Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr øre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre"

Transkript

1 Kristiania Kronikken 22.Desember 1938 nr øre Redaktørens hjørne Tiden mellom 1918 og 1938 har vært preget av mange historiske begivendeheter. En lang og håpløs verdenskrig tok endelig slutt og alle soldatene på frontene kunne reise hjem til sine kjære. Samtidig har kommunismen i nabolandet blomstret og flere revolusjoner har ført til en uventet maktovertakelse. Så skjedde det. Det som ikke bare skulle påvirke et land, men også resten av verden. På den andre siden av Atlanterhavet, I New York, USA, ble det et fullstendig børskrakk. Økonomien i USA falt drastisk, og flere millioner har måttet lide. Krisen nådde Europa, og parallelt med den har både fascismen og nazismen spist seg større og sterkere. Adolf Hitler har lovet tyskerne mange nye reformer og folkets forventninger er skyhøye. Ikke bare har han lovet nye reformer, men han har også gikk tyskerne et håp etter det brutale tapet etter første verdenskrig. Som et lite land i Europa har også Norge måttet bøte for den økonomiske krisen. Samtidig har også demokratiet blitt utfordret. Radikale og revolusjonære partier har oppstått, men heldigvis forsvunnet. Ikke helt, men ikke like sterkt. På den andre siden har flere småpartier blitt grunnlagt med fascistiske tanker. Nå er det vinter og mørketiden er på det kraftigste. Jula står på dør, og ett nytt og forventningsfullt år er rett rundt hjørne. Da passer det perfekt med godt lesestoff som bringer historiske og politiske nyheter fra de siste 20 årene. Kristiania Kronikken er en avis man rett og slett ikke kan være foruten. Adolf Hitler og Tyskland s. 7 Komunistene tar makten i Russland s. 2 Arbeiderpartiet legger om s. 9 1

2 Utenriks Kommunistene tar makten i Russland Da første verdenskrig brøt ut i 1914 var forholdene i Russland allerede spente. Under krigen ble tapene på fronten enorme, prisene steg og folket ble lei av krig, samtidig som det ble matmangel i byene. Tilslutt ble misnøyen så stor at den første revolusjonen ble satt i gang i mars 1917, og som etterhvert førte til at Bolsjevikene kom til makten. Dette skulle senere vise seg å bli starten på kommunismen i Russland. Journalist: Viktoria L. Eidsvold Med kuppet oppløste partiet den grunnlovgivende forsamlingen som ble valgt til tross for at de selv bare hadde fått en fjerdedel av stemmene. Nå gikk de over til å kalle seg kommunister, som er en ideologi som bygger på Karl Marx sine tanker, og en borgerkrig ble brutt ut hvor kommunistene kjempet mot sine antirevolusjonære fiender. Tilslutt seiret kommunismen i I 1922 ble Sovjetunionen opprettet hvor den virkelige makten lå i Russland. Kommunistpartiet var det eneste partiet som var tillatt og for å opprettholde enhet og kontroll ble det også forbudt å danne undergrupper innenfor partiet. Mange politiske motstandere ble fengslet, drept eller sendt til arbeidsleirer. Tankene om en verdensrevolusjon for å spre kommunismen gjorde at en organisasjon ble opprettet Komintern. Det var revolusjoner og revolusjonsforsøk i andre land, men alle mislyktes, og den såkalte verdensrevolusjonen kom aldri. Det kommunistiske symbolet Tsaren abdiserte som en følge av den såkalte februarrevolusjonen(russerne brukte den julianske kalenderen som lå 13 dager etter den gregorianske) og det flere hundreårs keiserdømmet gikk i oppløsning. Regjeringen skulle styre inntil det kunne velges en grunnlovgivende forsamling som skulle gi landet en ny forfatning, og det så ut som om Russland skulle gå i retningen til å bli demokrati. Samtidig ble det også opprettet sovjeter. En ny revolusjon brøt ut et halvt års tid senere hvor Bolsjevikene med Lenin i spissen utgjorde en væpnet maktovertakelse. Det var det eneste partiet som gikk inn for å trekke Russland ut av verdenskrigen, noe et flertall av de krigsstøtte massene ønsket. I tillegg lovet de at rikets mange nasjonaliteter skulle få selvstendighet eller selvstyre. 2

3 Mørke tider i USAs økonomi Ett tragisk børskrakk Vi gjennomgår et av de mest tragiske børskrakkene i historien. Panikken har nå brytet ut for alvor og alle prøver å selge seg ut av aksjemarked samtidig. Mange frykter at dette innleder en stor depresjonstid framover, spesielt med tanke på Wall Street. Journalist: Ayan Hassan & Ronja Revilla De siste par årene før børskrakket handler flere og flere aksjer på børsen, men de fleste handlene er finansiert med å låne penger. Det vil si at de nå låner mer og mer for å kunne kjøpe aksjer på børsen. Aksjene blir nå solgt i panikk. Folk har plutselig ikke tillitt til børsen. Dette fører til at aksjene er nå lite verdt, og folket ender med stor gjeld og null-verdi aksjer. Kun 1% av amerikanerne eier aksjer, og det kraftige fallet i aksjekursene får dramatiske konsekvenser. Finansieringen av næringslivet forsvinner nærmest som dugg for solen, og verken investorer eller bedrifter kan betjene sine låneforpliktelser. Næringslivet opplever en konkursbølge helt utenom det vanlige. Den negative utviklingen blir forsterket, og det fører til enda flere konkurser og eskalerende arbeidsløshet i hele USA. Wall street under børskrakket 3

4 The New Deal Virker det? Den store depresjonen har ikke bare påvirket Amerika økonomisk, men også Europa. President Franklin D. Roosevelt foreslo en plan som skulle redde økonomien i USA, men hvor stor innvirkning har denne planen egentlig hatt? Journalist: Viktoria L. Eidsvold 13 millioner ble arbeidsløse og flere banker ble stengt som en følge av børskrakket i New York Planen Roosevelt hadde foreslått ble kalt The New Deal en ny giv. Lettelse, gjenvinning og reform sto i fokus. Det vil si lettelse for arbeidsløse og fattige, gjenvinning av økonomien til normale nivå og en reform i det økonomiske systemet for å hindre et økonomisk tilbakefall. The New Deal skulle også føre til bedring av næringslivet og landbruket og lettelse til de som var i fare for å miste hjemmet og gården. Arbeidsløse fikk oppgaver av staten som å bygge veier, bruer og offentlige bygninger. I tillegg ble det opprettet arbeidsleirer for ungdommer, der de plantet skog og tørrla myrer. For å få til billig strøm og mer arbeid til folket, bygde staten en rekke store demninger og kraftverk i Tennessee-dalen, noe som også førte til en positiv økonomisk utvikling. I løpet av 1935 hadde nasjonen oppnådd en viss grad av bedring og de var på den rette veien for å redde økonomien. På den andre siden begynte business- og bankmenn å mislike Roosevelts plan. De ble heller skremt av hans eksperimenter fordi planen hadde ført USA bort fra gullstandarden og tillot underskudd i budsjettet, samtidig som de mislikte bevilgningen til arbeidskraften. Roosevelt ristet på hodet og svarte med nye reformer. Han innførte trygdeordninger som ga arbeidsløse, gamle og uføre et minimum av hjelp, økte skatten for de velstående og innførte strengere kontroll over banker og offentlige tjenester. Børs og banker fikk ikke lenger opptre fritt som før. Virksomheten ble strammet inn, og det offentlige garanterte for folkets bankinnskudd. Hvis bankene skulle gå over ende, gikk dermed pengene ikke tapt. Presidenten viser tiltakslyst og en optimisme som bringer håp blant det amerikanske folk. Han er veldig aktiv i bruken av radioen og har kontinuerlig møter med pressen for å gjøre rede for sin politikk og å holde folket oppdatert. Ved valget i 1936 fikk han flere stemmer enn det han hadde fått ved forrige valg og fire nye år er dermed sikret. Dette beviser at han har klart å vinne folkets tillit, men vil problemene bli løst uten Roosevelts reformer? Det har gått bedre for økonomien i USA, men også i Europa er det blitt fremgang til tross for at landene ikke fører en New Deal-politikk. I 1937 ble det et tilbakefall da den amerikanske produksjonen hadde tatt seg opptil 1929-nivået igjen. Bare én gang mellom 1930 og 1938 lå tallet på arbeidsløse under 8 millioner, og i dag er fortsatt hver femte arbeider uten arbeid. Franklin D. Roosevelt er en populær president. Landet har fortsatt en lang vei å gå for å få økonomien tilbake, men det har blitt gjennomført en stor fremgang. 5 millioner har fått jobb, samt at trygden har hjulpet til å bringe hjelp. Det er fortsatt en depresjon, men Roosevelt er flink til å appellere til folket. Folk har fått følelsen av at myndighetene bryr seg, og at krisen ikke bare får løpe sitt eget løp. På denne måten blir demokratiet styrket, og radikale og udemokratiske styreformer blir heller viket unna. Derfor er det ingen tvil om at Roosevelt har vunnet folket, og sammen som en nasjon skal det mye til for å knekke landet og demokratiet. Pressident Franklin D. Roosevelt introduserte The New Deal 4

5 Europa krisen Tiden var 1929, og datoen var 29. oktober, og det skjedde i New York. Dette er datoen som skulle gjøre at hele verden skulle endre seg. Tiden har gått, og det er hele 10 år siden alt begynte. Tunge tider har gått og mye har endret seg. Norge er ikke det eneste landet som har fått kjenne på denne påkjennelsen som krigen har gitt oss. Gjennom disse årene har Europa endret seg mye både i styre form, i landegrenser og i økonomi. Journalist: Ninni Birkedal I Italia er det Benito Mussolini som er i makten, og i Tyskland er det Adolf Hitler. Mussolini har brakt fram fascismen og Hitler ber til Nazismen. Disse er to menn som i dag viser at de er veldig klare for å ta og få mer makt. Og dette kan uroe enhver borger. Vi får bare håpe at dette ikke vil føre til noe mer kriser og slag i verden. Vi får bare håpe at verden i dag roer seg etter hvert og at den igjen vil bli som den en gang var. Et rolig og stille sted der man kunne gå i gatene uten å være redd. Lenge leve freden og livet på jord! Endringene har vært forskjellige fra land til land. Noen har fortsatt det samme politiske styreformen men sliter kraftig med økonomien. Noen har byttet styreform og sliter med økonomi. Andre land har gått i tap og måtte slå seg sammen med andre land for å kunne overleve. Tunge tider har gått og vi sitter fortsatt igjen med noen spor av det som har skjedd. Både Tyskland og de nye statene i Sentral- og Øst-Europa har fått nye grunnlover, valgt nasjonalforsamlinger, alminnelig stemmerett og flerpartisystemer. Til og med kvinner har i flere land fått stemmerett. Det vi kanskje kommer til å legge mest merke til i tiden fremover er endringene som har skjedd i Italia og Tyskland. Her har det kommet ny makt med nye makt menn. STOR MAKT: Til venstre på bildet står Benito Mussolini og hilser folket med Adolf Hitler på sin venstra hånd. 5

6 Facismen Etter den første verdenskrig lider også Italia, som konsekvensene av krigen og den økonomiske krisen i verden. Sosial uro og vold sprer seg, og i byene streiker industri og transport. Arbeiderne krever å kontrollere fabrikkene, men arbeiderledere nekter å godta det. Regjeringen klarer ikke å gjøre noe for å forebygge volden og den sosiale uroligheten. Folket mister respekten og troen på parlamentet og den ustabile og skiftende regjeringen. Mussolini, grunnleggeren av fascismen hevder at Fascismen er født på grunn av behovet for handling. Journalist: Ayan Hassan & Ronja Revilla Den kjente nasjonalisten Benito Mussolini grunnlegger fascismen, og med sine tilhengere understreker han nasjonal lov og orden og eiendom. De som har eiendom og penger frykter at en revolusjon som den Sovjetiske revolusjonen skal skje i Italia også. Rike og velstående mennesker søker beskyttelse hos fascistbevegelsen og er dessverre villige til å gi økonomisk støtte til fascismen. Mens middelklassen, som har blitt ødelagt av den økonomiske krisen, kan ikke finne vern hos sosialist bevegelser og fagforening. Tilhengere av fascismen gjør det ikke enkelt, «Black-shirted- bevegelsen» bruker vold mot motstandere, og det er fryktet at 26 er omkommet etter de voldelige opptøyene. Sosialistiske og kommunistiske ordførere er jaget bort, og det meldes hærverk på de offentlige næringskontorene. Mussolini danner en koalisjonsregjering og blir statsminister, med fullmakt fra parlamentet i ett år for å gjenopprette lov og orden og innføre reformer. Det ser ut til at fascistene vinner valget, som betyr at Mussolini kommer helt lovlig til makt. Det går rykter om at han skal redusere det italienske parlamentet til et uviktig organ, ødelegge fagforeningen, forby retten til å streike og avskaffe alle politiske partier bortsett fra Fascist partiet. Mussolini erklærer demokratiet umoden og ubrukelig og erklærer videre at demokratiet øker klassekampen, som fører til egoisme og ustabilitet. Han nevner at det folket og landet trenger er en sterk leder som kan handle fort, løse konflikter, skape nasjonal solidaritet og styre landets økonomi. Italias økonomiske problemer skyldes verdensdepresjon, hevder han. Det ser ut til at fascismen klarer å skape en følelse av at landet holder på å gjennomgå en nasjonal gjenopplivelse, og for å støtte denne følelsen bruker Mussolini militære og imperialistiske eventyrer. Fascismen har ikke fornøyde etterfølgere i resten av Europa. Likevel støtter velstående Benito Mussolini forran sitt folk 6

7 Nasjonalistisk ånd Tyskland forblir stolte og naive Den tyske nasjonalismen beundrer ideer om en rasistisk overlegenhet, og Tyskland tror nå på en enestående skjebne for den germanske rasen. Journalist: Ayan Hassan & Ronja Revilla Nasjonalismen i Tyskland er preget av følelsen av felleskap av et folk, basert på avstamning, språk og felles religion. Derfor fremstår jødene for Tyskland som en ikke- nasjonal religiøs minoritet, skittent, urent og mindreverdig. Antisemittismen er uunngåelig. Idealet om raserenhet har preget hele Tyskland, mye på grunn av Richard Wagner og Heinrich von Treitschke, som åpent støtter antisemittisme. Dette gir dem enestående respekt. De betrakter den jødiske rasen som «den naturlige fienden av menneskeheten». Adolf Hitler For Adolf Hitler gjennomgår verden rystende endringer i det siste. Revolusjonen har seiret i Russland, der de har installert en politisk doktrine som Hitler avskyr. Den antikke og forfalne Østerriksk-ungarske riket har forsvunnet som følge av nederlaget i første verdenskrig, og hans beundret og stolte Tyskland har lidd et ydmykende nederlag. Hitler kommer til makten: En tidslinje I 1920 blir Adolf Hitler medlem av Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, også kjent som nazipartiet. Målet med nazistene er å forene alle tyskerne i en nasjon, selv de som bor i utlandet. De ønsker å installere en sterk sentral regjering. Hvor langt er de villige til å gå? Hitler infiltreres i det tyske arbeiderpartiet Hitler konverterer partiet til «Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti» Han tar kontroll over partiet og grunnlegger Sturmabteilung (SA), den paramilitære gruppen Hitler forsøker et statskupp mot Weimarrepublikken og mislykkes Han er dømt til ni måneder i fengsel, hvor han skriver «Mein Kampf» Han gir opp sin østerrikske statsborgerskap og konsoliderer makten i det nazistiske partiet Den store depresjonen starter og Hitlers nasjonalistiske diskurs får flere tilhengere Nazistpartiet er den andre største politiske kraften i Tyskland Han blir tysk statsborger Hitler blir kansler og Reichdag blir brent. Hitler anklager kommunistene, suspenderer sivile rettigheter og garantier, og blir Fuhrer av Det Tredje Rike. Hitlers analyse av den tyske situasjonen er at nederlaget var på grunn av en kombinasjon av faktorer, der de fremste faktorer er resultatet av partisystemet i Tyskland og tapet av de tradisjonelle verdiene som Hitler verdsetter. Nå har i tillegg bevegelser som bolsjevismen og anti-arianismen spredd seg i Europa, bevegelser som motstrider Hitlers ideologier om en ny verden. For å gjøre vondt verre, har slutten av første verdenskrig satt han i en tilstand av hjelpeløshet: I hæren, i kamp, følte Hitler seg verdsatt og identifisert med sine kommandanter og nøt krigen. Utenfor hæren følte han seg uten mål, uvesentlig. Men nå har Hitler skaffet seg et skremmende nytt mål: Å løfte Tyskland og den germanske rasen over hele verden. Adolf Hitler 7

8 Innenriks Den økonomiske krisen i Norge Den økonomiske krisen og nedgangstidene i Norge begynte med at prisene falt kraftig i 1920, og på 13 år ble de redusert med 67 %. Journalist: Kristel Andrea Blix Storeide Årsakene for krisen er at vi, forbrukerne, ventet med å kjøpe varer og tjenester til prisene falt litt mer. Da tjente bedriftene mindre, en rekke banker måtte stenge, og flere kommuner slet med høy gjeld og var nær med å gå konkurs. Mange bedrifter måtte se slaget tapt, og måtte legge ned driften, og en del måtte si opp arbeidere. Norge slet med arbeidsløshet, og den ga ikke slipp selv om det i slutten av 1920-årene begynte å gå bedre, men krisen rammet allikevel hardest i 1930-årene. Arbeidsløsheten var på sitt verste. På landsbygda for eksempel ble krisen så ille at bønder ikke kunne betale renter og avdrag på lånene sine når prisene på varene deres sank. Bøndene risikerte å få gårdene sine eller andre eiendeler «under hammeren», altså tvangsauksjonert. Landsbygda var også hardt rammet av arbeidsløshet, spesielt blant skogs- og jordbruksarbeiderne. Arbeidsgiverne ville redusere utgiftene sine og prøvde seg på å senke lønningene, noe som førte til at arbeiderne streiket i raseri. Det var ikke bare arbeiderne som tok til slike løsninger for å føre sin sak, men også arbeidsgiverne gikk til drastiske løsninger som lockout der de ikke slapp inn noen arbeidere. Ikke alle arbeiderne valgte, eller hadde mulighet til å streike, de så kalte streikebryterne. Dette har ført til at det har utviklet seg regulære slagsmål mellom streikerne og streikebryterne. 8

9 Forbudssaken er over I 1919 ble det avholdt en folkeavstemning om salg av sterkvin og brennevin i Norge. Denne avstemningen resulterte i, som nesten alle vet, at stortinget vedtok en lov som skulle forby alt salg av brennevin og sterkvin i landet. Journalist: Kristel Andrea Blix Storeide Dette vedtaket har skapt mye aktivitet av smugling av vin over landegrensene, og det har vært livlig ved norskekysten over en lang periode. Det har vært utallige sjøslag mellom tollere og smuglere i hurtiggående båter. Men dette er ikke de eneste konsekvensene som kom av forbudssaken. Fiskerinæringen ble hardt rammet siden vinlandene Frankrike, Spania og Portugal nektet å kjøpe norsk fisk. Grunnen deres var at siden vi ikke ville kjøpe deres vin, ville ikke de kjøpe fisk av oss. Dette løste seg relativt for da forbudet mot salg av sterkvin ble opphevd i 1923, og det ble avholdt en ny folkeavstemning i 1926 der brennevinsforbudet også ble oppgitt. Arbeiderpartiet legger om Endelig har Arbeiderpartiet slått fra seg tanken på revolusjon, men holder heldigvis fast ved sosialismen og har det sosialistiske samfunnet som fremtidsmål. De har bestemt seg for å satse på demokrati i stedet for kommunisme, noe som har gjort vår politikk mer stabilt og har bidratt til å dempe de politiske motsetningene og økonomien ser lysere ut for landet. Journalist: Kristel Andrea Blix Storeide Arbeiderpartiet har opp igjennom tidene vært et parti som har vært lite likt av Norges befolkning. Partiet fra venstre fløy vedtok på landsmøter i 1918 og 1920 at de skulle gå inn for revolusjon. Partiet har oppfattet seg selv som en kommunistisk og revolusjonær bevegelse. Den har blant annet vært medlem i Komintern fra 1919 til 1923, og gjorde at politikken gikk fra å være tredelt til å være todelt. På denne tiden økte frykten for kommunisme og revolusjon flere mente at Arbeiderpartiet og kommunistpartiet burde forbys. Arbeiderpartiet innså nå at for å trekke til seg flere velgere måtte partiet framstå mer som et bredt folkeparti og legge fra seg tankene om revolusjon og kommunisme. Derfor utviklet Arbeiderpartiet seg til å bli et demokratisk sosialistparti og brukte demokratiet til å sette i gang tiltak for å forbedre den økonomiske krisen. Partiet prøvde også å avverge en fascistisk utvikling ved å appellere til velgerne og lansere øyeblikkelige reformer mot krisen. I 1933 vant Arbeiderpartiet valget og inngikk kriseforlik med Bondepartiet. Forliket gikk ut på at Arbeiderpartiet skulle få støtte av Bondepartiet til å danne regjering i bytte mot at Arbeiderpartiet satte i gang reformer på landsbygda og ga hjelp til bønder og fiskere. Regjeringen fikk blant annet vedtatt i 1936 at alle over 70 år fikk rett til trygd om de ikke hadde penger til å forsørge seg selv, i tillegg til at arbeidervernlovgivningen, som bare hadde dekket gruve- og industriarbeidere, nå skulle gjelde for nye hundretusener. I 1938 ble det vedtatt en lov om arbeidsløshetstrygd, og bevilgninger til tiltak som skulle skape nye arbeidsplasser ble økt. Under hele perioden til Arbeiderpartiet ble det også bygd mye veier, jernbaner, kraftverk og boliger, og har vært en suksessfull utvikling for nasjonen. 9

10 Kultur Knut Hamsun fikk Nobelprisen i litteratur I 1920 skjedde det en stor begivenhet i Knut Hamsuns liv. Han fikk nemlig Nobelprisen for romanen «Markens Grøde» som ble utgitt i Journalist: Viktoria L. Eidsvold - Jeg er blitt tykk av ære og rikdom i kveld javel, men jeg mangler det viktigste, det eneste, jeg mangler ungdom. Uansett hva jeg burde nu uansett hva som passer best jeg tømmer mitt glass for alt ungt, for Sveriges ungdom, for all Ungdom! (Fra talen ved nobelprisbanketten). Verket er en bred episk fortelling om Isak Sellanraa, som bryter ny mark i utkanten et sted i Nord-Norge. Han er et menneske som styres av elementære livsbehov, og som får sine evner satt på prøve ettersom utfordringene tårner seg opp. Han ble også nominert for den samme romanen i 1919, men da gikk prisen til sveitseren Carl Spittelers. Under prisutdelingen i Stockholm 10. desember holdt Hamsun en kort, personlig takketale der han hyllet ungdommen og alt ungt i livet. Arnulf Øverland tiltalt for blasfemi Arnulf Øverland tiltalt for blasfemi Den 21. januar 1933 holdt Arnulf Øverland foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage» i Studentersamfundet i Oslo. Journalist: Viktoria L. Eidsvold Dette vakte stor oppsikt og mange mente han spottet Gud. Professor Hallesby ved Menighetsfakultet rapporterte Øverland til politiet og han ble tiltalt for retten. Han ble frifunnet, og hittil etter dette har ingen blitt tiltalt for blasfemi i Norge. Han gikk kraftig ut mot den katolske kirken og sammenlignet blant annet nattverden med «kannibalisk magi» 10

11 Quiz 1. Når var børskrakket i New York? 2. Hvem introduserte The New Deal? 3. Hvilket parti tilhører Adolf Hitler? 4. Hvem seiret den russiske borgerkrigen? 5. Når døde Vladimir Lenin? 6. Hvilken ideologi bygde Bolsjevikene på? 7. Når ble Sovjetunionen opprettet? 12. I hvilket år meldte Arbeiderpartiet seg ut av organisasjonen i spørsmål 11? 13. Hvilket parti ble stiftet i 1933 ble Vidkun Quisling som leder? 14. I hvilket år ble forbudet mot salg av sterkvin opphevet? 15. Hvor mange prosent ble prisene i Norge redusert på 13 år? 8. Hva legger Stalin mest vekt på? 9. Kan Stalins styre karakteriseres som et demokrati? 10. Når ble det italienske fascistpartiet stiftet, og hvem er føreren for partiet? 11. Hva heter organisasjonen som har hovedsete i Moskva for å fremme revolusjonære krefter i utlandet? Svar: oktober Franklin D. Roosevelt 3. Det nasjonalistiske tyske arbeiderparti 4. Bolsjevikene januar Kommunismen Han legger mest vekt på å industrialisere Russland ettersom at Karl Marx tanker mente at en revolusjon bare kunne lykkes i et industrisamfunn 9. Nei mars 1919 med Benito Mussolini som fører. 11. Komintern Nasjonal Samling prosent. 11

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Den internasjonale økonomiske krisa og fascismen

Den internasjonale økonomiske krisa og fascismen Den internasjonale økonomiske krisa og fascismen USA i mellomkrigstid Woodrow Wilson: ville at USA skulle tjene som internasjonal modell for demokratiske prinsipper 1919: kongressen vedtok at USA ikke

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Hva rører seg i Europa? Konferanse i München

Hva rører seg i Europa? Konferanse i München Democratic Post 11.11.38 Likhet og Frihet for alle - Since 1876 Hva rører seg i Europa? Konferanse i München Natt til 30. september, ble det holdt en konferanse i München for å løse problemene angående

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Frankrike sliter med krigsgjeld

Frankrike sliter med krigsgjeld Side 1 av 5 Finanskrise og aristokratiets opprør Adelens kamp mot kongen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15.

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Ungarn og EU. Maktmisbruk på øverste hylle

Ungarn og EU. Maktmisbruk på øverste hylle Ungarn og EU Maktmisbruk på øverste hylle Vi har en økonomisk krise i Europa. Spania, Hellas, Italia, og Ungarn. Men Ungarn er forskjellig. Ungarn utsettes for sanksjoner og tilbake holdte midler fra EU,

Detaljer

NAZISMENS FRAMVEKST I TYSKLAND

NAZISMENS FRAMVEKST I TYSKLAND NAZISMENS FRAMVEKST I TYSKLAND Tyskland tapte den første verdenskrig. Tyskland mistet landområder, koloniene sine og måtte betale store krigserstatninger. Landet måtte ta på seg skylden for å ha startet

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Kommunisme og fascisme. To ideologier. Kommunisme og fascisme

Kommunisme og fascisme. To ideologier. Kommunisme og fascisme Kommunisme og fascisme To ideologier Kommunisme og fascisme 1 Kommunisme og fascisme er to ideologier som var motstandere av demokratiet. De to bevegelsene, som sto i opposisjon til hverandre, spilte en

Detaljer

Den andre verdenskrigen

Den andre verdenskrigen Den andre verdenskrigen 1939-1945 Denne planen tilhører: Vi har lært om den industrielle revolusjonen, imperialismen, den første verdenskrigen og mellomtidskrigen og nå skal vi hive oss ut i den andre

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn

Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2015-16 SAMFUNNSFAG Uke 35-39 Menneskerettigheter Gjør greie for hovedprinsippene i FNpakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FNkonvensjoner, blant annet

Detaljer

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea 1 sur 9 19/11/2012 10:22 Dagbladet Publisert søndag 18.11.2012 kl. 13:38 VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer.

Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer. Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer. Webmaster ( 17.03.04 16:07 ) Målform: Bokmål Historie, sammendrag. Mye fakta om nasjonalismen og mye annet, bra utgangspunkt for

Detaljer

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Hva er viktig når vi skal presentere et lands historie? I skolebøker kan vi ofte finne «Spøk-modellen»:

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

PROGRAM. torelag ta. /ir r 4 4 i. utgitt av MLG. arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti. ;Ir STUDIESIRKEL 4. MØTE: KOPIIIINIS115\1,

PROGRAM. torelag ta. /ir r 4 4 i. utgitt av MLG. arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti. ;Ir STUDIESIRKEL 4. MØTE: KOPIIIINIS115\1, f r STUDIESIRKEL 4. MØTE: arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti /ir r 4 4 i FØ T NYTT KOPIIIINIS115\1, * PARTi - 0174 er vv torelag ta PROGRAM ;Ir utgitt av MLG STUDIEOPPLEGG MØTE 4-8 TUDIEOPPLEGG

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

2012 Den europeiske union EU

2012 Den europeiske union EU 1 2012 Den europeiske union EU Dersom det blir en oppløsning av EU vil ekstremistiske og nasjonalistiske krefter få større spillerom. Derfor vil vi minne folk i Europa på hva som kan gå tapt hvis prosjektet

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Eirik Wig Sundvall. Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen

Eirik Wig Sundvall. Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen Eirik Wig Sundvall GERHARDSENS VALG Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen 1917 1949 Til Christine FORKORTELSER OG ORGANISASJONSNAVN AOF Arbeidernes Opplysningsforbund. AUF Arbeidernes Ungdomsfylking

Detaljer

Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis.

Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis. Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis. 9. trinn Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: 34-35 Forbrukersamfunnet Samfunnskunnskap kap.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Publisering #3 i Finansiell endring

Publisering #3 i Finansiell endring Publisering #3 i Finansiell endring Oppgave 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Innledning Hovedårsakene til den norske bankkrisen på 1920-tallet var blant annet den voldsomme kredittdrevne

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innledning.

Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innledning. Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innehavere av seddel og mynt, som har mistet tilliten til pengene, i kø foran Norges Bank aug 1914 Innledning. Jeg vil først peke på det dårlige ytringsklimaet

Detaljer

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai?

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Norskkonferansen den 20. mai 2004 I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Ved Trond Nordby - Nasjonaldager er dagen da innbyggerne samles om felles verdier som oftest knyttet til

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

De vanskelige mellomkrigsårene. Mellomkrigsårene. De vanskelige mellomkrigsårene i Norge

De vanskelige mellomkrigsårene. Mellomkrigsårene. De vanskelige mellomkrigsårene i Norge De vanskelige mellomkrigsårene Mellomkrigsårene De vanskelige mellomkrigsårene i Norge 1 Under den første verdenskrig erklærte Norge og de andre skandinaviske landene seg nøytrale. De klarte å holde seg

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår

resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår 1 Skal man danne seg et utfyllende bilde av det som skjedde i 1814, må man se på resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår grunnlov bare en av de siste

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN?

MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN? MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN? 1. BAKGRUNN 2. FINANSKRISEN I AMERIKA 3. HVA SKJER I MIDTENS RIKE? 4. MER OM ASIA 5. UTSIKTENE FOR NORGE BAKGRUNN Vanskelige temaer i tiden: Verdens

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV

SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV OG REIDSLIV FOTO: ILO /. KHEMK Før rollespillet starter, skal klassen deles i 6 grupper som inntar hvert sitt perspektiv. Rollegrupper vil være arbeidstakere, arbeidsgiver, SENRIO myndigheter, forbrukere,

Detaljer

SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND

SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND 1. LÅNEKARUSELLEN 2. AMERIKAS HÅNDTERING - GREENSPAN S PUT 3. FRA CLINTON TIL OBAMA 4. EUROPA - HISTORIEN OM EURO 5. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 6. NÆRMERE OM HVA GREKERNE

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Mai 2010

NORCAP Markedsrapport. Mai 2010 NORCAP Markedsrapport Mai 2010 Utvikling i April Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. April 1,7% 0,7% -1,1% -0,4% 3,3% -1,44% Hittil i år 3,1% 6,4% 2,6% 4,7%

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Perdy Røed, Andreas Reksten, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Metode

Detaljer

Morten Jentoft. Nordmenn i Sovjet-propagandaens tjeneste

Morten Jentoft. Nordmenn i Sovjet-propagandaens tjeneste Morten Jentoft RADIO MOSKVA Nordmenn i Sovjet-propagandaens tjeneste I SOVJET- PROPAGANDAENS TJENESTE «DET FLYTER MED LIK av sovjetiske soldater i kjelleren til kjøpmann Abrahamsen i Kiberg.» Denne dramatiske

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 2015 Periode 1: UKE 34-37 Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer