EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13"

Transkript

1 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

2 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere, behovet for kunnskap og kompetanse akselererer. Kravene til endring skaper behov for en arbeidsstyrke som er fleksibel og i stand til stadig å skaffe seg ny kompetanse. Derfor er livslang læring blitt stadig viktigere. FLeksibiLitet og kvalitet Fleksibilitet er et nøkkelord innenfor etter- og videreutdanning. Behovene i arbeidslivet er ulike, både med tanke på fagområde og omfang. Handelshøyskolen BI tilbyr derfor et vidt spekter av kurs og programmer. Vi er en næringslivsorientert handelshøyskole som har et tett samarbeid med virksomheter både i privat og offentlig sektor. I programmene benyttes mange forelesere som arbeider i næringslivet. Samtidig bygger undervisningen på det siste innen internasjonal og nasjonal forskning. BI har et av Norges ledende fagmiljøer innenfor de økonomiskadministrative fagområdene. egenutvikling og oppdatering Det er flere grunner til å ta etter- og videreutdanning. Personlig utvikling og ny kunnskap bidrar til egen vekst, og mulighet til å revurdere hvordan man tenker og hvordan man handler. Det å ta utdanning ved siden av jobb er et sterkt signal til arbeidsgiver om at man er fremtidsrettet, omstillingsdyktig og sulten. En medarbeider som er proaktiv og faglig à jour er attraktiv for arbeidsgiverne. Etter- og videreutdanning gir karrieregevinster. internasjonalt Fokus Innsikt i og forståelse av globalisering blir viktigere, derfor har BI økt fokus på internasjonalisering. Våre forskere samarbeider med fagfolk fra andre land, og utveksler kompetanse som kommer alle studentene til gode. Vi samarbeider med mer enn 160 skoler i 45 land. Stadig flere virksomheter i norsk næringsliv opererer på tvers av nasjoner, og vektlegger internasjonal kompetanse når de rekrutterer. FagLig styrke og relevans BIs visjon er å være en handelshøyskole som er blant de ledende i Europa. Kombinasjonen av faglig tyngde og relevans for studenter, næringsliv og det offentlige er BIs fremste kjennetegn. Ved å ta etter- og videreutdanning på BI, får du en utdanning som er både faglig tung og relevant for næringslivets behov. Vennlig hilsen Rektor Handelshøyskolen BI Tom Colbjørnsen 1

3 K u n n s K a p styrker dine KarrieremuligheTer når du skal velge utdanning, er det viktig å velge en utdanning som gir gode muligheter for å nå dine fremtidige karrieremål. en undersøkelse blant våre studenter viser at etterutdanningen gir økt jobbtilfredshet, økt kompetanse i forhold til jobb og styrkede karrieremuligheter. Handelshøyskolen BI har et av Norges ledende fagmiljøer innen økonomiske og administrative fag. BI har 340 vitenskapelige medarbeidere, og er dermed en av Europas største handelshøyskoler. Siden 1983 har Handelshøyskolen BI utdannet over kandidater. I 2011 var det ca studenter som tok etter- og videreutdanning ved BI. bi har mer enn 200 kurs og studier på deltid Som deltidsstudent kan du velge mellom forskjellige kurs, studier og gjennomføringsformer: forelesninger på dagtid, kveldsundervisning, samlingsbasert undervisning eller nettstudier. Felles for både korte og lange studier på BI er at de gir deg personlig utvikling samtidig som du får ny kompetanse du raskt kan ta i bruk i jobben din. inspirerende nettverk På BIs deltidsstudier møter du mennesker som er i samme situasjon som deg selv. De har jobb, familie og en travel hverdag. Felles for alle er at de har et ønske om å øke kompetansen og utvikle karrieren. Studentene på BI kommer fra alle bransjer innen både offentlig og privat sektor så diskusjonene i forelesningene blir ofte lærerike og inspirerende og gir en ekstra dimensjon til studiene. skreddersydd kompetanse For bedrifter BI kan også tilby bedriftstilpasset kompetanseutvikling for både privat og offentlig sektor. Med BI som partner for skreddersydd og innovativ programutvikling får du tilgang til en unik bredde av lederskapsekspertise. Ta kontakt eller les mer på studieveiledning BIs studieveiledere hjelper deg gjerne med å finne det studiet eller de kursene som er riktig for deg. Ring eller send oss en e-post for studieveiledning, se Læring og ny kunnskap gir deg tyngden du trenger 2

4 F l e K s i b l e studier TilpasseT din hverdag vi har utformet deltidsstudiene slik at det er mulig å gjennomføre dem i en allerede aktiv hverdag. det er mulig å kombinere utdanning med familie, jobb og andre forpliktelser. FLeksibeL gjennomføring Studier og kurs gjennomføres på dag- eller kveldstid, som nettstudier eller modulbaserte samlinger på dagtid. normal studieprogresjon Ved gjennomføring av et deltidsstudium er et studieår normert til 30 studiepoeng. Det betyr at gjennomføringstiden på for eksempel bedriftsøkonomstudiet er normert til to år på deltid (ett år på heltid). eller studer i eget tempo Du kan bygge opp et studium ved å ta et kurs om gangen. Dersom du gjennomfører et studium på denne måten, bør du holde kontakt med en studieveileder underveis. Da får du hjelp til å finne riktige kurs og fagsammensetning dersom studieplanen skulle endres. kurs eller tittelgivende studier Du kan velge mellom korte kurs som går over ett semester, eller programmer á 30 studiepoeng som går over to semestre. Begynner du på et kurs, kan det også være den første byggesteinen på veien til en grad eller tittel. Du kan velge studier med alt fra ett til seks års varighet. Lengden på studiet avhenger av nivå på utdanningen og hvilken gjennomføringsform du velger. Felles for BIs bachelorstudier er at hvert trinn i studiemodellen er avsluttende og tittelgivende. Eksempelvis vil du få tittelen Bedriftsøkonom når du har gjennomført det første trinnet i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. nettstudier gir deg mulighet til å studere når og hvor du vil Handelshøyskolen BI har lang erfaring med fjernundervisning og nettbaserte studier. Undervisningen er lagt opp slik at du kan studere uten å følge forelesninger til faste tider. Du treffer lærer og med-studenter i diskusjonsgrupper og kollokvier på nettet. Dette gir mulighet for verdifull erfaringsutveksling og læring. I tillegg tilbys du også samlinger for alle kursene. som nettstudent Får du Undervisning og veiledning på BIs nettbaserte undervisningsplattform itslearning Aktivitetsplaner med fremdrift uke for uke Diskusjonsgrupper for kommunikasjon med nettlærer og medstudenter Innsendingsoppgaver med tilbakemelding Digitale læringsressurser Intensivundervisning på samlinger i Oslo Digital studieguide til pensumlitteraturen 3

5 studiemodell BACHELORNIVÅ MASTERNIVÅ 60 studiepoeng 120 studiepoeng 180 studiepoeng Bachelor of Management Tilbys ved alle studiesteder 90 valgfrie studiepoeng Kjernefag 30 sp Valgfritt bachelorprogram/ fordypning 30 sp Avsluttende bachelorprogram 30 sp Bedriftsøkonom Handelshøyskolen BI i Oslo BI Bergen BI Drammen BI Nettstudier BI Trondheim Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon Handelshøyskolen BI i Oslo BI Nettstudier Bachelor i økonomi og administrasjon BI Nettstudier BI Stavanger Executive Master of Management 90 sp Executive Master of Management in Energy 120 sp Bankkandidat BI Bank og Forsikring Bachelor i bank og finans BI Bank og Forsikring Executive MBA 120 sp Markedsøkonom Handelshøyskolen BI i Oslo BI Nettstudier Bi Kristiansand BI Stavanger Markedskandidat BI Nettstudier BI Stavanger Executive MBA in Energy 120 sp Executive MBA in Shipping, Offshore and Finance 120 sp Bachelor i revisjon 1. trinn BI Nettstudier 2. trinn BI Nettstudier 3. trinn Handelshøyskolen BI i Oslo (heltid) Master of Management i skatte- og avgiftsrett 90 sp BI tar forbehold om endringer i studiemodellen, og den enkelte skoles studietilbud Handelshøyskolen BI har en rekke heltidsstudier på bachelor og masternivå. Be om egen brosjyre. Studiene på bachelornivå består av kurs du kan gjennomføre enkeltvis. 4

6 bachelor of management bac h e lo r o F m a n ag e m e n T en unik og fleksibel studiemodell bachelor of management passer for deg som allerede har noen års arbeidserfaring, men mangler den formelle kompetansen. det unike er at tidligere utdanning, også fra andre universitet og høyskoler, kan inngå i graden. Kanskje veien fram til nye karrieremuligheter er kortere enn du tror! du kan bygge videre på tidligere utdanning Uansett hvilket fagområde du tidligere har studert kan du få godskrevet (innpasset) inntil 90 studiepoeng i graden. Utdanning fra andre offentlig godkjente høyskoler og universiteter kan også inngå. Du kan få godkjent hele studier eller kurs som gir studiepoeng. I tillegg kan du søke innpassing av kjernefag innenfor økonomi og administrasjon som tilsvarer fagkravet. bygg graden din gradvis Du kan velge kurs eller studier fra BI som kan inngå i graden, alt etter hva du interesserer deg for. En bedrifts- eller markedsøkonomtittel kan være første skritt på veien til Bachelor of Management-graden. Grunnutdanning i ledelse kan også være en god start. velg kurs som er relevante For deg Studiemodellen er fleksibel. Det betyr at du kan velge kurs og programmer som er særlig interessante for deg, og relevante for din arbeidssituasjon. solid Lederutdanning Målet med Bachelor of Management er å gi en avsluttende og reflektert utdanning innen fagområdet ledelse og organisering. Det avsluttende bachelorprogrammet Leadership in Action knytter de ulike fagene sammen og sørger for at du får en solid og helhetlig lederutdanning. FLeksibiLitet i gjennomføringen Studiemodellen er også fleksibel når det gjelder gjennomføring. Du kan bygge graden i det tempoet du selv ønsker. I tillegg kan du velge mellom alternative gjennomføringsformer; dag- eller kveldstid, nettstudier eller modulbaserte samlinger. Det gjør det mulig å ivareta både familie og jobb samtidig som du studerer. Kjernefag Valgfritt bachelorprogram eller fordypning Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 90 SP Valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner studiemodell bachelor of management (180 studiepoeng) spennende LæringsmiLjø De fleste som gjennomfører Bachelor of Management har jobbet i noen år, og deltakerne kommer fra mange ulike bransjer og sektorer. Dette gjør læringsmiljøet mangfoldig og gir rom for spennende og lærerike diskusjoner i undervisningen. kontakt oss Ta kontakt for å få vurdert tidligere utdanning og for å få satt sammen en studieplan som passer ditt behov. Se for kursbeskrivelser og gjennomføringsplaner. 5

7 bachelor of management KjerneFag obligatorisk Kjernefagene (4 kurs) er den obligatoriske delen av studiet som skal sikre deg et faglig grunnlag for videre fordypning. Kurs fra følgende fagområder må være dekket for å få godkjent en Bachelor of Management-grad: Ett høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor Bedriftsøkonomi. Ett høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor Markedsføring. To høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor Organisasjon og ledelse. Alternativt kan et av disse erstattes med et kurs i prosjektledelse eller strategi. Kursene i Grunnutdanning i ledelse dekker også fagkravene til kjernefagene (se side 13). Mangler du kjernefagene og ikke har oppfylt andelen studiepoeng under de 90 valgfrie studiepoengene, anbefaler vi deg å vurdere opptak til bedrifts- eller markedsøkonomstudiet som dekker kravet til kjernefagene. Da kan du oppnå Bedrifts- eller Markedsøkonomtittelen på veien fram til graden Bachelor of Management. valgfritt bachelorprogram Bachelorprogrammene er utviklet for å inngå i graden Bachelor of Management. De gir faglig fordypning og spisskompetanse innenfor utvalgte fagområder. Programmene er tilpasset deg som har yrkeserfaring og er i jobb. De er selvstendige enheter som også kan gjennomføres uavhengig av graden. Hvert program utgjør 30 studiepoeng og gjennomføres på deltid over to semestre (et år). Det kreves ingen formelle forkunnskaper utover praktisk arbeidserfaring, men for programmene innenfor ledelse anbefales grunnleggende kunnskap i organisasjon og ledelse. Kjernefag Valgfritt bachelorprogram eller fordypning Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 90 SP Valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner Credit Management Endringsledelse, team og coaching High Performance Leadership Human Resource Management Høyere forsikringseksamen Ledelse av film, TV og sceneproduksjon Ledelse og coaching; verktøy og virkemidler Ledelse i kommunal sektor Prosjektledelse Retorikk, kommunikasjon og ledelse Sikkerhetsledelse Strategi og ledelse i kunnskapsøkonomien eller valgfri Fordypning Som et alternativ til bachelorprogrammene kan du velge en av fordypningene (30 studiepoeng) som inngår i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller bachelorstudiet i markedsføring. En fordypning gir deg dybdekunnskap i et valgt fagområde. For å ta fordypning må du ha 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende. Du må også ha grunnkurs i statistikk (eller tilsvarende) fra 1. år på bachelor-studiet. En del av fordypningene har også tilleggskrav i form av spesifikke fagområder som må være dekket. Kjernefag Valgfritt bachelorprogram eller fordypning Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 90 SP Valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner Anvendt makroøkonomi Bedriftsutvikling for SMB Forretningsutvikling og teknologi Human Resource Management Innovasjonsledelse International Business Kreditt- og depotjus og Kredittvurdering I Kredittvurdering I og Kredittvurdering II Logistikkledelse Supply Chain Management Strategisk merkevarebygging Prosjektledelse Salgsledelse og personlig salg Økonomistyring og investeringsanalyse Du finner detaljer om alle fordypninger og program på bachelor of management med Fordypning i helseledelse Bachelor of Management kan også gjennomføres med fordypning i helseledelse. Be om egen brosjyre eller se 6

8 bachelor of management avsluttende bachelorprogram leadership in action Kjernefag Valgfritt bachelorprogram eller fordypning Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action det avsluttende og tittelgivende lederprogrammet i bachelor of management-graden skal gi innsikt i krav til lederskap i fremtidige organisasjoner og kunnskap om moderne ledelsesteorier. 90 SP Valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner programmets hovedtemaer Ledelse i perspektiv Strategisk ledelse og organisering Personlig og kompetent ledelse Samspill og ledelse i nettverk Ledelse i aksjon spennende undervisningsmetodikk Undervisningsmetodikken baseres på at deltakerne tar ansvar for egen læring. Det innebærer mye aksjon (trening, handling, praktiske øvelser og rollespill) og refleksjon (diskusjon, ettertanke, vurdering og læring), i tillegg til tradisjonell undervisning og klassediskusjoner. Deltakernes egne erfaringer trekkes inn i undervisningen, og gjesteforelesere benyttes for å belyse ulike temaer. Prosjektarbeidet gir deltakerne utfordringer innen samarbeid og gruppearbeid, ved at man får jobbe med en egendefinert problemstilling i en konkret bedrift eller organisasjon. Individuelt synopsisarbeid (teori- og refleksjonsnotat) og påfølgende muntlig eksamen gir anledning til fordypning og mer akademisk refleksjon i et selvvalgt tema innen moderne ledelse. Programmet er prosess- og praksisorientert. Klassene inndeles i grupper som skal støtte hverandres læring og utvikling. Praktisk anvendelse og relevans av de ulike temaområdene, samt individuell læring og utvikling, er i fokus. hvem kan ta programmet Leadership in Action er beregnet på de som er kommet til siste del av graden Bachelor of Management. Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram uavhengig av bachelorgraden. Se opptakskrav. F a k t a bergen, nettstudier, stavanger, trondheim, drammen, kristiansand, oslo opptakskrav søkeren må oppfylle og dokumentere følgende kriterier: fullført og bestått minimum 90 godkjente studiepoeng fra høyskole/universitet fylt 25 år og minimum 4 års arbeidserfaring generell studiekompetanse eller realkompetanse gjennomføring programmet går over to semestre med undervisning på dagtid over fem samlinger á 3 5 dager. bi nettstudier har fire samlinger i tillegg til undervisning på itslearning. den siste samlingen blir gjennomført som en studietur med spennende faglige innspill, gruppeprosesser og sosial nettverksbygging. For å motta vitnemål må begge deleksamener være bestått. deltakeren må også ha deltatt på alle samlingene og minimum 75 % av samlingsdagene. videre studier med en bachelor of management grad kan du studere videre på masternivå. aktuelle etterutdanninger er bl.a. executive master of management eller executive mba ved handelshøyskolen bi. «For alle som vurderer en karriere innen ledelse passer Leadership in Action svært godt. Undervisningen foregår gjennom dialog, refleksjon, praktiske oppgaver og samlinger. Det var veldig bra å få input fra andre bransjer og kulturer, i tillegg til at det er et stort potensial for god nettverksbygging.» ørjan k. bagn, tidligere student Leadership in action 7

9 bachelor i økonomi og administrasjon bachelor i økonomi og administrasjon dette tradisjonsrike studiet gir både breddekompetanse og fagfordypning innen økonomisk-administrative fag. studiet gir god innsikt i de fleste aspekter ved næringslivet, og den valgfrie fordypningen i siste studieår gir deg mulighet til å vektlegge fag du synes er interessante og som gir gode yrkesmessige utsikter. hvert trinn i studiet er avsluttende og tittelgivende. bedriftsøkonom ÅrsenheT i bedriftsøkonomi Trinn 1 60 sp Bedriftsøkonomstudiet er en solid basisutdanning. Du får faglig innsikt, analytisk trening og forståelse for økonomiske fag, ledelse, administrasjon, markedsføring, jus og metode. Etter endt studium kan du benytte tittelen Bedriftsøkonom. Studiet kan også inngå som en del av de valgfrie studiepoengene og/eller kjernekursene i Bachelor of Management-graden. Bergen, Drammen, Oslo, Nettstudier, Trondheim. studieplan Bedriften, 7,5 sp Markedsføringsledelse, 7,5 sp Matematikk for økonomer, 7,5 sp Statistikk for økonomer, 7,5 sp Finans og økonomistyring I, 7,5 sp Forretningsjus, 7,5 sp Finans og økonomistyring II, 7,5 sp Organisasjonsatferd og ledelse, 7,5 sp opptakskrav Studiet krever generell studiekompetanse eller realkompetanse, se side 14. høyskolekandidat Trinn sp Høyskolekandidatstudiet bygger på bedriftsøkonomstudiet og utgjør tilsammen de to første trinnene i Bachelor i økonomi og administrasjon. Det gir videre fordypning i fagområdene fra bedriftsøkonomstudiet. Etter gjennomført utdanning skal du kunne danne deg et helhetlig og nyansert bilde av en bedrifts økonomiske og markedsmessige situasjon, og du har rett til å bruke tittelen Høyskolekandidat. Høyskolekandidatstudiet kan også inngå som en del av Bachelor of Management-graden. Oslo, Nettstudier. studieplan Mikroøkonomi, 7,5 sp Finansregnskap og regnskapsanalyse, 7,5 sp Makroøkonomi for økonomer, 7,5 sp Økonomi- og virksomhetsstyring, 7,5 sp Business Communication in English, written, 7,5 sp Økonometri, 7,5 sp Valgkurs 1, 7,5 sp Valgkurs 2, 7,5 sp opptakskrav Bedriftsøkonomstudiet fra Handelshøyskolen BI eller fra annen høyskole som BI godkjenner. bachelor i økonomi og administrasjon Trinn sp I det tredje trinnet velger du mellom valgkurs eller ulike fordypninger i tillegg til de obligatoriske fagene. Studiet gir god innsikt i de fleste aspekter ved næringslivet og fagfordypningen gir deg mulighet til å vektlegge fag du synes er interessante og som gir gode yrkesmessige utsikter. Etter avsluttet studium har du rett til å bruke tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon. Nettstudier, Stavanger. studieplan Finansiell styring, 7,5 sp Strategi, 7,5 sp Strategisk økonomistyring, 7,5 sp Kommunikasjon for ledere og organisasjoner, 7,5 sp Fagfordypning 15 sp, alternativt to valgkurs à 7,5 sp Bacheloroppgave, 15 sp 8

10 bachelor i økonomi og administrasjon bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning Trinn sp Studiet er tilrettelagt for deg som ønsker å bli autorisert regnskapsfører, eller ønsker en faglig fordypning innen regnskap. Det første og andre trinnet i regnskapsutdanningen er bedriftsøkonomstudiet og høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Når du har fullført bachelorgraden i økonomi og administrasjon med en fordypning i regnskap og har to års allsidig praksis som regnskapsfører i løpet av de siste fem år, kan du søke autorisasjon av Finanstilsynet. Utdanningen tilfredsstiller det teoretiske fagkravet til autorisasjon fra Finanstilsynet. studieplan Rettslære for regnskapsførere, 7,5 sp Strategi, 7,5 sp Regnskapsorganisasjon og IT, 7,5 sp Regnskapsførerskikk og etikk, 7,5 sp Finansregnskap, 15 sp Skatt og avgift, 15 sp Nettstudier opptakskrav Studiet krever utdanning tilsvarende høyskolekandidatstudiet (120 sp). F a k t a gjennomføring trinn 1 og 2 Forelesninger på kveldstid over 4 semestre (2 år) nettstudier: deltid over 4 semestre, eller heltid over 2 semestre (1 år) gjennomføring trinn 3 obligatoriske kurs: Forelesninger på dagtid eller nettstudier nettstudier: enkeltkurs over ett semester Fordypning: 7 9 samlinger på dagtid over 2 semestre. studiet kan tas på 2 semestre (1 år) ved å kombinere fordypningen med obligatoriske kurs. alle trinnene i studiet kan også bygges opp ved å ta enkeltkurs i eget tempo. studieplanen kan endres over tid og du må selv sørge for å ha riktig fagsammensetning. videre studier med en bachelor i økonomi og administrasjon kan du studere videre på masternivå. aktuelle etterutdanninger er bl.a. executive master of management, executive mba eller master i regnskap og revisjon og andre master of science studier på heltid ved handelshøyskolen bi. «Jeg har hatt stort utbytte av utdanningen ved BI, både personlig og yrkesmessig. Nettstudiene passet svært godt til min livssituasjon, med jobb og familie. Du kan studere når det passer deg, og du får den hjelpen du trenger online. Det var fint å erverve ny kunnskap i voksen alder. Takket være dyktige forelesere, engasjerte medstudenter, en proff utdanningsinstitusjon og solid egeninnsats, har det gått svært bra på eksamenene.» tommy skårbø, deltidsstudent på bachelor i økonomi og administrasjon 9

11 markedskandidat markedskandidatstudiet med markedskandidatstudiet får man en generell forståelse av markedsføring og solid kunnskap om de fleste sider av markedsføringsfunksjonen. Kunnskap om markedsføring er viktig, ikke bare i salgs- og markedsorienterte bedrifter, men også i interesseorganisasjoner og i det offentlige. markedskandidatstudiet utgjør tilsammen de to første trinnene i bachelor i markedsføring markedsøkonom ÅrsenheT i markedsøkonomi Trinn 1 60 sp I studiet vil du få grunnleggende faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse for markedsføring, kommunikasjon, administrasjon, økonomi, jus og metode. Studiet gir også grunnleggende kunnskap om hvordan næringsliv og bedrifter fungerer. Etter endt studium kan du benytte tittelen Markedsøkonom. Studiet kan også inngå som en del av de valgfrie studiepoengene og/eller kjernekursene i Bachelor of Management-graden. studieplan Bedriften, 7,5 sp Markedsføringsledelse, 7,5 sp Statistikk, 7, 5 sp Forbrukeratferd, 7,5 sp Finans og økonomistyring I, 7,5 sp Markedsrett, 7,5 sp Organisasjonsatferd og ledelse, 7,5 sp Makroøkonomi, 7,5 sp Oslo, Nettstudier, Stavanger og Kristiansand markedskandidat Trinn sp Markedskandidatstudiet bygger videre på markedsøkonomstudiet (årsenheten i markedsøkonomi). Du får solid kunnskap om de fleste sider av markedsføringsfunksjonen; bl.a. markedskommunikasjon, markedsføringskanaler, B2B markedsføring og salg, metode og dataanalyse, økonomi og forretningsspråk. Etter endt studium kan du bruke tittelen Markedskandidat. studieplan Business Communication in English, written, 7,5 sp Logistikk og markedsføringskanaler, 7,5 sp B2B, markedsføring og salg, 7,5 sp Markedskommunikasjon, 7,5 sp Metode og dataanalyse, 7,5 sp Praktisk økonomi og virksomhetsstyring, 7,5 sp Valgkurs 1, 7,5 sp Valgkurs 2, 7,5 sp Nettstudier, Stavanger F a k t a gjennomføring trinn 1 og 2 deltid: Forelesninger på kveldstid over 4 semestre (2 år) nettstudier: deltid over 4 semestre eller heltid over 2 semestre (1 år) studiet kan også bygges opp ved å ta enkeltkurs i eget tempo. studieplanen kan endres over tid og du må selv sørge for å ha riktig fagsammensetning. ta kontakt med studieveileder. videre studier med godkjent eksamen fra markedskandidatstudiet kan du søke opptak til det tredje trinnet i bachelorstudiet i markedsføring. studiet tilbys som heltidsstudium ved alle bis studiesteder (ikke bi nettstudier). opptakskrav Markedsøkonomstudiet fra Handelshøyskolen BI eller fra annen høyskole som BI godkjenner. 10

12 bachelor i revisjon bachelor i revisjon Bachelor i revisjon forbereder deg til en spesifikk yrkeskarriere innen regnskap, revisjon og økonomistyringsfunksjoner. Det gir deg også nødvendig teoretisk bakgrunn for å utføre en registrert revisors oppgaver av regnskaps- og revisjonsmessig art i offentlig sektor og i norsk næringsliv. Revisorutdanningen er et bachelorstudium med spesialisering innen fag som revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. De to første trinnene kan du gjennomføre på deltid ved BI Nettstudier. Det siste trinnet gjennomføres som et heltidsstudium ved Handelshøyskolen BI i Oslo. studieplan trinn 1 60 sp Bedriften, 7,5 sp Markedsføringsledelse, 7,5 sp Matematikk for økonomer, 7,5 sp Statistikk for økonomer, 7,5 sp Finans og økonomistyring I, 7,5 sp Finans og økonomistyring II, 7,5 sp Organisasjonsatferd og ledelse, 7,5 sp Regnskap og budsjettering i offentlig sektor, 7,5 sp studieplan trinn sp Finansregnskap og regnskapsanalyse, 7,5 sp Mikroøkonomi, 7,5 sp Økonomi og virksomhetsstyring, 7,5 sp Makroøkonomi for økonomer, 7,5 sp Regnskapsorganisasjon og systemer, 5 sp Rettslære for revisorer, 15 sp Finansregnskap med avslutning og regnskapsteori, 10 sp studieplan trinn sp Heltidsstudium ved Handelshøyskolen BI i Oslo, se sikter du mot å bli registrert revisor? Bestått revisoreksamen med karakter C eller bedre i visse avsluttende fag, tre års variert revisjonspraksis og bestått praksisprøve, gir grunnlag for å søke Finanstilsynet om godkjenning som registrert revisor. Bestått revisoreksamen gir også mulighet for opptak til Master i regnskap og revisjon. Bestått Master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre i alle fag, tre års variert revisjonspraksis og bestått praksisprøve, gir grunnlag for å søke Finanstilsynet om godkjenning som statsautorisert revisor. BI Nettstudier. Trinn 3 gjennomføres på heltid ved Handelshøyskolen BI i Oslo. F a k t a opptakskrav generell studiekompetanse. opptaket til 3. studietrinn skjer på grunnlag av karakterer fra 1. og 2. studietrinn. karaktersnitt må være C eller bedre og minimum C i kurset rettslære for revisorer. dersom du har gjennomført bedri søkonomstudiet tidligere, kan du søke deg rett inn på 2. studietrinn. vi tar forbehold om eventuelle tilleggskurs. gjennomføring hvert av de to første studietrinnene har en normert studietid på deltid på 4 semestre (2 år). de to første studietrinnene kan også bygges opp ved å ta enkeltkurs i eget tempo. studieplanen kan endres over tid og du må selv sørge for å ha riktig fagsammensetning. hold gjerne kontakt med en studieveileder underveis. videre studier master i regnskap og revisjon ved handelshøyskolen bi i oslo. 11

13 kurs høyskolekurs høyskolekurs er kurs som inngår i bis bachelorstudier. de kan gjennomføres enkeltvis, og du kan eventuelt bruke dem til å bygge opp en grad dersom du ønsker det. Kursene gir formell kompetanse, uten at du må binde deg til et fastlagt deltidsstudium. Kursene kan tas enkeltvis og senere settes sammen til en offentlig godkjent tittel. Om du gjør det, må du sørge for at du har riktig fagsammensetning da studieplanen kan forandre seg over tid. Hold kontakt med en studieveileder underveis. Opptak til enkelte høyskolekurs fra 2. og 3. studietrinn krever at du har gjennomført kurs fra henholdsvis 1. og 2. studietrinn. Det er for øvrig ingen formelle opptakskrav, men for å få en tittel/grad kreves det likevel at du tilfredsstiller enten krav til generell studiekompetanse eller realkompetanse (se opptakskrav). Høyskolekurs kan også benyttes til oppbygging av graden Bachelor of Management. eiendomsmegling Eiendomsmegling I, 2. studietrinn, 15 sp Eiendomsmegling II, 3. studietrinn, 7,5 sp Eiendomsmegling III, 3. studietrinn, 7,5 sp Jus for eiendomsmeglere I, 2. studietrinn, 7,5 sp Jus for eiendomsmeglere II, 2. studietrinn, 7,5 sp Jus for eiendomsmeglere III, 3. studietrinn, 15 sp Markedsføring og salg av eiendom, 3. studietrinn, 15 sp Oppgjør av eiendomshandler, 3. studietrinn, 7,5 sp juridiske Fag Avgiftsrett, 2. studietrinn, 6 sp Forretningsjus, 1. studietrinn, 7,5 sp Markedsrett, 1. studietrinn, 7,5 sp Rettslære for regnskapsførere, 3. studietrinn, 7,5 sp Rettslære for revisorer, 2. studietrinn, 15 sp Skatt og avgift, 3. studietrinn, 15 sp Skatterett, 2 studietrinn, 6 sp markedsføring B2B, markedsføring og salg, 2. studietrinn, 7,5 sp Forbrukeratferd, 1. studietrinn, 7,5 sp Kulturforståelse, 1. studietrinn, 7,5 sp Markedsføringsledelse, 1. studietrinn, 7,5 sp Logistikk og markedsføringskanaler, 2. studietrinn, 7,5 sp Logistikkledelse Supply Chain Management 3. studietrinn, 15 sp Markedskommunikasjon, 2. studietrinn, 7,5 sp Medier i moderne samfunn, 7,5 sp* Produktplanlegging, 3. studietrinn, 7,5 sp Sosiale medier, 7,5 sp* metode Matematikk for økonomer, 1. studietrinn, 7,5 sp Metode og dataanalyse, 2. studietrinn, 7,5 sp Statistikk for økonomer, 1. studietrinn, 7,5 sp Statistikk, 1. studietrinn, 7,5 sp Økonometri, 2. studietrinn, 7,5 sp revisjon/regnskap Eksternregnskap, 2. studietrinn, 6 sp Finansregnskap, 3. studietrinn, 15 sp Finansregnskap med avslutning og regnskapsteori, 2. studietrinn, 10 sp Regnskap og budsjettering i offentlig sektor, 1. studietrinn, 7,5 sp Regnskapsorganisasjon og IT, 3. studietrinn, 7,5 sp Regnskapsorganisasjon og systemer, 2. studietrinn, 5 sp Regnskapsførerskikk og etikk, 3. studietrinn, 7,5 sp språk Business communication in English 1 (written): Intercultural and Ethical Awareness, 7,5 sp Business Communication in English 2 (oral): Effective Presentations and Negotiations, 7,5 sp Grunnkurs i fransk, ingen studiepoeng Grunnkurs i tysk, ingen studiepoeng Grunnkurs i spansk, ingen studiepoeng strategi, organisasjon og LedeLse Bedriften, 1. studietrinn, 7,5 sp Innovation and Entrepreneurship, 2. studietrinn, 7,5 sp Kommunikasjon for leder og organisasjoner, 3. studietrinn, 7,5 sp Organisasjonsatferd og ledelse, 1. studietrinn, 7,5 sp Organisasjonsteori og HRM, 2. studietrinn, 7,5 sp Personalledelse, 7, 5 sp* Prosjektledelse, 7,5 sp* Strategi, 3. studietrinn, 7,5 sp varehandel Butikkledelse, 7,5 sp* bedriftsøkonomi Finans og økonomistyring I, 1. studietrinn, 7,5 sp Finans og økonomistyring II, 1. studietrinn, 7,5 sp Finansiell styring, 3. studietrinn, 7,5 sp Finansregnskap og regnskapsanalyse, 2. studietrinn, 7,5 sp Praktisk økonomi og virksomhetsstyring, 2. studietrinn, 7,5 sp Strategisk økonomistyring, 3. studietrinn, 7,5 sp Økonomi og virksomhetsstyring, 2. studietrinn, 7,5 sp samfunnsøkonomi Anvendt mikroøkonomi, 7,5 sp* Makroøkonomi, 1. studietrinn, 7,5 sp Makroøkonomi for økonomer, 2. studietrinn, 7,5 sp Markedsteori, 2. studietrinn, 7,5 sp Mikroøkonomi, 2. studietrinn, 7,5 sp Politisk økonomi, 2. studietrinn, 7,5 sp høyskolekurs på dagtid I tillegg til kursene i denne oversikten tilbyr vi flere høyskolekurs på dagtid innenfor de fleste fagområdene. Se det enkelte studiesteds studietilbud på * Disse kursene kan gjennomnføres som frittstående høyskolekurs eller inngå i 2. eller 3. studietrinn som valgkurs. 12

14 grunnutdanning i LedeLse spesialkurs et spesialkurs fra bi er utviklet for deg som har jobberfaring og som ønsker relevant og praktisk faglig påfyll. Spesialkursene er praktisk orientert, har fokus på et begrenset fagområde og strekker seg over et semester. Spesialkurs passer for deg som ønsker ny kunnskap og oppdatering innen ett eller flere fagområder uten å binde deg til et fast studium. Undervisningen skjer ofte i mindre klasser enn høyskolekursene, vanligvis med tre samlinger over to dager. Spesialkurs kan benyttes til oppbygging av graden Bachelor of Management. De fleste spesialkursene gir 7,5 studiepoeng og gjennomføres over ett semester. Arbeidsrett 1 Arbeidsrett 2 Butikkmarkedsføring Butikkøkonomi Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens Coaching (II), mentoring og positiv psykologi Effektive team innflytelse gjennom ledelse English for business 1 English for business 2 Filosofi i arbeidslivet Forhandlings og forhandlingsteknikk Forretningsforståelse og forretningsutvikling Fundraisingskampanjer HMS-ledelse Grunnleggende bedriftsøkonomi Human Resource Management Innovasjon og entreprenørskap Internasjonal shipping Logistikk og markedsføringskanaler Opplevelser og reiseliv Organisasjonsutvikling og endring Personalledelse Profesjonelt salg Prosjektledelse 1 Prosjektledelse 2 Prosjektledelse 3 Psykologiske tester i arbeidslivet Rekruttering, intervjuteknikk og de nyansattes læringsprosess Retorikk Selvledelse Sikkerhetsledelse Situasjonsbestemt ledelse Sosiale medier Styrekompetanse 1 Styrekompetanse 2 Utviklende og motiverende lederskap Kursbeskrivelser finner du på bi.no/videreutdanning grunnutdanning i ledelse en ettårig praktisk orientert lederutdanning programmet består av fire kurs og passer for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på relativt kort tid. Du vil lære deg nyttige ledelsesverktøy som du kan ta i bruk med en gang. Etter ett års studieinnsats vil du sitte igjen med en bred grunnleggende kompetanse for å fungere godt i en lederrolle. De ulike kursene gir deg praktiske kunnskaper i flere fagområder. Kursene i Grunnutdanning i ledelse dekker fagkravene til kjernefagene i Bachelor of Management-graden (30 studiepoeng). studieplan Logistikk og markedsføringskanaler, 7,5 sp Situasjonsbestemt ledelse, 7,5 sp Personalledelse, 7,5 sp Grunnleggende bedriftsøkonomi, 7,5 sp Kursbeskrivelser finner du på bi.no/videreutdanning F a k t a bergen, drammen, nettstudier/oslo, kristiansand, stavanger, trondheim opptakskrav utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring. gjennomføring modulbaserte samlinger over to semestre. ved bi nettstudier kombineres intensiv undervisning på samlinger i oslo og bruk av læringsplattformen itslearning. videre studier ønsker du fordypning etter endt grunnutdanning i ledelse, anbefaler vi et bachelorprogram i ledelse f.eks. endringsledelse, team og coaching. 13

15 praktisk informasjon praktisk informasjon opptakskrav Det generelle grunnlaget for opptak til høyere utdanning er generell studiekompetanse. Opptakskravene er fastsatt i lov om universiteter og høyskoler samt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Denne forskriften er gjeldende for alle universiteter og høyskoler i Norge. Det avsluttende bachelorprogrammet i Bachelor of Management-graden, Leadership in Action, har i tillegg til generell studiekompetanse, egne opptakskrav. Kravet til generell studiekompetanse gjelder normalt ikke ved opptak til kurs og programmer. 1. Generell studiekompetanse: Fullført og bestått norsk treårig videregående skole som gir studie- eller yrkeskompetanse, eller fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning. For begge alternativene over kreves at følgende fag fra videregående opplæring må være dekket: - norsk (14 uketimer/393 timer) - engelsk (5 uketimer/140 timer) - matematikk (5 uketimer/224 timer) - naturfag (5 uketimer/140 timer) - samfunnsfag (2 uketimer/84 timer) - historie (4 uketimer/140 timer) Diplom International Baccalaureate (IB) med norsk (Norwegian A eller B) på Standard eller Higher level eller Certificate fra International Baccalaureat (IB) gir generell studiekompetanse under gitte forutsetninger. Eller Fullført og bestått vitnemål fra Rudolf Steinerskolen Fullført 2-årig godkjent fagskoleutdanning, under forutsetning av at søkerne også oppfyller kravet om norsk (393 timer) 2. Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning: Søkere som ikke har generell studiekompetanse, men har avsluttet en høyere utdanning på 60 studiepoeng, eller 2 studier hvert på 30 studiepoeng, får generell studiekompetanse under forutsetning av at de er tatt opp etter unntak fra krav om generell studiekompetanse (eks. realkompetanse). 3. Realkompetanse: Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskaper søkeren har tilegnet seg gjennom yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Kvalifikasjonene blir vurdert i forhold til det studiet som søkeren ønsker å gjennomføre. Det vektlegges om søkeren har nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studium. I tillegg til de overnevnte punktene skal følgende kompetanse være dokumentert: norsk, matematikk og engelsk på videregående skoles nivå. På Handelshøyskolen BI kan du, til enkelte studieretninger, søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Evt. godkjenning vil kun gjelde det spesifikke studiet det er søkt opptak til og vil ikke automatisk gi opptak til andre studieretninger. Ved søknad til studier på grunnlag av realkompetanse, må eget søknadsskjema fylles ut i tillegg til søknadsskjema for studieplass. For mer informasjon, ta kontakt med administrasjonen ved det aktuelle studiestedet. hvordan skjer opptaket? Studier og bachelorprogrammer: Hvis du fyller opptakskravene til studiet, sender vi deg tilbud om studieplass. I tilbudspakken får du tilsendt Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI og studiekontrakten. Gjør deg godt kjent med forskriften og kontrakten. Du takker ja til studieplassen ved å signere og returnere kontrakten. Aksept av studieplass til deltidsstudier og programmer er økonomisk bindende. Gjør deg kjent med frister og rutiner for utmelding før studiestart og underveis i studiet. Informasjon om dette finner du i studiekontrakten og studiehåndboken (www.bi.no/studiehandbok). Høyskolekurs og spesialkurs: Påmelding til høyskolekurs og spesialkurs skjer ved at du fyller ut elektronisk påmeldingsskjema på Du tas da direkte opp på kurset hvis det er ledig plass, og evt. krav til forkunnskaper er oppfylt. Påmelding til kurs er økonomisk bindende, og du må gjøre deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI før du signerer kontrakten. Forskriften finner du i studiehåndboken på: Etter registrering sender vi deg praktisk studieinformasjon. En eventuell plassfrasigelse må sendes rekommandert og være Handelshøyskolen BI i hende senest fem virkedager før kursstart. For øvrig gjelder lov om angrerett. søknadsfrister Handelshøyskolen BI praktiserer løpende opptak til de fleste studier, kurs og programmer frem til studiestart, forutsatt at det er ledige plasser. På alle Handelshøyskolen BIs studiesteder er det opptak til kurs både høst og vår frem til studiestart, forutsatt ledige plasser. For nærmere informasjon vedrørende søknadsfrister, sjekk nettsidene eller kontakt det studiestedet du ønsker å studere ved. søknadsskjema Du finner elektronisk søknadsskjema til studier, kurs og programmer på vedlegg Alle innsendte vitnemål og attester skal være stemplet med rett kopi og signert av ansatte ved offentlige kontorer eller ved et kopieringssenter. Den attesterte kopien må være kopiert av det originale dokumentet. Kopier av kopier godkjennes ikke. Vedlegg til søknaden kan ikke sendes elektronisk eller per faks. 14

16 priser gjennomføring av en grad Du kan bygge opp et studium eller en grad etter normal studieprogresjon, eller du kan gjennomføre graden ved å ta kurs i eget tempo. For å oppnå endelig tittel/grad, kreves det likevel at du tilfredsstiller krav til studiekompetanse (se opptakskrav). I tillegg må fagsammensetningen på det aktuelle studiet være riktig. Vær oppmerksom på at studieplanen i et studium kan endres, og studentene er selv ansvarlig for å gjennomføre studiet i henhold til gjeldende fagkrav. Dersom du velger å ta enkeltkurs med mål om å oppnå en grad, er det viktig at du kommuniserer med din veileder på BI både når det gjelder rettigheter og plikter som kursdeltaker, og når det gjelder endringer i studieplaner og hvilke kurs du bør velge. Øvrige vilkår for å få tittel/grad finner du i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. hva dekker studieavgiften? Studieavgiften dekker deltakelse på forelesninger og eksamensavgift ved ordinær eksamen. Ved BI Nettstudier dekker studieavgiften undervisning og veiledning via Internett, studieguider, deltakelse på studiesamlinger og retting av innsendingsoppgaver. Reise og opphold i forbindelse med studiesamlinger og eksamen, samt litteraturkostnader, kommer i tillegg. utdanningsstøtte Deltidsstudenter som har minst 50 % studiebelastning (dvs. minimum 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Lånekassen. Det forutsettes at studenten har generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av unntak fra generell studiekompetanse (realkompetanse), og at fagene studenten tar, inngår i støtteberettiget utdanning. Studenter som skal søke om utdanningsstøtte, er selv ansvarlig for å dokumentere generell studiekompetanse til Handelshøyskolen BI. Send inn dokumentasjon på generell studiekompetanse sammen med din søknad/påmelding. For søknad og informasjon, se Studentene ved Handelshøyskolen BI får ekstra lån til dekning av skolepenger. pc med tilgang til internett Handelshøyskolen BI bruker læringsplattformen itslearning i kommunikasjon med studentene. Det er utstrakt bruk av Internett og e-post som kommunikasjonsmedium ved Handelshøyskolen BI. Studentene må ha tilgang til Internett. studiepoeng og karakterer Handelshøyskolen BI bruker bokstavkarakterer i henhold til nasjonal karakterskala. Karaktersystemet er en gradert skala fra A til F, hvor E er den laveste karakteren for bestått og F for ikke bestått. Et fullt studieår på BI er normert til 60 studiepoeng. 30 studiepoeng angir ett semesters studieomfang (heltid). ForbehoLd om endringer Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer i studiemodeller, kurs- og programtilbud, studieplaner, fagkombinasjoner og priser. Alle våre studier, kurs og programmer blir revidert hvert år, og det kan derfor hende at fagkombinasjoner og kurs/programinnhold vi har presentert i denne brosjyren, ikke er identisk med det du vil møte ved studiestart. Oppdatert informasjon om studier, kurs, programmer og Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI finner du på priser høyskolekurs Pris per studiepoeng kr 1.226,- Eiendomsmegler kr 1.440,- per studiepoeng Beløpet multipliseres med angitte studiepoeng for det aktuelle kurset (f.eks. høyskolekurs 7,5 sp kr 9.195,-). spesialkurs 7,5 sp kr ,-, 15 sp kr ,-, 30 sp kr ,- Kurset Utviklende og motiverende lederskap kr ,- (inkluderer coaching og personlige tester). Kurset Psykologiske tester i arbeidslivet kr ,- (inkluderer sertifisering av Det Norske Veritas) Kurset Rekruttering, intervjuteknikk og nyansattes læreprosesser kr ,- (inkluderer sertifisering av Det Norske Veritas). Bedrifts- og markedsøkonomstudiet, 1. trinn revisjonsstudiet Deltid over fire semestre kr ,- (kr ,- per semester) Høyskole- og markedskandidatstudiet, 2. trinn revisjonsstudiet Deltid over fire semestre kr ,- (kr ,- per semester) Bachelor i økonomi og administrasjon, 3. trinn Deltid over fire semestre kr ,- (kr ,- per semester) Grunnutdanning i ledelse 30 sp kr ,- (kr ,- per semester) Bachelorprogram 30 sp kr ,- (kr ,- per semester) Fordypning 30 sp kr ,- (kr ,- per semester) Leadership in Action 30 sp kr ,- (kr ,- per semester). I tillegg må medregnes kostnader til ekstern studietur, ca. kr 7.000,- 15

17 slik lykkes du s o m d e l T i d s s T u d e n T det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. her er noen tips: 1. informer FamiLie og arbeidsgiver Familien blir din viktigste støtte, så involver dem og be om forståelse for at du i perioder må nedprioritere daglige plikter. Hold arbeidsgiver og kollegaer oppdatert om når du er på forelesninger og hvordan arbeidsoppgavene ivaretas når du er borte. 2. skaff deg oversikt og gjør prioriteringer Start med å lese forelesningsplaner, pensumlister og kursbeskrivelser. Lag en realistisk leseplan og oppdater kalenderen med alle gjøremål for det forestående semesteret; forelesninger, kollokviegrupper, hva du skal lese når, innleveringsfrister, samt private og jobbrelaterte oppgaver og aktiviteter. Forsøk å finne en balanse mellom studier, familie og jobb. Det kan være vanskelig i begynnelsen, men etter hvert som du finner en rutine på den nye hverdagen, vil det gå lettere. 3. vær strukturert Jobb jevnt med studiene og hold deg til leseplanen, men ikke bli motløs om du ikke klarer å holde deg helt à jour. Leseplanen er et godt verktøy for å få oversikt over hva du ikke har gjort, og hvordan du kan fordele arbeidet over flere dager eller uker. Læring forutsetter at du tar deg tid til å reflektere over stoffet du leser, så jevnlig lesing og arbeid med oppgaver er en mer effektiv vei til gode resultater enn slitsomme skippertak. 4. repeter Repetisjon er den viktigste enkeltfaktoren for å huske. Derfor anbefaler vi at du leser pensum før forelesningen slik at du får din første repetisjon allerede på forelesningen. Lag sammendrag av det du leser og understrek det viktigste av pensum direkte i bøkene. Gå gjennom forelesningsnotater og jobb med tidligere eksamensoppgaver. Du har også den fordelen som voksen student at du kan relatere studiene til egen arbeidssituasjon. 5. delta i kollokviegrupper En kollokviegruppe som fungerer godt øker motivasjon og læringslyst. Finn medstudenter som har samme ambisjonsnivå som deg og lag en realistisk møteplan sammen. Det er en forutsetning at dere har laget en plan for hva dere skal diskutere på hvert møte og at alle møter forberedt. Du kan også etablere kollokvier på læringsplattformen itslearning. 6. bruk egne erfaringer Erfaring er den viktigste fordelen du har som voksen yrkesaktiv student. Bruk den i forelesninger, gruppearbeid og kollokvier. Det du lærer av andre studenter er også kunnskap å ta med videre. 7. vær nysgjerrig og still spørsmål Du er student fordi du skal lære noe nytt. Derfor er det viktig at du spør når du lurer på noe. Det er sannsynligvis mange som lurer på det samme som deg. 8. meld deg på kurs i studiestrategi Som student på BI kan du delta på kurs i studiestrategi benytt deg av tilbudet. Med god studieteknikk kan du både spare tid og øke ditt læringsutbytte. Kurset tilbys i to versjoner, nettbasert eller samlingsbasert. Se 16

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer