Nr. 3 Argang 61 september 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 Argang 61 september 2002"

Transkript

1 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom og ded. Og hjelp sma bam i alle land sa ingen lider ned, 3. La ingen krig og sult og sott fa gjere oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred. Norsk Salmebok nr. 725

2 - 2 - DESKlFTENDESLEKTER "Han skal vende fedrenes hjerter til bama og barnas hjerter til fedrene". Malaki 4,6. Dette er det siste verset i De gamle testamente. Og det kan se ut som det ligger en dypere mening i at dette siste ordet er et fredsord om forholdet mellom de skiftende slekter. Det er jo nettopp de skiftende slekter Det gamie testamente blir overlevert til med disse ordene. I et hvert slektledd finnes det en eldre og en yngre generasjon, og uvilkarlig representerer den eldre generasjon livserfaringen og den yngre livsmotet, Men da livserfaring lett blir til forstenet konservatisme og lismotet til utidig reform- og opprerstrang, sa er konfliktmulighetene mange. Og flere blir de nu til dags pa grunn av den rastlese uroen som preger tiden. Mye foreldreglede blir edelagt ved del. Mange unge sporer av, og freden og lykken blir borte i hjemmene. Sannelig, det er pa tide at foreldrenes hjerte blir vendt til barna, og barnas hjerte til foreldrene! Men det skjer bare der hvor alles hjerter blir vendt til Gud. Som det star skrevet: "Han skal vende fedrenes hjerter til barna..." Han? Hvem? Den Elias som skal komme, botspredikantensom ropte: "Vendom, for himmelriket er mer!" (Matteus 3, 2). Dessverre, god vilje og naturlig slakts- og samfalelse er ofte ikke nok til a oppheve motsetningenemellom den eldre og den ygre generasjson. Her kreves noe som griper dypere: felles vilje til a tjene Gud. Bare levende gudsfrykt kan forvandle spenningen mellom generasjonene til berikelse for begge parter. For gudsfrykt ferer til forbenn i den eldre generasjon og til takknemmelighet i den yngre. Ved det skapes den slektsharmonien som forfatteren av ordsprakene dremte om da han skrev: "Barnebarn er de gamles krone, fedrene er barnas stolthet", (Ordsprakene 17,6). Andakten overfor, under 9. oktober, er hentetfra boken ''Livet under naden" utgitt av den danske domprost Carl Skovgaard-Petersen, hesten 1943.

3 LYNGEN MENIGHETSBLAD Postholes LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. Redakter: Sigvald B. Mikkelsen Frivillig kontingent: kr 50,- eller mer pro ar. Postgiro: Bankgiro: KIRKES0KNING Statistikker er nyttig lesning, serlig nar de brukes med forstand. I kirken eksempelvis telles antall fremmette til gudstjeneste og registreres beherig i et sakalt dagsregister. I ar 2001 ble f.eks. forrettet 43 hovedgudstjenester pa sen- og helligdager i Lyngen sokn med til sammen fremmette, Det gir et gjennomsnitt pa 85, noe bade konfirmasjonsendager og Iastadi For pa fire av anske stevnehelger er med pa a lefte snittet sa heyt, soknets fern prekensteder er det gjennomsnittlige tall 3-4, 20, 30, 40. Og pa ladsbasis sett under ett er trenden pa kirkesekningen ogsa nedadgaende. Hvorfor frerre gar til kirke na til dags, er ikke enkelt a fa entydige svar pa. Men for en dray mannsalder siden bega forbausende mange seg pa kirkevei rett som det var nar det ringte fra timet i hjembygda. Kirkegang harte liksom sa naturlig med. At man den gang ikke hadde TV, CD og gode radiomottakere, lar seg here. Men sa er jo til gjengjeld kommunikasjonsforholdene na sa radikalt forbedret. Og variasjonsmulighetene er ogsa sa mye sterre na til dags. Synes man lite om 1920-liturgien, bar den av 1977 vere alternativet. Og synes Landstad reviderte av 1924 altfor gammelmodig, ber Norsk Salmebok av 1984 absolutt preves. Det samme kan sies om Bibelen av 1930 og Bibelen av Variasjonsmuligheten trenger ikke bidra til a legge ede, men snarere stimulere til enhet og vekst. I en luthersk kirke, somjo bade i utgangspunktet og enna kan sies a vere en "ordets kirke", er det ogsa interessant a merke seg at det a ringe sammen uten tilbud om skriftemal og nattverd slar uheldig an pa statistikken. "Tidene forandres og vi med dem", sier et visdomsord. Men det burde ikke gjelde skikken a ga til kirke pa hviledagen. For da var man i godt selskap, i likhet med ham som for ca 2000 ar gikk i hjembygdens synagoge som han pleide pa sabbaten (Lukas 4,16), - og som enna gjer det i kirken "usynlig og allikevel til stede." SBM

4 - 4 - SLEKTERS GANG Dapte 2. mai: 11. mai: 23. juni.: 13. juli: 14. juli: 4.august: 18. august: 25. august: l.september: Simon Larsen Kristine Wiker")' Olav August Lyngdal Jergen Antonsen Skog Eline Stremsbukt Sofie Kristiansen Berglund Adelheid Danefeer Tor Simon Avila Nilsen Lisa Johanne Elveslett Slettli Magnus Johannes Engvoll Hakon Leiros Fossmo (hjemmedept) Sebastian Sjeveian Johannes Bjem Vihovde Maren Flowers Johansen Mia-Eline Kviteberg Sindre Risnes Abodsvik "Du til dapen lot meg kalle dajeg var en liten knopp. Skaljeg visne, skal jeg falle? Hjelp meg du a vokse opp! Hjelp meg du a tidlig lcere og a elske Herrens ord, slik at jeg blant dine kjare kan fa knele ved ditt bord!" Norsk Salmebok nr. 354, v. 2. Mulige feil i "Slekters gang" bes vennligst meldt til soknepresten, sa vii feilen bli rettet opp i neste nr. av menighetsbladet. Pa

5 - 5 - forhand takk l Vi skylder ogsa a gjere oppmeksom pa at de som ensker noe utelatt i "Slekters gang ", er det bare a melde fra bade i anledning dap, vigsel og begravelse Vigde 29. juni: 29. juni: 6. juni: 19. juli: 27. juli: 18.august : Geir Andersen og May Bente Rasmussen, Lyngen kirke Havard Aames Hovden og Elisabeth Fagerborg, Lyngen kirke Andreas Kiil og Maria Valerievna Kello, i Lenangseyra kapell Charles Hestlund og Regina Sofia Moser, Sandey kirke, Kvaley Uno Nesvik og Hege-Anita Serensen, Lyngen kirke Tom Harald Johansen og Barbro Flowers, SeInes kapell "Gud signe dere begge tillivets sol gar ned! Det lyserpa veien at Gud er kjterlighet. Han ferer deres fot til kongeborgen hen, hvor ingen som metes, skal skilles igjen, hvor alt er fullbragt ved Guds kjcerlighets makt. " Norsk Salmebok or. 670, v. 3 Rettelse: I menighetsbladet Dr. 1/2002 sto at Aslaug Elise Larsen, 0vergarden, dade 10. september Det riktige skat vere at hun dade 2. oktober 2001.

6 - 6 - Dode 24. mai: 21. juni: 24. juni: 25. juni: 27.juli: 10. august: 16. august: 30. august: 3. september: 5. september: 14. september: Seren Karstein Isaksen, f Ingenborg Jensine Rygh Forfang, f Alvin Bernhard Larssen, f Inghild Jergine Monsen, f Signe Amalie Bemtine Rernes, f Hakon Amandus Kristoffersen, f Alette Lovise Magnussen, f Charlotte Pauline Pedersen, f Aslaug Elvine Lillevoll, f Marie Kristine 0sthus, f Fridtjov Olav Heitmann, f Hjerdis Karlotte Johansen, f Deg vare are, Herre over dedens makt! Evig skal deden vare Kristus underlagt. Lyset fyiler haven, se, en engel kom, tipnet den stengte graven, Jesu graver tom! Deg vare are, Herre over dedens makt! Evig skal deden vare Kristus underlagt. Norsk Salmebok Dr. 187, v. 1 LYNGEN MENIGHETSRAD VED KIRKEVERGEN ORIENTERER: LYNGEN KIRKE: Overrislingsanlegget er installert. Overlevering av anlegget til menighetsradet fant sted 19. september. Entre-

7 prener har veertlyngen Rer A/S som herved takkes for vel utfert arbeid. Bedriften har ogsa bidratt tidligere, under anbudsforhandlingene med a redusere anbudssummen, noe vi ogsa takker for. Takk til alle som har samlet inn og bidratt med midler. Kirken er dermed sikret mot brann, men lynvemanlegget gjenstar a skifte ut. 0 delagte takstein er skiftet ut pa kirketaket. Steinen er tatt av taket til Dapshuset. Takk til byggmester Torgeir Bakkehaug, Elvevakken, som har utfert oppdraget pa kort varsel. - Tegningene til prosesjonskorset er godkjent. Korset skallages av Kare Martinussen, Lyngseidet. MENIGHETSHUSET. Vedrerende planer om det nye menighetshuset ved Lyngen kirke er a melde at kontakt med administrasjonen/politikere i Lyngen har veert meget positiv, og vi har hap om at bygget blir startet i ar Investeringsramme ar 2003 kan utvides ved seknad til fylkesmannen. Kirken regner med at kommunai garanti, etter aile disse ar,vii foreligge i leper av inneveerende ar, slik at bygget blir pabegynt i ar KIRKEGARDENE Eidebakken - veibelysning: Gravere har utsatt sine ferier for a fa ferdig arbeidet. Vi regner med at anlegget er ferdig i lepet av september og lysene satt pa i lepet av oktober. Anlegget er Ievert/montert av Elektro Sport, Lyngsseidet, som ogsa har bidratt ekonomi sk. I tillegg takker vi befolkni ngen som har samlet inn/bidratt med midler. Hjertelig takk! Toal tte ar vi dessverre mattet steng e etter arbeidstidens slutt da toalettet flere ganger har veert tilgriset av personer som antatt beseker kirkegarden pa natten. Vi beklager, men toalettet er apen pa dagtid mens gravem e er pa arbeid. Ur egistr erte garver: Dersom parerende, som beseker kirkegarden kjenner til/vet hvem som ligger i gravsteder som ikke har minnestein/kors/uregistrert, ber vi om at graver eller kirkeverge blir kontaktet. Vi ensker ogsa a vite hvem parerende er til graver som ikke har blitt vedlikeholdt med mere de siste arene. Pa forhand takk! Oppfolging av forskrifter: Dersom noen er i tvil om forskriftene for kirkegardene, sa er disse slatt opp pa oppholdshus pa kirkegardene, Ta

8 - 8 - ogsa kontakt med graver/kirkeverge om enskelig, Se spesielt etter regler for blomster, beplanting, sterrelse pa minnesetein og godkjenning av denne samt oppsetting og sikring. For eksempel rna en ikke plante treer eller andre planter ved siden av minnesteinen. Plantefeltet skal veereminnesteinens bredde og foran - malt fra bakkant minnestein - 60 em. Ved kjep/bestilling av minnestein ber en gjere seiger oppmerksom pa at godkjenning ogsa rna foreligge i henhold til regler/forskrifter. Sikring av gravminner: Parerende er ansvarlig for sikring av gravminnene. Gravminner som kan veere en fare for besekende (ikke sikret med bolter/star skjevt) vii bli lagt ned av graveren, men en vil forsake a varsle parerende fer en legger ned gravminne om mulig. Lyngen kirkelige fellesrad kjeper na inn utstyr for sikring av gravrninner, og vii neste ar kunne tilby denne tjeneten mot betaling. Avfalllegges som fer i avfallsboksene ved hovedinngangen. Enkelte besekende broker ikke boksene, men kaster avfallet (plast/blomsterkrukker m.m.) over gjerdet pa en annen eiendom. Graveren har na ryddet opp, men da man i sesongen har knapt med tid, kan avfallet bli liggende dersom en ikke broker boksene. Pa forhand takk for at dere bruker boksene. He/ge A. S/ett/i. SOKNEPRESTEN ORIENTERER: Konfirmntforberedelsen starter opp tidlig i oktober. Den er et tilbud til aile som gar i 9. klasse i grunnskolen. Invitasjon er gatt ut til ea 30. Ogsa denne vinter har det lyktes a fa henlagt forberedelsen til skolens tid. Det er fremmet enske om a fa til to timer annen hver uke, noe det er grunn til.a tro gar i orden. Ifelge vedtak i menighetsradet er konfirmasjonshelgene tredje og fjerde uke i mai vekselsvis mellom ytre og indre Lyngen. Etter planen skulle det derfor i ar 2003 blitt Lyngseidet 18. mai og ytre Lyngen 25. maio Men av hensyn til

9 - 9 - Grunnlovsdagen vii jeg be menighetsradet om a skyve begge helgene en uke fremover i tid, altsa Lyngseidet 25. mai og ytre Lyngen 1. juni. Preludium, som organisten spiller etter at det har ringt inn for tredje gang til gudstjeneste, betyr pa norsk forspill. Og etter de 3x3 klokkeslag ved slutten av gudstjenesten spiller organisten postludium, som betyr etterspill. Vanligvis er de kirkesekende pa plass idet preludiet setter inn. Og der ber de veere helt til postludiet der ut under kirkehvelvet. For postludiet er jo ikke utmarsj, men snarere et akoppagnement til en kort ettertenksomhetens stund fer man igjen begir seg ut hver til sitt. Lysgloben er en skjenn prydgjenstand. Ved dap tenner vi der et lite lys for hvert dapsbarn. De kirkesekende, som feler indre behov for det, rna ogsa gjerne ga frem og tenne et lys fer gudstjenesten begynner eller fer man begir seg pa hjemvei etterpa, Ogsaher i prestegje1det hender det at en representant for de parerende gar frem og tenner det ene lille lyset i lysgloben mens det ringes inn eller de 21 sergeslag slas nar begravelsen begynner. Dette er en skikk vel verd a overveies mer tatt i bruk. Tekstlesere er vanlig i gudstjenesten rundt om nar det forrettes etter liturgien av Slik ber det bli i Lyngen og. Vi regner ikke med problemerpa jaktetter tekstlesere, men oppfordrerallikevel interesserte om a me1de seg. Det er for evrig rnenighetsradet i samarbeide med menighetens prest som har avgjerelsesmymdighet bade om tekstlesing og valg av tekstlesere. Kirkegang Annet sted i bladet bererer vi temaet kirkegang. Til venstre ser vi glimt fra en familiegudstjeneste. Smaen sier "Han snakker om deg, far!" - Vi haper a fa til flere familiegudstjenester i fremtiden og sier allerede na heie familien velkommen til kirke. Sa konkret som pa tegningen blir presten _ Han...1Il«om... lar ~ neppe.i sin korte preken.

10 Kirken og dapsopplsertngen Kirken tar dapen pa alvor. I anledning dap tar foreldrene heftet "Ved dap'', Og umiddelbart etter dapen tar foreldrene overlevert et tent dapslys, Dapslyset tennes fra det venstre hovedlys pa alteret, som kalles Kristus-Iyset. Dette skal symbolisere hva dapen utretter. Jesus sa en gang: "Jeg er verdens lys." Og han ville at vi alle skulle bli dagens og lysets barn. Var kirke leerer at dette skjer i dapen, slik det heter i Titus brev kp. 3, v. 5: "Gudfrelste oss veddet badsom gjerfeder og fornyer vedden hellige And" Faddeme tar i anledning dapen en fadderhilsen fra kirken. I anledning l-arsdagen, 2-arsdagen og 3-ars dagen.for dapen sender menighetsradet v/presten en hilsen til foreldrene. Ca 4 ar etter dapen inviteres dapsbamet og foreldrene til en familiegudstjeneste for a fa 4-arsboken "Min kirkebok". Dermed er barnet kiart til a begynne pa sendagsskolen. Neste trion i oppleeringen er a forsyne dapsbamet med Det nye testamente. Det skjer mens barnet gar i 5. kiasse. Med testamentet falger gjeme en arbeidsbok som enkelte grunnskoler patar seg a broke et par-tre timer i undervisningseyemed. Nar dapsbamet sa gar i 9. kiasse, tar det tilbud om a delta i konfirmantforberedelsen og eventuelt konfirmeres. Langt pa vei har disse planer veert satt ut livet ogsa i Lyngen. Dapsoppleering er blant kirkens viktigste oppgaver. BUKEITEN & LYNGENFJORD BEGRAVELSESBYRA 9070 Olderdalen, tlf Lyngseidet, tlf Innehaver: Inger Mathisen. Medhjelper: Arvid Langgard, Vi gir veiledning og praktisk hjelp ved dedsfall og begravelser. Vakttelefon: ALPEROSA BLOMSTER Strandveien 19, 9060 LYNGSEIDET Til tjeneste ved begravelser med: Kranser og blomster. Salg av blomsterkort til forskjennelse av gravsted. Salg og oppussing av gravsteiner. Beplantning pa gravsteder. Telefon:

11 LYNGEN PRESTEGJELD 50kneprest: Sigvald B. Mikkelsen, boks 92,9069 LYNGSEIDET Beseksadr.: Presteqardsbakken 12 Kontortelefon: Telefax: E-post: Mobiltelefon: I Boligtelefon: Kapellan: Stefan Kemper-Kohlhase, Hatteng, 9046 OTEREN Beseksadresse: Presteboligen vi Storfjord kirke Kontortelefon: Telefax: E-post: Boligtelefon: Mobiltelefon: Organist: Kai Inge Hansen, tlf / Lyngen sokn Storfjord sokn Menighetsradets leder Hans Petter Gicever 9060 LYNGSEIDET Telefon: Kirkeverge: Helge Slettii Kontor: Parkveien 15, 9060 LYNGSEIDET Telefon: Telefax: Lyngen kirke, telefon: l.enanqseyra kapell, telefon: Meniqhetsradets leder Else-Marie Sommerseth 9143 SKIBOTN Telefon: Kirkeverge: Rolf Steinvik Kontor: Kontorbygget vi Storfjord kirke Telefon: Telefax: E-post: Storfjord kirke, telefon : Kirkens 50S: (apent 24 timer i deqnet)

12 GUe STJENESTELISTE 6.oktober 13. II 20. II 27. II 3. november 10. II 17. II 24. II 1. desember 8. II 15. II 22. II 20. s. e. pinse 21. s. e. pinse 22. s. e. pinse Bots- og bededag Allehelgensdag 2. sendaq i advent 3. sandaq i advent 4. sendaq i advent Lyngseidet kl1100 Storfjord kl1700 Skibotn kl 1100 Seines kl 1100 Lyngseidet kl 1100 Storfjord kl 1100 LenangsfJyra kl s. e. pinse Skibotn "kl 1100 stevnegudstj. 26. s. e. pinse Lyngseidet kl 1100 Siste s. i kirkearet Nord-Lenangen kl sendaq i advent Storfjord kl1100 Lyngseidet kl1700 Lyngseidet kl 1100 Skibotn kl1700 Furuflaten kl 1100 Seines kl 1000 Julaften planlegges familiegudstjeneste i Nord-Lenangen, Lenangseyra og Lyngseidet, juledagsmorgen ottesang i Furuflaten, heytidsgudstjenese i Lynge kirke k11100, 2. juledag Nord-Lenangen k Rett til endringer i gudstjenestelisten forbeholdes. Se i fredagens "Nordlys" og internett Altergang i annonsen i "Nordlys" betyr skrifte og nattverd. V/sp og v/kp betyr der henholdsvis v/soknepresten og v/kapellanen. Mulig vikar nevnes ved navn. Kursiv i fete typer betyr pa gudstjenestelisten ovenfor ny liturgi. Dap bes meldt minst 14 dager pa forhand. Foreldre som ikke bor i Lyngen sokn melder dapen til prestekontoret der de bor og avtaler bare dato med Lyngen sokneprestkontor. Her er fast apninqstid mandag, tirsdag og torsdag kl VELKOMMEN TIL KIRKE I Neste nr. av menighetsbladet kommer i desember. Husk bladpenger!

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25

Jesus sier: Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der Job. 11,25 Nr. 1 Argang 58 Mars 1999 Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25 2 SEIEREN SOM GIR HAp Av biskop Ola Steinholt Mange av oss har mer enn en

Detaljer

Nr. 1 Argang 59 april 2000

Nr. 1 Argang 59 april 2000 Nr. 1 Argang 59 april 2000 "A, la aldri noensinne korsets tre meg ga av minne, som deg, frelsens fyrste, bar! Men la kors og ded og smerte tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har!" Norsksalmeboknr.

Detaljer

Nr. 1 Argang 60 april 2001

Nr. 1 Argang 60 april 2001 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige

Detaljer

Nr. 3. Argang 59 oktober 2000. "Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig. " Jesaja 40, v.

Nr. 3. Argang 59 oktober 2000. Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig.  Jesaja 40, v. Nr. 3 Argang 59 oktober 2000 (( "Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig. " Jesaja 40, v. 8 - 2 - L0FTENE ER IKKE UTSOLGT "Guds lefter" led tittelen pa en bok.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

...,...,.-----//?): ./ I "

...,...,.-----//?): ./ I Nr. 4 Argang 59 desember 2000...,...,.-----//?):./ I " "Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen; vi har 6g en ledestjerne, og nar vi den felger gjeme, /: kommer vi til Jesus Krist. :/ " NorskSalmebokDr.

Detaljer

Nr. 2 Argang 60 juni 2001

Nr. 2 Argang 60 juni 2001 Nr. 2 Argang 60 juni 2001 Jesus fortalte en lignelse: "En mann gikk ut for asa komet sitt. Og da han sadde, falt noe ved veien..., noe pa steingrunn, noe blant tomebusker, Mennoe fait i godjord. Lignelsen

Detaljer

Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005

Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005 Nr. 1 Argang 64 august 2005 Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005 Foto: Studio Reisa TIL ETTERTANKE Religion - opium for folket? Det hevdes av og til at den kristne tro er virkelighetsflukt, en krykke

Detaljer

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell! Nr. 1 Argang 63 mars 2004 Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!" (Norsk Salmeblok nr. 161, v. 1 /

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... "

111\\ HANS 0YE F0LGER MEG... Nr. 3 Argang 62 oktober 2003 111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... " Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og grat jeg kjenner at Herren er meg ner. Om jeg i dype daler rna ga den tunge vei,

Detaljer

A rest, min trestl Ved hans seier, som jeg eier, helved bever. Han var dad, men se, han lever." Norsk Salmebok nr. 177.

A rest, min trestl Ved hans seier, som jeg eier, helved bever. Han var dad, men se, han lever. Norsk Salmebok nr. 177. Nr. 1 Argang 62 april 2003 "Han er oppstanden, store bud! Min Gud er en forsonet Gud, min himmel er na apen: Min Jesu seierrike dod fordemmelsernes piler brat og knuste markets vapenl A rest, min trestl

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd!

Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Nr. 2 Argang 61 juni 2002 IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Skal ikke da vat tunge lovsynge Gud moo fryd? Min sjel, opphey Guds eere moo lov og gledesangl Han vii oss nadig veere som fer sa

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nr. 4 Argang 62 desember 2003

Nr. 4 Argang 62 desember 2003 Nr. 4 Argang 62 desember 2003 Stjernen ledet vise menn / til den Herre Kristus hen; vi har 6g en ledestjerne, / og nar vi den felger gjerne, :/: kommer vi til Jesus Krist :/ : Norsk Salmebok nr. 93, v.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

-RETTFERDIGGJORT VED TROEN

-RETTFERDIGGJORT VED TROEN Nr.2 Argang 50. -RETTFERDIGGJORT VED TROEN 19)1 Vi holder for at mennesket blir rettferdig gjort ved troen, uten lovgjerninger. Rom. 3,28. Her far vi vite at hele den Hellige Skrift deles opp i to slags

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

AV NADE ER VI FRELST. Nr.3 Argang 51

AV NADE ER VI FRELST. Nr.3 Argang 51 Nr.3 Argang 51 1992 AV NADE ER VI FRELST Men aile toldere og syndereholdtsegmertilham forahareham. Og bade fariseerne og de skriftkloke knurret seg i mel/om og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen

Detaljer

"Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned." Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4

Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned. Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4 Nr. 3 Argang 63 desember 2004 "Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned." Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4 - 2 - Julehemmeligheter av biskop Per Oskar Kjelaas Jeg

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

- ---- - ~.-- - --- ~- ... ---

- ---- - ~.-- - --- ~- ... --- Nr.3 Argang 56 Desember 1997 - --- ~- - ---- - ~.--... --- "Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har og en ledestjeme, og nar vi den felger gjeme.. kommer vi til Jesus Krist." Norsk salmebok

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Nr.1 Argang 57 April 1998

Nr.1 Argang 57 April 1998 Nr.1 Argang 57 April 1998 "Jeg har vunnet, Jesus vant, deden oppslukt er til seier. Jesus markets fyrste bandt, jeg den kj0pte frihet eier. Apen har Jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. "

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

ANDAKT. Nr.4 Argang 49

ANDAKT. Nr.4 Argang 49 Nr.4 Argang 49 ANDAKT 1990 Derover fryder I eder, om I enn na - nar sa skal vcere - har sorg en liten stund ved allehande fristelser. I.Pet. I, 6. Her viser apostelen hvordan det gar de kristne i verden.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

"... som solen klare smiler han pi sin moders fang. Han er Frelser min!"

... som solen klare smiler han pi sin moders fang. Han er Frelser min! Nr. 3 Argang 60 desember 2001 "... som solen klare smiler han pi sin moders fang. Han er Frelser min!" - 2 - TAKK Nar dette aret ebber ut, er min tid som biskop i Nord Halogaland ugjenkallelig forbi. Jeg

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

"Fred pel jord, fryd pit jord, Jesusbamet blant oss bor!" Norsk Salmebok nr. 54, v. 3

Fred pel jord, fryd pit jord, Jesusbamet blant oss bor! Norsk Salmebok nr. 54, v. 3 Nr. 2 Argang 57 Desember 1998 "Fred pel jord, fryd pit jord, Jesusbamet blant oss bor!" Norsk Salmebok nr. 54, v. 3 2 Biskopens julehilsen HVORDAN FINNER VI GUO? En tilvcerelse uten Gud er en tilvcerelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Prestem "Takk for fellesskap i konfirmanttiden! Og velkommen til gudstjenste nu og da. Hils de andre det samme!" Konfirmanterr."?

Prestem Takk for fellesskap i konfirmanttiden! Og velkommen til gudstjenste nu og da. Hils de andre det samme! Konfirmanterr.? Nr. 2 Argang 59 juli 2000 Prestem "Takk for fellesskap i konfirmanttiden! Og velkommen til gudstjenste nu og da. Hils de andre det samme!" Konfirmanterr."? --" - 2 - TONATURER NAret menneske blir omvendt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kristendom er Kristus

Kristendom er Kristus Nr. 2 Argang 51 Kristendom er Kristus 1992 Kristus ma bo ved troen i eders hjerter. Ej 3, J7. Den Hellige Skrift bringer Kristus inn i vart hjerte og leereross a kjenne ham. Den opptenner ogsa vart hjerte

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Nr. 2 Argang "Det folk som vandrer i market, skal se et stort Iys. De som sitter i d"ddsskyggens land, over dem skal Iyset strale.

Nr. 2 Argang Det folk som vandrer i market, skal se et stort Iys. De som sitter i dddsskyggens land, over dem skal Iyset strale. Nr. 2 Argang 53 1994 I,-', i j i I l "Det folk som vandrer i market, skal se et stort Iys. De som sitter i d"ddsskyggens land, over dem skal Iyset strale." Esaias 9, 2. 2 ~.~.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer