UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI"

Transkript

1 RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014

2 2

3 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor temaet klima og energi (heretter bare referert til som undervisningsopplegg). Hensikten med utredningen er og skaffe til veie et godt grunnlag for en lokal læreplan innenfor temaet. Den lokale læreplanen skal fungere som en minimumsstandard for undervisningen i Rælingen kommune. Ved hvert undervisningsopplegg er det gitt en kort presentasjon av opplegget med innhold og aktiviteter. Alle oppleggene er deretter vurdert mot følgende kriterier. RELEVANS BRUK REALISME Dekker undervisningsopplegget kompetansemål innenfor klima og energi i kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehage? Består undervisningsopplegget av gode pedagogiske verktøy? Er undervisningsopplegget realistisk å ta i bruk, herunder er det lettvint og enkelt, tilgjengelig, kostnadsfritt og lignende? Arbeidet med utredningen og med den lokale lærerplanen er gjort av en arbeidsgruppe bestående av deltagere fra skolene og barnehagene i Rælingen. 3

4

5 UNDERVISNINGSOPPLEGG RENOFIL... 6 LOOP Miljøskole... 8 Friluftsavdeling...10 Miljøagentene...11 LORAX...12 ROAF-skolen...13 TV2 skolen Levende naturfag...14 Energiutfordringen...15 FN sambandet...16 Skogveven...17 Det magiske klasserommet...18 Miljøjournalistene...20 Kraftskolen...22 Klimafilm.no...24 Viten.no...26 Polarfilm.no...27 Akershus energi...28 Den naturlige skolesekken...29 Subject Aid...30 Miljølære...31 Grønt flagg...32 Sortere.no...33 Miljøstatus.no...34 Kunstogkultursenteret.no

6 RENOFIL Skoler og barnehager i Rælingen. Siden 2011 har skolene og barnehagene, gjennom prosjektet Renofil, hatt fokus på holdningsskapende arbeid og tiltak som kan forhindre forsøpling. Prosjektets visjon har vært at Rælingen kommune skal fremstå som en kommune med aktive og engasjerte innbyggere som bryr seg om og tar ansvar for klimagassutslipp og et rent og pent miljø i egen kommune. Prosjektet skal blant annet ha bidratt til å styrke barn og unges forståelse og engasjement i forhold til et rent og pent miljø i egen kommune. Følgende aktiviteter er blitt arrangert på skolene og barnehagene gjennom prosjektet Renofil: Kick off Vårryddeaksjonen Konkurranser Utstyr Ansvar for et område Avfallshåndtering arrangement på skolene og barnehagene for barnehagene og alle trinnene på barneskolen Det er gjennomført ulike konkurranser hvor ROAF og kommunen har reist rundt til skolene og barnehagene ved konkurranseslutt. Det er laget sang, logo, drakt, manus, infobrosjyre, plakater og refleksvester som er delt ut på skolene med en oppfordring om aktivt bruk Skolene og barnehagene er blitt oppfordret til å ta ansvar for et område som skal holdes fritt for søppel og forurensning Det er jobbet med aktiv bruk av returpunkter i nærheten av skolene (det også opprettet flere punkter for glass og metall, samt nedgravde løsninger ved Rud og Sandbekken skoler.) I tillegg så har prosjektet oppfordret skolene og barnehagene til gjennomføring av egne prosjekter i tråd med Renofils visjon. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGE Læring Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. 6

7 RENOFIL KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag mangfold i naturen 1-2 årstrinn Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. Naturfag Forskerspiren 1-2 årstrinn Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og mennesket plass i naturen Gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys Naturfag Fenomener og stoffer årstrinn Beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn. Naturfag - Mangfold i naturen 3-4 årstrinn Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig. Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og mennesket plass i naturen Gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys. Prosjektet Renofil knytter seg til, og vil være med på å oppfylle svært mange av temaene i rammeplanen for barnehage og kompetansemålene i skolene. Rælingen kommune anser at prosjektet i perioden har vært vellykket og at det har bidratt til større bevissthet rundt avfallshåndtering og miljøproblematikk på skolene og barnehagene. Prosjektet har, gjennom utarbeidelsen av logo, egen maskot og utvikling av egen sang og film, skapt en lokal forankring. Renofil og Reno Ræling er særegent for kommunen og har vært med på å styrke lokal tilhørighet, identitetsfølelse og frivillighet og skapt en økende interesse blant barn og unge til å bidra aktivt for et rent og pent miljø. I 2012 og 2013 er det blitt gjennomført en spørreundersøkelse på skolene og barnehagene om bruk og effekten av Renofilprosjektet. Undersøkelsen fra 2013 avdekket et ønske om flere aktiviteter knyttet til konkurranser og arrangementer, samt besøk av Reno Ræling. Bruk Det anbefales at Renofil slik det har vært jobbet med til nå fortsettes å brukes og utvikles for barnehagene og småtrinnene, men at det jobbes med å finne alderstilpassede aktiviteter som kan inngå i Renofil. For at opplegget skal kunne videreføres på samme måte som mellom 2011 og 2014 og for at begrepene og konseptet skal leve videre ved den enkelte skole og barnehage vil det være behov for en koordinering av dette arbeidet. Det foreslås derfor at tiltakene som foreslås ikke inngår i den lokale læreplanen men at de legges direkte inn i tiltaksplanen for kommunedelplan klima og energi. Det vil fremgå av denne hvem som vil være ansvarlig for dette arbeidet; om det er skolene og barnehagene selv eller om det er administrasjonen sentralt. Videre bør skolene og barnehagene oppfordres til å ta i bruk logo og sangen etc. ved gjennomføring av andre aktiviteter som har sammenheng med prosjektets formål. Det foreslås at følgende aktiviteter legges inn i tiltaksdelen til kommunedelplan klima og energi: Konkurranser og arrangementer Aktiviteter utover dette Materiale bør arrangeres sentralt, men også lages en idebank for hva som kan arrangere på den enkelte barnehage/skole Det lages en idebank for arrangementer på den enkelte barnehage/skole kan gjennomføre Skolene og barnehagene oppfordres til å ta i bruk Renofil materialet og bruke det aktiv i sitt arbeid med miljø og klima. 7

8 LOOP Miljøskole Barnehage, barneskole og ungdomsskole. LOOP Miljøskole tilbyr undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver. LOOP Miljøskole er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. Miljøskolen gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning. LOOP Miljøskoles abonnementsordning er et spleiselag hvor kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper er med og gjør det mulig at skoler og barnehager kan bestille undervisningsmateriell om kildesortering og gjenvinning helt gratis. Rundt 60 kommuner og interkommunale selskaper er i dag med på ordningen. Som abonnent mottar man nyhetsbrev, deltar på årlige skolesamlinger, får oppdatert retur- og gjenvinningsinformasjon og siste nytt om relevante informasjonsverktøy. LOOP kan også bistå om man ikke har kapasitet til å drive skolearbeid selv, for eksempel ved å markedsføre tilbudet direkte til skolene i det aktuelle området. Medlemsavgiften er i 2013 på 2500,- eller 6000,- avhengig av antall innbyggere. Aktiviteter (alle oppleggene tar mellom 1 4 timer) For barnehage Barnetrinn Ungdomsskole Kompost Adopter et sted Hva slag avfall har butikkene? Undersøk en stubbe Detektiver Fotoutstilling av avfall (1 uke) Se meitemarken arbeide Gaver Kildesorteringsdebatt Undersøk hvordan Hva blir ordet Kildesortering hjemme hos deg nedbryterne arbeider Intervju Ditt eget forbruk Kryssord Undersøke innpakkete tegneserier Uglequiz Å undersøke emballasje Duppeditter Bærekraftig utvikling Undersøk skolegården Forbrukersamfunnet Pass på det du har Kaster vi mer enn før Lag mindre avfall Hva blir det til Lag fortellinger En råvare er en råvare Kompost Undersøk en stubbe Se meitemarken arbeide Undersøk hvordan meitemarken arbeider Undersøk hvordan nedbryterne arbeider Leker som bruker strøm Undersøk innpakkete tegneserier En annerledes bursdag Å undersøke emballasje Avfallsreduksjon 8

9 LOOP Miljøskole Aktivitetene retter seg mot fagene norsk, matte, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk. I tillegg er det utarbeidet filmer som er knyttet til de ulike aktivitetene og kompetansemålene. I tillegg har Miljøskolen også utarbeidet spillet Aksjon Fraksjon. Aksjon Fraksjon er et fysisk læringsspill, der barn kan tilegne seg kunnskap gjennom aktivitet og bevegelse. Dette spillet koster 1000 kr dersom skolene skal kjøpe det inn. Avfallspyramiden Bildelotto og samlebånd Albert Åberg hefte er et interaktivt og digitalt undervisningsopplegg som kommer i to utgaver en tilpasset kompetansemålene etter 4. trinn og en tilpasset kompetansemålene etter 10. årstrinn. Et interaktivt spill for 4. klasse Aktivitetshefte for barnehage LOOP Miljøskole inneholder svært mange gode verktøy som er tilpasset konkrete kompetansemål. Er enkle å ta i bruk og har kort varighet. LOOP Miljøskole utvikler også stadig nye aktiviteter og er således oppdatert. Alt av materiale er i utgangspunktet gratis, men det koster å være medlem for å få dekket porto. ROAF betaler denne avgiften og skolene og barnehagene i Rælingen kan dermed bestille materialet fritt fra LOOP Miljøskole. Siden består av svært mange hefter, aktiviteter etc. og det kan være utfordrende å velge ut hva man skal bruke. Bruk Konkrete aktiviteter fra LOOP miljøskole er foreslått som supplerende materiell mot enkelte av kompetansemålene i den lokale læreplanen. Avfallspyramiden, sorteringsbånd og bildelotto ligger digitalt og det anbefales at dette brukes for 3 og 4. klasse. Det foreslås også at aktiviteter herfra blir brukt som en utgangspunkt for en idebank som utarbeides sentralt av administrasjonen i kommunen tilknyttet Renofil prosjektet. 9

10 Friluftsavdeling Friluftsavdelingen Troll er en avdeling med 13 barn mellom 4 og 5 år på Sannum barnehage. Troll er en nystartet friluftsavdeling som gir et annet tilbud til barn enn en tradisjonell avdelingsbarnehage. Sannum har felles årsplan, men på friluftsavdelingen har de en litt annen tilnærming til temaene, da de er ute hele året. Avdelingen benytter seg av en hytte og en gapahuk og barna bruker skogsområde rundt til å spikke, leke og sage, bygge hytter eller hinderløyper. Barna lærer å bruke natur, samt gleden ved å være ute hele året rundt. Avdelingen har et veldig lavt energiforbruk og barna lærer hvordan man erstatter strøm. Blant annet fyrer avdelingen bål inne eller ute til å koke vann, lage mat eller drikke. Snart får avdelingen solarstrøm for å unngå bruk av batterier og lignende. Friluftsavdelingen er et stort læringsareal i mange forskjellige områder både for barn og voksne. Den innfrir mange av målene hentet fra rammeplanen for barnehage. Det er en mulighet for overføring fra denne barnehagen men det kan være utfordrende og organisere. Anbefalt bruk Som sagt over så er det en mulighet for overføring og samarbeid med andre barnehager for å gjennomføre lignende aktiviteter hos dem. Det er vår vurdering at dette i tilfelle må være på frivillig basis og initieres av barnehagene selv. Det legges derfor ikke inn føringer om dette i den lokale lærerplanen. 10

11 Miljøagentene Barnehage og barneskoler. Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorden og menneskene som bor på den. Som medlem får skolen/barnehagen fem nummere av medlemsbladet til miljøagentrapporten i året. Aktiviteter (det er også flere enn de som er listet opp her) Forslag til aktiviteter og aksjoner som kan gjennomføres som miljøagent er listet opp på siden. Et utvalg er: Tomgangsaksjon Butikksjekk Gulrottest Gå til skolen Miljøjournalist Hjemmelagde julegaver Redd regnskogen Si fra på vegne av jordkloden Regnsjekken Vårrydding Skyll brett stapp Lag ny jord Sorter søpla Kjøkkenhage Flere av aktivitetene som beskrives hos miljøagentene gjennomføres allerede i dag på noen av skolene og barnehagene. Blant annet gjennomfører mange av skolene allerede gå til skolen aksjon, lager hjemmelagde julegaver, driver med vårrydding og resirkulering. Det koster 100 kroner per person i året å være miljøagent. Skoler og barnehager kan bli gruppemedlem. Det koster 545 kroner for en klasse eller en barnehage. Medlemskapet koster 245 kroner påfølgende år. Bruk Det anbefales at det ikke kreves medlemskap for barnehagene. Det foreslås også at aktiviteter herfra blir brukt som en utgangspunkt for en idebank som utarbeides sentralt av administrasjonen i kommunen tilknyttet Renofil prosjektet. 11

12 LORAX Barneskole. Redd verden med LORAX er et spill laget av Grønt Punkt i samarbeid med Regnskogfondet. Spillet skal motivere skoleelever og barnehagebarn til å skylle, brette og stappe drikkekartonger hver dag. På reisen rundt i verden vil barna også bli kjent med mange fantastiske og truede arter som lever i regnskogene. Spillet består av et stort verdenskart som henges på veggen. På kartet er det en rute som barna skal følge, dette vil ta de med på en reise gjennom regnskogen. For hvert stopp vil man få et spørsmålskort, totalt 32 stk. Disse inneholder fakta og spørsmål om en art.et er helt gratis! Opplegget lettvint og enkelt, samt kostnadsfritt og det retter seg mot et kompetansemål. Dette er et lærerikt og morsomt spill som engasjerer og informerer barna. Anbefalt bruk Det anbefales at LORAX brukes når man kildesorterer i skolen på 3. og 4. trinn der avfallssortering skal være tema. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag - Mangfold i naturen 3-4 årstrinn Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig. 12

13 ROAF-skolen Alle 4. klasser og barnehageansatte. ROAFs miljøskole er et gratis undervisningsopplegg for alle 4. klasser i kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. ROAF ønsker å innarbeide gode holdninger hos barn når det gjelder miljø, natur/klima, gjenvinning og ombruk. Vi ønsker å bidra til bedre kildesortering og tilbyr alle barneskolene i ROAF et gratis opplegg som tar for seg disse temaene. ROAF-skolen tar omtrent tre timer. På denne tiden går ROAF gjennom hva de gjør, og hva elevene kan bidra med både hjemme og på skolen miljømessig. ROAF benytter returselskapet LOOP sine hefter. Alle elevene får utdelt ROAF-skolen permer. I permen ligger det LOOP hefte som er tilpasset alderstrinnet, blyant, viskelær, linjal og tegneblokk. ROAF tilbyr i tillegg opplæring til barnehageansatte, hvordan lage en kompost, mottar også kompost startpakke. Retter seg direkte mot et kompetansemål for rett trinn. ROAF har svært gode erfaringer med ROAFskolen. Siden oppstart er det er blitt veldig populært og ROAF har nå sett seg nødt til å dele opp tidspunkt blant kommunene for at alle skal få tid. Rælingen er prioritert på vårsemesteret i perioden 15. april -15. juni. Det er lettvint å ta i bruk, svært tilgjengelig og kostnadsfritt for skolene. Men det kan være en utfordring å organisere, når hver skole aktivt må melde seg på selv. Anbefalt bruk Det anbefales at alle 4. klassene i Rælingen deltar på ROAF-skolen. Det anbefales at ansatte i barnehagene deltar på kompostkurs hos ROAF og at kompostering legges inn som tema for barnehagene. Undervisningsopplegget bør samkjøres med oppgaver fra LOOP miljøskole. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag - Mangfold i naturen 3-4 årstrinn Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig. 13

14 TV2 skolen Levende naturfag Naturfag for mellomtrinnet (5-7 klasse). Undervisningsopplegget består av små filmsnutter i form av nyhetssendinger som er laget for barn av barn og rettet seg i dette tilfellet mot temaet energi, vær og klima. Tilhørende hvert klipp er det utarbeidet et undervisningsopplegg for SmartBoard, skriftlige oppgaver og videooppgaver der elvene selv kan lese inn lyden på sendingene. Det er også en egen lærerveiledning knyttet til de ulike temaene. Aktiviteter Videosnutter Undervisning for SmartBoard Skriftlige oppgaver Videooppgaver Quiz Opplegget retter seg direkte mot kompetansemål for naturfag, men kan med fordel behandles tverrfaglig med tema klima- og vegetasjonssoner i geografi og er velegnet for tema utregning av gjennomsnitt, for statistikk og for grafiske fremstillinger i matematikk. Rælingen kommune har kjøpt inn opplegget for naturfag for mellomtrinnet og noen av skolene har benyttet seg av opplegget. Undervisningsopplegget er tatt godt imot blant lærere og elever. Erfaringer fra bruken er at temaene blir forklart på en svært god måte og opplegget anses som et godt pedagogisk verktøy som aktiviserer og engasjerer elevene. Bruk Det anbefales at undervisningsopplegget brukes i naturfagundervisningen og samfunnsfagundervisningen på 6. og 7. trinn. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag fenomener og stoffer 5-7. årstrinn Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær Gjør rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt. Samfunnsfag geografi 5-7. årstrinn Gjør greie for klima- og vegetasjonssoner i verden og hvordan menneske nyttegjør seg av dem. 14

15 Energiutfordringen Mellomtrinnet (5-7 trinn) og ungdomstrinnet. Energiutfordringen er et digitalt læringsverktøy fra Enova tilpasset trinn. Gjennom et ferdig laget undervisningsprogram vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Alt forankret i læreplanen for naturfag. Lansering høsten Opplegget er inndelt i fire temaer og hvert av temaene består av et undervisningsopplegg som varer i 90 minutter. Aktiviteter Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: Kjedereaksjonen Energikilder Energibruk Klimareisen Hvert oppdrag inneholder konkrete oppgaver og et spesialoppdrag. Opplegget er tilpasset kompetansemål, men det er helt nytt og derfor ikke utprøvd. De fire oppdragene er konkrete og ikke for lange og svært enkle og ta i bruk. Bruk Det anbefales at undervisningsopplegget inngår i den lokale lærerplanen for 5-7 trinn. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag fenomener og stoffer 5-7 årstrinn Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt. 15

16 FN sambandet 5-7. årstrinn FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. På deres nettsider har de ulike aktiviteter og undervisningsopplegg for skole. Noe er åpent for alle, og noe er forbeholdt medlemsskoler. Aktiviteter Åpne aktiviteter er i hovedsak to ulike opplegg som begge kan gjennomføres i løpet av et par skoletimer. Drivhuseffekten og ekstremvær Elevene blir forklart hva drivhuseffekten og ekstremvær er så blir de delt inn i grupper som får hvert sitt ekstremvær og skal jobbe med det. Historien om en jakke Hver elev tar for seg et plagg de har på seg, for eksempel jakke, genser eller bukse. Så ser de på merkelappen hvilken informasjon de finner. Hvor kommer det fra og hvilke stoffer består det av. Eleven skal skrive historien om sitt plagg. Fortelles høyt i klassen lages statistikk. Diskusjon. De to undervisningsoppleggene knytter seg direkte til hvert sitt kompetansemål. De er enkle, gratis og ikke svært tidkrevende. Bruk Anbefales at de tas i bruk under tema ekstremvær og klima og produktutvikling på 6. og 7. trinn KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag fenomener og stoffer 5-7. årstrinn Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær. Naturfag teknologi og design 5-7. årstrinn Beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling 16

17 Skogveven 5-7. årstrinn Undervisningsopplegget består av eget faktahefte og oppgavehefte til eleven, samt faktahefte og lærerveiledninger til læreren. Man kan følge opplegget gjennom en hel uke, eller velge ut deler av det, og det er både utendørs- og innendørsaktiviteter Heftet tar opp forskjellen på vær og klima, klimaendring, og hva er årsakene til at temperaturen stiger. Og, ikke minst, hva kan du og jeg gjøre for å motvirke dette. Ferdig trykte hefter kan bestilles i Skoleskogbutikken. Læremidlene er gratis. Frakt og ekspedisjonskostnad kr Det er noen, men ikke veldig store kostnader knyttet til opplegget. Det forutsetter imidlertid at skolene bestiller opp materialet. Det fremgår ikke av nettstedet hvilke kompetansemål det knytter seg til og det vil medføre merarbeid for den enkelte lærer når opplegget skal tilpasses undervisningen. Bruk Skog og klima kunne vært tema i 5. klasset når skolene har skoleskogdagen. Men faglig fremstår stoffet vanskelig og burde komme i etterkant av at det undervises om klima og klimaendringer, noe som ikke er foreslått før i 6. og 7. klasse. Temaet blir dekket av øvrige undervisningsopplegg som er foreslått. Det anbefales ikke at undervisningsopplegget inngår i den lokale læreplanen. Men det kan foreslås som en tilleggsressurs for ungdomsskole. KOMPETANSEMÅL SKOLE Naturfag fenomen og stoffer 5-7 årstrinn Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær. 17

18 Det magiske klasserommet Undervisningsmateriellet er laget for trinn (men dekker kompetansemål også fra trinn). Redd barna - Det magiske klasserommet- klima består av tre nettbaserte undervisningsopplegg som inneholder filmer, nettbrett og oppgavespill, med en tilhørende trykt lærerveiledning med ulike undervisningsopplegg som kan bestilles gratis. Aktiviteter Hvert opplegg er på 90 minutter. Undervisningsopplegget retter seg mot svært mange kompetansemål. Materiellet som trengs for å ta det i bruk må bestilles men det er kostnadsfritt. Anbefalt bruk Det anbefales at opplegget i sin helhet legges inn i den lokale lærerplanen for 5-7 trinn. Dekker flere kompetansemål enn de øvrige oppleggene som er foreslått som hovedmål. Og det foreslås derfor at dette kan brukes som supplement til de kompetansemålene der det er overlapp. KOMPETANSEMÅL SKOLE RLE Filosofi og etikk 1-4 årstrinn Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barnets rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. RLE Filosofi og etikk årstrinn Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. RLE Filosofi og etikk årstrinn Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati. Samfunnsfag samfunnskunnskap 1.-4 årstrinn Drøfte oppfatninger av rettferdighet og likeverd. Samfunnsfag geografi årstrinn Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres. Samfunnsfag geografi årstrinn Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. Naturfag Mangfold i naturen årstrinn Beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull f Naturfag Fenomener og stoffer årstrinn Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær. Naturfag Mangfold i naturen årstrinn Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner 18

19 19

20 Miljøjournalistene Miljøjournalistene er rettet mot ungdomsskolen og videregående skole. Miljøjournalistene er en nettavis for miljø. Elevene skal lære om miljøutfordringene med utgangspunkt i nettsiden Miljøstatus i Norge (Miljødirektoratenes felles nettsted om miljø) for å utarbeide og publisere artikler eller legge ut filmer på nettsiden. Det er også mulighet for å få svar på spørsmål om miljøutfordringene fra fagfolk i miljødirektoratene. Undervisningsverktøyet gir elevene: Økt kunnskap om miljøutfordringer og hvordan de kan løses Øvelse i kritisk kildebruk Forståelse for medienes roller Innsikt i forvaltningen av lokalsamfunnet Øvelse i å bruke nettmedier i en faglig kontekst Hvert år kåres det en vinner av beste artikkel/film. Fristen for å ha lagt inn artikler og filmer er 1. juni hvert år. Følgende mulige utgangspunkt for artikkelen kan deles slik: Hvordan blir klimaet hos deg Hvordan kan vi ha kalde norske vintre når jorda blir varmere Hvordan tilpasser vi oss et klima i endring Hva gjøres for å redusere utslippene Hva kan gjøres for å redusere utslippene dine Det fremgår av nettsiden til miljøjournalistene at deres hovederfaring er at elevene, ved å jobbe som miljøjournalister, blir engasjert og motivert til å lære om miljø. Enkelt nettverktøy og nyttige tips både for lærere og elever, gjør det lett å delta. Omtrent 1000 elever fra 20 skoler har deltatt i Miljøjournalistene siden oppstarten i I spørreundersøkelser som ble gjennomført i 2012 og 2013 gir lærerne følgende tilbakemeldinger: stort engasjement fra elevene som synes det er moro å jobbe som journalister godt læringsutbytte og forståelse for miljøutfordringene. Elevene har skrevet mange gode artikler og filmer, men kvaliteten på filmene og artiklene var bedre på de skolene som hadde tett oppfølging fra faglærerne i norsk, samfunnsfag og naturfag. Alle skolene sier de vil være med videre. Miljøjournalistene kan brukes på ulike måter etter hvor mye tid og ressurser det er stilt til rådighet i undervisningen. For eksempel i et enkeltfag, som et større tverrfaglig prosjekt eller koblet til andre praktiske undervisningsopplegg om natur og miljø. Nettsiden inneholder fine lærer veiledninger, og vurderingsskjemaer og er således enkel å ta i bruk for lærerne. Det kan være mer utfordrende å ta i bruk undervisningsopplegget dersom man skal sette i gang større, tverrfaglige prosjekter, fordi det krever koordinering. Anbefalt bruk Anbefales at opplegget benyttes med en hovedforankring i naturfag, samfunnsfag og norsk. Kan gjennomføres i enkeltfag eller som tverrfaglige oppgaver. 20

21 Miljøjournalistene KOMPETANSEMÅL SKOLE RLE filosofi og etikk årstrinn Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati. Naturfag forskerspiren årstrinn Identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk. Naturfag mangfold i naturen årstrinn Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner. Samfunnsfag Utforskeren årstrinn Vis hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sannhet. Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og papirbaserte kilder og diskutere formål og relevans til kildene. Skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegrep, grunngitte konklusjoner og kildehenvisninger. Samfunnsfag Historie årstrinn Drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninger Samfunnsfag geografi årstrinn Undersøk og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. 21

22 Kraftskolen Elever i videregående skole og ungdomsskolen. Filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi. Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Målet med Kraftskolen er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor i energisektoren. Læringsressursen Kraftskolen 2.0 består av 20 korte filmer (mellom 5 og 12 minutter) om energi tilgjengelig både på dvd og Internett. Hver film gir en innføring i et deltema innenfor energi og er ment som et grunnlag til å arbeide videre med. Her på dette nettstedet finnes foruten filmene forslag til spørsmål og fordypningsoppgaver, quiz, læreplanreferanser, lenkesamlinger og tips til læreren. I tillegg har nettstedet et energispill som kan brukes gratis. Det er lagt opp til at filmene og oppgavene skal kunne brukes og tilpasses hver skoles og lærers eget opplegg. Forlag til måter filmene kan brukes på: Se en eller flere filmer som introduksjon til temaet energi Se en film som utgangspunkt for en klassediskusjon Bruke en film som lærestoff for én skoletime om, det vil si se filmen, ta den tilhørende quiztesten, svare på spørsmål til filmen og eventuelt velge besvare en fordypningsoppgave Bruke filmene som en ressurs i et prosjekt- eller gruppearbeid om temaet energi Bruke filmene som et supplement til læreboka når elevene arbeider individuelt Se filmene og ta quizene som del av en oppsummering om temaet energi Hver av filmene knytter seg direkte mot ulike kompetansemål. Noen av filmene er knyttet til flere kompetansemål. Filmene og tilhørende oppgaver er gratis og lett tilgjengelig på nettet. De kan brukes i kombinasjon med lærebøker eller til selvstendig bruk. Filmene kan fungere som en fengende innfallsvinkel til det en del elever oppfatter som et utfordrende og til dels tungt lærestoff. Slik sett er filmene et ypperlig supplement til lærebøkene. Det er lagt opp til at filmene og oppgavene skal kunne brukes og tilpasses hver skoles og lærers eget opplegg og kan gjøre arbeidet med temaet energi både mer variert og spisset. Anbefalt bruk Det anbefales at undervisningsopplegget tas i bruk på ungdomstrinnet. Det bør fremgå tydelig av den lokale læreplanen hvilke filmer som knytter seg til de ulike kompetansemålene. 22

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET

Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET Flytende skole i Bangladesh Filmen er laget med støtte fra: 1 Klimaendringene er urettferdige derav filmens navn klimaurettferdighet. Det er et paradoks,

Detaljer

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - KLIMA - reddbarna.no/klasserom miljoagentene.no/klasserom

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - KLIMA - reddbarna.no/klasserom miljoagentene.no/klasserom LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - KLIMA - reddbarna.no/klasserom miljoagentene.no/klasserom Bruk Det magiske klasserommet gratis: reddbarna.no/klasserom miljoagentene.no/klasserom INNHOLD KJÆRE

Detaljer

Kompetansemål og Kraftskolen 2.0

Kompetansemål og Kraftskolen 2.0 Kompetansemål og Kraftskolen 2.0 I denne oversikten kan du se hvilke kompetansemål de ulike filmene omhandler. Læreplananalysen er gjort utifra kompetansemålene for naturfag etter 10. trinn og Vg1, etter

Detaljer

«Det hviler et stor ansvar på små skuldre»

«Det hviler et stor ansvar på små skuldre» «Det hviler et stor ansvar på små skuldre» Energiutfordringens visjon: Gi elevene forutsetninger for å ta neste generasjons beslutninger innen energi og klima Energiutfordringen så langt: 323 aktive barne-

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 Obj114 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 TID TEM A 34-42 Geo grafi - K - B KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon Augsep

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid 34-38 Demokrati

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn Læreplanmål Engineerium ønsker å være en nyttig ressurs for lærere og elever, både ved å bidra til å oppfylle konkrete kunnskapsmål i læreplanen og ved å gi et innblikk i hvilke yrkesmuligheter som finnes

Detaljer

Gjenvinn spenningen!

Gjenvinn spenningen! Lærerveiledning Gjenvinn spenningen! Passer for: Varighet: 5.-7. trinn 90 minutter Gjenvinn spenningen! er et skoleprogram hvor elevene får lære hvordan batterier fungerer og hva de kan gjenvinnes til.

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag

Årsplan Samfunnsfag Årsplan Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Rettferdig handel pensum i skolen

Rettferdig handel pensum i skolen Rettferdig handel pensum i skolen Læreplanen utgangspunktet for alt i skolen Læreplanmål Grunnleggende ferdigheter Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn Mål fra Kunnskapsløftet Utforskaren: 1. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag.

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Oppstart i uke 35, og prosjektet

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse. Ulike nettsider. Matriks 9 s Matriks 9 s.

Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse. Ulike nettsider. Matriks 9 s Matriks 9 s. Årsplan 2017/2018 Fag: Samfunnsfag Faglærere: Bjørnar Gundersen & Morten Sztanka Trinn: 9 Period e 34-40 Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse Kultur og mangfold

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj107 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-38 Jorda Den

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj120 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 34-38 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Demokra ti og valg formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 [2017] Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT FAG: Samfunnsfag KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 SKULE: Klepp ungdomsskule For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time FAGLÆRAR: Mette Stangeland,

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep!

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Lærerveiledning Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Passer for: Antall elever: Varighet: 10. trinn, Vg1 Hel klasse 60 minutter Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! er et skoleprogram som tar for seg utfordringene

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Helene Lunde. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Helene Lunde. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10.trinn 2017-2018 Faglærere: Helene Lunde Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-37

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2016-2017 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-39 - drøfte årsaker til og verknader av sentrale - vise korleis hendingar kan framstillast ulikt,

Detaljer

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe

Detaljer

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012 Miljøgruppe: Barnehagen har opprettet en miljøgruppe/prosjektgruppe som har utarbeidet en handlingsplan for miljøarbeid i Liakroken barnehage. Vi vil søke om å bli registrert som en miljøbarnehage. For

Detaljer

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 3 årsplan i Naturfag 8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere

Detaljer

Tigerfødsel Kristiansand. Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging

Tigerfødsel Kristiansand. Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging Tigerfødsel Kristiansand Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging Innslaget oppsummert Det er født 4 tigerunger i Dyreparken i Kristiansand Den sibirske tigeren er utryddingstruet Fødselen er en del av

Detaljer

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken Den naturlige skolesekken Samansette problemstillingar i berekraftig utvikling 15. mars 2017 Olaug Vetti Kvam Skolelaboratoriet i realfag, UiB Berekraftig utvikling Bærekraftig utvikling er utvikling

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar

Detaljer

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse:

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse: VIP-møteskjema VIP presentasjon Navn: Marikken H.Bratlie og Marvin Melås Yrke/rolle i samfunnet: Profesjonelle instruktører og dansere. Hvorfor valgte vi denne personen: Et tilbud fra Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Samfunnsfag: 1.2.3.4.: Historie: kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Geografi:

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10 Klasse

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10 Klasse HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10 Klasse 2016-2017 Faglærere: Julie Wærholm, Lene Hellene Kauffmann, Frode Småmo og Hans Martin Stølen Planen blir revidert etter kvart som året skrid fram

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 2. årstrinn Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier

Detaljer

Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: 8

Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: 8 Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: 8 Lærer: Marit L Ramstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere testbare

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: 2017 2018 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Veke Heile Året Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -formulere

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Historie

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom Bruk Det magiske klasserommet gratis: reddbarna.no/klasserom INNHOLD KJÆRE LÆRER... 3 DET MAGISKE KLASSEROMMET FRED... 4-8 UNDERVISNINGSOPPLEGG

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014.

Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014. Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014. Læreboka er Eureka 10, naturfag for ungdomstrinnet. Hannisdal, Hannisdal, Haugan og Synnes. Gyldendal norsk forlag as. Teoristoffet gjennomgås på tavla med

Detaljer

Regional samling for skoler i Hedmark, Oppland og Akershus nord

Regional samling for skoler i Hedmark, Oppland og Akershus nord Regional samling for skoler i Hedmark, Oppland og Akershus nord 16. september 2016 Anne Bergliot Øyehaug og Arne N. Jordet Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning og naturvitenskap Innhold 14:15 14:30:

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN Årstimetallet i faget: 19 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innet i planen Periode

Detaljer

Årsplan i ----Samfunnsfag Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i ----Samfunnsfag Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i ----Samfunnsfag----------- Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 7.trinn 2013/14

Årsplan i samfunnsfag for 7.trinn 2013/14 Årsplan i samfunnsfag for 7.trinn 2013/14 Uke KL Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-36 Finne og trekke ut samfunnsfaglig informasjon ved søk i digitale kilder, vurdere funn og følge regler for nettvett og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN Periode 1: 34-39 SKOLEÅR 2014-2015 Utforskaren: skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Årstrinn: Lærere: Samfunnsfag 10. trinn Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Hanne Andersen

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Hanne Andersen ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE 1.trinn Sist revidert: 16.06.2015 av Hanne Andersen Læreverk: Cumulus 1 + arbeidsbok Mylder 1 arbeidsbok + Mylder 2 Spire grønn arbeidsbok Nettressurser: naturfag.no,

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Kjøkkenhagen i barnehagen en arena for bærekraftig læring, forankring i rammeplanen. Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk

Kjøkkenhagen i barnehagen en arena for bærekraftig læring, forankring i rammeplanen. Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk Kjøkkenhagen i barnehagen en arena for bærekraftig læring, forankring i rammeplanen Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk Tingvoll Gard som huser Norsk senter for økologisk landbruk og NIBIO

Detaljer

Modul nr Fra fjord til bord

Modul nr Fra fjord til bord Modul nr. 1897 Fra fjord til bord Tilknyttet rom: Newton Steigen 1897 Newton håndbok - Fra fjord til bord Side 2 Kort om denne modulen "Fra fjord til bord" er et undervisningsopplegg der elevene gjennom

Detaljer

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-37 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding gjere greie for korleis ulike politiske parti

Detaljer

Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene.

Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 7. trinn 2017/18 Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER

Detaljer

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene Europa og verden en geografisk oversikt (Integreres i resten av emnene) Geografi: lokalisere og

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte?

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? TV-aksjonen 2017 Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? Inntektene fra årets tv-aksjon skal gå til å gi barn i Colombia, Mali,

Detaljer

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Steffen Håkonsen og Erik Næsset

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Steffen Håkonsen og Erik Næsset Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Lærer(e): Steffen Håkonsen og Erik Næsset Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Revidert læreplan i naturfag

Revidert læreplan i naturfag Revidert læreplan i naturfag Sonja M. Mork Seminar for naturveiledere 28.11.2013 Kunnskapsløftet Læreplaner for fag Generell del Prinsipper for opplæringen Fag og timefordeling Angir overordna mål for

Detaljer

Undervisning i bærekraft Bærekraftig undervisning Framtidens borgere i Framtidens Byer. Vinn vinn vinn. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere

Undervisning i bærekraft Bærekraftig undervisning Framtidens borgere i Framtidens Byer. Vinn vinn vinn. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere Undervisning i bærekraft Bærekraftig undervisning Framtidens borgere i Framtidens Byer Vinn vinn vinn Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere Energibruk i offentlige bygg Lavere klimagassutslipp Forbruk Fylket

Detaljer

Samfunnsfag UTFORSKEREN Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter

Samfunnsfag UTFORSKEREN Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Samfunnsfag UTFORSKEREN formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei Kunne formulere spørsmål, planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser.

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Fag: Naturfag høsten Klasse: 9. klasse. Faglærer: Heidi Langmo og Frank Borkamo Hovedområde og emne

Fag: Naturfag høsten Klasse: 9. klasse. Faglærer: Heidi Langmo og Frank Borkamo Hovedområde og emne Fag: Naturfag høsten 2015. Klasse: 9. klasse. Faglærer: Heidi Langmo og Frank Borkamo Hovedområde og emne Grunn og periode-systemet Side 7-32 Råd til forskerspiren Side 85-102 Kompetansemål Periode Arbeidsmetoder:

Detaljer

Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Doris Jorde, Naturfagsenteret

Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Doris Jorde, Naturfagsenteret Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt Doris Jorde, Naturfagsenteret Utdannnig for bærekraftig utvikling globalt FNs strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2005-2014

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemåla, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I samfunnsfag forstår man grunnleggende ferdigheter

Detaljer

: Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A/10.klasse Skuleåret : Lærar : Bjarne Søvde. Vurdering: Farnes skule.

: Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A/10.klasse Skuleåret : Lærar : Bjarne Søvde. Vurdering: Farnes skule. Fag : Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A/10klasse Skuleåret : 2016-17 Lærar : Bjarne Søvde Heile året Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere testbare hypoteser,

Detaljer

Undervisningsopplegg Skolejoggen 8.-10.trinn

Undervisningsopplegg Skolejoggen 8.-10.trinn Undervisningsopplegg Skolejoggen 8.-10.trinn Fag: KROPPSØVING SAMFUNNSFAG NORSK Periode: Tema: 20. AUGUST 25. SEPTEMBER Skolejoggen INNLEDNING: Dette undervisningsopplegget skal gi elevene innblikk i levekår

Detaljer

: Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A Skuleåret : Lærar : Bjarne Søvde. Veke/ Kompetansemål Innhald/ Lærestof Arbeidsmåtar.

: Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A Skuleåret : Lærar : Bjarne Søvde. Veke/ Kompetansemål Innhald/ Lærestof Arbeidsmåtar. Fag : Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A Skuleåret : 2017-18 Lærar : Bjarne Søvde Heile året Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge

Detaljer

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As ConTre Teknologi og Design En introduksjon Utdrag fra læreplaner Tekst og foto: JJJ Consult As Teknologi i skolen Teknologi på timeplanen Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor

Detaljer

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-17 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer