medlemsnytt Nr 1/ 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemsnytt Nr 1/ 2013"

Transkript

1 Nr 1/ 2013 FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET FRA FORBUNDSLEDELSEN Selv om temperaturen holder seg godt under nullpunktet, er det vel ikke bare superoptimistene som kjenner at våren er i anmarsj. Strålende sol, som faktisk gir varme midt på dagen, og stadig flere tørre partier på min vei til jobb, forteller sitt tydelige språk. At startskuddet for årets lønnsoppgjør i privat sektor nettopp er gått, er nok et vårtegn. Oppløftende langtidsmeldinger i mitt område gir lovnad om gode påskedager. Det er vel ikke bare jeg som ser frem til noen dager med litt mer tid til egen disposisjon. Så langt i 2013 har Skolelederforbundet fortsatt den gode trenden fra forrige år. God medlemsvekst og god oppslutning om våre arrangementer gir grunn til tro på det vi holder på med. Tillitsvalgtopplæringens trinn 2 som tar for seg forhandlinger, ble også mer enn fulltegnet. For å sikre alle plass valgte vi å gjennomføre to kurs slik vi også gjorde ved høstens gjennomføring av trinn 1. Veldig positivt at så mange ser kursets nytteverdi og tar seg tid til å heve sin kompetanse innenfor områder som jeg tror er til god nytte både som skoleleder og som tillitsvalgt. I april følger vi opp med trinn tre. Som tidligere år er kurset lagt til vårt faste kurssted i Juan le Pin i Antibes. Siste trinn i vår kurspakke gjennomføres i november. Her er det rektors styringsrett som er tema. Ikke mindre aktuelt skal vi dømme etter interessen. Påmeldingene har faktisk allerede begynt å strømme inn! Skolelederforum, som vi arrangerer i samarbeid med Confex, ble holdt for 15. gang nå i mars. Det var også svært godt besøkt. Mer enn 400 deltakere er rekord; det var faktisk ikke plass til flere! Våren er også travel tid for våre fylkeslag. I alle fylker innkalles det til fylkesårsmøter, ofte kombinert med en fagdag innenfor aktuelle lederfaglige områder. Flere nye lokallag har sett dagens lys denne våren og også her gjennomføres årsmøter i perioden frem mot mai. Sentralstyret og ledermøtet Sentralstyret hadde møte i forbindelse med ledermøtet i februar. Faste saker på årets første møter er avslutning av forrige regnskapsår og konkretisering av strategisk dokument for det nye året. På utdanningspolitisk område ble det etter en god diskusjon vedtatt tre satsingsområder for 2013: - Tidlig innsats - Gode overganger - Skolen som effektiv organisasjon Viktige og omfattende områder som det var stor enighet om å satse på. PÅ DEN UTDANNINGSPOLITISKE DAGSORDEN Ideverksted 26. februar arrangerte Skolelederforbundet sitt første Idéverksted; forhåpentligvis blir det ikke det siste. Syv av de fremste forskerne på skole og skoleledelse ble invitert til et «verksted» sammen med sentralstyret og en redaksjonskomite. Der var vi så heldige å få med oss tidligere fylkeslagsleder i Sør Trøndelag, Anne Berit Emstad som nylig tok doktorgrad innenfor området skoleledelse. Forskerne som bidro til denne spennende og viktige dagen var Jorunn Møller, UiO Johan From, BI Eirik Irgens, NTNU Mats Ekholm, Universitetet i Karlstad Sølvi Lillejord, direktør for Kunnskapssenteret Peder Haug, Høgskolen i Volda Knut Roald, Høgskolen i Sogn og Fjordane I Skolelederen vil du i tiden som kommer kunne lese innleggene forskerne holdt og utdrag fra diskusjonene i etterkant. Sett med mine øyne var dette et meget vellykket arrangement som det frister å gjenta! God p ske! 1

2 «Teachers for the 21st Century» I uken som gikk ble den tredje «International Summit on the Teaching Profession» arrangert. Denne gang var konferansen lagt til Amsterdam. I forbindelse med konferansen ble det utarbeidet en bakgrunnsrapport som har fått tittelen «Teachers for the 21st Century using evaluation to improve teaching». En veldig interessant rapport der verdien av undervisningsevaluering og karriereveier for lærere vektlegges sterkt. Det vises også til at skolelederen har stor betydning i forhold til å etablere og forankre gode strukturer og systemer for både undervisningsevalueringen og etablering av faglige karriereveier. OECD viser til at der en lykkes i dette arbeidet, bedres både rekruttering til læreryrket og elevenes læringsutbytte. En rapport som er verdt å lese! Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes - final synthesis report april arrangerer OECD, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet en konferanse i Oslo. Konferansen markerer avslutningen på det treårige OECD-prosjektet OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes der Norge sammen med 24 andre land har deltatt. Den endelige synteserapporten fra prosjektet blir publisert i forbindelse med konferansen. OECD s rapport bygger blant annet på et omfattende arbeid som høsten 2009 resulterte i en rapport der det trekkes frem tre områder OECD mener Norge bør prioritere for å styrke arbeidet med evaluering og vurdering: 1. Tydeliggjøre mål og kriterier for hva som er god kvalitet. 2. Fullføre Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) slik at det framstår som et sammenhengende system. 3. Fortsette å bygge evaluerings- og vurderingskompetanse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Det blir interessant å lese den endelige rapporten der nøkkelfunn fra hele prosjektet i alle landene blir presentert. Forhåpentligvis blir det mye nyttig som kan tas med i det videre arbeid med å videreutvikle vårt evalueringssystem slik at det i enda større grad sikrer at alle elever når sitt potensial gjennom god støtte og positive og realistiske forventninger fra engasjerte og dyktige lærere og ledere. Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Denne uken ble også rapport nr 3 fra følgeevalueringen av Grunnskolelærerutdanningen lagt frem. Det er ikke bare lystelig lesing, dessverre. Spesielt bekymret er følgegruppen over rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningene. Økning i tallet på studenter som velger GLU er mindre enn den nasjonale studentøkningen, samtidig som frafallet fra utdanningen er stort. Følgegruppa ser også med bekymring på institusjoner som tilbyr et bredt fagtilbud samtidig med at de rekrutterer svakt. Noen steder kjøres fag med færre enn fem studenter. Det er ikke vanskelig å støtte følgegruppen i verken denne eller de øvrige bekymringene de viser til. En annen bekymring det også vises til er faren for manglende faglig bredde blant de nyutdannete lærerne. Spesielt dårlige utsikter er det for fremmedspråkene og mat og helse, men også når det gjelder de praktisk- estetiske fagene er det grunn til å rope et varsko. Mindre urolig er det ikke grunn til å være over karakterfordelingen. Undersøkelser viser nemlig at det er urovekkende store variasjoner mellom institusjonene. Rapporten viser til flere utfordringer på ulike områder, men følgegruppen kommer også med anbefalinger både til lærerutdanningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet. Det er gjennom engasjerte og godt kvalifiserte lærere vi som skoleledere kan lykkes med vårt oppdrag. Det innebærer at vi er helt avhengige av god rekruttering til læreryrket. Jeg håper at anbefalingene følges opp og at det kan føre til at den uheldige trenden snus raskt! Vi har ingen tid å miste! 2

3 ÅRSMØTER I FYLKESLAGENE Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeslag hadde en travel uke sist i februar. Lokallaget Hitra-Frøya ble etablert. I forkant av årsmøtene i Trondheim lokallag og fylkeslagets eget årsmøte ble det arrangert kurs for forhandlerne i fylket. Den nye rådgiveren i forbundet, Roar Vea, sto ansvarlig for kursets faglige innhold. Forbundsleder var invitert til å orientere om aktuelle utdanningspolitiske saker og om det mer fagforeningsspesifikke arbeidet. Tema på fagdagen var «Kunsten å leve», og foredragsholder var Jan Vincents Johannessen. Et aktuelt og viktig tema som trakk mange deltakere! Rogaland Rogaland fylkeslag følger tradisjonen og inviterte også i år til årsmøte og fagdag på Sola Strandhotell. Fantastiske omgivelser som gir løft og inspirasjon i seg selv! Men ikke mindre inspirasjon og nytteverdi ga aktuelle foredragsholdere. Torsdagen sto IMTECs direktør Tore Skandsen for det lederfaglige innholdet med foredraget «Kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling». Etter årsmøtet fredag morgen var professor Kirsti Klette ved UiO/ILS invitert til å si noe om sin forskning på pedagogisk ledelse i klasserommet. Professor ved UiS Elaine Munthe overtok stafetten og redegjorde for sin forskning om pedagogisk ledelse og profesjonsperspektiv. Engasjerende foredrag av stor nytteverdi for alle skolelederne som var møtt frem. Arrangementet ble avsluttet ved forbundslederens orientering om aktuelle fagforenings- og utdanningspolitiske saker. Hordaland Hordaland fylkeslag avholdt sitt årsmøte i Bergen 5. mars. Forbundsleder orienterte om aktuelle saker fra forbundet sentralt. Aust- og Vest Agder Tradisjonen tro samarbeidet de to Agderfylkene om årsmøtearrangementet. Etter en god lunsj ved Sørlandsparken var ettermiddagen viet nytt og aktuelt ved forbundsleder. Dagen ble avsluttet med de to respektive fylkeslagenes årsmøter. Tema for fagdagen dagen etter var «Pedagogisk leder i en travel hverdag» ved Lise Barsøe. Aktuelt og viktig tema! Troms Troms fylkeslag avholdt sitt årsmøte på Gardermoen i forkant av Skolelederforum. Fylkeslagsleder Rigmor Abrahamsen ble takket av som leder. Jeg ser frem til samarbeid med ny leder, Snorre Bråthen, og resten av styret og ønsker lykke til med viktige verv. Oppland Også Oppland fylkeslag hadde lagt årsmøtet til Gardermoen i kombinasjon med Skolelederforum. Leder Bjørn Saul ble takket av for god innsats som leder av fylkeslaget gjennom mange år. Nyvalgt leder er Mads Furu. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med det nyvalgte styret og ønsker riktig lykke til. Akershus Akershus fylkeslag avholdt sitt årsmøte i forbindelse med to nyttige fagdager i Son. Fantastisk beliggenhet og nydelig vær skapte en god ramme rundt arrangementet som trakk nær 50 deltakere. Tema første dag var motivasjon, medvirkning læring. For å belyse dette viktige temaet var Eyvind Elstad, ILS, Axel Fjeldavli, elevorganisasjonen og Jo Røislien, Medisinsk fakultet, UiO invitert. Dag to var viet sosiale mediers inntreden i skolen. Forelesere var Cecilie Staude, høyskolelektor BI, statsviter og blogger Svein Tore Marthinsen og Kristin Oudmayer, UNICEF Norge. Forbundsleder var invitert til å si noe om skolelederens rolle i forbindelse med sosiale medier. Dagen ble avsluttet med kort orientering om forbundets satsingsområder i Møre og Romsdal Fylkesårsmøtet blir avholdt i Ålesund 4. april med påfølgende fagdag. Tema for fagdagen er «Rektors rett og plikt til å styre». Foreleser er forbundets arbeidsrettsadvokat Bjørn Eriksen. Telemark Telemark fylkeslag avholder sitt årsmøte på Kragerø Resort april. Også her er forbundsleder invitert til å orientere om aktuelle saker i Skolelederforbundet. Ettermiddagen vies også skolepolitikk der stortingsrepresentant for Høyre og Arbeiderpartiet møtes til et ordskifte. Det kan bli riktig spennende i et valgår! 3

4 Oslo Oslo avholdt sitt årsmøte i forbindelse med det tradisjonelle Sanner-seminaret som blir arrangert hvert år. Foredragsholdere var førsteamanuensis Henning Fjørtoft som snakket om vurdering for og av læring, Sten Magnus om ledelse og Bjørn Eriksen om rettsikkerhet for skoleledere. Det ble også arrangert fakkeltog til konsert i søsterkirkene. Det ble valgt ny fylkesleder. Vi takker Lillan Wittenberg for innsatsen og sier velkommen til Anne-Karin Bjerkebro. NYTT FRA SEKRETARIATET Kurstilbud for medlemmer Skolelederforbundet har en rekke kurs for medlemmer. Trinn 1-3, tillitsvalgtopplæringen, er åpen for alle medlemmer. Forbundet dekker alle kursutgifter, reise og opphold. Påmelding til kursene skjer via vår hjemmeside. Trinn 1 Kurset tar for seg bl a hovedavtalen, hovedtariffavtalen, styringsrett, tillitsvalgtrollen og informasjon om YS og Skolelederforbundet. Neste kurs holdes i september og det er fortsatt plass. Trinn 2 Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen vil bl.a. ta for seg hjemmelsgrunnlaget i avtaleverket, siste års lønnsoppgjør, sentrale begreper og forhandlingsteknikk. I den praktiske delen vil deltakerne få prøve seg som forhandlere. Her blir det forberedelse, gjennomføring og evaluering av forhandlingene. Neste kurs holdes i mars neste år. Trinn 3 4 dagers kurs i Antibes i Frankrike med hovedtemaene konflikthåndtering, pensjoner og om skoleledelse og lovverket. Du må ha gjennomført trinn 1 og 2 for å kunne delta. Trinn 4. Temakurs Rektors rett og plikt til å styre. Advokat / juridisk rådgiver i Skolelederforbundet, Bjørn Eriksen, holder kurs om styringsrett, styringsplikt, ansettelse, begrepet best kvalifisert, oppsigelse og konfliktløsning. Medietrening I medietreningskurset Det gode budskap får deltakerne øve seg på å takle vanskelige mediesaker som skoleleder. Kurset legger vekt på hvordan riktig ordvalg og gode forberedelser kan være av stor verdi i møte med en kritisk innstilt journalist. Kurset holdes på bestilling av politisk rådgiver/informasjonsrådgiver Modolf Moen. Kurs for nye skoleledere Sekretariatet planlegger et nytt kurstilbud til nye skoleledere. Etter en høringsrunde i forbundet vil hovedvekten ligge på temaer som personalledelse, utfordrende relasjoner, de vanskelige samtalene o.l. Sekretariatet håper å kunne avholde første kurs i løpet av høsten. Andre kurs I tillegg arrangerer Skolelederforbundet ulike kurs, bl a i samarbeid med Confex. I mai kommer Andy Hargreaves til 5 ulike steder og holder foredrag om Ledelse og endring i skolen. Se nettsiden vår. Tariffkonferanser I perioden juni til september vil det bli avholdt tariffkonferanser i alle fylkeslagene. Målgruppe for disse konferansene er de som representerer Skolelederforbundet i de lokale forhandlingene. Besøk fra Sveriges skolledarförbund I januar hadde vi besøk fra Sveriges skolledarförbund. Det var sekretariatet der, kanseliet, som kom på studietur. Vi hadde et par fine dager sammen med 8 hyggelige medarbeidere fra Stockholm. Informasjon og utveksling av erfaringer var viktige temaer, og begge parter fikk noen idéer til videre utvikling av eget forbund. Utvidelse av lokaler Vi har fått større lokaler i sekretariatet etter jul. Bibliotekarforbundet, som vi har delt kontorlokaler med i flere år, hadde behov for større plass, og flyttet ned en etasje i Øvre Vollgate 11. Dermed fikk vi et ekstra kontor, møterom, og lager. Det har vært svært positivt. Vi tar gjerne imot besøk dersom noen ønsker å ta en tur innom sekretariatet! 4

5 Høringer Siden sist har Skolelederforbundet besvart høringer om følgende temaer; lokalt gitt muntlig eksamen, høringer om kryssløp på yrkesfag og lovproposisjonen om tobakksfri skoletid. Vi minner om at alle våre leverte høringssvar kan finnes under Skolelederforbundet mener under fanen Organisasjon på våre hjemmesider. Ny stortidsmelding om skolekvalitet reformerer yrkesutdanningen For å bøte på frafall og mangel på kvalifiserte arbeidstakere med nødvendige fagbrev i fremtiden, ønsker Regjeringen å satse offensivt på å ruste opp yrkesopplæringen. Den siste stortingsmeldingen foreslår blant mange tiltak at elever skal få rett på et påbygningsår som gir studiekompetanse også etter bestått fagopplæring. Kravet til generell studiekompetanse før høyere utdanning skal beholdes, men det blir åpnet for flere formaliserte veier inn til høyere utdanninger. Alle som ønsker påbygning i VG3 får tilbud om et forkurs tilsvarende 6 måneders varighet, for å sikre en jevnere overgang til teorimengden og vanskelighetsgraden de vil møte på siste året. Det vil også bli tilbudt forkurs før man går ut i læretid, for elever med store faglige utfordringer. De såkalte Y-veiene vil bli utvidet med nye forsøk, blant annet muligheten for å gå fra helse- og sosialfagbrev til sykepleierutdanning. Forsøkene som har vært med blant annet ingeniørfag, skal nå gjøres permanente. Forbundsleder i Skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl, finner tiltakene interessante, og sier at både statusen til, og frafallet på yrkesfag er betydelige problemer. Det å anerkjenne yrkesfag som en like viktig retning som studiespesialiserende, samtidig som man gir de faglærte rett til å skaffe seg generell studiekompetanse, er et skritt i riktig retning for å møte morgendagens og arbeidslivets kompetansebehov. ESHA På ESHA s hjemmeside og på finner du mange interessante artikler, videoer og beskrivelser av god praksis som kan være til nytte i lederjobben. Verving Alle som verver et nytt medlem får et bokgavekort på kr 400,-. Det er viktig at medlemmet oppgir deg som verver på innmeldingsskjemaet. Du får ett nytt kort for hvert medlem du verver. Vi kårer også årets beste verver som får et gavekort på kr. 4000,-. Gjør det kjent at de som melder seg inn i Skolelederforbundet i april og mai er med i trekningen av to i-pad mini. Medlemsfordeler Det kommer nye medlemsfordeler til og innimellom er det spesielle tilbud. Våre medlemsfordeler er gjennom vårt medlemskap i YS. Følg derfor med på YS sine nettsider for å holde deg oppdatert: ordeler.html Bergenskonferansen I år kommer professor Vivian Robinson til Bergenskonferansen for å snakke om Elevsentrert skoleledelse. (Påmelding fra ca 15. mai). Konferanesen blir avholdt på Scandic Bergen City 20. september. Følg med på Skolelederforbundets nettside. Endring av medlemsinformasjon? Husk å gi oss beskjed når du flytter eller bytter jobb! Bruk skjema på nettsida vår. Almanakk for 2014 Almanakk for neste kalenderår blir bare sendt ut til de som ber om det. Send melding til innen 1. juni dersom du vil ha! 5

6 Tariffnytt SGS 1010 følge pasient/klient/elev Partene er blitt enige om å prolongere særavtalen SGS 1010 Følge av pasient/klient/elev for perioden I avtaleperioden nedsettes det en arbeidsgruppe som får i oppdrag å se nærmere på bestemmelsene i særavtalen, bl.a. med grunnlag i virkeområdet for avtalen og arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10. Arbeidsgruppen skal videre vurdere eventuelle endringer av sentrale bestemmelser i SGS 1010 for bl.a. å gjøre avtalen enklere å praktisere. SFS 2201 arbeidstid for ped personalet i barnehagene og ledelsesressurs SFO Rambøll Management har laget en rapport om praktiseringen av avtalen etter nemndskjennelsen pr Rapporten vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Rapporten ble offentliggjort 20. mars. Tariffoppgjøret 2013 Oppgjøret er et mellomoppgjør. Det vil si at det er kun økonomi som blir forhandlet. Prognosene for økonomisk ramme er usikre, og det første signalet får vi når NHO og LO blir ferdig med frontfaget om 2-4 uker Tariffkonferanser 2013 Sekretariatet legger opp til, i samarbeid med fylkeslaget, konferanser i hvert fylke. Nærmere om sted og tidspunkter kommer kort tid over påske. En legger opp til halvdagskonferanser for tillitsvalgte, forhandlere og interesserte medlemmer for øvrig. Tema vil i hovedsak være strategi for lokale forhandlinger 2013 og andre aktuelle tariffspørsmål. Høring om praktisering av Hovedavtalen Hovedavtalen i KS utløper dette året og sekretariatet vil sende ut en høring til fylkeslagene/ lokallagene der erfaringer rundt praktisering av avtalen etterspørres. Høringen sendes ut i løpet av april. Oslo, mars 2013 Medlemsoversikt Fylke Mars 2013 Akershus 277 Aust-Agder 46 Buskerud 142 Finnmark 24 Hedmark 103 Hordaland 368 Møre og Romsdal 163 Nord-Trøndelag 60 Nordland 112 Oppland 88 Oslo 299 Rogaland 270 Sogn og Fjordane 56 Sør-Trøndelag 189 Telemark 162 Troms 120 Vest-Agder 89 Vestfold 133 Østfold 107 Sum 2808 Siden desember 2012, har medlemstallet økt med over 30! Vi får nesten daglig inn innmeldingsskjemaer, noe som er svært hyggelig og inspirerende. Vi minner om at det går an å melde seg inn elektronisk ved å gå inn på hjemmesiden vår, eller man kan sende inn innmeldingsskjemaet pr post. Husk også å føre på evt. verver, det vanker premier til medlemsververne. 6

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014 KFU- møte område C Bryn skole 20.11.2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeE 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UHordringer og satsinger i område C Målet er at Oslostandarden

Detaljer

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Arve Negaard Avdeling ØSS 29.08.2016 1 Østfold problemer, aktører og løsninger Staten

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer