CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse"

Transkript

1 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder Postboks 422, 4604 Kristiansand Tittel: Professor Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse - Kriminologi, grunnfag. Universitetet i Oslo Kriminologi mellomfag, Universitetet i Oslo Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo Sosiologi mellomfag, Universitetet i Oslo Cand. Sociol. Universitetet i Oslo Universitetspedagogikk PhD, Universitetet i Oslo Arbeidserfaring - Vitenskapelig assistent, Norsk institutt for vannforskning Vitenskapelig assistent, Institutt for kriminologi&strafferett Universitetet i Oslo Utdanningsstipend v/statens institutt for narkotikaforskning Forsker v/ Institutt for forebyggende medisin, Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo Forsker v/ Norges Byggforskningsinstitutt, Boligforskningsavdelingen Forskningsleder v/ Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo Forsker v/institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO Dr.gradsstipendiat v/institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO Postdoktor v/institutt for sosiologi samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Forsker v/institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

2 2 - Visiting Professor Goldsmiths University of London Førsteamanuensis,v/Fakultet for helse og idrettsfag HiA Professor v/fakultet for helse og idrettsfag v/uia Leder av Senter for likestilling v/universitetet i Agder Styreverv og komitéarbeid - Medlem av Arbeidsgruppen for utarbeidelse av retningslinjer for prosjekter om narkotika og kontrollpolitikken i Norden. Nordisk ministerråd og Nordiska nämden för alkohol och drogforskning Styremedlem i Senter for kvinneforskning Rådgiver for Kvinnehelseutvalget Medlem av Steering Group European Men s Health Network Medlem av Forskningsutvalget v/ Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Universitetet i Agder. - Medlem av utvalget for Publiseringer som grunnlag for tildeling av resultatbaserte forskningsmidler UiA. - Leder av utvalget som utarbeidet programmet for Ph.D. utdanningen i helsevitenskap v/ Fakultet for helse- og idrettsvitenskap UiA Styremedlem i Forening for kvinne-og kjønnsforskning (FOKK) Internasjonale og nasjonale forskernettverk - Medlem av Steering Group European Men s Health Network NordForsk Network for the Study of Dialog and Communication Research Nordisk forening for forskning om menn og maskuliniteter Tilknyttet Likestillingsgruppa v/senter for tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Medlem av Reference Group for The First State of Men s Health in Europe Report Referee i vitenskapelige tidsskrifter - Journal of Men s Health - Nordisk tidsskrift for maskulinitetsforskning (NORMA) - Sosiologisk tidsskrift, Tidsskrift for Psykisk helsearbeid. - Medlem av Redaksjonsrådet for Tidsskrift for Kjønnsforskning 6. Priser

3 3 Tildelt Sosiologforeningens pris Årets sosiolog Forskningsformidling via kortfilm Smertefotografen 1997 (med Nefise Özkal Lorentzen) Tempo! (med Eva Dahr) Norsk filminstitutt Trette menn (med Eva Dahr) Invitert foredragsholder på internasjonale og nasjonale konferanser (et utvalg) 2005 Sport& Changing Unhealthy Male Practice. The 4th Biennial World Congress on Men s Health and Gender october Athlethes Bodily Experiences and understanding of Health. Nordiske konferansen: Experiences of Men Masculinities and Bodies Åbo Finland, 5-7. Mai Hjertesyke menn og deres håndtering av symptomer. Konferansen Menns helse og sunnhet i et likestillingsperspektiv. Nordisk konferanse om menns helse i Oslo mars Universitetet i Oslo Menns sårbarhet og helse i et likestillingsperspektiv. Keynote speaker :Nordic Conference:. Det likestilte samfunn? Betydninger av kjønn i helse og velferd: Stavanger universitet 8. og 9.juni Men s Health: Gender equality and public health,.the International Conference on Global Public Health: University of Agder, Kristiansand, Norway, October 8-10, Fra et kvinneperspektiv til et kjønnsperspektiv på helse. Nasjonal konferanse om forskning og kvinnehelse: Arr: Norges forskningsråd og Norske kvinners sanitetsforening. Raddison SAS Airport Hotell Gardermoen, 17. September Dialgue and Participation in Research and Short Film. Keynote speaker at the Symposium on Exploring the Communicatioen of Research Contexts and Theoretical Perspectives. University of Copenhagen 9.oktober 2009.

4 4 Publikasjonsliste Bøker monografier 1987 Lilleaas, U-B.: Stoff som ressurs. Legenes bruk av narkotiske stoffer i forrige århundre. Hovedfagsoppgave. Institutt for sosiologi. Universitetet i Oslo Lilleaas, U-B. & D.v. d. Fehr: Kroppslig beredskap og kroppens kompetanse. K. Malterud (red): Kvinners ubestemte plager. Oslo: Pax Forlag, 2001 Lilleaas, U-B. & K. Widerberg: Trøtthetens tid. Oslo: Pax Forlag Lilleaas, U-B. & D.Ellingsen : Kvinnekroppens kår. Fagbokforlaget. Bergen Lilleaas, U-B : Fra en kropp i ustand til kroppen i det moderne. Dr.polit.avhandling. Rapport 2.Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Lilleaas, U-B. & D.v. d. Fehr: Kroppslig beredskap og kroppens kompetens. K.Malterud (red): Kvinnors oförstådda ohälsa. Natur och Kultur. Stockholm Lilleaas, U-B.: Familievaner og likestilling i moderne parforhold. A.Roness og S. Matthiesen (red). I klem eller balanse? Om arbeid,stress og familieliv. Fagbokforlaget Lilleaas, U-B.: Maskuliniteter mellom liv og død. Maskuliniteter i nord. (red): A.M.Hauan Universitetet i Tromsø Bjørnerud K-A& U-B. Lilleaas: Kjønn, omsorg og kommunikasjon unge menns håndtering av alvorlig sykdom. Fra omsorg til utdanning (red): A.J.W Andersen, I.B. Larsen & O.Søderhamn. Oslo: Gyldendal Akademisk. In press Lilleaas, U-B.: Practical reflexity as a methodological approach. Methodology on Dialogic Communication. (Eds): Louise Jane Philips, Ewa Gunnarsson, Maja Horst og Marja Vehvilainen. Sage Publication. Artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering:

5 Lilleaas, U-B.: Seksualitet, kjønn og makt en kritisk gjennomgang av kvinnesynet i legevitenskapen. Materialisten nr Lilleaas, U-B.: Kropp, kjønn og arbeidsdeling. Materialisten VOL 22, 31-51, Lilleaas, U-B: En kropp i ustand. Sosiologisk tidsskrift VOL 4, , Lilleaas, U-B.: Forholdet mellom etikk og politikk i feminististisk forskning. Kvinneforskning nr.2 s Lilleaas, U-B.: Maskulinitet, sport og følelser. Kvinder, Køn & Forskning nr. 2-3/2004 s Lilleaas, U-B.: Kroppslig beredskap som vane. Sosiologisk tidsskrift, VOL 13, Lilleaas, U-B.: Det sterke kjønns sårbarhet. Sosiologisk tidsskrift: VOL.14, Universitetsforlaget Lilleaas, U-B.: Masculinity, sport and emotions. Men and Masculinities Sage,VOL 10 nr Lilleaas, U-B.: Den sosiale kroppen, Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 3 (13-20) Submitted Submitted Submitted Lilleaas, U-B.& P.I.Fivel: Kvinners involvering i menns sykdom. (Tidsskrift for kjønnsforskning). Ellingsen, D.& U-B.Lilleaas: Regional identittet, religiøs orientering og ideologien om mors gode fire valg. (Nordisk tidsskrift for maskulinitetsforskning (NORMA)). Lilleaas, U-B. & D.v,.d. Fehr: Embodied Habits why are they so hard to change? (Nordisk Sygeplejevitenskapelig Tidsskrift). Artikler i tidsskrifter og rapporter uten fagfellevurdering 1988 Legenes forskrivningsrett I et historisk perspektiv. NADpublikasjon nr. 1.Nordiska nämden för alcohol- och drogforskning Different forms of social violence, with special reference to influence of alchol and other drugs. Report on a WHO- Consultation. Leuven.

6 Før var jeg et arbeidsjern. Kvinner med kroniske muskelsmerter i et kjønnsrolleperspektiv. Forskningsrapport. Institutt for forebyggede medisin, Universitetet I Osdlo 1992 Fra studieobjekt til handlende subjekt. Norges byggforskningsinstitutt. Prosjektrapport Får kvinner kroniske muskelsmerter fordi de er kvinner?. Ergoterapeuten nr Kjønnsperspektivet i behandlingen av kroniske muskelsmerter. Fysioterapeuten, nr Hva forteller kvinner med kroniske muskelsmerter om sine symptomer? Kroppen som informasjonssystem en vei til ny kunnskap om kvinners helse. Arbeidsnotat nr. 2. Senter for kvinneforskning. Universitetet i Oslo Kroniske muskelsmerter som endringspotensiale. Hvordan går det med dem? Senter for kvinneforskning. Arbeidsnotat nr.4. Senter for kvinneforskning. Universitetet I Oslo Når forskjellen blir synlig kvinner med kroniske muskelsmerter i et kjønnsperspektiv. Arbeidsnotat nr. 8. Senter for kvinneforskning. Universitetet i Oslo Par i bevegelse opplevelse av arbeidsdeling og kroppsvaner. (sammen med Gunn Engelsrud),Arbeidsnotat nr. 3/Senter for kvinneforskning. Universitetet I Oslo Kroppsvaner og kvinnehelse. Delutredning til NOU: 13 Kvinners helse i Norge Trøtthetsbilder og trøtthetsdagbok. En studie fra Trøtthetsprosjektet. (sammen med Karin Widerberg)Arbeidsnotat nr. 4. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo Lilleaas, U-B.: Writing a New Habitus. Widerberg et al. Doing Body Texts an explorative approach. Rapport nr. 1. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo John-Wayne tilnærmingen til alvorlig sykdom. NIKK-magasin. NIKK-Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Nr.1.

7 Min debut Trøtthetens tid. Prosa nr. 3.Faglitterært tidsskrift. Nr Ellingsen, D. & U-B. Lilleaas: Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller. Skriftserien nr. 153 Universitetet i Agder. Bokanmeldelser 2002 Ansvar & protest. Kjønn, klasse og utdanning i senmoderiteten (red): G.Birkelund, A.K.Broch Due & A.Nilsen. Sosiologisk institutt Tidsskrift for samfunnsforskning Krevende jobber- gode liv? (red) A.Roness og S. Mathiessen.Fagbokforlaget Arbeidsmiljø. Kronikker 1998 Rusmiddelbruk og soningsforhold. Aftenposten 19.april Hvorfor lever menn kortere? Dagbladet 30.august 2004 Machokultur og guttevold. Dagbladet 20.februar 2010 Sykere menn og smartere kvinner. Forskning.no

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: 93 24 35 62 E-post: ann.christin.nilsen@agderforskning.no

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling 1

The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling 1 The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling 1 Av Margunn Bjørnholt Jeg hevder at to motstridende strømninger i forhold til menn og likestilling har eksistert

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Utviklingstrekk og endringer i alliansen mellom kunnskapsproduksjon og politikk Svanaug Fjær Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Kvinner, krig og kjærlighet

Kvinner, krig og kjærlighet Anne Werner Kvinner, krig og kjærlighet Et forprosjekt om forskningskompetanse, litteratur og interesser NIKK notat nr 1 ISBN 82 7864 003 03 ISSN 0809 0793 Innhold 1 Siktemål... 4 2 Metoder... 4 3 Kompetanse

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

Menns liv i en samisk kontekst

Menns liv i en samisk kontekst 8/2012 Menns liv i en samisk kontekst Dievdduid eallin sámi oktavuođas Men s lives in a Sámi context Innhold Sammendrag... 3 Summary... 3 Formål... 3 Organisering... 4 Ressursgruppen... 4 Prosjektleders

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Kjønnsperspektiv på flytteforskning om ungdom 1

Kjønnsperspektiv på flytteforskning om ungdom 1 Barn nr. 1 2007:81 101, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Kjønnsperspektiv på flytteforskning om ungdom 1 Innledning I denne artikkelen diskuteres anvendelsen av kjønnsperspektiver i

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland

Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland - nr. 4 Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland LOTTE SELSING (red.) Stavanger 2005 AmS-NETT 4 Arkeologisk museum i Stavanger Museum of Archaeology, Stavanger Redaksjon/Editorial office:

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet

Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet fag artikkel Fysisk aktivitet og sosial ulikhet: Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet Siri Moe, fysioterapeut, dr. philos, førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie og helsefag, Institutt

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Gunhild R. Farstad Stipendiat ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). grf@nova.no

Detaljer