UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI"

Transkript

1 RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014

2 2

3 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor temaet klima og energi (heretter bare referert til som undervisningsopplegg). Hensikten med utredningen er og skaffe til veie et godt grunnlag for en lokal læreplan innenfor temaet. Den lokale læreplanen skal fungere som en minimumsstandard for undervisningen i Rælingen kommune. Ved hvert undervisningsopplegg er det gitt en kort presentasjon av opplegget med innhold og aktiviteter. Alle oppleggene er deretter vurdert mot følgende kriterier. RELEVANS BRUK REALISME Dekker undervisningsopplegget kompetansemål innenfor klima og energi i kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehage? Består undervisningsopplegget av gode pedagogiske verktøy? Er undervisningsopplegget realistisk å ta i bruk, herunder er det lettvint og enkelt, tilgjengelig, kostnadsfritt og lignende? Arbeidet med utredningen og med den lokale lærerplanen er gjort av en arbeidsgruppe bestående av deltagere fra skolene og barnehagene i Rælingen. 3

4

5 UNDERVISNINGSOPPLEGG RENOFIL... 6 LOOP Miljøskole... 8 Friluftsavdeling...10 Miljøagentene...11 LORAX...12 ROAF-skolen...13 TV2 skolen Levende naturfag...14 Energiutfordringen...15 FN sambandet...16 Skogveven...17 Det magiske klasserommet...18 Miljøjournalistene...20 Kraftskolen...22 Klimafilm.no...24 Viten.no...26 Polarfilm.no...27 Akershus energi...28 Den naturlige skolesekken...29 Subject Aid...30 Miljølære...31 Grønt flagg...32 Sortere.no...33 Miljøstatus.no...34 Kunstogkultursenteret.no

6 RENOFIL Skoler og barnehager i Rælingen. Siden 2011 har skolene og barnehagene, gjennom prosjektet Renofil, hatt fokus på holdningsskapende arbeid og tiltak som kan forhindre forsøpling. Prosjektets visjon har vært at Rælingen kommune skal fremstå som en kommune med aktive og engasjerte innbyggere som bryr seg om og tar ansvar for klimagassutslipp og et rent og pent miljø i egen kommune. Prosjektet skal blant annet ha bidratt til å styrke barn og unges forståelse og engasjement i forhold til et rent og pent miljø i egen kommune. Følgende aktiviteter er blitt arrangert på skolene og barnehagene gjennom prosjektet Renofil: Kick off Vårryddeaksjonen Konkurranser Utstyr Ansvar for et område Avfallshåndtering arrangement på skolene og barnehagene for barnehagene og alle trinnene på barneskolen Det er gjennomført ulike konkurranser hvor ROAF og kommunen har reist rundt til skolene og barnehagene ved konkurranseslutt. Det er laget sang, logo, drakt, manus, infobrosjyre, plakater og refleksvester som er delt ut på skolene med en oppfordring om aktivt bruk Skolene og barnehagene er blitt oppfordret til å ta ansvar for et område som skal holdes fritt for søppel og forurensning Det er jobbet med aktiv bruk av returpunkter i nærheten av skolene (det også opprettet flere punkter for glass og metall, samt nedgravde løsninger ved Rud og Sandbekken skoler.) I tillegg så har prosjektet oppfordret skolene og barnehagene til gjennomføring av egne prosjekter i tråd med Renofils visjon. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGE Læring Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. 6

7 RENOFIL KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag mangfold i naturen 1-2 årstrinn Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. Naturfag Forskerspiren 1-2 årstrinn Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og mennesket plass i naturen Gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys Naturfag Fenomener og stoffer årstrinn Beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn. Naturfag - Mangfold i naturen 3-4 årstrinn Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig. Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og mennesket plass i naturen Gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys. Prosjektet Renofil knytter seg til, og vil være med på å oppfylle svært mange av temaene i rammeplanen for barnehage og kompetansemålene i skolene. Rælingen kommune anser at prosjektet i perioden har vært vellykket og at det har bidratt til større bevissthet rundt avfallshåndtering og miljøproblematikk på skolene og barnehagene. Prosjektet har, gjennom utarbeidelsen av logo, egen maskot og utvikling av egen sang og film, skapt en lokal forankring. Renofil og Reno Ræling er særegent for kommunen og har vært med på å styrke lokal tilhørighet, identitetsfølelse og frivillighet og skapt en økende interesse blant barn og unge til å bidra aktivt for et rent og pent miljø. I 2012 og 2013 er det blitt gjennomført en spørreundersøkelse på skolene og barnehagene om bruk og effekten av Renofilprosjektet. Undersøkelsen fra 2013 avdekket et ønske om flere aktiviteter knyttet til konkurranser og arrangementer, samt besøk av Reno Ræling. Bruk Det anbefales at Renofil slik det har vært jobbet med til nå fortsettes å brukes og utvikles for barnehagene og småtrinnene, men at det jobbes med å finne alderstilpassede aktiviteter som kan inngå i Renofil. For at opplegget skal kunne videreføres på samme måte som mellom 2011 og 2014 og for at begrepene og konseptet skal leve videre ved den enkelte skole og barnehage vil det være behov for en koordinering av dette arbeidet. Det foreslås derfor at tiltakene som foreslås ikke inngår i den lokale læreplanen men at de legges direkte inn i tiltaksplanen for kommunedelplan klima og energi. Det vil fremgå av denne hvem som vil være ansvarlig for dette arbeidet; om det er skolene og barnehagene selv eller om det er administrasjonen sentralt. Videre bør skolene og barnehagene oppfordres til å ta i bruk logo og sangen etc. ved gjennomføring av andre aktiviteter som har sammenheng med prosjektets formål. Det foreslås at følgende aktiviteter legges inn i tiltaksdelen til kommunedelplan klima og energi: Konkurranser og arrangementer Aktiviteter utover dette Materiale bør arrangeres sentralt, men også lages en idebank for hva som kan arrangere på den enkelte barnehage/skole Det lages en idebank for arrangementer på den enkelte barnehage/skole kan gjennomføre Skolene og barnehagene oppfordres til å ta i bruk Renofil materialet og bruke det aktiv i sitt arbeid med miljø og klima. 7

8 LOOP Miljøskole Barnehage, barneskole og ungdomsskole. LOOP Miljøskole tilbyr undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver. LOOP Miljøskole er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. Miljøskolen gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning. LOOP Miljøskoles abonnementsordning er et spleiselag hvor kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper er med og gjør det mulig at skoler og barnehager kan bestille undervisningsmateriell om kildesortering og gjenvinning helt gratis. Rundt 60 kommuner og interkommunale selskaper er i dag med på ordningen. Som abonnent mottar man nyhetsbrev, deltar på årlige skolesamlinger, får oppdatert retur- og gjenvinningsinformasjon og siste nytt om relevante informasjonsverktøy. LOOP kan også bistå om man ikke har kapasitet til å drive skolearbeid selv, for eksempel ved å markedsføre tilbudet direkte til skolene i det aktuelle området. Medlemsavgiften er i 2013 på 2500,- eller 6000,- avhengig av antall innbyggere. Aktiviteter (alle oppleggene tar mellom 1 4 timer) For barnehage Barnetrinn Ungdomsskole Kompost Adopter et sted Hva slag avfall har butikkene? Undersøk en stubbe Detektiver Fotoutstilling av avfall (1 uke) Se meitemarken arbeide Gaver Kildesorteringsdebatt Undersøk hvordan Hva blir ordet Kildesortering hjemme hos deg nedbryterne arbeider Intervju Ditt eget forbruk Kryssord Undersøke innpakkete tegneserier Uglequiz Å undersøke emballasje Duppeditter Bærekraftig utvikling Undersøk skolegården Forbrukersamfunnet Pass på det du har Kaster vi mer enn før Lag mindre avfall Hva blir det til Lag fortellinger En råvare er en råvare Kompost Undersøk en stubbe Se meitemarken arbeide Undersøk hvordan meitemarken arbeider Undersøk hvordan nedbryterne arbeider Leker som bruker strøm Undersøk innpakkete tegneserier En annerledes bursdag Å undersøke emballasje Avfallsreduksjon 8

9 LOOP Miljøskole Aktivitetene retter seg mot fagene norsk, matte, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk. I tillegg er det utarbeidet filmer som er knyttet til de ulike aktivitetene og kompetansemålene. I tillegg har Miljøskolen også utarbeidet spillet Aksjon Fraksjon. Aksjon Fraksjon er et fysisk læringsspill, der barn kan tilegne seg kunnskap gjennom aktivitet og bevegelse. Dette spillet koster 1000 kr dersom skolene skal kjøpe det inn. Avfallspyramiden Bildelotto og samlebånd Albert Åberg hefte er et interaktivt og digitalt undervisningsopplegg som kommer i to utgaver en tilpasset kompetansemålene etter 4. trinn og en tilpasset kompetansemålene etter 10. årstrinn. Et interaktivt spill for 4. klasse Aktivitetshefte for barnehage LOOP Miljøskole inneholder svært mange gode verktøy som er tilpasset konkrete kompetansemål. Er enkle å ta i bruk og har kort varighet. LOOP Miljøskole utvikler også stadig nye aktiviteter og er således oppdatert. Alt av materiale er i utgangspunktet gratis, men det koster å være medlem for å få dekket porto. ROAF betaler denne avgiften og skolene og barnehagene i Rælingen kan dermed bestille materialet fritt fra LOOP Miljøskole. Siden består av svært mange hefter, aktiviteter etc. og det kan være utfordrende å velge ut hva man skal bruke. Bruk Konkrete aktiviteter fra LOOP miljøskole er foreslått som supplerende materiell mot enkelte av kompetansemålene i den lokale læreplanen. Avfallspyramiden, sorteringsbånd og bildelotto ligger digitalt og det anbefales at dette brukes for 3 og 4. klasse. Det foreslås også at aktiviteter herfra blir brukt som en utgangspunkt for en idebank som utarbeides sentralt av administrasjonen i kommunen tilknyttet Renofil prosjektet. 9

10 Friluftsavdeling Friluftsavdelingen Troll er en avdeling med 13 barn mellom 4 og 5 år på Sannum barnehage. Troll er en nystartet friluftsavdeling som gir et annet tilbud til barn enn en tradisjonell avdelingsbarnehage. Sannum har felles årsplan, men på friluftsavdelingen har de en litt annen tilnærming til temaene, da de er ute hele året. Avdelingen benytter seg av en hytte og en gapahuk og barna bruker skogsområde rundt til å spikke, leke og sage, bygge hytter eller hinderløyper. Barna lærer å bruke natur, samt gleden ved å være ute hele året rundt. Avdelingen har et veldig lavt energiforbruk og barna lærer hvordan man erstatter strøm. Blant annet fyrer avdelingen bål inne eller ute til å koke vann, lage mat eller drikke. Snart får avdelingen solarstrøm for å unngå bruk av batterier og lignende. Friluftsavdelingen er et stort læringsareal i mange forskjellige områder både for barn og voksne. Den innfrir mange av målene hentet fra rammeplanen for barnehage. Det er en mulighet for overføring fra denne barnehagen men det kan være utfordrende og organisere. Anbefalt bruk Som sagt over så er det en mulighet for overføring og samarbeid med andre barnehager for å gjennomføre lignende aktiviteter hos dem. Det er vår vurdering at dette i tilfelle må være på frivillig basis og initieres av barnehagene selv. Det legges derfor ikke inn føringer om dette i den lokale lærerplanen. 10

11 Miljøagentene Barnehage og barneskoler. Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorden og menneskene som bor på den. Som medlem får skolen/barnehagen fem nummere av medlemsbladet til miljøagentrapporten i året. Aktiviteter (det er også flere enn de som er listet opp her) Forslag til aktiviteter og aksjoner som kan gjennomføres som miljøagent er listet opp på siden. Et utvalg er: Tomgangsaksjon Butikksjekk Gulrottest Gå til skolen Miljøjournalist Hjemmelagde julegaver Redd regnskogen Si fra på vegne av jordkloden Regnsjekken Vårrydding Skyll brett stapp Lag ny jord Sorter søpla Kjøkkenhage Flere av aktivitetene som beskrives hos miljøagentene gjennomføres allerede i dag på noen av skolene og barnehagene. Blant annet gjennomfører mange av skolene allerede gå til skolen aksjon, lager hjemmelagde julegaver, driver med vårrydding og resirkulering. Det koster 100 kroner per person i året å være miljøagent. Skoler og barnehager kan bli gruppemedlem. Det koster 545 kroner for en klasse eller en barnehage. Medlemskapet koster 245 kroner påfølgende år. Bruk Det anbefales at det ikke kreves medlemskap for barnehagene. Det foreslås også at aktiviteter herfra blir brukt som en utgangspunkt for en idebank som utarbeides sentralt av administrasjonen i kommunen tilknyttet Renofil prosjektet. 11

12 LORAX Barneskole. Redd verden med LORAX er et spill laget av Grønt Punkt i samarbeid med Regnskogfondet. Spillet skal motivere skoleelever og barnehagebarn til å skylle, brette og stappe drikkekartonger hver dag. På reisen rundt i verden vil barna også bli kjent med mange fantastiske og truede arter som lever i regnskogene. Spillet består av et stort verdenskart som henges på veggen. På kartet er det en rute som barna skal følge, dette vil ta de med på en reise gjennom regnskogen. For hvert stopp vil man få et spørsmålskort, totalt 32 stk. Disse inneholder fakta og spørsmål om en art.et er helt gratis! Opplegget lettvint og enkelt, samt kostnadsfritt og det retter seg mot et kompetansemål. Dette er et lærerikt og morsomt spill som engasjerer og informerer barna. Anbefalt bruk Det anbefales at LORAX brukes når man kildesorterer i skolen på 3. og 4. trinn der avfallssortering skal være tema. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag - Mangfold i naturen 3-4 årstrinn Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig. 12

13 ROAF-skolen Alle 4. klasser og barnehageansatte. ROAFs miljøskole er et gratis undervisningsopplegg for alle 4. klasser i kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. ROAF ønsker å innarbeide gode holdninger hos barn når det gjelder miljø, natur/klima, gjenvinning og ombruk. Vi ønsker å bidra til bedre kildesortering og tilbyr alle barneskolene i ROAF et gratis opplegg som tar for seg disse temaene. ROAF-skolen tar omtrent tre timer. På denne tiden går ROAF gjennom hva de gjør, og hva elevene kan bidra med både hjemme og på skolen miljømessig. ROAF benytter returselskapet LOOP sine hefter. Alle elevene får utdelt ROAF-skolen permer. I permen ligger det LOOP hefte som er tilpasset alderstrinnet, blyant, viskelær, linjal og tegneblokk. ROAF tilbyr i tillegg opplæring til barnehageansatte, hvordan lage en kompost, mottar også kompost startpakke. Retter seg direkte mot et kompetansemål for rett trinn. ROAF har svært gode erfaringer med ROAFskolen. Siden oppstart er det er blitt veldig populært og ROAF har nå sett seg nødt til å dele opp tidspunkt blant kommunene for at alle skal få tid. Rælingen er prioritert på vårsemesteret i perioden 15. april -15. juni. Det er lettvint å ta i bruk, svært tilgjengelig og kostnadsfritt for skolene. Men det kan være en utfordring å organisere, når hver skole aktivt må melde seg på selv. Anbefalt bruk Det anbefales at alle 4. klassene i Rælingen deltar på ROAF-skolen. Det anbefales at ansatte i barnehagene deltar på kompostkurs hos ROAF og at kompostering legges inn som tema for barnehagene. Undervisningsopplegget bør samkjøres med oppgaver fra LOOP miljøskole. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag - Mangfold i naturen 3-4 årstrinn Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig. 13

14 TV2 skolen Levende naturfag Naturfag for mellomtrinnet (5-7 klasse). Undervisningsopplegget består av små filmsnutter i form av nyhetssendinger som er laget for barn av barn og rettet seg i dette tilfellet mot temaet energi, vær og klima. Tilhørende hvert klipp er det utarbeidet et undervisningsopplegg for SmartBoard, skriftlige oppgaver og videooppgaver der elvene selv kan lese inn lyden på sendingene. Det er også en egen lærerveiledning knyttet til de ulike temaene. Aktiviteter Videosnutter Undervisning for SmartBoard Skriftlige oppgaver Videooppgaver Quiz Opplegget retter seg direkte mot kompetansemål for naturfag, men kan med fordel behandles tverrfaglig med tema klima- og vegetasjonssoner i geografi og er velegnet for tema utregning av gjennomsnitt, for statistikk og for grafiske fremstillinger i matematikk. Rælingen kommune har kjøpt inn opplegget for naturfag for mellomtrinnet og noen av skolene har benyttet seg av opplegget. Undervisningsopplegget er tatt godt imot blant lærere og elever. Erfaringer fra bruken er at temaene blir forklart på en svært god måte og opplegget anses som et godt pedagogisk verktøy som aktiviserer og engasjerer elevene. Bruk Det anbefales at undervisningsopplegget brukes i naturfagundervisningen og samfunnsfagundervisningen på 6. og 7. trinn. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag fenomener og stoffer 5-7. årstrinn Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær Gjør rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt. Samfunnsfag geografi 5-7. årstrinn Gjør greie for klima- og vegetasjonssoner i verden og hvordan menneske nyttegjør seg av dem. 14

15 Energiutfordringen Mellomtrinnet (5-7 trinn) og ungdomstrinnet. Energiutfordringen er et digitalt læringsverktøy fra Enova tilpasset trinn. Gjennom et ferdig laget undervisningsprogram vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Alt forankret i læreplanen for naturfag. Lansering høsten Opplegget er inndelt i fire temaer og hvert av temaene består av et undervisningsopplegg som varer i 90 minutter. Aktiviteter Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: Kjedereaksjonen Energikilder Energibruk Klimareisen Hvert oppdrag inneholder konkrete oppgaver og et spesialoppdrag. Opplegget er tilpasset kompetansemål, men det er helt nytt og derfor ikke utprøvd. De fire oppdragene er konkrete og ikke for lange og svært enkle og ta i bruk. Bruk Det anbefales at undervisningsopplegget inngår i den lokale lærerplanen for 5-7 trinn. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag fenomener og stoffer 5-7 årstrinn Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt. 15

16 FN sambandet 5-7. årstrinn FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. På deres nettsider har de ulike aktiviteter og undervisningsopplegg for skole. Noe er åpent for alle, og noe er forbeholdt medlemsskoler. Aktiviteter Åpne aktiviteter er i hovedsak to ulike opplegg som begge kan gjennomføres i løpet av et par skoletimer. Drivhuseffekten og ekstremvær Elevene blir forklart hva drivhuseffekten og ekstremvær er så blir de delt inn i grupper som får hvert sitt ekstremvær og skal jobbe med det. Historien om en jakke Hver elev tar for seg et plagg de har på seg, for eksempel jakke, genser eller bukse. Så ser de på merkelappen hvilken informasjon de finner. Hvor kommer det fra og hvilke stoffer består det av. Eleven skal skrive historien om sitt plagg. Fortelles høyt i klassen lages statistikk. Diskusjon. De to undervisningsoppleggene knytter seg direkte til hvert sitt kompetansemål. De er enkle, gratis og ikke svært tidkrevende. Bruk Anbefales at de tas i bruk under tema ekstremvær og klima og produktutvikling på 6. og 7. trinn KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag fenomener og stoffer 5-7. årstrinn Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær. Naturfag teknologi og design 5-7. årstrinn Beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling 16

17 Skogveven 5-7. årstrinn Undervisningsopplegget består av eget faktahefte og oppgavehefte til eleven, samt faktahefte og lærerveiledninger til læreren. Man kan følge opplegget gjennom en hel uke, eller velge ut deler av det, og det er både utendørs- og innendørsaktiviteter Heftet tar opp forskjellen på vær og klima, klimaendring, og hva er årsakene til at temperaturen stiger. Og, ikke minst, hva kan du og jeg gjøre for å motvirke dette. Ferdig trykte hefter kan bestilles i Skoleskogbutikken. Læremidlene er gratis. Frakt og ekspedisjonskostnad kr Det er noen, men ikke veldig store kostnader knyttet til opplegget. Det forutsetter imidlertid at skolene bestiller opp materialet. Det fremgår ikke av nettstedet hvilke kompetansemål det knytter seg til og det vil medføre merarbeid for den enkelte lærer når opplegget skal tilpasses undervisningen. Bruk Skog og klima kunne vært tema i 5. klasset når skolene har skoleskogdagen. Men faglig fremstår stoffet vanskelig og burde komme i etterkant av at det undervises om klima og klimaendringer, noe som ikke er foreslått før i 6. og 7. klasse. Temaet blir dekket av øvrige undervisningsopplegg som er foreslått. Det anbefales ikke at undervisningsopplegget inngår i den lokale læreplanen. Men det kan foreslås som en tilleggsressurs for ungdomsskole. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag fenomen og stoffer 5-7 årstrinn Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær. 17

18 Det magiske klasserommet Undervisningsmateriellet er laget for trinn (men dekker kompetansemål også fra trinn). Redd barna - Det magiske klasserommet- klima består av tre nettbaserte undervisningsopplegg som inneholder filmer, nettbrett og oppgavespill, med en tilhørende trykt lærerveiledning med ulike undervisningsopplegg som kan bestilles gratis. Aktiviteter Hvert opplegg er på 90 minutter. Undervisningsopplegget retter seg mot svært mange kompetansemål. Materiellet som trengs for å ta det i bruk må bestilles men det er kostnadsfritt. Anbefalt bruk Det anbefales at opplegget i sin helhet legges inn i den lokale lærerplanen for 5-7 trinn. Dekker flere kompetansemål enn de øvrige oppleggene som er foreslått som hovedmål. Og det foreslås derfor at dette kan brukes som supplement til de kompetansemålene der det er overlapp. KOMPETANSEMÅL SKOLE RLE Filosofi og etikk 1-4 årstrinn Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barnets rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. RLE Filosofi og etikk årstrinn Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. RLE Filosofi og etikk årstrinn Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati. Samfunnsfag samfunnskunnskap 1.-4 årstrinn Drøfte oppfatninger av rettferdighet og likeverd. Samfunnsfag geografi årstrinn Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres. Samfunnsfag geografi årstrinn Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. Naturfag Mangfold i naturen årstrinn Beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull f Naturfag Fenomener og stoffer årstrinn Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær. Naturfag Mangfold i naturen årstrinn Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner 18

19 19

20 Miljøjournalistene Miljøjournalistene er rettet mot ungdomsskolen og videregående skole. Miljøjournalistene er en nettavis for miljø. Elevene skal lære om miljøutfordringene med utgangspunkt i nettsiden Miljøstatus i Norge (Miljødirektoratenes felles nettsted om miljø) for å utarbeide og publisere artikler eller legge ut filmer på nettsiden. Det er også mulighet for å få svar på spørsmål om miljøutfordringene fra fagfolk i miljødirektoratene. Undervisningsverktøyet gir elevene: Økt kunnskap om miljøutfordringer og hvordan de kan løses Øvelse i kritisk kildebruk Forståelse for medienes roller Innsikt i forvaltningen av lokalsamfunnet Øvelse i å bruke nettmedier i en faglig kontekst Hvert år kåres det en vinner av beste artikkel/film. Fristen for å ha lagt inn artikler og filmer er 1. juni hvert år. Følgende mulige utgangspunkt for artikkelen kan deles slik: Hvordan blir klimaet hos deg Hvordan kan vi ha kalde norske vintre når jorda blir varmere Hvordan tilpasser vi oss et klima i endring Hva gjøres for å redusere utslippene Hva kan gjøres for å redusere utslippene dine Det fremgår av nettsiden til miljøjournalistene at deres hovederfaring er at elevene, ved å jobbe som miljøjournalister, blir engasjert og motivert til å lære om miljø. Enkelt nettverktøy og nyttige tips både for lærere og elever, gjør det lett å delta. Omtrent 1000 elever fra 20 skoler har deltatt i Miljøjournalistene siden oppstarten i I spørreundersøkelser som ble gjennomført i 2012 og 2013 gir lærerne følgende tilbakemeldinger: stort engasjement fra elevene som synes det er moro å jobbe som journalister godt læringsutbytte og forståelse for miljøutfordringene. Elevene har skrevet mange gode artikler og filmer, men kvaliteten på filmene og artiklene var bedre på de skolene som hadde tett oppfølging fra faglærerne i norsk, samfunnsfag og naturfag. Alle skolene sier de vil være med videre. Miljøjournalistene kan brukes på ulike måter etter hvor mye tid og ressurser det er stilt til rådighet i undervisningen. For eksempel i et enkeltfag, som et større tverrfaglig prosjekt eller koblet til andre praktiske undervisningsopplegg om natur og miljø. Nettsiden inneholder fine lærer veiledninger, og vurderingsskjemaer og er således enkel å ta i bruk for lærerne. Det kan være mer utfordrende å ta i bruk undervisningsopplegget dersom man skal sette i gang større, tverrfaglige prosjekter, fordi det krever koordinering. Anbefalt bruk Anbefales at opplegget benyttes med en hovedforankring i naturfag, samfunnsfag og norsk. Kan gjennomføres i enkeltfag eller som tverrfaglige oppgaver. 20

21 Miljøjournalistene KOMPETANSEMÅL SKOLE RLE filosofi og etikk årstrinn Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati. Naturfag forskerspiren årstrinn Identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk. Naturfag mangfold i naturen årstrinn Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner. Samfunnsfag Utforskeren årstrinn Vis hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sannhet. Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og papirbaserte kilder og diskutere formål og relevans til kildene. Skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegrep, grunngitte konklusjoner og kildehenvisninger. Samfunnsfag Historie årstrinn Drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninger Samfunnsfag geografi årstrinn Undersøk og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. 21

22 Kraftskolen Elever i videregående skole og ungdomsskolen. Filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi. Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Målet med Kraftskolen er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor i energisektoren. Læringsressursen Kraftskolen 2.0 består av 20 korte filmer (mellom 5 og 12 minutter) om energi tilgjengelig både på dvd og Internett. Hver film gir en innføring i et deltema innenfor energi og er ment som et grunnlag til å arbeide videre med. Her på dette nettstedet finnes foruten filmene forslag til spørsmål og fordypningsoppgaver, quiz, læreplanreferanser, lenkesamlinger og tips til læreren. I tillegg har nettstedet et energispill som kan brukes gratis. Det er lagt opp til at filmene og oppgavene skal kunne brukes og tilpasses hver skoles og lærers eget opplegg. Forlag til måter filmene kan brukes på: Se en eller flere filmer som introduksjon til temaet energi Se en film som utgangspunkt for en klassediskusjon Bruke en film som lærestoff for én skoletime om, det vil si se filmen, ta den tilhørende quiztesten, svare på spørsmål til filmen og eventuelt velge besvare en fordypningsoppgave Bruke filmene som en ressurs i et prosjekt- eller gruppearbeid om temaet energi Bruke filmene som et supplement til læreboka når elevene arbeider individuelt Se filmene og ta quizene som del av en oppsummering om temaet energi Hver av filmene knytter seg direkte mot ulike kompetansemål. Noen av filmene er knyttet til flere kompetansemål. Filmene og tilhørende oppgaver er gratis og lett tilgjengelig på nettet. De kan brukes i kombinasjon med lærebøker eller til selvstendig bruk. Filmene kan fungere som en fengende innfallsvinkel til det en del elever oppfatter som et utfordrende og til dels tungt lærestoff. Slik sett er filmene et ypperlig supplement til lærebøkene. Det er lagt opp til at filmene og oppgavene skal kunne brukes og tilpasses hver skoles og lærers eget opplegg og kan gjøre arbeidet med temaet energi både mer variert og spisset. Anbefalt bruk Det anbefales at undervisningsopplegget tas i bruk på ungdomstrinnet. Det bør fremgå tydelig av den lokale læreplanen hvilke filmer som knytter seg til de ulike kompetansemålene. 22

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Kompetansemål og Kraftskolen 2.0

Kompetansemål og Kraftskolen 2.0 Kompetansemål og Kraftskolen 2.0 I denne oversikten kan du se hvilke kompetansemål de ulike filmene omhandler. Læreplananalysen er gjort utifra kompetansemålene for naturfag etter 10. trinn og Vg1, etter

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Rettferdig handel pensum i skolen

Rettferdig handel pensum i skolen Rettferdig handel pensum i skolen Læreplanen utgangspunktet for alt i skolen Læreplanmål Grunnleggende ferdigheter Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i

Detaljer

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn Læreplanmål Engineerium ønsker å være en nyttig ressurs for lærere og elever, både ved å bidra til å oppfylle konkrete kunnskapsmål i læreplanen og ved å gi et innblikk i hvilke yrkesmuligheter som finnes

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid 34-38 Demokrati

Detaljer

Gjenvinn spenningen!

Gjenvinn spenningen! Lærerveiledning Gjenvinn spenningen! Passer for: Varighet: 5.-7. trinn 90 minutter Gjenvinn spenningen! er et skoleprogram hvor elevene får lære hvordan batterier fungerer og hva de kan gjenvinnes til.

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn Mål fra Kunnskapsløftet Utforskaren: 1. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012 Miljøgruppe: Barnehagen har opprettet en miljøgruppe/prosjektgruppe som har utarbeidet en handlingsplan for miljøarbeid i Liakroken barnehage. Vi vil søke om å bli registrert som en miljøbarnehage. For

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep!

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Lærerveiledning Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Passer for: Antall elever: Varighet: 10. trinn, Vg1 Hel klasse 60 minutter Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! er et skoleprogram som tar for seg utfordringene

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Årstrinn: Lærere: Samfunnsfag 10. trinn Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Historie

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN Periode 1: 34-39 SKOLEÅR 2014-2015 Utforskaren: skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Steffen Håkonsen og Erik Næsset

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Steffen Håkonsen og Erik Næsset Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Lærer(e): Steffen Håkonsen og Erik Næsset Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Samfunnsfag: 1.2.3.4.: Historie: kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Geografi:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014.

Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014. Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014. Læreboka er Eureka 10, naturfag for ungdomstrinnet. Hannisdal, Hannisdal, Haugan og Synnes. Gyldendal norsk forlag as. Teoristoffet gjennomgås på tavla med

Detaljer

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse:

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse: VIP-møteskjema VIP presentasjon Navn: Marikken H.Bratlie og Marvin Melås Yrke/rolle i samfunnet: Profesjonelle instruktører og dansere. Hvorfor valgte vi denne personen: Et tilbud fra Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag.

Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag. Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag. Arbeidsgruppe: Yngvild Bjørsvik Stine Torgersen Silje Skandsen Jarle Torkelsen Revheim skole Revheim skole Smiodden skole Smiodden skole Side av FORSKERSPIREN Kompetansemål

Detaljer

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As ConTre Teknologi og Design En introduksjon Utdrag fra læreplaner Tekst og foto: JJJ Consult As Teknologi i skolen Teknologi på timeplanen Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Doris Jorde, Naturfagsenteret

Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Doris Jorde, Naturfagsenteret Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt Doris Jorde, Naturfagsenteret Utdannnig for bærekraftig utvikling globalt FNs strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2005-2014

Detaljer

Årsplan i naturfag 9.klasse 2015-2016

Årsplan i naturfag 9.klasse 2015-2016 i naturfag 9.klasse 2015-2016 Heile året formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport Alle kap. Elevøvingar Rapportskriving

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

Civilization IV: eleven som statsleder

Civilization IV: eleven som statsleder Dataspill i skolen Civilization IV: eleven som statsleder Civilization IV er et strategispill med en rekke tverrfaglige muligheter. I spillet tar eleven rollen som leder av en sivilisasjon og leder den

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 7.trinn 2013/14

Årsplan i samfunnsfag for 7.trinn 2013/14 Årsplan i samfunnsfag for 7.trinn 2013/14 Uke KL Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-36 Finne og trekke ut samfunnsfaglig informasjon ved søk i digitale kilder, vurdere funn og følge regler for nettvett og

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemåla, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I samfunnsfag forstår man grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning? TIL LÆRER Fattig og rik Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling - er mer olje et problem eller en løsning? Global oppvarming og verdens fattigdomskrise er kanskje

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer

Ny læreplan nye muligheter: Naturfag i yrke og hverdag

Ny læreplan nye muligheter: Naturfag i yrke og hverdag Ny læreplan nye muligheter: Naturfag i yrke og hverdag Seminar om motivasjon og læring i naturfaget 13. Oktober 2006 12.30 13.00 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: CUMULUS 4 av Stig Bjørshol, Sigmund

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Forelesning Vurdering for.

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Forelesning Vurdering for. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. Lærer: Audun Nøkland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Nova 8 elevboka og kompetansemål

Nova 8 elevboka og kompetansemål Nova 8 elevboka og kompetansemål Nedenfor gis det en oversikt over hvilke kompetansemål (for 8. 10. trinn) som er dekket i hvert av kapitlene i Nova 8, og hvilke hovedområder de tilhører. Kompetansemålene

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Kristin Tynes Vågen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Utforskeren

Detaljer

Starter med forsøk: Egg i flaske

Starter med forsøk: Egg i flaske Starter med forsøk: Egg i flaske Beskriv hva som skjer? eller Hva observerer dere? Hvordan forklarer dere observasjonene? Fra observasjoner til å bruke naturfaglig kunnskap Arbeidsmåter Forskerspiren i

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Lærer: Steffen Håkonsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG, 9. KLASSE 2015/2016

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG, 9. KLASSE 2015/2016 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG, 9. KLASSE 2015/2016 I løpet av skoleåret blir samfunnsfag delt inn i tre temaer som vi skal bruke tilnærmet lik tid på. Temaene vi skal jobbe med er samfunnskunnskap, geografi og

Detaljer

Prisforespørsel: Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign

Prisforespørsel: Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign : Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign 22.mars.2013 1. INNLEDNING NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT Forbrukermakt og bærekraft Penn eller pc? Taco eller fårikal? Gjenbrukssofa eller sofa fra Ikea? Helg på hytta eller weekend i London? «Tre for to» eller «jeg har nok»? Livet er fullt av valg, og mange

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Felles mål for faget: Noen av hovedmomenter for klassetrinnet: Henvises til læreplanen i Religion, livssyn og etikk og kompetansemålen etter

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Lærere: Akersveien 4, 0177 OSLO Ingebjørg Bjorvand Hillestad og Karin Macé Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-41 Undersøke og beskrive blomsterplanter. Undersøke og diskuter noen faktorer som kan påvirke vekst hos planter.

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016

Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016 Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016 Uke Kompetansemål Delmål Hvordan Vurdering Samf 34-40 Å kunne presentere aktuelle samfunnsspørsmål. Utforske hva som kreves for at et samfunn skal eksistere. Forklare

Detaljer

Årsplan i NATURFAG ved Blussuvoll skole.

Årsplan i NATURFAG ved Blussuvoll skole. Årsplan i NATURFAG ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Fenomener og design Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 2,5 2 2 Læremidler: Tellus 8, 9 og 10; Aschehoug forlag, 2006.

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Hopp i det! 4.trinn 75 minutter

Hopp i det! 4.trinn 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Hopp i det! 4.trinn 75 minutter Hopp i det! er et undervisningsprogram om og med fysisk aktivitet! Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet,

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab & Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab Innledning til versjon 1 av dokumentet Tanken med å skrive dette dokumentet var å bygge en bru mellom kompetansemålene i kunnskapsløftet og de ulike undervisningsoppleggene

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer. Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no

Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer. Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no et nasjonalt ressurssenter for naturfagene i opplæringen styrke kompetansen i og motivasjon for

Detaljer

Alle kap. TRIGGER PÅ NETT: www.dammskolen.no

Alle kap. TRIGGER PÅ NETT: www.dammskolen.no Heile året Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Bruk av digitale verktøy i naturfag

Bruk av digitale verktøy i naturfag Bruk av digitale verktøy i naturfag Wenche Erlien wenche@naturfagsenteret.no Tema Oppsummering fra forrige kursdag Bruk av digitalt kamera Viten.no og animasjoner SmartBoard eksempler, hva sier forskning

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015-2016

Årsplan Samfunnsfag 2015-2016 Årsplan Samfunnsfag 2015-2016 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/ Innhold

Detaljer

Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe.

Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe. Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe. Ingar Mikal Halse, Jon Magne Sønstabø, Arve Hovland, Linda Mork Knudsen. Artikkelen beskriver gjennomføring Forskningskampanjen

Detaljer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer Fag: Naturfag Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 7 og 8 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Ingen læreverk Vurdering: Karakterane 5 og 6 Svært god kompetanse

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan Årstrinn: Lærer: Samfunnsfag 2015 2016 5. årstrinn Kjetil Kolvik og Eli Aareskjold Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/geo2-01 Formål Formålet med geografifaget er å utvikle bevissthet om forholdet mellom

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

PEDAGOGISK MILJØPLAN

PEDAGOGISK MILJØPLAN PEDAGOGISK MILJØPLAN 1 Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen gir en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetisk

Detaljer