Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10"

Transkript

1 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1

2 2

3 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen skal arbeide med fagene. Skolen skal utvikle det hele menneske. Hvordan kan skolen tilrettelegge for at barn og unge i grunnopplæringen skal få et optimalt læringsmiljø med stort læringsutbytte? Da må skolen ha et variert metodeopplegg med blikk for alle og den enkelte. Skolens mandat er nedfelt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Kort sagt: Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse til innlevelse, utfoldelse og deltakelse. Ole Brum sier: Ja, takk - begge deler. Det samme dokumenteres i en ny forskningsrapport fra UNESCO: Musikk + drama = mattekunnskaper. Dårlig undervisning i kulturfag har en direkte negativ effekt på barnas kreativitet og selvtillit, slår denne forskningsrapporten fast. Professor Anne Bamford, som ledet prosjektet, sier videre at bedre selvtillit gir mer positive holdninger til skolen, mindre fravær, og elevene blir bedre til å lese og skrive. På denne bakgrunnen blir Den kulturelle skolesekken, DKS, en nyttig og viktig ressurs på veien til å nå opplæringens mål. Bruk derfor tilbudene fra DKS i Aust-Agder bevisst i en helhetlig planlegging av opplæringsløpet. Kjære brukere av Den kulturelle skolesekken Arendal, januar 2009 Aud-Johanne Røren-Strand Det er med glede at Aust-Agder bibliotek og kulturformidling kan presentere katalogen for sesongen 2009/2010. Fylkekommunen vil blant annet med denne satsingen medvirke til at det blir skapt og formidlet kunst/kultur til skolesekkens brukere i fylket. Målet er at alle innbyggere skal ha tilgang til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser og til selv å uttrykke seg gjennom kunst og kultur. Den kulturelle skolesekken er et viktig element i denne satsingen Takket være et svært godt samarbeid med kunstnere, kulturarbeidere og våre kunst- og kulturinstitusjoner har vi i Aust-Agder et variert og spennende program i Den kulturelle skolesekken. Dette mangfoldet vil dere se videreført i denne katalogen. Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene bidro samlet i skoleåret 2008/09 til ca møter mellom elever og kunst og kultur i ca 900 enkeltarrangement. Vi snakker derfor om en betydelig virksomhet, som når mange og gir inntektsgrunnlag for mange kunstnere og kulturarbeidere i vår region. Nå er også de videregårende skole med i ordningen. Skolene vil motta en del tilbud de kan velge fra, og vi ser frem til å kunne inkludere disse aldersgruppene i Den kulturelle skolesekken Vi håper det blir mange magiske, verdifulle og inspirerende kunst- og kulturmøter i skoleåret 2009/10 i Aust-Agder. God fornøyelse! Arendal, januar 2009 Per Norstrøm, Kultursjef Aust-Agder fylkeskommune 3

4 Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder ny innpakning, mer innhold Før skoleåret 2009/2010 har Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder gjennomgått en omfattende bli-ny-prosess, og vi opererer nå med både nye begreper og nye konsepter. Fastordningen heter nå Gavepakka, mens Ønskelista har tatt over for bestillingsordningen. En vesentlig endring her er at egenandelene er slettet. Alle tilbud er gratis uansett gavepakke eller ønskeliste, og skolene betaler kun transport der det er aktuelt. Kulturmenyen for videregående skole beholder navnet sitt, men har nå fått egen avdeling i katalogen med tilbud spesielt for elever i VGO. Nytt for i år er at det også vil være mulig for grunnskolene å søke om tilbud fra Kulturmenyen, selv om videregående skoler har førsteprioritet her. Samarbeid gjerne med en nærliggende videregående skole. Midt i mellom katalogsidene for DKS Grunnskolen og DKS Kulturmenyen finnes Huskelista. Dette er en ressursliste for å synliggjøre hva som finnes av kulturrelaterte aktiviteter rundt om i regionen. Her kan skolene ta direkte kontakt med museer, kunstinstitusjoner eller kunstnere, og skreddersy tilbudene til temaer og prosjekter som skolen har fokus på, eller selv ta initiativ til passende aktiviteter rundt f eks merkedager eller høytider. Helt nytt av året er konseptet Plutselig kunst; Kulturtilbud for de spontane! Her presenterer vi splitter nye kulturtilbud med korte ønskefrister, fordelt etter prinsippet førstemann-til-mølla. Dette gleder vi oss stort til å introdusere for både elever, lærere og skoler i hele grunnopplæringen i løpet av skoleåret, og tilbud gjennom Plutselig kunst finnes da naturlig nok ikke i denne katalogen. Nysgjerrig? Pakk opp da vel! 4 Marianne Eldorhagen, Ann Kristin Bilstad, Randi Nilsen, Stina Arstad, Hege Solli, Kristine Norberg, Olaug Thortveit, Ola Sundström

5 Innhold i Den Kulturelle Skolesekken for grunnskolen GAVEPAKKA Scenekunst Dunderfot og Frøken Sky... 8 Ramperim... 9 En ensom sneip Film Redigert virkelighet Animasjonsverksted Ediths glasslott Film Deng Litteratur To menn og en tavle Oppogstå! med Geir Ove Ovesen Revestreker med Bjørn F. Rørvik Sara vil bli stjerne Litteratur Bokprat om nye ungdomsbøker Bokprat om nye barnebøker Visuell kunst Kjell Nupen Maleri og grafikk Lengst inne ein grøn lyd Kittelsen og Moe Visuell kunst Med hjerte og klør ØNSKELISTA Kunstarter i samspill Livet lever - I Hamsuns univers Ibsen og Hamsun for ungdom I barndommens rike med Gabriel Scott Elevarrangørkurs Scenekunst Teater- og gjøglerkurs På besøk Kulturarv Blomster og grønt i maten Fra oppdagelsesreisende i fortida til endringsagenter for framtida Båtbyggerne på Moen Med nebb og klør - I lånte fjør Draktskikkar i Setesdal En skoledag på Feragen skole På kryss og tvers i gamle Arendal - Byvandring og besøk i et borgerhjem Stein og mineraler

6 Foto: Tove Fossnes s 1, 2, 6, 16, 39, Design: Anna Kristina Loven, Kontaktinformasjon Turnékonsulent: Kristine Norberg Tlf.: E-post: Turnélegger: Ann-Kristin Bilstad Tlf.: E-post: Kulturrådgiver: Stina Arstad Tlf.: E-post: Turnélegger: Olaug Thortveit Tlf.: E-post: Kunstarter i samspill Scenekunst Film Litteratur Visuell kunst 6 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Serviceboks 617, Torvet Arendal Kulturarv/museum Musikk

7 GAVEPAKKA Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder sikrer barn og unge i Aust-Agder gode, spennende, utfordrende og nye møter med profesjonell kunst og kultur innen en rekke fagfelt. Gjennom visuell kunst, litteratur, scenekunst, film, musikk og kulturarv åpner Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene for nye erfaringer og opplevelser. Vi ønsker nå vel møtt til nytt skoleår med Gavepakka og Ønskelista. Gavepakka er DKS Aust-Agders tidligere fastordning, og Gavepakka er som navnet tilsier: Et kulturtilbud, en kulturell presang, som skolene får til sine elever ferdig pakket, klar til å åpnes, nytes, diskuteres og brukes. Gavepakka inneholder et fast tilbud per elev per skoleår, og det er ikke nødvendig å søke om disse tilbudene. Til sammen formidler Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene tre faste kulturtilbud per elev per skoleår. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling forplikter seg til å planlegge, turnélegge og formidle tilbud for Den kulturelle skolesekken til samtlige kommuner, samtlige skoler og samtlige elever i fylket. Informasjon om og turnéplaner for de ulike tilbudene er tilgjengelige på våre nettsider Kommuner og skoler på sin side forplikter seg til å holde seg oppdatert og skal sørge for at rammene rundt arrangementene er best mulig forberedt og tilrettelagt. Se mer på side 38 om praktisk informasjon for kulturkontakten. Dette innebærer også at hver skole evaluerer tilbudet, via våre nettsider, i etterkant av et besøk. Turnéplaner vil være tilgjengelige på våre nettsider før skolestart. For å sikre at tidspunkter og datoer passer hver enkelt skole, skal kulturkontakten sjekke opp og godkjenne hver turnéplan ved skolestart. Dette gjøres til turnélegger ved Aust- Agder bibliotek og kulturformidling, og vi ber samtlige skoler om å sjekke disse planene mot skolens øvrige aktiviteter og skolerute. Etter godkjenningsfristen skal eventuelle endringer være svært godt begrunnet. Ved avlysninger vil skolen, avhengig av hvor nært forestående tilbudet er, måtte betale deler eller hele beløpet for gjennomføring. Turnéplaner fra Gavepakka skal godkjennes av skolen/kulturkontakt innen 1. september

8 GAVEPAKKA GRENLAND FRITEATER Dunderfot og frøken Sky Foto: Dag Jenssen Blant Grenland Friteaters nyeste forestillinger for de minste i skolen møter vi Dunderfot og frøken Sky, to poetiske og klovnaktige figurer. Den alltid like ivrige Dunderfot og den mer tilbakeholdne frøken Sky byr opp til show, et show som utvikler seg til en sjarmerende historie om lek og vennskap. 8 Forestillingen er bygget opp rundt sang og dans, regler og rim, gjøglertriks og pek, der samspillet med publikum spiller en vesentlig rolle. Men alt går ikke etter planen. Dunderfot og frøken Sky blir uvenner, veldig uvenner. Hvordan kan to uvenner bli venner igjen? Produsent: Grenland Friteater v/jonas Olsen Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Arendal Maks antall: ca. 100 Varighet: ca. 45 min Blending: Ikke nødvendig DUNDERFOT OG FRØKEN SKY Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Prinsipper for opplæringen: For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen legge til rette for at de får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Norsk: trinn: Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt Musikk: trinn: Framføre sang, spill og dans i samhandling med andre. RLE: trinn: Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis.

9 SORIA UNDER MORIA Ramperim Ulv, Gris og Rødhette har bodd sammen så lenge de kan huske og hver gang barn rundt om i verden ber foreldrene sine om å fortelle Rødhette og Ulven eller De tre små griser, må de tre eventyrfigurene på jobb. Ulven vi kjenner fra eventyret er kanskje litt slem, men Ulv klarer heller ikke helt å la være å jakte på Gris når de er hjemme. Heldigvis for Gris har hun gullfiskhukommelse. Men er det sikkert at Ulv er slem hele tiden? Dessuten er det heller ikke sikkert at Rødhette er så snill som vi kanskje tror hun er. Hvis Rødhette kunne velge, ville hun helst slutte å spille eventyr og heller dra til Hollywood på kjendisfest. Og det er jo ikke det at hun liker å spise gris, men det er jo veldig fint med klær av skinn og lær. Forestillinga Ramperim er basert på deler av boka Ramperim og ville vers av Roald Dahl. Produsent: Soria under Moria v/cecilie Lundsholt Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Arendal Maks antall: 120 Varighet: ca 45 min Blending: Ja Foto: John Hughes GAVEPAKKA RAMPERIM Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Prinsipper for opplæringen: Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Norsk: trinn: Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer trinn: Uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster. Foto: John Hughes 9

10 GAVEPAKKA EILERTSEN OG GRANADOS En ensom sneip Forestillingen tar utgangspunkt i skuespillerens egen oppvekst og fører ham gjennom livets faser i voldsomt tempo. I en rivende utviklings og urbaniseringsprosess tar han oss med ut i verden. Gjennom gjøgling, sjonglering, tekst og musikk forteller han sin historie på en enkel og direkte måte. Det løses ikke verdensproblemer underveis, snarere tvert i mot. Forestillingen er først og fremst morsom. Eilertsen og Granados teaterkompani har med En ensom sneip mottatt en rekke priser og fantastiske kritikker fra pressen og publikum. Forestillingen har turnert i Den kulturelle skolesekken landet rundt, og har også tidligere besøkt ungdomsskoler i Aust-Agder. Foto: Candela Mora 10 Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle Maks antall: ca. 100, avhengig av lokale Varighet: ca. 60 minutter Blending: Ja EN ENSOM SNEIP Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Opplæringen skal bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, forpliktelse overfor samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet. Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk detakelse. RLE: trinn: Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt.

11 CLUTCH MEDIA AS Deng Espen og Claus bak kamera Fotograf: Knut Inge Erlingsen, Turnéorganisasjon for Hedmark Deng er et filmkurs som inneholder tre kortfilmer i typiske sjangere som action, skrekk og komedie. Kortfilmene blir fulgt av en bakomdokumentar. Prosjektet er en teoretisk forelesning på ca. 60 min hvor filmskaper forklarer hvordan lage film fra A til Å fra idé til ferdig film(er). Etter gjennomgang av eksemplene vises det en bakomfilm med filmproduksjonens tre faser; Forarbeid (idé, manus, storyboard, avtaler, planlegging) opptak (filming, skuespiller m.m), etterarbeid (redigering, bilder og lyd). Filmkurset er ment å gi et inspirerende innblikk i hvordan man kan lage film. Skolen får beholde DVD en som brukes. På den ligger det eksempelfiler fra filmene (manus, storyboardmaler m.m) i tillegg til kortfilmene. Dokumentaren blir formidlet av Claus Morten Pedersen fra Clutch Media AS på Hamar. GAVEPAKKA Produsent: Turnéorganisasjon for Hedmark Fange på flukt: Screenshot fra filmen Mistenksom: Screenshot fra filmen Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Åmli, Gjerstad Maks antall: 75 Varighet: 60 minutter Annet: Skolen må klargjøre dvd-spiller, lerret, projektor og lydanlegg. God lyd er viktig for prosjektet. Ta derfor kontakt i god tid før besøket dersom det skulle være behov for at utøveren tar med utstyr selv. DENG Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Prinsipper for opplæringen: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. Kunst og håndverk: Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. Musikk: Gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. Norsk: Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Claus Morten Pedersen 11

12 ØSTFOLD KULTURPRODUKSJON To menn og en tavle GAVEPAKKA To menn og en tavle er en vill og morsom forteller- og tegneforestilling. Tvillingbrødrene Svein og Egil Nyhus tegner og forteller for og med publikum. Svein og Egil Nyhus er både forfattere og illustratører, og leser fra egne bøker under forestillingen. Svein har skrevet mange egne bøker og illustrert flere av Gro Dahles bildebøker. Svein Nyhus blander enkelt språk og rare figurer med undring og alvor slik at bøkene passer for både store og små. Egil Nyhus er illustratør og avistegner. Han har skrevet og illustrert mange bøker, bla. om Kaptein Sabeltann og Sesam stasjon. Produsent: Østfold kulturproduksjon ved Ole Jacob Evensen Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Tvedestrand, Risør, Froland, Gjerstad, Vegårshei, Åmli. Skolene får enten besøk av forestillingen To menn og en tavle eller Revestreker Maks antall: 80 elever Varighet: 45 minutter TO MENN OG EN TAVLE Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Opplæringens mål er blant annet å hjelpe barn og unge til å mestre utfordringer sammen med andre. Norsk: trinn: Vurdere og sammenligne egne og andres tekster. Kunst & Håndverk: trinn: Uttykke egne opplevelser gjennom tegning trinn: Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger. 12 Foto: Svein Nyhus

13 TURNEORGANISASJON FOR HEDMARK Oppogstå! med Geir Ove Ovesen Oppogstå! er en forestilling der komiker Geir Ove Ovesen tar utgangspunkt i egne erfaringer og opplevelser fra skolen og gir elevene et standupshow. Han krydrer showet med tanker omkring skolen og observasjoner av fenomener elever opplever rundt seg og har referanser til. Materialet er spesialskrevet for målgruppa, og dreier seg i all hovedsak om komikerens betraktninger omkring snodige ting ved skolen. Geir Ove Ovesen ser også med et skrått blikk på sin egen skolegang. Standup-sjangeren kjennetegnes med tankesprang og assosiasjoner, og komikeren tillater seg å gjøre avstikkere til helt andre tema underveis. Dette er en forestilling med mye humor og vil gi elevene god mulighet til å le av seg selv og sin hverdag. Oppogstå! ble første gang satt opp skoleåret 2005/2006 i DKS Hedmark. Produsent: Turnéorganisasjon for Hedmark ved Widar Aspeli Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Arendal Maks antall: 200, gunstig med miks av klassetrinnene Varighet: 30 minutter GAVEPAKKA OPPOGSTÅ! MED GEIR OVE OVESEN Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Å fremelske den enkeltes særpreg, de forskjeller som gjør hvert individ til et fond for andre, og formidle de felles kunnskaper og ferdigheter som gjør at vi lett kan fungere med andre og sammen bidra til samfunnets vekst. Norsk: Vurdere egne og andres muntlige fremføringer. Engelsk: Beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk. Samfunnskunnskap: Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla. Foto: Christer Torjussen 13

14 GAVEPAKKA TURNÉORGANISASJONEN FOR HEDMARK Revestreker med Bjørn F. Rørvik Bøkene til Bjørn F. Rørvik er løse i snippen. De er absurde og humoristiske latterbomber. Under forfatterbesøket opplever elevene både lek med ord og strek. Forfatteren gir elevene en livlig opplesning fra bøkene sine samtidig som bøkenes illustrasjoner av Per Dybvig vises på lerret. I etterkant av opplesningen, forteller Bjørn F. Rørvik hvordan det er å være forfatter og hvordan en bok blir til. Forfatteren har med seg et originalmanus som illustratøren har rablet og tegnet på samt materiale som viser hvordan bøker ser ut før skjæring og innbinding. Bjørn F. Rørvik er fra Hadeland. Han bor i Oslo og liker å fiske abbor, henge opp fuglekasser og plukke bær. Produsent: Turnéorganisasjon for Hedmark Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Tvedestrand, Risør, Froland, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Skolene får enten besøk av forestillingen Revestreker eller To menn og en tavle Maks antall publikum: 55 elever Varighet: 45 minutter ELDRID JOHANSEN Sara vil bli stjerne REVESTREKER MED BJØRN F. RØRVIK Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Prinsipper for opplæringen: Skolen skal stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Norsk: trinn: Finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon. Lage fortelling ved å kombinere ord, lyd og bilde trinn:samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Det skal settes opp en musikal på skolen, og snart er det audition. Sara elsker å synge. Alene på rommet eller foran bestevenninnen Mie. Hadde det bare ikke vært for Duste-Didrik og den kule jentegjengen som får Sara til å føle seg så dum. For Sara vil virkelig synge på ordentlig, foran masse mennesker. 14 Eldrid Johansen er i tillegg til forfatter også utdannet syngende skuespiller fra Bårdar Akademiets musikkteater- og artistlinje. Dette blir en slags flerkunstforestilling som spiller på de ulike kunstartene. Formidlingen inkluderer en økt musikk/ drama/sang der Eldrid Johansen akkompagnerer på piano. Det blir opplesning fra boken, det snakkes om prestasjonsangst, konkurranse, drømmen om å bli stjerne, jantelov, misunnelse og hva det kan innebære og være en som plutselig synes. Foto: Damm Forlag Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Tvedestrand, Risør, Froland, Gjerstad, Vegårshei og Åmli Maks antall publikum: 45 elever Varighet: 90 minutter SARA VIL BLI STJERNE Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett. Musikk: trinn: Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmoni i lytting og musisering. Samfunnsfag: trinn: Beskrive roller i sin eigen kvardag og undersøkje kva forventningar som knyter seg til desse rollene.

15 OLA STEEN Med hjerte og klør Min første katt fant meg en høstkveld en gang. Svart og leken kom den ut av mørket. Den var dansende levende grafikk. Billedkunstneren Ola Steen fra Risør viser originalarbeider, forteller om gamle grafiske trykkteknikker og ikke minst formidler til elevene hans møte med kattedyret og konsekvensene det fikk for hans kunstneriske veivalg - fra kattens lekne bevegelser, en frihet som aldri lar seg kue og til dypere menneskelige relasjoner. I boka Med hjerte og klør oppsummerer han mange års arbeid med katten som dyr og metafor. Bildene i boka har følge av livsfilosofiske betraktninger signert Knut M. Nesse. Katten har fulgt mennesket gjennom årtusener. Den har vært til stede i alle slags kulturer, og har vært alt fra herskeres hersker til uteliggeres trøst. Med hjerte og klør har den risset seg inn i vår felles krønike. Men noe har den alltid holdt for seg selv... GAVEPAKKA Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Kunsteren foran bilde Pierced, koldnål 97x48 cm. Foto: Rune Nylund Larsen Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Grimstad. Maks antall publikum for utstillingen: Hele skolen fordelt på grupper i henhold til turnéplan Varighet: Kunstneren vil være på skolen en hel dag MED HJERTE OG KLØR Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Opplæringen skal bidra til karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, forpliktelse i samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet. Naturfag: trinn: Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem trinn: Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er. Kunst og håndverk: trinn: Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur. 15

16 16

17 ØNSKELISTA I tillegg til Gavepakka i Den kulturelle skolesekken, tilbys også en mulighet for å ønske seg mer kunst og kultur til skolene. Den tidligere bestillingsordningen har på linje med det faste tilbudet også fått nytt navn, og med Ønskelista åpner Den kulturelle skolesekken for flere kunstneriske opplevelser, flere kulturelle erfaringer og flere øyeblikk av mestring, glede og inspirasjon. En vesentlig forandring utover navneendringen, er at Ønskelista nå er uten egenandeler. Det betyr at samtlige tilbud i Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder er gratis for skolene å motta. Dette gjelder alle tilbud, men omfatter ikke eventuelle transportutgifter. For tilbud som holder til ved eksterne kulturinstitusjoner eller på annen måte gjennomføres utenfor skolen, sørger skolene selv for å bestille og betale eventuell busstransport for elevene. Tilbudene søkes om i prioritert rekkefølge via eget skjema på innen fredag 8. mai. Turnéplaner vil være tilgjengelige på våre nettsider før skolestart. For å sikre at tidspunkter og datoer passer hver enkelt skole, skal kulturkontakten sjekke opp og godkjenne hver turnéplan ved skolestart. Dette gjøres til turnélegger ved Aust- Agder bibliotek og kulturformidling, og vi ber samtlige skoler om å sjekke disse planene mot skolens øvrige aktiviteter og skolerute. Etter godkjenningsfristen skal eventuelle endringer være svært godt begrunnet. Ved avlysninger vil skolen, avhengig av hvor nært forestående tilbudet er, måtte betale deler eller hele beløpet for gjennomføring. Turnéplaner fra Ønskelista skal godkjennes av skolen/kulturkontakt innen 1. september 2009 PLUTSELIG KUNST I løpet av skoleåret, vil programrådets fagkonsulenter og produsenter se en rekke spennende tilbud og få gode ideer til brennaktuelle kunstnerbesøk, forfatterbesøk eller filmopplevelser. Fremfor å måtte vente til neste programrunde, ønsker vi nå å kunne tilby skolene helt nye kulturtilbud utover det som er presentert i denne katalogen. Dette vil være tilbud med korte ønskefrister. Tilbudene fordeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet, da antall plasser vil være begrenset. Vi gleder oss til å overraske dere med nye, spenstige og spontane kulturmuligheter gjennom skoleåret 2009/2010! 17

18 ØSTFOLD TEATER Livet lever! I Hamsuns univers ØNSKELISTA Foto: Gry K. Thorstensen I 2009 markeres det både nasjonalt og internasjonalt at det er 150 år siden forfatteren Knut Hamsun ( ) ble født. Livet lever! er en teaterforestilling basert på en collage av tekster fra Hamsuns forfatterskap. De fleste tekstene er hentet fra romanen Mysterier, men det finnes også avsnitt fra Victoria og På gjengrodde stier samt diktet En skjærgårdsø. Biografiske tekster har også fått plass. Teaterforestillingens målsetting er å vise et utsnitt av Knut Hamsuns forfatterskap og et konsentrat av de siste årene han levde. Produsent: Østfold Teater ved Gry K. Thorstensen Regi: Kjell Susegg Moberg Medvirkende: Jesper Malm, Terje Brevik, Ida M. Fredriksen, Espen Leite 18 Målgruppe: trinn Maks antall publikum: 200 Varighet: 60 minutter Sted: Utvalgte steder i Grimstad, Arendal og Setesdalen Turnéperiode: 6., 7. og 8. oktober 2009 Blending: Ja Transport: Skolen må selv sørge for elevtransport til spillested LIVET LEVER! I HAMSUNS UNIVERS Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Felles bakgrunnskunnskap er kjernen i et nasjonalt nettverk for kommunikasjon mellom medlemmene av et demokratisk fellesskap Norsk: trinn: Tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster. Elevene får utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen.

19 GRIMSTAD BYS MUSEER Ibsen og Hamsun for ungdom Et heldagsopplegg med utgangspunkt i dikternes liv og forfatterskap, tilrettelagt og skreddersydd slik at både form og innhold skal engasjere ungdom. Ibsens og Hamsuns diktning gir muligheter til å diskutere en rekke problemstillinger som ungdommer i dag er opptatt av. Deltakerne møter kunstnere av nasjonalt format som har evnen til å engasjere og formidle til ungdom. Gjennom litteratur, musikk, drama/sceneteater, foredrag og film er målet å treffe de unge på hjemmebane med noen av følgende poster: - Terje Vigen, lest av en skuespiller av nasjonalt format - Hamsun om kjærlighet - En dramatiker blir født (om den unge Ibsen i Grimstad) - Møte med en forfatter - Elling på teater og film Informasjon blir sendt skolene når det endelige programmet er klart. Alle påmeldte skoler vil få besøk fra museet i forkant av arrangementet. Spørsmål kan rettes direkte til Ibsen-museet i Grimstad, , eller på e-post: Foto: Arne Kvamsø og Friluftsforlaget Fotomontasje: Per Harald Bai Stabell ØNSKELISTA Målgruppe: 10. trinn Sted: Grimstad Varighet: En skoledag Tidspunkt: Overgangen april/mai 2010 Transport: Skolene må selv ordne elevtransport til og fra Grimstad. IBSEN OG HAMSUN FOR UNGDOM Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Felles bakgrunnskunnskap er kjernen i et nasjonalt nettverk for kommunikasjon mellom medlemmene av et demokratisk fellesskap Norsk: trinn: Elevene får utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen. RLE: trinn: Gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter. Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. 19

20 AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING OG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER I barndommens rike med Gabriel Scott ØNSKELISTA Bli med ut i Sørlandets skjærgård og bli kjent med Gabriel Scotts barndomsrike. Gjennom en skoledag blir elevene kjent med historier og fortellinger om og av Gabriel Scott, kyst- og matkultur og gamle leker. Hva lekte barn på den tida Gabriel Scott skrev bøker? På turen får elevene kunnskap om og er selv med på mange uteleker og aktiviteter fra gamle dager. De reiser med skonnerten Solrik til en uthavn utenfor Arendal eller Lillesand. Et prosjekthefte blir sendt skolen i forkant som hjelp til forberedelsen av dagen. I barndommens rike med Gabriel Scott er produsert av Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder i forbindelse med markeringen av Gabriel Scott-jubileet i Utøvere: Inger-Helen Kilsti, Merete Haslund og Hans Inge Fagervik. Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Aust-Agder kulturhistoriske senter. Målgruppe: trinn Maks antall publikum/deltakere: 60 personer inkludert voksne Varighet: En skoledag. Start fra utfartssted kl 1000 Sted: Utfart fra Arendal eller Lillesand i uke 36 og Transport: Skolene må selv sørge for elevtransport til utfartssted. I BARNDOMMENS RIKE MED GABRIEL SCOTT Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Naturfag: trinn: Argumentere for forsvarlig framferd i naturen. Menneskets plass i naturen og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Mat og helse: trinn: Dekkje bord og beskrive korleis måltidsskikkar blir praktisert i ulike kulturar. Kroppsøving: trinn: Utforske og leike med ulike rytmar og uttrykkje dei med rørsler. 20 Foto: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Blomster og grønt i maten SCENEKUNST. Utøvere: Grimstad bys museer. Kontaktinformasjon. DKS leder: Linda Sætra Tlf.: 37 01 76 90 E-post: linda@aabk.

Blomster og grønt i maten SCENEKUNST. Utøvere: Grimstad bys museer. Kontaktinformasjon. DKS leder: Linda Sætra Tlf.: 37 01 76 90 E-post: linda@aabk. Torvet 6, 4836 Arendal www.aabk.no Blomster og grønt i maten Kontaktinformasjon DKS leder: Linda Sætra Tlf.: 37 01 76 90 E-post: linda@aabk.no DKS videregående skoler: Kristine Norberg Tlf.: 37 01 76 87

Detaljer

Kulturmenyen Program for de videregående skolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Kulturmenyen Program for de videregående skolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Kulturmenyen Program for de videregående skolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra utdanningssjefen, Aust-Agder fylkeskommune På mange måter handler læring om så grunnleggende

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

Skolen idag... i Bergen. Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011

Skolen idag... i Bergen. Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011 Skolen idag... i Bergen Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011 Kulturbilletten samarbeidsavtale med Skyss, vi benytter ledig kapasitet Monica.hakansson@bergen.kommune.no Harde fakta 91 kommunale

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid.

Forslag til for- og etterarbeid. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig å informere elevene om hva de skal se. Når de er forberedt blir alltid utbytte av forestillingen bedre. Dette er en norsk musikal som

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Den musikalske regnbuen

Den musikalske regnbuen Den musikalske regnbuen - Arcoiris musical - Musikk kan være som regnbuen,den kan ha mange ulike farger. Men det er ikke sikkert alle ser de samme fargene samtidig. Klassetrinn: 1. - 7. klasse OM PROGRAMMET

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN NORSK 20112012 Lycée français René Cassin d Oslo Trinn8 (5 ) Jenny Juve Formål med faget med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Presenterer: BRENTE ORD En utstilling om kunst og ord Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Telemark kunstnersenters mål med utstillingen: Telemark Kunstnersenter ønsker å synliggjøre keramikken som

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid.

Forslag til for- og etterarbeid. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. For at elevene skal få maksimalt utbytte av forestillingen er det viktig å informere om hva de skal se og oppleve. Dette er en teaterforestilling. Vi befinner

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009 Fagplan BILDE Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg 1 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte i 2000 å utarbeide en rammeplan for kulturskolene, i 2003 ble den ferdig og heter på vei til mangfold.

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune

Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune Samhandlingsplanen nedenfor har blitt til gjennom et samarbeid mellom representanter fra alle tre skolene og trosopplæringskonsulententen i kommunen.

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening Morgensamling Mykje skole Mål og mening Fra lærings- Bakgrunn: Ansvar: plakaten: Mykje skole skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesning

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: BEDA,HØWE Læreverk: Nye kontekst 8-10, Gyldendal Tids rom 34 Kompetansemål Eleven skal kunne - (21) forklare bakgrunnen for at det er to likestilte

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 Klangbein Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 PROGRAMMET Klangbein fortelle historier ved bruk av musikalske og visuelle elementer. Konsertens språk veksler

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Orientering om praktiske forhold

Orientering om praktiske forhold 1 Orientering om praktiske forhold Dette er en generell orientering rundt forestillingen Livet lever! i Hamsuns univers, til alle kulturkontaktene i Østfold fylke. Vi håper at den kan være til hjelp og

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer