Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig"

Transkript

1 Informasjon om 150-årsjubileet og Norgesturneen Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Foto: Tine Poppe ANDERS, flyktningguide

2 Foto: Tine Poppe Foto: Røde Kors arkiv / illustrasjonsfoto: Sigve Aspelund 150-ÅRSJUBILEET OG NORGESTURNEEN Dette er et inspirasjonshefte for alle lokalforeninger og et informasjonshefte for de lokalforeningene som får besøk av turneen neste år. Vi oppfordrer alle lokalforeningene til å vise seg frem og arrangere møteplasser i løpet av jubileumsåret Lokalforeninger som ikke får besøk av selve turneen kan også gjerne slå seg sammen med lokalforeninger som får besøk. Visjonen med jubileet er at vi skaper møter mellom mennesker for et varmere samfunn. Slagordet er «Til stede nær deg». Det overordnete målet med turneen er å verve 10 prosent flere frivillige og synliggjøre Røde Kors sin humanitære rolle i lokalsamfunnet til folk flest, lokale politikere, fylkespolitikere og samarbeidspartnere. Målet er spesielt å øke kunnskapen om omsorgsaktivitetene i Røde Kors. Norgesturné 2015 rødekors150år.no Innhold: Flyttbar møteplass side 3 Innhold på møteplassen side 4-5 Egen nettside side 5 Støttemidler på kr ,- side 6 Kampanje og annonser side 6 Røde samtalebenker side 6 Lokale aktiviteter i forbindelse med turneen side 7 Sjekkliste praktiske oppgaver side 8-9 Behov for frivillige og oppgaver når møteplassen kommer side 10 Barneteltet side 12 Dokumentasjon side 12 Spørsmål og svar side Vedlegg: Brevmal for søknaden til kommune eller bedrift om plassering av møteplass/stand o.l. side 15 Stoppestedene for turneen med datoer side Skjema for støttemidler til arrangement på turnéstopp. Samme skjema brukes som informasjonsskjema til hvilke aktiviteter lokalforeningen planlegger å ha på sitt turnéstopp side 18 Kontaktinformasjon: ww.rødekors150år.no / mailadresse: Forsidefoto: Tine Poppe & arkiv- og illustrasjonsfoto Røde Kors, Sigve Aspelund FLYTTBAR MØTEPLASS Illustrasjon: langside på flyttbar møteplass 150-årsjubileet skal feires i hele Norge. Den flyttbare møteplassen besøker nær 100 steder i løpet av Møteplassen gir lokalforeningene en fin anledning til å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres lokalt. Vi oppfordrer lokalforeningene som får besøk av møteplassen, til å utnytte den ekstra kraften som ligger i selve møteplassen. Møteplassen blir veldig synlig i bybildet, og jo bedre lokalforeningene har forberedt seg på det som skal skje av lokale aktiviteter når møteplassen kommer, jo bedre uttelling vil den gi. Lenger bak i heftet kan du se komplett turnéliste, inkludert datoer. INNHOLDET PÅ MØTEPLASSEN Turneen vil ha et fast innhold som danner rammene for hvert stoppested. I tillegg oppfordrer vi lokalforeningene til å lage sine egne jubileumsarrangementer i forbindelse med at turneen kommer. Dette kan være omvisninger, barneaktiviteter, debatter, foredrag, kurs, konserter eller annen underholdning. Her kan dere starte planleggingen allerede nå, skape gode idéer sammen og gjerne samarbeide med andre lokalforeninger. Selve møteplassen består av en dekorert container. Ved hver turnéstopp åpnes veggene slik at de blir til utstillingsvegger. Det er tak over container og telt. Samtidig plasseres flere andre faste elementer ut i området rundt containeren. 3

3 MØTEPLASSEN INKLUDERER: Mange tusen soldater mistet livet i slaget mellom Frankrike og Østerrike i Solferino i Nord-Italia i Sveitseren Henry Dunant organiserte hjelpeteam for å behandle sårede soldater og ga etter krigen ut boken Minner fra Solferino. I boken lanserte han idéen om å beskytte og behandle de som rammes av krig, uavhengig av nasjonalitet. Boken ble utgangspunktet for den internasjonale Røde Kors-komiteen som ble etablert i Sveits i 1863 av Dunant Røde Kors blir etablert og får navnet «Forening for Pleie af Syge og Saarede i Feldt og for Understøttelse av Faldnes Efterladte». Den fransk-tyske krig ble et gjennombrudd for internasjonalt organisert hjelpearbeid. Den første store Røde Kors-innsamlingen i Norge fant sted for å hjelpe sårede soldater En sosial bevissthet vokser frem Utviklingen til en masseorganisasjon På den sosialpolitiske dagsorden Velstandssamfunnet skaper nye prioriteringer På 1890-tallet var det økende interesse for sanitetsspørsmål i Norge, og unionsstriden skapte politisk engasjement. En rekke filialer og kvinneforeninger ble etablert rundt om i landet. Vestlandsfilialen i Bergen kom i 1894, og den Nordenfjeldske filial i Trondheim i Røde Kors tok initiativ til å utdanne sykepleiere, og det første kullet ble uteksaminert i Kristiania i Etter 1900 begynner Røde Kors for alvor å engasjere seg i sosialt arbeid i det norske samfunnet. Sykepleieutdanning og bygging av Røde Kors-klinikker blir en hovedsatsing. Gjennom «Røde Kors-uker» over hele landet i 1921 ble medlemsantallet tidoblet, fra under til medlemmer. Organisasjonen fikk lokalforeninger over hele landet. På 20-tallet ble det startet egne barne- og ungdomsforeninger, og på 30-tallet kom de første hjelpekorpsene. Røde Kors ble en del av det privat-offentlige samarbeidet i sosialpolitikken, og sammen med skolene ble det jobbet for å bedre folkehelsen for barn og unge. Røde Kors ble en velferdspolitisk kraft i Norge som avdekket behov i samfunnet og tok initiativ til å løse dem. De frivillige hadde tett kontakt med helsemyndighetene og fikk en avgjørende rolle i organisasjonens utvikling. Røde Kors tidligere kjernesaker, som sykepleieutdanning, institusjonsdrift og helseopplysning ble etterhvert overtatt av offentlige myndigheter. Moderniseringen og velstandsøkningen i samfunnet påvirker Røde Kors arbeid. Hjelpekorpset satser tungt på kvalitet- og kompetanseheving for å ha best mulig beredskap. Røde Kors tar initiativ til å hjelpe de, som til tross for velferdsutviklingen, faller utenfor. Politisk påvirkningsarbeid innen internasjonal humanitær rett blir en kjernesak. Fokus på det internasjonale arbeidet mot forebygging av katastrofer og av bygging av sterke Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger internasjonalt Stor mangel på sykepleiere i Norge, gjorde at Røde Kors tok initiativ til utdanning av sykepleiere. Første kull ble uteksaminert i Kristiania i Utdeling av Nobels fredspris for første gang, til Henry Dunant (grunnlegger av Røde Kors og initiativtaker til Genèvekonvensjonene) og Frédéric Passy (grunnlegger og president for det første franske fredsforbund). Den første Røde Kors-uken ble organisert i Kristiania og skapte blest om foreningen. Røde Kors i Norge ble autorisert av Forsvarsdepartementet som frivillig hjelpeforening for den militære sanitet i tilfelle krig. Røde Kors i Norge tok imot ca krigsfanger fra Russland, Østerrike-Ungarn og Tyskland, for å gi dem et «rekreasjonsopphold». Røde Kors i Norge sendte pleiere og medisinsk utstyr til borgerkrigen i Finland. Et eget Røde Kors-sykehus ble åpnet i Kristiania, Røde Kors klinikk i Frederik Stangs gate. Sykehusbåten «Viking» ble sjøsatt i Bergen. Frem til 1938 tjenestegjorde skipet i Nord-Norge som et tilbud til fiskere og lokalbeboere. Det første Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet i Fredrikstad. Den første tiden ble de kalt sanitetskolonner. Gassvern, beskyttelse mot luftangrep med kjemiske våpen, var en hovedsak. Røde Kors i Norge sendte en delegasjon på fem leger og sykepleiere til krigen i Etiopia, etter Italias angrep. Under kampene i Norge hjalp Røde Kors både tyske og norske sårede, soldater så vel som sivile. Copyright: Hedmarksmuseets Fotoavdeling Foto: Neupert, Herman Christian / Norsk Folkemuseum Foto: Røde Kors/Sten Florelius Røde Kors greide å holde kontoret åpent gjennom hele krigen, til tross for økende press fra okkupasjonsmyndighetene. Mange nye hjelpekorps ble dannet Røde Kors Pasientvenner ble etablert, en idé som Røde Kors visegeneralsekretær Jens Meinich tok med hjem etter et sykehusbesøk i USA. «Den beste medisin for et ensomt menneske er et annet menneske», mente Meinich. Etter at uvanlig mange mennesker døde på påskefjellet i 1967, gjennomførte Den Norske Turistforeningen og Røde Kors «Aksjon Fjellvett», der de relanserte fjellvettreglene. Kampanjen gjorde at nordmenn flest fikk et forhold til fjellvettreglene. Barn i norske grunnskoler laget tegninger som de solgte for en femmer. Pengene ble gitt som folkegave til kronprins Harald på hans 30-årsdag. Harald ga pengene videre til bygging av leirskoler, som var en sentral sak for Ungdommens Røde Kors på slutten på 1960-tallet. De første asylsøkerne kom til Norge. De nærmeste årene drev Røde Kors halvparten av landets asylmottak, på vegne av myndighetene. Røde Kors lanserte kampanjen «Ja til et fargerikt fellesskap» for å endre folks holdninger til innvandrere og for å motvirke rasisme. Røde Kors fikk TV-aksjonen på NRK. Tema: «Grenseløs omsorg». Stopp volden ble en landsomfattende kampanje mot vold. Kongen i statsråd anerkjente Røde Kors som humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid. Dette var en anerkjennelse fra den norske stat om at visse humanitære oppgaver best utføres av Røde Kors, som en frivillig organisasjon med et uavhengig og nøytralt mandat. Røde Kors feirer 150 år i Norge. Boken «Med rett til å hjelpe Historien om Norges Røde Kors» blir utgitt. Arbeidet med å få flere frivillige fortsetter. Røde Kors er avhengig av frivillige for å kunne hjelpe sårbare mennesker i Norge. Røde Kors er til stede i alle fylker og har ca. 400 lokalforeninger. Denne norgesturnéen besøker mange av disse. Foto: Knut Egil Wang Utstilling: Historievegg i tekst og bilder Motivasjonsvegg for frivillighet FELLESSKAP OG MANGFOLD MENNESKER MØTER MENNESKER Foto: Tine Poppe Foto: John Gabriel Fløysand 1865 Røde Kors oppstår CHARLOTTE besøksvenn ANDERS flyktningguide Utstilling: vårt viktigste arbeid siste 10 årene med lyder, vippebokser og luker Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Det å gjøre noe godt for noen andre er en følelse som ikke kan beskrives en historievegg i tekst og bilder, med noe bruk av lyd, effekter, luker, dreiehåndtak og vippebokser. Historielinjen avsluttes med en beskrivelse av vårt viktigste arbeid de ti siste årene. en motivasjonsbryter der publikum velger ut sin motivasjon for å bli frivillig, blant en rekke svaralternativer. Svarene lagres digitalt og vises på en skjerm. Hva som motiverer til å bli frivillige er et fint tema å snakke med publikum om, som en innledning til å verve en ny frivillig. et kamera for selvportrett hvor man velger, blant en rekke alternativer, hva man mener blir viktig for Røde Kors å fokusere på i fremtiden. Selvportrettet, inkludert sitat om hjertesak, vises i stort format på utstillingsveggen. Alle bildene lagres digitalt. et bord med nettbrett der man kan lese mer om Røde Kors og verve seg som frivillig et telt med kaféområde hvor lokalforeningen kan verve frivillige, prate med besøkende, servere kaffe og vafler, eller annet dere har laget i stand et eget barnetelt hvor førstehjelpsdukken Henry blir en sentral figur. Her blir de syv prinsippene også presentert på en lettfattelig måte, gjennom Henry. Det følger også med en Henry-drakt, slik at en i lokalforeningen kan kle seg ut og gå rundt som en «levende» Henry. Dette kommer barna til å elske! Her oppfordres det spesielt til at lokalforeningene inviterer barnehager eller førsteklassinger til møteplassen. Det vil komme mer informasjon og opplæring knyttet til hvordan lokalforeningen kan bruke Henry-konseptet (se også punkt «Oppgaver når turneen kommer / er åpnet Barnetelt»). en stor innsamlingsbøsse for verving av frivillige, som man kan gå inn i. Vi har et mål om å rekruttere flere frivillige til aktivitetene våre. Alle har et forhold til innsamlingsbøsser, men dette er en bøsse for å samle inn frivillige. høyttalere, bakgrunnsmusikk og mikrofon til tale for å skape en fin ramme rundt det lokale jubileumsarrangementet førstehjelpsutstyr, hjertestarter og brannslukningsapparat store informasjonsmontre som presenterer Røde Kors sine aktiviteter. Her kan også lokalforeningene profilere sine lokale aktiviteter. EGEN NETTSIDE - Informasjonsmontre med fokus på omsorg Henrys barnetelt Lokalforeningens telt for verving 4 I forbindelse med jubileet utarbeides det en egen mobiltilpasset nettside, hvor dere til en hver tid skal finne oppdatert informasjon om jubileet og turneen. Her vil dere også finne praktisk informasjon om møteplassen og maler på materiell som dere kan bruke og tilpasse lokalt. På nettsiden vil turnéoversikten også ligge, og det legges opp til at alle lokalforeningene som får besøk av turneen skal legge ut informasjon om seg og sitt arrangement, f.eks. med program for dagen. Informasjonsrådgivere i distriktet vil bistå dere med dette. Hensikten er å informere publikum og presse, men også å sørge for at de gode idéene og jubileumstiltakene skal komme alle i organisasjonen til del. På nettsiden vil det også bli en idébank for erfaringsutveksling, deling av historier og gode tips. Nettsiden er tilgjengelig fra begynnelsen av desember

4 EKSEMPEL PÅ LOKALT JUBILEUMSARRANGEMENT Her følger et eksempel på innhold i et lokalt jubileumsarrangement ved turnéstopp: Åpning v/frivillig eller deltaker som forteller, appell v/leder for lokalforeningen, innlegg fra ordfører, musikalsk innslag, ansiktsmaling hele dagen, førstehjelpskurs med Henry hver hele time, demonstrasjon fra hjelpekorpset kl. 15. STØTTE PÅ KR ,- Det blir mulig å søke om støttemidler på kr ,- pr. lokalforening som får besøk av turnéen. Dette er midler som skal gå til å hjelpe dere som får besøk av turnéen med arrangementet og løfte dette på en god måte. Søknadsskjema finner dere lenger bak i heftet. Det finnes også elektronisk på Korsveien og på jubileumsnettsiden når den er ferdig. Støtten på kr ,- er inkl. mva. KAMPANJER OG ANNONSEMATERIELL Det utarbeides en landsdekkende kampanje som markerer jubileet og som skal støtte oppunder visjonen «mennesker møter mennesker». Denne kampanjen vil også være koblet til årets 8. mai-kampanje. Kampanjen vil gå i sentrale medier gjennom året. Hver lokalforening får tilgang til materiell og annonsemaler slik at dere enkelt kan tilpasse dem og markedsføre egne aktiviteter og egen turnéstopp med tilhørende program. Fra sentralt hold vil vi sende ut SMS til personer i vår database, hvor vi oppfordrer dem til å besøke den flyttbare møteplassen. SMS en inneholder informasjon om det lokale programmet og sendes ut i forkant pr. stoppested til personer innenfor et definert område, basert på postnummer. Det vil komme egen informasjon om dette på nyåret. RØDE SAMTALEBENKER Vi ønsker at det skal skje noe i alle våre nær 400 lokalforeninger i jubileumsåret. Det er ikke alle som får besøk av Norgesturneen, og selv om mange lokalforeninger i distriktet går sammen om å lage jubileumsarrangement når turneen kommer, vil vi også gjøre noe hos de lokalforeningene som ikke får besøk. Dette for å vise at vi er «til stede nær deg» i hele landet. Vi har laget en rød benk, en samtalebenk, som er direkte knyttet til målet om å skape møter mellom mennesker for et varmere samfunn. Det skal festes en plakett/et skilt på benken, som kort forklarer budskapet med aktiviteten og som viser at Røde Kors er avsender. Tanken er at lokalforeningen søker kommunen om en sentral plass å plassere benken. På den måten blir Røde Kors synlig i lokalsamfunnet, og folk får en fin benk å sitte på hvor de kan slå av en prat. Alle lokalforeningene får en samtalebenk i gave. Benken bestiller dere i Røde Kors-butikken (artikkelnr. EL , eller se egen snarvei på forsiden av Røde Kors-butikken) hvor dere 6 også registrerer adresse og kontaktperson. Benkene blir sendt ut i begynnelsen av 2015, og leveres da flatpakket og umalt sammen med rød maling, malerkost og plakett. Hver lokalforening må sette sammen og male benken selv, samt skru på plaketten. Benken er enkel å montere, med få deler. Bestillingen er åpen i Røde Kors-butikken fra Vi samler opp alle bestillingene før vi sender ut alle benkene i Alt dere trenger, blir levert i én pakke. Dere kan allerede nå planlegge hvor i lokalsamfunnet den røde samtalebenken skal stå. Bruk gjerne samme brevmal som for den flyttbare møteplassen og rediger i den om dere skal søke til kommune eller til eier av privat eiendom. Brev ligger lenger bak i heftet, men også elektronisk på Korsveien. Vi håper alle bestiller den røde benken. Vi oppfordrer dere til å gå sammen og lage en hyggelig dugnad i lokalforeningen, hvor dere monterer benken, maler den rød og fester plaketten. LOKALE AKTIVITETER I FORBINDELSE MED TURNEEN Siden din lokalforening er valgt ut til å få besøk, vet vi at dere har lyst til å skape litt ekstra blest om det dere bidrar med i lokalmiljøet. Her er det opp til hver enkelt lokalforening å skape sitt eget turnéarrangement, men vi anbefaler at lokalforeningene koordinerer aktivitetene med distriktet. Vi oppfordrer distriktet til en idédugnad sammen med lokalforeninger i sitt distrikt. Kanskje kan dere samarbeide og gjenbruke, både når det gjelder idéer, materiell og ressurspersoner. Lokalforeninger som ikke får besøk av turneen, kan også se på jubileet som en fin mulighet til å skape egne gode arrangementer i løpet av 2015 og slå seg sammen med naboforeningen(e) som får besøk. Under finner dere noen forslag til aktiviteter som kan gjennomføres i forbindelse med turneen: arrangere humanitært forum eller paneldebatt, for eksempel med temaet: - Hva er de humanitære utfordringene i vårt lokalsamfunn? - Hvem er de mest sårbare i bygda vår? - Hva kan frivilligheten bidra med? invitere ordfører eller andre politikere til åpning og/eller omvisning, og til å svare på spørsmålet i utstillingsveggen om hva de mener blir viktig for Røde Kors å fokusere på i fremtiden (som lagres elektronisk med bilde) arrangere minikonsert med lokale artister/kjendiser eller diktere invitere historielaget/pensjonister til omvisning og treff/foredrag - Kanskje dere har en historieinteressert person i lokalforeningen eller distriktet som kan bidra her? arrangere førstehjelpskurs for publikum eller andre mer konkrete målgrupper (politikere ) invitere barnehager/skoleklasser/speidere til førstehjelpsopplæring ved å bruke Henry-konseptet invitere ungdomsskoler til historisk omvisning og presentasjon av våre syv prinsipper, og/eller en kort innføring i «Regler i krig» kåre byens ildsjel eller hedre den i byen med lengst tjeneste i Røde Kors (gjerne sammen med lokalavisen) invitere noen som har fått hjelp av Røde Kors deltatt i flyktningguide, kvinnekafeer, blitt reddet av hjelpekorpset, o.l. 7

5 SJEKKLISTE - PRAKTISKE OPPGAVER DETTE GJØRES FØR TURNEEN KOMMER: For at det skal bli så enkelt som mulig å motta møteplassen, så er det utarbeidet en sjekkliste for planleggingen og forslag til hva dere kan gjøre. Oppgaver forberedende fase: Ansvar: Utført Ansvar: Utført Lokalforeningen må søke kommunen om tillatelse til plass. Prøv å få plass på et sentralt sted i byen/tettstedet. Husk å søke i god tid, spesielt hvis turneen kommer på en tid hvor mange andre også ønsker å vise seg frem i bybildet. Søknadsskjema finnes kanskje på kommunens hjemmeside. Brevmal ligger lenger bak i heftet med info om hvilke krav til plassen vi har (strøm, kvm. etc.). Brevet finnes også elektronisk på Korsveien. Søk om både plass til rød benk og møteplassen hvis dere er en del av turnéen. Kall inn til idédugnad i lokalforeningen (og evt. også idédugnad med distriktet) med overskriften Hva skal skje på vårt lokale jubileumsarrangement? Temaer kan være: aktiviteter knyttet til turnéstoppen. Utvikling av dagens program. sponsorer: Vurder om dere trenger sponsorer. Det private næringsliv kan for eksempel sponse kaffe og ingredienser til vaflene inkl. syltetøy. pressedekning: Hva kan dere gjøre for å trigge lokalmediene? Kan dere gjøre aktiviteter sammen med dem? Hvem skal informere media om arrangementene? behovet for nye frivillige, ref. hva er behovet i lokalsamfunnet. Lag en plan for hvordan verve og ta i mot nye frivillige. lokale ressurspersoner til mulige arrangementer bemanning for å drifte barnetelt, kafé, historisk tidslinje, verving av frivillige og til opp-/nedrigg Send inn planer for aktiviteter senest to måneder før ankomst turneen. Oppgi kontaktperson i lokalforeningen med e-post, mobilnummer og adresse. Dette sendes til Skjemaet finner du bakerst i dette heftet. Elektronisk skjema, turnéplan, mal for søknad om plass finner du også på Korsveien under Om oss Norges Røde Kors 150 års jubileum og på jubileumsnettsiden når den er ferdig. Kontakte aktuelle personer i kommunen, for eksempel: ordfører eller andre politikere barnehager/skoler samarbeidspartnere artister 8 Bestille Røde Kors-vester og klistremerker med jubileumslogo til vestene fra Røde Kors-butikken, slik at de frivillige er enhetlig kledd på møteplassen: referanse på vesten: EL referanse på klistremerket (kun til bruk på vesten): EL Bestillingene sendes ut fortløpende i løpet av noen virkedager. Bestill også den røde benken samtidig: EL Vestene og klistremerker betaler lokalforeningen for, benken er en gave. Ferdigstill program for dagen med eksakte klokkeslett. Send til distriktskontoret sammen med noen linjer om din lokalforening kort fakta og gjerne historiske opplysninger (slik at det kan plottes inn på nettsidene med hjelp fra informasjonsrådgiverne). Den sendes inn senest 2 uker før turnéankomst. Send også et bilde, gjerne av lokale frivillige. Lage liste over de frivillige som skal være på møteplassen. Det er viktig å ha nok folk til å bemanne møteplassen på de forskjellige områdene. Tipse lokalmedia om turnéankomsten og de ulike arrangementene knyttet til den. Dette bør starte ca. 1-2 uker i forveien, med oppfølging i dagene rett før. Dette kan dere eventuelt få distriktskontoret til å bistå dere med. Start dialogen med lokalavisen tidligere, ved forsøk på større og mer tematiske innsalg (eks. kåring av ildsjel, artikkelserie om lokale humanitære behov, serie om frivillige o.l). Henge opp informasjonsplakater (mal fås sentralt med mulighet for lokal tilpasning) Markedsføre programmet i lokalpressen, facebooksider (til lokalavisen og egne sider) på tavler i butikker etc. Det vil bli laget maler som enkelt kan tilpasses ifht til program på hvert enkelt sted. Husk å bestille annonseplass i god tid dersom annonsering i aviser. Vi anbefaler annonse i lokalavisen to dager før eller dagen før. 9

6 Oppgaver gjennomføring: Ansvar: Utført OPPGAVER NÅR TURNEEN KOMMER / ER ÅPNET Sørge for sikkerhet: sikre at alle kjenner til hvor man finner førstehjelpsutstyr/hjertestarter/ brannslokker og at en dedikert person kan håndtere situasjoner som krever bruk av disse. Ta imot den flyttbare møteplassen. Det skal stå klar til opprigg kl på hver turnéstopp hjelpe til med opprigging. Alt fraktes rundt inne i containeren som må pakkes ut på hvert sted. Sørge for vann til kaffekoking (Vi har med store dunker som trenger vannpåfylling.) Koke kaffe. Lage vaffelrøre, boller, kaker e.l. og ta evt. med vaffeljern til teltet (husk å beregne nok røre). Servere til publikum, steke vafler, supplere med kopper, kaffe, servietter. Opprigg/møte opp og vise hvor den skal stå Oppgavene her vil være å anvise hvor containeren, teltet m/servering og barneteltet skal plasseres samt bistå med å rigge opp utstillingen. Personen som følger med turneen vet hvordan alt skal settes opp og kan anvise hvordan ting skal gjøres. Planen er at containeren alltid kommer og er klar til kl. 8 for å starte opprigg som beregnes til ca. 2 timer. Noen ganger blir den levert kvelden før og står over natten, som en fin budskapsformidler til den skal åpne. Dette avtales nærmere med lokal kontaktperson. Bemanning til Henry-teltet og Henry utkledningsdrakt (se punkt «Møteplassen inkluderer»). Husk å sette ut eget materiell, som viser hva din lokalforening gjør i lokalsamfunnet og tydeliggjør hva dere trenger nye frivillige til. Være tilgjengelig for publikum, svare på spørsmål, verve frivillige. Samle opp fra utfylte skjema antall vervede frivillige og registrer disse digitalt i databasen. Ha folk tilgjengelig til nedrigg og søppelhåndtering på området. Alt pakkes inn i containeren igjen. Vi har ikke innleid vakthold på kvelds- og nattestid, vi tror den får stå i fred. Fra den låses igjen vil den stå med sitt utvendige budskap til den fraktes til neste sted. Aktiviteter generelt på møteplassen/utstillingen: synliggjøre egne aktiviteter rekruttere nye frivillige i forhold til behovet i lokalforeningen og lokalsamfunnet være tilgjengelig inne i containeren og forklare de digitale/interaktive løsningene være aktive og imøtekommende overfor publikum ha aktiviteter som tiltrekker seg publikum, se forslag lenger opp til aktiviteter dere kan gjøre Forslag til antall frivillige på møteplassen (anbefalt antall): Aktivitet Antall Fyll ut navn Opprigg/møte opp 1-2 og vise hvor den skal stå Innsamlingsbøssa Det følger med en stor innsamlingsbøsse for verving av frivillige, som folk kan gå inn i. I bøssa ligger det skjemaer for utfylling til å bli frivillige. Det kan være lurt å sette av en person til å følge opp innsamlingsbøssa og motivere folk til å gå inn og verve seg. Pass på at de legger skjemaet i postkassen som følger med. Husk å samle opp og registrere disse skjemaene i den digitale løsningen på jubileumsnettsiden. Generelt for møteplassen 2 + 2* Telt m/servering 2 + 2* Barnetelt** 2 + 2* Nedrigg/oppsamling av info, 1-2 antall vervede og bilder Vaffeltelt Steking av vafler, tilberedning av boller, kaker m.m. og koking av kaffe kan gjerne skje under utstillingen. Det tiltrekker folk. Vi deler ut kaffe og enkel servering gratis til publikum for å feire 150-årsjubileet. Prate med folk og spørre om de vil bli frivillig i lokalforeningen. *Med lang åpningstid, bør det være et vaktskifte. **Bemanning i barneteltet: 1 person utkledd som Henry førstehjelpsdukken (ønsker velkommen inn i teltet) 1 person som lærer barna førstehjelp og som viser & snakker om innholdet i teltet 11

7 BARNETELT: I barneteltet er det lagt opp til følgende: Røde Kors sine prinsipper forklart til barn ipads (m/kors på halsen bl.a.) ulike aktiviteter for barn ( f.eks. kortspill ) førstehjelp for barn i alder 3 6 år/grunnskolen. Hjelpemidler: Henry læringsopplegg + Henry-drakt. Dokkemannen Henry blir en sentral figur i barneteltet. Som del av jubileumsturneen til nær 100 steder i Norge, skal Henry være med og hilse på barn og voksne. Henry vil gi barna bevissthet om, interesse for og kjennskap til førstehjelp, samtidig som han markedsfører Røde Kors sine humanitære verdier. Læringsopplegget Henry førstehjelp for barnehagebarn ble opprinnelig laget i Rogaland, for bruk i barnehager. Målet var at gjennom fokus på viktigheten av førstehjelpskunnskaper, omsorg og ansvar fra tidlig alder, ville vi nå både barn, ansatte og foreldre og slik skape gode ringvirkninger i befolkningen. Læringsopplegget består av en dokkemann ved navn Henry, et plansjesett med illustrasjoner av Henry som kommer ut for ti ulike uhell, og en veiledningsperm til barnehagepersonalet. Veiledningspermen inneholder også en cd med tre Henry-sanger og et enkelt førstehjelpshefte. Det førstehjelpsfaglige innholdet er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd. Rogaland erfarer at Henry raskt blir veldig populær hos barna! Vi anbefaler derfor lokalforeningene til å invitere kommunens barnehager og småskoletrinnet til å besøke barneteltet for å møte Henry. Henry vil også være et trekkplaster for barnefamilier som besøker den flyttbare møteplassen. Rogaland distriktskontor vil organisere opplæring i hvordan dere kan bruke Henry som læringsopplegg i barneteltet, men også gi ideer til hvordan distrikt og lokalforeninger kan introdusere Henry for barnehager/kommune på mer permanent grunnlag. Det vil komme mer informasjon om dette. DOKUMENTASJON Lokalforeningene må huske å utpeke en ansvarlig for å ta bilder, samt samle sitater og annen dokumentasjon som kan deles på nettsidene egne nettsider, på facebook og/eller med pressen. Dette er også viktig for å kunne samle opp statistikk og dokumentasjon for hele turneen under ett. Her blir informasjonsrådgiverne i distriktene viktige støttespillere opp mot kontaktpersonen i lokalforeningen. SPØRSMÅL OG SVAR OM 150-ÅRSJUBILEET 1. Hva er målet med 150-årsjubileet? Slagordet for 150-årsjubileet er «Til stede nær deg». Visjonen er at vi med vår markering av jubileet skal skape møter mellom mennesker for et varmere samfunn. Det overordnete målet med selve turneen er å verve 10 prosent flere frivillige på landsbasis og å synliggjøre Røde Kors sin humanitære rolle i lokalsamfunnet overfor folk flest, lokalpolitikere, fylkespolitikere, samarbeidspartnere. Målet er spesielt å øke kunnskapen om omsorgsaktivitetene. 2. Hvor finner vi informasjon om jubileet? På en egen nettside vil det til enhver tid være viktig og relevant informasjon. Nettsiden er tilgjengelig fra begynnelsen av desember Når starter turneen? Turneen starter i Longyearbyen 8. mars i anledning Solfesten. Av praktiske grunner blir ikke møteplassen å se der. 28. mars kommer møteplassen og vises for første gang på Geilo. Turneen avsluttes i Oslo 20. september. Nærmere 100 steder skal besøkes i løpet av turneen. 4. Kan vi få besøk av den flyttbare møteplassen før turneen starter? Det er dessverre ikke mulig å få møteplassen før den vises frem på Geilo 28. mars. 5. Hva skal vi gjøre i forkant før møteplassen kommer? Det må søkes spesiell tillatelse for den plassen man ønsker møteplassen skal stå på. Det et utarbeidet en egen brevmal for dette. Se lenger bak i heftet. Hver lokalforening som får besøk av møteplassen må sende inn sine planer på et eget skjema to måneder før turneen kommer og sende til med kopi til distriktet. Skjemaet finnes elektronisk på Korsveien under Om oss Norges Røde Kors 150 års jubileum og på jubileumsnettsiden fra desember Det er lurt å begynne å planlegge allerede nå hvilke aktiviteter dere ønsker å gjøre i forbindelse med ankomsten av den flyttbare møteplassen. 6. Vil det være med en på turneen som kan hjelpe oss med å sette opp møteplassen? Ja, det vil være en person med rundt som kjenner til alt praktiske rundt opprigg og nedrigg. Møteplassen er enkel å sette opp, og det vil følge med en grundig bruksanvisning. Dere kan også lese om hvordan dere setter den opp, i forkant, på jubileumsnettsiden når den er ferdig i desember

8 SPØRSMÅL OG SVAR - fortsetter 7. Vil det være en sentral kampanje for å markedsføre jubileet? Det vil bli utarbeidet en sentral kampanje som vil gå gjennom året, og som også vil være en del av 8. mai-kampanjen. 8. Vil det bli laget materiell som vi lokalt enkelt kan bruke i jubileet? Ja, det vil utvikles maler for annonser og brosjyrer som kan brukes lokalt. Disse kan enkelt tilpasses i forhold til hvert enkelt stoppested og de aktiviteter som er knyttet til lokalforeningene. Plakater kan bestilles i Røde Kors-butikken. 9. Vi får ikke besøk av turneen, kan vi søke om støtte til arrangementet? Det er kun de som får besøk av møteplassen som kan søke om ,- kroner i tilskudd til arrangementer knyttet til møteplassen. Dette er for eksempel honorar til artister, utgifter knyttet til teknisk tilretteleggelse o.l. 10. Vi ønsker å bestille en rød benk hvordan bestiller jeg? Den røde benken vil bli et viktig kommunikasjonselement i jubileumsåret. Dette blir et symbol på vår visjon for jubileet om at Røde Kors-aktiviteter skaper varme menneskemøter og skal vise at vi er til stede på nær 400 steder i Norge. Bruk benken til å skape blest om jubileet; inviter f.eks. ordfører, lokale artister til en prat på benken. Vi oppfordrer alle til å bestille denne i Røde Kors-butikken innen fristen 31/ Artikkelnummer er EL Det koster ingen ting å bestille benken. Husk at det må søkes om plass for å plassere benken i det offentlige rom. Brevmal for dette ligger bakerst i heftet. 11. Jeg har en god idé til en aktivitet jeg vil dele, hvordan gjør jeg det? Det er veldig fint og inspirerende om alle gode ideer til aktiviteter kan deles med andre lokalforeninger. Dette kan legges inn på nettsiden Her kan også distriktet bistå dere med å legge inn. 12. Hvem kan jeg kontakte for spørsmål? For spørsmål og informasjon, kontakt distriktskontoret, eller se også nettsiden for jubileet Du kan også sende en e-post til 14

9 TURNÉPLAN JUBILEUMSÅRET 2015 Troms Longyearbyen (kun solfest) 8.3. Buskerud Geilo (28-29 mars) Buskerud Hemsedal (står til og med 1/4) Buskerud Golsfjellet (2-6 april) 2.4. Oppland Fagernes 7.4. Oppland Gjøvik 8.4. Hedmark Brumunddal 9.4. Hedmark Elverum Hedmark Hamar Oppland Lillehammer Oppland Otta Sør-Trøndelag Oppdal Hedmark Tynset Sør-Trøndelag Røros Sør-Trøndelag Selbu Nord-Trøndelag Stjørdal Nord-Trøndelag Verdal Nord-Trøndelag Steinkjer Nord-Trøndelag Rørvik Nordland Brønnøysund Nordland Mosjøen Nordland Sandnessjøen Nordland Mo i Rana (kommer 30/4 kveld) 2.5. Nordland Bodø 5.5. Nordland Fauske 6.5. Nordland Narvik 8.5. Troms Harstad 9.5. Nordland Sortland Nordland Svolvær Troms Bardu Troms Finnsnes Troms Tromsø (står til og med 17/5) Troms Birtavarre Troms Nordreisa Finnmark Alta Finnmark Kirkenes (står til og med 25/5) Sør-Trøndelag Trondheim Sør-Trøndelag Orkdal Møre og Romsdal Kristiansund Møre og Romsdal Sunndal Møre og Romsdal Molde 1.6. Møre og Romsdal Åndalsnes 2.6. Møre og Romsdal Ålesund 3.6. Møre og Romsdal Volda 4.6. Sogn og Fjordane Nordfjordeid 5.6. Sogn og Fjordane Stryn 6.6. Sogn og Fjordane Florø 9.6. Sogn og Fjordane Førde Sogn og Fjordane Sogndal Sogn og Fjordane Aurland Hordaland Voss (Vosscup) Hordaland Knarvik Hordaland Åsane Hordaland Bergen sentrum Hordaland Os Hordaland Odda Hordaland Leirvik (forb transport) Rogaland Sauda Rogaland Haugesund Rogaland Karmøy Rogaland Stavanger Rogaland Sandnes Rogaland Egersund 2.7. Rogaland Flekkefjord 3.7. Vest-Agder Lyngdal (siste før fellesferie) 4.7. Vest-Agder Mandal (oppstart etter fellesferie) 1.8. Vest-Agder Søgne 2.8. Vest-Agder Kristiansand 5.8. Vest-Agder Vennesla 6.8. Aust-Agder Lillesand 7.8. Aust-Agder Grimstad 8.8. Aust-Agder Arendal (Arendalsuka, til 13/8) Aust-Agder Risør Telemark Kragerø Telemark Skien Telemark Bø Telemark Seljord Telemark Rjukan Buskerud Kongsberg Buskerud Drammen (Elvebåtfestivalen) Vestfold Larvik Vestfold Sandefjord Vestfold Tønsberg Vestfold Horten Vestfold Holmestrand Østfold Moss 2.9. Østfold Sarpsborg 3.9. Østfold Fredrikstad 4.9. Østfold Halden 5.9. Østfold Askim 9.9. Akershus Ski Akershus Lillestrøm Hedmark Kongsvinger eller Eidskog Akershus Jessheim Buskerud Hønefoss Akershus Sandvika Oslo Oslo (står og med til 20. sept.)

10 SKJEMA FOR UTFYLLING FOR DE LOKALFORENINGENE SOM FÅR BESØK AV NORGESTURNEEN Skal fylles ut og sendes innen 2 måneder før møteplassen kommer. Lokalforening: Kontaktperson: E-post og mobilnr. til kontaktperson: Foto: Tine Poppe Sted for møteplassen: Hvilke arrangementer skal dere ha i forbindelse med møteplassen: (nevn gjerne andre arrangementer lokalforeningen planlegger i løpet av 2015). Skriv i stikkordsform. Hva skal dere gjøre i forhold til media? Samarbeidspartnere: Sponsorer: Plan for rekruttering av frivillige Nevn de tre viktigste aktivitetene lokalforeningen trenger frivillige til: Hvordan vil dere verve nye frivillige? Mål om antall nye frivillige: Har dere en plan for mottak av nye frivillige ja / nei Har dere en plan for opplæring av frivillige ja / nei Har dere en plan for oppfølging av frivillige ja / nei Den røde benken: Ønsker dere å benytte dere av tilbudet om den røde benken? Ja / Nei Hvis ja, bestilles den fra Røde Kors-butikken i perioden Art. nr. EL Søknad om midler. Vi søker med dette om kr: Kontonummer: Budsjett: Inntekter: Utgifter: Note: Skjemaet finnes også elektronisk på Korsveien 19

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

OPTIMERA DOKUMENTASJON

OPTIMERA DOKUMENTASJON Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA DOKUMENTASJON MARS 2015 optimera.no Dokumentasjon enkelt og billig Dokumentasjon av produkter er enkelt og kostnads effektivt med Optimera. Vi tilbyr helautomatisk

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015 From: Tollersrud, Ole Christian Sent: 22. desember 2014 09:16 To: 'Nordland '; 'Telemark '; 'Oppland '; 'Vestfold '; 'Hordaland '; 'Sogn og Fjordane fylkeskom mune'; 'Vest

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

VANN FORANDRER ALT. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker

VANN FORANDRER ALT. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker VANN FORANDRER ALT Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker 1 DAG 2 TIMER 2 300 000 HUSSTANDER 100 000 BØSSEBÆRERE 7 000 FRIVILLIGE TV-aksjonen 40 år! Organisering

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE

MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE Du bygger Vi tar oss av resten MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE OKTOBER 2013 optimeraproff.no Dette får du med byggmesteravtalen: Tilgang til fordelsprogram med rabatter (se side 4) Gode priser

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE

MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA BYGGSYSTEMER - ELEMENTER MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE SEPTEMBER 2015 optimera.no FORBEREDELSER PÅ BYGGEPLASSEN Elementene blir losset direkte fra

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

nar onsdag 29. november Ishaller i Norge

nar onsdag 29. november Ishaller i Norge nar onsdag 29. november Ishaller i Norge oversikt over nye og planlagte ishaller byggtekniske krav ved Rolf Taren, Norges ved Rolf Taraldsen, Norges Ishockeyforbunds anleggsutvalg Wellcome rinkside Bakteppe

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

VERKTØY OG FESTEMIDLER

VERKTØY OG FESTEMIDLER Du bygger Vi tar oss av resten VERKTØY OG FESTEMIDLER MARS 2012 optimeraproff.no monter.no I oppstartmøtet avdekkes de behovene som oppstår i prosjektets ulike faser. Vi sørger for at containerne til en

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer