ÅRSRAPPORT Searching for the future

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future"

Transkript

1 Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future

2 ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall 5 Ett år på egne bein 6 Oversikt over Pertras lisenser 8 Leting, potensialet og vår tilnærming 12 Fire nye lisenser i TFO HMS 16 Rammevilkår 17 Samfunnsansvar 18 Oljeressurser og reserver 19 Styret og selskapets ledelse 20 Aksjonærer og aksjekapital 21 Ord og uttrykk 22 Styrets årsberetning 25 Searching for the future Årsregnskap 31 Revisjonsberetning 48

3 5 Nøkkeltall 2005 Antall lisensandeler Totalt lisensareal ,8 km 2 Produksjon pr dag ( ) P50 reserver Riskede ressurser fat 1,3 mill. fat 190 mill. fat Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger og avsetninger Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt 94,4 mill. kr -98,9 mill. kr -128,9 mill. kr -127,2 mill. kr -42,2 mill. kr Letekostnader Investeringer 166,3 mill. kr 66,9 mill. kr Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -53,8 mill. kr Bokført egenkapital 170,7 mill. kr Antall aksjer (justert for splitt ) pr Pålydende pr aksje (justert for splitt ) 0,20 kr Antall ansatte pr

4 7 I 2000 vedtok Stortinget en grunnleggende omlegging av konsesjonspolitikken, og senere kom også endringer av petroleumsskattereglene. Dermed var forutsetninger for å lykkes som et lite oljeselskap i Norge lagt. oljeselskap med de samme menneskene og den kunnskapen vi hadde ervervet oss. Kontakt med mulige investorer gjorde det sannsynlig at vi kunne skaffe tilveie den nødvendige finansieringen. Ett år på egne bein Ut fra en analyse og forståelse av disse nye betingelsene initierte jeg da, som Country Manager for Norge i PGS ASA, dannelsen av et oljeselskap som et datterselskap av PGS. Jeg ble ansatt som administrerende direktør for selskapet, og Kaare M. Gisvold ble selskapets første styreformann. Pertra kom raskt i dialog med Hydro og Statoil om overtakelse av andeler og operatørskap på Vargfeltet. Pertra satte umiddelbart i gang en kvalifiseringsprosess, og vi kunne overta som operatør allerede 1. august Etter tre år som operatør av Vargfeltet kunne vi konstatere at letingen etter tilleggsreserver hadde vært en suksess. Produksjonsraten ble fordoblet, og nye beregninger viser at feltet vil kunne ha en levetid til etter Opprinnelig var planen å stenge feltet i Selskapet har på denne måten elegant demonstrert at små, uavhengige selskaper kan utføre en nyttig jobb for å øke utvinningsgraden på norsk sokkel. Pertra og PGS skiller lag PGS hadde begrensede muligheter og vilje til å utvikle Pertra. Den finansielle restruktureringen av PGS i 2002 gjorde det klart at selskapet ønsket å selge hele Pertra. Ledelsen i Pertra gjorde da et forsøk på å kjøpe deler av selskapet, men dette initiativet mislyktes. Pertra hadde bare eierandeler i én lisens på dette tidspunktet, men troen på videre vekst resulterte blant annet i flere nyansettelser. I den 18. lisensrunden (2004) fikk dessuten Pertra tildelt to nye lisenser, og i tillegg resulterte TFO 2004 (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder) i fire nye lisenser. Pertra var i vekst, og samtidig var det klart for salg av selskapet til Talisman Energy UK. Talisman ønsket å inkorporere Pertras virksomhet i sin egen organisasjon i Stavanger. Det ble derfor forhandlet frem sluttpakker til Pertras ansatte, og oppsigelsene skjedde i vennskapelighet. Men historien slutter ikke her. Dannelsen av nytt oljeselskap Med den nye situasjonen som nå var oppstått så ledelsen i Pertra muligheten for å starte et nytt Pertra fant umiddelbart en god tone med sine nye eiere i Talisman, og det ble gjort avtale om å kjøpe tilbake selskapsnavnet Pertra sammen med selskapets prosedyrer, arkiver og kontormateriell. Vi kunne dessuten tilby nesten alle de oppsagte videre jobb i det nye Pertra. Pertra fortsatte samarbeidet med Talisman gjennom å operere deres operatørskap på Vargfeltet helt frem til 2. mai Den 29. april 2005 fikk Pertra rekonfirmert sin status som lisenshaver og operatør på norsk sokkel. Det er grunn til å berømme Talismans opptreden overfor de ansatte i Pertra og tilretteleggingen for det nye Pertra. Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten den rasjonelle og kloke behandlingen fra ledelsen i Talisman. Vårt mål var ikke bare å gjenetablere Pertra, men også å revitalisere selskapet slik at vi kunne utvikle oljeselskapet på en måte som våre tidligere eiere i PGS innså at de ikke kunne gjøre. Kaare M. Gisvold og enkelte sentrale næringslivsfolk innen InvestorForum Midt-Norge lyktes i samarbeid med Pareto Securities å etablere et konsortium av motiverte investorer. Dette gjorde det mulig å fortsette der PGS slapp. Da styret skulle dannes fikk vil til vår glede ja fra alle våre førstevalg av dyktige kandidater. På egne bein sterkere enn noen gang I vårt første år på egne bein har vi hatt den raskeste veksten i engasjement og antall ansatte siden etableringen i Dette året har gjort det tydelig for alle at det er viktig med et engasjert eierskap. Pertra har bevist at vi har eiere og et styre som er i stand til å ivareta verdiene som ligger i en kompetent organisasjon. I det første året på egne bein har Pertra vist evne til å foreta strategiske disposisjoner som gjør det mulig å vokse slik selskapet legger opp til i årene som kommer. Med langsiktige eiere, en god kapitalbase og en kompetent stab tror jeg derfor Pertra kan bli en betydelig bedrift i Midt-Norge. Erik Haugane Administrerende direktør Dette året har gjort det tydelig for alle at det er viktig med et engasjert eierskap. Pertra har bevist at vi har eiere og et styre som er i stand til å ivareta verdiene som ligger i en kompetent organisasjon.

5 8 9 Oversikt over Pertras lisenser PL 383 PL 380 PL 349 PL 321 PL 380 Midgard vest Blokk: 6407/2 Pertra (O) 70 % DNO 30 % Tildelt: Lisensperiode: 5 år Forlengelsesperiode: 10 år Arbeidsprogram: Utføre EM modellering over prospektivt areal. (utført) Beslutning om boring eller oppgivelse innen 1 år. Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 3 år. PUD eller oppgivelse innen 5 år. PL 364 PL PL 316 PL 332 PL 356 PL 349; Sør for Draugen Blokk: 6407/11 & 12 Pertra 5 % Marathon (O) 65 % Talisman 30 % Tildelt: Lisensperiode: 5 år Arbeidsprogram: Reprosessere 500 km 2 3D seismikk, planlegges gjennomført mai Beslutning om boring eller oppgivelse innen 2 år. PL 383 Blokk: 6507/3 & 6508/1 Pertra 50 % DNO (O) 50 % Tildelt: Lisensperiode: 5 år Forlengelsesperiode: 15 år Arbeidsprogram: Skaffe til veie full 3D dekning i tildelt areal, planlegges gjennomført i Innsamling og tolking av EM-data, planlegges gjennomført i Beslutning om boring eller oppgivelse innen 2 år. Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 4 år. PUD eller oppgivelse innen 5 år. PL 321 Frøyhøgda Blokk: 6306/2, 3 & 5 Pertra (O) 40 % Talisman 40 % Hydro 20 % Tildelt: Lisensperiode: 6 år Arbeidsprogram: Innsamling av 500 km 2 3D seismikk. 260 km 2 innsamlet, resterende samles inn i løpet av Beslutning om boring eller oppgivelse innen 3 år.

6 10 11 PL 364, inklusive Frøyfeltet Blokk: 25/2, 25/3 25/5 & 25/6 Pertra (O) 50 % Premier 50 % Tildelt: Lisensperiode: 3 år Forlengelsesperiode: 10 år Arbeidsprogram: Samle inn 100 km 2 3D seismikk over Frøyfeltet (utført). Kjøpe 3D seismikk som dekker øvrig tildelt areal (utført). Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 2 år. PUD eller oppgivelse innen 3 år. PL 316, inklusive Ymefeltet Blokk: 9/2, 3 & 6, 10/4 Pertra 10 % Talisman (O) 70 % Revus 20 % Tildelt: Lisensperiode: 6 år Arbeidsprogram: Innsamling av 800 km 2 3D seismikk (utført). Bore 1 fast undersøkelsesbrønn (utført). Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 5 år. PL 337; nord for Varg Blokk: 15/11, -12 & 16/10 Pertra (O) 35 % Marathon 30 % BG 25 % Talisman 10 % Tildelt: Lisensperiode: 5 år Arbeidsprogram: Relevant G&G-arbeid. Beslutning om boring eller oppgivelse innen 2 år. Borebeslutning forventes september PL 332 Blokk: 2/2 Pertra 20 % Talisman (O) 50 % DNO 20 % PA Resources 10 % Tildelt: Lisensperiode: 6 år Arbeidsprogram: Reprosessering og skyting av ny 3D seismikk. Seismikk skytes juni-oktober Beslutning om boring eller oppgivelse innen 3 år. PL 038, inklusive Vargfeltet Blokk: 15/12 Pertra 5 % Talisman (O) 65 % Petoro 30 % (Pertra opererte lisensen fram til 2. mai 2005) Tildelt: 1975 Lisensperiode: Fram til 2011 Arbeidsprogram: Pågående produksjon fra Vargfeltet. Boring av ytterligere en produksjonsbrønn sommeren Vurdering av nye letebrønner i definerte prospekt. PL 356 Blokk: 3/4 & 3/5 Pertra 50 % DNO (O) 50 % Tildelt: Lisensperiode: 6 år Forlengelsesperiode: 20 år Arbeidsprogram: Samle inn 500 km 2 3D seismikk, gjennomført mars/april Beslutning om boring eller oppgivelse innen 3 år. Beslutning om videreføring eller oppgivelse innen 5 år. PUD eller oppgivelse innen 6 år.

7 12 13 Leting, potensialet og vår tilnærming Vi i Pertra er bevisst vårt ansvar for å administrere og utvikle de lisensene vi får tildelt. FIGUR #1 Pertras hovedmål er å skape verdier gjennom leting etter olje og gass. Prosessen starter med å identifisere interessante prospekter, og etter tildeling av en lisens vil det bli gjort ytterligere studier basert på gamle eller nye data. Noen av prospektene vil bli boret, og enkelte vil gi funn. Dersom boringen viser at volumet av olje eller gass er stort nok, vil dette kunne føre til utbygging og produksjon. Se figur #1. Fokus på små og mellomstore forekomster Oljeselskapene har lett etter og funnet en rekke store olje- og gassfelt på norsk sokkel. Men hydrokarboner fanges ikke bare opp i store felt. Det finnes en rekke små felt som ennå ikke er kartlagt og boret. Flere av dem vil åpenbart være svært lønnsomme, også med langt lavere oljepris enn hva vi erfarer nå. Letevirksomheten i Pertra har derfor hovedfokus på små og mellomstore prospekter i åpne områder i Nordsjøen og Norskehavet. Vi studerer også områder båndlagt av tidligere og nåværende lisenser for å være forberedt når økte arealavgifter eventuelt vil føre til frigjøring av en del av disse arealene. Dette gjøres også med sikte på å kunne bytte eller kjøpe andeler i eksisterende lisenser. For å begrense risikoen, har vi inntil videre valgt å ikke engasjere oss i de vestlige områdene i Norskehavet. Disse områdene ligge stort sett på dypt vann og består av dype krittbassenger hvor hydrokarbonsystemet ennå ikke er godt nok påvist. Pertra vil også etterhvert vurdere et engasjement i Barentshavet når rammene er tilfredsstillende for vår risikoprofil. Kunnskap og kompetanse Verdikjeden starter allerede ett trinn før lisens- og prospektporteføljen. Dette første trinnet omfatter et langsiktig arbeid med oppbygging av data, kompetanse og kunnskap. Vi har bygd opp en god database, og denne forbedres stadig. Vi har videre en kompetent stab bestående av erfarne geologer og geofysikere, og staben skal økes og styrkes også ved ansettelser direkte fra universitetene. Pertra vil fortsatt basere seg på egne geologiske studier bygd på innkjøpte data. I tillegg tar vi sikte på å leie inn 5-8 årsverk fra konsulentmarkedet. Vår strategi er å bidra til å bygge opp og forsterke lokale miljøer hvor denne kompetansen allerede finnes. Mål om flere lisenser Verdikjeden (figur #1) viser at et oljeselskaps største verdibidrag er å finne olje, dernest å utvikle funn fram til produksjon. Dette er derfor fokusområder for Pertra. Gjennom kjøp av andeler i Ymefeltet og operatørskapet på Frøy, skal vi bidra til at funn kommer i produksjon. Den mest omfattende aktiviteten for Pertra vil likevel være å delta i leting etter nye forekomster av olje og gass. Vi vil engasjere oss i flere lisenser med prospektmuligheter hvor borbare prospekt relativt raskt kan frambringes. Olje finner vi bare ved å bore Pertra planlegger å operere to letebrønner i I tillegg regner vi med at det blir boret flere prospekter i lisenser hvor vi er en partner. Vi deltar også i to lisenser hvor utbygging forventes å settes i gang i løpet av Dette vil kreve en betydelig innsats fra Pertra, ikke minst finansielt. Leting etter olje og gass innebærer en betydelig risiko. På norsk sokkel er det i gjennomsnitt 70% sannsynlighet for at det bare er vann i reservoaret - selv for prospekter som etter industriens målestokk har høy funnsannsynlighet. Dersom vi skal være 90% sikre på å gjøre ett oljefunn - med den kontrakt med Dolphin AS, om bruk av den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin. Totalt 7 oljeselskap har blitt med i konsortiet, hvorav flere er partnere og operatører i lisenser sammen med Pertra, som dermed sikres borekapasitet. Pertra sin andel av treårs kontrakten er 115 faste + 75 dager i buffer. Bredford Dolphin borer for tiden på engelsk sokkel og skal oppgraderes til norske krav før den går på kontrakt med konsortiet. Riggen forventes klar til operasjon på norsk sokkel innen november 2006, hvor den vil bore 20 letebrønner i løpet av treårskontrakten. verdi Prospekt OD res.kl. 9-8 OD res.kl. 8 Prospekt klar til boring OD res.kl. 7-5 Funn Ressurser under evaluering OD res.kl. 4-3 Reserver under utbygging OD res.kl. 2 Reserver i produksjon OD res.kl. 1 Vår strategi er derfor å være aktive i de kommende lisensrundene. Vi i Pertra er bevisst vårt ansvar for å administrere og utvikle de lisensene vi får tildelt. Derfor vil vi sørge for å ha riktig balanse mellom antall operatørlisenser og øvrige oppgaver i forhold til den kompetansen og kapasiteten vi til enhver tid besitter. Senior Vice President i Maersk Contractors, Paul Carsten Pedersen signerer her sammen med Erik Haugane, avtalen om leie av Mærsk Giant til Pertra. risikoen Pertra er villig til å ta - må vi delta i minst seks letebrønner. Derfor er arbeidet med å engasjere selskapet i et tilstrekkelig antall gode prosjekter av stor betydning. Dagens ti lisensandeler er ikke tilstrekkelig til at vi står på trygg nok grunn. En god leteportefølje, for et selskap med vår risikoprofil og våre ambisjoner, betyr at vi må engasjere oss i enda flere lisenser. Leteboring P.g.a. økende aktivitet i markedet for borerigger startet Pertra, sammen med Revus og DNO, allerede i 2004 arbeidet med å sikre borekapasitet. I januar 2006 ble det underskrevet I tillegg sikret Pertra i desember 2005 kontrakt med Maersk Contractors Norge, for bruk av den oppjekkbare boreriggen Mærsk Giant for en letebrønn. Dette var mulig p.g.a. det lange og gode samarbeidet mellom Maersk Contractors og Pertra under boring på Vargfeltet. Arbeidet med å sikre kapasitet fra 2009 og videre er allerede i gang, og det er flere rigger som vil være tilgjengelig i den perioden.

8 14 15 Fire nye lisenser i TFO 2005 Den årlige lisensrunden i 2005 omfattet relativt store områder både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Lisensene ble utlyst i slutten av januar, med søknadsfrist 30. september. Som nyetablert selskap var det viktig for Pertra å få gode lisenser i denne runden. Arbeidet med søknaden ble derfor satt i gang straks det ble klart at det nye selskapet ville bli etablert. Klarsignal for fire nye lisenser Pertra søkte om fire nye lisenser i 2005, med operatøransvar i to av disse. Myndighetene tildelte Pertra alle fire lisensene og aksepterte de foreslåtte arbeidsprogrammene og fordelingen av lisensandeler med søknadspartnerne. Oversikt over nye lisenser i 2005: Lisens Blokknummer Område Rettighetshaver PL 356 3/4 & 3/5 Nordsjøen DNO (operatør) 50%, Pertra 50% PL /2, -3, -5, -6 Nordsjøen, Frøy Pertra (operatør) 50%, Premier 50% PL /2 Norskehavet, Midgard Vest PL /3 & 6508/1 Norskehavet, Sør for Norne Pertra (operatør) 70%, DNO 30% DNO (operatør) 50%, Pertra 50% Olje i gamle, nedlagte felt? Av de nye lisensene er det knyttet spesielt store forventninger til lisens PL 364. Den omfatter det nedstengte feltet Frøy som ble operert av Elf og som var i produksjon fra 1995 til Totalt ble det produsert 35 millioner fat olje og 10 millioner fat oljeekvivalenter gass. Det ga en utvinningsgrad på 18% som var langt mindre enn operatøren hadde antatt. Historisk utvinningsgrad i Nordsjøen ligger normalt i størrelsesorden 30-40%. Med dagens teknologi nærmer den seg 50-60%, og for store felt kan den bli over 70%. Vi forventer derfor at det er betydelige utvinnbare oljereserver igjen i feltet som med dagens teknologi og oljeprisnivå bør kunne utvikles og produseres med god økonomi. Vi har som mål å levere Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Frøy i løpet av Foruten innsamling av ny 3D seismikk, har lisensen kjøpt viktige historiske data fra den tidligere operatøren. På den måten håper vi på en god og rask utvikling av feltet. Frøy vil være et særdeles viktig prosjekt for Pertra i tiden fremover. Flere nye boringer i 2007 Pertra har også store forventninger til de andre tre lisensene som ble tildelt i For lisens PL 356 i sørlige Nordsjø skal det skytes 500 km 2 ny 3D-seismikk i 2006, og det vil sannsynlig vis bli tatt en beslutning om boring i løpet av Lisens PL 383 sør for Norne i Norskehavet vil trolig bli gjenstand for havbunnslogging (elektromagnetiske målinger) i 2006 for eventuelt å finne direkte indikasjoner på hydrokarboner for videre prioritering. Lisens PL 380 ligger like ved Midgardfeltet i Norskehavet og her har vi kartlagt et lovende prospekt på tilsvarende reservoarnivå. Eventuell boring vil bli besluttet i løpet av 2006 og gjennomført sommeren Når det gjelder tidligere lisenser har vi som operatør store forhåpninger om å beslutte, sammen med våre lisenspartnere, å bore en letebrønn på PL 337 i løpet av 2006 for eventuell boring i Bygging av gode databaser Pertra hadde lite datagrunnlag da arbeidet med søknadene startet. Det ble derfor lagt ned et betydelig arbeid for å etablere en god seismisk database og en brønndatabase. Pertra inngikk et samarbeid med Landmark Graphics AS i utviklingen av en seismisk database, hvor vi tok i bruk frigitt 2D og 3D seismikk. Pertra bruker også betydelige midler til kjøp av seismiske data fra ulike seismikkselskap. Resultatet er at Pertra i dag sitter med en svært god og enhetlig seismisk database. Pertra valgte videre å kjøpe brønndatabasene fra Aceca- Geologica og Applied Petroleum Technology AS som gjør at vi nå har en konsistent tolkning på et stort antall nøkkelbrønner både i Norskehavet og Nordsjøen. Vi forventer derfor at det er betydelige utvinnbare oljereserver igjen i feltet som med dagens teknologi og oljeprisnivå bør kunne utvikles og produseres med god økonomi. Pertras nye lisenser

9 16 17 HMS Rammevilkår Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal alltid være i fokus i all vår virksomhet. Pertra skal drive virksomheten på en måte som ikke skader mennesker eller miljø. Helse- miljøog sikkerhetsarbeid skal alltid være i fokus i all vår virksomhet fra leting og fram til produksjon, samt ved avvikling av produksjon. Pertra bygde opp et komplett sett av styringssystemer i perioden Disse styringssystemene er fortsatt i Pertra sitt eie, og videreutvikles i tråd med endringer i regelverk og vår erfaringsbase. Pertra er medlem av NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap). Dette er viktig for å ivareta vårt ansvar for oljevernberedskap ved gjennomføring av leteboringer og framtidige produksjonsoperasjoner. Gjennom medlemskapet får vi dessuten oppdatert vår kompetanse innen oljevernberedskap fortløpende. Pertra var i 2004 vert for den til da største oljevernøvelsen i NOFOs regi på norsk sokkel. Gjennom denne og andre øvelser og beredskapssituasjoner har vi tilegnet oss en betydelig operativ erfaring. Behovet for HMS - personell som følger opp aktiviteten er betydelig redusert som følge av at Pertra for tiden ikke har operatøroppgaver for felt i produksjon. Vår kompetanse innenfor dette området vil imidlertid til en hver tid tilpasses våre behov gjennom ansettelser eller ved bruk av konsulenter. Myndighetene har lagt opp til en årlig lisensrunde i modne områder (TFO). Prospektene skal bores eller tilbakeleveres innen en bestemt tid og ved funn skal det legges fram en plan for utbygging og drift, normalt innen fire år. Dette betyr at vi må være grundige i søknadsprosessen, slik at de lisensene Pertra søker på har en realistisk mulighet til å etterleve denne tidsplanen. Lisensperiodene for de første TFO-tildelingene går snart ut, og det er vårt håp at myndighetene er tilbakeholdne med å innvilge forlengelse av lisenstiden. Slik kan areal som andre selskap ikke har lyktes med, gjøres tilgjengelig for nye krefter. Brakt areal Under de lisensvilkårene som gjaldt til og med 17. lisensrunde, kunne lisenshaverne beholde halvparten av det tildelte arealet i 30 år uten å forplikte seg til ytterligere aktivitet. Konsekvensen av dette er at det i dag finnes et stort areal som etter de nye lisensvilkårene (fra og med 18. runde), ville blitt tilbakelevert. Det finnes også funn som er gjort på 70- og 80-tallet uten at rettighetshaverne har utarbeidet planer for utbygging og drift. En rekke interessante prospekt gjøres det ikke borebeslutninger på. Slikt brakt areal kan inneholde betydelige verdier, som med en annen sammensetning av rettighetshavere, kan skape verdier for samfunnet. En større dynamikk ved at brakt areal blir tilgjengelig for andre rettighetshavere, vil skape et stort marked av muligheter både for små og store oljeselskap. Regjeringen har derfor lagt fram et forslag om å rendyrke arealavgiften og bruke den som et instrument for å frigjøre slike areal. Pertra støtter forslaget og har forhåpninger om at Regjeringen iverksetter disse endringene fra Det bør også i betydelig større grad enn i dag, sikres at alle relevante data som et selskap har når det forlater et felt, kommer eventuelle nye lisenshaverne tilgode. Det er unødvendig at staten skal delfinansiere dobbelt arbeid. svarende finansiell risiko. At staten også utbetaler det skattemessige underskudd som en følge av letekostnader, har også bedret rammene for letefokuserte nykommere på norsk sokkel. Endringer i lovgivningen i forhold til petroleumsskatten har også åpnet for økt bruk av insentiver for leverandører av tjenester til oljeselskapene ved at disse kan få en andel av verdiskapningen gjennom sin teknologi og innsats. Dette har Pertra praktisert med suksess overfor sentrale leverandører som Maersk Contractors og Halliburton. Bruk av normpris bør avgrenses Forhåndssalg av olje er ofte brukt som instrument for å sikre inntektsnivået fra produksjonsfelt og på denne måten gjøre inntjeningen mindre sårbar for variasjoner i oljeprisen. Oljeprissikring er ganske risikabelt i Norge, der Normprisrådet kan fastsette en annen pris enn den prisen oljen er solgt for, som grunnlag for skatteberegningene. Normprisen er innført for å unngå at store selskaper driver internt salg til egne raffinerier til kunstig lave priser og derved reduserer skattegrunnlaget for staten. Vi mener at bruken av normpris må avgrenses mer enn tilfellet er i dag. Dette vil gi aktørene en større forutsigbarhet, og gi bedre muligheter og reduserte kostnader ved finansiering av utbyggingsprosjekter og øvrige investeringer på norsk sokkel. Pertra har derfor bedt departementet se på løsninger som reduserer bruken av normpris. En løsning er å begrense Normprisrådets fullmakt til å fastsette normpris for felt og/eller laster hvor dette åpenbart ikke bidrar til å oppfylle lovens hensikt som er å beregne den frie markedsprisen. Brakt areal kan inneholde betydelige verdier som med en annen sammensetning av rettighetshavere kan skape verdier for samfunnet. Pertra var vert for NOFOs oljevernøvelse Mørejarl Dette var første gang NOFO brukte popkorn for å simulere olje på vannet. Tidligere brukte man skum, men det blåste bort på en helt annen måte enn olje vil gjøre. Øvelsen demonstrerte at NOFO har en organisering som fungerer godt i samarbeid også med en liten operatør. Rettferdig skattenivå Bransjen har kritisert det høye skattenivået på norsk sokkel. Skatteprosenten ligger på 78%. Pertra mener derimot at dagens skattesystem gir oljeselskapene mange fordeler.. Slik petroleumsskattesystemet er organisert, er staten i realiteten en 78% finansiell partner. Skattesystemet gjør at Pertra og andre mindre oljeselskap kan ta betydelige andeler i letelisenser uten å måtte bære til-

10 18 19 Samfunnsansvar Oljeressurser og reserver Pertra er et norsk oljeselskap som deltar i leting etter petroleum, og gjennom dette søker å skape verdier både for eierne, de ansatte og samfunnet generelt. Pertra er et norsk oljeselskap som deltar i leting etter petroleum, og gjennom dette søker å skape verdier både for eierne, de ansatte og samfunnet generelt. I vår visjon står det: Pertra skal være et fremgangsrikt og effektivt selskap med henblikk på leting, utbygging og drift av små og mellomstore petroleumsressurser på norsk sokkel. Dette oppnås gjennom ervervelse av nytt leteareal i lisensrunder, og gjennom tilegnelse av leteareal. Utbygging og drift vil utføres i tett samarbeid med underleverandører av relevante tjenester. En aktiv og engasjert aktør Myndighetenes politikk ovenfor små, norske oljeselskap vil være avgjørende for Pertras lisenstilgang. Pertra må derfor bestrebe seg på å bygge gode relasjoner til myndighetene gjennom å være en aktiv og engasjert aktør. Pertra skal oppleves av myndighetene som pålitelig, og et positivt bidrag til utvikling av norsk petroleumsvirksomhet. Vårt mål er å framstå som et referanseselskap som myndighetene henviser til på en positiv måte. Pertra skal være et innovativt og dynamisk operatørselskap. Gjennom å være en attraktiv arbeidsplass, skal vi tiltrekke oss den beste kompetansen på vårt område. Videre skal vi være en foretrukket partner både for andre mindre oljeselskap og for ulike leverandørselskap. Sist men ikke minst skal Pertra ha en sterk forankring i Midt-Norge, og i denne regionens næringsutvikling. Pertras riskede ressurser er ved utgangen av 2005 beregnet til 190 millioner fat, mot 118 millioner fat etter 2. kvartal. TFO- tildelingen 2005 medførte en økning på 72 millioner fat riskede ressurser i form av prospekter og funn. Pertras andel av ressurser under evaluering utgjør 31 millioner fat i Yme og Frøy, som er en økning på 25 millioner fat siden 2. kvartal. Pertra har 1,3 millioner fat reserver i produksjon på Vargfeltet, mot 1,5 millioner etter 2. kvartal Denne nedgangen skyldes produksjon i perioden, endret produksjonsprofil samt korrigering etter 3. parts verifisering av reservene. Funnsannsynlighet og reserver Funnsannsynlighet er vurdert etter kriterier vanlige i bransjen for dannelse av olje, oljemigrasjon, felle og reservoarkvalitet, dvs om olje er lagret og om den vil flyte ut til eventuelle produksjonsbrønner. For funn, der det er framlagt PUD, anvendes den utvinningsgrad og produksjonsprofil som er angitt i PUD. For alle andre funn og prospekter hvor vi ikke har konkret informasjon som tilsier noe annet, er det benyttet en utvinningsgrad på 40%. Dette er lavere enn hva industrien mener vil være utvinningsgraden framover, men fordi Pertras portefølje antas å være vektet mot små felt, forventer vi i snitt en lavere utvinningsgrad enn den de store selskapene opererer. Dette selv om vi benytter moderne metoder og teknologi. Avtaletyper og regnskapsføring Pertra har i 2005 gjennomført to transaksjoner med samtykke etter petroleumsskattelovens 10. Det gjelder kjøpsavtale med Talisman Production AS, og en farm-in avtale med Paladin Resources Norge AS. begrensning oppad på USD 35 millioner. Kjøpesummen behandles løpende som en kostnadsreduksjon hos Paladin. Pertra vil både skattemessig og regnskapsmessig kostnadsføre eller balanseføre kjøpesummen alt etter hvordan utgiften ville blitt dersom Pertra selv stod for kostnaden. Paladin er nå kjøpt opp av Talisman. Selv om det kan argumenteres for at Frøy og Yme har større verdi enn Varg, vil dette ikke framkomme i regnskapet. Oljesalg Pertra har inngått en salgsavtale med Talisman som igjen har en avtale med Statoil. Denne avtalen innebærer at Statoil kjøper hele Pertras produksjon på Vargfeltet for videresalg. Prisen er avtalt til faktisk videresalgspris, med fradrag av visse spesifiserte kostnader. Netto inntekt fra salget er gjenstand for selskapsskatt og særskatt. Det beregnes ikke normpris for oljesalg fra Vargfeltet. Oljeleveranser i 2005 hadde prisreferanse til fem dagers gjennomsnitt av høy og lav notering av Platt`s Dated Brent. I tillegg mottas et CIFdifferensiale, som i tillegg til fraktkostnader, også er et uttrykk for Varg-kvaliteten i forhold til Brent, konkurransesituasjonen for lett olje i regionen, stabilitet i kvalitet og leveranser samt andre forhold. Råolje fra Varg har historisk oppnådd et lite tillegg i forhold til Brent Blend. Disse avtalene behandles forskjellig både regnskapsmessig og skattemessig. Kjøpesummen med Talisman på oppgjørstidspunktet er aktivert regnskapsmessig, og avskrives regnskapsmessig. Kjøpesummen er etter skatt, og dette betyr at den ikke er skattemessig fradragsberettiget. Dermed oppstår store forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat. Avtalen med Paladin er en farm-in hvor kjøpesummen er før skatt. Det betyr at Pertra dekker Paladin sine kostnader i lisensen, med en

11 20 21 Styret og selskapets ledelse Aksjonærer og aksjekapital Styret Antall aksjer pr *) **) Kaare M. Gisvold Svein Sivertsen Ivar Aarseth Halfdan Carstens Kjetil Grønskag Marit Arnstad 0 Eva Henderson Kristensen (fra ) 0 Anton Tronstad Det har vært to endringer i styret i Anita Utseth fratrådte da hun ble utnevnt til statssekretær i OED og Anton Tronstad erstattet henne. Paul Hjelm-Hansen fratrådte da han ble ansatt som finansdirektør i Pertra. Hjelm-Hansen ble erstattet av Eva Henderson Kristensen. Selskapets ledelse Antall aksjer pr *) **) Erik Haugane, administrerende direktør Stein Fines, teknologidirektør Anton Tronstad, direktør boring/brønn Tom Bugge, letesjef Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Sigmund Hanslien, senior G&G rådgiver *) Ikke justert for splitt 5:1 den **) Direkte eller indirekte gjennom andre selskaper Aksjonærer pr Sum av A- og B-aksjer Navn Beholdning Eierandel Petro Midt-Norge AS ,15 % *) Pertra Management AS ,12 % **) Credit Suisse Secure (Europe) Prime Broke ,10 % Pareto Securities AS ,64 % Bear Stearns Security ,40 % Koteng Ivar ,32 % Staur Holding AS ,32 % Bernhd. Brekke AS ,32 % Jenssen & Co AS ,32 % Kjeldsberg Eiendom AS ,32 % Taubåtkompaniet AS ,32 % Sparebanken Midt-Norge ,32 % Dammåsen AS ,32 % Uniqum AS ,32 % Heglund Holding AS ,99 % Danske Bank AS ,95 % Grendahl Holding AS ,92 % Tinbuen AS ,66 % K. Lund Holding AS ,66 % Motor-Trade Eiendom ,66 % Johan Vinje Stål AS ,66 % Andre ,22 % Totalt ,00 % *) Eierne i Petro Midt-Norge AS er med ett unntak også direkte eiere i Pertra ASA. Petro Midt-Norge AS er besluttet avviklet, og dets aksjer i Pertra blir distribuert til dets eiere. **) Pertra Management AS eies av nærstående selskaper til personer i Pertras ledelse. Pertra Management AS er besluttet avviklet, og dets aksjer i Pertra blir distribuert til dets eiere. Aksjekapital pr NOK A-aksjer B-aksjer Sum Antall aksjer Pålydende 1,00 1,00 1,00 Aksjekapital Styret i Pertra. Fra venstre: Erik Haugane (adm. dir. og er ikke styremedlem), Svein Sivertsen, Ivar Aarseth, Marit Arnstad, Kjetil Grønskag, Kaare M. Gisvold (styreleder), Anton Tronstad og Eva H. Kristensen. Halfdan Carstens var ikke til stede da bildet ble tatt.

12 22 Ord og uttrykk HMS PUD TFO OD Ptil OED SPE CIF G&G 2D seismikk 3D seismikk EM AMI Prospekt Reserver Ressurser Helse, miljø og sikkerhet Plan for utbygging og drift som leveres myndighetene for godkjenning Tildeling i forhåndsdefinerte områder (APA på engelsk), en årlig lisensrunde i modne deler av norsk sokkel Oljedirektoratet Petroleumstilsynet Olje og energidepartementet Society of Petroleum Engineers Cost Insurance Freight Geologi og geofysikk Kraftige ekkolodd som mottar reflektert lyd fra undergrunnen langs rette linjer Som 2D seismikk, men hvor lyden fanges opp i et nett av mottakere slik at et 3-dimensjonalt bilde av undergrunnen kan konstrueres. Mindre oljefeller kan oftest bare kartlegges på 3D seismikk. Alle Pertras prospekt er kartlagt på 3D seismikk Elektromagnetiske undersøkelser (også referert til som havbunnslogging). Det settes opp et elektromagnetisk felt på havbunnen eller i sjøen som måler elektrisk motstand i undergrunnen. Under gunstige forhold vil slike målinger kunne avsløre om det er hydrokarboner på ulike dyp. Metoden brukes som ett av flere element i sannsynlighetsvurderingene før boring Area of Mutual Interest, et formelt samarbeid om lisenssøknad Et definert volum som er kartlagt hvor det er sannsynlig at hydrokarboner er tilstede Petroleum påvist som med sikkerhet blir satt i produksjon, i hht SPE standard Petroleum som er påvist, men som ikke sikkert kommer i produksjon samt beregninger av petroleum i kartlagte prospekt som ennå ikke er boret. Klassifisert i hht Oljedirektoratets definisjoner P10, P50, P90 Henholdsvis 10%, 50% og 90% sannsynlighet 1 Sm 3 En standard kubikkmeter = 6,293 oljefat 1 Sm 3 olje tilsvarer 1000 Sm 3 gass (en oljeekvivalent; o.e.) 1 oljefat En vintønne (engelsk: tierce) tilsvarende 1 1 /3 tønne = 42 gallon ~ 159 liter

13 25 Styrets årsberetning 2005 Historie Det opprinnelige selskapet Pertra ble etablert av Petroleum Geo-Services ASA (PGS) i 2002 som en direkte oppfølging av St. melding 39 ( ) som åpnet for nye aktører på norsk sokkel. Pertra kjøpte 70 % av Vargfeltet som var under nedstegning og overtok som operatør 1. august Dagsproduksjonen fra Varg ble doblet og det ble funnet ytterligere 40 millioner fat reserver som ble inkludert i Vargfeltet. PGS solgte Pertra til Talisman Energy UK Ltd med effektiv dato 1. januar Ledelsen i Pertra etablerte et nytt oljeselskap 11. februar 2005 og kjøpte tilbake Pertra-navnet, fysiske eiendeler på land, prosedyrer, datautstyr samt andeler i 5 lisenser fra Talisman, også med effektiv dato 1. januar Myndighetene godkjente lisensoverdragelsene fra Talisman til Pertra 29. april Pertra ble i forbindelse med oppstarten operatør for en letelisens. 16 av de 19 som var ansatt i Pertra da selskapet ble solgt i januar 2005, fortsatte i det nyetablerte Pertra. Pertra hadde ved årsskiftet 19 ansatte. Eierforhold Pertra har i 2005 hentet 213,8 millioner kroner i ny kapital fra norske og internasjonale investorer. Petro Midt-Norge AS og Pertra Management AS er de to største aksjonærer med henholdsvis 40 % og 32 % eierandel pr Pertra Management AS og Petro Midt-Norge AS har sendt melding til Brønnøysundregistrene om oppløsning av selskapene. Den faktiske oppløsning vil finne sted omkring april i år. Hensikten med oppløsningen er å gi eierne i disse holdingselskapene direkte eierskap i Pertra. Det vil i seg selv øke likviditeten på Pertra sine aksjer, men er primært et ledd i arbeidet for børsnotering av Pertra. Virksomhet Selskapets virksomhet er å drive petroleumsutvinning og hva som dermed står i forbindelse, samt ved aksjetegning eller på annen måte å delta i slik eller annen virksomhet alene eller i samarbeid med andre foretagender og interesser. Selskapet har hovedkontor i Trondheim. Portefølje Selskapet har eierandeler i tilsammen 10 lisenser. Andelene varierer fra 5 % til 70 %. Pertra er operatør for i alt fire lisenser. Pertra har en 5 % eierandel i Vargfeltet som er i produksjon (Varg i PL 038). Pertra har eierandeler i to lisenser hvor det er arbeid igangsatt for innlevering av PUD (Plan for utbygging og drift), PL 316 hvor Ymefeltet ligger og PL 364 hvor Frøyfeltet ligger. Yme og Frøy ble nedstengt i Det er tre funn i PL 332 som antas å ha kommersiell interesse dersom ytterligere ressurser blir oppdaget i området. Av de til sammen 36 kartlagte prospekt som ennå ikke er boret i våre lisenser, er det pr. i dag bare ett hvor det er lagt planer for boring. Det forventes at ytterligere ett prospekt i en lisens operert av Pertra, kan vedtas boret i løpet av i På ytterligere to prospekt i partneropererte lisenser kan det bli fremlagt borebeslutning i år. Pertras lisensandeler ligger alle i kjente petroleumsprovinser i norsk del av Nordsjøen og Norskehavet. Fire lisenser ligger i Norskehavet, og seks lisenser ligger i Nordsjøen. De opererte lisenser fordeler seg likt med to i hvert område. Lisens Andel PL % PL % PL 321 (O) 40 % PL % PL 337 (O) 35 % PL % PL % PL 364 (O) 50 % PL 380 (O) 70 % PL % Arbeidsprogram for disse tillatelsene krever at det blir gjort geofysiske evalueringer i løpet av to til tre år som resulterer i en beslutning enten å bore en letebrønn eller å levere tilbake utvinningstillatelsen til myndighetene. Selskapet hadde en omfattende aktivitet i 2005 som resulterte i et grunnlag for utvikling av ressurser. Gjenværende påviste utviklede reserver, beregnet i henhold til retningslinjer fra SEC (Securities and Exchange Commission i USA) på Varg-feltet (hele feltet, hvorav selskapet eier 5 %) pr var 5,7 mill fat (0,9 millioner Sm 3 ). Selskapets estimat for reserver på Varg-feltet er høyere enn dette, og selskapets andel på 5 % av dette estimatet er omtalt i kapitlet Oljeressurser og reserver i form av millioner fat.

14 26 27 Lete og utbyggingsvirksomhet Selskapet deltok i tre utviklingsbrønner på Vargfeltet i Selskapet deltok i tillegg i en letebrønn i PL316 (Aimee) i I 2006 skal det bores ytterligere en produksjonsbrønn på Varg, som kan forlenge produksjonen fra feltet noe. Millioner fat 140,0 136 Pertras riskede ressurser Utvikling fra 2. kvartal 05 til 4. kvartal 05 Oljeressurser og reserver Ved inngangen til 2005 hadde Pertra ingen lisensandeler, hele porteføljen er således bygd opp på under ett år. Pertras riskede ressurser er beregnet til 190 millioner fat mot 110 millioner fat pr 2. kvartal. TFO-tildelingen (Tildeling av forhåndsdefinerte områder) i desember 2005 medførte en økning på 72 millioner fat riskede ressurser i form av prospekter og funn. Vi finner det hensiktsmessig å dele prospektene i 6 ressursklasser, jf. tabell nedenfor som også relaterer Pertras ressurser og reserver i henhold til Oljedirektoratets klassifisering av ressursklasser. Pertras andel av ressurser under evaluering utgjør 31 millioner fat i Yme og Frøy. Pertra har 1,3 millioner fat reserver i produksjon på Vargfeltet mot 1,5 millioner fat etter 2. kvartal, dette skyldes produksjon, samt korrigering etter 3. parts verifisering av reservene. Helse, miljø og sikkerhet Selskapets mål er at all virksomhet skal gjennomføres uten skader på mennesker eller miljø. Sikkerhet for mennesker, miljø og økonomiske verdier er en integrert del av selskapets styringssystemer. Målet oppnås gjennom systematisk arbeid med oppfølging og stor oppmerksomhet på prosesser for kontinuerlig forbedring. Registrering, rapportering og vurdering av årsaksforhold og mulige konsekvensene er en viktig del av arbeidet. Selskapet har i 2005 fått god tilbakemelding på sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet gjennom tilsyn utført av Petroleumstilsynet. Selskapet hadde ingen pålegg eller varsel om pålegg i Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har i sine prosedyrer innarbeidet at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er ujevnt representert. Av selskapets 19 ansatte er åtte kvinner. I styret var det pr en kvinne og sju menn. Etter årsskiftet er forholdet endret til to kvinner og seks menn. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Arbeidsmiljø Det var stor aktivitet i selskapet i 2005 og arbeidsmiljøet ble ansett å være godt. Det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Ved utgangen av 2005 var det 19 faste ansatte i totalt 15,6 stillingsandeler. Det er registrert 24 sykedager, eller 0,9 %, totalt sett i Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i personskader eller materielle skader. Selskapets verneombud har deltatt i planlegging og utforming av nye kontorlokaler. Det er ikke registrert skader eller ulykker blant selskapets ansatte i Miljø Pertra er ikke operatør for felt i produksjon. For miljødata for Vargfeltet henvises til miljødata, herunder utslipp til luft og vann og bruk av kjemikalier, rapportert av operatøren Talisman Production Norge AS til Petroleumstilsynet, OD og Statens Forurensingstilsyn. 120,0 100,0 101 per 2Q 2005 per 4Q ,0 60,0 40, ,0 0, Prospekt Boreklare prospekt Funn Ressurser under vurdering Ressurser med PUD Ressurser i produksjon OD res.kl. 8 OD res.kl. 8 OD res.kl. 7-5 OD res.kl. 4-3 OD res.kl. 2 OD res.kl. 1 1,5 1,3 Diagram som viser hvordan Pertra på ett år har bygd opp en betydelig portefølje og gjennom 4. kvartal modnet fram ressurser fram mot produksjon. Ressursklassene referer seg til Oljedirektoratets definisjoner. Ressursanslaget pr 4. kvartal 2005 er sammenlignet med anslaget pr 2. kvartal 2005.

15 28 29 Regnskap 2005 Pertra er med virkning fra omdannet til allmennaksjeselskap (ASA). Selskapets regnskap for 2005 er formelt avlagt på bakgrunn av aksjelovens regler. Styret har ikke kjennskap til noen forhold av betydning som skulle virke inn på vurderingen av selskapets stilling pr , eller resultat for 2005, utover det som fremgår av årsberetning og av regnskapet forøvrig. Resultat Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Pertra eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Den samlede omsetning for selskapet var 94,4 millioner kroner. Råoljen ble solgt CIF for en gjennomsnittlig pris 377,7 NOK/fat, (NOK 2.377/Sm 3 ). Dette er relativt høyt og over forventningene. Selskapet vurderer kontinuerlig behovet for å begrense risikoen for fluktuasjoner i oljeprisen. Selskapets valutaeksponering begrenses av at majoriteten av produksjonskostnader og petroleumsinntekter er i amerikanske dollar. Det er foreløpig ikke funnet behov for å foreta valutasikring. Driftsresultatet var -129 millioner kroner. Kostnadsføring av omfattende letekostnader, inkludert en letebrønn på PL316 (Aimee), påvirket resultatet i negativ retning. Skatteinntekten som følge av letekostnadene er beregnet til 82 millioner kroner. Årsresultatet var -42 millioner kroner. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble for ,8 millioner kroner. Beholdning av betalingsmidler var 106 millioner kroner pr Produksjon Selskapets samlede andel av produksjonen fra Varg utgjorde Sm3 råolje. Selskapets andel av ikke allokert lager ved årets utgang var Sm3. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i oljepriser og valutakurser, da selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Selskapet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets oljepris- og valutarisiko og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett ikke har vært tap på fordringer. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årsresultatet i Pertra disponeres ved at -0,857 millioner kroner overføres fra annen innskutt egenkapital og at -41,346 millioner kroner overføres fra overkursfondet. Framtidsutsikter Pertras andel av produksjonen på Varg forventes å være ca fat pr dag i Det er forventet at produksjonen på Varg avtar gradvis de neste årene. Produksjonen på Varg kan vare fram til i , avhengig av oljepris og tilgang på produksjonskapasitet. Selskapets utsikter de neste 2 årene er i vesentlig grad knyttet til utviklingen av Yme-feltet (PL 316) og Frøy-feltet (PL 364). Det arbeides med plan for utbygging og drift (PUD) innen 2006 for Yme og 2007 for Frøy. En vellykket utbyggingsprosess vil kunne medføre produksjon fra disse feltene i og utover. Pertra har som ambisjon å delta i fra seks til ti letebrønner innen utløpet av For å sikre kapasitet i egenopererte lisenser, har Pertra inngått avtale med Maersk Contractors om leie av Mærsk Giant for en brønn i Pertra har I styret for Pertra ASA: også inngått avtale sammen med flere andre operatører med Fred Olsen Energy om leie av Bredford Dolphin for tre år fra høsten Det er ikke planlagt letebrønner på selskapets operatørlisenser i I 2007 er det foreløpig planlagt to letebrønner. Regjeringen har nylig lyst ut TFO 2006 med i alt 192 blokker. Pertra vil arbeide med henblikk på å oppnå tildeling i TFO Det vil kunne oppstå store svingninger i selskapets økonomi som følge av oljeprissvingninger, produsert volum, utbyggingskostnader og leteaktivitet. Verdien av selskapets riskede reserver og ressurser vil samvariere med forannevnte faktorer. Styret presiserer at det er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av framtidige forhold. Balanse og likviditet Selskapet har ved utgangen av 2005 en positiv egenkapital på 171 millioner kroner. Selskapet har ikke fri egenkapital. Selskapet hadde kortsiktig kassakreditt ved utgangen av året. Ingen langsiktig gjeld er etablert. Fjernings- og pluggeforpliktelser er ved utgangen av året avsatt med 10 millioner kroner. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Selskapet har tilstrekkelig likviditet fra gjennomførte emisjoner og eksisterende produksjon, til å gjennomføre de forpliktelser og investeringsprogram som er vedtatt i de ulike lisensene for Styret ser betydelige muligheter på sikt for vekst i reserver og ikke utbygde ressurser i de ulike lisensene hvor Pertra er rettighetshaver. Dette vil imidlertid kreve ytterligere tilførsel av kapital og selskapet jobber mot en børsnotering som et ledd i arbeidet med å skaffe ytterligere finansiering.

16 Årsregnskap Årsregnskap

17 33 Resultatregnskap 2005 (Alle tall i NOK 1000) Note Petroleumsinntekter Andre driftsinntekter 884 DRIFTSINNTEKTER Utforskningskostnader Beholdningsendring Produksjonskostnader Lønn og lønnsrelaterte kostnader 5, Avskrivninger Avsetning for fjernings- og nedstengingsforpliktelser Andre driftskostnader 188 DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad (+)/skatteinntekt(-) på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overført fra annen innskutt egenkapital -857 Overført fra overkursfond SUM OVERFØRINGER

18 34 35 Balanse Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Note 2005 EIENDELER Utsatt skattefordel Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Beregnet skatt til utbetaling Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Overkursfond SUM EGENKAPITAL Pensjonsforpliktelser Avsetning for fjernings- og nedstengingsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Kassekreditt Leverandørgjeld Offentlige trekk og avgifter Annen kortsiktig gjeld (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Avskrivninger Endring i fjernings- og pluggeforpliktelse Underkurs aksjer til ansatte 857 Endring i lager, kreditorer og debitorer Endringer i netto arbeidskapital og andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved investering i og utvikling av oljefelt Utbetaling ved investering i software, inventar o.l NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av egenkapital Trekk på kassekreditt NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring i betalingsmidler Beholdning av betalingsmidler ved periodens begynnelse BEHOLDNING AV BETALINGSMIDLER VED PERIODENS SLUTT Spesifikasjon av betalingsmidler ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim 7. april 2006

19 36 37 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Inntekter Inntektsføring av salg finner sted når eiendomsretten av petroleumsprodukter overføres til kunden. Kostnader Utgifter resultatføres etter sammenstillingsprinsippet, dvs. enten sammenstilt med tilhørende inntekt eller identifisert som en periodekostnad. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet etter fradrag for betalte avdrag. Varige driftsmidler/utvinningsrett Boreutgifter aktiveres dersom utbygging av påviste reserver er tilstrekkelig sannsynlig. I tråd med sammenstillings-prinsippet foretas aktivering selv om levetiden er under tre år. Avskrivninger av boreutgifter og utvinningsrett beregnes etter produksjonsenhetsmetoden. Forholdet mellom årets produksjon og sikre utviklede reserver danner grunnlag for avskrivningene. Brønner inkluderes i avskrivningsgrunnlaget fra det tidspunkt de settes i produksjon. Varige driftsmidler på land balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over tre år og har en kostpris som overstiger kr Letekostnader Letekostnader knyttet til boring av letebrønner behandles etter "Successful Effort"-metoden. Metoden innebærer at kjøp av seismiske data og kostnader knyttet til seismiske og geofysiske undersøkelser kostnadsføres. Letebrønner blir midlertidig balanseført i påvente av en evaluering av eventuelle funn av eventuelle olje- og gassreserver. Slike utgifter blir resultatført dersom drivverdige oljereserver ikke påvises. Eierandeler i felles kontrollert virksomhet Selskapets lisensandeler på den norske kontinentalsokkelen er inkludert i resultatregnskapet og balansen etter bruttometoden. Beholdninger Verdien av beholdningen av petroleum i tank om bord i FPSO Varg er verdsatt til laveste av full tilvirkningskost og virkelig verdi. Utgifter til fjerning og nedstenging Fremtidig forpliktelse knyttet til fjerning og nedstenging av oljeinstallasjoner er beregnet som nominell verdi av estimerte fremtidige utgifter. Det gjøres løpende avsetning i regnskapet for denne fremtidige forpliktelsen i tråd med produksjonsenhetsmetoden. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med en skattesats på 28% og særskattesats på 50%, etter fradrag for friinntekt knyttet til gjennomførte investeringer, på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Effekten av skatteøkende og skatte-reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført i balansen. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den kan bli nyttegjort. Beregnet skatt tilgode som følge av underskudd relatert til letevirksomhet er vist i balansen som kortsiktig fordring. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til transaksjonskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Realiserte og urealiserte kursgevinster og kurstap inngår i årets resultat. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Kontantstrømanalyse Kontantstrømoppstillingen er basert på den indirekte metode og selskapets bankbeholdning er vist som betalingsmidler. Aksjebasert kompensasjon Ved tildeling av aksjer til ansatte til underkurs kostnadsføres forskjellen mellom markedspris og kjøpspris som lønn. På egenkapitalen fremkommer underkursen som annen innskutt egenkapital. Pertra var en av hovedsponsorene for NM i skiskyting i Trondheim. Her ser vi Liv Grete Skjelbreid Poiree som pensjonerte seg som aktiv utøver, etter å ha avsluttet som norgsmester i sitt siste individuelle løp.

20 38 39 Noter (Alle tall i NOK 1000) Note 1 Om selskapet og vesentlige hendelser i 2005 Note 2 Petroleumsinntekter Pertra ble etablert 11. februar 2005 etter at et tidligere selskap med samme navn ble kjøpt av Talisman Energy. Selskapet driver leting etter og produksjon av olje på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet har følgende eierandeler i produksjons- og letelisenser på norsk sokkel: Nr. Navn Eierandel Operatør PL 038 Varg 5 % Talisman PL 038 Varg Outside 5 % Talisman PL 316 Yme 10 % Paladin PL 321 Frøyhøgda 40 % Pertra PL % Talisman PL % Pertra PL % Marathon PL % DNO PL 364 Frøy 50 % Pertra PL 380 Midgard West 70 % Pertra PL % DNO Godkjennelse som rettighetshaver og operatør Pertra ble godkjent som rettighetshaver og operatør i april Kapitalutvidelser Selskapet ble tilført i egenkapital gjennom en rettet emisjon i mai 2005 og ytterligere gjennom en rettet emisjon i desember Se forøvrig note 14 for ytterligere informasjon om egenkapital. Talisman kjøpsavtale Kjøpsavtale med Talisman Production Norge ble gjennomført 1. juni. Kjøpet omfattet andelene i PL 038 inklusive Varg-feltet i produksjon og eksklusive Varg Sør gassfunn, PL 321 Frøyhøgda, PL 337, PL 332 og PL 349. Avtalen hadde overtakelsesdato 1. januar 2005 og gjennomføringsdato 1. juni Regnskapet viser driftsinntekter og kostnader i disse fem lisensene fra gjennomføringsdato 1. juni. Driftsinntekter og kostnader fra 1. januar til 1. juni inngår i balansen. Paladin farm-in avtale Det ble inngått en farm-in avtale med Paladin om overtakelse av en andel på 10 % av PL 316. Avtalen hadde effektiv dato 1. juli Se note 16 for beskrivelse av forpliktelser relatert til denne avtalen. Fire nye lisenser i TFO-runden 2005 Pertra fikk tildelt andeler i lisensene PL 364, PL 356, PL 380 og PL 383 i TFO-runden Avtalene ble formelt signert 2. februar Aimee-prospektet Boringen av Aimee-prospektet i PL 316 ble fullført i november. Brønnen viste ingen spor av hydrokarboner. I tråd med «Successful Effort»-metoden for regnskapsføring av olje- og gassaktiviteter ble kostnadsført. Petroleumsinntektene er i sin helhet knyttet til Varg-feltet i PL 038 i Nordsjøen. Selskapets samlede andel av produksjonen fra Varg utgjorde Sm 3 råolje for perioden juni til desember. Selskapets andel av ikke allokert lager ved årets utgang var Sm 3 Note 3 Petroleumskostnader Produksjonskostnader gjelder PL 038 Varg og omfatter kostnader knyttet til leie av produksjonsskip og andre kostnader relatert til utvinning av olje, herunder drift og vedlikehold av installasjoner, brønnintervensjon og work-over aktiviteter, CO 2 avgifter m.m. Leieavtalen med Varg FPSO kan sies opp med 3 måneders varsel dersom normal produksjon faller under Sm 3 per dag. Leiebeløpet består av et fast element på USD per dag i tillegg til USD 6,30 per produsert fat. Note 4 Beholdningsendring og varelager Oljelager består i sin helhet av petroleum i tank om bord på FPSO Petrojarl Varg og er vurdert til full tilvirkningskost Beholdning (gjennomføringsdato for Talisman kjøpsavtale, se note 1) Beholdning Beholdningsendring I tillegg er andel av reservedelslager beholdningsført med 84. Note 5 Lønns- og personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader 2005 Lønninger Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift (note 10) Underkurs aksjer til ansatte 857 Arbeidsgiveravgift Andre ytelser 295 Andre personalkostnader 831 Reklassifisering lønnskostnader til utforsknings- og produksjonskostnader Sum 582 Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av året har vært 16. Ved utgangen av året var det 19 ansatte.

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015 Q2 2015 KVARTALSRAPPORT FOR DET Norske oljeselskap Trondheim, 15. JULI 2015 VIKTIGE HENDELSER I Q2 2015 1. april: Obligasjonseiermøtet godkjente i DETNOR02 visse endringer i vilkårene for obligasjonslånet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer