Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat Trimaxx - trineksapaketyl - vekstregulator i korn med og uten gjenlegg og i timoteifrøeng Trimaxx - trineksapaketyl - vekstregulator - ugrasmiddel U 2014/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet Mottaker Synnøve Kjos Frank Avsender Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat Moddus Start - trineksapaketyl - vekstregulator i korn med og uten gjenlegg og frøeng Moddus Start - trineksapaketyl - tidligere navn Moddus Evo U 2014/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet Mottaker Synnøve Kjos Frank Avsender Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Oppdatering - Søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse - Gnr 101 Bnr 20 - Med utredning datert Avløpsløsning gnr 101 bnr 20 Ski kommune - Laholveien 5 - Kontaktperson: Jan-Scott Bjørthun U 2013/ / JOR/JORTMA Mottaker Jan-Scott Bjørthun Avsender Trond Mæhlum JOR/JORTMA

2 E-postkorrespondanse vedrørende omdisponering av midler på prosjekt Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr Instinr.: I 2010/ / TIN/TINLGR 631 TIN/TINLGR Avsender Norges forskningsråd Aksept av utsatt frist for sluttrapportering - ny frist er NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr Instinr.: I 2010/ / TIN/TINLGR 631 TIN/TINLGR Avsender Norges forskningsråd Signert - Ajourføring av data om saltforbruket i WebGIS Salt Statens vegvesen - WebGIS salt - Ajourføring av data om saltforbruk i WebGIS salt - Vedlikehold av miljøsonekart - Prosjekt nr U 2014/ / JOR/JORSTU Mottaker Statens vegvesen Avsender Stein Turtumøygard Avslutter leieforhold Personalmappe - Heidi Määttä - Svanhovd JOR/JORSTU I 2014/ / SVA/SVASBH TE SVA/SVAAWI Avsender Heidi Maria Määttä Invitasjon til norsk medlemskap i LTER - European Long-Term Ecosystem Research Network NINA - Norsk medlemskap i LTER - LTER konsortium - European Long-Term Ecosystem Research Network

3 I 2014/ / JOR/JOROVE 657 JOR/JOROVE Avsender Norsk institutt for naturforskning Søknad om støtte til studietur - studentrådet ved NMBU Søknad om støtte til studietur - studentrådet ved NMBU I 2014/ / LOA/LOANVA 333 LOA/LOANVA Avsender Studentrådet ved NMBU v/åsmund Mikalsen Honorering av styreleders deltakelse i interimsstyret for fusjonsprosess Generelt - Sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter - Fusjon - Bioforsk - Norsk institutt for skog og landskap - Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet Signert leiekontrakt - Drengestua - Gammel husholdning - 2. etasje Svanhovd - Utleie av Drengestua - Gammel husholdning - 2. etasje I 2014/ / SVA/SVAAWI SVA/SVAAWI Avsender Tore Berglen Justeringsplikt i forbindelse med fusjon - e-postkorrespondanse med Skatteetaten og LMD Justeringsplikt i forbindelse med fusjon U 2014/ / LOA/LOABMI 130 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Avsender Bente Midthjell

4 Arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting LOA/LOABMI Personalmappe - Guro Sotkajærvi Edvardsen - Svanhovd I 2014/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVAAWI Avsender Guro Edvardsen Arbeidsavtale - Midlertidig Personalmappe - Frelsø, Mona Karisari - Svanhovd U 2014/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Mona Karisari Frelsø Avsender Anne Wikan SVA/SVAAWI Avtaledokument - Overvåkningsprogram - Morsa Overvåkningsprogram - Morsa Instinr I 2014/ / JOR/JORESK TE JOR/JORESK Avsender Vannområdeutvalget Morsa Utlysning og konkurransegrunnlag for kjøp av eiendomsmeglertjenester i forbindelse med salg av Strandheim Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 U 2014/ / HOL/HOLRJO Mottaker Allmennheten Avsender Børge Jensen 13 LOA/LOABOJ Tilbud fra DNB Eiendom - ved salg av Kvaløyvegen 203 Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 I 2014/ / HOL/HOLRJO 030.2

5 HOL/HOLRJO Avsender DNB Eiendom Tromsø Tilbud fra Eiendomsmegler 1 - ved salg av Kvaløyvegen valgt leverandør Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 I 2014/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Avsender Eiendomsmegler 1 Meddelelse om tildeling av kontrakt - åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av eiendomsmeglertjeneste ved Bioforsk Nord Holt Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 U 2014/ / HOL/HOLRJO Mottaker Eiendomsmegler 1 Mottaker DNB Eiendom Avsender Rolf Johansen ***** ***** ***** Personalmappe - Koksvik, Else Dorthea - Tingvoll HOL/HOLRJO U 2006/ / TIN/TINTST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker ***************** Avsender Turid Strøm TIN/TINTST Aktuell for henvendelse - ERANet-LAC Call - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Argentina ERANet-LAC Call - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Argentina I 2014/ / JOR/JOROVE 657 JOR/JORTKB Avsender Mattilsynet Ås Signert kontrakt for anskaffelse av eiendomsmeglertjenester - Eiendomsmegler 1

6 Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 U 2014/ / HOL/HOLRJO Mottaker Eiendomsmegler 1 Avsender Bente Midthjell LOA/LOABMI Arbeidsavtale - fra til Personalmappe Steindal, Anne Linn Hykkerud - Holt I 2009/ / HOL/HOLBAN P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 HOL/HOLRRO Avsender Anne Linn H. Steindal Omgjøring av vedtak - Klage - utbetaling av BU tilskudd til prosjekt Agronomi 2011 Pilotprosjekt FoU Agronomi 2011 I 2011/ / HOL/HOLOAF HOL/HOLOAF Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Avtaledokument - Forlenget opphold i Zurich Personalmappe - Brod Eva - Seksjon Bioressurser U 2012/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Eva Brod Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Tilsynsrapport med vedtak - etter tilsyn med karantenedyrking Dispensasjon for innførsel av vevskultur av potetgenotyper til forskningsformål - Solanum tuberosum I 2014/ / PLH/PLHRNA 411 PLH/PLHRNA

7 Avsender Mattilsynet Befaring - Utbedring av avløpsløsning - Gnr 9 Bnr 82 Avløpsløsning Nesodden - Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 - Kontaktpersoner: Marit Røer Ellefsen og Gunnar Birkeland I 2014/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Avsender Marit Røer Ellefsen Tilsynsrapport med vedtak - etter tilsyn med hestehold Utleie Tjøtta - del av driftsbygning I, Kornlåven I 2014/ / TJO/TJONMR TJO/TJONMR Avsender Mattilsynet, Distriktskontoret Ytre Helgeland Ber om ny frist og tilbakemelding - Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 Avløpsløsning Nesodden - Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 - Kontaktpersoner: Marit Røer Ellefsen og Gunnar Birkeland U 2014/ / JOR/JORGRH Mottaker Nesodden kommune - Andrew Bennett Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Et tredje alternativ - Avløpsløsning - Bolig i Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 Avløpsløsning Nesodden - Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 - Kontaktpersoner: Marit Røer Ellefsen og Gunnar Birkeland U 2014/ / JOR/JORGRH Mottaker Marit Røer Ellefsen Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH

8 Oppdatering - Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 Avløpsløsning Nesodden - Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 - Kontaktpersoner: Marit Røer Ellefsen og Gunnar Birkeland U 2014/ / JOR/JORGRH Mottaker Marit Røer Ellefsen Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Utsatt frist - Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 Avløpsløsning Nesodden - Røerveien - Gnr 9 Bnr 82 - Kontaktpersoner: Marit Røer Ellefsen og Gunnar Birkeland I 2014/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Avsender Nesodden kommune Søknad om støtte til norskkurs Personalmappe - Starkloff Torsten - Seksjon Arealbruk og tiltak - Jord og Miljø I 2012/ / JOR/JOROVE TE JOR/JORJST Avsender Torsten Starkloff Vedrørende sending av måleinstrument GrowBerry. Instidata I 2013/ / KVI/KVIRON 620 KVI/KVIRON Avsender Cleangrow v/ Roy O'Mahony Arbeidsavtale, CV og taushetserklæring Personalmappe - Guerrand, Jerome I 2014/ / PLH/PLHAST P Off. loven 13 jf fvl ledd 212.2

9 TE PLH/PLHAST Avsender Jerome Guerrand Tilbud om jobb Midlertidig tilsetting ved seksjon plantesjukdommer på Plantehelse - Jèròme Guerrand U 2014/ / PLH/PLHAHE Mottaker Jerome Guerrand Avsender Arne Stensvand PLH/PLHAST Søknad om forlengelse av stipendiatstilling Personalmappe - Weldon Simon Mark - Jord og Miljø seksjon Jordkvalitet I 2010/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd BU 24 JOR/JORDRA Avsender Simon Weldon Avtale om gjennomføring av feltforsøk i prosjektet Beiteressurs - Arnfinn Grimstad Maintenance of Local Grazing Resources, Grazing management, meat production and animal welfare - BeiteRessurs Instinr.: I 2012/ / TIN/TINHST 631 TIN/TINHST Avsender Arnfinn Grimstad Godkjennelse av prosjektet fra det tsjekkiske utdanningsdepartementet ISOFIN EØS-Tsjekkia - A new methodological approach for identification of industrial pollution - prosjekt nr: 8819 I 2014/ / SVA/SVALON ***** SVA/SVALON Avsender Czech Ministry of Education Søknad om og innvilgelse av forlenget studiepermisjon Personalmappe Kværner, Jens

10 U 2008/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Anne-Berit Olsberg Avsender Per Gustav Stålnacke JOR/JORPST Innvilget - Søknad om forlengelse av redusert arbeidstid Personalmappe Bloem, Esther - Jord og miljø U 2008/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Esther Bloem Avsender Trond Mæhlum JOR/JORTMA Søknad om flytting av hovedferie mot kompensasjon Personalmappe Frøynes, Oddmund - Ullensvang I 2009/ / ULL/JORRSO 221 ULL/JORRSO Avsender Oddmund Frøynes Korrespondanse og svar på forespørsel - Lokal avløpsrensingsløsning - Kristofferbråtan på Sokna Lokal avløpsrensing - Kristofferbråtan - Sokna U 2014/ / JOR/JORTMA Mottaker Erik Røed Avsender Trond Mæhlum JOR/JORTMA Bekrefter mottatt svar - Lokal avløpsrensingsløsning - Kristofferbråtan på Sokna Lokal avløpsrensing - Kristofferbråtan - Sokna I 2014/ / JOR/JORTMA JOR/JORTMA Avsender Erik Røed

11 Mottatt ferdig signert avtale - Morsa 2015 Overvåkningsprogram - Morsa Instinr I 2014/ / JOR/JORESK JOR/JORESK Avsender Vannområdeutvalget Morsa Invitasjon til innspill til Kriseutvalgets langtidsplan - Oppgradering av norsk atomberedskap Kriseutvalget for atomberedskap - representant fra Bioforsk Arne Grønlund I 2013/ / JOR/JORAGRO BU 8 JOR/JORAGRO Avsender Statens strålevern Vedr søknad om fritak for eiendomsskatt for fredet kulturminne - melding om vedtak Tjøtta - Alstahaug kommune - Eiendomsskatt I 2010/ / TJO/TJONMR TE TJO/TJONMR Avsender Alstahaug kommune Revidert eiendomsskattetakst for eiendommen gnr 84 bnr 1 Tjøtta - Alstahaug kommune - Eiendomsskatt I 2010/ / TJO/TJONMR TE TJO/TJONMR Avsender Alstahaug kommune Kopi - Tillatelse til utslipp - Oppgradering av separat avløpsanlegg - Gnr 9 Bnr 11 Avløpsløsning - Drøbakveien 370 gnr 9 bnr 11 Ås kommune I 2014/ / JOR/JORGRH

12 TE JOR/JORGRH Avsender Ås kommune Tillatelse til tiltak - Oppgradering av separat avløpsanlegg - Gnr 9 Bnr 11 Avløpsløsning - Drøbakveien 370 gnr 9 bnr 11 Ås kommune I 2014/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Avsender Ås kommune Utslipps- og byggetillatelse - Gnr 9 Bnr 11 Avløpsløsning - Drøbakveien 370 gnr 9 bnr 11 Ås kommune U 2014/ / JOR/JORGRH Mottaker Sven Olaussen Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Forlengelse av stipendiatperiode innvilges - vedlagt arbeidsavtale til signering Personalmappe - Weldon Simon Mark - Jord og Miljø seksjon Jordkvalitet U 2010/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Simon Weldon Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Svar på søknad om støtte til norskkurs Personalmappe - Starkloff Torsten - Seksjon Arealbruk og tiltak - Jord og Miljø U 2012/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Torsten Starkloff Mottaker Anne-Berit Olsberg Avsender Jannes Stolte JOR/JORJST Vedtak opprettholdes - Riktig drenering i forhold til jord, klima, vekst og klimagassutslipp SLF - Klima- og miljøprogrammet Riktig drenering i forhold til jord, klima, vekst og klimagassutslipp -

13 Prosjekt nr 8651 I 2013/ / JOR/JORAHA JOR/JORAHA Avsender Landbruksdirektoratet Innkalling til Landbruks- og matdepartementets styringsmøte med Bioforsk. Møtedato Styringsmøter med LMD 2014 I 2014/ / LOA/LOAHML LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet Vedtak på søknad om støtte til prosjektet Effektiv utnytting av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel NFR søknad ES Effektiv utnytting av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel I 2014/ / KVI/KVILAN 118 KVI/KVILAN Avsender Fylkesmannen i Rogaland Vedtak - på søknad om støtte til prosjektet Fornying av eng med eller uten pløying sett i produksjons- og klimaperspektiv Fornying av eng med eller uten pløying sett i produksjons- og klimaperspektiv I 2014/ / TJO/TJOIST TJO/TJOIST Avsender Fylkesmannen i Rogaland Kontrakt - Kvalitetssikring av arealgrenser kystlynghei - Oppdrag for Miljødirektoratet Kvalitetssikring av arealgrenser hjå lokalitetar av naturtypen kystlynghei (D07) i Naturbase I 2014/ / TJO/TJOABA TJO/TJOABA

14 Avsender Miljødirektoratet Oppdatert kontraktforslag for Ok-programmet Xanthomonas fragariae - med pris og kontaktpersoner OK-program Xanthomonas fragariae i jordbær U 2014/ / PLH/PLHHSK Mottaker Mattilsynet Avsender Hanne Skomedal PLH/PLHHSK Tilbakemelding - Spørsmål knyttet til Statens stråleverns strategiarbeid Statens stråleverns strategiarbeid U 2014/ / LOA/LOAPLO Mottaker Statens strålevern Avsender Peder Lombnæs LOA/LOAPLO Prosjekteringsrapport og andre vedlegg - Avløpsanlegg - Røerveien 127 Avløpsløsning - Røerveien gnr 8 bnr 32 - Nesodden kommune U 2014/ / JOR/JORGRH Mottaker Wilhelm Mohn Grøstad Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Oversendelse av arbeidsavtale for signering og retur - Stipendiat fra Stilling som PhD stipendiat biogass - Seksjon Bioressurser - Erstatter tidligere stilling og sak 2012/929 U 2014/ / JOR/JORTKB P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Kine Svensson Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Notat - Charlottenlund gravplass - fordrøyning av dagvann Jordblanding til Charlottenlund gravplass - Kirkelig fellesråd i Trondheim. Prosjekt nr: 8677 U 2013/ / JOR/JORTKH

15 ***** Mottaker Kirkelig fellesråd i Trondheim Avsender Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Undertegnet bidragskontrakt med Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation - STERF - Communication Projects: Training day in disease identification for GreenCast co-operators Landvik. Konsulenttjeneste sportsgress div oppdragsgivere - prosjekt I 2010/ / LAN/LANAKV ***** LAN/LANAKV Avsender Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation - STERF Tilbud om forlenget timeansettelse - vedlagt arbeidsavtale til signering Personalmappe - Mirjam Bøe - Seksjon Arealbruk og tiltak - Timeansatt fra og ut Prosjekt U 2013/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Mirjam Bøe Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Fremdriftsplan - skriftelig tilbakemelding med opplysninger om hvordan og når påpekte avvik vil bli utbedret Søndre Follo Brann - og Redningsvesen IKS - Brannvesen U 2007/ / PLH/PLHHTA 035 Mottaker Søndre Follo Brannvesen IKS Avsender Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA Eksamensbevis for bestått mastergrad Personalmappe - Lefrancois, Arnaud - Plantehelse I 2014/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Esitpa

16 Undertegnet taushetserklæring - Ph.D student Taushetserklæringer undertegnede - Bioforsk Plantehelse - studenter - gjesteforskere - personer utenfra - Firma - ikke ansatte - fra papirkopi oppbevares i egen perm I 2007/ / PLH/PLHAHE 220 PLH/PLHAHE Avsender Dereje Haile Buko Undertegnet taushetserklæring - Masterstudent Taushetserklæringer undertegnede - Bioforsk Plantehelse - studenter - gjesteforskere - personer utenfra - Firma - ikke ansatte - fra papirkopi oppbevares i egen perm I 2007/ / PLH/PLHAHE 220 PLH/PLHAHE Avsender Helge Christoffer Hansen Undertegnet taushetserklæring - Masterstudent Taushetserklæringer undertegnede - Bioforsk Plantehelse - studenter - gjesteforskere - personer utenfra - Firma - ikke ansatte - fra papirkopi oppbevares i egen perm I 2007/ / PLH/PLHAHE 220 PLH/PLHAHE Avsender Johanna Mikkelsen Angående notat om samarbeid Vedrørende samarbeid Bioforsk og Skog og Landskap - Fusjon U 2014/ / LOA/LOAHML UO Off. loven 5 Utsatt offentlighet Mottaker Arne Bardalen, Skog og Landskap Avsender Harald Lossius LOA/LOAHML Utbetalingsanmodning om faste midler fra Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen, for andre halvår 2014 Rapportering til Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen, for bruk av faste FMLA-midler U 2010/ / TJO/TJOHSU

17 Mottaker Fylkesmannen i Nordland Avsender Norvald Ruderaas TJO/TJONMR Varsel om gjennomføring av fravikelse av fast eiendom Leiekontrakt Engeseth, Alta I 2011/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Avsender Politiet - Lensmannen i Alta Notat - Prinsippvurdering - håndtering av avløp fra Bålerud på Svartskog med separate avløpsløsninger Avløp fra Bålerud på Svartskog med separate avløpsløsninger - Oppegård kommune - Instinr U 2014/ / JOR/JORTMA Mottaker Oppegård kommune Avsender Trond Mæhlum JOR/JORTMA Uninett - Bekreftelse på at Bioforsk er med på rammeavtale LSP - Licensing solutions providers for Microsoft lisenser Rammeavtale med Imento Norge AS for datatilbehør, PC/server - Telefoner - IKT U 2010/ / LOA/LOAELU Mottaker Questback Avsender Per Gården BOD/BODPGG Forespørsel - bekreftelse fra arbeidsgiver til NAV Personalmappe Eggen, Gro - Fast ansatt Jord og Miljø - Opprinnelig feltarbeid i Nes kommune for seksjon Natrens 2120 prosjekt nr I 2009/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORABO Avsender Gro Eggen

18 Mottatt ferdig signert avtale - Vannområdet Haldenvassdraget 2014 Vannområde Haldenvassdraget - Overvåkingsprogram Prosjekt nr 8820 I 2014/ / JOR/JORIGR JOR/JORIGR Avsender Vannområdet Haldenvassdraget Mottatt signert arbeidsavtale Personalmappe - Kine Svensson - går over i stipendiatstilling Biogasslab Vollebekk Seksjon Bioressurser I 2014/ / JOR/JORTKB P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORTKB Avsender Kine Svensson Etterspør dokumentasjon for utført kontroll av manuelt slokkeutstyr HMS - Brannforebyggende tiltak - Jord og Miljø Ås U 2012/ / JOR/JOROMO 254 Mottaker Firesafe Avsender Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Definisjon for bruksområde av mindre betydning - minor use - i Norge - EU forordning 1107/ omsetning av plantevernmidler Definisjon for bruksområde av mindre betydning - minor use - i Norge, Art. 51 EU forordning 1107/2009 I 2014/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Avsender Mattilsynet Tiltaksorientert overvåking i Vannområde Mjøsa i 2015 Tiltaksorientert overvåking i Vannområde Mjøsa i 2012, 2014 I 2011/ / JOR/JORPST 642.1

19 JOR/JORPST Avsender Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver Tilbakemelding på forespørsel om ruteavlinger - Instinr SLF - Jordbearbeidingseffekter ved lav erosjonsrisiko - Kjelle videregående skole - Prosjekt nr 8503 I 2013/ / JOR/JORMBE JOR/JORMHA Avsender Romerike Landbruksrådgivning Avløpsløsning for bolig i Bindingsveien Gnr 102 Bnr 33 Avløpsløsning - Bindingsveien Gnr 102 Bnr 33 - Ski kommune - Kontaktperson: Denis Chuprin U 2014/ / JOR/JORGRH Mottaker Denis Chuprin Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Innspill fra Bioforsk til Kriseutvalgets langtidsplan for oppgradering av norsk atomberedskap Kriseutvalget for atomberedskap - representant fra Bioforsk Arne Grønlund U 2013/ / JOR/JORAGRO Mottaker Statens strålevern Avsender Arne Grønlund JOR/JORAGRO Ny etikett som er sendt til PLVM-databasen til Mattilsynet - Betanal Betanal SC - fenmedifam - Agronomiske vurderinger - (U = Ugrasmiddel ) (tidligere sak 2005/382 ) I 2012/ / PLH/PLHJNE 423 PLH/PLHJNE Avsender Bayer CropScience Ny etikett som er sendt til PLVM-databasen til Mattilsynet - MaisTer MaisTer - foramsulfuron + jodsulfuron - Agronomiske vurderinger - (U = Ugrasmiddel )

20 I 2011/ / PLH/PLHKST 423 PLH/PLHKST Avsender Bayer CropScience Ny etikett som er sendt til PLVM-databasen til Mattilsynet - Redigo FS 100 Redigo FS agronomisk vurdering - protiokonazol (BS = beisemiddel mot sopp ) I 2007/ / PLH/PLHOEL 423 PLH/PLHAFI Avsender Bayer CropScience Ny etikett som er sendt til PLVM-databasen til Mattilsynet - Sekator OD Sekator OD - amidosulfuron + jodsulfuron - konsentrat løst i olje - (U= Ugrasmiddel) Agronomiske vurderinger (erstatter for Chekker ) I 2013/ / PLH/PLHKST 423 PLH/PLHKST Avsender Bayer CropScience Spørsmål angående innlevert agronomisk vurdering av Moddus Start Moddus Start - trineksapaketyl - tidligere navn Moddus Evo I 2014/ / PLH/PLHKST 423 PLH/PLHKST Avsender Mattilsynet Søknad om FFL/JA-midler til prosjektet Vegetasjonssoner som tiltak for redusert avrenning av plantevernmidler i norsk landbruk Landbruksdirektoratet - SØKNAD - Vegetasjonssoner som tiltak for redusert avrenning av plantevernmidler i norsk landbruk - Forprosjekt U 2014/ / PLH/PLHMST Mottaker Landbruksdirektoratet

21 Avsender Marianne Stenrød PLH/PLHMST Call for proposal - GP/EFSA/AFSCO/2015/01 - New approaches in identifying and characterizing microbiological and chemical hazards - Framework Art. 36 of Reg. EC 178/2002 EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase - EC 178/2002 I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE Avsender European Food Safety Authority Navn på de som skal ha de reserverte rommene Avslutningsseminar på mykotoksinprosjektet 25. november 2014 U 2014/ / PLH/PLHGBR 334 Mottaker Thon Hotell Ski Avsender Kari Munthe PLH/PLHKMU Innvilget tilskudd fra Notodden kommune - Sørhjort - Et merkeprosjekt for hjort Sørhjort - Et merkeprosjekt for hjort - Prosjekt Telemark - Aust-Agder - Vest-Agder I 2014/ / TIN/TINEME TIN/TINEME Avsender Notodden kommune

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen ÅRSMELDING 2010 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework Directive.

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart)

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart) ÅRSMELDING 2012 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer