Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon"

Transkript

1 Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg kan du velge Entreprenørskap og bedirftsutvikling som fag!

2 Velkommen til Vardafjell, vi kan tilby både generell og spesiell gjennom våre studiespesialiserende klasser, IB-linja eller medier og kommunikasjon. For Vg1 studiespesialisering har vi noen klasser med egne særpreg, dette finner du mer informasjon om på side Fra alle disse klassene i Vg1 kan du velge IB, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi i Vg2 og Vg3. Studiespesialisering på Vardafjell vgs Vg1 Vg2 Vg3 Digitalklasse Forskningslinje Studiespesialiserende med realfag Vanlig klasse Studiespesialiserende med språk, samf. og økonomi Bilingval klasse Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Påbyggingsår MK Medier og kommunikasjon er yrkesfaglig på Vg1 og Vg2 Påbyggingsår 2 FØRSTE KLASSE, VG1: Vardafjell har fem studiespesialiserende klasser og to klasser for medier og kommunikasjon. Alle studiespesialiserende Vg1-klasser kvalifiserer til andre klasse studiespesialisering, men noen av klassene har en spesiell profil. Se side 6-11 ANDRE KLASSE, VG2: På Vg2 går det an å søke IB etter studiespesialiserende Vg1. Fortsetter man på vanlig studiespesialisering må man velge mellom realfag og språk/samfunnsfag/ økonomi. TREDJE KLASSE, VG3: Alle elever som går Vg3 på Vardafjell får generell. Elever som tar IB eller realfag får i tillegg spesiell studie kompetanse. På Vg3 har vi i tillegg til klassene som videreføres fra Vg2 en klasse med påbygning til generell. Her blir elevene tatt opp fra yrkesfaglige linjer. 3

3 Studiespesialisering Forsering av fag På Vardafjell får noen Vg1-elever muligheten til å ta teknologifag, økonomistyring eller breddeidrett på forskudd. Forseringen gjør at elev ene kan ta et ekstra programfag i Vg2 eller Vg3, eller frigjøre ekstra tid til å konsentrere seg om de resterende skolefagene. Det åpnes også muligheter for å ta høgskolefag mens en går på Vg3. Ekstra idrettsfag på Vg1 Flere elever ønsker mer idrett enn de to timene kroppsøving som er obligatorisk, og vi ønsker å bidra til at det blir en sammenheng mellom organisert idrett på fritid og breddeidrettsfaget. Vi tilbyr derfor ledige plasser i programfaget Breddeidrett til Vg1-elever. Ekstra økonomifag på Vg1 Ekstra økonomifag på Vg1 Vi ser at mange av våre elever begynner med økonomi-, administrasjons - og markedsføringsstudier etter videregående skole. Vi tilbyr ledige plasser i programfaget Økonomistyring til Vg1-elever. Dette gir også et godt grunnlag for entreprenørskapsfaget på Vg2. Ønsker du alle muligheter for videre studier? Liker du å arbeide med teoretiske fag? VEIEN TIL VIDERE STUDIER Utdanningsprogrammet gir det bred este grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Første året starter du bare med fellesfag, men du må velge om du skal ha praktisk eller teoretisk matematikk. For å velge studiespesialisering på Vardafjell må du ha fremmedspråk fra ungdomsskolen. Hos oss kan du fortsette med fremmedspråk II: Spansk, fransk eller tysk. There are more men ennobled by study than by nature Marcus Tullius Cicero VELG STUDIERETNING OG FORDYPNING Vardafjell har et bredt tilbud av programfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan kombinere programfag fra ulike programområder. Vi tilbyr breddeidrett som tilhører programområdet idrett. Skolen har egne klasser på Vg1 med bilingvalt/forskning/digitalt tilbud. REALFAG Skolen har en egen forskningslinje og bred kompetanse innen realfagene. Vi tilbyr disse fagene, der alle gir tilleggspoeng og noen er sentrale for å oppnå spesiell : VG2 VG3 Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 Fysikk 1 Fysikk 2 Kjemi 1 Kjemi 2 Biologi 1 Biologi 2 Geofag 1 Geofag 2 TOF 1 TOF 2 IT 1 IT 2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Vardafjell har internasjonalisering som satsingsområde og egen linje for IB, og vi kan tilby høy kvalitet på språkundervisning. Vi tilbyr disse programfagene innen dette programområdet: VG2 Internasjonal engelsk Spansk1/Tysk1/Fransk1 Kommunikasjon og kultur Psykologi 1 Rettslære 1 Samfunnsgeografi Sosiologi- og sosialantr. Markedsføring og ledelse 1 Økonomistyring Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (2016) VG3 Samfunnsfaglig engelsk Engelsk språk og litteratur Spansk III/Tysk III/Fransk III Kommunikasjon og kultur 3 Psykologi 2 Rettslære 2 Politikk og menneskerettigheter Markedsføring og ledelse 2 Økonomi og ledelse HVORDAN SØKER JEG STUDIESPESIALISERING? Velg studiespesialisering på Vardafjell vgs. 30 undervisningstimer per uke I tillegg er det tilbud om studietid hvor du får faglig hjelp fra lærere. SPESIELL STUDIEKOM PETANSE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i realfag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag. 4 5

4 Digitalklasse Har internett og datamaskiner blitt en naturlig del av din hverdag? Vil du lære å bruke teknologien til mer enn spill? HVA ER DIGITAL KLASSE? I den digitale klassen (Vg1) får du de samme fagene som de andre klassene som følger studiespesialiserende utdanningsprogram. I tillegg må du være villig til å bruke av studietiden til ulike kurs for å utvikle dine digitale ferdigheter. Du vil bli utfordret til å skaffe deg kunnskap, organisere tanker og meninger, dele erfaringer og opplevelser med andre ved hjelp av digitale verktøy. Du vil få mulighet til å skape og mestre ved å bruke både programvare og maskinvare som er blitt en naturlig del av vår digitale hverdag. Kort sagt, du vil kunne utvikle dine digitale ferdigheter og din digitale kompetanse og få en god digital studieteknikk. The days of the digital watch are numbered HVA ER DIGITALE FERDIGHETER? Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon. Dette innebærer at du skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon samt kommunisere og samhandle med andre. Du vil blant annet lage dine egne digitale bøker, presentasjoner og andre dokumenter. Disse digitale ferdigheter er en del av læreplanen i alle fag for alle elever på videregående skole, men i den digitale klassen etablerer vi et tverrfaglig lærerteam som setter dette i system. HVORDAN SØKER JEG DIGITALKLASSEN? Velg studiespesialisering på Vardafjell vgs. Når du er kommet inn, får du et svarark fra skolen i posten. Der du kan krysse av for digital klasse. Alle linjer på Vardafjell vgs gir HVA ER DIGITALE VERKTØY? I den digitale klassen vil du få bruke digitale verktøy som datamaskin, ipad og ipod. Du vil bruke digitale læremidler som elektroniske lærebøker, video, lydopptak, spill, interaktive programmer, sosiale medier og mye annet. Du vil få utdelt en egen ipad som inneholder fagstoff og applikasjoner, og som du også skal benytte til notater og samhandling med andre. Den digitale klassen er et tilbud til elever som velger studiespesialiserende Vg1. Faglærerne arbeider tverrfaglig i team med digitale ferdigheter. 30 undervisningstimer per uke pluss obligatoriske kurs i studietid. Elevene disponerer ipad og vi anbefaler at de velger Mac når de kjøper datamaskin. SPESIELL STUDIE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i spesielle fag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag. Tom Stoppard 6 7

5 Bilingval klasse Alle linjer på Vardafjell vgs gir Er du glad i språk? Drømmer du om en god jobb i fremtiden? Er du interessert i en spennende karriere i et internasjonalt miljø? VEIEN UT I FREMTIDEN! Gode språkkunnskaper og ferdigheter kan åpne mange dører for deg i valg av fremtidig yrke. Ønsker du å utvikle høy kompetanse og gode ferdigheter i engelsk bør du satse på den bilingvale klassen på Vg1. I denne klassen får du en del av undervisningen på engelsk i noen fag. For inneværende skoleår gjelder dette naturfag, geografi og samfunnsfag. The world can become your playground! I dagens, og ikke minst i morgendagens, internasjonale samfunn kreves det i alle yrker ikke bare gode språkkunnskaper, men også god kjennskap til folk og kultur. Gjennom språkopplæringen vil du lære mye om land, folkeslag og kultur. Dette vil gi deg et fantastisk godt utgangspunkt for god kommunikasjon med folk fra mange land, også i jobbsammenheng. Næringslivet har stort behov for arbeidskraft med høy kompetanse i språk. HVORDAN SØKER JEG BILINGVAL KLASSE? Velg studiespesialisering på Vardafjell vgs. FORSMAK PÅ IB Skolen vår legger vekt på å ha en internasjonal profil. Gode engelskkunnskaper er blitt stadig viktigere. Selv ved studier i Norge, er store deler av litteraturen på engelsk. I tillegg øker antallet norske studenter som studerer i utlandet. For å få en god tilnærming til dette, vil skolen i tre fag, naturfag, samfunnsfag og geografi, tilby bilingval (tospråklig) undervisning. Da vil pensum i disse fagene, lærebøker, prøver, eksamen osv. være på norsk som vanlig, men læreren vil undervise på engelsk i en del av timene, ca 20-30%. Eleven står fritt til å bruke norsk der han/hun ønsker det. Bilingval undervisning kan være en nyttig erfaring med sikte på senere studier, eller som en forsmak for de som vurderer å begynne på IB-linja (International Baccalaureate) ved Vardafjell i Vg2 (se side 12-13). Den bilingvale klassen er, bortsett fra noe bruk av engelsk i noen av timene, en helt vanlig studiespesialiserende klasse uten tilknytning til IB. Men det er en stor fordel for de som tenker på IB seinere, eller bare ønsker å styrke sine engelskkunnskaper, å få denne erfaringen. 30 undervisningstimer per uke hvor noen fag undervises delvis på engelsk. SPESIELL STUDIE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i spesielle fag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag. Når du er kommet inn, får du et svarark fra skolen i posten. Der du kan krysse av for bilingval klasse. 8 9

6 Forskningslinje Liker du realfag? Liker du å undersøke og eksperimentere? HVA ER FORSKNINGSLINJEN? Forskningslinjen ved Vardafjell er et ledd i realfagssatsingen i Rogaland. Det er kun Vardafjell i nordfylket som har dette tilbudet. Det er en studiespesialiserende klasse, men i første klasse får elevene ta programfaget Teknologi og forskningslære 1 i tillegg til de vanlige fagene. Tar eleven vanlig antall programfag i Vg2, gjerne med Teknologi og forskningslære 2 som et av dem, er han/hun et programfag på forskudd i Vg3. Disse frigjorte timene kan eleven bruke til å ta et ingeniørfag på HSH, et ekstra programfag på Vardafjell, eller som tid til de andre krevende fagene på Vg3. Everything is theoretically impossible, until it s donerobert A. Heinlein TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 1 Dette er et kjempespennende fag der vi blant annet arbeider med teknolego, dataloggere, vindmøller, 3D-tegning og rakettbygging. Faget har fokus på praktisk jobbing med naturfaglige problemstillinger. REALFAG Norge har et stort behov for ingeni ører og folk med solid utdannelse innen realfag. Her ligger det mange interessante og godt betalte jobber og venter. Det kreves litt innsats, men det er moro! VG2 VG3 Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 Fysikk 1 Fysikk 2 Kjemi 1 Kjemi 2 Biologi 1 Biologi 2 Geofag 1 Geofag 2 TOF 1 TOF 2 IT 1 IT 2 Alle linjer på Vardafjell vgs gir HVORDAN SØKER JEG FORSKNINGSLINJEN? Velg studiespesialisering på Vardafjell vgs. Når du er kommet inn, får du et svarark fra skolen i posten. Der du kan krysse av for forskningslinjen. Målet med forskningslinjen er at flere av fagene på Vg1 skal knyttes opp mot bedrifter, høgskoler og universitet i nærområdet. Vi får besøk av folk med realfagsbakgrunn som arbeider i bedrifter lokalt, og vi drar på bedriftsbesøk for å se hvilke arbeidsoppgaver realister og ingeniører har. Det gjelder særlig i Teknologi og forskningslære, men også i andre fag. Som elev i forskningslinjen vil du i enda større grad jobbe med forsøk og yrkesrettede læremetoder enn i en vanlig klasse på studiespesialiserende. Om du ønsker, kan du gå i forskningslinje både på Vg2 og Vg3. Da vil en fordypning i noen av realfagene matematikk, fysikk, kjemi og teknologi og forskningslære 2 være det naturlige for mange. Dette er et spennende tilbud til deg som liker realfag. 35 undervisningstimer per uke i Vg1 og fem frigjorte timer Vg3. SPESIELL STUDIE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i spesielle fag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag

7 International Baccalaureate Alle linjer på Vardafjell vgs gir Er du glad i utfordringer både faglige og menneskelige? Hva med videre studier i et internasjonalt miljø? Hva med spennende jobbmuligheter? VEIEN TIL VIDERE STUDIER I NORGE OG UTLANDET IB er et alternativ til Vg2 og Vg3 studie - spesialiserende utdanningsprogram. Etter å ha fullført IB oppnås et internasjonalt vitnemål som også vil gi deg generell eller spesiell studie kompetanse i Norge, avhengig av hvilken fagkombinasjon du velger. Gode ferdigheter i engelsk vil være til stor fordel ved videre studier i Norge. Med IB-diploma vil det være enklere å kunne søke til studier i de fleste land. The world can become your playground! SKOLEHVERDAGEN Relevant og godt fagtilbud (Nor wegian, English, Spanish/French/German, History, Psychology, Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Theory of Knowledge), Mindre faggrupper i flere fag, tett opp følging, godt klassemiljø, tilbud om tutor timer med faglærer, timer til selvstudier, dyktige faglærere. Alle fag, unntatt norsk og fremmedspråkene, undervises på engelsk. Du velger totalt kun seks fag. Alle skriftlige eksamener og innleveringer er like for hele verden og blir vurdert av eksterne sensorer. HVORDAN SØKER JEG PÅ IB? I tillegg til fagene er det nødvendig å jobbe med Creativity, Action and Service (CAS) som er et program som gjøres i tillegg til skolefagene og som regel uteover skoledagen. Hovedmålsettingen er at eleven skal delta i sosial- og utadrettet aktivitet. CAS tilsvarer ca. tre til fire timer pr. uke. For å få vitnemål (IB-diploma) kreves det også at du skriver en særoppgave (Extended Essay) på ca 4000 ord over et selvvalgt fag og emne med veiledning av faglærer. Erfaringen med denne oppgaven gir et veldig godt grunnlag for arbeid i videre utdanning ved universitet og høyskoler både i Norge og i utlandet. INTERNASJONALT FOKUS På Vardafjell er internasjonalt arbeid et naturlig satsingsområde. Alle fag på IB har et internasjonalt fokus. Som IB-elev får du et verdensomspennende nettverk (mer enn 140 land i verden tilbyr IB program). Siden IB er spesielt anerkjent i utlandet, vil det være enklere å kunne søke til studier i de fleste land. Det arrangeres også studieturer til utlandet, ofte til Storbritannia. Ta kontakt med skolen innen februar i Vg1. (Søknadsfrist 1. mars). For å komme inn på IB må du ha gjennomført Vg1 studiespesialiserende med karakteren 4 i snitt. Du vil også inviteres til en samtale og må søke på 26 timer i uka pluss selvstudium og tutortimer (veiledning) i Vg2/Vg3. 25 elever tas opp hvert år. IB DIPLOMA Vitnemålet kan omfatte både generell og spesiell som gir alle muligheter for videre studier i mange land, også i Norge. SPESIELL STUDIE krever gjerne høgskolen eller universitetet at du har fordypning i spesielle fag. Disse fagene varierer etter hvilken utdanning du skal inn på. Det dreier seg helst om noen realfag du må ha. Det er disse kravene til spesielle fag som heter spesiell. Hvilke fag du trenger, kan du spørre rådgiveren på Vardafjell om før du skal velge programfag. 12 De fleste elevene som velger utdanningsprogrammet International Baccalaureate Diploma Program velger den bilingvale klassen i Vg1 før de går videre på det to-årige programmet på Vg2 og Vg3. 13

8 Medier og kommunikasjon Er du kreativ? Liker du å skrive, ta bilder eller lage film? Er du interessert i data og digitale medier? VEIEN TIL VIDERE STUDIER Mediekompetanse er etterspurt i alle yrker. De fleste elevene som velger dette utdanningsprogrammet på Vardafjell velger å gå tre år hos oss. Da får de generell og mange muligheter for videre utdanning. Du kan få arbeid innen et mangfold av yrker, i en bransje hvor metoder, teknikker, virkemidler og verktøy varierer og er i rask utvikling. Good design is a lot like clear thinking made visual Edward Tufte VEIEN TIL YRKESLIVET Selv om de fleste elevene på Vardafjell går tre år og får har du også muligheten til en yrkesfaglig vei. Etter to år kan du følge det yrkesfaglige løpet gjennom læretid og fagbrev. Du kan bli fotograf, mediegrafiker eller mediedesigner. Etter endt læretid gir Rogalandsretten deg muligheten til å gå tilbake til skolebenken og ta påbyggingsår til generell studiekompe tanse. SKOLEHVERDAGEN Undervisningen på medielinja er preget av praktisk arbeid. I de to første årene er 70% av undervisningen innen mediefag, mens de resterende 30% er fellesfag. Dette betyr at hele dager kan brukes til praktisk arbeid hos bedrifter og til ekskursjoner. HØY OG BRED KOMPE TANSE BLANT LÆRERNE Vi har et lærerteam som har erfaring fra næringslivet og utfyller hverandre godt. Medier og kommunikasjon gir MODERNE UTSTYR OG DIGITALE METODER På skolen har vi moderne utstyr til medieproduksjon og studio for lyd, film og foto. Elevene bruker bærbar datamaskin i alle fag og vi tar også i bruk ipad/ibooks og digitale læringsarenaer. SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET I skolehverdagen vil elevene møte nærings livet på mange måter, men spesielt i medie faget Prosjekt til fordypning. Vi har hatt stor suksess med ungdomsbedrifter. INTERNASJONALE PROSJEKTER For Vardafjell er inter nasjonalt arbeid et naturlig satsingsområde. Elevene på medier og kommunikasjon har vært engasjert i Comeniusprosjekt innen film og har produsert film sammen med elever fra andre land. Et etablert høydepunkt er også studietur til London i andre klasse. HVORDAN SØKER JEG MEDIE OG KOMMUNIKAJSON? Velg medier og kommunikasjon på Vardafjell vgs. Omlegging av utdanningsprogrammet kommer tidligst i 2016 og vil ikke omfatte elever som starter løpet sitt i undervisningstimer per uke. 15 elever i hver klasse (to paralleller) Dersom du går tre år på medier og kommunikasjon ved Vardafjell får du : Generell er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. Du må ha slik studie kompetanse for å komme inn på studier ved høgskole eller universitet. YRKES Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge medier og kommunikasjon kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse: YRKES MED FAGBREV I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Opplæring i de medielærefagene fører fram til fagbrev, etter bestått fagprøve. YRKES UTEN FAG- ELLER SVENNEBREV Grunnleggende yrkeskompetanse som mediedesigner kan man få ved å gå Vg3 på Vågen vgs på Sandnes

9 TA GJERNE KONTAKT MED SKOLEN: Rådgiver Egil Sundve: / Inntaksansvarlig Knut Ness: IB-koordinator Marit Stø: UTFORDRE SKAPE MESTRE VF-1.0 VARDAFJELL VIDEREGÅENDE SKOLE Spannavegen 25, 5532 Haugesund Sentralbord:

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015 Info brosjyre VG2 2014-2015 vanlig stud. spes. SVGS 1 Innhold Innledning... 3 Hvor

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Informasjonsbrosjyre idrettsfag

Informasjonsbrosjyre idrettsfag Informasjonsbrosjyre idrettsfag 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære 2.2

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer