BORGARTING LAGMANNSRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGARTING LAGMANNSRETT"

Transkript

1 BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: i Borgarting lagmannsrett, AST-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Harald G. Nyhus Fredrik Charlo Borchsenius Jostein W. Rovik Meddommere: Seniorrådgiver Pensjonist Sosionom Pensjonist Jo Heldaas Kjell Gunnar Gundersen Hanne Søgnen Grethe Gamborg I Fullstendig anke Siktet Petter Hellevik Advokat Erling O. Lyngtveit Advokat Karl N. Vogt Skjerdal Påtalemyndighet Økokrim Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo II Fullstendig anke Siktet Tor Johan Stuve Advokat Anders M. Brosveet Advokat John Christian Elden Påtalemyndighet Økokrim Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM INNHOLD 1. Tiltalene 1.1 Tiltalen mot Stuve 1.2 Tiltalen mot Hellevik 2. Tingrettsdommene 3. Ankene og ankeforhandling 3.1 Ankene 3.2 Ankeforhandling og påstander 4. Innledning 4.1 Hovedtrekk av den faktiske utviklingen 4.2 Presentasjon de sentrale problemstillingene 4.3 Generelle bemerkninger i tilknytning til utroskap, straffeloven Generelle bemerkninger i tilknytning til bedrageri, straffeloven Forest Enterprise 5.1 Hvilket faktum som legges til grunn 5.2 Utroskap overfor KS Paper Sea, tiltalen post 1 a 5.3 Bedrageri overfor Finansbanken, tiltalen post 2 a 6. Cem Fast 6.1 Innledning 6.2 Bakgrunnen for etableringen av selskapet Fast Cement AS 6.3 Nærmere om kjøpet av Cem Fast 6.4 Finansieringen av kjøpet av Cem Fast 6.5 Markedsverdien av Cem Fast 6.6 Utroskap overfor Fast Cement AS, tiltalen post 1 b 6.7 Bedrageri i forhold til Fokus Bank, tiltalen post 2 b 7. Cem Jin AS 7.1 Bakgrunn 7.2 Markedsverdien av Cem Jin 7.3 Utroskap overfor Cem Jin AS, tiltalen post 1 c 7.4 Bedrageri overfor Fokus Bank, tiltalen post 2 c 7.5 Forsøk på bedrageri overfor Gjensidige NOR Sparebank ASA, tiltalen post 3 a 8. Sementpumpen 8.1 Bakgrunn 8.2 Utroskap overfor CBC, tiltalen post 1 d 8.3 Bedrageri i forhold til DnB Nor Finans AS, tiltalen post 2 d 9. Kommisjoner i forbindelse med inngåelse av befraktningsavtaler 9.1 Papirkommisjoner, Hellevik, tiltalen post 1 e AST-BORG/01

3 9.2 Sementkommisjoner - bakgrunn 9.3 Helleviks forhold, tiltalen post 1 f 9.4 Stuves forhold, tiltalen post 1 f 10. Cem Feeder 10.1 Bakgrunn 10.2 Vurdering, tiltalen post 3 b 11. Krenkelse av factoringpant 11.1 Bakgrunn 11.2 Vurdering, tiltalen post 4 a og 4 b 11.3 Tiltalen post Regnskapsovertredelsene 12.1 Regnskapsføring av Forest Star og Forest Enterprise, Hellevik, tiltalen post 6 a 12.2 Bilag fra Storesund Rederi AS, Hellevik, tiltalen post 6 b 12.3 Regnskapsføring av Garibaldi-lån, Stuve, tiltalen post 6 c 13. Medvirkning til Roskas utroskap, Stuve, tiltalen post Straffutmåling 14.1 Stuve 14.2 Hellevik 15. Erstatning 15.1 Kravet fra DnB NOR Finans AS Hellevik tiltalens post 2 d 15.2 Kravet fra Storebrand Bank ASA tiltalens post 4 a og b 16. Inndragning 16.1 Innledning og hjemmel 16.2 Grunntrekk ved selskaper, stiftelser og trust tilknyttet Stuve og Hellevik i utlandet 16.3 Inndragning, overfor Stuve jf. tiltalen post 1 a, Forest Enterprise 16.4 Inndragning overfor Stuve, jf. tiltalen post 1 c, Cem Jin 16.5 Inndragning overfor Stuve, jf. tiltalen post 1 d, sementpumpe 16.6 Inndragning overfor Hellevik, jf. tiltalen post 1 a, Forest Enterprise 16.7 Inndragning overfor Hellevik, jf. tiltalen post 1 f, sementkommisjoner 16.8 Inndragning overfor Hellevik etter straffeloven 34 a, utvidet inndragning 16.9 Oppsummering 17. Avslutning AST-BORG/01

4 1. Tiltalene 1.1 Tiltalen mot Stuve Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning av 30. april 2009 satt Tor Johan Stuve, født 2. januar 1960, under tiltale for overtredelse av: 1 Straffeloven 275 jf 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I egenskap av styreleder i Paper Sea KS besørget han høsten 1997 at selskapet kjøpte skipet Tasman Enterprise (senere Forest Enterprise) av Transportes Maritimos Centro Americanos S.A. (Tramarco Line S.A.), Panama, for USD Tramarco Line S.A. hadde kort tid forut kjøpt skipet for USD av Tasman Pulp and Paper Company Ltd, New Zealand. Av differansen på USD disponerte han og/eller Petter Hellevik i henhold til avtalte over minst USD som gikk til formål som var Paper Sea KS uvedkommende. b) I egenskap av reell leder i Fast Cement AS besørget han i mars 2000 at selskapet kjøpte skipet Oyo Maru (senere Cem Fast) av Sawathi Cement Inc, Panama, for USD Sawathi Cement Inc, som var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, hadde kjøpt skipet i september/oktober 1999 av Azuma Shipping Co Ltd, Japan, for USD Av kjøpesummen på USD ble USD brukt til oppgradering. Ved å kjøpe skipet via Sawathi Cement Inc ble Fast Cement AS påført en ekstra kostnad på USD som gikk til formål som var selskapet uvedkommende. c) I egenskap av reell leder i Cem Jin AS besørget han i januar/februar 2003 at selskapet kjøpte skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) av Arabian Cement Transportation Ltd, British West Indies, for USD Arabian Cement Transportation Ltd, som var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, hadde kjøpt skipet i juli 2002 av Seiho Kaiun Co Ltd, Japan, for USD Ved å kjøpe skipet via Arabian Cement Transportation Ltd ble Cem Jin AS påført en ekstra kostnad på USD som gikk til formål som var selskapet uvedkommende. d) I egenskap av styreleder i Cem Bulk Carriers AS besørget han juni 2001 at selskapet inngikk avtale med DnB Finans AS (senere DnB NOR Finans AS) om leasing av Kovako 130 Ship Unloader sementpumpe. Banken hadde kjøpt pumpen av Celtic Shipping Ltd, British West Indies, for Euro Celtic Shipping Ltd, som var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, hadde kort tid forut kjøpt pumpen av Noel O Brien Cement for Euro Ved å selge pumpen til banken via Celtic Shipping Ltd påførte han Cem Bulk Carriers AS ekstra leasingleie på til sammen NOK AST-BORG/01

5 e) I egenskap av reell leder i Paper Sea AS, tidligere Tramarco Shipping AS og Tramarco Holding AS, besørget han i perioden at til sammen USD av selskapets charterinntekter ble overført til Garibaldi Chartering AS som kommisjoner. Paper Sea AS mottok ingen motytelse for dette. f) I egenskap av styremedlem og fra 21. februar 2001 styreleder i Cem Bulk Carriers AS og reell leder i selskapets datterselskaper, besørget han at det i perioden ble overført til sammen USD fra selskapene til Cementos Chartering Ltd, International Cement Ltd og Nanggada Musantara Shipping SA, selskaper kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik. Overføringene var fra følgende selskaper: Caribe Cement KS USD Cem Bulk Carriers AS USD Cem Bulk Shipping AS USD Cem Europe AS USD Cem Madeira AS USD Finse Cement AS USD Fulton Bulk AS USD Kianda Shipping AS USD Pico Cement AS USD Portland Ships KS USD Skaw Cement AS USD Utsira Cement AS (gml) USD Utsira Cement AS (ny) USD Til sammen USD Cem Bulk Carriers AS eller dets datterselskaper mottok ingen motytelse for dette. 2 Straffeloven 270 første og tredje ledd jf 271 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse rettstridig ved å ha forledet noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I egenskap av styreleder i Paper Sea KS forledet han høsten 1997 Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Tasman Enterprise (senere Forest Enterprise) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at skipet kort tid forut var omsatt for USD og at deler av kjøpesummen på USD skulle tilfalle ham og/eller selskaper kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. b) I egenskap av reell leder i Fast Cement AS forledet han februar/mars 2000 Fokus Bank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Oyo Maru (senere Cem Fast) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Sawathi Cement Inc, var kontrollert av ham og/eller AST-BORG/01

6 Petter Hellevik, at Sawathi Cement Inc i september/oktober 1999 hadde kjøpt skipet for USD , at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Fast Cement AS uvedkommende, og ved at han gav uriktige opplysninger om Sawathi Cement Incs virksomhet, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. c) I egenskap av reell leder i Cem Jin AS forledet han i desember februar 2003 Fokus Bank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Arabian Cement Transportation Ltd, var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, at Arabian Cement Transportation Ltd i juli 2002 hadde kjøpt skipet for USD og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Jin AS uvedkommende, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. d) I egenskap av styreleder i Cem Bulk Carriers AS forledet han i juni/juli 2001 DnB Finans AS (senere DnB NOR Finans AS) til å kjøpe en Kovako 130 Ship Unloader sementpumpe for Euro blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av pumpen, Celtic Shipping Ltd, var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, at Celtic Shipping Ltd kort tid forut hadde kjøpt pumpen for Euro og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Bulk Carriers AS uvedkommende, og ved at han gav uriktige og/eller mangelfulle opplysninger om pumpens tilstand, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. 3 Straffeloven 270 første og tredje ledd jf 271, jf 49 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse, rettstridig å ha forsøkt å forlede noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I egenskap av reell leder i Cem Jin AS forsøkte han i november februar 2003 å forlede Gjensidige NOR Sparebank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Arabian Cement Tranportation Ltd, var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, at Arabian Cement Transportation Ltd i juli 2002 hadde kjøpt skipet for USD , og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Jin AS uvedkommende, slik at det oppstod fare for tap for banken. Forsøket lyktes ikke fordi banken avslo å innvilge lånesøknaden. b) I mai 2004 forsøkte han å forlede Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS til å innfri et uriktig arrestkrav på USD blant annet ved at han besørget at det ble fremmet en begjæring om arrest i skipet Cem Feeder med grunnlag i et fiktivt erstatningskrav, slik at det oppstod fare for tap for Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS AST-BORG/01

7 4 Straffeloven 278 annet ledd jf første ledd annet punktum jf tredje ledd for å ha påført eller utsatt noen for tap ved rettsstridig å ha forføyet over en fordring eller en gjenstand som han eier eller besitter og som en annen har pant eller annen sikkerhet i, eller å ha medvirket til dette, i det det anses å foreligge særdeles skjerpende omstendigheter særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I egenskap av styreleder i Cem Europe AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Naftotrade Shipping and Commercial SA om innbetaling til Tordenskjold Rederi AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,39. Han gjorde dette til tross for at Cem Europe AS fordringer var pantsatt til fordel for Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Finansbanken ASA. Han påførte eller utsatte ved dette banken for tap. b) I egenskap av styreleder i Cem Europe AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Semen Cibinong om innbetaling til Cem Bulk Carriers AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,22. Han gjorde dette til tross for at Cem Europe AS fordringer var pantsatt til fordel for Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Finansbanken ASA. Han påførte eller utsatte ved dette banken for tap. 5 Straffeloven 278 annet ledd jf første ledd annet punktum jf tredje ledd, jf 49 for å ha påført eller utsatt noen for tap ved rettsstridig å ha forsøkt å forføye over en fordring eller en gjenstand som han eier eller besitter og som en annen har pant eller annen sikkerhet i, eller å ha medvirket til dette, i det det anses å foreligge særdeles skjerpende omstendigheter særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: I egenskap av styreleder i Euro Quarts AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Aalborg Portland AS, Danmark, om innbetaling til Tordenskjold Rederi AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,12. Han gjorde dette til tross for at Euro Quarts AS fordringer var pantsatt til fordel for Sparebank 1 SR-bank (tidligere Sparebanken Rogaland) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Sparebank 1 SR-bank. Han utsatte ved dette banken for fare for tap. 6 Regnskapsloven (1998) 8-5 for under særlig skjerpende omstendigheter forsettlig eller uaktsomt vesentlig å ha overtrådt denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven. jf regnskapsloven (1998) 9-2 ( 10-2 etter ) AST-BORG/01

8 Regnskapspliktige kan velge å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i lov av 13. mai 1977 nr. 35 med forskrifter i stedet for reglene i lovens kapittel. jf regnskapsloven (1977) 11 Regnskapsbøker med tilhørende bilag, herunder lister og oppstillinger som nevnt i 10 annet og tredje ledd, skal oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår. Mottatte brev, gjenparter av avsendte brev og andre dokumenter som kan legitimere bokføringen, skal oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av det regnskapsår da det forretningstilfelle som dokumentet gjelder, var endelig avsluttet. jf forskrift av 6. mai 1999 om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger 6-3 første ledd Regnskapspliktige som fører regnskap i utlandet skal overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest før 1. august i året etter regnskapsåret. jf regnskapsloven (1998) 3-3 femte og sjette ledd I årsberetningen skal det gis en utfyllende redegjørelse for årsregnskapet dersom en slik redegjørelse er av betydning for å bedømme stilling og resultat. Hvis det hefter vesentlig usikkerhet ved årsregnskapet, skal det også redegjøres for dette. Det samme gjelder ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet. Dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat, skal det opplyses om dette. Det skal gis en redegjørelse i årsberetningen som gir grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges framtidige utvikling. jf regnskapsloven (1998) 5-3 Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I årsregnskapet for 2001 for Paper Sea AS, hvor han var reell leder, ble selskapets skip Forest Star oppført med en bokført verdi på kr til tross for at skipet i 2001 var solgt og salgssum og forsikringsoppgjør til sammen utgjorde et langt lavere beløp. Det ble heller ikke resultatført tap ved avgang av skipet. I selskapets årsberetning ble det opplyst at selskapet eide skipene Forest Enterprise og Forest Star, til tross for at Forest Star var solgt og uten at det ble opplyst at Forest Enterprise hadde havarert AST-BORG/01

9 b) I konsernregnskapet for 2001 for Tordenskjold ASA, hvor han var styreleder, ble det lagt til grunn en bokført verdi for datterselskapet Paper Sea AS skip Forest Star på kr til tross for at skipet i 2001 var solgt og salgssum og forsikringsoppgjør til sammen utgjorde et langt lavere beløp. Det ble heller ikke resultatført tap ved avgang av skipet. I konsernets årsberetning ble det opplyst at konsernet blant annet eide skipene Forest Star og Forest Enterprise, til tross for at Forest Star var solgt og uten at det ble opplyst at Forest Enterprise hadde havarert. c) I årsberetningene for årene for Tordenskjold ASA, hvor han var styreleder, samt for konsernet Tordenskjold ASA, ble det ikke opplyst at selskapet hadde misligholdt et lån som i henhold til opprinnelig låneavtale lød på kr fra Garibaldi AS. Garibaldi AS hadde sikkerhet for lånet ved pant i aksjene i Tordenskjold ASAs datterselskap, Cem Bulk Carriers AS. d) I egenskap av styreleder i Storesund Rederi AS unnlot han å sørge for at selskapets bilag for andre halvår 2002 etter utløp av fastsatt frist for oppbevaring i utlandet ble oppbevart i Norge. Bilagene ble oppbevart i Polen. 7 Ligningsloven 12-1 nr 1 a, jf nr 2 for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I perioden besørget han at Edvard Høgestøl fikk utbetalt kontant minst kr ,- i London, England. Pengene var betaling for arbeid som Edvard Høgestøl hadde utført for Tordenskjold Rederi AS (senere Cem Bulk Management AS)/Eurofleet Management AS. Edvard Høgestøl unnlot å opplyse om inntektene i sin selvangivelse, noe som medførte for lav ilignet skatt. b) I perioden besørget han at Andre Farah Kidess fikk utbetalt kontant minst kr ,- i London, England. Pengene var betaling for arbeid som Andre Farah Kidess hadde utført for Tordenskjold Rederi AS (senere Cem Bulk Management AS). Andre Farah Kidess unnlot å opplyse om inntektene i sin selvangivelse, noe som medførte for lav ilignet skatt. Subsidiært: 7 Straffeloven 317 første ledd jf tredje ledd for å ha mottatt eller skaffet seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling eller for å ha ytet bistand til å sikre slikt utbytte for en annen. Forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse AST-BORG/01

10 Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a b I perioden bistod han til å sikre utbytte fra skattesvik ved at han besørget at Edvard Høgestøl fikk utbetalt kontant minst kr ,- i London, England. Pengene var betaling for arbeid som Edvard Høgestøl hadde utført for Tordenskjold Rederi AS (senere Cem Bulk Management AS) /Eurofleet Management AS. Edvard Høgestøl unnlot å opplyse om inntektene i sin selvangivelse, noe som medførte for lav ilignet skatt. I perioden bistod han til å sikre utbytte fra skattesvik ved at han besørget at Andre Farah Kidess fikk utbetalt kontant minst kr ,- i London, England. Pengene var betaling for arbeid som Andre Farah Kidess hadde utført for Tordenskjold Redere AS (senere Cem Bulk Management AS. Andre Farah Kidess unnlot å opplyse om inntektene i sin selvangivelse, noe som medførte for lav ilignet skatt. 8 Straffeloven 275 jf 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse og fordi handlingen er forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling. Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette: Håkon Roska var i 1999 ansatt som assisterende banksjef i Finansbanken ASA, Bergen (senere Storebrand Bank ASA). I denne egenskap hadde han oppgaver som innebar ivaretakelse av Finansbanken ASA interesser i forhold til selskaper som Tor Johan Stuve var formell og/eller reell leder av og som var kunder av banken. Håkon Roska handlet i strid med Finansbanken ASAs interesser ved at han den 26. januar 1999, i London, England, mottok GBP ,21 (tilsvarende NOK ,00) fra Tor Johan Stuve og/eller selskaper kontrollert av ham. Ytelsen ble holdt skjult for Finansbanken ASA. Handlingen representerte tillitsbrudd i forhold til Finansbanken ASA, og utsatte banken for fare for tap og/eller fare for tap av omdømme. Straffeloven 62 første ledd får anvendelse. Påstand om erstatning/inndragning samt rettighetstap forbeholdes nedlagt. 1.2 Tiltalen mot Hellevik Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning av 30. mai 2008 satt Petter Hellevik, født 5. november 1956, under tiltale for overtredelse av: 1 Straffeloven 275 jf 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den AST-BORG/01

11 annens tarv eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a. I egenskap av styremedlem i Paper Sea KS besørget han høsten 1997 at selskapet kjøpte skipet Tasman Enterprise (senere Forest Enterprise) av Transportes Maritimos Centro Americanos S.A. (Tramarco Line S.A.), Panama, for USD Tramarco Line S.A. hadde kort tid forut kjøpt skipet for USD av Tasman Pulp and Paper Company Ltd, New Zealand. Av differansen på USD disponerte han og/eller Tor Johan Stuve i henhold til avtale over minst USD som gikk til formål som var Paper Sea KS uvedkommende. b. I egenskap av styreleder i Fast Cement AS besørget han i mars 2000 at selskapet kjøpte skipet Oyo Maru (senere Cem Fast) av Sawathi Cement Inc, Panama, for USD Sawathi Cement Inc, som var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, hadde kjøpt skipet i september/oktober 1999 av Azuma Shipping Co Ltd, Japan, for USD Av kjøpesummen på USD ble USD brukt til oppgradering. Ved å kjøpe skipet via Sawathi Cement Inc ble Fast Cement AS påført en ekstra kostnad på USD som gikk til formål som var selskapet uvedkommende. c. I egenskap av styreleder i Cem Jin AS besørget han i januar/februar 2003 at selskapet kjøpte skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) av Arabian Cement Transportation Ltd, British West Indies, for USD Arabian Cement Transportation Ltd, som var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, hadde kjøpt skipet i juli 2002 av Seiho Kaiun Co Ltd, Japan, for USD Ved å kjøpe skipet via Arabian Cement Transportation Ltd ble Cem Jin AS påført en ekstra kostnad på USD som gikk til formål som var selskapet uvedkommende. d. I egenskap av daglig leder og styremedlem i Cem Bulk Carriers AS besørget han juni 2001 at selskapet inngikk avtale med DnB Finans AS (senere DnB NOR Finans AS) om leasing av Kovako 130 Ship Unloader sementpumpe. Banken hadde kjøpt pumpen av Celtic Shipping Ltd, British West Indies, for Euro Celtic Shipping Ltd, som var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, hadde kort tid forut kjøpt pumpen av Noel O Brien Cement for Euro Ved å selge pumpen til banken via Celtic Shipping Ltd påførte han Cem Bulk Carriers AS ekstra leasingleie på til sammen NOK e. I egenskap av styreleder i Paper Sea AS, tidligere Tramarco Shipping AS og Tramarco Holding AS, besørget han i perioden at til sammen USD av selskapets charterinntekter ble overført til Garibaldi Chartering AS som kommisjoner. Paper Sea AS mottok ingen motytelse for dette AST-BORG/01

12 f. I egenskap av styreleder og fra 21. februar 2001 styremedlem i Cem Bulk Carriers AS og reell leder i selskapets datterselskaper, besørget han at det i perioden ble overført til sammen USD fra selskapene til Cementos Chartering Ltd, International Cement Ltd og Nanggada Musantara Shipping SA, selskaper kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve. Overføringene var fra følgende selskaper: Caribe Cement KS USD Cem Bulk Carriers AS USD Cem Bulk Shipping AS USD Cem Europe AS USD Cem Madeira AS USD Finse Cement AS USD Fulton Bulk AS USD Kianda Shipping AS USD Pico Cement AS USD Portland Ships KS USD Skaw Cement AS USD Utsira Cement AS (gml) USD Utsira Cement AS (ny) USD Til sammen USD Cem Bulk Carriers AS eller dets datterselskaper mottok ingen motytelse for dette. 2 Straffeloven 270 første og tredje ledd jf 271 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse rettstridig ved å ha forledet noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a. I egenskap av styremedlem i Paper Sea KS forledet han høsten 1997 Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Tasman Enterprise (senere Forest Enterprise) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at skipet kort tid forut var omsatt for USD og at deler av kjøpesummen på USD skulle tilfalle ham og/eller selskaper kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. b. I egenskap av styreleder i Fast Cement AS forledet han februar/mars 2000 Fokus Bank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Oyo Maru (senere Cem Fast) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Sawathi Cement Inc, var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, at Sawathi Cement Inc i september/oktober 1999 hadde kjøpt skipet for USD , at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Fast Cement AS uvedkommende, og ved at han gav uriktige AST-BORG/01

13 opplysninger om Sawathi Cement Incs virksomhet, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. c. I egenskap av styreleder i Cem Jin AS forledet han i desember februar 2003 Fokus Bank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Arabian Cement Transportation Ltd, var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, at Arabian Cement Transportation Ltd i juli 2002 hadde kjøpt skipet for USD og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Jin AS uvedkommende, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. d. I egenskap av daglig leder og styremedlem i Cem Bulk Carriers AS forledet han i juni/juli 2001 DnB Finans AS (senere DnB NOR Finans AS) til å kjøpe en Kovako 130 Ship Unloader sementpumpe for Euro blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av pumpen, Celtic Shipping Ltd, var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, at Celtic Shipping Ltd kort tid forut hadde kjøpt pumpen for Euro og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Bulk Carriers AS uvedkommende, og ved at han gav uriktige og/eller mangelfulle opplysninger om pumpens tilstand, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. 3 Straffeloven 270 første og tredje ledd jf 271, jf 49 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse, rettstridig å ha forsøkt å forlede noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a. I egenskap av styreleder i Cem Jin AS forsøkte han i november februar 2003 å forlede Gjensidige NOR Sparebank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Arabian Cement Tranportation Ltd, var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, at Arabian Cement Transportation Ltd i juli 2002 hadde kjøpt skipet for USD , og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Jin AS uvedkommende, slik at det oppstod fare for tap for banken. Forsøket lyktes ikke fordi banken avslo å innvilge lånesøknaden. b. I mai 2004 forsøkte han å forlede Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS til å innfri et uriktig arrestkrav på USD blant annet ved at han besørget at det ble fremmet en begjæring om arrest i skipet Cem Feeder med grunnlag i et fiktivt erstatningskrav, slik at det oppstod fare for tap for Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS AST-BORG/01

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01072-A, (sak nr. 2008/90), straffesak, anke, I. A X B Y C (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2011 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2014 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10-124255MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Frank Grimstad Jensen. mot. Holager Andenæs

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10-124255MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Frank Grimstad Jensen. mot. Holager Andenæs OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 10-124255MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Sivilingeniør Sivilingeniør Thorleif Waaler Eystein Abel Engh Øivind Seiergren Den offentlige

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-144317 ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Eks.ord.lagdommer Arild Kjerschow Anne Austbø Svein Dahl Ankende part Ankende

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. (advokat Erling O. Lyngtveit) II. (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. (advokat Erling O. Lyngtveit) II. (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 09.06.2008 Saksnr.: Dommere: 06-054312PRI-BORG/01 Lagdommer Kst. lagdommer Ekstraordinær lagdommer Sissel R. Langseth Ole Nyfløt Eystein F. Husebye

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Tlf. : 5155 8542 Fax: 5155 8541 Email : iohn(a)k-d.no Side 1 av 9

Tlf. : 5155 8542 Fax: 5155 8541 Email : iohn(a)k-d.no Side 1 av 9 John F, Knutsen 28. juli 2004 Stavanger politikammer Lagårdsveien 6 4001 Stavanger Vedr. Forvaltningen av OA Knutsens dødsbo, straffelovens kapittel 26, m.v. 1.Anmeldelse Dette brev er å anse som en anmeldelse.

Detaljer

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 Page 1 of 9 HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-09-20 PUBLISERT: HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 STIKKORD: Skatterett. Aksjeselskap.

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat

Detaljer

Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3.

Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3. 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3. Lagmannsretten fant at kollektiv pensjonsforsikringsordning

Detaljer

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Instans: Oslo tingrett - Dom. Dato: 2010-09-13 Publisert: TOSLO-2009-52991 Sammendrag: Straffeloven 253 nr. 1, skadeserstatningsloven 3-6 første ledd, straffeloven 246, 247.

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer