ÅRSRAPPORT Searching for the future

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future"

Transkript

1 Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future

2 ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall 5 Ett år på egne bein 6 Oversikt over Pertras lisenser 8 Leting, potensialet og vår tilnærming 12 Fire nye lisenser i TFO HMS 16 Rammevilkår 17 Samfunnsansvar 18 Oljeressurser og reserver 19 Styret og selskapets ledelse 20 Aksjonærer og aksjekapital 21 Ord og uttrykk 22 Styrets årsberetning 25 Searching for the future Årsregnskap 31 Revisjonsberetning 48

3 5 Nøkkeltall 2005 Antall lisensandeler Totalt lisensareal ,8 km 2 Produksjon pr dag ( ) P50 reserver Riskede ressurser fat 1,3 mill. fat 190 mill. fat Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger og avsetninger Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt 94,4 mill. kr -98,9 mill. kr -128,9 mill. kr -127,2 mill. kr -42,2 mill. kr Letekostnader Investeringer 166,3 mill. kr 66,9 mill. kr Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -53,8 mill. kr Bokført egenkapital 170,7 mill. kr Antall aksjer (justert for splitt ) pr Pålydende pr aksje (justert for splitt ) 0,20 kr Antall ansatte pr

4 7 I 2000 vedtok Stortinget en grunnleggende omlegging av konsesjonspolitikken, og senere kom også endringer av petroleumsskattereglene. Dermed var forutsetninger for å lykkes som et lite oljeselskap i Norge lagt. oljeselskap med de samme menneskene og den kunnskapen vi hadde ervervet oss. Kontakt med mulige investorer gjorde det sannsynlig at vi kunne skaffe tilveie den nødvendige finansieringen. Ett år på egne bein Ut fra en analyse og forståelse av disse nye betingelsene initierte jeg da, som Country Manager for Norge i PGS ASA, dannelsen av et oljeselskap som et datterselskap av PGS. Jeg ble ansatt som administrerende direktør for selskapet, og Kaare M. Gisvold ble selskapets første styreformann. Pertra kom raskt i dialog med Hydro og Statoil om overtakelse av andeler og operatørskap på Vargfeltet. Pertra satte umiddelbart i gang en kvalifiseringsprosess, og vi kunne overta som operatør allerede 1. august Etter tre år som operatør av Vargfeltet kunne vi konstatere at letingen etter tilleggsreserver hadde vært en suksess. Produksjonsraten ble fordoblet, og nye beregninger viser at feltet vil kunne ha en levetid til etter Opprinnelig var planen å stenge feltet i Selskapet har på denne måten elegant demonstrert at små, uavhengige selskaper kan utføre en nyttig jobb for å øke utvinningsgraden på norsk sokkel. Pertra og PGS skiller lag PGS hadde begrensede muligheter og vilje til å utvikle Pertra. Den finansielle restruktureringen av PGS i 2002 gjorde det klart at selskapet ønsket å selge hele Pertra. Ledelsen i Pertra gjorde da et forsøk på å kjøpe deler av selskapet, men dette initiativet mislyktes. Pertra hadde bare eierandeler i én lisens på dette tidspunktet, men troen på videre vekst resulterte blant annet i flere nyansettelser. I den 18. lisensrunden (2004) fikk dessuten Pertra tildelt to nye lisenser, og i tillegg resulterte TFO 2004 (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder) i fire nye lisenser. Pertra var i vekst, og samtidig var det klart for salg av selskapet til Talisman Energy UK. Talisman ønsket å inkorporere Pertras virksomhet i sin egen organisasjon i Stavanger. Det ble derfor forhandlet frem sluttpakker til Pertras ansatte, og oppsigelsene skjedde i vennskapelighet. Men historien slutter ikke her. Dannelsen av nytt oljeselskap Med den nye situasjonen som nå var oppstått så ledelsen i Pertra muligheten for å starte et nytt Pertra fant umiddelbart en god tone med sine nye eiere i Talisman, og det ble gjort avtale om å kjøpe tilbake selskapsnavnet Pertra sammen med selskapets prosedyrer, arkiver og kontormateriell. Vi kunne dessuten tilby nesten alle de oppsagte videre jobb i det nye Pertra. Pertra fortsatte samarbeidet med Talisman gjennom å operere deres operatørskap på Vargfeltet helt frem til 2. mai Den 29. april 2005 fikk Pertra rekonfirmert sin status som lisenshaver og operatør på norsk sokkel. Det er grunn til å berømme Talismans opptreden overfor de ansatte i Pertra og tilretteleggingen for det nye Pertra. Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten den rasjonelle og kloke behandlingen fra ledelsen i Talisman. Vårt mål var ikke bare å gjenetablere Pertra, men også å revitalisere selskapet slik at vi kunne utvikle oljeselskapet på en måte som våre tidligere eiere i PGS innså at de ikke kunne gjøre. Kaare M. Gisvold og enkelte sentrale næringslivsfolk innen InvestorForum Midt-Norge lyktes i samarbeid med Pareto Securities å etablere et konsortium av motiverte investorer. Dette gjorde det mulig å fortsette der PGS slapp. Da styret skulle dannes fikk vil til vår glede ja fra alle våre førstevalg av dyktige kandidater. På egne bein sterkere enn noen gang I vårt første år på egne bein har vi hatt den raskeste veksten i engasjement og antall ansatte siden etableringen i Dette året har gjort det tydelig for alle at det er viktig med et engasjert eierskap. Pertra har bevist at vi har eiere og et styre som er i stand til å ivareta verdiene som ligger i en kompetent organisasjon. I det første året på egne bein har Pertra vist evne til å foreta strategiske disposisjoner som gjør det mulig å vokse slik selskapet legger opp til i årene som kommer. Med langsiktige eiere, en god kapitalbase og en kompetent stab tror jeg derfor Pertra kan bli en betydelig bedrift i Midt-Norge. Erik Haugane Administrerende direktør Dette året har gjort det tydelig for alle at det er viktig med et engasjert eierskap. Pertra har bevist at vi har eiere og et styre som er i stand til å ivareta verdiene som ligger i en kompetent organisasjon.

5 8 9 Oversikt over Pertras lisenser PL 383 PL 380 PL 349 PL 321 PL 380 Midgard vest Blokk: 6407/2 Pertra (O) 70 % DNO 30 % Tildelt: Lisensperiode: 5 år Forlengelsesperiode: 10 år Arbeidsprogram: Utføre EM modellering over prospektivt areal. (utført) Beslutning om boring eller oppgivelse innen 1 år. Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 3 år. PUD eller oppgivelse innen 5 år. PL 364 PL PL 316 PL 332 PL 356 PL 349; Sør for Draugen Blokk: 6407/11 & 12 Pertra 5 % Marathon (O) 65 % Talisman 30 % Tildelt: Lisensperiode: 5 år Arbeidsprogram: Reprosessere 500 km 2 3D seismikk, planlegges gjennomført mai Beslutning om boring eller oppgivelse innen 2 år. PL 383 Blokk: 6507/3 & 6508/1 Pertra 50 % DNO (O) 50 % Tildelt: Lisensperiode: 5 år Forlengelsesperiode: 15 år Arbeidsprogram: Skaffe til veie full 3D dekning i tildelt areal, planlegges gjennomført i Innsamling og tolking av EM-data, planlegges gjennomført i Beslutning om boring eller oppgivelse innen 2 år. Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 4 år. PUD eller oppgivelse innen 5 år. PL 321 Frøyhøgda Blokk: 6306/2, 3 & 5 Pertra (O) 40 % Talisman 40 % Hydro 20 % Tildelt: Lisensperiode: 6 år Arbeidsprogram: Innsamling av 500 km 2 3D seismikk. 260 km 2 innsamlet, resterende samles inn i løpet av Beslutning om boring eller oppgivelse innen 3 år.

6 10 11 PL 364, inklusive Frøyfeltet Blokk: 25/2, 25/3 25/5 & 25/6 Pertra (O) 50 % Premier 50 % Tildelt: Lisensperiode: 3 år Forlengelsesperiode: 10 år Arbeidsprogram: Samle inn 100 km 2 3D seismikk over Frøyfeltet (utført). Kjøpe 3D seismikk som dekker øvrig tildelt areal (utført). Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 2 år. PUD eller oppgivelse innen 3 år. PL 316, inklusive Ymefeltet Blokk: 9/2, 3 & 6, 10/4 Pertra 10 % Talisman (O) 70 % Revus 20 % Tildelt: Lisensperiode: 6 år Arbeidsprogram: Innsamling av 800 km 2 3D seismikk (utført). Bore 1 fast undersøkelsesbrønn (utført). Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 5 år. PL 337; nord for Varg Blokk: 15/11, -12 & 16/10 Pertra (O) 35 % Marathon 30 % BG 25 % Talisman 10 % Tildelt: Lisensperiode: 5 år Arbeidsprogram: Relevant G&G-arbeid. Beslutning om boring eller oppgivelse innen 2 år. Borebeslutning forventes september PL 332 Blokk: 2/2 Pertra 20 % Talisman (O) 50 % DNO 20 % PA Resources 10 % Tildelt: Lisensperiode: 6 år Arbeidsprogram: Reprosessering og skyting av ny 3D seismikk. Seismikk skytes juni-oktober Beslutning om boring eller oppgivelse innen 3 år. PL 038, inklusive Vargfeltet Blokk: 15/12 Pertra 5 % Talisman (O) 65 % Petoro 30 % (Pertra opererte lisensen fram til 2. mai 2005) Tildelt: 1975 Lisensperiode: Fram til 2011 Arbeidsprogram: Pågående produksjon fra Vargfeltet. Boring av ytterligere en produksjonsbrønn sommeren Vurdering av nye letebrønner i definerte prospekt. PL 356 Blokk: 3/4 & 3/5 Pertra 50 % DNO (O) 50 % Tildelt: Lisensperiode: 6 år Forlengelsesperiode: 20 år Arbeidsprogram: Samle inn 500 km 2 3D seismikk, gjennomført mars/april Beslutning om boring eller oppgivelse innen 3 år. Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 5 år. PUD eller oppgivelse innen 6 år.

7 12 13 Leting, potensialet og vår tilnærming Vi i Pertra er bevisst vårt ansvar for å administrere og utvikle de lisensene vi får tildelt. FIGUR #1 Pertras hovedmål er å skape verdier gjennom leting etter olje og gass. Prosessen starter med å identifisere interessante prospekter, og etter tildeling av en lisens vil det bli gjort ytterligere studier basert på gamle eller nye data. Noen av prospektene vil bli boret, og enkelte vil gi funn. Dersom boringen viser at volumet av olje eller gass er stort nok, vil dette kunne føre til utbygging og produksjon. Se figur #1. Fokus på små og mellomstore forekomster Oljeselskapene har lett etter og funnet en rekke store olje- og gassfelt på norsk sokkel. Men hydrokarboner fanges ikke bare opp i store felt. Det finnes en rekke små felt som ennå ikke er kartlagt og boret. Flere av dem vil åpenbart være svært lønnsomme, også med langt lavere oljepris enn hva vi erfarer nå. Letevirksomheten i Pertra har derfor hovedfokus på små og mellomstore prospekter i åpne områder i Nordsjøen og Norskehavet. Vi studerer også områder båndlagt av tidligere og nåværende lisenser for å være forberedt når økte arealavgifter eventuelt vil føre til frigjøring av en del av disse arealene. Dette gjøres også med sikte på å kunne bytte eller kjøpe andeler i eksisterende lisenser. For å begrense risikoen, har vi inntil videre valgt å ikke engasjere oss i de vestlige områdene i Norskehavet. Disse områdene ligge stort sett på dypt vann og består av dype krittbassenger hvor hydrokarbonsystemet ennå ikke er godt nok påvist. Pertra vil også etterhvert vurdere et engasjement i Barentshavet når rammene er tilfredsstillende for vår risikoprofil. Kunnskap og kompetanse Verdikjeden starter allerede ett trinn før lisens- og prospektporteføljen. Dette første trinnet omfatter et langsiktig arbeid med oppbygging av data, kompetanse og kunnskap. Vi har bygd opp en god database, og denne forbedres stadig. Vi har videre en kompetent stab bestående av erfarne geologer og geofysikere, og staben skal økes og styrkes også ved ansettelser direkte fra universitetene. Pertra vil fortsatt basere seg på egne geologiske studier bygd på innkjøpte data. I tillegg tar vi sikte på å leie inn 5-8 årsverk fra konsulentmarkedet. Vår strategi er å bidra til å bygge opp og forsterke lokale miljøer hvor denne kompetansen allerede finnes. Mål om flere lisenser Verdikjeden (figur #1) viser at et oljeselskaps største verdibidrag er å finne olje, dernest å utvikle funn fram til produksjon. Dette er derfor fokusområder for Pertra. Gjennom kjøp av andeler i Ymefeltet og operatørskapet på Frøy, skal vi bidra til at funn kommer i produksjon. Den mest omfattende aktiviteten for Pertra vil likevel være å delta i leting etter nye forekomster av olje og gass. Vi vil engasjere oss i flere lisenser med prospektmuligheter hvor borbare prospekt relativt raskt kan frambringes. Olje finner vi bare ved å bore Pertra planlegger å operere to letebrønner i I tillegg regner vi med at det blir boret flere prospekter i lisenser hvor vi er en partner. Vi deltar også i to lisenser hvor utbygging forventes å settes i gang i løpet av Dette vil kreve en betydelig innsats fra Pertra, ikke minst finansielt. Leting etter olje og gass innebærer en betydelig risiko. På norsk sokkel er det i gjennomsnitt 70% sannsynlighet for at det bare er vann i reservoaret - selv for prospekter som etter industriens målestokk har høy funnsannsynlighet. Dersom vi skal være 90% sikre på å gjøre ett oljefunn - med den kontrakt med Dolphin AS, om bruk av den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin. Totalt 7 oljeselskap har blitt med i konsortiet, hvorav flere er partnere og operatører i lisenser sammen med Pertra, som dermed sikres borekapasitet. Pertra sin andel av treårs kontrakten er 115 faste + 75 dager i buffer. Bredford Dolphin borer for tiden på engelsk sokkel og skal oppgraderes til norske krav før den går på kontrakt med konsortiet. Riggen forventes klar til operasjon på norsk sokkel innen november 2006, hvor den vil bore 20 letebrønner i løpet av treårskontrakten. verdi Prospekt OD res.kl. 9-8 OD res.kl. 8 Prospekt klar til boring OD res.kl. 7-5 Funn Ressurser under evaluering OD res.kl. 4-3 Reserver under utbygging OD res.kl. 2 Reserver i produksjon OD res.kl. 1 Vår strategi er derfor å være aktive i de kommende lisensrundene. Vi i Pertra er bevisst vårt ansvar for å administrere og utvikle de lisensene vi får tildelt. Derfor vil vi sørge for å ha riktig balanse mellom antall operatørlisenser og øvrige oppgaver i forhold til den kompetansen og kapasiteten vi til enhver tid besitter. Senior Vice President i Maersk Contractors, Paul Carsten Pedersen signerer her sammen med Erik Haugane, avtalen om leie av Mærsk Giant til Pertra. risikoen Pertra er villig til å ta - må vi delta i minst seks letebrønner. Derfor er arbeidet med å engasjere selskapet i et tilstrekkelig antall gode prosjekter av stor betydning. Dagens ti lisensandeler er ikke tilstrekkelig til at vi står på trygg nok grunn. En god leteportefølje, for et selskap med vår risikoprofil og våre ambisjoner, betyr at vi må engasjere oss i enda flere lisenser. Leteboring P.g.a. økende aktivitet i markedet for borerigger startet Pertra, sammen med Revus og DNO, allerede i 2004 arbeidet med å sikre borekapasitet. I januar 2006 ble det underskrevet I tillegg sikret Pertra i desember 2005 kontrakt med Maersk Contractors Norge, for bruk av den oppjekkbare boreriggen Mærsk Giant for en letebrønn. Dette var mulig p.g.a. det lange og gode samarbeidet mellom Maersk Contractors og Pertra under boring på Vargfeltet. Arbeidet med å sikre kapasitet fra 2009 og videre er allerede i gang, og det er flere rigger som vil være tilgjengelig i den perioden.

8 14 15 Fire nye lisenser i TFO 2005 Den årlige lisensrunden i 2005 omfattet relativt store områder både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Lisensene ble utlyst i slutten av januar, med søknadsfrist 30. september. Som nyetablert selskap var det viktig for Pertra å få gode lisenser i denne runden. Arbeidet med søknaden ble derfor satt i gang straks det ble klart at det nye selskapet ville bli etablert. Klarsignal for fire nye lisenser Pertra søkte om fire nye lisenser i 2005, med operatøransvar i to av disse. Myndighetene tildelte Pertra alle fire lisensene og aksepterte de foreslåtte arbeidsprogrammene og fordelingen av lisensandeler med søknadspartnerne. Oversikt over nye lisenser i 2005: Lisens Blokknummer Område Rettighetshaver PL 356 3/4 & 3/5 Nordsjøen DNO (operatør) 50%, Pertra 50% PL /2, -3, -5, -6 Nordsjøen, Frøy Pertra (operatør) 50%, Premier 50% PL /2 Norskehavet, Midgard Vest PL /3 & 6508/1 Norskehavet, Sør for Norne Pertra (operatør) 70%, DNO 30% DNO (operatør) 50%, Pertra 50% Olje i gamle, nedlagte felt? Av de nye lisensene er det knyttet spesielt store forventninger til lisens PL 364. Den omfatter det nedstengte feltet Frøy som ble operert av Elf og som var i produksjon fra 1995 til Totalt ble det produsert 35 millioner fat olje og 10 millioner fat oljeekvivalenter gass. Det ga en utvinningsgrad på 18% som var langt mindre enn operatøren hadde antatt. Historisk utvinningsgrad i Nordsjøen ligger normalt i størrelsesorden 30-40%. Med dagens teknologi nærmer den seg 50-60%, og for store felt kan den bli over 70%. Vi forventer derfor at det er betydelige utvinnbare oljereserver igjen i feltet som med dagens teknologi og oljeprisnivå bør kunne utvikles og produseres med god økonomi. Vi har som mål å levere Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Frøy i løpet av Foruten innsamling av ny 3D seismikk, har lisensen kjøpt viktige historiske data fra den tidligere operatøren. På den måten håper vi på en god og rask utvikling av feltet. Frøy vil være et særdeles viktig prosjekt for Pertra i tiden fremover. Flere nye boringer i 2007 Pertra har også store forventninger til de andre tre lisensene som ble tildelt i For lisens PL 356 i sørlige Nordsjø skal det skytes 500 km 2 ny 3D-seismikk i 2006, og det vil sannsynlig vis bli tatt en beslutning om boring i løpet av Lisens PL 383 sør for Norne i Norskehavet vil trolig bli gjenstand for havbunnslogging (elektromagnetiske målinger) i 2006 for eventuelt å finne direkte indikasjoner på hydrokarboner for videre prioritering. Lisens PL 380 ligger like ved Midgardfeltet i Norskehavet og her har vi kartlagt et lovende prospekt på tilsvarende reservoarnivå. Eventuell boring vil bli besluttet i løpet av 2006 og gjennomført sommeren Når det gjelder tidligere lisenser har vi som operatør store forhåpninger om å beslutte, sammen med våre lisenspartnere, å bore en letebrønn på PL 337 i løpet av 2006 for eventuell boring i Bygging av gode databaser Pertra hadde lite datagrunnlag da arbeidet med søknadene startet. Det ble derfor lagt ned et betydelig arbeid for å etablere en god seismisk database og en brønndatabase. Pertra inngikk et samarbeid med Landmark Graphics AS i utviklingen av en seismisk database, hvor vi tok i bruk frigitt 2D og 3D seismikk. Pertra bruker også betydelige midler til kjøp av seismiske data fra ulike seismikkselskap. Resultatet er at Pertra i dag sitter med en svært god og enhetlig seismisk database. Pertra valgte videre å kjøpe brønndatabasene fra Aceca- Geologica og Applied Petroleum Technology AS som gjør at vi nå har en konsistent tolkning på et stort antall nøkkelbrønner både i Norskehavet og Nordsjøen. Vi forventer derfor at det er betydelige utvinnbare oljereserver igjen i feltet som med dagens teknologi og oljeprisnivå bør kunne utvikles og produseres med god økonomi. Pertras nye lisenser

9 16 17 HMS Rammevilkår Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal alltid være i fokus i all vår virksomhet. Pertra skal drive virksomheten på en måte som ikke skader mennesker eller miljø. Helse- miljøog sikkerhetsarbeid skal alltid være i fokus i all vår virksomhet fra leting og fram til produksjon, samt ved avvikling av produksjon. Pertra bygde opp et komplett sett av styringssystemer i perioden Disse styringssystemene er fortsatt i Pertra sitt eie, og videreutvikles i tråd med endringer i regelverk og vår erfaringsbase. Pertra er medlem av NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap). Dette er viktig for å ivareta vårt ansvar for oljevernberedskap ved gjennomføring av leteboringer og framtidige produksjonsoperasjoner. Gjennom medlemskapet får vi dessuten oppdatert vår kompetanse innen oljevernberedskap fortløpende. Pertra var i 2004 vert for den til da største oljevernøvelsen i NOFOs regi på norsk sokkel. Gjennom denne og andre øvelser og beredskapssituasjoner har vi tilegnet oss en betydelig operativ erfaring. Behovet for HMS - personell som følger opp aktiviteten er betydelig redusert som følge av at Pertra for tiden ikke har operatøroppgaver for felt i produksjon. Vår kompetanse innenfor dette området vil imidlertid til en hver tid tilpasses våre behov gjennom ansettelser eller ved bruk av konsulenter. Myndighetene har lagt opp til en årlig lisensrunde i modne områder (TFO). Prospektene skal bores eller tilbakeleveres innen en bestemt tid og ved funn skal det legges fram en plan for utbygging og drift, normalt innen fire år. Dette betyr at vi må være grundige i søknadsprosessen, slik at de lisensene Pertra søker på har en realistisk mulighet til å etterleve denne tidsplanen. Lisensperiodene for de første TFO-tildelingene går snart ut, og det er vårt håp at myndighetene er tilbakeholdne med å innvilge forlengelse av lisenstiden. Slik kan areal som andre selskap ikke har lyktes med, gjøres tilgjengelig for nye krefter. Brakt areal Under de lisensvilkårene som gjaldt til og med 17. lisensrunde, kunne lisenshaverne beholde halvparten av det tildelte arealet i 30 år uten å forplikte seg til ytterligere aktivitet. Konsekvensen av dette er at det i dag finnes et stort areal som etter de nye lisensvilkårene (fra og med 18. runde), ville blitt tilbakelevert. Det finnes også funn som er gjort på 70- og 80-tallet uten at rettighetshaverne har utarbeidet planer for utbygging og drift. En rekke interessante prospekt gjøres det ikke borebeslutninger på. Slikt brakt areal kan inneholde betydelige verdier, som med en annen sammensetning av rettighetshavere, kan skape verdier for samfunnet. En større dynamikk ved at brakt areal blir tilgjengelig for andre rettighetshavere, vil skape et stort marked av muligheter både for små og store oljeselskap. Regjeringen har derfor lagt fram et forslag om å rendyrke arealavgiften og bruke den som et instrument for å frigjøre slike areal. Pertra støtter forslaget og har forhåpninger om at Regjeringen iverksetter disse endringene fra Det bør også i betydelig større grad enn i dag, sikres at alle relevante data som et selskap har når det forlater et felt, kommer eventuelle nye lisenshaverne tilgode. Det er unødvendig at staten skal delfinansiere dobbelt arbeid. svarende finansiell risiko. At staten også utbetaler det skattemessige underskudd som en følge av letekostnader, har også bedret rammene for letefokuserte nykommere på norsk sokkel. Endringer i lovgivningen i forhold til petroleumsskatten har også åpnet for økt bruk av insentiver for leverandører av tjenester til oljeselskapene ved at disse kan få en andel av verdiskapningen gjennom sin teknologi og innsats. Dette har Pertra praktisert med suksess overfor sentrale leverandører som Maersk Contractors og Halliburton. Bruk av normpris bør avgrenses Forhåndssalg av olje er ofte brukt som instrument for å sikre inntektsnivået fra produksjonsfelt og på denne måten gjøre inntjeningen mindre sårbar for variasjoner i oljeprisen. Oljeprissikring er ganske risikabelt i Norge, der Normprisrådet kan fastsette en annen pris enn den prisen oljen er solgt for, som grunnlag for skatteberegningene. Normprisen er innført for å unngå at store selskaper driver internt salg til egne raffinerier til kunstig lave priser og derved reduserer skattegrunnlaget for staten. Vi mener at bruken av normpris må avgrenses mer enn tilfellet er i dag. Dette vil gi aktørene en større forutsigbarhet, og gi bedre muligheter og reduserte kostnader ved finansiering av utbyggingsprosjekter og øvrige investeringer på norsk sokkel. Pertra har derfor bedt departementet se på løsninger som reduserer bruken av normpris. En løsning er å begrense Normprisrådets fullmakt til å fastsette normpris for felt og/eller laster hvor dette åpenbart ikke bidrar til å oppfylle lovens hensikt som er å beregne den frie markedsprisen. Brakt areal kan inneholde betydelige verdier som med en annen sammensetning av rettighetshavere kan skape verdier for samfunnet. Pertra var vert for NOFOs oljevernøvelse Mørejarl Dette var første gang NOFO brukte popkorn for å simulere olje på vannet. Tidligere brukte man skum, men det blåste bort på en helt annen måte enn olje vil gjøre. Øvelsen demonstrerte at NOFO har en organisering som fungerer godt i samarbeid også med en liten operatør. Rettferdig skattenivå Bransjen har kritisert det høye skattenivået på norsk sokkel. Skatteprosenten ligger på 78%. Pertra mener derimot at dagens skattesystem gir oljeselskapene mange fordeler.. Slik petroleumsskattesystemet er organisert, er staten i realiteten en 78% finansiell partner. Skattesystemet gjør at Pertra og andre mindre oljeselskap kan ta betydelige andeler i letelisenser uten å måtte bære til-

10 18 19 Samfunnsansvar Oljeressurser og reserver Pertra er et norsk oljeselskap som deltar i leting etter petroleum, og gjennom dette søker å skape verdier både for eierne, de ansatte og samfunnet generelt. Pertra er et norsk oljeselskap som deltar i leting etter petroleum, og gjennom dette søker å skape verdier både for eierne, de ansatte og samfunnet generelt. I vår visjon står det: Pertra skal være et fremgangsrikt og effektivt selskap med henblikk på leting, utbygging og drift av små og mellomstore petroleumsressurser på norsk sokkel. Dette oppnås gjennom ervervelse av nytt leteareal i lisensrunder, og gjennom tilegnelse av leteareal. Utbygging og drift vil utføres i tett samarbeid med underleverandører av relevante tjenester. En aktiv og engasjert aktør Myndighetenes politikk ovenfor små, norske oljeselskap vil være avgjørende for Pertras lisenstilgang. Pertra må derfor bestrebe seg på å bygge gode relasjoner til myndighetene gjennom å være en aktiv og engasjert aktør. Pertra skal oppleves av myndighetene som pålitelig, og et positivt bidrag til utvikling av norsk petroleumsvirksomhet. Vårt mål er å framstå som et referanseselskap som myndighetene henviser til på en positiv måte. Pertra skal være et innovativt og dynamisk operatørselskap. Gjennom å være en attraktiv arbeidsplass, skal vi tiltrekke oss den beste kompetansen på vårt område. Videre skal vi være en foretrukket partner både for andre mindre oljeselskap og for ulike leverandørselskap. Sist men ikke minst skal Pertra ha en sterk forankring i Midt-Norge, og i denne regionens næringsutvikling. Pertras riskede ressurser er ved utgangen av 2005 beregnet til 190 millioner fat, mot 118 millioner fat etter 2. kvartal. TFO- tildelingen 2005 medførte en økning på 72 millioner fat riskede ressurser i form av prospekter og funn. Pertras andel av ressurser under evaluering utgjør 31 millioner fat i Yme og Frøy, som er en økning på 25 millioner fat siden 2. kvartal. Pertra har 1,3 millioner fat reserver i produksjon på Vargfeltet, mot 1,5 millioner etter 2. kvartal Denne nedgangen skyldes produksjon i perioden, endret produksjonsprofil samt korrigering etter 3. parts verifisering av reservene. Funnsannsynlighet og reserver Funnsannsynlighet er vurdert etter kriterier vanlige i bransjen for dannelse av olje, oljemigrasjon, felle og reservoarkvalitet, dvs om olje er lagret og om den vil flyte ut til eventuelle produksjonsbrønner. For funn, der det er framlagt PUD, anvendes den utvinningsgrad og produksjonsprofil som er angitt i PUD. For alle andre funn og prospekter hvor vi ikke har konkret informasjon som tilsier noe annet, er det benyttet en utvinningsgrad på 40%. Dette er lavere enn hva industrien mener vil være utvinningsgraden framover, men fordi Pertras portefølje antas å være vektet mot små felt, forventer vi i snitt en lavere utvinningsgrad enn den de store selskapene opererer. Dette selv om vi benytter moderne metoder og teknologi. Avtaletyper og regnskapsføring Pertra har i 2005 gjennomført to transaksjoner med samtykke etter petroleumsskattelovens 10. Det gjelder kjøpsavtale med Talisman Production AS, og en farm-in avtale med Paladin Resources Norge AS. begrensning oppad på USD 35 millioner. Kjøpesummen behandles løpende som en kostnadsreduksjon hos Paladin. Pertra vil både skattemessig og regnskapsmessig kostnadsføre eller balanseføre kjøpesummen alt etter hvordan utgiften ville blitt dersom Pertra selv stod for kostnaden. Paladin er nå kjøpt opp av Talisman. Selv om det kan argumenteres for at Frøy og Yme har større verdi enn Varg, vil dette ikke framkomme i regnskapet. Oljesalg Pertra har inngått en salgsavtale med Talisman som igjen har en avtale med Statoil. Denne avtalen innebærer at Statoil kjøper hele Pertras produksjon på Vargfeltet for videresalg. Prisen er avtalt til faktisk videresalgspris, med fradrag av visse spesifiserte kostnader. Netto inntekt fra salget er gjenstand for selskapsskatt og særskatt. Det beregnes ikke normpris for oljesalg fra Vargfeltet. Oljeleveranser i 2005 hadde prisreferanse til fem dagers gjennomsnitt av høy og lav notering av Platt`s Dated Brent. I tillegg mottas et CIFdifferensiale, som i tillegg til fraktkostnader, også er et uttrykk for Varg-kvaliteten i forhold til Brent, konkurransesituasjonen for lett olje i regionen, stabilitet i kvalitet og leveranser samt andre forhold. Råolje fra Varg har historisk oppnådd et lite tillegg i forhold til Brent Blend. Disse avtalene behandles forskjellig både regnskapsmessig og skattemessig. Kjøpesummen med Talisman på oppgjørstidspunktet er aktivert regnskapsmessig, og avskrives regnskapsmessig. Kjøpesummen er etter skatt, og dette betyr at den ikke er skattemessig fradragsberettiget. Dermed oppstår store forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat. Avtalen med Paladin er en farm-in hvor kjøpesummen er før skatt. Det betyr at Pertra dekker Paladin sine kostnader i lisensen, med en

11 20 21 Styret og selskapets ledelse Aksjonærer og aksjekapital Styret Antall aksjer pr *) **) Kaare M. Gisvold Svein Sivertsen Ivar Aarseth Halfdan Carstens Kjetil Grønskag Marit Arnstad 0 Eva Henderson Kristensen (fra ) 0 Anton Tronstad Det har vært to endringer i styret i Anita Utseth fratrådte da hun ble utnevnt til statssekretær i OED og Anton Tronstad erstattet henne. Paul Hjelm-Hansen fratrådte da han ble ansatt som finansdirektør i Pertra. Hjelm-Hansen ble erstattet av Eva Henderson Kristensen. Selskapets ledelse Antall aksjer pr *) **) Erik Haugane, administrerende direktør Stein Fines, teknologidirektør Anton Tronstad, direktør boring/brønn Tom Bugge, letesjef Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Sigmund Hanslien, senior G&G rådgiver *) Ikke justert for splitt 5:1 den **) Direkte eller indirekte gjennom andre selskaper Aksjonærer pr Sum av A- og B-aksjer Navn Beholdning Eierandel Petro Midt-Norge AS ,15 % *) Pertra Management AS ,12 % **) Credit Suisse Secure (Europe) Prime Broke ,10 % Pareto Securities AS ,64 % Bear Stearns Security ,40 % Koteng Ivar ,32 % Staur Holding AS ,32 % Bernhd. Brekke AS ,32 % Jenssen & Co AS ,32 % Kjeldsberg Eiendom AS ,32 % Taubåtkompaniet AS ,32 % Sparebanken Midt-Norge ,32 % Dammåsen AS ,32 % Uniqum AS ,32 % Heglund Holding AS ,99 % Danske Bank AS ,95 % Grendahl Holding AS ,92 % Tinbuen AS ,66 % K. Lund Holding AS ,66 % Motor-Trade Eiendom ,66 % Johan Vinje Stål AS ,66 % Andre ,22 % Totalt ,00 % *) Eierne i Petro Midt-Norge AS er med ett unntak også direkte eiere i Pertra ASA. Petro Midt-Norge AS er besluttet avviklet, og dets aksjer i Pertra blir distribuert til dets eiere. **) Pertra Management AS eies av nærstående selskaper til personer i Pertras ledelse. Pertra Management AS er besluttet avviklet, og dets aksjer i Pertra blir distribuert til dets eiere. Aksjekapital pr NOK A-aksjer B-aksjer Sum Antall aksjer Pålydende 1,00 1,00 1,00 Aksjekapital Styret i Pertra. Fra venstre: Erik Haugane (adm. dir. og er ikke styremedlem), Svein Sivertsen, Ivar Aarseth, Marit Arnstad, Kjetil Grønskag, Kaare M. Gisvold (styreleder), Anton Tronstad og Eva H. Kristensen. Halfdan Carstens var ikke til stede da bildet ble tatt.

12 22 Ord og uttrykk HMS PUD TFO OD Ptil OED SPE CIF G&G 2D seismikk 3D seismikk EM AMI Prospekt Reserver Ressurser Helse, miljø og sikkerhet Plan for utbygging og drift som leveres myndighetene for godkjenning Tildeling i forhåndsdefinerte områder (APA på engelsk), en årlig lisensrunde i modne deler av norsk sokkel Oljedirektoratet Petroleumstilsynet Olje og energidepartementet Society of Petroleum Engineers Cost Insurance Freight Geologi og geofysikk Kraftige ekkolodd som mottar reflektert lyd fra undergrunnen langs rette linjer Som 2D seismikk, men hvor lyden fanges opp i et nett av mottakere slik at et 3-dimensjonalt bilde av undergrunnen kan konstrueres. Mindre oljefeller kan oftest bare kartlegges på 3D seismikk. Alle Pertras prospekt er kartlagt på 3D seismikk Elektromagnetiske undersøkelser (også referert til som havbunnslogging). Det settes opp et elektromagnetisk felt på havbunnen eller i sjøen som måler elektrisk motstand i undergrunnen. Under gunstige forhold vil slike målinger kunne avsløre om det er hydrokarboner på ulike dyp. Metoden brukes som ett av flere element i sannsynlighetsvurderingene før boring Area of Mutual Interest, et formelt samarbeid om lisenssøknad Et definert volum som er kartlagt hvor det er sannsynlig at hydrokarboner er tilstede Petroleum påvist som med sikkerhet blir satt i produksjon, i hht SPE standard Petroleum som er påvist, men som ikke sikkert kommer i produksjon samt beregninger av petroleum i kartlagte prospekt som ennå ikke er boret. Klassifisert i hht Oljedirektoratets definisjoner P10, P50, P90 Henholdsvis 10%, 50% og 90% sannsynlighet 1 Sm 3 En standard kubikkmeter = 6,293 oljefat 1 Sm 3 olje tilsvarer 1000 Sm 3 gass (en oljeekvivalent; o.e.) 1 oljefat En vintønne (engelsk: tierce) tilsvarende 1 1 /3 tønne = 42 gallon ~ 159 liter

13 25 Styrets årsberetning 2005 Historie Det opprinnelige selskapet Pertra ble etablert av Petroleum Geo-Services ASA (PGS) i 2002 som en direkte oppfølging av St. melding 39 ( ) som åpnet for nye aktører på norsk sokkel. Pertra kjøpte 70 % av Vargfeltet som var under nedstegning og overtok som operatør 1. august Dagsproduksjonen fra Varg ble doblet og det ble funnet ytterligere 40 millioner fat reserver som ble inkludert i Vargfeltet. PGS solgte Pertra til Talisman Energy UK Ltd med effektiv dato 1. januar Ledelsen i Pertra etablerte et nytt oljeselskap 11. februar 2005 og kjøpte tilbake Pertra-navnet, fysiske eiendeler på land, prosedyrer, datautstyr samt andeler i 5 lisenser fra Talisman, også med effektiv dato 1. januar Myndighetene godkjente lisensoverdragelsene fra Talisman til Pertra 29. april Pertra ble i forbindelse med oppstarten operatør for en letelisens. 16 av de 19 som var ansatt i Pertra da selskapet ble solgt i januar 2005, fortsatte i det nyetablerte Pertra. Pertra hadde ved årsskiftet 19 ansatte. Eierforhold Pertra har i 2005 hentet 213,8 millioner kroner i ny kapital fra norske og internasjonale investorer. Petro Midt-Norge AS og Pertra Management AS er de to største aksjonærer med henholdsvis 40 % og 32 % eierandel pr Pertra Management AS og Petro Midt-Norge AS har sendt melding til Brønnøysundregistrene om oppløsning av selskapene. Den faktiske oppløsning vil finne sted omkring april i år. Hensikten med oppløsningen er å gi eierne i disse holdingselskapene direkte eierskap i Pertra. Det vil i seg selv øke likviditeten på Pertra sine aksjer, men er primært et ledd i arbeidet for børsnotering av Pertra. Virksomhet Selskapets virksomhet er å drive petroleumsutvinning og hva som dermed står i forbindelse, samt ved aksjetegning eller på annen måte å delta i slik eller annen virksomhet alene eller i samarbeid med andre foretagender og interesser. Selskapet har hovedkontor i Trondheim. Portefølje Selskapet har eierandeler i tilsammen 10 lisenser. Andelene varierer fra 5 % til 70 %. Pertra er operatør for i alt fire lisenser. Pertra har en 5 % eierandel i Vargfeltet som er i produksjon (Varg i PL 038). Pertra har eierandeler i to lisenser hvor det er arbeid igangsatt for innlevering av PUD (Plan for utbygging og drift), PL 316 hvor Ymefeltet ligger og PL 364 hvor Frøyfeltet ligger. Yme og Frøy ble nedstengt i Det er tre funn i PL 332 som antas å ha kommersiell interesse dersom ytterligere ressurser blir oppdaget i området. Av de til sammen 36 kartlagte prospekt som ennå ikke er boret i våre lisenser, er det pr. i dag bare ett hvor det er lagt planer for boring. Det forventes at ytterligere ett prospekt i en lisens operert av Pertra, kan vedtas boret i løpet av i På ytterligere to prospekt i partneropererte lisenser kan det bli fremlagt borebeslutning i år. Pertras lisensandeler ligger alle i kjente petroleumsprovinser i norsk del av Nordsjøen og Norskehavet. Fire lisenser ligger i Norskehavet, og seks lisenser ligger i Nordsjøen. De opererte lisenser fordeler seg likt med to i hvert område. Lisens Andel PL % PL % PL 321 (O) 40 % PL % PL 337 (O) 35 % PL % PL % PL 364 (O) 50 % PL 380 (O) 70 % PL % Arbeidsprogram for disse tillatelsene krever at det blir gjort geofysiske evalueringer i løpet av to til tre år som resulterer i en beslutning enten å bore en letebrønn eller å levere tilbake utvinningstillatelsen til myndighetene. Selskapet hadde en omfattende aktivitet i 2005 som resulterte i et grunnlag for utvikling av ressurser. Gjenværende påviste utviklede reserver, beregnet i henhold til retningslinjer fra SEC (Securities and Exchange Commission i USA) på Varg-feltet (hele feltet, hvorav selskapet eier 5 %) pr var 5,7 mill fat (0,9 millioner Sm 3 ). Selskapets estimat for reserver på Varg-feltet er høyere enn dette, og selskapets andel på 5 % av dette estimatet er omtalt i kapitlet Oljeressurser og reserver i form av millioner fat.

14 26 27 Lete og utbyggingsvirksomhet Selskapet deltok i tre utviklingsbrønner på Vargfeltet i Selskapet deltok i tillegg i en letebrønn i PL316 (Aimee) i I 2006 skal det bores ytterligere en produksjonsbrønn på Varg, som kan forlenge produksjonen fra feltet noe. Millioner fat 140,0 136 Pertras riskede ressurser Utvikling fra 2. kvartal 05 til 4. kvartal 05 Oljeressurser og reserver Ved inngangen til 2005 hadde Pertra ingen lisensandeler, hele porteføljen er således bygd opp på under ett år. Pertras riskede ressurser er beregnet til 190 millioner fat mot 110 millioner fat pr 2. kvartal. TFO-tildelingen (Tildeling av forhåndsdefinerte områder) i desember 2005 medførte en økning på 72 millioner fat riskede ressurser i form av prospekter og funn. Vi finner det hensiktsmessig å dele prospektene i 6 ressursklasser, jf. tabell nedenfor som også relaterer Pertras ressurser og reserver i henhold til Oljedirektoratets klassifisering av ressursklasser. Pertras andel av ressurser under evaluering utgjør 31 millioner fat i Yme og Frøy. Pertra har 1,3 millioner fat reserver i produksjon på Vargfeltet mot 1,5 millioner fat etter 2. kvartal, dette skyldes produksjon, samt korrigering etter 3. parts verifisering av reservene. Helse, miljø og sikkerhet Selskapets mål er at all virksomhet skal gjennomføres uten skader på mennesker eller miljø. Sikkerhet for mennesker, miljø og økonomiske verdier er en integrert del av selskapets styringssystemer. Målet oppnås gjennom systematisk arbeid med oppfølging og stor oppmerksomhet på prosesser for kontinuerlig forbedring. Registrering, rapportering og vurdering av årsaksforhold og mulige konsekvensene er en viktig del av arbeidet. Selskapet har i 2005 fått god tilbakemelding på sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet gjennom tilsyn utført av Petroleumstilsynet. Selskapet hadde ingen pålegg eller varsel om pålegg i Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har i sine prosedyrer innarbeidet at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er ujevnt representert. Av selskapets 19 ansatte er åtte kvinner. I styret var det pr en kvinne og sju menn. Etter årsskiftet er forholdet endret til to kvinner og seks menn. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Arbeidsmiljø Det var stor aktivitet i selskapet i 2005 og arbeidsmiljøet ble ansett å være godt. Det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Ved utgangen av 2005 var det 19 faste ansatte i totalt 15,6 stillingsandeler. Det er registrert 24 sykedager, eller 0,9 %, totalt sett i Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i personskader eller materielle skader. Selskapets verneombud har deltatt i planlegging og utforming av nye kontorlokaler. Det er ikke registrert skader eller ulykker blant selskapets ansatte i Miljø Pertra er ikke operatør for felt i produksjon. For miljødata for Vargfeltet henvises til miljødata, herunder utslipp til luft og vann og bruk av kjemikalier, rapportert av operatøren Talisman Production Norge AS til Petroleumstilsynet, OD og Statens Forurensingstilsyn. 120,0 100,0 101 per 2Q 2005 per 4Q ,0 60,0 40, ,0 0, Prospekt Boreklare prospekt Funn Ressurser under vurdering Ressurser med PUD Ressurser i produksjon OD res.kl. 8 OD res.kl. 8 OD res.kl. 7-5 OD res.kl. 4-3 OD res.kl. 2 OD res.kl. 1 1,5 1,3 Diagram som viser hvordan Pertra på ett år har bygd opp en betydelig portefølje og gjennom 4. kvartal modnet fram ressurser fram mot produksjon. Ressursklassene referer seg til Oljedirektoratets definisjoner. Ressursanslaget pr 4. kvartal 2005 er sammenlignet med anslaget pr 2. kvartal 2005.

15 28 29 Regnskap 2005 Pertra er med virkning fra omdannet til allmennaksjeselskap (ASA). Selskapets regnskap for 2005 er formelt avlagt på bakgrunn av aksjelovens regler. Styret har ikke kjennskap til noen forhold av betydning som skulle virke inn på vurderingen av selskapets stilling pr , eller resultat for 2005, utover det som fremgår av årsberetning og av regnskapet forøvrig. Resultat Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Pertra eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Den samlede omsetning for selskapet var 94,4 millioner kroner. Råoljen ble solgt CIF for en gjennomsnittlig pris 377,7 NOK/fat, (NOK 2.377/Sm 3 ). Dette er relativt høyt og over forventningene. Selskapet vurderer kontinuerlig behovet for å begrense risikoen for fluktuasjoner i oljeprisen. Selskapets valutaeksponering begrenses av at majoriteten av produksjonskostnader og petroleumsinntekter er i amerikanske dollar. Det er foreløpig ikke funnet behov for å foreta valutasikring. Driftsresultatet var -129 millioner kroner. Kostnadsføring av omfattende letekostnader, inkludert en letebrønn på PL316 (Aimee), påvirket resultatet i negativ retning. Skatteinntekten som følge av letekostnadene er beregnet til 82 millioner kroner. Årsresultatet var -42 millioner kroner. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble for ,8 millioner kroner. Beholdning av betalingsmidler var 106 millioner kroner pr Produksjon Selskapets samlede andel av produksjonen fra Varg utgjorde Sm3 råolje. Selskapets andel av ikke allokert lager ved årets utgang var Sm3. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i oljepriser og valutakurser, da selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Selskapet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets oljepris- og valutarisiko og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett ikke har vært tap på fordringer. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årsresultatet i Pertra disponeres ved at -0,857 millioner kroner overføres fra annen innskutt egenkapital og at -41,346 millioner kroner overføres fra overkursfondet. Framtidsutsikter Pertras andel av produksjonen på Varg forventes å være ca fat pr dag i Det er forventet at produksjonen på Varg avtar gradvis de neste årene. Produksjonen på Varg kan vare fram til i , avhengig av oljepris og tilgang på produksjonskapasitet. Selskapets utsikter de neste 2 årene er i vesentlig grad knyttet til utviklingen av Yme-feltet (PL 316) og Frøy-feltet (PL 364). Det arbeides med plan for utbygging og drift (PUD) innen 2006 for Yme og 2007 for Frøy. En vellykket utbyggingsprosess vil kunne medføre produksjon fra disse feltene i og utover. Pertra har som ambisjon å delta i fra seks til ti letebrønner innen utløpet av For å sikre kapasitet i egenopererte lisenser, har Pertra inngått avtale med Maersk Contractors om leie av Mærsk Giant for en brønn i Pertra har I styret for Pertra ASA: også inngått avtale sammen med flere andre operatører med Fred Olsen Energy om leie av Bredford Dolphin for tre år fra høsten Det er ikke planlagt letebrønner på selskapets operatørlisenser i I 2007 er det foreløpig planlagt to letebrønner. Regjeringen har nylig lyst ut TFO 2006 med i alt 192 blokker. Pertra vil arbeide med henblikk på å oppnå tildeling i TFO Det vil kunne oppstå store svingninger i selskapets økonomi som følge av oljeprissvingninger, produsert volum, utbyggingskostnader og leteaktivitet. Verdien av selskapets riskede reserver og ressurser vil samvariere med forannevnte faktorer. Styret presiserer at det er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av framtidige forhold. Balanse og likviditet Selskapet har ved utgangen av 2005 en positiv egenkapital på 171 millioner kroner. Selskapet har ikke fri egenkapital. Selskapet hadde kortsiktig kassakreditt ved utgangen av året. Ingen langsiktig gjeld er etablert. Fjernings- og pluggeforpliktelser er ved utgangen av året avsatt med 10 millioner kroner. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Selskapet har tilstrekkelig likviditet fra gjennomførte emisjoner og eksisterende produksjon, til å gjennomføre de forpliktelser og investeringsprogram som er vedtatt i de ulike lisensene for Styret ser betydelige muligheter på sikt for vekst i reserver og ikke utbygde ressurser i de ulike lisensene hvor Pertra er rettighetshaver. Dette vil imidlertid kreve ytterligere tilførsel av kapital og selskapet jobber mot en børsnotering som et ledd i arbeidet med å skaffe ytterligere finansiering.

16 Årsregnskap Årsregnskap

17 33 Resultatregnskap 2005 (Alle tall i NOK 1000) Note Petroleumsinntekter Andre driftsinntekter 884 DRIFTSINNTEKTER Utforskningskostnader Beholdningsendring Produksjonskostnader Lønn og lønnsrelaterte kostnader 5, Avskrivninger Avsetning for fjernings- og nedstengingsforpliktelser Andre driftskostnader 188 DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad (+)/skatteinntekt(-) på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overført fra annen innskutt egenkapital -857 Overført fra overkursfond SUM OVERFØRINGER

18 34 35 Balanse Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Note 2005 EIENDELER Utsatt skattefordel Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Beregnet skatt til utbetaling Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Overkursfond SUM EGENKAPITAL Pensjonsforpliktelser Avsetning for fjernings- og nedstengingsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Kassekreditt Leverandørgjeld Offentlige trekk og avgifter Annen kortsiktig gjeld (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Avskrivninger Endring i fjernings- og pluggeforpliktelse Underkurs aksjer til ansatte 857 Endring i lager, kreditorer og debitorer Endringer i netto arbeidskapital og andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved investering i og utvikling av oljefelt Utbetaling ved investering i software, inventar o.l NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av egenkapital Trekk på kassekreditt NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring i betalingsmidler Beholdning av betalingsmidler ved periodens begynnelse BEHOLDNING AV BETALINGSMIDLER VED PERIODENS SLUTT Spesifikasjon av betalingsmidler ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim 7. april 2006

19 36 37 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Inntekter Inntektsføring av salg finner sted når eiendomsretten av petroleumsprodukter overføres til kunden. Kostnader Utgifter resultatføres etter sammenstillingsprinsippet, dvs. enten sammenstilt med tilhørende inntekt eller identifisert som en periodekostnad. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet etter fradrag for betalte avdrag. Varige driftsmidler/utvinningsrett Boreutgifter aktiveres dersom utbygging av påviste reserver er tilstrekkelig sannsynlig. I tråd med sammenstillings-prinsippet foretas aktivering selv om levetiden er under tre år. Avskrivninger av boreutgifter og utvinningsrett beregnes etter produksjonsenhetsmetoden. Forholdet mellom årets produksjon og sikre utviklede reserver danner grunnlag for avskrivningene. Brønner inkluderes i avskrivningsgrunnlaget fra det tidspunkt de settes i produksjon. Varige driftsmidler på land balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over tre år og har en kostpris som overstiger kr Letekostnader Letekostnader knyttet til boring av letebrønner behandles etter "Successful Effort"-metoden. Metoden innebærer at kjøp av seismiske data og kostnader knyttet til seismiske og geofysiske undersøkelser kostnadsføres. Letebrønner blir midlertidig balanseført i påvente av en evaluering av eventuelle funn av eventuelle olje- og gassreserver. Slike utgifter blir resultatført dersom drivverdige oljereserver ikke påvises. Eierandeler i felles kontrollert virksomhet Selskapets lisensandeler på den norske kontinentalsokkelen er inkludert i resultatregnskapet og balansen etter bruttometoden. Beholdninger Verdien av beholdningen av petroleum i tank om bord i FPSO Varg er verdsatt til laveste av full tilvirkningskost og virkelig verdi. Utgifter til fjerning og nedstenging Fremtidig forpliktelse knyttet til fjerning og nedstenging av oljeinstallasjoner er beregnet som nominell verdi av estimerte fremtidige utgifter. Det gjøres løpende avsetning i regnskapet for denne fremtidige forpliktelsen i tråd med produksjonsenhetsmetoden. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med en skattesats på 28% og særskattesats på 50%, etter fradrag for friinntekt knyttet til gjennomførte investeringer, på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Effekten av skatteøkende og skatte-reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført i balansen. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den kan bli nyttegjort. Beregnet skatt tilgode som følge av underskudd relatert til letevirksomhet er vist i balansen som kortsiktig fordring. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til transaksjonskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Realiserte og urealiserte kursgevinster og kurstap inngår i årets resultat. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Kontantstrømanalyse Kontantstrømoppstillingen er basert på den indirekte metode og selskapets bankbeholdning er vist som betalingsmidler. Aksjebasert kompensasjon Ved tildeling av aksjer til ansatte til underkurs kostnadsføres forskjellen mellom markedspris og kjøpspris som lønn. På egenkapitalen fremkommer underkursen som annen innskutt egenkapital. Pertra var en av hovedsponsorene for NM i skiskyting i Trondheim. Her ser vi Liv Grete Skjelbreid Poiree som pensjonerte seg som aktiv utøver, etter å ha avsluttet som norgsmester i sitt siste individuelle løp.

20 38 39 Noter (Alle tall i NOK 1000) Note 1 Om selskapet og vesentlige hendelser i 2005 Note 2 Petroleumsinntekter Pertra ble etablert 11. februar 2005 etter at et tidligere selskap med samme navn ble kjøpt av Talisman Energy. Selskapet driver leting etter og produksjon av olje på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet har følgende eierandeler i produksjons- og letelisenser på norsk sokkel: Nr. Navn Eierandel Operatør PL 038 Varg 5 % Talisman PL 038 Varg Outside 5 % Talisman PL 316 Yme 10 % Paladin PL 321 Frøyhøgda 40 % Pertra PL % Talisman PL % Pertra PL % Marathon PL % DNO PL 364 Frøy 50 % Pertra PL 380 Midgard West 70 % Pertra PL % DNO Godkjennelse som rettighetshaver og operatør Pertra ble godkjent som rettighetshaver og operatør i april Kapitalutvidelser Selskapet ble tilført i egenkapital gjennom en rettet emisjon i mai 2005 og ytterligere gjennom en rettet emisjon i desember Se forøvrig note 14 for ytterligere informasjon om egenkapital. Talisman kjøpsavtale Kjøpsavtale med Talisman Production Norge ble gjennomført 1. juni. Kjøpet omfattet andelene i PL 038 inklusive Varg-feltet i produksjon og eksklusive Varg Sør gassfunn, PL 321 Frøyhøgda, PL 337, PL 332 og PL 349. Avtalen hadde overtakelsesdato 1. januar 2005 og gjennomføringsdato 1. juni Regnskapet viser driftsinntekter og kostnader i disse fem lisensene fra gjennomføringsdato 1. juni. Driftsinntekter og kostnader fra 1. januar til 1. juni inngår i balansen. Paladin farm-in avtale Det ble inngått en farm-in avtale med Paladin om overtakelse av en andel på 10 % av PL 316. Avtalen hadde effektiv dato 1. juli Se note 16 for beskrivelse av forpliktelser relatert til denne avtalen. Fire nye lisenser i TFO-runden 2005 Pertra fikk tildelt andeler i lisensene PL 364, PL 356, PL 380 og PL 383 i TFO-runden Avtalene ble formelt signert 2. februar Aimee-prospektet Boringen av Aimee-prospektet i PL 316 ble fullført i november. Brønnen viste ingen spor av hydrokarboner. I tråd med «Successful Effort»-metoden for regnskapsføring av olje- og gassaktiviteter ble kostnadsført. Petroleumsinntektene er i sin helhet knyttet til Varg-feltet i PL 038 i Nordsjøen. Selskapets samlede andel av produksjonen fra Varg utgjorde Sm 3 råolje for perioden juni til desember. Selskapets andel av ikke allokert lager ved årets utgang var Sm 3 Note 3 Petroleumskostnader Produksjonskostnader gjelder PL 038 Varg og omfatter kostnader knyttet til leie av produksjonsskip og andre kostnader relatert til utvinning av olje, herunder drift og vedlikehold av installasjoner, brønnintervensjon og work-over aktiviteter, CO 2 avgifter m.m. Leieavtalen med Varg FPSO kan sies opp med 3 måneders varsel dersom normal produksjon faller under Sm 3 per dag. Leiebeløpet består av et fast element på USD per dag i tillegg til USD 6,30 per produsert fat. Note 4 Beholdningsendring og varelager Oljelager består i sin helhet av petroleum i tank om bord på FPSO Petrojarl Varg og er vurdert til full tilvirkningskost Beholdning (gjennomføringsdato for Talisman kjøpsavtale, se note 1) Beholdning Beholdningsendring I tillegg er andel av reservedelslager beholdningsført med 84. Note 5 Lønns- og personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader 2005 Lønninger Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift (note 10) Underkurs aksjer til ansatte 857 Arbeidsgiveravgift Andre ytelser 295 Andre personalkostnader 831 Reklassifisering lønnskostnader til utforsknings- og produksjonskostnader Sum 582 Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av året har vært 16. Ved utgangen av året var det 19 ansatte.

Investor relations. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005. Pertra AS Trondheim

Investor relations. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005. Pertra AS Trondheim KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Pertra AS Trondheim 1. november 2005 Innhold Innhold 1. HØYDEPUNKTER - 3. KVARTAL 2005...3 1.1 Resultat og nøkkeltall fra 3. kvartal, proforma...3 1.2 Resultat og nøkkeltall

Detaljer

Pertra AS Mellomregnskap

Pertra AS Mellomregnskap Mellomregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note 11.02.2005-31.12.2005 Petroleumsinntekter 2 93 601 Andre driftsinntekter 884 DRIFTSINNTEKTER 94 485 Utforskningskostnader 6 166 298 Beholdningsendring 4-1 371

Detaljer

1. K VA R TA L 2 0 0 6

1. K VA R TA L 2 0 0 6 1. K VA R TA L 2 0 0 6 Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade KVARTALSRAPPORT Searching for the future Trondheim,

Detaljer

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2005 Pertra ASA

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2005 Pertra ASA Kvartalsrapport 4. KVARTAL Pertra ASA Trondheim 6. mars 2006 Side 1 av 13 Viktige hendelser 4. kvartal Pertra ble tildelt andeler i 4 utvinningstillatelser i Nordsjøen og Norskehavet, hvorav 2 som operatør

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innhold. Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Innhold. Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Innhold Viktige hendelser i 1. kvartal 2007 2 Lisensportefølje 2 Hovedtall (NGAAP) 3 Petroleumsressurser og reserver 4 Operatørlisenser 4 Partneropererte lisenser 6 Investeringer 7 Kontantstrøm og kapitalforhold

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå trykk: Trykkpartner Lade KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2006

Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå trykk: Trykkpartner Lade KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2006 Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå trykk: Trykkpartner Lade KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2006 Trondheim, 17. august 2006 INNHOLD Pertra har fått navnet sitt fra det gammelnorske

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

k va r ta l s r a p p o r t 3.kvartal 2006

k va r ta l s r a p p o r t 3.kvartal 2006 k va r ta l s r a p p o r t k va r ta l s r a p p o r t 3.kvartal 2006 3.kvartal 2006 Pertra ASA Trondheim, 14. november 2006 Pertra har fått navnet sitt fra det gammelnorske ordet og runen for tallet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer