En stor jobb for et lite distrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En stor jobb for et lite distrikt"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- En stor jobb for et lite distrikt 107 ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt bidro i arbeidet under og etter angrepet mot Utøya. Nå er samholdet enda tettere enn før. Side 6 21

2 2 kolofon leder Belastninger på politiansatte årgang UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER FORSIDEFOTO Ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt utenfor politihuset i Hønefoss. (bygningen i bakgrunnen er manipulert av designmessige hensyn) Foto: Erik Inderhaug TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: I denne utgaven kan du lese om de dramatiske minuttene og timene før, under og etter tragedien på Utøya. Vi lar politiansatte i Nordre Buskerud med egne ord få lov til å fortelle hvordan de opplevde politijobben. Dette er et verdifullt bidrag for å få belyst situasjonen sett fra de politiansattes side. Samtidig gir deres historier en bedre forståelse for de beslutninger som ble tatt. Ikke minst gir deres ærlige øyevitneskildringer et bedre inntrykk for å forstå hvilken grusom påvirkning alle involverte på Utøya og rundt Utøya var utsatt for. Enten det var ofre, overlevende, frivillige eller profesjonelle innsatsmannskaper. Det er godt å lese at de politiansatte i Nordre Buskerud føler seg vel ivaretatt i forhold til å bearbeide de voldsomme inntrykkene de fikk på jobb, og at de har fått rom og anledning til å snakke ut om det de har på hjertet. Vi mennesker reagerer alle forskjellig på inntrykk vi blir utsatt for. Noen er raskt ferdige med å bearbeide inntrykkene, andre trenger lengre tid. Begge deler er normalt. For omgivelsene er det viktig å gi de involverte den tid som trengs. Og for de involverte er det nødvendig å ta seg den tiden som trengs. Det er en god investering i egen helse. Skal politiet følge norsk lov? 22. juli-kommisjonen ikke en propp I Aftenposten 9. september uttaler kommisjonsleder Alexadra Bech Gjørv at ingen må føle at de skal vente på rapporten for å foreta seg noe. Det er en viktig presisering. Hvis det er åpenbare mangler i politiets beredskapssystem, er det lov å tenke kloke selvstendige tanker i forhold til å utbedre mangler. Det første som åpenbart må forbedres, er politidistriktenes beredskap. Det Svaret er innlysende. Men likevel ikke selvfølgelig. Arbeidsmiljøloven som skal sørge for at ansatte ikke arbeider under helsemessig skadelige forhold, brytes jevnlig i politiet. På grunn av politiets helt spesielle rolle i samfunnet, er det gjort noen få unntak når liv, helse og store samfunnsverdier står på spill. Likevel viser undersøkelser som PF-tillitsvalgt Roger Fjellin har gjort, at unntakene fra loven brukes også når det ikke er fare for liv og helse. Både arbeidstakere og politiet som arbeidsgiver har ofte et sterkere fokus på å få jobben gjort enn å verne politiansatte mot skadelig arbeidsbelastning. Men loven gjelder for alle. Også for politiet. handler først og fremst om et riktig antall riktig trente politifolk tilgjengelig når skarpe hendelser skjer, slik at politidistriktene får en beredskap publikum med rette forventer. Politidistriktene har flaks hvis Beredskapstroppen er i nærheten under øyeblikkelige aksjoner. Operativ politiberedskap er for alvorlig til å baseres på flaks. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

3 index 3 INNHOLD 4 D#2 forsinker etterforskerne 16 Alle har fått en trøkk eller to 17 Ansatte informasjonssjef 18 De har virkelig passet på oss 20 Her samlet de eiendelene 22 Samboersuksess 24 God nok operativ trening? 26 Minnene av 11. september 31 Politiledere til historisk søksmål 6 FASTE SIDER 48 Arne meinar 49 Folkestad 50 Politiets verden 51 Purken & PFFU SLIK OPPLEVDE DE UTØYA 22. juli startet som en helt vanlig fredag i Nordre Buskerud politidistrikt. Bombeangrepet i Oslo og skytingen på Utøya forandret alt. Dette er historien time for time. 14 KONTRASTFYLTE MØTER Politiet møtte sterke scener ved pårørendesenteret på Sundvolden Hotell både i form av tårevåt gjensynsglede, stor fortvilelse og bunnløs sorg. 17 GIKK MEDIENE FOR LANGT? Ledelsen i Nordre Buskerud politidistrikt medgir at de ikke var forberedt på medietrykket etter 22. juli, men er kritiske til saker som ble tatt ut av sammenhengen MANGE AVVIK FRA ARBEIDSMILJØLOVEN Første halvår 2011 ble det avdekket 395 mulige brudd på Arbeidsmiljøloven i Søndre Buskerud politidistrikt. Kun 22 av dem ble ført opp som lovlige unntak i politiets systemer, sier PFs lokallagsleder Roger Fjellin. 34 FIKK BARE MED SEG ENERNE En studie ved Politihøgskolen skulle kartlegge den fysiske formen til det aller første PHS-kullet fra Én av fire møtte opp, og de fleste var i overraskende god form.

4 4 ikt D#2 forsinker etterforskerne Det splitter nye IKT-opplegget som politiet er i ferd med å rulle ut i politidistriktene, stjeler tid fra etterforskerne Tekst og foto Ole Martin Mortvedt 22. juli-etterforskningen setter politiets datasystemer på prøve. Etterforskningsledelsen har bestemt at de fleste avhør som gjøres i saken skal foregå med opptak av lyd og bilde. Tidligere er avhørssystemet Indico tatt i bruk for å kunne spille av avhørene. Dette systemet har politidistriktene fått tildelt fra Politiets data- og materielltjeneste (PDMT). Men det etablerte avhørssystemet kan ikke brukes i den nye infrastrukturen kalt D#2 som nå står foran en større utrulling i løpet av høsten. Det store problemet er at D#2 ikke kommuniserer med Indico. Vi kan derfor ikke spille av dvd-platene direkte når vi skal skrive rapporten fra avhøret. Før kunne vi spille av DVD-platene på PCen vi hadde på kontoret. Nå må vi i stedet laste innholdet av DVD-platene inn på hjemmeområdet vårt, noe som tar cirka halvannen time per DVD, før vi kan spille av opptaket i Indico, sier etterforsker Trond Stenberg ved Hamar politistasjon. Hedmark politidistrikt har kjørt pilotdrift i D#2 i en periode. Teoretisk sett kan vi bruke Windows media player, men dette er ikke en brukbar løsning. Avspillingen hakker og henger, men verst er det at vi ikke kan bruke hurtigspolingstaster eller pedalsett for å bevege oss frem eller tilbake i avhøret. Vi får heller ikke nøyaktige tidshenvisninger hvis vi bruker Windows media player. Når vi spiller av avhøret i Indico får vi helt Forsinker: Politietterforsker Trond Stenberg er oppgitt over at D#2 ikke kan håndtere lyd og bildeavhør.

5 Ventetid. Det tar 1,5 time pr DVD som skal kopieres inn på serveren. Ett avhør bruker gjerne to DVD er. Lyd og bildeopptak av avhør senker politiets avhørskapasitet betraktelig når teknologien ikke holder tritt. nøyaktig tidshenvisning, samt at vi har hurtigspolingstaster på pedalsett, noe som er utrolig arbeidsbesparende når vi skal skrive ut avhørene. I Indico kan hver enkelt sette tiden for hvor mange sekunder man ønsker å spole med enkle grep. Det går ikke i Windows-spilleren. PDMT er blitt gjort kjent med problemene gjentatte ganger før vi skulle ta i bruk D#2. Flere ganger lovet de at problemene skulle bli løst. Noe de fortsatt ikke er. Forskjellen fra før er at vi nå må laste avhøret fra DVDen til hjemmeområdet på serveren, det tar cirka halvannen time per DVD. Deretter kan vi spille det av i Indico player, sier Stenberg. Manglene i det nye systemet gjør at Hedmark politidistrikt ikke er i stand til å følge Riksadvokatens pålegg om lyd og bildeopptak i sedelighet- og voldssaker. Vi klarer ikke å gjøre det fordi vi ikke har tid, sier Stenberg. 22. juli-etterforskningen tar all kapasitet til de få etterforskerne på avdelingen. Var aldri planlagt med Indico Indico er ikke en del av politiets mastersystem, og det har derfor ikke vært planlagt tatt med i fase én av Driftskonsept 2 (D#2), sier programleder Arnfinn Opdal i Politidirektoratet. Han avviser at dette har vært lovet inne i første del av D#2. Hovedfokuset har vært å få mer stabil og robust ivaretakelse av helt sentrale politidata over hele landet. Først etter at det er i orden, starter jobben med å utvide funksjonaliteten innenfor D#2. Opdal legger seg ikke flat for kritikken. Fortiden har vært preget av mange enkeltstående lokale initiativ i forhold til å installere programmer på PCen ute i politidistriktene uten noen form for sentralisert kontroll og godkjenning. Dette har gitt store variasjoner mellom politidistriktene. Innføring av D#2 medfører nå at det ikke lenger er rom for lokale initiativ til å bruke programmer utenfor det som er tilgjengelig på de sentrale serverne. For oss har det vært en utfordring at enkelte politidistrikt har jobbet i programmer utenfor det vi har godkjent, og dermed har etablert arbeidsvaner tilpasset en annen programtilgang, sier Opdal. Han viser til at Indico er en frittstående løsning for opptak av lyd og bilde, utenfor sentralisert drift. I D#2 er Indico gjort tilgjengelig slik at lydavhør kan avspilles. Opdal forteller at Politidirektoratet og Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) nå er i dialog med Hedmark politidistrikt for å finne en god løsning på problematikken rundt lyd og videoavhør. Vi tar etterforskernes behov seriøst. Men vi kan ikke ta alt på en gang. Hedmark utpeker seg litt spesielt i denne saken. Verken Gudbrandsdal politidistrikt eller Østfold politidistrikt har meldt om tilsvarende problemer til tross for at de også har tatt i bruk D#2, sier Opdal. Løsningen for etterforskerne som skal spille av opptak av lyd og bilde produsert i Indico er å benytte multimedia-pcer i D#2. Til dette kan PCer fra dagens Masterløsning benyttes. Rådet er derfor å ikke kaste ut alle PCene når D#2 kommer til politidistriktet. En god håndtering av multimedia i D#2 vil være en omfattende oppgave, hvor graden av integrasjon og samhandling med fagsystemene vil være et viktig tema, sier Opdal. For Politidirektoratet vil videre utplassering av D#2 ha meget høy prioritet i 2012, og Opdal kan derfor ikke love at arbeidet med integrasjon av Indico vil prioriteres. Først må vi få dagens versjon av D#2 oppe å gå ute i alle politidistriktene før vi begynner å utvikle støtte for funksjonalitet som ligger utenfor dagens master, sier han. Om tilleggsprogrammer lik Indico og andre kommer inn i den sentraliserte driften, er avhengig av ressursene som blir stilt til rådighet på politibudsjettet. Det er kjent at det fra både politiet og PFs side tidligere har vært argumentert for å få egne IKTpenger på budsjetter fra Justisdepartementet. Til nå har slik utvikling vært tatt av politiets driftsbudsjett. Opdal avviser ryktet om at utrullingen av D#2 er i ferd med å stanse på grunn av manglede Indico-mulighet. Tvert om, nå er vi i full gang med å installere D#2 i ni politidistrikter og særorganer utover høsten. Piloten vi har kjørt har avdekket noen mangler som nå i all hovedsak er utbedret. På sikt blir data-hverdagen for politiet sikrere og mer forutsigbar. Og ikke minst mer ressursbesparende, sier Opdal optimistisk. Ikke prioritert. Programleder Arnfinn Opdal i Politidirektoratet melder at det ikke har vært ressurser tilgjengelig for å få alle funksjonaliteter inn i politiets nye IKT-infrastruktur kalt D#2. Fakta Disse politidistriktene får D#2 i løpet av høsten: Østfold (ferdigstilles) Follo Søndre Buskerud Salten Nordre Buskerud Asker og Bærum Agder Utrykningspolitiet Politiets utlendingsenhet Politiets data- og materielltjeneste xxx 5

6 6 terrorangrepet Utøya time for time Tekst og foto Erik Inderhaug Kart Kartagena/Statens kartverk To måneder har gått siden mannskapet i Nordre Buskerud politidistrikt ble satt på sin største prøve noensinne. Her er deres historie. Hønefoss, 22. juli Politioverbetjent Lill Heidi Tinholt har til daglig ansvar for analyse og etterretning i Nordre Buskerud politidistrikt, men jobber også innimellom på operasjonssentralen. I dag er en slik dag. Tinholt begynner på jobb klokken tre. 25 minutter senere går det av en bombe i regjeringskvartalet i hovedstaden. Det tar ikke lang tid før vi blir kjent med det som har skjedd i Oslo, forteller politioverbetjenten. Fra politihuset på Hønefoss følger hun med på situasjonen lenger sør. Vi har patruljene inne, så jeg tar en telefon til Oslo for å høre om vi kan bidra, siden vi er såpass nært. Men de trenger ikke hjelp da, sier Tinholt. Hun fortsetter å holde et øye med hendelsene snaue seks mil unna. Det er en rolig fredagskveld, med utfart på veiene slik det også er på fredager i ferien. Og jeg sitter her alene, slik vi tidvis gjør her oppe, sier hun. Samtidig som Tinholt følger med fra operasjonssentralen, sitter gjerningsmannen i fluktbilen på vei ut av Oslo. Snart skal han svinge av på E16 i retning Hønefoss. følger med på tv Politioverbetjent Roy Arild Fossum, leder for ordensseksjonen på politihuset, er hjemme på ferie når han hører om bombeangrepet i Oslo. Rutinene tilsier at det er stasjonssjefen som skal varsle Fossum ved denne type hendelser, men denne gangen er det motsatt. Jeg ringer stasjonssjef Kjell Magne Tvenge rett etter at bomben har gått av. Det slår meg at her kan det kanskje være behov for vår bistand, så jeg informerer stasjonssjefen om at jeg er hjemme og ikke har noen planer dersom det kommer fore-

7 terrorangrepet 7 Der blir de sittende, mens nesten hele Norge står stille. Gjerningsmannen er nå på vei for å ta ferga «M/S Thorbjørn» fra fastlandet og over til Utøya. I Oslo råder fortsatt kaoset etter bombeeksplosjonen. På ett eller annet tidspunkt hører jeg at det ringer flere telefoner enn vanlig på operasjonssentralen, sier Hval. Han går inn for å se om han kan bistå. spørsler, forteller Fossum. Tvenge har ikke fått henvendelser om bistand, og samtalen avsluttes. Først klokken halv seks skal stasjonssjefen ringe tilbake og informere Fossum om hendelsene på Utøya. Da setter han seg umiddelbart i bilen og kjører til politihuset. I mellomtiden følger Fossum med på begivenhetenes gang i Oslo. Det samme gjør politibetjent Håkon Hval, som begynte på jobb klokken åtte på morgenen den 22. juli. Han fungerer som innsatsleder denne dagen, og får som de fleste andre på politihuset raskt høre om bomben som har gått av i regjeringskvartalet. Jeg sitter sammen med mannskapene mine på piketten og ser på TV fra Oslo, på det som skjer der, forteller Hval. prioriterer varsling Den første telefonen jeg får der jeg blir gjort kjent med hva som skjer på Utøya, er gjennom en telefon som settes over fra AMK, sier operasjonsleder Tinholt. For å være ærlig, synes jeg det er veldig vanskelig å tolke innholdet. Jeg sitter og hører på en samtale mellom en operatør og en ungdom som er kjemperedd. Ungdommen snakker om skyting. Klokken er nå fredag den 22. juli. Tinholt avbryter den første samtalen for å ta flere. Pågangen på telefonen er merkbart større enn normalt. I den neste samtalen får jeg et større bilde. Det er snakk om en mann i politiuniform med automatvåpen, som går rundt og skyter på Utøya. Politibetjent Hval tar samtidig sin første telefon på operasjonssentralen. Også den fra Utøya, med samme budskap. Da er det to telefoner på vent der jeg sitter. Når jeg legger på, tar det helt av, sier han. Tinholt skjønner raskt at dette er en svært alvorlig situasjon. Hun begynner umiddelbart å handle. Min første tanke er at her må vi ha mannskaper. Vi må ha mannskaper ute og vi må ha mannskaper inne. Førsteprioriteten er å foreta varslinger, sier hun. Operasjonslederen begynner å ringe opp folk, en etter en. Det er korte samtaler. «Skyting på Utøya, mange ligger nede, har du mulighet til å komme på jobb så raskt som mulig?». Så er det å gå videre. ser sammenheng Politiførstebetjent Jacob Bjertnæs er hjemme når bomben går av i Oslo. Etter en uke med tre nattevakter, sitter han og følger med på TV når telefonen ringer. Det er operasjonssentralen ved Tinholt. Hun forteller at det er skyting på Utøya, og spør om jeg kan stille. Jeg svarer ja, setter meg i bilen, og kjører to og en halv mil til Hønefoss, forteller han. På veien til stasjonen tenker Bjertnæs over hva dette kan være. Han ringer operasjonssentralen, men kommer ikke gjennom. Også politiførstebetjent Håvard Gåsbakk Operasjonsleder. Politioverbetjent Lill Heidi Tinholt tok den første telefonen fra Utøya. er hjemme og følger med på hendelsene i hovedstaden når han får telefon fra operasjonssentralen. Jeg skjønner at det er en sammenheng med det som skjer i Oslo, for jeg vet at AUF har sommerleir på Utøya. Dette handler om politikk, tenker jeg. Klokken reiser jeg hjemmefra, sier Gåsbakk. Fem minutter senere er politiførstebetjenten på plass på politihuset. Da er Beredskapstroppen allerede på vei fra Oslo mot Utøya. Få minutter senere er også Gåsbakk fullt utstyrt og på vei mot samme mål. på autopilot Når meldingen om skytingen på Utøya kommer inn, beslutter fungerende politimester Bjørn Erik Sem-Jacobsen raskt å sette stab. Politimester Sissel Hammer er på ferie når hun blir informert, men setter umiddelbart kursen mot Hønefoss. Det samme gjelder stabssjefen, politioverbetjent Magne Rustad. Meldingen til meg er at en mann skyter mot personer på Utøya, og at fire til fem personer ligger nede, sier Rustad. Fram til Rustad er på plass, er det politioverbetjent Kaare Tiller som fungerer som stabssjef. Tiller er hjemme når han blir varslet, og kjører raskt de 15 minuttene det tar ham å komme seg på jobb. I praksis er jeg inne som nummer tre på operasjonssentralen. Min jobb er da å tenke stab, men jeg må være såpass ærlig å si at i den settingen, med alt som skjer, så har vi ingen mulighet til å sette stab helt i startfasen. Alternativene er å trekke seg

8 8 terrorangrepet tilbake for å forberede stabsarbeid eller trå til. Jeg velger å bli sittende som operasjonsleder, forteller Tiller. På dette tidspunktet er også brannvesenet varslet, med en anmodning om assistanse fra brannbåten. Tiller fortsetter å ta telefoner fra desperate ungdommer på Utøya, fra pårørende i uvisshet, fra kolleger som vil hjelpe og fra media som vil vite. Jeg tror det går veldig på autopilot. Vi har ikke tid til noe annet. I ettertid blir jeg spurt om hvilke planer vi fulgte, men jeg må være så ærlig å si at vi ikke fulgte noen plan. Det er ingen i politiet som har planer for noe så ekstremt, sier Tiller. Operasjonsleder Tinholt sier seg enig i at alt som skjedde i startfasen av operasjonen, gikk på autopilot. Jeg tror kanskje aldri vi får full oversikt over hva som skjedde den første timen, sier hun. frykter trafikkork Politibetjent Hval er også båtfører i Nordre Buskerud politidistrikt. Når telefonene fortsetter å kime på operasjonssentralen, skjønner han raskt at det vil bli behov for politibåten, og begynner å gjøre den klar. Sammen med en kollega tar han med seg båten, som står på en henger bak politihuset, i retning Utøya. Jeg tenker i mitt stille sinn at Delta er på vei, og da er oppgaven å få båten på vannet så fort som mulig, for å få mannskaper til Utøya. I utgangspunktet er jeg innsatsleder og skal koordinere fra land, men vi er så få, og har ingen å avse i en slik situasjon, forklarer Hval. På veien utover diskuterer de hvor de skal sette båten på vannet. Jeg er kjent i fjorden fra før, og på jobb bruker vi noen faste utsettingsplasser som vi vet fungerer. Vi velger å bruke den vi bruker mest, som ligger i Steinsfjorden, sier politibetjenten. De vurderer også muligheten for trafikkork i fredagsrushet opp mot kjøretid på vannet. Vi bruker veldig kort tid på vann i forhold til på land, så vurderingen vår er å få båten på vannet så snart som mulig. Vi har heller aldri satt ut båt i Utvika, og vet ikke hvordan det er der, understreker Hval. Samtidig har politiførstebetjent Bjertnæs, som også er UEH-leder i Nordre Buskerud, ankommet politihuset. Han tar på seg sitt eget utstyr, og plukker opp utstyret til en kollega i UEH som han skal møte Båtfører. Politibetjent Håkon Hval gjorde klar politibåten og kjørte den til Storøya. ved Esso på Sundvolden. Så setter han seg i bilen, og kjører sørover. livredde ungdommer Inne på operasjonssentralen hersker fortsatt kaoset. Operasjonsleder Tinholt har fått bistand fra flere, men pågangen er så ekstrem at den tvinger fram vanskelige, men viktige prioriteringer. Å sitte i den situasjonen der er en optimal øvelse i stressmestring. På panelet blinker alle linjene. Jeg tenker «hvem Vi har aldri satt ut båt i Utvika, og vet ikke hvordan det er der skal jeg ta»? Mannskapet må jo ut, og de som allerede er ute skal betjenes, så de samtalene blir prioritert framfor 112-anrop, forteller hun. Innimellom tar Tinholt samtaler fra ungdommer på Utøya for å få en situasjonsrapport. De er livredde. Det å være så kort med dem, for å høre hva som skjer og hvor gjerningsmannen er, det gjør noe med meg. Men jeg er nødt til å holde fokuset oppe, selv om det er helt forferdelig å høre på dem. De må ha hatt et helvetes mareritt, der de løp for livet. Å holde fokus i en slik situasjon, er utfordrende, medgir politioverbetjenten. Jeg må gjøre en jobb med meg selv for å gjennomføre det jeg skal. Jeg kan ikke miste hodet. Her gjelder det å ta en oppgave om gangen, men likevel ha et klart bilde av hva det er vi holder på med, sier Tinholt. Det samme gjelder mannskapene som nå nærmer seg Utøya. Jeg opplever at alle gjør et meget godt stykke politiarbeid for å løse situasjonen vi er oppi. Rolige, tydelige beskjeder blir gitt fra første patrulje og gjennom den første timen, understreker operasjonslederen. Fikk båtproblemer To polititjenestemenn er nå på plass ved Utøybrygga, hvor de bistår frivillige og ambulansepersonell med å ta imot sårede og livredde ungdommer som har blitt fraktet til fastlandet. Det er ingen båt tilgjengelig som de kan bruke for å komme seg ut til Utøya. Når politiførstebetjent Gåsbakk parkerer på Storøya, noen kilometer lenger nord, ankommer samtidig den første bilen fra Beredskapstroppen. Jeg har hatt sporadisk kontakt med dem på veien. Når vi parkerer, kommer også politibåten. Vi begynner å laste om bord i båten med en gang, for alt er klart, forteller Gåsbakk. Om bord i politibåten sitter politibetjent Hval og kollegaen. Vi velger å ikke ta med egne mannskaper, for å få med så mange som mulig fra Delta, forklarer Hval. Til sammen er det tre tjenestemenn fra Nordre Buskerud og åtte fra Beredskapstroppen om bord. Når utstyr og mannskap lastes om bord i politibåten, tar den inn litt vann. Båten er litt tung, men den brukes i dykkerøyemed, og tåler mye. Den tåler ti personer, så dette skal ikke være noe problem, understreker båtfører Hval. Men etter kun meter får politibåten motortrøbbel og stopper, til hans store fortvilelse. Jeg opplever total hjelpeløshet, maktesløshet og frustrasjon over at i utgangspunktet enkle ting som fungerer ellers, på akkurat dette tidspunktet skal streike. Heldigvis har politimannskapene i Utvika sendt to sivile båter i retning politibåten. Beredskapstroppen, Gåsbakk og Hvals kollega på politibåten, fortsetter i retning Utøya, mens Hval blir igjen. Han opplever det som frustrerende. I hodet mitt har jeg jo forberedt meg på å være med på å aksjonere. I stedet padler kapteinen på en av de sivile båtene meg inn til land. De to sivile båtene kjører videre, mens jeg forsøker å få start på politibåten, sier båtføreren, og legger til: Men når dette skjer, er det jo en bedre løsning. Vi fordeler mannskapene i to båter, kjører i ordentlig planefart og holder god hastighet. Alt i alt er det en god løsning. holder seg på land På Esso-stasjonen på Sundvolden er politi-

9 terrorangrepet 9 Land GJØVIK 4 HAMAR Mjøsa 7 Herads bygda Follum # 1 Hønefoss Ringerike Egge Hvalsmoen # Hval Haug kirke # Viul 7 Haugsbygda Klækken Hotell Åsbygda HonerudHerads bygda Stigsrud Ringkollen Follum # Hønefoss Hv Ringerik KONGSBERG Randsfjorden Hadeland Ringerike 7 Hønefoss E16 Nordmarka Tyrifjorden 163 OSLO Asker 156 Tranby E E18 Oslofjorden 22 X Hjelle Ask Gomnes Onsaker Leine Frognøya Tyrifjorden Averøya Røyse Snyta Hundstad Bønsnes kirke Hole kirke Mo Storøya Rå Rytteråker 5 Utøya Norderhov kirke Sørum Utvika Mo Hårum Stein 2 E16 3 Hjelle Sundvollen Ask Fleskerud Elvika Valbekken Åsa Frognøya Kleivstua Tyrifjorden Høgåsen Averøya Gunnerenga Onsaker Stubbdal Krokskogen Bønsnes kirke Snyta Steinsåsen Røyse Gomnes Vik Steinsfjorden Hundstad Lorvika Leine Hole kirke Mo Løvlia Storøya Kart Kartagena Rå Rytteråker Utøya Norderho kirke Sørum Utvika Mo 241 St Stein Vik førstebetjent Bjertnæs på plass. Der møter han kollegaen fra UEH, men også mange representanter fra ulike nødetater. Først da får han en formening om det store omfanget av hendelsene på Utøya. Som UEH-leder skal Bjertnæs også i utgangspunktet være med på aksjonen sammen med Beredskapstroppen. Jeg hører på sambandet at Delta er i ferd med å gå om bord i båten. Da vet jeg at det er en del mannskaper som er i ferd med å dra ut på øya, og vurderer det sånn at her blir det antageligvis mye som skjer på landsiden, sier han. Bjertnæs beslutter at det vil være mer bruk for ham på land enn på Utøya. Kollegaen min som jeg møter på Esso, blir med brannvesenets båt ut mot Utøya. «Jacob, kommer du?», spør han meg. Jeg sier at jeg må være igjen på land. I ettertid tenker han at det var en fornuftig beslutning. 0 5 km 1. Politihuset i Hønefoss. 2. Utsettingsplass for politibåten. 3. Pårørendesenteret på Sundvolden Hotell. 4. Kommandoplassen overfor Storøya. Her gikk Delta ombord i politibåten. 5. Utøya. 6. Utvika og Utvika camping. 7. Utøykaia overfor Utøya. 8. Brygga på Utøya km Kartagena / Statens kartverk 6 7

10 10 terrorangrepet Det er nå nesten en time siden operasjonsleder Tinholt får inn den første telefonen om skyting på Utøya. I Tyrifjorden er nå Beredskapstroppen og de to tjenestemennene fra Nordre Buskerud politidistrikt på vei mot Utøya. Det er fem mann fra Delta i en båt, og tre fra Delta med oss to fra Nordre Buskerud i den andre båten. Båten med Delta i er raskere, og ankommer Utøya kanskje et halvt minutt før oss, sier Gåsbakk. Snart er også han framme på Utøya. adrenalinet styrer I minuttene som følger, skjer alt veldig raskt. De fem fra Beredskapstroppen som ankommer i den første båten, får melding fra ungdommer på stedet om at gjerningsmannen er sett på nordsiden av øya. De setter kursen dit. Når vi kommer i land, hører vi skudd fra sørspissen av øya. Vi ser prosjektiler treffe vannet ettersom gjerningsmannen skyter etter de som prøver å svømme vekk. Det er enkelt for oss å forstå hvor vi skal. Vi forstår at i hvert fall en gjerningsmann befinner seg der, sier Gåsbakk. Det er på dette tidspunktet fortsatt stor usikkerhet om hvor mange gjerningsmenn det faktisk befinner seg på Utøya. Gåsbakk og kollegene har fått beskjed om at det kan være snakk om to til fem personer, hvorav minst en av dem er kledd i politiuniform. Det sies også at det kan være eksplosiver på øya. Vi gjør oss jo noen tanker når vi løper der. Men når vi får på oss politiuniformen på jobb, og det gjelder jo alle politifolk, så Innsatsleder. Politiførstebetjent Jacob Bjertnæs ledet arbeidet ved kommandoplassen ovenfor Storøya. forbereder vi oss samtidig på forskjellige hendelser. Når vi løper i den retningen, er vi fokusert på arbeidsoppgavene, sier Gåsbakk. Der og da er det adrenalinet som styrer. Det utløser positiv energi. I stresssituasjoner reagerer folk forskjellig. Politiet trener på å være løsningsorienterte i stressede situasjoner. Vi fokuserer på arbeidsoppgavene, understreker han. Sammen med kollegaen og de tre fra Beredskapstroppen løper Gåsbakk forbi skolestua på Utøya, mens de roper «politi» for å signalisere sin tilstedeværelse. De løper videre over et åpent område og gjennom litt krattskog. Der står gjerningsmannen foran oss, med hendene opp. Rifla hans ligger cirka ti meter bak. Da blir han kommandert, og følger kommandoene, sier politiførstebetjenten. Klokken pågripes gjerningsmannen. flytter mottaket På fastlandet forsøker politiførstebetjent Bjertnæs så godt det er mulig å skaffe seg en oversikt over situasjonen. Ved Esso på Sundvolden får han vite av en ambulansesjåfør at det i hvert fall er seks personer som har blitt skutt. Sammen med kommunelegen finner de raskt ut at de trenger et samlingssted. Et par hundre meter unna ligger Sundvolden Hotell. I samråd med operasjonssentralen faller valget på hotellet, som snart får forespørselen fra staben. For å få oversikt, kjører vi utover i retning Oslo, mot nedkjøringen til kaia på landsiden rett overfor Utøya. På vei utover hører jeg at en person har blitt pågrepet av politiet på øya, forteller Bjertnæs. På veien står trafikken bom fast. Heldigvis er det likevel mulig for utrykningskjøretøyer å komme seg fram. Ved nedkjøringen til brygga står det ei fra ambulansetjenesten og dirigerer ambulansene ryggende ned til brygga for å frakte bort sårede. På hovedveien blir det fylt opp i hvert fall én buss med evakuerte som kjøres til Sundvolden. En død person er også tatt inn på land. Bjertnæs ser raskt at nedkjøringen til brygga er lite hensiktsmessig for å ta imot et større antall personer. Ambulansetjenesten har allerede funnet et bedre egnet sted, og mottaksplassen flyttes til landsiden ved overfarten til Storøya. Vi ser prosjektiler treffe vannet ettersom gjerningsmannen skyter etter de som prøver å svømme vekk På Utøya. Politiførstebetjent Håvard Gåsbakk ankom Utøya sammen med Beredskapstroppen. I tillegg er bilen til mistenkte parkert på brygga overfor Utøya, sier han. Akkurat nå vet ingen om også denne bilen inneholder en bombe. Samtidig vet heller ingen sikkert om gjerningsmannen opererte på egenhånd. ekstremt tidskritisk Inne på politihuset i Hønefoss begynner de første meldingene fra polititjenestemennene på og omkring Utøya å komme inn. For ledelsen er det et uvirkelig bilde som blir tegnet. Ordenssjef Fossum sitter nå i stab med ansvar for varsling og innhenting av personell. Det er en «utenfor kroppen»-opplevelse, og helt uforståelig at dette er virkelig. Vi forstår jo raskt at det er mange drepte, og går på autopilot. Mange beslutninger tas. Det handler om å løse arbeidsoppgaver og holde fokus, for å gjøre en best mulig jobb, sier han. Stabssjef Rustad, som var på ferie da han ble varslet, kommer til jobb med oppfatningen om at en gjerningsmann har løsnet skudd, og at personer sannsynligvis er skutt på Utøya. Ganske kort tid etter at jeg kommer på jobb, får jeg melding om at det er ti døde. Da får jo saken helt uante dimensjoner. Det gjør den uvirkelig og usannsynlig stor, forteller Rustad. Stabssjefen er også informert om at gjerningsmannen er pågrepet. Noe av det første som slår meg, er at dette var ekstremt tidskritisk.

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

Johan Neby. seniorrådgiver. Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap

Johan Neby. seniorrådgiver. Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap Johan Neby seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap 15:26 En bombe plassert i en bil eksploderer i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum 15:27 AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)

Detaljer

Manus - Statusrapport fra politiets evalueringsarbeid 22. juli

Manus - Statusrapport fra politiets evalueringsarbeid 22. juli Manus - Statusrapport fra politiets evalueringsarbeid 22. juli Sted: Oslo Kongressenter. Sal Forum i 1. etasje. Tid: Fredag 16. desember kl. 11.00 I panelet: Fungerende politidirektør Vidar Refvik og leder

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

22. juli - Familieperspektivet - En historie om å overleve og gå videre. Heidi Olsen Roalsø 1

22. juli - Familieperspektivet - En historie om å overleve og gå videre. Heidi Olsen Roalsø 1 22. juli - Familieperspektivet - En historie om å overleve og gå videre Heidi Olsen Roalsø 1 En historie om å overleve og gå videre Hvordan opplevde og håndterte vi det som familie? Utøya 22. juli 2011

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Vekteren Dennis hjalp hardt skadde ved Regjeringskvartalet:

Vekteren Dennis hjalp hardt skadde ved Regjeringskvartalet: Bare sekunder etter at bomben eksploderte i Regjeringskvartalet kom Dennis til åstedet. Han satte umiddelbart i gang med førstehjelp. Vekteren Dennis hjalp hardt skadde ved Regjeringskvartalet: - Tenker

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Innledning Komitéleder og medlemmer. Som statsråden beskrev avslutningsvis i sitt innlegg, vil mange spørsmål omkring hendelsene

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging.

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging. ; u POLITIET -)() mum ~; Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse I cir refiranse 2012/00867 2011/01324-35 011.1 Dato 11.05.2012 Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole En helt alminnelig dag i juli.. Ferietid (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole skulle starte ferie 25juli). Vikarer og minimumsbemanning Mange nøkkelpersoner bortreist

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Bergen oktober 2010: 25 åring m/ skuddskade Utdrag fra AMK samtalen

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller Stor katastrofe -Liten legevakt Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Et tidlig innlegg om: Den lille legevakt i den store katastrofe EN LÆRINGS- og ERFARINGSOPPLEVELSE av

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Marit Christensen. Moren. Historien om Wenche Behring Breivik

Marit Christensen. Moren. Historien om Wenche Behring Breivik Marit Christensen Moren Historien om Wenche Behring Breivik Om forfatteren: MARIT CHRISTENSEN er journalist og forfatter. Etter avsluttede universitetsstudier utdannet hun seg til journalist og arbeidet

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,-

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- ETTER ANGREPET Den 22. juli ble politiet stilt overfor sin største utfordring siden andre verdenskrig. Politiforum har møtt de som bidro i Oslo og på Utøya. Side 4 27 2

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

Inspirasjons-uker på Fargetuva

Inspirasjons-uker på Fargetuva Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott, fra Sør-Afrika. Åpent informasjonsmøte for alle som vil bli kjent med Allison og de kursene hun skal holde her. Onsdag 18. mai kl. 18.30 på Fargetuva.

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området.

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området. 1 KORT BAKGRUNN. Organisering av politiet i midtre og indre Sogn. Sogn og Fjordane politidistrikt har de siste 3 årene vært organisert i 3 driftsenheter. Hver driftsenhetsleder har resultat og budsjettansvar

Detaljer

2. Skolesamling etter Utøya

2. Skolesamling etter Utøya 2. Skolesamling etter Utøya Råd som er gitt unge overlevende (og etterlatte) og deres pårørende Gardermoen 27.03.12 Kari Dyregrov, dr. philos Senter for Krisepsykologi / Folkehelseinstituttet www.krisepsyk.no,

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

snakke Hvordan med barn om ulykker og kriser

snakke Hvordan med barn om ulykker og kriser Senter for Krisepsykologi AS Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser I denne brosjyren får du råd om hva du kan si til barn om en krise rammer. Du kan ha nytte av å lese hele brosjyren, ikke bare

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN Etter sjokket Traumatisk stress og PTSD Om forfatteren: Om boken: «Dette er en bok som har sitt utgangspunkt i en sterk personlig beretning fra en kvinne som kom tett

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Politiaksjonen Utøya

Politiaksjonen Utøya 110 NOU 2012: 14 Politiaksjonen Utøya 7.1 Introduksjon Kommisjonens gjennomgang av politiaksjonen på Utøya viser at politiet raskt mobiliserte en stor aksjonsstyrke til landsiden ved Utøya. Politiets samhandling

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet.

Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet. Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet. Heine Kolltveit 2.0 Coaching (2null.no) 1. utgave 1 Copyright med et smil Om du har kjøpt denne boken så oppfordrer jeg deg

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7 Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Mange av dere som har vært engasjert som innsats- og hjelpemannskaper ved

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Fra forordet

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer