Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56"

Transkript

1 Vital Eiendom AS forvalter ca kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen og Trondheim. Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1 Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2 Bergen Kontorbygg 21 Kjøpesenter 3 Hotell 2 Landet for øvrig Kontorbygg 56 Kjøpesenter 3 Hotell 7 Utlandet Kontorbygg 1 Hotell 2 Mer informasjon på Servicesenter

2 m to Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr Ring servicesenteret på , så får du svar på alt du lurer på. HANS JAKOB FRIIS TEAMLEDER SERVICESENTERET - Jeg jobber for at den daglige driften av byggene skal gå på skinner. ERLING BIRKELID DRIFTSJEF - Jeg arbeider for at Vital Eiendom skal være en strategisk og aktiv samarbeidspartner for leietakerne. IRENE GRAN EIENDOMSSJEF Vital Eiendom Vi er her for deg

3 Hvorfor sitter jeg med blomster i fanget...? Innhold Jo, fordi jeg skal gi dem til fem av våre leietakere som har tatt seg tid til å svare på kundeundersøkelsen som vi sendte ut i februar. Vi har faktisk satt av hele bladet til denne undersøkelsen for å vise at vi tar dine tilbakemeldinger alvorlig. Vi ønsker at du skal få bedre kjennskap til årets resultater og få vite hva vi akter å gjøre fremover. I tillegg til å la våre ledere for Kontor og Kjøpesenter fortelle litt om kundeundersøkelsen, har vi snakket med fire av våre leietakere. Hvordan opplever de å bruke tid på dette omfattende skjemaet som dumper inn på kontoret en gang i året? 1 Kundeundersøkelsen 2 Scandinavian Leadership 4 Våre leietakere om kundeundersøkelsen 6 Kontor: Eiendomsdirektørene om planene fremover Som nevnt har vi trukket ut fem vinnere som får hvert sitt gavekort: Nike International Ltd., Granfos Næringspark Tannmakeren Peter Hansson, Haugesund Norli Bokhandel, Kjøpesenteret Galleriet, Bergen Sjøsiden Senter Kafé, Horten Ticket, Kjøpesenteret Storbyen, Sarpsborg 8 Kjøpesenter: Direktøren om kunde undersøkelsen 9 Vital Eiendom Vi er her for deg Vi gratulerer vinnerne og takker alle som har svart på kundeundersøkelsen. Selv om du ikke vant, håper vi at vår oppfølging av dine besvarelser vil bidra til fortsatt trivsel for deg og din virksomhet. God lesning, Geir Herdal Redaktør Redaksjon Geir Herdal, Ole Christian Knudsen Journalist Tine Flinder Nyquist Grafisk design Agendum See Design as Foto Sandra Aslaksen Trykk Gan Grafisk as

4 Kundeundersøkelsen Jeg vil sende en varm takk til hver enkelt av våre leietakere, hele 80 % tok seg tid til å besvare årets kundeundersøkelse. Jeg vil understreke at vi tar dine svar på alvor, og at vi bruker mye tid og ressurser på å tolke resultatene, samt legge planer for hvordan vi skal bli bedre på de områdene som opptar deg. Det er en sammenheng mellom trivsel og gode resultater for enhver bedrift, og vi er derfor opptatt av at du som kunde og leietaker trives i dine lokaler. Et av våre mål er et problemfritt leieforhold slik at du kan fokusere på egen forretning. Vi vil bidra med vår kompetanse på eiendomsforvaltning og godt egnede lokaler i våre bygg/kjøpesentre. Frem til neste kundeundersøkelse i februar 2006 vil vi forsøke å bli litt bedre hver dag. Kan vi samtidig bidra til å gjøre din hverdag enklere håper vi at du gir oss en tilbakemelding på dette ved neste måling. Men før vi kommer så langt har vi en jobb som må utføres. Den er vi allerede i gang med. Bjørn Østbø Administrerende direktør Vital Eiendom 1

5 Scandinavian Leadership Vet hva kundene vil ha Tina Isnes og Gunnar Nordli i Scandinavian Leadership har ansvaret for Vital Eiendoms undersøkelser om kundetilfredshet. - Vital Eiendom tar dette veldig seriøst, de vil alltid bli litt bedre, sier de to konsulentene. Kundene krever noe helt annet i dag enn for bare 5-10 år siden. Før var de fornøyde hvis de hadde et passe stort kontor og en heis som virket. Nå ønsker de service og oppfølging på alle plan. Det sier konsulentene Tina Isnes og Gunnar Nordli i Scandinavian Leadership. Det er de som står bak Vital Eiendoms kundeundersøkelser. - Undersøkelsen er utviklet i tett samarbeid med Vital Eiendom og er et unikt dialogverktøy. Gjennom det leietakerne svarer, kan Vital Eiendom gripe fatt i utfordringer og utvikle seg videre, sier de. Selv om de fleste spørsmålene går igjen fra år til år, legges det alltid vekt på grundig forarbeid. Leietakernes ønsker og behov endrer seg stadig, og det er viktig å spørre om det de er opptatt av. - Vi sjekker hvert år om spørsmålene er relevante eller ikke, sier Tina Isnes. Høy svarprosent Scandinavian Leadership har gjennomført og analysert kundeundersøkelser for eiendomsbransjen i mange år. Konsulentfirmaet har sett drastiske endringer i forholdet mellom leietakere og utleiere. - Den første undersøkelsen ble gjennomført i Da var det mange leietakere som knapt ante hvem som styrte i den andre enden. Utleierne på sin side, var såre fornøyde så lenge det ikke kom for mange klager, og pengene tikket inn. Dette er radikalt forandret! Nå ønsker leietakere service, kvalitet og oppfølging, noe de fleste utleiere virkelig jobber for å gi dem, sier Gunnar Nordli. Scandinavian Leadership kjører undersøkelser for mange 2

6 Vital Eiendom har svært høy svarprosent i forhold til andre i bransjen, sier konsulent Tina Isnes. av de største aktørene i eiendomsbransjen. De er også godt kjent med de to fusjonerte partene i Vital Eiendom. - Vi gjennomførte kundeundersøkelser i mange år, både for Vital Eiendomsforvaltning og Gjensidige NOR Næringseiendom. Etter at disse ble fusjonert, har vi fortsatt samarbeidet. Vi ser det som en stor fordel at vi kjente begge selskapene før fusjonen, sier Nordli og gir Vital Eiendom uforbeholden ros for å ta kundeundersøkelsene alvorlig. - Vital Eiendom har en svært høy svarprosent sammenliknet med andre i bransjen, supplerer Isnes. - Høy svarprosent kan skyldes at svarene som gis, følges opp. Hvis kundene merker at det skjer noe aktivt etter at de har svart på undersøkelsen, føler de at det nytter å bruke tid på dette. - Den høye svarprosenten skyldes også et smart trekk når det gjelder undersøkelsen for leietakerne i kjøpesentrene, sier Nordli. - Før var det eierne av butikkene som svarte på spørsmålene. Nå er det butikksjefene som svarer. Det er jo de som har førstehånds kjennskap til hvordan hverdagen og lokalene fungerer. Vital Eiendom har forresten oppsiktsvekkende mange fornøyde leietakere i kjøpesentrene sine. God kontakt viktig Til tross for gode resultater, er det ikke til å se bort fra at den totale kundetilfredsheten har falt noe for Vital Eiendom det siste året. Isnes og Nordli mener dette skyldes den omfattende fusjonsprosessen. - Selskapet har hatt mye fokus innad i egen organisasjon det siste året. Dette har gått ut over oppfølging av enkelte leietakere. Kundeundersøkelsen viser tydelig hvor skoen trykker, og i samarbeid med Vital Eiendom har vi utarbeidet en strategiplan. I tiden fremover vil det bli økt fokus på kunderelasjoner, sier konsulentene som mener at det er svært viktig å vite hva forventningene hele tiden er. - Det er svært viktig å vite hva kunden ønsker og mener. En hovedregel er at det ikke kan informeres for mye. Tett kontakt med leietakerne er uhyre viktig. Da kan man for eksempel fange opp leietakers tanker om å flytte eller skaffe seg større/mindre lokaler. Vital Eiendom er jo i en unik situasjon: Med over 1,8 millioner kvadratmeter kontorareal, er det nærmest ingen grenser for hva de kan tilpasse og tilby! Scandinavian Leadership er et konsulentfirma som siden midten av 80-tallet har jobbet med ledelsesutvikling og implementering av strategiog endringsprosesser for internasjonale selskaper i Skandinavia og Europa. Siden 1993 har de bistått eiendomsbransjen med kunderelasjonsstudier og forbedringsprosesser. I porteføljen finnes 13 av de største eiendomsselskapene i Norge. 3

7 Våre leietakere om kundeundersøkelsen Alt bra i Brugata Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS - er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS ble etablert i 1977 og består av 20 forskjellige forbund med vel medlemmer. - Kundeundersøkelsen vitner om at vi har med en seriøs huseier å gjøre. Jeg synes det er helt OK å bruke tid på å besvare den, sier direktør Jan G. Haanæs i Yrkesorganisasjonenes landsforbund. YS holder til i Brugata i Oslo sentrum og direktør Haanæs er svært fornøyd med både bygget, kontoret og driften. - Vi har en løpende, god dialog med Vital Eiendom. Effekten av det er at vi får raske løsninger. Samarbeidet med driftssjefen Terje Kristiansen og markedssjefen Gunn Berggaard kunne ikke vært bedre, så vi krysser stort sett av på svært tilfreds på kundeundersøkelsen, sier Haanæs. YS stortrives i hjertet av hovedstaden. Utenfor dørene er et yrende, nærmest sydlandsk liv. - Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å ha kontor. I gågaten utenfor er det salgsboder, butikker, kafeer og restauranter. Denne delen av byen er flott og fargerik, og langt bedre enn sitt skumle rykte. Jeg har alltid følt meg helt trygg her, selv om jeg har gått fra kontoret rundt midnatt, smiler direktøren. Før fusjonen var bygget i Brugata tilknyttet Gjensidige Nor Næringseiendom. YS har ikke hatt noen problemer med overgangen til ny eier. - Vi merker best fusjonen ved at vi nå må ringe til Servicesenteret når det er noe vi vil ha gjort. Det fungerer veldig bra. Responstiden er forkortet og det er veldig positivt at alle henvendelser blir loggført. Nå slipper vi muntlige avtaler og meldinger som Den saken kan jeg ikke huske. Jeg kan i grunnen ikke få fullrost dette systemet nok, avslutter Haanæs. Lytt til svarene UNE er et frittstående domsstollignende forvaltningsorgan som behandler klager på UDIs vedtak om blant annet asylsaker, familiegjenforening, oppholdstillatelser og utvisninger. - Det er ingen tvil om at kundeundersøkelsen er et nyttig verktøy. Men det er helt nødvendig at svarene følges opp, sier rådgiver i Utlendingsnemnda Bent Martin Jahre. Utlendingsnemndas 170 ansatte krever mye kontorplass. Nemnda har hele 8000 m 2 fordelt på tre etasjer i Oslo City. Den er en av Vital Eiendoms største kunder. - Jeg representerer en kritisk og krevende leietaker, og er stort sett godt fornøyd med Vital Eiendom. Jeg har en god dialog med markedssjef Irene Gran, og driftssjefen Egon Damgård er jo helt unik! Jahre trives med å jobbe midt i Oslogryta. Han tar toget hver morgen, og kan gå tørrskodd fra perrongen på Oslo S til kontoret. - Å ha lokaler i Oslo City er praktisk. Mer sentralt kontor kan du knapt få. Bent Martin Jahre synes at Vital Eiendoms årlige kundeundersøkelse gir en fin anledning til å gi tilbakemelding på hvordan driften fungerer. - Jeg er udelt positiv til kundeundersøkelsen. Den viser at utleier er interessert i hvordan produktet deres mottas. Men undersøkelsen skaper også forventning. Hvis vi har krysset av for noe vi ikke er helt fornøyd med, forventer vi at noe skjer. Og det gjør det dessverre ikke alltid. Jahre mener at Vital Eiendoms største utfordring er å forbedre Servicesenteret. Han ønsker seg raskere respons og nøyaktig tidspunkt for når problemet ventes løst. - For meg hjelper det ikke å vite at det skal bli fikset. - Jeg ønsker å vite hvilken dag og hvilket klokkeslett håndverkeren kommer. Det bør være mulig å få til, avslutter Jahre optimistisk. 4

8 Et nyttig hjelpemiddel Neste Stopp er en kleskjede med 26 butikker, 200 ansatte og 100 millioner i omsetning. Kjedens målgruppe er damer pluss/ minus 30 år, og en av målsetningene er å være best på service og kundebehandling. - Når jeg sitter og krysser av på kundeundersøkelsen, vet jeg at det jeg skriver blir lest. Det er en god følelse, sier butikksjef Anne-Mette Vang. Butikken Neste Stopp holder til i første etasje på Oslo City. Lys og innbydende frister den forbipasserende med litt annerledes klær for voksne damer. Det myldrer av mennesker i senteret. Det er faktisk ingen steder i Norge det er så mange mennesker som akkurat her. Oslo City har flere innenfor dørene enn Gardermoen! - Det er et enormt tempo her, samtidig synes jeg at senteret både er personlig og hyggelig. Det mener jeg skyldes senterledelsens innsats. De gjør en kjempejobb og er flinke til å utvikle seg hele tiden. Anne-Mette Vang er utdannet innen markedsføring og har jobbet i Neste Stopp-kjeden i over fem år. Hun er opptatt av service og kundebehandling og har et profesjonelt syn på Vital Eiendoms kundeundersøkelse. - Jeg synes den er veldig bra og veldig detaljert. Jeg blir faktisk glad når jeg får den. Den tar opp spørsmål som vi butikkledere ikke tenker på daglig, for eksempel inngangspartier og fellesarealer. Jeg opplever kundeundersøkelsen som et nyttig hjelpemiddel. Vang mener at Vital Eiendom tar butikkenes ønsker alvorlig. Flere av butikkene er såpass små at de ikke har pauserom, og det kan være temmelig slitsomt. Med så stort tempo er det faktisk nødvendig å kunne trekke seg litt tilbake. Nå er vi blitt hørt, pauserom er på vei! Flertallet blir hørt Mc Donalds har vært i Norge i 22 år. Nå er det totalt 65 restauranter spredt over nesten hele landet. Selskapet, inkludert alle franchisetakerne, omsatte for over en milliard i fjor. - Det er klart jeg skulle ønske at Vital Eiendom ville lytte mer til mine spesielle ønsker, men jeg skjønner at de må forholde seg til flertallet. Og der er de flinke. Er det mange nok som ønsker en endring, så blir det gjort. Jan Erik Sleire er eier og daglig leder av Mc Donalds på Oasen kjøpesenter i Bergen. Her har han servert hamburgere, salater og iskrem i syv år. - Når den årlige kundeundersøkelsen kommer, tar jeg meg tid til å svare på den skikkelig. Det er det minste jeg kan gjøre for Vital Eiendom som driver senteret. De er jo avhengig av tilbakemeldinger for å kunne utvikle seg. Sleire krysser av for svært tilfreds når det gjelder vaktholdet på kjøpesenteret. Han synes også at Oasen fremstår som både rent og veldrevet. Det eneste han gjerne skulle ha endret på er miksen av butikker. - Jeg tenker veldig mye på butikkmiks, og er lei meg for at Hennes & Mauritz flyttet ut. Med dem forsvant mange barnefamilier, som er våre beste kunder. Slik merkes på omsetningen. Sleire mener at han kanskje ikke er helt representativ for Oasens rundt 70 butikker og spisesteder. - Jeg har litt spesielle ønsker, jeg vet det. Blant annet har jeg mast på barneparkering i mange år. Jeg er overbevist om at det kommer til å trekke mange flere kunder til senteret. Ikke bare til Mc Donalds, men til alle butikkene. Og det må jo være bra? 5

9 Vital Eiendom: Kontor Vi skal bli enda bedre Etter fusjonen er Vital Eiendom blitt en av Norges største aktører innen eiendomsforvaltning. - Til tross for enkelte innkjøringsproblemer, er kundene stort sett svært godt fornøyde med oss, sier eiendomsdirektør Ole Christian Knudsen. Knudsen har ansvar for Vital Eiendoms kontorbygg i Oslo og omegn. Hele 75 bygg er i porteføljen. Det siste året har han og kollegene hatt mange store utfordringer. Fusjonen brakte med seg nye bygg, nye leietakere og endrede rutiner for mange av medarbeiderne. - Det har vært mye å gripe fatt i, og det vi har fokusert mest på er å fylle opp tomme lokaler. Dette har vi lykkes godt med. Vi har fått mange nye leietakere, spesielt i sentrum og på Skøyen, sier Knudsen fornøyd. Høyere score på neste års undersøkelse. Knudsen understreker at de aller fleste leietakerne i Oslo og omegn er godt fornøyde med Vital Eiendom. Selskapet har gode resultater, og de siste to årene har det ligget over gjennomsnittet i bransjen når det gjelder tilfredse kunder. - Spesielt er vi veldig godt fornøyde med at hele 90 % av leietakerne ønsker å leie av oss igjen. Vi merker også en tydelig optimisme: Så mange som 32 % mener at de vil ha behov for større lokaler de neste to årene. Konkrete mål Nå ønsker direktøren å gå videre. - Den siste kundeundersøkelsen viser at enkelte av leietakerne er noe mindre fornøyde i år enn i fjor. Dette skal vi gjøre noe med. Vi skal bli bedre på å gi tilbakemeldinger og informasjon, og vi ønsker å ha oftere møter med leietakerne. Målet vårt er helt klart: Høy kompetanse Kundeundersøkelsen viser at Vital Eiendom oppfattes som en solid, trygg virksomhet med høy kompetanse på utleie og drift av eiendommer. - Det er vi selvfølgelig veldig glad for. Det stemmer også svært godt med det vi har jobbet mot i flere år. Vi har alltid lagt stor vekt på å ha høy kvalitet på byggene våre og høy kompetanse blant våre ansatte, sier Ole Christian Knudsen. Eiendomsdirektør Ole Christian Knudsen er svært glad for at 80 % av leietakerne i Oslo og omegn tar seg tid til å svare på kundeundersøkelsen. Den gir oss mulighet til å sette i gang de riktige tiltakene, sier han.

10 Målene er klare Eiendomsdirektør Geir Nordstad har hatt sine bergenske hender fulle det siste året. Større portefølje, nye arbeidsoppgaver og innflytting i nye kontorer har gjort at utfordringene har stått i kø. - Dette er også en utfordring, men jeg er overbevist om at bruken av Servicesenteret kommer til å øke når man ser hvor effektivt det er. Servicesenteret har en sentral rolle i all vår virksomhet og er suverene når det gjelder å formidle beskjed raskt til rett person. I tillegg loggføres alle henvendelser, slik at vi til enhver tid vet hvilket arbeid som er gjort eller skal gjøres på byggene. Når vi kjenner et byggs historikk vil det på sikt gi god og økonomisk drift. Og det er vel både vi og leietakerne glade for. - Det har vært og er en spennende tid. Det er mye å gripe fatt i. Vi har jo ansvar for alle Vitals kontorbygg i Trondheim, Haugesund, Ålesund, Tromsø og Bergen. En tredjedel av porteføljen er i Trondheim, og der har vi egne representanter som gjør en meget god jobb, smiler Nordstad. Det å ha et såpass spredt ansvarsområde, synes bergenseren bare er positivt. - Mye areal åpner for muligheter til å tilby fleksible løsninger for leietakerne. Det at vi opererer i flere byer gjør også at vi kan tilby lokaler til kunder som har, eller ønsker filialer andre steder. Kundeundersøkelsen er et godt verktøy når vi skal utarbeide handlingsplaner for de enkelte byggene, sier eiendomsdirektør Geir Nordstad. Han er takknemlig for at så mange tar seg tid til å svare på trivselsundersøkelsen. Tettere oppfølging Det siste året har Vital Eiendom fokusert mye på utfordringer i forbindelse med fusjonen. Nordstad har prøvd å trekke det beste ut av to forskjellige kulturer og arbeidsmetoder. - Nå er vi klare for å gå videre, og i tiden fremover vil vi jobbe mye med forholdet til leietakerne. Vi skal gi dem tettere oppfølging og bedre informasjon. Nordstad er klar over at den totale kundetilfredsheten har gått noe ned det siste året. Det mener han har en klar sammenheng med en noe turbulent tid. - Vi har hatt en liten nedgang, men stort sett er leietakerne godt fornøyd med oss. Hele 90 % tror det er sannsynlig at de vil fortsette å leie lokaler av oss når nåværende kontrakt utløper, og 85 % vil anbefale Vital Eiendom til andre. Dette er vi selvfølgelig svært godt fornøyd med. Bruk Servicesenteret Flere av leietakerne i Nordstads portefølje har ikke vært vant til å bruke Vital Eiendoms Servicesenter. 7

11 Vital Eiendom: Kjøpesenter Ærlighet varer lengst Når vi er så mange som åtte kjøpesentre som samarbeider kan vi dra veksler på hverandre. Det er svært nyttig å utveksle erfaring og kompetanse, sier direktør Odd Magne Basmo. Leietakerne i kjøpesentrene våre ønsker å bli. Hele 99 % sier at de mest sannsynlig vil leie av Vital Eiendom igjen. - Det er klart vi er svært fornøyde når kundene sier noe sånt, smiler direktøren for Vital Eindoms åtte kjøpesentre, Odd Magne Basmo. - Det er jo tross alt snakk om over 500 butikker og spisesteder. Årets kundeundersøkelse viser at leietakerne i kjøpesentrene stort sett er godt fornøyde med Vital Eiendom. - Vi har en liten nedgang på den totale kundetilfredsheten. Det skyldes hovedsakelig at de tre kjøpesentrene som tidligere var tilknyttet Gjensidige NOR næringseiendom har måttet innarbeide en annen struktur. For disse er det fremdeles temmelig nytt å skulle forholde seg til et servicesenter i stedet for å ringe direkte til den de ønsker kontakt med. Men dette går i riktig retning, og når det nye kundebehandlingssystemet blir tatt i bruk til høsten, er jeg overbevist om at alle vil glede seg over effektivitet i dette. Lærer av hverandre Odd Magne Basmo er også opptatt av alle de fordelene leietakerne får ved å være kunde i et stort og solid system. - Nå som Vital Eiendom har hele åtte kjøpesentre i porteføljen, kan vi dra nytte av hverandre. Ved å utveksle kunnskap og erfaringer kan vi stadig bli bedre. Basmo trekker frem sikkerheten på Oslo City som eksempel. - Leietakerne er svært godt fornøyd med den jobben som gjøres på dette feltet. Da spør vi oss: Hva kan vi lære av dem? Kan andre sentrumsnære kjøpesentre som Trondheim Torg og Galleriet i Bergen dra nytte av det? Det gjelder å høste av andres kompetanse. Bedre for leietakerne Kjøpesenter-direktøren ser også økonomiske fordeler ved å være store. Ikke minst når det gjelder markedsføring. - Både størrelsen og det at vi er en del av DnB Norkonsernet gjør at vi får gode vilkår når det gjelder reklame og annonsering. Dette kommer leietakerne til gode. I tillegg har vi fruktbare diskusjoner om ideer og valg av medier. Vi har mange fellestrekk og mange felles utfordringer. For å opprettholde et godt forhold til leietakerne mener Basmo at en åpen dialog er helt avgjørende. - Det er viktig å være 100 % ærlig. Det er bedre for en leietaker å høre: Dette kan vi ikke prioritere i år, enn Ja, det skal vi nok se på... og så skjer det ingenting. Vi er avhengige av fornøyde leietakere på alle våre kjøpesentre, og det skal vi ha! 8

12 Vi er her for deg Bruk oss! Servicesenteret Etter fem års drift har Friis og kollegene Hvis en leietaker trenger service eller en unik oversikt over ansatte, bygg, reparasjoner skal han også ringe leietakere, driftsledere og håndverkere. Servicesenteret? - Det er en del hundre navn og - Ja, det er alltid til Servicesenteret adresser oppi hodet, ja, smiler Friis. leietakere skal ringe! Er det behov for - Og nå som vi har doblet porteføljen, en reparasjon skal dette loggføres har det vært nødvendig å rydde rom for sentralt, slik at vi får dette inn i byggets enda flere. Men det er ikke noe problem. historikk. Det er disse du Vi som jobber på Servicesenteret har jo møter når du ringer interesse for kunder og kundebehandling, Hvorfor er loggføring så viktig? Servicesenteret: så vi lærer oss nye navn temmelig fort. - Oversikt gir effektiv drift og bedre Stein Knarvang, økonomi. Får vi en henvendelse om en Hege Røssel og Det er noen som synes det er enklere defekt garasjeport, vet vi når det sist Hans Jakob Friis å ringe direkte til den de skal ha tak i? var service og hvem som utførte - Vi nekter ingen å ringe folk direkte. arbeidet. Det er aldri noen leting etter - Vi vet hvem som er hvor, så enkelt er Men Servicesenteret vet om folk er på mapper og kvitteringer. Med andre ord: det, sier teamleder Hans Jacob Friis kurs eller bortreist. Det er jo alltid mye et effektivt system som er der for å på Servicesenteret. - Det eneste vi enklere å få beskjed med én gang enn å brukes. ønsker oss nå, er at alle blir enda ringe igjen og igjen til en som kanskje flinkere til å bruke oss. er på reise. Hvordan vil du ha det? Irene Gran jobber for at understreker markedssjefen. eiendommen skal oppfattes som en del Vital Eiendom skal Gran er opptatt av å kunne imøte- av leietakernes profil og identitet. være en strategisk og komme leietakernes forskjellige ønsker Lykkes vi med det, er det det beste Irene Gran Eiendomssjef aktiv samarbeidspartner for leietakerne. og behov. - Hva den enkelte leietaker ønsker, er utgangspunkt for et videre godt samarbeid. - Dette er en forutsetning for å skape svært forskjellig. Det gjelder å lytte og en langsiktig kunderelasjon, ha en åpen dialog. Jeg er opptatt av at Et bygg tar ikke ferie Driftssjefens hoved- eksempel brannsikkerheten er ivaretatt. Oversikt er også avgjørende når man oppgave er å jobbe for - Det at et bygg fungerer, er veldig skal ha kontroll på felleskostnadene. at den daglige driften viktig for trivselen, sier Birkelid. - Vi jobber kontinuerlig med å Erling Bireklid Driftssjef fungerer godt. Heiser, garasjeporter, låser og ventilasjonsanlegg skal tikke og gå. - Derfor har vi en grundig gjennomarbeidet drifts- og vedlikeholdsplan for hver enkelt eiendom. Det gjelder å ha forhandle frem gode avtaler. Vital Eiendom er store kunder, og det gir oss et godt utgangspunkt. Sunn økonomi Det skal også være rent og pent og oversikt og vite hva som er gjort og hva gir god drift, noe som igjen gir leietakerne skal være trygge på at for som skal gjøres. fornøyde leietakere, avslutter Birkelid. 9

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Kongssenteret. Utleie Prospekt

Kongssenteret. Utleie Prospekt Kongssenteret Utleie Prospekt 1,4 MILL BESØKENDE I ÅRET Butikkmiks Kongssenteret 91,4% LIKER BUTIKKMIKSEN Mat og Drikke 21% Servering 5% Klær sko og reiseeffekter 33% Annen detaljhandel 0% Spesialbutikker

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

OBOS Forretningsbygg AS

OBOS Forretningsbygg AS Nytt fra OBOS Forretningsbygg AS Nye butikker Kværnerhallen er ferdig Kranselag for Tasta Senter Stor aktivitet på sentrene Ny leietaker i Vitaminveien på storo Skådalen kompetansesenter er et statlig

Detaljer

Bryn Senter. Utleie Prospekt

Bryn Senter. Utleie Prospekt Bryn Senter Utleie Prospekt 2,8 MILL BESØKENDE PR ÅR BRYN Service og tjenester - Spesialbutikker - Annen detaljhandel - Annen virksomhet Hus og Hjem - P-PLASSER 1000- Klær, sko og reiseeffekter Mat og

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 04/2008 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM 2007 - REDUSERTE FELLESKOSTNADER I FORHOLD TIL 2006 side 2/5 Mye å glede seg over for utleier og leietakerne! Gode

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Utleie Prospekt. Solsiden

Utleie Prospekt. Solsiden Utleie Prospekt Solsiden BUTIKKMIKS Fordeling basert på omsetning 2009 25% Klær sko og reiseffekter 32% Mat og Drikke 3% Servering 8% Service og tjenester 19% Spesialbutikker 0% Annen detaljhandel 0% Annen

Detaljer

Bryn Senter. Utleie Prospekt. BRYN 2009.indd 1 16.12.2009 13:20:33

Bryn Senter. Utleie Prospekt. BRYN 2009.indd 1 16.12.2009 13:20:33 Bryn Senter Utleie Prospekt BRYN 2009.indd 1 16.12.2009 13:20:33 2,8 MILL BESØKENDE PR ÅR BRYN Service og tjenester - Spesialbutikker - Annen detaljhandel - Annen virksomhet Hus og Hjem - P-PLASSER 1000-

Detaljer

RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13. Sirkus. Det lønner seg å klemme til

RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13. Sirkus. Det lønner seg å klemme til RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13 Brød & Sirkus Det lønner seg å klemme til Sirkus Shopping Miljø på plakaten Det er tidlig morgen og det er like før Trondheims nyeste kjøpesenter,

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 04-2009

Prisstigningsrapport nr. 04-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 04-2009 NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM side 2/5 MERVERDIAVGIFTEN AVGJØR GÅRDEIERKOSTNADENE Etter at du som gårdeier/utleier har "meldt deg inn"

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Strandtorget. Utleie Prospekt

Strandtorget. Utleie Prospekt Strandtorget Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT Høyt aktivitetsnivå Fordeling basert på omsetning 2010 -på strandtorget 34% Klær, sko og reiseffekter 25% Spesialbutikker 21% Mat og drikke 11% Hus og hjem

Detaljer

Kjøpesentre redder byene

Kjøpesentre redder byene NUMMER 3 > 2008 om design og arkitektur Designer gårdsturisme side 16 Landskap ble logo side 24 Kjøpesentre redder byene Arkitekturlektor mener kjøpesentre gir positiv byutvikling. side 8 Lovpriser kjøpe

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Kremmertorget. Utleie Prospekt

Kremmertorget. Utleie Prospekt Kremmertorget Utleie Prospekt 1,4 MILL BESØKENDE I ÅRET Butikkmiks Kremmertorget 93% LIKER BUTIKKMIKSEN Mat og Drikke18% Servering 4% Klær sko og reiseeffekter 34% Annen detaljhandel 0% Spesialbutikker

Detaljer

Strandtorget. Utleie Prospekt

Strandtorget. Utleie Prospekt Strandtorget Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT Høyt aktivitetsnivå Fordeling basert på omsetning 2011 -på strandtorget 25% Spesialbutikker 5% Service og tjenester 3% Servering Strandtorget er det største

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Utleie Prospekt. Strandtorget

Utleie Prospekt. Strandtorget Utleie Prospekt Strandtorget BUTIKKMIKS Fordeling basert på omsetning 2009 21% Klær sko og reiseffekter 23% Mat og Drikke 5% Servering 4% Service og tjenester 21% Spesialbutikker 0% Annen detaljhandel

Detaljer

Utleie Prospekt. Bryn

Utleie Prospekt. Bryn Utleie Prospekt Bryn BUTIKKMIKS Fordeling basert på omsetning 2009 26% Klær sko og reiseffekter 30% Mat og Drikke 4% Servering 3% Service og tjenester 20% Spesialbutikker 0% Annen detaljhandel 1% Annen

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

FAKTA OM FROST EIENDOM:

FAKTA OM FROST EIENDOM: FAKTA OM FROST EIENDOM: Frost Holding AS er familieeid. Startet opp i 1943 av murmester Ola Frost. I dag omfatter konsernet Frost Holding AS ca. 1300 boliger og hybler til leie, og i tillegg ca 12000m2

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Avantor Eiendom for hodet og hjertet

Avantor Eiendom for hodet og hjertet Hvem er vi? Drift Mitt navn er Tor Olsen Er driftsjef i Avantor har ansvaret for driftsavdelingen i Avantor eiendomsforvaltning. Vi er 17 ansatte og 3 innleide. Vi har ansvaret ca 40 bygg, 445.000kvm eiendom.

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

KUBEN Hønefoss. Kontorlokaler Utleieprospekt

KUBEN Hønefoss. Kontorlokaler Utleieprospekt KUBEN Hønefoss Kontorlokaler Utleieprospekt Vi innreder kontorlokaler til fremtidens brukere! Skreddersydde kontorer midt i sentrum! KONTAKTPERSON FOR KUBEN HØNEFOSS: Kontorlokalene, som ligger meget sentralt

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

Stadionparken. Utleie Prospekt

Stadionparken. Utleie Prospekt Stadionparken Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT BYSENTER MED SJARM Fordeling basert på omsetning 2010 -stadionparken 5% Klær, sko og reiseffekter 21% Spesialbutikker 62% Mat og drikke 7% Hus og hjem 3%

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? Sammendrag: Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? TØI rapport 1334/2014 Forfattere: Aud Tennøy, Odd Midtskog, Kjersti Visnes Øksenholt og Njål Nore

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten!

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten! Har du konseptet? www. shopinbergen.com - har vi beliggenheten! I sentrum av sentrum! Kløverhuset Xhibition ...symbolet på byens sentrum Mer enn 90 prosent av all konfeksjon som handles i Bergen sentrum

Detaljer

entrumskont Brugata 1 Vi har ledig:

entrumskont Brugata 1 Vi har ledig: Sentrumsk Brugata 1 Vi har ledig: * Enkeltk eltkont orer fra 10-75 kvm Stenersgata 2 Pb 489 Sentrum, 0105 Oslo Tlf.: 23 08 00 00 Fax: 23 08 01 00 E-post: firmapost@olavthon.no www.ola olavthon.no Dette

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kolbotn Torg. Utleie Prospekt

Kolbotn Torg. Utleie Prospekt Kolbotn Torg Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT Det gode liv Fordeling basert på omsetning 2011 -Kolbotn torg er møteplassen som har alt! 23% Spesialbutikker 1% Service og tjenester 5% Servering Senteret

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy inattika AS Astrids vei 1 1473 Lørenskog www.inattika.no e-post: post@inattika.no inattika AS ble formelt opprettet i 4. kvartal 2008 og har kontorer på Skårer i Lørenskog kommune. Vi utvikler web-baserte

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Fang drømmen Dan Schimmel, prosjektleder og politisk konsulent for arbeids markedstematikk

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Den gode feriefølelsen

Den gode feriefølelsen Den gode feriefølelsen BOOM E R A N G >> Bla fremover >>

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer