Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56"

Transkript

1 Vital Eiendom AS forvalter ca kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen og Trondheim. Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1 Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2 Bergen Kontorbygg 21 Kjøpesenter 3 Hotell 2 Landet for øvrig Kontorbygg 56 Kjøpesenter 3 Hotell 7 Utlandet Kontorbygg 1 Hotell 2 Mer informasjon på Servicesenter

2 m to Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr Ring servicesenteret på , så får du svar på alt du lurer på. HANS JAKOB FRIIS TEAMLEDER SERVICESENTERET - Jeg jobber for at den daglige driften av byggene skal gå på skinner. ERLING BIRKELID DRIFTSJEF - Jeg arbeider for at Vital Eiendom skal være en strategisk og aktiv samarbeidspartner for leietakerne. IRENE GRAN EIENDOMSSJEF Vital Eiendom Vi er her for deg

3 Hvorfor sitter jeg med blomster i fanget...? Innhold Jo, fordi jeg skal gi dem til fem av våre leietakere som har tatt seg tid til å svare på kundeundersøkelsen som vi sendte ut i februar. Vi har faktisk satt av hele bladet til denne undersøkelsen for å vise at vi tar dine tilbakemeldinger alvorlig. Vi ønsker at du skal få bedre kjennskap til årets resultater og få vite hva vi akter å gjøre fremover. I tillegg til å la våre ledere for Kontor og Kjøpesenter fortelle litt om kundeundersøkelsen, har vi snakket med fire av våre leietakere. Hvordan opplever de å bruke tid på dette omfattende skjemaet som dumper inn på kontoret en gang i året? 1 Kundeundersøkelsen 2 Scandinavian Leadership 4 Våre leietakere om kundeundersøkelsen 6 Kontor: Eiendomsdirektørene om planene fremover Som nevnt har vi trukket ut fem vinnere som får hvert sitt gavekort: Nike International Ltd., Granfos Næringspark Tannmakeren Peter Hansson, Haugesund Norli Bokhandel, Kjøpesenteret Galleriet, Bergen Sjøsiden Senter Kafé, Horten Ticket, Kjøpesenteret Storbyen, Sarpsborg 8 Kjøpesenter: Direktøren om kunde undersøkelsen 9 Vital Eiendom Vi er her for deg Vi gratulerer vinnerne og takker alle som har svart på kundeundersøkelsen. Selv om du ikke vant, håper vi at vår oppfølging av dine besvarelser vil bidra til fortsatt trivsel for deg og din virksomhet. God lesning, Geir Herdal Redaktør Redaksjon Geir Herdal, Ole Christian Knudsen Journalist Tine Flinder Nyquist Grafisk design Agendum See Design as Foto Sandra Aslaksen Trykk Gan Grafisk as

4 Kundeundersøkelsen Jeg vil sende en varm takk til hver enkelt av våre leietakere, hele 80 % tok seg tid til å besvare årets kundeundersøkelse. Jeg vil understreke at vi tar dine svar på alvor, og at vi bruker mye tid og ressurser på å tolke resultatene, samt legge planer for hvordan vi skal bli bedre på de områdene som opptar deg. Det er en sammenheng mellom trivsel og gode resultater for enhver bedrift, og vi er derfor opptatt av at du som kunde og leietaker trives i dine lokaler. Et av våre mål er et problemfritt leieforhold slik at du kan fokusere på egen forretning. Vi vil bidra med vår kompetanse på eiendomsforvaltning og godt egnede lokaler i våre bygg/kjøpesentre. Frem til neste kundeundersøkelse i februar 2006 vil vi forsøke å bli litt bedre hver dag. Kan vi samtidig bidra til å gjøre din hverdag enklere håper vi at du gir oss en tilbakemelding på dette ved neste måling. Men før vi kommer så langt har vi en jobb som må utføres. Den er vi allerede i gang med. Bjørn Østbø Administrerende direktør Vital Eiendom 1

5 Scandinavian Leadership Vet hva kundene vil ha Tina Isnes og Gunnar Nordli i Scandinavian Leadership har ansvaret for Vital Eiendoms undersøkelser om kundetilfredshet. - Vital Eiendom tar dette veldig seriøst, de vil alltid bli litt bedre, sier de to konsulentene. Kundene krever noe helt annet i dag enn for bare 5-10 år siden. Før var de fornøyde hvis de hadde et passe stort kontor og en heis som virket. Nå ønsker de service og oppfølging på alle plan. Det sier konsulentene Tina Isnes og Gunnar Nordli i Scandinavian Leadership. Det er de som står bak Vital Eiendoms kundeundersøkelser. - Undersøkelsen er utviklet i tett samarbeid med Vital Eiendom og er et unikt dialogverktøy. Gjennom det leietakerne svarer, kan Vital Eiendom gripe fatt i utfordringer og utvikle seg videre, sier de. Selv om de fleste spørsmålene går igjen fra år til år, legges det alltid vekt på grundig forarbeid. Leietakernes ønsker og behov endrer seg stadig, og det er viktig å spørre om det de er opptatt av. - Vi sjekker hvert år om spørsmålene er relevante eller ikke, sier Tina Isnes. Høy svarprosent Scandinavian Leadership har gjennomført og analysert kundeundersøkelser for eiendomsbransjen i mange år. Konsulentfirmaet har sett drastiske endringer i forholdet mellom leietakere og utleiere. - Den første undersøkelsen ble gjennomført i Da var det mange leietakere som knapt ante hvem som styrte i den andre enden. Utleierne på sin side, var såre fornøyde så lenge det ikke kom for mange klager, og pengene tikket inn. Dette er radikalt forandret! Nå ønsker leietakere service, kvalitet og oppfølging, noe de fleste utleiere virkelig jobber for å gi dem, sier Gunnar Nordli. Scandinavian Leadership kjører undersøkelser for mange 2

6 Vital Eiendom har svært høy svarprosent i forhold til andre i bransjen, sier konsulent Tina Isnes. av de største aktørene i eiendomsbransjen. De er også godt kjent med de to fusjonerte partene i Vital Eiendom. - Vi gjennomførte kundeundersøkelser i mange år, både for Vital Eiendomsforvaltning og Gjensidige NOR Næringseiendom. Etter at disse ble fusjonert, har vi fortsatt samarbeidet. Vi ser det som en stor fordel at vi kjente begge selskapene før fusjonen, sier Nordli og gir Vital Eiendom uforbeholden ros for å ta kundeundersøkelsene alvorlig. - Vital Eiendom har en svært høy svarprosent sammenliknet med andre i bransjen, supplerer Isnes. - Høy svarprosent kan skyldes at svarene som gis, følges opp. Hvis kundene merker at det skjer noe aktivt etter at de har svart på undersøkelsen, føler de at det nytter å bruke tid på dette. - Den høye svarprosenten skyldes også et smart trekk når det gjelder undersøkelsen for leietakerne i kjøpesentrene, sier Nordli. - Før var det eierne av butikkene som svarte på spørsmålene. Nå er det butikksjefene som svarer. Det er jo de som har førstehånds kjennskap til hvordan hverdagen og lokalene fungerer. Vital Eiendom har forresten oppsiktsvekkende mange fornøyde leietakere i kjøpesentrene sine. God kontakt viktig Til tross for gode resultater, er det ikke til å se bort fra at den totale kundetilfredsheten har falt noe for Vital Eiendom det siste året. Isnes og Nordli mener dette skyldes den omfattende fusjonsprosessen. - Selskapet har hatt mye fokus innad i egen organisasjon det siste året. Dette har gått ut over oppfølging av enkelte leietakere. Kundeundersøkelsen viser tydelig hvor skoen trykker, og i samarbeid med Vital Eiendom har vi utarbeidet en strategiplan. I tiden fremover vil det bli økt fokus på kunderelasjoner, sier konsulentene som mener at det er svært viktig å vite hva forventningene hele tiden er. - Det er svært viktig å vite hva kunden ønsker og mener. En hovedregel er at det ikke kan informeres for mye. Tett kontakt med leietakerne er uhyre viktig. Da kan man for eksempel fange opp leietakers tanker om å flytte eller skaffe seg større/mindre lokaler. Vital Eiendom er jo i en unik situasjon: Med over 1,8 millioner kvadratmeter kontorareal, er det nærmest ingen grenser for hva de kan tilpasse og tilby! Scandinavian Leadership er et konsulentfirma som siden midten av 80-tallet har jobbet med ledelsesutvikling og implementering av strategiog endringsprosesser for internasjonale selskaper i Skandinavia og Europa. Siden 1993 har de bistått eiendomsbransjen med kunderelasjonsstudier og forbedringsprosesser. I porteføljen finnes 13 av de største eiendomsselskapene i Norge. 3

7 Våre leietakere om kundeundersøkelsen Alt bra i Brugata Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS - er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS ble etablert i 1977 og består av 20 forskjellige forbund med vel medlemmer. - Kundeundersøkelsen vitner om at vi har med en seriøs huseier å gjøre. Jeg synes det er helt OK å bruke tid på å besvare den, sier direktør Jan G. Haanæs i Yrkesorganisasjonenes landsforbund. YS holder til i Brugata i Oslo sentrum og direktør Haanæs er svært fornøyd med både bygget, kontoret og driften. - Vi har en løpende, god dialog med Vital Eiendom. Effekten av det er at vi får raske løsninger. Samarbeidet med driftssjefen Terje Kristiansen og markedssjefen Gunn Berggaard kunne ikke vært bedre, så vi krysser stort sett av på svært tilfreds på kundeundersøkelsen, sier Haanæs. YS stortrives i hjertet av hovedstaden. Utenfor dørene er et yrende, nærmest sydlandsk liv. - Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å ha kontor. I gågaten utenfor er det salgsboder, butikker, kafeer og restauranter. Denne delen av byen er flott og fargerik, og langt bedre enn sitt skumle rykte. Jeg har alltid følt meg helt trygg her, selv om jeg har gått fra kontoret rundt midnatt, smiler direktøren. Før fusjonen var bygget i Brugata tilknyttet Gjensidige Nor Næringseiendom. YS har ikke hatt noen problemer med overgangen til ny eier. - Vi merker best fusjonen ved at vi nå må ringe til Servicesenteret når det er noe vi vil ha gjort. Det fungerer veldig bra. Responstiden er forkortet og det er veldig positivt at alle henvendelser blir loggført. Nå slipper vi muntlige avtaler og meldinger som Den saken kan jeg ikke huske. Jeg kan i grunnen ikke få fullrost dette systemet nok, avslutter Haanæs. Lytt til svarene UNE er et frittstående domsstollignende forvaltningsorgan som behandler klager på UDIs vedtak om blant annet asylsaker, familiegjenforening, oppholdstillatelser og utvisninger. - Det er ingen tvil om at kundeundersøkelsen er et nyttig verktøy. Men det er helt nødvendig at svarene følges opp, sier rådgiver i Utlendingsnemnda Bent Martin Jahre. Utlendingsnemndas 170 ansatte krever mye kontorplass. Nemnda har hele 8000 m 2 fordelt på tre etasjer i Oslo City. Den er en av Vital Eiendoms største kunder. - Jeg representerer en kritisk og krevende leietaker, og er stort sett godt fornøyd med Vital Eiendom. Jeg har en god dialog med markedssjef Irene Gran, og driftssjefen Egon Damgård er jo helt unik! Jahre trives med å jobbe midt i Oslogryta. Han tar toget hver morgen, og kan gå tørrskodd fra perrongen på Oslo S til kontoret. - Å ha lokaler i Oslo City er praktisk. Mer sentralt kontor kan du knapt få. Bent Martin Jahre synes at Vital Eiendoms årlige kundeundersøkelse gir en fin anledning til å gi tilbakemelding på hvordan driften fungerer. - Jeg er udelt positiv til kundeundersøkelsen. Den viser at utleier er interessert i hvordan produktet deres mottas. Men undersøkelsen skaper også forventning. Hvis vi har krysset av for noe vi ikke er helt fornøyd med, forventer vi at noe skjer. Og det gjør det dessverre ikke alltid. Jahre mener at Vital Eiendoms største utfordring er å forbedre Servicesenteret. Han ønsker seg raskere respons og nøyaktig tidspunkt for når problemet ventes løst. - For meg hjelper det ikke å vite at det skal bli fikset. - Jeg ønsker å vite hvilken dag og hvilket klokkeslett håndverkeren kommer. Det bør være mulig å få til, avslutter Jahre optimistisk. 4

8 Et nyttig hjelpemiddel Neste Stopp er en kleskjede med 26 butikker, 200 ansatte og 100 millioner i omsetning. Kjedens målgruppe er damer pluss/ minus 30 år, og en av målsetningene er å være best på service og kundebehandling. - Når jeg sitter og krysser av på kundeundersøkelsen, vet jeg at det jeg skriver blir lest. Det er en god følelse, sier butikksjef Anne-Mette Vang. Butikken Neste Stopp holder til i første etasje på Oslo City. Lys og innbydende frister den forbipasserende med litt annerledes klær for voksne damer. Det myldrer av mennesker i senteret. Det er faktisk ingen steder i Norge det er så mange mennesker som akkurat her. Oslo City har flere innenfor dørene enn Gardermoen! - Det er et enormt tempo her, samtidig synes jeg at senteret både er personlig og hyggelig. Det mener jeg skyldes senterledelsens innsats. De gjør en kjempejobb og er flinke til å utvikle seg hele tiden. Anne-Mette Vang er utdannet innen markedsføring og har jobbet i Neste Stopp-kjeden i over fem år. Hun er opptatt av service og kundebehandling og har et profesjonelt syn på Vital Eiendoms kundeundersøkelse. - Jeg synes den er veldig bra og veldig detaljert. Jeg blir faktisk glad når jeg får den. Den tar opp spørsmål som vi butikkledere ikke tenker på daglig, for eksempel inngangspartier og fellesarealer. Jeg opplever kundeundersøkelsen som et nyttig hjelpemiddel. Vang mener at Vital Eiendom tar butikkenes ønsker alvorlig. Flere av butikkene er såpass små at de ikke har pauserom, og det kan være temmelig slitsomt. Med så stort tempo er det faktisk nødvendig å kunne trekke seg litt tilbake. Nå er vi blitt hørt, pauserom er på vei! Flertallet blir hørt Mc Donalds har vært i Norge i 22 år. Nå er det totalt 65 restauranter spredt over nesten hele landet. Selskapet, inkludert alle franchisetakerne, omsatte for over en milliard i fjor. - Det er klart jeg skulle ønske at Vital Eiendom ville lytte mer til mine spesielle ønsker, men jeg skjønner at de må forholde seg til flertallet. Og der er de flinke. Er det mange nok som ønsker en endring, så blir det gjort. Jan Erik Sleire er eier og daglig leder av Mc Donalds på Oasen kjøpesenter i Bergen. Her har han servert hamburgere, salater og iskrem i syv år. - Når den årlige kundeundersøkelsen kommer, tar jeg meg tid til å svare på den skikkelig. Det er det minste jeg kan gjøre for Vital Eiendom som driver senteret. De er jo avhengig av tilbakemeldinger for å kunne utvikle seg. Sleire krysser av for svært tilfreds når det gjelder vaktholdet på kjøpesenteret. Han synes også at Oasen fremstår som både rent og veldrevet. Det eneste han gjerne skulle ha endret på er miksen av butikker. - Jeg tenker veldig mye på butikkmiks, og er lei meg for at Hennes & Mauritz flyttet ut. Med dem forsvant mange barnefamilier, som er våre beste kunder. Slik merkes på omsetningen. Sleire mener at han kanskje ikke er helt representativ for Oasens rundt 70 butikker og spisesteder. - Jeg har litt spesielle ønsker, jeg vet det. Blant annet har jeg mast på barneparkering i mange år. Jeg er overbevist om at det kommer til å trekke mange flere kunder til senteret. Ikke bare til Mc Donalds, men til alle butikkene. Og det må jo være bra? 5

9 Vital Eiendom: Kontor Vi skal bli enda bedre Etter fusjonen er Vital Eiendom blitt en av Norges største aktører innen eiendomsforvaltning. - Til tross for enkelte innkjøringsproblemer, er kundene stort sett svært godt fornøyde med oss, sier eiendomsdirektør Ole Christian Knudsen. Knudsen har ansvar for Vital Eiendoms kontorbygg i Oslo og omegn. Hele 75 bygg er i porteføljen. Det siste året har han og kollegene hatt mange store utfordringer. Fusjonen brakte med seg nye bygg, nye leietakere og endrede rutiner for mange av medarbeiderne. - Det har vært mye å gripe fatt i, og det vi har fokusert mest på er å fylle opp tomme lokaler. Dette har vi lykkes godt med. Vi har fått mange nye leietakere, spesielt i sentrum og på Skøyen, sier Knudsen fornøyd. Høyere score på neste års undersøkelse. Knudsen understreker at de aller fleste leietakerne i Oslo og omegn er godt fornøyde med Vital Eiendom. Selskapet har gode resultater, og de siste to årene har det ligget over gjennomsnittet i bransjen når det gjelder tilfredse kunder. - Spesielt er vi veldig godt fornøyde med at hele 90 % av leietakerne ønsker å leie av oss igjen. Vi merker også en tydelig optimisme: Så mange som 32 % mener at de vil ha behov for større lokaler de neste to årene. Konkrete mål Nå ønsker direktøren å gå videre. - Den siste kundeundersøkelsen viser at enkelte av leietakerne er noe mindre fornøyde i år enn i fjor. Dette skal vi gjøre noe med. Vi skal bli bedre på å gi tilbakemeldinger og informasjon, og vi ønsker å ha oftere møter med leietakerne. Målet vårt er helt klart: Høy kompetanse Kundeundersøkelsen viser at Vital Eiendom oppfattes som en solid, trygg virksomhet med høy kompetanse på utleie og drift av eiendommer. - Det er vi selvfølgelig veldig glad for. Det stemmer også svært godt med det vi har jobbet mot i flere år. Vi har alltid lagt stor vekt på å ha høy kvalitet på byggene våre og høy kompetanse blant våre ansatte, sier Ole Christian Knudsen. Eiendomsdirektør Ole Christian Knudsen er svært glad for at 80 % av leietakerne i Oslo og omegn tar seg tid til å svare på kundeundersøkelsen. Den gir oss mulighet til å sette i gang de riktige tiltakene, sier han.

10 Målene er klare Eiendomsdirektør Geir Nordstad har hatt sine bergenske hender fulle det siste året. Større portefølje, nye arbeidsoppgaver og innflytting i nye kontorer har gjort at utfordringene har stått i kø. - Dette er også en utfordring, men jeg er overbevist om at bruken av Servicesenteret kommer til å øke når man ser hvor effektivt det er. Servicesenteret har en sentral rolle i all vår virksomhet og er suverene når det gjelder å formidle beskjed raskt til rett person. I tillegg loggføres alle henvendelser, slik at vi til enhver tid vet hvilket arbeid som er gjort eller skal gjøres på byggene. Når vi kjenner et byggs historikk vil det på sikt gi god og økonomisk drift. Og det er vel både vi og leietakerne glade for. - Det har vært og er en spennende tid. Det er mye å gripe fatt i. Vi har jo ansvar for alle Vitals kontorbygg i Trondheim, Haugesund, Ålesund, Tromsø og Bergen. En tredjedel av porteføljen er i Trondheim, og der har vi egne representanter som gjør en meget god jobb, smiler Nordstad. Det å ha et såpass spredt ansvarsområde, synes bergenseren bare er positivt. - Mye areal åpner for muligheter til å tilby fleksible løsninger for leietakerne. Det at vi opererer i flere byer gjør også at vi kan tilby lokaler til kunder som har, eller ønsker filialer andre steder. Kundeundersøkelsen er et godt verktøy når vi skal utarbeide handlingsplaner for de enkelte byggene, sier eiendomsdirektør Geir Nordstad. Han er takknemlig for at så mange tar seg tid til å svare på trivselsundersøkelsen. Tettere oppfølging Det siste året har Vital Eiendom fokusert mye på utfordringer i forbindelse med fusjonen. Nordstad har prøvd å trekke det beste ut av to forskjellige kulturer og arbeidsmetoder. - Nå er vi klare for å gå videre, og i tiden fremover vil vi jobbe mye med forholdet til leietakerne. Vi skal gi dem tettere oppfølging og bedre informasjon. Nordstad er klar over at den totale kundetilfredsheten har gått noe ned det siste året. Det mener han har en klar sammenheng med en noe turbulent tid. - Vi har hatt en liten nedgang, men stort sett er leietakerne godt fornøyd med oss. Hele 90 % tror det er sannsynlig at de vil fortsette å leie lokaler av oss når nåværende kontrakt utløper, og 85 % vil anbefale Vital Eiendom til andre. Dette er vi selvfølgelig svært godt fornøyd med. Bruk Servicesenteret Flere av leietakerne i Nordstads portefølje har ikke vært vant til å bruke Vital Eiendoms Servicesenter. 7

11 Vital Eiendom: Kjøpesenter Ærlighet varer lengst Når vi er så mange som åtte kjøpesentre som samarbeider kan vi dra veksler på hverandre. Det er svært nyttig å utveksle erfaring og kompetanse, sier direktør Odd Magne Basmo. Leietakerne i kjøpesentrene våre ønsker å bli. Hele 99 % sier at de mest sannsynlig vil leie av Vital Eiendom igjen. - Det er klart vi er svært fornøyde når kundene sier noe sånt, smiler direktøren for Vital Eindoms åtte kjøpesentre, Odd Magne Basmo. - Det er jo tross alt snakk om over 500 butikker og spisesteder. Årets kundeundersøkelse viser at leietakerne i kjøpesentrene stort sett er godt fornøyde med Vital Eiendom. - Vi har en liten nedgang på den totale kundetilfredsheten. Det skyldes hovedsakelig at de tre kjøpesentrene som tidligere var tilknyttet Gjensidige NOR næringseiendom har måttet innarbeide en annen struktur. For disse er det fremdeles temmelig nytt å skulle forholde seg til et servicesenter i stedet for å ringe direkte til den de ønsker kontakt med. Men dette går i riktig retning, og når det nye kundebehandlingssystemet blir tatt i bruk til høsten, er jeg overbevist om at alle vil glede seg over effektivitet i dette. Lærer av hverandre Odd Magne Basmo er også opptatt av alle de fordelene leietakerne får ved å være kunde i et stort og solid system. - Nå som Vital Eiendom har hele åtte kjøpesentre i porteføljen, kan vi dra nytte av hverandre. Ved å utveksle kunnskap og erfaringer kan vi stadig bli bedre. Basmo trekker frem sikkerheten på Oslo City som eksempel. - Leietakerne er svært godt fornøyd med den jobben som gjøres på dette feltet. Da spør vi oss: Hva kan vi lære av dem? Kan andre sentrumsnære kjøpesentre som Trondheim Torg og Galleriet i Bergen dra nytte av det? Det gjelder å høste av andres kompetanse. Bedre for leietakerne Kjøpesenter-direktøren ser også økonomiske fordeler ved å være store. Ikke minst når det gjelder markedsføring. - Både størrelsen og det at vi er en del av DnB Norkonsernet gjør at vi får gode vilkår når det gjelder reklame og annonsering. Dette kommer leietakerne til gode. I tillegg har vi fruktbare diskusjoner om ideer og valg av medier. Vi har mange fellestrekk og mange felles utfordringer. For å opprettholde et godt forhold til leietakerne mener Basmo at en åpen dialog er helt avgjørende. - Det er viktig å være 100 % ærlig. Det er bedre for en leietaker å høre: Dette kan vi ikke prioritere i år, enn Ja, det skal vi nok se på... og så skjer det ingenting. Vi er avhengige av fornøyde leietakere på alle våre kjøpesentre, og det skal vi ha! 8

12 Vi er her for deg Bruk oss! Servicesenteret Etter fem års drift har Friis og kollegene Hvis en leietaker trenger service eller en unik oversikt over ansatte, bygg, reparasjoner skal han også ringe leietakere, driftsledere og håndverkere. Servicesenteret? - Det er en del hundre navn og - Ja, det er alltid til Servicesenteret adresser oppi hodet, ja, smiler Friis. leietakere skal ringe! Er det behov for - Og nå som vi har doblet porteføljen, en reparasjon skal dette loggføres har det vært nødvendig å rydde rom for sentralt, slik at vi får dette inn i byggets enda flere. Men det er ikke noe problem. historikk. Det er disse du Vi som jobber på Servicesenteret har jo møter når du ringer interesse for kunder og kundebehandling, Hvorfor er loggføring så viktig? Servicesenteret: så vi lærer oss nye navn temmelig fort. - Oversikt gir effektiv drift og bedre Stein Knarvang, økonomi. Får vi en henvendelse om en Hege Røssel og Det er noen som synes det er enklere defekt garasjeport, vet vi når det sist Hans Jakob Friis å ringe direkte til den de skal ha tak i? var service og hvem som utførte - Vi nekter ingen å ringe folk direkte. arbeidet. Det er aldri noen leting etter - Vi vet hvem som er hvor, så enkelt er Men Servicesenteret vet om folk er på mapper og kvitteringer. Med andre ord: det, sier teamleder Hans Jacob Friis kurs eller bortreist. Det er jo alltid mye et effektivt system som er der for å på Servicesenteret. - Det eneste vi enklere å få beskjed med én gang enn å brukes. ønsker oss nå, er at alle blir enda ringe igjen og igjen til en som kanskje flinkere til å bruke oss. er på reise. Hvordan vil du ha det? Irene Gran jobber for at understreker markedssjefen. eiendommen skal oppfattes som en del Vital Eiendom skal Gran er opptatt av å kunne imøte- av leietakernes profil og identitet. være en strategisk og komme leietakernes forskjellige ønsker Lykkes vi med det, er det det beste Irene Gran Eiendomssjef aktiv samarbeidspartner for leietakerne. og behov. - Hva den enkelte leietaker ønsker, er utgangspunkt for et videre godt samarbeid. - Dette er en forutsetning for å skape svært forskjellig. Det gjelder å lytte og en langsiktig kunderelasjon, ha en åpen dialog. Jeg er opptatt av at Et bygg tar ikke ferie Driftssjefens hoved- eksempel brannsikkerheten er ivaretatt. Oversikt er også avgjørende når man oppgave er å jobbe for - Det at et bygg fungerer, er veldig skal ha kontroll på felleskostnadene. at den daglige driften viktig for trivselen, sier Birkelid. - Vi jobber kontinuerlig med å Erling Bireklid Driftssjef fungerer godt. Heiser, garasjeporter, låser og ventilasjonsanlegg skal tikke og gå. - Derfor har vi en grundig gjennomarbeidet drifts- og vedlikeholdsplan for hver enkelt eiendom. Det gjelder å ha forhandle frem gode avtaler. Vital Eiendom er store kunder, og det gir oss et godt utgangspunkt. Sunn økonomi Det skal også være rent og pent og oversikt og vite hva som er gjort og hva gir god drift, noe som igjen gir leietakerne skal være trygge på at for som skal gjøres. fornøyde leietakere, avslutter Birkelid. 9

m to Åpne løsninger Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr 2 2004 Trenden er klar: Nå er det åpne landskap som gjelder.

m to Åpne løsninger Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr 2 2004 Trenden er klar: Nå er det åpne landskap som gjelder. m to Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr 2 2004 Åpne løsninger Trenden er klar: Nå er det åpne landskap som gjelder. Fri flyt av kunnskap? I dette nummeret av m.to kan du lese at det er mulig å skape kontormiljøer

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på!

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på! ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004 Canon er til å stole på! Gjesteskribent: Anne Mette Dørum - Elektronisk arkiv Europasjefen på norgesbesøk Kunden i sentrum - Canon har lojale kunder Siemens satser

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer