Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon"

Transkript

1 Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg kan du velge Entreprenørskap og bedirftsutvikling som fag!

2 Velkommen til Vardafjell, vi kan tilby både generell og spesiell gjennom våre studiespesialiserende klasser, IB-linja eller medier og kommunikasjon. For Vg1 studiespesialisering har vi noen klasser med egne særpreg, dette finner du mer informasjon om på side Fra alle disse klassene i Vg1 kan du velge IB, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi i Vg2 og Vg3. Studiespesialisering på Vardafjell vgs Vg1 Vg2 Vg3 Digitalklasse Forskningslinje Studiespesialiserende med realfag Vanlig klasse Studiespesialiserende med språk, samf. og økonomi Bilingval klasse Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Påbyggingsår MK Medier og kommunikasjon er yrkesfaglig på Vg1 og Vg2 Påbyggingsår 2 FØRSTE KLASSE, VG1: Vardafjell har fem studiespesialiserende klasser og to klasser for medier og kommunikasjon. Alle studiespesialiserende Vg1-klasser kvalifiserer til andre klasse studiespesialisering, men noen av klassene har en spesiell profil. Se side 6-11 ANDRE KLASSE, VG2: På Vg2 går det an å søke IB etter studiespesialiserende Vg1. Fortsetter man på vanlig studiespesialisering må man velge mellom realfag og språk/samfunnsfag/ økonomi. TREDJE KLASSE, VG3: Alle elever som går Vg3 på Vardafjell får generell. Elever som tar IB eller realfag får i tillegg spesiell studie kompetanse. På Vg3 har vi i tillegg til klassene som videreføres fra Vg2 en klasse med påbygning til generell. Her blir elevene tatt opp fra yrkesfaglige linjer. 3

3 Studiespesialisering Forsering av fag På Vardafjell får noen Vg1-elever muligheten til å ta teknologifag, økonomistyring eller breddeidrett på forskudd. Forseringen gjør at elev ene kan ta et ekstra programfag i Vg2 eller Vg3, eller frigjøre ekstra tid til å konsentrere seg om de resterende skolefagene. Det åpnes også muligheter for å ta høgskolefag mens en går på Vg3. Ekstra idrettsfag på Vg1 Flere elever ønsker mer idrett enn de to timene kroppsøving som er obligatorisk, og vi ønsker å bidra til at det blir en sammenheng mellom organisert idrett på fritid og breddeidrettsfaget. Vi tilbyr derfor ledige plasser i programfaget Breddeidrett til Vg1-elever. Ekstra økonomifag på Vg1 Ekstra økonomifag på Vg1 Vi ser at mange av våre elever begynner med økonomi-, administrasjons - og markedsføringsstudier etter videregående skole. Vi tilbyr ledige plasser i programfaget Økonomistyring til Vg1-elever. Dette gir også et godt grunnlag for entreprenørskapsfaget på Vg2. Ønsker du alle muligheter for videre studier? Liker du å arbeide med teoretiske fag? VEIEN TIL VIDERE STUDIER Utdanningsprogrammet gir det bred este grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Første året starter du bare med fellesfag, men du må velge om du skal ha praktisk eller teoretisk matematikk. For å velge studiespesialisering på Vardafjell må du ha fremmedspråk fra ungdomsskolen. Hos oss kan du fortsette med fremmedspråk II: Spansk, fransk eller tysk. There are more men ennobled by study than by nature Marcus Tullius Cicero VELG STUDIERETNING OG FORDYPNING Vardafjell har et bredt tilbud av programfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan kombinere programfag fra ulike programområder. Vi tilbyr breddeidrett som tilhører programområdet idrett. Skolen har egne klasser på Vg1 med bilingvalt/forskning/digitalt tilbud. REALFAG Skolen har en egen forskningslinje og bred kompetanse innen realfagene. Vi tilbyr disse fagene, der alle gir tilleggspoeng og noen er sentrale for å oppnå spesiell : VG2 VG3 Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 Fysikk 1 Fysikk 2 Kjemi 1 Kjemi 2 Biologi 1 Biologi 2 Geofag 1 Geofag 2 TOF 1 TOF 2 IT 1 IT 2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Vardafjell har internasjonalisering som satsingsområde og egen linje for IB, og vi kan tilby høy kvalitet på språkundervisning. Vi tilbyr disse programfagene innen dette programområdet: VG2 Internasjonal engelsk Spansk1/Tysk1/Fransk1 Kommunikasjon og kultur Psykologi 1 Rettslære 1 Samfunnsgeografi Sosiologi- og sosialantr. Markedsføring og ledelse 1 Økonomistyring Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (2016) VG3 Samfunnsfaglig engelsk Engelsk språk og litteratur Spansk III/Tysk III/Fransk III Kommunikasjon og kultur 3 Psykologi 2 Rettslære 2 Politikk og menneskerettigheter Markedsføring og ledelse 2 Økonomi og ledelse HVORDAN SØKER JEG STUDIESPESIALISERING? Velg studiespesialisering på Vardafjell vgs. 30 undervisningstimer per uke I tillegg er det tilbud om studietid hvor du får faglig hjelp fra lærere. SPESIELL STUDIEKOM PETANSE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i realfag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag. 4 5

4 Digitalklasse Har internett og datamaskiner blitt en naturlig del av din hverdag? Vil du lære å bruke teknologien til mer enn spill? HVA ER DIGITAL KLASSE? I den digitale klassen (Vg1) får du de samme fagene som de andre klassene som følger studiespesialiserende utdanningsprogram. I tillegg må du være villig til å bruke av studietiden til ulike kurs for å utvikle dine digitale ferdigheter. Du vil bli utfordret til å skaffe deg kunnskap, organisere tanker og meninger, dele erfaringer og opplevelser med andre ved hjelp av digitale verktøy. Du vil få mulighet til å skape og mestre ved å bruke både programvare og maskinvare som er blitt en naturlig del av vår digitale hverdag. Kort sagt, du vil kunne utvikle dine digitale ferdigheter og din digitale kompetanse og få en god digital studieteknikk. The days of the digital watch are numbered HVA ER DIGITALE FERDIGHETER? Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon. Dette innebærer at du skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon samt kommunisere og samhandle med andre. Du vil blant annet lage dine egne digitale bøker, presentasjoner og andre dokumenter. Disse digitale ferdigheter er en del av læreplanen i alle fag for alle elever på videregående skole, men i den digitale klassen etablerer vi et tverrfaglig lærerteam som setter dette i system. HVORDAN SØKER JEG DIGITALKLASSEN? Velg studiespesialisering på Vardafjell vgs. Når du er kommet inn, får du et svarark fra skolen i posten. Der du kan krysse av for digital klasse. Alle linjer på Vardafjell vgs gir HVA ER DIGITALE VERKTØY? I den digitale klassen vil du få bruke digitale verktøy som datamaskin, ipad og ipod. Du vil bruke digitale læremidler som elektroniske lærebøker, video, lydopptak, spill, interaktive programmer, sosiale medier og mye annet. Du vil få utdelt en egen ipad som inneholder fagstoff og applikasjoner, og som du også skal benytte til notater og samhandling med andre. Den digitale klassen er et tilbud til elever som velger studiespesialiserende Vg1. Faglærerne arbeider tverrfaglig i team med digitale ferdigheter. 30 undervisningstimer per uke pluss obligatoriske kurs i studietid. Elevene disponerer ipad og vi anbefaler at de velger Mac når de kjøper datamaskin. SPESIELL STUDIE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i spesielle fag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag. Tom Stoppard 6 7

5 Bilingval klasse Alle linjer på Vardafjell vgs gir Er du glad i språk? Drømmer du om en god jobb i fremtiden? Er du interessert i en spennende karriere i et internasjonalt miljø? VEIEN UT I FREMTIDEN! Gode språkkunnskaper og ferdigheter kan åpne mange dører for deg i valg av fremtidig yrke. Ønsker du å utvikle høy kompetanse og gode ferdigheter i engelsk bør du satse på den bilingvale klassen på Vg1. I denne klassen får du en del av undervisningen på engelsk i noen fag. For inneværende skoleår gjelder dette naturfag, geografi og samfunnsfag. The world can become your playground! I dagens, og ikke minst i morgendagens, internasjonale samfunn kreves det i alle yrker ikke bare gode språkkunnskaper, men også god kjennskap til folk og kultur. Gjennom språkopplæringen vil du lære mye om land, folkeslag og kultur. Dette vil gi deg et fantastisk godt utgangspunkt for god kommunikasjon med folk fra mange land, også i jobbsammenheng. Næringslivet har stort behov for arbeidskraft med høy kompetanse i språk. HVORDAN SØKER JEG BILINGVAL KLASSE? Velg studiespesialisering på Vardafjell vgs. FORSMAK PÅ IB Skolen vår legger vekt på å ha en internasjonal profil. Gode engelskkunnskaper er blitt stadig viktigere. Selv ved studier i Norge, er store deler av litteraturen på engelsk. I tillegg øker antallet norske studenter som studerer i utlandet. For å få en god tilnærming til dette, vil skolen i tre fag, naturfag, samfunnsfag og geografi, tilby bilingval (tospråklig) undervisning. Da vil pensum i disse fagene, lærebøker, prøver, eksamen osv. være på norsk som vanlig, men læreren vil undervise på engelsk i en del av timene, ca 20-30%. Eleven står fritt til å bruke norsk der han/hun ønsker det. Bilingval undervisning kan være en nyttig erfaring med sikte på senere studier, eller som en forsmak for de som vurderer å begynne på IB-linja (International Baccalaureate) ved Vardafjell i Vg2 (se side 12-13). Den bilingvale klassen er, bortsett fra noe bruk av engelsk i noen av timene, en helt vanlig studiespesialiserende klasse uten tilknytning til IB. Men det er en stor fordel for de som tenker på IB seinere, eller bare ønsker å styrke sine engelskkunnskaper, å få denne erfaringen. 30 undervisningstimer per uke hvor noen fag undervises delvis på engelsk. SPESIELL STUDIE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i spesielle fag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag. Når du er kommet inn, får du et svarark fra skolen i posten. Der du kan krysse av for bilingval klasse. 8 9

6 Forskningslinje Liker du realfag? Liker du å undersøke og eksperimentere? HVA ER FORSKNINGSLINJEN? Forskningslinjen ved Vardafjell er et ledd i realfagssatsingen i Rogaland. Det er kun Vardafjell i nordfylket som har dette tilbudet. Det er en studiespesialiserende klasse, men i første klasse får elevene ta programfaget Teknologi og forskningslære 1 i tillegg til de vanlige fagene. Tar eleven vanlig antall programfag i Vg2, gjerne med Teknologi og forskningslære 2 som et av dem, er han/hun et programfag på forskudd i Vg3. Disse frigjorte timene kan eleven bruke til å ta et ingeniørfag på HSH, et ekstra programfag på Vardafjell, eller som tid til de andre krevende fagene på Vg3. Everything is theoretically impossible, until it s donerobert A. Heinlein TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 1 Dette er et kjempespennende fag der vi blant annet arbeider med teknolego, dataloggere, vindmøller, 3D-tegning og rakettbygging. Faget har fokus på praktisk jobbing med naturfaglige problemstillinger. REALFAG Norge har et stort behov for ingeni ører og folk med solid utdannelse innen realfag. Her ligger det mange interessante og godt betalte jobber og venter. Det kreves litt innsats, men det er moro! VG2 VG3 Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 Fysikk 1 Fysikk 2 Kjemi 1 Kjemi 2 Biologi 1 Biologi 2 Geofag 1 Geofag 2 TOF 1 TOF 2 IT 1 IT 2 Alle linjer på Vardafjell vgs gir HVORDAN SØKER JEG FORSKNINGSLINJEN? Velg studiespesialisering på Vardafjell vgs. Når du er kommet inn, får du et svarark fra skolen i posten. Der du kan krysse av for forskningslinjen. Målet med forskningslinjen er at flere av fagene på Vg1 skal knyttes opp mot bedrifter, høgskoler og universitet i nærområdet. Vi får besøk av folk med realfagsbakgrunn som arbeider i bedrifter lokalt, og vi drar på bedriftsbesøk for å se hvilke arbeidsoppgaver realister og ingeniører har. Det gjelder særlig i Teknologi og forskningslære, men også i andre fag. Som elev i forskningslinjen vil du i enda større grad jobbe med forsøk og yrkesrettede læremetoder enn i en vanlig klasse på studiespesialiserende. Om du ønsker, kan du gå i forskningslinje både på Vg2 og Vg3. Da vil en fordypning i noen av realfagene matematikk, fysikk, kjemi og teknologi og forskningslære 2 være det naturlige for mange. Dette er et spennende tilbud til deg som liker realfag. 35 undervisningstimer per uke i Vg1 og fem frigjorte timer Vg3. SPESIELL STUDIE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i spesielle fag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag

7 International Baccalaureate Alle linjer på Vardafjell vgs gir Er du glad i utfordringer både faglige og menneskelige? Hva med videre studier i et internasjonalt miljø? Hva med spennende jobbmuligheter? VEIEN TIL VIDERE STUDIER I NORGE OG UTLANDET IB er et alternativ til Vg2 og Vg3 studie - spesialiserende utdanningsprogram. Etter å ha fullført IB oppnås et internasjonalt vitnemål som også vil gi deg generell eller spesiell studie kompetanse i Norge, avhengig av hvilken fagkombinasjon du velger. Gode ferdigheter i engelsk vil være til stor fordel ved videre studier i Norge. Med IB-diploma vil det være enklere å kunne søke til studier i de fleste land. The world can become your playground! SKOLEHVERDAGEN Relevant og godt fagtilbud (Nor wegian, English, Spanish/French/German, History, Psychology, Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Theory of Knowledge), Mindre faggrupper i flere fag, tett opp følging, godt klassemiljø, tilbud om tutor timer med faglærer, timer til selvstudier, dyktige faglærere. Alle fag, unntatt norsk og fremmedspråkene, undervises på engelsk. Du velger totalt kun seks fag. Alle skriftlige eksamener og innleveringer er like for hele verden og blir vurdert av eksterne sensorer. HVORDAN SØKER JEG PÅ IB? I tillegg til fagene er det nødvendig å jobbe med Creativity, Action and Service (CAS) som er et program som gjøres i tillegg til skolefagene og som regel uteover skoledagen. Hovedmålsettingen er at eleven skal delta i sosial- og utadrettet aktivitet. CAS tilsvarer ca. tre til fire timer pr. uke. For å få vitnemål (IB-diploma) kreves det også at du skriver en særoppgave (Extended Essay) på ca 4000 ord over et selvvalgt fag og emne med veiledning av faglærer. Erfaringen med denne oppgaven gir et veldig godt grunnlag for arbeid i videre utdanning ved universitet og høyskoler både i Norge og i utlandet. INTERNASJONALT FOKUS På Vardafjell er internasjonalt arbeid et naturlig satsingsområde. Alle fag på IB har et internasjonalt fokus. Som IB-elev får du et verdensomspennende nettverk (mer enn 140 land i verden tilbyr IB program). Siden IB er spesielt anerkjent i utlandet, vil det være enklere å kunne søke til studier i de fleste land. Det arrangeres også studieturer til utlandet, ofte til Storbritannia. Ta kontakt med skolen innen februar i Vg1. (Søknadsfrist 1. mars). For å komme inn på IB må du ha gjennomført Vg1 studiespesialiserende med karakteren 4 i snitt. Du vil også inviteres til en samtale og må søke på 26 timer i uka pluss selvstudium og tutortimer (veiledning) i Vg2/Vg3. 25 elever tas opp hvert år. IB DIPLOMA Vitnemålet kan omfatte både generell og spesiell som gir alle muligheter for videre studier i mange land, også i Norge. SPESIELL STUDIE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i spesielle fag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag. 12 De fleste elevene som velger utdanningsprogrammet International Baccalaureate Diploma Program velger den bilingvale klassen i Vg1 før de går videre på det to-årige programmet på Vg2 og Vg3. 13

8 Medier og kommunikasjon Er du kreativ? Liker du å skrive, ta bilder eller lage film? Er du interessert i data og digitale medier? VEIEN TIL VIDERE STUDIER Mediekompetanse er etterspurt i alle yrker. De fleste elevene som velger dette utdanningsprogrammet på Vardafjell velger å gå tre år hos oss. Da får de generell og mange muligheter for videre utdanning. Du kan få arbeid innen et mangfold av yrker, i en bransje hvor metoder, teknikker, virkemidler og verktøy varierer og er i rask utvikling. Good design is a lot like clear thinking made visual Edward Tufte VEIEN TIL YRKESLIVET Selv om de fleste elevene på Vardafjell går tre år og får har du også muligheten til en yrkesfaglig vei. Etter to år kan du følge det yrkesfaglige løpet gjennom læretid og fagbrev. Du kan bli fotograf, mediegrafiker eller mediedesigner. Etter endt læretid gir Rogalandsretten deg muligheten til å gå tilbake til skolebenken og ta påbyggingsår til generell studiekompe tanse. SKOLEHVERDAGEN Undervisningen på medielinja er preget av praktisk arbeid. I de to første årene er 70% av undervisningen innen mediefag, mens de resterende 30% er fellesfag. Dette betyr at hele dager kan brukes til praktisk arbeid hos bedrifter og til ekskursjoner. HØY OG BRED KOMPE TANSE BLANT LÆRERNE Vi har et lærerteam som har erfaring fra næringslivet og utfyller hverandre godt. Medier og kommunikasjon gir MODERNE UTSTYR OG DIGITALE METODER På skolen har vi moderne utstyr til medieproduksjon og studio for lyd, film og foto. Elevene bruker bærbar datamaskin i alle fag og vi tar også i bruk ipad/ibooks og digitale læringsarenaer. SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET I skolehverdagen vil elevene møte nærings livet på mange måter, men spesielt i medie faget Prosjekt til fordypning. Vi har hatt stor suksess med ungdomsbedrifter. INTERNASJONALE PROSJEKTER For Vardafjell er inter nasjonalt arbeid et naturlig satsingsområde. Elevene på medier og kommunikasjon har vært engasjert i Comeniusprosjekt innen film og har produsert film sammen med elever fra andre land. Et etablert høydepunkt er også studietur til London i andre klasse. HVORDAN SØKER JEG MEDIE OG KOMMUNIKAJSON? Velg medier og kommunikasjon på Vardafjell vgs. Omlegging av utdanningsprogrammet kommer tidligst i 2016 og vil ikke omfatte elever som starter løpet sitt i undervisningstimer per uke. 15 elever i hver klasse (to paralleller) Dersom du går tre år på medier og kommunikasjon ved Vardafjell får du : Generell er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. Du må ha slik studie kompetanse for å komme inn på studier ved høgskole eller universitet. YRKES Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge medier og kommunikasjon kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse: YRKES MED FAGBREV I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Opplæring i de medielærefagene fører fram til fagbrev, etter bestått fagprøve. YRKES UTEN FAG- ELLER SVENNEBREV Grunnleggende yrkeskompetanse som mediedesigner kan man få ved å gå Vg3 på Vågen vgs på Sandnes

9 TA GJERNE KONTAKT MED SKOLEN: Rådgiver Egil Sundve: / Inntaksansvarlig Knut Ness: IB-koordinator Marit Stø: UTFORDRE SKAPE MESTRE VF-1.0 VARDAFJELL VIDEREGÅENDE SKOLE Spannavegen 25, 5532 Haugesund Sentralbord:

NYHETER. Medier og kommunikasjon blir studieforberedende. Nå kan du også velge faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling på Vg2. STUDIESPESIALISERING

NYHETER. Medier og kommunikasjon blir studieforberedende. Nå kan du også velge faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling på Vg2. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING I N T E R N AT I O N A L B A C C A L A U R E AT E FORSKNINGSLINJEN STUDIEFORBEREDENDE MEDIER OG KOMMUNIKASJON NYHETER Medier og kommunikasjon blir studieforberedende. Nå kan du også

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Fagvalg SSP vg1

Fagvalg SSP vg1 Fagvalg 2017-2018 SSP vg1 Fag og timefordeling vg1 vg2 vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB 2 International Baccalaureate (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere videre på universitet i utlandet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Studiespesialiserende (ordinært løp) Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse Religion 3 Norsk 4 4 6 Matematikk P eller T 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2.Fr.språk

Detaljer

IB Diploma Programme International Baccalaureate

IB Diploma Programme International Baccalaureate IB Diploma Programme International Baccalaureate Nytt internasjonalt program på Spjelkavik vgs fra høsten 2012 IB Diploma Programme er toårig og går over Vg2 og Vg3 Bygger på Vg1 fra studieforberedende

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

Videregående skole

Videregående skole Videregående skole 2017-2018 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB 2 International Baccalaureate (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere videre på universitet i utlandet

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas

Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg 2018 Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas 1 2 Elevundersøkelsen 3 Obligatoriske fellesfag Norsk Vg1 Vg2 Vg3 4

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Valg av programfag vg2 2012/2013

Valg av programfag vg2 2012/2013 Valg av programfag vg2 2012/2013 1 Framdriftsplan Plan for valg av programfag for 2012/2013, vg1 Drømmejobben Samfunnsfag Uke 49, 50, 51 Brosjyre. Info til elevene om faginformasjonen. Klassevis.Vilbli.no.

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2017/18

Fagvalg for skoleåret 2017/18 Fagvalg for skoleåret 2017/18 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør jeg velge? Digitalisering: mange arbeidsoppgaver

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Hvem er du, og hva skal du bli?

Hvem er du, og hva skal du bli? Hvem er du, og hva skal du bli? Hva er du flink til? Hva synes andre du er flink til? Hvilke fag interesserer du deg mest for? Hva har du lyst å gjøre når du bli stor? Finn ut og ta et programfagsvalg!

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Hvem er du, og hva skal du bli?

Hvem er du, og hva skal du bli? Hvem er du, og hva skal du bli? Hva er du flink til? Hva synes andre du er flink til? Hvilke fag interesserer du deg mest for? Hva har du lyst å gjøre når du bli stor? Finn ut og ta et programfagsvalg!

Detaljer