Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger ifm emisjonene i SpareBank 1 Nord-Norge i oktober 2013.

2 Kommentarer: Utlånsundersøkelse indikerer svakt marginpress inn i 2014 Konklusjoner Utlånsundersøkelsen fra Norges Bank i forrige uke bekrefter at høye utlånsmarginer og en moderat motsyklisk buffer på 1% har inspirert til en økning i marginpresset gjennom fjerde kvartal for utlån til bedrifter og forventninger om økt marginpress på boliglån i første kvartal Indeksverdiene tilsier at det er relativt få banker som melder om dette, men utviklingen er verdt å følge med på. Vi venter marginer på dagens nivå fremover inntil oppkapitaliseringsfasen av norske banker er over i EU kommisjonen uttaler at EBAs forslag om at OMF blir Nivå 2 eiendel i LCR ikke nødvendigvis blir fasiten når det endelige forslaget legges frem til sommeren og at Kommisjonen vil ta hensyn til spesielle forhold i banksystemet og markedet. Slaget om OMF går videre, stay tuned! Vi nedjusterer vår benchmark for senior med 6bps til 72bps (NDA 5år). Verdsettelsen av de norske regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.91 (2014) og vi ser en sannsynlig kursoppgang på 10-20% i år. Sektoren er priset på P/E X selv etter eventuelle emisjoner som ville økt CET 1 med 1%-poeng. Kommentarer 1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +5%, lokale +4% mot Oslo Børs +3% og DNB +4%. 2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 8-14%. 3. Aktuelt fremmedkapital: Vår benchmark for senior ned 6bps til 72bps og OMF ned 1bps til 39bps (begge Nordea Norge 5år). Vest Boligkreditt utsteder OMF på mid-swap +10bps (EUR 500m). 4. Aktuelt makro: Kapasitetsutnyttelse i amerikansk industri tilbake til før-krise nivåer. 5. Prisingssyklus: Basert på 2013 boken er regionbankene priset til P/B 0.91 og lokalbankene til P/B 0.64 (2014 bok). 6. Ukegraf: Utlånsundersøkelse indikerer svakt marginpress inn i

3 Ukegraf: Utlånsundersøkelse indikerer svakt økende marginpress på utlån Boliglån Uendrede marginer i 4Q, men ventere noe lavere i 1Q14 Foretak Lavere utlånsmarginer i 4Q, venter flate marginer i 1Q14 Norges Banks utlånsundersøkelse - Marginer Boliglån: 4Q13 Flate marginer 1Q14 - Lavere marginer (men ikke i alle banker) Foretak: 4Q13 Lavere marginer 1Q14 - Flate marginer Indeksen viser endring sammenlignet med forrige kvartal. Dersom alle bankene i utvalget har svart at det er noe marginpress vil indekstallet være -50. Dersom alle bankene melder om høyt marginpress er tallet Kilde: Norges Bank,

4 Siste uken: Opp, igjen (!) sterkest oppgang i DNB og regionale sparebanker med ca 4% Kursendring forrige uke* *Inkl evt utbytte, tegningsretter etc w DNB [c.o.p 1 obs] Svensk bank [c.o.p 1 obs] Regional sparebank [c.o.p 1 obs] Europeisk bank [c.o.p 1 obs] w4 Source: SB1M 4

5 Positiv start på 2014 for finans lettelser i kapitalkrav for europeiske banker (leverage ratio blir ikke 3% i praksis) applauderes 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7% Europeisk bank Totalavkastning* hittil i 2014 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter 5% Regionale sparebanker Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG, PLUGG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. 4% Lokale sparebanker 4% 3% 2% DNB OSEBX Svenske banker Kvartalsrapporter 2013 Bank Ticker 4Q13 Swedbank SWED 28-Jan BN Bank BNB 28-Jan Nordea NDA 29-Jan Møre MORG 30-Jan Hedmark SBHE 03-Feb SEB SEB 05-Feb Handelsbanken SHB 05-Feb SMN MING 05-Feb SNN NONG 05-Feb Gjensidige GJF 05-Feb Ringerike RING 05-Feb DNB DNB 06-Feb Vest SVEG 06-Feb Toten TOTG 06-Feb SR-Bank SRBANK 07-Feb Østfold-Akershus SOAG 07-Feb Buskerud-Vestfold SBVG 07-Feb Storebrand STB 12-Feb Nøtterøy-Tønsberg NTSG 12-Feb Øst SPOG 12-Feb Helgeland HELG 12-Feb Sandnes SADG 13-Feb SB 1 Gruppen SBGRP Sør SOR

6 Alle i pluss og to lokale banker opp mest så langt SBVG +9% Totalavkastning finansinstitusjoner i 2014* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter Buskerud-Vestfold - SBVG Sandnes - SADG SMN - MING Vest - SVEG EK-bevis index - OSEEX Nordea - NDA Storebrand - STB SNN - NONG Øst - SPOG Ringerike - RING Gjensidige - GJF DNB - DNB Oslo Børs - OSEBX Møre - MORG Nøtterøy - NTSG Toten - TOTG Handelsbanken - SHB Østfold-Akershus - SOAG SR-BANK - SRBANK SEB - SEB Swedbank - SWED Helgeland - HELG Pluss - SOR 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

7 DNB snur underperformance mot svensk bank oljepris flater ut Jan DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD Mar May Jul Sep Nov Jan 12 DNB relative to Swedish banks Oil price Mar May Jul Sep Nov Jan 13 Mar Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin 7

8 P/E: Multiplene opp mot historiske høyder for svensk bank etter kursstigning rabatten i DNB mot svensk bank høyere (nær historisk høy siste 3 år) P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED. Swedish banks European banks DNB Regionale sparebanker Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec 12 DNB discount to Swedish banks Mar Jun Sep Dec 13 Mar 14 Jun Source: SpareBank 1 Markets

9 Emisjon i norske sparebanker allerede delvis diskontert i moderate P/E multipler multipler fortsatt lave selv etter emisjon på 1% av RWA (øker CET 1 med 1%-poeng til 11.5%) P/E 2014E: Current capitalisation and 1% of RWA* *NONG and MORG reflects recently completed issues Source: SpareBank 1 Markets P/E current capitalisation issue 1% of RWA Issue scenario DNB SRBANK MING SVEG Price Shares Market cap Net profit P/E today Issue = 1% of RWA Issue as % mkt cap 6% 7% 11% 42% P/E issue CET 1 3Q % 10.5% 10.4% 10.8% 2 0 SHB SWED SEB NDA DNB SRBANK MORG MING NONG SVEG 9

10 Vi venter fortsatt positiv reprising av DNB og norske banker på regulatorisk klarhet verdsettelsen av svenske banker viser at utfallsrommet er positivt Jan Price/Tangible Book* - Nordic banks Swedish banks DNB Mar May Jul Sep Nov Jan 12 *Ex goodwill 21 Nov DNB CMD Mar May Jul Sep Nov Jan Dec CCB at 1.0% Mar May 14 Source: SpareBank 1 Markets 10

11 Europeisk bank snart på P/B 1.0 selv med ROE på 6% regionale sparebanker: Skjevt utfallsrom Europeisk bank er bunn og DNB nivå viser potensialet Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG Svensk bank Svensk bank videre opp mot P/B DNB Regionale sparebanker Europeisk bank Regionale sparebanker i snitt snart over boken Jan May Sep Jan 09 May Sep Jan 10 May Sep Jan 11 May Sep Jan 12 May Sep Jan 13 May 14 Source: SpareBank 1 Markets 11

12 SRBANK og MING over boken, men fortsatt høye rabatter til DNB NONG prising bedret, men rabatt mot DNB konstant siste 4 måneder Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern. Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B DNB SRBANK MING NONG % premie/rabatt SRBANK MING NONG -50 Apr Aug Oct Dec 10 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 11 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 12 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 13 Feb Apr 14 Source: SpareBank 1 Markets 12

13 Regionale sparebanker på P/B 0.99 (2013) og 0.91 på 2014 boken bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.68 (2013), men økt rabatt mot de regionale Rabatt Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis. Regionale Lokale sparebanker Regionale: P/B 1.00 => 9% P/B 1.10 => 20% Lokale: P/B 0.80 => 26% P/B 0.90 => 41% På 2014 boken Source: SpareBank 1 Markets 13

14 Rentemarginer på boliglån på høyt nivå inn i 2014 høyere marginer i Sverige i fjerde kvartalunderstøtter nivåene i Norge 2.4 Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) Norge Sverige Q Source: SpareBank 1 Markets 14

15 Motsyklisk buffer på 1.0% gir krav for CET 1 på % i juli 2016 høy kredittvekst kan imidlertid føre til opprevidering av motsyklisk, men neppe mer enn 50bps 16% 14% 12% Minstekrav og bufferkrav *Basel II, overgangsregler. SIFI banker Dagens nivå regionale sparebanker Margin % Betryggende margin bps Vi tror bankene vil holde en betryggende margin mot minimums-kravene for å redusere sannsynligheten for kupongstopp på fondsobligasjoner. 10% 8% 6% Kombinerte bufferkrav inkl motsyklisk estimat 1% 8.5% Kombinerte bufferkrav: 7.5% +1.0% = 8.5% Krav ren kjernekapital juli % SIFI banker 4% 2% Minstekrav EK 4.5% 0% 01/01/

16 USA: Økt kapasitetsutnyttelse i amerikansk industri nivå nær langsiktig gjennomsnitt og tilbake til før-krise nivåer 16

17 CDS: Flate spreader etter betydelig inngang de siste ukene CDS - spreadendring 2014 i bps I dag 31/12/13 Endring 31/12/12 Europeisk bank Danske Bank Svensk bank CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet

18 Norge: Vår senior benchmark ned 4bps til 68bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark på +39bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior obligasjon Boligkreditt OMF Senior relativt til OMF (bps) Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 18

19 Utvalgte emisjoner Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Fondsobligasjon (Tier I), 2013 Ansvarlig lån (Lower Tier II), Jan Surnadal SB NOK 40m 5+E Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m 5+E Feb Møre NOK 500m Mar Hol Sparebank NOK 50m 5+E Mar Bank 1 Oslo-Ahus NOK 200m Mar Selbu Sparebank NOK 50m 5+E Mar Lillestrøm SB NOK 40m Apr Bamble & Langesund NOK 60m 5+E Apr Øst NOK 200m Apr SB Hemne NOK 30m 5+E May SB1 Østfold-Ahus NOK 150m Apr Indre Sogn SB NOK 40m 5+E May Eika Boligkreditt NOK 250m May Eika Boligkreditt NOK 250m 5+E Jun Helgeland Sparebank NOK 300m Jun Landkreditt Bank NOK 150m 5+E Jun Sparebanken Hedmark NOK 500m Jun Klepp SB NOK 100m 5+E Jun DNB Bank NOK 1 500m Jun SB1 SMN NOK 500m 5+E Jun Sandnes SB NOK 300m Jun Storebrand Bank NOK 150m 5+E Jun Kvinesdal SB NOK 25m Jun Kvinesdal SB NOK 35m 5+E Jun Fana Sparebank NOK 200m Jun Eiendomskreditt NOK 40m 5+E Jun Landkreditt Bank NOK 100m Aug Meldal SB NOK 50m 5+E Jun Eika Kredittbank NOK 90m Sep Jernbanepers. SB NOK 50m 5+E Aug Stadsbygd SB NOK 30m Oct SB Vest NOK 250m 5+E Sep Klepp SB NOK 30m Oct SB1 Østfold-Ahus NOK 150m 5+E Sep Bank 1 Oslo-Ahus NOK 300m Oct Øst NOK 200m Sep SB1 Nøtterøy-T NOK 100m Nov SB1 SMN NOK 450m 5+E Sep DNB EUR 750m (NIBOR +208) 12-Nov Vegårshei SB NOK 15m 5+E Sep Tinn SB NOK 40m Nov SB1 Næringskreditt NOK 200m 5+E Oct SB Vest NOK 500m Dec Blaker SB NOK 30m 5+E Oct Øst NOK 150m Dec Bank Norwegian NOK 125m 5+E Nov ya Bank NOK 40m Nov SB1 SRBANK NOK 500m Nov SB Pluss NOK 400m Jan Tysnes SB NOK 20m 5+E Dec Skudenes SB NOK 75m Jan Sandnes SB NOK 300m 5+E Dec Danske Bank NOK 700m Dec Bank Norwegian NOK 175m Dec Askim SB NOK 50m Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse

20 Fondsobligasjoner spreader videre inn, både absolutt og relativt til ansvarlig fordi risikoen reduseres med mer egenkapital i bankene 600 Fondsobligasjon, senior og ansvarlig lån - Risikopremie* *Bps over 3m NIBOR. Nyutstedelser norske banker. Regionbanker og større Fondsobligasjon Ansvarlige lån Senior OMF Desember bps Desember bps 160bps Des bps Jan bps bps 150bps bps 105bps 80bps 105bps 40bps 0 Kilde: SpareBank 1 Markets nov/ 09 mai/ 10 des/ 10 jun/ 11 jan/ 12 jul/ 12 feb/ 13 sep/

21 Betydelig inngang siste året for fondsobligasjoner vår benchmark +380bps Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type Gammel type fondsobligasjoner teller 100% i 2013, 80% i 2014 og deretter 10%-poeng årlig utfasing. Spread i basispunkter ved utstedelse Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake Møre SNN Buskerud SMN Mindre banker SMN Sandnes Kilde: SpareBank 1 Markets jan/ 04 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 Gammel type Gammel type med reg. call Ny konvertibel med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang

22 Ansvarlige lån (LT II) spreader inn 100bps på seks måneder vår benchmark på +195bps Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Kilde: SpareBank 1 Markets Protector Forsikring Spread i basispunkter ved utstedelse SRBANK SRBANK SNN SMN BN Bank DNB NTSG 100 DNB Hedmark SRBANK 0 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 des/ 14 Gammel type Gammel type med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang 22

23 Inngang i EUR/USD basisspreader i 2013 gir lavere fundingkost i EUR kredittspread ved kortsiktige lån (overnatten/ois) uendret i år Likviditetsindikatorer i det europeiske pengemarkedet The OIS spread is a measure of European banks willingnes to make unsecured loans to one another Eur/USD currency basis swap. 12 months Inngang i basisspreader 0 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 11 EUR Libor / OIS spread. 3 months Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Mar May Jul Sep Nov Jan Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 23

24 Verdsettelse enkeltbanker: Vi flytter boken til 2014 fra 2013 fortsatt oppside sparebankene i intervall fra P/B 0.50 til Kilde: SpareBank 1 Markets 12.4 % 12.0 % 12.0 % 11.4 %11.7 % 1.36 Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr % % 10.1 % 8.3 % % % Pris/Bok (2014 bok) ROE 2014E 9.5 % 8.9 % 7.8 % 8.5 % % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

25 P/E: Sparebankene er billige på våre estimater for 2013 og 2014 blir enda bedre svensk bank handler 12-14X våre 2013E P/E basert på 2013 og 2014 estimater - Nordiske banker P/E 2014E P/E 2013E SHB SWED SEB NDA DNB RING SRBANK MORG MING NONG PLUG SVEG SPOG SADG SBVG Kilde: SpareBank 1 Markets

26 Verdsettelse og estimater Core Tier I Pris/Bok ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok E 2014E 2015E 2013E 2014E 2013A 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E SR-Bank SRBANK % % 12.8 % 12.0 % % 2.9 % Midt-Norge MING % % 12.7 % 12.0 % % 3.1 % Nord-Norge NONG % % 11.9 % 11.4 % % 3.6 % Møre MORG % % 10.3 % 9.9 % % 4.7 % Vest SVEG % % 11.7 % 10.5 % % 5.7 % Øst SPOG % % 12.4 % 11.7 % % 7.0 % Sandnes SADG % % 7.7 % 7.8 % % 0.0 % Toten TOTG % % 10.6 % 10.3 % % 0.9 % Helgeland HELG % % 10.1 % 9.5 % % 4.1 % Pluss PLUG % % 10.3 % 10.1 % % 7.0 % Buskerud-Vest SBVG % % 10.1 % 9.2 % % 4.9 % Østf-Akershus SOAG % % 9.7 % 8.5 % % 4.6 % Nøtterøy NTSG % % 9.4 % 8.9 % % 5.1 % Ringerike RING % % 8.1 % 8.3 % % 6.3 % DNB % % 11.9 % 12.4 % % 2.3 % Gjennomsnitt* 11.9 % % 10.5 % 10.0 % 4.1 % 4.3 % Regionbanker 11.2 % % 11.9 % 11.2 % 3.6 % 4.0 % Lokalbanker 12.4 % % 9.8 % 9.4 % 4.6 % 4.4 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale ** NONG etter emisjon

27 Anbefalinger og kursmål Bank Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling Prising på dagens kurs* Prising på kursmål ** CET I*** Navn Ticker kurs P/B 14 P/E 14E Yield 13E P/E 14E P/B 14E % DNB DNB % Kjøp % % SR-Bank SRBANK % Kjøp % % SMN MING % Kjøp % % SNN NONG** % Kjøp % % Møre MORG % Kjøp % % Vest SVEG % Kjøp % % Buskerud-Vestfold SBVG % Kjøp % % Sandnes SADG % Nøytral % % Toten TOTG % Kjøp % % Helgeland HELG % Nøytral % % Østfold-Akershus SOAG % Kjøp % % Ringerike RING % Kjøp % % Nøtterøy NTSG % Kjøp % % Øst SPOG % Kjøp % % Pluss PLUG % Nøytral % % Regionbanker 11% % % Lokalbanker 7% % % Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner)

28 Rekordhandel i sparebanker i 2013 omsetning NOK 9.3mrd høyere enn 2012 og 2011 tilsammen. Høyest omsetning i MING og SRBANK Kilde: Oslo Børs Sparebanker - Omsetning i NOK mill* *Per år Omsetning sparebanker januar - desember 2013 Omsetning hele 2012 Bevis og aksjer NOK mill % Ticker NOK mill SMN MING % MING SR-BANK SRBANK % SRBANK SNN NONG % NONG 265 Møre MORG % MORG 119 Vest SVEG % SVEG 85 Helgeland HELG % HELG 27 Øst SPOG % SPOG 75 Ringerike RING % RING 93 Sandnes SADG % SADG 35 Toten TOTG % TOTG 29 Østfold-Akershus SOAG % SOAG 10 Nøtterøy NTSG % NTSG 11 Buskerud-Vestfold SBVG % SBVG 27 Pluss PLUG % PLUG 8 Aurskog AURG % AURG 13 Skue Sparebank SKUE % SKUE 6 Klepp KLEG % KLEG 4 Melhus MELG % MELG 11 Indre sogn ISSG 5 0.1% ISSG 6 Høland HSPG 4 0.0% HSPG 1 Hol HOLG 3 0.0% HOLG 1 Sum % Sum Kilde: Oslo Børs 28

29 Kapitalstruktur norske og svenske banker Basel 2 overgangsregler Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr , Basel I gulv (80%). Inkluderer EK emisjoner i NONG DNB - DNB Swedbank - SWED Nordea - NDA SEB - SEB Handelsbanken - SHB 8.9 % 11.0 % 10.9 % 10.9 % 11.3 % 1.1 % 0.0 % 0.3 % 1.8 % % % 0.6 % 1.7 % 1.8 % CET I (eks fondsobl.) Tier I (inkl fonds.obl) Tier II (inkl ansvarlig) Nordiske banker Hedmark - Hedmark Sogn og Fjordane - SSF Møre - MORG Nord-Norge - NONG SØRPLUSS - SØRPLUSS Vest - SVEG BN Bank - BNB SR-BANK - SRBANK Midt-Norge - MING 12.5 % 12.3 % 11.9 % 11.9 % 10.8 % 10.7 % 10.5 % 10.4 % 15.1 % 2.0 % 1.8 % 1.7 % 1.9 % 1.5 % 3.0 % 1.1 % 0.6 % 1.4 % 0.0 % 1.0 % 2.3 % 0.9 % 1.6 % % 1.0 % 1.5 % Regionale sparebanker Ringerike - RING Buskerud-Vestfold - Øst - SPOG Bank 1 OA - Bank1 Østfold-Akershus - SOAG Nøtterøy - NTSG Toten - TOTG Helgeland - HELG Pluss - PLUG Sandnes - SADG 12.9 % 12.9 % 12.8 % 12.6 % 12.4 % 11.7 % 11.7 % 11.4 % 11.2 % 15.5 % 0.0 % 2.0 % 0.8 % 0.9 % 1.5 % 1.9 % 1.5 % 2.2 % 0.8 % 4.3 % 0.3 % 1.6 % 2.1 % 1.9 % 0.0 % 2.9 % 2.0 % Lokale sparebanker 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 29

30 Kapitalisering: Styrket og likere etter % 12% 10% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 1Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: 80% Lokale banker DNB Region banker 8% 6% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG Emisjon 2011: NONG Emisjoner 2012: SRBANK MING Emisjoner 2013: MORG NONG 4% 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes 30

31 Vi estimerer CET I på 13.6% for regionbankene i juli 2016 med Basel I gulvet motsyklisk buffer på 1.5% kan håndteres, naturlig at denne er lavere dersom gulvet videreføres 18% 16% Kapitalkrav for norske systemviktige banker Ren kjernekapital regionbanker under Basel II med overgangsregler 2.0 % Ansvarlig lån 14% 12% 10% 8% 2.0 % 1.5 % 2.0 % 1.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 1.5 % 1.5 % Fondsobligasjon Motsyklisk buffer (estimat) 6% 4% 2% 0% Utvikling i historisk og estimert ren kjernekapitaldekning norske regionale sparebanker Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli 16 9% 10% 11% 12% Egenkapital CET I regionbanker (Basel II overgangsregler) Kilde: SpareBank 1 Markets 31

32 Overføringer til Boligkreditt flater ut på 50% av boliglån? Tilsynet følger opp grad av overføringer på selskapsbasis gjennom Pillar 2 100% 90% 80% 93% 74% Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført pr siste kvartal Overført Overført % av totale utlån 70% 65% 64% 60% 50% 52% 53% 46% 45% 45% 45% 49% 45% 40% 40% 40% 39% 38% 38% 37% 36% 35% 30% 26% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 32

33 Latinspreadene mot Tyskland ned i

34 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Vinneroppskriften på børs

Vinneroppskriften på børs Important disclosures can be found at the end of the presentation Kristiansand, 14. september 2010 Vinneroppskriften på børs Stig R. Myrseth Analysesjef Slik fortoner hverdagen seg for mange investorer.

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv

Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv Bransjeseminar om egenkapitalbevis Thomas Svendsen, tlf. 22 48 79 21 11/09/2013 Norden: Forskjellig kapitalstruktur og egenkapitalavkastning 2 Source:

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer