medlemsnytt Nr 1/ 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemsnytt Nr 1/ 2013"

Transkript

1 Nr 1/ 2013 FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET FRA FORBUNDSLEDELSEN Selv om temperaturen holder seg godt under nullpunktet, er det vel ikke bare superoptimistene som kjenner at våren er i anmarsj. Strålende sol, som faktisk gir varme midt på dagen, og stadig flere tørre partier på min vei til jobb, forteller sitt tydelige språk. At startskuddet for årets lønnsoppgjør i privat sektor nettopp er gått, er nok et vårtegn. Oppløftende langtidsmeldinger i mitt område gir lovnad om gode påskedager. Det er vel ikke bare jeg som ser frem til noen dager med litt mer tid til egen disposisjon. Så langt i 2013 har Skolelederforbundet fortsatt den gode trenden fra forrige år. God medlemsvekst og god oppslutning om våre arrangementer gir grunn til tro på det vi holder på med. Tillitsvalgtopplæringens trinn 2 som tar for seg forhandlinger, ble også mer enn fulltegnet. For å sikre alle plass valgte vi å gjennomføre to kurs slik vi også gjorde ved høstens gjennomføring av trinn 1. Veldig positivt at så mange ser kursets nytteverdi og tar seg tid til å heve sin kompetanse innenfor områder som jeg tror er til god nytte både som skoleleder og som tillitsvalgt. I april følger vi opp med trinn tre. Som tidligere år er kurset lagt til vårt faste kurssted i Juan le Pin i Antibes. Siste trinn i vår kurspakke gjennomføres i november. Her er det rektors styringsrett som er tema. Ikke mindre aktuelt skal vi dømme etter interessen. Påmeldingene har faktisk allerede begynt å strømme inn! Skolelederforum, som vi arrangerer i samarbeid med Confex, ble holdt for 15. gang nå i mars. Det var også svært godt besøkt. Mer enn 400 deltakere er rekord; det var faktisk ikke plass til flere! Våren er også travel tid for våre fylkeslag. I alle fylker innkalles det til fylkesårsmøter, ofte kombinert med en fagdag innenfor aktuelle lederfaglige områder. Flere nye lokallag har sett dagens lys denne våren og også her gjennomføres årsmøter i perioden frem mot mai. Sentralstyret og ledermøtet Sentralstyret hadde møte i forbindelse med ledermøtet i februar. Faste saker på årets første møter er avslutning av forrige regnskapsår og konkretisering av strategisk dokument for det nye året. På utdanningspolitisk område ble det etter en god diskusjon vedtatt tre satsingsområder for 2013: - Tidlig innsats - Gode overganger - Skolen som effektiv organisasjon Viktige og omfattende områder som det var stor enighet om å satse på. PÅ DEN UTDANNINGSPOLITISKE DAGSORDEN Ideverksted 26. februar arrangerte Skolelederforbundet sitt første Idéverksted; forhåpentligvis blir det ikke det siste. Syv av de fremste forskerne på skole og skoleledelse ble invitert til et «verksted» sammen med sentralstyret og en redaksjonskomite. Der var vi så heldige å få med oss tidligere fylkeslagsleder i Sør Trøndelag, Anne Berit Emstad som nylig tok doktorgrad innenfor området skoleledelse. Forskerne som bidro til denne spennende og viktige dagen var Jorunn Møller, UiO Johan From, BI Eirik Irgens, NTNU Mats Ekholm, Universitetet i Karlstad Sølvi Lillejord, direktør for Kunnskapssenteret Peder Haug, Høgskolen i Volda Knut Roald, Høgskolen i Sogn og Fjordane I Skolelederen vil du i tiden som kommer kunne lese innleggene forskerne holdt og utdrag fra diskusjonene i etterkant. Sett med mine øyne var dette et meget vellykket arrangement som det frister å gjenta! God p ske! 1

2 «Teachers for the 21st Century» I uken som gikk ble den tredje «International Summit on the Teaching Profession» arrangert. Denne gang var konferansen lagt til Amsterdam. I forbindelse med konferansen ble det utarbeidet en bakgrunnsrapport som har fått tittelen «Teachers for the 21st Century using evaluation to improve teaching». En veldig interessant rapport der verdien av undervisningsevaluering og karriereveier for lærere vektlegges sterkt. Det vises også til at skolelederen har stor betydning i forhold til å etablere og forankre gode strukturer og systemer for både undervisningsevalueringen og etablering av faglige karriereveier. OECD viser til at der en lykkes i dette arbeidet, bedres både rekruttering til læreryrket og elevenes læringsutbytte. En rapport som er verdt å lese! Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes - final synthesis report april arrangerer OECD, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet en konferanse i Oslo. Konferansen markerer avslutningen på det treårige OECD-prosjektet OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes der Norge sammen med 24 andre land har deltatt. Den endelige synteserapporten fra prosjektet blir publisert i forbindelse med konferansen. OECD s rapport bygger blant annet på et omfattende arbeid som høsten 2009 resulterte i en rapport der det trekkes frem tre områder OECD mener Norge bør prioritere for å styrke arbeidet med evaluering og vurdering: 1. Tydeliggjøre mål og kriterier for hva som er god kvalitet. 2. Fullføre Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) slik at det framstår som et sammenhengende system. 3. Fortsette å bygge evaluerings- og vurderingskompetanse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Det blir interessant å lese den endelige rapporten der nøkkelfunn fra hele prosjektet i alle landene blir presentert. Forhåpentligvis blir det mye nyttig som kan tas med i det videre arbeid med å videreutvikle vårt evalueringssystem slik at det i enda større grad sikrer at alle elever når sitt potensial gjennom god støtte og positive og realistiske forventninger fra engasjerte og dyktige lærere og ledere. Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Denne uken ble også rapport nr 3 fra følgeevalueringen av Grunnskolelærerutdanningen lagt frem. Det er ikke bare lystelig lesing, dessverre. Spesielt bekymret er følgegruppen over rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningene. Økning i tallet på studenter som velger GLU er mindre enn den nasjonale studentøkningen, samtidig som frafallet fra utdanningen er stort. Følgegruppa ser også med bekymring på institusjoner som tilbyr et bredt fagtilbud samtidig med at de rekrutterer svakt. Noen steder kjøres fag med færre enn fem studenter. Det er ikke vanskelig å støtte følgegruppen i verken denne eller de øvrige bekymringene de viser til. En annen bekymring det også vises til er faren for manglende faglig bredde blant de nyutdannete lærerne. Spesielt dårlige utsikter er det for fremmedspråkene og mat og helse, men også når det gjelder de praktisk- estetiske fagene er det grunn til å rope et varsko. Mindre urolig er det ikke grunn til å være over karakterfordelingen. Undersøkelser viser nemlig at det er urovekkende store variasjoner mellom institusjonene. Rapporten viser til flere utfordringer på ulike områder, men følgegruppen kommer også med anbefalinger både til lærerutdanningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet. Det er gjennom engasjerte og godt kvalifiserte lærere vi som skoleledere kan lykkes med vårt oppdrag. Det innebærer at vi er helt avhengige av god rekruttering til læreryrket. Jeg håper at anbefalingene følges opp og at det kan føre til at den uheldige trenden snus raskt! Vi har ingen tid å miste! 2

3 ÅRSMØTER I FYLKESLAGENE Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeslag hadde en travel uke sist i februar. Lokallaget Hitra-Frøya ble etablert. I forkant av årsmøtene i Trondheim lokallag og fylkeslagets eget årsmøte ble det arrangert kurs for forhandlerne i fylket. Den nye rådgiveren i forbundet, Roar Vea, sto ansvarlig for kursets faglige innhold. Forbundsleder var invitert til å orientere om aktuelle utdanningspolitiske saker og om det mer fagforeningsspesifikke arbeidet. Tema på fagdagen var «Kunsten å leve», og foredragsholder var Jan Vincents Johannessen. Et aktuelt og viktig tema som trakk mange deltakere! Rogaland Rogaland fylkeslag følger tradisjonen og inviterte også i år til årsmøte og fagdag på Sola Strandhotell. Fantastiske omgivelser som gir løft og inspirasjon i seg selv! Men ikke mindre inspirasjon og nytteverdi ga aktuelle foredragsholdere. Torsdagen sto IMTECs direktør Tore Skandsen for det lederfaglige innholdet med foredraget «Kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling». Etter årsmøtet fredag morgen var professor Kirsti Klette ved UiO/ILS invitert til å si noe om sin forskning på pedagogisk ledelse i klasserommet. Professor ved UiS Elaine Munthe overtok stafetten og redegjorde for sin forskning om pedagogisk ledelse og profesjonsperspektiv. Engasjerende foredrag av stor nytteverdi for alle skolelederne som var møtt frem. Arrangementet ble avsluttet ved forbundslederens orientering om aktuelle fagforenings- og utdanningspolitiske saker. Hordaland Hordaland fylkeslag avholdt sitt årsmøte i Bergen 5. mars. Forbundsleder orienterte om aktuelle saker fra forbundet sentralt. Aust- og Vest Agder Tradisjonen tro samarbeidet de to Agderfylkene om årsmøtearrangementet. Etter en god lunsj ved Sørlandsparken var ettermiddagen viet nytt og aktuelt ved forbundsleder. Dagen ble avsluttet med de to respektive fylkeslagenes årsmøter. Tema for fagdagen dagen etter var «Pedagogisk leder i en travel hverdag» ved Lise Barsøe. Aktuelt og viktig tema! Troms Troms fylkeslag avholdt sitt årsmøte på Gardermoen i forkant av Skolelederforum. Fylkeslagsleder Rigmor Abrahamsen ble takket av som leder. Jeg ser frem til samarbeid med ny leder, Snorre Bråthen, og resten av styret og ønsker lykke til med viktige verv. Oppland Også Oppland fylkeslag hadde lagt årsmøtet til Gardermoen i kombinasjon med Skolelederforum. Leder Bjørn Saul ble takket av for god innsats som leder av fylkeslaget gjennom mange år. Nyvalgt leder er Mads Furu. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med det nyvalgte styret og ønsker riktig lykke til. Akershus Akershus fylkeslag avholdt sitt årsmøte i forbindelse med to nyttige fagdager i Son. Fantastisk beliggenhet og nydelig vær skapte en god ramme rundt arrangementet som trakk nær 50 deltakere. Tema første dag var motivasjon, medvirkning læring. For å belyse dette viktige temaet var Eyvind Elstad, ILS, Axel Fjeldavli, elevorganisasjonen og Jo Røislien, Medisinsk fakultet, UiO invitert. Dag to var viet sosiale mediers inntreden i skolen. Forelesere var Cecilie Staude, høyskolelektor BI, statsviter og blogger Svein Tore Marthinsen og Kristin Oudmayer, UNICEF Norge. Forbundsleder var invitert til å si noe om skolelederens rolle i forbindelse med sosiale medier. Dagen ble avsluttet med kort orientering om forbundets satsingsområder i Møre og Romsdal Fylkesårsmøtet blir avholdt i Ålesund 4. april med påfølgende fagdag. Tema for fagdagen er «Rektors rett og plikt til å styre». Foreleser er forbundets arbeidsrettsadvokat Bjørn Eriksen. Telemark Telemark fylkeslag avholder sitt årsmøte på Kragerø Resort april. Også her er forbundsleder invitert til å orientere om aktuelle saker i Skolelederforbundet. Ettermiddagen vies også skolepolitikk der stortingsrepresentant for Høyre og Arbeiderpartiet møtes til et ordskifte. Det kan bli riktig spennende i et valgår! 3

4 Oslo Oslo avholdt sitt årsmøte i forbindelse med det tradisjonelle Sanner-seminaret som blir arrangert hvert år. Foredragsholdere var førsteamanuensis Henning Fjørtoft som snakket om vurdering for og av læring, Sten Magnus om ledelse og Bjørn Eriksen om rettsikkerhet for skoleledere. Det ble også arrangert fakkeltog til konsert i søsterkirkene. Det ble valgt ny fylkesleder. Vi takker Lillan Wittenberg for innsatsen og sier velkommen til Anne-Karin Bjerkebro. NYTT FRA SEKRETARIATET Kurstilbud for medlemmer Skolelederforbundet har en rekke kurs for medlemmer. Trinn 1-3, tillitsvalgtopplæringen, er åpen for alle medlemmer. Forbundet dekker alle kursutgifter, reise og opphold. Påmelding til kursene skjer via vår hjemmeside. Trinn 1 Kurset tar for seg bl a hovedavtalen, hovedtariffavtalen, styringsrett, tillitsvalgtrollen og informasjon om YS og Skolelederforbundet. Neste kurs holdes i september og det er fortsatt plass. Trinn 2 Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen vil bl.a. ta for seg hjemmelsgrunnlaget i avtaleverket, siste års lønnsoppgjør, sentrale begreper og forhandlingsteknikk. I den praktiske delen vil deltakerne få prøve seg som forhandlere. Her blir det forberedelse, gjennomføring og evaluering av forhandlingene. Neste kurs holdes i mars neste år. Trinn 3 4 dagers kurs i Antibes i Frankrike med hovedtemaene konflikthåndtering, pensjoner og om skoleledelse og lovverket. Du må ha gjennomført trinn 1 og 2 for å kunne delta. Trinn 4. Temakurs Rektors rett og plikt til å styre. Advokat / juridisk rådgiver i Skolelederforbundet, Bjørn Eriksen, holder kurs om styringsrett, styringsplikt, ansettelse, begrepet best kvalifisert, oppsigelse og konfliktløsning. Medietrening I medietreningskurset Det gode budskap får deltakerne øve seg på å takle vanskelige mediesaker som skoleleder. Kurset legger vekt på hvordan riktig ordvalg og gode forberedelser kan være av stor verdi i møte med en kritisk innstilt journalist. Kurset holdes på bestilling av politisk rådgiver/informasjonsrådgiver Modolf Moen. Kurs for nye skoleledere Sekretariatet planlegger et nytt kurstilbud til nye skoleledere. Etter en høringsrunde i forbundet vil hovedvekten ligge på temaer som personalledelse, utfordrende relasjoner, de vanskelige samtalene o.l. Sekretariatet håper å kunne avholde første kurs i løpet av høsten. Andre kurs I tillegg arrangerer Skolelederforbundet ulike kurs, bl a i samarbeid med Confex. I mai kommer Andy Hargreaves til 5 ulike steder og holder foredrag om Ledelse og endring i skolen. Se nettsiden vår. Tariffkonferanser I perioden juni til september vil det bli avholdt tariffkonferanser i alle fylkeslagene. Målgruppe for disse konferansene er de som representerer Skolelederforbundet i de lokale forhandlingene. Besøk fra Sveriges skolledarförbund I januar hadde vi besøk fra Sveriges skolledarförbund. Det var sekretariatet der, kanseliet, som kom på studietur. Vi hadde et par fine dager sammen med 8 hyggelige medarbeidere fra Stockholm. Informasjon og utveksling av erfaringer var viktige temaer, og begge parter fikk noen idéer til videre utvikling av eget forbund. Utvidelse av lokaler Vi har fått større lokaler i sekretariatet etter jul. Bibliotekarforbundet, som vi har delt kontorlokaler med i flere år, hadde behov for større plass, og flyttet ned en etasje i Øvre Vollgate 11. Dermed fikk vi et ekstra kontor, møterom, og lager. Det har vært svært positivt. Vi tar gjerne imot besøk dersom noen ønsker å ta en tur innom sekretariatet! 4

5 Høringer Siden sist har Skolelederforbundet besvart høringer om følgende temaer; lokalt gitt muntlig eksamen, høringer om kryssløp på yrkesfag og lovproposisjonen om tobakksfri skoletid. Vi minner om at alle våre leverte høringssvar kan finnes under Skolelederforbundet mener under fanen Organisasjon på våre hjemmesider. Ny stortidsmelding om skolekvalitet reformerer yrkesutdanningen For å bøte på frafall og mangel på kvalifiserte arbeidstakere med nødvendige fagbrev i fremtiden, ønsker Regjeringen å satse offensivt på å ruste opp yrkesopplæringen. Den siste stortingsmeldingen foreslår blant mange tiltak at elever skal få rett på et påbygningsår som gir studiekompetanse også etter bestått fagopplæring. Kravet til generell studiekompetanse før høyere utdanning skal beholdes, men det blir åpnet for flere formaliserte veier inn til høyere utdanninger. Alle som ønsker påbygning i VG3 får tilbud om et forkurs tilsvarende 6 måneders varighet, for å sikre en jevnere overgang til teorimengden og vanskelighetsgraden de vil møte på siste året. Det vil også bli tilbudt forkurs før man går ut i læretid, for elever med store faglige utfordringer. De såkalte Y-veiene vil bli utvidet med nye forsøk, blant annet muligheten for å gå fra helse- og sosialfagbrev til sykepleierutdanning. Forsøkene som har vært med blant annet ingeniørfag, skal nå gjøres permanente. Forbundsleder i Skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl, finner tiltakene interessante, og sier at både statusen til, og frafallet på yrkesfag er betydelige problemer. Det å anerkjenne yrkesfag som en like viktig retning som studiespesialiserende, samtidig som man gir de faglærte rett til å skaffe seg generell studiekompetanse, er et skritt i riktig retning for å møte morgendagens og arbeidslivets kompetansebehov. ESHA På ESHA s hjemmeside og på finner du mange interessante artikler, videoer og beskrivelser av god praksis som kan være til nytte i lederjobben. Verving Alle som verver et nytt medlem får et bokgavekort på kr 400,-. Det er viktig at medlemmet oppgir deg som verver på innmeldingsskjemaet. Du får ett nytt kort for hvert medlem du verver. Vi kårer også årets beste verver som får et gavekort på kr. 4000,-. Gjør det kjent at de som melder seg inn i Skolelederforbundet i april og mai er med i trekningen av to i-pad mini. Medlemsfordeler Det kommer nye medlemsfordeler til og innimellom er det spesielle tilbud. Våre medlemsfordeler er gjennom vårt medlemskap i YS. Følg derfor med på YS sine nettsider for å holde deg oppdatert: ordeler.html Bergenskonferansen I år kommer professor Vivian Robinson til Bergenskonferansen for å snakke om Elevsentrert skoleledelse. (Påmelding fra ca 15. mai). Konferanesen blir avholdt på Scandic Bergen City 20. september. Følg med på Skolelederforbundets nettside. Endring av medlemsinformasjon? Husk å gi oss beskjed når du flytter eller bytter jobb! Bruk skjema på nettsida vår. Almanakk for 2014 Almanakk for neste kalenderår blir bare sendt ut til de som ber om det. Send melding til innen 1. juni dersom du vil ha! 5

6 Tariffnytt SGS 1010 følge pasient/klient/elev Partene er blitt enige om å prolongere særavtalen SGS 1010 Følge av pasient/klient/elev for perioden I avtaleperioden nedsettes det en arbeidsgruppe som får i oppdrag å se nærmere på bestemmelsene i særavtalen, bl.a. med grunnlag i virkeområdet for avtalen og arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10. Arbeidsgruppen skal videre vurdere eventuelle endringer av sentrale bestemmelser i SGS 1010 for bl.a. å gjøre avtalen enklere å praktisere. SFS 2201 arbeidstid for ped personalet i barnehagene og ledelsesressurs SFO Rambøll Management har laget en rapport om praktiseringen av avtalen etter nemndskjennelsen pr Rapporten vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Rapporten ble offentliggjort 20. mars. Tariffoppgjøret 2013 Oppgjøret er et mellomoppgjør. Det vil si at det er kun økonomi som blir forhandlet. Prognosene for økonomisk ramme er usikre, og det første signalet får vi når NHO og LO blir ferdig med frontfaget om 2-4 uker Tariffkonferanser 2013 Sekretariatet legger opp til, i samarbeid med fylkeslaget, konferanser i hvert fylke. Nærmere om sted og tidspunkter kommer kort tid over påske. En legger opp til halvdagskonferanser for tillitsvalgte, forhandlere og interesserte medlemmer for øvrig. Tema vil i hovedsak være strategi for lokale forhandlinger 2013 og andre aktuelle tariffspørsmål. Høring om praktisering av Hovedavtalen Hovedavtalen i KS utløper dette året og sekretariatet vil sende ut en høring til fylkeslagene/ lokallagene der erfaringer rundt praktisering av avtalen etterspørres. Høringen sendes ut i løpet av april. Oslo, mars 2013 Medlemsoversikt Fylke Mars 2013 Akershus 277 Aust-Agder 46 Buskerud 142 Finnmark 24 Hedmark 103 Hordaland 368 Møre og Romsdal 163 Nord-Trøndelag 60 Nordland 112 Oppland 88 Oslo 299 Rogaland 270 Sogn og Fjordane 56 Sør-Trøndelag 189 Telemark 162 Troms 120 Vest-Agder 89 Vestfold 133 Østfold 107 Sum 2808 Siden desember 2012, har medlemstallet økt med over 30! Vi får nesten daglig inn innmeldingsskjemaer, noe som er svært hyggelig og inspirerende. Vi minner om at det går an å melde seg inn elektronisk ved å gå inn på hjemmesiden vår, eller man kan sende inn innmeldingsskjemaet pr post. Husk også å føre på evt. verver, det vanker premier til medlemsververne. 6

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer