Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene."

Transkript

1 Årsplan 2013/2014 1

2 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv Iren Eilertsen er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, tirsdag og onsdag. Heidi Siljedal er pedagogisk leder (60% stilling). Per Magne Slangsvold er pedagogisk leder (100% stilling). David Andersen er assistent (100% stilling). Jarle Vålandsmyr er assistent (40% stilling i første omgang, men vil øke sin stilling etter hvert) Elise Olsen er barne-og ungdomsarbeider (100% stilling) Geir Hortemo er barne- og ungdomsarbeider (100% stilling). Årsplanens funksjon Årsplanen vår er en grovskisse over planene for barnehageåret og en oversikt over den pedagogiske virksomheten. Et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen og en informasjon for foreldre og andre interesserte. Planen tar utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. ( Barnehageloven) Litt om Drømmevika Naturbarnehage AS Drømmevika Naturbarnehage AS er en helt ny barnehage som vil drive i midlertidige lokaler frem til nybygg står ferdig. Det er en liten barnehage som er godkjent for 21 plasser for barn i alderen 0-6 år. Dette gir et trygt og oversiktlig miljø hvor barna kan føle seg hjemme. Vi vil bruke naturen aktivt sammen med barna. De ansatte i Drømmevika Naturbarnehage er naturelskere og vil vidreformidle denne gleden og entusiasmen til barna. Naturen byr på et mangfold av opplevelser og her er det rom for alle uansett alder og nivå. Barna vil kunne kjenne mestring, glede og nysgjerrighet i et frisk og herlig miljø. Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Telefonnummer Barnehagens telefonnummer er Send sms når det gjelder en kort beskjed.tur telefon: Vi ønsker at dere gir beskjed når barnet ikke kommer til barnehagen, eller når det kommer etter kl Daglig ledere/eiere: Siv Iren Eilertsen tlf.nr og Laila Vevik Bierud tlf.nr Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med oss i barnehagen eller på telefon. 2

3 Medbrakte leker Vi ønsker at barna ikke tar med leker / ting hjemmefra. Det blir så lett konflikter med andre barn, eller når ting går i stykker eller blir borte. Vi synes det er best at det er likt for alle og helt entydig. Barna pleier å akseptere denne regelen. Hvis det skulle oppstå konflikter med barnet i forhold til dette, ta kontakt med personalet. Planleggingsdager Barnehagen har fem planleggingsdager i barnehageåret. Barnehagen er da stengt. Personalet planlegger sammen, eller drar på kurs. Planleggingsdager dette barnehageåret er: 6. august, 23.oktober, 8. november, 20. januar og 4. juni. Internett Barnehagen har en egen hjemmeside : Der finner dere bilder og mer informasjon om prosjekter og hvordan vi jobber i Drømmevika Naturbarnehage. Nye bilder blir lagt ut på hjemmesiden. I begynnelsen av hver måned kommer månedsbrevet med beskrivelsen av måneds innhold, tilbakeblikk av forrige måned og viktige informasjoner. Månedsbrevet blir sendt som mail til foreldrene/foresatte. Månedsbrevet blir også lagt ut på hjemmesiden. Dugnad Det vil bli satt opp to dager til dugnad våren Her møtes alle foreldre/foresatte, til nyttig og hyggelig arbeid. 3

4 August 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Barnehagen stengt Foreldremøte Hovedmålsetting Livet i barnehagen skal være basert på trygghet og livsglede Vi ønsker å fremme barnas utvikling på en helhetlig måte, gjennom natur, musikk, kunst og natur. Det vektlegges at barna lærer med hele kroppen og med alle sansene. Barna skal ha muligheter for kreativ og fantasifull lek, fordypning og undring. 4

5 September 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Møte med samarbeidsutvalget

6 Frilufsliv Vi legger vekt på å bruke vårt uteområde mye og drar på regelmessige turer i skogen og til Paulus holme som ligger et stienkast fra barnehagen. Vi har base i skogen hvor vi også lett kan ta med de aller minste på tur samtidig som det er utfordrende og spennende for de største. Der skal vi opparbeide området sammen med barna enda bedre. Her har vi lavo, bålplass og et fantasisk område for barn og leke på. På Paulus holme kan vi boltre oss i fjæra hvor vi vil fiske krabber, fiske, leke og utforske. Etter en tid vil også barnehagen få sin egen båt, så vi kan utvide disse turene ut i vår herlige skjergård. 6

7 DAGSRYTME : Dags rytme er en vekselvirkning mellom frie og samlende/styrte aktiviteter. Rytmen er forutsigbar, slik at barnet kan kjenne seg igjen i det daglige liv. Vi har en fast dagsrytme. Kjernetiden i barnehagen er fra kl til Barna skal være i barnehagen innen kl Da skal vi starte med samling, aktiviteter eller reiser på tur. Forkost i barnehagen er fra dersom barnet skal ha frokost er det viktig at de kommer slik at de rekker å spise før Lunsj har vi fra ca og frukt/ knekkebrød ca Frilek - morgene og ettermiddag. 7

8 UKERYTME: Mandager Turdag for barn Temagruppe i bhg. Dag på huset for de minste og 2013 barn Tirsdager Turdag for barn Temagruppe i bhg. Dag på huset for de minste og 2013 barn Onsdager Dag i barnehagen for barn. Temagruppe Formiddagstur/turdag for de minste og 2013 barn. Torsdager Turdag for barn Temagruppe Dag på huset for de minste og 2013 barn Fredager Turdag for barn Temagruppe i barnehagen. Dag på huset for de minste og 2013 barn. Dette er et utgangspunkt men det kan bli variasjon dersom sykdom eller andre uforutsette ting skjer. Det kan også være at vi får innspill fra barna at de ønsker å gå et annet sted, eller at vi voksne vet at det er noe spesielt som skjer et annet sted som barna har glede av å få med seg. Da er det viktig at vi er fleksible i forhold til det. Planer er et hjelpemiddel for oss men vi lever også etter den døde mus pedagogikk. Kunst og formingsaktiviteter er ofte et tilbud til barna, mens den frie leken foregår, ute eller inne. Dette er uavhengig av ukerytmen. ÅRSRYTME Vi følger årets rytme med naturens skiftninger og markerer høytider. Oppstart og tilvenning Når barnehageåret starter i august legger vi vekt på å bli kjent, innarbeide dagsrytme, bli trygge og gode rutiner. Vi har felles samlinger, og koser oss med utelek. Årstidsfester Årstidsfester handler om gjenkjennelse, gjentakelse, opplevelse og rytme. Vi feirer forskjellige fester i løpet av et år, knyttet til årstidene: Høstfest, lykteefest, lucia, nissefest, karneval, påskefrokost og sommerfest. Noen fester feires sammen med foreldrene, som sommeravslutning. Forberedelse til festene jobber vi med i barnehagehverdagen Vi lever med i årstidenes skiftende liv og barnehagens innhold og aktiviteter bærer preg av dette. I tillegg jobber vi med forskjellige prosjekttema. Detaljert informasjon om årstidsfestene kommer i månedsbrevene. 8

9 Oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldresamtaler 15 Foreldresamtaler 16 Foreldresamtaler Foreldrekaffe i lavoen 17 Foreldresamtaler 18 Foreldresamtaler Planleggingsdag Bhg.stengt Lyktefest

10 November 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag 9 10 Bhg. stengt

11 Virkemidler i Drømmevika Naturbarnehage:: *Friluftsliv * musikk, sang, rim&regler, dans * rom for lek og undring * sanseopplevelser * naturopplevelser * kunstneriske aktiviteter *fester (knyttet til årstidene) * prosjektarbeid SAMARBEID FORELDRE/ BARNEHAGEN Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet i at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet deres. Personalet har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger som enkeltpersoner og som gruppe. Metoder for foreldresamarbeid: Foreldresamtaler(2 x i året), foreldremøter(2 x i året), daglig kontakt og minimum to møter med samarbeidsutvalget. Fester, forestillinger og dugnad. FORELDREMØTER: Vi forteller om livet i gruppen, dokumentasjon ved visning av bilder og/eller film, svarer på spørsmål fra foreldrene og klargjør en del praktiske ting. Vi har diskusjonsforum og/eller temaarbeid. Foreldremøtene er en viktig kilde til informasjon og kommunikasjon. Derfor er det viktig at foreldrene stiller. Saker for foreldremøtene meldes skriftlig til styrer i forkant, senest en uke før møtet. Vurdering og dokumentasjon I Drømmevika Naturbarnehage AS arbeider vi med vurdering og dokumentasjon gjennom: Refleksjon og kontinuerlig vurdering ved personalmøter og pedagogmøter, årsplan, månedsbrev, fotografier og praksisfortellinger, utstillinger, hjemmeside. Formelle og uformelle samtaler med foreldre. Vi bruker observasjonsmateriell som TRAS og ALLE med. Vi observerer barnas trivsel gjennom barnas ulike uttrykksmåter, formelle og uformelle samtaler med barna. 11

12 Desember 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nissefest Lucia-fest Julefest Julaften Barnehagen stengt 30 Romjul Barnehagen stengt 31 Nyttårsaften Barnehagen stengt 25 1 juledag barnehagen stengt juledag Barnehagen stengt 27 Romjul barnehagen har stengt God jul og godt nytt år!! 12

13 Januar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag Barnehagen stengt Planleggingsdag Bhg. stengt BARNS MEDVIRKNING Rammeplanen sier at det skal legges vekt på barnets rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barn har rett til å uttrykke seg og få medvirkning på sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende denne medvirkningen skal være, er avhengig av barnas alder og funksjonsnivå. I Drømmevika Naturbarnehage gir vi barna mulighet til å få være med å bestemme innholdet i sin hverdag blant annet ved valg av gjøremål og hvor de vil være, for eksempel kan barna ved anledninger velge om de vil være ute eller inne og velge mellom ulike aktiviteter. Vi har respekt for alle barn og deres ønsker og behov. Vi tar oss god tid til samtaler med barnet og til å undre oss sammen med barna. Hvis barnet spør om å få lov til å hjelpe den voksne med sitt arbeid, så får det lov til det. Det trenger ikke bare å være gjennom uttrykte ønsker at barna får innvirkning på barnehagedagen; det er kanskje like viktig at de blir møtt der de er av bevisste voksne tilretteleggere. Å lytte aktivt til barna, og å se barnas kroppsspråk kan fortelle oss om barna trives eller ikke. Aktiviteter og opplegg må tilpasses barnegruppa og det enkelte barn, og kanskje må vi justere noen av planene vi har lagt hvis vi ser at barna ikke har glede eller utbytte av det vi har planlagt. 13

14 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) De sju fagområdene i Rammeplanen for barnehager er i stor grad de samme som barna senere vil møte i skolen: Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og Etikk, religion og filosofi Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen som kulturarena "Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon." (Rammeplanen for bhg.) 14

15 Fantasi og kreativitetskompetanse er en basiskompetanse for fremtidig kunstnerisk og kulturell utfoldelse. I barnehagen blir utviklingen og pleien av de barnlige fantasikreftene helt konkret. Eventyr og fortellinger oppmuntrer barna til å forvandle det hørte i en lekende kreativitet. God tid for lek, hver dag, gir barna muligheten til å bli aktive i dyp konsentrasjon og i alltid på nytt oppflammende skaperglede. Vi bruker en del leker og materialer som inspirerer fantasien, dvs som er laget slik at barnet fritt kan bruke dem til ulike funksjoner alt etter behov, så som ulike trebiter, byggeklosser, steiner, tre-ringer, stoff, skinnbiter, ull med mer. Vi har regelmessige tilbud med kunstneriske aktiviteter for barna, som å male, lett håndarbeid og forskjellige formingsaktiviteter. Kunst og formingsaktivitetene har ofte et tema og passer som regel til årstiden. Det å tegne er et viktig uttrykks- og utviklingsredskap for barn. Vi legger tilrette slik at barna blir motiverte til å tegne ofte. De har alltid tilgang på tegnesaker. Vi bruker gode og tykke fargeblyanter og voksstifter som gir kraftige farger. -Musikkaktivitetene i barnehagen gir barna kreative musiske impulser, samt mye glede og mestringsfølelse. Vi jobber en del med drama og rollelek som gir mange utviklingsmuligheter. Det at vi skaper noe felles bidrar til samhørighet. Barna kan utvikle sin kreativitet og de oppdager og utvikler talenter og ferdigheter, samt mestringsfølelse og anerkjennelse. Dette styrker selvtillitten og personligheten.. Kunst i Naturen 15

16 LAND ART (en kunstbevegelse som oppstod på 60/70-tallet.), en kunstform der naturen spiller en sentral rolle: Å skape i naturen, med naturen og i naturens rytme(årstider). Være oppmerksom på - og la seg inspirere av naturens former, farger og materialer. Målet er at barna skal lære å oppdage naturen med nysjerrighet, humor og respekt, samt å utvikle og fremme barnas egen kreativitet og iakttagelse. Land Art -prosjekt: vi lager kunst i naturen, med naturens materialer. Dette vil vi integrere i barnehagehverdagen og i tillegg ha ett, eller flere LandArt-prosjekter som avslutter med en utstilling. (Kunstverkene kan da beundres på uteområdet eller ved foto-utstilling). NATUR-KUNST-SANSEERFARING med Land Art: Våkne øyne, åpne ører, bevegelsesglade føtter, eventyrlystene - og skapende hender. 16

17 Februar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Karneval i barnehagen Etikk, religion og filosofi Vi legger vekt på at barna lærer å ta vare på hverandre og hjelper hverandre, at de utvikler evnen til toleranse og omsorg for andre. Videre ønsker vi å støtte barns utvikling av kjærlighet og omsorg for naturen / skaperverket. I Drømmevika Naturbarnehage blir barna kjent med de kristne tradisjoner rundt høytidene som jul og påske. De eldste barna kan bli med på besøk i Stuenes kirke før jul. I rammeplanen for barnehagen kan vi lese om solidaritet og toleranse under kapittel 1.3 : "Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger." 17

18 Mars 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskefest Kropp, bevegelse og helse "Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp." (Rammeplan for bhg.) Drømmevika Naturbarnehage prioriterer regelsmessige turer i skog og mark, lek og bevegelse ute og inne, ringleker og dans er med på å stimulere og utvikle grovmotorikken. Instrumentspill, fingerleker, baking og kunstneriske aktiviteter (som f.eks.tegne, male, klippe, lime, veve, sy, forme, bygge,..) stimulerer og utvikler barnas finmotorikk. Rammene rundt måltidene skal preges av ro og være en situasjon for gode dialoger mellom barna og de voksne. Hvordan bordet er dekket er ikke tilfeldig. Det skaper en harmonisk stemning med levende lys på bordet. Barna har sine egne kopper og tallerker. Når det er bursdag eller fest, dekker vi på med "festtallerker" og "festglass". Ved årstidsfester har vi duk på bordet og pynter litt ekstra. MAT Mat legger grunnlaget for barnets helse. Vi ønsker å gi et bidrag til et fullverdig kosthold. Derfor har vi valgt å ha fokus på et sunt kosthold. Vi har varme måltider flere ganger i uken og baker vårt eget brød/rundstykker hver uke. Barna får et ettermiddagsmåltid med frukt og knekkebrød hver dag ca kl Maten vi spiser til lunsj er god og sunn mat, laget fra bunnen av, med råvarer av kvalitet. Ved mat og pålegg av kjøtt, holder oss mest til kylling, kalkunkjøtt, og fisk. Vi motiverer barna til å smake på all slags frukt, grønnsaker og matretter. 18

19 April 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldresamtaler 8 Foreldresamtaler 9 Foreldresamtaler 10 Foreldresamtaler 11 Foreldresamtaler Påskeuke barnehagen har stengt. 15 Påskeuke barnehagen har stengt. 16 -før skjærtorsdag barnehagen stengt. 17 Skjærtorsdag barnehagen har stengt. 18 Langfredag barnehagen har stengt. 19 Påskeaften 20 1.Påskedag Påskedag barnehagen har stengt Møte med Samarbeidsutvalget

20 Natur, miljø og teknikk (Sanse og iakttakelseskompetanse) Drømmevika Naturbarnehage legger stor vekt på å gi barna ekte og varierte sanseinntrykk: Vi ønsker å pleie sansene gjennom lek, turer i skog og mark, turer på øyer i skjærgården, musikk, dans, bevegelse, kunstneriske aktiviteter i barnehagen og i naturen, mat og matlaging, eventyrstund, dukketeater, drama og sirkusaktiviteter. Lekene består av material som gir forskjellige sanse- og opplevelsesmuligheter. Musikkinstrumentene som vi bruker, er av god kvalitet og gir varierte sanseopplevelser. Barna kan delta aktivt i matlagingen. De fryder seg over duften av matlaging og baking i barnehagen. Barnas smakssans er meget sart. Vi pleier denne ved å gi dem ekte smaker, mat med god kvalitet, laget fra bunnen av og uten skadelige tilsetningsstoffer. "Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen."(rammeplan for barnehager) Aktive voksne med respekt for og kunnskap om naturen, ser vi på som viktig. I Drømmevika Naturbarnehage har vi et nært forhold til naturen. Vi tror at dersom barna får varierte og positive opplevelser i naturen er det med på at barna også får et ønske om å ta vare på den. Vi er opptatt av miljøet både inne og ute. Barna er med å sortere avfall og deltar i hagestell, hvor de lærer om forskjellige planter og vekster. Vi ønsker at barna utvikler et personlig forhold til - og kunnskap om naturen og utvikler et ønske om å verne naturen. Mai 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag. 1. mai offentlig høytidsdag barnehagen stengt Foreldremøte Første pinsedag. Barnehagen stengt. Andre pinsedag. Barnehagen stengt mai Grunnlovsdag Dugnad Kristihimmelfatsdag Barnehagen stengt

21 Kommunikasjon, språk og tekst I Drømmevika-Naturbarnehage har ulik litteratur, sanger, sangleker, vers, fingerleker og rim&regler en stor plass i det daglige liv. Mange sanger, rim&regler gjentas over flere dager og kommer gjerne igjen senere, slik at barna kan bli trygge på dem og gjøre det til sitt eget. Samtalen en viktig del av det daglige samspillet mellom voksne og barn. Ved en god kommunikasjon med det enkelte barn skal den voksne kunne bidra til at barnet får brukt og utviklet et rikt språk. I år skal vi ha språkgrupper som er tilrettelagt for alle aldersgrupper. Metodiske henvisninger: -sanger, sangleker, rim og regler, vers, fingerleker, eventyr og fortellinger, et tydelig ordrikt språk av de voksne, spill som er språkstimulerende, dukketeater, dramaaktiviteter, bøker med meningsfylte historier, gode samtaler mellom barn og voksne og mellom barna. Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. (rammeplan for barnehagen) Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal vi i Drømmevika-Naturbarnehage blant annet: Bruke nærmiljøet aktivt ved at vi har tre faste turdager i uka. Vi vil da bruke skogen hvor vi har fast base og turer til Paulus holme som er en øy med bro over fra fastlandet. Antall rom og form Regelmessige gjentakelser og rytmiske formelementer fra dags-, uke- og årsrytmen gir barna den gjenkjennende gleden, stimulerer selvfølelsen og konsentrasjonsevnen. Møte med - opplevelse og erfaring med antall, rom og form, får barna i form av hverdagsaktiviteter, matlaging, ringleker, musikkgrupper, eventyr og skapende aktiviteter. Metodiske henvisninger: En hverdagsaktivitet kan være å dekke bordet. Da teller vi gafler, skjeer og så videre. Vi veier og måler mens vi lager mat. Vi danser for eksempel til Per Sjuspring og "13", samt at vi har sanger, telleregler og fingerleker hvor vi teller. Vi forteller/dramatiserer eventyr som Pannekaka og Geitekillingen som kunne telle til ti. Turer er en eventyrlig reise, der vi samler, sorterer og systematiserer det vi finner. Noen ganger skaper vi kunst i naturen med materialene vi fant i skogen. Grunnleggende kunnskap om naturen og matematiske mønster og begreper blir en naturlig del av barnas lek. Barna former fritt sin egen lek, lekemateriellet stimulerer til egenaktivitet og kan brukes til mye forskjellig. 21

22 Sosialkompetanse og Danning Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne...barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. ( Barnehagens rammeplan s 27-29) De voksne har et særskilt ansvar for å være støttende og være gode rollemodeller. Det krever at de voksne er aktive i samspillet med barna, og er bevisst sin kommunikasjon. Det å møte barnet på en respektfull måte, ta barnet på alvor ved å ta barnets perspektiv skal være en grunnleggende holdning hos personalet i barnehagen. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et felleskap med jevnaldrende. Danning i barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selvsom individ og egen personlige og kulturelle identitet. (Rammeplan for barnehagen, s 34) I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Metodiske henvisninger: Omsorg for omgivelsene er en av forutsetningene for sosial kompetanse derfor tilstreber vi å skape et hjemlig miljø der vi utfører oppgaver sammen som å lage mat og rydde. Vi som jobber i Drømmevika Naturbarnehage vet at vi er forbilde for barna og vil til enhver tid være anerkjennende og støttende, samtidig som vi er tydelige og setter grenser. Barna øver konfliktløsning, lærer å ordne opp etter seg når de har gått over andres grenser og lærer begrepet unnskyld å kjenne. Barna lærer en omsorgsfull omgang med naturen. 22

23 Juni 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Barnehagen stengt Sommeravslutning Sankthans

24 VISDOM OM MENNESKE Hva, hvordan og hvilke kunnskaper barnet trenger til enhver tid vil pedagogen ta hensyn til når han/hun møter barnet. Det grunnleggende er at vi ser på barnet i de første syv årene, som et rytmisk, etterlignende og sansende vesen. Det tas hensyn til både når vi former omgivelsene rundt barnet og hvilke aktiviteter vi velger. Hvilke metoder vi bruker og hvordan vi utfører dem er viktig i forhold tanken på at barnet etterligner det vi gjør. Vi legger stor vekt på frileken, hvor barnet ut fra seg selv må skape sin egen lek uten at den voksne styrer. Vi legger forholdene til rette slik at barna må bruke indre aktivitet og fantasi for å kunne bearbeide sine opplevelser gjennom leken. Vi tilbyr leketøy av forskjellige "ekte" materialer, minst mulig ferdige ting slik at de må skape det de selv trenger. Vi gjør tingene sammen med barna som f.eks. å male korn, bake brød, vaske, karde ull og veve, handlinger de kan gjennomskue. Læringsprosessen skjer gjennom observasjon, sansing og bearbeidelser som ofte skjer i leken. Kunstneriske aktiviteter som akvarellmaling, modellering med bivoks, sying, snekring osv. er en fast del av uke/ årsrytmen vår. Forskjellige materialer blir tatt i bruk, slik at barna får oppleve dem og lærer hvordan de skal behandles og hva de kan brukes til. I alle sammenhenger om det er aktivitet, frilek, måltid og lignende, er målet vårt å bruke god tid. Heller færre gjøremål, vi trenger ikke å rekke alt. Det er nok av travelhet rundt oss i hverdagen. (Fra Stjerneglimt Steinerbarnehage, Arendal) Overgang barnehage skole. Drømmevika Naturbarnehage vil samarbeide med andre barnehager i området for å sikre en tilnærmet felles forberedelse til skolen, samt felles besøk. Førskoletrening fagområder 1.1 Sosial kompetanse stikkord: Samarbeid, kunne dele, stå i kø, ta i mot felles beskjeder, vente på tur, rekke opp hånda, ball leker, regel leker, fysisk og psykisk utholdenhet, selvhevdelse 1.2 Systematisk begrepsinnlæring, språkstimulering og språktrening stikkord: Telle til 10, kjenne symbolene for tallene til 10, mengdebegrep, spille terningspill, geometriske former, preposisjonsbruk, lytte/skille lyder rim- forlyd stavelser, gjenkjenne bokstaver logolesning, kjenne- og kunne skrive navnet sitt, vite etternavnet sitt, adressen, fødselsdato, litteraturformidling, bruk av rim - regler - rytmer og lytte leker 1.3 Ferdigheter Blyantgrep, kle på- og av seg, gå på toalettet alene, holde orden på egne saker for eksempel henge opp klær, sette på plass skoa. 24

25 Når du er liten, er du fylt av sang. Du lever en drøm, som du hadde en gang. Du vandrer bestandig med åpne sanser. Der troll og hekser og alver danser. Hver dag er en reise, i undringens tegn. Du leter i livet på ustøe bein. Barn kan se, eventyr og magi. De voksne er blinde og løper for fort forbi. Terje formoe Vi håper dere vil trives hos oss, og at vi kan ha et givende samarbeid med dere som foreldre. Gi oss gjerne ros og si ifra hvis vi skal gjøre noe annerledes for at ditt barn skal få det best mulig. Sammen kan vi jobbe for å skape en god barnehage for barna våre! 25

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer