Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene."

Transkript

1 Årsplan 2013/2014 1

2 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv Iren Eilertsen er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, tirsdag og onsdag. Heidi Siljedal er pedagogisk leder (60% stilling). Per Magne Slangsvold er pedagogisk leder (100% stilling). David Andersen er assistent (100% stilling). Jarle Vålandsmyr er assistent (40% stilling i første omgang, men vil øke sin stilling etter hvert) Elise Olsen er barne-og ungdomsarbeider (100% stilling) Geir Hortemo er barne- og ungdomsarbeider (100% stilling). Årsplanens funksjon Årsplanen vår er en grovskisse over planene for barnehageåret og en oversikt over den pedagogiske virksomheten. Et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen og en informasjon for foreldre og andre interesserte. Planen tar utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. ( Barnehageloven) Litt om Drømmevika Naturbarnehage AS Drømmevika Naturbarnehage AS er en helt ny barnehage som vil drive i midlertidige lokaler frem til nybygg står ferdig. Det er en liten barnehage som er godkjent for 21 plasser for barn i alderen 0-6 år. Dette gir et trygt og oversiktlig miljø hvor barna kan føle seg hjemme. Vi vil bruke naturen aktivt sammen med barna. De ansatte i Drømmevika Naturbarnehage er naturelskere og vil vidreformidle denne gleden og entusiasmen til barna. Naturen byr på et mangfold av opplevelser og her er det rom for alle uansett alder og nivå. Barna vil kunne kjenne mestring, glede og nysgjerrighet i et frisk og herlig miljø. Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Telefonnummer Barnehagens telefonnummer er Send sms når det gjelder en kort beskjed.tur telefon: Vi ønsker at dere gir beskjed når barnet ikke kommer til barnehagen, eller når det kommer etter kl Daglig ledere/eiere: Siv Iren Eilertsen tlf.nr og Laila Vevik Bierud tlf.nr Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med oss i barnehagen eller på telefon. 2

3 Medbrakte leker Vi ønsker at barna ikke tar med leker / ting hjemmefra. Det blir så lett konflikter med andre barn, eller når ting går i stykker eller blir borte. Vi synes det er best at det er likt for alle og helt entydig. Barna pleier å akseptere denne regelen. Hvis det skulle oppstå konflikter med barnet i forhold til dette, ta kontakt med personalet. Planleggingsdager Barnehagen har fem planleggingsdager i barnehageåret. Barnehagen er da stengt. Personalet planlegger sammen, eller drar på kurs. Planleggingsdager dette barnehageåret er: 6. august, 23.oktober, 8. november, 20. januar og 4. juni. Internett Barnehagen har en egen hjemmeside : Der finner dere bilder og mer informasjon om prosjekter og hvordan vi jobber i Drømmevika Naturbarnehage. Nye bilder blir lagt ut på hjemmesiden. I begynnelsen av hver måned kommer månedsbrevet med beskrivelsen av måneds innhold, tilbakeblikk av forrige måned og viktige informasjoner. Månedsbrevet blir sendt som mail til foreldrene/foresatte. Månedsbrevet blir også lagt ut på hjemmesiden. Dugnad Det vil bli satt opp to dager til dugnad våren Her møtes alle foreldre/foresatte, til nyttig og hyggelig arbeid. 3

4 August 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Barnehagen stengt Foreldremøte Hovedmålsetting Livet i barnehagen skal være basert på trygghet og livsglede Vi ønsker å fremme barnas utvikling på en helhetlig måte, gjennom natur, musikk, kunst og natur. Det vektlegges at barna lærer med hele kroppen og med alle sansene. Barna skal ha muligheter for kreativ og fantasifull lek, fordypning og undring. 4

5 September 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Møte med samarbeidsutvalget

6 Frilufsliv Vi legger vekt på å bruke vårt uteområde mye og drar på regelmessige turer i skogen og til Paulus holme som ligger et stienkast fra barnehagen. Vi har base i skogen hvor vi også lett kan ta med de aller minste på tur samtidig som det er utfordrende og spennende for de største. Der skal vi opparbeide området sammen med barna enda bedre. Her har vi lavo, bålplass og et fantasisk område for barn og leke på. På Paulus holme kan vi boltre oss i fjæra hvor vi vil fiske krabber, fiske, leke og utforske. Etter en tid vil også barnehagen få sin egen båt, så vi kan utvide disse turene ut i vår herlige skjergård. 6

7 DAGSRYTME : Dags rytme er en vekselvirkning mellom frie og samlende/styrte aktiviteter. Rytmen er forutsigbar, slik at barnet kan kjenne seg igjen i det daglige liv. Vi har en fast dagsrytme. Kjernetiden i barnehagen er fra kl til Barna skal være i barnehagen innen kl Da skal vi starte med samling, aktiviteter eller reiser på tur. Forkost i barnehagen er fra dersom barnet skal ha frokost er det viktig at de kommer slik at de rekker å spise før Lunsj har vi fra ca og frukt/ knekkebrød ca Frilek - morgene og ettermiddag. 7

8 UKERYTME: Mandager Turdag for barn Temagruppe i bhg. Dag på huset for de minste og 2013 barn Tirsdager Turdag for barn Temagruppe i bhg. Dag på huset for de minste og 2013 barn Onsdager Dag i barnehagen for barn. Temagruppe Formiddagstur/turdag for de minste og 2013 barn. Torsdager Turdag for barn Temagruppe Dag på huset for de minste og 2013 barn Fredager Turdag for barn Temagruppe i barnehagen. Dag på huset for de minste og 2013 barn. Dette er et utgangspunkt men det kan bli variasjon dersom sykdom eller andre uforutsette ting skjer. Det kan også være at vi får innspill fra barna at de ønsker å gå et annet sted, eller at vi voksne vet at det er noe spesielt som skjer et annet sted som barna har glede av å få med seg. Da er det viktig at vi er fleksible i forhold til det. Planer er et hjelpemiddel for oss men vi lever også etter den døde mus pedagogikk. Kunst og formingsaktiviteter er ofte et tilbud til barna, mens den frie leken foregår, ute eller inne. Dette er uavhengig av ukerytmen. ÅRSRYTME Vi følger årets rytme med naturens skiftninger og markerer høytider. Oppstart og tilvenning Når barnehageåret starter i august legger vi vekt på å bli kjent, innarbeide dagsrytme, bli trygge og gode rutiner. Vi har felles samlinger, og koser oss med utelek. Årstidsfester Årstidsfester handler om gjenkjennelse, gjentakelse, opplevelse og rytme. Vi feirer forskjellige fester i løpet av et år, knyttet til årstidene: Høstfest, lykteefest, lucia, nissefest, karneval, påskefrokost og sommerfest. Noen fester feires sammen med foreldrene, som sommeravslutning. Forberedelse til festene jobber vi med i barnehagehverdagen Vi lever med i årstidenes skiftende liv og barnehagens innhold og aktiviteter bærer preg av dette. I tillegg jobber vi med forskjellige prosjekttema. Detaljert informasjon om årstidsfestene kommer i månedsbrevene. 8

9 Oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldresamtaler 15 Foreldresamtaler 16 Foreldresamtaler Foreldrekaffe i lavoen 17 Foreldresamtaler 18 Foreldresamtaler Planleggingsdag Bhg.stengt Lyktefest

10 November 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag 9 10 Bhg. stengt

11 Virkemidler i Drømmevika Naturbarnehage:: *Friluftsliv * musikk, sang, rim&regler, dans * rom for lek og undring * sanseopplevelser * naturopplevelser * kunstneriske aktiviteter *fester (knyttet til årstidene) * prosjektarbeid SAMARBEID FORELDRE/ BARNEHAGEN Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet i at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet deres. Personalet har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger som enkeltpersoner og som gruppe. Metoder for foreldresamarbeid: Foreldresamtaler(2 x i året), foreldremøter(2 x i året), daglig kontakt og minimum to møter med samarbeidsutvalget. Fester, forestillinger og dugnad. FORELDREMØTER: Vi forteller om livet i gruppen, dokumentasjon ved visning av bilder og/eller film, svarer på spørsmål fra foreldrene og klargjør en del praktiske ting. Vi har diskusjonsforum og/eller temaarbeid. Foreldremøtene er en viktig kilde til informasjon og kommunikasjon. Derfor er det viktig at foreldrene stiller. Saker for foreldremøtene meldes skriftlig til styrer i forkant, senest en uke før møtet. Vurdering og dokumentasjon I Drømmevika Naturbarnehage AS arbeider vi med vurdering og dokumentasjon gjennom: Refleksjon og kontinuerlig vurdering ved personalmøter og pedagogmøter, årsplan, månedsbrev, fotografier og praksisfortellinger, utstillinger, hjemmeside. Formelle og uformelle samtaler med foreldre. Vi bruker observasjonsmateriell som TRAS og ALLE med. Vi observerer barnas trivsel gjennom barnas ulike uttrykksmåter, formelle og uformelle samtaler med barna. 11

12 Desember 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nissefest Lucia-fest Julefest Julaften Barnehagen stengt 30 Romjul Barnehagen stengt 31 Nyttårsaften Barnehagen stengt 25 1 juledag barnehagen stengt juledag Barnehagen stengt 27 Romjul barnehagen har stengt God jul og godt nytt år!! 12

13 Januar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag Barnehagen stengt Planleggingsdag Bhg. stengt BARNS MEDVIRKNING Rammeplanen sier at det skal legges vekt på barnets rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barn har rett til å uttrykke seg og få medvirkning på sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende denne medvirkningen skal være, er avhengig av barnas alder og funksjonsnivå. I Drømmevika Naturbarnehage gir vi barna mulighet til å få være med å bestemme innholdet i sin hverdag blant annet ved valg av gjøremål og hvor de vil være, for eksempel kan barna ved anledninger velge om de vil være ute eller inne og velge mellom ulike aktiviteter. Vi har respekt for alle barn og deres ønsker og behov. Vi tar oss god tid til samtaler med barnet og til å undre oss sammen med barna. Hvis barnet spør om å få lov til å hjelpe den voksne med sitt arbeid, så får det lov til det. Det trenger ikke bare å være gjennom uttrykte ønsker at barna får innvirkning på barnehagedagen; det er kanskje like viktig at de blir møtt der de er av bevisste voksne tilretteleggere. Å lytte aktivt til barna, og å se barnas kroppsspråk kan fortelle oss om barna trives eller ikke. Aktiviteter og opplegg må tilpasses barnegruppa og det enkelte barn, og kanskje må vi justere noen av planene vi har lagt hvis vi ser at barna ikke har glede eller utbytte av det vi har planlagt. 13

14 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) De sju fagområdene i Rammeplanen for barnehager er i stor grad de samme som barna senere vil møte i skolen: Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og Etikk, religion og filosofi Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen som kulturarena "Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon." (Rammeplanen for bhg.) 14

15 Fantasi og kreativitetskompetanse er en basiskompetanse for fremtidig kunstnerisk og kulturell utfoldelse. I barnehagen blir utviklingen og pleien av de barnlige fantasikreftene helt konkret. Eventyr og fortellinger oppmuntrer barna til å forvandle det hørte i en lekende kreativitet. God tid for lek, hver dag, gir barna muligheten til å bli aktive i dyp konsentrasjon og i alltid på nytt oppflammende skaperglede. Vi bruker en del leker og materialer som inspirerer fantasien, dvs som er laget slik at barnet fritt kan bruke dem til ulike funksjoner alt etter behov, så som ulike trebiter, byggeklosser, steiner, tre-ringer, stoff, skinnbiter, ull med mer. Vi har regelmessige tilbud med kunstneriske aktiviteter for barna, som å male, lett håndarbeid og forskjellige formingsaktiviteter. Kunst og formingsaktivitetene har ofte et tema og passer som regel til årstiden. Det å tegne er et viktig uttrykks- og utviklingsredskap for barn. Vi legger tilrette slik at barna blir motiverte til å tegne ofte. De har alltid tilgang på tegnesaker. Vi bruker gode og tykke fargeblyanter og voksstifter som gir kraftige farger. -Musikkaktivitetene i barnehagen gir barna kreative musiske impulser, samt mye glede og mestringsfølelse. Vi jobber en del med drama og rollelek som gir mange utviklingsmuligheter. Det at vi skaper noe felles bidrar til samhørighet. Barna kan utvikle sin kreativitet og de oppdager og utvikler talenter og ferdigheter, samt mestringsfølelse og anerkjennelse. Dette styrker selvtillitten og personligheten.. Kunst i Naturen 15

16 LAND ART (en kunstbevegelse som oppstod på 60/70-tallet.), en kunstform der naturen spiller en sentral rolle: Å skape i naturen, med naturen og i naturens rytme(årstider). Være oppmerksom på - og la seg inspirere av naturens former, farger og materialer. Målet er at barna skal lære å oppdage naturen med nysjerrighet, humor og respekt, samt å utvikle og fremme barnas egen kreativitet og iakttagelse. Land Art -prosjekt: vi lager kunst i naturen, med naturens materialer. Dette vil vi integrere i barnehagehverdagen og i tillegg ha ett, eller flere LandArt-prosjekter som avslutter med en utstilling. (Kunstverkene kan da beundres på uteområdet eller ved foto-utstilling). NATUR-KUNST-SANSEERFARING med Land Art: Våkne øyne, åpne ører, bevegelsesglade føtter, eventyrlystene - og skapende hender. 16

17 Februar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Karneval i barnehagen Etikk, religion og filosofi Vi legger vekt på at barna lærer å ta vare på hverandre og hjelper hverandre, at de utvikler evnen til toleranse og omsorg for andre. Videre ønsker vi å støtte barns utvikling av kjærlighet og omsorg for naturen / skaperverket. I Drømmevika Naturbarnehage blir barna kjent med de kristne tradisjoner rundt høytidene som jul og påske. De eldste barna kan bli med på besøk i Stuenes kirke før jul. I rammeplanen for barnehagen kan vi lese om solidaritet og toleranse under kapittel 1.3 : "Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger." 17

18 Mars 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskefest Kropp, bevegelse og helse "Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp." (Rammeplan for bhg.) Drømmevika Naturbarnehage prioriterer regelsmessige turer i skog og mark, lek og bevegelse ute og inne, ringleker og dans er med på å stimulere og utvikle grovmotorikken. Instrumentspill, fingerleker, baking og kunstneriske aktiviteter (som f.eks.tegne, male, klippe, lime, veve, sy, forme, bygge,..) stimulerer og utvikler barnas finmotorikk. Rammene rundt måltidene skal preges av ro og være en situasjon for gode dialoger mellom barna og de voksne. Hvordan bordet er dekket er ikke tilfeldig. Det skaper en harmonisk stemning med levende lys på bordet. Barna har sine egne kopper og tallerker. Når det er bursdag eller fest, dekker vi på med "festtallerker" og "festglass". Ved årstidsfester har vi duk på bordet og pynter litt ekstra. MAT Mat legger grunnlaget for barnets helse. Vi ønsker å gi et bidrag til et fullverdig kosthold. Derfor har vi valgt å ha fokus på et sunt kosthold. Vi har varme måltider flere ganger i uken og baker vårt eget brød/rundstykker hver uke. Barna får et ettermiddagsmåltid med frukt og knekkebrød hver dag ca kl Maten vi spiser til lunsj er god og sunn mat, laget fra bunnen av, med råvarer av kvalitet. Ved mat og pålegg av kjøtt, holder oss mest til kylling, kalkunkjøtt, og fisk. Vi motiverer barna til å smake på all slags frukt, grønnsaker og matretter. 18

19 April 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldresamtaler 8 Foreldresamtaler 9 Foreldresamtaler 10 Foreldresamtaler 11 Foreldresamtaler Påskeuke barnehagen har stengt. 15 Påskeuke barnehagen har stengt. 16 -før skjærtorsdag barnehagen stengt. 17 Skjærtorsdag barnehagen har stengt. 18 Langfredag barnehagen har stengt. 19 Påskeaften 20 1.Påskedag Påskedag barnehagen har stengt Møte med Samarbeidsutvalget

20 Natur, miljø og teknikk (Sanse og iakttakelseskompetanse) Drømmevika Naturbarnehage legger stor vekt på å gi barna ekte og varierte sanseinntrykk: Vi ønsker å pleie sansene gjennom lek, turer i skog og mark, turer på øyer i skjærgården, musikk, dans, bevegelse, kunstneriske aktiviteter i barnehagen og i naturen, mat og matlaging, eventyrstund, dukketeater, drama og sirkusaktiviteter. Lekene består av material som gir forskjellige sanse- og opplevelsesmuligheter. Musikkinstrumentene som vi bruker, er av god kvalitet og gir varierte sanseopplevelser. Barna kan delta aktivt i matlagingen. De fryder seg over duften av matlaging og baking i barnehagen. Barnas smakssans er meget sart. Vi pleier denne ved å gi dem ekte smaker, mat med god kvalitet, laget fra bunnen av og uten skadelige tilsetningsstoffer. "Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen."(rammeplan for barnehager) Aktive voksne med respekt for og kunnskap om naturen, ser vi på som viktig. I Drømmevika Naturbarnehage har vi et nært forhold til naturen. Vi tror at dersom barna får varierte og positive opplevelser i naturen er det med på at barna også får et ønske om å ta vare på den. Vi er opptatt av miljøet både inne og ute. Barna er med å sortere avfall og deltar i hagestell, hvor de lærer om forskjellige planter og vekster. Vi ønsker at barna utvikler et personlig forhold til - og kunnskap om naturen og utvikler et ønske om å verne naturen. Mai 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag. 1. mai offentlig høytidsdag barnehagen stengt Foreldremøte Første pinsedag. Barnehagen stengt. Andre pinsedag. Barnehagen stengt mai Grunnlovsdag Dugnad Kristihimmelfatsdag Barnehagen stengt

21 Kommunikasjon, språk og tekst I Drømmevika-Naturbarnehage har ulik litteratur, sanger, sangleker, vers, fingerleker og rim&regler en stor plass i det daglige liv. Mange sanger, rim&regler gjentas over flere dager og kommer gjerne igjen senere, slik at barna kan bli trygge på dem og gjøre det til sitt eget. Samtalen en viktig del av det daglige samspillet mellom voksne og barn. Ved en god kommunikasjon med det enkelte barn skal den voksne kunne bidra til at barnet får brukt og utviklet et rikt språk. I år skal vi ha språkgrupper som er tilrettelagt for alle aldersgrupper. Metodiske henvisninger: -sanger, sangleker, rim og regler, vers, fingerleker, eventyr og fortellinger, et tydelig ordrikt språk av de voksne, spill som er språkstimulerende, dukketeater, dramaaktiviteter, bøker med meningsfylte historier, gode samtaler mellom barn og voksne og mellom barna. Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. (rammeplan for barnehagen) Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal vi i Drømmevika-Naturbarnehage blant annet: Bruke nærmiljøet aktivt ved at vi har tre faste turdager i uka. Vi vil da bruke skogen hvor vi har fast base og turer til Paulus holme som er en øy med bro over fra fastlandet. Antall rom og form Regelmessige gjentakelser og rytmiske formelementer fra dags-, uke- og årsrytmen gir barna den gjenkjennende gleden, stimulerer selvfølelsen og konsentrasjonsevnen. Møte med - opplevelse og erfaring med antall, rom og form, får barna i form av hverdagsaktiviteter, matlaging, ringleker, musikkgrupper, eventyr og skapende aktiviteter. Metodiske henvisninger: En hverdagsaktivitet kan være å dekke bordet. Da teller vi gafler, skjeer og så videre. Vi veier og måler mens vi lager mat. Vi danser for eksempel til Per Sjuspring og "13", samt at vi har sanger, telleregler og fingerleker hvor vi teller. Vi forteller/dramatiserer eventyr som Pannekaka og Geitekillingen som kunne telle til ti. Turer er en eventyrlig reise, der vi samler, sorterer og systematiserer det vi finner. Noen ganger skaper vi kunst i naturen med materialene vi fant i skogen. Grunnleggende kunnskap om naturen og matematiske mønster og begreper blir en naturlig del av barnas lek. Barna former fritt sin egen lek, lekemateriellet stimulerer til egenaktivitet og kan brukes til mye forskjellig. 21

22 Sosialkompetanse og Danning Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne...barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. ( Barnehagens rammeplan s 27-29) De voksne har et særskilt ansvar for å være støttende og være gode rollemodeller. Det krever at de voksne er aktive i samspillet med barna, og er bevisst sin kommunikasjon. Det å møte barnet på en respektfull måte, ta barnet på alvor ved å ta barnets perspektiv skal være en grunnleggende holdning hos personalet i barnehagen. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et felleskap med jevnaldrende. Danning i barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selvsom individ og egen personlige og kulturelle identitet. (Rammeplan for barnehagen, s 34) I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Metodiske henvisninger: Omsorg for omgivelsene er en av forutsetningene for sosial kompetanse derfor tilstreber vi å skape et hjemlig miljø der vi utfører oppgaver sammen som å lage mat og rydde. Vi som jobber i Drømmevika Naturbarnehage vet at vi er forbilde for barna og vil til enhver tid være anerkjennende og støttende, samtidig som vi er tydelige og setter grenser. Barna øver konfliktløsning, lærer å ordne opp etter seg når de har gått over andres grenser og lærer begrepet unnskyld å kjenne. Barna lærer en omsorgsfull omgang med naturen. 22

23 Juni 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Barnehagen stengt Sommeravslutning Sankthans

24 VISDOM OM MENNESKE Hva, hvordan og hvilke kunnskaper barnet trenger til enhver tid vil pedagogen ta hensyn til når han/hun møter barnet. Det grunnleggende er at vi ser på barnet i de første syv årene, som et rytmisk, etterlignende og sansende vesen. Det tas hensyn til både når vi former omgivelsene rundt barnet og hvilke aktiviteter vi velger. Hvilke metoder vi bruker og hvordan vi utfører dem er viktig i forhold tanken på at barnet etterligner det vi gjør. Vi legger stor vekt på frileken, hvor barnet ut fra seg selv må skape sin egen lek uten at den voksne styrer. Vi legger forholdene til rette slik at barna må bruke indre aktivitet og fantasi for å kunne bearbeide sine opplevelser gjennom leken. Vi tilbyr leketøy av forskjellige "ekte" materialer, minst mulig ferdige ting slik at de må skape det de selv trenger. Vi gjør tingene sammen med barna som f.eks. å male korn, bake brød, vaske, karde ull og veve, handlinger de kan gjennomskue. Læringsprosessen skjer gjennom observasjon, sansing og bearbeidelser som ofte skjer i leken. Kunstneriske aktiviteter som akvarellmaling, modellering med bivoks, sying, snekring osv. er en fast del av uke/ årsrytmen vår. Forskjellige materialer blir tatt i bruk, slik at barna får oppleve dem og lærer hvordan de skal behandles og hva de kan brukes til. I alle sammenhenger om det er aktivitet, frilek, måltid og lignende, er målet vårt å bruke god tid. Heller færre gjøremål, vi trenger ikke å rekke alt. Det er nok av travelhet rundt oss i hverdagen. (Fra Stjerneglimt Steinerbarnehage, Arendal) Overgang barnehage skole. Drømmevika Naturbarnehage vil samarbeide med andre barnehager i området for å sikre en tilnærmet felles forberedelse til skolen, samt felles besøk. Førskoletrening fagområder 1.1 Sosial kompetanse stikkord: Samarbeid, kunne dele, stå i kø, ta i mot felles beskjeder, vente på tur, rekke opp hånda, ball leker, regel leker, fysisk og psykisk utholdenhet, selvhevdelse 1.2 Systematisk begrepsinnlæring, språkstimulering og språktrening stikkord: Telle til 10, kjenne symbolene for tallene til 10, mengdebegrep, spille terningspill, geometriske former, preposisjonsbruk, lytte/skille lyder rim- forlyd stavelser, gjenkjenne bokstaver logolesning, kjenne- og kunne skrive navnet sitt, vite etternavnet sitt, adressen, fødselsdato, litteraturformidling, bruk av rim - regler - rytmer og lytte leker 1.3 Ferdigheter Blyantgrep, kle på- og av seg, gå på toalettet alene, holde orden på egne saker for eksempel henge opp klær, sette på plass skoa. 24

25 Når du er liten, er du fylt av sang. Du lever en drøm, som du hadde en gang. Du vandrer bestandig med åpne sanser. Der troll og hekser og alver danser. Hver dag er en reise, i undringens tegn. Du leter i livet på ustøe bein. Barn kan se, eventyr og magi. De voksne er blinde og løper for fort forbi. Terje formoe Vi håper dere vil trives hos oss, og at vi kan ha et givende samarbeid med dere som foreldre. Gi oss gjerne ros og si ifra hvis vi skal gjøre noe annerledes for at ditt barn skal få det best mulig. Sammen kan vi jobbe for å skape en god barnehage for barna våre! 25

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer