Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Ketil Nilsen utvalgets leder

2 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 24/14 REFERATER RS 140/14 MØTEPROTOKOLL AREAL, MILJØ OG TEKNIKK /35 RS 141/14 181/149 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR BOD - ARNELIA, TOMT /250 RS 142/14 182/65 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL ENDRING AV TIDLIGERE GITT BYGGETILLATELSE - FOSSAN NORDRE, TOMT /285 RS 143/14 STUGUDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/236 RS 144/14 STUGUDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/236 RS 145/14 SYLSJØVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/315 RS 146/14 STUGGUVOLLMOVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/389 RS 147/14 ØVRE HANDTJØNNVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/387 RS 148/14 NEDRE HANDTJØNNVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/388 RS 149/14 STUGUDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/236 RS 150/14 STUGUDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/236 RS 151/14 STILLHÅTJØNNVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/314 RS 152/14 STUGUDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/236 RS 153/14 STUGGUVOLLBEKKVEGEN 6-66 TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/386 RS 154/14 SYLSJØVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/315 RS 155/14 SYLSJØVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/315 RS 156/14 FABROKÅSVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 2014/311

3 RS 157/14 RS 158/14 RS 159/14 RS 160/14 RS 161/14 RS 162/14 RS 163/14 RS 164/14 RS 165/14 RS 166/14 PS 25/14 PS 26/14 PS 27/14 PS 28/14 PS 29/14 SYLSJØVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE ARNELIVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE ØRNESVOLLVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE 188/1 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL FRADELING AV TOMT 95 I SYLAN HYTTEFELT 169/2 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FRADELING AV FESTETOMT 169/2/7 177/16/4 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ANSVARSRETT FOR VVS-ARBEIDER - GJERDET, TOMT 4 INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNER SOM DELTAR I FORSØKSORDNING MED SNØSCOOTERLØYPER MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL HELIKOPTERTRANSPORT ETTER 6 I MOTORFERDSELLOVA INNRAPPORTERTE MILJØPRESTASJONER OG MILJØTILTAK FOR HANDLINGSPLAN FOR /2/7 SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM MED FORMÅL REINDRIFT BESTANDSPLANER FOR HJORTEVILT I TYDAL, MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSCOOTER OG ATV ETTER NASJONAL FORSKRIFT 6 REGULERINGSPLAN FOR BERGEVOLLEN HYTTEFELT PÅ EIENDOMMEN 170/2 I TYDAL KOMMUNE - 1. GANGS BEHANDLING 175/45, 176/30, OG 176/37 SØKNAD OM TILBYGG OG VESENTLIG ENDRING AV TIDLIGERE DRIFT VED TYDALSSENTERET SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS / / / / / / /465 X 2013/ / / / / / / /259

4 PS24/14Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP Henning Braaten Nestleder AP/SV Kari Bjørgård Aune Medlem AP/SV Heidi Synnøve Lien Medlem TL John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen LEDER V/SP Følgende medlemmer møtte ikke: Asbjørn Rotvold Medlem V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. John Helge Kåsen Ketil Nilsen V/SP Kari Haarstad i sak 22/14 Heidi Lien TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Selboe teknisk sjef Knut Selboe teknisk sjef

6 Saksliste PS 21/14 RS 96/14 Innhold REFERATER USS-NYTT NR 18/14 - LANDSMØTETS RESOLUSJON RS 97/14 169/3/2 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR FRITIDSBOLIG - AUNE ØSTRE, TOMT 2 RS 98/14 176/73 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR FRITIDSBOLIG - HAUGEN ØVRE, TOMT 12 RS 99/14 174/164 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GJERDE - FRITIDSBOLIG SELLISJØEN RS 100/14 RS 101/14 RS 102/14 RS 103/14 RS 104/14 RS 105/14 RS 106/14 RS 107/14 RS 108/14 172/157 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR FRITIDSBOLIG - ØRNESLIEN ØSTRE, TOMT /1/9 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR FRITIDSBOLIG - TRØEN, TOMT /36 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - STUEVOLD ØSTRE, TOMT /133 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR PIPE OG ILDSTED - GJERDET, HYTTETOMT 177/113 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR UTHUS - GJERDET, HYTTETOMT 177/113 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR FRITIDSBOLIG OG UTHUS - GJERDET, HYTTETOMT 164/10 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL SETERHUS - MOVOLLEN 170/2 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL RIVING AV FJØS - BERGET/BRENDÅS 188/87 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - STUEVOLD VESTRE, TOMT 12 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2014/297 X 2014/8 X 2010/466 X 2014/195 X 2013/418 X 2011/661 X 2012/ /1466 X 2008/1441 X 2014/277 X 2014/ / /226

7 RS 109/14 RS 110/14 RS 111/14 RS 112/14 RS 113/14 RS 114/14 RS 115/14 RS 116/14 RS 117/14 RS 118/14 RS 119/14 RS 120/14 RS 121/14 RS 122/14 RS 123/14 RS 124/14 RS 125/14 RS 126/14 RS 127/14 RS 128/14 166/33 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL DRIFTSBYGNING - GRÆSLI SAMDRIFT DA 182/2 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR UTVIDELSE OG RESTAURERING AV JAKT- OG FISKEBU - FOSSAN LANGDALSVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE ØSTBYVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE STUGUDALSVEGEN OG TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN 1-50 TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE STUGUDALSVEGEN 9-37 TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE TYDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE STUGUDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE STUGUDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE STUGUDALSVEGEN TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE ØVRE ØYANVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE X 2014/223 X 2014/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /318

8 RS 129/14 RS 130/14 RS 131/14 RS 132/14 RS 133/14 RS 134/14 RS 135/14 RS 136/14 RS 137/14 RS 138/14 RS 139/14 PS 22/14 NEDRE ØYANVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE FOSSVOLLVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE SYNNERMOLIVEGEN - TILDELING AV OFFISIELL VEGADRESSE MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - JON INGEBRIGT HILMO MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - PER GUSTAV HILMO KOPI AV TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL KNYTTET TIL FJERNING AV TELEFONLINJE MED STOLPER - RELACOM AS MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5F - PENSJONISTTUR /1/19 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MATRIKKELFØRING 176/74 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MATRIKKELFØRING MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - PER INGEBRIKT GRÆSLI MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5B - HELMER BERG SKJEI KLAGE PÅ ADRESSENAVN LØVØY- OG OPPSTART AV NAVNESAK PÅ NAVN SOM INNEHOLDER NAVNELEDDET MØ-/MJØ- PS 23/14 ÅRSMELDING 2013 FOR TYDAL KOMMUNE - ANSVARSOMRÅDE 5 - UTVALG FOR AREAL, MILJØ OG TEKNIKK 2014/ / / / / / / / / / / / /1044

9 PS 21/14 Referater Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Ingen merknader PS 22/14 Klage på adressenavn Løvøy- og oppstart av navnesak på navn som inneholder navneleddet Mø-/Mjø- Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Heidi Lien tok opp spørsmålet om sin habilitet. Utvalget erklærte henne inhabil. Kari Haarstad var innkalt og møtte. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Klagesak Lauvøy-/Løvøy-: Med bakgrunn i at den bakre ø-lyden (gammel au-diftong) ikke lenger er i bruk for navnet Lauvøy- i tydalsdialekta opprettholder Tydal kommune vedtak om vegnavnene Løvøyvegen og Løvøylivegen. Samtidig tar kommunen initiativ til å ta opp navnet Lauvøya/Løvøya som ny navnesak. Uttalelse til Mø-/Mjø: Tydal kommune mener stedsnavn på Stugudalen skal skrives med Mø- uten j som en hovedregel. Det er vegnavnet på eiendommen Mjøsjødal som er unntaket og vegen gjennom hyttefeltet har kommunen derfor vedtatt å skrive med j; Mjøsjødalsvegen. PS 23/14 Årsmelding 2013 for Tydal kommune - ansvarsområde 5 - utvalg for areal, miljø og teknikk Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Årsmelding og regnskap for 2013 for ansvarsområde 5 teknikk og miljø godkjennes som fremlagt.

10 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Roy Nilsen Saxebergvegen HUNDHAMAREN Delegert vedtak Deres ref. Vår ref. 2014/ /2014 Saksbehandler Grete Sandvik Græsli Dato Tlf /149 Melding om delegert vedtak byggetillatelse for bod Arnelia, tomt 2 Saken er behandlet med vedtaksnr. 105/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Tiltakshaver Berit Herje Nilsen og Roy Nilsen Byggested Arnelia, tomt 2 Eiendom Fritidseiendom Gnr./bnr. 181/149 Arbeidets art Nybygg Bruksareal 14 m Bygningstype Bod Bebygd areal 19 m 2 Søknaden Det søkes om tillatelse til oppføring av bod på fritidseiendom. Tomta er tidligere bebygd med fritidsbolig. Vedtak Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 og følgende vilkår, godkjennes søknad om tillatelse til oppføring av bod i samsvar med innsendte søknad med tegninger, kart og beskrivelser. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan- og bygningsloven, og at forskrifter til loven følges. Intet arbeid må utføres ut over det som er omfattet av tillatelsen. Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens Det er ingen merknader til nabovarslet. Plangrunnlag Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Arnelia. «Det kan oppføres maksimum 2 bygninger på hver tomt». Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

11 , saksnr. 2014/250-3 Visuell utforming Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jfr. planog bygningslovens Beliggenhet og høydeplassering Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i søknaden. Ferdigattest Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jfr. pbl Forholdet til annen lovgivning og privatrettslige forhold Tillatelsen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven, og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jfr. pbl Tillatelsens varighet Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges. Klageadgang Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningsloven En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at dette brev er mottatt (se vedlagte orientering om klageadgang). Med hilsen Knut Selboe teknisk sjef Grete Sandvik Græsli avdelingsingeniør Vedlegg: Orientering om klagerett Kopi til: Oddbjørn Høgli 7590 TYDAL Inger og Rune Iversen Vikåsveien 53 D 7054 RANHEIM Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

12

13 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Sveinung Reitan Dullumsv STJØRDAL Delegert vedtak Deres ref. Vår ref. 2013/ /2014 Saksbehandler Grete Sandvik Græsli Dato Tlf /65 Melding om delegert vedtak - tillatelse til endring av tidligere gitt byggetillatelse - Fossan nordre, tomt 42 Saken er behandlet med vedtaksnr. 114/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Tiltakshaver Sveinung Reitan Byggested Fossan nordre, tomt 42 Eiendom Fritidseiendom Gnr./bnr. 182/65 Arbeidets art Nybygg Bruksareal 103 m Bygningstype Fritidsbolig Bebygd areal 127 m 2 Søknaden Det søkes om endring av tidligere gitt tillatelse for oppføring av fritidsbolig. Endringen består i at bygget får større grunnflate, noe som utgjør 19 m 2 bebygd areal, og 8 m 2 bruksareal. Bygget får litt større bredde, og arkitekturen et mer «moderne» preg. Tiltaket er i tråd med bestemmelsene. Vedtak Søknad om endring av tidligere godkjent tiltak etter Plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes i samsvar med innsendte søknad med tegninger, kart og beskrivelser. Den opprinnelige byggetillatelsen gjelder for øvrig. Alle ansvarsretter er uforandret. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan- og bygningsloven, og at forskrifter til loven følges. Intet arbeid må utføres ut over det som er omfattet av tillatelsen. Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens Det er ingen merknader til nabovarslet. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

14 , saksnr. 2013/285-4 Visuell utforming Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jfr. planog bygningslovens Ferdigattest Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jfr. pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer i forhold til tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at endringene kan vurderes før ferdigattest gis, jfr. byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Det kan unntaksvis utstedes midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Forholdet til annen lovgivning og privatrettslige forhold Tillatelsen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven, og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jfr. pbl Tillatelsens varighet Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges. Klageadgang Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningsloven En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at dette brev er mottatt (se vedlagte orientering om klageadgang). Med hilsen Knut Selboe teknisk sjef Grete Sandvik Græsli avdelingsingeniør Vedlegg: Orientering om klagerett Kopi til: Gjermund B. Rolseth 7590 TYDAL Høgli Skogdrift v/oddbjørn Høgli 7590 TYDAL Magnus Myklebust Øvre Gnnilsråa SELBU Ruth Aas Fredriksen Asbjørn Øveråsveg 19C 7036 TRONDHEIM Stjørdal Rørleggersevice A/S Bang 7500 STJØRDAL Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

15 , saksnr. 2013/285-4 Side 3 av 3

16

17 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Adresseliste Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Egil Steinar Slind Dato Tlf Stugudalsvegen Tildeling av offisiell vegadresse Saken er behandlet med vedtaksnr. 112/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i lov av 17.juni 2005 nr.101 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) 21, med tilhørende forskrift av 26.juni 2009 nr.864, kap.12 og lov av 18.mai 1990 nr.11, Stadnamnlova med tilhørende forskrifter, er deres eiendom, «Eksist_adresse» tildelt den offisielle adressen: «Ny_adresse» Nummertildeling skjer etter det såkalte avstandsprinsippet, det vil si at det tildeles nytt nummer for hver 10 meter. Det kan derfor bli store sprang i nummereringen. Dette er for å sette av ledige nummer til eventuell fremtidig bebyggelse og at man på lange veger kan følge med på avstanden for å finne frem til rett nummer. Dersom det ikke er klaget på adressetildelingen innen 3 uker vil denne adressen bli registrert i matrikkelen. Klageadgangen er begrenset til hvilken veg eller område en bygning eller eiendom skal ha adresse til, samt feil/ulogisk tildelte adressenummer. Bygninger skal ha adresse til den vegen hvor de har godkjent adkomst. Det kan ikke klages på veg- eller områdenavn. Eventuell klage på tildelt adresse fremsettes skriftlig for Tydal kommune, 7590 Tydal. Fylkesmannen er klageinstans. (Jfr. Matrikkellovens 46 f. og forskrift til Matrikkelloven 22 og 51.) Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

18 Saksnr. 2014/ Gjelder den tildelte vegadressen fast bopel, blir vegadressen også postadresse dersom du ikke har postboks eller annet er avtalt med Posten Norge. Posten ønsker at alle postkasser blir merket med postmottakernes navn og den nye vegadressen. Noen kan oppleve at de får post til annen adresse enn der de bor. Det kan skyldes at de er feil registrert i folkeregisteret(for eksempel ikke har meldt flytting innen kommunen). Kommunen tildeler adresser til bygningen og ikke til personene som bor der. Det er folkeregisteret som skal ha oversikt over hvem som bor i den enkelte bygning. Det kan derfor være nødvendig å kontakte folkeregisteret for oppretting av feil. Skilt for merking av postkasse kan bestilles flere steder, for eksempel på internett på følgende adresse: posten.no/skiltbutikken Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ingen egen melding, men vi ber om at alle dine øvrige forbindelser blir informert om den nye adressen. Har du spørsmål til Posten Norge, kontakt Posten kundeservice på telefon , eller internett Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegnavnskilt. Alle grunneiere, festere eller tiltakshavere som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom som del av en vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt (husnummerskilt) i henhold til kommunale vedtekter for adressering i Tydal, pkt.7 a-d og pkt.8 a- c, se utdrag av kommunale forskrifter nedenfor. 7. Skiltenes plassering a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra gate eller veg. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørke. b) Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,0 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg. c) Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe til høyre for innkjørselen. d) Adressemyndigheten kan pålegge eiere/festere/bygningseiere om å sette opp felles henvisningsskilt til husnumrene der gårdsveg/stikkveg tar av fra vegen numrene hører til. 8. Skiltenes materiale og utførelse a. Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale. b. Husnummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med svart ramme, teksthøyde minst 105 mm og skilthøyde minst 150 mm. c. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Side 2 av 4

19 Saksnr. 2014/ Vi ber om at nummerskilt blir anskaffet og oppsatt så snart som mulig i henhold til overnevnte forskrifter. Nummerskilt kan bl.a. bestilles hos følgende bedrifter: COOP Tydal Stugudal Landhandel eller på en rekke nettsteder. Eksempler på skilt med 1-4 siffer. Eventuelle spørsmål kan rettes til Egil Steinar Slind, tlf Med hilsen Knut Selboe teknisk sjef Egil Steinar Slind avdelingsingeniør Vedlegg: Eierliste for tildelte vegadresser - Stugudalsvegen Kart Stugudalsvegen Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 3 av 4

20 Saksnr. 2014/ Side 4 av 4

21

22 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Adresseliste Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Egil Steinar Slind Dato Tlf Stugudalsvegen Tildeling av offisiell vegadresse Saken er behandlet med vedtaksnr. 106/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i lov av 17.juni 2005 nr.101 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) 21, med tilhørende forskrift av 26.juni 2009 nr.864, kap.12 og lov av 18.mai 1990 nr.11, Stadnamnlova med tilhørende forskrifter, er deres eiendom, «Eksist_adresse» tildelt den offisielle adressen: «Ny_adresse» Nummertildeling skjer etter det såkalte avstandsprinsippet, det vil si at det tildeles nytt nummer for hver 10 meter. Det kan derfor bli store sprang i nummereringen. Dette er for å sette av ledige nummer til eventuell fremtidig bebyggelse og at man på lange veger kan følge med på avstanden for å finne frem til rett nummer. Dersom det ikke er klaget på adressetildelingen innen 3 uker vil denne adressen bli registrert i matrikkelen. Klageadgangen er begrenset til hvilken veg eller område en bygning eller eiendom skal ha adresse til, samt feil/ulogisk tildelte adressenummer. Bygninger skal ha adresse til den vegen hvor de har godkjent adkomst. Det kan ikke klages på veg- eller områdenavn. Eventuell klage på tildelt adresse fremsettes skriftlig for Tydal kommune, 7590 Tydal. Fylkesmannen er klageinstans. (Jfr. Matrikkellovens 46 f. og forskrift til Matrikkelloven 22 og 51.) Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

23 Saksnr. 2014/236-6 Gjelder den tildelte vegadressen fast bopel, blir vegadressen også postadresse dersom du ikke har postboks eller annet er avtalt med Posten Norge. Posten ønsker at alle postkasser blir merket med postmottakernes navn og den nye vegadressen. Noen kan oppleve at de får post til annen adresse enn der de bor. Det kan skyldes at de er feil registrert i folkeregisteret(for eksempel ikke har meldt flytting innen kommunen). Kommunen tildeler adresser til bygningen og ikke til personene som bor der. Det er folkeregisteret som skal ha oversikt over hvem som bor i den enkelte bygning. Det kan derfor være nødvendig å kontakte folkeregisteret for oppretting av feil. Skilt for merking av postkasse kan bestilles flere steder, for eksempel på internett på følgende adresse: posten.no/skiltbutikken Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ingen egen melding, men vi ber om at alle dine øvrige forbindelser blir informert om den nye adressen. Har du spørsmål til Posten Norge, kontakt Posten kundeservice på telefon , eller internett Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegnavnskilt. Alle grunneiere, festere eller tiltakshavere som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom som del av en vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt (husnummerskilt) i henhold til kommunale vedtekter for adressering i Tydal, pkt.7 a-d og pkt.8 a- c, se utdrag av kommunale forskrifter nedenfor. 7. Skiltenes plassering a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra gate eller veg. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørke. b) Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,0 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg. c) Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe til høyre for innkjørselen. d) Adressemyndigheten kan pålegge eiere/festere/bygningseiere om å sette opp felles henvisningsskilt til husnumrene der gårdsveg/stikkveg tar av fra vegen numrene hører til. 8. Skiltenes materiale og utførelse a. Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale. b. Husnummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med svart ramme, teksthøyde minst 105 mm og skilthøyde minst 150 mm. c. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Side 2 av 4

24 Saksnr. 2014/236-6 Vi ber om at nummerskilt blir anskaffet og oppsatt så snart som mulig i henhold til overnevnte forskrifter. Nummerskilt kan bl.a. bestilles hos følgende bedrifter: COOP Tydal Stugudal Landhandel eller på en rekke nettsteder. Eksempler på skilt med 1-4 siffer. Eventuelle spørsmål kan rettes til Egil Steinar Slind, tlf Med hilsen Knut Selboe teknisk sjef Egil Steinar Slind avdelingsingeniør Vedlegg: Eierliste for tildelte vegadresser - Stugudalsvegen Kart Stugudalsvegen Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 3 av 4

25 Saksnr. 2014/236-6 Side 4 av 4

26

27 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Adresseliste Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Egil Steinar Slind Dato Tlf Sylsjøvegen Tildeling av offisiell vegadresse Saken er behandlet med vedtaksnr. 118/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i lov av 17.juni 2005 nr.101 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) 21, med tilhørende forskrift av 26.juni 2009 nr.864, kap.12 og lov av 18.mai 1990 nr.11, Stadnamnlova med tilhørende forskrifter, er deres eiendom, «Eksist_adresse» tildelt den offisielle adressen: «Ny_adresse» Nummertildeling skjer etter det såkalte avstandsprinsippet, det vil si at det tildeles nytt nummer for hver 10 meter. Det kan derfor bli store sprang i nummereringen. Dette er for å sette av ledige nummer til eventuell fremtidig bebyggelse og at man på lange veger kan følge med på avstanden for å finne frem til rett nummer. Dersom det ikke er klaget på adressetildelingen innen 3 uker vil denne adressen bli registrert i matrikkelen. Klageadgangen er begrenset til hvilken veg eller område en bygning eller eiendom skal ha adresse til, samt feil/ulogisk tildelte adressenummer. Bygninger skal ha adresse til den vegen hvor de har godkjent adkomst. Det kan ikke klages på veg- eller områdenavn. Eventuell klage på tildelt adresse fremsettes skriftlig for Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal. Fylkesmannen er klageinstans. (Jfr. Matrikkellovens 46 f. og forskrift til Matrikkelloven 22 og 51.) Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

28 Saksnr. 2014/315-2 Gjelder den tildelte vegadressen fast bopel, blir vegadressen også postadresse dersom du ikke har postboks eller annet er avtalt med Posten Norge. Posten ønsker at alle postkasser blir merket med postmottakernes navn og den nye vegadressen. Noen kan oppleve at de får post til annen adresse enn der de bor. Det kan skyldes at de er feil registrert i folkeregisteret(for eksempel ikke har meldt flytting innen kommunen). Kommunen tildeler adresser til bygningen og ikke til personene som bor der. Det er folkeregisteret som skal ha oversikt over hvem som bor i den enkelte bygning. Det kan derfor være nødvendig å kontakte folkeregisteret for oppretting av feil. Skilt for merking av postkasse kan bestilles flere steder, for eksempel på internett på følgende adresse: posten.no/skiltbutikken Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ingen egen melding, men vi ber om at alle dine øvrige forbindelser blir informert om den nye adressen. Har du spørsmål til Posten Norge, kontakt Posten kundeservice på telefon , eller internett Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegnavnskilt. Alle grunneiere, festere eller tiltakshavere som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom som del av en vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt (husnummerskilt) i henhold til kommunale vedtekter for adressering i Tydal, pkt.7 a-d og pkt.8 a- c, se utdrag av kommunale forskrifter nedenfor. 7. Skiltenes plassering a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra gate eller veg. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørke. b) Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,0 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg. c) Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe til høyre for innkjørselen. d) Adressemyndigheten kan pålegge eiere/festere/bygningseiere om å sette opp felles henvisningsskilt til husnumrene der gårdsveg/stikkveg tar av fra vegen numrene hører til. 8. Skiltenes materiale og utførelse a. Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale. b. Husnummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med svart ramme, teksthøyde minst 105 mm og skilthøyde minst 150 mm. c. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Side 2 av 4

29 Saksnr. 2014/315-2 Vi ber om at nummerskilt blir anskaffet og oppsatt så snart som mulig i henhold til overnevnte forskrifter. Nummerskilt kan bl.a. bestilles hos følgende bedrifter: COOP Tydal Stugudal Landhandel eller på en rekke nettsteder. Eksempler på skilt med 1-4 siffer. Eventuelle spørsmål kan rettes til Egil Steinar Slind, tlf Med hilsen Knut Selboe teknisk sjef Egil Steinar Slind avdelingsingeniør Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Vedlegg: Eierliste for tildelt vegadresse - Sylsjøvegen Kart Sylsjøvegen Side 3 av 4

30 Saksnr. 2014/315-2 Side 4 av 4

31

32 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Adresseliste Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Egil Steinar Slind Dato Tlf Stugguvollmovegen - Tildeling av offisiell vegadresse Saken er behandlet med vedtaksnr. 120/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i lov av 17.juni 2005 nr.101 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) 21, med tilhørende forskrift av 26.juni 2009 nr.864, kap.12 og lov av 18.mai 1990 nr.11, Stadnamnlova med tilhørende forskrifter, er deres eiendom, «Eksist_adresse» tildelt den offisielle adressen: «Ny_adresse» Nummertildeling skjer etter det såkalte avstandsprinsippet, det vil si at det tildeles nytt nummer for hver 10 meter. Det kan derfor bli store sprang i nummereringen. Dette er for å sette av ledige nummer til eventuell fremtidig bebyggelse og at man på lange veger kan følge med på avstanden for å finne frem til rett nummer. Dersom det ikke er klaget på adressetildelingen innen 3 uker vil denne adressen bli registrert i matrikkelen. Klageadgangen er begrenset til hvilken veg eller område en bygning eller eiendom skal ha adresse til, samt feil/ulogisk tildelte adressenummer. Bygninger skal ha adresse til den vegen hvor de har godkjent adkomst. Det kan ikke klages på veg- eller områdenavn. Eventuell klage på tildelt adresse fremsettes skriftlig for Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal. Fylkesmannen er klageinstans. (Jfr. Matrikkellovens 46 f. og forskrift til Matrikkelloven 22 og 51.) Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

33 Saksnr. 2014/389-1 Gjelder den tildelte vegadressen fast bopel, blir vegadressen også postadresse dersom du ikke har postboks eller annet er avtalt med Posten Norge. Posten ønsker at alle postkasser blir merket med postmottakernes navn og den nye vegadressen. Noen kan oppleve at de får post til annen adresse enn der de bor. Det kan skyldes at de er feil registrert i folkeregisteret(for eksempel ikke har meldt flytting innen kommunen). Kommunen tildeler adresser til bygningen og ikke til personene som bor der. Det er folkeregisteret som skal ha oversikt over hvem som bor i den enkelte bygning. Det kan derfor være nødvendig å kontakte folkeregisteret for oppretting av feil. Skilt for merking av postkasse kan bestilles flere steder, for eksempel på internett på følgende adresse: posten.no/skiltbutikken Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ingen egen melding, men vi ber om at alle dine øvrige forbindelser blir informert om den nye adressen. Har du spørsmål til Posten Norge, kontakt Posten kundeservice på telefon , eller internett Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegnavnskilt. Alle grunneiere, festere eller tiltakshavere som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom som del av en vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt (husnummerskilt) i henhold til kommunale vedtekter for adressering i Tydal, pkt.7 a-d og pkt.8 a- c, se utdrag av kommunale forskrifter nedenfor. 7. Skiltenes plassering a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra gate eller veg. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørke. b) Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,0 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg. c) Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe til høyre for innkjørselen. d) Adressemyndigheten kan pålegge eiere/festere/bygningseiere om å sette opp felles henvisningsskilt til husnumrene der gårdsveg/stikkveg tar av fra vegen numrene hører til. 8. Skiltenes materiale og utførelse a. Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale. b. Husnummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med svart ramme, teksthøyde minst 105 mm og skilthøyde minst 150 mm. c. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Side 2 av 4

34 Saksnr. 2014/389-1 Vi ber om at nummerskilt blir anskaffet og oppsatt så snart som mulig i henhold til overnevnte forskrifter. Nummerskilt kan bl.a. bestilles hos følgende bedrifter: COOP Tydal Stugudal Landhandel eller på en rekke nettsteder. Eksempler på skilt med 1-4 siffer. Eventuelle spørsmål kan rettes til Egil Steinar Slind, tlf Med hilsen Knut Selboe teknisk sjef Egil Steinar Slind avdelingsingeniør Vedlegg: Eierliste for tildelte vegadresser - Stugguvollmovegen Kart Stugguvollmovegen Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 3 av 4

35 Saksnr. 2014/389-1 Side 4 av 4

36

37 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Adresseliste Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Egil Steinar Slind Dato Tlf Øvre Handtjønnvegen - Tildeling av offisiell vegadresse Saken er behandlet med vedtaksnr. 121/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i lov av 17.juni 2005 nr.101 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) 21, med tilhørende forskrift av 26.juni 2009 nr.864, kap.12 og lov av 18.mai 1990 nr.11, Stadnamnlova med tilhørende forskrifter, er deres eiendom, «Eksist_adresse» tildelt den offisielle adressen: «Ny_adresse» Nummertildeling skjer etter det såkalte avstandsprinsippet, det vil si at det tildeles nytt nummer for hver 10 meter. Det kan derfor bli store sprang i nummereringen. Dette er for å sette av ledige nummer til eventuell fremtidig bebyggelse og at man på lange veger kan følge med på avstanden for å finne frem til rett nummer. Dersom det ikke er klaget på adressetildelingen innen 3 uker vil denne adressen bli registrert i matrikkelen. Klageadgangen er begrenset til hvilken veg eller område en bygning eller eiendom skal ha adresse til, samt feil/ulogisk tildelte adressenummer. Bygninger skal ha adresse til den vegen hvor de har godkjent adkomst. Det kan ikke klages på veg- eller områdenavn. Eventuell klage på tildelt adresse fremsettes skriftlig for Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal. Fylkesmannen er klageinstans. (Jfr. Matrikkellovens 46 f. og forskrift til Matrikkelloven 22 og 51.) Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

38 Saksnr. 2014/387-1 Gjelder den tildelte vegadressen fast bopel, blir vegadressen også postadresse dersom du ikke har postboks eller annet er avtalt med Posten Norge. Posten ønsker at alle postkasser blir merket med postmottakernes navn og den nye vegadressen. Noen kan oppleve at de får post til annen adresse enn der de bor. Det kan skyldes at de er feil registrert i folkeregisteret(for eksempel ikke har meldt flytting innen kommunen). Kommunen tildeler adresser til bygningen og ikke til personene som bor der. Det er folkeregisteret som skal ha oversikt over hvem som bor i den enkelte bygning. Det kan derfor være nødvendig å kontakte folkeregisteret for oppretting av feil. Skilt for merking av postkasse kan bestilles flere steder, for eksempel på internett på følgende adresse: posten.no/skiltbutikken Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ingen egen melding, men vi ber om at alle dine øvrige forbindelser blir informert om den nye adressen. Har du spørsmål til Posten Norge, kontakt Posten kundeservice på telefon , eller internett Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegnavnskilt. Alle grunneiere, festere eller tiltakshavere som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom som del av en vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt (husnummerskilt) i henhold til kommunale vedtekter for adressering i Tydal, pkt.7 a-d og pkt.8 a- c, se utdrag av kommunale forskrifter nedenfor. 7. Skiltenes plassering a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra gate eller veg. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørke. b) Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,0 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg. c) Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe til høyre for innkjørselen. d) Adressemyndigheten kan pålegge eiere/festere/bygningseiere om å sette opp felles henvisningsskilt til husnumrene der gårdsveg/stikkveg tar av fra vegen numrene hører til. 8. Skiltenes materiale og utførelse a. Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale. b. Husnummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med svart ramme, teksthøyde minst 105 mm og skilthøyde minst 150 mm. c. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Side 2 av 4

39 Saksnr. 2014/387-1 Vi ber om at nummerskilt blir anskaffet og oppsatt så snart som mulig i henhold til overnevnte forskrifter. Nummerskilt kan bl.a. bestilles hos følgende bedrifter: COOP Tydal Stugudal Landhandel eller på en rekke nettsteder. Eksempler på skilt med 1-4 siffer. Eventuelle spørsmål kan rettes til Egil Steinar Slind, tlf Med hilsen Knut Selboe teknisk sjef Egil Steinar Slind avdelingsingeniør Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Vedlegg: Eierliste for tildelte vegadresser - Øvre Handtjønnvegen Kart Øvre Handtjønnvegen Side 3 av 4

40 Saksnr. 2014/387-1 Side 4 av 4

41

42 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Adresseliste Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Egil Steinar Slind Dato Tlf Nedre Handtjønnvegen - Tildeling av offisiell vegadresse Saken er behandlet med vedtaksnr. 122/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i lov av 17.juni 2005 nr.101 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) 21, med tilhørende forskrift av 26.juni 2009 nr.864, kap.12 og lov av 18.mai 1990 nr.11, Stadnamnlova med tilhørende forskrifter, er deres eiendom, «Eksist_adresse» tildelt den offisielle adressen: «Ny_adresse» Nummertildeling skjer etter det såkalte avstandsprinsippet, det vil si at det tildeles nytt nummer for hver 10 meter. Det kan derfor bli store sprang i nummereringen. Dette er for å sette av ledige nummer til eventuell fremtidig bebyggelse og at man på lange veger kan følge med på avstanden for å finne frem til rett nummer. Dersom det ikke er klaget på adressetildelingen innen 3 uker vil denne adressen bli registrert i matrikkelen. Klageadgangen er begrenset til hvilken veg eller område en bygning eller eiendom skal ha adresse til, samt feil/ulogisk tildelte adressenummer. Bygninger skal ha adresse til den vegen hvor de har godkjent adkomst. Det kan ikke klages på veg- eller områdenavn. Eventuell klage på tildelt adresse fremsettes skriftlig for Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal. Fylkesmannen er klageinstans. (Jfr. Matrikkellovens 46 f. og forskrift til Matrikkelloven 22 og 51.) Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

43 Saksnr. 2014/388-1 Gjelder den tildelte vegadressen fast bopel, blir vegadressen også postadresse dersom du ikke har postboks eller annet er avtalt med Posten Norge. Posten ønsker at alle postkasser blir merket med postmottakernes navn og den nye vegadressen. Noen kan oppleve at de får post til annen adresse enn der de bor. Det kan skyldes at de er feil registrert i folkeregisteret(for eksempel ikke har meldt flytting innen kommunen). Kommunen tildeler adresser til bygningen og ikke til personene som bor der. Det er folkeregisteret som skal ha oversikt over hvem som bor i den enkelte bygning. Det kan derfor være nødvendig å kontakte folkeregisteret for oppretting av feil. Skilt for merking av postkasse kan bestilles flere steder, for eksempel på internett på følgende adresse: posten.no/skiltbutikken Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ingen egen melding, men vi ber om at alle dine øvrige forbindelser blir informert om den nye adressen. Har du spørsmål til Posten Norge, kontakt Posten kundeservice på telefon , eller internett Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegnavnskilt. Alle grunneiere, festere eller tiltakshavere som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom som del av en vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt (husnummerskilt) i henhold til kommunale vedtekter for adressering i Tydal, pkt.7 a-d og pkt.8 a- c, se utdrag av kommunale forskrifter nedenfor. 7. Skiltenes plassering a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra gate eller veg. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørke. b) Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,0 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg. c) Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe til høyre for innkjørselen. d) Adressemyndigheten kan pålegge eiere/festere/bygningseiere om å sette opp felles henvisningsskilt til husnumrene der gårdsveg/stikkveg tar av fra vegen numrene hører til. 8. Skiltenes materiale og utførelse a. Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale. b. Husnummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med svart ramme, teksthøyde minst 105 mm og skilthøyde minst 150 mm. c. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Side 2 av 4

44 Saksnr. 2014/388-1 Vi ber om at nummerskilt blir anskaffet og oppsatt så snart som mulig i henhold til overnevnte forskrifter. Nummerskilt kan bl.a. bestilles hos følgende bedrifter: COOP Tydal Stugudal Landhandel eller på en rekke nettsteder. Eksempler på skilt med 1-4 siffer. Eventuelle spørsmål kan rettes til Egil Steinar Slind, tlf Med hilsen Knut Selboe teknisk sjef Egil Steinar Slind avdelingsingeniør Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Vedlegg: Eierliste for tildelte vegadresser - Nedre Handtjønnvegen Kart Nedre Handtjønnvegen Side 3 av 4

45 Saksnr. 2014/388-1 Side 4 av 4

46

47 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Adresseliste Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2014/ /2014 Saksbehandler Egil Steinar Slind Dato Tlf Stugudalsvegen Tildeling av offisiell vegadresse Saken er behandlet med vedtaksnr. 107/14 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i lov av 17.juni 2005 nr.101 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) 21, med tilhørende forskrift av 26.juni 2009 nr.864, kap.12 og lov av 18.mai 1990 nr.11, Stadnamnlova med tilhørende forskrifter, er deres eiendom, «Eksist_adresse» tildelt den offisielle adressen: «Ny_adresse» Nummertildeling skjer etter det såkalte avstandsprinsippet, det vil si at det tildeles nytt nummer for hver 10 meter. Det kan derfor bli store sprang i nummereringen. Dette er for å sette av ledige nummer til eventuell fremtidig bebyggelse og at man på lange veger kan følge med på avstanden for å finne frem til rett nummer. Dersom det ikke er klaget på adressetildelingen innen 3 uker vil denne adressen bli registrert i matrikkelen. Klageadgangen er begrenset til hvilken veg eller område en bygning eller eiendom skal ha adresse til, samt feil/ulogisk tildelte adressenummer. Bygninger skal ha adresse til den vegen hvor de har godkjent adkomst. Det kan ikke klages på veg- eller områdenavn. Eventuell klage på tildelt adresse fremsettes skriftlig for Tydal kommune, 7590 Tydal. Fylkesmannen er klageinstans. (Jfr. Matrikkellovens 46 f. og forskrift til Matrikkelloven 22 og 51.) Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

48 Saksnr. 2014/236-7 Gjelder den tildelte vegadressen fast bopel, blir vegadressen også postadresse dersom du ikke har postboks eller annet er avtalt med Posten Norge. Posten ønsker at alle postkasser blir merket med postmottakernes navn og den nye vegadressen. Noen kan oppleve at de får post til annen adresse enn der de bor. Det kan skyldes at de er feil registrert i folkeregisteret(for eksempel ikke har meldt flytting innen kommunen). Kommunen tildeler adresser til bygningen og ikke til personene som bor der. Det er folkeregisteret som skal ha oversikt over hvem som bor i den enkelte bygning. Det kan derfor være nødvendig å kontakte folkeregisteret for oppretting av feil. Skilt for merking av postkasse kan bestilles flere steder, for eksempel på internett på følgende adresse: posten.no/skiltbutikken Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ingen egen melding, men vi ber om at alle dine øvrige forbindelser blir informert om den nye adressen. Har du spørsmål til Posten Norge, kontakt Posten kundeservice på telefon , eller internett Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegnavnskilt. Alle grunneiere, festere eller tiltakshavere som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom som del av en vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt (husnummerskilt) i henhold til kommunale vedtekter for adressering i Tydal, pkt.7 a-d og pkt.8 a- c, se utdrag av kommunale forskrifter nedenfor. 7. Skiltenes plassering a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra gate eller veg. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørke. b) Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,0 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg. c) Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe til høyre for innkjørselen. d) Adressemyndigheten kan pålegge eiere/festere/bygningseiere om å sette opp felles henvisningsskilt til husnumrene der gårdsveg/stikkveg tar av fra vegen numrene hører til. 8. Skiltenes materiale og utførelse a. Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale. b. Husnummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med svart ramme, teksthøyde minst 105 mm og skilthøyde minst 150 mm. c. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Side 2 av 4

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 02.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 02.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 02.05.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.05.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3.

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Hjemmel: Fastsatt av Hadsel kommunestyre 06.02.2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Jon Bakken Tanja Fuglem Inga Johanne Balstad Per

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: Forslag til Forskrift om adresser

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL LUNNER KOMMUNE Hans-Eriks Bygg AS Rækstadguta 17 2760 Brandbu Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Finnmarkssykehuset Hf Sykehusveien 35 9600 Hammerfest Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/670 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 09.03.2016 Omadressering

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen Nestleder

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2012 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:00-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY LUNNER KOMMUNE IEC-HU Norges A tokkeveien 55 3160 tokke Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen John Georg Dikkanen 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/673 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 07.03.2016 Gándaoaivi - Omadressering

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2011/2184 Klassering: L32/&13 Saksbehandler: Bjørn Erik Haug NYE VEGNAVN OG ADRESSER I STEINKJER Trykte vedlegg:

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Informasjon om offisiell vegadresse

Informasjon om offisiell vegadresse Informasjon om offisiell vegadresse Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for areal, miljø og teknikk Væktarstua, Stugudal Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 17:00-22:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.09.2013 Fra kl: 0900 Til kl: 1000 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Tildeling av nye vegadresser i Vardø kommune Vardø kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser for hele kommunen. Det er et nasjonalt mål at alle kommuner

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.02.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.02.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.02.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2015

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1.

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV NYE VEINAVN OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende

Detaljer

9/7 GAMLE DRAMMENSVEI 330 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING HJEMMELSHAVER: KJELL EUGEN KRISTENSEN DELEGERT SAKSNR.: 812/08.

9/7 GAMLE DRAMMENSVEI 330 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING HJEMMELSHAVER: KJELL EUGEN KRISTENSEN DELEGERT SAKSNR.: 812/08. Kjell Eugen Kristensen Gamle Drammensvei 330 1383 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR9/7 22.09.2008 S08/2912 L27160/08 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/2912. 9/7 GAMLE

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Bremanger kommunestyre 12.03.15, KST-sak 007/15, med heimel i lov 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: 08.09.2015 Tid: kl. Kl. 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Med heimel i lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15 Wiggo Knudsen Siggerudveien 759 1400 SKI Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 95/106 - L40 Dato: 02.11.2015 Jnr.: 14/1233-12 30956/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

Offi si el le adresser. Anita Høie

Offi si el le adresser. Anita Høie Offi si el le adresser Anita Høie Foto: Inger M. Kristiansen Hva er offisielle adresser? Hjemmelsgrunnlag matrikkellova, matrikkelforskriften Lokale forskrifter Stadnamnlova ( side 57 i adresseveilederen)

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Jan Helge Jacobsen Postboks 55 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: TSI 2012/7495 Dato: 24.06.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 267/14/6/0

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 09.12.2015 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2.

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar.

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar. VINDAI JORD KOMMUNI HANSEN RUNE LEANDER 5568 VIKEBYGD Areal og forvaltning Saksh: Berit Hetland Tlf: 53 65 65 63 Dato : 31.03.2014 Vår ref: 14/4612 Dykkar ref: Arkiv: K1- Ikkje offentleg 13-Opplysningar

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Medlem

Detaljer

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 4049/11 Sivilarkitekt Håvard Eide AS Nedre Kristianstens gate 14 RAMMETILLATELSE N-7014 TRONDHEIM Vår saksbehandler Roar Lindstad Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 12.06.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder Henrik Østbye

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 09.10.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder Henrik Østbye

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunnvor Synnøve Green, Johannes Michielsen

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunnvor Synnøve Green, Johannes Michielsen SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 28.01.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 14.05.2013 Tidspunkt: 17.00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 14.05.2013 Tidspunkt: 17.00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 14.05.2013 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Medlem

Detaljer

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Vegadresser reduserer responstida Det går raskt å rykke ut, men problemene oppstår når vi skal ta oss fram de

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Bergersen Arkitekter AS Nordre gate 2 7011 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/3983 Dato: 04.12.2015 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer