Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn"

Transkript

1 Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn Rapport basert på resultatene fra utvalgsundersøkelsen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Innledning Denne rapporten er basert på resultatene fra et representativt utvalg på til sammen 1207 av de elevene som gjennomførte leseprøven i september Prøven besto av et hefte med åtte tekster og 43 oppgaver, og prøvetiden var to timer. Resultatene i denne rapporten blir presentert i form av p-verdier, det vil si prosentandel elever som fikk godkjent skåre på hver oppgave. Det blir rapportert gjennomsnittlige p-verdier for alle elevene og for jenter og gutter, både samlet for hele prøven og for hver enkelt oppgave. Oppgavene er også kategorisert etter ulike kriterier både på tekst- og oppgavenivå, og det blir gitt resultater totalt og for jenter og gutter basert på disse kriteriene. Validitet Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, derfor er det et mål at leseprøven også gjenspeiler dette i så stor grad som mulig. Siden prøven gjennomføres tidlig på åttende trinn, bygger den på målene for de ulike fagene etter sjuende årstrinn i Kunnskapsløftet. Disse målene er relativt generelle, derfor gjenspeiler tekstutvalget vår fortolkning av dem. Kunnskap om den aktuelle aldersgruppas lesekompetanse ligger også til grunn for utvalget. Mange av tekstene i prøven vil kunne være aktuelle i mer enn ett fag. Tre ev dem tar for eksempel opp etiske problemstillinger, og vil kunne inngå i KRL-faget, men samtidig kan de også passe i norsk eller samfunnsfag. Noen fagområder er i større grad representert enn andre, men med bare åtte tekster begrenser den faglige bredden seg. Kunst og håndverk og kroppsøving er for eksempel ikke representert i denne prøven. Følgende tekster er med i prøven, og for hver av dem er aktuelle fagområder oppgitt (sjanger i parentes). Regnbuekake (oppskrift): Mat og helse Fotball, fy-tv? (avisartikkel): Samfunnsfag, KRL Slangen, hesten og frosken (fabel): Norsk Temperatur og nedbør (faktatekst i lærebok): Naturfag, samfunnsfag, matematikk Stygg, slem og fattig (novelle): Norsk, KRL, samfunnsfag Norske temperaturrekorder (opplysningstekst fra SSB): Naturfag, samfunnsfag Karl XII (historisk beretning): Samfunnsfag, norsk Tungvinte gleder (kåseri): Norsk, samfunnsfag, KRL På samme måte som med tekstene, er også oppgavene konstruert med utgangspunkt i læreplanen. I Kunnskapsløftet legges det i lesing vekt på å finne fram til informasjon, tolke og forstå tekster og reflektere over dem og komme med kritiske vurderinger. Oppgavene er derfor inndelt i følgende tre kategorier: Finne informasjon, forstå og tolke og reflektere og vurdere. De to første kategoriene er representert med flere oppgaver enn den siste. Det er to hovedgrunner til dette. For det første krever

2 refleksjonsoppgavene at elevene både leser og forstår teksten, og at de mener noe om den på bakgrunn av egne kunnskaper og erfaringer, noe som kan være relativt avansert for elever på åttende trinn. For det andre vil de fleste refleksjonsoppgavene måtte være åpne, og dermed mer tidkrevende å vurdere. Det er dessuten satt en øvre grense på 30 prosent når det gjelder andel åpne oppgaver i prøven. Elever på åttende trinn er på forskjellig nivå når det gjelder lesing. Vi har derfor lagt vekt på å finne fram til tekster med forskjellig lengde og vanskegrad, samt å konstruere oppgaver på forskjellig nivå. Oppgavenummer/ Lesemåte/ Oppgaveformaformatype Tekst- Tekst- P-verdi P-verdi P-verdi Dif Tekst aspekt alle jenter gutter 1Regnbuekake Tolke S.satt Liste 64,3 69,6 59,0 10,6 2Regnbuekake Finne S.satt Liste 38,3 46,4 30,1 16,3 3Regnbuekake Tolke S.satt Liste 70,6 72,4 68,8 3,6 4Regnbuekake Finne S.satt Liste 65 70,9 59,0 11,9 5Regnbuekake Finne S.satt Liste 27 31,2 22,8 8,4 Gjennomsnitt 53,0 58,1 47,9 10,2 6Fotball: Fy-TV? Finne Åpen SH Artikkel 85,3 86,3 84,2 2,1 7Fotball: Fy-TV? Tolke SH Artikkel 80,1 81,3 78,9 2,4 8Fotball: Fy-TV? Tolke SH Artikkel 58,1 60,3 55,8 4,5 9Fotball: Fy-TV? Reflektere Åpen SH Artikkel 54,9 61,7 48,2 13,5 10Fotball: Fy-TV? Tolke SH Artikkel 64,6 64,6 64,6 0,0 11Fotball: Fy-TV? Tolke SH Artikkel 68,6 68,1 69,1-1,0 Gjennomsnitt 68,6 70,4 66,8 3,6 12Slangen og frosken Tolke SH Fabel 96,4 97,5 95,3 2,2 13Slangen og frosken Reflektere SH Fabel 74,2 76,5 71,9 4,6 14Slangen og frosken Tolke SH Fabel 47,7 45,0 50,5-5,5 Gjennomsnitt 72,8 73,0 72,6 0,4 15Temp og nedbør Finne Bl.flervalg S.satt Graf 52 49,1 55,0-5,9 16Temp og nedbør Reflektere Åpen S.satt Graf 62,7 63,8 61,6 2,2 17Temp og nedbør Finne S.satt Graf 59,5 58,8 60,1-1,3 18Temp og nedbør Finne S.satt Graf 78,3 80,5 76,1 4,4 19Temp og nedbør Finne S.satt Graf 74,2 74,7 73,8 0,9 Gjennomsnitt 65,3 65,4 65,3 0,1 20Stygg, slem og fattig Tolke SH Novelle 30 31,1 28,9 2,2 21Stygg, slem og fattig Tolke SH Novelle 65,9 74,7 57,0 17,7 22Stygg, slem og fattig Tolke Åpen SH Novelle 48,2 53,6 42,9 10,7 23Stygg, slem og fattig Tolke SH Novelle 80,9 82,5 79,2 3,3 24Stygg, slem og fattig Reflektere Åpen SH Novelle 43,9 49,6 38,2 11,4 25Stygg, slem og fattig Reflektere Åpen SH Novelle 68,2 74,4 62,0 12,4 26Stygg, slem og fattig Reflektere Åpen SH Novelle 50,3 53,6 47,0 6,6 Gjennomsnitt 55,3 59,9 50,7 9,2 27Norske temp Reflektere Åpen S.satt Tabell 63,7 65,3 62,1 3,2 28Norske temp Finne S.satt Tabell 88,2 86,9 89,5-2,6 29Norske temp Finne Bl.flervalg S.satt Tabell 42,6 40,0 45,2-5,2 30Norske temp Finne S.satt Tabell 84,7 83,8 85,5-1,7 Gjennomsnitt 69,8 69,0 70,6-1,6 31Karl XII Finne S.satt Fagtekst 80,3 82,5 78,1 4,4 32Karl XII Tolke S.satt Fagtekst 62,3 61,8 62,8-1,0 33Karl XII Finne S.satt Fagtekst 71,9 75,0 68,8 6,2 34Karl XII Finne S.satt Fagtekst 43,7 44,5 43,0 1,5 35Karl XII Finne S.satt Diagram 73,9 72,4 75,4-3,0 36Karl XII Finne S.satt Diagram 56,3 58,2 54,3 3,9 37Karl XII Finne Bl.flervalg S.satt Diagram 38,1 42,0 34,2 7,8 38Karl XII Reflektere Åpen S.satt Diagram 50,1 46,6 53,7-7,1 Gjennomsnitt 59,6 60,4 58,8 1,6 39Tungvinte gleder Tolke SH Kåseri 63,3 69,6 57,0 12,6 40Tungvinte gleder Tolke SH Kåseri 76,6 79,3 73,8 5,5 41Tungvinte gleder Finne Åpen SH Kåseri 62 69,1 54,8 14,3 42Tungvinte gleder Tolke SH Kåseri 42,1 46,3 37,9 8,4

3 43Tungvinte gleder Tolke SH Kåseri 63,2 67,6 58,8 8,8 Gjennomsnitt 61,4 66,4 56,5 9,9 Tabell 1 Tekster og oppgaver i leseprøven. Oversikt, beskrivelse og gjennomsnittlige resultater for alle, jenter og gutter. Resultater på tekstnivå Tabell 1 viser hvordan oppgavene kan beskrives etter ulike kriterier, både på tekst- og oppgavenivå. Sammenhengende (SH) betyr at hele teksten består av én sammenhengende verbaltekst uten noen form for figurer eller illustrasjoner. At teksten er sammensatt (S.satt) betyr at den er satt sammen av ulike teksttyper eller ressurser, og i kolonnen Teksttype er det oppgitt hva den sammensatte teksten består av i tillegg til sammenhengende verbaltekst. Tabellen inneholder også gjennomsnittlige resultater i form av p-verdier for alle elever, for jenter og for gutter. Gjennomsnittsresultater for hver tekst samlet står til slutt med uthevet skrift. Vanskelige og lette tekster Den gjennomsnittlige p-verdien på hele prøven var 62,1. En gjennomsnittselev klarte med andre ord 62,1 prosent av oppgavene. Hvis vi ser på hele teksten under ett, falt kakeoppskriften Regnbuekake og novellen Stygg, slem og fattig vanskeligst ut. Begge disse hadde en samlet p-verdi under gjennomsnittet på 62,1. Kakeoppskriften er en kort sammensatt tekst som består av en liste med ingredienser og en kort beskrivelse av framgangsmåten for å lage kaken. Selv om teksten er kort, inneholder den mange detaljer som elevene må kombinere på ulike måter. Særlig to av oppgavene krever svært nøyaktig og konsentrert lesing, samt en del tankevirksomhet. Prøvens aller vanskeligste oppgave, som det bare var 27 prosent av elevene som klarte (oppgave 5), er en av disse. Novellen er den lengste teksten i prøven. Språklig sett er den ikke spesielt komplisert, men den inneholder blant annet skifte i tid. Den vanskeligste oppgaven krever forståelse for at selve novellen starter med at hovedpersonen våkner og tenker tilbake på det som er skjedd dagen før, for deretter å hoppe tilbake til det som skjedde dagen før. Oppgave 20, som bare 30 prosent av elevene klarte, var en flervalgsoppgave som utfordrer elevene på dette tidsskiftet. Flertallet av elevene valgte det svaralternativet som går ut på at novellen starter når handlingen starter, som altså er feil. Flere av de øvrige oppgavene i novellen krever at elevene har evne til å trekke slutninger og tolke innhold som ikke er eksplisitt uttrykt. Den letteste teksten er den korte fabelen Slangen, hesten og frosken. Fabelen er svært enkel, og oppgavene stiller heller ikke store krav til avanserte tolkninger. Avisreportasjen Fotball, fy-tv og tabellen over norske temperaturrekorder har også samlet sett p-verdier godt over gjennomsnittet. Avisreportasjen har oppgaver som både krever informasjonsuthenting, tolkning og refleksjon, og selve teksten er i utgangspunktet verken spesielt kort eller enkel. Grunnen til at så mange har klart disse oppgavene kan være at temaet er kjent og interessant. Tabellen over norske temperaturrekorder er oversiktlig, og oppgavene er uten store utfordringer. De øvrige tekstene har en samlet p-verdi som ligger svært nær gjennomsnittet for prøven som helhet.

4 Innen alle tekstene er det et relativt stort spenn mellom den letteste og den vanskeligste oppgaven. Hver tekst har med andre ord en svært god spredning når det gjelder oppgavenes vanskelighetsgrad. Resultater på oppgavenivå De statistiske analysene viste at det gjennomsnittlig var de flinkeste elevene som klarte de vanskeligste oppgavene. Derfor vil det også være slik at det er disse oppgavene som de svakeste elevene har problemer med. Følgende oppgaver utgjorde de ti vanskeligste, med en p-verdi på under 50 prosent. Nummer Tekst Lesemåte/aspekt Oppgaveformat P-verdi Oppgave 5 Regnbuekake Finne informasjon 27 Oppgave 20 Stygg, slem og fattig Forstå og tolke 30 Oppgave 37 Karl XII Finne informasjon Bl.flervalg 38,1 Oppgave 2 Regnbuekake Finne informasjon 38,3 Oppgave 42 Tungvinte gleder Forstå og tolke 42,1 Oppgave 29 Norske temperaturrekorder Finne informasjon Bl.flervalg 42,6 Oppgave 34 Karl XII Finne informasjon 43,7 Oppgave 24 Stygg, slem og fattig Reflektere Åpen 43,9 Oppgave 14 Slangen, hesten og frosken Forstå og tolke 47,7 Oppgave 22 Stygg, slem og fattig Forstå og tolke Åpen 48,2 Tabell 2 Prøvens vanskeligste oppgaver To av de vanskeligste oppgavene er knyttet til kakeoppskriften, og begge krever konsentrert og nøyaktig lesing. Den aller vanskeligste, oppgave 5, krever også logisk tenkeevne og en viss tallforståelse. Novellen Stygg, slem og fattig, som er den lengste teksten i oppgavesettet, er representert med tre av sju oppgaver blant de ti vanskeligste. Disse oppgavene ligger på nivå 4 og 5 (se nivåbeskrivelser på??). Lesemåte/aspekt og oppgaveformat Gjennomsnittlig p-verdi Finne informasjon: 62,3 Forstå og tolke 63,7 Reflektere og vurdere 58,5 Åpne oppgaver 58,9 Blandet flervalg 44,4 63,1 Tabell 3 Resultater for ulike lesemåter og oppgaveformat. Gjennomsnittlig p-verdi når det gjelder lesemåte og oppgaveformat er vist i tabell 3. Oppgavetypen Finne informasjon har samlet en vanskegrad som tilsvarer prøven som helhet. Forstå og tolke er gjennomgående litt enklere, mens Reflektere og vurdere er litt vanskeligere enn gjennomsnittet. Dette kan ha sammenheng med at ni

5 av de ti refleksjonsoppgavene er åpne. Her må elevene formulere svaret sitt selv, og dette kan føre til at de som er for dårlige til å uttrykke seg skriftlig, ikke greier å få fram et svar som kan godkjennes. Det er også et faktum at flere elever hopper over de åpne oppgavene, sannsynligvis fordi de må formulere svaret selv (se nedenfor om blanke svar). Blandet flervalg er det oppgaveformatet som færrest elever har klart å få poeng på. Denne oppgavetypen består av tre eller flere utsagn som elevene må svare på ved avkryssing, og alle svar må være riktige for at de skal få poeng. Ellers ser vi at de åpne oppgavene er litt vanskeligere og flervalgsoppgavene litt lettere enn gjennomsnittet, noe som altså kan ha sammenheng med at flere elever hopper over de åpne oppgavene. Likevel er prøvens to vanskeligste oppgaver av typen flervalg. Kjønnsforskjeller For at kjønnsforskjellen skal være signifikant, må den være i størrelsesorden 3 prosentpoeng i dette utvalget. Dersom hele populasjonen hadde vært med, ville langt mindre forskjeller ha vært statistisk signifikante. Jentene gjør det bedre enn guttene på leseprøven, gjennomsnittlig p-verdi for jentene er 64,4, mens for guttene er det 59,9. Den gjennomsnittlige kjønnsforskjellen er altså på 4,5 prosentpoeng. Dette tilsvarer ca 23 prosent av et standardavvik, omtrent det samme som elevene på femte trinn i PIRLS 2006, mens kjønnsforskjellen i PISA 2006 tilsvarte 44 prosent av et standardavvik. Kjønnsforskjellen varierer imidlertid fra oppgave til oppgave. På fire oppgaver presterer guttene signifikant bedre enn jentene, men jentene gjør det signifikant bedre enn guttene på 23 av oppgavene (se tabell 1). 16 av oppgavene viser ingen signifikante kjønnsforskjeller i dette utvalget. Kjønnsforskjeller på tekstnivå Når det gjelder teksten som helhet, er kjønnsforskjellen størst på oppskriften Regnbuekake, novellen Stygg, slem og fattig og kåseriet Tungvinte gleder. Alle disse tre tekstene viser en gjennomsnittlig kjønnsforskjell på rundt 10 prosentpoeng. Kakeoppskrifter kanskje er mer motiverende for jenter enn for gutter å lese. Oppgavene til denne teksten krever dessuten svært detaljert lesing og evne til å konsentrere seg om å finne fram til riktig svar. Novellen er en relativt lang tekst, og hovedpersonen er en jente. Flere vitenskapelige studier har vist at gutter har en avvisende holdning til skjønnlitterære tekster med kvinnelig hovedperson. Det omvendte gjelder for øvrig ikke for jenter. Jenter har kanskje også mer erfaring i å lese skjønnlitterære tekster, og vil dermed være mer kjent med framstillingsmåter, skifte i tid og lesing mellom linjene enn gutter. Kåseriet er en av de relativt lange tekstene, og er i tillegg den siste i prøveheftet. Utholdenhet og lesehastighet kan være en medvirkende årsak til at det er store kjønnsforskjeller på denne teksten. Dessuten er innholdet litt voksent for åringer, og de fleste jenter er nok mer modne enn gutter i den alderen. Fire av de åtte tekstene viser ingen signifikante kjønnsforskjeller. Dette gjelder den korte, enkle fabelen Slangen, hesten og frosken og tre sammensatte tekster: Temperatur og nedbør, Norske temperaturrekorder og Karl XII. Fabelen er i seg

6 selv så lett at de aller fleste elever vil klare å forstå innholdet i den. En av oppgavene er imidlertid vanskelig, men jenter og gutter klarer denne like dårlig. Alle Jenter Gutter Dif Ikke-sammenhengende 64,5 64,6 64,4 0,2 Sammenhengende 61,2 64,3 58,1 6,2 Tabell 4 Resultater for jenter og gutter på oppgaver knyttet til ulike teksttyper De to tekstene om værforhold består i hovedsak av ikke-sammenhengende tekst i form av henholdsvis grafer og tabeller. Karl XII består i tillegg til diagrammet av en relativt lang sammenhengende tekst, men også her gjør guttene det stort sett like bra som jentene. Innholdet om kongens mange kriger er sannsynligvis interessant for gutter, noe som gjør dem mer motivert for å lese teksten konsentrert. Avisartikkelen om fotball på TV er samlet sett så vidt i jentenes favør, men dette skyldes utelukkende oppgave 9, som er en åpen refleksjonsoppgave med stor kjønnsforskjell. Kjønnsforskjeller på oppgavenivå Alle Jenter Gutter Dif Finne informasjon 62,3 64,0 60,6 3,5 Forstå og tolke 63,7 66,2 61,2 5,0 Reflektere og vurdere 58,5 67,4 62,7 4,7 Åpen 58,9 62,4 55,5 6,9 63,1 65,0 61,2 3,8 Blandet flervalg 44,3 43,7 44,8-1,1 Tabell 5 Resultater for jenter og gutter for ulike oppgavetyper Tabell 5viser at kjønnsforskjellen er litt mindre på oppgaver der elevene skal finne fram til informasjon i teksten enn på oppgaver der de skal tolke teksten eller reflektere over form eller innhold. De tre lesemåtene skiller seg altså ikke så mye fra hverandre når det gjelder kjønnsforskjeller. Variasjonen er større når det gjelder oppgaveformat. Jentene presterer gjennomsnittlig ca. sju prosentpoeng bedre enn guttene på de åpne oppgavene, det vil si på oppgaver der de må formulere svaret skriftlig med egne ord. soppgavene viser en gjennomsnittlig kjønnsforskjell på 3,8 prosentpoeng, mens de tre blandete flervalgsoppgavene som inneholder flere avkryssinger per oppgave, faktisk går i guttenes favør, men forskjellen er ikke signifikant. Oppgaver knyttet til sammenhengende tekster favoriserer jentene med 6,2 prosentpoeng, mens det ikke er kjønnsforskjeller når det gjelder oppgaver knyttet til ikke-sammenhengende tekster.

7 Oppgaver som jenter og gutter presterer relativt svakt på Til slutt vil vi se på de oppgavene som jenter og gutter presterer svakere enn sitt forventede gjennomsnitt på. Med utgangspunkt i at jenters gjennomsnittlige p-verdi er på 64,4 og gutters er 59,9, har vi med utgangspunkt i gjennomsnittsskåre for hver oppgave beregnet hvordan jenter og gutter er forventet å skåre på hver oppgave. Slik kommer vi fram til jenter og gutters relative styrker og svakheter. Tabell 6 viser de ti oppgavene som guttene gjorde det signifikant dårligere enn sitt forventede gjennomsnitt på. Tallet i kolonnen Svakere viser hvor mange prosentpoeng guttene lå under sitt forventede gjennomsnitt. Disse resultatene sier imidlertid ikke nom om de reelle resultatene for jenter og gutter, det gjør derimot tabell 1. Oppgavenr/tekst Lesemåte/aspekt Format Svakere 21 Stygg, slem og fattig Forstå og tolke -6,7 2 Regnbuekake Finne informasjon -6,0 41 Tungvinte gleder Finne informasjon -5,0 9 Fotball: Fy-TV? Reflektere Åpen -4,5 39 Tungvinte gleder Forstå og tolke -4,1 25 Stygg, slem og fattig Reflektere Åpen -4,0 4 Regnbuekake Finne informasjon -3,8 24 Stygg, slem og fattig Reflektere Åpen -3,5 1 Regnbuekake Forstå og tolke -3,1 22 Stygg, slem og fattig Forstå og tolke Åpen -3,1 Tabell 6 Oppgaver som gutter gjør svakere enn forventet på Blant de ti oppgavene som guttene sårer svakere enn forventet på, finner vi fire av de ti åpne oppgavene, og tre av dem er knyttet til novellen, som ellers også er sterkt representert her. Den fjerde åpne oppgaven hører til kåseriet. Lesemåtene er fordelt omtrent som i resten av prøven her. Med unntak av oppskriften, tilhører alle oppgavene de relativt lange sammenhengende tekstene. Oppgavenr/tekst Lesemåte/aspekt Format Svakere 38Karl XII Reflektere -5,8 15Temperatur og nedbør Finne informasjon Bl. flervalg -5,2 14Slangen, hesten og frosken Forstå og tolke -5,0 29Norske temperaturrekorder Finne informasjon Bl. flervalg -4,9 35Karl XII Finne informasjon -3,8 28Norske temperaturrekorder Finne informasjon -3,6 30Norske temperaturrekorder Finne informasjon -3,2 17Temperatur og nedbør Finne informasjon -3,0 11Fotball: Fy-TV? Forstå og tolke -2,8 32Karl XII Forstå og tolke -2,8 Tabell 7 Oppgaver som jenter gjør det svakere enn forventet på

8 Tabell 7 viser tilsvarende informasjon om jentene som tabell 6 gjør om guttene. Her finner vi bare en åpen oppgave, men den er til gjengjelde den mest ekstreme i jentenes disfavør. Dette er et spørsmål til teksten om Karl den tolvte. Til tross for at dette er en åpen refleksjonsoppgave, som i utgangspunktet er mer typisk for oppgaver som favoriserer jenter enn gutter, må det ha vært temaet og problemstillingen som har satt jentene ut av spill her. Krigførende konger er tydeligvis gutters arena i langt større grad enn jenters. Teksten om Karl den tolvte er representert med tre oppgaver i denne tabellen. Ellers finner vi fire oppgaver knyttet til de ikke-sammenhengende tekstformatene i Temperatur og nedbør (grafer) og Norske temperaturrekorder (tabeller). Den relativt vanskelige oppgaven til teksten om slangen og frosken var heller blant jentenes sterkeste. Seks av disse oppgavene er av typen Finne informasjon.

9 Blanke svar Bl.flervalg Bl.flervalg Bl.flervalg Jenter Gutter Figur 1 Prosentadel elever som ikke svarer på hver oppgave, fordelt på kjønn. Figur 1 viser at det er minst 95 prosent av elevene, som uavhengig av kjønn svarer på 33 av de 43 oppgavene. Det er en tendens til at andelen blanke svar øker noe mot slutten av oppgaveheftet, men denne økningen dreier seg bare om 2 3 prosentpoeng på flervalgsoppgavene. Dette tyder på at elevene har hatt nok tid på seg. Fram til og med spørsmål 21 svarer de aller fleste elevene på alle oppgavene, uavhengig av om de er åpne eller ikke, og kjønnsforskjellene er ubetydelige. Av de ti oppgavene som viser en høyere andel blanke svar enn fem prosent, finner vi ni åpne oppgaver, og av disse

10 er det særlig seks som utmerker seg: Spørsmål 22, 24, 25, 26, 38 og 41. Med unntak av spørsmål 38, som er den oppgaven om Karl den tolvte som guttene gjorde det bedre enn jentene på, har guttene i større grad enn jentene latt være å svare på de åpne oppgavene. De første fire er knyttet til novellen Stygg, slem og fattig og den siste er knyttet til kåseriet Tungvinte gleder. Her er det nok en kombinasjon av motivasjon for å lese teksten og å svare skriftlig på oppgavene som er grunnen til de kjønnsforskjellene vi ser her. Det at guttene har svart blankt, har også vært en medvirkende årsak til at disse oppgavene går sterkt i jentenes favør. Gutters og jenters relative styrker og svakheter i denne prøven er i overensstemmelse med resultatene fra PISA-prøvene, som både i 2000, 2003 og 2006 viste at guttene gjør det like bra som jentene på oppgaver knyttet til ikke-sammenhengende tekster, særlig med teknisk- eller naturvitenskapelig innhold, mens jenter gjør det best på de åpne refleksjonsoppgavene som er knyttet til sammenhengende tekster (Roe og Taube, 2003).

11 Teknisk rapport Antall tekster: 8 Antall oppgaver: 43 soppgaver: 30 Reliabilitet: 0,89 Gjennomsnittlig p-verdi: 0,62 Gjennomsnittlig poengsum: 27 Standardfeil: 2,75 Item-analyse av alle oppgavene Item-analysen for alle oppgavene er vist i tabell 8. Den viser at oppgavene i stor grad har fungert bra. Alle oppgavene bortsett fra tre diskriminerer godt (oppgave 5, 20 og 23). De gale alternativene blir i så godt som alle tilfeller valgt av elever som gjennomgående ligger under gjennomsnittet totalt på prøven (ikke i oppgave 11 og 19). Noen distraktorer velges av svært få elever og kunne vært byttet ut med andre distraktorer. Tabell 8: Item-analyse for alle oppgavene. Svarfordelingen og dyktigheten (poeng oppnådd på prøven for de som har svart slik) er avrundet til hele tall. D står for oppgavens diskriminering. I kolonnen Kommentarer er det henvist til ulike fotnoter under tabellen. MC Svarfordeling i % Dyktighet D p- verdi A B C D Flere/ Blank A B C D Flere/ Blank p- kjønns -diff CR ,43,64, ,42,38, ,33,71, ,34,65, ,29,27,08 a ,40,85, ,46,80, ,37,58, ,45,55, ,36,65, ,33,69 -,01 b ,27,96, ,34,74, ,35,48 -, ,51,52 -,06 Komm

12 ,57,63, ,44,60 -, ,41,78, ,52,74,01 b ,15,30,02 a ,32,66, ,58,48, ,19,81,04 a ,48,44, ,55,68, ,55,50, ,54,64, ,43,88 -, ,46,43 -, ,42,85 -, ,32,80, ,42,62 -, ,48,72, ,42,44, ,47,74 -, ,47,56, ,43,38, ,51,50 -, ,47,63, ,46,77, ,57,62, ,42,42, ,47,63,09 a) Svak diskrimineringen (<0,30) b) En distraktor velges av for flinke elever

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn Rapport basert på resultatene fra utvalgsundersøkelsen

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn Rapport basert på resultatene fra utvalgsundersøkelsen Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn Rapport basert på resultatene fra utvalgsundersøkelsen Lesesenteret Universitetet i Stavanger Innledning Denne rapporten er basert på resultatene fra et representativt

Detaljer

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Dette er et sammendrag av de tre analyserapportene fra gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2012. Det ble gjennomført nasjonale prøver i

Detaljer

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN 2008. Grethe Ravlo Gina Onsrud Astrid Bondø Gjertrud Berg Vivi Pedersen Randi Egede-Nissen

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN 2008. Grethe Ravlo Gina Onsrud Astrid Bondø Gjertrud Berg Vivi Pedersen Randi Egede-Nissen RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN 2008 Grethe Ravlo Gina Onsrud Astrid Bondø Gjertrud Berg Vivi Pedersen Randi Egede-Nissen NSMO/NTNU februar 2009 Den nasjonale prøven i regning 5.trinn 2008 Rapport

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing for 8. trinn

Nasjonale prøver i lesing for 8. trinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Nasjonale prøver i lesing for 8. trinn Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo Institutt for lærerutdanning og

Detaljer

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2009

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2009 Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2009 Atle Skaftun og Oddny Judith Solheim Lesesenteret Universitetet i Stavanger Innledning Denne rapporten er basert på resultatene fra alle de 55 886 elevene

Detaljer

Analysene er gjort i forhold til kvalitetskriterier som er fastsatt i rammeverk for nasjonale prøver.

Analysene er gjort i forhold til kvalitetskriterier som er fastsatt i rammeverk for nasjonale prøver. Nasjonale prøver 2013 - fagmiljøenes analyse av prøvene Dette er et sammendrag av analyserapportene etter gjennomføring av nasjonale prøver 2013. Analysene er gjort av fagmiljøene som har laget prøvene,

Detaljer

Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2013 Rapport basert på populasjonsdata

Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2013 Rapport basert på populasjonsdata Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2013 Rapport basert på populasjonsdata Anna Eriksen og Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo HOVEDRAPPORT INNLEDNING...2

Detaljer

Kjønn og lesing i nasjonale og internasjonale leseundersøkelser. NOLES 5. februar 2014 Astrid Roe

Kjønn og lesing i nasjonale og internasjonale leseundersøkelser. NOLES 5. februar 2014 Astrid Roe Kjønn og lesing i nasjonale og internasjonale leseundersøkelser NOLES 5. februar 2014 Astrid Roe Reading Literacy i PISA: Lesekompetanse er ikke bare et grunnlag for å lære i alle fag, det er også nødvendig

Detaljer

Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn, 2008 Rapport fra utvalgsundersøkelsen

Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn, 2008 Rapport fra utvalgsundersøkelsen Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn, 2008 Rapport fra utvalgsundersøkelsen EKVA v/ Wenche Vagle, Astrid Roe og Eva Narvhus Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedrapport

Detaljer

Nasjonale leseprøver hva de måler og hvordan resultatene kan brukes

Nasjonale leseprøver hva de måler og hvordan resultatene kan brukes Nasjonale leseprøver hva de måler og hvordan resultatene kan brukes av astrid roe De nasjonale leseprøvene tar utgangspunkt i målene for lesing i læreplanen, der lesing er en grunnleggende ferdighet på

Detaljer

Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2012 Rapport basert på populasjonsdata

Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2012 Rapport basert på populasjonsdata Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2012 Rapport basert på populasjonsdata Anna Eriksen og Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo HOVEDRAPPORT INNLEDNING...2

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. Versjon: november 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. Versjon: november 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn Versjon: november 2010, bokmål Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn Her får du generell informasjon om nasjonale prøver i lesing og hva prøven

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Hvordan står det til med lesingen?

Hvordan står det til med lesingen? Hvordan står det til med lesingen? Resultater fra ulike leseprøver Jostein Andresen Ryen Hva er lesing? To grunnleggende prosesser: avkoding og forståelse Vanskelig å beskrive på en eksakt og dekkende

Detaljer

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 8. TRINN Grethe Ravlo Ole Harald Johansen Tor Andersen Bård Vinje

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 8. TRINN Grethe Ravlo Ole Harald Johansen Tor Andersen Bård Vinje RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 8. TRINN 2008 Grethe Ravlo Ole Harald Johansen Tor Andersen Bård Vinje NSMO/NTNU februar 2009 Nasjonal prøve i regning 8.trinn 2008 Rapport basert på resultatene fra utvalgsundersøkelsen

Detaljer

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn Versjon 17. september 2008 Bokmål Veiledning i oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing 5. trinn Høsten 2008 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing

Detaljer

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesing i PISA 2012 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesekompetanse (Reading Literacy) ifølge OECDs ekspertgruppe i lesing Lesekompetanse innebærer at elevene

Detaljer

Rapport om nasjonal prøve 2010. Lesing 5. trinn. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Rapport om nasjonal prøve 2010. Lesing 5. trinn. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Rapport om nasjonal prøve 2010 Lesing 5. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 1 en nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2010 Oddny Judith Solheim, tle Skaftun og ente Rigmor Walgermo Lesesenteret

Detaljer

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 8. trinn

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 8. trinn Versjon 17. september 2008 Bokmål Veiledning i oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing 8. trinn Høsten 2008 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing

Detaljer

PISA og PIRLS. Om norske elevers leseresultater

PISA og PIRLS. Om norske elevers leseresultater PISA og PIRLS Om norske elevers leseresultater av Astrid Roe, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo og Ragnar Gees Solheim, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Programme

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Versjon 21. juli 2009 Bokmål Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Informasjon om prøven og gjennomføringen 8. trinn 1 Informasjon om nasjonal prøve i lesing på 8. trinn Torsdag 17. september

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Oddny Judith Solheim Hva lærte du på skolen i dag? 15.10.2013 lesesenteret.no Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv

Detaljer

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013 en nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013 tle Skaftun, Elisabeth rekke Stangeland, Oddny J. Solheim og nne Mangen Lesesenteret Universitetet i Stavanger 1 Innhold Innledning... 4 Validitet: prøvens

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 5. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 5. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 5. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøvene måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Oddny Judith Solheim, Atle Skaftun og Bente Rigmor Walgermo Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Oddny Judith Solheim, Atle Skaftun og Bente Rigmor Walgermo Lesesenteret Universitetet i Stavanger en nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011 Oddny Judith Solheim, tle Skaftun og ente Rigmor Walgermo Lesesenteret Universitetet i Stavanger 1 Innhold Validitet: prøvens forankring i kunnskapsløftet...

Detaljer

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING FOR 5. TRINN 2013. Grethe Ravlo Astrid Bondø Morten Svorkmo Olaug E. Lona Svingen Roberth Åsenhus Pål Are Andersen

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING FOR 5. TRINN 2013. Grethe Ravlo Astrid Bondø Morten Svorkmo Olaug E. Lona Svingen Roberth Åsenhus Pål Are Andersen RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING FOR 5. TRINN 2013 Grethe Ravlo Astrid Bondø Morten Svorkmo Olaug E. Lona Svingen Roberth Åsenhus Pål Are Andersen NSMO/NTNU mars 2014 Den nasjonale prøven i regning for

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010 Analyse av nasjonale prøver i lesing, - Denne analysen søker å fremstille endringer i resultater på nasjonale prøver i lesing for. og. på fylkes- og kommunenivå for til. For ble det i tillegg avholdt nasjonale

Detaljer

NASJONAL PRØVE I REGNING 8. TRINN 2009

NASJONAL PRØVE I REGNING 8. TRINN 2009 RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 8. TRINN 2009 Grethe Ravlo Ole Harald Johansen Olav Dalsegg Tokle Tor Andersen Bård Vinje NSMO/NTNU februar 2010 Nasjonal prøve i regning 8. trinn 2009 Rapporten er basert

Detaljer

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN Grethe Ravlo Gina Onsrud Astrid Bondø Gjertrud Berg Vivi Pedersen Randi Egede-Nissen

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN Grethe Ravlo Gina Onsrud Astrid Bondø Gjertrud Berg Vivi Pedersen Randi Egede-Nissen RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN 2009 Grethe Ravlo Gina Onsrud Astrid Bondø Gjertrud Berg Vivi Pedersen Randi Egede-Nissen NSMO/NTNU februar 2010 1 Den nasjonale prøven i regning 5.trinn 2009

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Hva sier egentlig prøveresultatene noe om?

Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? - sammenhengen mellom formål, prøveutforming, resultater og slutninger Nasjonal konferanse om lesing 27.mars 2012 Oddny Judith Solheim Lesesenteret www.lesesenteret.no

Detaljer

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Bjørnar Alseth og Are Turmo Oktober 2009 Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Innhold Innledning 3 Teknisk analyse

Detaljer

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Av Sture Nome, rådgiver ved Senter for skriveopplæring og skriveforsking, HiST. Hva er lesing etter Leselosmodellen? Hva er lesing?

Detaljer

RAPPORT. NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN Grethe Ravlo Ole Harald Johansen

RAPPORT. NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN Grethe Ravlo Ole Harald Johansen RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN 2012 Grethe Ravlo Ole Harald Johansen NSMO/NTNU mars 2013 Nasjonal prøve i regning 8. og 9. trinn 2012 Rapporten er basert på resultatene fra versjon 1 av

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Versjon 21. juli 2009 Bokmål Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Informasjon om prøven og gjennomføringen 5. trinn 1 Informasjon om nasjonal prøve i lesing på 5. trinn Torsdag 17. september

Detaljer

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag 8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag Torgeir Onstad og Liv Sissel Grønmo Dette kapittelet starter med å presentere resultater som viser kjønnsforskjeller i prestasjoner

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 5. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 5. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler. Videre presenteres

Detaljer

Hvilken sammenheng er det mellom elevers prestasjoner på en test i naturfag og formatet til oppgavene?

Hvilken sammenheng er det mellom elevers prestasjoner på en test i naturfag og formatet til oppgavene? i Hvilken sammenheng er det mellom elevers prestasjoner på en test i naturfag og formatet til oppgavene? En sammenligning av resultater oppnådd på lukkede oppgaver (SR) og tilsvarende oppgaver i åpent

Detaljer

NASJONALE PRØVER 2015. En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16

NASJONALE PRØVER 2015. En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16 NASJONALE PRØVER 2015 En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16 Gjennomføring av nasjonale prøver 2015 Nasjonale prøver for 5.trinn ble gjennomført i oktober 2015.

Detaljer

Nasjonale prøver. Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter

Nasjonale prøver. Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter Nasjonale prøver Prestasjoner, kjønnsforskjeller og pedagogisk bruk Grethe Ravlo Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter i alle fag og i deler av

Detaljer

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Oddny Judith Solheim, Atle Skaftun og Bente Rigmor Walgermo Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Oddny Judith Solheim, Atle Skaftun og Bente Rigmor Walgermo Lesesenteret Universitetet i Stavanger en nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012 Oddny Judith Solheim, tle Skaftun og ente Rigmor Walgermo Lesesenteret Universitetet i Stavanger 1 Innhold TELLLISTE... 3 FIGUR LISTE... 3 VELEGG... 3 Validitet:

Detaljer

RAPPORT. NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN 2013. Grethe Ravlo Bård Vinje Ole Harald Johansen Roberth Åsenhus

RAPPORT. NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN 2013. Grethe Ravlo Bård Vinje Ole Harald Johansen Roberth Åsenhus RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN 2013 Grethe Ravlo Bård Vinje Ole Harald Johansen Roberth Åsenhus NSMO/NTNU mars 2014 Den nasjonale prøven i regning for 8. og 9. trinn 2013 Rapport basert

Detaljer

Teknisk rapport og analyse av resultat frå Nasjonale prøvar i engelsk 2008

Teknisk rapport og analyse av resultat frå Nasjonale prøvar i engelsk 2008 Teknisk rapport og analyse av resultat frå Nasjonale prøvar i engelsk 2008 V/Eli Moe, UiB, april 2009 I rapporten har vi prøvd å gi opplysningar om dei nasjonale prøvane i engelsk lesing 2008, både for

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Elevers resonneringer og refleksjoner i arbeidet med oppgaver fra nasjonale prøver 2014 en høyttenkningsstudie

Elevers resonneringer og refleksjoner i arbeidet med oppgaver fra nasjonale prøver 2014 en høyttenkningsstudie Elevers resonneringer og refleksjoner i arbeidet med oppgaver fra nasjonale prøver 2014 en høyttenkningsstudie Elisabeth Sandset Masteroppgave i nordiskdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Detaljer

Ove Edvard Hatlevik, dr polit UNIVERSITETET I OSLO

Ove Edvard Hatlevik, dr polit UNIVERSITETET I OSLO Ove Edvard Hatlevik, dr polit UNIVERSITETET I OSLO Om utvikling av tester og bruk av testresultat 11/11/2006 Oslo Utgangspunkt: Osloprøven i digital kompetanse for 5. trinn (år 2008) Rammeverk: læreplan

Detaljer

RAPPORT. NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN Grethe Ravlo Ole Harald Johansen

RAPPORT. NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN Grethe Ravlo Ole Harald Johansen RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN 2011 Grethe Ravlo Ole Harald Johansen NSMO/NTNU mars 2012 Nasjonal prøve i regning 8. og 9. trinn 2011 Rapporten er basert på resultatene fra versjon 1 av

Detaljer

Hva vet vi om de gode leserne bortsett fra at de leser? Resultater og innsikt fra digitale og tradisjonelle leseprøver

Hva vet vi om de gode leserne bortsett fra at de leser? Resultater og innsikt fra digitale og tradisjonelle leseprøver Hva vet vi om de gode leserne bortsett fra at de leser? Resultater og innsikt fra digitale og tradisjonelle leseprøver Tove Stjern Frønes ILS, UiO Riktignok er vanskelighetene uhyre store. Fremfor alt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

Rapport om nasjonal prøve Regning 5. trinn. Matematikksenteret NTNU

Rapport om nasjonal prøve Regning 5. trinn. Matematikksenteret NTNU Rapport om nasjonal prøve 2010 Regning 5. trinn Matematikksenteret NTNU RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN 2010 Grethe Ravlo Astrid Bondø Gjertrud Berg NSMO/NTNU mars 2011 2 Den nasjonale prøven

Detaljer

Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag

Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag Det er for mange elever som presterer på lavt nivå i realfag. Allerede på barnetrinnet er det mange elever som ikke får med seg viktige deler av fagene og

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN Grethe Ravlo Astrid Bondø

RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN Grethe Ravlo Astrid Bondø RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN 2011 Grethe Ravlo Astrid Bondø NSMO/NTNU mars 2012 Den nasjonale prøven i regning 5.trinn 2011 Rapport basert på resultatene fra versjon 1 av prøven Grethe Ravlo

Detaljer

Hvorfor satse på lesing?

Hvorfor satse på lesing? Hvorfor satse på lesing? Resultatene fra bla. PISA-testene viser at ulikhetene mellom kjønn er større i Norge enn i de fleste land flere gutter enn jenter har negative holdninger til lesing og leser kun

Detaljer

Nasjonal prøve 2007 Lesing 5. trinn Teknisk rapport

Nasjonal prøve 2007 Lesing 5. trinn Teknisk rapport Nasjonal prøve 27 Lesing 5. trinn Teknisk rapport Universitetet i Stavanger ved Nasjonalt lesesenter 1 1 Prøvens oppbygging beskrivelse og kommentarer Prøven består av tre relativt lange lesetekster og

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 5. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Ressurslærersamling 2

Ressurslærersamling 2 Ressurslærersamling 2 Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing Unni Fuglestad og Toril Frafjord Hoem 13.01.16 lesesenteret.no Plan for ressurslærersamlingene 1. samling Lesing som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Utdanningsforbundet Østfold Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Forholdet nasjonalt - internasjonalt Tradisjonelt var utdanning sett på som et ensidig nasjonalt anliggende Slik er det ikke

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Teksten er blitt til i samarbeid med Lesesenteret, NAFO og et utvalg lærere og skoleledere.

Teksten er blitt til i samarbeid med Lesesenteret, NAFO og et utvalg lærere og skoleledere. God leseopplæring for lærere på ungdomstrinnet I dette dokumentet presenterer vi hva forskning sier om elevers lesekompetanse og leseundervisning i norsk skole. Du kan også lese om hva lesing som grunnleggende

Detaljer

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Realfagbygget A4, NTNU 7491 Trondheim Telefon: +47 73 55 11 42 Faks: +47 73 55 11 40 merete.lysberg@matematikksenteret.no Nasjonale prøver i grunnleggende

Detaljer

Nasjonale prøver 01.11.2012

Nasjonale prøver 01.11.2012 Nasjonale prøver 01.11.2012 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. DEL 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i opplæringen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonale prøver i regning 2012...

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Fagseminar om regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Naturfag

Fagseminar om regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Naturfag Fagseminar om regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Naturfag Gardermoen 28. oktober 2014 Øystein Guttersrud, Naturfagsenteret Merk: Det skal ikke refereres til dette dokumentet, og oppgavene skal

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 8. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Ressurslærersamling 2

Ressurslærersamling 2 Ressurslærersamling 2 Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing Unni Fuglestad og Toril Frafjord Hoem 01.11.2016 lesesenteret.no Plan for ressurslærersamlingene 1. samling Lesing som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Resultater fra nasjonale prøver på ungdomstrinnet høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag:

Detaljer

Rapport om nasjonal prøve Regning 8. og 9. trinn. Matematikksenteret NTNU

Rapport om nasjonal prøve Regning 8. og 9. trinn. Matematikksenteret NTNU Rapport om nasjonal prøve 2010 Regning 8. og 9. trinn Matematikksenteret NTNU RAPPORT NASJONAL PRØVE I REGNING 8. og 9. TRINN 2010 Grethe Ravlo Tor Andersen Ole Harald Johansen Olav Dalsegg Tokle Bård

Detaljer

6 NATURFAGPRESTASJONER

6 NATURFAGPRESTASJONER I dette kapitlet vil vi studere nærmere resultatene i naturfag for både 8. og 4. klassetrinn. Først vil ta for oss fordelingen av elever etter prestasjonsnivåer. Videre vil vi se hvordan jenter presterer

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Prøveutformingens betydning for rapporterte kjønnsforskjeller

Prøveutformingens betydning for rapporterte kjønnsforskjeller Prøveutformingens betydning for rapporterte kjønnsforskjeller en sammenligning av kjønnsforskjeller i PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn Oddny Judith Solheim og Kjersti Lundetræ I mange sammenhenger

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet - en ny forståelse av kunnskap?

Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet - en ny forståelse av kunnskap? Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet - en ny forståelse av kunnskap? Karrierevalg i kunnskapssamfunnet? «Kurt har vært truckfører i mange år. Nesten helt siden han var liten. Først gikk Kurt på

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

Programme for International Student Assessment

Programme for International Student Assessment Programme for International Student Assessment PISA 2003 med få ord En kortversjon av den nasjonale rapporten: Rett spor eller ville veier? Utgitt på Universitetsforlaget http://www.universitetsforlaget.no

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012. Analyse av nasjonale prøver i lesing 2 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på., 8. på 9. trinn for 2. Sammendrag Jenter presterer fremdeles

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

Hvorfor satse på lesing?

Hvorfor satse på lesing? Hvorfor satse på lesing? Resultatene fra bla. PISA-testene viser at ulikhetene mellom kjønn er større i Norge enn i de fleste land flere gutter enn jenter har negative holdninger til lesing og leser kun

Detaljer

Basisoppgaver til 2P kap. 3 Statistikk

Basisoppgaver til 2P kap. 3 Statistikk Basisoppgaver til 2P kap. 3 Statistikk 3.1 Frekvenstabell og histogram 3.2 Kumulativ frekvens 3.3 Median 3.4 Gjennomsnitt 3.5 Spredningsmål 3.6 Diagrammer (Det er ikke basisoppgaver til 3.7 Statistiske

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Kengurukonkurransen 2013

Kengurukonkurransen 2013 Kengurukonkurransen 2013 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2013 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for niende gang i Norge.

Detaljer

Nasjonale prøver 17.10.2013

Nasjonale prøver 17.10.2013 Nasjonale prøver 17.10.2013 Veiledning til lærere Regning 5. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013 versjon

Detaljer

Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver. Tromsø kommune

Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver. Tromsø kommune Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver Tromsø kommune Kommunens fokus på nasjonale prøver Mediafokus Oppfølging 13.10 Årlig rapportering på resultat, gjennomføring og etterarbeid Nødvendig å sikre kvalitet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Ressurslærer som veileder

Ressurslærer som veileder Ressurslærer som veileder Hvordan kan dere veilede egne kollegaer i arbeidet med grunnleggende ferdigheter og klasseledelse? Marion Prytz Bente Granberg Kari Anita Brendskag Ressurslæreren Hva er veiledning

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer