Handicamp Norway Et skippertak for Rotary Norges Flaggskipsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handicamp Norway 2012. Et skippertak for Rotary Norges Flaggskipsprosjekt"

Transkript

1 DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV NOVEMBER 2012 Handicamp Norway 2012 Et skippertak for Rotary Norges Flaggskipsprosjekt Når krøniken for Drammen Syd-Vest RK i sin tid skal skrives, vil uten tvil Handicamp prosjektet på Haraldvangen i Hurdal kommune sommeren 2012 fremstå som et særdeles betydningsfullt og vellykket arrangement. Resurskrevende for klubben både når det gjaldt dugnadsinnsats og økonomi, men i sannhet også givende ved å få betalt mangfoldig tilbake gjennom begeistringen og entusiasmen fra de nærmere 100 deltakere fra 12 europeiske land. Klubbens medlemmer har siden planleggingen av leiren 2012 startet våren 2011, blitt jevnlig orientert om fremdriften av arrangementet. Styret for HC 12 har også utarbeidet en fyldig rapport om leirens planlegging og gjennomføring. Rapporten er tilgjengelig for Rotary medlemmer over hele landet. Rotaryklubbene i Drammen støttet helhjertet opp om Handicamp 2012, bl.a. gjennom utlån av Hanne Nordgård (Drammen St. Hallvard RK) som sekretær og Per Nessjøen (Drammen RK) som sponsorsjef til arbeidsutvalget for prosjektet. I tillegg til en omfattende dugnadsinnsats har dessuten Drammensklubbene til sammen bidratt med ca. kr ,- i rene pengebeløp til leirens forskjellige aktiviteter og utflukter. Prosjektet Handicamp Norway har som målsetting å aktivisere de funksjonshemmede deltakere i fysiske aktiviteter tøye grenser for hva som er mulig å forsøke seg på. Her har Handicamp prosjektet gjennom flere år sikret seg en base av ca. 50 frivillige medhjelpere fra rundt om i verden, med kompetanse på de fysiske aktiviteter som leiren tilbyr. Til leiren i 2012 ble det plukket ut 25 aktivitetsledere fra 8 nasjoner. Handicamp har også en målsetting om å lære deltakerne om Norge og norske forhold ikke minst om demokrati og kultur. Som et viktig ledd i en slik målsetting ble det til leiren i 2012 for første gang sendt invitasjon til ambassadene i Oslo for de land som hadde deltakere på leiren, til å overvære åpningsseremonien. I seremonien var det lagt opp til en times avslutningssekvens med kaker og kaffe og hvor ambassadørene/ambassaderepresentantene fikk anledning til å prate med sine lands leirdeltakere.

2 Den nasjonale Rotary interesse for flaggskipet Handicamp Norway handler mye om intern markedsføring. Styret i HC 12 intensiverte henvendelsene til Rotaryklubber, Rotaract klubber og Inner Wheel klubber. Belønningen var et gjesteoppbud på den såkalte Åpen Dag lørdag 28. juli på bortimot 80 gjester, nærmere det dobbelte av det som hadde vært vanlig ved tidligere Handicamp arrangementer. Handicamp 2012 inneholdt en rekke kulturelle innslag av fremragende norske artister som ga til beste et mangfold av det norske sang- og musikkliv. Tilbakemeldingene fra disse var samstemmige. Sjelden hadde de fått slike entusiastiske, glade og begeistrede mottakelser fra sitt publikum. Det sier også litt om velvilligheten fra flere eksterne bidragsytere og foredragsholdere at deres forholdsvis beskjedne honorarer ble donert til samfunnsnyttige aktiviteter. Som for eksempel Turistforeningens foredragsholder som videreførte sitt honorar til Drammen og Omland Turistforening til bruk for foreningens prosjekt Klart det går turløyper for fysisk funksjonshemmede. Eller Drammens Ballklubbs honorar for flere dagers planlegging og gjennomføring av fotballturneringen fredag 27. juli, som i sin helhet ble donert til klubbens ungdomsfritidsordning (UFO). Samarbeidet mellom Rotary, Inner Wheel og Rotaract har vist seg som en særdeles vellykket allianse med kompetente, erfarne og entusiastiske personer. Berømmes må også ledelse og betjening ved Haraldvangen leirsted. Vi fra HC 12 styret opplevde personlig velvilligheten fra Haraldvangen personale dette hadde mange av de ansatte på Haraldvangen vært med på under tidligere års Handicamper. En annen positivt innstilt partner var Kulturskolen i Hurdal kommune, som bl.a. skaffet de to unge damer (13 og 14 år) som trollbandt sitt publikum med vakker sang under åpningen av leiren mandag 23. juli. Handicamp prosjektet ble lansert av Peter Wessel, den idealistiske Rotarianer fra Drammen. President i Drammen Syd RK i , distriktsguvernør (distrikt129) i og Director of RI i Handicamp Norway ble først gang avviklet i 1976 og ble senere annektert som Rotary Norges Flaggskipsprosjekt. På mange måter ble da ringen sluttet ved at Handicamp 2012 atter ble gitt som oppdrag til en Drammensklubb, denne gang Drammen Syd-Vest RK. Sammen med sine partnere kan Rotary nok en gang være godt fornøyd med avviklingen av en vellykket leir. Det er blitt bekreftet av de mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne på leiren i Flere av medlemmene i klubben, med sine ektefeller/ledsagere, ytet en uvurderlig og høyst nødvendig bistand på de mest resurskrevende dager, ikke minst under tilriggingsdagen 21. juli og ankomstdagen 22. juli. Fint levert midt i ferietiden. Et budskap til NORFO til slutt. Både styret for HC 10 og styret for HC 12 har skriftlig og muntlig gitt uttrykk overfor NORFO at prosjektet Handicamp Norway nå bør gjennomgå en evaluering av flere opplistede og konkrete sider av prosjektet. Dette gjelder spesielt det økonomiske ved at medlemskontingenten nå bare dekker 2/3 av kostnadene med leiren. Dessuten etterlyser HC styrene en kontinuerlig NORFO kompetanse om Handicamp, som kan videreføres til nye arrangørklubber og fremtidige HC styrer. Arne Fuglum Administrator Handicamp Norway 2012

3 Referater Rotarymøte, 6. november 2012 Kveldens 3-minutt ble holdt av Tor Erik Gudmundsen. Han tok for seg dagens mangfold innen alternativ medisin. Han var, ikke uventet, sterkt skeptisk til utviklingen innen bruken av ulike typer av alternativ medisin. Kveldens foredragsholder, Arnfinn Johnsen, satt værfast på Haltenbanken. Klubbens medlem, Knut Knutsen, stilte sporty opp som vikar. Han fortalte levende fra sin tur med «Christian Radick» for en tid tilbake. KGO Tor Erik Gudmundsen Knut Knutsen og presidenten Rotarmøte, 13. November 2012 Revisjonsrapporten ble lest opp. Alt i orden! Sverre Slevolden. 3 min. En situasjonsbeskrivelse fra en tur til Spania i regi av Drammen pensjonistuniversitet med en god analyse av de økonomiske forhold. Dagens hovedforedrag: Offshore wind -Europas nye energikilde? v/torgeir Ramstad(bilde), Fred Olsen som er et gammelt familiedrevet rederi. Redervirksomheten er nå avviklet og er nå en av de største i Nordsjøen. For 20 år siden startet utvikling av landbasert vindkraft. I de aller siste årene er satsningen på vindmøller til havs begynt. Europa trenger energi. Ikke minst pga nedstengningen av atomkraftverkene. Havmøller er framtida ikke minst pga mangel på arealer på land samt at det er mer vind til havs. Danmark, Sverige og

4 Tyskland er store i dette markedet. Vi er ennå bare i begynnerfasen. Storbritannia er det største markedet og det ventes en 10 dobling. Noe som forutsetter store bevilgninger i et 20 års perspektiv. GB har forpliktet seg til å ha 15% fornybar energi, noe som ikke er så veldig sannsynlig, men vindkraft kan bidra. Tyskland har bestemt å erstatte atomkraften med andre kilder og vindkraft til havs har en stor framtid siden Tyskland ikke vil ha møllene på land. Japan skal også fase ned atomkraften og har store egnede arealer til havs som egner seg til vindkraft. Vindkraft må subsidieres, men subsidieringen av oljeproduksjonen er 6 ganger så høy! Per i dag er investeringskostnaden for høye. Må ned med 30%. CO2 regnskapet viser at selv når utbygningen tas med kommer vindparker svært gunstig ut. Bedre enn atomkraft og solceller. Statskraft har sammen med Statoil invester tungt i havbaserte vindmølleparker. Ref: Dag Arne Roum Bedriftsbesøk, 20. november 2012 Et tjuetalls medlemmer samlet seg ved porten til ABB (National Industrier) på Brakerøya til vanlig rotarymøtetid. Der ble vi tatt imot av Erik Aronsen og vist inn i hyggelige møtelokaler til en kopp kaffe og wienerbrød. Vi fikk så et informativt foredrag om bedriftens historie og nåværende status. Forsamlingen hadde mange spørsmål. Disse ble besvart på en måte som var forståelig også for de av oss som ikke er ingeniører. Deretter tok foredragsholderen oss med på en drøy halvtimes ekskursjon gjennom verksteder og produksjonslokaler. For mange av oss var dette en ny verden. Vi lot oss imponere over størrelse på transformatorer, håndarbeidet som utførtes i reparasjoner og produksjoner av disse og ikke minst den erfaring og kunnskap som lå bak. Her var mye å lære. Presidenten takket for oss og overrakte en liten gave. Ref.: KGO

5 Erik Aronsen (ABB) Rotarymøte, 27. november 2012 Dagens 3-min. var ved Thor Lund- Kristensen. Han hadde noen tanker å dele med oss vdr den nye japanske haven på Drammen Museum. Han stilte også noen spørsmål om klubbsaker rettet til styret. Kveldens foredragsholder var vårt eget medlem Giuseppe Tamburro. GT presenterte sitt eget prosjekt, «The Tamburro Modell» - et nærfilosofisk byggverk hvor kjernen er «A new approach to long term sustainable business From idea to value». En modell han har presentert i internationale fora. Kjernen i hans arbeid er at man må revurdere og fullstendig omarbeide våre nåværende måter å drive «business» på. En skriftlig utgave av modellen tilrettelagt for barn er under utarbeidelse under tittelen «The Lemon King». Ref.: Johan Ek Giuseppe Tamburro Fødselsdager Dag Arne Roum - 1.november 66 år Robert Bjørka 9.november 92 år Sverre Slevolden 23.november 80 år

6

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV MAI 2012 3. brev fra Incoming president Svein Stubberud Jeg ble bedt om å skrive et innlegg til Månedsbrevet vårt for mai 2012 av leder for Kommunikasjonskomiteen

Detaljer

Månedsbrev mars 2015. Drammen Syd-Vest Rotary. Kronikk Av Arild Endresplass

Månedsbrev mars 2015. Drammen Syd-Vest Rotary. Kronikk Av Arild Endresplass Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev mars 2015 Kronikk Av Arild Endresplass Vi er kommet til perioden der vinter sakte går over i vår. Det er en herlig tid med stadig lengre dager der solen og lyset spiller

Detaljer

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle!

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle! Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2010 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet 2 Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania Les mer s. 3 Skole for alle i

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012

DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012 DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012 Dharma-venner Godt nytt år 1. januar 2012 Søster Anjun ringer inn det nye året Nye sittematter til templet Søster Anjun, vår syerske Myånin og Såzen brukte noen

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Sotra Rotary Klubb 1985-2015 Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Foto: Willy Haraldsen SOTRA ROTARY KLUBB UTGIVER: SOTRA ROTARY KLUBB Tobrotet 2 D, 5355 Knarrevik Tlf. 93250916 http://sotra.rotary.no

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Guvernørens kvartalsbrev

Guvernørens kvartalsbrev Guvernørens kvartalsbrev DG Svein Aanestad Distrikt 2290 19. juni 2007 Sommeren har bredt sin varme utover landet, og som faste programinnslag blir det i disse dager arrangert sommeravslutninger i distriktets

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer