Mitt yrkesvalg. VG1 Service og samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mitt yrkesvalg. VG1 Service og samferdsel"

Transkript

1 Mitt yrkesvalg VG1 Service og samferdsel

2 DIN TRYGGHET ER VÅR UTFORDRING Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder vil være din trygghet for at din bedrift blir ivaretatt på en profesjonell, faglig og servicevennlig måte. VÅR VISJON Vi skal være næringslivets beste valg innen fagopplæring for både lærling og bedrift i Agderfylkene. VÅR INTENSJON Vår intensjon er at vi sammen, og på tvers av konkurranseforhold, ønsker å bidra til å sikre rekruttering av faglig kvalifisert arbeidskraft gjennom inntak av lærlinger. VÅRT VIRKEFELT Opplæringskontorets virkefelt er innenfor deler av fagområdene, tilsvarende programvalgene Service og samferdsel og Restaurant og matfag. Det er viktig å merke seg at en bedrift kan være medlemsbedrift av Opplæringskontoret uten selv å ha lærling. Men det forventes da at bedriften på et tidspunkt vil ta inn en eller flere lærlinger, for derved å bli lærebedrift. VÅRE MÅLSETTINGER Vi tror at klare og entydige mål for vårt kontor og våre fagområder vil være grunnleggende forutsetninger for å lykkes. Derfor har vi utformet følgende målsettinger for vår virksomhet: Vi skal sørge for å kvalitetssikre at lærlingene tilegnes tilstrekkelig kunnskap og kompetanse. Vi skal øke interessen og derved konkurranseevnen ved å få flere medlemsbedrifter i nye fag. Vi skal påvirke de rette organer slik at det til enhver tid er rekrutteringstilgang på antall lærlinger som våre bransjer etterspør. Vi skal utvikle oss i retninger der vi blir sett og forbundet med kompetanse. Vennlig hilsen Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder

3 Vi som jobber her: Geir Ausland Anette Limm Pedersen Wenche B. Westergren

4

5 Innhold Utdanningsprogram 6-7 IKT - Servicefaget 8-9 Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor - og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget 22-23

6 Service og samferdsel åpner spennende veier 1. år VG1 2. år VG2 Alle Vg2 i utdanningsprogrammet IKT - servicefag Reiseliv Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk En ting er sikkert: Valget du snart skal ta vil få stor innvirkning på utdannelsen din, og ikke minst hva du kommer til å drive med som yrkesaktiv i årene fremover. Hvis du velger S&S kan du være sikker på en trygg og allsidig utdannelse som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter. Verden er stor. S&S VG1 gir deg en smakebit innenfor hele 8 yrker. Jobber hvor kommunikasjon og tillit står i høysetet. Enten du er vekter eller selger, jobber med IKT eller arbeider med logistikk. Evnen til å kommunisere med mennesker - også fra andre kulturer - er viktig å tilegne seg. Med S&S skaper du deg en bred horisont og tilpasser deg krav som ikke bare stilles i Norge, men som gjør deg attraktiv i hele Europa. Studiet er lagt opp til at du selv velger veien mens du går.

7 3. år 4. år VG3 eller opplæring i bedrift Påbygging til generell studiekompetanse IKT - Servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget I VG1 lærer du noe om alle de åtte fagene innenfor S&S. Du kan lese mer om disse fagene i denne brosjyren. I løpet av året bestemmer du deg for en av hovedretningene. I VG2 spesialiserer du deg innenfor en av fagretningene. Læretiden strekker seg over 2 år. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Når prøven er bestått får du et bevis på at du har en yrkeskompetanse. Da er du fagarbeider! Dersom du ønsker å utdanne deg videre på høgskole eller universitet må du ta et år med studiespesialisering slik at du oppnår studiekompetanse.

8 Alt vi gjør er knyttet opp til data og vi er avhengig av at det fungerer til enhver tid - uten IKT vil det meste stoppe. Anne Marit Reme, Personalsjef, Umoe, Mandal FAKTA Yrkesbetegnelse: IKT-servicemedarbeider Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

9 IKT-SERVICEFAGET Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget IKT - SERVICEFAGET IKT - SERVICEFAGET Informasjons / kommunikasjonsteknologifaget har hatt en fantastisk utvikling de senere årene. På slutten av 80-tallet lot den gangs unge voksne seg imponere av at man kunne lagre data på en diskett - og skrive brev og regne litt. Det var den gangen. Nå har IKT-faget utviklet seg til å bli selve hjertet i en bedrift. Stopper datamaskinene, stopper Norge. Så og si alt mulig er knyttet opp mot data. Som fagarbeider innen IKT vil du få utløp for både dine ferdigheter innen faget og evnen til å se kreative løsninger for brukerne. Behovet for faglærte innen IKT er sterkt økende på alle nivåer innen fagområdet. HVA GJØR EN FAGARBEIDER I IKT? Som fagarbeider i IKT er du ressurspersonen ved bedriften, og den som er best kvalifisert til å utføre arbeidet omkring IKT. Du vil arbeide med alt fra brukerstøtte, nettverksdrift og systemvedlikehold, installasjon og oppgradering av maskin- og programvare, drift av servere, arbeidsstasjoner og nettverk. Kort sagt alt som har med IKT-systemene å gjøre. I et samfunn som stadig er i utvikling og hvor tiden er en faktor for vårt arbeid, er det svært viktig at systemteknologien fungerer som det skal. Nede-tid for IKTsytstemene er en kostbar affære for bedriften. Du vil ha løpende kontakt med alle avdelinger ved bedriften og med leverandører av ITutstyr. Det er derfor viktig at du har en utpreget grad av service både ovenfor kolleger, kunder og samarbeidspartnere IKT handler også om mennesker. HVOR KAN JEG JOBBE? Jobbmulighetene du har som fagarbeider innen IKT er mange og mangfoldige. Dagens og morgendagens samfunn er avhengige av at informasjons- og kommunikasjonssystemene fungerer knirkefritt. Som fagarbeider vil du kunne arbeide både i private og offentlige virksomheter i inn og utland. For min del er det å jobbe med IKT det som er interessant for fremtiden. Nils Rune Bue, lærling IKT, Umoe, Mandal 9

10 IKT-servicefaget REISELIVSFAGET Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget REISELIVSFAGET REISELIVSMEDARBEIDER Norge går så det suser og velstanden øker. Folk bruker mer penger på luksus og på reiser vi reiser som aldri før over hele verden. Både forretningsreiser og feriereiser er økende hvilket stiller krav til reisekonsulentens nøyaktighet og dyktighet i arbeidet. Reisemulighetene og reisemålene er mange og din evne til å sette deg inn i kundens ønsker og behov er av stor betydning. HVA GJØR EN REISELIVSMEDARBEIDER? Som ferdigutdannet reisekonsulent vil du ha inngående kjennskap til driften av et reisebyrå. Du vil jobbe selvstendig med booking og kundekontakt både med forretningsreiser og privatreiser, pr. telefon og ved besøk på byrået. Mye av bookingen skjer på reisebyråenes eget bookingsystem AMADEUS, men reiser og hoteller bestilles også direkte på internett. HVOR KAN JEG JOBBE? Reisebyråer finnes over hele landet, og det er også store muligheter for å jobbe i utlandet. Du vil også kunne jobbe hos turoperatører, bookingbyråer, turistkontorer, på flyplasser og ellers på steder som betjener turister. Mange bedrifter over en viss størrelse har egen avdeling som tar seg av forretningsreiser for sine ansatte og kan derfor være et populært sted å jobbe for en reisekonsulent. Nøyaktig, konsentrert og evne til å holde fokus er viktige egenskaper en reisekonsulent må ha. Siri Kaspersen, Reisekonsulent, Via Travel, Mandal Jeg synes det er topp at arbeidsgiver stiller krav til meg - jeg lærer masse av det. Mari Nodeland, lærling reiselivsfaget, Via Travel, Mandal 10

11 FAKTA Yrkesbetegnelse: Reiselivsmedarbeider Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

12 FAKTA Yrkesbetegnelse: Resepsjonist Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, Hotellhøyskole, Nærings Akademiet, reiselivskoordinator Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

13 IKT-servicefaget Reiselivsfaget RESEPSJONSFAGET Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget RESEPSJONSFAGET RESEPSJONSJONSFAGET Resepsjonistyrket har tradisjoner fra langt tilbake i tid og har hele tiden vært anerkjent som et attraktivt og viktig yrke. En resepsjon er stedet hvor man møter mennesker fra ulike kulturer fra alle verdenshjørner. Resepsjonen er bedriftens naturlige knutepunkt. Som resepsjonist vil du opparbeide deg en enestående forståelse for kommunikasjon, hotelldrift og språk. I løpet av læretiden vil du være innom hotellets respektive avdelinger. Det være seg restaurant, regnskapsavdelingen, husøkonomavdelingen, bedriftslære, kurs og konferanseavdelingen. HVA GJØR EN RESEPSJONIST? Som resepsjonist ved et hotell vil du være kjent med nær sagt alle funksjoner i en moderne hotelldrift. En arbeidsdag i resepsjonen vil hovedsakelig bestå av innsjekk, utsjekk, ta i mot individuelle bookinger, generell gjestebehandling og yte god service. Du vil være bedriftens ansikt utad og måtte kunne håndtere mange ulike situasjoner som oppstår i løpet av en arbeidsdag. HVOR KAN JEG JOBBE? Når du er fagutdannet innen resepsjonsfaget vil du være en ettertraktet ressursperson for hoteller, reisebyråer, fly-selskaper, passasjerferger og cruisebåter i inn og utland. Du vil også kunne jobbe som servicemedarbeider i offentlige og private virksomheter. Resepsjonen er bedriftens hjerte Cecilie Strand, Ass. Resepsjonssjef, Quality Hotell & Resort Kristiansand Vi er poteta på hotellet - vi kan brukes til alt! Audgunn Klingsheim, lærling resepsjonsfaget, Quality Hotell & Resort Kristiansand 13

14 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Det er slutt på tidene da det ble ansatt sekretærer som skulle skrive referater og brev for de forskjellige avdelingene i bedriften. IT, Internett og har etablert seg på alle nivå i en organisasjon, og det er bare unntaksvis at fagarbeideren skriver brev for andre. Dette gjøres av den enkelte. Nå skal fagarbeideren kunne litt om alt innen effektiv drift av et kontor. HVA GJØR EN KONTOR- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER? Som utdannet fagarbeider i kontor og administrasjonsfag utfører du kontoroppgaver av høy kvalitet. Arbeidsoppgavene kan være forskjellige fra bransje til bransje, men i hovedsak vil arbeidsoppgavene være; betjening av sentralbord, postbehandling, dokumentasjon, regnskap, arkivering og bruk av IT. Ofte er du bedriftens ansikt utad og det stilles således store krav til fremtreden, nøyaktighet og effektivitet. HVOR KAN JEG JOBBE? Når du er ferdig utdannet som fagarbeider i kontor- og administrasjonsfaget vil du kunne jobbe i bedrifter i alle slags bransjer som har en administrasjonsavdeling. Dette gjelder også for arbeid i det offentlige. Det kreves at du kan arbeide selvstendig, være nøyaktig, systematisk og ha stå på vilje. Målet er en dyktig medarbeider med godt kjennskap til rutinene i vårt firma, en som vi ikke kan unnvære når læretiden er over. Wenche Benestad, Personalansvarlig Hydramarine AS, Kristiansand Jeg liker å lage systemer. Kristine Bjordal, lærling i kontor- og administrasjonsfaget, Hydramarine, Kristiansand. 14

15 FAKTA Yrkesbetegnelse: Kontor- og administrasjonsmedarbeider Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

16 FAKTA Yrkesbetegnelse: Salgsmedarbeider Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, Varehandelens høyskole, høyskoler, universiteter Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år Det er viktig å ha glimt i øyet Rikke Eg Nielsen, Ferskvarekoordinator, Forbrukersamvirke Sør, Kristiansand

17 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget SALGSFAGET Sikkerhetsfaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget SALGSFAGET SALGSMEDARBEIDER Kjøp og salg har foregått siden tidenes morgen - først som et bytteforhold av varer og tjenester - siden har salgsprofesjonen utviklet seg til det den er i dag. Dyktige selgere er alltid etterspurt. Når du utøver salgskunst ivaretar du kundens behov og skaper en positiv opplevelse for begge parter i salgssituasjonen. Det stilles store krav til gode kommunikasjonsevner og gode sosiale ferdigheter. Kundene skal trives i ditt selskap. HVA GJØR EN SALGSMEDARBEIDER? Som fagarbeider i salg vil du kunne utføre alle arbeidsoppgaver i en moderne butikkdrift. Salgsfaget er et vidt fagområde, og arbeidsoppgavene vil variere mellom å sikre rett varer til rett tid, bygge opp hyller og torg, håndtere ferskvarer som frukt og grønt, meieriprodukter og kjøtt, arbeide i kasse, bruk av butikkdata og markedsføring. Du vil lære deg å ha overblikket over alt som skjer i forretningen og ikke minst - du må trives med høyt servicenivå og kundebehandling. HVOR KAN JEG JOBBE? Når du er fagarbeider innen salg - kan du arbeide i alle bransjer i servicenæringen. I dagligvare er det mange som gjør en kjapp karriere - er du dyktig og gjør en god jobb har du uante muligheter i bransjen. Jeg er en del av de ansatte, og like uunnværlig som de andre. Thorbjørn, lærling salgsfaget, butikk, Mega Lund, Kristiansand 17

18 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget SIKKERHETSFAGET Logistikkfaget Yrkessjåførfaget SIKKERHETSFAGET SIKKERHETSFAGET I et samfunn som stadig blir mer komplisert og sårbart, har sikkerhetsbransjen en nøkkelrolle. Det har i de senere år vært en endring i trusselbildet som resulterer i at det stadig stilles større krav til kompetansen til en fagarbeider i sikkerhetsfaget. Fagarbeideren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet. HVA GJØR EN VEKTER? Når du er ferdig utdannet som fagarbeider i sikkerhetsfaget vil du være en ressursperson på alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet. Du må lett kunne samarbeide med politi og tollere, og du må ha evnen til å observere, forebygge og håndtere konflikter i samsvar med etiske og rettslige retningslinjer. Du vil arbeide med alt fra forebyggende informasjonstjeneste ovenfor publikum og kunder, til tradisjonelt vakthold og sikring av verdier og verditransport. HVOR KAN JEG JOBBE? Når du er ferdig utdannet i sikkerhetsfaget vil du kunne jobbe i alle bedrifter som arbeider innenfor sikkerhetstjenester både i privat og offentlig sektor. Arbeidsoppgavene vil variere innefor overvåking, personellsikring, vakthold og verditransporter. Alle som arbeider innen sikkerhetsfaget må ha plettfri vandel. Jarle Austerheim, driftssjef G4S Security Services AS, Kristiansand Det er fint at fagbrevet kan brukes til videreutdanning i politiet. 18

19 FAKTA Yrkesbetegnelse: Vekter Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

20 FAKTA Yrkesbetegnelse: Logistikkoperatør Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

21 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget LOGISTIKKFAGET Yrkessjåførfaget LOGISTIKKFAGET LOGISTIKKOPERATØR Logistikkoperatørfaget handler om hvordan man på en planmessig, effektiv og smart måte kan frakte en hvilken som helst vare fra hvor som helst i verden frem til endelig forbruker. Fagbrev i logistikk gir den grunnkunnskapen som trengs for å oppnå en effektiv og god vareflyt gjennom hele bedriften. Selv om internett gjør at det ikke er spesielt vanskelig å kjøpe varer - må varen fremdeles fraktes frem til forbruker. HVA GJØR EN LOGISTIKKOPERATØR? Som fagarbeider i logistikkfaget vil du ha et arbeid som stiller store krav til å ha oversikt over vareflyten. Logistikkfaget passer for mennesker som har god oversikt over helheten, og som er nøyaktig også med detaljene. Du vil tilrettelegge logistikk, sikring og transport ved hjelp av alt fra lasteskip, tog, trailer, bil og fly. I tillegg vil arbeidsoppgavene variere fra behandling av ordre gjennom eget system frem til kundepakking, kontroll og kundebehandling. HVOR KAN JEG JOBBE? Over hele verden drives det utstrakt logistikk, og følgelig kan du som fagarbeider i logistikkfaget også arbeide over hele verden. Du vil kunne jobbe med alt fra transport av gods, sikring av last, vareflyt og lagring - samt dokumentbehandling, service og kundebehandling. Logistikk betyr å ha oversikt over vareflyten i hele verdikjeden. For TINE betyr dette fra bås til bord. Ann Elise Hildebrandt, Opplæringsansvarlig, Tine Meierier Sør BA, Kristiansand Arbeidet høres kjedelig ut, men det er variert og spennende. Svenn Ivar Aas, logistikkoperatør, Tine Meierier Sør BA, Kristiansand 21

22 IKT-servicefaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Logistikkfaget YRKESSJÅFØRFAGET YRKESSJÅFØRFAGET YRKESSJÅFØR Vi reiser og bestiller varer som aldri før, og volumet på dette er stadig økende. Vi kjøper mer, vi kaster mer, vi bygger mer, vi forflytter oss mer alt dette må fraktes på en trygg og effektiv måte. Dette har ført til en sterk vekst i behovet for yrkessjåfører. For å være fagutdannet som yrkessjåfør må du ha førerkort klasse C-CE; lastebil, lastebil med tilhenger og førerkort klasse D-DE; buss og buss med tilhenger. HVA GJØR EN YRKESSJÅFØR? Som faglært yrkessjåfør vil du enten arbeide innen godstransport eller person-transport. Du må kunne kjøretøyets tekniske egenskaper inngående, kundehåndtering, ha blikk for å se trafikkbildet samt kunne håndtere kompliserte trafikksituasjoner og forholde deg til gjeldende lover og forskrifter for transportnæringen. Det vil være knyttet forskjellige arbeidsrutiner til det enkelte transportselskap avhengig av hva slags type gods som fraktes. En yrkessjåfør må være i stand til å frakte både gods og mennesker med et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. HVOR KAN JEG JOBBE? En faglært yrkessjåfør med førerkortene C-CE, D-DE og tilhørende kompetansebevis, kan velge og vrake i gode sjåførjobber. Du vil da kunne jobbe med både persontransport og godstransport. Et ekstra pluss vil være om du også har truckførerbevis. Idag er gode yrkessjåfører en mangelvare Øyvind Andersen, trafikksjef, Veøy Sør AS, Kristiansand En guttedrøm har gått i oppfyllelse! 22

23 FAKTA Yrkesbetegnelse: Yrkessjåfør Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter. Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år

24 Osigraf 6666 Lærebedrifter: 3Way A/S ABG Advokatene A/S Aetat Kristiansand, Hovedkontor for V-A Agder Politidistrikt, Kristiansand Alfa Computing A/S AltiOrden AS Arendal Politistasjon Bohus Sørlandsparken A/S Bua Landhandel Byremo videregående skole Coop Mega Farsund Coop Mega Lista Coop Mega Lund Coop Mega Lyngdal Coop Mega Sentrum, Kr.sand Coop Mega Vågsbygd Coop Obs Arendal A/S Coop OBS Stormarked Coop Prix Eydehavn Coop Prix Flekkefjord Coop Prix Malmø Coop Prix Søgne Coop Prix Torsby Vennesla Coop Prix Tromøytunet Coop Prix Øvrebyen CUBUS Amfisenteret Vågsbygd Current Communication A/S Dica Reklame A/S EDB-Avdelingen Sør A/S Eikestøl Kjøttforetning ELEKEM ASA, Shared Services ELKJØP Stormarked, Kristiansand Engerviks Fabrikker A/S Esthetique Amfi Arena senter Expert Norge ASA, Expert Bonus Falconbrigde Nikkelverk A/S Farup-Hansen Retail A/S Fast Com A/S ( Song Networks A/S ) Felleskjøpet Rogaland og Agder, Evje Felleskjøpet Rogaland og Agder, Sørlandsparken Felleskjøpet Rogaland og Agder, Lagmannsholmen Ferdigmat A/S Finny Sirevaag A/S Firma Terje Tharaldsen Fiskebrygga A/S, Arendal Fiskeeksperten Reinhardsen A/S Fiskelaget A/S, Mandal Fiskerenes salgslag, Grimstad Fiskesalg A/S, Kr.sand Forbrukersamvirket Sør Frivold Slakter A/S Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkestrygdekontoret i Vest-Agder GE Healthcare A/S Gimle videregående skole Gro Industrier AS avd Grimstad Konserve Gustav Pedersen A/S Haga Reiser Sør Hans Frivold A/S ( KIWI Søm ) Hansa Borg Bryggerier ASA Hellvik Hus Søgne A/S Hennig-Olsen Is AS Hunsfos Fabrikker ASA Hydramarine A/S Høgskolen i Agder ICA Maxi Lund ICA Maxi Harebakken ICA Tangvall ICA Vågsbygd Inkasso og Kredittservice A/S Interweb Norge A/S JC Syd A/S JC. Jeans & Clothes A/S Jysk A/S Vågsbygd Jysk A/S Sørlandsparken Kiwi Nyli Kiwi Søm Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Katedralskole Kristiansand Kontorsenter A/S Kristiansand Tingrett Kristiansand Trafikkskole Kvadraturen videregående skole Lantmannen Mills A/S Lillesand Lensmannskontor Lindesnes kommune Lunden Regnskapsservice A/S Mandal videregående skole Maren A/S MAX Sørlandssenteret Minipris A/S MAX Markens Minipris A/S Maxi Lund Meny Arena Meny Grim Meny Vågsbygd Merkantil Service A/S Mostad APS Møbelringen Kristiansand A/S National Oilwell Norway A/S Nettbuss Sør A/S Norges Energi A/S NOROFF North Corporation A/S Nor Element A/S Norsk Telekompetanse A/S Oddernes kolonial Ole Thomassen, Vennesla Optimera A/S Parken Lavpris EUROPRIS Posten Norge BA, Kristiansand Postområde Pragma Drift A/S Quality Hotell & Resort Kristiansand Randesund Politistasjon Recommended Norway A/S Rimi Hånni RIMI Stormarked Fagerholt Rimi Trekanten Senter Risør Politistasjon Scan Computers A/S Scan Trade A/S Sense EDM A/S Siemens A/S Simon Valands Eftf. A/S Sira-Kvina kraftselskap Skanska A/S Spar Brokelandsheia Spar Flekkerøy Spar Hægeland Sykehuspartner Sørlandet Sykehus HF Tangen videregående skole Telebutikken Arendal Teleteam A/S Tine Meieriet Sør BA Triolux A/S Tvedestrand Lensmannskontor Tønnesen Sko AS Umoe Mandal A/S Ungt Entreprenørskap Agder Valora Trade Norway, avd. Sørlandschips Varodd A/S Vennesla Lensmannskontor Vennesla Trygdekontor Vennesla Vekst A/S Vennesla videregående skole Ventelo Norge A/S Vest-Agder fylkeskommune Via Travel Mandal, Nortrans Touring A/S VOSS Produktion A/S Vågsbygd videregående skole YIT Building Systems AS Østereng og Benestad A/S

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS

utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS utdanning Foto: Radisson SAS Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Overnatting Servering Resepsjonsfag Reisearrangører Turoperasjon Reisebyrå Norske reisemål Attraksjoner Aktiviteter

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 2 - juni 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 innhold Leder: Om rekruttering... 3 Valle: En skole

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

MARITIME YRKER - Noe for deg?

MARITIME YRKER - Noe for deg? MARITIME YRKER - Noe for deg? EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn,

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer