Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig"

Transkript

1 Informasjon om 150-årsjubileet og Norgesturneen Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Foto: Tine Poppe ANDERS, flyktningguide

2 Foto: Tine Poppe Foto: Røde Kors arkiv / illustrasjonsfoto: Sigve Aspelund 150-ÅRSJUBILEET OG NORGESTURNEEN Dette er et inspirasjonshefte for alle lokalforeninger og et informasjonshefte for de lokalforeningene som får besøk av turneen neste år. Vi oppfordrer alle lokalforeningene til å vise seg frem og arrangere møteplasser i løpet av jubileumsåret Lokalforeninger som ikke får besøk av selve turneen kan også gjerne slå seg sammen med lokalforeninger som får besøk. Visjonen med jubileet er at vi skaper møter mellom mennesker for et varmere samfunn. Slagordet er «Til stede nær deg». Det overordnete målet med turneen er å verve 10 prosent flere frivillige og synliggjøre Røde Kors sin humanitære rolle i lokalsamfunnet til folk flest, lokale politikere, fylkespolitikere og samarbeidspartnere. Målet er spesielt å øke kunnskapen om omsorgsaktivitetene i Røde Kors. Norgesturné 2015 rødekors150år.no Innhold: Flyttbar møteplass side 3 Innhold på møteplassen side 4-5 Egen nettside side 5 Støttemidler på kr ,- side 6 Kampanje og annonser side 6 Røde samtalebenker side 6 Lokale aktiviteter i forbindelse med turneen side 7 Sjekkliste praktiske oppgaver side 8-9 Behov for frivillige og oppgaver når møteplassen kommer side 10 Barneteltet side 12 Dokumentasjon side 12 Spørsmål og svar side Vedlegg: Brevmal for søknaden til kommune eller bedrift om plassering av møteplass/stand o.l. side 15 Stoppestedene for turneen med datoer side Skjema for støttemidler til arrangement på turnéstopp. Samme skjema brukes som informasjonsskjema til hvilke aktiviteter lokalforeningen planlegger å ha på sitt turnéstopp side 18 Kontaktinformasjon: ww.rødekors150år.no / mailadresse: Forsidefoto: Tine Poppe & arkiv- og illustrasjonsfoto Røde Kors, Sigve Aspelund FLYTTBAR MØTEPLASS Illustrasjon: langside på flyttbar møteplass 150-årsjubileet skal feires i hele Norge. Den flyttbare møteplassen besøker nær 100 steder i løpet av Møteplassen gir lokalforeningene en fin anledning til å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres lokalt. Vi oppfordrer lokalforeningene som får besøk av møteplassen, til å utnytte den ekstra kraften som ligger i selve møteplassen. Møteplassen blir veldig synlig i bybildet, og jo bedre lokalforeningene har forberedt seg på det som skal skje av lokale aktiviteter når møteplassen kommer, jo bedre uttelling vil den gi. Lenger bak i heftet kan du se komplett turnéliste, inkludert datoer. INNHOLDET PÅ MØTEPLASSEN Turneen vil ha et fast innhold som danner rammene for hvert stoppested. I tillegg oppfordrer vi lokalforeningene til å lage sine egne jubileumsarrangementer i forbindelse med at turneen kommer. Dette kan være omvisninger, barneaktiviteter, debatter, foredrag, kurs, konserter eller annen underholdning. Her kan dere starte planleggingen allerede nå, skape gode idéer sammen og gjerne samarbeide med andre lokalforeninger. Selve møteplassen består av en dekorert container. Ved hver turnéstopp åpnes veggene slik at de blir til utstillingsvegger. Det er tak over container og telt. Samtidig plasseres flere andre faste elementer ut i området rundt containeren. 3

3 MØTEPLASSEN INKLUDERER: Mange tusen soldater mistet livet i slaget mellom Frankrike og Østerrike i Solferino i Nord-Italia i Sveitseren Henry Dunant organiserte hjelpeteam for å behandle sårede soldater og ga etter krigen ut boken Minner fra Solferino. I boken lanserte han idéen om å beskytte og behandle de som rammes av krig, uavhengig av nasjonalitet. Boken ble utgangspunktet for den internasjonale Røde Kors-komiteen som ble etablert i Sveits i 1863 av Dunant Røde Kors blir etablert og får navnet «Forening for Pleie af Syge og Saarede i Feldt og for Understøttelse av Faldnes Efterladte». Den fransk-tyske krig ble et gjennombrudd for internasjonalt organisert hjelpearbeid. Den første store Røde Kors-innsamlingen i Norge fant sted for å hjelpe sårede soldater En sosial bevissthet vokser frem Utviklingen til en masseorganisasjon På den sosialpolitiske dagsorden Velstandssamfunnet skaper nye prioriteringer På 1890-tallet var det økende interesse for sanitetsspørsmål i Norge, og unionsstriden skapte politisk engasjement. En rekke filialer og kvinneforeninger ble etablert rundt om i landet. Vestlandsfilialen i Bergen kom i 1894, og den Nordenfjeldske filial i Trondheim i Røde Kors tok initiativ til å utdanne sykepleiere, og det første kullet ble uteksaminert i Kristiania i Etter 1900 begynner Røde Kors for alvor å engasjere seg i sosialt arbeid i det norske samfunnet. Sykepleieutdanning og bygging av Røde Kors-klinikker blir en hovedsatsing. Gjennom «Røde Kors-uker» over hele landet i 1921 ble medlemsantallet tidoblet, fra under til medlemmer. Organisasjonen fikk lokalforeninger over hele landet. På 20-tallet ble det startet egne barne- og ungdomsforeninger, og på 30-tallet kom de første hjelpekorpsene. Røde Kors ble en del av det privat-offentlige samarbeidet i sosialpolitikken, og sammen med skolene ble det jobbet for å bedre folkehelsen for barn og unge. Røde Kors ble en velferdspolitisk kraft i Norge som avdekket behov i samfunnet og tok initiativ til å løse dem. De frivillige hadde tett kontakt med helsemyndighetene og fikk en avgjørende rolle i organisasjonens utvikling. Røde Kors tidligere kjernesaker, som sykepleieutdanning, institusjonsdrift og helseopplysning ble etterhvert overtatt av offentlige myndigheter. Moderniseringen og velstandsøkningen i samfunnet påvirker Røde Kors arbeid. Hjelpekorpset satser tungt på kvalitet- og kompetanseheving for å ha best mulig beredskap. Røde Kors tar initiativ til å hjelpe de, som til tross for velferdsutviklingen, faller utenfor. Politisk påvirkningsarbeid innen internasjonal humanitær rett blir en kjernesak. Fokus på det internasjonale arbeidet mot forebygging av katastrofer og av bygging av sterke Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger internasjonalt Stor mangel på sykepleiere i Norge, gjorde at Røde Kors tok initiativ til utdanning av sykepleiere. Første kull ble uteksaminert i Kristiania i Utdeling av Nobels fredspris for første gang, til Henry Dunant (grunnlegger av Røde Kors og initiativtaker til Genèvekonvensjonene) og Frédéric Passy (grunnlegger og president for det første franske fredsforbund). Den første Røde Kors-uken ble organisert i Kristiania og skapte blest om foreningen. Røde Kors i Norge ble autorisert av Forsvarsdepartementet som frivillig hjelpeforening for den militære sanitet i tilfelle krig. Røde Kors i Norge tok imot ca krigsfanger fra Russland, Østerrike-Ungarn og Tyskland, for å gi dem et «rekreasjonsopphold». Røde Kors i Norge sendte pleiere og medisinsk utstyr til borgerkrigen i Finland. Et eget Røde Kors-sykehus ble åpnet i Kristiania, Røde Kors klinikk i Frederik Stangs gate. Sykehusbåten «Viking» ble sjøsatt i Bergen. Frem til 1938 tjenestegjorde skipet i Nord-Norge som et tilbud til fiskere og lokalbeboere. Det første Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet i Fredrikstad. Den første tiden ble de kalt sanitetskolonner. Gassvern, beskyttelse mot luftangrep med kjemiske våpen, var en hovedsak. Røde Kors i Norge sendte en delegasjon på fem leger og sykepleiere til krigen i Etiopia, etter Italias angrep. Under kampene i Norge hjalp Røde Kors både tyske og norske sårede, soldater så vel som sivile. Copyright: Hedmarksmuseets Fotoavdeling Foto: Neupert, Herman Christian / Norsk Folkemuseum Foto: Røde Kors/Sten Florelius Røde Kors greide å holde kontoret åpent gjennom hele krigen, til tross for økende press fra okkupasjonsmyndighetene. Mange nye hjelpekorps ble dannet Røde Kors Pasientvenner ble etablert, en idé som Røde Kors visegeneralsekretær Jens Meinich tok med hjem etter et sykehusbesøk i USA. «Den beste medisin for et ensomt menneske er et annet menneske», mente Meinich. Etter at uvanlig mange mennesker døde på påskefjellet i 1967, gjennomførte Den Norske Turistforeningen og Røde Kors «Aksjon Fjellvett», der de relanserte fjellvettreglene. Kampanjen gjorde at nordmenn flest fikk et forhold til fjellvettreglene. Barn i norske grunnskoler laget tegninger som de solgte for en femmer. Pengene ble gitt som folkegave til kronprins Harald på hans 30-årsdag. Harald ga pengene videre til bygging av leirskoler, som var en sentral sak for Ungdommens Røde Kors på slutten på 1960-tallet. De første asylsøkerne kom til Norge. De nærmeste årene drev Røde Kors halvparten av landets asylmottak, på vegne av myndighetene. Røde Kors lanserte kampanjen «Ja til et fargerikt fellesskap» for å endre folks holdninger til innvandrere og for å motvirke rasisme. Røde Kors fikk TV-aksjonen på NRK. Tema: «Grenseløs omsorg». Stopp volden ble en landsomfattende kampanje mot vold. Kongen i statsråd anerkjente Røde Kors som humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid. Dette var en anerkjennelse fra den norske stat om at visse humanitære oppgaver best utføres av Røde Kors, som en frivillig organisasjon med et uavhengig og nøytralt mandat. Røde Kors feirer 150 år i Norge. Boken «Med rett til å hjelpe Historien om Norges Røde Kors» blir utgitt. Arbeidet med å få flere frivillige fortsetter. Røde Kors er avhengig av frivillige for å kunne hjelpe sårbare mennesker i Norge. Røde Kors er til stede i alle fylker og har ca. 400 lokalforeninger. Denne norgesturnéen besøker mange av disse. Foto: Knut Egil Wang Utstilling: Historievegg i tekst og bilder Motivasjonsvegg for frivillighet FELLESSKAP OG MANGFOLD MENNESKER MØTER MENNESKER Foto: Tine Poppe Foto: John Gabriel Fløysand 1865 Røde Kors oppstår CHARLOTTE besøksvenn ANDERS flyktningguide Utstilling: vårt viktigste arbeid siste 10 årene med lyder, vippebokser og luker Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Det å gjøre noe godt for noen andre er en følelse som ikke kan beskrives en historievegg i tekst og bilder, med noe bruk av lyd, effekter, luker, dreiehåndtak og vippebokser. Historielinjen avsluttes med en beskrivelse av vårt viktigste arbeid de ti siste årene. en motivasjonsbryter der publikum velger ut sin motivasjon for å bli frivillig, blant en rekke svaralternativer. Svarene lagres digitalt og vises på en skjerm. Hva som motiverer til å bli frivillige er et fint tema å snakke med publikum om, som en innledning til å verve en ny frivillig. et kamera for selvportrett hvor man velger, blant en rekke alternativer, hva man mener blir viktig for Røde Kors å fokusere på i fremtiden. Selvportrettet, inkludert sitat om hjertesak, vises i stort format på utstillingsveggen. Alle bildene lagres digitalt. et bord med nettbrett der man kan lese mer om Røde Kors og verve seg som frivillig et telt med kaféområde hvor lokalforeningen kan verve frivillige, prate med besøkende, servere kaffe og vafler, eller annet dere har laget i stand et eget barnetelt hvor førstehjelpsdukken Henry blir en sentral figur. Her blir de syv prinsippene også presentert på en lettfattelig måte, gjennom Henry. Det følger også med en Henry-drakt, slik at en i lokalforeningen kan kle seg ut og gå rundt som en «levende» Henry. Dette kommer barna til å elske! Her oppfordres det spesielt til at lokalforeningene inviterer barnehager eller førsteklassinger til møteplassen. Det vil komme mer informasjon og opplæring knyttet til hvordan lokalforeningen kan bruke Henry-konseptet (se også punkt «Oppgaver når turneen kommer / er åpnet Barnetelt»). en stor innsamlingsbøsse for verving av frivillige, som man kan gå inn i. Vi har et mål om å rekruttere flere frivillige til aktivitetene våre. Alle har et forhold til innsamlingsbøsser, men dette er en bøsse for å samle inn frivillige. høyttalere, bakgrunnsmusikk og mikrofon til tale for å skape en fin ramme rundt det lokale jubileumsarrangementet førstehjelpsutstyr, hjertestarter og brannslukningsapparat store informasjonsmontre som presenterer Røde Kors sine aktiviteter. Her kan også lokalforeningene profilere sine lokale aktiviteter. EGEN NETTSIDE - Informasjonsmontre med fokus på omsorg Henrys barnetelt Lokalforeningens telt for verving 4 I forbindelse med jubileet utarbeides det en egen mobiltilpasset nettside, hvor dere til en hver tid skal finne oppdatert informasjon om jubileet og turneen. Her vil dere også finne praktisk informasjon om møteplassen og maler på materiell som dere kan bruke og tilpasse lokalt. På nettsiden vil turnéoversikten også ligge, og det legges opp til at alle lokalforeningene som får besøk av turneen skal legge ut informasjon om seg og sitt arrangement, f.eks. med program for dagen. Informasjonsrådgivere i distriktet vil bistå dere med dette. Hensikten er å informere publikum og presse, men også å sørge for at de gode idéene og jubileumstiltakene skal komme alle i organisasjonen til del. På nettsiden vil det også bli en idébank for erfaringsutveksling, deling av historier og gode tips. Nettsiden er tilgjengelig fra begynnelsen av desember

4 EKSEMPEL PÅ LOKALT JUBILEUMSARRANGEMENT Her følger et eksempel på innhold i et lokalt jubileumsarrangement ved turnéstopp: Åpning v/frivillig eller deltaker som forteller, appell v/leder for lokalforeningen, innlegg fra ordfører, musikalsk innslag, ansiktsmaling hele dagen, førstehjelpskurs med Henry hver hele time, demonstrasjon fra hjelpekorpset kl. 15. STØTTE PÅ KR ,- Det blir mulig å søke om støttemidler på kr ,- pr. lokalforening som får besøk av turnéen. Dette er midler som skal gå til å hjelpe dere som får besøk av turnéen med arrangementet og løfte dette på en god måte. Søknadsskjema finner dere lenger bak i heftet. Det finnes også elektronisk på Korsveien og på jubileumsnettsiden når den er ferdig. Støtten på kr ,- er inkl. mva. KAMPANJER OG ANNONSEMATERIELL Det utarbeides en landsdekkende kampanje som markerer jubileet og som skal støtte oppunder visjonen «mennesker møter mennesker». Denne kampanjen vil også være koblet til årets 8. mai-kampanje. Kampanjen vil gå i sentrale medier gjennom året. Hver lokalforening får tilgang til materiell og annonsemaler slik at dere enkelt kan tilpasse dem og markedsføre egne aktiviteter og egen turnéstopp med tilhørende program. Fra sentralt hold vil vi sende ut SMS til personer i vår database, hvor vi oppfordrer dem til å besøke den flyttbare møteplassen. SMS en inneholder informasjon om det lokale programmet og sendes ut i forkant pr. stoppested til personer innenfor et definert område, basert på postnummer. Det vil komme egen informasjon om dette på nyåret. RØDE SAMTALEBENKER Vi ønsker at det skal skje noe i alle våre nær 400 lokalforeninger i jubileumsåret. Det er ikke alle som får besøk av Norgesturneen, og selv om mange lokalforeninger i distriktet går sammen om å lage jubileumsarrangement når turneen kommer, vil vi også gjøre noe hos de lokalforeningene som ikke får besøk. Dette for å vise at vi er «til stede nær deg» i hele landet. Vi har laget en rød benk, en samtalebenk, som er direkte knyttet til målet om å skape møter mellom mennesker for et varmere samfunn. Det skal festes en plakett/et skilt på benken, som kort forklarer budskapet med aktiviteten og som viser at Røde Kors er avsender. Tanken er at lokalforeningen søker kommunen om en sentral plass å plassere benken. På den måten blir Røde Kors synlig i lokalsamfunnet, og folk får en fin benk å sitte på hvor de kan slå av en prat. Alle lokalforeningene får en samtalebenk i gave. Benken bestiller dere i Røde Kors-butikken (artikkelnr. EL , eller se egen snarvei på forsiden av Røde Kors-butikken) hvor dere 6 også registrerer adresse og kontaktperson. Benkene blir sendt ut i begynnelsen av 2015, og leveres da flatpakket og umalt sammen med rød maling, malerkost og plakett. Hver lokalforening må sette sammen og male benken selv, samt skru på plaketten. Benken er enkel å montere, med få deler. Bestillingen er åpen i Røde Kors-butikken fra Vi samler opp alle bestillingene før vi sender ut alle benkene i Alt dere trenger, blir levert i én pakke. Dere kan allerede nå planlegge hvor i lokalsamfunnet den røde samtalebenken skal stå. Bruk gjerne samme brevmal som for den flyttbare møteplassen og rediger i den om dere skal søke til kommune eller til eier av privat eiendom. Brev ligger lenger bak i heftet, men også elektronisk på Korsveien. Vi håper alle bestiller den røde benken. Vi oppfordrer dere til å gå sammen og lage en hyggelig dugnad i lokalforeningen, hvor dere monterer benken, maler den rød og fester plaketten. LOKALE AKTIVITETER I FORBINDELSE MED TURNEEN Siden din lokalforening er valgt ut til å få besøk, vet vi at dere har lyst til å skape litt ekstra blest om det dere bidrar med i lokalmiljøet. Her er det opp til hver enkelt lokalforening å skape sitt eget turnéarrangement, men vi anbefaler at lokalforeningene koordinerer aktivitetene med distriktet. Vi oppfordrer distriktet til en idédugnad sammen med lokalforeninger i sitt distrikt. Kanskje kan dere samarbeide og gjenbruke, både når det gjelder idéer, materiell og ressurspersoner. Lokalforeninger som ikke får besøk av turneen, kan også se på jubileet som en fin mulighet til å skape egne gode arrangementer i løpet av 2015 og slå seg sammen med naboforeningen(e) som får besøk. Under finner dere noen forslag til aktiviteter som kan gjennomføres i forbindelse med turneen: arrangere humanitært forum eller paneldebatt, for eksempel med temaet: - Hva er de humanitære utfordringene i vårt lokalsamfunn? - Hvem er de mest sårbare i bygda vår? - Hva kan frivilligheten bidra med? invitere ordfører eller andre politikere til åpning og/eller omvisning, og til å svare på spørsmålet i utstillingsveggen om hva de mener blir viktig for Røde Kors å fokusere på i fremtiden (som lagres elektronisk med bilde) arrangere minikonsert med lokale artister/kjendiser eller diktere invitere historielaget/pensjonister til omvisning og treff/foredrag - Kanskje dere har en historieinteressert person i lokalforeningen eller distriktet som kan bidra her? arrangere førstehjelpskurs for publikum eller andre mer konkrete målgrupper (politikere ) invitere barnehager/skoleklasser/speidere til førstehjelpsopplæring ved å bruke Henry-konseptet invitere ungdomsskoler til historisk omvisning og presentasjon av våre syv prinsipper, og/eller en kort innføring i «Regler i krig» kåre byens ildsjel eller hedre den i byen med lengst tjeneste i Røde Kors (gjerne sammen med lokalavisen) invitere noen som har fått hjelp av Røde Kors deltatt i flyktningguide, kvinnekafeer, blitt reddet av hjelpekorpset, o.l. 7

5 SJEKKLISTE - PRAKTISKE OPPGAVER DETTE GJØRES FØR TURNEEN KOMMER: For at det skal bli så enkelt som mulig å motta møteplassen, så er det utarbeidet en sjekkliste for planleggingen og forslag til hva dere kan gjøre. Oppgaver forberedende fase: Ansvar: Utført Ansvar: Utført Lokalforeningen må søke kommunen om tillatelse til plass. Prøv å få plass på et sentralt sted i byen/tettstedet. Husk å søke i god tid, spesielt hvis turneen kommer på en tid hvor mange andre også ønsker å vise seg frem i bybildet. Søknadsskjema finnes kanskje på kommunens hjemmeside. Brevmal ligger lenger bak i heftet med info om hvilke krav til plassen vi har (strøm, kvm. etc.). Brevet finnes også elektronisk på Korsveien. Søk om både plass til rød benk og møteplassen hvis dere er en del av turnéen. Kall inn til idédugnad i lokalforeningen (og evt. også idédugnad med distriktet) med overskriften Hva skal skje på vårt lokale jubileumsarrangement? Temaer kan være: aktiviteter knyttet til turnéstoppen. Utvikling av dagens program. sponsorer: Vurder om dere trenger sponsorer. Det private næringsliv kan for eksempel sponse kaffe og ingredienser til vaflene inkl. syltetøy. pressedekning: Hva kan dere gjøre for å trigge lokalmediene? Kan dere gjøre aktiviteter sammen med dem? Hvem skal informere media om arrangementene? behovet for nye frivillige, ref. hva er behovet i lokalsamfunnet. Lag en plan for hvordan verve og ta i mot nye frivillige. lokale ressurspersoner til mulige arrangementer bemanning for å drifte barnetelt, kafé, historisk tidslinje, verving av frivillige og til opp-/nedrigg Send inn planer for aktiviteter senest to måneder før ankomst turneen. Oppgi kontaktperson i lokalforeningen med e-post, mobilnummer og adresse. Dette sendes til Skjemaet finner du bakerst i dette heftet. Elektronisk skjema, turnéplan, mal for søknad om plass finner du også på Korsveien under Om oss Norges Røde Kors 150 års jubileum og på jubileumsnettsiden når den er ferdig. Kontakte aktuelle personer i kommunen, for eksempel: ordfører eller andre politikere barnehager/skoler samarbeidspartnere artister 8 Bestille Røde Kors-vester og klistremerker med jubileumslogo til vestene fra Røde Kors-butikken, slik at de frivillige er enhetlig kledd på møteplassen: referanse på vesten: EL referanse på klistremerket (kun til bruk på vesten): EL Bestillingene sendes ut fortløpende i løpet av noen virkedager. Bestill også den røde benken samtidig: EL Vestene og klistremerker betaler lokalforeningen for, benken er en gave. Ferdigstill program for dagen med eksakte klokkeslett. Send til distriktskontoret sammen med noen linjer om din lokalforening kort fakta og gjerne historiske opplysninger (slik at det kan plottes inn på nettsidene med hjelp fra informasjonsrådgiverne). Den sendes inn senest 2 uker før turnéankomst. Send også et bilde, gjerne av lokale frivillige. Lage liste over de frivillige som skal være på møteplassen. Det er viktig å ha nok folk til å bemanne møteplassen på de forskjellige områdene. Tipse lokalmedia om turnéankomsten og de ulike arrangementene knyttet til den. Dette bør starte ca. 1-2 uker i forveien, med oppfølging i dagene rett før. Dette kan dere eventuelt få distriktskontoret til å bistå dere med. Start dialogen med lokalavisen tidligere, ved forsøk på større og mer tematiske innsalg (eks. kåring av ildsjel, artikkelserie om lokale humanitære behov, serie om frivillige o.l). Henge opp informasjonsplakater (mal fås sentralt med mulighet for lokal tilpasning) Markedsføre programmet i lokalpressen, facebooksider (til lokalavisen og egne sider) på tavler i butikker etc. Det vil bli laget maler som enkelt kan tilpasses ifht til program på hvert enkelt sted. Husk å bestille annonseplass i god tid dersom annonsering i aviser. Vi anbefaler annonse i lokalavisen to dager før eller dagen før. 9

6 Oppgaver gjennomføring: Ansvar: Utført OPPGAVER NÅR TURNEEN KOMMER / ER ÅPNET Sørge for sikkerhet: sikre at alle kjenner til hvor man finner førstehjelpsutstyr/hjertestarter/ brannslokker og at en dedikert person kan håndtere situasjoner som krever bruk av disse. Ta imot den flyttbare møteplassen. Det skal stå klar til opprigg kl på hver turnéstopp hjelpe til med opprigging. Alt fraktes rundt inne i containeren som må pakkes ut på hvert sted. Sørge for vann til kaffekoking (Vi har med store dunker som trenger vannpåfylling.) Koke kaffe. Lage vaffelrøre, boller, kaker e.l. og ta evt. med vaffeljern til teltet (husk å beregne nok røre). Servere til publikum, steke vafler, supplere med kopper, kaffe, servietter. Opprigg/møte opp og vise hvor den skal stå Oppgavene her vil være å anvise hvor containeren, teltet m/servering og barneteltet skal plasseres samt bistå med å rigge opp utstillingen. Personen som følger med turneen vet hvordan alt skal settes opp og kan anvise hvordan ting skal gjøres. Planen er at containeren alltid kommer og er klar til kl. 8 for å starte opprigg som beregnes til ca. 2 timer. Noen ganger blir den levert kvelden før og står over natten, som en fin budskapsformidler til den skal åpne. Dette avtales nærmere med lokal kontaktperson. Bemanning til Henry-teltet og Henry utkledningsdrakt (se punkt «Møteplassen inkluderer»). Husk å sette ut eget materiell, som viser hva din lokalforening gjør i lokalsamfunnet og tydeliggjør hva dere trenger nye frivillige til. Være tilgjengelig for publikum, svare på spørsmål, verve frivillige. Samle opp fra utfylte skjema antall vervede frivillige og registrer disse digitalt i databasen. Ha folk tilgjengelig til nedrigg og søppelhåndtering på området. Alt pakkes inn i containeren igjen. Vi har ikke innleid vakthold på kvelds- og nattestid, vi tror den får stå i fred. Fra den låses igjen vil den stå med sitt utvendige budskap til den fraktes til neste sted. Aktiviteter generelt på møteplassen/utstillingen: synliggjøre egne aktiviteter rekruttere nye frivillige i forhold til behovet i lokalforeningen og lokalsamfunnet være tilgjengelig inne i containeren og forklare de digitale/interaktive løsningene være aktive og imøtekommende overfor publikum ha aktiviteter som tiltrekker seg publikum, se forslag lenger opp til aktiviteter dere kan gjøre Forslag til antall frivillige på møteplassen (anbefalt antall): Aktivitet Antall Fyll ut navn Opprigg/møte opp 1-2 og vise hvor den skal stå Innsamlingsbøssa Det følger med en stor innsamlingsbøsse for verving av frivillige, som folk kan gå inn i. I bøssa ligger det skjemaer for utfylling til å bli frivillige. Det kan være lurt å sette av en person til å følge opp innsamlingsbøssa og motivere folk til å gå inn og verve seg. Pass på at de legger skjemaet i postkassen som følger med. Husk å samle opp og registrere disse skjemaene i den digitale løsningen på jubileumsnettsiden. Generelt for møteplassen 2 + 2* Telt m/servering 2 + 2* Barnetelt** 2 + 2* Nedrigg/oppsamling av info, 1-2 antall vervede og bilder Vaffeltelt Steking av vafler, tilberedning av boller, kaker m.m. og koking av kaffe kan gjerne skje under utstillingen. Det tiltrekker folk. Vi deler ut kaffe og enkel servering gratis til publikum for å feire 150-årsjubileet. Prate med folk og spørre om de vil bli frivillig i lokalforeningen. *Med lang åpningstid, bør det være et vaktskifte. **Bemanning i barneteltet: 1 person utkledd som Henry førstehjelpsdukken (ønsker velkommen inn i teltet) 1 person som lærer barna førstehjelp og som viser & snakker om innholdet i teltet 11

7 BARNETELT: I barneteltet er det lagt opp til følgende: Røde Kors sine prinsipper forklart til barn ipads (m/kors på halsen bl.a.) ulike aktiviteter for barn ( f.eks. kortspill ) førstehjelp for barn i alder 3 6 år/grunnskolen. Hjelpemidler: Henry læringsopplegg + Henry-drakt. Dokkemannen Henry blir en sentral figur i barneteltet. Som del av jubileumsturneen til nær 100 steder i Norge, skal Henry være med og hilse på barn og voksne. Henry vil gi barna bevissthet om, interesse for og kjennskap til førstehjelp, samtidig som han markedsfører Røde Kors sine humanitære verdier. Læringsopplegget Henry førstehjelp for barnehagebarn ble opprinnelig laget i Rogaland, for bruk i barnehager. Målet var at gjennom fokus på viktigheten av førstehjelpskunnskaper, omsorg og ansvar fra tidlig alder, ville vi nå både barn, ansatte og foreldre og slik skape gode ringvirkninger i befolkningen. Læringsopplegget består av en dokkemann ved navn Henry, et plansjesett med illustrasjoner av Henry som kommer ut for ti ulike uhell, og en veiledningsperm til barnehagepersonalet. Veiledningspermen inneholder også en cd med tre Henry-sanger og et enkelt førstehjelpshefte. Det førstehjelpsfaglige innholdet er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd. Rogaland erfarer at Henry raskt blir veldig populær hos barna! Vi anbefaler derfor lokalforeningene til å invitere kommunens barnehager og småskoletrinnet til å besøke barneteltet for å møte Henry. Henry vil også være et trekkplaster for barnefamilier som besøker den flyttbare møteplassen. Rogaland distriktskontor vil organisere opplæring i hvordan dere kan bruke Henry som læringsopplegg i barneteltet, men også gi ideer til hvordan distrikt og lokalforeninger kan introdusere Henry for barnehager/kommune på mer permanent grunnlag. Det vil komme mer informasjon om dette. DOKUMENTASJON Lokalforeningene må huske å utpeke en ansvarlig for å ta bilder, samt samle sitater og annen dokumentasjon som kan deles på nettsidene egne nettsider, på facebook og/eller med pressen. Dette er også viktig for å kunne samle opp statistikk og dokumentasjon for hele turneen under ett. Her blir informasjonsrådgiverne i distriktene viktige støttespillere opp mot kontaktpersonen i lokalforeningen. SPØRSMÅL OG SVAR OM 150-ÅRSJUBILEET 1. Hva er målet med 150-årsjubileet? Slagordet for 150-årsjubileet er «Til stede nær deg». Visjonen er at vi med vår markering av jubileet skal skape møter mellom mennesker for et varmere samfunn. Det overordnete målet med selve turneen er å verve 10 prosent flere frivillige på landsbasis og å synliggjøre Røde Kors sin humanitære rolle i lokalsamfunnet overfor folk flest, lokalpolitikere, fylkespolitikere, samarbeidspartnere. Målet er spesielt å øke kunnskapen om omsorgsaktivitetene. 2. Hvor finner vi informasjon om jubileet? På en egen nettside vil det til enhver tid være viktig og relevant informasjon. Nettsiden er tilgjengelig fra begynnelsen av desember Når starter turneen? Turneen starter i Longyearbyen 8. mars i anledning Solfesten. Av praktiske grunner blir ikke møteplassen å se der. 28. mars kommer møteplassen og vises for første gang på Geilo. Turneen avsluttes i Oslo 20. september. Nærmere 100 steder skal besøkes i løpet av turneen. 4. Kan vi få besøk av den flyttbare møteplassen før turneen starter? Det er dessverre ikke mulig å få møteplassen før den vises frem på Geilo 28. mars. 5. Hva skal vi gjøre i forkant før møteplassen kommer? Det må søkes spesiell tillatelse for den plassen man ønsker møteplassen skal stå på. Det et utarbeidet en egen brevmal for dette. Se lenger bak i heftet. Hver lokalforening som får besøk av møteplassen må sende inn sine planer på et eget skjema to måneder før turneen kommer og sende til med kopi til distriktet. Skjemaet finnes elektronisk på Korsveien under Om oss Norges Røde Kors 150 års jubileum og på jubileumsnettsiden fra desember Det er lurt å begynne å planlegge allerede nå hvilke aktiviteter dere ønsker å gjøre i forbindelse med ankomsten av den flyttbare møteplassen. 6. Vil det være med en på turneen som kan hjelpe oss med å sette opp møteplassen? Ja, det vil være en person med rundt som kjenner til alt praktiske rundt opprigg og nedrigg. Møteplassen er enkel å sette opp, og det vil følge med en grundig bruksanvisning. Dere kan også lese om hvordan dere setter den opp, i forkant, på jubileumsnettsiden når den er ferdig i desember

8 SPØRSMÅL OG SVAR - fortsetter 7. Vil det være en sentral kampanje for å markedsføre jubileet? Det vil bli utarbeidet en sentral kampanje som vil gå gjennom året, og som også vil være en del av 8. mai-kampanjen. 8. Vil det bli laget materiell som vi lokalt enkelt kan bruke i jubileet? Ja, det vil utvikles maler for annonser og brosjyrer som kan brukes lokalt. Disse kan enkelt tilpasses i forhold til hvert enkelt stoppested og de aktiviteter som er knyttet til lokalforeningene. Plakater kan bestilles i Røde Kors-butikken. 9. Vi får ikke besøk av turneen, kan vi søke om støtte til arrangementet? Det er kun de som får besøk av møteplassen som kan søke om ,- kroner i tilskudd til arrangementer knyttet til møteplassen. Dette er for eksempel honorar til artister, utgifter knyttet til teknisk tilretteleggelse o.l. 10. Vi ønsker å bestille en rød benk hvordan bestiller jeg? Den røde benken vil bli et viktig kommunikasjonselement i jubileumsåret. Dette blir et symbol på vår visjon for jubileet om at Røde Kors-aktiviteter skaper varme menneskemøter og skal vise at vi er til stede på nær 400 steder i Norge. Bruk benken til å skape blest om jubileet; inviter f.eks. ordfører, lokale artister til en prat på benken. Vi oppfordrer alle til å bestille denne i Røde Kors-butikken innen fristen 31/ Artikkelnummer er EL Det koster ingen ting å bestille benken. Husk at det må søkes om plass for å plassere benken i det offentlige rom. Brevmal for dette ligger bakerst i heftet. 11. Jeg har en god idé til en aktivitet jeg vil dele, hvordan gjør jeg det? Det er veldig fint og inspirerende om alle gode ideer til aktiviteter kan deles med andre lokalforeninger. Dette kan legges inn på nettsiden Her kan også distriktet bistå dere med å legge inn. 12. Hvem kan jeg kontakte for spørsmål? For spørsmål og informasjon, kontakt distriktskontoret, eller se også nettsiden for jubileet Du kan også sende en e-post til 14

9 TURNÉPLAN JUBILEUMSÅRET 2015 Troms Longyearbyen (kun solfest) 8.3. Buskerud Geilo (28-29 mars) Buskerud Hemsedal (står til og med 1/4) Buskerud Golsfjellet (2-6 april) 2.4. Oppland Fagernes 7.4. Oppland Gjøvik 8.4. Hedmark Brumunddal 9.4. Hedmark Elverum Hedmark Hamar Oppland Lillehammer Oppland Otta Sør-Trøndelag Oppdal Hedmark Tynset Sør-Trøndelag Røros Sør-Trøndelag Selbu Nord-Trøndelag Stjørdal Nord-Trøndelag Verdal Nord-Trøndelag Steinkjer Nord-Trøndelag Rørvik Nordland Brønnøysund Nordland Mosjøen Nordland Sandnessjøen Nordland Mo i Rana (kommer 30/4 kveld) 2.5. Nordland Bodø 5.5. Nordland Fauske 6.5. Nordland Narvik 8.5. Troms Harstad 9.5. Nordland Sortland Nordland Svolvær Troms Bardu Troms Finnsnes Troms Tromsø (står til og med 17/5) Troms Birtavarre Troms Nordreisa Finnmark Alta Finnmark Kirkenes (står til og med 25/5) Sør-Trøndelag Trondheim Sør-Trøndelag Orkdal Møre og Romsdal Kristiansund Møre og Romsdal Sunndal Møre og Romsdal Molde 1.6. Møre og Romsdal Åndalsnes 2.6. Møre og Romsdal Ålesund 3.6. Møre og Romsdal Volda 4.6. Sogn og Fjordane Nordfjordeid 5.6. Sogn og Fjordane Stryn 6.6. Sogn og Fjordane Florø 9.6. Sogn og Fjordane Førde Sogn og Fjordane Sogndal Sogn og Fjordane Aurland Hordaland Voss (Vosscup) Hordaland Knarvik Hordaland Åsane Hordaland Bergen sentrum Hordaland Os Hordaland Odda Hordaland Leirvik (forb transport) Rogaland Sauda Rogaland Haugesund Rogaland Karmøy Rogaland Stavanger Rogaland Sandnes Rogaland Egersund 2.7. Rogaland Flekkefjord 3.7. Vest-Agder Lyngdal (siste før fellesferie) 4.7. Vest-Agder Mandal (oppstart etter fellesferie) 1.8. Vest-Agder Søgne 2.8. Vest-Agder Kristiansand 5.8. Vest-Agder Vennesla 6.8. Aust-Agder Lillesand 7.8. Aust-Agder Grimstad 8.8. Aust-Agder Arendal (Arendalsuka, til 13/8) Aust-Agder Risør Telemark Kragerø Telemark Skien Telemark Bø Telemark Seljord Telemark Rjukan Buskerud Kongsberg Buskerud Drammen (Elvebåtfestivalen) Vestfold Larvik Vestfold Sandefjord Vestfold Tønsberg Vestfold Horten Vestfold Holmestrand Østfold Moss 2.9. Østfold Sarpsborg 3.9. Østfold Fredrikstad 4.9. Østfold Halden 5.9. Østfold Askim 9.9. Akershus Ski Akershus Lillestrøm Hedmark Kongsvinger eller Eidskog Akershus Jessheim Buskerud Hønefoss Akershus Sandvika Oslo Oslo (står og med til 20. sept.)

10 SKJEMA FOR UTFYLLING FOR DE LOKALFORENINGENE SOM FÅR BESØK AV NORGESTURNEEN Skal fylles ut og sendes innen 2 måneder før møteplassen kommer. Lokalforening: Kontaktperson: E-post og mobilnr. til kontaktperson: Foto: Tine Poppe Sted for møteplassen: Hvilke arrangementer skal dere ha i forbindelse med møteplassen: (nevn gjerne andre arrangementer lokalforeningen planlegger i løpet av 2015). Skriv i stikkordsform. Hva skal dere gjøre i forhold til media? Samarbeidspartnere: Sponsorer: Plan for rekruttering av frivillige Nevn de tre viktigste aktivitetene lokalforeningen trenger frivillige til: Hvordan vil dere verve nye frivillige? Mål om antall nye frivillige: Har dere en plan for mottak av nye frivillige ja / nei Har dere en plan for opplæring av frivillige ja / nei Har dere en plan for oppfølging av frivillige ja / nei Den røde benken: Ønsker dere å benytte dere av tilbudet om den røde benken? Ja / Nei Hvis ja, bestilles den fra Røde Kors-butikken i perioden Art. nr. EL Søknad om midler. Vi søker med dette om kr: Kontonummer: Budsjett: Inntekter: Utgifter: Note: Skjemaet finnes også elektronisk på Korsveien 19

avisa HVERDAGSVENNER for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker

avisa HVERDAGSVENNER for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker avisa Utgave for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 HVERDAGSVENNER En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by 2015

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge

Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge Årgang 16 Februar 2012 Nummer 1 Noen viktige saker: n Gode resultater for vitnestøtteordningen n

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Barnekreftdagen GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER!

Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Barnekreftdagen GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER! UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 2 2015 30. ÅRGANG Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER! Barnekreftdagen 2015 LEDER INNHOLD GOD SOMMER:) Det hele startet

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer