LIKESTILLINGSKONFERANSEN Likestilling og mangfold ild og vann? 14.NOVEMBER 2008, UiA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIKESTILLINGSKONFERANSEN Likestilling og mangfold ild og vann? 14.NOVEMBER 2008, UiA"

Transkript

1 LIKESTILLINGSKONFERANSEN Likestilling og mangfold ild og vann? 14.NOVEMBER 2008, UiA Konferansen ble åpnet av Anne Cathrine Kaarmo, personaldirektør, UiA Hun beskrev seg selv ved hjelp av alle de perspektivene som likestillings- og diskrimineringsloven skal ivareta; kjønn, etnisk opprinnelse, seksuell leging, funksjonshemming og alder. Likestilling handler ikke bare om kjønn. Og det var nettopp noe av det konferansen ville løfte frem. Delen der Global Future presenterte fire av sine deltagere understreket dette perspektivet. Vi merket det kulturelle mangfoldet allerede i åpningssekvensen der live latinamerikansk musikk ble spilt. Et blikk på salen var også med på å understreke årets mangfold. Første foredragsholder var Jørgen Lorentzen, forsker, dr. art i litteraturvitenskap, senter for tverrfaglig kjønnsforskning: Marginalisering og ekskludering: den onde akse mennesker i mellom Etnisitet og kjønn -samme historiske utgangspunkt - samme teoretiske grunnlag Likestilling og mangfold -samme utfordringer Han begynte å lese noen tekster for å vise hvordan man la grunnlaget for dette som vitenskapelig tenkning allerede på 1800-tallet: - Darwins evolusjonslære (-71); mannen på et høyere nivå - Patrick Geddes og Arthur Thomsen i The evolution of Sex 1889: Kvinnen; en forvokst eggcelle - Carl Vogt; Lectures on Man (1864) - Herbert Spencer; -First Principles (1862) Dette er vitenskap som ikke må sammenblandes med sannheten om mennesket.

2 Hva har vi her med å gjøre? Sivilisasjon - fra homogenitet til heterogenitet - Evolusjonsbestemt hierarki (TREKANT: SVART MANN PÅ TOPP, SVART KVINNE PÅ BUNN; NÆRMEST APENE..) - Kropp, identitet, autoritet Mannlig væren og objektivitet (menn bare er..) - Jubileumsutstillingen 1914 sivilisasjon versus antisivilisasjon - Negerlandsbyen (i Frognerparken: kontrastere..med den hvite) )og Sanitetskvinnene(fikk lov til å komme inn med en liten utstilling..) versus den mannlige utvikling fra bondesamfunn til industrisamfunn - Mennene preget av diversitet og utvikling, kvinner av stabilitet og homogenitet Andre eksempler er Parisutstillingen i -04 og Chicago som var mye mer rendyrket Jubileumsutstillingen i Norge.. Fra Jack Jonson(første svarte som ble mester i tungvekts boksing) til Barck Obama : - kropp; den sterkeste i verden - identitet: penger, biler hus, ekteskap - autoritet; fører seg som en hvit Bare de er som oss hvem er oss Noen er på et høyere nivå enn noen andre; vanskelig å frigjøre seg fra en slik tenking for enkelte menn og andre.. Kjønn kontinuerlig preget av: - Endring - Mangfold - Motsetninger og forhandligner Tilstivnet/fastfrossen ide om kjønn og etnisitet = biofascisme(noe er slik, bestandig..) Hvor leder dette oss hen? - Det normale(oss)

3 - Normalisering(kontinuerlig: skaper normaliseringsprosesser) - Normaliserings andre side NB!!(må være dette bevisst gjennom å bruke begreper som toleranse, mangfold, Lage huller i normaliseringen en porøs normalisering: o Diskriminering o Marginalisering - Bekjempe både sexixme og rasisme(må bekjempe begge disse størrelsene på samme tid, Rase og kjønn er det mest reflekterte innefor det viteskaplige materialet) - Heterogenintet (vi må viske bort skallet, det skal være muligheter for alle innenfor alle grupper?. Hvordan skape en h. som ikke er basert på hierarkisering? (kontantstøtten er basert på at kvinner er omsorgspersonene som gir henne mulighet til å leve ut moderen i seg. 3-deling av en foreldrepermisjon kommer et også frem; at kvinnen skal være lenge hjemme enn far, Den kvinnerlige moderligheten må hensyntas! De fleste politiske ideologier har noe av denne tenkemåten i seg. Innspill: Hilde H. trygdelovgivningen gjenspeiler mannens suverenitet. JL: Det normale er den hvite mann. Går igjen i hele lovgivningen. Turid s a.: hva slags grep kan man ta i politisk praksis for å inkl. etniske neste stortingsvalg; kan ende opp med ingen etniske. nordmenn.. Cheryl: skape nisjer? JL: spørs hvordan man tenker nisjer, kan skape rene grupper. Hilde: hvordan kan mannsrollen utfordres toppen av et hierarki gir makt: Legitime krav til amkt i et demokreati. Menn som ga kvinnene stemmerett. Man kan ikke tenke at man gir fra seg makt, men heller åpne den opp gjøre den porøs.. Konsensus om å gi kvinner 40% repr. i aksjeselsap f.eks helt legitimt.. Man må unngå å definere fiender; Da begynner krigen. Kvinnenes posisjon i hierarkiet er å bli dyrket frem som den rene gode moder, dette er retorikk tillangt ut på 60-tallet Helle; Likestillingsindekesn er barometre etter kvinners roller. Likestillingsbarometeret når det ble laget under det gamle likestillingssenteret, hadde indikatorer på menn. Menn er nok kommet lengst i forhold til menn.

4 90-tallet: skiftet perspektiv til også å dreie seg om menn. I dag: også inkl. av innvandrere (må bli hjulpet opp i hierarkiet. Rapportering på uttak omsorgspermisjon osv. Imi: Barnehager som indikator avlegs kanskje? Inntektsfordeling er ikke inne i noen målinger Utfordre de som ikke følger opp en likestillingskonsensus.

5 Kvinner og arbeidsliv på Sørlandet v/hilde Høynes Tall og trender Konjunkturtopp med stor etterspørsel etter arbeidskraft: -Fått en betydelig inngang av kvinner i arbeidslivet -Kortere studier hos ungdom -Høykonjunk. varer lenger pga arbeidstagere som er arbeidsinnvandrere. Vi har en eksterm lav ledighet (1,8) Fremdeles bra. Liker ikke bildet av kvinnen som forlate arbeidslivet til fordel for mennn., eler at de rduserer stillingen sin til fordel for at menn må beholde jobben. Dette må følges nøye nå fremover. Veksten har vært høy i det off. Bygg og anlegg. Eiendomsmeglere osv. En markør på endring i økonomien er at det bygges mindre. Velger kino fremfor å spise ute. Forretningsmessig tjenesteyting nedbemannes. Den lave arbeidsledigheten som var på 60-tallet inkluderte ikke kvinnene. De var ikke en del av arbeidsstyrken. Aust-Agder er et markørfylke. Småbåtindustrien går nedover Arb.ledigheten øker ledige i snitt i Historisk lav ledighet. En annen markør for vurdering av konjunktur: fortsatt tilgang på ledige stillinger. Enslige forsørgere: reproduserer mønsteret til sin mor.. De er sikret inntekt frem til barnet er 3 år. Deretter må det skje en form for aktivisering. Viktig for barna å se at foreldre tar fagbrev,, kommer seg ut i jobb. Helt ledige: 975 i Aust-Agder, Vest-Agder , 6%, Kvinne 48%, menn 52% Deltidsledige: 72% kvinner, 28%menn

6 Helt ledige fordelt på innvandrerbakgrunn (egen tabell) Betydning av utdanning; kvinner og menn, De uten utdanning går først ut i arbeidsledighet! Mange innvandrerkvinner i dag har lav formalkompetanse: Det å jobbe for kvalifisering av kompetanse er viktig. Fohasi jobber med dette i NAV. Kvinners posisjon i arbeidsmarket. Delt, off. osv. Innvandreres posisjon på arbeidsmarket har tjent på høykonjuktur. Virkninger for arbeidsinnvandringen. Funksjonshemmedes stilling i arbeidsmarkedet: -andelen sysselsatte har ikke økt hos denne gruppen. Utfordrer oss holdningsmessig (flere menn enn kvinner er sysselsatt) Utdanning er svært viktig for å lykkes på arbeidsmarkedet, for alle grupper. Der har vært og er fremdeles en god situasjon for kvinne og ikke-vestlige innvirkning på arbeidsmarkedet. Likestilling oppnås gjennom deltagelse og aktiv påvirkning

7 Global future: Er innvandring en trussel mot likestilling? (4 innvandrere forteller sin historie) Norge har lenge vært et forbilde iht. likestilling. - Ny kultur - Ny utfordring Norge fremstår i henhold til kulturelle verdier utifra gitte indik., som et feminint land. Japan er det mest maskuline.. Marina Nilsen (Russland): opplevd likestilling i forhold til hjemmet, men derimot ikke i forhold til sin bakgrunn som innvandrer. Utdannet innenfor matt.. Jobb-bakgrunn fra Russland og Tyskland. Ikke jobb i Norge.. Overkvalifisert for flere jobber; regnskap, konsulent Ranjith Molegoda: Verdens første kv. statsminister fra Sri Lanka. Kom til Norge og Trondheim for å utdanne seg til ingeniør. Likestilling i et vidt perspektiv Første jobb som postbud, og glad for det! Siden i dag sitter jeg med prosejektansvar for 1, 4 milliarder kroner. Mariam(Iran): Histor. Om Ole Brumm som går til Nordpolen;når vi er fremme? Er fremme når vi vet at vi er fremme. Likestilling: fremheve det som er felles; mangfold; fremme det som er forskjellig Løsninger er å gi særbehandlig og egne tiltak for å fremme likestilling og mangfold. Veldig typisk.. Innvandring er en berikelse! og ikke en trussel. Global future consulting er en baby fra Global Furure.!

8 Kvinnepolitiske utfordringer på Sørlandet og i Kr.sand v/mette Gundersen Generelt og om indeksen Vil utfordre oss på holdninger: Kvinnene som vil være hjemme på Agder.. 50% av ekteskapene går i oppløsning; en trussel for alle de som jobber deltid eller er hjemmeværende Lanserer: Pappa velkommen hjem Holdninger til menn og barn Barnehage/kontantstøtte: Barnas rett til barnehage! Beste stedet for de å være. Kontra det faktum at Sørlandet er det stedet der flest tar ut kontantstøtte. Erfaringer fra besøk i Nederland: lave fødselstall få i barnehager - vår familiepolitikk gir høyere f. tall.vi har en god familiepolitikk som gjør at flere kvinner jobber bl.a. Erfaring fra siste år i møte med folk: bare mannlige næringslivsledere..-- >lønnspolitikk Heltid/deltid: samhandling innfor helsevesenet - prosjekt på sykehuset Kr.sand som er spennende Div. innspill: Mye på deltid og forskjellen på det å respektere enkeltindividets valg kontra det å se på deltidsproblematikk som et systemproblem bl.a i forhold til de som befinner seg på dårlige statistikker.

9 Erfaringer med diskriminering i Norge V/Ingeborg Grinsmo, avd.leder kommunikajsonsavdelingen, likestillings- og diskrimineringsombudet (Ombudet for disk. Nytt i -06) Hijab; kan ikke avvises fra arb.markedet pga. dette. Tatetere: avvist fra campingplasser Diskriminering = Usaklig forskjellbehandling - Direkte diskriminering: ulik behandling av like tilfeller - Indirekte diskriminering: lik behandling av ulike tilfeller Mange av begge sakene. Klagesaker: Rundt 500 (året 06/07) I klage og veiledningssaker har kjønn majoritet. Ex: kv. Med asiatisk utseende får ikke bestille hotellrom Mørkhudet får ikke medlemskap på treningssenter Tatere bortvises fra campingplasser Hardt skadet somalisk mann avvist av ambulansepersonell Hva er rasisme og hva er diskriminering? Det er strengere krav i loven for å kunne kalle noe rasisme enn diskriminering. Mange klager på annonser. En sikh som måtte ha en caps over turbanen for å være korrekt antrukket bussjåfør.. Dagens rekruttering er gammeldags ifolge Mariette Lobo seniorrådgiver hos ombudet. Kartlegging av diskriminering i statlig sektor første trinn? Under halvparten følger det statlige pålegget om at minst en søker med innv. bakgrunn skal intervjues. Svært få har minoritetsbakgrunn i lederopplæring

10 Staten tar ikke diskriminering på alvor! Eks. presten i Oppdal Hvem blir diskriminert og trakassert? 9,6% av ansatte med innv. Bakgrunn opplever plaging/erting på arbeidsplassen 1,7% av etnisk norske oppgir det samme 1 av 5 lesbiske og 1 av 4 homofile opplever det samme(litt høyere for disse enn for hvite heterofile.) 12% av yngre kvinner opplever seksuell trak. på jobb 2% menn opplever trakassering på jobb LDO jobber for at kunnskap om diskriminering skal inn i den obl. HMSopplæringen som et tiltak for å bedre forholdene. Kvinner med innvandrebakgrunn økt risiko for psykiske plager (Odd steffen Dalgård) Henning Olsen Is vant mangfoldsprisen i 2007 Opptatt av å synliggjøre at de er en multietnisk arbeidsplass,. Tilrettelegger for mat, bønn, åpen kirke, alle religioner osv. Aktivitets- og rapporteringsplikt Fra nyttår må det også rapporteres på etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Har hatt på kjønn siden -03 Plikt til å iverksette tiltak for å møte formålet i loven Må komme frem i årsrapporten Ref. Eva-Kristin Eriksen

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Et hefte om likestilling, likebehandling, rettigheter og muligheter Oslo kommune 705513_01M.indd 1 Innhold 8. mars den internasjonale kvinnedagen side

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Kvinners politiske interesse og deltakelse Prosjektrapport nr. 5/2013 Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer