Vi vet nok - nå må vi handle!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi vet nok - nå må vi handle!"

Transkript

1 Fagrådet innen Rusfeltet i Norge inviterer til Nasjonal Fagkonferanse oktober Vi vet nok - nå må vi handle! Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv Årsmøte 27. oktober 2009 Fagrådet innen Rusfeltet i Norge Thon hotel Bristol, Oslo Påmeldingsfrist fredag 2. oktober

2 Program Nasjonal Fagkonferanse Onsdag 28. oktober 0900 Registrering 1000 Åpning av konferansen Terje Turøy, leder Fagrådet innen Rusfeltet i Norge 1015 Venstreforskyvning, Å komme for sent så tidlig som mulig v/helse og omsorgsdepartementet Europeisk fokus på tidlig intervensjon og forebygging Jørgen Svidèn, direktør ECAD, (European Cities Against Drugs) Pause 1130 Rusforebygging: Hvorfor er det så vanskelig å få gjennomslag for de virksomme virkemidlene, når vi vet at de virker? Overlege Arne Johannesen, Enhet for rusrelatert psykiatri, DPS Skien Lunsj 1315 Tidlig forebygging framfor behandling Førsteamanuensis Trine Klette, dr. philos i allmenn og samfunnsmedisin, Høyskolen Diakonova God samhandling Linda Nymann, barnevernsleder i bydel Søndre Nordstrand og Bjørn Øvrum forebyggende avdeling Manglerud politistasjon Pause 1445 God samhandling fortsetter 1530 Det handler ikke bare om å se risikobarna. - erfaringer fra tidlig intervensjonstiltak ved Barnas stasjon Fredrikstad, Blå Kors. Virksomhetsleder Lise Ødegård, Barnas stasjon, Blå kors Fredrikstad 1600 Pause med frukt 1620 Barn i hjem med rus Fagsjef og psykologspesialist Frid A. Hansen, Borgestadklinikken Slutt kl kl. 1930, Festmiddag Utdeling av Fagrådets pris 2009

3 Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv Torsdag 29. oktober 0900 Tidlig intervensjon/forebygging sett med Barne- og likestillingsdepartementets øyne 0930 Kulturelt innslag v/musiker Ola Skaare. Han vil spille litt og fortelle litt Forebyggende prosjekt og praksis, koblinger og spenninger Amanuensis Øystein Henriksen, Høgskolen i Bodø 1035 Pause med utsjekk av hotellet 1100 Parallelle Workshop: 1145 Pause Nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av barn og familier frem til skolealder Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet. Barns rettigheter som pårørende: hvordan skal vi ivareta dem? Leder Siri Gjesdahl, BarnsBeste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Gruppe for barn, modell for samhandling mellom barn og foreldre/foresatte Psykiatrisk sykepleier Åslaug Skahjem og Sosionom Lena Kalland, sosialmedisinsk klinikk SABHF, (Sykehuset Asker og Bærum HF) Parallelle Workshop 1240 Lunsj Presentasjon av Redaktør og seniorrådgiver Kari Fauchald KoRus-Nord, (kompetansesenter Rus, region Nord). Ambulant ungdomsteam - Mo i Rana Ruskonsulent Håvard Sund og ruskonsulent Ellen R. Fjelldal, Psykiatrisk senter Mo i Rana. Myndiggjøring gjennom systematisert likemannstjeneste skaper fruktbare vekstprosesser - også for barn og unge Daglig leder Jorun Marie Kveldro, A-larm, Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Barn og unge med sammensatte problemer - hvem tar saken? Utfordringer i grenseoppgangen mellom barnevern - barne- og ungdoms psykiatrien og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Innledning ved seniorrådgiver Aud Bjørkås, Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) region vest og avdelingssjef for barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved Helse Stavanger Lars Conrad Moe. Etterfulgt av paneldialog om hvordan disse utfordringene kan løses i fremtiden. Paneldialog deltakere: Aud Bjørkås, Lars Conrad Moe, Terje Turøy, fagsjef på Fossumkollektivet (barnevern/rusvern) og Jorun Marie Kveldro, daglig leder A- larm Avslutning Terje Turøy leder i Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

4 Presentasjon av foreleserne Presentasjon av direktør, Jørgen Svidèn Jørgen Svidèn har vært direktør for ECAD, European Cities Against Drugs siden august ECAD er ledende europeisk non-profit organisasjon lansert av City of Stockholm i 1994, med fokus på narkotikapolitikken og forskning til støtte for FN-konvensjonene om narkotika. Juridisk ekspert ved Research Service i den svenske Riksdagen siden januar 2008, jobbet i den svenske Riksdagen siden mai Presentasjon av overlege Arne Johannesen Arne Johannesen er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Arbeider nå som seniorrådgiver i Helsedirektoratet og overlege ved Enhet for rusrelatert psykiatri, DPS Skien, Sykehuset Telemark. Ledet arbeidsgruppen som utarbeidet statusrapporten om rusproblematikk i Legeforeningen, På helsa løs. Opptatt av å forebygge rusproblemer for å bedre folkehelsa. Presentasjon av førsteamanuensis Trine Klette Trine Klette er sykepleier med flere års praksis. Hovedfag i sykepleievitenskap om vanskjøtsel av barn og helsemessige konsekvenser. Forskningsmedarbeider ved NOVA på prosjekt om tilknytning og barns utvikling. Doktorgrad om betydningen av trøst i barndommen og sammenhenger mellom trøst og tilknytning ved Det medisinske fakultet. Førsteamanuensis ved Høyskolen Diakonova og forsker med ansvar for evaluering av et statlig tverrfaglig opplæringsprosjekt ved institusjoner for rusmisbrukende foreldre og deres barn. Presentasjon av Politioverbetjent Bjørn Øvrum Bjørn Øvrum har jobbet med forebyggende politiarbeid på Manglerud politistasjon i Oslo siden midt på 90- tallet. Han har jobbet mye med utvikling av forebyggende politimetoder og har blant annet utviklet politiets Bekymringssamtale. Han har i dag stilling som Kriminalitetsforebyggende koordinator ved Oslo politidisrikt Presentasjon av virksomhetsleder Lise Ødegård Lise Ødegård er virksomhetsleder ved Barnas Stasjon Fredrikstad, Blå Kors. Nasjonal koordinator for Barnas Stasjon, et av prosjektene til Blå Kors etter TV aksjonen Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i rusproblematikk. Yrkeserfaring fra rusomsorgen og kommunalt barnevernsarbeid. Presentasjon av fagsjef Frid A. Hansen Frid A. Hansen er utdannet psykolog, og er ansatt som fagsjef ved Borgestadklinikken, Skien, Norge. Hun har vært ansatt ved institusjonen siden Tidligere har hun arbeidet bl.a. innen den kommunale pedagogisk-psykologiske funksjonen og ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk. Hun har publisert flere artikler, bl.a. i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. I oktober 1996 ble hun tildelt en pris fra Fagrådet Innen Rusvernet i Norge for sitt gode rusfaglige arbeid. Videre har hun blitt tildelt Telemark Fylkes barnevernpris i 1998, samt Oscar Olsen-prisen i 1999.

5 Presentasjon av foreleserne Presentasjon av amanuensis Øystein Henriksen Øystein Henriksen er dosent i sosialt arbeid ved Høgskolen i Bodø og har gjennom flere år forsket og undervist innenfor temaene rus, forebygging og foreldresamarbeid. Har arbeider for tiden med en doktorgrad (PhD) i sosiologi med fokus på foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen. Presentasjon av seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand Gabrielle Welle-Strand er utdannet lege og har arbeidet i rusfeltet fra Hun har erfaring fra Uteseksjonen, Akuttinstitusjonen Ullevål, LAR-ØST. Hun har de siste 3 årene arbeidet i Helsedirektoratet og forsker på gravide i LAR en dag pr uke ved SERAF. Presentasjon av leder Siri Gjesdahl Siri Gjesdahl er leder av BarnsBeste. Psykiatrisk sykepleier. Har vært enhetsleder for psykiatrisk akuttpost ved Sørlandet Sykehus HF, enhetsleder i hjemmesykepleien i bydelen Vågsbygd i Kristiansand og Lyngdal, leder for psykiatrisk dagpost i Farsund. Jobbet som psykiatrisk sykepleier i Vågsbygd og Bærum. Jobbet på psykiatrisk poliklinikk i Farsund og ved Radiumhospitalet i Oslo. Har jobbet mye med oppfølging etter suicid (styremedlem i LEVE), nettverk, pårørende og forskning. Presentasjon av psykiatrisk sykepleier Ålaug Skahjem Ålaug Skahjem er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Hun har 20 års erfaring fra arbeid med rusavhengige og deres pårørende, både fra institusjon og poliklinikk. Hun har de siste 10 årene vært leder av gruppe for barn av rusavhengige. Presentasjon av sosionom Lena Kalland Lena Kalland er sosionom og kunst- og uttrykksterapeut. Hun har 15 års erfaring fra arbeid med rusavhengige og deres pårørende, både fra institusjon og poliklinikk. Hun har vært leder av gruppe for barn av rusavhengige siden Presentasjon av redaktør og seniorrådgiver Kari Fauhald KoRus-Nord Kari Fauchald er redaktør for nettjenesten og seniorrådgiver ved Kompetansesenter rus, Nord-Norge. Hun er utdannet sosiolog ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere blant annet arbeidet familierettet med ungdom som har atferdsvansker og/eller rusproblemer.

6 Presentasjon av foreleserne Presentasjon av ruskonsulent Håvard Sund Håvard Sund er utdannet sykepleier med videreutdanning innen psykiatri og har erfaring fra den kommunale psykiatritjenesten. Jobber i dag som ruskonsulent i prosjekt Ambulant ungdomsteam, psykiatrisk senter Mo i Rana. Presentasjon av ruskonsulent Ellen Rasmusen Ellen Rasmussen Fjelldal er utdannet klinisk barnevernspedagog med videreutdanning i rus- og psykiske lidelser. Erfaring fra utekontaktvirksomhet, sosialtjeneste og barne- og ungdomspsykiatrien. Jobber i dag som ruskonsulent i prosjekt Ambulant ungdomsteam, Psykiatrisk senter Mo i Rana. Presentasjon av daglig leder Jorun Marie Kveldro Jorun Marie Kveldro er utdannet psykoterapeut med videreutdanning i blant annet sos. ped. og coaching. Har siden høsten 2006 vært ansatt som organisasjonsleder/daglig leder i bruker & pårørende organisasjonen A-LARM. Prosjektkoordinator/markedskoordinator i A-Larm Presentasjon av prosjektkoordinator/ markedskoordinator i A-Larm Erik Torjussen Erik Torjussen er tørrlagt alkoholiker siden august 2001, ble medlem av A-LARM i Brukerrepresentant i: Ledergruppen SSHF/KPA, Rusmiddelpolitisk Handlingsplan - Kristiansand kommune, Prosjekt rehabilitering - Knutepunkt Sør, Rusnettverket v/helsedirektoratet. Presentasjon av seniorrådgiver Aud Bjørkås Aud Bjørkås er sosionom med videreutdanning innen konsultasjon, veiledning, forskning, formidling og ledelse. Vært leder i vel 20 år i kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning med hovedvekt på barnevern, regiondirektør Bufetat Midt- Norge fra 2004 til Fra høsten 2008 seniorrådgiver i Bufetat region Vest, bl.a. som prosjektleder for et samarbeidsprosjekt mellom barnevern, psykiatri og rustjenesten. Presentasjon av avdelingssjef Lars Conrad Moe Lars Conrad Moe er avdelingssjef/psykologspesialist, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Stavanger. Tidligere vært leder for en akutt - utredningspost for barn, en familiepost, poliklinikk for barn, psykisk helsevern, poliklinikk for ungdom, psykisk helsevern og leder av sengepost for ungdom- akutt utredningspost. Har vært med i to forskningsprosjekter på tidlig intervensjon og skrevet artikkel i 1997 om autonomiutvikling

7 Årsmøte 27. oktober Registrering og lunsj Fagrådets årsmøte Navneopprop Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av dirigent og referenter Årsmelding og regnskap 2008 Innkomne saker Arbeidsplan 2010 Budsjett 2010 Valg 1900 Årsmøtemiddag Påmelding til: Nasjonal fagkonferanse og årsmøte Medlem av Fagrådet: Ikke medlem: Deltakeravgift, med overnatting ( oktober) og konferansemiddag Deltakeravgift uten overnatting, med konferansemiddag Deltakeravgift begge konferansedager, uten overnatting Deltakeravgift dag 1 onsdag 28 oktober Deltakeravgift dag 2 torsdag 29. oktober Årsmøte inkl. lunsj, årsmøtemiddag og overnatting Årsmøte inkl. lunsj og årsmøtemiddag 900 Årsmøte Bindende påmelding innen 2. oktober Skriv tydelig - bruk blokkbokstaver Navn: Tittel: Arbeidssted: Fakturamottaker: Fakturaadresse.: Post nr.: Poststed: Ressursnummer: Telefon: E-post: Vennligst ta kontakt hvis du ikke har fått bekreftelse på deltakelse Påmelding sendes til: Fagrådet innen Rusfeltet i Norge, Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo eller e-post: eller benytt elektronisk påmeldingsskjema Nasjonal Fagkonferanse på Faktura vil bli tilsendt

8 Fagrådet innen Rusfeltet i Norge Presentasjon av musiker Ola Skaare. (Kulturelt innslag torsdag 29. oktober) Ola Skaare er musiker. Driver eget firma (Skaare Musikk) og har jobbet med musikkopplæring for ulike målgrupper i ca 20 år. Jobber i dag på ulike institusjoner, spesialskoler med mer i Norge og Sverige. Har jobbet i Tun psykiatrien og med HVPU tidligere.

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

DANMARK SVERIGE NORGE

DANMARK SVERIGE NORGE Velkommen til nordisk konferanse - en konferanse om rusmiddelbrukets konsekvenser for fosteret, barnet og familien. & Rusen 29. september til 1. oktober Arrangør Rica Park Hotel Sandefjord Norge i samarbeid

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge STIFTELSEN SOR Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Habilitering for fremtiden! Konferanse

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

ADHD blant barn og unge

ADHD blant barn og unge 20. og 21. november 2008, Vinderen Konferansesenter, Oslo Praktiske tiltak og behandlingsmetoder i møtet med ADHD blant barn og unge Hvordan oppdage ADHD tidligst mulig for å iverksette gode tiltak lær

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 Bilde: Region Bergen Velkommen til Bergen 8.og 9. Juni Om Konferansen The Bergen Bipolar Meeting er en medisinsk fagkonferanse som ble arrangert første

Detaljer

Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse

Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse Nyhetsbrev nr. 3/2008, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse Karmøy

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer