Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10"

Transkript

1 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1

2 2

3 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen skal arbeide med fagene. Skolen skal utvikle det hele menneske. Hvordan kan skolen tilrettelegge for at barn og unge i grunnopplæringen skal få et optimalt læringsmiljø med stort læringsutbytte? Da må skolen ha et variert metodeopplegg med blikk for alle og den enkelte. Skolens mandat er nedfelt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Kort sagt: Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse til innlevelse, utfoldelse og deltakelse. Ole Brum sier: Ja, takk - begge deler. Det samme dokumenteres i en ny forskningsrapport fra UNESCO: Musikk + drama = mattekunnskaper. Dårlig undervisning i kulturfag har en direkte negativ effekt på barnas kreativitet og selvtillit, slår denne forskningsrapporten fast. Professor Anne Bamford, som ledet prosjektet, sier videre at bedre selvtillit gir mer positive holdninger til skolen, mindre fravær, og elevene blir bedre til å lese og skrive. På denne bakgrunnen blir Den kulturelle skolesekken, DKS, en nyttig og viktig ressurs på veien til å nå opplæringens mål. Bruk derfor tilbudene fra DKS i Aust-Agder bevisst i en helhetlig planlegging av opplæringsløpet. Kjære brukere av Den kulturelle skolesekken Arendal, januar 2009 Aud-Johanne Røren-Strand Det er med glede at Aust-Agder bibliotek og kulturformidling kan presentere katalogen for sesongen 2009/2010. Fylkekommunen vil blant annet med denne satsingen medvirke til at det blir skapt og formidlet kunst/kultur til skolesekkens brukere i fylket. Målet er at alle innbyggere skal ha tilgang til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser og til selv å uttrykke seg gjennom kunst og kultur. Den kulturelle skolesekken er et viktig element i denne satsingen Takket være et svært godt samarbeid med kunstnere, kulturarbeidere og våre kunst- og kulturinstitusjoner har vi i Aust-Agder et variert og spennende program i Den kulturelle skolesekken. Dette mangfoldet vil dere se videreført i denne katalogen. Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene bidro samlet i skoleåret 2008/09 til ca møter mellom elever og kunst og kultur i ca 900 enkeltarrangement. Vi snakker derfor om en betydelig virksomhet, som når mange og gir inntektsgrunnlag for mange kunstnere og kulturarbeidere i vår region. Nå er også de videregårende skole med i ordningen. Skolene vil motta en del tilbud de kan velge fra, og vi ser frem til å kunne inkludere disse aldersgruppene i Den kulturelle skolesekken Vi håper det blir mange magiske, verdifulle og inspirerende kunst- og kulturmøter i skoleåret 2009/10 i Aust-Agder. God fornøyelse! Arendal, januar 2009 Per Norstrøm, Kultursjef Aust-Agder fylkeskommune 3

4 Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder ny innpakning, mer innhold Før skoleåret 2009/2010 har Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder gjennomgått en omfattende bli-ny-prosess, og vi opererer nå med både nye begreper og nye konsepter. Fastordningen heter nå Gavepakka, mens Ønskelista har tatt over for bestillingsordningen. En vesentlig endring her er at egenandelene er slettet. Alle tilbud er gratis uansett gavepakke eller ønskeliste, og skolene betaler kun transport der det er aktuelt. Kulturmenyen for videregående skole beholder navnet sitt, men har nå fått egen avdeling i katalogen med tilbud spesielt for elever i VGO. Nytt for i år er at det også vil være mulig for grunnskolene å søke om tilbud fra Kulturmenyen, selv om videregående skoler har førsteprioritet her. Samarbeid gjerne med en nærliggende videregående skole. Midt i mellom katalogsidene for DKS Grunnskolen og DKS Kulturmenyen finnes Huskelista. Dette er en ressursliste for å synliggjøre hva som finnes av kulturrelaterte aktiviteter rundt om i regionen. Her kan skolene ta direkte kontakt med museer, kunstinstitusjoner eller kunstnere, og skreddersy tilbudene til temaer og prosjekter som skolen har fokus på, eller selv ta initiativ til passende aktiviteter rundt f eks merkedager eller høytider. Helt nytt av året er konseptet Plutselig kunst; Kulturtilbud for de spontane! Her presenterer vi splitter nye kulturtilbud med korte ønskefrister, fordelt etter prinsippet førstemann-til-mølla. Dette gleder vi oss stort til å introdusere for både elever, lærere og skoler i hele grunnopplæringen i løpet av skoleåret, og tilbud gjennom Plutselig kunst finnes da naturlig nok ikke i denne katalogen. Nysgjerrig? Pakk opp da vel! 4 Marianne Eldorhagen, Ann Kristin Bilstad, Randi Nilsen, Stina Arstad, Hege Solli, Kristine Norberg, Olaug Thortveit, Ola Sundström

5 Innhold i Den Kulturelle Skolesekken for grunnskolen GAVEPAKKA Scenekunst Dunderfot og Frøken Sky... 8 Ramperim... 9 En ensom sneip Film Redigert virkelighet Animasjonsverksted Ediths glasslott Film Deng Litteratur To menn og en tavle Oppogstå! med Geir Ove Ovesen Revestreker med Bjørn F. Rørvik Sara vil bli stjerne Litteratur Bokprat om nye ungdomsbøker Bokprat om nye barnebøker Visuell kunst Kjell Nupen Maleri og grafikk Lengst inne ein grøn lyd Kittelsen og Moe Visuell kunst Med hjerte og klør ØNSKELISTA Kunstarter i samspill Livet lever - I Hamsuns univers Ibsen og Hamsun for ungdom I barndommens rike med Gabriel Scott Elevarrangørkurs Scenekunst Teater- og gjøglerkurs På besøk Kulturarv Blomster og grønt i maten Fra oppdagelsesreisende i fortida til endringsagenter for framtida Båtbyggerne på Moen Med nebb og klør - I lånte fjør Draktskikkar i Setesdal En skoledag på Feragen skole På kryss og tvers i gamle Arendal - Byvandring og besøk i et borgerhjem Stein og mineraler

6 Foto: Tove Fossnes s 1, 2, 6, 16, 39, Design: Anna Kristina Loven, Kontaktinformasjon Turnékonsulent: Kristine Norberg Tlf.: E-post: Turnélegger: Ann-Kristin Bilstad Tlf.: E-post: Kulturrådgiver: Stina Arstad Tlf.: E-post: Turnélegger: Olaug Thortveit Tlf.: E-post: Kunstarter i samspill Scenekunst Film Litteratur Visuell kunst 6 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Serviceboks 617, Torvet Arendal Kulturarv/museum Musikk

7 GAVEPAKKA Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder sikrer barn og unge i Aust-Agder gode, spennende, utfordrende og nye møter med profesjonell kunst og kultur innen en rekke fagfelt. Gjennom visuell kunst, litteratur, scenekunst, film, musikk og kulturarv åpner Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene for nye erfaringer og opplevelser. Vi ønsker nå vel møtt til nytt skoleår med Gavepakka og Ønskelista. Gavepakka er DKS Aust-Agders tidligere fastordning, og Gavepakka er som navnet tilsier: Et kulturtilbud, en kulturell presang, som skolene får til sine elever ferdig pakket, klar til å åpnes, nytes, diskuteres og brukes. Gavepakka inneholder et fast tilbud per elev per skoleår, og det er ikke nødvendig å søke om disse tilbudene. Til sammen formidler Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene tre faste kulturtilbud per elev per skoleår. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling forplikter seg til å planlegge, turnélegge og formidle tilbud for Den kulturelle skolesekken til samtlige kommuner, samtlige skoler og samtlige elever i fylket. Informasjon om og turnéplaner for de ulike tilbudene er tilgjengelige på våre nettsider Kommuner og skoler på sin side forplikter seg til å holde seg oppdatert og skal sørge for at rammene rundt arrangementene er best mulig forberedt og tilrettelagt. Se mer på side 38 om praktisk informasjon for kulturkontakten. Dette innebærer også at hver skole evaluerer tilbudet, via våre nettsider, i etterkant av et besøk. Turnéplaner vil være tilgjengelige på våre nettsider før skolestart. For å sikre at tidspunkter og datoer passer hver enkelt skole, skal kulturkontakten sjekke opp og godkjenne hver turnéplan ved skolestart. Dette gjøres til turnélegger ved Aust- Agder bibliotek og kulturformidling, og vi ber samtlige skoler om å sjekke disse planene mot skolens øvrige aktiviteter og skolerute. Etter godkjenningsfristen skal eventuelle endringer være svært godt begrunnet. Ved avlysninger vil skolen, avhengig av hvor nært forestående tilbudet er, måtte betale deler eller hele beløpet for gjennomføring. Turnéplaner fra Gavepakka skal godkjennes av skolen/kulturkontakt innen 1. september

8 GAVEPAKKA GRENLAND FRITEATER Dunderfot og frøken Sky Foto: Dag Jenssen Blant Grenland Friteaters nyeste forestillinger for de minste i skolen møter vi Dunderfot og frøken Sky, to poetiske og klovnaktige figurer. Den alltid like ivrige Dunderfot og den mer tilbakeholdne frøken Sky byr opp til show, et show som utvikler seg til en sjarmerende historie om lek og vennskap. 8 Forestillingen er bygget opp rundt sang og dans, regler og rim, gjøglertriks og pek, der samspillet med publikum spiller en vesentlig rolle. Men alt går ikke etter planen. Dunderfot og frøken Sky blir uvenner, veldig uvenner. Hvordan kan to uvenner bli venner igjen? Produsent: Grenland Friteater v/jonas Olsen Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Arendal Maks antall: ca. 100 Varighet: ca. 45 min Blending: Ikke nødvendig DUNDERFOT OG FRØKEN SKY Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Prinsipper for opplæringen: For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen legge til rette for at de får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Norsk: trinn: Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt Musikk: trinn: Framføre sang, spill og dans i samhandling med andre. RLE: trinn: Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis.

9 SORIA UNDER MORIA Ramperim Ulv, Gris og Rødhette har bodd sammen så lenge de kan huske og hver gang barn rundt om i verden ber foreldrene sine om å fortelle Rødhette og Ulven eller De tre små griser, må de tre eventyrfigurene på jobb. Ulven vi kjenner fra eventyret er kanskje litt slem, men Ulv klarer heller ikke helt å la være å jakte på Gris når de er hjemme. Heldigvis for Gris har hun gullfiskhukommelse. Men er det sikkert at Ulv er slem hele tiden? Dessuten er det heller ikke sikkert at Rødhette er så snill som vi kanskje tror hun er. Hvis Rødhette kunne velge, ville hun helst slutte å spille eventyr og heller dra til Hollywood på kjendisfest. Og det er jo ikke det at hun liker å spise gris, men det er jo veldig fint med klær av skinn og lær. Forestillinga Ramperim er basert på deler av boka Ramperim og ville vers av Roald Dahl. Produsent: Soria under Moria v/cecilie Lundsholt Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Arendal Maks antall: 120 Varighet: ca 45 min Blending: Ja Foto: John Hughes GAVEPAKKA RAMPERIM Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Prinsipper for opplæringen: Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Norsk: trinn: Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer trinn: Uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster. Foto: John Hughes 9

10 GAVEPAKKA EILERTSEN OG GRANADOS En ensom sneip Forestillingen tar utgangspunkt i skuespillerens egen oppvekst og fører ham gjennom livets faser i voldsomt tempo. I en rivende utviklings og urbaniseringsprosess tar han oss med ut i verden. Gjennom gjøgling, sjonglering, tekst og musikk forteller han sin historie på en enkel og direkte måte. Det løses ikke verdensproblemer underveis, snarere tvert i mot. Forestillingen er først og fremst morsom. Eilertsen og Granados teaterkompani har med En ensom sneip mottatt en rekke priser og fantastiske kritikker fra pressen og publikum. Forestillingen har turnert i Den kulturelle skolesekken landet rundt, og har også tidligere besøkt ungdomsskoler i Aust-Agder. Foto: Candela Mora 10 Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle Maks antall: ca. 100, avhengig av lokale Varighet: ca. 60 minutter Blending: Ja EN ENSOM SNEIP Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Opplæringen skal bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, forpliktelse overfor samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet. Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk detakelse. RLE: trinn: Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt.

11 CLUTCH MEDIA AS Deng Espen og Claus bak kamera Fotograf: Knut Inge Erlingsen, Turnéorganisasjon for Hedmark Deng er et filmkurs som inneholder tre kortfilmer i typiske sjangere som action, skrekk og komedie. Kortfilmene blir fulgt av en bakomdokumentar. Prosjektet er en teoretisk forelesning på ca. 60 min hvor filmskaper forklarer hvordan lage film fra A til Å fra idé til ferdig film(er). Etter gjennomgang av eksemplene vises det en bakomfilm med filmproduksjonens tre faser; Forarbeid (idé, manus, storyboard, avtaler, planlegging) opptak (filming, skuespiller m.m), etterarbeid (redigering, bilder og lyd). Filmkurset er ment å gi et inspirerende innblikk i hvordan man kan lage film. Skolen får beholde DVD en som brukes. På den ligger det eksempelfiler fra filmene (manus, storyboardmaler m.m) i tillegg til kortfilmene. Dokumentaren blir formidlet av Claus Morten Pedersen fra Clutch Media AS på Hamar. GAVEPAKKA Produsent: Turnéorganisasjon for Hedmark Fange på flukt: Screenshot fra filmen Mistenksom: Screenshot fra filmen Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Åmli, Gjerstad Maks antall: 75 Varighet: 60 minutter Annet: Skolen må klargjøre dvd-spiller, lerret, projektor og lydanlegg. God lyd er viktig for prosjektet. Ta derfor kontakt i god tid før besøket dersom det skulle være behov for at utøveren tar med utstyr selv. DENG Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Prinsipper for opplæringen: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. Kunst og håndverk: Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. Musikk: Gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. Norsk: Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Claus Morten Pedersen 11

12 ØSTFOLD KULTURPRODUKSJON To menn og en tavle GAVEPAKKA To menn og en tavle er en vill og morsom forteller- og tegneforestilling. Tvillingbrødrene Svein og Egil Nyhus tegner og forteller for og med publikum. Svein og Egil Nyhus er både forfattere og illustratører, og leser fra egne bøker under forestillingen. Svein har skrevet mange egne bøker og illustrert flere av Gro Dahles bildebøker. Svein Nyhus blander enkelt språk og rare figurer med undring og alvor slik at bøkene passer for både store og små. Egil Nyhus er illustratør og avistegner. Han har skrevet og illustrert mange bøker, bla. om Kaptein Sabeltann og Sesam stasjon. Produsent: Østfold kulturproduksjon ved Ole Jacob Evensen Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Tvedestrand, Risør, Froland, Gjerstad, Vegårshei, Åmli. Skolene får enten besøk av forestillingen To menn og en tavle eller Revestreker Maks antall: 80 elever Varighet: 45 minutter TO MENN OG EN TAVLE Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Opplæringens mål er blant annet å hjelpe barn og unge til å mestre utfordringer sammen med andre. Norsk: trinn: Vurdere og sammenligne egne og andres tekster. Kunst & Håndverk: trinn: Uttykke egne opplevelser gjennom tegning trinn: Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger. 12 Foto: Svein Nyhus

13 TURNEORGANISASJON FOR HEDMARK Oppogstå! med Geir Ove Ovesen Oppogstå! er en forestilling der komiker Geir Ove Ovesen tar utgangspunkt i egne erfaringer og opplevelser fra skolen og gir elevene et standupshow. Han krydrer showet med tanker omkring skolen og observasjoner av fenomener elever opplever rundt seg og har referanser til. Materialet er spesialskrevet for målgruppa, og dreier seg i all hovedsak om komikerens betraktninger omkring snodige ting ved skolen. Geir Ove Ovesen ser også med et skrått blikk på sin egen skolegang. Standup-sjangeren kjennetegnes med tankesprang og assosiasjoner, og komikeren tillater seg å gjøre avstikkere til helt andre tema underveis. Dette er en forestilling med mye humor og vil gi elevene god mulighet til å le av seg selv og sin hverdag. Oppogstå! ble første gang satt opp skoleåret 2005/2006 i DKS Hedmark. Produsent: Turnéorganisasjon for Hedmark ved Widar Aspeli Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Arendal Maks antall: 200, gunstig med miks av klassetrinnene Varighet: 30 minutter GAVEPAKKA OPPOGSTÅ! MED GEIR OVE OVESEN Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Å fremelske den enkeltes særpreg, de forskjeller som gjør hvert individ til et fond for andre, og formidle de felles kunnskaper og ferdigheter som gjør at vi lett kan fungere med andre og sammen bidra til samfunnets vekst. Norsk: Vurdere egne og andres muntlige fremføringer. Engelsk: Beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk. Samfunnskunnskap: Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla. Foto: Christer Torjussen 13

14 GAVEPAKKA TURNÉORGANISASJONEN FOR HEDMARK Revestreker med Bjørn F. Rørvik Bøkene til Bjørn F. Rørvik er løse i snippen. De er absurde og humoristiske latterbomber. Under forfatterbesøket opplever elevene både lek med ord og strek. Forfatteren gir elevene en livlig opplesning fra bøkene sine samtidig som bøkenes illustrasjoner av Per Dybvig vises på lerret. I etterkant av opplesningen, forteller Bjørn F. Rørvik hvordan det er å være forfatter og hvordan en bok blir til. Forfatteren har med seg et originalmanus som illustratøren har rablet og tegnet på samt materiale som viser hvordan bøker ser ut før skjæring og innbinding. Bjørn F. Rørvik er fra Hadeland. Han bor i Oslo og liker å fiske abbor, henge opp fuglekasser og plukke bær. Produsent: Turnéorganisasjon for Hedmark Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Tvedestrand, Risør, Froland, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Skolene får enten besøk av forestillingen Revestreker eller To menn og en tavle Maks antall publikum: 55 elever Varighet: 45 minutter ELDRID JOHANSEN Sara vil bli stjerne REVESTREKER MED BJØRN F. RØRVIK Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Prinsipper for opplæringen: Skolen skal stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Norsk: trinn: Finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon. Lage fortelling ved å kombinere ord, lyd og bilde trinn:samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Det skal settes opp en musikal på skolen, og snart er det audition. Sara elsker å synge. Alene på rommet eller foran bestevenninnen Mie. Hadde det bare ikke vært for Duste-Didrik og den kule jentegjengen som får Sara til å føle seg så dum. For Sara vil virkelig synge på ordentlig, foran masse mennesker. 14 Eldrid Johansen er i tillegg til forfatter også utdannet syngende skuespiller fra Bårdar Akademiets musikkteater- og artistlinje. Dette blir en slags flerkunstforestilling som spiller på de ulike kunstartene. Formidlingen inkluderer en økt musikk/ drama/sang der Eldrid Johansen akkompagnerer på piano. Det blir opplesning fra boken, det snakkes om prestasjonsangst, konkurranse, drømmen om å bli stjerne, jantelov, misunnelse og hva det kan innebære og være en som plutselig synes. Foto: Damm Forlag Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Tvedestrand, Risør, Froland, Gjerstad, Vegårshei og Åmli Maks antall publikum: 45 elever Varighet: 90 minutter SARA VIL BLI STJERNE Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett. Musikk: trinn: Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmoni i lytting og musisering. Samfunnsfag: trinn: Beskrive roller i sin eigen kvardag og undersøkje kva forventningar som knyter seg til desse rollene.

15 OLA STEEN Med hjerte og klør Min første katt fant meg en høstkveld en gang. Svart og leken kom den ut av mørket. Den var dansende levende grafikk. Billedkunstneren Ola Steen fra Risør viser originalarbeider, forteller om gamle grafiske trykkteknikker og ikke minst formidler til elevene hans møte med kattedyret og konsekvensene det fikk for hans kunstneriske veivalg - fra kattens lekne bevegelser, en frihet som aldri lar seg kue og til dypere menneskelige relasjoner. I boka Med hjerte og klør oppsummerer han mange års arbeid med katten som dyr og metafor. Bildene i boka har følge av livsfilosofiske betraktninger signert Knut M. Nesse. Katten har fulgt mennesket gjennom årtusener. Den har vært til stede i alle slags kulturer, og har vært alt fra herskeres hersker til uteliggeres trøst. Med hjerte og klør har den risset seg inn i vår felles krønike. Men noe har den alltid holdt for seg selv... GAVEPAKKA Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Kunsteren foran bilde Pierced, koldnål 97x48 cm. Foto: Rune Nylund Larsen Målgruppe: trinn Turnédistrikt: Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Grimstad. Maks antall publikum for utstillingen: Hele skolen fordelt på grupper i henhold til turnéplan Varighet: Kunstneren vil være på skolen en hel dag MED HJERTE OG KLØR Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Opplæringen skal bidra til karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, forpliktelse i samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet. Naturfag: trinn: Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem trinn: Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er. Kunst og håndverk: trinn: Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur. 15

16 16

17 ØNSKELISTA I tillegg til Gavepakka i Den kulturelle skolesekken, tilbys også en mulighet for å ønske seg mer kunst og kultur til skolene. Den tidligere bestillingsordningen har på linje med det faste tilbudet også fått nytt navn, og med Ønskelista åpner Den kulturelle skolesekken for flere kunstneriske opplevelser, flere kulturelle erfaringer og flere øyeblikk av mestring, glede og inspirasjon. En vesentlig forandring utover navneendringen, er at Ønskelista nå er uten egenandeler. Det betyr at samtlige tilbud i Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder er gratis for skolene å motta. Dette gjelder alle tilbud, men omfatter ikke eventuelle transportutgifter. For tilbud som holder til ved eksterne kulturinstitusjoner eller på annen måte gjennomføres utenfor skolen, sørger skolene selv for å bestille og betale eventuell busstransport for elevene. Tilbudene søkes om i prioritert rekkefølge via eget skjema på innen fredag 8. mai. Turnéplaner vil være tilgjengelige på våre nettsider før skolestart. For å sikre at tidspunkter og datoer passer hver enkelt skole, skal kulturkontakten sjekke opp og godkjenne hver turnéplan ved skolestart. Dette gjøres til turnélegger ved Aust- Agder bibliotek og kulturformidling, og vi ber samtlige skoler om å sjekke disse planene mot skolens øvrige aktiviteter og skolerute. Etter godkjenningsfristen skal eventuelle endringer være svært godt begrunnet. Ved avlysninger vil skolen, avhengig av hvor nært forestående tilbudet er, måtte betale deler eller hele beløpet for gjennomføring. Turnéplaner fra Ønskelista skal godkjennes av skolen/kulturkontakt innen 1. september 2009 PLUTSELIG KUNST I løpet av skoleåret, vil programrådets fagkonsulenter og produsenter se en rekke spennende tilbud og få gode ideer til brennaktuelle kunstnerbesøk, forfatterbesøk eller filmopplevelser. Fremfor å måtte vente til neste programrunde, ønsker vi nå å kunne tilby skolene helt nye kulturtilbud utover det som er presentert i denne katalogen. Dette vil være tilbud med korte ønskefrister. Tilbudene fordeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet, da antall plasser vil være begrenset. Vi gleder oss til å overraske dere med nye, spenstige og spontane kulturmuligheter gjennom skoleåret 2009/2010! 17

18 ØSTFOLD TEATER Livet lever! I Hamsuns univers ØNSKELISTA Foto: Gry K. Thorstensen I 2009 markeres det både nasjonalt og internasjonalt at det er 150 år siden forfatteren Knut Hamsun ( ) ble født. Livet lever! er en teaterforestilling basert på en collage av tekster fra Hamsuns forfatterskap. De fleste tekstene er hentet fra romanen Mysterier, men det finnes også avsnitt fra Victoria og På gjengrodde stier samt diktet En skjærgårdsø. Biografiske tekster har også fått plass. Teaterforestillingens målsetting er å vise et utsnitt av Knut Hamsuns forfatterskap og et konsentrat av de siste årene han levde. Produsent: Østfold Teater ved Gry K. Thorstensen Regi: Kjell Susegg Moberg Medvirkende: Jesper Malm, Terje Brevik, Ida M. Fredriksen, Espen Leite 18 Målgruppe: trinn Maks antall publikum: 200 Varighet: 60 minutter Sted: Utvalgte steder i Grimstad, Arendal og Setesdalen Turnéperiode: 6., 7. og 8. oktober 2009 Blending: Ja Transport: Skolen må selv sørge for elevtransport til spillested LIVET LEVER! I HAMSUNS UNIVERS Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Felles bakgrunnskunnskap er kjernen i et nasjonalt nettverk for kommunikasjon mellom medlemmene av et demokratisk fellesskap Norsk: trinn: Tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster. Elevene får utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen.

19 GRIMSTAD BYS MUSEER Ibsen og Hamsun for ungdom Et heldagsopplegg med utgangspunkt i dikternes liv og forfatterskap, tilrettelagt og skreddersydd slik at både form og innhold skal engasjere ungdom. Ibsens og Hamsuns diktning gir muligheter til å diskutere en rekke problemstillinger som ungdommer i dag er opptatt av. Deltakerne møter kunstnere av nasjonalt format som har evnen til å engasjere og formidle til ungdom. Gjennom litteratur, musikk, drama/sceneteater, foredrag og film er målet å treffe de unge på hjemmebane med noen av følgende poster: - Terje Vigen, lest av en skuespiller av nasjonalt format - Hamsun om kjærlighet - En dramatiker blir født (om den unge Ibsen i Grimstad) - Møte med en forfatter - Elling på teater og film Informasjon blir sendt skolene når det endelige programmet er klart. Alle påmeldte skoler vil få besøk fra museet i forkant av arrangementet. Spørsmål kan rettes direkte til Ibsen-museet i Grimstad, , eller på e-post: Foto: Arne Kvamsø og Friluftsforlaget Fotomontasje: Per Harald Bai Stabell ØNSKELISTA Målgruppe: 10. trinn Sted: Grimstad Varighet: En skoledag Tidspunkt: Overgangen april/mai 2010 Transport: Skolene må selv ordne elevtransport til og fra Grimstad. IBSEN OG HAMSUN FOR UNGDOM Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Generelle delen: Felles bakgrunnskunnskap er kjernen i et nasjonalt nettverk for kommunikasjon mellom medlemmene av et demokratisk fellesskap Norsk: trinn: Elevene får utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen. RLE: trinn: Gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter. Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. 19

20 AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING OG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER I barndommens rike med Gabriel Scott ØNSKELISTA Bli med ut i Sørlandets skjærgård og bli kjent med Gabriel Scotts barndomsrike. Gjennom en skoledag blir elevene kjent med historier og fortellinger om og av Gabriel Scott, kyst- og matkultur og gamle leker. Hva lekte barn på den tida Gabriel Scott skrev bøker? På turen får elevene kunnskap om og er selv med på mange uteleker og aktiviteter fra gamle dager. De reiser med skonnerten Solrik til en uthavn utenfor Arendal eller Lillesand. Et prosjekthefte blir sendt skolen i forkant som hjelp til forberedelsen av dagen. I barndommens rike med Gabriel Scott er produsert av Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder i forbindelse med markeringen av Gabriel Scott-jubileet i Utøvere: Inger-Helen Kilsti, Merete Haslund og Hans Inge Fagervik. Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Aust-Agder kulturhistoriske senter. Målgruppe: trinn Maks antall publikum/deltakere: 60 personer inkludert voksne Varighet: En skoledag. Start fra utfartssted kl 1000 Sted: Utfart fra Arendal eller Lillesand i uke 36 og Transport: Skolene må selv sørge for elevtransport til utfartssted. I BARNDOMMENS RIKE MED GABRIEL SCOTT Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål et utvalg fra læreplanene for grunnskolen. Fra: Naturfag: trinn: Argumentere for forsvarlig framferd i naturen. Menneskets plass i naturen og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Mat og helse: trinn: Dekkje bord og beskrive korleis måltidsskikkar blir praktisert i ulike kulturar. Kroppsøving: trinn: Utforske og leike med ulike rytmar og uttrykkje dei med rørsler. 20 Foto: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Bok i bruk i barnehagen Språkstimulering gjennom leseaktiviteter BOKTRAS Lesesenteret Redaktør og prosjektleder: Trude Hoel Medredaktør: Lise Helgevold Utgitt i 2007 av Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

Læreplanen for kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) er gjort gjeldende for alle årstrinn i grunnskolen fra og med skoleåret 2005-2006.

Læreplanen for kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) er gjort gjeldende for alle årstrinn i grunnskolen fra og med skoleåret 2005-2006. IM1037-Kunnskapsløftet 16.09.05 09:31 Page 1 Denne foreløpige trykte utgaven av læreplaner for Kunnskapsløftet inneholder generell del, læringsplakaten, fag- og timefordeling og læreplaner for fag. Læreplaner

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 INNHOLD DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 Litteratur 6 Musikk 22 Visuell kunst 36 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Læreplaner for programfagene i videregående opplæring ligger på www.udir.no/lk06.

Læreplaner for programfagene i videregående opplæring ligger på www.udir.no/lk06. Denne midlertidig utgaven av læreplanverket for Kunnskapsløftet inneholder generell del, prinsipper for opplæringen inkludert læringsplakaten og læreplaner for fag. Læreplaner for fag er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Litteraturundervisning. for kommende ingeniørstudenter. -et forsøk med lesestimulering

Litteraturundervisning. for kommende ingeniørstudenter. -et forsøk med lesestimulering Litteraturundervisning for kommende ingeniørstudenter -et forsøk med lesestimulering Ellen Cecilie Evju Masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning UNIVERSITETET I OSLO 22.5.2007 2 Sammendrag Denne

Detaljer

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker 3 Hefte for grunnskolen Innhold En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker for grunnskolen Hefte 3 Pedagogiske

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer