Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)"

Transkript

1 Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet O2. L1 E.C. Offerdal, Offerdal. Om riving av Årdal 1914 kyrkje, utskiljing av Årdal frå Lærdal prestegjeld. Og reising av bauta i Årdal og Leikanger. O2. L2 Hafslo Sparebank. Obligasjon, 600 kr., om innløysing. O2. L3 Den Norske Enkekasse O2. L4 O.r. sakf. S. Sætre, Solvorn, om skøyte på 1916 Stølsmarka. O2. L5 Ragnhild Molland O2. L6 Ymse korrespondanse O3. L1 A. Stilloff. Kristiania. Om Holst-Hundereætta O3. L2 Karen Tang, søster O3. L3 Ymse korrespondanse O4. L1 Brita Tang Alme, søster, Ingrid og Klaus Alme, born. O4. L2 Johs. Bremer, Sætre O4. L3 Kopibok, privatbrev O5. L1 Ymse korrespondanse O5. L2 Rolf Nordhagen: Om freding av ymse tre O5. L3 Sønnesyn, om ætta O5. L4 20- års klassefest, Hambros skole. Otto Kahrs vedk. fest ved 20,25 og 30 årsjubileet. O6. L1 S. Nitter Hauge. Om Nitterætta O6. L2 N. J. Hjelmesæth, stav. Og Maria Gausta. Om Leganger- ætta. O6. L3 Einar Venjum. Om grensegang Sogndal- Hafslo Om usemje P. Tang/ faren. E. V. har freista mekla. Elles om kart over Venjum. O6. L4 Om reveavl. Urskog revegard og Oklevik revegard. O6. L5 Norsk Historisk Kjeldeskrift- institutt Innbydning til 100- års festmøte. O6. L6 Anna Tang, halvsøster O6. L7 Ymse korrespondanse O7. L1 P. Fr. Tang, Hafslo/Chicago/Coalridge, Mont./ Plentywood, Mont./ Casper, Wyoming/ Aberdeen. So. Dak./Los Angeles, Cal. Bror til P. Tang. O8. L1 Vedkommande bustad

2 O8. L2 Gustav Indrebø. Om stadnamn O8. L3 Landslaget for Bygde- og Byhistorie O8. L4 A.H. Tang, Hafslo. Leige av jord O9. L1 Brevbyte med faren, Peder Clausen Tang, Hafslo. O10. L1 Sigrid Tang, kona O11. L1 Ymse korrespondanse O11. L2 Cato Krag- Rønne, Hakadal. Nagel- og Amble ætta. O11. L3 Om Moe, Reutz og Kjørlaug. Ætter O11. L4 Olav Tang, halvbror O12. L1 A. Thune- Larsen, Oslo. Om slekta Thune 1942 frå Solvorn. O12. L2 John G. Wulfsberg, bror til Sigrid Tang. Gudbjørg W., første kona. Borna deira. Birgit W., andre kona. O13. L1 Finne Grønn og Ernst Johannessen. Om Hessætta O13. L2 Ymse korrespondanse O14. L1 J. G. Lem. Sogndal vedk. ymse stølar i Sogndal Vedlagt kartriss. O14. L2 G. F. Heiberg, Amble O14. L3 Statskonsulenten i Skogkultur O14. L4 Sak om oppseiing av leige. Kristen L. Kalhagen O14. L5 Kvams- ætta O15. L1 Sognelaget i Oslo. Moment til foredrag om oberst Angell. Utkast til lover. Ymse vedk. Sognelaget. O15. L2 Ymse om ætter. Klingenberg, Falck og Bisgaard O15. L3 Kjell Bondevik, Sauda. Om steinsprang, skreder o.a. Om Gildreskreda, førespurnad om art. av S. Tang. O15. L4 Sak Luster herad- Hafslo herad. Om Luster 1945 Statsalmenning og Ombandsneset. Brev frå h. r. adv. M. Sterri. O15. L5 Ymse korrespondanse O16. L1 Ymse om Hafslo- ætter O16. L2 Kristofer Alme, Hafslo O16. L3 Torstein Molland, Hafslo O17. L1 Korrespondanse med medl. Av fam. Munthe O17. L2 «Landingsboka». P. Tang medforfattar. Ymse korrespondanse. O17. L3 Jørgen Tang, halvbror O17. L4 Kommuneinndelingskomiteen O18. L1 De Heibergske Samlinger O18. L2 Grensegang Hafslo- Sogndal O19. L1 Karl Tang, kona Marianne og sonen Per. Bror

3 O19. L2 Ingebrigt Ølnes, Sogndal O19. L3 Brev vedk. Skifte på Årøy Ymse Korrespondanse med o.r. sakf. F. Johannessen, Stord. Sak Munthe, Årøy og Sigrid W. Tang. O20. L1 Vedk. skriv til ulike bydebøker o.a. skrifter O20. L2 Den Norske Turistforening. Årboka, levering av artiklar. O20. L3 Hafslo Sparebank. Jubileumsbok- fest-skrift Førespurnad om P. Tang vil vera Skriftstyrar. Førespurnad frå Otto Bjelland om stykke til skriftet. O20. L4 Søren Ve, Bergen. Om skog og treslag i Hafslo 1948 og Sogndal. O20. L5 Fru Wulfsberg, mor til Sigrid Tang. Nils Wulfberg, kona Astrid og sonen John Gerhard W. O21. L1 Anders Skåsheim, Bergen O21. L2 Lina Tang, søster O22. L1 Arv etter P. F. Tang, USA. Korrespondanse Testamente dat Buet, registrering, dat O23. L1 Mallo Moe, misjonær i Sør Afrika. Faster til Per Tang. O24. L1 Kristina Tang, Kjos, søster av P. Tang, mannen Ola N. Kjos og borna Nils og Kristine. O25. L1 Ymse korrespondanse O26. L1 Malena Tang Bøyum, Fjærland, søster til P Tang, mannen Knut og borna, m.a. Brita og Olav. O26. L2 Anna Tang, søster USA, g.m. Frank Tessin Butterfield, Min.(st. James, Min/ Milbank, S. Dak./ Spokane, Wash. O27. L1 Gratulasjonstelegram til 70-årsdagen; dat og O28. L1 Anders Tang, bror, og kona Gunhild Tang, Min. /N. Dak. (Mayville)/Everett, Wash. O29. L1 Claus Rumohr Tang, bror til P. Tang Hafslo/Chicago. /Plentywood, Montana/ Williston, N. Dak./ Spokane, Wash. O30. L1 Lensmann Alf Rosenlund, Davik. Brevbyte om 1954 høgsterettssak om herads- grensene O30. L2 Sognelaget i Oslo 40 år i Innbyding til Per 1954 Tang m/frue. Songar. Saker O31. L1 «Litt om jernbanereisen fra Bergen til 1911 Hedemarken.» Felttenesteøving O31. L2 3 kart for øvingane O31. L3 Endeleg manuskript O31. L4 Korrektur O31. L5 Korrespondanse vedk. arbeid og utgjeving, samt 1911 finansiering.

4 O32. L1 Ætter. Ca Kort oversyn over familien von Krogh. P.290. O33. L1 «Mo familien eller efterkommere i Hafslo af Ca familien Munthe». Tek også med om opphavet til namnet (Belgia). Tek føre seg dei ymse personane som budde i Sogn og gir ein del tidsbilete. P292 O34. L1 Avskrifter frå huspostillen til lensmann Lars Tang Westrem., vedk. fam. Westrem. M.a. notert når kornet var innhausta på V og 1802 O34. L2 «Nedre Hillestad i Hafslo. Litt om garden og Ca dens beboere i ældre og nyere tid utarbeidet vinteren » Interessante glimt frå samtida m.a. om prestar og skulevesen m.m. og opplysn. Om Kvam og Tørvi. O34. L3 Klingenbergætta. Brev frå Finne Grøn og avskrift av brev frå Arnold Klingenberg, Schaffhausen i Sveits, dat til Wilhelm Flugeim, Sogndal etter vitjing der somaren, 1934 O34. L4 Nitter- ætta, m.a. liste over vaksne mannlege 1943 medlemmer av ætta i Sør Noreg. O35. L1 Ymse Hafslo- ætter O35. L2 Vedk. Vestrheim, Kaupanger, m.a. notat frå Lars Westrems dagbok. O35. L3 Vedk. Tang O35. L4 Moe gard, ymse. O35. L5 Munthe- og Glad- ætta. O35. L6 Ymse ætter, m.a.: Reutz, Teiste, Dal og Hess. Statsfunksjonærenes byggeselskap Heim A/S O36. L1 Teikning av Fagerborggaten 25 og Lyder Sagens 1922 gate 30. O36. L2 Ymse skriv O36. L3 Vedtekter, gjeldane frå og eks. O36. L4 Historikk , av T. Hasle O37. L1 Ymse skriv Målbruk i Statstenesta O38. L1 Noregskart med avmerking av kva målform dei ymse herada nyttar. O38. L2 Ymse notat av Per Tang: 1. Målstoda i Styringsverket i dag. 2. Bokmål og nynorsk. 3. Lov av 6. juni 1930 om bruken i Statstenesta av dei 2 offisielle riksmåla (skriftmåla). Nynorsk bokmål og norskdansk bokmål. O38. L3 Brevbyte med Land- kartverket, Forsvarsdepartementet o.a. om målbruk. Ymse rundskriv O38. L4 Ymse lysingar og Per Tang sin reaksjon på dei

5 Rundskriv frå Justis- og Politidepartementet, 1933, og frå Kyrkje- og undervisningsdepartementet O39. L1 Ymse avisutklipp som døme Kommuneinndelings-komiteen av O40. L1 Grenseutvalget. Om grenseregulering og 1945 bygdesentra. O40. L2 Ymse vedk. Per Tang sitt arbeid. Oppnemning: Framlegg til grense-reguleringar. Liste over skipreider. Om oppleving av soknekommunar. Ymse brevbyte. Ymse Private ting O41. L1 Notisbok påbyrja 31. okt Vedkjem framhaldskulen på Hafslo vinteren , der han var lærar, og Hafslo ungdomslag same vinter, der P.T. var formann. O41. L2 Liste over bryllupsgjestene på Tang 1909 i 1909 bryllupet til Sigrid Wulfsberg og Per Tang. O41. L3 Fødselsdag og år til foreldre og søsken i Tang. O41. L4 Kvitteringsbok for Per Tang med Hafslo sparebank. Lån kr O41. L5 Utskrift av skøyte på Tang frå Per. C. Tang til 1926 Karl P. Tang. Skriv frå Per Tang til sorenskrivaren i Indre Sogn. O42. L1 «Testimonier». Trygdebrev. Attestar. Rulleblad O43. L1 Søknad på post som sjef for Den topografisk 1935 kartografiske avd. i N.G.O., avskrift. O43. L2 Lønsspørsmål for major Tang i N.G.O. Avskrifter O43. L3 Ymse attestar o.a. skriv, avskrifter O43. L4 Lækjarattest. Fritak frå mobilisering O43. L5 Om sekretærstilling i N. G. O O43. L6 Prolongasjon 1947 O44. L1 Vedk. Dorothea Bentel, San Antonio, Texas, farsøster til P. Tang. Brevbyte med Claus Tang om hennar siste tid, samt brevbyte med Malla Mo. Kopi av D. Bentel sitt testament. Gravferda O45. L1 Nekrologar over Per Tang. Avisutklipp O45. L2 Songar. Innbetalingskort. Takkekort. Lysningar Liste over dei som sende blomar. O45. L3 Betalte rekningar O45. L4 Helsingar O46. L1 1. Om Per Tang, av Nils Sire. Oppl. om data, arbeid, æres- hverv m.m ark med oppl. Om P.T. vedk. N.G.O. Eigen produksjon O47. L1 «Sogningar faldne i kampen ved Alvøen 16.mai », av Per Tang. Prenta. Udat. O47. L2 «Biskop Johan Nordal Bruns dagbok paa visitatsreiser i Sogn ». ved Per

6 Tang. O47. L3 Tilfang til «Biskop Johan Nordal Brun paa visitats i Sogn». O47. L4 Førearbeid til hefte om Hillestad. O47. L5 «Gjest Baardsen hjemsøker sine landsmænd i Sogn». For «Sogningen» ved premier-løitnant Per Tang. 9 deler. Avisutklipp. O48. L1 Manuskript til tale, truleg i Historielaget for Sogn. O48. L2 1. Manus til «Kjende stader i Sogn. Kjende slekter i Sogn og frå Sogn», av Per Tang. Prenta i Historielaget for Sogn sitt tidsskrift og også som særprent. 2. To kart frå Sogn, stadnamn med tilknytning til manuskriptet er understreka med raud blyant. O48. L3 Karthistorie. Lysbilete av P. Tang. Manus på nynorsk og bokmål. Liste over motiv for lysbileta. O48. L4 «N.G.O. s arbeid i Jotunheimen», ved Per Tang. Udat. Manuskript til artikkel. O49. L1 Skrivebok, folio, inneheld; Tenesteskriv, Per Tang, kadett nr Opplysningar om ættene Munthe- Rumohr- Reutz i Hafslo- Luster- Sogndal og Vik, samla ved P. Tang. (bak i boka) O49. L2 «Efterkommere af Karn Munthe Rumohr og 1905 Adam Reutz samt deres nærmeste forfædre af familien Munthe. Udarbeid i Kristiania høsten 1905.» Handskrive. O49. L3 Skisse av Tang, oppteken utan instrument 1905 hausten (Blyantteikning.) O49. L4 «Herøvingane i Hardanger 1907 mellom Sogns 1907 og Hardanger linje- bataljonar», av Per Tang. Handskrive. O50. L1 «Om Hess- slekta», av P. Tang. Handskrive O50. L2 «Litt om jernbanereisen fra Bergen til 1911 Hedemarken. Felttjenesteøvelsene 1911, av premierløitnant Per Tang. 3 eks. Prenta. O50. L3 Moment til 17. maitale, truleg i Hålandsdalen O51. L1 «Valgene i Sogn til Riksforsamlingen paa 1914 Eidsvold.» Ved Per Tang. Prenta. O51. L2 «Moe gård i Hafslo. Efterkommere af Adam 1924 Hansen Reutz og Karen Munthe Rumohr», av Per Tang. Særprent av «Tidsskrift nr. 6 for Historielaget for Sogn». O51. L3 «Omkring Flåmsbanen. Sammensvergelsen mot Sogn og Fjordane fylke,» av kaptein Per Tang. 1925

7 Refusert i Aftenposten. Handskrive. O51. L4 «Administrative grensers avlegning på Opmålingens topografiske karter,» av Per Tang. Prenta. O51. L5 «Topografiske skildringar i bygdebøker», av Per Tang. Særprent frå «Heimen». O51. L6 «Landets topografiske beskrivelse», av Per Tang, dat Frå debatten om Oppmålinga sitt budsjett i Stortinget 3. juni O51. L7 «Norges inndelingsgrenser og deres avlegning på N.G.O.s karter», av major Per Tang. Prenta. O52. L1 «Av N.G.O.s arbeid i Jotunheimen», av Per Tang. Særprent av Den Norske Turistforenings Årbok O53. L1 «Topografisk skildring av Land». Av major Per Tang. Særprent av «Boka om Land», bind 1. utgj. Oslo Vedlegg 3 kart. O54. L1 «Nokre kjende slekter i Sogn og frå Sogn. Eit oversyn», av major Per Tang. Særprent av «Tidsskrift nr. 14 for Historielaget for Sogn». O54. L2 Kommuneinndelingskomiteen av Noko om bygdeinndelingar i Noreg i gamal og nyare tid. Eit oversyn av major Per Tang. Vedlegg til innstillinga. Prenta. O54. L3 Misjonær Malla Moe, nokre minneord av Per Tang. Manus. O54. L4 «Hafslo har fått rådhus». Art. tenkt i Dagbladet, vart ikkje nytta. Arkivavskrifter O55. L1 Utdrag av lensrekneskapane vedk. Hafslo, Bak avskrift av kvegskatten, , for Hafslo, og sum for Indre Sogn. Avteikna mange bumerke. P 304. O55. L2 Utdrag av lens- og fogderirekneskapane vedk. Hafslo, Også avteikna mange bumerke. P O56. L1 Ymse utdrag frå fogderirekneskapane vedk. gardar i Hafslo, P 303. O56. L2 A. Utdrag frå fogderekneskap for Hafslo prestegjeld, B. Manntalet i 1665 (Hafslo). C. Folketeljinga i 1701, (Hafslo) D. Folketeljinga i P 306 O57. L1 A. Utdrag frå folketeljinga i 1801 for Veitestrand, Indre Hafslo og Solvorn. B. Manntal i 1665 for Urnes, Fet og Joranger Sokn. C. Skuleborn i Hafslo i D. Hovudmatrikuleringa i

8 P 307. O57. L2 Arkivutdrag 2, Stiftsarkivet. 1. Kyrkjebok utdrag Bruer og vegar i Hafslo, pro memoria sign. Sokneprest Schweder, Luster og Sognefjellsvegen. Tang syner og til ei pakke i RA som inneheld mykje stoff om dette. 3. Utdrag frå futerekneskapane, Ordna for kvar gard i Hafslo. P 289. O58. L1 Arkivutdrag 3. Stiftsarkivet. Utdrag frå fogderirekneskapane, ordna for kvar gard i Hafslo. P 287. O58. L2 Rekneskap over Tiende- pengeskatten , skatteliste 1563, bispevisitasberetningar i Indre Sogn , skulevesenet i (Hafslo), tiendemanntalet frå 1688, om kyrkjer i Hafslo i 1802, døde/ fødde i Hafslo , og fødde/døde/ gifte same stad Visitasberetn P 298 Skifteutdrag O59. L1 Skifteutdrag 1. og Tingbøker 1. A. Utdrag frå Skifteprotokoll nr for Indre Sogn. Det meste vedkjem. Hafslo prestegjeld. B. Frå tingbøkene P 309 O59. L2 Skifteutdrag 2. Utdrag frå Skifte- protokoll for Indre Sogn det som vedkjem Hafslo, paginering P310. O59. L3 Register til utskrift av tingbok og skifteutdrag. O60. L1 Skifteutdrag frå Indre Sogn 3- Om gardar i Hafslo, ca På side 379 om presten Heiberg i Sogndal som skjelte ut bønder frå preikestolen og fekk bot for det. (1768). P 296. O60. L2 Skifteutdrag 4. Indre Sogn. Ca , gardar i Hafslo. P 293 Kyrkjebokavskrift O61. L1 Utdrag av kyrkjebok for Hafslo frå Opplysn. ordna for kvar gard med register framme i boka. Ca. 70 s. Elles andre kyrkjebokutdrag. P 299 O61. L2 Kladdebok med utdrag frå norske diplom som vedkjem mest Hafslo, men og andre delar av Sogn. Ymse slekter i Hafslo (kyrkjebokutdrag). Ymse kyrkjebokutdrag sortert på gardar i ca Ca Ca

9 Hafslo. Ættetavler m.m. P 284. O62. L1 Gifte i Hafslo frå Dato, namn, alder, faren sitt namn. Tabell over ektevigde kvart år, framme i boka. P286. O62. L2 Arkivutdrag, stiftsarkivet. Udrag frå kyrkjebøkene for Hafslo, 1717, P 291 O63. L1 Døypte i Hafslo O63. L2 Døde i Hafslo. Dato, namn, alder, evt merknader. Tabell over døde pr. år framme i boka. P 285 O63. L3 Vigde Gravlagde Konfirmerte O63. L4 Fødde i Solvorn, Bak i boka: Døde i Fet Døde i Joranger, P 294. Ymse Lokalhistorie O64. L1 Klagebrev frå Hermund Heliesen Turevold til 1754 prost Ole Tiedemann strid med soknepresten i Vik, Anders Daae. Vedl. Ei vise på 32 vers av Hermund H. Turevold. Avskrift av Per Tang, prenta i «Sogningen», juli O64. L2 Marte Christensdatter Holen, Hafslo, har søkt 1781 om frigjeving for mannen, som sonar 6 års festningsarbeid for å ha avla barn med søster til kona. Avskrift. O64. L3 Utskrift frå pantebok nr. 5, fol. 71, Skøyte på 1786 Yngsdalen, frå Hartv. Kass Munthe til sorenskrivar Michael Fleischer. Dat. Christiania 27. sept 1886 (?) O64. L4 Militære saker, utdrag av legdsrullar m.m. frå (Innhaldsregister side 3.) Gjeld hovudsakeleg Luster og Sogndal, men og resten av Sogn i nokon grad. P 288 O65. L1 Promennsria: Om endring i kyrkjekikkar. Til 1791 prost Christie frå sokneprest Irgens, Tysnes. O65. L2 Om Hans Nielesn Hauge i Sogn. Skriv til prost 1804 Christie frå futen Holck på Askelund «om Hans Nielsen Houges og tilhængeres Sværmerie», dat. Askelund 14. jan Kopi. Skriv til prost Christie frå amtmann Wibe, dat. 28. juli 1804 O65. L3 Krav om takst på bruk på Ottum av Lars Anders 1813 Talle, dat. Døsen 7. jan Stevning til Elias Thorsen Ottum. Dat. 2. sept O65. L4 1. Ymse notatar av Tang. Ymse utdrag frå Pavels dagbøker, Budstikken. Ca

10 Turistforeninga si årbok, frå Neumann si reise til Sogn i Alt vedkjem Sogndal/ Hafslo. Hjå Pavel vert Sogn kalla «Hedenskabet» og «staar paa det laveste culturens og moralitetens trin». 2. Om skogbruk ymse stader i Sogn. 3. Om Fyhn sitt kart over ymse prestegjeld i Sogn (1768). P 297 O65. L5 1. Feigianismen. Om Hans Kristoffersen 1904 Feigum, f O.A. Øverland: «Syne-Marte. En skildring fra 1840-aarenes kirkehistorie». Prenta O66. L1 Prestar i Hafslo etter reformasjonen. Liste frå 1915 W. Klerck, Høyheimsvik. O66. L2 Ølbollerim, avskrive av oberstløytnant Øyen etter oppteikning av gardbrukar Gunnsten T. Gjøveland, Åmli. O66. L3 Grenseoppgang Hafslo Sogndal, avskrift Utskrift av rettsboka. Kart. Ymse O67. L1 Skattesetlar O68. L1 Ymse O68. L2 Ymse kvitteringar O68. L3 Ymse slektstavler, m.a. fam. Thorpe. Oppl. om engelsk skyld, Engelsker. N.G.O. O69. L1 Ymse korrespondanse O70. L1 Ymse korrespondanse O71. L1 Ymse notatar frå kurs i programmetri, ymse 1935 andre notat. O71. L2 Om inndelingsgrenser i Finnmark. Brev frå Det 1937 kongelege justis- og politidepartement. (Avskrift) O71. L3 Ymse vedk. arbeid med oppmåling i felten. Om reiseløyve, proviant og assistentar O71. L4 Om fri sjukepleie for tenestemenn ved N.G.O O71. L5 Fastsetjing av komm. grenser. Brev frå 1943 Innanriksdepartementet. (Avskrift.) O71. L6 Om sektretærstilling i N.G.O O71. L7 Kristian Nissen: «Randsfjorden og land på gamle 1945 karter.» O71. L8 Tale av Kristian Nissen: «Melchior Ramus en 1943 av den nasjonale norske kartografis grunnleggere. Minnetale». Frå «Morgenbladet» 25. og O72. L1 Ymse korrespondanse O73. L1 175-års jubileum O73. L2 «En Norges- Geografi fra 1785», av Trygve Gjertsen. Aftenpostens kronikk

11 O73. L3 Ymse notat om gamle kart O74. L1 Rekning av umålte gradteigsområde. Resultata er førde inn i bok 173 (Sjå N.G.O. s årsmelding ) O74. L2 Om heradsgrense- setjing. O74. L3 Skrivemåten av Stadnamn. Avis- utklipp frå «Den 17. mai», 5.5.? og lister for stadnamn for N.G.O. O74. L4 Ymse om måling, rapportskjema og kartskriftalfabet. 75. Siktebøker og Dagbøker frå arbeidet i N.G.O stk. notisbøker frå ymse oppmålingsoppdrag. Vedk. militære saker O76. L1 Ekstrakt av plakat om Landminen i Noreg av aug Prestar og sagbrukseigarar får ha drenger som berre i naudsfall vert førde. O76. L2 «Om ungt Mandskabs Forpligtelse og Frem holdelse til Confirmation». Fredrik 5., dat O76. L3 1. Om skulevesenet og det militære, Skule- haldarar utskrivne til soldatar (Avskrift) 2. Brev om militært mannskap og konfirmasjon (Avskrift). 3. Til biskopen frå prost Schweder, Hafslo: Pro Memoria. Lærarar tvinga inn i militæret (Avskrift) O76. L4 «Bergenhusiske regiment 1807» Historikk av Per Tang. O76. L5 Om hafslobygdingar i krigane O76. L6 Avskrift av soldat-ruller: Leirdalske kompani, Lysterske kompani, O77. L1 Ymse gamle mil. skriv Forordning om Land- Militien i Norge, Bekjendtgjørelse Armee- Befaling Plan til en forandret Regulering af samtlige Chefsgaarde O77. L2 Armeorganisasjonen av 18, 1834,1867 og (Avskrift) O77. L3 Foredragsmateriale, krigshistorie O77. L4 Felttenesteøvingane. Ymse O78. L1 «Ruller for de gamle sognekompanier», av Per 1914 Tang. O78. L2 Mil. Korrespondanse O78. L3 Generalstabsøving Sarpsborg kart og 1915 skriv om tenesteplikt. O79. L1 Foredrag i Geodæsi, utarbeidd av kaptein K.S. Klingenberg. 1915

12 O79. L2 Ymse som låg i boka: «Foredrag i Geodæsi» O80. L1 Om tenestehest, «Juno» O80. L2 Ordreskriving O80. L3 Ymse kart, feltenesteøving O81. L1 Ordreskriving, O81. L2 Ordreskriving, O81. L3 Månadsrapportbok for 4. kompani av 10. reg O81. L4 Innkomne skriv 1922, Hardanger bataljon komp. O82. L1 Skyteskulen O83. L1 Skyteskulen O84. L1 Rulle, 4. kompani av Nordre Bergenhus Inf Reg., 4. kompani av Hardganer Bataljon O85. L1 Mil. Korrespondanse O85. L2 Våpenøvingar Hardanger bataljon, komp. O86. L1 Innkomne skriv 1925, Hardanger bataljon, komp. O86. L2 Krigshistorie: Notat frå regimentshistorien. 2. Ymse lister over befal Notat om slottet ved Bjørgvin og Bergenhus festning, etter Wahl og Wideberg, Regimentsmarsj, med 5 vers. Sendt av Gabriel Lund, dat O86. L3 Om 3 gamle kister, innsende til Hærmuseet, ei 1932 merkt «Leirdalske compagni nr.1». O86. L4 Postkvitteringsbok for 4. komp. Av Hardanger bataljon. Kaptein Tang. O87. L1 Majorskurset O88. L1 Ymse om øvingar og krigsspel O89. L1 I.R.10. Nøytralitetsvakt. For bataljonssjefen O89. L2 Kampaniførerkurs O90. L1 Andre linjebataljon. I.R.10. Ulven Militærøving. O90. L2 Dagbok frå øving O91. L1 Nøytralitetsvakt på Ulven nov.-des Liste over personell. 2. Program 3. Messestyre. 4. Program. 5. Innrykningsrapport. 6. Rapport om rekognoseringar. 7. Hestar 8. Rapport, meldingar O92. L1 Journal for 2 linjebataljon av I.R Nøytralitetsvakta, Ulven 1939 O93. L1 Offisersjubileum 10,25,30 og 40 års jubileum

13 O93. L2 Mil. Korrespondanse O93. L3 Tenesteskriv. Rettleiing. O93. L4 Ymse kart frå den mil. Høgskulen. O93. L5 Ymse Kart O94. L1 Utskiftingskart over gardane Mo, Tang, 1863 Kalhagen, Nyheim, Beum, Lad, Holsæter, Lomheim, og Baarheim, samt stemminge, av E. B. Falck. O94. L2 Ymse kart over Venjum, Alme, Skjerven, Kvam, 1874 O94. L3 2 kart frå Nornes i Sogndal O94. L4 Kart over Luster statsalmenning 2. Kinserdal, Offerdal O94. L5 Kart over Hafslo- Sogndal, området for 1939 heradsgrensa. O95. L1 Kart frå Vossestrand. O95. L2 Kart frå Lærdal og Årdal. O95. L3 Kart frå Luster O96. L1 Kart frå Balestrand og Vik. O96. L2 Kart over Sogndal, Leikanger og grensa Sogndal/ Hafslo. O96. L3 Kart frå Ytre Sogn. O96. L4 Kart frå Sunn- og Nordfjord O97. L1 Ymse kart: Geiteryggen, Bykle- og Suldalsheiane, Oppland, Rjukan, Tønsberg/ Fredriksvern/ Skien, Kristiansands omegn. O98. L1 1. P.A. Munchs kart over det nordlige Norge 2. Kart over Tromsø amt. O99. L1 Ymse kart: Oslo, Nordmarkens sydlige del, Stor- Oslo med tilstøtende kommuner. Bergsdalen Kvamskogen. Bergens Turistforenings kart over Bergen. Kart over Bergensbanen og over Jostedalsbreen. O100. L1 Ymse generalkart over Norge. O101. L1 Ymse kart: Automobil- kart, K.N.A. og Norske bykart. (før 1940). O101. L2 Ymse militærkart, div. moar. Ymse historisk, lokal- historisk og annan litteratur, prenta. O102. L1 Matrikkel for Sogns fogderi O103. L1 «Historisk Beretning om N.G.O », av 1878 C. M. de Sene. Noko defekt O104. L1 «Kreaturmerker i Hafslo, Solvorn og Rønei», utgj. Av Per Bremer. 1904

14 O104. L2 «Oversigt over, hvad der findes af Bidrag til norske Slægters Historie i den før 1904 trykte Litteratur», av Chr. Morgenstierne Munthe. Særprent av Personal- historisk Tidsskrift, 5. rekke. 2. bind. O105. L1 «Bergenhusingerne i felten Bergenhusiske Nationale Grenaderbataljon. Af Oberst- lieutnt. H. J. Barstad.» O105. L2 «Bergenhusiske Nationale Skarpskytterbataljons Historie ,» av H.J. Barstad. O106. L1 «Arbeidsveiledning i lokalhist. Under- søkelser», ved Lorens Berg. O106. L2 Gunnar Holmen: «Snegrænsen i Norge». Særprent av festskrift til prof. Amund Helland. O106. L3 «Lidt om husebygging i ældre tid», av Anders Sandvig. Foredrag O107. L1 «Leding. Militær- og finansforfatning i Norge i ældre tid», av Edv. Bull. Utgj. Kritiania O108. L1 «Norske Folkeminne. En veiledning for samlere og interesserte», ved Reidar Th. Christiansen. O109. L1 Om Stadnamn: 1. «Namn och Bygd». Tidsskrift for nordisk stadnamngransking. Særprent: «Norske elvenamn», av Gustav Indrebø «Stadnamn i ei fjellbygd (Haukedalen)», av G. Indrebø. Særprent av «Maal og minne 1921.» 3. «Kasus obiquus i norske Stadnamn», av G. Indrebø. Særprent av «Maal og minne. 1926, 2. hefte.» O109. L2 «Tilnamnet«Hestakorn», av Gustav Indrebø. Særprent av «Maal og minne. 1. hefte 1928.» O109. L3 Om stadnamn. Særprent «Maal og minne», av G. Indrebø: 1. «Norsk stadnamnarkiv ». (1927, hefte 2.) 2. «Tri namn or Haakonssoga». (1928, hefte 3.) 3. «Namnekommisjonen fraa 1878 og samlingane etter Oluf Rygh.» (1929, hefte 4.) O110. L1 «Norsk Navneret. En fremstilling av de hovedregler, som gjælder om personnavne i norsk ret,» av C.S. Thomle. O110. L2 «Stadnamn og stadnamninnsamling», av Gustav Indrebø. 3. hefte, 1.,2. og 4. utgåva. O111. L1 «Folketradisjon og bygdebokarbeide». Foredrag av Helge Fonnum. Særprent av «Heimen», 1. hefte 4. bind

15 O111. L Norsk Historisk Kjeldeskriftinstitutt. Personale og skrifter. O111. L3 Målbruk i statstenesta. 1. G. Indrebø: «Rett og Urett. Tenestemennene og dei Offentlege påbod om målbruk Målbruk i styringsverket. Lister over embetskontori og kva mål dei skal bruka Edv. Os: «Norsk mål i styringsverket». Foredrag på årsmøtet i N.M.L. i Bergen Særprent or «Norsk Ungdom» nr O112. L1 «Fjordung. Granskingar i eldre norsk organisasjons- soge.», av Gustav Indrebø. Bergens Museums Årbok Hist. Antikvarisk rekke nr. 1. O113. L1 «Almeskogen i Ytre- Kroken. Sogn», av Olaf Hansen. Særprent av «Naturen», nr O113. L2 «Det norske utskiftningsvesenet kartlegningsog opmålingsvirksomhet», foredrag av utskiftingslandmålar Bjørgul. O113. L3 «Kartlesning. Vei- leidning i lesing og bruk av topografiske kart», av major E. Bjørstad. O113. L4 «Høgfjells kommisjonens kjennelser.» O113. L5 Om Stadnamn: 1. Utsyn over vestnorsk stadnamngransking, av Olai Skullerud, (Bergens Museums Årbok Hist. Ant. Rekke nr. 3.) 2. «Die Ortsnamenforschung in Norwegen», av G. Indrebø. 3. «Kopr.» av G. Indrebø. Særprent av Festskrift for Bibliothekar A. Kjær. 4. «Nokre stadnamn», av G. Indrebø L1 Om Stadnamn. 1. «Det norske folks busetning og landnåm, belyst ved stedsnavnene. 2. del. 2. «Stedsnavnenes grammatiske former», av O. Heitmann Andersen, (1946). O115. L1 Karthistorie: Kristian Nissen: 1. «Bureus- kartet av 1626 i Videnskapsselskapets Bibliotek». Med innlagt kart. 2. «Bidrag til Norges karthistorie» «Nordenskartet fra 1532». Særprent av Morgenbladet, Foto av titelvignetten på Bureus- kartet

16 1948. O115. L2 Karthistorie. N.G.O. 1. «Beretning om N.G.O. s virksomhet i året 1948.» 2. «Kort referat fra N.G.o. s 175 års jubileum 1948.» O115. L3 «Om Lengdemålets utvikling gjennom tidende», av K.S. Klingenberg. Særprent av «Naturen», nr O115. L4 «Hvordan et kart blir til.» av K.S. Klingenberg. O116. L1 «Maalet i jordboki aat Kristoffer Galle», av Gustav Ingdrebø. O116. L2 «Maalet i norske jordebøker i det. 16. hundradaaret», av Gustav Indrebø. O116. L3 «Hr. Audun Hugleiksson Hestakorn til Hegranes og hans herre Kong Eirik Magnusson», av C.O. Munthe. Særprent av Bergens Historiske Forenings skrifter nr Dedikasjon frå forfattaren. O116. L4 «Vårt arbeid. Sogn». Utdrag frå større skrift. Udat. Avisutklipp O117. L1 «Sorenskriver O.A. Eeg», avisutklipp frå «Sogns Tidend», O117. L2 Ymse vedk. Sogn, N.G.O. og militærsaker. Klipt ut og limt på folioark av Per Tang. O118. L1 «Gamle joleskikkar o.a. i Hafslo hovudsokn», av 1930 Kristofer Alme. «S.T.» O118. L2 «Sognasongen», av K. Alme. Notar og tekst. Udat. O118. L3 «Norske middelalderslekter», av A. St. (Stilloff, Nystuen). «S.T.» nr nr O118. L4 «Det norske justervesen gjennom 250 år.» 1933 «Aftenposten» L5 1. «Noko um husmenn i Hafslo». 2. «Husmenn under ytre Kroken». 3. Noko meir um husmenn i Hafslo». Av Jon Laberg. Frå «S.T.» 1931 og O118. L6 Ymse frå 25års jubileet for Historielaget for Sogn. Årsmøte i Museenes Landsforbund i Amla. O118. L7 Historielaget for Sogn 25 år. «Sogn og sogningar i norsk kulturforsking». Foredrag i Amla av antikvar dr. Anders Bugge. «S.T.» 1.,5.,8.,12,. Og O118. L8 Historielaget for Sogn 25 år. «Sogningen», 29.5., 1.6. og O119. L1 «Noregs Yggdrasil. Tale på 100 års høgtidi for formannskaps- lovene i Hafslo», av Kristofer Alme. O119. L2 Om arv etter P. F. Tang i Los Angelses, California, til gamleheimen i Hafslo. Ymse anna frå U.S.A

17 O119. L3 «Fra Syd Afrika», av Malla Moe. Frå 1939 «Evangelisten 1939». Ymse om Malla Moe. O119. L4 «Friis-ætta i Sogn og Sunnfjord», av Kristian 1943 Ulltang. «Sogn og Fj O119. L5 Om samlinga etter statsminister Qvam på 1944 Gjævran. «Aftenposten» O119. L6 1. «Mange sogningar i Amerika har kome seg godt fram», av Claus Tang, USA. «Sogn og Fj.» «Blant sogninger,» av Calus R. Tang. «Decorah- Posten» Ymse om sogningar i U.S.A. O119. L7 Vedk. Veitestrand O119. L8 «Gjev meg ein blom---«, av J.T. «ST.» Om Kristofer Alme. O120. L1 Ymse. Om heradsregulering og general- planar O120. L2 Om Historielaget for Sogn O120. L3 Vedk. N.G.O O121. L1 Ymse avisutklipp O122. L1 «De Heibergske Samlinger», ymse O122. L2 Ymse om målsak O122. L3 «Litt om adelsætti Blystak», av Per H. Bøthun O122. L4 Om vegar og jarnbaner. Udat. 1. «Valdresbanen», av Roar Tank. 2. «Om veg over Sognefjellet», av Per Tang. O123. L1 Biografar, nekrologar og dødsannonser. O124. L1 Ymse teaterprogram frå København O124. L2 Brodert brevmappe. Udat. Ymse tidsskrift 125 Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 23. stk Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 29. stk Militærbiografier. Den norske hærs officerer, ( ) 17 stk. 2. Beretn. Om felttenesteøvingar 1892,1897, stk. 3. Beretn. om verksemda Hærens fastlønte off. lands for. ( ) 4. stk. 4. Militær orientering, stk Militærkalender 9 stk Ymse hefte 16 stk. 129 Norsk mil. Tidsskrift, 48 stk Norsk mil. Tidsskrift, 34 stk Norsk mil. Tidsskrift, 21 stk Ymse mil. hist. bøker 7 stk Tidsskrift for Historielaget for Sogn , 14 stk. 1. Heimen stk Amtsting- forhandl. 1896, 1897,

18 og 1923, 4. stk 2. Norges statskalender, 1947, 3. Årsmelding landbruks- selskapet 1910 og Beretn. Om N.G.O Ymse bøker og skrifter. 26 stk. Skulebøker 135 Norsk-, språk- og religionsbøker, mest frå Hambros skule i Bergen. 20 bøker. 136 Naturfag og geografibøøker. 10 bøker. 137 Aritmetikk-, Geometri- og kjemibøker. 24 bøker. 138 Historie, ymse skrive-bøker, det meste frå Hambros. 40 bøker. Militær høgskule 139 Skrivebøker og ymse. 23stk Skrivebøker og ymse. 28 stk. 2. Lover, Utskrivingsregl stk. 3. Ymse lærebøker. 4 stk. Ymse lærebøker. 15 stk. 141 Ymse lærebøker. 14 stk Ymse lærebøker. 7 stk. 2. Ymse mil. Skrift. 42 stk Ymse mil. Småskrift. 41 stk. 2. Handbok stk. 3. Songbøker. 2 stk. 144 Dublettar av ymse. Foto O145. L1 Sider frå fotoalbum, ymse foto. Nokre bilete frå Amerika. Hafslo gamle kyrkje, etter målarstykke av Flintoe. Ymse O146. L1 4 glasplater, 24x18 cm. 1. I.R.10. Hardanger Bataljon, Komp. sjefar og kapteinar. 2. Sogns bataljon. 3. Søndfjordbataljon. 4. Regimentstaben og 4. Hjulrytterkompani. O147. L1 4 gruppebilete frå Hambros Latin og Realskole, Bergen. P. Tang tok middelskuleeksamen der 1898 og artium Eine Biletet må vera frå eit skulejubileum, 10 år? O148. L1 Ymse militærbilete, grupper. M.a. kadettane , 1 foto frå 1905 og 1 foto: Hardanger Linjebataljon O148. L2 To gruppebilete Personale/ stab ved N.G.O Herremiddag 1935, truleg eit jubileum. O149. L1 Tingpersonale, Indre Sogn (Org. hjå O.r sakf. Alf Falck Jørgensen, Stokke). 10 personar, namna står bak på biletet. O149. L2 Foto frå Moe om lag Liste over dei fleste 1885

19 av personane på biletet følgjer med. O149. L3 Foto av spisestova i Stensgt. 1. okt O149. L4 Foto av butikken til Peter F. Tang, Aberdeen, S Dakota. «Am. Piggly Wiggly Store». Ymse oppl. på baksida (Am.) O149. L5 Foto av Klaus R. Tang, julekort 1933 frå USA (Am.) O149. L6 Foto i brev frå Malla Bøyum i brev dat. B Familien Bøyum. O149. L7 2 prospekt frå Los Angeles: heimen til Peter F Tang og ein leigegard (hotell?) han eig. Dat (Am.) O149. L8 Foto av Olav K. Bøyum i brev frå mora, Malla B., 1936 dat O149. L9 Foto i brev frå Peder Tang, dat. Los Angeles, 1936 California, (Am.) O149. L10 Foto i brev frå Malla Moe, dat. Zululand (S. Afrika) O150. L1 C.P. Tang og sønene hans i Spokane, Wash i brev frå Claus Tang, dat (Am.) O150. L2 4 foto frå Malla Moe, i brev dat (S. Afrika) O150. L3 2 foto i brev frå Anna, dat. Mibank, S. Dak Eit foto av mann son og eit av heime og broren Claus med borna. (Am.) O150. L4 3 foto i brev frå Claus Tang, dat (Am.) 1938 O150. L5 Foto i brev frå Nils Kjos, dat , av 1938 sonen Kjell. O150. L6 3 foto i brev frå Claus Tang, Spokane, Wash., 1938 dat , Namn på baksida. (Am.) O150. L7 Claus Tang, Spokane, Wash., i brev dat Namn på baksida. (Am.) O150. L8 Foto i brev frå Nils (Kjos?), dat, Hafslo Namn på baksida. O150. L9 Foto i brev frå Malla Moe, dat (S. Afrika) O150. L10 Foto i brev frå Nils (Kjos?), dat Hafslo O151. L1 Foto i brev frå Karl Tang, dat. Hafslo Sonen Per F. Tang. O151. L2 Foto i brev frå Malla Moe dat. Durban (S. Afrika) O151. L3 Foto i brev frå Malla Moe, dat. S. Afrika des (S. Afrika) O151. L4 Foto i brev frå Malla Moe, dat. S. Afrika , og (S. Afrika) O151. L5 Foto av Malla Moe, Sør Afrika, motteke okt (S. Afrika) O151. L6 Foto i brev frå Malla Moe, dat og , det eine av Per C. Tang, far til Per Tang, teke sommaren 1936 då han var 78 år gamal. (S. Afrika.) 1950

20 O151. L7 Foto i brev frå Anders Tang, dat. Everett og (Am.) O151. L8 Foto i brev frå Klaus Tang, Spokane, dat Namn bakpå bileta. (Am.) O151. L9 Foto i brev frå Malla Moe, dat og : O152. L bilete frå gravferda til Per Tang, tekne 1954 av red. Svartefoss. Sigrid Tang har skrive komm. bak på bileta foto frå gravferda, tekne av brorson til Sigrid Tang, John Gerhard Wulfsberg. Komm. bakpå av S.T. 3. Negativa til dei fem siste bileta. O152. L2 2 foto av kart over Hafslo, teigblanding, + 1 lite Udat. foto av kart over Årøyelva. O153. L1 Lakkstempel. Våpen med detaljar av S. Tang sitt Udat. våpen på xx libris, og namnet Per Tang i halvsirkel over. O154. L1 Klisje til ex libris. O154. L2 Ei Mengd eks. av ex libris for Per og Sigrid Tang Pakke med foto gruppebilete frå militæret. 2. Gruppebilete frå fest i N.G.O. 1926, 3. Foto frå 125års festen i Sognelaget i Oslo, 25. mars Elles. Register til Skifteutdrag. Register til tingbok- utdrag. Desse vert førebils verande på D.H.S. Tillegg. Tingbokavskrifter O156. L1 Utskrift av tingprotokoll vedk. Hafslo prestegjeld, og ein del andre bygder. (Pag ). (P 300) O157. L1 Utdrag av tingbøker for Indre Sogn mest om Hafslo, men og litt om andre bygder. (Pag ). (P 301) O158. L1 Utdrag av fire av tingbøkene for Indre Sogn. Det meste vedkjem Hafslo. (Pag ) (P.308) O159. L1 Utdrag av tingprotokoll for Indre Sogn, mest Hafslo, men og andre bygder. (Pag ). P.302 Ymse O160. L1 Meny til 100 års fest for 1814, N.G.O O160. L2 Per Tang: Brev om at han tek mot stillinga som 1918 topograf ved N.G.O. Ymse om lønn O160. L3 «Moe Gård i Hafslo», av kaptein Per Tang. 3 eks Prenta. 66 s. Liste over dei som fekk heftet tilsendt jula O161. L1 «Befalingsmænds forhold til pressen.» Skriv frå 1927 kommanderande general. O161. L2 «P.M. Angåande min avlønning i Noregs geografiske Opmåling», av Per Tang. 2 eks. 1929

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof.

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Privatarkiv 26 Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917 Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Per Fuglum i 1979 INNHOLD Eske 1 Hans Konrad Foosnæs personlige dokumenter a. Div.attester,

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Arkivliste - Sigrid Tang (SFF-89213)

Arkivliste - Sigrid Tang (SFF-89213) Arkivliste - Sigrid Tang (SFF-89213) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Korrespondanse 1912-1913 O1. L2 Korrespondanse 1914 O1. L3 Korrespondanse 1915 O2. L1 Korrespondanse 1916 O2. L2

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0009 Ulvund Gnr. 265 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2008 Avslutta: 28.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2008. Stad: Sambygg i Vinje

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19 Vedlegg: 1. Brev frå advokat Louis Anda av 12.9.2008 2. Brev frå advokat Louis Anda av 21.11.2008 3. Brev til advokat Louis Anda av 19.11.2008 4. Brev til advokat Louis Anda av 5.12.2008 5. Brev frå advokat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane

Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane Gaularseminaret, 5.11.2013 Oddmund L. Hoel Tema 1763 1814 1837 1898 1901 1913 1763: Bergenhus amt delt Vik i Sogn 30. mars 1814 Kjelde: Fullmakter til Riksforsamlinga,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett

Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett Føredrag på stadnamnmøte i Gaupne, 11.2.2015. Av Randi Melvær, Fylkesarkivet (1) Alle dei 26 kommunane i fylket får publisert nokre av namna sine

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Start kl.: 08.15-08.45 (sak 8/16), 15.30 17.00 (sak 1-7/16) Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Arkivliste - Hans Ese (SFF-88038)

Arkivliste - Hans Ese (SFF-88038) Arkivliste - Hans Ese (SFF-88038) Nummer Innhald Periode Merknad Festesetlar, bygselbrev, skøyte og kårbrev O1. L1 Arkiv k.39 o.26 Makeskifte dat. Luster 22.3.1650 mellom Torben Thorgersen KierkeNess i

Detaljer

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje.

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. LEIESTJERNA Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. Han var med og omsette Bibelen til nynorsk, skreiv

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 Til stades på møtet Medlemmer: Bjarte Svensen Kongshaug Silje Nøkland Kongshaug

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Jarle

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397)

RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397) RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397) Baltzer Ivarson Sande, som var lensmann, hadde ein del av Randa på slutten av 1600-talet. Han var fosterson til lensmann Anders Sivertsson.

Detaljer

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland DIGITALT OG LOKALT Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Kommunane i Sunnhordland Seminaribygningen paa Stordøen, 1864-1870 Bakgrunn Kvinnherad Fotoarkivet innheld

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av skulen i 1918. Til høgre skimtar ein Offerdals Landhandel.

Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av skulen i 1918. Til høgre skimtar ein Offerdals Landhandel. Historie 27.09.2005 15:39:26 Dei første skulane i Årdal Tekstene og bileta er brukt med løyve frå Steinar Lægreid. Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0338.00001 MOTIV: Slåttonn, gruppeu8, kvinner, menn, barn, hest, høylass, rive, seter, Kommune: Aure Datering: 1943- Distrikt: Aursundet Format: 5.5 x8.0 cm Stad: Heimsetra, Myran Tilstand: Nokså

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Ruter for Nordre Bergenhus Amts Dampskibe/Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane

Ruter for Nordre Bergenhus Amts Dampskibe/Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Ruter for Nordre Bergenhus Amts Dampskibe/Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Oversynet omfattar 1) ruter som er oppbevarte i Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2) ruter som har kome inn til aksjonen Vil ha

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune. Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011

Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune. Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011 Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011 Luster kommune -folketalsutvikling 01.01.70 5126 01.01.90 5172 01.01.08 4870 01.01.11 5023 I 2010 er det 184 personar

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

Demens i familien. Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund. Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda

Demens i familien. Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund. Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda Demens i familien Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda Korleis er det å leve med demens i familien? Finst mykje kunnskap

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 180,-kr 50 47 49 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. 3 146 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 96 72,-kr Namita Hjelle J 0,-kr

Detaljer

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar TIDSUR Dei første norske byane vert grunnlagt Julius Cæsar 10 11 Svartedauden 12 Dei første menneske kjem til Noreg 1 2 9 8 Jordbruk vert innført i Noreg Pyramidane i Egypt vert bygd Skriftspråk vert 7

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognefjord Hotel, Leikanger Møtedato: Tid: kl 09:00-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognefjord Hotel, Leikanger Møtedato: Tid: kl 09:00-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognefjord Hotel, Leikanger Møtedato: 26.04.2013 Tid: kl 09:0014:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad,

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: 09:00-15:00 Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 04.09.2009 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmar: Jarle Aarvoll, ordførar Sogndal kommune (leiar) Olav Ellingsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur Privatarkiv nr. 81 Trøndelag tannlægeforenings arkiv 1896.Foreningen får navnet Det Trondhjemske Tandlægeforbund 1901 Foreningen får navnet Trondhjems Tandlægeforening 1902 Den Nordenfjeldske Tandlægeforening

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 3/2010 DESEMBER INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar.

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar. Page 1 of 5 LOV 1990-05-18 nr 11: Lov om stadnamn. DATO: LOV-1990-05-18-11 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1503-5 IKRAFTTREDELSE: 1991-07-01 SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling

Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Bygdeforum Stongfjorden 11.6.13 Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

NKR S&Fj, styremøte torsdag 7.1.16 på Thon Jølster Hotell, frå kl. 1130.

NKR S&Fj, styremøte torsdag 7.1.16 på Thon Jølster Hotell, frå kl. 1130. Sogn og fjordane NKR S&Fj, styremøte torsdag 7.1.16 på Thon Jølster Hotell, frå kl. 1130. Desse møtte: Grete Berntzen, Trude Skarvatun, Arne Sunnarvik, Ann Karin Ose. Dan Aasebø møtte som vara for Martin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Hvordan jeg ble interessert i slekt Farfar fortalte Et slektsstevne i 1990 Hvordan komme i gang? Spør familie og bekjente om det de vet om slekta Noter alt

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa Kulturstatistikk 2004 Aviser og periodika. Svak nedgang i opplagstala for avisa Talet på aviser held seg stabilt i Noreg, medan opplagstala fell. Dei to siste åra har opplagstala gått ned med om lag 67

Detaljer