Kjemikaliedagene OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn"

Transkript

1

2 OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn

3 OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål: Anmerkninger Tommelfingerregelen Korttidsverdier Grenseverdier og bruk utover 8 timer Grenseverdiarbeidet EUs 4-liste

4 Yrkeshygieniske grenseverdier i Norge 2013/2014 Tiltaksverdier 2015 Grenseverdier Administrative normer

5 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Veiledning best. nr. 361 Opprinnelig basert på den danske grenseverdilisten «Hygieniske grænseværdier» utgitt av det danske arbeidstilsynet Listen besto av 8-timersverdier, takverdier, anmerkningene H og K og tommelfingerregelen Normene var anbefalinger og i seg selv ikke juridisk bindende Normene ble revidert jevnlig, i alt 10 utgaver av 361 fra 1978 til 2000

6 Revisjonene Eksempler på dokument brukt til vurdering av stoff i revisjonene SFTs og ATs Faggruppe for identifisering av kreftfremkallende stoffer utarbeidet kriteriedokument (Kriteriedokument for 318 stoff) NEG kriteriedokumenter (Nordisk ekspertgruppe for kriteriedokumentasjon) ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Decos (Dutch Expert Committee on Occupational Standards) MAK (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft), Tyskland MAC (Maximaal Aanvaardbare Concentratie), Nederland anmodet Styret i forslag til nye normer Styret vedtok de nye normene

7 Utvikling i normlisten 1981 Fotnoter Anmerkninger om spesielle helseskadelige egenskaper 1984 A for allergifremkallende 1995 endring i anmerkningene K1, K2 og K3 for kreftfremkallende R1, R2 og R3 for reproduksjonsskadelig M1, M2 og M3 for arvestoffskadelig 2001 anmerkningene endres til K, R og M - grunnlagsdokument 1989 CAS nummer ble innført i veiledningen Løsemiddelrevisjonen der blant annet. 93 løsemidler med norm på 50 ppm eller mer ble halvert 14 løsemidler fikk normen redusert fra 25 ppm til 20 ppm

8 Utvikling i normlisten * - ut for et stoff betyr at EU har en veiledende grenseverdi for stoffet Årstall grunnlagsdokument for fastsettelsen av stoffet utarbeidet korttidsverdivurderinger innført (2009/161/EU) anmerkning S

9 Grunnlagsdokument 2001 ble en rutine fastsatt der grunnlagsdokument skulle skrives som grunnlag for fastsettelsen av nye /reviderte normer Rutinen la vekt på et samarbeid med Stami og partene STAMI bistår med de toksikologiske vurderingene i revisjonsarbeidet Fulgte en fastsatt tidsplan Offentlig høring Forhandling med partene Styret i fastsatte til slutt de nye normene Kjemikalieforskriften 16 grenseverdier

10 Grenseverdier Følgende grenseverdier skal ikke overskrides: a) Grenseverdier for bly, vinylklorid, benzen og støv fra harde tresorter i arbeidsatmosfæren: Stoff Referanse- Grenseverdi Grenseverdi Anmerkning periode i ppm i mg/m 3 Bly 8 timer - 0,05 98/24/EC Vinylklorid 8 timer /37/EC Benzen 8 timer 1 3 Hudopptak Støv fra harde tresorter 2004/37/EC 8 timer - 1, /37/EC b) Grenseverdi for bly i blod (biologisk grenseverdi): Biologisk grenseverdi for bly i blod er 0,5 mikromol per liter blod for kvinner i fertil alder og 1,5 mikromol per liter blod for øvrige arbeidstakere.

11 EU Indicative Occupational Exposure Limit Values IOELVs er baser på SCOELs forslag til helsebaserte grenseverdier. Disse verdier tar ikke hensyn til tekniske og økonomiske vurderinger, men når de fremkommer i direktiv kan medlemslandene ta hensyn til disse faktorene. Binding Occupational Exposure Limit Values Disse verdiene kan ta hensyn til tekniske, økonomiske vurderinger. Når disse er vedtatt i EU må medlemslandene innføres samme verdi eller lavere.

12 SCOEL EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier Oppnevnt av EU og består av eksperter innen kjemi, toksikologi, epidemiologi, arbeidsmedisin eller yrkeshygiene SCOELs vurderinger bygger på forskningsresultater og vitenskapelig litteratur som allerede foreligger SCOEL legger frem anbefalinger med tallfestede helsebaserte grenseverdier for kommisjonen

13 Kommisjonen EU kommisjonen fastsetter hvilke stoffer SCOEL skal vurdere og har det formelle ansvaret for arbeidsprosessen med grenseverdiene Kommisjonen legger frem forslag til grenseverdier i direktiv som medlemslandene må innføre på nasjonalt nivå Kommisjonen kan foreta tekniske eller økonomiske tilpasninger og disse innføres som bindende grenseverdier

14 Direktiv 91/322/EEC 27 stoff, hvorav veiledende grenseverdier for 10 stoff fremdeles er gjeldende 95/320/EC - SCOEL 2000/39/EC 63 stoff, hvorav veiledende grenseverdier for 62 stoff fremdeles er gjeldende 2006/15/EC 33 stoff, hvorav veiledende grenseverdier for 32 stoff fremdeles er gjeldende 2009/161/EU 19 stoff 2014/113/EU New SCOEL

15 Omstilling i 2006 Rutinen revidert i Direktøren i vedtar grenseverdiene Nye arbeidsmiljøforskriftene De administrative normene ble forskriftsfestet som tiltaksverdier mens betegnelsen grenseverdi ble opprettholdt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier Vi fikk således to betegnelser som var forskriftsfestet hvor begge var definert som en gjennomsnittsverdi over en 8- timers periode Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfære ny rutine Ordinære revisjoner Forenklet rutine for stoffer der EU har fremmet endelig forslag til grenseverdier

16 Endringer i 2015 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 1-6 bokstav b «Grenseverdi: Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.» Definisjon «tiltaksverdi» bokstav d ble opphevet Begrepet tiltaksverdi ble fjernet og erstattet med grenseverdier

17 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 2015 Grenseverdier for i overkant av 600 stoff 123 grenseverdier fra EU direktiv - E 4 grenseverdier der EU har fastsatt bindende grenseverdi - G - Asbest Gjeninnføring av årstall for fastsettelsen av grenseverdien To biologiske grenseverdier: - Biologisk grenseverdi for bly i blod - Biologisk verdi for kvikksølv i urin Fotnote: Måling av overholdelse av denne biologiske grenseverdien forutsetter frivillighet hos arbeidstaker.

18 Anmerkningene A, K, M og R Anmerkningene I tillegg til en tallverdi har enkelte kjemikalier fått en anmerkning. Anmerkningene er ikke basert på kjemikaliets klassifisering gitt etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), men fordi det foreligger vitenskapelige data som gir holdepunkter for en slik egenskap. Anmerkninger ikke unikt norsk Sverige Danmark Storbritannia Nederland Tyskland MAK ACGIH, OSHA.

19 Korttidsverdier Korttidsverdier er satt for kjemikalier der helseeffekter fra eksponering kan oppstå i løpet av kort tid Korttidsverdiene blir benyttet for akutte effekter som ubehag, irritasjon, forgiftning, påvirkning av sentralnervesystemet og hjerte Tommelfingerregelen kan ikke benyttes for kjemikalier hvor grenseverdien er angitt som en takverdi eller har en korttidsverdi

20 «Tommelfingerregel» Som en tommelfingerregel for hvor store overskridelser som kan aksepteres i perioder på opptil 15 minutter, legger følgende overskridelsesfaktorer til grunn: Område For verdier mindre eller lik 1 For verdier over 1 til og med 10 For verdier over 10 til og med 100 For verdier over 100 til og med 1000 Kan overskrides med 200 % av verdien 100 % av verdien 50 % av verdien 25 % av verdien Det forutsettes at gjennomsnittskonsentrasjonen for åttetimers skiftet holdes under normen Stokinger (1973) - overskridelsesfaktorenes karakter av rule of thumb

21 Grenseverdier og bruk utover 8 timer og Stami Petroleumstilsynets løsning: For å kompensere for 12 timers skiftordningen offshore multipliseres de administrative normene med 0, Sveriges høring «schablonmetod» multiplicera gränsvärdet med 8/12 Fremtidig mål

22 Tilslutt Grenseverdiarbeidet Dieselpartikler Melstøv Oljetåke/oljedamp EUs 4-liste «benzen»

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren

Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren 1 Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 RUTINE FOR REVISJON AV GRENSEVERDIER... 4 2.1 INNLEDNING... 4 2.2

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for sulfotep (C8H20O5P2S2) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sulfotep (C8H20O5P2S2)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sulfotep (C8H20O5P2S2) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sulfotep (C8H20O5P2S2) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for sulfotep (C 8 H 20 O 5 P 2

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for natriumazid (NaN3)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for natriumazid (NaN3) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for natriumazid (NaN3) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for natriumazid (NaN 3 ). Utgitt av:

Detaljer

Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 1. Formål Revidere eksisterende administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære og fastsette administrative normer

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr). Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 3-heptanon (C7H14O)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 3-heptanon (C7H14O) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 3-heptanon (C7H14O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for 3-heptanon (C 7 H 14 O). Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for piperazin (C4H10N2)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for piperazin (C4H10N2) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for piperazin (C4H10N2) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for piperazin (C 4 H 10 N 2 ). Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C 8

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for salpetersyre

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for salpetersyre Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for salpetersyre Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

«Eksponering og register» Elizabeth Ravn

«Eksponering og register» Elizabeth Ravn «Eksponering og register» Elizabeth Ravn Lovverket om føring av register Krav til føring av register over eksponerte arbeidstakere er regulert i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi.

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi.

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for kloretan

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for kloretan Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for kloretan Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C 6 H 10 O)

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for n-heksan

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for n-heksan Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for n-heksan Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 1. Bakgrunn for forslag til endringer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/27/EU av 26. februar 2014 endrer fem arbeidsmiljødirektiv, rådsdirektiv

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for isopentan og neopentan

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for isopentan og neopentan Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for isopentan og neopentan Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Klassifisering Konsentrasjon Ethylene glycol 107-21-1 203-473-3 603-027-00-1 Xn, R22 >= 50 - <= 100 %

CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Klassifisering Konsentrasjon Ethylene glycol 107-21-1 203-473-3 603-027-00-1 Xn, R22 >= 50 - <= 100 % SIGMA-ALDRICH HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 Utgave 3.0 Revisjonsdato 30.04.2009 Trykkingsdato 08.03.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Ethylenglykol

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-aminoetanol

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-aminoetanol Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-aminoetanol Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger. Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II

Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger. Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II Sikkerhetsdatablad Kravene til sikkerhetsdatablad i REACH artikkel 31 og vedlegg II REACH vedlegg II

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften)

Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) best.nr. 566 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt 30. april 2001, nr. 443 Sist endret 26. april 2005 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV TOKSIKOLOGISKE VURDERINGER FOR KJEMISKE STOFFER SOM GRUNNLAG FOR Å FASTSETTE ADMINISTRATIVE NORMER

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV TOKSIKOLOGISKE VURDERINGER FOR KJEMISKE STOFFER SOM GRUNNLAG FOR Å FASTSETTE ADMINISTRATIVE NORMER Vedlegg 3 METODEDOKUMENT PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV TOKSIKOLOGISKE VURDERINGER FOR KJEMISKE STOFFER SOM GRUNNLAG FOR Å FASTSETTE ADMINISTRATIVE NORMER INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 1. INNLEDNING...4

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for dietylamin

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for dietylamin Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for dietylamin Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger

Detaljer

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Vi foreslår endring av avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for nitrobenzen

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for nitrobenzen Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for nitrobenzen Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-butoksyetoksy)etanol

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-butoksyetoksy)etanol Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-butoksyetoksy)etanol Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens

Detaljer

C3844Series[LM]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf

C3844Series[LM]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf C3844Series[LM]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf C3844Series[Y]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Klassifisering av produktet Versjon # 02 C3844Series[LM]

Detaljer

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Miljøgifter i vanndirektivet Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning I vannforskriften klassifiseres miljøgifter etter to systemer Prioriterte stoffer Fastsettes av EU Vannregionspesifikke stoffer Bestemmes

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Kjemisk eksponering hva er mye og hva er lite?

SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Kjemisk eksponering hva er mye og hva er lite? SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Kjemisk eksponering hva er mye og hva er lite? Halvor Erikstein sertifisert yrkeshygieniker / organisasjonssekretær 92810398

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Geberit AquaClean rengjøringsmiddel til dusjarm (Art. Nr. 242.545.00.1) Bruk av stoffet / tilberedningen Rengjøringsmiddel for automatisk

Detaljer

Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte. Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge

Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte. Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge struktur: Inklusjonskriterier Frekvens Spørreskjema Innhold i helsekontrollen Tolkning av resultater Meddelse / informasjon

Detaljer

CLP. Oversikt 11.04.2013. Seminar Klif 10.04.2013, Ann Kristin Larsen

CLP. Oversikt 11.04.2013. Seminar Klif 10.04.2013, Ann Kristin Larsen CLP Nytt regelverk for klassifisering og merking av kjemikalier Seminar Klif 10.04.2013, Ann Kristin Larsen Oversikt CLP hva er det? Verdens regelverk for merking av kjemikalier Hvorfor viktig med et harmonisert

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Side 1 av 5 Marine Grade Anti-Seize Loctite 8023 SDB-Nr. : 153630 V001.0 bearbeidet den: 27.06.2006 Trykkdato: 27.06.2006 Varenavn: Marine Grade Anti-Seize

Detaljer

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips Biologisk overvåking under Shut-down Trond M. Schei ConocoPhillips Yrkeshygiene Yrkeshygiene - identifiserer fysiske, kjemiske og biologiske faktorer med risiko for eksponering som kan føre til uakseptable

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MULTIFAST, MULTIFAST GREEN, MULTIFAST RED

SIKKERHETSDATABLAD MULTIFAST, MULTIFAST GREEN, MULTIFAST RED 1/8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 40100027, 40100028, 40100029, 40100030, 40100031, 40100060, 40100061,

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel. Sikkerhetsdatablad Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.no Page 1/4 1 Identifikasjon av kjemikaliet / utarbeidelse og selskapet

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

Eksponering og toksikologi. Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Eksponering og toksikologi. Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Eksponering og toksikologi Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Frokostseminar 04.11.2010 Eksponering og toksikologi Eksponering og toksikologi Toksisk effekt av en eksponering hvis

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0348.tona OJ L 108/13, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 TTC-LF 15G RS Side 1 av 5 SDB-Nr. : 181481 V002.0 bearbeidet den: 22.06.2009 Trykkdato: 28.12.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Side 1 av 6 Loctite 542 SDB-Nr. : 168433 V001.1 bearbeidet den: 11.12.2006 Trykkdato: 02.07.2007 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Varenavn:

Detaljer

Norsk Industri. Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning

Norsk Industri. Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Norsk Industri Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Hvorfor blir det mer og nye typer farlig avfall? Økt kunnskap om prioriterte miljøfarlige

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67511 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 68626 Bruksområde Se teknisk datablad. Kun til profesjonelt bruk. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn.

Detaljer

C9457A Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo. Hudkontakt kan føre til irritasjon

C9457A Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo. Hudkontakt kan føre til irritasjon 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruk av blandingen Bedriftsidentifikasjon Nødtelefon Nasjonal Giftinformasjon C9457A Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks

Detaljer

Sølv. Produktet er ikke klassifisert

Sølv. Produktet er ikke klassifisert Sikkerhetsdatablad Sølv Utstedelsesdato 20130620 Versjon 2 Sølv 1 / 6 1. Navn på stoffet/preparatet og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon Sølv Registreringsnummer 0121195556690046 1.2 Relevante

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for morfolin

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for morfolin Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for morfolin Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SDS Royalimpregnert Trelast Nordisk Sort (RS.30)

SIKKERHETSDATABLAD. SDS Royalimpregnert Trelast Nordisk Sort (RS.30) SDS Royalimpregnert Trelast Nordisk Sort (RS.30) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SDS Royalimpregnert Trelast Nordisk Sort (RS.30) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen Sikkerhetsdatablad HMS-forum 2011, Gardermoen 17. mars 2011 Eva Haug, miljøgiftavdelingen Disposisjon Krav til sikkerhetsdatablad Endringer i kravene til innhold i sikkerhetsdatablad Overgangsordninger

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 65981 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BIVOKS

SIKKERHETSDATABLAD BIVOKS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Bivoks CAS-nr 8012-89-3 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 27.1.2010 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: MIRRAZZO AGGREGATE D Revisjonsdato:

Detaljer

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt 04.02.2011 Interntnummer 4000 Produs Tørr-Dec Side 1 ( 5 ) x Godkjent for bruk Godkjent kun for lab. bruk 1. Handelsnavn og ansvarlig firma Handelsnavn : Produs Tørr-Des Kjemisk navn : Leverandør

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV ADMINISTRATIV NORM FOR DESFLURAN. Direktoratet for arbeidstilsynet 2000

GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV ADMINISTRATIV NORM FOR DESFLURAN. Direktoratet for arbeidstilsynet 2000 GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV ADMINISTRATIV NORM FOR DESFLURAN Direktoratet for arbeidstilsynet 2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STOFFETS IDENTITET: DESFLURAN... 3 2. GRENSEVERDIER... 3 3. FYSIKALSKE OG KJEMISKE

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: Cat. No. 40700064, 40700065

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: Cat. No. 40700064, 40700065 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 40700064, 40700065 1; 5 l 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue )

HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue ) HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue ) 1. IDENTIFIKASJON AF STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKT OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN Handelsnavn : RESPONSE Enzym

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen kan brukes i bedrifter hvor de benytter propantruck og/eller dieseltruck. Forelesningen tar for seg

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Z-AG0831A Revisjonsdato: 29/05/2015

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 68189 Bruksområde Bunnstoff Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn Norge

Detaljer