Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass."

Transkript

1 PASS Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. Hvem trenger pass? Innenfor Schengen-området (den passfrie sonen i Europa) er det ikke lenger behov for pass ved grensekontroll. Pass er imidlertid det eneste godkjente, norske identitetsdokumentet, og du vil derfor kunne få behov for pass likevel, for eksempel ved innsjekking på fly, på hotell etc. Vilkår for rett til norsk pass er at søkeren dokumenterer sin identitet og sitt norske statsborgerskap. Særskilt dokumentasjon av statsborgerskapet gjelder først og fremst personer som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap. Hvor kan jeg søke om pass? Som hovedregel skal du søke om pass i det politidistriktet der du bor (registrert i Folkeregisteret). Passkontoret har bare anledning til å ta imot søkere som bor andre steder hvis det er vanskelig for søkeren å reise til sitt lokale politidistrikt. Hvis du oppholder deg i en nabokommune, må du reise hjem til kommunen der du er registrert i Folkeregisteret. Hvor lang tid tar det å få utstedt et pass? På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, er leveringstiden for pass i en del tilfeller lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager. Derfor er det viktig at du søker om pass i god tid før du skal reise, helst så lenge som tre uker i forveien. Dersom du ikke har mottatt passet innen 10 dager, må du melde fra til politiet. Du kan da få utstedt gebyrfritt nødpass. Dette kan imidlertid ikke benyttes for innreise til USA. Hva må jeg huske på når jeg skal søke om pass? * Fyll ut søknadsblanketten for pass, som du finner på politistasjonen * Ta med ett passbilde. Vær oppmerksom på at det stilles spesielle krav til disse bildene * Ha med gyldig legitimasjon * Søker må ha norsk personnummer i Folkeregisteret * Ha med eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn * Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass * Ha med penger til å betale for passet * Alle som skal søke om pass må møte personlig Du bør ha siste utgave av Acrobat Reader for å laste ned skjema her. Fyll ut på skjerm og skriv ut. Skjema kan ikke sendes som epost, men må leveres på politistasjon eller lensmannskontor. Hvilke krav stilles til foto som skal brukes i pass? Det stilles strenge krav til fotografier i pass fordi bildet skal være best mulig egnet til å identifisere en person. Passfoto av barn - også spedbarn - skal oppfylle kravene som er nevnt nedenfor. * Fotoet skal være skarpt, riktig eksponert og i fotokvalitet * Fotoet kan være i svart/hvitt eller i farger * Fotoet skal ikke være eldre enn 6 måneder * Fotoets størrelse skal være ca. 35 x 45 mm * Fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene), og mot en lys bakgrunn * Fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge * Ansiktet skal dekke % av bildeflaten, dvs. at avstanden fra isse til hake skal være minst 30 mm * Hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder. Dette omfatter capser, luer, hatter, hårbånd, skjerf mv. Unntak er: Religiøse hodeplagg. Disse skal ikke dekke noen deler av ansiktet. Tynne diskré hårbøyler eller hårbånd som er trukket godt tilbake fra ansiktet. De skal ikke være godt synlig på bildet. Hårspenner kan brukes, såfremt de ikke dekker deler av ansiktet. * Øyne skal være åpne og klart synlige, øynene må ikke dekkes av hår * Både hake, panne og begge kinn skal være synlige * Munnen må være lukket * Ved bruk av briller: Ikke farget glass, innfatningen må ikke skjule noe av øynene, det må ikke være refleksjon i glassene Hva slags legitimasjon er gyldig når jeg skal søke om pass? Når du skal søke om pass, må du kunne dokumentere din identitet. Når du skal fornye passet ditt, holder det at du har med det tidligere passet som legitimasjon hvis det fremdeles er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Skal du ha pass for første gang, eller hvis det er mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon: * Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde

2 * Eventuelt tidligere utløpt pass * Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger. NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass (evt. pass om er utløpt for mindre enn tre måneder siden), må du være forberedt på at politiet krever at du har med deg en myndig, norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet. Hva koster passet? (priser per 1. januar 2008) * NOK 450 for personer over 16 år * NOK 270 for barn under 16 år Forsendelse av søknadsopplysninger til passprodusenten Samtlige opplysninger fra søknadsskjemaet (herunder bilde og signatur) sendes elektronisk til passprodusenten som personaliserer passet (graverer personopplysninger i passet). Når passet er ferdig personalisert, sendes det med vanlig post til søkerens hjemmeadresse. Når er det minst kø? Det er generelt stor pågang i hele sommerhalvåret. Derfor kan det være en del ventetid i disse periodene. Politiet oppfordrer alle til å søke om pass i god tid før de vanligste feriene, særlig skoleferiene. Finnes det fotoautomat på politistasjonen? Du må kontakte ditt lokale politidistrikt for informasjon om dette. Hva er åpningstidene? Du må kontakte ditt lokale politidistrikt for informasjon om åpningstidene. Du kan velge distrikt på hovedsiden til politi.no. Du kan også ringe for mer informasjon. Hvor lenge er passet gyldig? * Pass til personer over 16 år utstedes for et tidsrom på 10 år * Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid: 0-5 år: to år 5-10 år: tre år år: fem år Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet. NB! Enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise (hjemreise til Norge). Du bør derfor undersøke dette i god tid før dere skal reise. Du kan undersøke dette hos reisebyrået eller med den aktuelle ambassaden. Kan jeg få passet mitt sendt rekommandert? Alle pass sendes som ordinær post. Skulle alle pass sendes som rekommandert post, ville dette kostet NOK millioner per år. Denne utgiften står ikke i forhold til hva man ville oppnådd. Passet som sendes som ordinær post er så godt sikret mot manipuleringer/forfalskninger at dette ikke skal representere noe problem. Å sende passet som ordinær post ble også valgt fordi dette er publikumsvennlig. Dersom du ikke ønsker å få passet sendt hjem til deg som ordinær post, kan du velge å hente passet hos politiet når passet er ferdig produsert. Dersom passet kommer bort i posten, må du snarest melde fra til politiet slik at opplysningen kan legges inn i det sentrale passregisteret for å hindre eventuelt misbruk av passet. Du har krav på nytt gebyrfritt pass. Hvordan bør jeg oppbevare passet mitt? Pass er et dokument som må oppbevares trygt. Et skadet eller utslitt pass må ikke brukes på reise. Barn og pass Må vi skaffe egne pass til barna når de allerede er innført i våre pass? Det anbefales at også barna har egne pass fordi dette er eneste gyldige legitimasjon innen Schengen-området (den passfrie sonen i Europa). Men barn under 16 år, som allerede er innført i foreldrenes pass, har som hovedregel ikke behov for eget pass, så lenge foreldrenes pass er gyldig. NB! Enkelte land krever likevel at barn har egne pass ved innreise. Du bør derfor undersøke om det er behov for egne pass til barna i god tid før dere skal reise. Du kan undersøke dette hos reisebyrået eller med den aktuelle ambassaden.

3 Må barna være med når de skal ha pass? Ja. Dette gjelder også spedbarn. Passøknaden/passet skal undertegnes av søkeren. Dette gjelder ikke den som ikke kan skrive sitt navn. Det samme gjelder søkere under 10 år. Det vil i slike tilfelle angis "Not able to sign" i signaturfeltet. Foreldre skal altså ikke skrive under på vegne av sine barn. Foreldre med foreldreansvar må likevel være med fordi de skal gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på passøknaden. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Må begge foreldrene undertegne når barna skal ha pass? Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom foreldreansvaret er felles, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke og legitimasjon (evt. kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter. Hva må jeg ha med hvis jeg skal søke om pass til barna? * Barnet (må selv være til stede). Dette gjelder også spedbarn * Ett passbilde av barnet. Det stilles spesielle krav til passbildet * Egen gyldig legitimasjon * Fullmakt fra den andre forelderen * Gyldig legitimasjon eller kopi av dette fra den andre forelderen * Penger til passgebyr Kan et barn med norsk far og utenlandsk mor få norsk pass? Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Spørsmål om statsborgerskap må rettes til Utlendingsdirektoratet. Mistet pass / nødpass Hva gjør jeg hvis jeg har mistet passet mitt? Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra ved personlig fremmøte hos politiet for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Mister du passet i utlandet, må du gi beskjed til nærmeste utenriksstasjon, hvor du kan søke om nytt pass. Jeg skal reise bort snart, men har mistet passet mitt. Hva gjør jeg? Dersom du trenger nytt pass svært raskt, kan du få utstedt nødpass, for eksempel hvis du har forlagt/glemt passet og derfor ikke har pass du kan bruke på en nært forestående reise. Nødpass er bare gyldig for én enkelt reise, og det koster det samme som et vanlig pass. Du må levere inn nødpasset til politiet med én gang etter at du kommer hjem. Løsnet personaliaside Maskinlesbare pass utstedt mellom 1999 og september 2005 har en svakhet som gjør at personaliasiden i enkelte pass kan løsne eller brekke. Dersom du merker at personaliasiden begynner å løsne, så ta kontakt med nærmeste passkontor og få byttet passet vederlagfritt. Det er kun et meget lite antall pass der denne svakheten vil representere noe problem. Av de passene som i dag er i bruk, er det i de ti første månedene i 2007 kun blitt innraportert 226 pass som på grunn av denne svakheten måtte skiftes ut. Det er viktig å sjekke passet i god tid før reise slik at det kan byttes hvis nødvendig. Navneendring i pass Hvordan kan jeg endre navnet i passet mitt, for eksempel etter giftermål? Du kan endre navnet i passet ditt bare én gang. Du må møte personlig og ta med dokumentasjon som viser både ditt tidligere og nåværende navn og dato for navneendringen. Dokumentet må være en original. Det kan ikke foretas navneendring i maskinlesbare pass. NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn ved innsjekking på fly. Hvis du har bestilt billett til bryllupsreisen med pikenavnet ditt, må passet du har med på reisen også inneholde samme navn. Kan jeg endre navnet mitt i et maskinlesbart pass? Navneendring i maskinlesbare pass er ikke mulig, og du må derfor i stedet søke om nytt pass.

4 Hvis du er i utlandet Hvordan kan jeg fornye et norsk pass når jeg er bosatt i utlandet? Du må ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i det landet du bor i, forutsatt at du fortsatt er norsk statsborger. De vil kunne hjelpe deg videre. Hvis passet ditt utløper før du skal reise hjem til Norge, er det ulike regler i forhold til hvilket land du er i og hva flyselskapet krever. Ta kontakt med utenriksstasjonen og flyselskapet du reiser med. De vil vite om du må skaffe et nytt pass før hjemreisen. Hvis du er i utlandet og alle sidene i passet ditt er brukt opp, må du ta kontakt med utenriksstasjonen som vil utstede et nødpass. Pass med biometri (e-pass) E-pass utstedes ved samtlige passøkersteder i Norge og ved norske utenriksstasjoner. Produksjonen av slike pass startet 1. oktober Personaliasiden i passet inneholder en elektronisk brikke hvor det lagres et digitalt ansiktsfoto av passinnehaveren. I tillegg lagres personopplysningene som fremgår av personaliasiden. For pass som utstedes fra årsskiftet 2008/2009 er det planlagt at det også vil bli lagret fingeravtrykk i den elektroniske brikken. Denne informasjonen vil knytte passet til den som eier det på en enda sikrere måte, slik at det vil bli vanskeligere å bruke stjålne pass ved grensekontroller. Det er utplassert en passleser i hvert politidistrikt hvor publikum gis anledning til å få avlest informasjonen som er lagret i den elektroniske brikken. Oppdager du feil i opplysningene i personaliasiden, må du kontakte politiet for å få utstedt nytt pass med korrekte opplysninger. Pilotprosjekt for opptak av biometriske data i pass I forbindelse med innføring av ny teknologi ved opptak av foto og signatur ved søknad om bl.a. pass, gjennomføres det i perioden 17. september til 17. desember et pilotprosjekt ved passkontoret på Grønland politistasjon i Oslo og ved passkontoret ved Kristiansand politistasjon. Bilde og signatur Det er utplassert såkalte biokiosker hvor det blir tatt bilde av passøker og hvor signatur skrives på en signaturpad. Fingeravtrykk Biokioskene har også en fingeravtrykksleser. Under pilotprosjektet ønsker man å teste ut funksjonaliteten til fingeravtrykksleseren og overføring av fingeravtrykk til passprodusent. Fingeravtrykket skal bare lagres i et eget pilotregister og verken lagres i databrikken i passet eller i passregisteret. Fingeravtrykket slettes så snart nødvendige rutiner ved opptaket er utprøvd, og senest ved pilotens avslutning. Opptak av fingeravtrykk kan bare skje etter samtykke fra passøkeren. Opptak av fingeravtrykk i forbindelse med pilotprosjektet er hjemlet i Midlertidig forskrift om fingeravtrykk i pass av 26. august 2007 gitt i medhold av passloven 3 annet ledd og 9. Vi håper at de som skal søke om pass ved de to politistasjonene i det aktuelle tidsrommet, og som blir spurt om å benytte den nye teknologien, er villig til å samtykke i at det opptas fingeravtrykk. Politidirektoratet ønsker å få best mulig erfaring i bruk av det tekniske utstyr som i de kommende år skal benyttes ved søknad om pass. Grensekontroll Ved grensekontroll i Norge vil opplysningene i passet, eventuelt også i den elektroniske brikken, bli kontrollert opp mot passinnehaver for å sikre identitetskontroll. Det samme vil skje ved kontroller i utlandet. Ved kontroll i Norge vil opplysningene ikke bli lagret. Norske myndigheter har ikke kontroll med hvorledes personopplysninger vil bli behandlet ved grensekontroller i utlandet. Innreise til USA Fra 26. oktober 2004 har USA krevd maskinlesbart pass for visumfri innreise for personer som i turist- eller forretningsøyemed ikke skal være i landet i mer enn tre måneder. Norske pass som utstedes etter 26. oktober 2006 må - i tillegg til å være maskinlesbare - inneholde biometriske kjennetegn for visumfri innreise til USA. Hvis du har et maskinlesbart pass som er utstedt før 26. oktober 2006, kan du reise visumfritt til USA for inntil 90 dager med et slikt pass også etter dette tidspunktet. I en del tilfelle vil det, til tross for maskinlesbart pass, likevel kreves visum for innreise til USA. Dette gjelder i følgede tilfeller: * Du har tidligere fått avslag på visumsøknad til USA * Du er tidligere uttransportert eller nektet adgang til USA * Ditt formål med reisen til USA er et annet enn ferie eller forretninger * Du ankommer USA med privat fartøy, f.eks med båt eller privatfly

5 Det kan også kreves visum, til tross for maskinlesbart pass dersom: * Du er tiltalt eller straffet for et lovbrudd i et hvilket som helst land * Du vil få betalt for arbeid, herunder opptreden, oppfyllelse av kontrakter osv. dersom inntekten er USAbasert. Mer informasjon finner du på Husk at du må levere din passøknad i god tid før den planlagte reisen. Det kan ta opptil to uker fra søknaden er levert til du får passet i posten. Nye regler for å reise til USA Fra og med 12. januar 2009 må du registrere deg på nettet før du skal reise til USA. Electronic System for Travel Authorization heter den nye ordningen der alle som besøker USA uten visum, må skaffe seg en forhåndsgodkjennelse fra amerikanske myndigheter før avreise. Registreringen foregår ved at du går inn på en nettside og fyller ut et skjema. Spørsmålene er de samme som på det grønne skjemaet du i dag må fylle ut på flyet på vei til USA. Den nye ordningen gjelder alle som kan besøke USA uten visum. Nordmenn som skal på ferie eller forretningsreise til USA, og som har et maskinlesbart pass, trenger ikke visum. Men du må altså registrere deg, og det er svært viktig å gjennomføre registreringen før avreise, senest 72 timer før avreise. De som ikke er registrert risikerer å ikke slippe inn i USA, man kan bli avvist enten ved innsjekk eller ved immigrasjonen. Gyldig i to år På sikt er det meningen at den elektroniske registreringen skal erstatte det grønne skjemaet du får på flyet. Men inntil videre må du fylle ut begge. Den gode nyheten er at den nye ordningen er fleksibel for de reisende: Har du først registrert deg, er godkjennelsen gyldig i to år. Det er ikke nødvendig å ha bestilt fly og opphold for å gjennomføre registreringen. Har du vage planer om et besøk til USA de neste to årene, er det fritt frem for å fylle inn opplysningene nå. Det eneste du trenger er informasjon som du finner i passet ditt. Skjemaet finner du her: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowexecutionkey=_c88cc7557-c002-2fd9- DF28-34E39712EDB7_k00C0067A-F2D3-A307-53B B09B22

6 VISUM Visum er nødvendig for å kunne besøke mange land rundt omkring i verden. Skal du besøke et land hvor du trenger visum, bør du søke om visum snarest mulig. Det tar ofte lang tid å få godkjent et visum og behandlingstiden kan variere både fra land til land, og fra årstid til årstid. Det er ditt eget ansvar å undersøke om du trenger visum, samt evt. ordne dette. Det samme gjelder også evt. transittvisum. Informasjonen under er hentet fra UDs landsider. Her finner du mye viktig informasjon når du skal ut og reise. UD anbefaler å ta kontakt med det aktuelle landets ambassade eller konsulat før avreise. Mange land krever passbilder for visum. Ha minst to tilgjengelig dersom du skal skaffe visum på grensen. Vær også oppmerksom på at flere land krever at passet er gyldig i en viss tid etter ankomst eller avreise. UD anbefaler på det sterkeste at alle som skal ut å reise har gyldig reiseforsikring. Land som norske statsborgere trenger visum til (for oppdatert informasjon, se Afghanistan Visum søkes på forhånd ved den afghanske ambassaden i Oslo. UD fraråder reise til Afghanistan. Algerie Opplysninger om visum fåes ved Algeries ambassade i Stockholm. Angola Visum søkes på forhånd. Opplysninger fås ved den angolske ambassaden i Stockholm. Armenia Et 21- dagers visum kjøpes for USD 30 ved ankomst til hovedstaden Jerevan. Aserbajdsjan Visum for en uke eller 30 dager utstedes ved ankomst. Pris USD 40. Australia Elektronisk visum er påkrevd for kortere opphold. Det er gyldig inntil 3 måneder av gangen, og kan fås gjennom reisebyrå eller internett. Norge har en bilateral avtale om arbeidsferievisum i Australia i inntil 12 måneder. Kontakt den australske ambassaden i Tyskland eller København for mer info. Bahrain UD anbefaler å skaffe visum på forhånd, via ambassaden i London eller ved henvendelse til hotell eller reisebyrå i Bahrain. Visum kan også utstedes på flyplassen i hovedstaden Manama ved ankomst. Bangladesh UD anbefaler å skaffe visum før avreise, fås ved den bangladeshiske ambassaden i Stockholm. Det er også mulig å få et 15-dagers visum når man ankommer flyplassen i hovedstaden Dhaka. Pris USD 50. Benin Bhutan Burkina Faso Burundi Cuba Djibouti Egypt Visum skaffes før avreise, enten på den cubanske ambassaden i Oslo eller via reisebyrå. Det finnes flere typer visum, kontakt Cubas ambassade for informasjon. Visum kan søkes på forhånd fra den egyptiske ambassade, eller kjøpes for USD 15 ved ankomst landet. Ekvatorial-Guinea Elfenbenskysten Visum skaffes på forhånd og utstedes av Elfenbenskystens konsulat i Oslo eller fra ambassaden i København. UD fraråder reise til eller opphold i Elfenbenskysten. Eritrea Etiopia Filippinene Visum skaffes på forhånd fra den eritreiske ambassaden i Stockholm. Alle utlendinger må ha tillatelse til å reise utenfor hovedstaden Asmara. Kontakt ambassaden i Stockholm for informasjon. Visum kan fås ved den etiopiske ambassaden i Stockholm. Turistvisum kan fås ved ankomst flyplassen i hovedstaden Addis Abeba. Pris USD dagers visum fås ved ankomst og kan fornyes. Visum kan også ordnes før utreise gjennom landets ambassade i Oslo. Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Visum utstedes gjennom Guinea-Bissaus konsulat i Norge, telefon Hviterussland (Belarus) India Indonesia Irak Visum søkes på forhånd ved den hviterussiske ambassade i Stockholm. Senest 3 dager etter ankomst må visumet registreres hos lokalt politi. Du kan også skaffe deg visum når du flyr inn til hovedstaden Minsk, og forutsetter en original invitasjon fra en part i Hviterussland. Kontakt ambassaden for nærmere informasjon. Visum skaffes på forhånd. Kontakt den indiske ambassaden i Oslo. UD fraråder reise til delstaten Jammu og Kashmir, med unntak av Ladakh. Visum kan søkes på forhånd hos den indonesiske ambassade i Oslo, eller utstedes ved ankomst mot USD 30. Gyldig maks 30 dager og kan ikke forlenges. Visum søkes på forhånd fra Iraks ambassade i Stockholm. Pris USD 40. UD fraråder innreise til Irak og oppfordrer de som er der til å forlate landet.

7 Iran Visum søkes på forhånd fra den iranske ambassaden i Oslo. Ved ankomst kan du også få et 7- dagers visum. Kontakt ambassade eller konsulat før avreise for detaljer. Jemen Visum kan fåes ved ankomst flyplassen i hovedstaden Sana'a (bør sjekkes før avreise). UD fraråder å reise til Jemen. Jordan Visum kan søkes på forhånd ved konsulatet i Oslo. Det kan også kjøpes ved ankomst. Kambodsja E-visum til Kambodsja kan søkes for inntil 30 dager. Det utstedes også av landets ambassader, og på visse betingelser på flyplassen og ved noen grensestasjoner. Kamerun 3-måneders visum søkes ved Kameruns ambassade i Stockholm. Telefon Kapp Verde Kasakhstan Visum søkes ved Kasakhstans ambassade i Oslo. Kenya Visum kjøpes ved ankomst, én innreise koster USD 50. Kina Informasjon om visum fås ved å kontakte Kinas ambassade i Oslo. Norske borgere trenger ikke visum til Hong Kong og Macau. Kirgisistan Visum skal i utgangspunktet hentes ved landets ambassadet i Berlin, men etter nærmere avtale kan man få det gjennom Russlands ambassade i Oslo. Det er også mulig å få 1 måneds turistvisum utstedt for USD 30 ved ankomst på flyplassen i Bishkek, og man trenger ikke noen invitasjon. Komorene Kongo Visum fås gjennom Kongos konsulat i Stockholm. DR-Kongo Visum skaffes via DR-Kongos ambassade i Stockholm. UD fraråder reise til Kongo. Kuwait 3- måneders turistvisum utstedes på flyplassen ved ankomst. Laos Visum søkes ved Laos ambassade i Stockholm. Libanon Visum søkes på forhånd ved den libanesiske ambassaden i Stockholm, eller kjøpes ved ankomst. UD fraråder norske borgere å reise til Libanon. Liberia Libya Opplysninger om visum fås ved den libyske ambassade i København. Madagaskar Visum kan utstedes ved ankomst landet, eller ved Madagaskars generalkonsulat i Drammen. Malaysia Turistvisum fås ved grenseovergangene. Maldivene Turistvisum for 1 måned innvilges ved ankomst landet. Mali Mauritana Mikronesiaføderasjonen Mongolia Visum søkes fra det mongolske konsulat i Norge. Mosambik 30-dagers visum kan fås ved grensestasjonene. For lengre opphold med inn- og utreise, bør man søke om 3-måneders visum. Kontakt Mosambiks ambassade i Stockholm for informasjon. Myanmar (tidl. Burma) Nauru Nepal Turist- eller forretningsvisum kreves ved innreise. Kontakt Myanmars ambassade i London for informasjon. Visum ordnes på forhånd ved Nepals konsulat i Oslo. Det er også mulig å få visum ved grenseovergangene og ved flyplassen i Kathmandu. Niger Ta kontakt med Nigers konsul i Norge (www.niger.no). Nigeria Visum skaffes før ankomst, og kan søkes ved Nigerias ambassade i Stockholm. Nord-Korea Kontakt ambassaden i Stockholm. Den vanligste måten å reise inn i landet på er via Beijing. Man trenger da et double-entry visum til Kina. Oman Visum skaffes ved å kontakte Omans ambassade, eller ved ankomst landet. Pakistan Visum skaffes på forhånd. Kontakt Pakistans ambassade i Oslo for informasjon. Palau Papua Ny-Guinea Visum kan kjøpes ved ankomst landet, men det anbefales å skaffe det før innreise. Nærmeste ambassade er i London. Qatar Visum kan utstedes på flyplassen ved ankomst, eller søkes om på forhånd. Kontakt Qatars ambassade i London for informasjon. Russland Visum skaffes før innreise, for å få dette trenger man en invitasjon fra en motpart i Russland. Dette kan for eksempel være et hotell eller et turistbyrå. Kontakt deretter den russiske ambassade i Norge. UD fraråder reise til konfliktområdene i Nord-Kaukasus. Rwanda São Tomé og Príncipe Saudi-Arabia Visum gis til tilreisende muslimer i anledning Hajj eller Ummra og til forretningsreisende. Besøksvisum kan også gis i visse tilfeller. Kontakt Saudi-Arabias ambassade i Norge for informasjon. UD fraråder reise til Saudi-Arabia. Senegal Sentralafrikanske Republikk Sierra Leone Singapore Turistvisum fås ved grenseovergangene. Somalia Sudan UD fraråder reise til Sør- og Sentral-Somalia, og oppfordrer de som er der til å forlate området. Visum utstedes ofte kun ved invitasjon, og kan ordnes via hoteller. Kontakt den sudanesiske ambassaden i Oslo for informasjon.

8 Surinam Syria Tadsjikistan Tanzania Thailand Togo Tsjad Turkmenistan Tyrkia Uganda Usbekistan Vietnam Zambia Zimbabwe Øst-Timor For visum må de surinamske myndighetene kontaktes. Visum kan skaffes på forhånd ved den syriske ambassaden i Stockholm. Det kan også kjøpes for USD 30 ved ankomst landet. Visum kan ordnes når man ankommer flyplassen for USD 50. Det kan også skaffes ved å kontakte den tanzanianske ambassaden i Stockholm. Turistvisum fås ved grenseovergangene. Visum skaffes ved en av Turkmenistans ambassader, enten i Washington D.C., Moskva eller Ankara. Visum koster USD 30. Kontakt Tyrkias ambassade i Norge for mer informasjon. Visum kan søkes på forhånd gjennom Ugandas ambassade i København. 1-måneds visum kan også kjøpes ved innreise for USD 30. Visum må skaffes på forhånd ved den usbekiske ambassade i Berlin. Visum kan fås ved grenseovergangene, men bør søkes om på forhånd hos den vietnamesiske ambassaden i Stockholm. Det koster SEK 450. Ikke nødvendig for opphold under 15 dager. Visum kan fås ved den zambiske ambassaden i Stockholm og ved grenseovergangene. Flyselskapene kan imidlertid nekte å ta deg med uten gyldig visum. Visum kan fås ved innreise mot USD 30, men det anbefales å skaffe det på forhånd. Kontakt den zimbabwiske ambassade i Stockholm. UD fraråder å reise til Øst-Timor. Offisielle reiseråd

9 TOLLBESTEMMELSER Regler for fritak fra toll og avgifter (kvote) Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt. Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3000 toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land. Barn under 12 år kan ikke, toll- og avgiftsfritt ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer. Innenfor verdigrensen på NOK 6000/3000 kan du ta med følgende varer toll- og avgiftsfritt (NB! Se begrensningene ved fravær under 24 timer som nevnt over): Alkoholholdige drikkevarer: * 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent. * 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent. Dette betyr at man f.eks kan ta med 5 liter øl dersom man ikke medbringer andre alkoholholdige drikkevarer. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år. Fortolling av større mengder alkohol enn kvoten. Se også brosjyren Privat innførsel av alkohol fra utlandet på Tobakksvarer: * 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og * 200 blad sigarettpapir. For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år. Kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter 10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer med unntak av hunde- og kattemat, fra land i EØS. Fra land utenfor EØS er det forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk, og melkeprodukter i bagasjen. Slike produkter skal innføres via en veterinær grensekontrollstasjon og det kreves at varene følges av helsesertifikat. Verdigrense I tilfeller hvor verdigrensen på NOK 6000/3000 overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger denne grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet. Varer som utgjør et hele, kan ikke deles og innføres over flere reiser, eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn NOK 6000/3000. Kan du ikke dokumentere verdien, f.eks. ved kvittering, fastsettes verdien skjønnsmessig av Tollvesenet. Reparasjon av varer i utlandet, også reparasjon av kjøretøy, omfattes av verdigrensen på NOK 6000/3000. Dersom verdien på reparasjonen overstiger verdigrensen, plikter du å betale eventuell toll og avgift for hele reparasjonens kostnad. Drivstoff Maksimalt 600 liter i transportmiddelets normale drivstofftanker. Du kan i tillegg ha med inntil 10 liter på godkjent reservekanne pr. transportmiddel. Andre varer til personlig bruk Du kan i tillegg ta med personlige effekter og annet reiseutstyr som ble tatt med ved utreise fra Norge, se punktet om legitimasjon ved utreise. Forenklet fortolling I tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten kan du fortolle de mengder og til de satser som du finner på Aldersgrensen for å foreta slik fortolling er den samme som for innførsel av toll- og avgiftsfri kvote. Ønsker du å importere større mengder enn dette, må du kontakte Sosial- og helsedirektoratet. Motorkjøretøy Motorvogn som omfattes av vedtak om engangsavgift på motorvogner kan ikke tas inn i Norge toll- og avgiftsfritt. Passér derfor rød sone på grensen. For mer informasjon, se brosjyren Toll og avgifter ved innførsel av motorkjøretøy på

10 Varer det er forbudt å innføre uten spesiell tillatelse: * narkotika, medisiner og gifter (mindre mengder legemidler til personlig bruk er tillatt.) * alkohol som inneholder mer en 60 volumprosent * våpen og ammunisjon (se brosjyren Innførsel og utførsel av våpen) * fyrverkeri * poteter * pattedyr, fugler og eksotiske dyr * planter/plantedeler til dyrking Helsemessige/plantesanitœre krav Innførsel av landbruksprodukter er underlagt spesielle bestemmelser for å unngå spredning av plante- og husdyrsykdommer. Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Mattilsynet. Listen nedenfor viser hva du likevel kan ta med deg. Listen er ikke fullstendig og produktene kan om nødvendig trekkes tilbake på kort varsel. Du kan, i egen bagasje og til eget forbruk, ta med deg kjøtt/kjøttvarer, melk/melkeprodukter, egg og andre animalske næringsmidler fra EØS-land. Adgangen til å innføre slike varer fra land utenom EØS-området (inkludert Svalbard og Jan Mayen) må i hvert enkelt tilfelle undersøkes på forhånd. Reisende kan ta med seg følgende frukt, bær, planter og plantedeler til privat bruk, uten at det kreves et plantesunnhetssertifikat: * inntil 10 kg frukt, bær og grønnsaker, men ikke poteter * inntil 25 stk. avskårne blomster * inntil 3 kg blomsterløk og blomsterknoller * inntil 5 stk potteplanter (stueplanter) fra europeiske land. * inntil 50 porsjonspakninger med frø Innførsel av dyr For innførsel av dyr gjelder spesielle bestemmelser. Se for nærmere opplysninger. Hund, katt og ilder fra alle EU-land unntatt Sverige, må ha pass, ID-merking, gyldig rabiesvaksine og gyldig blodprøvedokumentasjon (gjelder ikke ilder). Hund og katt må også få godkjent middel mot bendelorm i uken før og uken etter innførsel. Smågnagere, burfugl og kanin må ha gyldig innførselstillatelse fra Mattilsynet. Dette behøves ikke for smågnagere som eies av den reisende og som bringes mellom Norge og Sverige. Se også brosjyren Innførsel av kjæledyr på Valuta Ved innreise kan du ha med betalingsmidler for til sammen inntil NOK Har du med verdier ut over dette, skal du gi melding på et skjema som du får hos Tollvesenet. Med betalingsmidler menes for eksempel norske og utenlandske sedler og mynter, sjekker/reisesjekker og andre verdidokumenter. Truede dyre- og plantearter I henhold til Washingtonkonvensjonen (CITES) og nasjonale bestemmelser er det ulovlig å ta med truede dyreog plantearter og de fleste produkter av disse inn i Norge. Eksempler på truede arter som berøres er elefant, leopard, tiger, ulv, jerv, noen krokodille- og slangearter, en del rovfugler, egg av noen fuglearter og noen orkidéer og kaktuser. Nœrmere opplysninger fås hos Direktoratet for naturforvaltning eller Tollvesenet. Utenlandsregistrerte motorkjøretøy Det finnes eget regelverk for bruk av utenlandsregistrerte motorkjøretøy i Norge. Reaksjonene ved overtredelse er svært strenge. Se også brosjyren Bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge på

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Høringsnotat endringer i passforskriften (utstedelse av midlertidige pass mv.)

Høringsnotat endringer i passforskriften (utstedelse av midlertidige pass mv.) Høringsnotat endringer i passforskriften (utstedelse av midlertidige pass mv.) Innhold 1. Utstedelse av midlertidige pass (nødpass mv.)... 1 1.1 Gjeldende rett... 1 1.2 Departementets forslag... 2 2. Tapsregistrering

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

VEDR. VISUM TIL INDIA

VEDR. VISUM TIL INDIA VEDR. VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen til fargesprakende India som du har bestilt! Dette søknadsbrevet skal benyttes om du ikke ønsker å gjøre online skjemaet selv. Vennligst

Detaljer

Å SØKE OM VISUM TIL INDIA

Å SØKE OM VISUM TIL INDIA Å SØKE OM VISUM TIL INDIA Ved reiser til India skal du som utgangspunkt selv søke om visum. Dette kan oppleves som en svært tidkrevende og tung prosess, da den indiske ambassaden krever at du fyller ut

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Studenter Internasjonalisering

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

Respons Hviterussland: Statsborgerskap

Respons Hviterussland: Statsborgerskap Respons Hviterussland: Statsborgerskap Problemstilling/spørsmål: Erverv av statsborgerskap Dobbelt statsborgerskap Opphør av statsborgerskap for voksne Opphør av statsborgerskap for barn Overgangen fra

Detaljer

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling rådgiver Kristine Vierli, UDI 19. mai 2008 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Tredjelandsreglene

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

Verdt å vite om. Grønland. Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om. Grønland. Reis med hjerte, hjerne og holdning Verdt å vite om Grønland Reis med hjerte, hjerne og holdning Fakta Grønland Hovedstad Innbyggere Språk Nuuk 57 773 Grønlandsk, dansk Religion Valuta Areal Protestantisme Dansk krone Her kan du lese en

Detaljer

MIGRASJON. Fakta og diskusjon om

MIGRASJON. Fakta og diskusjon om Fakta og diskusjon om MIGRASJON Migrasjon er at mennesker forflytter seg mellom land og regioner, av forskjellige årsaker. Samtidig som det strammes inn på s rett til å få opphold, er det fri bevegelse

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Rundskriv 2015/002. Retningslinjer for passmyndighetens behandling av saker ihht passloven m/forskrifter

Rundskriv 2015/002. Retningslinjer for passmyndighetens behandling av saker ihht passloven m/forskrifter Av 24 Rundskriv 2015/002 Til Politimestrene og utenriksstasjonene Dato 5. mars 2015 Saksnr. 2015/00021-1 61 Saksbehandler Unni Norum Retningslinjer for passmyndighetens behandling av saker ihht passloven

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Kuttene i budsjettforslaget for 2016 Konsekvenser for forskning om utvikling og for

Detaljer

Vaksine: Utviklingstrekk i verden

Vaksine: Utviklingstrekk i verden Vaksine: Utviklingstrekk i verden Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2012 Hva skjer i verden med sykdommene vi vaksinerer mot? Polio. Mål: Utryddelse. Slutt på spredning i løpet

Detaljer

ir. Skattedirektoratet

ir. Skattedirektoratet ir. Skattedirektoratet SaksbehandlerDeres datovår dato Kristin Os20.12.201101.02.2012 TelefonDeres referansevår referanse 22077927 201104608-/SILS2011/1207096 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE

RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Detaljer

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport av legemidler Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport Privatpersoners adgang til å importere legemidler:

Detaljer

NAIVE LEDERE OG POLITIKERE

NAIVE LEDERE OG POLITIKERE NAIVE LEDERE OG POLITIKERE Av Vidar Midtun, desember 2015 Paven til Afrika for å bygge bro mellom kristne og muslimer Sitat fra: Ntb - NTB Under sin første reise til Afrika vil pave Frans forsøke å skape

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU Utlendingsforvaltningen Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Politidirektoratet (POD) Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsnemnda (UNE) Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014 AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Innledning I 2013 brukte verden 1 747 milliarder dollar på militært forbruk.

Detaljer

PRISLISTE 01.01.2004

PRISLISTE 01.01.2004 www.flagg.no PRISLISTE 01.01.2004 info@flagg.no NORSKE FLAGG 50 x 36 175 217 65 x 47 195 241 75 x 55 207 256 85 x 62 215 267 100 x 73 224 278 125 x 91 257 319 150 x 109 361 448 175 x 127 465 577 200 x

Detaljer

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK Årgang 4 Nummer 4 Desember 2011 I denne utgaven: Samarbeidsrådet på tur Returprosjekter Returkoordinatorer Planer for 2012 Juleopplevelser Utvidelse av staben Fotballcup

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer