VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl Drammens Børs, Bragernes torg

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR / MØTELOKALER MØTESTEDET TEKNA BARNEHAGENE DRAMMEN YNGRES FORUM SKOLEKONTAKT OG REKRUTTERING MNT- FORUM FESTKOMITÉ ÅRSHJULET / AKTIVITETER VEDLEGG 1 ORIENTERING FRA STIFTELSEN TEKNA- BARNEHAGEN VEDLEGG 2 INNKOMNE FORSLAG FORSLAG 1 - ENDRING AV PUNKT 4 I VEDTEKTENE VEDLEGG 3 REGNSKAP 2013 VEDLEGG 4 BUDSJETT 2014 VEDLEGG 5 VALG VEDLEGG 6 PRIORITERTE OPPGAVER TEKNAS VISJON & VERDIGRUNNLAG MÅLSETNINGER FOR TEKNA DRAMMEN AVDELING AVDELINGENS GRUNNPRINSIPPER ORGANISASJON LEDER NESTLEDER KASSERER REFERENT VALGKOMITÉ DISTRIKTSKONTAKT (DK BUSKERUD) RETNING OG AKTIVITETSNIVÅ 2014 INTERNASJONALT ARBEIDSLIV KOMPETANSEUTVIKLING, NETTVERK OG KARRIERE ANDRE PRIORITERTE OPPGAVER VEDLEGG 7 VEDTEKTER TEKNA DRAMMEN Side 2 av 19

3 Styrets årsberetning for 2013 Medlemsmassen i Tekna Drammen avdeling har hatt en positiv utvikling også i Pr var 1819 medlemmer tilknyttet avdelingen, og pr var antallet økt til 1907, dvs. en medlemsvekst på ca 4,8 prosent. Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. Styremøtene er avholdt i lånte lokaler hos Rambøll i Drammen sentrum. Ett styremøte er avholdt sammen med Kongsberg avdeling for å diskutere forhold som er av interesse for begge avdelingene. Videre var avdelingen representert på Representantskapsmøtet i Bergen juni og avdelingsledersamling på Gardermoen 1. november. Våre medlemmene har blitt tilbudt en rekke aktiviteter av sosial og faglig karakter. Dette er arrangementer som vi hvor bl.a. samarbeider med Tekna Kongsberg avdeling og NITO Buskerud. Tekna Drammen har også vært med i samarbeidet om Møtestedet hvor det også i år har vært mange gode tilbud, både på Papirbredden og andre lokaliteter. For detaljer, se aktiviteter Styret har i år deltatt på Hovedstyrets vårrunde i Sandefjord, april med 4 deltagere. I 2013 har Tekna Drammen gjennomført følgende arrangement med midler fra samfunnspotten: Kurs for lærere og andre ang. praktisk matte Fotokurs Besøk på Teknisk Museum Drammen Elvefestival Strandhugg i fjæra Mattekurs Villmarksopplevelser Distriktskontakten Arwe Fotland har fratredd sin stilling fra 1. september Vilde Thorbjørnsen fra Tekna sentralt har vikariert i perioden frem til 1. januar 2014 da ny distriktskontakt har tiltrådt. Ny distriktskontakt er Elisabeth Wennevold og vil som tidligere være delt med Kongsberg avdeling. Distriktskontakten vil ha kontorlokaler i Kongsberg på HiBu. Kontor / møtelokaler Styret i Tekna Drammen har beholdt muligheten til å benytte lånte lokaler hos Rambøll i Drammen sentrum. Møtestedet Møtestedet er et samarbeid mellom Tekna Drammen, Siviløkonomene, Drammen Tekniske Forening og Buskerud Bolig- og Byplanforening. Møtestedet er ment som en arena hvor en levende offentlig debatt kan finne sted og hvor viktige spørsmål som påvirker samfunnet og enkeltmenneskets fremtid settes under debatt. Hver av de fire foreningene står som ansvarlig for minimum ett arrangement pr. år. Side 3 av 19

4 Følgende aktiviteter er avholdt i Møtestedets regi: First Lego League Samarbeidsmøte Hva er god matematikk? Cross-Cultural Understanding: Entering Brazil Tekna Barnehagene Drammen Årsmøte i Tekna Drammen vedtok å gi kr til Tekna Barnehagene i 2013, dette har blitt gjennomført. Det har vært god dialog og godt samarbeid med Tekna Barnehagene og Tekna Drammen avdeling i Dette ønsker vi å videreføre i For detaljert informasjon av Tekna Barnehagenes drift vises det til Årsmelding, vedlegg 1. Yngres Forum Yngres Forum jobber for å inkludere den yngre medlemsmassen bedre i Tekna og for å oppnå sterkere deltagelse. Aktiviteter og arrangementer er hovedsakelig tiltenkt ungdommelige medlemmer. Formålet med forumet er at de yngre medlemmene får muligheten til å opprette nettverk, bekjentskap og å bli bedre inkludert i Teknas aktiviteter. Aktiviteter som er arrangert i 2013 er: Gåtur i Kjøsterudjuvet 2 ganger matkurs Villmarkstur til Høyt og lavt Fotokurs for nybegynnere Tur til teknisk museum Skolekontakt og rekruttering Styret ønsker å bidra til økt rekruttering til ingeniøryrket og har hatt kontakt med skoler og lærere. Også i år har fokus vært på å få til et foredrag, først og fremst for lærere. 8. oktober ble det arrangert en foredragskveld på Papirbredden, i samarbeid med Møtestedet. Foredragsholder var Mona Røsseland, som har skrevet en masteroppgave i undervisningsvitenskap, med vekt på matematikk. Hun har bakgrunn som allmennlærer og har undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen. Røsseland snakket om «Hvordan kan vi sørge for at elevene utvikler en helhetlig kompetanse i matematikk, der elevenes evne til å tenke får større fokus enn elevenes evne til å memorere?» og «Hvordan skal vi klare å få alle elevene til å oppleve mestring og samtidig bli utfordret nok, og få mulighet til å strekke seg lengst mulig?». De 25 som var til stede denne kvelden, var svært fornøyde med foredraget og fikk også benytte anledningen til å stille spørsmål. Vi hadde også i år stand på Elvefestivalen. Her hadde vi en del tekniske "duppedingser", som tiltrakk seg mange yngre besøkende. Dette er en bra måte å komme i kontakt med barn og unge på, og få snakket litt med dem om hva de kan bli når de blir store. Det ble arrangert en tur til Teknisk museum og utstillingen Sultans of Science for Forskerlinja på Drammen videregående skole. Side 4 av 19

5 Vi har gitt økonomisk støtte til Drammens vinnerlag til First Lego League for deltakelse i den nasjonale finalen i Bodø. Lier kommune søkte oss om støtte til matte-tiltak i skolen. De har blitt tildelt to mattesekker, og lærere sendes på kurs i bruk av utstyret i sekkene. MNT-forum MNT-forum er et uformelt møtested mellom lærere og arbeidslivet, etter vanlig arbeidstid og med et sterkt faglig innhold. Arrangementene er gratis for lærere og basert på dugnadsinnsats. Tekna samarbeider med NHO og fylkeskommunene i dette tiltaket. Tekna Drammen avdeling har ikke deltatt på arrangementer i Festkomité Medlemmene i Tekna Drammen avdeling fikk i 2013 en rekke muligheter til å delta på mange ulike aktiviteter og arrangementer. Arrangementskomiteen er godt fornøyd med at så mange har benyttet seg av tilbudene og ikke minst at mange nye ansikter har vært å se. 3. juni tok Haandbryggeriet på Sundland imot 39 ølinteresserte Tekna-medlemmer. Kvelden ble innledet med et faglig foredrag om brygging av skikkelig øl. Deretter ble det smaking på gode lokale produkter som ble servert sammen med tilpassede småretter. Arrangementskomiteen er meget tilfreds med at så mange nye fjes dukket opp på dette opplegget. Tradisjonen tro la den stolte galeasen Christiane ut fra Drammen Havn fredag 14. juni. På dekket var det 23 mennesker som gledet seg til en nydelig rundtur på Drammensfjorden. Serveringen besto av reker og vin og stemningen ble god. Ferden gikk til Holmsbu. Vinaften ble arrangert på Frimurerlogen fredag 27. september. Stein Eskerud holdt et foredrag av meget høy kvalitet om edle og franske dråper for de 60 gjestene. Det ble bedømming, rangering og smaking av viner. Gjestene fikk deretter servert en velsmakende toretters middag i et meget flott lokale. Både maten, servicen og stemningen var upåklagelig og de vininteresserte medlemmene fikk mye igjen for pengene denne kvelden. Fredag 1. november satte 34 medlemmer seg igjen til bords i Frimurerlogens lokaler i anledning årets Torskeaften. Dag Roar Wennberg var kveldens toastmaster og ledet forsamlingen stødig gjennom tradisjoner og ritualer. Mange torskekjennere ga uttrykk for at maten var svært god. Det ble kjempefin stemning, og flere fine historier ble fortalt utover kvelden. Side 5 av 19

6 Årshjulet / aktiviteter Avdelingen har ulike typer arrangementer for medlemmene. En del av arrangementene foregår i samarbeid med NITO og Tekna Kongsberg avdeling, og er følgelig for både Tekna- og NITOmedlemmer. Kurs som er i regi av Tekna sentralt, er bare for Tekna-medlemmer. Det har vært bra fremmøte på arrangementene. Likevel ber styret om innspill fra medlemmene på aktuelle kurs, bedriftsbesøk eller andre ønsker av faglig art. Årshjulet 2013 Dato Aktivitet Deltakere Sted Kommentar Tekna/Nito styremøte 7 Rambølls lokaler Vervekampanje Aker Solutions - Tranby Utgikk Bedriftsbesøk Kongsberggruppen 30/13 Kongsberg Samarbeidsprosjekt T/N «Fra Subsea til Space» Årsmøte og årsfest Børsen 28 medlemmer + 15 følge Vinterferie IT- sikkerhet 30/21 Park hotell, Drammen Samarbeidsprosjekt T/N First Lego League- møte Knut Drammen Møtestedet: First Lego League Drammen Overleveringsmøte 2012/ Jernbanegata Medlemsskolen; Tale i forsamlinger 16 (26) 16 av 26 påmeldte styremøte Rambølls lokaler Fotokurs 60/60 Park hotell, Kapasitet (60/60) Drammen Samarbeidsprosjekt T/N Påskeferie Luksusfellen 40/100 Kongsberg Samarbeidsprosjekt T/N styremøte Rambølls lokaler Møtestedet Knut Drammen Samarbeidsmøte T/Bolig&Byplanforeningen/Ekona Hovedstyrets vårrunde (4) Knut, Daniel, Kamilla, Ljuba Rica Park hotell, Sandefjord Starter kl 16. Ferdig til lunsj dagen etter Matkurs 18 (20) Papirbredden 20 plasser Medlemsskolen; Innføring i Rica Park Hotell, 17 (24) forhandlingsteknikk Drammen MNT- forum; Bedriftsbesøk FMC Samarbeidsmøte T/N Dronning Mauds Jon Robert og Start kl 17. Slutt kl. 16 påfølgende Vårsamling for avdelingene gate 15, Tekna Daniel dag. Oslo Haandbryggeriet; Øl- kultur 39 (50) Sundland styremøte Rambølls lokaler Gåtur i Kjøsterudjuvet Kjøsterudjuvet Planleggings- samarbeidsmøte Tekna/NITO 2/2/4 +2sekr Matkurs 17 (20) Papirbredden styremøte med sommeravslutning Rambølls lokaler Sommertur med Christiane 23 Seilskuta Christiane NITO Buskeruds lokaler, Bragernes Torg 13, Drammen Inngang fra Strandgata, 3. etg Finne egnet bespisningssted Side 6 av 19

7 Dato Aktivitet Deltakere Tekna/Nito Sted (4) Elisabeth, Kamilla, R- møte Daniel, Jon Bergen Robert Matkurs 16 (18) Papirbredden Kick- off- møte: Tekna Drammen og Tekna 4 Kongsberg Kongsberg Skoleslutt Drammen Holmennokken Holmennokken Skolestart Drammen styremøte Rambølls lokaler Drammen Elvefestival 2013 Gamle kirkeplass Villmarkstur «Høyt og lavt» 6 (16) Lågendalen Kommentar 4 delegater. Påmelding 15. april. Tekna har rabatterte billetter til de 100 første påmeldte medlemmene Strandhugg i fjæra 36 Vellykket arrangement Inspirasjonsseminar 30/20 Rica Park Hotell, Drammen styremøte Rambølls lokaler Ingeniørvandring 35 Vandring langs elva til Maritim Storstue, Enkel bespisning Tollbugata Vitensenteret/Hjerneforedr Papirbredden II 38/7 ag Drammen NITO arrangerer Vinaften 60 Frimurerlosjen Kl. 19. Tema Frankrike. Stein Eskerud Høstferie Møtestedet: Matteforedrag 25 lærere Papirbredden Kl. 18. Ikke mat. Ikke påmelding. Holdes av Mona Røssland styremøte Rambølls lokaler Gründerkurs 27/5 Kongsberg Møtestedet: Cross- Cultural Understanding: Entering 16 (40) First Hotell Kurs på engelsk Brazil Nov. Planleggings- samarbeidsmøte Ca. 10 totalt Drammen Tekna/NITO Avdelingsledersamling Leder Gardermoen Kl Torskeaften 34 Frimurerlosjen Kl Teknisk museum Utgått Fra Sceneskrekk til karisma 27 Rica Park, Drammen Starter kl 17. Mat fra Daniel har «velkommenansvar» First Lego League konkurranse 13 lag Fotokurs med Japan Photo: nybegynnerkurs 8 (14) 2- dagers kurs Kulturkurs «Work Abroad» 14/10 Kongsberg På engelsk for utlendinger styremøte Rambølls lokaler Fravær: Knut Skoletur til Teknisk 25 elever, 2 museum lærere kl. forskerlinja på Drammen vgs Des. Julearrangement for familier 2014 Langrennteknikk kurs Kongsberg Utsatt styremøte Rambølls lokaler Spisested: 5. smak Teknisk museum Side 7 av 19

8 Dato Aktivitet Deltakere Tekna/Nito Juleferie 2014 Fotokurs med Japan Photo: viderekommende kurs (20) 2014 Møtestedet: Made in Drammen Sted Årsstyremøte Børsen Kommentar Årsmøte kl. 19. Middag kl. 20. Tekna Drammen avdeling Styret 2013 Styreleder Knut Aune Nestleder Ljuba Walther Kasserer Paal Wollert Johansen Referent Daniel Sosna Styremedlem Elisabeth Fretheim Styremedlem Kamilla Pedersen Styremedlem Jon Robert Dohmen Festkomité Dag Roar Wennberg Side 8 av 19

9 Vedlegg 1 Orientering fra stiftelsen Tekna- Barnehagen Tekna barnehagene har i løpet av 2013 jobbet med de ansatte i forhold til implementering av grunnpilarer, verdier, holdninger, visjon og Teknatanken. Styrerne i hver av barnehagene, begynner å finne sin plass. Som i fjor fortsetter vi å merke konkurransen. Slik utviklingen i samfunnet er, flytter vi oftere enn tidligere og tidsklemma fører til at vi velger nærmiljøet for våre barn i større grad enn tidligere. Dette har vært positivt for vår bhg på Gulskogen. Bydel Gulskogen har blitt bygget ut og tilrettelagt boliger også for småbarnsforeldre. Barnehagene merker en større sirkulering enn tidligere gjennom hele året. Vi tar inn barn gjennom hele året, dersom vi har mulighet. Barnehagen på Gulskogen, vil fra våren 2014 gjennomgå en ansiktsløftning når det gjelder uteplassen. I fjor gledet vi oss til i år når det gjelder den felles potten fra kommunen som skal fordeles. De private barnehagene får fortsatt mindre i kommunale tilskudd enn de kommunale, så nå ser vi videre fremover og håper det blir likestilt. Det ble vedtatt å øke maksprisen fra kr 2330 kr 2405 fra jan 2014, dette er noe vi også gjør. Tekna barnehagene har kommet godt på vei med arbeidet mot den nye virkeligheten som barnehagene i Drammen har fått. Vi har fortsatt med arbeidet med å få på plass endringer og de kvaliteter som kjennetegner oss, men dette er et arbeid som krever tid. Vi kan nå begynne å se hva omgjøringen av Tellus 2012 har gjort for barn og voksne. Vi valgte å bygge temarom, her ser vi barna godt kan få litt stillhet og ro rundt seg, mens de fordyper seg i ulik lek, eller annet samspill. Voksne ser og observerer lettere hva det enkelte barn har behov for av støtte. Den teknologiske utviklingen er kommet for å bli, det er derfor behov for kompetente voksne til å følge opp barna. Vi har gjennom bhg året 2013/2014 valgt å sende fem pedagoger og 6 pedagogiske medarbeidere på skole/samlinger i regi av Norges beste barnehage, et prosjekt fra Drammen kommune sin side. Foreldrene ønsker seg mer informasjon om deres barn i hverdagen, at vi ser akkurat deres barn. Her har vi dokumentasjon i form av bilder på i-pad stående i gangen ento ganger pr.uke. Ny nettside har vi fått, samt at vi nå er på face book. Monitorer vil bli hengt opp i garderobene etter hvert, samtidig at vi har fokus på den gode og nødvendige samtalen. For øvrig ønsker vi å videreføre arbeidet med det miljøpedagogiske arbeidet, og vi ble på nytt miljøfyrtårns godkjent våren Vi vil fortsatt være en del av utdanningsforløpet gjennom å være praksisbarnehage for studenter. Barna ble tatt med på høring av hva tilskuddet fra dere skulle gå til, og begge kjønn ønsket seg mer lego slik at de kunne konstruere flere ulike bygg, dette syntes vi var positivt så noe av tilskuddet gikk til dette, samt trebygge klosser med innebygd magnet. Her blir det mye god tankevirksomhet. Tilskuddet har også gått til nettbrett. Side 9 av 19

10 Er du medlem av Tekna har du fortrinnsrett i Tekna-Barnehagene Rådyrtråkket på Konnerud og Tellus på Gulskogen. Ta en titt på vår nye hjemmeside: Frist for opptak er 28. februar, søknadskjema vil dere finne på Drammen kommune sin hjemmeside. Med vennlig hilsen Jørn Anders Svendsen Leder for Stiftelsen Tekna Barnehagene Drammen Vibeke Majormoen Daglig leder Drammen, Side 10 av 19

11 Vedlegg 2 Innkomne forslag Det er kommet inn ett forslag til endring. Forslag 1 - Endring av punkt 4 i vedtektene Det er kommet forslag fra styret om å endre tekst i punkt 4 i vedtektene som i dag lyder slik: Et årsmøte skal tillyses med minst 14 dagers varsel. Samtidig meddeles møtets dagsorden. Sakenes dokumenter skal være tilgjengelige for medlemmene fra samme tid. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 1% av medlemmene møter, dog ikke færre enn ti. Dette endres til: Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden og saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Det er tilstrekkelig med elektronisk kunngjøring. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 1% av medlemmene møter, dog ikke færre enn ti. Begrunnelse: Endringen er en tilnærming til Tekna hovedstyres mønstervedtekter. Side 11 av 19

12 Vedlegg 3 Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Faglige arrangement 50, ,284 Sosiale arrangement 160, ,834 Medlemskontingent 375, ,299 0 Renter & gebyr Diverse 10,000 3,953 Styret 40,000 37,056 Tekna barnehagene 20,000 20,000 Yngres Forum 20,000 29,528 Resultat 75,250 91,888 Sum 375, , , ,870 Status 31-Dec Dec-12 Bank 605, ,369 Gjeld Tekna 0 Gjeld 0 Under/overskudd 91, ,629 Sum 697, ,998 Side 12 av 19

13 Vedlegg 4 Budsjett Budsjett Inntekter Utgifter Faglige arrangement 100,000 Sosiale arrangement 170,000 Medlemskontingent 450,000 Renter & gebyr Diverse 10,000 Styret 40,000 Tekna barnehagene 20,000 Tekna Ung 30,000 Overskudd 80,250 Sum 450, ,600 Side 13 av 19

14 Vedlegg 5 Valg Verv 2013 Til valg 2014 Styret: Leder Knut Aune? Nestleder Ljuba Walther? Kasserer Paal Wollert Johansen? Styremedlem Elisabeth Fretheim? Styremedlem Kamilla Pedersen? Styremedlem Jon Robert Dohmen? Styremedlem Daniel Sosna? Revisorer: Unni Horne? Anita Tveiten Anita Tveiten Festkomité: Dag Roar Wennberg Dag Roar Wennberg Trond Clausen? Valgkomité: Unni Horne Knut Aune Vegard Sjøvik Jon Robert Dohmen Side 14 av 19

15 Vedlegg 6 Prioriterte oppgaver Teknas visjon & verdigrunnlag Tekna Drammen avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan , Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. Tekna Drammen avdeling legger til grunn Teknas visjon og verdigrunnlag som lyder: Tekna skaper fremtiden Tekna skal være: Troverdig Nyskapende Modig Målsetninger for Tekna Drammen avdeling Tekna Drammen avdeling skal være den samlende forening for dem med høyere teknisknaturvitenskapelig utdanning i lokalmiljøet og regionen. Vi opptrer troverdig og søker å være nyskapende og modige. Vi gir inspirasjon, skaper motivasjon og arrangerer populære kurs til glede for våre medlemmer og andre. Avdelingens grunnprinsipper Opptre samlende og gi medlemsnærhet. Avholde faglige og sosiale arrangementer. Delaktighet både lokalt og regionalt. Aktivt engasjere og rekruttere. Innby til etikk, tillit og trygghet. Fremme litt lek, mye moro og livslang læring. Organisasjon Avdelingen skal ha en organisasjon som gjør at dens arbeid sikres effektivitet. Arbeidsfordelingen i styret er som følger: Leder Nestleder Kasserer Referent Koordinator mot Tekna sentralt. Koordinator for avdelingens aktiviteter. Mottar post til avdelingen. Innkaller til styremøter i samarbeid med distriktskontakten. Støtter opp om lederen og lederens aktiviter. Mediakontakt. Økonomiansvarlig for avdelingen. Undersøker mulighetene for økonomisk støtte fra Tekna sentralt. Lager årsregnskap og budsjettforslag. Gir en halvårlig presentasjon av økonomistatus, samt rapporterer til styret ved drastiske og/eller uforutsette endringer i forhold til budsjettet. Skriver møtereferat fra styremøtene. Side 15 av 19

16 I tillegg fordeles andre oppgaver knyttet til Teknas arbeid mellom samtlige styremedlemmer på det konstituerende styremøtet. Valgkomité Det er valgkomiteen som er ansvarlig for innstilling til alle verv, unntatt valg av ny valgkomite, som styret er ansvarlig for. Distriktskontakt (DK Buskerud) DK-leder er ansatt fra sentralt hold og jobber tett med de enkelte distriktskontorene. DK-lederens oppgaver i forhold til avdelingene er å være: Rådgiver for avdelingenes tillitsvalgte. Administrativ støtte (ikke sekretær) for avdelingenes tillitsvalgte og avdelingens lokale fagråd / grupper (som for eksempel Yngres Forum, SEG og lignende). Arrangementsbistand ved kulturelle og sosiale møter i regi av avdelingene. Arrangementsansvarlig for Hovedstyrets møterunder. Holde à jour de lokale hjemmesider. Vedlikeholde medlemsregisteret mht. lokale avdelingsverv. Samtidig har DK-ledere, med unntak av Trondheim og Oslo, i tillegg ansvar for støtte til studenter og studentrekruttering. DK-lederne skal også i noen grad bidra til arbeidet på lønns- og interessesiden. Retning og aktivitetsnivå 2014 Styret i Tekna Drammen avdeling gjennomførte en enkel, men effektiv evaluering av alle aktiviteter for året Styret så på type og antall gjennomførte aktiviteter, antall deltagere som indikerer popularitet, og hvem som var målgruppen. Målet var å finne ut hvilke aktiviteter vi bør prioritere, og hvilke målgrupper og arrangement vi bør fokusere videre på. Vi ønsket ikke å vedta en absolutt retning, men heller gi føringer på en smart og hensiktsmessig vei videre. Generelt er styrets konklusjoner at Tekna Drammen arrangerer aktiviteter som er populære, men at vi kan bli flinkere til å målrette de faglige aktivitetene. De mest populære arrangement er de sosiale, enten de er tilrettelagt for hele familien, eller om de er av sosial karakter kun for medlemmer. De faglige arrangement for medlemmene er helt klart nest mest populære. Arrangementer som er rettet mot rekruttering er det få av (omtrent fire spesifikke arrangement). Angående betegnelsen populær er det relativt begrep sett i forhold til de omlag 1900 medlemmene. Et mål og ønske er å aktivisere og engasjere flere av hjemmesitterne, sågar innlemme nye medlemmer på en inkluderende måte. Årshjulet for 2013 er et internt dokument som styret benytter i sin planlegging av aktiviteter. Årshjulet viser både planlagte og gjennomførte aktiviteter, og styret vil videreføre denne praksisen for Dette gir god forutsigbarhet og mulighet til å planlegge enhetlig og koordinert internt i Tekna, men også mot andre partnere og arrangementer. Internasjonalt arbeidsliv Tekna Drammen avdeling vil fortsette å jobbe for en sterkere forståelse av det internasjonale arbeidsmarkedet og utvikle flere kurs som tar for seg norsk arbeidskraft i utlandet og utenlandsk arbeidskraft i Norge. Temaet om internasjonalt arbeidsliv ble ivrig debattert og understreket på R- Side 16 av 19

17 møtet i juni Tekna Drammen avdeling har ligget i forkant, og hadde allerede planlagt kurs / foredrag i cross-cultural competence med Brasil som tema. I oktober gjennomførte vi del nr 1 i Cross-Cultural Understanding: Entering Brazil på engelsk. Vi ser for oss å arrangere en serie tilsvarende kurs. Neste runde kan for eksempel ta for seg Kina, men gjerne også videregående kurs om Brasil for å skape dybdeforståelse. Kompetanseutvikling, nettverk og karriere Tekna Drammen avdeling vil fortsette med relevante faglige møter og bedriftsbesøk på lokale bedrifter. Det er tids- og ressurskrevende å gjennomføre slike faglige møter og bedriftsbesøk, så derfor ønsker vi å samarbeide tettere med våre søsterorganisasjoner som NITO. Den formelle og uformelle nettverksbyggingen som oppstår ved å gjennomføre slike arrangement ser ut til å være populære blant medlemmer. Ved å delta på disse arrangementene blir medlemmene bedre kjent med potensielle nye karrieremuligheter. Tekna Drammen legger opp til flere slike aktiviteter, se årshjulet for 2013 som gir en indikasjon på aktivitetsnivået. Andre prioriterte oppgaver Faglig og sosial utvikling: Avdelingen vil arbeide for å utvikle faglige og sosiale fellesskap og nettverk for medlemmene. Lønns- og interessearbeid: Avdelingen søker å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkårene som skal sikre rekruttering av arbeidskraft med høyteknologisk kompetanse. Bedriftsgruppene ivaretar arbeidet med å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Avdelingen skal ha en aktiv familiepolitikk som gir bedre mulighet for å kombinere familierollen med rollen som yrkesaktiv på et høyt faglig nivå. Samfunn: Avdelingen vil søke å påvirke samfunnet slik at allmennheten forstår betydningen av teknisk-naturvitenskapelig kompetanse som grunnlag for å fremme bærekraftig utvikling Rekruttering: Avdelingen vil rekruttere til realfag, synliggjøre betydningen av realfag og teknologi, verve medlemmer, samarbeide med studentgrupper, faglige grupperinger, bedriftsgrupper etc. og bidra til Tekna som forening gjennom blant annet å streame arrangementer, delta på sentrale og regionale møter etc. Side 17 av 19

18 Vedlegg 7 Vedtekter Tekna Drammen VEDTEKTER for Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Tekna Drammen Vedtekter (tidligere Lover ) for Tekna, Drammen avdeling. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte , revidert på årsmøte , , , , , , og I Foreningen er en avdeling av Tekna, og bundet av dennes lover og vedtekter. Foreningens spesielle formål er: II a. å samle alle sivilingeniører og andre som fyller Teknas krav til medlemsskap i distriktet til felles arbeide for stands- og faginteresser. b. å samarbeide med andre organisasjoner for å fremme felles interesser. III Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer: Leder, nestleder, kasserer og fire styremedlemmer. Leder, nestleder og kasserer velges direkte for ett år av gangen. I tillegg velges fire styremedlemmer, også for ett år av gangen. Styret bestemmer selv hvilket av dets medlemmer som skal være sekretær. Såfremt flere enn ett medlem bringes i forslag til det enkelte verv i styret foretas det skriftlig valg. Styrets vedtak er gyldig når fire medlemmer er enige. IV Vanlig årsmøte holdes hvert år innen medio februar måned. Særlig årsmøte kan når som helst sammenkalles av styret eller når ti medlemmer krever det. Et årsmøte skal tillyses med minst 14 dagers varsel. Samtidig meddeles møtets dagsorden. Sakenes dokumenter skal være tilgjengelige for medlemmene fra samme tid. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 1% av medlemmene møter, dog ikke færre enn ti. Det vanlige årsmøte skal: V a. Gjennomgå styrets årsberetning med revidert regnskap og forslag til budsjett. b. Behandle eventuelle vedtektsforslag. c. Behandle eventuelle vedtektsforslag som angår avtalemessig sammarbeide med andre organisasjoner etter den i paragraf II b angitte retningslinje. d. Behandle saker eller forslag for øvrig som fremlegges av styret, eller av foreningens medlemmer. e. Foreta valg på: Side 18 av 19

19 1. Styre, (valg av leder, nestleder, kasserer og fire styremedlemmer) 2. To revisorer 3. Medlemmer med varamenn til Teknas representantskap. 4. Medlemmer av foreningens forskjellige komitéer. Forslag under punkt b. og c. må være brakt inn skriftlig for styret senest en måned før et årsmøte for å kunne bli behandlet på dette. De krever 2/3 flertall for å være gyldig vedtatt. Alle saker for øvrig avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. VI Avdelingskontingenten fastlegges av årsmøtet. Forslag til forandring av kontingenten må behandles og vedtas på liknende måte som vedtektsforslag etter de regler som er fastlagt i vedtekt paragraf V. Side 19 av 19

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer