LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!"

Transkript

1 NR. 2 SOMMERNUMMER ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer!

2 2 ANDAKTEN Løsepenger for alle Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. [ ] Én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Han som ga seg selv som løsepenger for alle. (1. Tim. 2,4-6a.) - Fangen Barrabas ble satt fri. - En skjøge ble tilgitt og slapp å bli steinet. - Forfølgeren Paulus fikk et nytt liv og ble misjonær. - En bortkommen sønn som hadde sløst bort sitt liv og sine penger fikk komme hjem. - Løgneren Peter fikk erfare sannheten om Guds nåde. - Den gode kong David ble oppreist hver gang han falt i lysten til det onde. - Profeten Jesaja med ureine lepper ble renset og ble Guds budbærer til Israelsfolket. Hvem var det som hjalp dem? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. - En verden er i nød. Uten Gud og uten håp for evigheten. Hvem er det som kan hjelpe oss? Én mellommann er det mellom Gud og mennesker, Jesus, som ga seg selv som løsepenger for alle. Men finst det ikke andre muligheter? Er Jesus den eneste veien til Gud? Kan vi ikke gjøre mange gode ting, og gjøre opp for oss selv, slik at vi fortjener frelsen? Én mellommann er det mellom Gud og mennesker, Jesus, som ga seg selv som løsepenger for alle. NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Vaktmester på Nedre Eiker menighetssenter Vaktmester søkes til menighetssenteret 3-4 timer pr uke. Tilsyn og forefallende vaktmesterarbeid, bestille eksterne firmaer til service og vedlikeholdsoppdrag, være brannvernansvarlig. Nærmere opplysninger, kontakt Brynjar Henriksen tlf Søknaden sendes til Nedre Eiker menighetssenter A/S, Stensethallen 1, 3055 Krokstadelva. Kopperud, Liv Eek, Mari Fiske, Elisabeth Bekkevold og Marit Mollestad Tveit. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste der målsettingen er å forebygge ensomhet og lindre nød. Bibelgruppe, babysang og Tro og Lys er aktiviteter som allerede er i gang. Trosopplæringsutvalget består av vår nye kateket Ingeborg Skagestad, trosopplærer Gunvor A. Dirdal, Gunn Randi Iversen, Lotte Vestengen, Mette Støa og Heidi Tokle Poverud. Utvalget vil utvikle og drive et trosopplæringsprogram for alle døpte fra 0-18 år. Barn og unge er målgruppen her med konfirmantarbeid som hovedtyngden. Aktiviteter i gang er Mylder (1-4 år), Milk (konfirmanter) og Mikrogospel (4 år og oppover). Ingen av oss kan altså frelse oss selv, vi må ta imot løsepengen Jesus helt ufortjent av hans nåde. Gunvor Dirdal I kirken har det frivillige samarbeidet vært en avgjørende bærebjelke i menighetens aktiviteter. For en ofte liten stab ansatte er det ikke mulig å ivareta alle områder som menigheten bør og skal engasjere seg i. Nedre Eiker menighet har mange frivillige som tar i et tak. Vi har et menighetsliv med frivillige i alle aldre som stiller seg til disposisjon og sier ja til å være med i råd, utvalg, komiteer, klubber, aktiviteter, gjøremål og ulik utadvent virksomhet. De fortjener en hjertelig takk. Fem nye utvalg er nå formalisert i Nedre Eiker menighet. Gudstjenesteutvalget består av følgende seks representanter: Roar Røkeberg, Margrete Schmidt, Ståle Jensen, Nils Kristian Bonden og Reidar Lund. Bakgrunnen for utvalget er Ungdommens Bispedømmeråd som ønsket en fornyelse av gudstjenesten. Ut ifra dette ble det satt opp forslag til ny liturgi som skal vedtas av Kirkerådet og bispedømmerådet i Gudstjenesteutvalget kjører nå en spørreundersøkelse i vår menighet om hvordan vi opplever gudstjenestene i. Spørreskjemaene ligger i kirken og på nettsiden vår, samt blir delt ut til menigheten i ulike sammenhenger. Vi håper på mange tilbakemeldinger. Målet til gudstjenesteutvalget er: å lage en stedegen gudstjeneste i vår menighet der vi forsøker å involvere flere frivillige og ha en mer fleksibel gudstjeneste. Neste møte til gudstjenesteutvalget er 16. september der de blant annet vil gå gjennom spørreunderøkelsen. Diakoniutvalget er klart med seks representanter: Diakon Gudrun Klingsheim, Jan Kulturutvalget har følgende representanter: kantor Nils Kristian Bonden, Glenn Rhoden og Eli Røed Jensen fra menighetsrådet. Her er det ønskelig med to frivillige representanter i tillegg. Utvalget er i startfasen med å ta tak i planen og legge opp en strategi. Kirken er en framtredende konsertarrangør og forvalter noen av de beste spillestedene i landet. Utfordringer er å ta forskjellige kultur/kunst/ musikk former i bruk. Kor i virksomhet er Jentekoret, kor og Prosjektkor. Informasjonsutvalget består av kontorleder Anne Aanestad, Vigdis Buhaugen og Terje Haugen. Her er også ønskelig med to frivillige representanter i tillegg. En levende kirke er avhengig av god kommunikasjonsevne. En viktig del av dette er å styrke kirkens nærvær i det offentlige rom. Vi anbefaler vår nettside: Informasjon om flere aktiviteter i Nedre Eiker menighet finnes på vår nettside og menighetsbladet. Vi ønsker lykke til med arbeidet i Nedre Eiker menighet. Ina Bråthen Bjerke

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR AVSKJED med kateket Anne-Kjersti Nedre Eiker menighet har hatt en trofast medarbeider i vår kjære kateket Anne-Kjersti Holberg. Hun har i tre år vært ansatt som en god støttespiller for menighetens barneog ungdomsarbeid. Konfirmantundervisningen har hatt en sentral plass i hennes hverdag. Ungdommene hun har hatt kontakt med, har fått et godt og inderlig møte med kirken. Også foreldre har opplevd hennes tilstedeværelse i kirke og gudstjenester som meningsfylt og godt. Hennes åpne og uformelle måte å gripe fatt i undervisningen på, har gjort bibelen og det kristne budskapet mer levende og meningsfylt for konfirmantene. Nå har Anne-Kjersti dessverre bestemt seg for å slutte i Nedre Eiker menighet. Hun har pendlet mellom hjemmet i Modum og sin stilling som kateket i Nedre Eiker. Det ble plutselig en ledig stilling som trosopplærer i Modum menighet. For Anne- Kjersti som bor i Modum og er gift med en mann som er prest i samme menighet, ble trosopplærer-stillingen for fristende. Det var en av de tungtveiende grunnene til at hun nå har valgt å fratre stillingen som kateket i Nedre Eiker. Det har primært vært ungdommene Anne-Kjersti har jobbet med. Det første året hun var her, fikk hun inngående kjennskap til NETS gjennom sitt virke i koret. De to siste årene har hun jobbet mye sammen med konfirmantene gjennom undervisning og gudstjenester. Det å ha konfirmantene med i gudstjenestene synes Anne-Kjersti har vært en berikelse. Menigheten har sett positivt på det å møte de unge i kirken på søndagen, og de tilbakemeldingene har hun satt stor pris på. Samarbeidet mellom skole og kirke har også vært godt, med positive og imøtekommende lærere. Det å pendle mellom Modum og Nedre Eiker har vært uproblematisk, men Anne-Kjersti innrømmer at det å slippe kjøringen til og fra jobb er en bonus hun ikke har noe imot når hun nå går over i en ny stilling. Samtidig som hun har vært kateket, har hun også hatt tenåringsbarn hjemme som trenger oppfølging. Det har nok også vært et ønske om å ta mer aktivt del i menighetens arbeid på hjemstedet, noe hun ikke i tilfredsstillende grad har hatt mulighet til så lenge hun har jobbet i Nedre Eiker. Anne-Kjersti har etter eget utsagn hatt noen fine år som kateket. Gode og trygge samarbeidspartnere som det har vært inspirerende å jobbe sammen med, noe som gjør det ekstra tungt å forlate Nedre Eiker. Nye og moderne lokaler er det også blitt den siste tiden. Nå skal hun starte som trosopplærer i Modum kommune, med kontor i Åmot kirke. Menigheten har sju kirker og et menighetssenter, så det er et utfordrende arbeid som venter henne. Siste dag på jobb var mandag 31. mai, og vi vil takke Anne-Kjersti for det hun har betydd for oss, og ønske henne lykke til videre i stillingen som trosopplærer. Trond Grimstad BABYSANG FOR NEDRE EIKER OG MJØNDALEN MENIGHETER HØSTEN 2010 Opplegget er beregnet på babyer sammen med mamma, pappa, besteforeldre eller dagmamma. Samlingene starter med uformelt samvær og formiddagskaffe kl Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert i prisen. Kl er det sangstund. Babysang er mer enn sang: Ta på-sanger ( Her er mine tær ) Dans og bevegelse Regler og rytme Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling. Tilbudet gir mulighet for å bli bedre kjent med andre mammaer/pappaer. Babysang er en del av kirkens trosopplæring. Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim og regler. Samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. DATOER FOR 2010: 23. august 6. september 20. september 27. september 11. oktober 25. oktober 8. november 22. november 6. desember Ved å delta på babysang 8 ganger eller mer, får du cd-en Gynge lite grann. Du kan også kjøpe den til kr. 170,-. Det koster kr. 30,- pr gang å delta. Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet Tlf: / Velkommen til sang, lek, dans, kos og hyggelig samvær.

4 4 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Nærkontakt En stein kan være varm og myk men da må du holde om den lenge En sølepytt kan speile himmelen bare du venter til grumset synker Omnibus fortsetter å feire sitt 30-års jubileum Søndag 10. oktober 2010 følger den andre av Omnibus to jubileumskonserter. Denne gangen blir det en kirkekonsert i og det kommer til å bli en variert konsert med kjente og kjære sanger og salmer. Noen blomster er så små at du ikke kan se dem der du står, opphøyet, bare når du bøyer deg blir de store En hånd kan være vakker å se på men først når du holder om den kjenner du varmen Reidar Lund For anledningen har vi med oss operasanger Pål Rullestad, som vil være solist med koret og også bidra med sanger fra eget repertoar. Pål Rullestad er utdannet ved Norges musikk høgskole, og har studert i New York og København. Han er mye brukt som oriatoriesolist og har høstet stor anerkjennelse både i Norge og utenfor landets grenser. I 2009 utgav han sin første CD, Tidløst. Omnibus har hatt gleden av å samarbeide med Rullestad en gang tidligere, og vi er glad for at han vil være med oss på denne jubileumskonserten. Hold av denne kvelden så møtes vi i til en trivelig konsert. llllllllllllllllll DIAKONIUTVALG FOR NEDRE EIKER MENIGHET Disse er: Marit Mollestad Tveit, (menighetsrådets representant). Elisabeth Bekkevold, Jan Kopperud, Mari Fiske, Liv Eek, (leder for 2010/2011), Gudrun Klingsheim, (diakon) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Erlend Guttulsrud Kristiansen

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Samvittighetsfullt kirkespill fyller 150 år i år, og dette skal markeres grundig på senhøsten. Gode krefter er alt i gang med underholdningen. Det store kirkespillet er forfattet av Reidar Lund, med musikalsk hjelp av Rolf Ødegaard. Trond Bollerud har hovedrollen som Hovel Helseth, en mann sent i livet som gjør opp status. Hans samvittighet, spilt av Grete Bergersen, plager ham og maner ham til å ta oppgjør med fortiden. Vigdis Margrethe Løver spiller moren til Hovel, fru Helseth. Intriger Her ligger an til intriger og spenning, sier forfatteren selv, Reidar Lund. Han har flere skuespill og en rekke bøker på samvittigheten. Men nå er det altså samvittigheten til Hovel Helseth som skal granskes. Han har egentlig ikke gjort så fryktelig mye galt, men vi har vel alle noe på samvittigheten, sier Lund. Og Hovel får virkelig en pågående samvittighet å hanskes med! 1800-tallet Den musikalske siden av stykket er komponert av Rolf Ødegaard. Det blir en del sang, og mye musikk fra orkesteret. Kanskje ikke alle innslagene er helt det vi er vant til å høre i kirkelig sammenheng, sier Ødegård. Det blir innslag av folkemusikk også, med henblikk på tiden stykket er fra. Tiden er slutten av 1800-tallet, men budskapet er tidløst. Bente Wemundstad Skaperne: Reidar Lund (t.v.) og Rolf Ødegaard har henholdsvis skrevet teksten og musikken til skuespillet. Foto: Bente Wemundstad. Intriger: Trond Bollerud, Vigdis Margrethe Løver og Grete Bergersen (t.h.) spiller i Reidar Lunds kirkespill til 150-års jubileet til. Foto: Bente Wemundstad. SANKTA SUNNIVA Legenden om Sta. Sunniva og seljemennene kjenner sikkert mange fra skoledagene. Men det skader ikke med en repetisjon, dessuten er hennes messedag, eller Seljumannamesse, like forut, nemlig den 8. juli. I det følgende gjengir jeg en kortversjon av legenden. Sunniva var en irsk kongsdatter. På den tiden var Irland oppdelt i flere små kongedømmer, og kristendommen hadde vært kjent i flere hundre år. Sunnivas far var en rettvis og god konge, han oppdro datteren sin til å stå for det samme. Da han døde, arvet Sunniva riket hans, og det ble kjent at hun styrte helt annerledes enn andre kongelige. Fordi Bibelen forteller at Jesus viste kjærlighet mot andre og ville være en tjener for alle, ville Sunniva følge hans eksempel. I et naborike hersket en konge av en helt annen karakter. Han hersket med vold og makt og undertrykkelse. Han ville tvinge Sunniva til å bli hans kone. Det gjorde han ved å herje og plyndre riket hennes, og spre frykt. Da han fridde til henne, kom han med trusler: Svarte hun ja, skulle hun få alt hun ønsket seg, ble svaret nei, ville han drepe alle i landet hennes og legge det øde. Denne teknikken tyr maktmennesker til den dag i dag for å oppnå makt over andre. Sunniva hadde avlagt et hellig løfte om å tjene Kristus hele sitt liv og valgte å flykte fremfor å gifte seg med tyrannen. Trofaste venner og tjenere valgte å følge henne. De gikk om bord i tre skip og la ut uten seil og årer, alt la de i Guds hender. Etter lang tids seilas, strandet de ved norskekysten, men folket jagde dem vekk med piler og steiner. Igjen måtte de ut på havet, men strandet omsider på de ubebodde øya Selja. Der gikk de i land, fant en heller og en fjellhule å bo i. De levde et nøysomt liv, tjente Gud i bønn og sang. Mat fikk de fra havet, og de fant bær og spiselige planter. Bøndene inne på fastlandet hadde sauene sine ute på øya. Da de oppdaget at fremmede hadde slått seg ned der ute, sendte de bud til herskeren i Norge på den tiden, Håkon Ladejarl i Trondheim, og bad ham driver inntrengerne vekk. Da Sunniva og følget hennes så skipene som nærmet seg, skjønte de at dette ikke betydde noe godt. De hadde sikkert sett vikingenes skip hjemme i Irland og visste hva som fulgte med dem. De søkte da tilflukt oppe i helleren og hulen, og bad om Guds beskyttelse. Erkeengelen Mikael kom til dem og lot et steinras stenge inngangen til hulen. Ladejarlen og hans menn fant ingen fremmede på øya. I 995 ble Olav Tryggvason konge i Norge. På en av sine vikingferder hadde han tatt imot kristentroen og han ville kristne Norge. Et års tid etter fikk han besøk av noen handelsmenn som fortalte ei underlig historie. Da de seilte forbi Selja, så de en underlig lyssøyle som steg opp mot himmelen. De gikk i land og fant at lyset kom fra en hodeskalle som luktet godt. Denne tok de med til kongen. Kongens biskop, Sigurd, bad da Olav om å dra ut til Selja for å undersøke dette nærmere. De oppdaget raset og blant steinene fant de menneskeknokler som anget godt. Da de åpnet hulen, fant de Sunniva, helt uskadd, det så ut som hun bare sov. Alle skjønte at hun var en helgen. Senere ble Selja bispedømme opprettet, siden ble det flyttet til Bergen, og et kloster ble anlagt der. Fremdeles har en biskop i den katolske kirke tittelen biskop til Selja. På det som en gang var altersteinen i hulen der de fant Sunniva, danner alger et underlig bilde som minner om en kvinneskikkelse. Når vi i vår tid vet ganske nøyaktig når alt dette skjedde, har det sammenheng med opplysninger i legenden. Håkon Ladejarl styrte Norge fra 970 til 995, og Olav Tryggvason fra 995 til år Men det står også at dette skjedde da Otto den første var tysk-romersk keiser, det var han fra 962 til 973. I en av bønnene på messedagen for Sunniva og Seljemennene heter det: Vår sjel er blitt fridd ut som spurven av jegerens snare. Snaren er brudt sund og vi er blitt fridd ut. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Og bibelteksten er hentet fra Matteus ev. kap 10, vers 26 flg. trobo

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR MEDIAANMELDELSE Saving God - all souls cant be bought Nye brudestoler/prestestoler i i forbindelse med jubileet De to viktigste forutsetningene lagt til grunn for design av nye stoler i, til bruk i kirkens ritualer, er: At stolene skal oppleves som unike og hjemmehørende i kirkerommet. At stolene skal gjenspeile både en historisk og samtidig forankring. Kirkens arkitektur er et meget godt bevart eksempel på en trekirke designet i nygotisk stil, med sin oppadstrebende utforming, orientert mot lyset. Dette kommer sterkt til uttrykk i vindusutformingen med midtstolpemotivet, som ble en inspirasjon for stoldesignet. Midtmotivet på hver side av de smårutete vindusflatene kan sees på som en voksende plante som avsluttes med en kronbladaktig form øverst; et abstrahert gavlmotiv. Disse gavlformene finnes på mange steder i kirken, særskilt uthevet bl.a. i sakristiets østfasade. Jeg ser det slik at i vinduenes utforming med midtmotivet, anskueliggjør noe vesentlig ved kirkens idégrunnlag og stilhistorikk. Ut fra dette har jeg forsøkt å designe en stol som kan oppleves som samtidig, men med en sterk historisk forankring. Stolens arkitektur Gotikkens opprinnelse er middelalderen. Ny gotikken (Nedre Eiker kirke) er 1800 tallets gjenoppliving av denne. Stoldesignet består i prinsippet av to deler: En kubisk setedel som kan bringe assosiasjonene til den middelalderske kassestolen og gotikken enkle begynnelse, og det oppadstrebende og bærende midtpartiet kronet av gavlformen beskrevet ovenfor. Materialer Stolene er utført i lys bjerk. Treverket er overflatebehandlet med fargetonet linolje-lasur overstrøket med flere lag klarlakk. Fargene er inspirert av kirkerommet og dets lys. Midtstolpen som det bærende element, er gitt en kontrasterende farge og belagt med bladgull. Skinnets farge er også inspirert av kirkerommets farger. Det er i alt blitt laget seks stoler hvor av to med armlene. Per Skaflem Etter å ha sittet femten år i fengsel for drap, kommer pastor Armstrong Cane tilbake til sitt gamle nabolag og er klar til å ta over sin gamle kirke. Nabolaget er tøffere enn noen gang og Cane prøver å hjelpe unge Norris som er på full fart utfor. Men narkobossen Blaze vil ikke ha noen innblanding. Saving God er en sterk film som skildrer Guds nåde og hans makt til å forandre liv. Miljøet er annerledes enn det de fleste av oss opplever, men historien er motiverende og lett å leve seg inn i. Den tar opp mange problemstillinger som vold, rus og valg av venner. Den viser hvor kort veien er inn i kriminalitet, men også hvor kort det er tilbake til Guds armer. Dette er en action-film, så det er en film fra 15+. Men en bedre kristen action skal man lete lenge etter. GOD FILM! Hilsen Bok & Media Drammen Hege Tegler Butikksjef TAKK! Mange er kjent med at jeg har fylt 60 år! Og jeg takker for alle som bidro med sang og musikk til festkonserten i kirken. Og tusen takk til alle som kom. Noen hadde også med seg en gave. Jeg ønsket meg en gave som kunne omsettes til noe viktig i det nye rommet i kjelleren og jeg har forbeholdt meg retten til å bestemme hva som skal kjøpes inn. I tillegg fikk jeg noen gaver som jeg måtte love å bruke på meg selv. Tusen takk for omtanken som gjaldt meg (ikke minst fra familien min som gjorde det mulig å gjennomføre festen) og tusen takk for en storslagen gave til Nedre Eiker kirke. Det gledelige resultatet ble kr , (hvorav kr av giveren ble øremerket stoler). Takknemlig hilsen fra Roar Røkeberg. Et lite utdrag av de som kom.

7 7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Min salme Bedehuset åpnet igjen! - en koselig prat med Grethe Sviggum ANNE- KJERSTI HOLBERG Der det nye livet lever Denne salmen liker jeg veldig godt! Den setter ord på mye av det jeg tenker om å ha Jesus med gjennom livet. Den forklarer begrepet MISJON for meg et ord som kanskje for mange har blitt litt fremmed og fjernt, og som man tror bare skjer langt unna Den sier noe om at vi ikke står aleine i arbeidet med å fortelle om Jesus. Den trekker linjer tilbake til Peter, Johannes og Maria og det kjempeviktige arbeidet de gjorde med å fortelle om det de hadde sett og hørt. Og i denne sammenhengen er vi utfordret til å være med å spre budskapet om Jesus videre til nye generasjoner i vårt eget land og i hele verden. Budskapet er jo det samme selv om vi formidler det på forskjellige måter. Anne-Kjersti Holberg Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt. Alle hindringer og grenser har et nysatt fotspor brutt. /:Hvor det fører det vet ingen, men en vandring har tatt til. Med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill.:/ Selv om landskapet kan skifte mellom sletter, fjell og skog, så er såkornet det samme, men det brukes ulik plog. /:Den som er et lys i verden, den som kalles jordens salt, og den som fisker mennesker, har arbeid overalt.:/ Slik som Peter og Johannes og Maria gjorde før, da de delte ut sin glede, skal vi gå fra dør til dør. /:Og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn.:/ Der det nye livet lever, der må planter sette frø, slik som dette livet startet ved at Jesus måtte dø. /:Det er han som eier livet, det er ham vi hører til. Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå oss vill.:/ Ordfører Elly Thoresen. Etter den triste brannen i bedehuset i Krokstadelva, er huset nå renovert og åpnet igjen. Det var en flott åpningsfest for oss som kom og fikk delta! Jeg synes det er interessant å få litt bakgrunnsinformasjon om bedehuset, så jeg tok en prat med Grethe Sviggum. Grethe forteller at de som bodde i Krokstadelva og på Steinberg ikke hadde bedehus, og det var stor befolkningsvekst. Så de gikk sammen om å bygge bedehuset i Bedehusgata i 1891, og gjennom alle år har det vært mange mennesker innom der. Det har hele tiden vært stor aktivitet der, med møter, søndagsskole og Yngresavdeling. Det var aktivitetene på bedehuset som ble Grethes start på den kristne troen. Hun forteller: Det var her jeg ble kristen, derfor synes jeg barnearbeid og ungdomsarbeid er så viktig. Jeg tror ikke jeg hadde blitt kristen dersom jeg ikke hadde fått oppleve disse årene! Grethe har i mange år drevet tirsdagsklubb for barn, og hun forteller: Tirsdagsklubben startet vi opprinnelig i kapellet, for det var en gutt fra søndagsskolen som ville ha et kristent tilbud. Så vi begynte klubben med de største ungene i søndagsskolen. Jeg tror vi begynte i 1964! Da var vi to damer som startet, og da den andre damen sluttet, flyttet jeg klubben til bedehuset. Og her har jeg vært med i alle år siden, med god hjelp fra Laila Tveter! Hvordan opplevde du gjenåpningsfesten? Grethe smiler og svarer: Det var overveldende! Det kom dobbelt så mange som vi hadde regnet med, og det var full sal! Likevel var det nok bevertning til alle, og vi fikk hentet opp alt av stoler vi hadde tilgjengelig. Vi satte stor pris på at ordføreren vår kom og vi er glade for sjekken fra kommunen, samt gave fra Sparebanken Øst. Grethe avslutter samtalen med å si: Vi er utrolig stolte av det nye bygget vårt! Og vi gleder oss over alle som kommer på møtene våre! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til formiddagstreffene våre hver onsdag! Her er det andakt, mat og god prat. Menigheten i Nedre Eiker gratulerer bedehuset og deres ildsjeler for flott bedehus!!! Margrete Schmidt Johansen

8 8 Kapellanen i Nedre Eiker Det er mange som i ulike ærender har tatt turen inn på menighetssenteret for å snakke med presten. Når de da har banket på døra inn til prestekontoret, er de blitt møtt av en lys og lett stemme som roper kom inn. Innenfor har de truffet en flott, sveisen jente bak et kontorbord. Det er kapellanen (presten) i Nedre Eiker menighet. Margrete opplever stadig at de som kommer innom for en formell samtale, blir overrasket over å finne en så ung, kvinnelig prest. Noen av dem må bryne seg på sine fordommer og revurdere i forhold til hva de hadde forventet seg. Margretes far er Gustav Schmidt. Han er kjent for flere i menigheten, da han har vikariert som prest her. Margrete selv var ferdig utdannet prest fra Menighetsfakultetet i Før hun kom til Nedre Eiker var hun barne- og ungdomsprest i Risør. Å starte på en presteutdannelse var noe Margrete hadde stor respekt og ydmykhet overfor, men samtidig har hun alltid likt å jobbe med mennesker. Hun gikk noen runder med seg selv før hun startet på studiene i teologi. Margrete Schmidt Johansen har vært prest her i snart to år. Hun er fra Drammen, og flyttet alene inn i prestegården høsten Hun er ei jente som er lett å komme i kontakt med, og som man fort får tillit til. Hennes enslige tilværelse ble det brått slutt på tidligere i år. 20. februar giftet hun seg nemlig med en kjekk organist som heter Knut Johansen. Han har sitt virke i Efteløt menighet i Kongsberg kommune. Margrete syntes det var godt å få selskap i den store prestegården, hvor det er store rom og gammel stil med høyt under taket. Prestegården ble bygget opp igjen i 1929 etter en brann, og var en stor prakteiendom med tilleggsjord helt ned til Drammenselva og gårdsdrift. Sammen med sin mann Knut, og hunden Ajko har Margrete funnet sin plass i livet. Å være prest i Nedre Eiker synes Margrete er inspirerende. Det er en menighet med mange jern i ilden, der mange medlemmer tar del i de ulike aktivitetene. Mangfoldet er stort, og nettopp derfor er det så flott å kunne være prest her. Medarbeidere og mange av medlemmene i menigheten løfter sammen for å skape vekst og liv. Arbeidsdagene til Margrete kan være varierte og lange. Hun prøver å få unnagjort så mye som mulig på jobben før hun trekker seg tilbake til sin private sfære i prestegården. Likevel er det trivelige dager på jobb. Margretes visjon for fremtiden viser engasjementet som driver henne, både som prest og menneske: Hvordan kan kirken bli mer sosialt engasjert, og bli en bedre støttespiller i en travel hverdag for de som bor her? Hun innehar en kapellanstilling, og kapellanens arbeidsoppgaver i forhold til de soknepresten har, innebærer å være mer med i barne- og ungdomsarbeidet og blant annet ta lederoppgaver i NETS. Dirigenten heter Åshild, og er ifølge Magrete en svært dyktig leder. De som synger Heidi og Margrete i godt humør. NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR i NETS har et fantastisk godt miljø, og de ønsker seg flere som kan være med og bidra i koret gjennom sangen og praktiske oppgaver. Tilværelsen ble jo litt forandret da Margrete ble gift. Det å forholde seg til et annet menneske på godt og vondt, skaper utfordringer. Som mange andre har erfart, er det hele tiden snakk om å gi og ta i et forhold. Margrete oppfordrer andre i tilsvarende livssituasjon om å gjøre det samme som hun selv: Hun har tittet litt i Den store Samlivsboka, som gir gode råd og tips for nygifte. Når det gjelder de mer praktiske oppgavene i presteheimen, fordeles disse rettferdig mellom de to. Husvasken gjøres med èn etasje på hver av dem, mens hagen er blitt Knuts tumleplass. Det er tross alt han som har grønne fingre. Han har til og med plantet squash i tillegg til andre plantevekster. For øvrig er det med dem som alle andre familier. De merker tidsklemma og kan til tider ha en travel hverdag. Da er det ekstra viktig å ta vare på forholdet og samlivet. På fritida har Margrete og Knut en høy sosial faktor, med besøk av slekt og venner i godt lag som gjerne overnatter i det store huset. Å synge i kor er også noe Margrete har stor glede av, og derfor synger hun i kor i tillegg til at hun synger i et kor som heter KORINT. Det er Knut som er dirigent for dette koret som holder til i Efteløt. Det var ett spesielt spørsmål jeg hadde sittet og verket med under hele intervjuet, og jeg dristet meg derfor til å påstå overfor Margrete at alle prestegårder med respekt for seg selv, har et spøkelse som vandrer rundt og gir seg til kjenne. Hun kunne da fortelle meg at noen slike fantes det ikke på Nedre Eiker prestegård. Ikke hadde hun merket noe til det, og ikke hadde hun registrert den minste lille uregelmessighet. Derfor må vi bare skuffe alle som hadde håpet på noen gode historier, og slå fast at dette er et ikke-tema. Vi er utrolig glad for å ha fått Margrete hit som prest, og ønsker også Knut velkommen hit. Vi håper begge to finner seg godt til rette, og håper vi blir å se mye til dem i tiden som kommer. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Erlend Guttulsrud Kristiansen

9 9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR THOMAS BILDEHJØRNE BESØKSVENN I NEDRE EIKER! Er du glad i mennesker? Er du god til å lytte? Har du mulighet til å sette av ca 2 timer hver 14 dag? Ønsker du å bli besøksvenn? Vi ønsker å etablere besøksvennordning i menigheten. For nærmere informasjon: Ta kontakt med menighetskontoret: Gudrun Klingsheim, diakon Tlf: / lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TRO OG LYS I NEDRE EIKER! I september 2009 startet Tro og Lys- Nedre Eiker. Tro og Lys er et tilbud for mennesker med en psykisk utviklingshemming, deres venner og pårørende. Aldersgruppen er fra 13 år og oppover. Det er ingen øvre aldersgrense. En søndag i måneden har Tro og Lys vært samlet på Nedre Eiker menighetssenter. Samlingene starter kl på ettermiddagen. Da synger og leker vi, jobber sammen om en bibeltekst, og ofte dramatiserer vi teksten. Deretter bruker vi god tid til å spise og prate sammen. Kl feirer vi gudstjeneste sammen. Den er åpen for alle. I tillegg til de månedlige samlingene har vi også hatt en kveldstur sammen. Vi som er med i Tro og Lys er blitt en fin gjeng, men har plass til flere. Høsten 2010: blir vi med på gudstjeneste i. Dette er begynnelsen på jubileumsuka. Er dette noe for deg, eller vet du om noen som du tror ønsker å bli med i dette fellesskapet, kan du kontakte: Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon Tlf / E-post: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

10 10 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunikasjonskurs for par - et kurs for par som ønsker å få nye perspektiver på samlivet NEDRE EIKER KIRKE 150 ÅR Riktignok er bursdagen 21. november, men NEDRE EIKER KOMMUNE FEIRER SITT 125 ÅRS JUBILEUM FRA JUNI Så vi åpner bursdagskaka allerede søndag 20. juni kl med FOLKEMESSE i friluft utenfor kirken. Eiker Spelemannslag, kor og blåsere deltar. Etterpå møter vi alle med varme hjerter og bønner. Eller vafler og kaffe som noe kaller det. Under kirkekaffen den dagen, vil vi åpne en fantastisk fotoutstilling i kirken, med bilder helt tilbake til 1860 tallet. Gjermund Glittfjell og Eiker Arkiv står bak dette. Kl.11.00, i forkant av folkemessen nede ved øya ved Nedre Eiker bru vil det bli mulighet for å se noen gå på vannet (kanskje presten???) Det er det jo lenge siden noen gjorde!!! Parkér ved kirken og gå (på bakken) ned. Når kommunejubileet feires 18. til 20. juni passer det fint at er med. For byggingen av kirken og opprettelsen av Nedre Eiker som eget prestegjeld var nok viktige argumenter når Nedre Eiker skulle bli egen kommune. Kirken kom i 1860, Nedre Eiker Prestegjeld i 1879 og Nedre Eiker kommune i 1885, med soknepresten Christopher Knudsen som første ordfører. Christopher Knudsen foto Wikipedia Jubileumshøsten blir rikholdig Det blir skrevet en egen jubileumsbok av Trond Bollerud. Det er opprettet et prosjektkor under kyndig ledelse av Nils Kristian Bonden Og vi er i ferd med å innøve et spesialskrevet kirkespill rundt begivenhetene ved byggingen av kirken. Her finnes både intriger og ettertanke der kirkebyggentusiasten Hovel Helseth på Ulverud gård er en sentral skikkelse. Reidar Lund og Rolf Ødegaard (bildet) har skrevet tekst og toner. Omnibus skjærer den andre biten av jubileumskaka allerede med konsert i den nyoppussede kirken. Norsk Linje følger opp med Jazzmesse Størsteparten av feiringa foregår i uke 46 og 47, fra søndag 14. november til søndag 28. november. JUBILEUMSGUDSTJENESTEN forgår 21. november kl I uke 46 blir det Gudstjeneste med åpne dører søndag 14. november på formiddagen. Søndag (14.) kveld fremfører prosjektkoret kantate av både Bach (325 års-jubilant) og Per Steenberg (140 års-jubilant). På fredag blir det ungdommenes kveld, med store navn på plakaten. Og på lørdag blir det barnebursdag med både ballonger, kaker og dukketeater. I løpet av uka får vi besøk både av Per Arne Dahl, klokkerbarna med venner. Willy og Fred Aase tar med seg venner fra Kringkastingsorkesteret og Operaorkesteret. En formiddag drar Eldar Steen, sammen med Trond Bollerud, fram historien bak kirken. Noen av temaene som blir tatt opp: 4 Kjærlighet og forventninger 4 Risikofaktorer og faresignaler 4 Struktur, trygghet og kommunikasjon 4 Problemløsningsmodellen 4 Nærhet, intimitet og seksualitet 4 Forpliktelse og hengivenhet 4 Oppgjør, tilgivelse og forsoning 4 Vennskap, glede og humor Dager: Torsdag kl Torsdag kl Lørdag kl Sted: Ormåsen skole i Øvre Eiker Påmelding: Innen 15. oktober 2010 via For informasjon kontakt diakon Knut Johan Finquist på tlf Kurset er et samarbeid mellom: Mjøndalen menighet, Familiens hus i Øvre Eiker og Familiehuset i Nedre Eiker. Erlend Guttulsrud Kristiansen Pris: Kr 1000,- pr par. Inkluderer kursmateriell og bevertning. Ungdomsinformatører med MOT Uke 47: Kirkespillet. ( november) se ovenfor. 27. og 28. november: Lys Våken -natten til 1. søndag i advent. Alle 11-åringer invitert til å overnatte i kirken. De lager gudstjenesten på søndagen. 1. søndag i advent, på kvelden, er speiderne på banen med den tradisjonsrike Lysmessen med fakkeltog fra Krokstadelva. Det blir en spennende innledning til det nye kirkeåret i den nye/gamle kirken. Roar Røkeberg. llllllllllllllllllllllllllllll

11 11 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Sommeravslutningen for Mikrogospel Mandag 31. mai hadde Mikrogospel sommeravslutning på menighetssenteret. Det holdt en liten konsert med påfølgende is, saft og frukt. Roar prest takket koret for sangen på bursdagen sin og ga alle barna et takkekort. Kjersti og Anne-Kjersti fikk bilder av koret, gaver og blomster som takk for mange hyggelige korøvelser, konserter og musikaloppvisninger. God sommer til alle i Mikrogospel og små og store i Nedre Eiker menighet. Hilsen en av mammaene Kirkens SOS i Buskerud trenger flere frivillige til å betjene telefon og e-post Ta kontakt med oss! Telefon E-post: Krokstadelva Gml. Riksvei Krokstadelva Telefon Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth Nedre Eiker Menighetssenter Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubileer. Kontakt Gunn Zahl på eller menighetskontoret for nærmere informasjon. PALETTEN KINARESTAURANT Kjerraten 10 (Tråkkahuset), 3055 Krokstadelva TLF TLF

12 12 Ny diakon i Nedre Eiker menighet Søndag 25. april 2010 ble diakonen vår, Gudrun Klingsheim vigslet i. Gudrun er kjent for de aller fleste i menigheten, fordi hun har jobbet som frivillig diakon helt siden august Å jobbe som frivillig diakon er i seg selv ganske imponerende, og viser at Gudrun ser på dette arbeidet som mer enn en jobb. Fra 1. januar 2010 ble hun ansatt i lønnet stilling. Hun er utdannet diakon, og engasjementet hennes bunner i det å være tilstede for de som trenger det, møte mennesker i krise og jobbe for å knytte sammen og inkludere flerkulturelle i kommunen. Gudrun hadde et tydelig kall som hun ikke kunne ignorere, og valgte av den grunn å ta utfordringen. Arbeidssted er også veldig praktisk i forhold til familien og hjemmet. Midler til en diakonistilling er basert på 25 % trosopplæringsmidler, og 45 % er kommunalt finansiert. Det er allsidige og varierte arbeidsoppgaver Gudrun har. Ganske nylig startet menigheten opp Tro og lys. Gudrun har det kommunale hovedansvaret for det som er en internasjonal økumenisk bevegelse, hvor formålet er å skape et fellesskap for funksjonshemmede og deres venner og familier. Et annet spennende prosjekt er Babysang, som arrangeres annen hver mandag. Da møtes nybakte foreldre med sine små, til sang og fellesskap i hyggelige omgivelser. Mylder er et annet spennende prosjekt som er rettet mot barn fra ett til tre år. Det starter med middag og fortsetter med litt leik og sangstund sammen med foreldre. Dette er et fellesprosjekt for Mjøndalen og Nedre Eiker menighet. Mye av arbeidet til Gudrun er rettet mot barn og unge. Hun har også hatt diakonikonfirmanter. Da besøker hun og ungdommene eldresenter og sykehjem, til stor glede for beboerne og til ettertanke for konfirmantene. Gudrun jobber også med en besøkstjeneste for å nå ut til bevegelseshemmede og andre som har problemer med å komme til kirken under ulike arrangement. Da går hun gjerne i Sognebud, med nattverd og den gode samtalen til de som ønsker å få det hjemme. Det er mye Gudrun er engasjert i, og vi kunne nevnt mange flere oppgaver. Fra hun startet i stillingen, ble vigslet og frem til i dag, viser det seg at det er et stort behov for en diakon i menigheten. Gudrun setter stor pris på det som Fellesrådet og menighetsrådet har Bildetekst NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR gjort, gjennom å prioritere midler til denne stillingen. Hun møter mange mennesker som er takknemlig for å bli møtt av en utstrakt hånd. Enhver menighet må ha fokus på nestekjærligheten og oppfordringen om å nå ut til alle, slik Jesus selv uttrykte det gjennom misjonsbefalingen. Det er det diakoni går ut på, og derfor er Gudruns rolle så utrolig viktig. Hun vil også få benytte anledningen og takke alle som var med på å gjøre vigslingsdagen til en stor og minnerik opplevelse. Vi ønsker henne velkommen, og lykke til i det videre arbeidet. Trond Grimstad Bak fra v.: Roar Røkeberg, Helge Norrud, prost, Anne Aanestad, Reidar Lund, Ina B. Bjerke, Brynjar Henriksen. Foran fra v.: Kari Jordheim, biskop Laila, Gudrun Klingsheim, Astrid Vik, Margrete S. Johansen.

13 13 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere Målet er å jobbe mot en julemesse i Kirkekjelleren trenger inventar. Kvinner i alle aldere, møt opp på Nedre Eiker menighetssenter kl Mel: Nissen ville fra mannen flytte... Her kan vi strikke, sy og brodere. Det er så hyggelig å være flere. Så vil vi nyte en kaffekopp. :/: og fellesskapet blir da topp:/: Informasjon om kurs Kursdager: Tirsdag 2., torsdag 4. og tirsdag 9. november. Alle dager fra kl til kl Sted: Familiesenteret i Nedre Eiker, Rådhusgata 5, 3050 Mjøndalen Pris: Kr. 500,- pr. person. Påmelding innen 22. oktober til eller ring Familiesenteret på tlf Møtedager er torsdag: September: 2., 16., 30. Oktober: 14., 28. November: 11., 20. november: Julemesse på Nedre Eiker menighetssenter Kontaktpersoner: Toril Schou Moe Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf Vi utfører alt innen: 8 Sorgbinderi 8 Dåp 8 Bryllup 8 Konfirmasjon Nedre Torggt. 5, 3050 Mjøndalen Tlf AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag : Babysang annenhver mandag kl , kontaktperson: Gudrun Klingsheim, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl Mikrogospel annenhver mandag, kl på menighetssenteret, kontaktperson Anne-Kjersti Holberg, Speidergruppe hver mandag på menighetssenteret, kontaktperson Ragnfrid Bollerud, Tirsdag: Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus hver tirsd. kl for barn over 7 år. s Jentekor HVA: Jentekor, deltar med framføringer i gudstjenester m.m. FOR HVEM: Jenter 4.-7.klasse STED:, eller på Menighetssenteret. TID: Tirsdager kl Kontaktpers.: Dirigent Aina Paureng - tlf , eller kantor Nils Kr. Bonden Sangkoret Omnibus på Nedre Eiker menighetssenteret kl Kontaktperson Tone Furevik Onsdag: Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl , kontaktperson: G. Sviggum, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl kor på Nedre Eiker menighetssenter kl Kontaktperson: kantor Nils Kristian Bonden, Torsdag: Formiddagstreff på Solberg kapell/fredtun kl siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solveig Henningsen, Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, Nedre Eiker menighetssenter, annenhver torsdag kl Mål: Julemesse høsten kirkekjelleren trenger inventar. Kontaktpers.: Toril Schou Moe, , Merete Lange, , Anne Aanestad, Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl Kontaktperson: Kap. Margrete Schmidt Johansen,

14 14 STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS! NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon Hilsen ordføreren i Nedre Eiker GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring 3400 Lier, v/lierkroa Tlf ÅPNINGSTIDER: Mand fred: Torsdag: Lørdag: e-post: HAR DU TANKER, IDÉER, ROS ELLER RIS TIL OSS I REDAKSJONEN? VI VIL GJERNE HA TILBAKEMELDINGER FRA DEG OM MENIGHETSBLADET! Hilsen Anne AUT. MASKINENTREPRENØR TLF KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA Alt i trykksaker! Ring Elektriske installasjoner og rehabiliteringer innen l Bolighus l Forretninger l Industri l Svakstrøm l Landbruk l Alarmanlegg Telefon Krokstadelva Fristende kaker til alle anledninger! Tlf.: Hovedkontor: Hokksund Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil For Eiker-bygdene i generasjoner!

15 15 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Slekters gang Torleif Ragnar Marodd Ivar Husmo Ruth Bjerke Jørgen Larsen Gisella Laastad Per Røste DØPTE Øyvind Bø Johnsen Tord Stevnhoved Olsen Tine Marie Olsen Irene Reyes Syvertsen Mia Kristine Hæhre Fossum Isabel Høgmoen Sebastian Petterson Jensen Aleksander Johansen Anna Mathilde Schjølberg Emmelie Pedersen Trym Sandbekk- Støyl Leon Halvorsen VIGDE Camilla Røinås Eriksen og Ketil Lein Hannalee Garvez Avendula og Johnny Straume Lene Vesterås Bjørnstadstuen og Snorre Erling Smørgrav Anne-Beth Fredriksen Rasmussen og Andrew Johan Høiås DØDE Inger Nergård Willy Hegnes Tore Johan Gedde Rolf Yngvar Hegnes Ruth Hansen Synnøve Petersen Arne Nedberg Nora Helga Heimtun Kari Linås Kristen Johannes Ruud Anders Ruø Knut Rolf Hauge Terje Kristoffersen Erling Magne Hamarstrøm Gunvor Nygård Harald Winther Horgen Ingrid Themte Berte Olava Wilthil Berte Wilthil Trygve Walter Hansen Salme 90:12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet! Nedre Eiker menighet Postadresse: Stensethallen 1, 3055 Krokstadelva Tlf: Faks: Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag kl Tirsdag kl Fredag kl Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: Privat: E-post: Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: Leder N.E. menighetsråd Ina Bråthen Bjerke Tlf Mobil: E-post: Trosopplærer Gunvor Dirdal Arbeid: E-post: Kapellan Margrete Schmidt Johansen Arbeid: Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: Kirkelig adm.sjef Øyvind Bolstad Arbeid: Mobil: Leder på kirkegården Bjørn Olaussen Arbeid: E-post: E-post: E-post: Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: Privat: Redaksjonsmedarbeider Trond Grimstad Mobil: Sekretær for kirkelig adm.sjef Merete Lange Arbeid: Kirkegårdsarbeider Bjørn Kjenner Arbeid: E-post: E-post: E-post: Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: Privat: Kirketjener Steinar Hunnestad Arbeid: Mobil: Fotograf Thomas W. Røkeberg E-post: STOFF-FRIST NESTE NR.: 1. OKTOBER 2010 Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad. Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år GREITT Å HA! Menighetsråd: Givertjenesten Menighetsarbeidet: Menighetsbladet:

16 16 l 20. juni 4. søndag etter pinse Kl : Friluftsgudstjeneste på østsiden av kirken i forbindelse med kommune- og kirkejubileum. Eiker Spelemennslag og kirkekoret deltar. Fotoutstilling. Kirkekaffe. Innvielse av brudestole. Sommertid: Gudstjeneste annenhver søndag i og Mjøndalen kirke l 27. juni 5. søndag etter pinse Røkeberg, Bonden l 04. juli 6. søndag etter pinse Mjøndalen kirke l 11. juli 7. søndag etter pinse Røkeberg GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN Søndag er kirkedag! l 18. juli 8. søndag etter pinse Mjøndalen kirke l 25. juli 9. søndag etter pinse Margrete Schmidt Johansen l 01. august 10. søndag etter pinse Åseplassen Kl : Friluftsgudstjeneste l 08. august 11. søndag etter pinse Margrete Schmidt Johansen l 15. august 12. søndag etter pinse Mjøndalen kirke Margrete Schmidt Johansen l 22. august 13. søndag etter pinse l 29. august 14. søndag etter pinse Aslakane lllllllllllllllllllllllllll Nedre Eiker synger... Omgitt av betydelige jubileer i egen kommunen starter aksjonen Nedre Eiker Synger. Sentrale voksenkor går i samarbeid med menighetsråd og musikere i bresjen for en rekke begivenheter. Lange sangertradisjoner skal vekkes til fornyet styrke, og store ambisjoner legges for dagen. En serie allsangkvelder går av stabelen i Mjøndalen Kirke, Nedre Eiker Kirke, Folkets Hus og Samfunnshuset. Alle sanglade sambygdinger ønskes velkommen, med den stemmen man har, til å ta del i gleden over musikalsk fellesskap. Allsangen skal bygge bro mellom alle de som liker å synge for seg selv og de som syns det er moro å synge sammen i en spennende sosial innsats som i et kor. NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kl : Friluftsgudstjeneste Nedre Eiker menighetssenter Kl.19.00: Gudstjeneste Tro og Lys medvirker l 05. september Kl : Familiemesse Menighetens prester, kor og grupper medvirker l 16. søndag etter pinse 12. september Kl : Gudstjeneste Presentasjon av konfirmanter Margrete Schmidt Johansen, Bonden l 19. september 17. søndag etter pinse Kl : Gudstjeneste Presentasjon av konfirmanter Røkeberg, Bonden l 18. søndag etter pinse Solberg kapell/fredtun Kl : Familiegudstjeneste Nedre Eiker menighetssenter Kl : Gudstjeneste Tro og Lys medvirker l 03. oktober 19. søndag etter pinse Røkeberg, Bonden l 10. oktober 20. søndag etter pinse Margrete Schmidt Johansen, Bonden Kl : Konsert med Omnibus l 17. oktober 21. søndag etter pinse Kl : Jazzmesse Norske Linie Røkeberg, Bonden l 24. oktober 22. søndag etter pinse Solberg kapell/fredtun Kl : Familiegudstjeneste Utdeling av min kirkebok l 31. oktober 23. søndag etter pinse Samfunnshuset Kl : Ekumenisk samling l 7. november 24. søndag etter pinse Kl : Allehelgensmesse Kirkens ansatte, kor llllllllllllllllllllllllllll MYLDER for barn Første samling for Mylder ble et mylder av barn, sang, glede, pølser, liv og lek, der både små og store koste seg sammen. I alt var 29 mennesker samlet torsdag 6. mai, til et rykende ferskt trosopplæringstiltak, for aldersgruppen 1-3 år i følge med familie eller andre voksne. Det hele begynte med en felles middag med pølser. Videre fikk barna blant annet hilse på ulike dyr og herme etter lydene deres, leke storm der Jesus stilnet bølgene, synge bevegelsessanger, leke bjørnen sover, krype gjennom rør og ri på gynger. Dette var gøy sa en jente, en annen syntes det var veldig trist å dra hjem og en ble så husvarm at hun spontant gav en leder avskjedsklem. Så nå kan vi bare glede oss til neste gang og håpe at enda flere vil være med. Mylder er et samarbeidstiltak i trosopplæringen i Nedre Eiker og Mjøndalen. Samlingene skal være torsdag en gang i måneden, kl , annenhver gang på Nedre Eiker menighetssenter og i Mjøndalen kirke. Samlingene for kommende høst blir: 2. september, 14. oktober, 4. november og 2. desember. Middagen koster 10 kr. pr. barn, 20 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. fam. Alle i målgruppen er hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å treffe dere! Fire kor er foreløpig i samarbeid. Nedre Eiker Kirkekor, Omnibus, Samklang og Vox Egeri sender hverandre stafettpinner til en runde separate konserter utover høst og vinter. Det er mange grunner for aksjonen Nedre Eiker Synger. Blant annet krevende oppgaver som venter i en ikke altfor fjern framtid. PÅMELDING TIL: Diakon i Nedre Eiker, Tlf: Kontaktperson i Nedre Eiker: Trosopplærer Tlf: Kontaktperson i Mjøndalen: Menighetspedagog Tlf:

Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010.

Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010. Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010. Menighetsrådets sammensetning: Nedre Eiker menighetsråd består av soknepresten, 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer. Det nåværende menighetsråd ble valgt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

www.nedreeikerkirken.no

www.nedreeikerkirken.no www.nedreeikerkirken.no FREDAG 12. NOVEMBER KL. 19.00 KAMMERKONSERT Åpningskonserten blir med et spennende ensemble Willy Aase medlem av kringkastingsorkesteret, profilert barokkfiolinist, leder av Musica

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Bente Kristiansen Bjørndalen Karin Kaldestad. Randi Marie Stubberud ( flyttet til Oslo) Ragnhild Støa( permisjon) Berit Synnøve Olaussen (permisjon)

Bente Kristiansen Bjørndalen Karin Kaldestad. Randi Marie Stubberud ( flyttet til Oslo) Ragnhild Støa( permisjon) Berit Synnøve Olaussen (permisjon) Årsrapport Nedre Eiker Menighetsråd 2014 Menighetsrådet består av soknepresten og 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer, Valgt ved kirkevalget 2011. Rådet har en funksjonstid på fire år. Kirkevalget finner

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 11. januar - 31. mars. 2013 V E L S I G N E T P Å S K E 1 Korpsnytthilsen 13 «Og nå, dere som sier: I dag eller i morgen drar vi til den eller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Men hva med vi som er voksne? Har jeg en god venn? Har jeg venner i menigheten?

Men hva med vi som er voksne? Har jeg en god venn? Har jeg venner i menigheten? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 28.01.2007 Prekentekst: Johannes 15, 12-17 Antall ord: 2108 Menigheten - et sted med et annerledes vennskap 12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpsnytt Mai, juni og juli 2016 «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer