BORGARTING LAGMANNSRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGARTING LAGMANNSRETT"

Transkript

1 BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: i Borgarting lagmannsrett, AST-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Harald G. Nyhus Fredrik Charlo Borchsenius Jostein W. Rovik Meddommere: Seniorrådgiver Pensjonist Sosionom Pensjonist Jo Heldaas Kjell Gunnar Gundersen Hanne Søgnen Grethe Gamborg I Fullstendig anke Siktet Petter Hellevik Advokat Erling O. Lyngtveit Advokat Karl N. Vogt Skjerdal Påtalemyndighet Økokrim Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo II Fullstendig anke Siktet Tor Johan Stuve Advokat Anders M. Brosveet Advokat John Christian Elden Påtalemyndighet Økokrim Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM INNHOLD 1. Tiltalene 1.1 Tiltalen mot Stuve 1.2 Tiltalen mot Hellevik 2. Tingrettsdommene 3. Ankene og ankeforhandling 3.1 Ankene 3.2 Ankeforhandling og påstander 4. Innledning 4.1 Hovedtrekk av den faktiske utviklingen 4.2 Presentasjon de sentrale problemstillingene 4.3 Generelle bemerkninger i tilknytning til utroskap, straffeloven Generelle bemerkninger i tilknytning til bedrageri, straffeloven Forest Enterprise 5.1 Hvilket faktum som legges til grunn 5.2 Utroskap overfor KS Paper Sea, tiltalen post 1 a 5.3 Bedrageri overfor Finansbanken, tiltalen post 2 a 6. Cem Fast 6.1 Innledning 6.2 Bakgrunnen for etableringen av selskapet Fast Cement AS 6.3 Nærmere om kjøpet av Cem Fast 6.4 Finansieringen av kjøpet av Cem Fast 6.5 Markedsverdien av Cem Fast 6.6 Utroskap overfor Fast Cement AS, tiltalen post 1 b 6.7 Bedrageri i forhold til Fokus Bank, tiltalen post 2 b 7. Cem Jin AS 7.1 Bakgrunn 7.2 Markedsverdien av Cem Jin 7.3 Utroskap overfor Cem Jin AS, tiltalen post 1 c 7.4 Bedrageri overfor Fokus Bank, tiltalen post 2 c 7.5 Forsøk på bedrageri overfor Gjensidige NOR Sparebank ASA, tiltalen post 3 a 8. Sementpumpen 8.1 Bakgrunn 8.2 Utroskap overfor CBC, tiltalen post 1 d 8.3 Bedrageri i forhold til DnB Nor Finans AS, tiltalen post 2 d 9. Kommisjoner i forbindelse med inngåelse av befraktningsavtaler 9.1 Papirkommisjoner, Hellevik, tiltalen post 1 e AST-BORG/01

3 9.2 Sementkommisjoner - bakgrunn 9.3 Helleviks forhold, tiltalen post 1 f 9.4 Stuves forhold, tiltalen post 1 f 10. Cem Feeder 10.1 Bakgrunn 10.2 Vurdering, tiltalen post 3 b 11. Krenkelse av factoringpant 11.1 Bakgrunn 11.2 Vurdering, tiltalen post 4 a og 4 b 11.3 Tiltalen post Regnskapsovertredelsene 12.1 Regnskapsføring av Forest Star og Forest Enterprise, Hellevik, tiltalen post 6 a 12.2 Bilag fra Storesund Rederi AS, Hellevik, tiltalen post 6 b 12.3 Regnskapsføring av Garibaldi-lån, Stuve, tiltalen post 6 c 13. Medvirkning til Roskas utroskap, Stuve, tiltalen post Straffutmåling 14.1 Stuve 14.2 Hellevik 15. Erstatning 15.1 Kravet fra DnB NOR Finans AS Hellevik tiltalens post 2 d 15.2 Kravet fra Storebrand Bank ASA tiltalens post 4 a og b 16. Inndragning 16.1 Innledning og hjemmel 16.2 Grunntrekk ved selskaper, stiftelser og trust tilknyttet Stuve og Hellevik i utlandet 16.3 Inndragning, overfor Stuve jf. tiltalen post 1 a, Forest Enterprise 16.4 Inndragning overfor Stuve, jf. tiltalen post 1 c, Cem Jin 16.5 Inndragning overfor Stuve, jf. tiltalen post 1 d, sementpumpe 16.6 Inndragning overfor Hellevik, jf. tiltalen post 1 a, Forest Enterprise 16.7 Inndragning overfor Hellevik, jf. tiltalen post 1 f, sementkommisjoner 16.8 Inndragning overfor Hellevik etter straffeloven 34 a, utvidet inndragning 16.9 Oppsummering 17. Avslutning AST-BORG/01

4 1. Tiltalene 1.1 Tiltalen mot Stuve Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning av 30. april 2009 satt Tor Johan Stuve, født 2. januar 1960, under tiltale for overtredelse av: 1 Straffeloven 275 jf 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I egenskap av styreleder i Paper Sea KS besørget han høsten 1997 at selskapet kjøpte skipet Tasman Enterprise (senere Forest Enterprise) av Transportes Maritimos Centro Americanos S.A. (Tramarco Line S.A.), Panama, for USD Tramarco Line S.A. hadde kort tid forut kjøpt skipet for USD av Tasman Pulp and Paper Company Ltd, New Zealand. Av differansen på USD disponerte han og/eller Petter Hellevik i henhold til avtalte over minst USD som gikk til formål som var Paper Sea KS uvedkommende. b) I egenskap av reell leder i Fast Cement AS besørget han i mars 2000 at selskapet kjøpte skipet Oyo Maru (senere Cem Fast) av Sawathi Cement Inc, Panama, for USD Sawathi Cement Inc, som var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, hadde kjøpt skipet i september/oktober 1999 av Azuma Shipping Co Ltd, Japan, for USD Av kjøpesummen på USD ble USD brukt til oppgradering. Ved å kjøpe skipet via Sawathi Cement Inc ble Fast Cement AS påført en ekstra kostnad på USD som gikk til formål som var selskapet uvedkommende. c) I egenskap av reell leder i Cem Jin AS besørget han i januar/februar 2003 at selskapet kjøpte skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) av Arabian Cement Transportation Ltd, British West Indies, for USD Arabian Cement Transportation Ltd, som var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, hadde kjøpt skipet i juli 2002 av Seiho Kaiun Co Ltd, Japan, for USD Ved å kjøpe skipet via Arabian Cement Transportation Ltd ble Cem Jin AS påført en ekstra kostnad på USD som gikk til formål som var selskapet uvedkommende. d) I egenskap av styreleder i Cem Bulk Carriers AS besørget han juni 2001 at selskapet inngikk avtale med DnB Finans AS (senere DnB NOR Finans AS) om leasing av Kovako 130 Ship Unloader sementpumpe. Banken hadde kjøpt pumpen av Celtic Shipping Ltd, British West Indies, for Euro Celtic Shipping Ltd, som var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, hadde kort tid forut kjøpt pumpen av Noel O Brien Cement for Euro Ved å selge pumpen til banken via Celtic Shipping Ltd påførte han Cem Bulk Carriers AS ekstra leasingleie på til sammen NOK AST-BORG/01

5 e) I egenskap av reell leder i Paper Sea AS, tidligere Tramarco Shipping AS og Tramarco Holding AS, besørget han i perioden at til sammen USD av selskapets charterinntekter ble overført til Garibaldi Chartering AS som kommisjoner. Paper Sea AS mottok ingen motytelse for dette. f) I egenskap av styremedlem og fra 21. februar 2001 styreleder i Cem Bulk Carriers AS og reell leder i selskapets datterselskaper, besørget han at det i perioden ble overført til sammen USD fra selskapene til Cementos Chartering Ltd, International Cement Ltd og Nanggada Musantara Shipping SA, selskaper kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik. Overføringene var fra følgende selskaper: Caribe Cement KS USD Cem Bulk Carriers AS USD Cem Bulk Shipping AS USD Cem Europe AS USD Cem Madeira AS USD Finse Cement AS USD Fulton Bulk AS USD Kianda Shipping AS USD Pico Cement AS USD Portland Ships KS USD Skaw Cement AS USD Utsira Cement AS (gml) USD Utsira Cement AS (ny) USD Til sammen USD Cem Bulk Carriers AS eller dets datterselskaper mottok ingen motytelse for dette. 2 Straffeloven 270 første og tredje ledd jf 271 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse rettstridig ved å ha forledet noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I egenskap av styreleder i Paper Sea KS forledet han høsten 1997 Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Tasman Enterprise (senere Forest Enterprise) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at skipet kort tid forut var omsatt for USD og at deler av kjøpesummen på USD skulle tilfalle ham og/eller selskaper kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. b) I egenskap av reell leder i Fast Cement AS forledet han februar/mars 2000 Fokus Bank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Oyo Maru (senere Cem Fast) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Sawathi Cement Inc, var kontrollert av ham og/eller AST-BORG/01

6 Petter Hellevik, at Sawathi Cement Inc i september/oktober 1999 hadde kjøpt skipet for USD , at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Fast Cement AS uvedkommende, og ved at han gav uriktige opplysninger om Sawathi Cement Incs virksomhet, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. c) I egenskap av reell leder i Cem Jin AS forledet han i desember februar 2003 Fokus Bank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Arabian Cement Transportation Ltd, var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, at Arabian Cement Transportation Ltd i juli 2002 hadde kjøpt skipet for USD og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Jin AS uvedkommende, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. d) I egenskap av styreleder i Cem Bulk Carriers AS forledet han i juni/juli 2001 DnB Finans AS (senere DnB NOR Finans AS) til å kjøpe en Kovako 130 Ship Unloader sementpumpe for Euro blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av pumpen, Celtic Shipping Ltd, var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, at Celtic Shipping Ltd kort tid forut hadde kjøpt pumpen for Euro og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Bulk Carriers AS uvedkommende, og ved at han gav uriktige og/eller mangelfulle opplysninger om pumpens tilstand, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. 3 Straffeloven 270 første og tredje ledd jf 271, jf 49 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse, rettstridig å ha forsøkt å forlede noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I egenskap av reell leder i Cem Jin AS forsøkte han i november februar 2003 å forlede Gjensidige NOR Sparebank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Arabian Cement Tranportation Ltd, var kontrollert av ham og/eller Petter Hellevik, at Arabian Cement Transportation Ltd i juli 2002 hadde kjøpt skipet for USD , og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Jin AS uvedkommende, slik at det oppstod fare for tap for banken. Forsøket lyktes ikke fordi banken avslo å innvilge lånesøknaden. b) I mai 2004 forsøkte han å forlede Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS til å innfri et uriktig arrestkrav på USD blant annet ved at han besørget at det ble fremmet en begjæring om arrest i skipet Cem Feeder med grunnlag i et fiktivt erstatningskrav, slik at det oppstod fare for tap for Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS AST-BORG/01

7 4 Straffeloven 278 annet ledd jf første ledd annet punktum jf tredje ledd for å ha påført eller utsatt noen for tap ved rettsstridig å ha forføyet over en fordring eller en gjenstand som han eier eller besitter og som en annen har pant eller annen sikkerhet i, eller å ha medvirket til dette, i det det anses å foreligge særdeles skjerpende omstendigheter særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I egenskap av styreleder i Cem Europe AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Naftotrade Shipping and Commercial SA om innbetaling til Tordenskjold Rederi AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,39. Han gjorde dette til tross for at Cem Europe AS fordringer var pantsatt til fordel for Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Finansbanken ASA. Han påførte eller utsatte ved dette banken for tap. b) I egenskap av styreleder i Cem Europe AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Semen Cibinong om innbetaling til Cem Bulk Carriers AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,22. Han gjorde dette til tross for at Cem Europe AS fordringer var pantsatt til fordel for Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Finansbanken ASA. Han påførte eller utsatte ved dette banken for tap. 5 Straffeloven 278 annet ledd jf første ledd annet punktum jf tredje ledd, jf 49 for å ha påført eller utsatt noen for tap ved rettsstridig å ha forsøkt å forføye over en fordring eller en gjenstand som han eier eller besitter og som en annen har pant eller annen sikkerhet i, eller å ha medvirket til dette, i det det anses å foreligge særdeles skjerpende omstendigheter særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: I egenskap av styreleder i Euro Quarts AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Aalborg Portland AS, Danmark, om innbetaling til Tordenskjold Rederi AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,12. Han gjorde dette til tross for at Euro Quarts AS fordringer var pantsatt til fordel for Sparebank 1 SR-bank (tidligere Sparebanken Rogaland) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Sparebank 1 SR-bank. Han utsatte ved dette banken for fare for tap. 6 Regnskapsloven (1998) 8-5 for under særlig skjerpende omstendigheter forsettlig eller uaktsomt vesentlig å ha overtrådt denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven. jf regnskapsloven (1998) 9-2 ( 10-2 etter ) AST-BORG/01

8 Regnskapspliktige kan velge å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i lov av 13. mai 1977 nr. 35 med forskrifter i stedet for reglene i lovens kapittel. jf regnskapsloven (1977) 11 Regnskapsbøker med tilhørende bilag, herunder lister og oppstillinger som nevnt i 10 annet og tredje ledd, skal oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår. Mottatte brev, gjenparter av avsendte brev og andre dokumenter som kan legitimere bokføringen, skal oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av det regnskapsår da det forretningstilfelle som dokumentet gjelder, var endelig avsluttet. jf forskrift av 6. mai 1999 om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger 6-3 første ledd Regnskapspliktige som fører regnskap i utlandet skal overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest før 1. august i året etter regnskapsåret. jf regnskapsloven (1998) 3-3 femte og sjette ledd I årsberetningen skal det gis en utfyllende redegjørelse for årsregnskapet dersom en slik redegjørelse er av betydning for å bedømme stilling og resultat. Hvis det hefter vesentlig usikkerhet ved årsregnskapet, skal det også redegjøres for dette. Det samme gjelder ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet. Dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat, skal det opplyses om dette. Det skal gis en redegjørelse i årsberetningen som gir grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges framtidige utvikling. jf regnskapsloven (1998) 5-3 Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I årsregnskapet for 2001 for Paper Sea AS, hvor han var reell leder, ble selskapets skip Forest Star oppført med en bokført verdi på kr til tross for at skipet i 2001 var solgt og salgssum og forsikringsoppgjør til sammen utgjorde et langt lavere beløp. Det ble heller ikke resultatført tap ved avgang av skipet. I selskapets årsberetning ble det opplyst at selskapet eide skipene Forest Enterprise og Forest Star, til tross for at Forest Star var solgt og uten at det ble opplyst at Forest Enterprise hadde havarert AST-BORG/01

9 b) I konsernregnskapet for 2001 for Tordenskjold ASA, hvor han var styreleder, ble det lagt til grunn en bokført verdi for datterselskapet Paper Sea AS skip Forest Star på kr til tross for at skipet i 2001 var solgt og salgssum og forsikringsoppgjør til sammen utgjorde et langt lavere beløp. Det ble heller ikke resultatført tap ved avgang av skipet. I konsernets årsberetning ble det opplyst at konsernet blant annet eide skipene Forest Star og Forest Enterprise, til tross for at Forest Star var solgt og uten at det ble opplyst at Forest Enterprise hadde havarert. c) I årsberetningene for årene for Tordenskjold ASA, hvor han var styreleder, samt for konsernet Tordenskjold ASA, ble det ikke opplyst at selskapet hadde misligholdt et lån som i henhold til opprinnelig låneavtale lød på kr fra Garibaldi AS. Garibaldi AS hadde sikkerhet for lånet ved pant i aksjene i Tordenskjold ASAs datterselskap, Cem Bulk Carriers AS. d) I egenskap av styreleder i Storesund Rederi AS unnlot han å sørge for at selskapets bilag for andre halvår 2002 etter utløp av fastsatt frist for oppbevaring i utlandet ble oppbevart i Norge. Bilagene ble oppbevart i Polen. 7 Ligningsloven 12-1 nr 1 a, jf nr 2 for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a) I perioden besørget han at Edvard Høgestøl fikk utbetalt kontant minst kr ,- i London, England. Pengene var betaling for arbeid som Edvard Høgestøl hadde utført for Tordenskjold Rederi AS (senere Cem Bulk Management AS)/Eurofleet Management AS. Edvard Høgestøl unnlot å opplyse om inntektene i sin selvangivelse, noe som medførte for lav ilignet skatt. b) I perioden besørget han at Andre Farah Kidess fikk utbetalt kontant minst kr ,- i London, England. Pengene var betaling for arbeid som Andre Farah Kidess hadde utført for Tordenskjold Rederi AS (senere Cem Bulk Management AS). Andre Farah Kidess unnlot å opplyse om inntektene i sin selvangivelse, noe som medførte for lav ilignet skatt. Subsidiært: 7 Straffeloven 317 første ledd jf tredje ledd for å ha mottatt eller skaffet seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling eller for å ha ytet bistand til å sikre slikt utbytte for en annen. Forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse AST-BORG/01

10 Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a b I perioden bistod han til å sikre utbytte fra skattesvik ved at han besørget at Edvard Høgestøl fikk utbetalt kontant minst kr ,- i London, England. Pengene var betaling for arbeid som Edvard Høgestøl hadde utført for Tordenskjold Rederi AS (senere Cem Bulk Management AS) /Eurofleet Management AS. Edvard Høgestøl unnlot å opplyse om inntektene i sin selvangivelse, noe som medførte for lav ilignet skatt. I perioden bistod han til å sikre utbytte fra skattesvik ved at han besørget at Andre Farah Kidess fikk utbetalt kontant minst kr ,- i London, England. Pengene var betaling for arbeid som Andre Farah Kidess hadde utført for Tordenskjold Redere AS (senere Cem Bulk Management AS. Andre Farah Kidess unnlot å opplyse om inntektene i sin selvangivelse, noe som medførte for lav ilignet skatt. 8 Straffeloven 275 jf 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse og fordi handlingen er forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling. Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette: Håkon Roska var i 1999 ansatt som assisterende banksjef i Finansbanken ASA, Bergen (senere Storebrand Bank ASA). I denne egenskap hadde han oppgaver som innebar ivaretakelse av Finansbanken ASA interesser i forhold til selskaper som Tor Johan Stuve var formell og/eller reell leder av og som var kunder av banken. Håkon Roska handlet i strid med Finansbanken ASAs interesser ved at han den 26. januar 1999, i London, England, mottok GBP ,21 (tilsvarende NOK ,00) fra Tor Johan Stuve og/eller selskaper kontrollert av ham. Ytelsen ble holdt skjult for Finansbanken ASA. Handlingen representerte tillitsbrudd i forhold til Finansbanken ASA, og utsatte banken for fare for tap og/eller fare for tap av omdømme. Straffeloven 62 første ledd får anvendelse. Påstand om erstatning/inndragning samt rettighetstap forbeholdes nedlagt. 1.2 Tiltalen mot Hellevik Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning av 30. mai 2008 satt Petter Hellevik, født 5. november 1956, under tiltale for overtredelse av: 1 Straffeloven 275 jf 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den AST-BORG/01

11 annens tarv eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a. I egenskap av styremedlem i Paper Sea KS besørget han høsten 1997 at selskapet kjøpte skipet Tasman Enterprise (senere Forest Enterprise) av Transportes Maritimos Centro Americanos S.A. (Tramarco Line S.A.), Panama, for USD Tramarco Line S.A. hadde kort tid forut kjøpt skipet for USD av Tasman Pulp and Paper Company Ltd, New Zealand. Av differansen på USD disponerte han og/eller Tor Johan Stuve i henhold til avtale over minst USD som gikk til formål som var Paper Sea KS uvedkommende. b. I egenskap av styreleder i Fast Cement AS besørget han i mars 2000 at selskapet kjøpte skipet Oyo Maru (senere Cem Fast) av Sawathi Cement Inc, Panama, for USD Sawathi Cement Inc, som var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, hadde kjøpt skipet i september/oktober 1999 av Azuma Shipping Co Ltd, Japan, for USD Av kjøpesummen på USD ble USD brukt til oppgradering. Ved å kjøpe skipet via Sawathi Cement Inc ble Fast Cement AS påført en ekstra kostnad på USD som gikk til formål som var selskapet uvedkommende. c. I egenskap av styreleder i Cem Jin AS besørget han i januar/februar 2003 at selskapet kjøpte skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) av Arabian Cement Transportation Ltd, British West Indies, for USD Arabian Cement Transportation Ltd, som var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, hadde kjøpt skipet i juli 2002 av Seiho Kaiun Co Ltd, Japan, for USD Ved å kjøpe skipet via Arabian Cement Transportation Ltd ble Cem Jin AS påført en ekstra kostnad på USD som gikk til formål som var selskapet uvedkommende. d. I egenskap av daglig leder og styremedlem i Cem Bulk Carriers AS besørget han juni 2001 at selskapet inngikk avtale med DnB Finans AS (senere DnB NOR Finans AS) om leasing av Kovako 130 Ship Unloader sementpumpe. Banken hadde kjøpt pumpen av Celtic Shipping Ltd, British West Indies, for Euro Celtic Shipping Ltd, som var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, hadde kort tid forut kjøpt pumpen av Noel O Brien Cement for Euro Ved å selge pumpen til banken via Celtic Shipping Ltd påførte han Cem Bulk Carriers AS ekstra leasingleie på til sammen NOK e. I egenskap av styreleder i Paper Sea AS, tidligere Tramarco Shipping AS og Tramarco Holding AS, besørget han i perioden at til sammen USD av selskapets charterinntekter ble overført til Garibaldi Chartering AS som kommisjoner. Paper Sea AS mottok ingen motytelse for dette AST-BORG/01

12 f. I egenskap av styreleder og fra 21. februar 2001 styremedlem i Cem Bulk Carriers AS og reell leder i selskapets datterselskaper, besørget han at det i perioden ble overført til sammen USD fra selskapene til Cementos Chartering Ltd, International Cement Ltd og Nanggada Musantara Shipping SA, selskaper kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve. Overføringene var fra følgende selskaper: Caribe Cement KS USD Cem Bulk Carriers AS USD Cem Bulk Shipping AS USD Cem Europe AS USD Cem Madeira AS USD Finse Cement AS USD Fulton Bulk AS USD Kianda Shipping AS USD Pico Cement AS USD Portland Ships KS USD Skaw Cement AS USD Utsira Cement AS (gml) USD Utsira Cement AS (ny) USD Til sammen USD Cem Bulk Carriers AS eller dets datterselskaper mottok ingen motytelse for dette. 2 Straffeloven 270 første og tredje ledd jf 271 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse rettstridig ved å ha forledet noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a. I egenskap av styremedlem i Paper Sea KS forledet han høsten 1997 Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Tasman Enterprise (senere Forest Enterprise) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at skipet kort tid forut var omsatt for USD og at deler av kjøpesummen på USD skulle tilfalle ham og/eller selskaper kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. b. I egenskap av styreleder i Fast Cement AS forledet han februar/mars 2000 Fokus Bank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Oyo Maru (senere Cem Fast) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Sawathi Cement Inc, var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, at Sawathi Cement Inc i september/oktober 1999 hadde kjøpt skipet for USD , at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Fast Cement AS uvedkommende, og ved at han gav uriktige AST-BORG/01

13 opplysninger om Sawathi Cement Incs virksomhet, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. c. I egenskap av styreleder i Cem Jin AS forledet han i desember februar 2003 Fokus Bank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Arabian Cement Transportation Ltd, var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, at Arabian Cement Transportation Ltd i juli 2002 hadde kjøpt skipet for USD og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Jin AS uvedkommende, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. d. I egenskap av daglig leder og styremedlem i Cem Bulk Carriers AS forledet han i juni/juli 2001 DnB Finans AS (senere DnB NOR Finans AS) til å kjøpe en Kovako 130 Ship Unloader sementpumpe for Euro blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av pumpen, Celtic Shipping Ltd, var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, at Celtic Shipping Ltd kort tid forut hadde kjøpt pumpen for Euro og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Bulk Carriers AS uvedkommende, og ved at han gav uriktige og/eller mangelfulle opplysninger om pumpens tilstand, slik at det oppstod tap eller fare for tap for banken. 3 Straffeloven 270 første og tredje ledd jf 271, jf 49 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse, rettstridig å ha forsøkt å forlede noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, eller å ha medvirket til dette, i det forholdet anses for grovt særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a. I egenskap av styreleder i Cem Jin AS forsøkte han i november februar 2003 å forlede Gjensidige NOR Sparebank ASA til å låne selskapet USD til kjøp av skipet Kurohime Maru (senere Cem Jin) for USD blant annet ved at han unnlot å opplyse at selger av skipet, Arabian Cement Tranportation Ltd, var kontrollert av ham og/eller Tor Johan Stuve, at Arabian Cement Transportation Ltd i juli 2002 hadde kjøpt skipet for USD , og at differansen helt eller delvis skulle gå til formål som var Cem Jin AS uvedkommende, slik at det oppstod fare for tap for banken. Forsøket lyktes ikke fordi banken avslo å innvilge lånesøknaden. b. I mai 2004 forsøkte han å forlede Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS til å innfri et uriktig arrestkrav på USD blant annet ved at han besørget at det ble fremmet en begjæring om arrest i skipet Cem Feeder med grunnlag i et fiktivt erstatningskrav, slik at det oppstod fare for tap for Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS AST-BORG/01

14 4 Straffeloven 278 annet ledd jf første ledd annet punktum jf tredje ledd for å ha påført eller utsatt noen for tap ved rettsstridig å ha forføyet over en fordring eller en gjenstand som han eier eller besitter og som en annen har pant eller annen sikkerhet i, eller å ha medvirket til dette, i det det anses å foreligge særdeles skjerpende omstendigheter særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a. I egenskap av styremedlem i Cem Europe AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Naftotrade Shipping and Commercial SA om innbetaling til Tordenskjold Rederi AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,39. Han gjorde dette til tross for at Cem Europe AS fordringer var pantsatt til fordel for Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Finansbanken ASA. Han påførte eller utsatte ved dette banken for tap. b. I egenskap av styremedlem i Cem Europe AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Semen Cibinong om innbetaling til Cem Bulk Carriers AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,22. Han gjorde dette til tross for at Cem Europe AS fordringer var pantsatt til fordel for Finansbanken ASA (senere Storebrand Bank ASA) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Finansbanken ASA. Han påførte eller utsatte ved dette banken for tap. 5 Straffeloven 278 annet ledd jf første ledd annet punktum jf tredje ledd, jf 49 for å ha påført eller utsatt noen for tap ved rettsstridig å ha forsøkt å forføye over en fordring eller en gjenstand som han eier eller besitter og som en annen har pant eller annen sikkerhet i, eller å ha medvirket til dette, i det det anses å foreligge særdeles skjerpende omstendigheter særlig på grunn av beløpets størrelse. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: a. I egenskap av styremedlem i Euro Quarts AS besørget han at det høsten 2003 ble gitt betalingsoppfordring til Aalborg Portland AS, Danmark, om innbetaling til Tordenskjold Rederi AS bankkonto i Handelsbanken med USD ,12. Han gjorde dette til tross for at Euro Quarts AS fordringer var pantsatt til fordel for Sparebank 1 SR-bank (tidligere Sparebanken Rogaland) og alle innbetalinger skulle skje til selskapets konto i Sparebank 1 SR-bank. Han utsatte ved dette banken for fare for tap. 6 Regnskapsloven (1998) 8-5 for under særlig skjerpende omstendigheter forsettlig eller uaktsomt vesentlig å ha overtrådt denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven AST-BORG/01

15 jf regnskapsloven (1998) 9-2 ( 10-2 etter ) Regnskapspliktige kan velge å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i lov av 13. mai 1977 nr. 35 med forskrifter i stedet for reglene i lovens kapittel. jf regnskapsloven (1977) 11 Regnskapsbøker med tilhørende bilag, herunder lister og oppstillinger som nevnt i 10 annet og tredje ledd, skal oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår. Mottatte brev, gjenparter av avsendte brev og andre dokumenter som kan legitimere bokføringen, skal oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av det regnskapsår da det forretningstilfelle som dokumentet gjelder, var endelig avsluttet. jf forskrift av 6. mai 1999 om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger 6-3 første ledd Regnskapspliktige som fører regnskap i utlandet skal overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest før 1. august i året etter regnskapsåret. jf regnskapsloven (1998) 3-3 femte og sjette ledd I årsberetningen skal det gis en utfyllende redegjørelse for årsregnskapet dersom en slik redegjørelse er av betydning for å bedømme stilling og resultat. Hvis det hefter vesentlig usikkerhet ved årsregnskapet, skal det også redegjøres for dette. Det samme gjelder ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet. Dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat, skal det opplyses om dette. Det skal gis en redegjørelse i årsberetningen som gir grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges framtidige utvikling. jf regnskapsloven (1998) 5-3 Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til disse: a. I årsregnskapet for 2001 for Paper Sea AS, hvor han var styreleder, ble selskapets skip Forest Star oppført med en bokført verdi på kr til tross for at skipet i 2001 var solgt og salgssum og forsikringsoppgjør til sammen utgjorde et langt lavere beløp. Det ble heller ikke resultatført tap ved avgang av skipet. I selskapets årsberetning ble det opplyst at selskapet eide skipene Forest Enterprise og Forest Star, til tross for at Forest Star var solgt og uten at det ble opplyst at Forest Enterprise hadde havarert AST-BORG/01

16 b. I egenskap av styremedlem i Storesund Rederi AS unnlot han å sørge for at selskapets bilag for 2002 etter utløp av fastsatt frist for oppbevaring i utlandet ble oppbevart i Norge. Bilagene ble oppbevart i Polen. Straffeloven 62 første ledd får anvendelse. Påstand om erstatning/inndragning samt rettighetstap forbeholdes nedlagt. 2. Tingrettsdommene Opprinnelig var det berammet én rettssak mot Stuve, Hellevik og Susann Miranda Kolbjørnsen. Hun var daglig leder i Tordenskjolds Rederi AS. Saken ble påbegynt i Oslo tingrett i september Stuve ble sykmeldt, og saken fortsatte uten ham. Oslo tingrett avsa den 20. mars 2009 dom overfor Hellevik og Kolbjørnsen. Ny sak med nye dommere begynte i Oslo tingrett mot Stuve i september 2009, og det ble avsagt dom den 29. januar For Stuve avsa Oslo tingrett 29. januar 2010 dom med slik domsslutning: 1. Tor Johan Stuve. født dømmes i samsvar med tiltalen postene I f, II b, II d, IV a, IV b, VI b, VI d, VII a, VII b og VIII for overtredelse av strl. 275 jfr. 276, strl. 270 jfr. 271, strl. 278, regnskapsloven (1998) 8-5 jfr. regnskapsloven (1977) jfr. forskrift av 6. mai 1999 jfr. regnskapsloven (1998) 3-3 jfr. regnskapsloven (1998) 5-2 og ligningsloven 12-1 nr. 1 a jfr. nr. 2 jfr. strl. 62 første ledd og 63 annet ledd til en straff av fengsel i 1 ett- år og 9 ni- måneder. Til fradrag i straffen går 14 fjorten- dager utholdt frihetsberøvelse. 2. Tor Johan Stuve frifinnes for tiltalen postene I a, I b, I c, I d, I e, II a, II c, III a, III b, V, VI a og VI c 3. Erstatningskrav til DNB NorFinans AS pådømmes ikke 4. Tor Johan Stuve dømmes til å betale erstatning til Storebrand Bank ASA med USD USDetthundreogtyvetusensyvhundreognittifire00/100 inne 2 to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 5. Inndragningskrav mot Tor Johan Stuve tas ikke til følge. For Hellevik og Kolbjørnsen avsa Oslo tingrett 20. mars 2009 dom med slik domsslutning: 1. Petter Hellevik, født , dømmes for overtredelse av straffeloven 275 jf. 276, straffeloven 270 første og tredje ledd jf. 271, straffeloven 270 første og tredje ledd jf. 271 jf. 49, straffeloven 278 annet ledd jf. første ledd annet punktum jf. tredje ledd, straffeloven 278 annet ledd jf. første ledd annet punktum jf. tredje ledd jf. 49, regnskapsloven (1998) 8-5 jf AST-BORG/01

17 regnskapsloven (1977), jf. forskrift av 6. mai 1999, jf. regnskapsloven (1998) 3-3, jf. regnskapsloven (1998) 5-3, alt sammenholdt med straffeloven 62 første ledd til fengsel i 5 fem år og 6 seks måneder. Til fradrag i straffen kommer 27 tjuesyv - dager for utholdt frihetsberøvelse. 2. Petter Hellevik dømmes til å betale erstatning til DnB NOR Finans AS med kr kronertremillioneråttehundreogtretusenetthundreogførtito innen 2 to uker fra dommens forkynnelse. 3. Petter Hellevik dømmes til å betale erstatning til Storebrand Bank ASA med USD US dollar etthundreogtjuetusensjuhundreognittifire innen 2 to uker fra dommens forkynnelse. 4. I medhold av straffeloven 34 dømmes Petter Hellevik til å tåle inndragning av USD av innestående beløp på Investec Trust Guernsey Ltd Capital Account , Norwegian Krone Investec Trust Guernsey Ltd Capital Account , U.S. Dollar Tita Shipping Limited Cash, , U.S. Dollar 5. I medhold av straffeloven 34 a dømmes Petter Hellevik til å tåle inndragning av resterende innestående beløp, jf. punkt 4, herunder renter påløpt fra beslagstidspunktet frem til dommens fullbyrdelse på Investec Trust Guernsey Ltd Capital Account , Norwegian Krone Investec Trust Guernsey Ltd Capital Account , U.S. Dollar Tita Shipping Limited Cash, , U.S. Dollar, med unntak for et beløp tilsvarende NOK Susann Miranda Kolbjørnsen, født , frifinnes for tiltalen post 1 (grov utroskap), post 2 (forsøk på grovt bedrageri) og post 5 c regnskapsovertredelse). 7. Susann Miranda Kolbjørnsen dømmes for overtredelse av straffeloven 278 annet ledd jf. første ledd annet punktum jf. tredje ledd, straffeloven 278 annet ledd jf. første ledd annet punktum jf. tredje ledd jf. 49, regnskapsloven (1998) 8-5, jf regnskapsloven (1977), jf. forskrift av 6. mai 1999, jf. regnskapsloven (1998) 5-3, ligningsloven 12-1 nr. 1a, jf. nr. 2, alt sammenholdt med straffeloven 62 første ledd til fengsel i 7 sju måneder, hvorav fullbyrdelsen av 6 seks måneder utstår i medhold av straffeloven med en prøvetid på 2 to år og den øvrige del av straffen anses avsonet ved varetekt. 8. Susann Miranda Kolbjørnsen dømmes til å betale erstatning til Storebrand Bank ASA med USD US dollar - etthundreogtjuetusensjuhundreognittifire innen 2 to uker fra dommens forkynnelse AST-BORG/01

18 3. Ankene og ankeforhandling 3.1 Ankene Stuve og Økokrim har anket dommen mot Stuve til Borgarting lagmannsrett. Økokrims anke for denne dommen gjelder bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder tiltalebeslutningen post 1 a-d, post 2 a, post 2 c, post 3 a-b og post 6 c, inndragningen, erstatningen og straffutmålingen. Stuves anke gjelder prinsipalt saksbehandlingen, subsidiært lovanvendelsen under skyldspørsmålet vedrørende post I f, prinsipalt saksbehandlingen, subsidiært bevisvurderingen under skyldspørsmålet vedrørende post 2 b og post 2 d, bevisvurderingen under skyldspørsmålet vedrørende post 4 a og b (motanke), lovanvendelsen under skyldspørsmålet vedrørende post 8, erstatningen samt straffutmålingen Økokrims anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post 1 a-d, post 2 a, 2 c, post 3 a-b og post 6 c samt inndragningen er henvist til ankeforhandling ved lagmannsrettens beslutning av 25. mai Anken over erstatningen er avvist. Stuves anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for post 1 f, post 2 b og 2 d, 4 a og b, post 8 samt erstatningen er henvist til ankeforhandling. Dommen mot Hellevik er anket av ham til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder alle poster i tiltalebeslutningen; saksbehandling, rettsanvendelse, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, inndragning og erstatning. Den er henvist til ankeforhandling ved lagmannsrettens beslutning av 25. mai Dommen mot Kolbjørnsen er ikke påanket, og er i sin helhet rettskraftig. 3.2 Ankeforhandling og påstander Ankeforhandling er holdt i tiden 1. november 2011 til 28. februar 2012 i Borgarting lagmannsretts hus. Tor Johan Stuve, Petter Hellevik og 27 vitner møtte og avga forklaring. I tillegg ble to vitner avhørt ved videolink og ett vitne avhørt pr telefon. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken. Påtalemyndigheten nedla slik påstand: 1. Tor Johan Stuve, født , dømmes for: o 5 fem overtredelser av strl. 275, jfr. 276, o 4 fire overtredelser av strl. 270, jfr. 271, o 2 to overtredelser av strl. 270, jfr. 271, jfr. 49, o 2 to overtredelser av strl. 278, AST-BORG/01

19 o overtredelse av regnskapsloven (1998) 8-5. jfr. regnskapsloven (1977), jfr. forskrift av 6. mai 1999, jfr. regnskapsloven (1998) 3-3, jfr. regnskapsloven (1998) 5-3, og for de forhold som er rettskraftig avgjort ved Oslo tingretts dom av 29. januar 2010, alt sammenholdt med strl. 62, til en straff av fengsel i 7 syv år hvorav 2 to år gjøres betinget med en prøvetid på 2 to år, jfr. strl Til fradrag i straffen kommer 14 fjorten dager for utholdt frihetsberøvelse. 2. Tor Johan Stuve dømmes til å betale erstatning til Storebrand Bank ASA med USD I medhold av strl. 34 dømmes Tor Johan Stuve til å tåle inndragning av USD og Euro , herunder innestående beløp samt påløpte renter fra beslagstidspunktet til dommens fullbyrdelse på konto i Bank Julius Baer & Co Ltd account (Sherbourne Inv Ltd). 4. Petter Hellevik, født , dømmes for: o 5 fem overtredelser av strl. 275, jfr. 276, o 4 fire overtredelser av strl. 270, jfr. 271, o 2 to overtredelser av strl. 270, jfr. 271, jfr. 49, o 2 to overtredelser av strl. 278, o 2 to overtredelser av regnskapsloven (1998) 8-5, jfr. regnskapsloven (1977), jfr. forskrift av 6. mai 1999, jfr. regnskapsloven (1998) 3-3, jfr. regnskapsloven (1998) 5-3, jfr. strl. 62 til en straff av fengsel i 5 fem år hvorav 2 to år gjøres betinget med en prøvetid på 2 to år. Til fradrag i straffen kommer 27 tjuesju dager for utholdt frihetsberøvelse. 5. Petter Hellevik frifinnes for: o overtredelse av strl. 275, jfr. 276 o overtredelse av strl. 278, jfr Petter Hellevik dømmes til å betale erstatning til Gjensidige Nor Finans AS med kr kronertremillionersekshundreogseksogtjuetusenfemhundreogtre. Subsidiært kr kronertomillionerfirehundreogniognittitusenogfjorten. 7. Petter Hellevik dømmes til å betale erstatning til Storebrand Bank ASA med USD I medhold av strl. 34 dømmes Petter Hellevik til å tåle inndragning av USD som kan fullbyrdes i innestående beløp på o Investec Trust Guernsey Ltd Capital Account , Norwegian Krone o Investec Trust Guernsey Ltd Capital Account, , U.S. Dollar o Tita Shipping Limited Cash, , U.S. Dollar AST-BORG/01

20 9. I medhold av strl. 34a dømmes Petter Hellevik til å tåle inndragning av resterende innestående beløp på konti nevnt i punkt 8, med fradrag av kr kronerenmillionfirehundreogsekstitusenetthundreogfemtien. Forsvarerne til Tor Johan Stuve nedla slik påstand: 1. Tor Johan Stuve frifinnes for tiltalens poster 1 a, b, c, d og f, 2 a, b, c og d, 3 a og b, 4 a og b, 6 c samt 8. Subsidiært for post 1 f: Tingrettens dom oppheves for så vidt gjelder domfellelsen etter tiltalens post 1 f. For de forhold som er rettskraftig avgjort ved Oslo tingretts dom av (tiltalens poster 6 b og d samt 7 a og b) anses han på mildeste måte. 2. Tor Johan Stuve frifinnes for erstatningskrav fra Storebrand Bank ASA. 3. Tor Johan Stuve frifinnes for krav om inndragning. 4. Krav om gjenstandsinndragning av bankinnskudd tilhørende Sherbourne Investments Inc, avvises. Forsvarerne til Petter Hellevik nedla slik påstand: Prinsipalt: Subsidiært: Petter Hellevik frifinnes for straff, inndragning og erstatningsansvar Petter Hellevik anses på mildeste måte Lagmannsretten bemerker: 4. Innledning 4.1 Hovedtrekk av den faktiske utviklingen Tor Johan Stuve var allerede som student ved Norges Handelshøyskole opptatt av skipsfart. Han begynte som skipsmegler hos Ole J. Libæk Partners AS i Oslo i 1985 og arbeidet der til Stuve arbeidet senere for Paal Wilsons Rederi AS i Bergen, og han fikk etter hvert en eierandel på 50 %. I 1992 kom det til en konflikt med den andre store eieren i Paal Wilsons Rederi AS, Henrik Nesheim, og i 1995 ble Stuve kjøpt ut. Stuve satt igjen med ca. 72 millioner NOK etter salget av aksjene i Paal Wilsons Rederi AS. Disse pengene ble basis for hans senere virksomhet. Lagmannsretten legger til grunn at en stor del av pengene ble overført til to stiftelser, Fondation Clisson og Fondation Mirca. Dette var familiestiftelser registrert i Liechtenstein og administrert gjennom selskapet Bachmann Trust Company på Guernsey. Kontaktpersonen var Ian Burns. Stuve benyttet seg også av selskapene Investec og Intertrust management. Andre kontaktpersoner var Philip Radford og Walter Stresemann. Midlene ble ført videre til stiftelser på De nederlandske Antillene, Redwood Foundation og Crownway Foundation AST-BORG/01

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02121-A, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02121-A, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 10. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02121-A, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat John Christian Elden) (advokat Nicolai

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst.

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. dommer Kaasen i HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom:

Detaljer

! TOR konsern drift! TOR konsern - balanse! TOR morselskap - balanse! Underdekning? ! Gjeldsforhandling! Konkurs

! TOR konsern drift! TOR konsern - balanse! TOR morselskap - balanse! Underdekning? ! Gjeldsforhandling! Konkurs 1.Bakgrunn!Oversikt over TOR!Største aksjonærer!styret!verdi av døtre!obligasjonslån!låneforhold nærstående!hva har skjedd 2. Transaksjonen!Verdivurdering!Oppgjør!Juridisk vurdering 3. Økonomisk stilling!

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Webster og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Webster og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Webster og Bergsjø i HR-2017-2063-U, (sak nr. 2017/1437), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E: NORGES HØYESTERETT Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. Dommer: Jens Edvin A. Skoghøy Til behandling forelå: HR-2016-2486-F, (sak nr. 2016/2184),

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01055-A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, (advokat Geir Jøsendal) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, (advokat Geir Jøsendal) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01463-A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, A (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i HR-2016-2533-U, (sak nr. 2016/2195), straffesak, anke over dom: A (advokat Brynjar

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 19.09.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-092501MED-OTIR/02 Tingrettsdommer Tone Haave Lillian Steen Finn Arne Karlsen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Kai-Gunnar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 23.08.2013 Saksnr.: 13-038460MED-OTIR/02 Rettens leder: Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll Meddommere: Knut Christian Sandjord Anne Helene Jahren Den offentlige påtalemyndighet Politifullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01958-A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Tiltalebeslutning STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM. Geir Ove Kvalheim, f. 30.04.1970 Husøystrand 32, 3132 Husøysund

Tiltalebeslutning STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM. Geir Ove Kvalheim, f. 30.04.1970 Husøystrand 32, 3132 Husøysund ØKOKRIM SAK NR. 111/08-60 setter herved Tiltalebeslutning STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM Geir Ove Kvalheim, f. 30.04.1970 Husøystrand 32, 3132 Husøysund under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 28.11.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-034153AST-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Kristin Robberstad Arild Kjerschow Petter Chr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 20. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 20. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 20. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i HR-2017-2431-U, (sak nr. 2017/1884), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Kallerud og Bergsjø i. (advokat Bertil V.

NORGES HØYESTERETT. Den 5. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Kallerud og Bergsjø i. (advokat Bertil V. NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Kallerud og Bergsjø i HR-2015-00534-U, (sak nr. 2014/2355), straffesak, anke over dom: A (advokat Bertil

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom: I. A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

--- DOM- - Avsagt: 19. august Rettens leder: Meddommere: Vatsend. mot MED-OTIR/01

--- DOM- - Avsagt: 19. august Rettens leder: Meddommere: Vatsend. mot MED-OTIR/01 --- DOM- - Avsagt: 19. august 2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-076327MED-OTIR/01 Dommerfullmektig Regnskapsmedarbeider Arkivar Mari Kimsås Karin Lileng Ole Kolsrud Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00734-A, (sak nr. 2008/281), straffesak, anke, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Normann og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Normann og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Normann og Arntzen i HR-2017-764-U, (sak nr. 2017/235), straffesak, anke over dom: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01835-A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot Knut Øverbø

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. november 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02128-A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

SALTEN TINGRETT -----DOM Avsagt: MED-SALT. Rettens leder: Meddommere: Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes.

SALTEN TINGRETT -----DOM Avsagt: MED-SALT. Rettens leder: Meddommere: Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes. SALTEN TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 20.02.2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 08-182772MED-SALT Tingrettsdommer Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes Ingar Engelund Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1028), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1028), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01794-A, (sak nr. 2008/1028), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Gran) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. A II. B III. C S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, (advokat Aasmund O. Sandland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, (advokat Aasmund O. Sandland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02063-A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, sak nr. 2008/1092, straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

FREDRIKSTAD TINGRETT

FREDRIKSTAD TINGRETT FREDRIKSTAD TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 17. august 2011 Saksnr: 11-085076MED-FRED Rettens leder: Tingrettsdommer Sissel Rostad Meddommere: Bjørn Hornmoen Anita K Kristoffersen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00104-A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01645-A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01361-A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Arild

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 12.03.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-019874MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Thorleif Waaler Bjørne Byhring Anne Steen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Frank

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2103), straffesak, anke over dom, (advokat Svein Aage Valen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2103), straffesak, anke over dom, (advokat Svein Aage Valen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00810-A, (sak nr. 2011/2103), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Svein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/2082), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/2082), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00984-A, (sak nr. 2010/2082), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom, I. (advokat Anders Brosveet) II. (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom, I. (advokat Anders Brosveet) II. (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00892-A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1114), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1114), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02204-A, (sak nr. 2010/1114), straffesak, anke over dom, A B C (advokat Harald Stabell) (advokat Frode Sulland) (advokat John Christian

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat

Detaljer