Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY."

Transkript

1 ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM. Nominert til Norges mest attraktive by. ANNONSE Fremtidens by Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase.

2 2 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET I DENNE UTGAVEN I total forandring Ensjøbyen blir en levende og attraktiv bydel med 7000 nye boliger, arbeidsplasser, handel og kultur. s. 14 En fjordperle Sørenga i Oslo har forvandlet seg fra et konteinerområde, til et av Oslos flotteste boområder. s. 22 LES MER PÅ FREMTIDENSBY.NO En grønnere by Se video om miljøvennelig byplanlegging på Fremtidensby.no. VI BYGGER OSLO Oslo vokser svært raskt. Vi er allerede blitt over naboer og befolkningsfremskrivningene tyder på at Oslo i 2030 kan telle om lag mennesker. Den store veksten krever god planlegging. Vi trenger utbygging av barnehager, skoler, kulturbygg, idrettsanlegg og boliger. Samtidig som vi må planlegge for vekst, skal vi sikre kvaliteten og nå ambisiøse klimamål som 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp. Selv om dette er en utfordring, så viser veksten samtidig at Oslo er en attraktiv og konkurransedyktig by. Skal Oslo være like attraktiv i fremtiden krever det at vi har et høyt tempo og kvalitet i byutviklingen. Derfor har vi bestemt at veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange. Byutviklingsstrategi Byrådet har fremmet en ny kommuneplan for Oslo frem mot Vi har vurdert hvor og hvordan veksten best kan møtes. Resultatet viser at vi har nok areal i Oslo innenfor byggesonen, uten at vi trenger å bygge ned Marka eller byens grønne parker, forutsatt at det fortettes der infrastrukturen tåler det og kollektivtilbudet er best. Byplangrepet muliggjør mot 2030 bygging av over boliger og cirka 7,8 millioner kvadratmeter næringsareal, men veksten utfordrer infrastrukturen. Skal vi få realisert potensialet og sikret kvaliteten mens byen vokser er vi nødt til å sikre gode kommunikasjoner. Det betinger utbygging av kollektivtiltak som Lørenbanen, Fornebubanen, t-bane til Ahus og ny togstasjon på Breivoll. Også veitunellen som er en del av Oslopakke 3 som Røa tunell, Manglerud tunell og lokk over E18 ved Filipstad er viktig. Må bygge tettere og høyere For å utvikle byen uten å ta av grønne lunger, må vi tillate høyere og tettere bebyggelse der kollektivtilbudet er best. Da må vi fortette langs det eksisterende banenettet Bård Folke Fredriksen (H) Byråd for byutvikling Gjennom et omfattende planarbeid legges nå rammene for utviklingen. og vi legger derfor opp til økt boligbygging ved en av tre T-banestasjoner. Fortetting der det er god kollektivdekning og der flere boliger bygger opp under handels- og servicetilbudet i nærmiljøet, er miljøvennlig. Vindern og Røa er eksempler på dette. Ved å bygge tettere rundt knutepunktene, kan vi også ha strenge regler lenger unna, og i småhusområdene. Det gir Oslo i sum et mer variert og mangfoldig boligtilbud. Konkret betyr dette en særlig satsing på Indre by, inkludert Fjordbyen, Vestkorridoren og det vi har kalt «Hovinbyen». Hovinbyen tar form Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, større enn Fjordbyen. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor Ring 2, og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Byrådet har lagt til rette for boligutvikling på sentrale områder som Økern, Vollebekk, Ulven og Breivoll. Området har potensiale for å huse om lag til mennesker, i tillegg til de rundt som bor der i dag. I tillegg kan det etableres minst til arbeidsplasser, noe som vil gi mer enn en dobling av antall arbeidsplasser i området. Nærheten til sentrum gjør at Hovinbyen vil være en forlengelse av «den tette byen», som en overgang mellom dagens indre by og Groruddalen. Med Ring 3 i tunell fra Økern til Sinsen og Lørenbanen er ny teknisk infrastruktur snart på plass. Gjennom et omfattende planarbeid legges nå rammene for utviklingen. Gang- og sykkelveier, grøntdrag og kommunale veier skal binde dette enorme området sammen. Og ikke minst skal nødvendige skoler, barnehager og boliger bygges for alle de som ønsker å bo, leve og etablere seg i Oslo. Følg oss Resirkuler gjerne avisen Prosjektleder: Daniel Habberstad Johansson Adm.dir.: Sebastian Keta Redaktør: Emma Wirenhed Forretningsutvikler: Bastian Aaberg Designer: Ingvild Heia/Emma Wirenhed Distribution: Finansavisen, Juni 2015 Trykkeri: A Media Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformasjon: Tel: E-post: Forsidebilde: Foreningen Ensjøbyen VI TAR KLIMAANSVAR Statsbygg skal jobbe for en klimanøytral eiendomsportefølje, levere nullutslippsbygg og bidra til redusert miljøfotavtrykk for staten. Future Built prosjekt: Nytt nasjonalmuseum. Arkitekt Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbh.

3 Gjennomfør prosjektene dine i samarbeid med Mapei Mapei har teknologisk avanserte produkter, sertifisert i henhold til gjeldende standarder. Våre produkter bidrar til god design og gode løsninger til store byggeprosjekter over hele verden. Bruk Mapei i ditt neste prosjekt. facebook.com/byggprodukter BYGGPRODUKTER FOR NORDISK KLIMA Fremtidens fasader realiseres idag Bygninger er sentrum i vår tilværelse: her bor, jobber og oppholder vi oss. I tillegg til krav om bærekraft øker stadig behovet for komfortable, sikre og designorienterte fasader med intelligente funksjoner. Schüco har forstått behovet og realiserer morgendagens fasader allerede idag. Prosjektledelse og byggeledelse er utført av Prosjektledelse og byggeledelse

4 4 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Bergen skal være nokke for seg sjøl En attraktiv by har en klar identitet og en rik bykultur med gode fellesarealer for hverdagsliv og gode vilkår for næringsliv og kultur. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE Bergen by vokser, og Bergen kommune jobber hardt for å ta vare på mangfoldet, særpreget, engasjementet og kvalitetene som fortsatt gjør det attraktivt å bo i byen. Av Pia Beate Pedersen Bergen kommune og bergensregionen venter stor befolkningsvekst frem mot Veksten, sammen med økende klima- og miljøutfordringer, krever handling innen alle de kommunale sektorene. Siden det forventes en befolkningsvekst, må bysentrum utvides betraktelig, og kan i fremtiden strekke seg fra Kristianborg til Sandviken. En attraktiv by har en klar identitet og en rik bykultur med gode fellesarealer for hverdagsliv og gode vilkår for næringsliv og kultur. I den aktive byen er det å gå den vanligste transportformen. Dette gir en miljøvennlig byutvikling, og bidrar til bedre folkehelse. Når byen vokser må oppgavene løses på en funksjonell og fremtidsrettet og mer miljøvennlig måte. Innbyggernes ønsker og behov må utgjøre grunnlaget for en utvikling som bygger opp om et godt og aktivt liv for å tilfredsstille befolkningens behov for tjenester. Dette krever engasjement og deltakelse fra alle grupper i samfunnet, og samarbeid med de øvrige kommunene i regionen. Skal øke den sosiale kontakten Mange opplever isolasjon og ensomhet. Gode byrom som fungerer som møteplasser og oppholdssteder gir muligheter for sosial kontakt, også Henning Warloe (H) Byråd for byutvikling, klima og miljø, Bergen FOTO: MORTEN WANVIK for uformelle møter. Å ta en avstikker innom en butikk eller å sette seg ned på en benk er enkelt. Det gir mer aktivitet og et sterkere byliv, og kan bidra til at flere føler seg inkludert i samfunnet. Gåbyen er et virkemiddel for å skape en mer menneskelig by, der psykisk og fysisk helse styrkes. Samtidig bidrar gåbyen til en mer klimavennlig by. For å styrke gåbyen, vil de legge til rette for overkommelige Martin Smith-Sivertsen (H) Byrådsleder, Bergen FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ gangavstander og attraktive gangtraseer. I gåbyen Bergen legger kommunen til rette for at innbyggerne skal bevege seg mer i hverdagen, og ha et aktivt og nært forhold til byen og nærområdene sine. Gater, byrom og snarveier, som gir gåturen gode opplevelser og mulige møtesteder, er viktig for at det skal være attraktivt å gå mer. Ved å bygge en tettere by vil det være enklere å nå ting til fots. Det å gå er miljøvennlig og ikke minst sunt for den enkelte, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen. Skal ta vare på klimaet Bergen skal ta sin del av ansvaret for å unngå global oppvarming ved å legge til rette for et klimasmart samfunn frem mot Tidligere tiders feltutbygging og byspredning er avløst av en fortettingsstrategi i de bebygde områdene. Dette gir komplekse prosesser som krever samhandling mellom kommunale organer, befolkning, grunneiere og andre offentlige myndigheter. Kommunens potensial for å løse de arealmessige utfordringene må utnyttes. De strategiske byutviklingsgrepene er en av kommunens viktigste oppgaver. Det skal spesielt vurderes å fortette innen et utvidet sentrumsområde. Hensynet til grønn og bærekraftig utvikling skal være et overordnet prinsipp i kommunens planlegging og virksomhet. Trafikkøkningen må skje gjennom kollektivtransport, gange eller sykkelbruk, og kommuneplanen må derfor legge premissene for at en slik utvikling kan realiseres. Dette skal gi et miljøvennlig transportmønster og minske arealbruken. Byrådets visjon for fremtiden er en aktiv og attraktiv by. - Med kommuneplanens samfunnsdel legger vi grunnlaget for å gjøre Bergen til en grønnere, mer moderne og mer attraktiv by, sier byråd for byutvikling, klima og miljø Henning Warloe.

5 MEDIAPLANET Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet FREMTIDENSBY.NO 5 BOLIGBYGGER MED LANGE TRADISJONER Og Arkitekter og Nord Architects fra København har sammen utarbeidet en visjon for et fremtidsrettet boområde i Indre Arna. Prosjektet var et parallelloppdrag gitt av Bergen Kommune, og var ferdigstillt i januar ILLUSTRASJON: OG ARKITEKTER Selskapet ble startet i 1901, og har dermed vært involvert i Bergens byutvikling i over hundre år. Nå står de bak utviklingen av to nye, store boligområder. Av Pia Beate Pedersen Florvaag het i sin tid Edvard Anderssen Trelastcompagni. Selskapet ble kjøpt av Optimera i Optimera er Norges største byggevareselskap og er gjennom divisjon Byggsystemer en stor aktør innen tomteutvikling og boligbygging. Nå er de i gang med flere nye boligprosjekter herunder to store områder i Bergen, forteller daglig leder Kathrine Quam-Ledzbor. - Det ene prosjektet som Optimera Tomteutvikling arbeider med i Bergen heter Vårheia. Det er et område som ligger fantastisk flott til på fjellplatået som danner avslutningen på Ulriken- fjellet, før du kommer til Åsane. Tilkomsten til området er fra Arna-siden, noen hundre meter fra togstasjonen. Her skal vi bygge rundt 2000 nye boliger. Vi fokuserer her på å skape gode rom og arealer mellom bebyggelsen, gode fellesarealer og sørge for en god infrastruktur. Vårheia vil bli et veldig viktig bidrag til utviklingen av Bergen, og med to spor på togbanen mellom Arna og Kathrine Quam-Ledzbor Daglig leder, Florvaag FOTO: PRIVAT Bergen, så blir dette litt som å jobbe i New York, og bo utenfor byen. Du jobber i sentrum, og kommer hjem til naturen med fjellheimen og sjøen i umiddelbar nærhet. Med utsikt mot byfjorden Florvaag jobber også i et område som heter Fagerdalen, og dette er virkelig en fager dal, som vil gi plass til ca 500 nye familieboliger fortsetter Quam-Ledzbor. - Dette området har en sydvestvendt orientering, mot byfjorden i Bergen. Dette er virkelig et flott sted som ble avsatt til boligområde i Her skal vi utvikle rekkehus, lavblokker samt noen høyere leilighetsbygg som vil ligge med ryggen opp mot fjellskrentene. Der hvor den gamle gårdsbygningen står, som jo tradisjonelt er på det luneste og fineste stedet på eiendommen, der lager vi barnehage. Vi er veldig opptatt av å skape gode boligområder, og også her legger vi stor vekt på å lage fine grøntarealer og god infrastruktur, avslutter Quam-Ledzbor. Skreddersy ditt eget hus! Nå kan du skreddersy ditt eget hus, til din tomt, dine behov og smak. Besøk våre hjemmesider, bestill katalog og ta kontakt, så finner vi sammen ut hva som er mulig på din tomt! Florvaag er eid av Optimera, Norges største byggevareleverandør. Montér er Optimeras egen butikkjede for gjør-det-selv markedet, byggmestere og håndverkere. Optimera Byggsystemer innbefatter både Florvaag Hus og Florvaag Bolig som tilbyr nøkkelferdige boliger på attraktive tomter. bestill katalog på: eller

6 6 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Fra lokalene til Peak Performance: Fra venstre Roger Sameien Eiendomssjef BOS Eiendom, Finn Jervhed Peak Performance, Per E. Sandberg adm. dir. BOS Eiendom. FOTO: BERTEL O. STEEN EIENDOM Moteclusteret i Maridalsveien De gamle mursteinshusene i det gamle, historiske fabrikkområdet på Sagene i Oslo, er i ferd med å bli hovedstadens nye motemekka. Utleier har hatt en svært bevisst strategi for å lykkes med dette. Av Pia Beate Pedersen Per E. Sandberg Administrerende direktør, Bertel O. Steen Eiendom AS. FOTO: BERTEL O. STEEN EIENDOM Flere av de store merkevarene har samlet seg i Maridalsveien Agentene som representerer merker som Lacoste, Peak Performance, GANT, Bjørn Borg og Marc O Polo ser store fordeler ved at de er samlokalisert, forteller adm. dir. Per Egil Sandberg hos utleier Bertel O. Steen Eiendom AS. - Det er en stor fordel for innkjøperne at agentene er samlet på ett sted; alle merkevarene er lett tilgjengelig, så de kan gjøre mange innkjøp på ett sted. Under motemessene vår og høst vil Vi er fleksible, vi planlegger lokalene slik leietaker ønsker dem. agentene sette opp felles busser til Maridalsveien, slik at de gjør det enkelt for kundene. I tillegg blir alle styrket faglig ved at bransjen er samlet. - Alle kjenner alle der borte, noe som skaper et bra fagmiljø. Det fine for oss er at vi aldri trenger å annonsere når vi har ledige lokaler, vi får nye leietakere via jungeltelegrafen. Vi har ca m2 i Maridalsveien, og i disse dager innredes de siste ledige lokalene på 800 m2 for Scotch & Soda, et stort utenlandsk selskap som har etablert seg på Aker Brygge. Scorer høyt Det er viktig å ta vare på sine leietakere, sånn at de blir værende. Sandberg forteller at de har en svært bevisst strategi for å sørge for fornøyde leietakere. - Vi er fleksible, vi planlegger lokalene slik leietaker ønsker dem, og vi flytter leietakere rundt alt ettersom behovene deres blir endret. Vi har egne vaktmestere, som kommer etter behov, de står ikke med stoppeklokke, de er der til jobbene er gjort. Vi scorer i toppen blant eiendomsselskapene i Oslo når det gjelder tilfredshet blant leietakere. Vi tar vare på dem, og da blir hos oss. Ledig 341 m 2 e A e T e V e Be O S P

7 Du bygger Vi tar oss av resten Høye BREEAM-ambisjoner? Breeamprosjekter krever god planlegging. Ta kontakt med Optimera så tidlig som mulig. Asker Panorama er OXER Gruppens nye hovedkontor. Bygget har oppnådd kravet til BREEAM-NOR Excellent. Optimera er en samarbeidspartner som skaper trygghet både under planleggingen og underveis i prosjektet. Dette sikrer at alle leveranser gir breeampoeng som planlagt. Prosjektleder i OKK Entreprenør, Arild Strøm Optimera har erfaring fra et titalls breeamprosjekter Optimera kan levere trelast og plateprodukter som er sertifisert etter PEFC og FSC Vår produktdatabase er søkbar på poenggivende produkter Alle breeamprosjekter merkes spesielt slik at våre salgsmedarbeidere kan være ekstra på vakt Vi kan levere verktøy- og festemiddelcontainere som kun inneholder godkjente kjemiske produkter Dokumentasjonen er helautomatisert og leveres fortløpende slik breeamrevisoren etterspør optimeraproff.no

8 8 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Vil bygge boliger på flytende øyer i Oslofjorden Mens tomte- og boligprisene presser en sterkt økende tilstrømming av nye osloboere lengre og lengre ut på landet, gjelder det å tenke nytt. Nå vil en gruppe arkitekter og ingeniører bygge flytende boligblokker på fjorden. Av Jarle Samuelsberg Det dreier seg om flytende boligkonstruksjoner, som vil forankres i havbunnen på samme måte som oljeplatformer. Det er ingeniørene i firmaet Dr.techn.Olav Olsen på Lysaker utenfor Oslo som har utviklet ideen i samarbeid med arkitektene i ØKAW AS. Kan teknologi og kompetanse Dr.techn.Olav Olsen er kanskje et relativt ukjent navn, men selskapet har tegnet og designet de fleste av oljeplattformene som har lagt grunnlaget for Norges rikdom. Firmaet er spesialister på store betongkonstruksjoner til havs. Selskapet har også tegnet Troll-plattformen, som ble kåret til århundrets ingeniørbragd av leserne til Teknisk Ukeblad, og senketunnellen i Bjørvika. Nå vil de bruke kunnskapen til å bygge boliger til sjøs. - Vi har teknologien og kompetansen. Dette er fullkomment gjennomførbart. Vi lanserer nå ideen. Dersom noen eiendomsutviklere ser de samme mulighetene som oss, vil dette kunne bli en realitet, sier direktør i Dr.techn. Olav Olsen, Tor Ole Olsen. Han sier at tanken er å bruke plattformteknologi til å bygge flytende understell i betong som kan fungere som tomter for boligkomplekser. - Vi har lang erfaring med å konstruere store betongunderstell til plattformer og broer. Denne kompetansen kan tas i bruk for å bygge boliger, sier Olsen. Attraktive tomter Arkitekt Tom Wike, partner i ØKAW Arkitekter, har laget utkast til boligkomplekser som kan bygges på flytende betongøyer, etter oppfordring fra Dr. techn. Olav Olsen og bransjeprogrammet Bygg uten grenser. Målet er å trekke synergier fra 50 år med konstruksjon av boreplattformer i betong. Han har lenge vært fasinert av betongens egenskaper. - Det finnes noen flytende boligkomplekser av nyere dato rundt om i verden, blant annet i Nederland. Vi er fascinert av ideén om at nasjonen som gjennom hele sin historie har basert sin eksistens på sjøen, kan tenke byutvikling og boligsamfunn på vannet uavhengig av havnivåstigning og problematiske grunnforhold, sier Wike og fortsetter: - Folk vil bo ved sjøen. Her ligger de mest attraktive tomtene. Vannet tilbyr en helt annen måte å leve på. Tenk på Venezia og Amsterdam. Her ligger båten fortøyd til terrassen, og livet får en annen rytme. Det er enormt mange positive faktorer ved å bo på vannet, sier han, og ser for seg sollysets reflekser fra vannflaten i taket. En løsning på tomtemangel Olav Weider er administrerende direktør i Dr.techn.Olav Olsen. Ø K A W A S siden 1969 A R K I T E K T E R M N A L Frederik Stangs gate 4, 0272 Oslo

9 MEDIAPLANET Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet FREMTIDENSBY.NO 9 I fremtiden kan hende boligen din flyter på sjøen. Tanken er å bruke plattform-teknologi til å bygge flytende understell i betong som kan fungere som tomter for boligkomplekser. ILLUSTRASJON: ØKAW Han mener flytende boliger kan være en del av svaret på den sterke tilstrømninga storbyene opplever. - Oslo er Europas raskest voksende hovedstad. Vi har store utfordringer i forhold til boliger og logistikk. Når markagrensa ikke skal røres, blir det mangel på tomter. Da kan det å bygge på sjøen være en av løsningene, sier han. Han mener ideen kan virke fremmed, men sier at den er fullt gjennomførbar. - Gjennomførbarheten er det ikke tvil om, men det har ikke blitt lansert noen slik idé i Oslo før. Det har kanskje ikke presset seg frem tidligere, ikke før nå, sier Weider. Tor Ole Olsen peker på at Oslos nye bydeler bygges på fjorden. Sørenga og Tjuvholmen bygges på tidligere kaianlegg. Han mener tida kan være inne for å tenke nytt. På Oslofjorden - Det er ikke noe i veien for å forestille seg boliger på vannet i Oslofjorden, sier han og tilføyer: - Det er kanskje et ømtålig tema. Vi vet at naturen er viktig for folk. Men samtidig vil en slik løsning være svar på mange av byens utfordringer. Han peker på tomtemangel, Når markagrensa ikke skal røres, blir det mangel på tomter. Da kan det å bygge på sjøen være en del av løsningene. byggekostnader, veier og transport. -Flytende boliger kan bygges andre steder, kanskje i Øst-Europa, og slepes inn til Oslo, slik vi sleper oljeplattformer til havs. Dette vil kunne gi lave byggekostnader og lite press i en allerede overfylt by. Dessuten forventes det at havnivået vil stige. Dersom boligen flyter på vannet, vil ikke dette være noe problem, sier Olsen. Weider mener prisen på flytende boliger vil være lavere enn for eksempel tilsvarende på Sørenga. - Dersom alt bygges i lavkostland og slepes til Norge, vil kvadratmeterprisene være lavere enn de vi ser i nybygg i dag. Da er det kostnaden på leie av areal i fjorden som den usikre faktoren, sier han og tilføyer: Dette vil være et politisk spørsmål. Hvordan myndighetene stiller seg til ideen, det vet vi ikke. Weider sier en flytende boligkonstruksjon kan bygges og etableres i løpet av kort tid. Les mer på fremtidensby.no

10 10 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Interiør. JM har utarbeidet en innredningsguide som gjør at beboerne enkelt kan sette et personlig preg på leiligheten sin. FOTO: JM NORGE LØKKEHAGEN PÅ LØREN Da Ring 3 ble lagt i tunnel under Løren begynte transformasjonen fra trafikkmaskin til boligområde. Nå er flere boligprosjekter på trappene i det sentrumsnære området. Av Tom Backe Løren er et spennende område siden det gjennomgår en så stor transformasjon i løpet av så kort tid. Tidligere ble området stort sett forbundet med Ring 3 og stor trafikk, men etter at veien ble lagt i tunnel har Løren virkelig fått muligheten til å utvikle seg til et spennende boligstrøk med grønne områder og rolige smågater mellom villabebyggelsen på Refstad og det mer urbane livet på Løren, sier prosjektsjef i JM, Tanja Kleive Guettler. Sentral beliggenhet Prosjektet som JM har salgsstart på i august heter Løkkehagen og får en beliggenhet med gangavstand til Økern og Løren sentrum. Det er svært kort vei til barnehager, skoler, de to T-banestasjonene og bussholdeplasser. Tomten tilhørte i sin tid Refstad gård, og ligger helt i grensen mellom Løren og Refstad. Nord for prosjektet ligger de store grønne slettene til Løren idrettspark. I øst ligger den grønne gangvegen som vil gå fra Hovin til Marka og i vest ligger villabebyggelsen på Refstad. Et grønt tun Løkkehagen består av 192 leiligheter. Når prosjektet er ferdig i slutten av 2018, vil de fire husene som prosjektet består av være plassert rundt et raust, romslig og bilfritt tun. - Vi lager en stor hage mellom husene, og tanken er at alle som bor her skal føle seg velkommen enten man søker fellesskapet eller ønsker å sitte alene med kaffekoppen. Området er stort, med forskjellige soner. Det skal være et område for aktiviteter hvor barna kan slå hjul eller kaste frisbee. Samtidig skal man kunne samles rundt ett av langbordene, eller spille boule med naboen, sier Guettler. I planleggingen av tunet, eller hagen, er meningen at alt skal være helt giftfritt og derfor vil de plante busker med bær som kan spises. Det kommer også frukttrær og rabarbra. - Tanken er at man gå ut i hagen å høste både frukt og bær. Siden vi bare har parkeringskjeller under deler av tunet, vil vekstforholdene også bli svært gode, sier Guettler. Velkommen hjem JM legger spesiell vekt på at inngangspartiene til husene skal ønske beboere og besøkende velkommen. - Vi legger litt ekstra ressurser og tanker bak de løsningene vil velger for inngangspartiene, og har blant annet valgt tredetaljer i lobbyen, fliser i alle trapperom og en litt annen finish i heisene slik at man føler at det er hyggelig å be gjester inn, forteller prosjektsjefen. Tanja Kleive Guettler Prosjektsjef i JM FOTO: NINA RUUD Vi lager en stor hage mellom husene, og tanken er at alle som bor her skal føle seg velkommen. Byggene er også planlagt slik at de blir svært energivennlige. Målet er at energiforbruket skal være 25 prosent lavere enn det som beskrives i den byggtekniske forskriften TEK10. Mange tilvalgsmuligheter JM leverer hvitevarer på kjøkkenet, og isolasjon i innervegger som standard. Baderomsinnredninger og kjøkkeninnredninger er av høy kvalitet og blir levert av anerkjente leverandører. JM har utarbeidet en innredningsguide som gjør at beboerne enkelt kan sette personlig preg på leiligheten sin. - Vi tilbyr en del kostnadsfrie tilvalg, og de øvrige tilvalgene tilbys til markedets veiledende priser. Vi ønsker at tilvalgsprosessen skal være en positiv opplevelse der beboerne langt på vei kan tilpasse leiligheten til sin egen smak uten at kostnadene blir urimelige, avslutter Guettler.

11 NÆR MARKA OG BYEN SALGSSTART I AUGUST VELKOMMEN TIL IDYLLISKE LØKKEHAGEN Løkkehagen er et nytt og barnevennlig boligområde beliggende på øvre Løren. Her bygges det 2, 3, 4 og 5-roms leiligheter hvor du kan nyte ettermiddagskaffen på egen balkong eller terrasse, mens barna utfolder seg på lekeplassene i Løkkehagens egen hage. Leilighetene omkranser et stort grøntområde og har barnehager, skoler og marka rett ved. På Løkkehagen kommer du tett på naturen samtidig som du bor sentralt. MER OM DIN DRØMMEBOLIG JM.NO/LOKKEHAGEN

12 12 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Tiedemannsbyen på toppen av Ensjø i Oslo består av flere leilighetsprosjekter som utvikles på den gamle tomten til Tiedemanns tobakksfabrikk. ILLUSTRASJON: SKANSKA PÅ TOPPEN AV OSLO Ensjø, som tidligere stort sett besto av bilforretninger, er i ferd med å utvikle seg til et helt nytt boligområde i Oslo. Fra neste sommer vil man kunne flytte inn i en leilighet på den gamle Tiedemann Tobakksfabrikk tomten. Av Pia Beate Pedersen Tiedemannsbyen på toppen av Ensjø i Oslo består av flere leilighetsprosjekter som utvikles i samarbeid mellom Ferd Eiendom og Skanska Eiendomsutvikling på den gamle tomten til Tiedemanns tobakksfabrikk. Prosjektet som ligger for salg nå heter Petersborgkvartalet, og består av 210 selveierleiligheter. Disse selges i tre byggetrinn, og består av leiligheter i ulike størrelser, forteller salgsansvarlig for prosjektet, Laila Bævre Tugay i Skanska Eiendomsutvikling. - Vi bygger leiligheter i ulike størrelser, to til femroms leiligheter som vil ha et areal på mellom 44 kvadratmeter og 124 kvadrat- meter. Ferdigstillelse er fra og med sommeren 2016 til og med sommeren Beliggenhet i rolig blindvei - Den gamle direktørboligen til Tiedemanns tobakksfabrikk, en vakker gul murvilla kalt Petersborg, danner et hyggelig lite sentrum for de nye byggene, og her vil det bli utviklet et koselig lite torg med butikker og cafeer, forteller Tugay og tilføyer: - Området ligger på toppen av Ensjø, og tomten hvor boligene er i ferd med å bli bygget, ligger fantastisk til. - Mange av leilighetene vil få en fantastisk utsikt. Leilighetsbyggene vil være på mellom fire og sju etasjer, og de aller fleste leilighetene vil ha store, flotte balkonger eller Laila Bævre Tugay Salgsansvarlig FOTO: SKANSKA Det vil bli fantastisk fint når det er ferdig om noen få år. terrasser. Vi bygger også et garasjeanlegg med heis rett opp til leilighetene. En grønn lunge Tiedemannsbyen består av ulike kvartal og det første, Hagekvartalet, er allerede utsolgt og innflyttet. Tugay trekker frem det faktum at området vil bli veldig grønt, som en av de store fordelene med dette nye boligområdet. - Kommunen har lagt inn en masse grønne parker mellom alle byggene som ligger der oppe, så hele området vil være veldig grønt og vakkert. Akkurat nå er jo området under utvikling, så det kommer jo ikke så godt frem i dag, men det vil bli fantastisk fint når det står ferdig om noen få år. Området Ensjø, Kampen, Lille Tøyen, Hasle og Hovin tilbyr et mylder av tur- og sykkelstier, parker, hvilebenker og grønne lekeplasser. - Det er også kort vei til piknik og grilling i Tøyenparken, og shopping og caféliv på stemningsfulle Kampen og Grünerløkka. Det er dessuten kort vei til det meste av hovedstaden fra Ensjø, sier Tugay og fortsetter: - Petersborgkvartalet ligger rett ved T- banen, og derfra er det tre stopp ned til Oslo S. Det tar ni minutter med banen til Majorstua. Det går baner absolutt hele tiden, det er jo fire ulike baner som går forbi her. Det går dessuten buss i alle retninger, kun to-tre minutter fra Tiedemannsbyen, så det er raskt og enkelt å komme seg dit man skulle ønske.

13 Nye leiligheter på Ensjø -kort vei hjem! Grefsen Nydalen Lofthus Storo Tonsen Grefsen veien Storo Bjølsen Disen Bjerke eien msv ei ndh Tro Sagene Sinsen Torshov Sinsen Tors h ovga ta Mar idal sve ien Tiedemannsbyen vokser nå fram på et høydedrag i nye Ensjøbyen, og byggingen av Petersborgkvartalet er godt i gang! Når du kommer hjem, etter å ha forsynt deg av alt det byen har å tilby, vil du kunne glede deg over en ny og lettstelt Ch ligger langt fra t-banestasjonen. leilighet, som ikke ris tia har vi ulike typer 2 5 roms leiligheter I Petersborgkvartalet n M tomter. Leilighetene har romslige på en av bydelens beste ich el se i grønne omgivelser. balkonger/terrasser og ligger n sg at e For salgstrinn 1 og 2 er bygging godt i gang. Planlagt ferdigstillelse for salgstrinn 1 er sommer For salgstrinn 2 er Birkelunden planlagt ferdigstillelse høst 2016 og vinter Salgstrinn 3 skal etter planen ferdigstilles sommer Seilduksgata Vi har et visningslokale ved tomten med adr. Sigurd Hoels vei 96. Her vil du få se modell av prosjektet, prospekt, plantegninger, bilder, tilvalgsmuligheter osv., og kunne få svar på alt du lurer på om prosjektet. Visningstidspunkt annonseres på våre hjemmesider tiedemannsbyen.no eller du kan ta kontakt for å avtale privat visning. Økern Vil du vite mer? Ta kontakt med salgsansvarlig Laila Bævre Tugay på telefon eller e-post I salg nå! a at g ng La tiedemannsbyen.no Grünerløkka Hasle Sofienbergparken PETERSBORGKVARTALET Valle Hovin Botanisk Hage Bru Tøyen ta ga gat a n ye Østre gravlund Tø Ensjø Grønland St Åk eb erg ve Oslo sentralstasjon ien ve s røm ien Jordal Amfi Vålerenga Helsfyr

14 14 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER FAKTA FAKTA OM ENSJØ Cirka leiligheter er ferdigstilt i Ensjøbyen per 1. mars I tillegg er cirka 450 leiligheter under bygging. Dettte innebærer at totalt 2000 leiligheter er ferdigstilt eller er under produksjon. Totalt vil det bli cirka 6000 leiligheter i nye Ensjøbyen. Den oppgraderte Ensjø T-banestasjonen ble ferdigstilt sommeren Kollektivbetjeningen vil i hovedsak kunne skje via T-banestasjonene Ensjø, Helsfyr og Hasle. Sentrumsrettede og tverrgående bussforbindelser supplerer dette T-banetilbudet svært godt. Nye skoler er allerede åpnet i området, og det planlegges flere skoleplasser. I februar 2012 åpnet Frydenberg ungdomsskole med 430 elever. Februar 2012 åpnet Fyrstikkalleen Videregående skole. Ny grunnskole står ferdig på teglverkstomta på Hasle i Ni barnehager er vedtatt bygget i forbindelse med utbyggingen. Av disse er tre nå i full drift. Det vil også bli etablert barnehage med fire avdelinger i Gladengveien, og tre barnehager med totalt tolv avdelinger i Tiedemannsbyen. Valle Hovin skøyte- og konsertarena. Riksanlegget for Tennis på Hasle. Vålerengas nye Valhall. Tøyenbadet. Botanisk hage og Naturhistorisk museum i Tøyenparken. Jordal Amfi og idrettspark. Kampen og Vålerenga. Alt dette er innen kort gåavstand! Det blir flere nye parker på Ensjø i forbindelse med utbyggingen: Tiedemannsparken, Vestre Parkdrag, Østre Parkdrag, Teglverksparken og Stålverksparken er de viktigste. Nærheten til sentrum er fantastisk. Her trenger du ikke bil. Fire T-banelinjer bringer deg raskt til andre steder i byen. Du bruker kun seks minutter med T-banen til Stortinget. Du sykler til sydende Grünerløkka på fem minutter. Når hele området står ferdig i 2025, vil det i tillegg til leiligheter være cirka 150 forretninger, 40 grøntområder og et torg på 40 mål, som blir et levende sentrum på Ensjø. Les mer på fremtidensby.no Sentrale Ensjøbyen: Den naturbane oasen Noen få steinkast fra Oslo sentrum gjennomgår Ensjø en total forvandling. Den nye Ensjøbyen blir en levende og attraktiv bydel med 7000 nye boliger, arbeidsplasser, handel og kultur. Av Bernt Roald Nilsen Visjonen er å gi Ensjøbyen en utforming der samspillet mellom det grønne (naturelementer), det blå (vannelementer) og det grå ( de harde flatene ) er i harmoni. Her blir det trygge, levende gater og torg, og parker og plasser med betydelige innslag av grønt. Ensjøbyen grenser til Tøyenparken, idylliske Tøyen Hageby, Kampen, Vålerenga og Valle Hovin. Nærheten til sentrum og gode kollektivtilbud gjør det enkelt og raskt å komme til og fra Ensjø. Faktisk ligger Ensjøbyen like nær Oslo sentrum som Frognerparken, med T-banen bruker du seks minutter til Stortinget. Velger du sykkel, er du på yrende Grünerløkka i løpet av fem minutter. Eller kanskje du tar bena fatt, og er midt inne i den gamle, trivelige trehusbebyggelsen på Kampen i løpet av noen få minutter? Trenger ikke bil Det er ganske paradoksalt når vi snakker om Ensjø, men velger du å flytte hit, trenger du ikke bil. Ensjøbyen har et av de beste kollektivtilbudene i Oslo. Med T-banestasjonens 4 linjer reiser du raskt til andre steder i byen, og i løpet av noen få minutter er du på Oslo S. Dessuten har du kort gåavstand til mange av byens bussruter, her er det lett å komme seg til og fra jobb. Innen selve Ensjøbyen er det dessuten planlagt seks kilometer med bilfrie tur- og sykkelstier. Sentrale Ensjø Torg Ensjøbyen er mer enn 7000 nye leiligheter. Når hele området står ferdig i 2025, vil det være cirka 150 forretninger, 40 grøntområder,

15 MEDIAPLANET Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet FREMTIDENSBY.NO 15 Grønne uteområder. Det som kalles Ensjømodellen setter høye krav til kvaliteten på utearealer. Det innebærer selvsagt å satse grønt og bærekraftig. FOTO: FORENINGEN ENSJØBYEN tilfredsstillende dekning av barnehage- og skoleplasser og et torg som vil bli et levende sentrum på Ensjø. På den ene siden av torget skal det bygges et senter med boliger og butikker, mens det er planlagt et næringsbygg med restauranter, kino og teatersaler på den andre siden. Det området som er satt av for Ensjø sentrum, er på omtrent 40 mål. Det som kalles Ensjømodellen setter høye krav til kvaliteten på utearealer. Det innebærer å satse grønt og bærekraftig. Blant annet skal gamle Hovinbekken hentes opp av bakken og legges i et sildrene vannspeil langs Gladengveien, så at Ensjøbyen kan kalle seg den miljøvennlige bydelen er det liten tvil om. Verdistigning på sikt Ensjøbyen er det siste store området som kan bygges ut nær Oslo sentrum. Nettopp fordi den sentrumsnære beliggenheten er unik, er politikere og utbyggere opptatt av å skape et godt bomiljø. Området blir ofte sammenliknet med Södermalm i Stockholm, et attraktivt område i den byen. Erfaringer fra andre europeiske storbyer viser at slike områder har en kraftig I løpet av bare ti år med planlegging og byutvikling, har Ensjøbyen blitt en levende og attraktiv bydel med nærhet til alt. verdistigning på sikt. Ved å kombinere boliger med næringsliv får man en levende bydel og revitalisering av områder som har vært en del av byen i langt over hundre år. Vokser så det knaker Oslo vokser så det knaker, og er en av byene med raskest vekst i Europa. Det er populært å bosette seg sentrumsnært; å kunne spasere ned til T-banen og være på jobben i løpet av noen minutter gir beboerne verdifull tid som kan brukes sammen med venner og familie. Fortettingen av byen skjer rundt knutepunkter med gode kommunikasjonsmuligheter, slik det gjøres på Ensjø. I løpet av bare ti år med planlegging og byutvikling har Ensjøbyen blitt en levende og attraktiv bydel med nærhet til alt, uansett om du liker byliv, sjøliv eller en deilig tur i det grønne. Les mer om byutvikling på fremtidensby.no

16 16 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER - Når hele området står ferdig i 2025, vil det være cirka 150 forretninger, 40 grøntområder, tilfredsstillende dekning av barnehage- og skoleplasser og et torg som vil bli et levende sentrum på Ensjø. ILLUSTRASJON: JM NORGE AS ENSJØ - EN BYDEL I UTVIKLING Av Tom Backe Det er ti år siden Oslo bystyre vedtok å forvandle bydelen Ensjø, som tidligere var best kjent som bilbyen, til å bli en moderne bydel med 7000 nye boliger og cirka arbeidsplasser. Mye har skjedd siden den tid, og utviklingen er inne i en spennende fase der stadig flere brikker faller på plass. Ensjøbyen grenser til bydel Grünerløkka, og fra Hovinbekken er det samme avstand til sentrum som fra Frognerparken. Flere grønne parkdrag går på tvers av bydelen og gjør det lett å gå eller sykle over alt. Idylliske Kampen og Tøyen med museer og svømmehall er i gangavstand, det er også Valle Hovin. Godt kollektivtilbud Hele fire T-banelinjer betjener Ensjø stasjon og fra Hasle stasjon går det èn linje. Det gjør det svært enkelt å reise over hele byen. Med banen bruker man for eksempel bare seks minutter til Jernbanetorget. Rett i nærheten ligger Helsfyr som også er et formidabelt kollektivknutepunkt med regionbusser til Nittedal og Romerike, dessuten ekspressbusser, nattbusser og flybussen til Gardermoen hvert tjuende minutt. Spennende boligprosjekter Hovinbekken I er det første av tre boligprosjekter som JM bygger i Ensjøbyen. De 115 leilighetene i første byggetrinn er ferdigstilt og beboerne har nå flyttet inn i sine nye hjem. Hovinbekken tilbyr en lun oase i Ensjøbyen. Etter åtte år på Grünerløkka er Cathrine Lund og Didrik Mysen Lund glad for å slippe trafikkstøy og nattebråk: - På Ensjø bor vi i byen, men ikke midt i gryta. Det er utrolig familievennlig, sier de. Cathrine og Didrik oppdaget at to skulle bli tre like etter at de hadde kjøpt leiligheten i Hovinbekken I. Nå har ett år gamle Bendik lagt beslag på det pappa hadde tenkt skulle bli musikkrom, så familien har allerede sikret seg en større leilighet i Hovinbekken II som nettopp er lagt ut for salg og vil være ferdigstilt i Tilpasning av leilighetene En stor fordel for de som velger å flytte inn i en helt ny leilighet er at de får mulighet til å tilpasse den til egne ønsker og behov. - Antallet som velger tilvalg har gått noe ned de siste årene. Det henger sammen med at vi har oppgradert standarden i boligene våre, med blant annet integrerte hvitevarer på kjøkken, induksjonsovn, flislagte bad med komfortvarme i gulvet, garderober i alle soverom og parkett i hele boligen, sier Bjørn O. Haug som er innredningssjef i JM region Oslo. - Vi er kjempefornøyd med leiligheten som vi synes har mange smarte løsninger. Særlig badet er veldig praktisk med en fast benk der vi både kan stelle Bendik og brette klær, og den ekstra boden på barnerommet gjør det enkelt å holde det ryddig, sier Cathrine. Kostnadsfrie tilvalg JM Norge tilbyr nå også en del kostnadsfrie tilvalg: - Ja, innen kategoriene kjøkkeninnredning og fliser er en del tilvalg gratis. Det er mange som benytter muligheten til å endre benkeplater eller fronter kostnadsfritt. Utover det er det også mange som ønsker andre varianter av hvitevarer eller oppgradering av skyvedørsgarderober med innredningsløsninger, fortsetter Haug. Pensjonisten Bjørn Ivar Ødegård og kona Ann Helen lovpriser leiligheten, naboene og miljøet, men kanskje spesielt at de går til Operaen på under halvtimen. - Nå som vi slipper vedlikehold, plenklipp og snømåking blir det mer tid til hobbyer. Vi elsker opera, og jeg elsker å arrangere det, sier Bjørn, som er pensjonist og leder for en kulturreiseklubb. Ann Helen skal jobbe enda noen år, men synes de har kjøpt seg inn i fremtiden. - Her er det rullatorflatt og fint, sier hun spøkefullt, og legger til at på Ensjø fant ekteparet alt de ønsket seg: God kommunikasjon, butikker i nærområdet, vestvendt leilighet med sol til langt på kveld og garasje med heis helt opp. Les en lenger versjon av artikkelen på fremtidensby.no Swedoor er stolt over å ha levert dører til flotte Vi leverer inner- og ytterdører til alle typer boliger og næringsbygg Ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt Besøk og la deg bli inspirert av vår dørverden

17 HOVINBEKKEN SOSIALT OG SENTRUMSNÆRT Ensjø er i ferd med å bli Oslos grønneste og mest moderne bydel. Her bor du sentralt, med et glimrende kollektivtilbud rett i nærheten. Barna får mange nye lekekamerater og skolene er nye og flotte. Enten de håpefulle vil spille ball eller et instrument er det nok av tilbud. I nærområdet vil dere finne alle slags forretninger, kulturtilbud og fritidsaktiviteter. TRINN II TRINN III ENSJØ HOVINBEKKEN II Familievennlige selveierleiligheter i Ensjøbyen med trivelige grøntområder og bekken som sildrer. Bo sentralt og grønt i Oslo med barnehager og butikker i nærmiljøet. Her får barna mange å leke med! Bekken sildrer gjennom sameiet, det blir matvarebutikk i bygget og t-banen er rett i nærheten. Visning: I visningsleilighet Hovinveien 43J, 0576 Oslo Areal: 2, 3 og 4 roms, m 2 Pris: kr ,- Innflytting: kvartal 3, 2016 Kontakt: Eileen V. Dreyer, , ENSJØ HOVINBEKKEN III Arealeffektive selveierleiligheter med vestvendte balkonger og heis ned i parkeringskjeller. Barnehage, nye skoler, butikker, kafeer, treningssentre og kulturtilbud finnes i nærområdet, og t-bane og buss tar deg raskt dit du vil - Aker Brygge, marka, strendene på Fornebu eller kafeene på Grünerløkka. Visning: I visningsleilighet Hovinveien 43J, 0576 Oslo Areal: 2, 3, 4 og 5 roms, m 2 Pris: kr ,- Innflytting: kvartal 4, 2017 Kontakt: Eileen V. Dreyer, , MER INFO PÅ JM.NO/HOVINBEKKEN & JM.NO/HOVINBEKKEN3 Velkommen til ukentlig visning i vår flotte visningsleilighet.

18 18 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Lillestrøm nominert til Norges mest attraktive by Portalen som nå bygges ved jernbanestasjonen utgangs sør. ILLUSTRAJSON: LPO/SKEDSMO KOMMUNE Av Tom Backe I konkurranse med cirka 400 byer og steder ble Lillestrøm trukket ut som en av finalistene sammen med Stavanger Øst og Trondheim ved St. Olavs hospital. Trondheim vant til slutt konkurransen, men hva er det som gjorde at Lillestrøm kom så høyt på listen? aliquam erat volutpat. - Kommunen var veldig stolte da byen kom helt til finalen sammen med Trondheim og Stavanger, og følte allerede da at vi hadde prestert godt i konkurransen. Vi scoret høyt på helheten i byutviklingen i de siste femten årene, men også for byutviklingsplanene fremover, derfor er vi veldig godt fornøyd med begrunnelsen som juryen ga oss og for å komme så langt som vi gjorde, sier Andreas Bjørnnes som er plan- og næringssjef i Skedsmo kommune. En del av samme sak Gardermoetableringen i 1998 og veksten som den førte til skapte en rekke nye muligheter på Romerike. Dette så politikerne tidlig og mobiliserte tverrpolitisk: - Da så man på hvordan områdene i Lillestrøm, Strømmen og Kjeller kunne utvikles og tok utgangspunkt i Lillestrøm stasjon hvor det kun er ti minutters reisevei enten man skal til Oslo eller Gardermoen. Vi ønsker å utvikle hele byen på en slik måte at det understøtter næringslivet og de enkelte bedriftene. Da trenger vi kvaliteter som god kommunikasjon, men også attraktive boligområder og et variert, vitalt byliv med de tilbudene man forventer å finne i byer, sier Bjørnnes. Skal doble innbyggertallet I dag har kommunen rundt innbyggere, men veksten er sterk, så det forventes at innbyggertallet har vokst til det dobbelte i Kommunen ønsker en urban vekst velkommen, og en byutvikling i aksen fra Kjeller gjennom Lillestrøm til Lørenskog. Den skal også bestå av kunnskapsbaserte arbeidsplasser gjerne knyttet til forskings- og undervisningsmiljøet på Kjeller og Universitetssykehuset på Lørenskog (AHUS). - Vi tror at kombinasjonen av kunnskapsmiljøene og den gode kommunikasjonen til både flyplassen og Oslo sentrum vil gi oss et betydelig fortrinn for å utvikle Lillestrøm sentrum og byaksen forøvrig, sier plan- og næringssjefen. Ser mot Lillestrøm Flere bedrifter har fått øynene opp for hvilke kvaliteter Lillestrøm innehar, det er nok årsaken til at både Felleskjøpet og 3M Norge har flyttet hovedkontorene sine til Lillestrøm i løpet av det siste året. - Det har også kommet signaler fra Høgskolen i Oslo og Akershus på Kjeller om at de ønsker seg en mer sentrumsnær lokalisering nærmere Lillestrøm stasjon. I tillegg har Studentsamskipnaden fått tilbud om en tomt og ønsker å bygge i sentrum. Dette tror vi at både er bra for å skape et godt bymiljø, men det vil helt sikkert også ha næringsrelevans, tilføyer Bjørnnes. FAKTA- ATTRAKTIV BY: STATENS PRIS FOR BÆREKRAFTIG BY- OG STEDSUTVIKLING Prisen Attraktiv by, som ble delt ut for første gang i 2015, er slått sammen av to tidligere priser: Miljøverndepartementets «Statens bymiljøpris» og Kommunal- og regionaldepartementets «Statens pris for attraktiv stad». Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som deler ut den nye prisen. Prisen for «Attraktiv by» bygger videre på erfaringer fra de to tidligere prisene, og legger vekt på bærekraftig by- og stedsutvikling som kopler sosiale, økonomiske og miljømessige behov og håndterer vekst på en bærekraftig måte. I dette legger juryen vekt på transportløsninger med fokus på kollektiv, sykkel og gående. Videre at arealdisponeringen gir en nærhet til sentrumsfunksjoner, jobb og bolig, og at offentlige rom er attraktive for ulike brukergrupper. Prisen har som formål å løfte frem byer og tettsteder som har utviklet stedets bykvaliteter gjennom gode lokale prosesser. Lillestrøm er også blitt kåret til Osloregionenes mest attraktive by i 2014 og til Norges beste sykkelby i 2008, 2010, 2012 og 2014 ILLUSTRAJSON: LPO PORTALEN Vi takker 3M og revisjonsfirmaet BDO på Lillestrøm for å ha valgt Portalen Lillestrøm som sitt nye hovedsete. Kortere vei til mål Velkommen til Portalen Lillestrøm. Et topp moderne næringsbygg som skal bygges med tanke på gode arbeidsforhold, tilgjengelighet, lys og luft. Pluss litt til. På Lillestrøms mest sentrale tomt, rett ved siden av Lillestrøm jernbanestasjon bygger vi Portalen Lillestrøm. Her kommer hotell, flotte leiligheter, forretninger og et kontorbygg på ca kvm over 10 etg. Her er det plass til både store og mindre bedrifter. Kanskje din bedrift er en av de nye leietakerne. Portalen Lillestrøm har en beliggenhet som gjør at det meste er innen kort rekkevidde, enten det er til fots, med sykkel, bil, buss eller tog. Oslos hovedflyplass er også i nærheten, bare 14 minutter med tog. Portalen Lillestrøm i umiddelbar nærhet. Kontaktinfo: Markedssjef Hans Petter Hauge, Mobil: Epost: Eiendomssjef Carl Magnus Hegde Næss, Mobil: Epost:

19 Foto: Sandra Pfeiffer NÆRINGSLIVET I LILLESTRØM GRATULERER LILLESTRØM BY MED FINALEPLASS I KÅRINGEN AV NORGES MEST ATTRAKTIVE BY. Samhandling på tvers gir resultater, og skaper de beste muligheter for en framtidsrettet og grønn byutvikling med plass for alle! Kontakt Kunnskapsbyen Lillestrøm: Kunnskapsbyen Lillestrøm legger til rette for samhandling på tvers mellom næringsliv, forskning, utdanning og offentlige myndigheter. Vi gir deg en enklere hverdag! Totalleverandør av boligrelaterte tjenester Etablering av nye boligselskaper Sesongtjenester Forretningsførsel for boligselskaper Ingeniørtjenester Renholdstjenester Vaktmestertjenester Kontakt oss for et uforpliktende tilbud! Tlf.: E-post:

20 20 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER - Det er mye spennende som skjer her og målet med all byutvikling i Stavanger er å gjøre byen enda mer attraktiv å arbeide og bo i, sier ordfører Christine Sagen Helgø. FOTO: ISTOCK Stavanger COME FOR THE JOB - STAY FOR THE LIFESTYLE! Av Tom Backe - Målet er at Stavanger skal være en god by å bo i for alle og at vi både kan tilby attraktive arbeidsplasser og boliger, sier ordfører Christine Sagen Helgø, i Stavanger kommune. Det skjer en rekke spennende byutviklingsprosjekter i Stavanger. Byen har blitt en del av Smart Cities-nettverket til EU og skal være fyrtårn i dette arbeidet sammen med Manchester i England og Eindhoven i Nederland. - Vi skal utvikle smarte løsninger innen energi, mobilitet og ikke minst hvordan vi kan bygge smarte hjem. I Hillevåg er vi i gang med byggingen av 100 leiligheter som skal være en del av dette prosjektet og bli smarte hjem. Der installeres det en del utstyr blant annet for energistyring, overvåking og fjernstyring, det vil redusere energiforbruket og gjøre det mulig å styre forbruket for eksempel via mobiltelefonen. Leilighetene får også en helt ny videokommunikasjonsteknologi der TV-apparatene utstyres med kameraer og gjør det mulig for eksempel å kommunisere med hjemmesykepleien, eller å gjøre enkle målinger som blodsukkermålinger selv, forklarer Sagen Helgø. Timinuttersbyen Et annet prosjekt de arbeider med i Stavanger er timinuttersbyen. Formålet er at alle skal kunne nå barnehage, skole, jobb, butikk, bussholdeplass og friområder på bare ti minutter, og det til fots. - I tillegg må vi jo ha gode kollektivløsninger som gjør at det tar kort tid å komme dit du skal hvis du ikke går til fots. Vi snakker rett og slett om å tilrettelegge og planlegge byen og forstedene på en slik måte at folk skal ha det de trenger rundt seg. Det betyr at det bør være lett å finne en bolig i nærheten av arbeidsplassen og i nærheten av boligen bør det være andre servicetilbud som barnehager og skoler. Det skal også være lett å komme i butikken eller å komme seg på trening og et av formålene med dette er å tilrettelegge slik at folk opplever mindre stress i hverdagen, sier ordføreren. Christine Sagen Helgø (H) Ordfører, Stavanger kommune FOTO: CHRISTIAN KVERNELAND Urban sjøfront Stavanger Øst er det formelle navnet på et ca 600 dekar stort område i forlengelsen av Stavanger sentrum, langs sjøen mot øst. Stavanger Øst er inne i en omfattende byutviklingsprosess. På få år har området gradvis skiftet status fra å være «byens bakgård» til å bli en verdifull ressurs for utvikling av Stavanger Sentrum. Dette området har fått navnet Urban Sjøfront og er et prioritert byomformingsområde i Storhaug bydel. - Dette har blitt en veldig spennende og urban bydel hvor det er mange kreative miljøer som har etablert arbeidsplasser. Her finner vi både innovasjons- og gründermiljøer, kulturbedrifter og reklamebyråer. Hele området er i stor forandring. Det ligger flott til med utsikt mot sjøen samtidig som det bare er ti minutter inn til bysentrum. Her bygger vi både boliger, skoler, barnehager og sykehjem, så dette er nok den aller mest spennende bydelen i Stavanger akkurat nå, sier Sagen Helgø. En attraktiv by Stavanger har lenge vært et pressområde hvor boligprisene har vært blant de høyeste i landet. Fallende oljepriser er i ferd med å endre dette bildet noe: - Vi merker nedgangen i oljebransjen og liker det ikke, men en positiv ting som kan komme ut av nedgangstidene i oljesektoren er at vi kan få stabilisert boligmarkedet noe, og det kan være bra for boligmarkedet har vært under stort press. Det er mye spennende som skjer her og målet med all byutvikling i Stavanger er å gjøre byen enda mer attraktiv å arbeide og bo i. Det er nettopp det som reflekteres i slagordet Come for the job - stay for the lifestyle, sier ordføreren til slutt.

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS GRENSEVEIEN 51 2 Innhold 4 Området s. 9 Hasle Tårn s. 13 Tidløst Interiør s. s. 14 Plantegninger s. 29 Utomhusplan s. 30 Nabolagsprofil s. 33 Urbanium AS Området Hasle Tårn en del av Hovinbyen Hovinbyen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Salgstrinn. Gladengtunet

Salgstrinn. Gladengtunet Salgstrinn 1 Gladengtunet Gladengtunet - salgstrinn 1 Fyrstikkaleen skole Kampenparken Valle Hovin Gladengtunet Et område i utvikling 2 Illustrasjon. Gladengtunet - Salgstrinn 1 Ensjø - midt i byen Tøyenbadet

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Landlig og sentralt på én gang

Landlig og sentralt på én gang Om Eiendommen Vollsveien 19 Landlig og sentralt på én gang 1 /13 Type M² Byggeår Næring 541 1113 m² 1997 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B ye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A prosjektet Grindatunet vil bli et moderne bygg med spennende arkitektoniske løsninger og gode bokvaliteter. Blokkene bygges iht. TEK 10 med

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Små tær i sanden, iskald hvitvin på bryggekanten og et friskt

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. Seljeveien 19, 21 og 27 på Hasle

Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. Seljeveien 19, 21 og 27 på Hasle Nye 3, 4 og 5-roms leiligheter på Frydenberg. 19, 21 og 27 på Hasle Det er mer luft på toppen av Oslo Sentrum. Frydenberg på Hasle. Alle familier er forskjellige. Vi vet at det er viktig å ha et hjem som

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer

Kontor eller showroom

Kontor eller showroom Lilleakerveien 14 Lille CC Vest Kontor eller showroom Type Næring M² 278 678 m² Byggeår 1975/2002 1 /13 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler. Det

Detaljer

ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE

ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE PRISER FRA 4.750.000,- ** BO FRA KR. 3.823,-* PR. MND. FAGERHEIM, GANDDAL ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE ATTRAKTIV BELIGGENHET I ET ETABLERT OG MEGET BARNEVENNLIG OMRÅDE. Fagerheim er et nyere og

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon Illustrasjon Sandvedmarka 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum Illustrasjon Siste innspurt på Sandvedmarka grip sjansen! I denne brosjyren presenterer vi siste salgstrinn i

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA!

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! LA DRØMMEN BLI VIRKELIGHET SLIK KAN DU FÅ DET PÅ KLØFTA 2 3 KOM OG SE PÅ TOMTEN! NYTT OG FINT! Lyst til å se hvor ditt nye hjem skal bygges? Da er det bare

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 2 MED ÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større utbygging

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større utbygging

Detaljer

Luftig og rolig - Frydenberg på Hasle. Lekre 3-roms leiligheter i Seljeveien

Luftig og rolig - Frydenberg på Hasle. Lekre 3-roms leiligheter i Seljeveien Luftig og rolig - Frydenberg på Hasle Lekre 3-roms leiligheter i Seljeveien Velkommen til Frydenberg Kvaliteter Leilighetene har gode og gjennomtenkte planløsninger, og leveres med balansert ventilasjon.

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Mer enn bare en leilighet

Mer enn bare en leilighet 1 Mer enn bare en leilighet Kjøper du en leilighet i Treet får du mer enn en lys og lettstelt leilighet. Her får du tilgang til Bergens luftigste treningsrom bare noen trappetrinn fra din egen leilighet.

Detaljer

Tiedemannstorget. Forretnings / serveringslokaler i Tiedemannsbyen. CRE Norway

Tiedemannstorget. Forretnings / serveringslokaler i Tiedemannsbyen. CRE Norway Tiedemannstorget Forretnings / serveringslokaler i Tiedemannsbyen CRE Norway Tiedemannsbyen Prosjektet Ferd Eiendom og Skanska Bolig skal i samarbeid utvikle og bygge ca 700 nye boliger på tomten til tidligere

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse. Generelt om Ulven

ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse. Generelt om Ulven ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse Generelt om Ulven 29.06.2016 Ulven-området er en del av Hovinbyen Hovinbyen er et prioritert hovedutbyggingsområde i Oslo fram mot 2030 Planer for omfattende utbygging

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER REMA 1000 TURSTI SANDVEDPARKEN

Detaljer

- ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5

- ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5 - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5 EN PRAKTISK BOFORM Skafjellgrenda er et helt nytt boligprosjekt i etablerte og populære Skafjellåsen i Sande. Skafjellgrenda vil fullt utbygget få i alt 120 boenheter.

Detaljer

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A ye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum tid til å nyte Flere og flere ser verdien av å slippe å bekymre seg over vedlikeholdskostnadene, i et kanskje litt for stort hus, tungt hagearbeid

Detaljer

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg Leiligheter Ø u r a t s vre Ta 1 A g g y b, å st a l p, og A2 r e g n i n g e t n Endelig tid til å nyte det livet har å by på! På Øvre Tastarustå skal det være godt å bo. Her står livskvalitet i fokus

Detaljer

Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun

Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun For deg som vil bo i en grønn lunge med enkel tilgang til byens puls Ramstad Gård tilbyr et idyllisk kulturlandskap som ligger en liten kilometer

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien Nydalen

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien Nydalen V.2 2016 Sentralt i Nydalen Sandakerveien 138 - Nydalen God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Flott personalrestaurant Eget kundesenter 126-300 m 2 BTA 4 NPRO Sandakerveien 138 NPRO

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 24 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Gå ikk e glip p av vå rt juleti lbud Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Vår julegave til deg Tegn oppdraget med oss i desember

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER SØRBØHAGANE I SANDNES - ET GODT STED Å BO! VELKOMMEN Her, på Sørbø like ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, skal det bygges cirka 870 nye boliger

Detaljer

1 av , 17:38. annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR :04 PUBLISERT: 27.APR :01

1 av , 17:38. annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR :04 PUBLISERT: 27.APR :01 1 av 13 27.04.2017, 17:38 Osloby Emne annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR.2017 17:04 PUBLISERT: 27.APR.2017 12:01 2 av 13 27.04.2017, 17:38 594 eneboliger ligger i områdene byrådet ønsker å fortette

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor fra 95 m m 2 BTA

Sentralt i Nydalen. Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor fra 95 m m 2 BTA Sentralt i Nydalen Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor fra 95 m 2-255 m 2 BTA Innhold Beliggenhet 6 Nydalen 8 Lokalene 12 Plantegninger 14 Glocal

Detaljer

Pris 115.000,- + omk.

Pris 115.000,- + omk. Stor leilighet-3 sov 2 bad. Flott anlegg meget barnevennlig 300 meter til strand. utsikt fra terrassen Adresse: Mahmutlar, Alanya Areal: Ca 160 kvm inkl balkonger Pris 115.000,- + omk. Kontaktperson: Kontor

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

Stilig og sentralt med fin utsikt

Stilig og sentralt med fin utsikt TUN 4 TUNBAKKEN 27 SKADBERG Stilig og sentralt med fin utsikt ER Mulighet for husbankfinansiering SKADBERG Tunbakken 27 BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Tunbakken 27 SKADBERG Tunbakken ligger flott til i grønne

Detaljer

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA!

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! LA DRØMMEN BLI VIRKELIGHET SLIK KAN DU FÅ DET PÅ KLØFTA 2 3 KOM OG SE PÅ TOMTEN! NYTT OG FINT! Lyst til å se hvor ditt nye hjem skal bygges? Da er det bare

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

BYGG ET GODT STED Å BO -

BYGG ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5 - ET GODT STED Å BO - EN PRAKTISK BOFORM Skafjellgrenda er et helt nytt boligprosjekt i etablerte og populære Skafjellåsen i Sande. Skafjellgrenda vil fullt utbygget få i alt 120 boenheter.

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 8 boliger i kjede BK 11 UNIK UTSIKT 3/4 soverom Carport Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER

Detaljer

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde SANDANGERSVINGEN 5 SKADBERG, SOLA Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde LEILIGHETER Illustrasjon SKADBERG Sandangersvingen 5 BLOCK WATNE Illustrasjon Bo i lekker og moderne leilighet i Sandangersvingen

Detaljer

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy 18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy Det gode liv Rennesøy har i de senere år vært en av de kommunene i landet som har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst, og er av levekårsundersøkelser

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

Kontorlokaler i morgendagens bydel

Kontorlokaler i morgendagens bydel Kontorlokaler i morgendagens bydel BYGGETRINN 1 Midt i Trondheims urbane fremtid BYGGETRINN 2 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn Fleksibelt og endringsvennlig bygg Energieffektivt bygg med energiklasse

Detaljer

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17 Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lagerog kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen Befolkningsvekst i regionen siste 10 år Viktige utfordringer mot 2025 Kommuneplanen skal håndtere sterk befolkningsvekst

Detaljer

Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31, 33, 35 og 37

Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Luftig og rolig -Frydenberg på Hasle Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Luftig og rolig Frydenberg på Hasle. www.frydenberg.no 4 Kvaliteter Leilighetene har gode og gjennomtenkte planløsninger, og leveres med

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler.

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. - MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. HISTORIEN BAK BLØDEKJÆR! HYGGELIGE TUROMRÅDER OG GODE OPPLEVELSER BLØDEKJÆR

Detaljer

TØNSBERG OLSRØD PRESTERØD C1. Energivennlige leiligheter med store balkonger

TØNSBERG OLSRØD PRESTERØD C1. Energivennlige leiligheter med store balkonger TØNSBERG OLSRØD PRESTERØD C1 Energivennlige leiligheter med store balkonger Flotte leiligheter med attraktiv beliggenhet 1 2 Velkommen til Presterød Nå har du muligheten til å sikre deg en ny, lys og trivelig

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel»

Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel» KVARTAL 13 HUSBYHAGEN STJØRDAL Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel» 2-, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER STJØRDAL Husbyhagen BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Husbyhagen STJØRDAL 2-, 3- og 4-romsleiligheter

Detaljer

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2 Praktiske familieboliger på BJORLADTUET 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-8 Team Bygg har lang tradisjon for oppføring av boliger på ærbø i Hå kommune. å skal vi i gang med et helt nytt

Detaljer

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s.

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. 14 off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24 SIDE 4 SIDE 5 MODERNE KONTORBYGG FRA 2010. ADRESSE Grenseveien

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER HESTHAMMAREN B5 HOMMERSÅK Ideel beliggenhet Flotte turområder Barnevennlig Smarte løsninger Suksessen fortsetter Hommersåk er et idyllisk beliggende tettsted i enden av Riskafjorden

Detaljer

Skadberg, Sola. Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser

Skadberg, Sola. Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser Skadberg, Sola Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser Nye boliger med regionens kanskje mest sentrale beliggenhet! Kort vei til både Sandnes, Stavanger og Forus. Alt du trenger i nærheten. Strategisk

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER

GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER Stavanger Båthavn Tasta Grødem Grødem Allé er kun 10 minutter unna Stavanger med bil GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Allé ligger

Detaljer

Effektive kontorer sentralt på Lysaker

Effektive kontorer sentralt på Lysaker Lilleakerveien 6D Effektive kontorer sentralt på Lysaker 1 /13 Type M² Byggeår Næring 170 518 m² 2002 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler. Det

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve sammen i fred og fordragelighet.

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16 Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. 30 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET ADRESSE Grenseveien

Detaljer