Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass."

Transkript

1 PASS Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. Hvem trenger pass? Innenfor Schengen-området (den passfrie sonen i Europa) er det ikke lenger behov for pass ved grensekontroll. Pass er imidlertid det eneste godkjente, norske identitetsdokumentet, og du vil derfor kunne få behov for pass likevel, for eksempel ved innsjekking på fly, på hotell etc. Vilkår for rett til norsk pass er at søkeren dokumenterer sin identitet og sitt norske statsborgerskap. Særskilt dokumentasjon av statsborgerskapet gjelder først og fremst personer som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap. Hvor kan jeg søke om pass? Som hovedregel skal du søke om pass i det politidistriktet der du bor (registrert i Folkeregisteret). Passkontoret har bare anledning til å ta imot søkere som bor andre steder hvis det er vanskelig for søkeren å reise til sitt lokale politidistrikt. Hvis du oppholder deg i en nabokommune, må du reise hjem til kommunen der du er registrert i Folkeregisteret. Hvor lang tid tar det å få utstedt et pass? På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, er leveringstiden for pass i en del tilfeller lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager. Derfor er det viktig at du søker om pass i god tid før du skal reise, helst så lenge som tre uker i forveien. Dersom du ikke har mottatt passet innen 10 dager, må du melde fra til politiet. Du kan da få utstedt gebyrfritt nødpass. Dette kan imidlertid ikke benyttes for innreise til USA. Hva må jeg huske på når jeg skal søke om pass? * Fyll ut søknadsblanketten for pass, som du finner på politistasjonen * Ta med ett passbilde. Vær oppmerksom på at det stilles spesielle krav til disse bildene * Ha med gyldig legitimasjon * Søker må ha norsk personnummer i Folkeregisteret * Ha med eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn * Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass * Ha med penger til å betale for passet * Alle som skal søke om pass må møte personlig Du bør ha siste utgave av Acrobat Reader for å laste ned skjema her. Fyll ut på skjerm og skriv ut. Skjema kan ikke sendes som epost, men må leveres på politistasjon eller lensmannskontor. Hvilke krav stilles til foto som skal brukes i pass? Det stilles strenge krav til fotografier i pass fordi bildet skal være best mulig egnet til å identifisere en person. Passfoto av barn - også spedbarn - skal oppfylle kravene som er nevnt nedenfor. * Fotoet skal være skarpt, riktig eksponert og i fotokvalitet * Fotoet kan være i svart/hvitt eller i farger * Fotoet skal ikke være eldre enn 6 måneder * Fotoets størrelse skal være ca. 35 x 45 mm * Fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene), og mot en lys bakgrunn * Fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge * Ansiktet skal dekke % av bildeflaten, dvs. at avstanden fra isse til hake skal være minst 30 mm * Hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder. Dette omfatter capser, luer, hatter, hårbånd, skjerf mv. Unntak er: Religiøse hodeplagg. Disse skal ikke dekke noen deler av ansiktet. Tynne diskré hårbøyler eller hårbånd som er trukket godt tilbake fra ansiktet. De skal ikke være godt synlig på bildet. Hårspenner kan brukes, såfremt de ikke dekker deler av ansiktet. * Øyne skal være åpne og klart synlige, øynene må ikke dekkes av hår * Både hake, panne og begge kinn skal være synlige * Munnen må være lukket * Ved bruk av briller: Ikke farget glass, innfatningen må ikke skjule noe av øynene, det må ikke være refleksjon i glassene Hva slags legitimasjon er gyldig når jeg skal søke om pass? Når du skal søke om pass, må du kunne dokumentere din identitet. Når du skal fornye passet ditt, holder det at du har med det tidligere passet som legitimasjon hvis det fremdeles er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Skal du ha pass for første gang, eller hvis det er mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon: * Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde

2 * Eventuelt tidligere utløpt pass * Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger. NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass (evt. pass om er utløpt for mindre enn tre måneder siden), må du være forberedt på at politiet krever at du har med deg en myndig, norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet. Hva koster passet? (priser per 1. januar 2008) * NOK 450 for personer over 16 år * NOK 270 for barn under 16 år Forsendelse av søknadsopplysninger til passprodusenten Samtlige opplysninger fra søknadsskjemaet (herunder bilde og signatur) sendes elektronisk til passprodusenten som personaliserer passet (graverer personopplysninger i passet). Når passet er ferdig personalisert, sendes det med vanlig post til søkerens hjemmeadresse. Når er det minst kø? Det er generelt stor pågang i hele sommerhalvåret. Derfor kan det være en del ventetid i disse periodene. Politiet oppfordrer alle til å søke om pass i god tid før de vanligste feriene, særlig skoleferiene. Finnes det fotoautomat på politistasjonen? Du må kontakte ditt lokale politidistrikt for informasjon om dette. Hva er åpningstidene? Du må kontakte ditt lokale politidistrikt for informasjon om åpningstidene. Du kan velge distrikt på hovedsiden til politi.no. Du kan også ringe for mer informasjon. Hvor lenge er passet gyldig? * Pass til personer over 16 år utstedes for et tidsrom på 10 år * Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid: 0-5 år: to år 5-10 år: tre år år: fem år Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet. NB! Enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise (hjemreise til Norge). Du bør derfor undersøke dette i god tid før dere skal reise. Du kan undersøke dette hos reisebyrået eller med den aktuelle ambassaden. Kan jeg få passet mitt sendt rekommandert? Alle pass sendes som ordinær post. Skulle alle pass sendes som rekommandert post, ville dette kostet NOK millioner per år. Denne utgiften står ikke i forhold til hva man ville oppnådd. Passet som sendes som ordinær post er så godt sikret mot manipuleringer/forfalskninger at dette ikke skal representere noe problem. Å sende passet som ordinær post ble også valgt fordi dette er publikumsvennlig. Dersom du ikke ønsker å få passet sendt hjem til deg som ordinær post, kan du velge å hente passet hos politiet når passet er ferdig produsert. Dersom passet kommer bort i posten, må du snarest melde fra til politiet slik at opplysningen kan legges inn i det sentrale passregisteret for å hindre eventuelt misbruk av passet. Du har krav på nytt gebyrfritt pass. Hvordan bør jeg oppbevare passet mitt? Pass er et dokument som må oppbevares trygt. Et skadet eller utslitt pass må ikke brukes på reise. Barn og pass Må vi skaffe egne pass til barna når de allerede er innført i våre pass? Det anbefales at også barna har egne pass fordi dette er eneste gyldige legitimasjon innen Schengen-området (den passfrie sonen i Europa). Men barn under 16 år, som allerede er innført i foreldrenes pass, har som hovedregel ikke behov for eget pass, så lenge foreldrenes pass er gyldig. NB! Enkelte land krever likevel at barn har egne pass ved innreise. Du bør derfor undersøke om det er behov for egne pass til barna i god tid før dere skal reise. Du kan undersøke dette hos reisebyrået eller med den aktuelle ambassaden.

3 Må barna være med når de skal ha pass? Ja. Dette gjelder også spedbarn. Passøknaden/passet skal undertegnes av søkeren. Dette gjelder ikke den som ikke kan skrive sitt navn. Det samme gjelder søkere under 10 år. Det vil i slike tilfelle angis "Not able to sign" i signaturfeltet. Foreldre skal altså ikke skrive under på vegne av sine barn. Foreldre med foreldreansvar må likevel være med fordi de skal gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på passøknaden. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Må begge foreldrene undertegne når barna skal ha pass? Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom foreldreansvaret er felles, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke og legitimasjon (evt. kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter. Hva må jeg ha med hvis jeg skal søke om pass til barna? * Barnet (må selv være til stede). Dette gjelder også spedbarn * Ett passbilde av barnet. Det stilles spesielle krav til passbildet * Egen gyldig legitimasjon * Fullmakt fra den andre forelderen * Gyldig legitimasjon eller kopi av dette fra den andre forelderen * Penger til passgebyr Kan et barn med norsk far og utenlandsk mor få norsk pass? Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Spørsmål om statsborgerskap må rettes til Utlendingsdirektoratet. Mistet pass / nødpass Hva gjør jeg hvis jeg har mistet passet mitt? Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra ved personlig fremmøte hos politiet for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Mister du passet i utlandet, må du gi beskjed til nærmeste utenriksstasjon, hvor du kan søke om nytt pass. Jeg skal reise bort snart, men har mistet passet mitt. Hva gjør jeg? Dersom du trenger nytt pass svært raskt, kan du få utstedt nødpass, for eksempel hvis du har forlagt/glemt passet og derfor ikke har pass du kan bruke på en nært forestående reise. Nødpass er bare gyldig for én enkelt reise, og det koster det samme som et vanlig pass. Du må levere inn nødpasset til politiet med én gang etter at du kommer hjem. Løsnet personaliaside Maskinlesbare pass utstedt mellom 1999 og september 2005 har en svakhet som gjør at personaliasiden i enkelte pass kan løsne eller brekke. Dersom du merker at personaliasiden begynner å løsne, så ta kontakt med nærmeste passkontor og få byttet passet vederlagfritt. Det er kun et meget lite antall pass der denne svakheten vil representere noe problem. Av de passene som i dag er i bruk, er det i de ti første månedene i 2007 kun blitt innraportert 226 pass som på grunn av denne svakheten måtte skiftes ut. Det er viktig å sjekke passet i god tid før reise slik at det kan byttes hvis nødvendig. Navneendring i pass Hvordan kan jeg endre navnet i passet mitt, for eksempel etter giftermål? Du kan endre navnet i passet ditt bare én gang. Du må møte personlig og ta med dokumentasjon som viser både ditt tidligere og nåværende navn og dato for navneendringen. Dokumentet må være en original. Det kan ikke foretas navneendring i maskinlesbare pass. NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn ved innsjekking på fly. Hvis du har bestilt billett til bryllupsreisen med pikenavnet ditt, må passet du har med på reisen også inneholde samme navn. Kan jeg endre navnet mitt i et maskinlesbart pass? Navneendring i maskinlesbare pass er ikke mulig, og du må derfor i stedet søke om nytt pass.

4 Hvis du er i utlandet Hvordan kan jeg fornye et norsk pass når jeg er bosatt i utlandet? Du må ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i det landet du bor i, forutsatt at du fortsatt er norsk statsborger. De vil kunne hjelpe deg videre. Hvis passet ditt utløper før du skal reise hjem til Norge, er det ulike regler i forhold til hvilket land du er i og hva flyselskapet krever. Ta kontakt med utenriksstasjonen og flyselskapet du reiser med. De vil vite om du må skaffe et nytt pass før hjemreisen. Hvis du er i utlandet og alle sidene i passet ditt er brukt opp, må du ta kontakt med utenriksstasjonen som vil utstede et nødpass. Pass med biometri (e-pass) E-pass utstedes ved samtlige passøkersteder i Norge og ved norske utenriksstasjoner. Produksjonen av slike pass startet 1. oktober Personaliasiden i passet inneholder en elektronisk brikke hvor det lagres et digitalt ansiktsfoto av passinnehaveren. I tillegg lagres personopplysningene som fremgår av personaliasiden. For pass som utstedes fra årsskiftet 2008/2009 er det planlagt at det også vil bli lagret fingeravtrykk i den elektroniske brikken. Denne informasjonen vil knytte passet til den som eier det på en enda sikrere måte, slik at det vil bli vanskeligere å bruke stjålne pass ved grensekontroller. Det er utplassert en passleser i hvert politidistrikt hvor publikum gis anledning til å få avlest informasjonen som er lagret i den elektroniske brikken. Oppdager du feil i opplysningene i personaliasiden, må du kontakte politiet for å få utstedt nytt pass med korrekte opplysninger. Pilotprosjekt for opptak av biometriske data i pass I forbindelse med innføring av ny teknologi ved opptak av foto og signatur ved søknad om bl.a. pass, gjennomføres det i perioden 17. september til 17. desember et pilotprosjekt ved passkontoret på Grønland politistasjon i Oslo og ved passkontoret ved Kristiansand politistasjon. Bilde og signatur Det er utplassert såkalte biokiosker hvor det blir tatt bilde av passøker og hvor signatur skrives på en signaturpad. Fingeravtrykk Biokioskene har også en fingeravtrykksleser. Under pilotprosjektet ønsker man å teste ut funksjonaliteten til fingeravtrykksleseren og overføring av fingeravtrykk til passprodusent. Fingeravtrykket skal bare lagres i et eget pilotregister og verken lagres i databrikken i passet eller i passregisteret. Fingeravtrykket slettes så snart nødvendige rutiner ved opptaket er utprøvd, og senest ved pilotens avslutning. Opptak av fingeravtrykk kan bare skje etter samtykke fra passøkeren. Opptak av fingeravtrykk i forbindelse med pilotprosjektet er hjemlet i Midlertidig forskrift om fingeravtrykk i pass av 26. august 2007 gitt i medhold av passloven 3 annet ledd og 9. Vi håper at de som skal søke om pass ved de to politistasjonene i det aktuelle tidsrommet, og som blir spurt om å benytte den nye teknologien, er villig til å samtykke i at det opptas fingeravtrykk. Politidirektoratet ønsker å få best mulig erfaring i bruk av det tekniske utstyr som i de kommende år skal benyttes ved søknad om pass. Grensekontroll Ved grensekontroll i Norge vil opplysningene i passet, eventuelt også i den elektroniske brikken, bli kontrollert opp mot passinnehaver for å sikre identitetskontroll. Det samme vil skje ved kontroller i utlandet. Ved kontroll i Norge vil opplysningene ikke bli lagret. Norske myndigheter har ikke kontroll med hvorledes personopplysninger vil bli behandlet ved grensekontroller i utlandet. Innreise til USA Fra 26. oktober 2004 har USA krevd maskinlesbart pass for visumfri innreise for personer som i turist- eller forretningsøyemed ikke skal være i landet i mer enn tre måneder. Norske pass som utstedes etter 26. oktober 2006 må - i tillegg til å være maskinlesbare - inneholde biometriske kjennetegn for visumfri innreise til USA. Hvis du har et maskinlesbart pass som er utstedt før 26. oktober 2006, kan du reise visumfritt til USA for inntil 90 dager med et slikt pass også etter dette tidspunktet. I en del tilfelle vil det, til tross for maskinlesbart pass, likevel kreves visum for innreise til USA. Dette gjelder i følgede tilfeller: * Du har tidligere fått avslag på visumsøknad til USA * Du er tidligere uttransportert eller nektet adgang til USA * Ditt formål med reisen til USA er et annet enn ferie eller forretninger * Du ankommer USA med privat fartøy, f.eks med båt eller privatfly

5 Det kan også kreves visum, til tross for maskinlesbart pass dersom: * Du er tiltalt eller straffet for et lovbrudd i et hvilket som helst land * Du vil få betalt for arbeid, herunder opptreden, oppfyllelse av kontrakter osv. dersom inntekten er USAbasert. Mer informasjon finner du på Husk at du må levere din passøknad i god tid før den planlagte reisen. Det kan ta opptil to uker fra søknaden er levert til du får passet i posten. Nye regler for å reise til USA Fra og med 12. januar 2009 må du registrere deg på nettet før du skal reise til USA. Electronic System for Travel Authorization heter den nye ordningen der alle som besøker USA uten visum, må skaffe seg en forhåndsgodkjennelse fra amerikanske myndigheter før avreise. Registreringen foregår ved at du går inn på en nettside og fyller ut et skjema. Spørsmålene er de samme som på det grønne skjemaet du i dag må fylle ut på flyet på vei til USA. Den nye ordningen gjelder alle som kan besøke USA uten visum. Nordmenn som skal på ferie eller forretningsreise til USA, og som har et maskinlesbart pass, trenger ikke visum. Men du må altså registrere deg, og det er svært viktig å gjennomføre registreringen før avreise, senest 72 timer før avreise. De som ikke er registrert risikerer å ikke slippe inn i USA, man kan bli avvist enten ved innsjekk eller ved immigrasjonen. Gyldig i to år På sikt er det meningen at den elektroniske registreringen skal erstatte det grønne skjemaet du får på flyet. Men inntil videre må du fylle ut begge. Den gode nyheten er at den nye ordningen er fleksibel for de reisende: Har du først registrert deg, er godkjennelsen gyldig i to år. Det er ikke nødvendig å ha bestilt fly og opphold for å gjennomføre registreringen. Har du vage planer om et besøk til USA de neste to årene, er det fritt frem for å fylle inn opplysningene nå. Det eneste du trenger er informasjon som du finner i passet ditt. Skjemaet finner du her: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowexecutionkey=_c88cc7557-c002-2fd9- DF28-34E39712EDB7_k00C0067A-F2D3-A307-53B B09B22

6 VISUM Visum er nødvendig for å kunne besøke mange land rundt omkring i verden. Skal du besøke et land hvor du trenger visum, bør du søke om visum snarest mulig. Det tar ofte lang tid å få godkjent et visum og behandlingstiden kan variere både fra land til land, og fra årstid til årstid. Det er ditt eget ansvar å undersøke om du trenger visum, samt evt. ordne dette. Det samme gjelder også evt. transittvisum. Informasjonen under er hentet fra UDs landsider. Her finner du mye viktig informasjon når du skal ut og reise. UD anbefaler å ta kontakt med det aktuelle landets ambassade eller konsulat før avreise. Mange land krever passbilder for visum. Ha minst to tilgjengelig dersom du skal skaffe visum på grensen. Vær også oppmerksom på at flere land krever at passet er gyldig i en viss tid etter ankomst eller avreise. UD anbefaler på det sterkeste at alle som skal ut å reise har gyldig reiseforsikring. Land som norske statsborgere trenger visum til (for oppdatert informasjon, se Afghanistan Visum søkes på forhånd ved den afghanske ambassaden i Oslo. UD fraråder reise til Afghanistan. Algerie Opplysninger om visum fåes ved Algeries ambassade i Stockholm. Angola Visum søkes på forhånd. Opplysninger fås ved den angolske ambassaden i Stockholm. Armenia Et 21- dagers visum kjøpes for USD 30 ved ankomst til hovedstaden Jerevan. Aserbajdsjan Visum for en uke eller 30 dager utstedes ved ankomst. Pris USD 40. Australia Elektronisk visum er påkrevd for kortere opphold. Det er gyldig inntil 3 måneder av gangen, og kan fås gjennom reisebyrå eller internett. Norge har en bilateral avtale om arbeidsferievisum i Australia i inntil 12 måneder. Kontakt den australske ambassaden i Tyskland eller København for mer info. Bahrain UD anbefaler å skaffe visum på forhånd, via ambassaden i London eller ved henvendelse til hotell eller reisebyrå i Bahrain. Visum kan også utstedes på flyplassen i hovedstaden Manama ved ankomst. Bangladesh UD anbefaler å skaffe visum før avreise, fås ved den bangladeshiske ambassaden i Stockholm. Det er også mulig å få et 15-dagers visum når man ankommer flyplassen i hovedstaden Dhaka. Pris USD 50. Benin Bhutan Burkina Faso Burundi Cuba Djibouti Egypt Visum skaffes før avreise, enten på den cubanske ambassaden i Oslo eller via reisebyrå. Det finnes flere typer visum, kontakt Cubas ambassade for informasjon. Visum kan søkes på forhånd fra den egyptiske ambassade, eller kjøpes for USD 15 ved ankomst landet. Ekvatorial-Guinea Elfenbenskysten Visum skaffes på forhånd og utstedes av Elfenbenskystens konsulat i Oslo eller fra ambassaden i København. UD fraråder reise til eller opphold i Elfenbenskysten. Eritrea Etiopia Filippinene Visum skaffes på forhånd fra den eritreiske ambassaden i Stockholm. Alle utlendinger må ha tillatelse til å reise utenfor hovedstaden Asmara. Kontakt ambassaden i Stockholm for informasjon. Visum kan fås ved den etiopiske ambassaden i Stockholm. Turistvisum kan fås ved ankomst flyplassen i hovedstaden Addis Abeba. Pris USD dagers visum fås ved ankomst og kan fornyes. Visum kan også ordnes før utreise gjennom landets ambassade i Oslo. Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Visum utstedes gjennom Guinea-Bissaus konsulat i Norge, telefon Hviterussland (Belarus) India Indonesia Irak Visum søkes på forhånd ved den hviterussiske ambassade i Stockholm. Senest 3 dager etter ankomst må visumet registreres hos lokalt politi. Du kan også skaffe deg visum når du flyr inn til hovedstaden Minsk, og forutsetter en original invitasjon fra en part i Hviterussland. Kontakt ambassaden for nærmere informasjon. Visum skaffes på forhånd. Kontakt den indiske ambassaden i Oslo. UD fraråder reise til delstaten Jammu og Kashmir, med unntak av Ladakh. Visum kan søkes på forhånd hos den indonesiske ambassade i Oslo, eller utstedes ved ankomst mot USD 30. Gyldig maks 30 dager og kan ikke forlenges. Visum søkes på forhånd fra Iraks ambassade i Stockholm. Pris USD 40. UD fraråder innreise til Irak og oppfordrer de som er der til å forlate landet.

7 Iran Visum søkes på forhånd fra den iranske ambassaden i Oslo. Ved ankomst kan du også få et 7- dagers visum. Kontakt ambassade eller konsulat før avreise for detaljer. Jemen Visum kan fåes ved ankomst flyplassen i hovedstaden Sana'a (bør sjekkes før avreise). UD fraråder å reise til Jemen. Jordan Visum kan søkes på forhånd ved konsulatet i Oslo. Det kan også kjøpes ved ankomst. Kambodsja E-visum til Kambodsja kan søkes for inntil 30 dager. Det utstedes også av landets ambassader, og på visse betingelser på flyplassen og ved noen grensestasjoner. Kamerun 3-måneders visum søkes ved Kameruns ambassade i Stockholm. Telefon Kapp Verde Kasakhstan Visum søkes ved Kasakhstans ambassade i Oslo. Kenya Visum kjøpes ved ankomst, én innreise koster USD 50. Kina Informasjon om visum fås ved å kontakte Kinas ambassade i Oslo. Norske borgere trenger ikke visum til Hong Kong og Macau. Kirgisistan Visum skal i utgangspunktet hentes ved landets ambassadet i Berlin, men etter nærmere avtale kan man få det gjennom Russlands ambassade i Oslo. Det er også mulig å få 1 måneds turistvisum utstedt for USD 30 ved ankomst på flyplassen i Bishkek, og man trenger ikke noen invitasjon. Komorene Kongo Visum fås gjennom Kongos konsulat i Stockholm. DR-Kongo Visum skaffes via DR-Kongos ambassade i Stockholm. UD fraråder reise til Kongo. Kuwait 3- måneders turistvisum utstedes på flyplassen ved ankomst. Laos Visum søkes ved Laos ambassade i Stockholm. Libanon Visum søkes på forhånd ved den libanesiske ambassaden i Stockholm, eller kjøpes ved ankomst. UD fraråder norske borgere å reise til Libanon. Liberia Libya Opplysninger om visum fås ved den libyske ambassade i København. Madagaskar Visum kan utstedes ved ankomst landet, eller ved Madagaskars generalkonsulat i Drammen. Malaysia Turistvisum fås ved grenseovergangene. Maldivene Turistvisum for 1 måned innvilges ved ankomst landet. Mali Mauritana Mikronesiaføderasjonen Mongolia Visum søkes fra det mongolske konsulat i Norge. Mosambik 30-dagers visum kan fås ved grensestasjonene. For lengre opphold med inn- og utreise, bør man søke om 3-måneders visum. Kontakt Mosambiks ambassade i Stockholm for informasjon. Myanmar (tidl. Burma) Nauru Nepal Turist- eller forretningsvisum kreves ved innreise. Kontakt Myanmars ambassade i London for informasjon. Visum ordnes på forhånd ved Nepals konsulat i Oslo. Det er også mulig å få visum ved grenseovergangene og ved flyplassen i Kathmandu. Niger Ta kontakt med Nigers konsul i Norge (www.niger.no). Nigeria Visum skaffes før ankomst, og kan søkes ved Nigerias ambassade i Stockholm. Nord-Korea Kontakt ambassaden i Stockholm. Den vanligste måten å reise inn i landet på er via Beijing. Man trenger da et double-entry visum til Kina. Oman Visum skaffes ved å kontakte Omans ambassade, eller ved ankomst landet. Pakistan Visum skaffes på forhånd. Kontakt Pakistans ambassade i Oslo for informasjon. Palau Papua Ny-Guinea Visum kan kjøpes ved ankomst landet, men det anbefales å skaffe det før innreise. Nærmeste ambassade er i London. Qatar Visum kan utstedes på flyplassen ved ankomst, eller søkes om på forhånd. Kontakt Qatars ambassade i London for informasjon. Russland Visum skaffes før innreise, for å få dette trenger man en invitasjon fra en motpart i Russland. Dette kan for eksempel være et hotell eller et turistbyrå. Kontakt deretter den russiske ambassade i Norge. UD fraråder reise til konfliktområdene i Nord-Kaukasus. Rwanda São Tomé og Príncipe Saudi-Arabia Visum gis til tilreisende muslimer i anledning Hajj eller Ummra og til forretningsreisende. Besøksvisum kan også gis i visse tilfeller. Kontakt Saudi-Arabias ambassade i Norge for informasjon. UD fraråder reise til Saudi-Arabia. Senegal Sentralafrikanske Republikk Sierra Leone Singapore Turistvisum fås ved grenseovergangene. Somalia Sudan UD fraråder reise til Sør- og Sentral-Somalia, og oppfordrer de som er der til å forlate området. Visum utstedes ofte kun ved invitasjon, og kan ordnes via hoteller. Kontakt den sudanesiske ambassaden i Oslo for informasjon.

8 Surinam Syria Tadsjikistan Tanzania Thailand Togo Tsjad Turkmenistan Tyrkia Uganda Usbekistan Vietnam Zambia Zimbabwe Øst-Timor For visum må de surinamske myndighetene kontaktes. Visum kan skaffes på forhånd ved den syriske ambassaden i Stockholm. Det kan også kjøpes for USD 30 ved ankomst landet. Visum kan ordnes når man ankommer flyplassen for USD 50. Det kan også skaffes ved å kontakte den tanzanianske ambassaden i Stockholm. Turistvisum fås ved grenseovergangene. Visum skaffes ved en av Turkmenistans ambassader, enten i Washington D.C., Moskva eller Ankara. Visum koster USD 30. Kontakt Tyrkias ambassade i Norge for mer informasjon. Visum kan søkes på forhånd gjennom Ugandas ambassade i København. 1-måneds visum kan også kjøpes ved innreise for USD 30. Visum må skaffes på forhånd ved den usbekiske ambassade i Berlin. Visum kan fås ved grenseovergangene, men bør søkes om på forhånd hos den vietnamesiske ambassaden i Stockholm. Det koster SEK 450. Ikke nødvendig for opphold under 15 dager. Visum kan fås ved den zambiske ambassaden i Stockholm og ved grenseovergangene. Flyselskapene kan imidlertid nekte å ta deg med uten gyldig visum. Visum kan fås ved innreise mot USD 30, men det anbefales å skaffe det på forhånd. Kontakt den zimbabwiske ambassade i Stockholm. UD fraråder å reise til Øst-Timor. Offisielle reiseråd

9 TOLLBESTEMMELSER Regler for fritak fra toll og avgifter (kvote) Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt. Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3000 toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land. Barn under 12 år kan ikke, toll- og avgiftsfritt ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer. Innenfor verdigrensen på NOK 6000/3000 kan du ta med følgende varer toll- og avgiftsfritt (NB! Se begrensningene ved fravær under 24 timer som nevnt over): Alkoholholdige drikkevarer: * 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent. * 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent. Dette betyr at man f.eks kan ta med 5 liter øl dersom man ikke medbringer andre alkoholholdige drikkevarer. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år. Fortolling av større mengder alkohol enn kvoten. Se også brosjyren Privat innførsel av alkohol fra utlandet på Tobakksvarer: * 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og * 200 blad sigarettpapir. For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år. Kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter 10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer med unntak av hunde- og kattemat, fra land i EØS. Fra land utenfor EØS er det forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk, og melkeprodukter i bagasjen. Slike produkter skal innføres via en veterinær grensekontrollstasjon og det kreves at varene følges av helsesertifikat. Verdigrense I tilfeller hvor verdigrensen på NOK 6000/3000 overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger denne grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet. Varer som utgjør et hele, kan ikke deles og innføres over flere reiser, eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn NOK 6000/3000. Kan du ikke dokumentere verdien, f.eks. ved kvittering, fastsettes verdien skjønnsmessig av Tollvesenet. Reparasjon av varer i utlandet, også reparasjon av kjøretøy, omfattes av verdigrensen på NOK 6000/3000. Dersom verdien på reparasjonen overstiger verdigrensen, plikter du å betale eventuell toll og avgift for hele reparasjonens kostnad. Drivstoff Maksimalt 600 liter i transportmiddelets normale drivstofftanker. Du kan i tillegg ha med inntil 10 liter på godkjent reservekanne pr. transportmiddel. Andre varer til personlig bruk Du kan i tillegg ta med personlige effekter og annet reiseutstyr som ble tatt med ved utreise fra Norge, se punktet om legitimasjon ved utreise. Forenklet fortolling I tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten kan du fortolle de mengder og til de satser som du finner på Aldersgrensen for å foreta slik fortolling er den samme som for innførsel av toll- og avgiftsfri kvote. Ønsker du å importere større mengder enn dette, må du kontakte Sosial- og helsedirektoratet. Motorkjøretøy Motorvogn som omfattes av vedtak om engangsavgift på motorvogner kan ikke tas inn i Norge toll- og avgiftsfritt. Passér derfor rød sone på grensen. For mer informasjon, se brosjyren Toll og avgifter ved innførsel av motorkjøretøy på

10 Varer det er forbudt å innføre uten spesiell tillatelse: * narkotika, medisiner og gifter (mindre mengder legemidler til personlig bruk er tillatt.) * alkohol som inneholder mer en 60 volumprosent * våpen og ammunisjon (se brosjyren Innførsel og utførsel av våpen) * fyrverkeri * poteter * pattedyr, fugler og eksotiske dyr * planter/plantedeler til dyrking Helsemessige/plantesanitœre krav Innførsel av landbruksprodukter er underlagt spesielle bestemmelser for å unngå spredning av plante- og husdyrsykdommer. Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Mattilsynet. Listen nedenfor viser hva du likevel kan ta med deg. Listen er ikke fullstendig og produktene kan om nødvendig trekkes tilbake på kort varsel. Du kan, i egen bagasje og til eget forbruk, ta med deg kjøtt/kjøttvarer, melk/melkeprodukter, egg og andre animalske næringsmidler fra EØS-land. Adgangen til å innføre slike varer fra land utenom EØS-området (inkludert Svalbard og Jan Mayen) må i hvert enkelt tilfelle undersøkes på forhånd. Reisende kan ta med seg følgende frukt, bær, planter og plantedeler til privat bruk, uten at det kreves et plantesunnhetssertifikat: * inntil 10 kg frukt, bær og grønnsaker, men ikke poteter * inntil 25 stk. avskårne blomster * inntil 3 kg blomsterløk og blomsterknoller * inntil 5 stk potteplanter (stueplanter) fra europeiske land. * inntil 50 porsjonspakninger med frø Innførsel av dyr For innførsel av dyr gjelder spesielle bestemmelser. Se for nærmere opplysninger. Hund, katt og ilder fra alle EU-land unntatt Sverige, må ha pass, ID-merking, gyldig rabiesvaksine og gyldig blodprøvedokumentasjon (gjelder ikke ilder). Hund og katt må også få godkjent middel mot bendelorm i uken før og uken etter innførsel. Smågnagere, burfugl og kanin må ha gyldig innførselstillatelse fra Mattilsynet. Dette behøves ikke for smågnagere som eies av den reisende og som bringes mellom Norge og Sverige. Se også brosjyren Innførsel av kjæledyr på Valuta Ved innreise kan du ha med betalingsmidler for til sammen inntil NOK Har du med verdier ut over dette, skal du gi melding på et skjema som du får hos Tollvesenet. Med betalingsmidler menes for eksempel norske og utenlandske sedler og mynter, sjekker/reisesjekker og andre verdidokumenter. Truede dyre- og plantearter I henhold til Washingtonkonvensjonen (CITES) og nasjonale bestemmelser er det ulovlig å ta med truede dyreog plantearter og de fleste produkter av disse inn i Norge. Eksempler på truede arter som berøres er elefant, leopard, tiger, ulv, jerv, noen krokodille- og slangearter, en del rovfugler, egg av noen fuglearter og noen orkidéer og kaktuser. Nœrmere opplysninger fås hos Direktoratet for naturforvaltning eller Tollvesenet. Utenlandsregistrerte motorkjøretøy Det finnes eget regelverk for bruk av utenlandsregistrerte motorkjøretøy i Norge. Reaksjonene ved overtredelse er svært strenge. Se også brosjyren Bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge på

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år.

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år. *Reisende plikter å sette seg inn i reisevilkårene før kjøpet fullføres samt kontrollere at navn i bestillingen staves korrekt og likt med navnet i passet. Ansvar for gjennomføring av reise Travelpartner

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Kartlegging av ID-arbeid

Kartlegging av ID-arbeid Kartlegging av ID-arbeid Sluttrapport Evalueringsprosjektet 2014 Utenriksdepartementet Utenriksstasjoner Utlendingsnemnda Utlendingsdirektoratet Politi Oslo pd Politiets utlendingsenhet Agder pd Østfinnmark

Detaljer

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103 VEILEDER C Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer