker fortsatt kaoset. Operasjonsleder Tinholt har fått bistand fra flere, men pågangen er så ekstrem at den tvinger fram vanskelige, men viktige prioriteringer. Å sitte i den situasjonen der er en optimal øvelse i stressmestring. På panelet blinker alle linjene. Jeg tenker «hvem Vi har aldri satt ut båt i Utvika, og vet ikke hvordan det er der skal jeg ta»? Mannskapet må jo ut, og de som allerede er ute skal betjenes, så de samtalene blir prioritert framfor 112-anrop, forteller hun. Innimellom tar Tinholt samtaler fra ungdommer på Utøya for å få en situasjonsrapport. De er livredde. Det å være så kort med dem, for å høre hva som skjer og hvor gjerningsmannen er, det gjør noe med meg. Men jeg er nødt til å holde fokuset oppe, selv om det er helt forferdelig å høre på dem. De må ha hatt et helvetes mareritt, der de løp for livet. Å holde fokus i en slik situasjon, er utfordrende, medgir politioverbetjenten. Jeg må gjøre en jobb med meg selv for å gjennomføre det jeg skal. Jeg kan ikke miste hodet. Her gjelder det å ta en oppgave om gangen, men likevel ha et klart bilde av hva det er vi holder på med, sier Tinholt. Det samme gjelder mannskapene som nå nærmer seg Utøya. Jeg opplever at alle gjør et meget godt stykke politiarbeid for å løse situasjonen vi er oppi. Rolige, tydelige beskjeder blir gitt fra første patrulje og gjennom den første timen, understreker operasjonslederen. Fikk båtproblemer To polititjenestemenn er nå på plass ved Utøybrygga, hvor de bistår frivillige og ambulansepersonell med å ta imot sårede og livredde ungdommer som har blitt fraktet til fastlandet. Det er ingen båt tilgjengelig som de kan bruke for å komme seg ut til Utøya. Når politiførstebetjent Gåsbakk parkerer på Storøya, noen kilometer lenger nord, ankommer samtidig den første bilen fra Beredskapstroppen. Jeg har hatt sporadisk kontakt med dem på veien. Når vi parkerer, kommer også politibåten. Vi begynner å laste om bord i båten med en gang, for alt er klart, forteller Gåsbakk. Om bord i politibåten sitter politibetjent Hval og kollegaen. Vi velger å ikke ta med egne mannskaper, for å få med så mange som mulig fra Delta, forklarer Hval. Til sammen er det tre tjenestemenn fra Nordre Buskerud og åtte fra Beredskapstroppen om bord. Når utstyr og mannskap lastes om bord i politibåten, tar den inn litt vann. Båten er litt tung, men den brukes i dykkerøyemed, og tåler mye. Den tåler ti personer, så dette skal ikke være noe problem, understreker båtfører Hval. Men etter kun meter får politibåten motortrøbbel og stopper, til hans store fortvilelse. Jeg opplever total hjelpeløshet, maktesløshet og frustrasjon over at i utgangspunktet enkle ting som fungerer ellers, på akkurat dette tidspunktet skal streike. Heldigvis har politimannskapene i Utvika sendt to sivile båter i retning politibåten. Beredskapstroppen, Gåsbakk og Hvals kollega på politibåten, fortsetter i retning Utøya, mens Hval blir igjen. Han opplever det som frustrerende. I hodet mitt har jeg jo forberedt meg på å være med på å aksjonere. I stedet padler kapteinen på en av de sivile båtene meg inn til land. De to sivile båtene kjører videre, mens jeg forsøker å få start på politibåten, sier båtføreren, og legger til: Men når dette skjer, er det jo en bedre løsning. Vi fordeler mannskapene i to båter, kjører i ordentlig planefart og holder god hastighet. Alt i alt er det en god løsning. holder seg på land På Esso-stasjonen på Sundvolden er politi-

9 terrorangrepet 9 Land GJØVIK 4 HAMAR Mjøsa 7 Herads bygda Follum # 1 Hønefoss Ringerike Egge Hvalsmoen # Hval Haug kirke # Viul 7 Haugsbygda Klækken Hotell Åsbygda HonerudHerads bygda Stigsrud Ringkollen Follum # Hønefoss Hv Ringerik KONGSBERG Randsfjorden Hadeland Ringerike 7 Hønefoss E16 Nordmarka Tyrifjorden 163 OSLO Asker 156 Tranby E E18 Oslofjorden 22 X Hjelle Ask Gomnes Onsaker Leine Frognøya Tyrifjorden Averøya Røyse Snyta Hundstad Bønsnes kirke Hole kirke Mo Storøya Rå Rytteråker 5 Utøya Norderhov kirke Sørum Utvika Mo Hårum Stein 2 E16 3 Hjelle Sundvollen Ask Fleskerud Elvika Valbekken Åsa Frognøya Kleivstua Tyrifjorden Høgåsen Averøya Gunnerenga Onsaker Stubbdal Krokskogen Bønsnes kirke Snyta Steinsåsen Røyse Gomnes Vik Steinsfjorden Hundstad Lorvika Leine Hole kirke Mo Løvlia Storøya Kart Kartagena Rå Rytteråker Utøya Norderho kirke Sørum Utvika Mo 241 St Stein Vik førstebetjent Bjertnæs på plass. Der møter han kollegaen fra UEH, men også mange representanter fra ulike nødetater. Først da får han en formening om det store omfanget av hendelsene på Utøya. Som UEH-leder skal Bjertnæs også i utgangspunktet være med på aksjonen sammen med Beredskapstroppen. Jeg hører på sambandet at Delta er i ferd med å gå om bord i båten. Da vet jeg at det er en del mannskaper som er i ferd med å dra ut på øya, og vurderer det sånn at her blir det antageligvis mye som skjer på landsiden, sier han. Bjertnæs beslutter at det vil være mer bruk for ham på land enn på Utøya. Kollegaen min som jeg møter på Esso, blir med brannvesenets båt ut mot Utøya. «Jacob, kommer du?», spør han meg. Jeg sier at jeg må være igjen på land. I ettertid tenker han at det var en fornuftig beslutning. 0 5 km 1. Politihuset i Hønefoss. 2. Utsettingsplass for politibåten. 3. Pårørendesenteret på Sundvolden Hotell. 4. Kommandoplassen overfor Storøya. Her gikk Delta ombord i politibåten. 5. Utøya. 6. Utvika og Utvika camping. 7. Utøykaia overfor Utøya. 8. Brygga på Utøya km Kartagena / Statens kartverk 6 7

10 10 terrorangrepet Det er nå nesten en time siden operasjonsleder Tinholt får inn den første telefonen om skyting på Utøya. I Tyrifjorden er nå Beredskapstroppen og de to tjenestemennene fra Nordre Buskerud politidistrikt på vei mot Utøya. Det er fem mann fra Delta i en båt, og tre fra Delta med oss to fra Nordre Buskerud i den andre båten. Båten med Delta i er raskere, og ankommer Utøya kanskje et halvt minutt før oss, sier Gåsbakk. Snart er også han framme på Utøya. adrenalinet styrer I minuttene som følger, skjer alt veldig raskt. De fem fra Beredskapstroppen som ankommer i den første båten, får melding fra ungdommer på stedet om at gjerningsmannen er sett på nordsiden av øya. De setter kursen dit. Når vi kommer i land, hører vi skudd fra sørspissen av øya. Vi ser prosjektiler treffe vannet ettersom gjerningsmannen skyter etter de som prøver å svømme vekk. Det er enkelt for oss å forstå hvor vi skal. Vi forstår at i hvert fall en gjerningsmann befinner seg der, sier Gåsbakk. Det er på dette tidspunktet fortsatt stor usikkerhet om hvor mange gjerningsmenn det faktisk befinner seg på Utøya. Gåsbakk og kollegene har fått beskjed om at det kan være snakk om to til fem personer, hvorav minst en av dem er kledd i politiuniform. Det sies også at det kan være eksplosiver på øya. Vi gjør oss jo noen tanker når vi løper der. Men når vi får på oss politiuniformen på jobb, og det gjelder jo alle politifolk, så Innsatsleder. Politiførstebetjent Jacob Bjertnæs ledet arbeidet ved kommandoplassen ovenfor Storøya. forbereder vi oss samtidig på forskjellige hendelser. Når vi løper i den retningen, er vi fokusert på arbeidsoppgavene, sier Gåsbakk. Der og da er det adrenalinet som styrer. Det utløser positiv energi. I stresssituasjoner reagerer folk forskjellig. Politiet trener på å være løsningsorienterte i stressede situasjoner. Vi fokuserer på arbeidsoppgavene, understreker han. Sammen med kollegaen og de tre fra Beredskapstroppen løper Gåsbakk forbi skolestua på Utøya, mens de roper «politi» for å signalisere sin tilstedeværelse. De løper videre over et åpent område og gjennom litt krattskog. Der står gjerningsmannen foran oss, med hendene opp. Rifla hans ligger cirka ti meter bak. Da blir han kommandert, og følger kommandoene, sier politiførstebetjenten. Klokken pågripes gjerningsmannen. flytter mottaket På fastlandet forsøker politiførstebetjent Bjertnæs så godt det er mulig å skaffe seg en oversikt over situasjonen. Ved Esso på Sundvolden får han vite av en ambulansesjåfør at det i hvert fall er seks personer som har blitt skutt. Sammen med kommunelegen finner de raskt ut at de trenger et samlingssted. Et par hundre meter unna ligger Sundvolden Hotell. I samråd med operasjonssentralen faller valget på hotellet, som snart får forespørselen fra staben. For å få oversikt, kjører vi utover i retning Oslo, mot nedkjøringen til kaia på landsiden rett overfor Utøya. På vei utover hører jeg at en person har blitt pågrepet av politiet på øya, forteller Bjertnæs. På veien står trafikken bom fast. Heldigvis er det likevel mulig for utrykningskjøretøyer å komme seg fram. Ved nedkjøringen til brygga står det ei fra ambulansetjenesten og dirigerer ambulansene ryggende ned til brygga for å frakte bort sårede. På hovedveien blir det fylt opp i hvert fall én buss med evakuerte som kjøres til Sundvolden. En død person er også tatt inn på land. Bjertnæs ser raskt at nedkjøringen til brygga er lite hensiktsmessig for å ta imot et større antall personer. Ambulansetjenesten har allerede funnet et bedre egnet sted, og mottaksplassen flyttes til landsiden ved overfarten til Storøya. Vi ser prosjektiler treffe vannet ettersom gjerningsmannen skyter etter de som prøver å svømme vekk På Utøya. Politiførstebetjent Håvard Gåsbakk ankom Utøya sammen med Beredskapstroppen. I tillegg er bilen til mistenkte parkert på brygga overfor Utøya, sier han. Akkurat nå vet ingen om også denne bilen inneholder en bombe. Samtidig vet heller ingen sikkert om gjerningsmannen opererte på egenhånd. ekstremt tidskritisk Inne på politihuset i Hønefoss begynner de første meldingene fra polititjenestemennene på og omkring Utøya å komme inn. For ledelsen er det et uvirkelig bilde som blir tegnet. Ordenssjef Fossum sitter nå i stab med ansvar for varsling og innhenting av personell. Det er en «utenfor kroppen»-opplevelse, og helt uforståelig at dette er virkelig. Vi forstår jo raskt at det er mange drepte, og går på autopilot. Mange beslutninger tas. Det handler om å løse arbeidsoppgaver og holde fokus, for å gjøre en best mulig jobb, sier han. Stabssjef Rustad, som var på ferie da han ble varslet, kommer til jobb med oppfatningen om at en gjerningsmann har løsnet skudd, og at personer sannsynligvis er skutt på Utøya. Ganske kort tid etter at jeg kommer på jobb, får jeg melding om at det er ti døde. Da får jo saken helt uante dimensjoner. Det gjør den uvirkelig og usannsynlig stor, forteller Rustad. Stabssjefen er også informert om at gjerningsmannen er pågrepet. Noe av det første som slår meg, er at dette var ekstremt tidskritisk.

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 05.2011 ETTER TERROREN DE DELTOK I DEN STØRSTE REDNINGSAKSJONEN I NORGE I FREDSTID. MØT FEM AV DEM SOM TOK SEG AV LEVENDE OG DØDE. SIDE 8 23 PIONÉRKVINNE

Detaljer

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene.

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. POLITIFORUM 20.08.2014 LØSSALG KR 65,- NR 08 NÅR SEKUNDENE TELLER Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. SIDE 10-19 MED VOLVO ON CALL ER DU ALLTID KOBLET

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt Politiet i New York bruker avansert teknologi for å bli mer effektive. Bare på Manhattan bidrar 4000 kameraer til at patruljene raskere får oversikt. I Oslo

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

Politiets nye supervåpen?

Politiets nye supervåpen? nr 4 24.04.2013 løssalg kr 55,- Politiets nye supervåpen? Det var kaos i Oslo under en bombetrussel mot Stortinget. Skjer det igjen, kan dronen bli et meget viktig verktøy. Side 10-19 alt som gjelder Volvo.

Detaljer

Skal det bli slutt på dette?

Skal det bli slutt på dette? nr 2 13.02.2013 løssalg kr 55,- I 27 år har politiførstebetjent Per Henrik Bykvist jobbet forebyggende med barn og ungdom i Levanger. Nå ser han resultatene av sitt lange virke som nærpoliti. Skal det

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 POLITIFORUM 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT PELLE FÅR LEVE Hele hundeordningen står på spill i rettsprosessen mot politihunden Pelle. SIDE 10-19 volvocars.no DESIGNET FOR KOMFORT,

Detaljer

POLITIFORUM SPRER SEG MARIHUANA-PLANTASJENE OVER HELE NORGE 05.06.2014 LØSSALG KR 65,- NR 05

POLITIFORUM SPRER SEG MARIHUANA-PLANTASJENE OVER HELE NORGE 05.06.2014 LØSSALG KR 65,- NR 05 POLITIFORUM 05.06.2014 LØSSALG KR 65,- NR 05 MARIHUANA-PLANTASJENE SPRER SEG OVER HELE NORGE NETT! KUN PÅ NETT! KUN PÅ NETT! KUN PÅ NETT! GARANTERT BILLIGST PENSUMBØKER! Rabattkoden POLITIFB gir deg eksklusive

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17

nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17 nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17 NYHET! DRIVSTOFFRABATT 55 øre fra første liter Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det

Detaljer

POLITIFORUM. Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene.

POLITIFORUM. Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene. POLITIFORUM 03.06.2015 LØSSALG KR 65,- NR 05 Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene. SIDE 10-19 HERRE DAME UNDER ARMOUR SPEEDFORM

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE. Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter.

POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE. Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter. POLITIFORUM 15.10.2014 LØSSALG KR 65,- NR 10 POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter. SIDE 10-19 Dynamic

Detaljer

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

Hvor er den røde uniformen?

Hvor er den røde uniformen? nr 6/7 18.06.2010 løssalg kr 55,- Hvor er den røde uniformen? Helsevesenet har hovedansvaret for psykisk syke, men det skyves altfor ofte over på politiet. Side 8, 9,10,11,12,13 Det skal lønne seg å være

Detaljer

NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16

NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16 NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16 2 Ingen årsavgift for PF-medlemmer. På eurocard.no kan du lese mer om fordelene kortet gir deg NYHET!

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 POLITIFORUM 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 BEREDSKAPSSENTERET FORTSATT I TÅKA Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Volvo XC70 Medlemmer av Politiets Fellesforbund får 55 000,- i totalrabatt

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Politiforum KRÆSJ- LANDING. for helikopterberedskapen. 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12

Politiforum KRÆSJ- LANDING. for helikopterberedskapen. 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12 Politiforum 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12 KRÆSJ- LANDING for helikopterberedskapen Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Nye Volvo XC70 Kampanjetilbud på utstyrsnivå Summum Nyt høyeste

Detaljer