LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!"

Transkript

1 NR. 2 SOMMERNUMMER ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer!

2 2 ANDAKTEN Løsepenger for alle Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. [ ] Én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Han som ga seg selv som løsepenger for alle. (1. Tim. 2,4-6a.) - Fangen Barrabas ble satt fri. - En skjøge ble tilgitt og slapp å bli steinet. - Forfølgeren Paulus fikk et nytt liv og ble misjonær. - En bortkommen sønn som hadde sløst bort sitt liv og sine penger fikk komme hjem. - Løgneren Peter fikk erfare sannheten om Guds nåde. - Den gode kong David ble oppreist hver gang han falt i lysten til det onde. - Profeten Jesaja med ureine lepper ble renset og ble Guds budbærer til Israelsfolket. Hvem var det som hjalp dem? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. - En verden er i nød. Uten Gud og uten håp for evigheten. Hvem er det som kan hjelpe oss? Én mellommann er det mellom Gud og mennesker, Jesus, som ga seg selv som løsepenger for alle. Men finst det ikke andre muligheter? Er Jesus den eneste veien til Gud? Kan vi ikke gjøre mange gode ting, og gjøre opp for oss selv, slik at vi fortjener frelsen? Én mellommann er det mellom Gud og mennesker, Jesus, som ga seg selv som løsepenger for alle. NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Vaktmester på Nedre Eiker menighetssenter Vaktmester søkes til menighetssenteret 3-4 timer pr uke. Tilsyn og forefallende vaktmesterarbeid, bestille eksterne firmaer til service og vedlikeholdsoppdrag, være brannvernansvarlig. Nærmere opplysninger, kontakt Brynjar Henriksen tlf Søknaden sendes til Nedre Eiker menighetssenter A/S, Stensethallen 1, 3055 Krokstadelva. Kopperud, Liv Eek, Mari Fiske, Elisabeth Bekkevold og Marit Mollestad Tveit. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste der målsettingen er å forebygge ensomhet og lindre nød. Bibelgruppe, babysang og Tro og Lys er aktiviteter som allerede er i gang. Trosopplæringsutvalget består av vår nye kateket Ingeborg Skagestad, trosopplærer Gunvor A. Dirdal, Gunn Randi Iversen, Lotte Vestengen, Mette Støa og Heidi Tokle Poverud. Utvalget vil utvikle og drive et trosopplæringsprogram for alle døpte fra 0-18 år. Barn og unge er målgruppen her med konfirmantarbeid som hovedtyngden. Aktiviteter i gang er Mylder (1-4 år), Milk (konfirmanter) og Mikrogospel (4 år og oppover). Ingen av oss kan altså frelse oss selv, vi må ta imot løsepengen Jesus helt ufortjent av hans nåde. Gunvor Dirdal I kirken har det frivillige samarbeidet vært en avgjørende bærebjelke i menighetens aktiviteter. For en ofte liten stab ansatte er det ikke mulig å ivareta alle områder som menigheten bør og skal engasjere seg i. Nedre Eiker menighet har mange frivillige som tar i et tak. Vi har et menighetsliv med frivillige i alle aldre som stiller seg til disposisjon og sier ja til å være med i råd, utvalg, komiteer, klubber, aktiviteter, gjøremål og ulik utadvent virksomhet. De fortjener en hjertelig takk. Fem nye utvalg er nå formalisert i Nedre Eiker menighet. Gudstjenesteutvalget består av følgende seks representanter: Roar Røkeberg, Margrete Schmidt, Ståle Jensen, Nils Kristian Bonden og Reidar Lund. Bakgrunnen for utvalget er Ungdommens Bispedømmeråd som ønsket en fornyelse av gudstjenesten. Ut ifra dette ble det satt opp forslag til ny liturgi som skal vedtas av Kirkerådet og bispedømmerådet i Gudstjenesteutvalget kjører nå en spørreundersøkelse i vår menighet om hvordan vi opplever gudstjenestene i. Spørreskjemaene ligger i kirken og på nettsiden vår, samt blir delt ut til menigheten i ulike sammenhenger. Vi håper på mange tilbakemeldinger. Målet til gudstjenesteutvalget er: å lage en stedegen gudstjeneste i vår menighet der vi forsøker å involvere flere frivillige og ha en mer fleksibel gudstjeneste. Neste møte til gudstjenesteutvalget er 16. september der de blant annet vil gå gjennom spørreunderøkelsen. Diakoniutvalget er klart med seks representanter: Diakon Gudrun Klingsheim, Jan Kulturutvalget har følgende representanter: kantor Nils Kristian Bonden, Glenn Rhoden og Eli Røed Jensen fra menighetsrådet. Her er det ønskelig med to frivillige representanter i tillegg. Utvalget er i startfasen med å ta tak i planen og legge opp en strategi. Kirken er en framtredende konsertarrangør og forvalter noen av de beste spillestedene i landet. Utfordringer er å ta forskjellige kultur/kunst/ musikk former i bruk. Kor i virksomhet er Jentekoret, kor og Prosjektkor. Informasjonsutvalget består av kontorleder Anne Aanestad, Vigdis Buhaugen og Terje Haugen. Her er også ønskelig med to frivillige representanter i tillegg. En levende kirke er avhengig av god kommunikasjonsevne. En viktig del av dette er å styrke kirkens nærvær i det offentlige rom. Vi anbefaler vår nettside: Informasjon om flere aktiviteter i Nedre Eiker menighet finnes på vår nettside og menighetsbladet. Vi ønsker lykke til med arbeidet i Nedre Eiker menighet. Ina Bråthen Bjerke

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR AVSKJED med kateket Anne-Kjersti Nedre Eiker menighet har hatt en trofast medarbeider i vår kjære kateket Anne-Kjersti Holberg. Hun har i tre år vært ansatt som en god støttespiller for menighetens barneog ungdomsarbeid. Konfirmantundervisningen har hatt en sentral plass i hennes hverdag. Ungdommene hun har hatt kontakt med, har fått et godt og inderlig møte med kirken. Også foreldre har opplevd hennes tilstedeværelse i kirke og gudstjenester som meningsfylt og godt. Hennes åpne og uformelle måte å gripe fatt i undervisningen på, har gjort bibelen og det kristne budskapet mer levende og meningsfylt for konfirmantene. Nå har Anne-Kjersti dessverre bestemt seg for å slutte i Nedre Eiker menighet. Hun har pendlet mellom hjemmet i Modum og sin stilling som kateket i Nedre Eiker. Det ble plutselig en ledig stilling som trosopplærer i Modum menighet. For Anne- Kjersti som bor i Modum og er gift med en mann som er prest i samme menighet, ble trosopplærer-stillingen for fristende. Det var en av de tungtveiende grunnene til at hun nå har valgt å fratre stillingen som kateket i Nedre Eiker. Det har primært vært ungdommene Anne-Kjersti har jobbet med. Det første året hun var her, fikk hun inngående kjennskap til NETS gjennom sitt virke i koret. De to siste årene har hun jobbet mye sammen med konfirmantene gjennom undervisning og gudstjenester. Det å ha konfirmantene med i gudstjenestene synes Anne-Kjersti har vært en berikelse. Menigheten har sett positivt på det å møte de unge i kirken på søndagen, og de tilbakemeldingene har hun satt stor pris på. Samarbeidet mellom skole og kirke har også vært godt, med positive og imøtekommende lærere. Det å pendle mellom Modum og Nedre Eiker har vært uproblematisk, men Anne-Kjersti innrømmer at det å slippe kjøringen til og fra jobb er en bonus hun ikke har noe imot når hun nå går over i en ny stilling. Samtidig som hun har vært kateket, har hun også hatt tenåringsbarn hjemme som trenger oppfølging. Det har nok også vært et ønske om å ta mer aktivt del i menighetens arbeid på hjemstedet, noe hun ikke i tilfredsstillende grad har hatt mulighet til så lenge hun har jobbet i Nedre Eiker. Anne-Kjersti har etter eget utsagn hatt noen fine år som kateket. Gode og trygge samarbeidspartnere som det har vært inspirerende å jobbe sammen med, noe som gjør det ekstra tungt å forlate Nedre Eiker. Nye og moderne lokaler er det også blitt den siste tiden. Nå skal hun starte som trosopplærer i Modum kommune, med kontor i Åmot kirke. Menigheten har sju kirker og et menighetssenter, så det er et utfordrende arbeid som venter henne. Siste dag på jobb var mandag 31. mai, og vi vil takke Anne-Kjersti for det hun har betydd for oss, og ønske henne lykke til videre i stillingen som trosopplærer. Trond Grimstad BABYSANG FOR NEDRE EIKER OG MJØNDALEN MENIGHETER HØSTEN 2010 Opplegget er beregnet på babyer sammen med mamma, pappa, besteforeldre eller dagmamma. Samlingene starter med uformelt samvær og formiddagskaffe kl Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert i prisen. Kl er det sangstund. Babysang er mer enn sang: Ta på-sanger ( Her er mine tær ) Dans og bevegelse Regler og rytme Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling. Tilbudet gir mulighet for å bli bedre kjent med andre mammaer/pappaer. Babysang er en del av kirkens trosopplæring. Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim og regler. Samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. DATOER FOR 2010: 23. august 6. september 20. september 27. september 11. oktober 25. oktober 8. november 22. november 6. desember Ved å delta på babysang 8 ganger eller mer, får du cd-en Gynge lite grann. Du kan også kjøpe den til kr. 170,-. Det koster kr. 30,- pr gang å delta. Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet Tlf: / Velkommen til sang, lek, dans, kos og hyggelig samvær.

4 4 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Nærkontakt En stein kan være varm og myk men da må du holde om den lenge En sølepytt kan speile himmelen bare du venter til grumset synker Omnibus fortsetter å feire sitt 30-års jubileum Søndag 10. oktober 2010 følger den andre av Omnibus to jubileumskonserter. Denne gangen blir det en kirkekonsert i og det kommer til å bli en variert konsert med kjente og kjære sanger og salmer. Noen blomster er så små at du ikke kan se dem der du står, opphøyet, bare når du bøyer deg blir de store En hånd kan være vakker å se på men først når du holder om den kjenner du varmen Reidar Lund For anledningen har vi med oss operasanger Pål Rullestad, som vil være solist med koret og også bidra med sanger fra eget repertoar. Pål Rullestad er utdannet ved Norges musikk høgskole, og har studert i New York og København. Han er mye brukt som oriatoriesolist og har høstet stor anerkjennelse både i Norge og utenfor landets grenser. I 2009 utgav han sin første CD, Tidløst. Omnibus har hatt gleden av å samarbeide med Rullestad en gang tidligere, og vi er glad for at han vil være med oss på denne jubileumskonserten. Hold av denne kvelden så møtes vi i til en trivelig konsert. llllllllllllllllll DIAKONIUTVALG FOR NEDRE EIKER MENIGHET Disse er: Marit Mollestad Tveit, (menighetsrådets representant). Elisabeth Bekkevold, Jan Kopperud, Mari Fiske, Liv Eek, (leder for 2010/2011), Gudrun Klingsheim, (diakon) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Erlend Guttulsrud Kristiansen

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Samvittighetsfullt kirkespill fyller 150 år i år, og dette skal markeres grundig på senhøsten. Gode krefter er alt i gang med underholdningen. Det store kirkespillet er forfattet av Reidar Lund, med musikalsk hjelp av Rolf Ødegaard. Trond Bollerud har hovedrollen som Hovel Helseth, en mann sent i livet som gjør opp status. Hans samvittighet, spilt av Grete Bergersen, plager ham og maner ham til å ta oppgjør med fortiden. Vigdis Margrethe Løver spiller moren til Hovel, fru Helseth. Intriger Her ligger an til intriger og spenning, sier forfatteren selv, Reidar Lund. Han har flere skuespill og en rekke bøker på samvittigheten. Men nå er det altså samvittigheten til Hovel Helseth som skal granskes. Han har egentlig ikke gjort så fryktelig mye galt, men vi har vel alle noe på samvittigheten, sier Lund. Og Hovel får virkelig en pågående samvittighet å hanskes med! 1800-tallet Den musikalske siden av stykket er komponert av Rolf Ødegaard. Det blir en del sang, og mye musikk fra orkesteret. Kanskje ikke alle innslagene er helt det vi er vant til å høre i kirkelig sammenheng, sier Ødegård. Det blir innslag av folkemusikk også, med henblikk på tiden stykket er fra. Tiden er slutten av 1800-tallet, men budskapet er tidløst. Bente Wemundstad Skaperne: Reidar Lund (t.v.) og Rolf Ødegaard har henholdsvis skrevet teksten og musikken til skuespillet. Foto: Bente Wemundstad. Intriger: Trond Bollerud, Vigdis Margrethe Løver og Grete Bergersen (t.h.) spiller i Reidar Lunds kirkespill til 150-års jubileet til. Foto: Bente Wemundstad. SANKTA SUNNIVA Legenden om Sta. Sunniva og seljemennene kjenner sikkert mange fra skoledagene. Men det skader ikke med en repetisjon, dessuten er hennes messedag, eller Seljumannamesse, like forut, nemlig den 8. juli. I det følgende gjengir jeg en kortversjon av legenden. Sunniva var en irsk kongsdatter. På den tiden var Irland oppdelt i flere små kongedømmer, og kristendommen hadde vært kjent i flere hundre år. Sunnivas far var en rettvis og god konge, han oppdro datteren sin til å stå for det samme. Da han døde, arvet Sunniva riket hans, og det ble kjent at hun styrte helt annerledes enn andre kongelige. Fordi Bibelen forteller at Jesus viste kjærlighet mot andre og ville være en tjener for alle, ville Sunniva følge hans eksempel. I et naborike hersket en konge av en helt annen karakter. Han hersket med vold og makt og undertrykkelse. Han ville tvinge Sunniva til å bli hans kone. Det gjorde han ved å herje og plyndre riket hennes, og spre frykt. Da han fridde til henne, kom han med trusler: Svarte hun ja, skulle hun få alt hun ønsket seg, ble svaret nei, ville han drepe alle i landet hennes og legge det øde. Denne teknikken tyr maktmennesker til den dag i dag for å oppnå makt over andre. Sunniva hadde avlagt et hellig løfte om å tjene Kristus hele sitt liv og valgte å flykte fremfor å gifte seg med tyrannen. Trofaste venner og tjenere valgte å følge henne. De gikk om bord i tre skip og la ut uten seil og årer, alt la de i Guds hender. Etter lang tids seilas, strandet de ved norskekysten, men folket jagde dem vekk med piler og steiner. Igjen måtte de ut på havet, men strandet omsider på de ubebodde øya Selja. Der gikk de i land, fant en heller og en fjellhule å bo i. De levde et nøysomt liv, tjente Gud i bønn og sang. Mat fikk de fra havet, og de fant bær og spiselige planter. Bøndene inne på fastlandet hadde sauene sine ute på øya. Da de oppdaget at fremmede hadde slått seg ned der ute, sendte de bud til herskeren i Norge på den tiden, Håkon Ladejarl i Trondheim, og bad ham driver inntrengerne vekk. Da Sunniva og følget hennes så skipene som nærmet seg, skjønte de at dette ikke betydde noe godt. De hadde sikkert sett vikingenes skip hjemme i Irland og visste hva som fulgte med dem. De søkte da tilflukt oppe i helleren og hulen, og bad om Guds beskyttelse. Erkeengelen Mikael kom til dem og lot et steinras stenge inngangen til hulen. Ladejarlen og hans menn fant ingen fremmede på øya. I 995 ble Olav Tryggvason konge i Norge. På en av sine vikingferder hadde han tatt imot kristentroen og han ville kristne Norge. Et års tid etter fikk han besøk av noen handelsmenn som fortalte ei underlig historie. Da de seilte forbi Selja, så de en underlig lyssøyle som steg opp mot himmelen. De gikk i land og fant at lyset kom fra en hodeskalle som luktet godt. Denne tok de med til kongen. Kongens biskop, Sigurd, bad da Olav om å dra ut til Selja for å undersøke dette nærmere. De oppdaget raset og blant steinene fant de menneskeknokler som anget godt. Da de åpnet hulen, fant de Sunniva, helt uskadd, det så ut som hun bare sov. Alle skjønte at hun var en helgen. Senere ble Selja bispedømme opprettet, siden ble det flyttet til Bergen, og et kloster ble anlagt der. Fremdeles har en biskop i den katolske kirke tittelen biskop til Selja. På det som en gang var altersteinen i hulen der de fant Sunniva, danner alger et underlig bilde som minner om en kvinneskikkelse. Når vi i vår tid vet ganske nøyaktig når alt dette skjedde, har det sammenheng med opplysninger i legenden. Håkon Ladejarl styrte Norge fra 970 til 995, og Olav Tryggvason fra 995 til år Men det står også at dette skjedde da Otto den første var tysk-romersk keiser, det var han fra 962 til 973. I en av bønnene på messedagen for Sunniva og Seljemennene heter det: Vår sjel er blitt fridd ut som spurven av jegerens snare. Snaren er brudt sund og vi er blitt fridd ut. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Og bibelteksten er hentet fra Matteus ev. kap 10, vers 26 flg. trobo

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR MEDIAANMELDELSE Saving God - all souls cant be bought Nye brudestoler/prestestoler i i forbindelse med jubileet De to viktigste forutsetningene lagt til grunn for design av nye stoler i, til bruk i kirkens ritualer, er: At stolene skal oppleves som unike og hjemmehørende i kirkerommet. At stolene skal gjenspeile både en historisk og samtidig forankring. Kirkens arkitektur er et meget godt bevart eksempel på en trekirke designet i nygotisk stil, med sin oppadstrebende utforming, orientert mot lyset. Dette kommer sterkt til uttrykk i vindusutformingen med midtstolpemotivet, som ble en inspirasjon for stoldesignet. Midtmotivet på hver side av de smårutete vindusflatene kan sees på som en voksende plante som avsluttes med en kronbladaktig form øverst; et abstrahert gavlmotiv. Disse gavlformene finnes på mange steder i kirken, særskilt uthevet bl.a. i sakristiets østfasade. Jeg ser det slik at i vinduenes utforming med midtmotivet, anskueliggjør noe vesentlig ved kirkens idégrunnlag og stilhistorikk. Ut fra dette har jeg forsøkt å designe en stol som kan oppleves som samtidig, men med en sterk historisk forankring. Stolens arkitektur Gotikkens opprinnelse er middelalderen. Ny gotikken (Nedre Eiker kirke) er 1800 tallets gjenoppliving av denne. Stoldesignet består i prinsippet av to deler: En kubisk setedel som kan bringe assosiasjonene til den middelalderske kassestolen og gotikken enkle begynnelse, og det oppadstrebende og bærende midtpartiet kronet av gavlformen beskrevet ovenfor. Materialer Stolene er utført i lys bjerk. Treverket er overflatebehandlet med fargetonet linolje-lasur overstrøket med flere lag klarlakk. Fargene er inspirert av kirkerommet og dets lys. Midtstolpen som det bærende element, er gitt en kontrasterende farge og belagt med bladgull. Skinnets farge er også inspirert av kirkerommets farger. Det er i alt blitt laget seks stoler hvor av to med armlene. Per Skaflem Etter å ha sittet femten år i fengsel for drap, kommer pastor Armstrong Cane tilbake til sitt gamle nabolag og er klar til å ta over sin gamle kirke. Nabolaget er tøffere enn noen gang og Cane prøver å hjelpe unge Norris som er på full fart utfor. Men narkobossen Blaze vil ikke ha noen innblanding. Saving God er en sterk film som skildrer Guds nåde og hans makt til å forandre liv. Miljøet er annerledes enn det de fleste av oss opplever, men historien er motiverende og lett å leve seg inn i. Den tar opp mange problemstillinger som vold, rus og valg av venner. Den viser hvor kort veien er inn i kriminalitet, men også hvor kort det er tilbake til Guds armer. Dette er en action-film, så det er en film fra 15+. Men en bedre kristen action skal man lete lenge etter. GOD FILM! Hilsen Bok & Media Drammen Hege Tegler Butikksjef TAKK! Mange er kjent med at jeg har fylt 60 år! Og jeg takker for alle som bidro med sang og musikk til festkonserten i kirken. Og tusen takk til alle som kom. Noen hadde også med seg en gave. Jeg ønsket meg en gave som kunne omsettes til noe viktig i det nye rommet i kjelleren og jeg har forbeholdt meg retten til å bestemme hva som skal kjøpes inn. I tillegg fikk jeg noen gaver som jeg måtte love å bruke på meg selv. Tusen takk for omtanken som gjaldt meg (ikke minst fra familien min som gjorde det mulig å gjennomføre festen) og tusen takk for en storslagen gave til Nedre Eiker kirke. Det gledelige resultatet ble kr , (hvorav kr av giveren ble øremerket stoler). Takknemlig hilsen fra Roar Røkeberg. Et lite utdrag av de som kom.

7 7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Min salme Bedehuset åpnet igjen! - en koselig prat med Grethe Sviggum ANNE- KJERSTI HOLBERG Der det nye livet lever Denne salmen liker jeg veldig godt! Den setter ord på mye av det jeg tenker om å ha Jesus med gjennom livet. Den forklarer begrepet MISJON for meg et ord som kanskje for mange har blitt litt fremmed og fjernt, og som man tror bare skjer langt unna Den sier noe om at vi ikke står aleine i arbeidet med å fortelle om Jesus. Den trekker linjer tilbake til Peter, Johannes og Maria og det kjempeviktige arbeidet de gjorde med å fortelle om det de hadde sett og hørt. Og i denne sammenhengen er vi utfordret til å være med å spre budskapet om Jesus videre til nye generasjoner i vårt eget land og i hele verden. Budskapet er jo det samme selv om vi formidler det på forskjellige måter. Anne-Kjersti Holberg Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt. Alle hindringer og grenser har et nysatt fotspor brutt. /:Hvor det fører det vet ingen, men en vandring har tatt til. Med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill.:/ Selv om landskapet kan skifte mellom sletter, fjell og skog, så er såkornet det samme, men det brukes ulik plog. /:Den som er et lys i verden, den som kalles jordens salt, og den som fisker mennesker, har arbeid overalt.:/ Slik som Peter og Johannes og Maria gjorde før, da de delte ut sin glede, skal vi gå fra dør til dør. /:Og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn.:/ Der det nye livet lever, der må planter sette frø, slik som dette livet startet ved at Jesus måtte dø. /:Det er han som eier livet, det er ham vi hører til. Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå oss vill.:/ Ordfører Elly Thoresen. Etter den triste brannen i bedehuset i Krokstadelva, er huset nå renovert og åpnet igjen. Det var en flott åpningsfest for oss som kom og fikk delta! Jeg synes det er interessant å få litt bakgrunnsinformasjon om bedehuset, så jeg tok en prat med Grethe Sviggum. Grethe forteller at de som bodde i Krokstadelva og på Steinberg ikke hadde bedehus, og det var stor befolkningsvekst. Så de gikk sammen om å bygge bedehuset i Bedehusgata i 1891, og gjennom alle år har det vært mange mennesker innom der. Det har hele tiden vært stor aktivitet der, med møter, søndagsskole og Yngresavdeling. Det var aktivitetene på bedehuset som ble Grethes start på den kristne troen. Hun forteller: Det var her jeg ble kristen, derfor synes jeg barnearbeid og ungdomsarbeid er så viktig. Jeg tror ikke jeg hadde blitt kristen dersom jeg ikke hadde fått oppleve disse årene! Grethe har i mange år drevet tirsdagsklubb for barn, og hun forteller: Tirsdagsklubben startet vi opprinnelig i kapellet, for det var en gutt fra søndagsskolen som ville ha et kristent tilbud. Så vi begynte klubben med de største ungene i søndagsskolen. Jeg tror vi begynte i 1964! Da var vi to damer som startet, og da den andre damen sluttet, flyttet jeg klubben til bedehuset. Og her har jeg vært med i alle år siden, med god hjelp fra Laila Tveter! Hvordan opplevde du gjenåpningsfesten? Grethe smiler og svarer: Det var overveldende! Det kom dobbelt så mange som vi hadde regnet med, og det var full sal! Likevel var det nok bevertning til alle, og vi fikk hentet opp alt av stoler vi hadde tilgjengelig. Vi satte stor pris på at ordføreren vår kom og vi er glade for sjekken fra kommunen, samt gave fra Sparebanken Øst. Grethe avslutter samtalen med å si: Vi er utrolig stolte av det nye bygget vårt! Og vi gleder oss over alle som kommer på møtene våre! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til formiddagstreffene våre hver onsdag! Her er det andakt, mat og god prat. Menigheten i Nedre Eiker gratulerer bedehuset og deres ildsjeler for flott bedehus!!! Margrete Schmidt Johansen

8 8 Kapellanen i Nedre Eiker Det er mange som i ulike ærender har tatt turen inn på menighetssenteret for å snakke med presten. Når de da har banket på døra inn til prestekontoret, er de blitt møtt av en lys og lett stemme som roper kom inn. Innenfor har de truffet en flott, sveisen jente bak et kontorbord. Det er kapellanen (presten) i Nedre Eiker menighet. Margrete opplever stadig at de som kommer innom for en formell samtale, blir overrasket over å finne en så ung, kvinnelig prest. Noen av dem må bryne seg på sine fordommer og revurdere i forhold til hva de hadde forventet seg. Margretes far er Gustav Schmidt. Han er kjent for flere i menigheten, da han har vikariert som prest her. Margrete selv var ferdig utdannet prest fra Menighetsfakultetet i Før hun kom til Nedre Eiker var hun barne- og ungdomsprest i Risør. Å starte på en presteutdannelse var noe Margrete hadde stor respekt og ydmykhet overfor, men samtidig har hun alltid likt å jobbe med mennesker. Hun gikk noen runder med seg selv før hun startet på studiene i teologi. Margrete Schmidt Johansen har vært prest her i snart to år. Hun er fra Drammen, og flyttet alene inn i prestegården høsten Hun er ei jente som er lett å komme i kontakt med, og som man fort får tillit til. Hennes enslige tilværelse ble det brått slutt på tidligere i år. 20. februar giftet hun seg nemlig med en kjekk organist som heter Knut Johansen. Han har sitt virke i Efteløt menighet i Kongsberg kommune. Margrete syntes det var godt å få selskap i den store prestegården, hvor det er store rom og gammel stil med høyt under taket. Prestegården ble bygget opp igjen i 1929 etter en brann, og var en stor prakteiendom med tilleggsjord helt ned til Drammenselva og gårdsdrift. Sammen med sin mann Knut, og hunden Ajko har Margrete funnet sin plass i livet. Å være prest i Nedre Eiker synes Margrete er inspirerende. Det er en menighet med mange jern i ilden, der mange medlemmer tar del i de ulike aktivitetene. Mangfoldet er stort, og nettopp derfor er det så flott å kunne være prest her. Medarbeidere og mange av medlemmene i menigheten løfter sammen for å skape vekst og liv. Arbeidsdagene til Margrete kan være varierte og lange. Hun prøver å få unnagjort så mye som mulig på jobben før hun trekker seg tilbake til sin private sfære i prestegården. Likevel er det trivelige dager på jobb. Margretes visjon for fremtiden viser engasjementet som driver henne, både som prest og menneske: Hvordan kan kirken bli mer sosialt engasjert, og bli en bedre støttespiller i en travel hverdag for de som bor her? Hun innehar en kapellanstilling, og kapellanens arbeidsoppgaver i forhold til de soknepresten har, innebærer å være mer med i barne- og ungdomsarbeidet og blant annet ta lederoppgaver i NETS. Dirigenten heter Åshild, og er ifølge Magrete en svært dyktig leder. De som synger Heidi og Margrete i godt humør. NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR i NETS har et fantastisk godt miljø, og de ønsker seg flere som kan være med og bidra i koret gjennom sangen og praktiske oppgaver. Tilværelsen ble jo litt forandret da Margrete ble gift. Det å forholde seg til et annet menneske på godt og vondt, skaper utfordringer. Som mange andre har erfart, er det hele tiden snakk om å gi og ta i et forhold. Margrete oppfordrer andre i tilsvarende livssituasjon om å gjøre det samme som hun selv: Hun har tittet litt i Den store Samlivsboka, som gir gode råd og tips for nygifte. Når det gjelder de mer praktiske oppgavene i presteheimen, fordeles disse rettferdig mellom de to. Husvasken gjøres med èn etasje på hver av dem, mens hagen er blitt Knuts tumleplass. Det er tross alt han som har grønne fingre. Han har til og med plantet squash i tillegg til andre plantevekster. For øvrig er det med dem som alle andre familier. De merker tidsklemma og kan til tider ha en travel hverdag. Da er det ekstra viktig å ta vare på forholdet og samlivet. På fritida har Margrete og Knut en høy sosial faktor, med besøk av slekt og venner i godt lag som gjerne overnatter i det store huset. Å synge i kor er også noe Margrete har stor glede av, og derfor synger hun i kor i tillegg til at hun synger i et kor som heter KORINT. Det er Knut som er dirigent for dette koret som holder til i Efteløt. Det var ett spesielt spørsmål jeg hadde sittet og verket med under hele intervjuet, og jeg dristet meg derfor til å påstå overfor Margrete at alle prestegårder med respekt for seg selv, har et spøkelse som vandrer rundt og gir seg til kjenne. Hun kunne da fortelle meg at noen slike fantes det ikke på Nedre Eiker prestegård. Ikke hadde hun merket noe til det, og ikke hadde hun registrert den minste lille uregelmessighet. Derfor må vi bare skuffe alle som hadde håpet på noen gode historier, og slå fast at dette er et ikke-tema. Vi er utrolig glad for å ha fått Margrete hit som prest, og ønsker også Knut velkommen hit. Vi håper begge to finner seg godt til rette, og håper vi blir å se mye til dem i tiden som kommer. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Erlend Guttulsrud Kristiansen

9 9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR THOMAS BILDEHJØRNE BESØKSVENN I NEDRE EIKER! Er du glad i mennesker? Er du god til å lytte? Har du mulighet til å sette av ca 2 timer hver 14 dag? Ønsker du å bli besøksvenn? Vi ønsker å etablere besøksvennordning i menigheten. For nærmere informasjon: Ta kontakt med menighetskontoret: Gudrun Klingsheim, diakon Tlf: / lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TRO OG LYS I NEDRE EIKER! I september 2009 startet Tro og Lys- Nedre Eiker. Tro og Lys er et tilbud for mennesker med en psykisk utviklingshemming, deres venner og pårørende. Aldersgruppen er fra 13 år og oppover. Det er ingen øvre aldersgrense. En søndag i måneden har Tro og Lys vært samlet på Nedre Eiker menighetssenter. Samlingene starter kl på ettermiddagen. Da synger og leker vi, jobber sammen om en bibeltekst, og ofte dramatiserer vi teksten. Deretter bruker vi god tid til å spise og prate sammen. Kl feirer vi gudstjeneste sammen. Den er åpen for alle. I tillegg til de månedlige samlingene har vi også hatt en kveldstur sammen. Vi som er med i Tro og Lys er blitt en fin gjeng, men har plass til flere. Høsten 2010: blir vi med på gudstjeneste i. Dette er begynnelsen på jubileumsuka. Er dette noe for deg, eller vet du om noen som du tror ønsker å bli med i dette fellesskapet, kan du kontakte: Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon Tlf / E-post: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

10 10 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunikasjonskurs for par - et kurs for par som ønsker å få nye perspektiver på samlivet NEDRE EIKER KIRKE 150 ÅR Riktignok er bursdagen 21. november, men NEDRE EIKER KOMMUNE FEIRER SITT 125 ÅRS JUBILEUM FRA JUNI Så vi åpner bursdagskaka allerede søndag 20. juni kl med FOLKEMESSE i friluft utenfor kirken. Eiker Spelemannslag, kor og blåsere deltar. Etterpå møter vi alle med varme hjerter og bønner. Eller vafler og kaffe som noe kaller det. Under kirkekaffen den dagen, vil vi åpne en fantastisk fotoutstilling i kirken, med bilder helt tilbake til 1860 tallet. Gjermund Glittfjell og Eiker Arkiv står bak dette. Kl.11.00, i forkant av folkemessen nede ved øya ved Nedre Eiker bru vil det bli mulighet for å se noen gå på vannet (kanskje presten???) Det er det jo lenge siden noen gjorde!!! Parkér ved kirken og gå (på bakken) ned. Når kommunejubileet feires 18. til 20. juni passer det fint at er med. For byggingen av kirken og opprettelsen av Nedre Eiker som eget prestegjeld var nok viktige argumenter når Nedre Eiker skulle bli egen kommune. Kirken kom i 1860, Nedre Eiker Prestegjeld i 1879 og Nedre Eiker kommune i 1885, med soknepresten Christopher Knudsen som første ordfører. Christopher Knudsen foto Wikipedia Jubileumshøsten blir rikholdig Det blir skrevet en egen jubileumsbok av Trond Bollerud. Det er opprettet et prosjektkor under kyndig ledelse av Nils Kristian Bonden Og vi er i ferd med å innøve et spesialskrevet kirkespill rundt begivenhetene ved byggingen av kirken. Her finnes både intriger og ettertanke der kirkebyggentusiasten Hovel Helseth på Ulverud gård er en sentral skikkelse. Reidar Lund og Rolf Ødegaard (bildet) har skrevet tekst og toner. Omnibus skjærer den andre biten av jubileumskaka allerede med konsert i den nyoppussede kirken. Norsk Linje følger opp med Jazzmesse Størsteparten av feiringa foregår i uke 46 og 47, fra søndag 14. november til søndag 28. november. JUBILEUMSGUDSTJENESTEN forgår 21. november kl I uke 46 blir det Gudstjeneste med åpne dører søndag 14. november på formiddagen. Søndag (14.) kveld fremfører prosjektkoret kantate av både Bach (325 års-jubilant) og Per Steenberg (140 års-jubilant). På fredag blir det ungdommenes kveld, med store navn på plakaten. Og på lørdag blir det barnebursdag med både ballonger, kaker og dukketeater. I løpet av uka får vi besøk både av Per Arne Dahl, klokkerbarna med venner. Willy og Fred Aase tar med seg venner fra Kringkastingsorkesteret og Operaorkesteret. En formiddag drar Eldar Steen, sammen med Trond Bollerud, fram historien bak kirken. Noen av temaene som blir tatt opp: 4 Kjærlighet og forventninger 4 Risikofaktorer og faresignaler 4 Struktur, trygghet og kommunikasjon 4 Problemløsningsmodellen 4 Nærhet, intimitet og seksualitet 4 Forpliktelse og hengivenhet 4 Oppgjør, tilgivelse og forsoning 4 Vennskap, glede og humor Dager: Torsdag kl Torsdag kl Lørdag kl Sted: Ormåsen skole i Øvre Eiker Påmelding: Innen 15. oktober 2010 via For informasjon kontakt diakon Knut Johan Finquist på tlf Kurset er et samarbeid mellom: Mjøndalen menighet, Familiens hus i Øvre Eiker og Familiehuset i Nedre Eiker. Erlend Guttulsrud Kristiansen Pris: Kr 1000,- pr par. Inkluderer kursmateriell og bevertning. Ungdomsinformatører med MOT Uke 47: Kirkespillet. ( november) se ovenfor. 27. og 28. november: Lys Våken -natten til 1. søndag i advent. Alle 11-åringer invitert til å overnatte i kirken. De lager gudstjenesten på søndagen. 1. søndag i advent, på kvelden, er speiderne på banen med den tradisjonsrike Lysmessen med fakkeltog fra Krokstadelva. Det blir en spennende innledning til det nye kirkeåret i den nye/gamle kirken. Roar Røkeberg. llllllllllllllllllllllllllllll

11 11 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Sommeravslutningen for Mikrogospel Mandag 31. mai hadde Mikrogospel sommeravslutning på menighetssenteret. Det holdt en liten konsert med påfølgende is, saft og frukt. Roar prest takket koret for sangen på bursdagen sin og ga alle barna et takkekort. Kjersti og Anne-Kjersti fikk bilder av koret, gaver og blomster som takk for mange hyggelige korøvelser, konserter og musikaloppvisninger. God sommer til alle i Mikrogospel og små og store i Nedre Eiker menighet. Hilsen en av mammaene Kirkens SOS i Buskerud trenger flere frivillige til å betjene telefon og e-post Ta kontakt med oss! Telefon E-post: Krokstadelva Gml. Riksvei Krokstadelva Telefon Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth Nedre Eiker Menighetssenter Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubileer. Kontakt Gunn Zahl på eller menighetskontoret for nærmere informasjon. PALETTEN KINARESTAURANT Kjerraten 10 (Tråkkahuset), 3055 Krokstadelva TLF TLF

12 12 Ny diakon i Nedre Eiker menighet Søndag 25. april 2010 ble diakonen vår, Gudrun Klingsheim vigslet i. Gudrun er kjent for de aller fleste i menigheten, fordi hun har jobbet som frivillig diakon helt siden august Å jobbe som frivillig diakon er i seg selv ganske imponerende, og viser at Gudrun ser på dette arbeidet som mer enn en jobb. Fra 1. januar 2010 ble hun ansatt i lønnet stilling. Hun er utdannet diakon, og engasjementet hennes bunner i det å være tilstede for de som trenger det, møte mennesker i krise og jobbe for å knytte sammen og inkludere flerkulturelle i kommunen. Gudrun hadde et tydelig kall som hun ikke kunne ignorere, og valgte av den grunn å ta utfordringen. Arbeidssted er også veldig praktisk i forhold til familien og hjemmet. Midler til en diakonistilling er basert på 25 % trosopplæringsmidler, og 45 % er kommunalt finansiert. Det er allsidige og varierte arbeidsoppgaver Gudrun har. Ganske nylig startet menigheten opp Tro og lys. Gudrun har det kommunale hovedansvaret for det som er en internasjonal økumenisk bevegelse, hvor formålet er å skape et fellesskap for funksjonshemmede og deres venner og familier. Et annet spennende prosjekt er Babysang, som arrangeres annen hver mandag. Da møtes nybakte foreldre med sine små, til sang og fellesskap i hyggelige omgivelser. Mylder er et annet spennende prosjekt som er rettet mot barn fra ett til tre år. Det starter med middag og fortsetter med litt leik og sangstund sammen med foreldre. Dette er et fellesprosjekt for Mjøndalen og Nedre Eiker menighet. Mye av arbeidet til Gudrun er rettet mot barn og unge. Hun har også hatt diakonikonfirmanter. Da besøker hun og ungdommene eldresenter og sykehjem, til stor glede for beboerne og til ettertanke for konfirmantene. Gudrun jobber også med en besøkstjeneste for å nå ut til bevegelseshemmede og andre som har problemer med å komme til kirken under ulike arrangement. Da går hun gjerne i Sognebud, med nattverd og den gode samtalen til de som ønsker å få det hjemme. Det er mye Gudrun er engasjert i, og vi kunne nevnt mange flere oppgaver. Fra hun startet i stillingen, ble vigslet og frem til i dag, viser det seg at det er et stort behov for en diakon i menigheten. Gudrun setter stor pris på det som Fellesrådet og menighetsrådet har Bildetekst NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR gjort, gjennom å prioritere midler til denne stillingen. Hun møter mange mennesker som er takknemlig for å bli møtt av en utstrakt hånd. Enhver menighet må ha fokus på nestekjærligheten og oppfordringen om å nå ut til alle, slik Jesus selv uttrykte det gjennom misjonsbefalingen. Det er det diakoni går ut på, og derfor er Gudruns rolle så utrolig viktig. Hun vil også få benytte anledningen og takke alle som var med på å gjøre vigslingsdagen til en stor og minnerik opplevelse. Vi ønsker henne velkommen, og lykke til i det videre arbeidet. Trond Grimstad Bak fra v.: Roar Røkeberg, Helge Norrud, prost, Anne Aanestad, Reidar Lund, Ina B. Bjerke, Brynjar Henriksen. Foran fra v.: Kari Jordheim, biskop Laila, Gudrun Klingsheim, Astrid Vik, Margrete S. Johansen.

13 13 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere Målet er å jobbe mot en julemesse i Kirkekjelleren trenger inventar. Kvinner i alle aldere, møt opp på Nedre Eiker menighetssenter kl Mel: Nissen ville fra mannen flytte... Her kan vi strikke, sy og brodere. Det er så hyggelig å være flere. Så vil vi nyte en kaffekopp. :/: og fellesskapet blir da topp:/: Informasjon om kurs Kursdager: Tirsdag 2., torsdag 4. og tirsdag 9. november. Alle dager fra kl til kl Sted: Familiesenteret i Nedre Eiker, Rådhusgata 5, 3050 Mjøndalen Pris: Kr. 500,- pr. person. Påmelding innen 22. oktober til eller ring Familiesenteret på tlf Møtedager er torsdag: September: 2., 16., 30. Oktober: 14., 28. November: 11., 20. november: Julemesse på Nedre Eiker menighetssenter Kontaktpersoner: Toril Schou Moe Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf Vi utfører alt innen: 8 Sorgbinderi 8 Dåp 8 Bryllup 8 Konfirmasjon Nedre Torggt. 5, 3050 Mjøndalen Tlf AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag : Babysang annenhver mandag kl , kontaktperson: Gudrun Klingsheim, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl Mikrogospel annenhver mandag, kl på menighetssenteret, kontaktperson Anne-Kjersti Holberg, Speidergruppe hver mandag på menighetssenteret, kontaktperson Ragnfrid Bollerud, Tirsdag: Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus hver tirsd. kl for barn over 7 år. s Jentekor HVA: Jentekor, deltar med framføringer i gudstjenester m.m. FOR HVEM: Jenter 4.-7.klasse STED:, eller på Menighetssenteret. TID: Tirsdager kl Kontaktpers.: Dirigent Aina Paureng - tlf , eller kantor Nils Kr. Bonden Sangkoret Omnibus på Nedre Eiker menighetssenteret kl Kontaktperson Tone Furevik Onsdag: Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl , kontaktperson: G. Sviggum, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl kor på Nedre Eiker menighetssenter kl Kontaktperson: kantor Nils Kristian Bonden, Torsdag: Formiddagstreff på Solberg kapell/fredtun kl siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solveig Henningsen, Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, Nedre Eiker menighetssenter, annenhver torsdag kl Mål: Julemesse høsten kirkekjelleren trenger inventar. Kontaktpers.: Toril Schou Moe, , Merete Lange, , Anne Aanestad, Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl Kontaktperson: Kap. Margrete Schmidt Johansen,

14 14 STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS! NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon Hilsen ordføreren i Nedre Eiker GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring 3400 Lier, v/lierkroa Tlf ÅPNINGSTIDER: Mand fred: Torsdag: Lørdag: e-post: HAR DU TANKER, IDÉER, ROS ELLER RIS TIL OSS I REDAKSJONEN? VI VIL GJERNE HA TILBAKEMELDINGER FRA DEG OM MENIGHETSBLADET! Hilsen Anne AUT. MASKINENTREPRENØR TLF KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA Alt i trykksaker! Ring Elektriske installasjoner og rehabiliteringer innen l Bolighus l Forretninger l Industri l Svakstrøm l Landbruk l Alarmanlegg Telefon Krokstadelva Fristende kaker til alle anledninger! Tlf.: Hovedkontor: Hokksund Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil For Eiker-bygdene i generasjoner!

15 15 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Slekters gang Torleif Ragnar Marodd Ivar Husmo Ruth Bjerke Jørgen Larsen Gisella Laastad Per Røste DØPTE Øyvind Bø Johnsen Tord Stevnhoved Olsen Tine Marie Olsen Irene Reyes Syvertsen Mia Kristine Hæhre Fossum Isabel Høgmoen Sebastian Petterson Jensen Aleksander Johansen Anna Mathilde Schjølberg Emmelie Pedersen Trym Sandbekk- Støyl Leon Halvorsen VIGDE Camilla Røinås Eriksen og Ketil Lein Hannalee Garvez Avendula og Johnny Straume Lene Vesterås Bjørnstadstuen og Snorre Erling Smørgrav Anne-Beth Fredriksen Rasmussen og Andrew Johan Høiås DØDE Inger Nergård Willy Hegnes Tore Johan Gedde Rolf Yngvar Hegnes Ruth Hansen Synnøve Petersen Arne Nedberg Nora Helga Heimtun Kari Linås Kristen Johannes Ruud Anders Ruø Knut Rolf Hauge Terje Kristoffersen Erling Magne Hamarstrøm Gunvor Nygård Harald Winther Horgen Ingrid Themte Berte Olava Wilthil Berte Wilthil Trygve Walter Hansen Salme 90:12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet! Nedre Eiker menighet Postadresse: Stensethallen 1, 3055 Krokstadelva Tlf: Faks: Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag kl Tirsdag kl Fredag kl Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: Privat: E-post: Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: Leder N.E. menighetsråd Ina Bråthen Bjerke Tlf Mobil: E-post: Trosopplærer Gunvor Dirdal Arbeid: E-post: Kapellan Margrete Schmidt Johansen Arbeid: Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: Kirkelig adm.sjef Øyvind Bolstad Arbeid: Mobil: Leder på kirkegården Bjørn Olaussen Arbeid: E-post: E-post: E-post: Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: Privat: Redaksjonsmedarbeider Trond Grimstad Mobil: Sekretær for kirkelig adm.sjef Merete Lange Arbeid: Kirkegårdsarbeider Bjørn Kjenner Arbeid: E-post: E-post: E-post: Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: Privat: Kirketjener Steinar Hunnestad Arbeid: Mobil: Fotograf Thomas W. Røkeberg E-post: STOFF-FRIST NESTE NR.: 1. OKTOBER 2010 Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad. Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år GREITT Å HA! Menighetsråd: Givertjenesten Menighetsarbeidet: Menighetsbladet:

16 16 l 20. juni 4. søndag etter pinse Kl : Friluftsgudstjeneste på østsiden av kirken i forbindelse med kommune- og kirkejubileum. Eiker Spelemennslag og kirkekoret deltar. Fotoutstilling. Kirkekaffe. Innvielse av brudestole. Sommertid: Gudstjeneste annenhver søndag i og Mjøndalen kirke l 27. juni 5. søndag etter pinse Røkeberg, Bonden l 04. juli 6. søndag etter pinse Mjøndalen kirke l 11. juli 7. søndag etter pinse Røkeberg GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN Søndag er kirkedag! l 18. juli 8. søndag etter pinse Mjøndalen kirke l 25. juli 9. søndag etter pinse Margrete Schmidt Johansen l 01. august 10. søndag etter pinse Åseplassen Kl : Friluftsgudstjeneste l 08. august 11. søndag etter pinse Margrete Schmidt Johansen l 15. august 12. søndag etter pinse Mjøndalen kirke Margrete Schmidt Johansen l 22. august 13. søndag etter pinse l 29. august 14. søndag etter pinse Aslakane lllllllllllllllllllllllllll Nedre Eiker synger... Omgitt av betydelige jubileer i egen kommunen starter aksjonen Nedre Eiker Synger. Sentrale voksenkor går i samarbeid med menighetsråd og musikere i bresjen for en rekke begivenheter. Lange sangertradisjoner skal vekkes til fornyet styrke, og store ambisjoner legges for dagen. En serie allsangkvelder går av stabelen i Mjøndalen Kirke, Nedre Eiker Kirke, Folkets Hus og Samfunnshuset. Alle sanglade sambygdinger ønskes velkommen, med den stemmen man har, til å ta del i gleden over musikalsk fellesskap. Allsangen skal bygge bro mellom alle de som liker å synge for seg selv og de som syns det er moro å synge sammen i en spennende sosial innsats som i et kor. NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kl : Friluftsgudstjeneste Nedre Eiker menighetssenter Kl.19.00: Gudstjeneste Tro og Lys medvirker l 05. september Kl : Familiemesse Menighetens prester, kor og grupper medvirker l 16. søndag etter pinse 12. september Kl : Gudstjeneste Presentasjon av konfirmanter Margrete Schmidt Johansen, Bonden l 19. september 17. søndag etter pinse Kl : Gudstjeneste Presentasjon av konfirmanter Røkeberg, Bonden l 18. søndag etter pinse Solberg kapell/fredtun Kl : Familiegudstjeneste Nedre Eiker menighetssenter Kl : Gudstjeneste Tro og Lys medvirker l 03. oktober 19. søndag etter pinse Røkeberg, Bonden l 10. oktober 20. søndag etter pinse Margrete Schmidt Johansen, Bonden Kl : Konsert med Omnibus l 17. oktober 21. søndag etter pinse Kl : Jazzmesse Norske Linie Røkeberg, Bonden l 24. oktober 22. søndag etter pinse Solberg kapell/fredtun Kl : Familiegudstjeneste Utdeling av min kirkebok l 31. oktober 23. søndag etter pinse Samfunnshuset Kl : Ekumenisk samling l 7. november 24. søndag etter pinse Kl : Allehelgensmesse Kirkens ansatte, kor llllllllllllllllllllllllllll MYLDER for barn Første samling for Mylder ble et mylder av barn, sang, glede, pølser, liv og lek, der både små og store koste seg sammen. I alt var 29 mennesker samlet torsdag 6. mai, til et rykende ferskt trosopplæringstiltak, for aldersgruppen 1-3 år i følge med familie eller andre voksne. Det hele begynte med en felles middag med pølser. Videre fikk barna blant annet hilse på ulike dyr og herme etter lydene deres, leke storm der Jesus stilnet bølgene, synge bevegelsessanger, leke bjørnen sover, krype gjennom rør og ri på gynger. Dette var gøy sa en jente, en annen syntes det var veldig trist å dra hjem og en ble så husvarm at hun spontant gav en leder avskjedsklem. Så nå kan vi bare glede oss til neste gang og håpe at enda flere vil være med. Mylder er et samarbeidstiltak i trosopplæringen i Nedre Eiker og Mjøndalen. Samlingene skal være torsdag en gang i måneden, kl , annenhver gang på Nedre Eiker menighetssenter og i Mjøndalen kirke. Samlingene for kommende høst blir: 2. september, 14. oktober, 4. november og 2. desember. Middagen koster 10 kr. pr. barn, 20 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. fam. Alle i målgruppen er hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å treffe dere! Fire kor er foreløpig i samarbeid. Nedre Eiker Kirkekor, Omnibus, Samklang og Vox Egeri sender hverandre stafettpinner til en runde separate konserter utover høst og vinter. Det er mange grunner for aksjonen Nedre Eiker Synger. Blant annet krevende oppgaver som venter i en ikke altfor fjern framtid. PÅMELDING TIL: Diakon i Nedre Eiker, Tlf: Kontaktperson i Nedre Eiker: Trosopplærer Tlf: Kontaktperson i Mjøndalen: Menighetspedagog Tlf:

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr. 3-2011 «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Sør for elva. Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp

Sør for elva. Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 2-2009 Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp Engasjerte konfirmanter Et engasjert medmenneske Vellykket jubileum Redaktøren

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så?

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Modum menighetsblad NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer