Mitt yrkesvalg. VG1 Service og samferdsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mitt yrkesvalg. VG1 Service og samferdsel"

Transkript

1 Mitt yrkesvalg VG1 Service og samferdsel

2 DIN TRYGGHET ER VÅR UTFORDRING Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder vil være din trygghet for at din bedrift blir ivaretatt på en profesjonell, faglig og servicevennlig måte. VÅR VISJON Vi skal være næringslivets beste valg innen fagopplæring for både lærling og bedrift i Agderfylkene. VÅR INTENSJON Vår intensjon er at vi sammen, og på tvers av konkurranseforhold, ønsker å bidra til å sikre rekruttering av faglig kvalifisert arbeidskraft gjennom inntak av lærlinger. VÅRT VIRKEFELT Opplæringskontorets virkefelt er innenfor deler av fagområdene, tilsvarende programvalgene Service og samferdsel og Restaurant og matfag. Det er viktig å merke seg at en bedrift kan være medlemsbedrift av Opplæringskontoret uten selv å ha lærling. Men det forventes da at bedriften på et tidspunkt vil ta inn en eller flere lærlinger, for derved å bli lærebedrift. VÅRE MÅLSETTINGER Vi tror at klare og entydige mål for vårt kontor og våre fagområder vil være grunnleggende forutsetninger for å lykkes. Derfor har vi utformet følgende målsettinger for vår virksomhet: Vi skal sørge for å kvalitetssikre at lærlingene tilegnes tilstrekkelig kunnskap og kompetanse. Vi skal øke interessen og derved konkurranseevnen ved å få flere medlemsbedrifter i nye fag. Vi skal påvirke de rette organer slik at det til enhver tid er rekrutteringstilgang på antall lærlinger som våre bransjer etterspør. Vi skal utvikle oss i retninger der vi blir sett og forbundet med kompetanse. Vennlig hilsen Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder

3 Vi som jobber her: Geir Ausland Anette Limm Pedersen Wenche B. Westergren

4

5 Innhold Utdanningsprogram 6-7 IKT - Servicefaget 8-9 Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor - og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget 22-23

6 Service og samferdsel åpner spennende veier 1. år VG1 2. år VG2 Alle Vg2 i utdanningsprogrammet IKT - servicefag Reiseliv Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk En ting er sikkert: Valget du snart skal ta vil få stor innvirkning på utdannelsen din, og ikke minst hva du kommer til å drive med som yrkesaktiv i årene fremover. Hvis du velger S&S kan du være sikker på en trygg og allsidig utdannelse som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter. Verden er stor. S&S VG1 gir deg en smakebit innenfor hele 8 yrker. Jobber hvor kommunikasjon og tillit står i høysetet. Enten du er vekter eller selger, jobber med IKT eller arbeider med logistikk. Evnen til å kommunisere med mennesker - også fra andre kulturer - er viktig å tilegne seg. Med S&S skaper du deg en bred horisont og tilpasser deg krav som ikke bare stilles i Norge, men som gjør deg attraktiv i hele Europa. Studiet er lagt opp til at du selv velger veien mens du går.

7 3. år 4. år VG3 eller opplæring i bedrift Påbygging til generell studiekompetanse IKT - Servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget I VG1 lærer du noe om alle de åtte fagene innenfor S&S. Du kan lese mer om disse fagene i denne brosjyren. I løpet av året bestemmer du deg for en av hovedretningene. I VG2 spesialiserer du deg innenfor en av fagretningene. Læretiden strekker seg over 2 år. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Når prøven er bestått får du et bevis på at du har en yrkeskompetanse. Da er du fagarbeider! Dersom du ønsker å utdanne deg videre på høgskole eller universitet må du ta et år med studiespesialisering slik at du oppnår studiekompetanse.

8 Alt vi gjør er knyttet opp til data og vi er avhengig av at det fungerer til enhver tid - uten IKT vil det meste stoppe. Anne Marit Reme, Personalsjef, Umoe, Mandal FAKTA Yrkesbetegnelse: IKT-servicemedarbeider Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

9 IKT-SERVICEFAGET Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget IKT - SERVICEFAGET IKT - SERVICEFAGET Informasjons / kommunikasjonsteknologifaget har hatt en fantastisk utvikling de senere årene. På slutten av 80-tallet lot den gangs unge voksne seg imponere av at man kunne lagre data på en diskett - og skrive brev og regne litt. Det var den gangen. Nå har IKT-faget utviklet seg til å bli selve hjertet i en bedrift. Stopper datamaskinene, stopper Norge. Så og si alt mulig er knyttet opp mot data. Som fagarbeider innen IKT vil du få utløp for både dine ferdigheter innen faget og evnen til å se kreative løsninger for brukerne. Behovet for faglærte innen IKT er sterkt økende på alle nivåer innen fagområdet. HVA GJØR EN FAGARBEIDER I IKT? Som fagarbeider i IKT er du ressurspersonen ved bedriften, og den som er best kvalifisert til å utføre arbeidet omkring IKT. Du vil arbeide med alt fra brukerstøtte, nettverksdrift og systemvedlikehold, installasjon og oppgradering av maskin- og programvare, drift av servere, arbeidsstasjoner og nettverk. Kort sagt alt som har med IKT-systemene å gjøre. I et samfunn som stadig er i utvikling og hvor tiden er en faktor for vårt arbeid, er det svært viktig at systemteknologien fungerer som det skal. Nede-tid for IKTsytstemene er en kostbar affære for bedriften. Du vil ha løpende kontakt med alle avdelinger ved bedriften og med leverandører av ITutstyr. Det er derfor viktig at du har en utpreget grad av service både ovenfor kolleger, kunder og samarbeidspartnere IKT handler også om mennesker. HVOR KAN JEG JOBBE? Jobbmulighetene du har som fagarbeider innen IKT er mange og mangfoldige. Dagens og morgendagens samfunn er avhengige av at informasjons- og kommunikasjonssystemene fungerer knirkefritt. Som fagarbeider vil du kunne arbeide både i private og offentlige virksomheter i inn og utland. For min del er det å jobbe med IKT det som er interessant for fremtiden. Nils Rune Bue, lærling IKT, Umoe, Mandal 9

10 IKT-servicefaget REISELIVSFAGET Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget REISELIVSFAGET REISELIVSMEDARBEIDER Norge går så det suser og velstanden øker. Folk bruker mer penger på luksus og på reiser vi reiser som aldri før over hele verden. Både forretningsreiser og feriereiser er økende hvilket stiller krav til reisekonsulentens nøyaktighet og dyktighet i arbeidet. Reisemulighetene og reisemålene er mange og din evne til å sette deg inn i kundens ønsker og behov er av stor betydning. HVA GJØR EN REISELIVSMEDARBEIDER? Som ferdigutdannet reisekonsulent vil du ha inngående kjennskap til driften av et reisebyrå. Du vil jobbe selvstendig med booking og kundekontakt både med forretningsreiser og privatreiser, pr. telefon og ved besøk på byrået. Mye av bookingen skjer på reisebyråenes eget bookingsystem AMADEUS, men reiser og hoteller bestilles også direkte på internett. HVOR KAN JEG JOBBE? Reisebyråer finnes over hele landet, og det er også store muligheter for å jobbe i utlandet. Du vil også kunne jobbe hos turoperatører, bookingbyråer, turistkontorer, på flyplasser og ellers på steder som betjener turister. Mange bedrifter over en viss størrelse har egen avdeling som tar seg av forretningsreiser for sine ansatte og kan derfor være et populært sted å jobbe for en reisekonsulent. Nøyaktig, konsentrert og evne til å holde fokus er viktige egenskaper en reisekonsulent må ha. Siri Kaspersen, Reisekonsulent, Via Travel, Mandal Jeg synes det er topp at arbeidsgiver stiller krav til meg - jeg lærer masse av det. Mari Nodeland, lærling reiselivsfaget, Via Travel, Mandal 10

11 FAKTA Yrkesbetegnelse: Reiselivsmedarbeider Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

12 FAKTA Yrkesbetegnelse: Resepsjonist Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, Hotellhøyskole, Nærings Akademiet, reiselivskoordinator Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

13 IKT-servicefaget Reiselivsfaget RESEPSJONSFAGET Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget RESEPSJONSFAGET RESEPSJONSJONSFAGET Resepsjonistyrket har tradisjoner fra langt tilbake i tid og har hele tiden vært anerkjent som et attraktivt og viktig yrke. En resepsjon er stedet hvor man møter mennesker fra ulike kulturer fra alle verdenshjørner. Resepsjonen er bedriftens naturlige knutepunkt. Som resepsjonist vil du opparbeide deg en enestående forståelse for kommunikasjon, hotelldrift og språk. I løpet av læretiden vil du være innom hotellets respektive avdelinger. Det være seg restaurant, regnskapsavdelingen, husøkonomavdelingen, bedriftslære, kurs og konferanseavdelingen. HVA GJØR EN RESEPSJONIST? Som resepsjonist ved et hotell vil du være kjent med nær sagt alle funksjoner i en moderne hotelldrift. En arbeidsdag i resepsjonen vil hovedsakelig bestå av innsjekk, utsjekk, ta i mot individuelle bookinger, generell gjestebehandling og yte god service. Du vil være bedriftens ansikt utad og måtte kunne håndtere mange ulike situasjoner som oppstår i løpet av en arbeidsdag. HVOR KAN JEG JOBBE? Når du er fagutdannet innen resepsjonsfaget vil du være en ettertraktet ressursperson for hoteller, reisebyråer, fly-selskaper, passasjerferger og cruisebåter i inn og utland. Du vil også kunne jobbe som servicemedarbeider i offentlige og private virksomheter. Resepsjonen er bedriftens hjerte Cecilie Strand, Ass. Resepsjonssjef, Quality Hotell & Resort Kristiansand Vi er poteta på hotellet - vi kan brukes til alt! Audgunn Klingsheim, lærling resepsjonsfaget, Quality Hotell & Resort Kristiansand 13

14 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Det er slutt på tidene da det ble ansatt sekretærer som skulle skrive referater og brev for de forskjellige avdelingene i bedriften. IT, Internett og har etablert seg på alle nivå i en organisasjon, og det er bare unntaksvis at fagarbeideren skriver brev for andre. Dette gjøres av den enkelte. Nå skal fagarbeideren kunne litt om alt innen effektiv drift av et kontor. HVA GJØR EN KONTOR- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER? Som utdannet fagarbeider i kontor og administrasjonsfag utfører du kontoroppgaver av høy kvalitet. Arbeidsoppgavene kan være forskjellige fra bransje til bransje, men i hovedsak vil arbeidsoppgavene være; betjening av sentralbord, postbehandling, dokumentasjon, regnskap, arkivering og bruk av IT. Ofte er du bedriftens ansikt utad og det stilles således store krav til fremtreden, nøyaktighet og effektivitet. HVOR KAN JEG JOBBE? Når du er ferdig utdannet som fagarbeider i kontor- og administrasjonsfaget vil du kunne jobbe i bedrifter i alle slags bransjer som har en administrasjonsavdeling. Dette gjelder også for arbeid i det offentlige. Det kreves at du kan arbeide selvstendig, være nøyaktig, systematisk og ha stå på vilje. Målet er en dyktig medarbeider med godt kjennskap til rutinene i vårt firma, en som vi ikke kan unnvære når læretiden er over. Wenche Benestad, Personalansvarlig Hydramarine AS, Kristiansand Jeg liker å lage systemer. Kristine Bjordal, lærling i kontor- og administrasjonsfaget, Hydramarine, Kristiansand. 14

15 FAKTA Yrkesbetegnelse: Kontor- og administrasjonsmedarbeider Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

16 FAKTA Yrkesbetegnelse: Salgsmedarbeider Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, Varehandelens høyskole, høyskoler, universiteter Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år Det er viktig å ha glimt i øyet Rikke Eg Nielsen, Ferskvarekoordinator, Forbrukersamvirke Sør, Kristiansand

17 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget SALGSFAGET Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget SALGSFAGET SALGSMEDARBEIDER Kjøp og salg har foregått siden tidenes morgen - først som et bytteforhold av varer og tjenester - siden har salgsprofesjonen utviklet seg til det den er i dag. Dyktige selgere er alltid etterspurt. Når du utøver salgskunst ivaretar du kundens behov og skaper en positiv opplevelse for begge parter i salgssituasjonen. Det stilles store krav til gode kommunikasjonsevner og gode sosiale ferdigheter. Kundene skal trives i ditt selskap. HVA GJØR EN SALGSMEDARBEIDER? Som fagarbeider i salg vil du kunne utføre alle arbeidsoppgaver i en moderne butikkdrift. Salgsfaget er et vidt fagområde, og arbeidsoppgavene vil variere mellom å sikre rett varer til rett tid, bygge opp hyller og torg, håndtere ferskvarer som frukt og grønt, meieriprodukter og kjøtt, arbeide i kasse, bruk av butikkdata og markedsføring. Du vil lære deg å ha overblikket over alt som skjer i forretningen og ikke minst - du må trives med høyt servicenivå og kundebehandling. HVOR KAN JEG JOBBE? Når du er fagarbeider innen salg - kan du arbeide i alle bransjer i servicenæringen. I dagligvare er det mange som gjør en kjapp karriere - er du dyktig og gjør en god jobb har du uante muligheter i bransjen. Jeg er en del av de ansatte, og like uunnværlig som de andre. Thorbjørn, lærling salgsfaget, butikk, Mega Lund, Kristiansand 17

18 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget SIKKERHETSFAGET Logistikkfaget Yrkessjåførfaget SIKKERHETSFAGET SIKKERHETSFAGET I et samfunn som stadig blir mer komplisert og sårbart, har sikkerhetsbransjen en nøkkelrolle. Det har i de senere år vært en endring i trusselbildet som resulterer i at det stadig stilles større krav til kompetansen til en fagarbeider i sikkerhetsfaget. Fagarbeideren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet. HVA GJØR EN VEKTER? Når du er ferdig utdannet som fagarbeider i sikkerhetsfaget vil du være en ressursperson på alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet. Du må lett kunne samarbeide med politi og tollere, og du må ha evnen til å observere, forebygge og håndtere konflikter i samsvar med etiske og rettslige retningslinjer. Du vil arbeide med alt fra forebyggende informasjonstjeneste ovenfor publikum og kunder, til tradisjonelt vakthold og sikring av verdier og verditransport. HVOR KAN JEG JOBBE? Når du er ferdig utdannet i sikkerhetsfaget vil du kunne jobbe i alle bedrifter som arbeider innenfor sikkerhetstjenester både i privat og offentlig sektor. Arbeidsoppgavene vil variere innefor overvåking, personellsikring, vakthold og verditransporter. Alle som arbeider innen sikkerhetsfaget må ha plettfri vandel. Jarle Austerheim, driftssjef G4S Security Services AS, Kristiansand Det er fint at fagbrevet kan brukes til videreutdanning i politiet. 18

19 FAKTA Yrkesbetegnelse: Vekter Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

20 FAKTA Yrkesbetegnelse: Logistikkoperatør Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

21 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget LOGISTIKKFAGET Yrkessjåførfaget LOGISTIKKFAGET LOGISTIKKOPERATØR Logistikkoperatørfaget handler om hvordan man på en planmessig, effektiv og smart måte kan frakte en hvilken som helst vare fra hvor som helst i verden frem til endelig forbruker. Fagbrev i logistikk gir den grunnkunnskapen som trengs for å oppnå en effektiv og god vareflyt gjennom hele bedriften. Selv om internett gjør at det ikke er spesielt vanskelig å kjøpe varer - må varen fremdeles fraktes frem til forbruker. HVA GJØR EN LOGISTIKKOPERATØR? Som fagarbeider i logistikkfaget vil du ha et arbeid som stiller store krav til å ha oversikt over vareflyten. Logistikkfaget passer for mennesker som har god oversikt over helheten, og som er nøyaktig også med detaljene. Du vil tilrettelegge logistikk, sikring og transport ved hjelp av alt fra lasteskip, tog, trailer, bil og fly. I tillegg vil arbeidsoppgavene variere fra behandling av ordre gjennom eget system frem til kundepakking, kontroll og kundebehandling. HVOR KAN JEG JOBBE? Over hele verden drives det utstrakt logistikk, og følgelig kan du som fagarbeider i logistikkfaget også arbeide over hele verden. Du vil kunne jobbe med alt fra transport av gods, sikring av last, vareflyt og lagring - samt dokumentbehandling, service og kundebehandling. Logistikk betyr å ha oversikt over vareflyten i hele verdikjeden. For TINE betyr dette fra bås til bord. Ann Elise Hildebrandt, Opplæringsansvarlig, Tine Meierier Sør BA, Kristiansand Arbeidet høres kjedelig ut, men det er variert og spennende. Svenn Ivar Aas, logistikkoperatør, Tine Meierier Sør BA, Kristiansand 21

22 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget YRKESSJÅFØRFAGET YRKESSJÅFØRFAGET YRKESSJÅFØR Vi reiser og bestiller varer som aldri før, og volumet på dette er stadig økende. Vi kjøper mer, vi kaster mer, vi bygger mer, vi forflytter oss mer alt dette må fraktes på en trygg og effektiv måte. Dette har ført til en sterk vekst i behovet for yrkessjåfører. For å være fagutdannet som yrkessjåfør må du ha førerkort klasse C-CE; lastebil, lastebil med tilhenger og førerkort klasse D-DE; buss og buss med tilhenger. HVA GJØR EN YRKESSJÅFØR? Som faglært yrkessjåfør vil du enten arbeide innen godstransport eller person-transport. Du må kunne kjøretøyets tekniske egenskaper inngående, kundehåndtering, ha blikk for å se trafikkbildet samt kunne håndtere kompliserte trafikksituasjoner og forholde deg til gjeldende lover og forskrifter for transportnæringen. Det vil være knyttet forskjellige arbeidsrutiner til det enkelte transportselskap avhengig av hva slags type gods som fraktes. En yrkessjåfør må være i stand til å frakte både gods og mennesker med et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. HVOR KAN JEG JOBBE? En faglært yrkessjåfør med førerkortene C-CE, D-DE og tilhørende kompetansebevis, kan velge og vrake i gode sjåførjobber. Du vil da kunne jobbe med både persontransport og godstransport. Et ekstra pluss vil være om du også har truckførerbevis. Idag er gode yrkessjåfører en mangelvare Øyvind Andersen, trafikksjef, Veøy Sør AS, Kristiansand En guttedrøm har gått i oppfyllelse! 22

23 FAKTA Yrkesbetegnelse: Yrkessjåfør Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

24 Osigraf 6666 Lærebedrifter: 3Way A/S ABG Advokatene A/S Aetat Kristiansand, Hovedkontor for V-A Agder Politidistrikt, Kristiansand Alfa Computing A/S AltiOrden AS Arendal Politistasjon Bohus Sørlandsparken A/S Bua Landhandel Byremo videregående skole Coop Mega Farsund Coop Mega Lista Coop Mega Lund Coop Mega Lyngdal Coop Mega Sentrum, Kr.sand Coop Mega Vågsbygd Coop Obs Arendal A/S Coop OBS Stormarked Coop Prix Eydehavn Coop Prix Flekkefjord Coop Prix Malmø Coop Prix Søgne Coop Prix Torsby Vennesla Coop Prix Tromøytunet Coop Prix Øvrebyen CUBUS Amfisenteret Vågsbygd Current Communication A/S Dica Reklame A/S EDB-Avdelingen Sør A/S Eikestøl Kjøttforetning ELEKEM ASA, Shared Services ELKJØP Stormarked, Kristiansand Engerviks Fabrikker A/S Esthetique Amfi Arena senter Expert Norge ASA, Expert Bonus Falconbrigde Nikkelverk A/S Farup-Hansen Retail A/S Fast Com A/S ( Song Networks A/S ) Felleskjøpet Rogaland og Agder, Evje Felleskjøpet Rogaland og Agder, Sørlandsparken Felleskjøpet Rogaland og Agder, Lagmannsholmen Ferdigmat A/S Finny Sirevaag A/S Firma Terje Tharaldsen Fiskebrygga A/S, Arendal Fiskeeksperten Reinhardsen A/S Fiskelaget A/S, Mandal Fiskerenes salgslag, Grimstad Fiskesalg A/S, Kr.sand Forbrukersamvirket Sør Frivold Slakter A/S Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkestrygdekontoret i Vest-Agder GE Healthcare A/S Gimle videregående skole Gro Industrier AS avd Grimstad Konserve Gustav Pedersen A/S Haga Reiser Sør Hans Frivold A/S ( KIWI Søm ) Hansa Borg Bryggerier ASA Hellvik Hus Søgne A/S Hennig-Olsen Is AS Hunsfos Fabrikker ASA Hydramarine A/S Høgskolen i Agder ICA Maxi Lund ICA Maxi Harebakken ICA Tangvall ICA Vågsbygd Inkasso og Kredittservice A/S Interweb Norge A/S JC Syd A/S JC. Jeans & Clothes A/S Jysk A/S Vågsbygd Jysk A/S Sørlandsparken Kiwi Nyli Kiwi Søm Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Katedralskole Kristiansand Kontorsenter A/S Kristiansand Tingrett Kristiansand Trafikkskole Kvadraturen videregående skole Lantmannen Mills A/S Lillesand Lensmannskontor Lindesnes kommune Lunden Regnskapsservice A/S Mandal videregående skole Maren A/S MAX Sørlandssenteret Minipris A/S MAX Markens Minipris A/S Maxi Lund Meny Arena Meny Grim Meny Vågsbygd Merkantil Service A/S Mostad APS Møbelringen Kristiansand A/S National Oilwell Norway A/S Nettbuss Sør A/S Norges Energi A/S NOROFF North Corporation A/S Nor Element A/S Norsk Telekompetanse A/S Oddernes kolonial Ole Thomassen, Vennesla Optimera A/S Parken Lavpris EUROPRIS Posten Norge BA, Kristiansand Postområde Pragma Drift A/S Quality Hotell & Resort Kristiansand Randesund Politistasjon Recommended Norway A/S Rimi Hånni RIMI Stormarked Fagerholt Rimi Trekanten Senter Risør Politistasjon Scan Computers A/S Scan Trade A/S Sense EDM A/S Siemens A/S Simon Valands Eftf. A/S Sira-Kvina kraftselskap Skanska A/S Spar Brokelandsheia Spar Flekkerøy Spar Hægeland Sykehuspartner Sørlandet Sykehus HF Tangen videregående skole Telebutikken Arendal Teleteam A/S Tine Meieriet Sør BA Triolux A/S Tvedestrand Lensmannskontor Tønnesen Sko AS Umoe Mandal A/S Ungt Entreprenørskap Agder Valora Trade Norway, avd. Sørlandschips Varodd A/S Vennesla Lensmannskontor Vennesla Trygdekontor Vennesla Vekst A/S Vennesla videregående skole Ventelo Norge A/S Vest-Agder fylkeskommune Via Travel Mandal, Nortrans Touring A/S VOSS Produktion A/S Vågsbygd videregående skole YIT Building Systems AS Østereng og Benestad A/S

Frihet til å gjøre som du vil

Frihet til å gjøre som du vil Frihet til å gjøre som du vil - med allsidig og spennende utdanning i bagasjen Service og samferdsel Innledning side 5 Salgsfaget side 7 Kontor og administrasjonsfaget side 9 Sikkerhetsfaget side 11 IKT

Detaljer

Velkommen til. 14. april 2011

Velkommen til. 14. april 2011 Velkommen til Bjørgvin videregående skole Bjørgvin videregående skole 14. april 2011 Utdanningsprogram for Service og samferdsel VG1 VG2 VG3 Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Salgsfaget

Detaljer

En spennende videregående skole midt i Oslo

En spennende videregående skole midt i Oslo En spennende videregående skole midt i Oslo Nytt programområde: Vg1: Service og samferdsel Vg2: Transport og logistikk Service og samferdsel - jobb i en bransje med framtid Dette er en vekstnæring Har

Detaljer

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO Om Opplæringskontoret Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland (ORMNN) ble stiftet 1988, og har lang erfaring og god kompetanse. Vårt formål er å kvalitetssikre læretiden for alle

Detaljer

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør www.verdenerdin.no Hva er Reiselivsnæringen? Opplevelser av Kulturlandskap Ren natur Lokal mat og tradisjoner Kulturminner og norsk kulturarv

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING ved Gjøvik videregående skole, for utdanningsprogrammet Service og samferdsel

LOKAL LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING ved Gjøvik videregående skole, for utdanningsprogrammet Service og samferdsel Oppland fylkeskommune Videregående opplæring LOKAL LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING ved Gjøvik videregående skole, for utdanningsprogrammet Service og samferdsel Godkjent dato: Godkjent av (rektor):

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Hvem samarbeider vi med?

Hvem samarbeider vi med? Hvem er vi? 55 medlemsbedrifter i Agder hvorav: 27 medlemsbedrifter har 44 lærling nå 3 lærebedrifter innen persontransport- 3 lærlinger nå 3 lærebedrifter innen logistikkfag- 1 lærling nå I Aust-Agder:

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Kristiansand katedralskole Gimle Skoleår 2017-2018 Utdanningsprogram Rektors/ avdelingsleders underskrift Service og samferdsel Ann Cathrine Andersen

Detaljer

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE Kurs og utdanning 2006 INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Mandal videregående skole Skoleår 2017/2018 Utdanningsprogram Service og samferdsel Rektors/ avdelingsleders underskrift 1. Skolens felles mål

Detaljer

Vennesla videregående skole. Service og samferdsel. Ruth Elisabeth Ropstad. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Vennesla videregående skole. Service og samferdsel. Ruth Elisabeth Ropstad. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Vennesla videregående skole Skoleår: 2013-2014 Utdanningsprogram Avdelingsleders underskrift: Service og samferdsel Ruth Elisabeth Ropstad 1. Skolens

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Sinnsykt SERVICE OG SAMFERDSEL. Yrkessjåfør og Logistikkoperatør. Opplæringskontoret for Salg & Service i Rogaland BA www.ossr.no www.vekterfaget.

Sinnsykt SERVICE OG SAMFERDSEL. Yrkessjåfør og Logistikkoperatør. Opplæringskontoret for Salg & Service i Rogaland BA www.ossr.no www.vekterfaget. Opplæringskontoret for Salg & Service i Rogaland BA www.ossr.no www.vekterfaget.no Yrkessjåfør og Logistikkoperatør Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest post@transportopplaering.no www.transportoglogistikk.no

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ut 4 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder fylkeskommune Loka l læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) SkO'enS "av" Vennesla videregående skole Skoleér 2017-2018 Utdanningspfogfam Service og samferdsel

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag:

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Vi satser på utdanning i fremtiden

Vi satser på utdanning i fremtiden Vi satser på utdanning i fremtiden www.ormnn.no Til topps med ORMNN Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland ble stiftet i 1988. Formålet er å kvalitetssikre læretiden for alle lærlinger,

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal Skoleår 2016/17 Utdanningsprogram Service og samferdsel Rektors/ avdelingsleders underskrift

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Statens'rolle'i'arbeidet'' med'å'0lby'flere'læreplasser'

Statens'rolle'i'arbeidet'' med'å'0lby'flere'læreplasser' Statens'rolle'i'arbeidet'' med'å'0lby'flere'læreplasser' ' ' 'Hvordan'jobber'OK'stat'proak0vt'for'å'skaffe' flere'lærlinger'og'læreplasser'i'staten'?' TorAÅge'Brekkvassmo' prosjektleder' tab@kmd.dep.no'

Detaljer

Service og Samferdsel

Service og Samferdsel SALG Service og Samferdsel SERVICE REISELIV SAMFERDSEL Hadeland videregående skole OFK ANSVAR LÆRING SAMHOLD UTVIKLING EKSTERN PRAKSIS UB ENTREPRENØRSKAP FAGBREV VS VIDERE STUDIER I et historisk perspektiv:

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet Arbeidshefte for elever i ungdomsskolen Tilhører: REISELIVSNÆRINGEN Velkommen til reiselivsnæringen! Utdanningsvalg Mat, drikke,

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Storbank på Sørlandet

Storbank på Sørlandet Sparebanken Sør Sparebanken Pluss Vesterveien 1 A/B Rådhusgaten 7/9 4836 Arendal 4611 Kristiansand Telefon 09 200 Telefon 38 17 35 00 www.sor.no www.sparebankenpluss.no Kristiansand/Arendal 12. mars 2013

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SERVICE OG SAMFERDSEL 16. september 2014 Visjon Drammen vgs åpner muligheter Hjelper deg å komme dit du vil Døråpner mot framtidsdrømmen Hav av muligheter Her er det lov å være

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Vikartjenester

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Vikartjenester Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Vikartjenester Dokumentets dato: 16/10/2008 B.1 Kravspesifikasjon B.1.2. Tjenester og kompetansekrav Kundesenteret Sentralbordbetjening Resepsjonsarbeid Saksnummer:

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Transport- næringens egen kompetanseleverandør

Transport- næringens egen kompetanseleverandør Transport- næringens egen kompetanseleverandør Godstransport på vei har en lys fremtid. Få, om noen andre næringer er spådd en slik eventyrlig vekst i årene fremover. Geir A. Mo, adm. dir NLF Transportkompetanse

Detaljer

Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Fagutdanning over 4 år. 1. år på videregående (VG1): VG1 Restaurant- og matfag 2. år (VG2): VG2 Kokk- og servitørfag (Kokk, kokk institusjon, servitør) eller VG2 Matfag (Baker/Konditor,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier

FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier Kandidat: Prøvested: Prøvestart: Prøveslutt: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: 1. Bjarne Roland tlf:95200044 bjarne@bjarneroland.no 2. Tor Aksel Mellegaard

Detaljer

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 03.07.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Asgeir Skålholt The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Hva er problemet? 1. Få rekrutteres inn i næringen med fagkompetanse 2. Mange faller fra utdanningen av de som faktisk

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien

Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien Landskonferansen 2014 Scandic Asker Anne Strøm Prestvik Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Agenda Oppdraget Våre undersøkelser Behov for kompetanse

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Kompetanseregionen Agder?! Sørlandsrådet, 12. oktober Siren M. Neset Regionansvarlig i Agder, Forskningsrådet

Kompetanseregionen Agder?! Sørlandsrådet, 12. oktober Siren M. Neset Regionansvarlig i Agder, Forskningsrådet Kompetanseregionen Agder?! Sørlandsrådet, 12. oktober 2017 Siren M. Neset Regionansvarlig i Agder, Forskningsrådet Innhold Kompetansebegrepet NHOs kompetansebarometer 2017 Næringslivet - rustet for (digital)

Detaljer