Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56"

Transkript

1 Vital Eiendom AS forvalter ca kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen og Trondheim. Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1 Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2 Bergen Kontorbygg 21 Kjøpesenter 3 Hotell 2 Landet for øvrig Kontorbygg 56 Kjøpesenter 3 Hotell 7 Utlandet Kontorbygg 1 Hotell 2 Mer informasjon på Servicesenter

2 m to Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr Ring servicesenteret på , så får du svar på alt du lurer på. HANS JAKOB FRIIS TEAMLEDER SERVICESENTERET - Jeg jobber for at den daglige driften av byggene skal gå på skinner. ERLING BIRKELID DRIFTSJEF - Jeg arbeider for at Vital Eiendom skal være en strategisk og aktiv samarbeidspartner for leietakerne. IRENE GRAN EIENDOMSSJEF Vital Eiendom Vi er her for deg

3 Hvorfor sitter jeg med blomster i fanget...? Innhold Jo, fordi jeg skal gi dem til fem av våre leietakere som har tatt seg tid til å svare på kundeundersøkelsen som vi sendte ut i februar. Vi har faktisk satt av hele bladet til denne undersøkelsen for å vise at vi tar dine tilbakemeldinger alvorlig. Vi ønsker at du skal få bedre kjennskap til årets resultater og få vite hva vi akter å gjøre fremover. I tillegg til å la våre ledere for Kontor og Kjøpesenter fortelle litt om kundeundersøkelsen, har vi snakket med fire av våre leietakere. Hvordan opplever de å bruke tid på dette omfattende skjemaet som dumper inn på kontoret en gang i året? 1 Kundeundersøkelsen 2 Scandinavian Leadership 4 Våre leietakere om kundeundersøkelsen 6 Kontor: Eiendomsdirektørene om planene fremover Som nevnt har vi trukket ut fem vinnere som får hvert sitt gavekort: Nike International Ltd., Granfos Næringspark Tannmakeren Peter Hansson, Haugesund Norli Bokhandel, Kjøpesenteret Galleriet, Bergen Sjøsiden Senter Kafé, Horten Ticket, Kjøpesenteret Storbyen, Sarpsborg 8 Kjøpesenter: Direktøren om kunde undersøkelsen 9 Vital Eiendom Vi er her for deg Vi gratulerer vinnerne og takker alle som har svart på kundeundersøkelsen. Selv om du ikke vant, håper vi at vår oppfølging av dine besvarelser vil bidra til fortsatt trivsel for deg og din virksomhet. God lesning, Geir Herdal Redaktør Redaksjon Geir Herdal, Ole Christian Knudsen Journalist Tine Flinder Nyquist Grafisk design Agendum See Design as Foto Sandra Aslaksen Trykk Gan Grafisk as

4 Kundeundersøkelsen Jeg vil sende en varm takk til hver enkelt av våre leietakere, hele 80 % tok seg tid til å besvare årets kundeundersøkelse. Jeg vil understreke at vi tar dine svar på alvor, og at vi bruker mye tid og ressurser på å tolke resultatene, samt legge planer for hvordan vi skal bli bedre på de områdene som opptar deg. Det er en sammenheng mellom trivsel og gode resultater for enhver bedrift, og vi er derfor opptatt av at du som kunde og leietaker trives i dine lokaler. Et av våre mål er et problemfritt leieforhold slik at du kan fokusere på egen forretning. Vi vil bidra med vår kompetanse på eiendomsforvaltning og godt egnede lokaler i våre bygg/kjøpesentre. Frem til neste kundeundersøkelse i februar 2006 vil vi forsøke å bli litt bedre hver dag. Kan vi samtidig bidra til å gjøre din hverdag enklere håper vi at du gir oss en tilbakemelding på dette ved neste måling. Men før vi kommer så langt har vi en jobb som må utføres. Den er vi allerede i gang med. Bjørn Østbø Administrerende direktør Vital Eiendom 1

5 Scandinavian Leadership Vet hva kundene vil ha Tina Isnes og Gunnar Nordli i Scandinavian Leadership har ansvaret for Vital Eiendoms undersøkelser om kundetilfredshet. - Vital Eiendom tar dette veldig seriøst, de vil alltid bli litt bedre, sier de to konsulentene. Kundene krever noe helt annet i dag enn for bare 5-10 år siden. Før var de fornøyde hvis de hadde et passe stort kontor og en heis som virket. Nå ønsker de service og oppfølging på alle plan. Det sier konsulentene Tina Isnes og Gunnar Nordli i Scandinavian Leadership. Det er de som står bak Vital Eiendoms kundeundersøkelser. - Undersøkelsen er utviklet i tett samarbeid med Vital Eiendom og er et unikt dialogverktøy. Gjennom det leietakerne svarer, kan Vital Eiendom gripe fatt i utfordringer og utvikle seg videre, sier de. Selv om de fleste spørsmålene går igjen fra år til år, legges det alltid vekt på grundig forarbeid. Leietakernes ønsker og behov endrer seg stadig, og det er viktig å spørre om det de er opptatt av. - Vi sjekker hvert år om spørsmålene er relevante eller ikke, sier Tina Isnes. Høy svarprosent Scandinavian Leadership har gjennomført og analysert kundeundersøkelser for eiendomsbransjen i mange år. Konsulentfirmaet har sett drastiske endringer i forholdet mellom leietakere og utleiere. - Den første undersøkelsen ble gjennomført i Da var det mange leietakere som knapt ante hvem som styrte i den andre enden. Utleierne på sin side, var såre fornøyde så lenge det ikke kom for mange klager, og pengene tikket inn. Dette er radikalt forandret! Nå ønsker leietakere service, kvalitet og oppfølging, noe de fleste utleiere virkelig jobber for å gi dem, sier Gunnar Nordli. Scandinavian Leadership kjører undersøkelser for mange 2

6 Vital Eiendom har svært høy svarprosent i forhold til andre i bransjen, sier konsulent Tina Isnes. av de største aktørene i eiendomsbransjen. De er også godt kjent med de to fusjonerte partene i Vital Eiendom. - Vi gjennomførte kundeundersøkelser i mange år, både for Vital Eiendomsforvaltning og Gjensidige NOR Næringseiendom. Etter at disse ble fusjonert, har vi fortsatt samarbeidet. Vi ser det som en stor fordel at vi kjente begge selskapene før fusjonen, sier Nordli og gir Vital Eiendom uforbeholden ros for å ta kundeundersøkelsene alvorlig. - Vital Eiendom har en svært høy svarprosent sammenliknet med andre i bransjen, supplerer Isnes. - Høy svarprosent kan skyldes at svarene som gis, følges opp. Hvis kundene merker at det skjer noe aktivt etter at de har svart på undersøkelsen, føler de at det nytter å bruke tid på dette. - Den høye svarprosenten skyldes også et smart trekk når det gjelder undersøkelsen for leietakerne i kjøpesentrene, sier Nordli. - Før var det eierne av butikkene som svarte på spørsmålene. Nå er det butikksjefene som svarer. Det er jo de som har førstehånds kjennskap til hvordan hverdagen og lokalene fungerer. Vital Eiendom har forresten oppsiktsvekkende mange fornøyde leietakere i kjøpesentrene sine. God kontakt viktig Til tross for gode resultater, er det ikke til å se bort fra at den totale kundetilfredsheten har falt noe for Vital Eiendom det siste året. Isnes og Nordli mener dette skyldes den omfattende fusjonsprosessen. - Selskapet har hatt mye fokus innad i egen organisasjon det siste året. Dette har gått ut over oppfølging av enkelte leietakere. Kundeundersøkelsen viser tydelig hvor skoen trykker, og i samarbeid med Vital Eiendom har vi utarbeidet en strategiplan. I tiden fremover vil det bli økt fokus på kunderelasjoner, sier konsulentene som mener at det er svært viktig å vite hva forventningene hele tiden er. - Det er svært viktig å vite hva kunden ønsker og mener. En hovedregel er at det ikke kan informeres for mye. Tett kontakt med leietakerne er uhyre viktig. Da kan man for eksempel fange opp leietakers tanker om å flytte eller skaffe seg større/mindre lokaler. Vital Eiendom er jo i en unik situasjon: Med over 1,8 millioner kvadratmeter kontorareal, er det nærmest ingen grenser for hva de kan tilpasse og tilby! Scandinavian Leadership er et konsulentfirma som siden midten av 80-tallet har jobbet med ledelsesutvikling og implementering av strategiog endringsprosesser for internasjonale selskaper i Skandinavia og Europa. Siden 1993 har de bistått eiendomsbransjen med kunderelasjonsstudier og forbedringsprosesser. I porteføljen finnes 13 av de største eiendomsselskapene i Norge. 3

7 Våre leietakere om kundeundersøkelsen Alt bra i Brugata Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS - er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS ble etablert i 1977 og består av 20 forskjellige forbund med vel medlemmer. - Kundeundersøkelsen vitner om at vi har med en seriøs huseier å gjøre. Jeg synes det er helt OK å bruke tid på å besvare den, sier direktør Jan G. Haanæs i Yrkesorganisasjonenes landsforbund. YS holder til i Brugata i Oslo sentrum og direktør Haanæs er svært fornøyd med både bygget, kontoret og driften. - Vi har en løpende, god dialog med Vital Eiendom. Effekten av det er at vi får raske løsninger. Samarbeidet med driftssjefen Terje Kristiansen og markedssjefen Gunn Berggaard kunne ikke vært bedre, så vi krysser stort sett av på svært tilfreds på kundeundersøkelsen, sier Haanæs. YS stortrives i hjertet av hovedstaden. Utenfor dørene er et yrende, nærmest sydlandsk liv. - Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å ha kontor. I gågaten utenfor er det salgsboder, butikker, kafeer og restauranter. Denne delen av byen er flott og fargerik, og langt bedre enn sitt skumle rykte. Jeg har alltid følt meg helt trygg her, selv om jeg har gått fra kontoret rundt midnatt, smiler direktøren. Før fusjonen var bygget i Brugata tilknyttet Gjensidige Nor Næringseiendom. YS har ikke hatt noen problemer med overgangen til ny eier. - Vi merker best fusjonen ved at vi nå må ringe til Servicesenteret når det er noe vi vil ha gjort. Det fungerer veldig bra. Responstiden er forkortet og det er veldig positivt at alle henvendelser blir loggført. Nå slipper vi muntlige avtaler og meldinger som Den saken kan jeg ikke huske. Jeg kan i grunnen ikke få fullrost dette systemet nok, avslutter Haanæs. Lytt til svarene UNE er et frittstående domsstollignende forvaltningsorgan som behandler klager på UDIs vedtak om blant annet asylsaker, familiegjenforening, oppholdstillatelser og utvisninger. - Det er ingen tvil om at kundeundersøkelsen er et nyttig verktøy. Men det er helt nødvendig at svarene følges opp, sier rådgiver i Utlendingsnemnda Bent Martin Jahre. Utlendingsnemndas 170 ansatte krever mye kontorplass. Nemnda har hele 8000 m 2 fordelt på tre etasjer i Oslo City. Den er en av Vital Eiendoms største kunder. - Jeg representerer en kritisk og krevende leietaker, og er stort sett godt fornøyd med Vital Eiendom. Jeg har en god dialog med markedssjef Irene Gran, og driftssjefen Egon Damgård er jo helt unik! Jahre trives med å jobbe midt i Oslogryta. Han tar toget hver morgen, og kan gå tørrskodd fra perrongen på Oslo S til kontoret. - Å ha lokaler i Oslo City er praktisk. Mer sentralt kontor kan du knapt få. Bent Martin Jahre synes at Vital Eiendoms årlige kundeundersøkelse gir en fin anledning til å gi tilbakemelding på hvordan driften fungerer. - Jeg er udelt positiv til kundeundersøkelsen. Den viser at utleier er interessert i hvordan produktet deres mottas. Men undersøkelsen skaper også forventning. Hvis vi har krysset av for noe vi ikke er helt fornøyd med, forventer vi at noe skjer. Og det gjør det dessverre ikke alltid. Jahre mener at Vital Eiendoms største utfordring er å forbedre Servicesenteret. Han ønsker seg raskere respons og nøyaktig tidspunkt for når problemet ventes løst. - For meg hjelper det ikke å vite at det skal bli fikset. - Jeg ønsker å vite hvilken dag og hvilket klokkeslett håndverkeren kommer. Det bør være mulig å få til, avslutter Jahre optimistisk. 4

8 Et nyttig hjelpemiddel Neste Stopp er en kleskjede med 26 butikker, 200 ansatte og 100 millioner i omsetning. Kjedens målgruppe er damer pluss/ minus 30 år, og en av målsetningene er å være best på service og kundebehandling. - Når jeg sitter og krysser av på kundeundersøkelsen, vet jeg at det jeg skriver blir lest. Det er en god følelse, sier butikksjef Anne-Mette Vang. Butikken Neste Stopp holder til i første etasje på Oslo City. Lys og innbydende frister den forbipasserende med litt annerledes klær for voksne damer. Det myldrer av mennesker i senteret. Det er faktisk ingen steder i Norge det er så mange mennesker som akkurat her. Oslo City har flere innenfor dørene enn Gardermoen! - Det er et enormt tempo her, samtidig synes jeg at senteret både er personlig og hyggelig. Det mener jeg skyldes senterledelsens innsats. De gjør en kjempejobb og er flinke til å utvikle seg hele tiden. Anne-Mette Vang er utdannet innen markedsføring og har jobbet i Neste Stopp-kjeden i over fem år. Hun er opptatt av service og kundebehandling og har et profesjonelt syn på Vital Eiendoms kundeundersøkelse. - Jeg synes den er veldig bra og veldig detaljert. Jeg blir faktisk glad når jeg får den. Den tar opp spørsmål som vi butikkledere ikke tenker på daglig, for eksempel inngangspartier og fellesarealer. Jeg opplever kundeundersøkelsen som et nyttig hjelpemiddel. Vang mener at Vital Eiendom tar butikkenes ønsker alvorlig. Flere av butikkene er såpass små at de ikke har pauserom, og det kan være temmelig slitsomt. Med så stort tempo er det faktisk nødvendig å kunne trekke seg litt tilbake. Nå er vi blitt hørt, pauserom er på vei! Flertallet blir hørt Mc Donalds har vært i Norge i 22 år. Nå er det totalt 65 restauranter spredt over nesten hele landet. Selskapet, inkludert alle franchisetakerne, omsatte for over en milliard i fjor. - Det er klart jeg skulle ønske at Vital Eiendom ville lytte mer til mine spesielle ønsker, men jeg skjønner at de må forholde seg til flertallet. Og der er de flinke. Er det mange nok som ønsker en endring, så blir det gjort. Jan Erik Sleire er eier og daglig leder av Mc Donalds på Oasen kjøpesenter i Bergen. Her har han servert hamburgere, salater og iskrem i syv år. - Når den årlige kundeundersøkelsen kommer, tar jeg meg tid til å svare på den skikkelig. Det er det minste jeg kan gjøre for Vital Eiendom som driver senteret. De er jo avhengig av tilbakemeldinger for å kunne utvikle seg. Sleire krysser av for svært tilfreds når det gjelder vaktholdet på kjøpesenteret. Han synes også at Oasen fremstår som både rent og veldrevet. Det eneste han gjerne skulle ha endret på er miksen av butikker. - Jeg tenker veldig mye på butikkmiks, og er lei meg for at Hennes & Mauritz flyttet ut. Med dem forsvant mange barnefamilier, som er våre beste kunder. Slik merkes på omsetningen. Sleire mener at han kanskje ikke er helt representativ for Oasens rundt 70 butikker og spisesteder. - Jeg har litt spesielle ønsker, jeg vet det. Blant annet har jeg mast på barneparkering i mange år. Jeg er overbevist om at det kommer til å trekke mange flere kunder til senteret. Ikke bare til Mc Donalds, men til alle butikkene. Og det må jo være bra? 5

9 Vital Eiendom: Kontor Vi skal bli enda bedre Etter fusjonen er Vital Eiendom blitt en av Norges største aktører innen eiendomsforvaltning. - Til tross for enkelte innkjøringsproblemer, er kundene stort sett svært godt fornøyde med oss, sier eiendomsdirektør Ole Christian Knudsen. Knudsen har ansvar for Vital Eiendoms kontorbygg i Oslo og omegn. Hele 75 bygg er i porteføljen. Det siste året har han og kollegene hatt mange store utfordringer. Fusjonen brakte med seg nye bygg, nye leietakere og endrede rutiner for mange av medarbeiderne. - Det har vært mye å gripe fatt i, og det vi har fokusert mest på er å fylle opp tomme lokaler. Dette har vi lykkes godt med. Vi har fått mange nye leietakere, spesielt i sentrum og på Skøyen, sier Knudsen fornøyd. Høyere score på neste års undersøkelse. Knudsen understreker at de aller fleste leietakerne i Oslo og omegn er godt fornøyde med Vital Eiendom. Selskapet har gode resultater, og de siste to årene har det ligget over gjennomsnittet i bransjen når det gjelder tilfredse kunder. - Spesielt er vi veldig godt fornøyde med at hele 90 % av leietakerne ønsker å leie av oss igjen. Vi merker også en tydelig optimisme: Så mange som 32 % mener at de vil ha behov for større lokaler de neste to årene. Konkrete mål Nå ønsker direktøren å gå videre. - Den siste kundeundersøkelsen viser at enkelte av leietakerne er noe mindre fornøyde i år enn i fjor. Dette skal vi gjøre noe med. Vi skal bli bedre på å gi tilbakemeldinger og informasjon, og vi ønsker å ha oftere møter med leietakerne. Målet vårt er helt klart: Høy kompetanse Kundeundersøkelsen viser at Vital Eiendom oppfattes som en solid, trygg virksomhet med høy kompetanse på utleie og drift av eiendommer. - Det er vi selvfølgelig veldig glad for. Det stemmer også svært godt med det vi har jobbet mot i flere år. Vi har alltid lagt stor vekt på å ha høy kvalitet på byggene våre og høy kompetanse blant våre ansatte, sier Ole Christian Knudsen. Eiendomsdirektør Ole Christian Knudsen er svært glad for at 80 % av leietakerne i Oslo og omegn tar seg tid til å svare på kundeundersøkelsen. Den gir oss mulighet til å sette i gang de riktige tiltakene, sier han.

10 Målene er klare Eiendomsdirektør Geir Nordstad har hatt sine bergenske hender fulle det siste året. Større portefølje, nye arbeidsoppgaver og innflytting i nye kontorer har gjort at utfordringene har stått i kø. - Dette er også en utfordring, men jeg er overbevist om at bruken av Servicesenteret kommer til å øke når man ser hvor effektivt det er. Servicesenteret har en sentral rolle i all vår virksomhet og er suverene når det gjelder å formidle beskjed raskt til rett person. I tillegg loggføres alle henvendelser, slik at vi til enhver tid vet hvilket arbeid som er gjort eller skal gjøres på byggene. Når vi kjenner et byggs historikk vil det på sikt gi god og økonomisk drift. Og det er vel både vi og leietakerne glade for. - Det har vært og er en spennende tid. Det er mye å gripe fatt i. Vi har jo ansvar for alle Vitals kontorbygg i Trondheim, Haugesund, Ålesund, Tromsø og Bergen. En tredjedel av porteføljen er i Trondheim, og der har vi egne representanter som gjør en meget god jobb, smiler Nordstad. Det å ha et såpass spredt ansvarsområde, synes bergenseren bare er positivt. - Mye areal åpner for muligheter til å tilby fleksible løsninger for leietakerne. Det at vi opererer i flere byer gjør også at vi kan tilby lokaler til kunder som har, eller ønsker filialer andre steder. Kundeundersøkelsen er et godt verktøy når vi skal utarbeide handlingsplaner for de enkelte byggene, sier eiendomsdirektør Geir Nordstad. Han er takknemlig for at så mange tar seg tid til å svare på trivselsundersøkelsen. Tettere oppfølging Det siste året har Vital Eiendom fokusert mye på utfordringer i forbindelse med fusjonen. Nordstad har prøvd å trekke det beste ut av to forskjellige kulturer og arbeidsmetoder. - Nå er vi klare for å gå videre, og i tiden fremover vil vi jobbe mye med forholdet til leietakerne. Vi skal gi dem tettere oppfølging og bedre informasjon. Nordstad er klar over at den totale kundetilfredsheten har gått noe ned det siste året. Det mener han har en klar sammenheng med en noe turbulent tid. - Vi har hatt en liten nedgang, men stort sett er leietakerne godt fornøyd med oss. Hele 90 % tror det er sannsynlig at de vil fortsette å leie lokaler av oss når nåværende kontrakt utløper, og 85 % vil anbefale Vital Eiendom til andre. Dette er vi selvfølgelig svært godt fornøyd med. Bruk Servicesenteret Flere av leietakerne i Nordstads portefølje har ikke vært vant til å bruke Vital Eiendoms Servicesenter. 7

11 Vital Eiendom: Kjøpesenter Ærlighet varer lengst Når vi er så mange som åtte kjøpesentre som samarbeider kan vi dra veksler på hverandre. Det er svært nyttig å utveksle erfaring og kompetanse, sier direktør Odd Magne Basmo. Leietakerne i kjøpesentrene våre ønsker å bli. Hele 99 % sier at de mest sannsynlig vil leie av Vital Eiendom igjen. - Det er klart vi er svært fornøyde når kundene sier noe sånt, smiler direktøren for Vital Eindoms åtte kjøpesentre, Odd Magne Basmo. - Det er jo tross alt snakk om over 500 butikker og spisesteder. Årets kundeundersøkelse viser at leietakerne i kjøpesentrene stort sett er godt fornøyde med Vital Eiendom. - Vi har en liten nedgang på den totale kundetilfredsheten. Det skyldes hovedsakelig at de tre kjøpesentrene som tidligere var tilknyttet Gjensidige NOR næringseiendom har måttet innarbeide en annen struktur. For disse er det fremdeles temmelig nytt å skulle forholde seg til et servicesenter i stedet for å ringe direkte til den de ønsker kontakt med. Men dette går i riktig retning, og når det nye kundebehandlingssystemet blir tatt i bruk til høsten, er jeg overbevist om at alle vil glede seg over effektivitet i dette. Lærer av hverandre Odd Magne Basmo er også opptatt av alle de fordelene leietakerne får ved å være kunde i et stort og solid system. - Nå som Vital Eiendom har hele åtte kjøpesentre i porteføljen, kan vi dra nytte av hverandre. Ved å utveksle kunnskap og erfaringer kan vi stadig bli bedre. Basmo trekker frem sikkerheten på Oslo City som eksempel. - Leietakerne er svært godt fornøyd med den jobben som gjøres på dette feltet. Da spør vi oss: Hva kan vi lære av dem? Kan andre sentrumsnære kjøpesentre som Trondheim Torg og Galleriet i Bergen dra nytte av det? Det gjelder å høste av andres kompetanse. Bedre for leietakerne Kjøpesenter-direktøren ser også økonomiske fordeler ved å være store. Ikke minst når det gjelder markedsføring. - Både størrelsen og det at vi er en del av DnB Norkonsernet gjør at vi får gode vilkår når det gjelder reklame og annonsering. Dette kommer leietakerne til gode. I tillegg har vi fruktbare diskusjoner om ideer og valg av medier. Vi har mange fellestrekk og mange felles utfordringer. For å opprettholde et godt forhold til leietakerne mener Basmo at en åpen dialog er helt avgjørende. - Det er viktig å være 100 % ærlig. Det er bedre for en leietaker å høre: Dette kan vi ikke prioritere i år, enn Ja, det skal vi nok se på... og så skjer det ingenting. Vi er avhengige av fornøyde leietakere på alle våre kjøpesentre, og det skal vi ha! 8

12 Vi er her for deg Bruk oss! Servicesenteret Etter fem års drift har Friis og kollegene Hvis en leietaker trenger service eller en unik oversikt over ansatte, bygg, reparasjoner skal han også ringe leietakere, driftsledere og håndverkere. Servicesenteret? - Det er en del hundre navn og - Ja, det er alltid til Servicesenteret adresser oppi hodet, ja, smiler Friis. leietakere skal ringe! Er det behov for - Og nå som vi har doblet porteføljen, en reparasjon skal dette loggføres har det vært nødvendig å rydde rom for sentralt, slik at vi får dette inn i byggets enda flere. Men det er ikke noe problem. historikk. Det er disse du Vi som jobber på Servicesenteret har jo møter når du ringer interesse for kunder og kundebehandling, Hvorfor er loggføring så viktig? Servicesenteret: så vi lærer oss nye navn temmelig fort. - Oversikt gir effektiv drift og bedre Stein Knarvang, økonomi. Får vi en henvendelse om en Hege Røssel og Det er noen som synes det er enklere defekt garasjeport, vet vi når det sist Hans Jakob Friis å ringe direkte til den de skal ha tak i? var service og hvem som utførte - Vi nekter ingen å ringe folk direkte. arbeidet. Det er aldri noen leting etter - Vi vet hvem som er hvor, så enkelt er Men Servicesenteret vet om folk er på mapper og kvitteringer. Med andre ord: det, sier teamleder Hans Jacob Friis kurs eller bortreist. Det er jo alltid mye et effektivt system som er der for å på Servicesenteret. - Det eneste vi enklere å få beskjed med én gang enn å brukes. ønsker oss nå, er at alle blir enda ringe igjen og igjen til en som kanskje flinkere til å bruke oss. er på reise. Hvordan vil du ha det? Irene Gran jobber for at understreker markedssjefen. eiendommen skal oppfattes som en del Vital Eiendom skal Gran er opptatt av å kunne imøte- av leietakernes profil og identitet. være en strategisk og komme leietakernes forskjellige ønsker Lykkes vi med det, er det det beste Irene Gran Eiendomssjef aktiv samarbeidspartner for leietakerne. og behov. - Hva den enkelte leietaker ønsker, er utgangspunkt for et videre godt samarbeid. - Dette er en forutsetning for å skape svært forskjellig. Det gjelder å lytte og en langsiktig kunderelasjon, ha en åpen dialog. Jeg er opptatt av at Et bygg tar ikke ferie Driftssjefens hoved- eksempel brannsikkerheten er ivaretatt. Oversikt er også avgjørende når man oppgave er å jobbe for - Det at et bygg fungerer, er veldig skal ha kontroll på felleskostnadene. at den daglige driften viktig for trivselen, sier Birkelid. - Vi jobber kontinuerlig med å Erling Bireklid Driftssjef fungerer godt. Heiser, garasjeporter, låser og ventilasjonsanlegg skal tikke og gå. - Derfor har vi en grundig gjennomarbeidet drifts- og vedlikeholdsplan for hver enkelt eiendom. Det gjelder å ha forhandle frem gode avtaler. Vital Eiendom er store kunder, og det gir oss et godt utgangspunkt. Sunn økonomi Det skal også være rent og pent og oversikt og vite hva som er gjort og hva gir god drift, noe som igjen gir leietakerne skal være trygge på at for som skal gjøres. fornøyde leietakere, avslutter Birkelid. 9

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Brusenteret. Utleie Prospekt

Brusenteret. Utleie Prospekt Brusenteret Utleie Prospekt Forvalter og eier av Brusenteret: ET senter med stort potensial KONTAKTPERSON FOR brusenteret: SJEKK- PUNKT SEKTOR Viktige tiltak som skal bidra til å styrke kjøpesentrenes

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kongssenteret. Utleie Prospekt

Kongssenteret. Utleie Prospekt Kongssenteret Utleie Prospekt 1,4 MILL BESØKENDE I ÅRET Butikkmiks Kongssenteret 91,4% LIKER BUTIKKMIKSEN Mat og Drikke 21% Servering 5% Klær sko og reiseeffekter 33% Annen detaljhandel 0% Spesialbutikker

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Landlig og sentralt på én gang

Landlig og sentralt på én gang Om Eiendommen Vollsveien 19 Landlig og sentralt på én gang 1 /13 Type M² Byggeår Næring 541 1113 m² 1997 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler.

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker. Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker. Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Tamburveien

Detaljer

Estate Konferanse. Kampen om de beste lokalene v. Trond Aslaksen & Ole-Jacob Leirskar. Ballroom, 10 juni 2015

Estate Konferanse. Kampen om de beste lokalene v. Trond Aslaksen & Ole-Jacob Leirskar. Ballroom, 10 juni 2015 Estate Konferanse Kampen om de beste lokalene v. Trond Aslaksen & Ole-Jacob Leirskar Ballroom, 10 juni 2015 Akershus Eiendom 09.06.2015 1 Kort om Akershus Eiendom & Union Gruppen Kort om AE & Union Hva

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008 TM - Råsterk kanal for å selge mer! 1 1 DirektMedia Norge AS DirektMedia 130 ansatte 210 millioner i omsetning Norges største innen CRM- og direktemarkedsføring En totalleverandør i det norske CRM-markedet

Detaljer

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten!

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten! Har du konseptet? www. shopinbergen.com - har vi beliggenheten! I sentrum av sentrum! Kløverhuset Xhibition ...symbolet på byens sentrum Mer enn 90 prosent av all konfeksjon som handles i Bergen sentrum

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

5.2 K 5.2 Film og manus for PowerPoint Forbedring av handleopplevelsen er en av de største utfordringer IKEA står ovenfor i fremtiden.

5.2 K 5.2 Film og manus for PowerPoint Forbedring av handleopplevelsen er en av de største utfordringer IKEA står ovenfor i fremtiden. Ikea kundeløfter 4 5.2 K 5.2 Film og manus for PowerPoint Forbedring av handleopplevelsen er en av de største utfordringer IKEA står ovenfor i fremtiden. Vi er en suksessfull bedrift og vi har økt omsetningen

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Bryn Senter. Utleie Prospekt

Bryn Senter. Utleie Prospekt Bryn Senter Utleie Prospekt 2,8 MILL BESØKENDE PR ÅR BRYN Service og tjenester - Spesialbutikker - Annen detaljhandel - Annen virksomhet Hus og Hjem - P-PLASSER 1000- Klær, sko og reiseeffekter Mat og

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 04-2009

Prisstigningsrapport nr. 04-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 04-2009 NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM side 2/5 MERVERDIAVGIFTEN AVGJØR GÅRDEIERKOSTNADENE Etter at du som gårdeier/utleier har "meldt deg inn"

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum

Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Kremmertorget. Utleie Prospekt

Kremmertorget. Utleie Prospekt Kremmertorget Utleie Prospekt 1,4 MILL BESØKENDE I ÅRET Butikkmiks Kremmertorget 93% LIKER BUTIKKMIKSEN Mat og Drikke18% Servering 4% Klær sko og reiseeffekter 34% Annen detaljhandel 0% Spesialbutikker

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss. Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss

Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss. Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Dronningens gate 1 i Moss. Eiendommen

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer