Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte"

Transkript

1 Nr Årgang 14 Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem : Per Chr. Lehnskaugen Terje Gystad Ole Chr. Knivedalen Unni Nordli Elisabeth Kristiansen PA rettighetsfestes! Helsedepartementet la i dag fram et høringsnotat hvor det går inn for å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en merkedag og en milepæl for funksjonshemmede. Dette har funksjonshemmedes organisasjoner jobbet for lenge og vi er svært glad for at regjeringen endelig rettighetsfester brukerstyrt personlig assistanse, sier kommunikasjonsansvarlig i FFO, Ove Helset. Nå forventer FFO tett oppfølging av kommunene fra regjeringens side. Nå vil funksjonshemmede få en klar rett til brukerstyrt assistanse. Dette forplikter kommunene, og dette må ikke bli en rett som ikke følges opp av kommunen i praksis. Nå starter også arbeidet med å videreutvikle ordningen. Rettighetsfestingen som foreslås i dag er viktig steg på veien for økt selvstendighet og velferd for funksjonshemmede, sier Helset. FFO er skeptiske til enkelte av restriksjonene som følger lovforslaget, blant annet at det er satt et innslagspunkt på 25 timer som avgjørende for behovet for assistanse organisert som BPA. Fortsettelse side 5

2 Spis riktig å få ned blodtrykket Ekspertene er enige i at det man spiser har stor betydning for blodtrykket. Nå viser ny forskning at endring i kostholdet har rask effekt på blodtrykket. Allerede etter to uker kan man se resultater og redusere faren for både hjerteinfarkt og hjerneslag. Riktig kosthold for å få ned blodtrykket dreier seg både om hva man skal unngå, og hva man bør få i seg. Mat som inneholder mineralene kalium, magnesium og kalsium får blodåreveggene til å slappe av, slik at de utvider seg og blodtrykket faller. For mye salt har en uheldig effekt på blodtrykket. Vi får i oss dobbelt så mye salt som vi trenger. Salt binder vannet i kroppen, slik at det blir større volum å pumpe rundt, og dermed går blodtrykket opp. Middelhavskost har lenge vært assosiert med lavere forekomst av kardiovaskulær sykdom i den voksne befolkningen. Dette bekreftes i en metaanalyse av 50 pidemiologiske studier og kliniske forsøk som vurderte effekten av middelhavskost på metabolsk syndrom og dets komponenter som er gjennomført av forskere i Hellas og Italia. I studiene der middelshavsdietten ble fulgt, så man også en positiv effekt på de fleste komponentene i metabolsk syndrom: lavere livvidde, høyere HDL-kolesterol, lavere triglyserider, lavere blodtrykk, og lavere blodsukker. Nye tåll viser hvå byggekråvene koster Nye tall viser hva byggekravene koster En ny rapport viser at merkostnadene til kravene i de nye byggeforskriftene er langt lavere enn det enkelte utbyggere har presentert i media, skriver Deltasenteret på sin nettside. Til alle medlemmer!! Vi har en del bilder som er tatt på turene våre og div. annet. Dette ønsker vi å legge ut i bildegalleri på vår hjemme side. Hvis du ikke vil ha bilde av deg på nett, så vennligst gi oss beskjed snarest. Hilsen Styret

3 FFO om Perspektivmeldingen I dag har Finanskomiteen på Stortinget avholdt høring om Perspektivmeldingen FFO har oversendt komiteen sine synspunkter. Her peker vi på sentrale utfordringer for funksjonshemmede i framtidens velferdsstat. I merknaden til FFO peker vi på utfordringer for funksjonshemmede og kronisk syke fram mot 2060, og foreslår noen innretninger og løsninger som vi mener kan sikre våre grupper i framtiden. FFOs hovedsynspunkter: Det er lønnsomt å satse mye mer på forebygging, habilitering og rehabilitering. Økt press på omsorgstjenestene i framtida gjør at funksjonshemmede og kronisk syke med store omsorgsbehov må prioriteres. Universelle egenandelsordninger i helsetjenesten må videreføres. Funksjonshemmede og kronisk syke må få tilgang til arbeidslivet. Gode inntektssikringsordninger må opprettholdes. Sats på mer forebygging, habilitering og rehabilitering Det er god samfunnsøkonomi å forebygge sykdom og skader. Å forebygge utvikling av alvorlig kronisk sykdom bidrar til at færre vil trenge omfattende helsetjenester. Det vil være spesielt viktig å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes, KOLS og overvekt, skriver FFO i merknaden. Dette er sykdomsgrupper med mange pasienter, der forebyggingstiltakene er relativt enkle å gjennomføre. Mange av tiltakene handler om bedre kosthold, røykeslutt og økt fysisk aktivitet, og er tiltak som kan gjennomføres lokalt. Forebyggende innsatser vil kunne bidra til å redusere helseproblemer gi økt mulighet til å kunne stå i jobb. Forebygging sikrer bedre livskvalitet for den enkelte. Men de ordinære forebyggingsstrategiene passer ikke for alle. I mange tilfeller vil innsatser rettet mot kronisk syke og funksjonshemmede dreie seg om mer aktive behandlingstiltak, som eksempelvis et godt habilitering- og rehabiliteringstilbud. Effekten av slike tiltak vil blant annet være at man holder seg frisk lengre, og at behovet for sykehusinnleggelser og andre typer institusjonsbaserte opphold reduseres. Forebygging, habilitering og rehabilitering av sykdom og funksjonshemming må få en mer sentral plass i helsetjenesten enn det har i dag. Effekten av å satse på forebygging vil vise seg på litt lengre sikt, og FFO mener at en satsing på forebygging må gjennomføres på bred basis for å sikre bedre folkehelse for alle.

4 Frokostseminar om habilitering og rehabilitering Lansering og politikerbesøk Hvorfor er det så vanskelig å behandle funksjonshemmede som alle andre? Dette spørsmålet ønsker FFO svar på når vi inviterer til et frokostseminar om habilitering og rehabilitering 13. mars. Dette i forbindelse med lanseringen av FFOs politiske plattform for dette viktige, men nedprioriterte området. Habilitering og rehabilitering er et område som har vært preget av mye innholdsløs retorikk og virkningsløse planer. Retten til behandling er godt ivaretatt i lov og forskrift. Og det er politisk enighet om at det skal være et satsningsområde. Likevel får ikke funksjonshemmede og kronisk syke det tilbudet de har krav på. Skisserer løsninger og anbefalinger Etter å ha gått grundig gjennom området, som er bredt og komplisert, har FFO utarbeidet en egen plattform for habilitering og rehabilitering. Vi har sett på hva som er utfordringene i dag, og skisserer våre løsninger og anbefalinger til hvordan man skal komme til målet at alle som trenger habilitering og rehabilitering skal få det. FFOs løsninger og anbefalinger vil bli presentert onsdag 13. mars, på et frokostseminar for våre medlemsorganisasjoner. Responsen har vært svært god, og seminaret er snart fulltallig. Gjennomgangen til FFO viser at mye av innsatsen er rettet mot eldre og deres mulighet til å bo hjemme lenger. Det er selvsagt viktig, men innsatsen må også økes overfor funksjonshemmede og kronisk syke. Det er mye å spare på å holde folk friske og i arbeidslivet. Riktig rehabilitering har avgjørende betydning for å hindre forverring av sykdom, lange sykefravær og uførhet. Innspill fra politikere FFOs leder Knut Magne Ellingsen har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet plattformen. Han vil stå for lanseringen av innholdet. Deretter har FFO invitert en stortingsrepresentant fra hvert parti for å kunne gi sine kommentarer på løsningene i plattformen. Sonja Iren Sjøli (Høyre), Karin Andersen (Sosialistisk Venstreparti) og Line Henriette Hjemdal (Kristelig Folkeparti), samt Fremskrittspartiet takket ja til å delta. Vi har også håp om at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre deltar på lanseringen.

5 Hvordan kan du spise mindre salt? salt er nødvendig for en rekke prosesser i kroppen, men det kan fort blir for mye. Vi hører stadig at vi får i oss alt for mye salt gjennom maten vi spiser. Hva kan du selv gjøre for å redusere på saltinntaket? Her er noen gode råd. Smak flere ganger på maten før du tar frem saltbørsa. Kanskje du kjenner andre smaker som kommer frem og som kan være like gode som saltsmaken. Hvis du må salte ekstra tell hvor mange ganger du rister på saltbørsen og forsøk gradvis å redusere dette gjennom noen uker. Ofte salter du helt ubevisst! Trenger du egentlig å ha salt i potet- og grønnsaksvannet eller i havregrøten, eller kan du ta litt mindre? Kryddermikser som grillkrydder, aromat, buljong og dipmikser har mye salt. Bland heller ulike rene krydder selv. Sett frem andre krydder på bordet, som pepper, hvitløkspepper, friske eller tørre urter (basilikum, timian, koriander osv), lime, ingefær etc. Disse kan du også smakssette maten mer med når du tilbereder. Forsettelse fra side 1 Funksjonshemmede har ulike behov, og vi mener at det ikke er mengden timer bistand som skal være avgjørende. Det må være behovet for å få tjenesten organisert som BPA som må bør telle uavhengig av om timeantallet er stort eller lite. For oss er det det individuelle behovet som er viktig, og som bør være førende. Vi er også naturligvis redde for at kommunene for eksempel vil spekulere i å vurdere bistandsbehovet til å være under 25 timer, sier Helset. Nå skal vi gå grundig gjennom lovforslaget og se nøye på de konsekvensene som vil følge av restriksjonene som er lagt til grunn for lovforslaget. Dette vil vi synliggjøre i vår høringsuttalelse, sier Ove Helset.

6 Universell utforming i naturen I forbindelse med utforming av turveier i Oslo, har det hevet seg røster blant naturvernere om universell utforming. I medlemsbladet til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus kan vi lese, sitat: "Det er fire hensyn som skal ivaretas ved anleggelse av turveier spesielt i naturområder: Naturvern, Friluftsliv, Estetikk og Universell utforming. For et vellykket resultat må det bli en avveining av disse. Det synes klart at universell utforming har en sterk forankring i lovverk og forskifter. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Dette medfører store samfunnskrav til universell utforming. Selv om loven stiller strenge krav, er det langt fra slik at alle grøntarealer skal universelt utformes. I et rundskriv til loven går det fram at det går et skille mellom menneskeskapte og naturgitte forhold. Universell utforming gjelder ikke naturgitte forhold, det vil si omgivelser som ikke er gjenstand for utforming fra menneskenes side." Sitat slutt. Vi følger diskusjonen.

7 Dette er dager som er faste Lunsjen Lunsj 1. gang i kvartalet Neste lunsj blir onsdag 26. juni Pris 30,- p p Fra kl til Kalendren Båttur: Båttur til Kiel Kontordager og åpent hus: Mandager og onsdager fra kl til Vaffeldager: Hver 2 onsdag i mnd fra kl til Vaffeldag 2 onsdag i mnd Hver 2 onsdag i mnd har vi fart på vaffelpressa, da sees vi, Fra kl til Lunsj: En gang i kvartalet fra kl til Neste lunsj er 26. juni Viktige telefon nr. Hjelpemiddelsentralen Teknisk ordrekontor TT i Oslo Assistanse Gardermoen Barn Assistanse Gardermoen Assistanse Jernbane Akuttvakten etter kl til og helg

8 A frimerke Retur adresse: Kompetansen Oslo Jerikovn Oslo LINDEBERG APOTEK Lindeberg Senter Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon: Faks: Symaskinproblemer? Medlemstilbud! Hvis du vil kjøpe pent brukt symaskin, eller reparere din gamle, ta kontakt med: Jack Sønderby Tlf: / Kontortider i Kompetansen Oslo, Jerikovn Oslo Mandager og Onsdager fra kl til Kontortelefon: Kontakter utenfor kontortid er: Per Chr. Lehnskaugen tlf eller Terje Gystad tlf webside: Bank konto Husk hotellavtale som FFO har, hvis du er ute og reiser. FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scannavia og Thon Hotels. For generelle spørsmål om hotellavtalene, kontakt Cato Lie, tlf , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av 71 medlemsorganisasjoner, med over medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Nr. 6-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Hilsen styret, Per,Terje og Elisabeth TT-ordningen. Når det gjelder TT-ordningen,

Detaljer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Nr. 4-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Kontoret har sommer lukket Fra torsdag 26.juni til mandag 4.august Hvor er du Robin Hood

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Innst. 264 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:58 S (2011 2012)

Innst. 264 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:58 S (2011 2012) Innst. 264 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:58 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 176 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 30 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer