VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl Drammens Børs, Bragernes torg

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR / MØTELOKALER MØTESTEDET TEKNA BARNEHAGENE DRAMMEN YNGRES FORUM SKOLEKONTAKT OG REKRUTTERING MNT- FORUM FESTKOMITÉ ÅRSHJULET / AKTIVITETER VEDLEGG 1 ORIENTERING FRA STIFTELSEN TEKNA- BARNEHAGEN VEDLEGG 2 INNKOMNE FORSLAG FORSLAG 1 - ENDRING AV PUNKT 4 I VEDTEKTENE VEDLEGG 3 REGNSKAP 2013 VEDLEGG 4 BUDSJETT 2014 VEDLEGG 5 VALG VEDLEGG 6 PRIORITERTE OPPGAVER TEKNAS VISJON & VERDIGRUNNLAG MÅLSETNINGER FOR TEKNA DRAMMEN AVDELING AVDELINGENS GRUNNPRINSIPPER ORGANISASJON LEDER NESTLEDER KASSERER REFERENT VALGKOMITÉ DISTRIKTSKONTAKT (DK BUSKERUD) RETNING OG AKTIVITETSNIVÅ 2014 INTERNASJONALT ARBEIDSLIV KOMPETANSEUTVIKLING, NETTVERK OG KARRIERE ANDRE PRIORITERTE OPPGAVER VEDLEGG 7 VEDTEKTER TEKNA DRAMMEN Side 2 av 19

3 Styrets årsberetning for 2013 Medlemsmassen i Tekna Drammen avdeling har hatt en positiv utvikling også i Pr var 1819 medlemmer tilknyttet avdelingen, og pr var antallet økt til 1907, dvs. en medlemsvekst på ca 4,8 prosent. Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. Styremøtene er avholdt i lånte lokaler hos Rambøll i Drammen sentrum. Ett styremøte er avholdt sammen med Kongsberg avdeling for å diskutere forhold som er av interesse for begge avdelingene. Videre var avdelingen representert på Representantskapsmøtet i Bergen juni og avdelingsledersamling på Gardermoen 1. november. Våre medlemmene har blitt tilbudt en rekke aktiviteter av sosial og faglig karakter. Dette er arrangementer som vi hvor bl.a. samarbeider med Tekna Kongsberg avdeling og NITO Buskerud. Tekna Drammen har også vært med i samarbeidet om Møtestedet hvor det også i år har vært mange gode tilbud, både på Papirbredden og andre lokaliteter. For detaljer, se aktiviteter Styret har i år deltatt på Hovedstyrets vårrunde i Sandefjord, april med 4 deltagere. I 2013 har Tekna Drammen gjennomført følgende arrangement med midler fra samfunnspotten: Kurs for lærere og andre ang. praktisk matte Fotokurs Besøk på Teknisk Museum Drammen Elvefestival Strandhugg i fjæra Mattekurs Villmarksopplevelser Distriktskontakten Arwe Fotland har fratredd sin stilling fra 1. september Vilde Thorbjørnsen fra Tekna sentralt har vikariert i perioden frem til 1. januar 2014 da ny distriktskontakt har tiltrådt. Ny distriktskontakt er Elisabeth Wennevold og vil som tidligere være delt med Kongsberg avdeling. Distriktskontakten vil ha kontorlokaler i Kongsberg på HiBu. Kontor / møtelokaler Styret i Tekna Drammen har beholdt muligheten til å benytte lånte lokaler hos Rambøll i Drammen sentrum. Møtestedet Møtestedet er et samarbeid mellom Tekna Drammen, Siviløkonomene, Drammen Tekniske Forening og Buskerud Bolig- og Byplanforening. Møtestedet er ment som en arena hvor en levende offentlig debatt kan finne sted og hvor viktige spørsmål som påvirker samfunnet og enkeltmenneskets fremtid settes under debatt. Hver av de fire foreningene står som ansvarlig for minimum ett arrangement pr. år. Side 3 av 19

4 Følgende aktiviteter er avholdt i Møtestedets regi: First Lego League Samarbeidsmøte Hva er god matematikk? Cross-Cultural Understanding: Entering Brazil Tekna Barnehagene Drammen Årsmøte i Tekna Drammen vedtok å gi kr til Tekna Barnehagene i 2013, dette har blitt gjennomført. Det har vært god dialog og godt samarbeid med Tekna Barnehagene og Tekna Drammen avdeling i Dette ønsker vi å videreføre i For detaljert informasjon av Tekna Barnehagenes drift vises det til Årsmelding, vedlegg 1. Yngres Forum Yngres Forum jobber for å inkludere den yngre medlemsmassen bedre i Tekna og for å oppnå sterkere deltagelse. Aktiviteter og arrangementer er hovedsakelig tiltenkt ungdommelige medlemmer. Formålet med forumet er at de yngre medlemmene får muligheten til å opprette nettverk, bekjentskap og å bli bedre inkludert i Teknas aktiviteter. Aktiviteter som er arrangert i 2013 er: Gåtur i Kjøsterudjuvet 2 ganger matkurs Villmarkstur til Høyt og lavt Fotokurs for nybegynnere Tur til teknisk museum Skolekontakt og rekruttering Styret ønsker å bidra til økt rekruttering til ingeniøryrket og har hatt kontakt med skoler og lærere. Også i år har fokus vært på å få til et foredrag, først og fremst for lærere. 8. oktober ble det arrangert en foredragskveld på Papirbredden, i samarbeid med Møtestedet. Foredragsholder var Mona Røsseland, som har skrevet en masteroppgave i undervisningsvitenskap, med vekt på matematikk. Hun har bakgrunn som allmennlærer og har undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen. Røsseland snakket om «Hvordan kan vi sørge for at elevene utvikler en helhetlig kompetanse i matematikk, der elevenes evne til å tenke får større fokus enn elevenes evne til å memorere?» og «Hvordan skal vi klare å få alle elevene til å oppleve mestring og samtidig bli utfordret nok, og få mulighet til å strekke seg lengst mulig?». De 25 som var til stede denne kvelden, var svært fornøyde med foredraget og fikk også benytte anledningen til å stille spørsmål. Vi hadde også i år stand på Elvefestivalen. Her hadde vi en del tekniske "duppedingser", som tiltrakk seg mange yngre besøkende. Dette er en bra måte å komme i kontakt med barn og unge på, og få snakket litt med dem om hva de kan bli når de blir store. Det ble arrangert en tur til Teknisk museum og utstillingen Sultans of Science for Forskerlinja på Drammen videregående skole. Side 4 av 19

5 Vi har gitt økonomisk støtte til Drammens vinnerlag til First Lego League for deltakelse i den nasjonale finalen i Bodø. Lier kommune søkte oss om støtte til matte-tiltak i skolen. De har blitt tildelt to mattesekker, og lærere sendes på kurs i bruk av utstyret i sekkene. MNT-forum MNT-forum er et uformelt møtested mellom lærere og arbeidslivet, etter vanlig arbeidstid og med et sterkt faglig innhold. Arrangementene er gratis for lærere og basert på dugnadsinnsats. Tekna samarbeider med NHO og fylkeskommunene i dette tiltaket. Tekna Drammen avdeling har ikke deltatt på arrangementer i Festkomité Medlemmene i Tekna Drammen avdeling fikk i 2013 en rekke muligheter til å delta på mange ulike aktiviteter og arrangementer. Arrangementskomiteen er godt fornøyd med at så mange har benyttet seg av tilbudene og ikke minst at mange nye ansikter har vært å se. 3. juni tok Haandbryggeriet på Sundland imot 39 ølinteresserte Tekna-medlemmer. Kvelden ble innledet med et faglig foredrag om brygging av skikkelig øl. Deretter ble det smaking på gode lokale produkter som ble servert sammen med tilpassede småretter. Arrangementskomiteen er meget tilfreds med at så mange nye fjes dukket opp på dette opplegget. Tradisjonen tro la den stolte galeasen Christiane ut fra Drammen Havn fredag 14. juni. På dekket var det 23 mennesker som gledet seg til en nydelig rundtur på Drammensfjorden. Serveringen besto av reker og vin og stemningen ble god. Ferden gikk til Holmsbu. Vinaften ble arrangert på Frimurerlogen fredag 27. september. Stein Eskerud holdt et foredrag av meget høy kvalitet om edle og franske dråper for de 60 gjestene. Det ble bedømming, rangering og smaking av viner. Gjestene fikk deretter servert en velsmakende toretters middag i et meget flott lokale. Både maten, servicen og stemningen var upåklagelig og de vininteresserte medlemmene fikk mye igjen for pengene denne kvelden. Fredag 1. november satte 34 medlemmer seg igjen til bords i Frimurerlogens lokaler i anledning årets Torskeaften. Dag Roar Wennberg var kveldens toastmaster og ledet forsamlingen stødig gjennom tradisjoner og ritualer. Mange torskekjennere ga uttrykk for at maten var svært god. Det ble kjempefin stemning, og flere fine historier ble fortalt utover kvelden. Side 5 av 19

6 Årshjulet / aktiviteter Avdelingen har ulike typer arrangementer for medlemmene. En del av arrangementene foregår i samarbeid med NITO og Tekna Kongsberg avdeling, og er følgelig for både Tekna- og NITOmedlemmer. Kurs som er i regi av Tekna sentralt, er bare for Tekna-medlemmer. Det har vært bra fremmøte på arrangementene. Likevel ber styret om innspill fra medlemmene på aktuelle kurs, bedriftsbesøk eller andre ønsker av faglig art. Årshjulet 2013 Dato Aktivitet Deltakere Sted Kommentar Tekna/Nito styremøte 7 Rambølls lokaler Vervekampanje Aker Solutions - Tranby Utgikk Bedriftsbesøk Kongsberggruppen 30/13 Kongsberg Samarbeidsprosjekt T/N «Fra Subsea til Space» Årsmøte og årsfest Børsen 28 medlemmer + 15 følge Vinterferie IT- sikkerhet 30/21 Park hotell, Drammen Samarbeidsprosjekt T/N First Lego League- møte Knut Drammen Møtestedet: First Lego League Drammen Overleveringsmøte 2012/ Jernbanegata Medlemsskolen; Tale i forsamlinger 16 (26) 16 av 26 påmeldte styremøte Rambølls lokaler Fotokurs 60/60 Park hotell, Kapasitet (60/60) Drammen Samarbeidsprosjekt T/N Påskeferie Luksusfellen 40/100 Kongsberg Samarbeidsprosjekt T/N styremøte Rambølls lokaler Møtestedet Knut Drammen Samarbeidsmøte T/Bolig&Byplanforeningen/Ekona Hovedstyrets vårrunde (4) Knut, Daniel, Kamilla, Ljuba Rica Park hotell, Sandefjord Starter kl 16. Ferdig til lunsj dagen etter Matkurs 18 (20) Papirbredden 20 plasser Medlemsskolen; Innføring i Rica Park Hotell, 17 (24) forhandlingsteknikk Drammen MNT- forum; Bedriftsbesøk FMC Samarbeidsmøte T/N Dronning Mauds Jon Robert og Start kl 17. Slutt kl. 16 påfølgende Vårsamling for avdelingene gate 15, Tekna Daniel dag. Oslo Haandbryggeriet; Øl- kultur 39 (50) Sundland styremøte Rambølls lokaler Gåtur i Kjøsterudjuvet Kjøsterudjuvet Planleggings- samarbeidsmøte Tekna/NITO 2/2/4 +2sekr Matkurs 17 (20) Papirbredden styremøte med sommeravslutning Rambølls lokaler Sommertur med Christiane 23 Seilskuta Christiane NITO Buskeruds lokaler, Bragernes Torg 13, Drammen Inngang fra Strandgata, 3. etg Finne egnet bespisningssted Side 6 av 19

7 Dato Aktivitet Deltakere Tekna/Nito Sted (4) Elisabeth, Kamilla, R- møte Daniel, Jon Bergen Robert Matkurs 16 (18) Papirbredden Kick- off- møte: Tekna Drammen og Tekna 4 Kongsberg Kongsberg Skoleslutt Drammen Holmennokken Holmennokken Skolestart Drammen styremøte Rambølls lokaler Drammen Elvefestival 2013 Gamle kirkeplass Villmarkstur «Høyt og lavt» 6 (16) Lågendalen Kommentar 4 delegater. Påmelding 15. april. Tekna har rabatterte billetter til de 100 første påmeldte medlemmene Strandhugg i fjæra 36 Vellykket arrangement Inspirasjonsseminar 30/20 Rica Park Hotell, Drammen styremøte Rambølls lokaler Ingeniørvandring 35 Vandring langs elva til Maritim Storstue, Enkel bespisning Tollbugata Vitensenteret/Hjerneforedr Papirbredden II 38/7 ag Drammen NITO arrangerer Vinaften 60 Frimurerlosjen Kl. 19. Tema Frankrike. Stein Eskerud Høstferie Møtestedet: Matteforedrag 25 lærere Papirbredden Kl. 18. Ikke mat. Ikke påmelding. Holdes av Mona Røssland styremøte Rambølls lokaler Gründerkurs 27/5 Kongsberg Møtestedet: Cross- Cultural Understanding: Entering 16 (40) First Hotell Kurs på engelsk Brazil Nov. Planleggings- samarbeidsmøte Ca. 10 totalt Drammen Tekna/NITO Avdelingsledersamling Leder Gardermoen Kl Torskeaften 34 Frimurerlosjen Kl Teknisk museum Utgått Fra Sceneskrekk til karisma 27 Rica Park, Drammen Starter kl 17. Mat fra Daniel har «velkommenansvar» First Lego League konkurranse 13 lag Fotokurs med Japan Photo: nybegynnerkurs 8 (14) 2- dagers kurs Kulturkurs «Work Abroad» 14/10 Kongsberg På engelsk for utlendinger styremøte Rambølls lokaler Fravær: Knut Skoletur til Teknisk 25 elever, 2 museum lærere kl. forskerlinja på Drammen vgs Des. Julearrangement for familier 2014 Langrennteknikk kurs Kongsberg Utsatt styremøte Rambølls lokaler Spisested: 5. smak Teknisk museum Side 7 av 19

8 Dato Aktivitet Deltakere Tekna/Nito Juleferie 2014 Fotokurs med Japan Photo: viderekommende kurs (20) 2014 Møtestedet: Made in Drammen Sted Årsstyremøte Børsen Kommentar Årsmøte kl. 19. Middag kl. 20. Tekna Drammen avdeling Styret 2013 Styreleder Knut Aune Nestleder Ljuba Walther Kasserer Paal Wollert Johansen Referent Daniel Sosna Styremedlem Elisabeth Fretheim Styremedlem Kamilla Pedersen Styremedlem Jon Robert Dohmen Festkomité Dag Roar Wennberg Side 8 av 19

9 Vedlegg 1 Orientering fra stiftelsen Tekna- Barnehagen Tekna barnehagene har i løpet av 2013 jobbet med de ansatte i forhold til implementering av grunnpilarer, verdier, holdninger, visjon og Teknatanken. Styrerne i hver av barnehagene, begynner å finne sin plass. Som i fjor fortsetter vi å merke konkurransen. Slik utviklingen i samfunnet er, flytter vi oftere enn tidligere og tidsklemma fører til at vi velger nærmiljøet for våre barn i større grad enn tidligere. Dette har vært positivt for vår bhg på Gulskogen. Bydel Gulskogen har blitt bygget ut og tilrettelagt boliger også for småbarnsforeldre. Barnehagene merker en større sirkulering enn tidligere gjennom hele året. Vi tar inn barn gjennom hele året, dersom vi har mulighet. Barnehagen på Gulskogen, vil fra våren 2014 gjennomgå en ansiktsløftning når det gjelder uteplassen. I fjor gledet vi oss til i år når det gjelder den felles potten fra kommunen som skal fordeles. De private barnehagene får fortsatt mindre i kommunale tilskudd enn de kommunale, så nå ser vi videre fremover og håper det blir likestilt. Det ble vedtatt å øke maksprisen fra kr 2330 kr 2405 fra jan 2014, dette er noe vi også gjør. Tekna barnehagene har kommet godt på vei med arbeidet mot den nye virkeligheten som barnehagene i Drammen har fått. Vi har fortsatt med arbeidet med å få på plass endringer og de kvaliteter som kjennetegner oss, men dette er et arbeid som krever tid. Vi kan nå begynne å se hva omgjøringen av Tellus 2012 har gjort for barn og voksne. Vi valgte å bygge temarom, her ser vi barna godt kan få litt stillhet og ro rundt seg, mens de fordyper seg i ulik lek, eller annet samspill. Voksne ser og observerer lettere hva det enkelte barn har behov for av støtte. Den teknologiske utviklingen er kommet for å bli, det er derfor behov for kompetente voksne til å følge opp barna. Vi har gjennom bhg året 2013/2014 valgt å sende fem pedagoger og 6 pedagogiske medarbeidere på skole/samlinger i regi av Norges beste barnehage, et prosjekt fra Drammen kommune sin side. Foreldrene ønsker seg mer informasjon om deres barn i hverdagen, at vi ser akkurat deres barn. Her har vi dokumentasjon i form av bilder på i-pad stående i gangen ento ganger pr.uke. Ny nettside har vi fått, samt at vi nå er på face book. Monitorer vil bli hengt opp i garderobene etter hvert, samtidig at vi har fokus på den gode og nødvendige samtalen. For øvrig ønsker vi å videreføre arbeidet med det miljøpedagogiske arbeidet, og vi ble på nytt miljøfyrtårns godkjent våren Vi vil fortsatt være en del av utdanningsforløpet gjennom å være praksisbarnehage for studenter. Barna ble tatt med på høring av hva tilskuddet fra dere skulle gå til, og begge kjønn ønsket seg mer lego slik at de kunne konstruere flere ulike bygg, dette syntes vi var positivt så noe av tilskuddet gikk til dette, samt trebygge klosser med innebygd magnet. Her blir det mye god tankevirksomhet. Tilskuddet har også gått til nettbrett. Side 9 av 19

10 Er du medlem av Tekna har du fortrinnsrett i Tekna-Barnehagene Rådyrtråkket på Konnerud og Tellus på Gulskogen. Ta en titt på vår nye hjemmeside: Frist for opptak er 28. februar, søknadskjema vil dere finne på Drammen kommune sin hjemmeside. Med vennlig hilsen Jørn Anders Svendsen Leder for Stiftelsen Tekna Barnehagene Drammen Vibeke Majormoen Daglig leder Drammen, Side 10 av 19

11 Vedlegg 2 Innkomne forslag Det er kommet inn ett forslag til endring. Forslag 1 - Endring av punkt 4 i vedtektene Det er kommet forslag fra styret om å endre tekst i punkt 4 i vedtektene som i dag lyder slik: Et årsmøte skal tillyses med minst 14 dagers varsel. Samtidig meddeles møtets dagsorden. Sakenes dokumenter skal være tilgjengelige for medlemmene fra samme tid. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 1% av medlemmene møter, dog ikke færre enn ti. Dette endres til: Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden og saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Det er tilstrekkelig med elektronisk kunngjøring. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 1% av medlemmene møter, dog ikke færre enn ti. Begrunnelse: Endringen er en tilnærming til Tekna hovedstyres mønstervedtekter. Side 11 av 19

12 Vedlegg 3 Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Faglige arrangement 50, ,284 Sosiale arrangement 160, ,834 Medlemskontingent 375, ,299 0 Renter & gebyr Diverse 10,000 3,953 Styret 40,000 37,056 Tekna barnehagene 20,000 20,000 Yngres Forum 20,000 29,528 Resultat 75,250 91,888 Sum 375, , , ,870 Status 31-Dec Dec-12 Bank 605, ,369 Gjeld Tekna 0 Gjeld 0 Under/overskudd 91, ,629 Sum 697, ,998 Side 12 av 19

13 Vedlegg 4 Budsjett Budsjett Inntekter Utgifter Faglige arrangement 100,000 Sosiale arrangement 170,000 Medlemskontingent 450,000 Renter & gebyr Diverse 10,000 Styret 40,000 Tekna barnehagene 20,000 Tekna Ung 30,000 Overskudd 80,250 Sum 450, ,600 Side 13 av 19

14 Vedlegg 5 Valg Verv 2013 Til valg 2014 Styret: Leder Knut Aune? Nestleder Ljuba Walther? Kasserer Paal Wollert Johansen? Styremedlem Elisabeth Fretheim? Styremedlem Kamilla Pedersen? Styremedlem Jon Robert Dohmen? Styremedlem Daniel Sosna? Revisorer: Unni Horne? Anita Tveiten Anita Tveiten Festkomité: Dag Roar Wennberg Dag Roar Wennberg Trond Clausen? Valgkomité: Unni Horne Knut Aune Vegard Sjøvik Jon Robert Dohmen Side 14 av 19

15 Vedlegg 6 Prioriterte oppgaver Teknas visjon & verdigrunnlag Tekna Drammen avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan , Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. Tekna Drammen avdeling legger til grunn Teknas visjon og verdigrunnlag som lyder: Tekna skaper fremtiden Tekna skal være: Troverdig Nyskapende Modig Målsetninger for Tekna Drammen avdeling Tekna Drammen avdeling skal være den samlende forening for dem med høyere teknisknaturvitenskapelig utdanning i lokalmiljøet og regionen. Vi opptrer troverdig og søker å være nyskapende og modige. Vi gir inspirasjon, skaper motivasjon og arrangerer populære kurs til glede for våre medlemmer og andre. Avdelingens grunnprinsipper Opptre samlende og gi medlemsnærhet. Avholde faglige og sosiale arrangementer. Delaktighet både lokalt og regionalt. Aktivt engasjere og rekruttere. Innby til etikk, tillit og trygghet. Fremme litt lek, mye moro og livslang læring. Organisasjon Avdelingen skal ha en organisasjon som gjør at dens arbeid sikres effektivitet. Arbeidsfordelingen i styret er som følger: Leder Nestleder Kasserer Referent Koordinator mot Tekna sentralt. Koordinator for avdelingens aktiviteter. Mottar post til avdelingen. Innkaller til styremøter i samarbeid med distriktskontakten. Støtter opp om lederen og lederens aktiviter. Mediakontakt. Økonomiansvarlig for avdelingen. Undersøker mulighetene for økonomisk støtte fra Tekna sentralt. Lager årsregnskap og budsjettforslag. Gir en halvårlig presentasjon av økonomistatus, samt rapporterer til styret ved drastiske og/eller uforutsette endringer i forhold til budsjettet. Skriver møtereferat fra styremøtene. Side 15 av 19

16 I tillegg fordeles andre oppgaver knyttet til Teknas arbeid mellom samtlige styremedlemmer på det konstituerende styremøtet. Valgkomité Det er valgkomiteen som er ansvarlig for innstilling til alle verv, unntatt valg av ny valgkomite, som styret er ansvarlig for. Distriktskontakt (DK Buskerud) DK-leder er ansatt fra sentralt hold og jobber tett med de enkelte distriktskontorene. DK-lederens oppgaver i forhold til avdelingene er å være: Rådgiver for avdelingenes tillitsvalgte. Administrativ støtte (ikke sekretær) for avdelingenes tillitsvalgte og avdelingens lokale fagråd / grupper (som for eksempel Yngres Forum, SEG og lignende). Arrangementsbistand ved kulturelle og sosiale møter i regi av avdelingene. Arrangementsansvarlig for Hovedstyrets møterunder. Holde à jour de lokale hjemmesider. Vedlikeholde medlemsregisteret mht. lokale avdelingsverv. Samtidig har DK-ledere, med unntak av Trondheim og Oslo, i tillegg ansvar for støtte til studenter og studentrekruttering. DK-lederne skal også i noen grad bidra til arbeidet på lønns- og interessesiden. Retning og aktivitetsnivå 2014 Styret i Tekna Drammen avdeling gjennomførte en enkel, men effektiv evaluering av alle aktiviteter for året Styret så på type og antall gjennomførte aktiviteter, antall deltagere som indikerer popularitet, og hvem som var målgruppen. Målet var å finne ut hvilke aktiviteter vi bør prioritere, og hvilke målgrupper og arrangement vi bør fokusere videre på. Vi ønsket ikke å vedta en absolutt retning, men heller gi føringer på en smart og hensiktsmessig vei videre. Generelt er styrets konklusjoner at Tekna Drammen arrangerer aktiviteter som er populære, men at vi kan bli flinkere til å målrette de faglige aktivitetene. De mest populære arrangement er de sosiale, enten de er tilrettelagt for hele familien, eller om de er av sosial karakter kun for medlemmer. De faglige arrangement for medlemmene er helt klart nest mest populære. Arrangementer som er rettet mot rekruttering er det få av (omtrent fire spesifikke arrangement). Angående betegnelsen populær er det relativt begrep sett i forhold til de omlag 1900 medlemmene. Et mål og ønske er å aktivisere og engasjere flere av hjemmesitterne, sågar innlemme nye medlemmer på en inkluderende måte. Årshjulet for 2013 er et internt dokument som styret benytter i sin planlegging av aktiviteter. Årshjulet viser både planlagte og gjennomførte aktiviteter, og styret vil videreføre denne praksisen for Dette gir god forutsigbarhet og mulighet til å planlegge enhetlig og koordinert internt i Tekna, men også mot andre partnere og arrangementer. Internasjonalt arbeidsliv Tekna Drammen avdeling vil fortsette å jobbe for en sterkere forståelse av det internasjonale arbeidsmarkedet og utvikle flere kurs som tar for seg norsk arbeidskraft i utlandet og utenlandsk arbeidskraft i Norge. Temaet om internasjonalt arbeidsliv ble ivrig debattert og understreket på R- Side 16 av 19

17 møtet i juni Tekna Drammen avdeling har ligget i forkant, og hadde allerede planlagt kurs / foredrag i cross-cultural competence med Brasil som tema. I oktober gjennomførte vi del nr 1 i Cross-Cultural Understanding: Entering Brazil på engelsk. Vi ser for oss å arrangere en serie tilsvarende kurs. Neste runde kan for eksempel ta for seg Kina, men gjerne også videregående kurs om Brasil for å skape dybdeforståelse. Kompetanseutvikling, nettverk og karriere Tekna Drammen avdeling vil fortsette med relevante faglige møter og bedriftsbesøk på lokale bedrifter. Det er tids- og ressurskrevende å gjennomføre slike faglige møter og bedriftsbesøk, så derfor ønsker vi å samarbeide tettere med våre søsterorganisasjoner som NITO. Den formelle og uformelle nettverksbyggingen som oppstår ved å gjennomføre slike arrangement ser ut til å være populære blant medlemmer. Ved å delta på disse arrangementene blir medlemmene bedre kjent med potensielle nye karrieremuligheter. Tekna Drammen legger opp til flere slike aktiviteter, se årshjulet for 2013 som gir en indikasjon på aktivitetsnivået. Andre prioriterte oppgaver Faglig og sosial utvikling: Avdelingen vil arbeide for å utvikle faglige og sosiale fellesskap og nettverk for medlemmene. Lønns- og interessearbeid: Avdelingen søker å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkårene som skal sikre rekruttering av arbeidskraft med høyteknologisk kompetanse. Bedriftsgruppene ivaretar arbeidet med å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Avdelingen skal ha en aktiv familiepolitikk som gir bedre mulighet for å kombinere familierollen med rollen som yrkesaktiv på et høyt faglig nivå. Samfunn: Avdelingen vil søke å påvirke samfunnet slik at allmennheten forstår betydningen av teknisk-naturvitenskapelig kompetanse som grunnlag for å fremme bærekraftig utvikling Rekruttering: Avdelingen vil rekruttere til realfag, synliggjøre betydningen av realfag og teknologi, verve medlemmer, samarbeide med studentgrupper, faglige grupperinger, bedriftsgrupper etc. og bidra til Tekna som forening gjennom blant annet å streame arrangementer, delta på sentrale og regionale møter etc. Side 17 av 19

18 Vedlegg 7 Vedtekter Tekna Drammen VEDTEKTER for Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Tekna Drammen Vedtekter (tidligere Lover ) for Tekna, Drammen avdeling. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte , revidert på årsmøte , , , , , , og I Foreningen er en avdeling av Tekna, og bundet av dennes lover og vedtekter. Foreningens spesielle formål er: II a. å samle alle sivilingeniører og andre som fyller Teknas krav til medlemsskap i distriktet til felles arbeide for stands- og faginteresser. b. å samarbeide med andre organisasjoner for å fremme felles interesser. III Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer: Leder, nestleder, kasserer og fire styremedlemmer. Leder, nestleder og kasserer velges direkte for ett år av gangen. I tillegg velges fire styremedlemmer, også for ett år av gangen. Styret bestemmer selv hvilket av dets medlemmer som skal være sekretær. Såfremt flere enn ett medlem bringes i forslag til det enkelte verv i styret foretas det skriftlig valg. Styrets vedtak er gyldig når fire medlemmer er enige. IV Vanlig årsmøte holdes hvert år innen medio februar måned. Særlig årsmøte kan når som helst sammenkalles av styret eller når ti medlemmer krever det. Et årsmøte skal tillyses med minst 14 dagers varsel. Samtidig meddeles møtets dagsorden. Sakenes dokumenter skal være tilgjengelige for medlemmene fra samme tid. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 1% av medlemmene møter, dog ikke færre enn ti. Det vanlige årsmøte skal: V a. Gjennomgå styrets årsberetning med revidert regnskap og forslag til budsjett. b. Behandle eventuelle vedtektsforslag. c. Behandle eventuelle vedtektsforslag som angår avtalemessig sammarbeide med andre organisasjoner etter den i paragraf II b angitte retningslinje. d. Behandle saker eller forslag for øvrig som fremlegges av styret, eller av foreningens medlemmer. e. Foreta valg på: Side 18 av 19

19 1. Styre, (valg av leder, nestleder, kasserer og fire styremedlemmer) 2. To revisorer 3. Medlemmer med varamenn til Teknas representantskap. 4. Medlemmer av foreningens forskjellige komitéer. Forslag under punkt b. og c. må være brakt inn skriftlig for styret senest en måned før et årsmøte for å kunne bli behandlet på dette. De krever 2/3 flertall for å være gyldig vedtatt. Alle saker for øvrig avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. VI Avdelingskontingenten fastlegges av årsmøtet. Forslag til forandring av kontingenten må behandles og vedtas på liknende måte som vedtektsforslag etter de regler som er fastlagt i vedtekt paragraf V. Side 19 av 19

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

ÅRSMØTE. Det 101. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen. 12. februar 2016, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Side 1 av 23

ÅRSMØTE. Det 101. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen. 12. februar 2016, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Side 1 av 23 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 101. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 12. februar 2016, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Side 1 av 23 Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling 2015 Vedlegg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 94. ORDINÆRE. Fredag 6. februar 2009, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 94. ORDINÆRE. Fredag 6. februar 2009, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 94. ORDINÆRE Fredag 6. februar 2009, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2008, vedlegg 1 2. Orientering fra

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 92. ORDINÆRE. Fredag 9. februar 2007, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 92. ORDINÆRE. Fredag 9. februar 2007, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 92. ORDINÆRE Fredag 9. februar 2007, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 97. ORDINÆRE. Fredag 16. februar 2012, kl 19.00. Park hotell, Drammen

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 97. ORDINÆRE. Fredag 16. februar 2012, kl 19.00. Park hotell, Drammen VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 97. ORDINÆRE Fredag 16. februar 2012, kl 19.00 Park hotell, Drammen I år har vi ikke årsfest etter årsmøte da det vil bli avholdt jubileumsball 24. Mars, anledning Drammen avd.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 89. ORDINÆRE. LØRDAG 7. februar 2004, kl 1800. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 89. ORDINÆRE. LØRDAG 7. februar 2004, kl 1800. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 89. ORDINÆRE LØRDAG 7. februar 2004, kl 1800 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det middag og dans, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse.

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse. Notat Til: Generalforsamling Fra: Styret v/styreleder Dato: 01.03.2017 Sak: Forslag til vedtektsendringer Innledning Styret i FTU vil i anledning generalforsamlingen 2017 fremme forslag til endringer av

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer