Et historisk år. Aktive med faglige innspill. Like viktig i små bedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et historisk år. Aktive med faglige innspill. Like viktig i små bedrifter"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Et historisk år 2014 ble på mange måter et historisk år. Rus og avhengighet i arbeidslivet ble satt på den politiske agendaen, og for første gang gikk Akan-prisen til en liten bedrift. Vårt mandat er å sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefraværet reduseres og effektivitet og livskvalitet økes. Dette klarer vi ikke uten hjelp fra alle dere som har et engasjement lokalt ute på den enkelte arbeidsplass. Dessuten krever det godt samarbeid med våre eiere, referanseråd og andre arbeidslivsaktører. I 2014 gjennomførte vi 340 oppdrag, 39 åpne kurs og 760 veiledningssamtaler. Ett av fem oppdrag, og en tilsvarende andel veiledningssamtaler, var med nye virksomheter. Vi lanserte fire nye kurs, på henholdsvis to og tre timer. I løpet av året har vi også kommet med to nye brosjyrer, én beregnet på ledere i små og mellomstore bedrifter, og én om policy/kjøreregler. Målgruppen for oppdragene våre er i økende grad ledere og HR-ansatte. Tilsvarende erfarte vi sist år at andelen veiledningssamtaler med ledere og HR-ansatte økte og utgjorde i underkant av halvparten av samtalene. Det er fortsatt slik at oppdrag og kurs først og fremst dreier seg om forebygging, mens veiledningssamtalene som regel handler om individsaker. Like viktig i små bedrifter I løpet av året har vi sammen med regionale kompetansesenter for rus og lokale behandlingsinstitusjoner deltatt i flere Alor-nettverksmøter. Alor står for arbeidsliv og rus. Nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Her møtes man for å dele erfaringer og tilegne seg ny kunnskap. Til sammen er det nå etablert åtte slike nettverk fra Agder i sør til Nord-Trøndelag i nord. Egne undersøkelser og erfaringer fra vår veiledningstelefon tilsier at behovet for å ha gode rutiner for å forebygge og håndtere rus- og spillproblematikk er like relevant for små bedrifter som store. Vi har derfor fortsatt vårt langsiktige arbeid med å nå flere små og mellomstore bedrifter. Kunnskapsutvikling hos bedriftshelsetjenester, samarbeid med bransjeforeninger og regionale verneombud har vært viktige aktiviteter. I forbindelse med Akan-dagene i november ble Akan-prisen for første gang delt ut til en liten bedrift. Vi fikk høre en reflektert leder i ABC-bakken barnehage i Kristiansund fortelle hvorfor forebygging av rus og avhengighet er like viktig for små bedrifter som for store. I løpet av 2014 etablerte vi en gruppe på tre rådgivere som arbeider med spillproblematikk spesielt. Gruppen ble etablert som følge av en sterkt økende interesse i norsk arbeidsliv for kunnskapsutvikling på dette feltet, økning i antall veiledningssaker, og at det generelt skjer mye i spillmarkedet. Aktive med faglige innspill Politisk er det stor aktivitet på vårt felt. Inneværende år skal det legges fram en ny Folkehelsemelding, og ny opptrappingsplan for rusfeltet er under utarbeidelse. I tillegg ønsker Regjeringen å vurdere lisensordning for pengespill. Vi bidro i 2014 med faglige innspill. Vi ser at vi har en sentral rolle i å ivareta forebygging og arbeidslivet i disse viktige politiske prosessene. En solrik augustdag ble forebygging av rus og avhengighet i arbeidslivet satt på den politiske agendaen. Ikke bare én, men to statsråder, besøkte Akan-prisvinner i 2012, Veidekke. Deretter dro helseministeren og arbeids- og sosialministeren til Helsedirektoratet, hvor de møtte flere sentrale arbeidslivsaktører. Styrket innsats for rusforebygging i arbeidslivet stod på agendaen. La oss bruke eksisterende virkemidler med større intensitet, var en av konklusjonene fra møtet. Akan er et virkemiddel som virker! Vi ser det som strategisk viktig å løfte forebygging av rus og avhengighet i arbeidslivet opp og fram i mediebildet. Målrettet arbeid de to siste årene har gitt resultater i form av en sterk økning i antall mediesaker. Vi når også flere gjennom sosiale medier, og antall lesere på bloggen vår har økt sterkt siste halvår. 2

3 Innhold Forebygging er å ta samfunnsansvar Vi valgte samfunnsansvar som tema for Akan-dagene 2014, fordi forebygging av rus og avhengighet på arbeidsplassen gir store gevinster for enkeltmennesker, arbeidsgivere og for samfunnet. Arbeidsplassen er en kraftfull arena for å forebygge og skape endring. Strukturer, rutiner og roller gjør det mulig å identifisere problematisk rusmiddelbruk og spillproblematikk på et tidlig stadium, snu negativ utvikling og følge opp ansatte med problemer. Vårt mandat, våre målsettinger og vår strategi ligger fast. Tidspunktet for lansering av et nytt verktøy for dilemmatrening nærmer seg. Det samme gjør en mer brukervennlig versjon av det vi så langt har kalt Metodepermen. Dialogverksted vil komme med ny layout, og både dilemmaverktøyet og Dialogverksted vil bli lansert på engelsk. Vår daglige kontakt med norsk arbeidsliv er viktig for oss og danner grunnlaget for at vi kan fortsette å utvikle oss i tråd med det behovet arbeidslivet til enhver tid har. Tusen takk Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle som står på for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk lokalt ute på den enkelte arbeidsplass, til våre eiere som muliggjør vårt arbeid, og til alle medarbeidere for nok et år med strålende innsats! Elisabeth Ege direktør Sikkerheten kommer først ABC-bakken barnehage ble første småbedrift som fikk Akan-prisen. Forebygging lønner seg i det små Akan kompetansesenter skal nå ut til små og mellomstore virksomheter. En ivaretakende bedriftskultur To viktige virkemidler som gjør det lettere å lykkes. Investerer i forebygging Tydelige retningslinjer bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø. Fire ny kurs Nye korte kurs gjør det lettere for mange ledere å komme i gang. Akan for liten og stor Rådgiverne i Akan kompetansesenter reiser landet rundt på oppdrag. Bedrift i Balance Hos BKK har fire av fem prøvd Balance. Satte ord på det Med Dialogverksted ble det fellesskap om kjørereglene. Europa ser mot Norge Andre land vil lære av Akan kompetansesenter. Pengespill gir nye utfordringer Egen arbeidsgruppe jobber med spillproblematikk. Lange tradisjoner Are Tomasgard fra LO setter Akan-arbeidet i perspektiv. Derfor trenger vi Akan Unni Abusdal fra NHO minner om Akan-arbeidets betydning. Nettverk gir energi Aktive møteplasser er viktig for Akan-kontaktene. Blogg og sosiale medier Akan i tall Økonomi og statistikk. Akan i media En synlig stemme i media. Ansatte og styret AKAN ÅRsMELDINg

4 Sikkerhet er første prioritet Da ABC-bakken barnehage i Kristiansund mottok Akan-prisen i 2014, var det første gang den ble delt ut til en mindre virksomhet. Veien til Akan-prisen startet med et nyhetsbrev. juryens begrunnelse Bedriften er en verdig vinner fordi: de har en partsforankret policy som er kjent for alle ansatte, og som systematisk gjennomgås med nyansatte de har et gjennomdiskutert syn på hva som gjelder i virksomhetens gråsoner de jobber med forebygging og tidlig reaksjon, til tross for at de aldri har hatt noen individsaker de har integrert det rusforebyggende arbeidet i sitt øvrige systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet de har en plan for jevnlig oppfølging av arbeidet de har deltatt i rusmiddelforebyggende opplæring i regi av Private Barnehagers Landsforbund de har en daglig leder som er meget bevisst sin lederrolle Barnehagen kom inn på tanken om å jobbe rusforebyggende da de mottok et nyhetsbrev fra bedriftshelsetjenesten. Teksten lød «problemet ingen snakker om», og det handlet om rusproblemer i arbeidslivet. Selv om barnehagen ikke hadde opplevd noen situasjoner, og fortsatt ikke har det, ble nyhetsbrevet en tankevekker og øyeåpner. Som følge av dette tok daglig leder Sølvi Dahle grep for å inkludere rusforebygging i virksomhetens HMS-arbeid. Siden den gang har det vært viktig for henne å forebygge og lære opp de ansatte Vinnere siste ti år Akan-prisen deles ut for å gi en oppmuntring til virksomheter som utmerker seg med godt rus- og avhengighetsforebyggende arbeid, går foran med et godt eksempel og bidrar som inspirasjonskilde for andre ABC-bakken barnehage 2013 Tollregion Oslo og Akershus 2012 Veidekke 2011 KoRus Vest Stavanger 2010 Avinor 2009 Den Norske Opera & Ballett 2008 Hydro Årdal 2007 Tollpost Globe 2006 Sør-Norge Aluminium 2005 Larvik kommune med tanke på hva de skal gjøre dersom de kommer opp i en situasjon som dreier seg om rus eller spill. Felles diskusjon Det gikk opp for oss at dette hadde vi ikke snakket om tidligere, og vi ønsket å få på plass noen kjøreregler, sier Dahle. Kjørereglene for rusmiddelbruk og spill er et resultat av en felles diskusjon om hva som er greit og ikke greit, og de henger godt synlig på personalrommet. For å kunne gjøre den ytterligere kjent og holde dem friskt i minne, diskuteres kjørereglene et par ganger i året. I tillegg spiller de en viktig rolle når det planlegges sosiale sammenkomster, der det for eksempel alltid tilbys alkoholfrie alternativer om det serveres alkohol. Å ha en bevissthet rundt dette temaet handler både om å verne om virksomhetens omdømme og sikkerheten for barna, sier Dahle. Sikkerhet må gå foran alt, og de ansatte vet hvilke prosedyrer og regler som må følges om det skulle skje at noen møter ruspåvirket på jobb. I tillegg har vi et ansvar for hvordan vi representerer barnehagen utad. For eksempel er bruk av rusmidler på fritid som går utover kvaliteten på arbeidet og sikkerheten på jobb ikke akseptabelt, presiserer Sølvi Dahle. ABC-bakken barnehage er et godt eksempel på at rusforebygging har en like viktig plass i en liten virksomhet som i en stor. 4

5 Foto: LO media Verneombud Åse Kummervold og daglig leder Sølvi Dahle. Kjørereglene er resultat av en felles diskusjon om hva som er greit. AKAN ÅRsMELDINg

6 Forebygging lønner seg i det små Akan-arbeid med forebygging og policy er like lønnsomt for små virksomheter som for store. Norsk arbeidsliv har drøyt virksomheter med mellom ti og femti ansatte. Akan har historisk arbeidet mest med større bedrifter og organisasjoner. I 2013 tok vi utfordringen og stilte oss spørsmålet hvordan kan vi bistå flere små og mellomstore bedrifter, sånn at de setter rus- og spillforebyggende arbeid på agendaen? I løpet av 2014 har en prosjektgruppe jobbet aktivt med å finne «svaret» gjennom ulike innganger. Akan på Det å skulle formulere kjøreregler for rusmiddelbruk og spill er ikke kun for de store virksomhetene, noe Akan-prisen bekrefter. Også mindre virksomheter har stor nytte av å sette temaet på dagsordenen. Prosjektgruppen består av seniorrådgiverne Hilde Rikter-Svendsen, Ine Weum, Hans Ole Berg og Annette Paul. Rikter- Svendsen, som er prosjektleder, peker på Akan kompetansesenters klare mål for satsingen på små og mellomstore bedrifter (SMB): Vi vil at små og mellomstore bedrifter skal ha kjennskap til Akans tilbud og at de ser nytten av å utarbeide kjøreregler. Det finnes nytt og oppdatert materiell om rus og spillforebyggende arbeid i små og mellomstore bedrifter Verneombud Åse Kummervold og daglig leder Sølvi Dahle i ABC-bakken barnehage ser stor verdi i klare kjøreregler og opplæring som gjør at alle vet hva de skal gjøre om de skulle komme opp i en uønsket situasjon knyttet til rusmiddelbruk eller pengespill. både på web og i brosjyrer. Hovedpoenget er at dette kan gjøres enkelt, på 1-2-3, forteller Rikter- Svendsen. Innenfor prosjektets rammer har rekruttering av modellbedrifter blitt prioritert. Prosjektgruppen har jobbet iherdig med å rekruttere deltagere/ respondenter fra utvalgte bransjer for å kartlegge hvordan Akan kan være til best mulig nytte. De prioriterte bransjene er i første omgang bygg og anlegg, teknologi og hotell og restaurant. Grunnen til dette er at det finnes mange små og mellomstore virksomheter i disse bransjene der sikkerhet og omdømme er svært viktig, sier Rikter-Svendsen. Bedriftshelsetjenesten er også en prioritert bransje. Dels som en liten eller mellomstor bedrift i seg selv, men vel så mye fordi disse er viktige støttespillere for å nå ut til flere av landets små og mellomstore bedrifter. En leders hverdag i en mindre virksomhet En leders hverdag i en mindre virksomhet er nok annerledes enn en leders hverdag i en stor virksomhet. I småbedrifter mangler leder støtte og stabsfunksjoner som HR og HMS. Å jobbe rusforebyggende er å sette tema rus og spill på agendaen, skape et rammeverk rundt dette og komme på banen dersom en ansatt skulle trenge støtte til endring. I en mindre virksomhet er det vanlig at ledere er tettere på sine ansatte og har en nær relasjon seg imellom. En anonym leder i en mindre virksomhet forteller følgende: Som leder i en liten bedrift har jeg nære relasjoner med mine medarbeidere. Vi blir nesten som en familie. Når noe blir vanskelig, er det ikke alltid lett å innta lederrollen. Skulle ønske jeg hadde noen utenforstående å prate med. Akan kompetansesenter er nettopp den sparringspartneren ledere i mindre virksomheter behøver, med det formål at de skal trygges i sin 6

7 lederrolle, samt etablere kjøreregler for rusmiddelbruk og spill i sin virksomhet. Etter prosjektet kom i gang, kan Rikter-Svendsen fortelle at man har lagt stor vekt på å skreddersy kurs og prøve ut innhold tilpasset ledere i små og mellomstore bedrifter. I løpet av høsten gjennomførte vi tre av vårt nye totimers kurs om rus- og spillforebyggende arbeid i små og mellomstore bedrifter. Vi har troen på å gi blant annet ledere som er på farten, og som har mye å gjøre i hverdagen, et kort kurs om hvordan de konkret kan komme i gang med dette viktige arbeidet. Undersøkelser forteller at rus- og spillproblematikk er like aktuelt i små som i store virksomheter. På vår veiledningstelefon får vi mange telefoner fra ledere i mindre virksomheter som ønsker råd, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter. Prosjektgruppen med Hilde Rikter-Svendsen, Ine Weum, Hans Ole Berg og Annette Paul vil vise små og mellomstore bedrifter at det er lønnsomt å satse på forebygging og kjøreregler. Strategisk arbeid For å kunne nå relevante personer i små og mellomstore bedrifter i de utvalgte bransjene, har blant annet konferanser vært viktig møtepunkt for prosjektgruppen. Eliaden og EBA konferansen (entrepenørforeningen for bygg og anlegg) er eksempler på hvor Akan kompetansesenter har vært tilstede for å informere om den nye satsingen og om hvorfor flere burde jobbe rusforebyggende: Konferansene vi har deltatt på har vært en god arena for å komme i kontakt med ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter. Mange er opptatt av et godt arbeidsmiljø og ser hvilken viktig brikke rusforebygging har i dette arbeidet. Vi har også hatt kontakt med ulike bransjeforeninger og forbund med den ambisjonen at vi skal være en naturlig del av deres HMS-arbeid, sier Hilde Rikter-Svendsen. AKAN ÅRsMELDINg

8 En ivaretakende bedriftskultur Arbeidsplassen er en kilde til trivsel, men også en viktig arena når ting ikke går som det skal. Camilla Lynne Bakkeng i Akan kompetansesenter vil fremheve to gode virkemidler for å lykkes med en ivaretakende bedriftskultur. Suksesskriteriet er om en policy er kjent og om man klarer å etterleve det man er enige om, påpeker fagansvarlig og seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng. Fagansvarlig, Camilla Lynne Bakkeng, fremhever policy for rusmiddelbruk og spill, og kunnskap om den nødvendige samtalen. Kort fortalt handler det om å se sine ansatte, sier Bakkeng. Kultur og policy En trygg bedriftskultur avhenger av at man snakker om hvordan man ønsker å ha det på jobb, og i sosiale, eller jobbrelaterte sammenhenger. Derfor anbefaler vi at alle virksomheter etablerer en policy for rusmiddelbruk og spill. En policy er virksomhetens beskrivelse av hvordan dere ønsker å ha det når det gjelder rusmiddelbruk og spill. En policy kan bidra til en ivaretakende bedriftskultur fordi man setter ord på hvilke felles holdninger man har til spill og alkohol, sier Camilla Lynne Bakkeng. Slike diskusjoner og uttalte holdninger er viktig fordi det skaper forutsigbarhet om hva som er greit og ikke greit. Er det for eksempel slik at det er ok å komme på jobb i bakrus? En policy skal bidra til å skape trygghet om hva som vil skje dersom den ikke følges. En policy setter også ord på hva slags hjelp virksomheten ønsker å tilby dersom en ansatt skulle trenge det. Alle kan komme i en vanskelig situasjon i løpet av livet, og det er viktig at arbeidsplassen tør å sette ord på hvordan den kan hjelpe. En ivaretakende bedriftskultur handler om at man tør å si ifra når ting ikke går greit og at man blir møtt med forståelse og hjelp, forteller Bakkeng. Hvordan implementere en policy Først og fremst må man starte med å ha en diskusjon om holdninger til alkohol og spill i et forum der partene er representert. Ta gjerne utgangspunkt i en konkret situasjon, for eksempel sist gang alle ansatte drakk alkohol sammen, for å sette ord på hva som var bra og hva som ikke var fullt så positivt. Dette bidrar til å sette i gang diskusjonen. Mange lykkes med å formulere en policy, men utfordringen er å gjøre den kjent for alle ansatte og etterleve det man har blitt enige om. Etter at en policy er formulert, er neste steg å bruke etablerte arenaer til å diskutere, reflektere og forstå den sammen. 8

9 Alt fra møter, rekruttering av nye medarbeidere, lederopplæring og vernerunder kan være eksempler på gunstige arenaer hvor en kan løfte opp temaet og informere om policyen, sier Bakkeng. Den nødvendige samtalen Tenk deg at du legger merke til at en kollega har vist endringer i fravær, arbeidsprestasjon, eller humør. Det kan hende dette dreier seg om rus eller spill, men det kan også hende at disse endringene skyldes noe helt annet. Akan kompetansesenter anbefaler ledere å ta «den nødvendige samtalen» og snakke med vedkommende om det som er observert. Dette handler om at personen det gjelder opplever å bli sett og tatt vare på. En policy er et godt grunnlag for å ta «den nødvendige samtalen». Det blir lettere for leder å ta «den nødvendige samtalen» den dagen en situasjon oppstår når man kan vise til at dette er noe man har pratet om og at alle vet hvilke retningslinjer som må følges, sier Bakkeng. «Den nødvendige samtalen» er et godt virkemiddel for å sette ord på de endringene man har lagt merke til. Samtalen åpner også for refleksjon og prosesser som kan bidra til å reversere en negativ utvikling, særlig dersom man får tatt samtalen på et tidlig tidspunkt. Innholdet i samtalen bør fokusere på de konkrete endringene man har observert, og Bakkeng sier det er viktig å presisere at leder ikke skal stille diagnose eller forvente noen innrømmelser. Målet er å invitere til åpenhet og få uttrykt en bekymring. En samtale kan være veien til endring for den det gjelder. Investerer i forebygging Tydelige retningslinjer er sentralt når Sparebank 1 Oslo og Akershus ønsker å legge til rette for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. En policy gjør ingen nytte hvis den ligger i en skuff, eller støver bort i en perm i bokhyllen. Sparebank 1 Oslo og Akershus bruker derfor flere arenaer for å sørge for at den både holdes oppdatert og er godt kjent blant de ansatte. Felles ansvar På vårt lederforum, som holdes to ganger i året, er Akan på programmet. Her diskuterer vi policyens innhold og hvorvidt den er kjent nok i organisasjonen, og det inviteres eksterne forelesere. Ledere med personalansvar skal sørge for at alle medarbeidere er innforstått med bankens rusmiddelpolitikk, sier Narve Holen, hovedverneombud i Sparebank 1. Han kan fortelle at ledere tar arbeidet fra ledersamlingen videre til sin avdeling og at medarbeidere har en medvirkningsplikt i bankens Akanarbeid. Akan er også på agendaen på verneombudsmøter, og verneombud gir tilbakemeldinger på avdelingsmøter i sine verneområder. Dette bidrar til at ansatte gjøres kjent med innholdet og eventuelle endringer i policyen. Et sentralt mål er å ivareta medarbeidere i en vanskelig situasjon, og sikre en trygg og forutsigbar oppfølging. Samtidig er det ledere som må gripe fatt i uønsket rusbruk og rusatferd og følge opp personer i et Akan-opplegg i nært samarbeid med Akan-utvalget og bedriftshelsetjenesten. Akan-arbeidet er viktig og nødvendig for å styrke bevissthet om våre holdninger, verdier og policy når det gjelder rus- og avhengighetsproblematikk. Nyansatte vies også oppmerksomhet med tanke på arbeidsmiljø og ansvar. I ansettelsesprosesser er det også vanlig at HR-avdelingen stiller spørsmål om hvilket forhold kandidateten har til for eksempel alkohol og spill. Satser på forebygging Selv om banken ikke har hatt noen tilfeller de siste årene og kan vise til et lavt sykefravær, understreker Holen at det jobbes aktivt med policyen. De ansatte skal vite hva de skal gjøre dersom en situasjon inntreffer, og man er opptatt av å formidle at man gir folk en sjanse. Dersom en situasjon skulle inntreffe, som er rus-, eller spillrelatert, er det viktig at ansatte vet hvilke retningslinjer som skal følges. Like viktig er at ansatte vet at de kan få hjelp. Banken har et system for slike situasjoner og kan tilby hjelp til ansatte dersom det er behov for det, avslutter Holen. Vi har en klar Akan-policy og retningslinjer som reflekterer bankens holdninger og verdier, og det er viktig for oss at dette etterleves hos våre ansatte, sier Narve Holen, hovedverneombud i Sparebank 1. AKAN ÅRsMELDINg

10 Fire nye kurs Et kurs er ofte det som skal til for å bringe Akan-arbeidet fra idé til handling. I 2014 lanserte Akan kompetansesenter fire nye kurs, nettopp for å gjøre det enklere å komme i gang. Akan-kursene er populære og de er en god start på det forebyggende arbeidet i virksomheten. De nye kursene er korte og lett å passe inn i en travel hverdag. Et nytt kurs retter seg spesielt mot ledere i små og mellomstore virksomheter. To av de nye kursene dekker hvert sitt viktige tema, henholdsvis arbeidet med kjøreregler og «den nødvendige samtalen». Et fjerde kurs for landets bedriftshelsetjenester er også i startfasen. To-timers kurs for små og mellomstore bedrifter I dette kurset kan deltagerne få en kort og grunnleggende innføring i de viktigste rus- og spillforebyggende tiltakene i dagens arbeidsliv. De som deltar på kurset vil få med seg ideer til hvordan disse tiltakene kan implementeres i virksomheten og hvilke positive effekter dette vil ha. Innholdet kan oppsummeres fint med setningen «fra bekymring til handling». Et av hovedmålene i dette kurset er for eksempel å trygge ledere i den nødvendige samtalen og hvordan de kan sette i gang det rusforebyggende arbeidet på Et to-timers kurs passer utmerket for de med en travel hverdag, sier Hilde Rikter-Svendsen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. 10

11 Seniorrådgiver Hans Ole Berg og de andre rådgiverne i Akan kompetansesenter opplever at antall kursdeltakere øker. Nye kurs har slått an blant ledere i små og mellomstore virksomheter og i bedriftshelsetjenesten. Hvordan utforme og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill? Dette kurset har vært meget populært. Ledere forteller at det er svært lettvint å dra på kurs to timer for så å dra rett tilbake på kontoret. Det har hovedsakelig vært HR-rådgivere, ledere og HMS-rådgivere som har deltatt på disse kursene. Målet for kurset er å gi deltagerne konkrete og praktiske råd om hvordan de kan formulere, forankre og implementere en policy for rusmiddelbruk og spill i sin virksomhet. Mange klarer helt fint å formulere en policy. Utfordringen ligger derimot i hvordan en implementerer og forankrer den i virksomheten. Dette snakker vi om på dette kurset, sier Camilla Lynne Bakkeng, fagansvarlilg og seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Kurs rettet mot bedriftshelsetjenester Kort kurs om «den nødvendige samtalen» Et nytt kurs som er i startfasen er et skreddersydd kurs rettet mot bedriftshelsetjenester. Hensikten er å styrke bedriftshelsetjenestenes interne kompetanse i rus- og avhengighetsforebyggende arbeid. Kurset fokuserer på hvordan ansatte i bedriftshelsetjenestene, i møte med deres medlemsbedrifter, kan bistå i det rusmiddelforebyggende arbeidet i små og mellomstore bedrifter. Et godt samarbeid med landets bedriftshelsetjenester er en viktig suksessfaktor for å kunne nå ut til flere mindre virksomheter, sier Hilde Rikter-Svendsen. Dette kurset er spesielt rettet mot ledere og HR. Hensikten er å gjøre ledere tryggere når de skal gjennomføre samtaler med sine ansatte allerede ved en bekymring, eller når man har fått den vage magefølelsen. Hvordan gå frem uten å beskylde noen for å ha et problem? Kurset fokuserer på teori om «den nødvendige samtalen» og til dels erfaringer fra vanskelige samtaler. Deltagerne lærer om hvilke tidlige tegn og symptomer en kan se etter. Vi har fått gode tilbakemeldinger, blant annet at kurset er svært konkret og praktisk rettet, forteller Camilla Lynne Bakkeng. Seniorrådgiver i Akan Hilde Rikter-Svendsen Fagansvarlig og seniorrådgiver i Akan, Camilla Lynne Bakkeng AKAN ÅRsMELDINg

12 Akan for liten og stor Når virksomheter ønsker besøk fra Akan kompetansesenter eller søker råd på telefon, har det høy prioritet. Typiske oppdrag er bedriftsinterne kurs og bedriftsbesøk. Akan kompetansesenters rådgivere møter mange i norsk arbeidsliv gjennom ulike oppdrag og kurs rundt om i landet. De besøker virksomheter i høyst ulike bransjer og sektorer. Behovene er ulike, og innholdet i slike besøk kan alltid skreddersys til virksomhetens behov. Grunnkurs er det mest populære kurset. Vi kan spørre oss hvorfor så mange virksomheter velger å sette av hele dager med tema Akan? Ofte er det Akan-kontakten som ønsker å lære mer. Utforming og forankring av policy/ kjøreregler for rusmiddelbruk og spill er det mest grunnleggende i Akan-arbeidet. Deretter er det viktig å følge opp ord med handling. Akan kompetansesenter har hatt oppdrag hos 231 virksomheter fordelt på 105 steder i 2014, en økning fra 184 virksomheter året før. Skreddersydde oppdrag En leder som tar tak og setter ord på forandringer hos arbeidstaker utgjør hele forskjellen. Jeg pleier å spørre hvor mange som vil kommentere en kollega som plutselig kommer på krykker en dag kontra en som over tid virker sliten, nedstemt og tilbaketrukket. Å kunne sette Åpne kurs Oppdrag 12

13 ord på disse tingene bygger tillit og styrker ledere i rollen, sier Trygve Fredrik Myhren, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Akan-rådgiveren ser verdien av å kommunisere tett med de virksomhetene han skal til, både i forkant og etterkant. Hvilke roller har deltakerne? Har virksomheten rusmiddelpolicy/kjøreregler og i tilfelle hvor kjent er disse blant de ansatte? Hva ville tilfeldig utvalgte ansatte i virksomheten ha svart? Hva gjør virksomheten i dag for å forebygge rusog avhengighetsproblemer? Dette er spørsmål jeg stiller kontaktpersonen i virksomheten jeg skal til for å skreddersy kurset til deres behov, sier Myhren. Veiledningstelefonen mange sterke historier Veiledningstelefonen er åpen for alle, den er gratis, og innringer kan være anonym. De som ringer har ofte behov for å drøfte hvordan de kan tilnærme seg en arbeidstaker som de over << Kursene når ut til stadig flere virksomheter. Over 400 virksomheter var representert på Akankurs i Natalia Miazina, Lill Jenny Johansen og Jorunn Kalsveen sørger for alt det praktiske. tid har bekymret seg for. Det å ringe Akan kompetansesenters veiledningstelefon er en aktiv handling, ikke sjelden etter lang tids tvil og vegring. Mange av innringerne har kloke refleksjoner om riktig fremgangsmåte i situasjonen, slik at Akan-rådgiverens rolle ofte kun blir å bekrefte det innringer selv tenker. Det er virkelig mye omsorg der ute. Mange ledere er villige til å strekke seg svært langt for å forhindre at arbeidstakere skal miste jobben på grunn av rus og avhengighet. For en tid tilbake ringte en leder og fortalte om avdekking av bruk av illegale rusmidler i arbeidstiden blant unge ansatte. Hans tanke var ikke å gi dem sparken, som han nok ville hatt dekning for men å hjelpe dem. Husk; arbeidsplassen er en svært kraftfull arena for endring av risikofylte rus- og spillvaner, presiserer Myhren. Han har stor tro på effekten av veiledningstelefonen og ønsker at den skal brukes. Generelt sier han at det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite. For mange HR-avdelinger og bedriftshelsetjenester er veiledningstelefonen til Akan kompetansesenter en svært viktig støttefunksjon i saker der man er usikker på hvordan man skal tilnærme seg det problemet man står ovenfor. Oppdrag og kurs innebærer mange reisedøgn for Hasle Løchen og Trygve Fredrik Myhren i Akan kompetansesenter. AKAN ÅRsMELDINg

14 Dialog som virkemiddel Elektrobedriften Elcom AS i Rørvik satte rusforebygging på dagsorden, og etter anbefaling fra seniorrådgiver Ine Weum i Akan kompetansesenter ville de prøve Dialogverksted. Opplevelsen var både morsom og nyttig. Dialogverksted gjorde det lettere å snakke om et følsomt tema ifølge Ingvild Wahl, HRansvarlig i Elcom AS. Dialogverksted er et verktøy Akan kompetansesenter har utviklet slik at virksomheter enkelt kan komme i gang med å formulere eller revidere en rusmiddelpolicy. Vertkøyet har vist seg effektivt i både store og små virksomheter. Elcom AS samlet sine 25 ansatte for å gjennomføre Dialogverksted, formålet var å kartlegge hvordan de har det på jobb og i sosiale situasjoner. Det ligger god forebygging i å ta en prat om hvordan man har det sammen for å øke bevisstheten rundt sin egen ruskultur. Morsom og lærerik innfallsvinkel Vi valgte å ta utgangspunkt i noen typiske situasjoner, slik som julebord og sommerfester. Dialogverksted gjorde det mulig for oss å komme inn på og snakke om ting det ellers er vanskelig å snakke om. Vanskelig fordi det er et følsomt område, og fordi det sjelden er tid og anledning til slike refleksjoner i hverdagen, sier Ingvild Wahl, HR-ansvarlig i Elcom AS. Wahl forteller at Akan-rådgiveren ga rom for «takhøyde» og et smil, det fungerte svært godt. Eksempler på uheldige hendelser kom også opp, og vi valgte å se det på måten «gjort er gjort, så det er bare å ta det med et smil». I og med at det både ble smilt av uheldige hendelser og samtidig sagt litt om hva som er greit og ikke greit, vet alle i større grad rammene vi bør ha på sosiale arrangement. Et lite snev av galgenhumor i gruppa gjorde at latteren av og til satt løst, selv om vi lærte av det. Jeg tror det er en effektiv innfallsvinkel for endring, forteller Wahl. Hun påpeker at virksomheten ikke har som mål å være en alkoholfri bedrift, men at de ønsker å ha et bevisst forhold til alkohol. Dialogverksted åpnet temaet «ruskultur» for oss. Vi opplevde at det var stor «takhøyde» for å prate om hva vi synes var positivt og negativt, sier Wahl. Gevinsten ligger i åpenheten Etter å ha revidert virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill, ble Dialogverksted gjennomført. I etterkant av denne øvelsen ble det 14

15 også laget en leservennlig folder som beskriver virksomhetens policy. Denne folderen deles ut til alle nyansatte og løftes frem én gang i året. Ved hjelp av en klar policy og Dialogverksted oppnådde vi det som er nødvendig; alle ansatte kjenner til hva som er greit og ikke greit. At de ansatte var ærlige under gjennomføringen av Dialogverksted, understøttet også viktigheten av rammene som er lagt i policyen. For å skape et inkluderende arbeidsliv og jobbe med forebyggende sykefraværsarbeid, er Akan en naturlig del av IA-arbeidet generelt, presiserer Wahl. På spørsmål om de kan tenke seg å bruke Dialogverksted igjen, er svaret ja. Når tiden er inne for en oppfriskning, er dette noe vi kan tenke oss å gjennomføre en gang til. Det kan nok være lurt å gjennomføre Dialogverksted igjen om noen år mens den forrige runden fortsatt huskes. Det vi også fant ut, i og med at vi kun er en kvinne her, var at vi kanskje har en småbarsk guttekultur, sier Wahl og flirer litt. Dette er Dialogverksted Dialogverksted er et verktøy for å gjennomføre en diskusjon om virksomhetens alkoholkultur, hvor kulturen vurderes i et helse-, miljø-, sikkerhets- og omdømmeperspektiv. Et fargekart genereres på slutten av diskusjonen og viser eventuelle risikosituasjoner. Dialogverksted kan gjennomføres avdelingsvis, eller med mindre grupper av ansatte med samme rolle eller arbeidsoppgaver. Foredrag og stands Representanter for Akan kompetansesenter har vært aktive på konferanser og på ulike arrangementer som innledere og med stands. Innlegg HMS-dag Bergen Arbeidsmiljødagene Sogndal Kriminalomsorgens bedriftsinterne HMS-konferanse HMS-konferanse spill ECONA MOTO-kurs Arbeidsmedisinernes vårkonferanse Forebyggende og helsefremmende arbeidsliv Seminar NFSP Alkolåsseminar HMS-konferanse, Industri Energi Arbeidsmiljøkongressen 2014 Ruskonferansen 2014 Rus og helsekonferanse Den det gjelder, erfaringer gir praksis Stands Konferanse om helsefremmende arbeidsplasser Eliaden 2014 Arbeidsmiljøkongressen Entreprenørforeningen Bygg og anlegg NHOs HR-dag Med stands på ulike arrangementer når Pål Henrik Kristiansen og Hilde Rikter-Svendsen ut til viktige målgrupper. AKAN ÅRsMELDINg

16 En virksomhet i Balance Energi- og infrastrukturselskapet BKK har oppnådd gode resultater med å tilby sine ansatte å sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner med det nettbaserte verktøyet Balance. Akan-kontakt Trygve Nystad og leder Personaltjenester Birger Hovin er svært fornøyd med at fire av fem ansatte har valgt å prøve ut Balance. Dette er Balance Balance er et internettbasert, helsefremmende verktøy som Akan kompetansesenter tilbyr virksomheter landet over. Det er kostnadsfritt, anonymt og svært lett for virksomheter å sette i gang dersom de ønsker å gi sine ansatte muligheten til å sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. Ansatte med et risikofylt alkoholforbruk vil få tilbud om elektronisk oppfølging. Enkel måte å jobbe rusforebyggende Etter tips fra Akan kompetansesenter bestemte BKK seg for at de ønsket å tilby Balance til sine medarbeidere. Først ble verktøyet testet ut Balance består av to deler. Den første delen er en hurtigsjekk av alkoholvanene, og tar bare noen få minutter. Brukeren får tilbakemelding på om alkoholvanene er trygge eller om det er et behov for å justere dem. Del to har to alternative løp basert på resultatet av testen, et med råd om å takle stress og et interaktivt, individualisert program som gir den enkelte hjelp og støtte til å legge om alkoholvanene. blant noen få ansatte. Deretter behandlet virksomhetens Akan-utvalg saken. Etter dette ble programmet rullet ut blant ansatte. Timingen da verktøyet ble gjort tilgjengelig var ikke tilfeldig Vi avventet å publisere verktøyet til rett før julebordsesongen. Vi tenkte at dette var et aktuelt tidspunkt for å kartlegge ansattes egne alkoholvaner, sier Birger Hovin, leder for personaltjenester i BKK. BKKs intranett ble den naturlige kommunikasjonskanalen. Da de ansatte logget seg inn i forkant av julebordsesongen, ble de møtt av en forside prydet av selskapets organisasjonsdirektør som fortalte om sine egne erfaringer med bruken av verktøyet. Balance ble fort en «snakkis». Overrasket over resultatet Mange av de ansatte i BKK jobber til daglig ute i feltet og tilbringer ikke altfor mye tid på internett eller på et kontor. Resultatet av første omgang med Balance kom derfor som en overraskelse. Omtrent 80 prosent av våre ansatte valgte å prøve ut Balance. En håndfull av dem gikk videre med oppfølgning. Dette er svært høye tall og det er veldig positivt at såpass mange ønsket å sjekke ut sine egne alkoholvaner, forteller Hovin. BKK har hatt to promoterte omganger med Balance i virksomheten, der det har blitt lagt ut informasjon på intranettet om tilbudet. Ellers, i løpet av året, er verktøyet tilgjengelig med en link på intranettet for dem som ønsker å benytte seg av det. På spørsmål om hvorfor verktøyet er blitt så godt mottatt av de ansatte, trekker Hovin frem stikkord som gøy, ufarlig og anonymt som mulige forklaringer. Vi kommer nok til å gjennomføre enda en promotert runde med Balance snart. Dette er en enkel og ufarlig måte å bevisstgjøre samtlige om alkoholbruk, sier Birger Hovin. 16

17 Europa retter øynene mot Akan kompetansesenter Europarådet har laget et dokument om rusforebygging i arbeidslivet som skal være en felles forståelsesramme for europeiske land. Innholdet og en del av inspirasjonen til dette dokumentet har de hentet fra Norge og Akan kompetansesenter. Pompidou group, som er underlagt Europarådet, har i senere tid arbeidet med å utforme et dokument som sammenligner hvordan de fleste europeiske land har forholdt seg til arbeidsliv og rus. Pompidou group har opprinnelig jobbet med å stoppe ulovlig bruk og smugling av narkotika, men har de siste årene igangsatt et prosjekt der de fokuserer på rusforebygging i arbeidslivet. Ligger langt foran I dette arbeidet er Norge et hestehode foran, og med sin 50 års erfaring, også det landet med lengst erfaring. Det er derfor ikke unaturlig at europeerne retter blikket mot nord og til Akan kompetansesenter. Enkelte land viser en tydelig begeistring og vil ha et faglig samarbeid med oss, sier Jarle Wangen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Wangen har vært den norske representanten i dette arbeidet og har deltatt sammen med Camilla Lynne Bakkeng på flere internasjonale møter, blant annet i Paris og Strasbourg. Delegasjonen fra Akan kompetansesenter har utgjort en del av en arbeidsgruppe som blant annet resulterte i en større konferanse i Strasbourg høsten Her presenterte Akan kompetansesenters direktør Elisabeth Ege Akan-modellen og erfaringer, mens Wangen var moderator på deler av konferansen. Målsettingen til Pompidou group er å lage en felles europeisk forståelsesramme for rusforebygging i arbeidslivet, og store deler av innholdet i dette dokumentet er hentet fra Norge og Akan kompetansesenter. Foto: shutterstock.com Lærer av SMB-satsing Mange av de landene som allerede har mye på plass når det gjelder forebygging, er spesielt interesserte i arbeidet til Akan kompetansesenter. To av disse landene er Belgia og Luxemburg. I Belgia er det for eksempel lovpålagt at alle virksomheter skal ha en policy. Luxemburg er veldig interessert i vår satsing på små og mellomstore bedrifter, da mange virksomheter i det landet er familiedrevne småbedrifter. I denne prosessen har vi delt mye av våre erfaringer, men vi har også lært mye av andre og knyttet til oss viktige kontakter, forteller Wangen. At verdien av rusforebygging legges merke til utover landegrensene er hyggelig, og det blir spennende å følge med på utviklingen i Europa i årene som kommer. Akan kompetansesenter møter interesse for et faglig samarbeid fra flere europeiske land. AKAN ÅRsMELDINg

18 Pengespill en kompleks utfordring Pengespill er blitt en mer kompleks utfordring for arbeidslivet enn noen gang. Aggressiv markedsføring rekrutterer flere til å spille og til å holde dem lenger i spillet. Akan kompetansesenter har tatt konkrete grep for å møte denne nye hverdagen. Spillbransjen benytter seg av aggressiv markedsføring, både i tradisjonelle og sosiale medier, for å trekke flere til sine spill. For sårbare grupper er personlig oppfølging en av de mest effektfulle markedsføringsteknikkene som brukes for å sørge for at man ikke forlater spillet, forteller seniorrådgiver Jarle Wangen, som leder spillsatsingen i Akan kompetansesenter. Det er ikke uvanlig at spilleavhengige kontaktes av spillselskaper på telefon, SMS, e-post eller brev med løfte om at de har satt inn en bonus, eller et innskudd på deres spillkonto. Slik markedsføring kan føre til at det blir enda mer utfordrende å komme seg ut av en vanskelig situasjon. En annen viktig faktor i dagens spillmarked er tilgjengeligheten. Internett har gjort det mulig for folk å spille hvor de selv ønsker, enten det er hjemme eller på jobb, og man kan bruke datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon for å logge seg på. Ifølge Hjelpelinjen oppga 77 prosent av innringerne i 2011 pengespill på Internett som et problem. Omtrent 12 prosent av disse igjen spilte pengespill på Internett i arbeidstiden. I en studie gjennomført av Universitetet i Bergen i 2014 for Lotteritilsynet, kommer det frem at så mange som kan regnes som lavrisikospillere, beskrives som moderate risikospillere, og betegnes som risikospillere. Bak disse tallene ligger betydelige konsekvenser for arbeidslivet. Spillproblematikk og arbeidsliv Det er ikke uvanlig at personer med pengespillproblemer får vanskeligheter med å konsentrere seg på jobb eller underslår penger fra sine arbeidsgivere. Mange havner i en meget belastet situasjon på hjemmebane som også kan få følger for yteevne på jobb. Spillproblematikk var tema for 125 bedriftsinterne kurs og møter som rådgivere ved Akan kompetansesenter holdt i For veiledningstjenesten utgjorde spill en økende andel av henvendelsene. Med andre ord er dette en reell utfordring for norsk arbeidsliv. Jarle Wangen opplever et behov i arbeidslivet for informasjon om hvilke konsekvenser spillproblematikk kan få for mennesker, deres 18

19 relasjoner og deres utførelse av arbeidet. Wangen oppfordrer virksomheter til å ta spillproblematikk på alvor og presiserer viktigheten av å få folk inn i et hjelpesystem, jo før jo bedre. En individuell, tilpasset Akan-avtale er et godt virkemiddel der man kan følge opp den det gjelder med regelmessige samtaler. Wangen forteller videre at interessen for temaet er stor, og at han har holdt flere åpne og fullsatte kurs landet over i løpet av året som har vært. Økt satsing Som følge av økt antall henvendelser som gjaldt spillproblematikk i 2013, og et behov for å styrke Akan kompetansesenter på området, ble et eget fagteam en realitet i Denne faggruppen ledes av seniorrådgiver Jarle Wangen, og med seg på laget har han Ine Weum og Hans-Ole Berg, begge seniorrådgivere i Akan. Målsettingene til dette fagteamet er å tilføre Akan kompetansesenter mer kunnskap om spillproblematikk, være en del av et internasjonalt fagnettverk, delta på konferanser, og utarbeide best mulig undervisningsmateriell og kurs for kompetansesenteret, forteller Wangen. I tillegg til å ha etablert et eget fagteam på spill, mottok Akan kompetansesenter prosjektmidler fra Lotteritilsynet til å utvikle et digitalt tidligintervensjonsverktøy en app for å kartlegge risikospillere i arbeidslivet. I forbindelse med dette ble postdoktor ved Universitetet i Bergen, Rune Mentzoni, ansatt til å utføre arbeidet. Dette prosjektet er planlagt ferdigstilt første halvår Akan kompetansesenter har tatt konkrete grep for å møte den nye spillhverdagen. Dette er noe som vil komme våre samarbeidspartnere til gode i årene som kommer, sier Jarle Wangen. Seniorrådgiver Jarle Wangen opplever et stort behov for mer kunnskap om forebygging og håndtering av spillproblemer. AKAN ÅRsMELDINg

20 Lang tradisjon for forebygging rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassene. Men kanskje like viktig er alle de skjebner, enkeltmennesker, familier og ikke minst barn, som blir rammet hvis far eller mor har et avhengighetsproblem. Are Tomasgard, LO styreleder i Akan kompetansesenter I norsk fagbevegelse har vi lange tradisjoner på rusforebyggende arbeid. En av arbeiderbevegelsens største pionerer, Martin Tranmæl, etablerte Arbeidernes Edruskapsforbund allerede i Bakgrunnen var at de så at mange arbeidere hadde store rusproblemer og at bevegelsen selv måtte ta grep. Arbeidet med rusforebygging i Norge er et godt eksempel på det norske trepartssamarbeidet, der arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene sammen med myndighetene samarbeider tett. Partene i arbeidslivet har hatt, og har fremdeles, en viktig rolle innen det ruspolitiske arbeidet gjennom Akan. Hvilken betydning har Akan-arbeidet for arbeidsplassene i Norge? Forskere mener at alkoholbruk koster arbeidslivet 11 milliarder i året. Dette tallet er så høyt at det i seg selv er en viktig årsak til å jobbe med Vi regner med at barn vokser opp i Norge med foreldre som drikker for mye. Hvordan denne oppveksten preger disse barnas liv er et stort og vanskelig spørsmål, men at det medfører utfordringer for mange er hevet over tvil. Også senere i livet er det sannsynlig at en oppvekst i et hjem med avhengighetsproblematikk vil prege mennesker. Ute på arbeidsplassene kan Akan-arbeidet være en glimrende mulighet til å etablere og dyrke et godt partssamarbeid. Sammen med IA-avtalen er dette et område hvor partene ikke er motparter og forhandler, men kan jobbe sammen mot felles målsettinger som vil være positivt for både arbeidsgiverside og arbeidstagere. Tillitsvalgte og verneombud har et medansvar for å fremme et inkluderende- og arbeidsmiljøfremmende arbeidsmiljø. Dette gjelder også Akan-arbeid og rusforebygging. Rusforebygging er viktig for LO, fordi forskning viser at stadig mer av alkoholbruken i Norge skjer i gråsonen mellom arbeid og fritid. Det kan være i forbindelse med julebord, seminarer, møter og den norske «lønningspilsen». LO er også svært opptatt av inkludering, og bruk av alkohol knyttet til jobben kan virke ekskluderende på mennesker fra andre kulturer og religioner. Are Tomasgard LO 20

21 Hvorfor vi trenger Akan LO, NHO og Staten har delt eierskap til Akan siden Samfunnet og arbeidslivet har endret seg ganske så mye siden den gang. Det har Akan også. Det er ikke lenger bare alkohol- og narkotikaproblemer som dominerer avhengighetsproblematikken. Nå har spillverdenen plassert seg som et aktuelt tema både for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. I tillegg er grensene mellom arbeidsliv og privatliv blitt mindre klare enn tidligere. Denne utviklingen innebærer at vi oftere enn før blir stilt overfor spørsmålet om hvilke forhold som tilhører jobbsfæren, og hvilke som hører hjemme i privatlivet. Som arbeidsgiver og leder kan det i slike situasjoner være lett å begynne å lure på nettopp denne grenseoppgangen og hva det innebærer. Hva kan arbeidsgiveren blande seg opp i, og hva bør få passere? Det er som regel når denne tvilen kommer at behovet for hjelp melder seg. Det er da Akan-apparatet kommer til nytte for begge parter: Arbeidstakeren, som kan ha et avhengighetsproblem, skal vite at Akan-apparatet kan være en støttespiller. Det gir trygghet. Arbeidsgiverne og lederne trenger Akan for å ha trygghet om at det åpner for dialoger på arbeidsplassen som kan resultere i en bevisst og formidlet rusmiddelpolitikk som forankres i HMS-arbeidet rus- og avhengighetsproblematikk ikke lenger er privat når arbeidsprestasjoner, kvalitet, fravær, arbeidsmiljø, sikkerhet eller omdømme er påvirket Unni Abusdal, NHO nestleder i Akan kompetansesenters styre det finnes et støtteapparat med kompetente rådgivere, diskusjonspartnere og materiell når vi trenger det det er viktig å ta «den nødvendige samtalen» tidlig denne samtalen ikke skal omfatte verken mistanker, anklager eller diagnoser samtalen skal kun gi uttrykk for lederens oppfatning av, og bekymring for, situasjonen det er støttespillere på arbeidsplassen i både Akan-kontakter og tillitsvalgte som kan bistå begge parter Derfor trenger vi Akan! Unni Abusdal NHO AKAN ÅRsMELDINg

22 Nettverk gir energi Alor-nettverket er en faglig og praktisk rettet møteplass for alle som jobber med problemstillinger knyttet til rus og arbeidsliv. Tanken er å gjøre hverandre gode og få inspirasjon og tips til videre arbeid. erfaringer med andre mennesker som jobber med tilsvarende problemstillinger. Det er nettopp dette som gjør nettverket verdifullt for deltakerne, sier Løchen. Man slipper å føle seg alene, påpeker seniorrådgiver Hasle Løchen. Noen av målene for Alor-nettverket er å sette rus- og avhengighetsproblematikk på dagsorden ved å øke bevisstheten om temaet, inspirere mennesker og gi praksisnær informasjon, forteller Hasle Løchen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. En viktig møteplass Alor-nettverket er utviklet av Korus Stavanger, Rogaland A-senter, og er finansiert av Helsedirektoratet. Nettverket består i sin helhet av åtte regionale nettverk fra Agder til Nord- Trøndelag. På den måten blir det både lettere for deltakere, og potensielle deltakere, å slutte seg til og bidra i nettverket. På nettverksmøtene, som holdes to ganger i året, er det mulig for deltakerne innenfor de ulike nettverkene, å komme med bestilling om hva de ønsker å snakke om. Alternativt snakker man om konkrete utfordringer som man ønsker å diskutere med de andre. Temaer som bedriftskultur, «den nødvendige samtalen» og spillproblematikk er vanlig å berøre på nettverkstreffene. Nettverket gjør at man slipper å føle seg alene i arbeidet, og man kan diskutere og dele Et nettverk som vokser Per i dag er det ca deltakere i hvert nettverk. Nettverket i Oslo og Akershus, som driftes av Akan kompetansesenter, er det desidert største med sine 70 deltakere. Nettverket vokser for hvert år som går, og fra januar 2015 var det et nytt nettverk på plass i Agder. Målgruppen for nettverket er alle i arbeidslivet som jobber i stillinger som er knyttet til rus og arbeidsliv. Per i dag er for eksempel mange av deltakerne ledere, Akan-kontakter, tillitsvalgte, HMS-personell, verneombud, eller ansatte i bedriftshelsetjenesten. Rusforebygging er et arbeid som krever samarbeid for å oppnå resultater. Alor-nettverket muliggjør samarbeid på tvers av virksomheter, bransjer og fagfelt. Deltakerne i nettverket vil returnere til sine virksomheter med ferske tips og erfaringer om rusforebyggende arbeid som vi gi dem motivasjon til det videre arbeidet. ALOR-NETTVERKENE Alor-nettverkene tilrettelegger møteplasser for alle som er opptatt av arbeidsliv og rus. Det er åtte regionale nettverk: Rogaland Møre (Ålesund) Romsdal (Molde) Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo og Akershus Vestfold, Telemark og Buskerud Agder (fra januar 2015) 22

23 Blogg og sosiale medier Pål Henrik Kristiansen og Einar Nilsen er pådrivere for at Akan kompetansesenter tar en aktiv rolle på sosiale medier. Akan Blogg ble lansert høsten 2013 og har etablert seg som en viktig kanal for aktuelle kommentarer og gode råd. I løpet av 2014 ble det publisert 37 innlegg på bloggen. Innleggene tar opp problemstillinger knyttet til ulike fagområder og temaer knyttet til rus og avhengighet. Våre aktiviteter i sosiale medier er til for dem som er opptatt av et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Det legger til rette for dialog med dem som følger oss som er interessert i rusforebygging, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Henrik Kristiansen. I løpet av 2014 har Akan kompetansesenter også tatt en mer aktiv holdning til sosiale medier, med en aktiv Facebook-side og jevnlige Twitter-meldinger. Facebook-kontoen brukes til å markedsføre kurs og andre aktiviteter, til å få oppmerksomhet rundt bloggen, skape synlighet, og oppfordre til bevissthet og diskusjon. Det gir en mulighet å vise hvem de ansatte er, hvilken kompetanse vi har og hva vi kan bidra med, forteller seniorrådgiver Einar Nilsen. AKAN ÅRsMELDINg

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Flasketuten peker på kultur! Camilla Lynne Bakkeng Fagansvarlig og seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 1 Innhold Arbeidsplassen unik forebyggingsarena Policy som virkemiddel

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Alkoholpolicy som virkemiddel Seniorrådgiver Jarle Wangen Jarle@akan.no 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Noen tusen Akan ressurspersoner lokalt

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet Har du fortsatt kontroll? AKAN Trondheim kommunes rus- og avhengighetspolitikk Vår rusmiddel- og avhengighetspolitikk skal virke både helsefremmende, forebyggende

Detaljer

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Akan

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv «Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1 Alkohol i et livsløpsperspektiv «Arbeidsplassen vår Helsefremmende eller helseskremmende?» Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Akan kompetansesenter

Detaljer

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ...

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ... Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk LO - NHO - staten Hans Ole Berg seniorrådgiver RUSMIDDELPOLITIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN EN DEL AV HMS - ARBEIDET Bedriftens renommé Sikkerhet

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

Å sette jobben på spill

Å sette jobben på spill Å sette jobben på spill «Gevinsten ligger i åpenheten» Spillansvarskonferansen 25. oktober 2016 Elisabeth Ege, direktør 50 år i norsk arbeidsliv 1 Innhold Akan kompetansesenter Hva gjør vi Hvordan jobber

Detaljer

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1...

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1... Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

«Arbeidsliv og pengespill en mer kompleks utfordring enn noen gang» Jarle Wangen Akandagene 2014

«Arbeidsliv og pengespill en mer kompleks utfordring enn noen gang» Jarle Wangen Akandagene 2014 «Arbeidsliv og pengespill en mer kompleks utfordring enn noen gang» Jarle Wangen Akandagene 2014 2 Kilde: Norsk Tipping, basert på markedstall fra MINDSHARE/Nielsens Reklamestatistikk for brutto I gjennomsnitt

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill Sist revider 19.januar 2016 Innholdsfortegnelse Forord 3 Akan-politikk 4 Organisering av Akan-arbeid

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter Til Kulturdepartementet Oslo, 27. november 2015 Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter Vi viser til Kulturdepartementets invitasjon til å

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

UBC Kongressenter Ullevaal Stadion, 24. oktober 2013. AKAN - dagene

UBC Kongressenter Ullevaal Stadion, 24. oktober 2013. AKAN - dagene UBC Kongressenter Ullevaal Stadion, 24. oktober 2013 AKAN - dagene Virksomhetsidé: Beskytte samfunnet og sikre staten inntekter. Hovedmål: Motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer Riktig fastsettelse

Detaljer

VEILEDER I AKAN-MODELLEN. Hvordan arbeidslivet kan forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill.

VEILEDER I AKAN-MODELLEN. Hvordan arbeidslivet kan forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill. VEILEDER I AKAN-MODELLEN Hvordan arbeidslivet kan forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill. 2015 2 FORORD Denne åttende reviderte utgaven av Akans metodeperm har skiftet navn til «Veileder

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ALLEMED ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Årsmelding 2013. «Gevinsten ligger i åpenheten»

Årsmelding 2013. «Gevinsten ligger i åpenheten» Årsmelding 2013 «Gevinsten ligger i åpenheten» Jubileumsår med høy aktivitet I oktober 2013 var det 50 år siden partene i norsk arbeidsliv, NHO og LO, etablerte Akan. Staten kom med som eier året etter.

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune HMS samarbeidsforum Juni 2012 v/inger Brønseth AKAN Opprettet i 1963 Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Endret navn i 2006 til Arbeidslivets kompetansesenter

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år

Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: C00 Saksmappe: 2010/3129-4 Saksbehandler: Marianne Wold Granum Dato: 07.12.2011 Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år Utvalg Møtedato

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Retningslinjer for AKAN arbeidet

Retningslinjer for AKAN arbeidet Retningslinjer for AKAN arbeidet Hustadvika kommune Hustadvika kommune, HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN ARBEIDET VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

En omfattende rusmiddelpolicy

En omfattende rusmiddelpolicy En omfattende rusmiddelpolicy Bedriften AS er en tenkt bedrift med 800 ansatte fordelt på 6 hovedavdelinger: Eksemplet Bedriften AS er utarbeidet av Akan kompetansesenter, og kan brukes som modell for

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/30643

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret AKAN I SØRFOLD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014. AKANs FORMÅL OG OPPGAVER AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland.

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Hovedtema: Hva er virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Familien mulighetenes vindu

Familien mulighetenes vindu Familien mulighetenes vindu Anne Schanche Selbekk Rådgiver/PhD-kandidat KoRus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter Gunvor Grødem Aamodt Master i familieterapi/barnevernspedagog Rogaland A-senter Rusdag

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer