Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)"

Transkript

1 Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet O2. L1 E.C. Offerdal, Offerdal. Om riving av Årdal 1914 kyrkje, utskiljing av Årdal frå Lærdal prestegjeld. Og reising av bauta i Årdal og Leikanger. O2. L2 Hafslo Sparebank. Obligasjon, 600 kr., om innløysing. O2. L3 Den Norske Enkekasse O2. L4 O.r. sakf. S. Sætre, Solvorn, om skøyte på 1916 Stølsmarka. O2. L5 Ragnhild Molland O2. L6 Ymse korrespondanse O3. L1 A. Stilloff. Kristiania. Om Holst-Hundereætta O3. L2 Karen Tang, søster O3. L3 Ymse korrespondanse O4. L1 Brita Tang Alme, søster, Ingrid og Klaus Alme, born. O4. L2 Johs. Bremer, Sætre O4. L3 Kopibok, privatbrev O5. L1 Ymse korrespondanse O5. L2 Rolf Nordhagen: Om freding av ymse tre O5. L3 Sønnesyn, om ætta O5. L4 20- års klassefest, Hambros skole. Otto Kahrs vedk. fest ved 20,25 og 30 årsjubileet. O6. L1 S. Nitter Hauge. Om Nitterætta O6. L2 N. J. Hjelmesæth, stav. Og Maria Gausta. Om Leganger- ætta. O6. L3 Einar Venjum. Om grensegang Sogndal- Hafslo Om usemje P. Tang/ faren. E. V. har freista mekla. Elles om kart over Venjum. O6. L4 Om reveavl. Urskog revegard og Oklevik revegard. O6. L5 Norsk Historisk Kjeldeskrift- institutt Innbydning til 100- års festmøte. O6. L6 Anna Tang, halvsøster O6. L7 Ymse korrespondanse O7. L1 P. Fr. Tang, Hafslo/Chicago/Coalridge, Mont./ Plentywood, Mont./ Casper, Wyoming/ Aberdeen. So. Dak./Los Angeles, Cal. Bror til P. Tang. O8. L1 Vedkommande bustad

2 O8. L2 Gustav Indrebø. Om stadnamn O8. L3 Landslaget for Bygde- og Byhistorie O8. L4 A.H. Tang, Hafslo. Leige av jord O9. L1 Brevbyte med faren, Peder Clausen Tang, Hafslo. O10. L1 Sigrid Tang, kona O11. L1 Ymse korrespondanse O11. L2 Cato Krag- Rønne, Hakadal. Nagel- og Amble ætta. O11. L3 Om Moe, Reutz og Kjørlaug. Ætter O11. L4 Olav Tang, halvbror O12. L1 A. Thune- Larsen, Oslo. Om slekta Thune 1942 frå Solvorn. O12. L2 John G. Wulfsberg, bror til Sigrid Tang. Gudbjørg W., første kona. Borna deira. Birgit W., andre kona. O13. L1 Finne Grønn og Ernst Johannessen. Om Hessætta O13. L2 Ymse korrespondanse O14. L1 J. G. Lem. Sogndal vedk. ymse stølar i Sogndal Vedlagt kartriss. O14. L2 G. F. Heiberg, Amble O14. L3 Statskonsulenten i Skogkultur O14. L4 Sak om oppseiing av leige. Kristen L. Kalhagen O14. L5 Kvams- ætta O15. L1 Sognelaget i Oslo. Moment til foredrag om oberst Angell. Utkast til lover. Ymse vedk. Sognelaget. O15. L2 Ymse om ætter. Klingenberg, Falck og Bisgaard O15. L3 Kjell Bondevik, Sauda. Om steinsprang, skreder o.a. Om Gildreskreda, førespurnad om art. av S. Tang. O15. L4 Sak Luster herad- Hafslo herad. Om Luster 1945 Statsalmenning og Ombandsneset. Brev frå h. r. adv. M. Sterri. O15. L5 Ymse korrespondanse O16. L1 Ymse om Hafslo- ætter O16. L2 Kristofer Alme, Hafslo O16. L3 Torstein Molland, Hafslo O17. L1 Korrespondanse med medl. Av fam. Munthe O17. L2 «Landingsboka». P. Tang medforfattar. Ymse korrespondanse. O17. L3 Jørgen Tang, halvbror O17. L4 Kommuneinndelingskomiteen O18. L1 De Heibergske Samlinger O18. L2 Grensegang Hafslo- Sogndal O19. L1 Karl Tang, kona Marianne og sonen Per. Bror

3 O19. L2 Ingebrigt Ølnes, Sogndal O19. L3 Brev vedk. Skifte på Årøy Ymse Korrespondanse med o.r. sakf. F. Johannessen, Stord. Sak Munthe, Årøy og Sigrid W. Tang. O20. L1 Vedk. skriv til ulike bydebøker o.a. skrifter O20. L2 Den Norske Turistforening. Årboka, levering av artiklar. O20. L3 Hafslo Sparebank. Jubileumsbok- fest-skrift Førespurnad om P. Tang vil vera Skriftstyrar. Førespurnad frå Otto Bjelland om stykke til skriftet. O20. L4 Søren Ve, Bergen. Om skog og treslag i Hafslo 1948 og Sogndal. O20. L5 Fru Wulfsberg, mor til Sigrid Tang. Nils Wulfberg, kona Astrid og sonen John Gerhard W. O21. L1 Anders Skåsheim, Bergen O21. L2 Lina Tang, søster O22. L1 Arv etter P. F. Tang, USA. Korrespondanse Testamente dat Buet, registrering, dat O23. L1 Mallo Moe, misjonær i Sør Afrika. Faster til Per Tang. O24. L1 Kristina Tang, Kjos, søster av P. Tang, mannen Ola N. Kjos og borna Nils og Kristine. O25. L1 Ymse korrespondanse O26. L1 Malena Tang Bøyum, Fjærland, søster til P Tang, mannen Knut og borna, m.a. Brita og Olav. O26. L2 Anna Tang, søster USA, g.m. Frank Tessin Butterfield, Min.(st. James, Min/ Milbank, S. Dak./ Spokane, Wash. O27. L1 Gratulasjonstelegram til 70-årsdagen; dat og O28. L1 Anders Tang, bror, og kona Gunhild Tang, Min. /N. Dak. (Mayville)/Everett, Wash. O29. L1 Claus Rumohr Tang, bror til P. Tang Hafslo/Chicago. /Plentywood, Montana/ Williston, N. Dak./ Spokane, Wash. O30. L1 Lensmann Alf Rosenlund, Davik. Brevbyte om 1954 høgsterettssak om herads- grensene O30. L2 Sognelaget i Oslo 40 år i Innbyding til Per 1954 Tang m/frue. Songar. Saker O31. L1 «Litt om jernbanereisen fra Bergen til 1911 Hedemarken.» Felttenesteøving O31. L2 3 kart for øvingane O31. L3 Endeleg manuskript O31. L4 Korrektur O31. L5 Korrespondanse vedk. arbeid og utgjeving, samt 1911 finansiering.

4 O32. L1 Ætter. Ca Kort oversyn over familien von Krogh. P.290. O33. L1 «Mo familien eller efterkommere i Hafslo af Ca familien Munthe». Tek også med om opphavet til namnet (Belgia). Tek føre seg dei ymse personane som budde i Sogn og gir ein del tidsbilete. P292 O34. L1 Avskrifter frå huspostillen til lensmann Lars Tang Westrem., vedk. fam. Westrem. M.a. notert når kornet var innhausta på V og 1802 O34. L2 «Nedre Hillestad i Hafslo. Litt om garden og Ca dens beboere i ældre og nyere tid utarbeidet vinteren » Interessante glimt frå samtida m.a. om prestar og skulevesen m.m. og opplysn. Om Kvam og Tørvi. O34. L3 Klingenbergætta. Brev frå Finne Grøn og avskrift av brev frå Arnold Klingenberg, Schaffhausen i Sveits, dat til Wilhelm Flugeim, Sogndal etter vitjing der somaren, 1934 O34. L4 Nitter- ætta, m.a. liste over vaksne mannlege 1943 medlemmer av ætta i Sør Noreg. O35. L1 Ymse Hafslo- ætter O35. L2 Vedk. Vestrheim, Kaupanger, m.a. notat frå Lars Westrems dagbok. O35. L3 Vedk. Tang O35. L4 Moe gard, ymse. O35. L5 Munthe- og Glad- ætta. O35. L6 Ymse ætter, m.a.: Reutz, Teiste, Dal og Hess. Statsfunksjonærenes byggeselskap Heim A/S O36. L1 Teikning av Fagerborggaten 25 og Lyder Sagens 1922 gate 30. O36. L2 Ymse skriv O36. L3 Vedtekter, gjeldane frå og eks. O36. L4 Historikk , av T. Hasle O37. L1 Ymse skriv Målbruk i Statstenesta O38. L1 Noregskart med avmerking av kva målform dei ymse herada nyttar. O38. L2 Ymse notat av Per Tang: 1. Målstoda i Styringsverket i dag. 2. Bokmål og nynorsk. 3. Lov av 6. juni 1930 om bruken i Statstenesta av dei 2 offisielle riksmåla (skriftmåla). Nynorsk bokmål og norskdansk bokmål. O38. L3 Brevbyte med Land- kartverket, Forsvarsdepartementet o.a. om målbruk. Ymse rundskriv O38. L4 Ymse lysingar og Per Tang sin reaksjon på dei

5 Rundskriv frå Justis- og Politidepartementet, 1933, og frå Kyrkje- og undervisningsdepartementet O39. L1 Ymse avisutklipp som døme Kommuneinndelings-komiteen av O40. L1 Grenseutvalget. Om grenseregulering og 1945 bygdesentra. O40. L2 Ymse vedk. Per Tang sitt arbeid. Oppnemning: Framlegg til grense-reguleringar. Liste over skipreider. Om oppleving av soknekommunar. Ymse brevbyte. Ymse Private ting O41. L1 Notisbok påbyrja 31. okt Vedkjem framhaldskulen på Hafslo vinteren , der han var lærar, og Hafslo ungdomslag same vinter, der P.T. var formann. O41. L2 Liste over bryllupsgjestene på Tang 1909 i 1909 bryllupet til Sigrid Wulfsberg og Per Tang. O41. L3 Fødselsdag og år til foreldre og søsken i Tang. O41. L4 Kvitteringsbok for Per Tang med Hafslo sparebank. Lån kr O41. L5 Utskrift av skøyte på Tang frå Per. C. Tang til 1926 Karl P. Tang. Skriv frå Per Tang til sorenskrivaren i Indre Sogn. O42. L1 «Testimonier». Trygdebrev. Attestar. Rulleblad O43. L1 Søknad på post som sjef for Den topografisk 1935 kartografiske avd. i N.G.O., avskrift. O43. L2 Lønsspørsmål for major Tang i N.G.O. Avskrifter O43. L3 Ymse attestar o.a. skriv, avskrifter O43. L4 Lækjarattest. Fritak frå mobilisering O43. L5 Om sekretærstilling i N. G. O O43. L6 Prolongasjon 1947 O44. L1 Vedk. Dorothea Bentel, San Antonio, Texas, farsøster til P. Tang. Brevbyte med Claus Tang om hennar siste tid, samt brevbyte med Malla Mo. Kopi av D. Bentel sitt testament. Gravferda O45. L1 Nekrologar over Per Tang. Avisutklipp O45. L2 Songar. Innbetalingskort. Takkekort. Lysningar Liste over dei som sende blomar. O45. L3 Betalte rekningar O45. L4 Helsingar O46. L1 1. Om Per Tang, av Nils Sire. Oppl. om data, arbeid, æres- hverv m.m ark med oppl. Om P.T. vedk. N.G.O. Eigen produksjon O47. L1 «Sogningar faldne i kampen ved Alvøen 16.mai », av Per Tang. Prenta. Udat. O47. L2 «Biskop Johan Nordal Bruns dagbok paa visitatsreiser i Sogn ». ved Per

6 Tang. O47. L3 Tilfang til «Biskop Johan Nordal Brun paa visitats i Sogn». O47. L4 Førearbeid til hefte om Hillestad. O47. L5 «Gjest Baardsen hjemsøker sine landsmænd i Sogn». For «Sogningen» ved premier-løitnant Per Tang. 9 deler. Avisutklipp. O48. L1 Manuskript til tale, truleg i Historielaget for Sogn. O48. L2 1. Manus til «Kjende stader i Sogn. Kjende slekter i Sogn og frå Sogn», av Per Tang. Prenta i Historielaget for Sogn sitt tidsskrift og også som særprent. 2. To kart frå Sogn, stadnamn med tilknytning til manuskriptet er understreka med raud blyant. O48. L3 Karthistorie. Lysbilete av P. Tang. Manus på nynorsk og bokmål. Liste over motiv for lysbileta. O48. L4 «N.G.O. s arbeid i Jotunheimen», ved Per Tang. Udat. Manuskript til artikkel. O49. L1 Skrivebok, folio, inneheld; Tenesteskriv, Per Tang, kadett nr Opplysningar om ættene Munthe- Rumohr- Reutz i Hafslo- Luster- Sogndal og Vik, samla ved P. Tang. (bak i boka) O49. L2 «Efterkommere af Karn Munthe Rumohr og 1905 Adam Reutz samt deres nærmeste forfædre af familien Munthe. Udarbeid i Kristiania høsten 1905.» Handskrive. O49. L3 Skisse av Tang, oppteken utan instrument 1905 hausten (Blyantteikning.) O49. L4 «Herøvingane i Hardanger 1907 mellom Sogns 1907 og Hardanger linje- bataljonar», av Per Tang. Handskrive. O50. L1 «Om Hess- slekta», av P. Tang. Handskrive O50. L2 «Litt om jernbanereisen fra Bergen til 1911 Hedemarken. Felttjenesteøvelsene 1911, av premierløitnant Per Tang. 3 eks. Prenta. O50. L3 Moment til 17. maitale, truleg i Hålandsdalen O51. L1 «Valgene i Sogn til Riksforsamlingen paa 1914 Eidsvold.» Ved Per Tang. Prenta. O51. L2 «Moe gård i Hafslo. Efterkommere af Adam 1924 Hansen Reutz og Karen Munthe Rumohr», av Per Tang. Særprent av «Tidsskrift nr. 6 for Historielaget for Sogn». O51. L3 «Omkring Flåmsbanen. Sammensvergelsen mot Sogn og Fjordane fylke,» av kaptein Per Tang. 1925

7 Refusert i Aftenposten. Handskrive. O51. L4 «Administrative grensers avlegning på Opmålingens topografiske karter,» av Per Tang. Prenta. O51. L5 «Topografiske skildringar i bygdebøker», av Per Tang. Særprent frå «Heimen». O51. L6 «Landets topografiske beskrivelse», av Per Tang, dat Frå debatten om Oppmålinga sitt budsjett i Stortinget 3. juni O51. L7 «Norges inndelingsgrenser og deres avlegning på N.G.O.s karter», av major Per Tang. Prenta. O52. L1 «Av N.G.O.s arbeid i Jotunheimen», av Per Tang. Særprent av Den Norske Turistforenings Årbok O53. L1 «Topografisk skildring av Land». Av major Per Tang. Særprent av «Boka om Land», bind 1. utgj. Oslo Vedlegg 3 kart. O54. L1 «Nokre kjende slekter i Sogn og frå Sogn. Eit oversyn», av major Per Tang. Særprent av «Tidsskrift nr. 14 for Historielaget for Sogn». O54. L2 Kommuneinndelingskomiteen av Noko om bygdeinndelingar i Noreg i gamal og nyare tid. Eit oversyn av major Per Tang. Vedlegg til innstillinga. Prenta. O54. L3 Misjonær Malla Moe, nokre minneord av Per Tang. Manus. O54. L4 «Hafslo har fått rådhus». Art. tenkt i Dagbladet, vart ikkje nytta. Arkivavskrifter O55. L1 Utdrag av lensrekneskapane vedk. Hafslo, Bak avskrift av kvegskatten, , for Hafslo, og sum for Indre Sogn. Avteikna mange bumerke. P 304. O55. L2 Utdrag av lens- og fogderirekneskapane vedk. Hafslo, Også avteikna mange bumerke. P O56. L1 Ymse utdrag frå fogderirekneskapane vedk. gardar i Hafslo, P 303. O56. L2 A. Utdrag frå fogderekneskap for Hafslo prestegjeld, B. Manntalet i 1665 (Hafslo). C. Folketeljinga i 1701, (Hafslo) D. Folketeljinga i P 306 O57. L1 A. Utdrag frå folketeljinga i 1801 for Veitestrand, Indre Hafslo og Solvorn. B. Manntal i 1665 for Urnes, Fet og Joranger Sokn. C. Skuleborn i Hafslo i D. Hovudmatrikuleringa i

8 P 307. O57. L2 Arkivutdrag 2, Stiftsarkivet. 1. Kyrkjebok utdrag Bruer og vegar i Hafslo, pro memoria sign. Sokneprest Schweder, Luster og Sognefjellsvegen. Tang syner og til ei pakke i RA som inneheld mykje stoff om dette. 3. Utdrag frå futerekneskapane, Ordna for kvar gard i Hafslo. P 289. O58. L1 Arkivutdrag 3. Stiftsarkivet. Utdrag frå fogderirekneskapane, ordna for kvar gard i Hafslo. P 287. O58. L2 Rekneskap over Tiende- pengeskatten , skatteliste 1563, bispevisitasberetningar i Indre Sogn , skulevesenet i (Hafslo), tiendemanntalet frå 1688, om kyrkjer i Hafslo i 1802, døde/ fødde i Hafslo , og fødde/døde/ gifte same stad Visitasberetn P 298 Skifteutdrag O59. L1 Skifteutdrag 1. og Tingbøker 1. A. Utdrag frå Skifteprotokoll nr for Indre Sogn. Det meste vedkjem. Hafslo prestegjeld. B. Frå tingbøkene P 309 O59. L2 Skifteutdrag 2. Utdrag frå Skifte- protokoll for Indre Sogn det som vedkjem Hafslo, paginering P310. O59. L3 Register til utskrift av tingbok og skifteutdrag. O60. L1 Skifteutdrag frå Indre Sogn 3- Om gardar i Hafslo, ca På side 379 om presten Heiberg i Sogndal som skjelte ut bønder frå preikestolen og fekk bot for det. (1768). P 296. O60. L2 Skifteutdrag 4. Indre Sogn. Ca , gardar i Hafslo. P 293 Kyrkjebokavskrift O61. L1 Utdrag av kyrkjebok for Hafslo frå Opplysn. ordna for kvar gard med register framme i boka. Ca. 70 s. Elles andre kyrkjebokutdrag. P 299 O61. L2 Kladdebok med utdrag frå norske diplom som vedkjem mest Hafslo, men og andre delar av Sogn. Ymse slekter i Hafslo (kyrkjebokutdrag). Ymse kyrkjebokutdrag sortert på gardar i ca Ca Ca

9 Hafslo. Ættetavler m.m. P 284. O62. L1 Gifte i Hafslo frå Dato, namn, alder, faren sitt namn. Tabell over ektevigde kvart år, framme i boka. P286. O62. L2 Arkivutdrag, stiftsarkivet. Udrag frå kyrkjebøkene for Hafslo, 1717, P 291 O63. L1 Døypte i Hafslo O63. L2 Døde i Hafslo. Dato, namn, alder, evt merknader. Tabell over døde pr. år framme i boka. P 285 O63. L3 Vigde Gravlagde Konfirmerte O63. L4 Fødde i Solvorn, Bak i boka: Døde i Fet Døde i Joranger, P 294. Ymse Lokalhistorie O64. L1 Klagebrev frå Hermund Heliesen Turevold til 1754 prost Ole Tiedemann strid med soknepresten i Vik, Anders Daae. Vedl. Ei vise på 32 vers av Hermund H. Turevold. Avskrift av Per Tang, prenta i «Sogningen», juli O64. L2 Marte Christensdatter Holen, Hafslo, har søkt 1781 om frigjeving for mannen, som sonar 6 års festningsarbeid for å ha avla barn med søster til kona. Avskrift. O64. L3 Utskrift frå pantebok nr. 5, fol. 71, Skøyte på 1786 Yngsdalen, frå Hartv. Kass Munthe til sorenskrivar Michael Fleischer. Dat. Christiania 27. sept 1886 (?) O64. L4 Militære saker, utdrag av legdsrullar m.m. frå (Innhaldsregister side 3.) Gjeld hovudsakeleg Luster og Sogndal, men og resten av Sogn i nokon grad. P 288 O65. L1 Promennsria: Om endring i kyrkjekikkar. Til 1791 prost Christie frå sokneprest Irgens, Tysnes. O65. L2 Om Hans Nielesn Hauge i Sogn. Skriv til prost 1804 Christie frå futen Holck på Askelund «om Hans Nielsen Houges og tilhængeres Sværmerie», dat. Askelund 14. jan Kopi. Skriv til prost Christie frå amtmann Wibe, dat. 28. juli 1804 O65. L3 Krav om takst på bruk på Ottum av Lars Anders 1813 Talle, dat. Døsen 7. jan Stevning til Elias Thorsen Ottum. Dat. 2. sept O65. L4 1. Ymse notatar av Tang. Ymse utdrag frå Pavels dagbøker, Budstikken. Ca

10 Turistforeninga si årbok, frå Neumann si reise til Sogn i Alt vedkjem Sogndal/ Hafslo. Hjå Pavel vert Sogn kalla «Hedenskabet» og «staar paa det laveste culturens og moralitetens trin». 2. Om skogbruk ymse stader i Sogn. 3. Om Fyhn sitt kart over ymse prestegjeld i Sogn (1768). P 297 O65. L5 1. Feigianismen. Om Hans Kristoffersen 1904 Feigum, f O.A. Øverland: «Syne-Marte. En skildring fra 1840-aarenes kirkehistorie». Prenta O66. L1 Prestar i Hafslo etter reformasjonen. Liste frå 1915 W. Klerck, Høyheimsvik. O66. L2 Ølbollerim, avskrive av oberstløytnant Øyen etter oppteikning av gardbrukar Gunnsten T. Gjøveland, Åmli. O66. L3 Grenseoppgang Hafslo Sogndal, avskrift Utskrift av rettsboka. Kart. Ymse O67. L1 Skattesetlar O68. L1 Ymse O68. L2 Ymse kvitteringar O68. L3 Ymse slektstavler, m.a. fam. Thorpe. Oppl. om engelsk skyld, Engelsker. N.G.O. O69. L1 Ymse korrespondanse O70. L1 Ymse korrespondanse O71. L1 Ymse notatar frå kurs i programmetri, ymse 1935 andre notat. O71. L2 Om inndelingsgrenser i Finnmark. Brev frå Det 1937 kongelege justis- og politidepartement. (Avskrift) O71. L3 Ymse vedk. arbeid med oppmåling i felten. Om reiseløyve, proviant og assistentar O71. L4 Om fri sjukepleie for tenestemenn ved N.G.O O71. L5 Fastsetjing av komm. grenser. Brev frå 1943 Innanriksdepartementet. (Avskrift.) O71. L6 Om sektretærstilling i N.G.O O71. L7 Kristian Nissen: «Randsfjorden og land på gamle 1945 karter.» O71. L8 Tale av Kristian Nissen: «Melchior Ramus en 1943 av den nasjonale norske kartografis grunnleggere. Minnetale». Frå «Morgenbladet» 25. og O72. L1 Ymse korrespondanse O73. L1 175-års jubileum O73. L2 «En Norges- Geografi fra 1785», av Trygve Gjertsen. Aftenpostens kronikk

11 O73. L3 Ymse notat om gamle kart O74. L1 Rekning av umålte gradteigsområde. Resultata er førde inn i bok 173 (Sjå N.G.O. s årsmelding ) O74. L2 Om heradsgrense- setjing. O74. L3 Skrivemåten av Stadnamn. Avis- utklipp frå «Den 17. mai», 5.5.? og lister for stadnamn for N.G.O. O74. L4 Ymse om måling, rapportskjema og kartskriftalfabet. 75. Siktebøker og Dagbøker frå arbeidet i N.G.O stk. notisbøker frå ymse oppmålingsoppdrag. Vedk. militære saker O76. L1 Ekstrakt av plakat om Landminen i Noreg av aug Prestar og sagbrukseigarar får ha drenger som berre i naudsfall vert førde. O76. L2 «Om ungt Mandskabs Forpligtelse og Frem holdelse til Confirmation». Fredrik 5., dat O76. L3 1. Om skulevesenet og det militære, Skule- haldarar utskrivne til soldatar (Avskrift) 2. Brev om militært mannskap og konfirmasjon (Avskrift). 3. Til biskopen frå prost Schweder, Hafslo: Pro Memoria. Lærarar tvinga inn i militæret (Avskrift) O76. L4 «Bergenhusiske regiment 1807» Historikk av Per Tang. O76. L5 Om hafslobygdingar i krigane O76. L6 Avskrift av soldat-ruller: Leirdalske kompani, Lysterske kompani, O77. L1 Ymse gamle mil. skriv Forordning om Land- Militien i Norge, Bekjendtgjørelse Armee- Befaling Plan til en forandret Regulering af samtlige Chefsgaarde O77. L2 Armeorganisasjonen av 18, 1834,1867 og (Avskrift) O77. L3 Foredragsmateriale, krigshistorie O77. L4 Felttenesteøvingane. Ymse O78. L1 «Ruller for de gamle sognekompanier», av Per 1914 Tang. O78. L2 Mil. Korrespondanse O78. L3 Generalstabsøving Sarpsborg kart og 1915 skriv om tenesteplikt. O79. L1 Foredrag i Geodæsi, utarbeidd av kaptein K.S. Klingenberg. 1915

12 O79. L2 Ymse som låg i boka: «Foredrag i Geodæsi» O80. L1 Om tenestehest, «Juno» O80. L2 Ordreskriving O80. L3 Ymse kart, feltenesteøving O81. L1 Ordreskriving, O81. L2 Ordreskriving, O81. L3 Månadsrapportbok for 4. kompani av 10. reg O81. L4 Innkomne skriv 1922, Hardanger bataljon komp. O82. L1 Skyteskulen O83. L1 Skyteskulen O84. L1 Rulle, 4. kompani av Nordre Bergenhus Inf Reg., 4. kompani av Hardganer Bataljon O85. L1 Mil. Korrespondanse O85. L2 Våpenøvingar Hardanger bataljon, komp. O86. L1 Innkomne skriv 1925, Hardanger bataljon, komp. O86. L2 Krigshistorie: Notat frå regimentshistorien. 2. Ymse lister over befal Notat om slottet ved Bjørgvin og Bergenhus festning, etter Wahl og Wideberg, Regimentsmarsj, med 5 vers. Sendt av Gabriel Lund, dat O86. L3 Om 3 gamle kister, innsende til Hærmuseet, ei 1932 merkt «Leirdalske compagni nr.1». O86. L4 Postkvitteringsbok for 4. komp. Av Hardanger bataljon. Kaptein Tang. O87. L1 Majorskurset O88. L1 Ymse om øvingar og krigsspel O89. L1 I.R.10. Nøytralitetsvakt. For bataljonssjefen O89. L2 Kampaniførerkurs O90. L1 Andre linjebataljon. I.R.10. Ulven Militærøving. O90. L2 Dagbok frå øving O91. L1 Nøytralitetsvakt på Ulven nov.-des Liste over personell. 2. Program 3. Messestyre. 4. Program. 5. Innrykningsrapport. 6. Rapport om rekognoseringar. 7. Hestar 8. Rapport, meldingar O92. L1 Journal for 2 linjebataljon av I.R Nøytralitetsvakta, Ulven 1939 O93. L1 Offisersjubileum 10,25,30 og 40 års jubileum

13 O93. L2 Mil. Korrespondanse O93. L3 Tenesteskriv. Rettleiing. O93. L4 Ymse kart frå den mil. Høgskulen. O93. L5 Ymse Kart O94. L1 Utskiftingskart over gardane Mo, Tang, 1863 Kalhagen, Nyheim, Beum, Lad, Holsæter, Lomheim, og Baarheim, samt stemminge, av E. B. Falck. O94. L2 Ymse kart over Venjum, Alme, Skjerven, Kvam, 1874 O94. L3 2 kart frå Nornes i Sogndal O94. L4 Kart over Luster statsalmenning 2. Kinserdal, Offerdal O94. L5 Kart over Hafslo- Sogndal, området for 1939 heradsgrensa. O95. L1 Kart frå Vossestrand. O95. L2 Kart frå Lærdal og Årdal. O95. L3 Kart frå Luster O96. L1 Kart frå Balestrand og Vik. O96. L2 Kart over Sogndal, Leikanger og grensa Sogndal/ Hafslo. O96. L3 Kart frå Ytre Sogn. O96. L4 Kart frå Sunn- og Nordfjord O97. L1 Ymse kart: Geiteryggen, Bykle- og Suldalsheiane, Oppland, Rjukan, Tønsberg/ Fredriksvern/ Skien, Kristiansands omegn. O98. L1 1. P.A. Munchs kart over det nordlige Norge 2. Kart over Tromsø amt. O99. L1 Ymse kart: Oslo, Nordmarkens sydlige del, Stor- Oslo med tilstøtende kommuner. Bergsdalen Kvamskogen. Bergens Turistforenings kart over Bergen. Kart over Bergensbanen og over Jostedalsbreen. O100. L1 Ymse generalkart over Norge. O101. L1 Ymse kart: Automobil- kart, K.N.A. og Norske bykart. (før 1940). O101. L2 Ymse militærkart, div. moar. Ymse historisk, lokal- historisk og annan litteratur, prenta. O102. L1 Matrikkel for Sogns fogderi O103. L1 «Historisk Beretning om N.G.O », av 1878 C. M. de Sene. Noko defekt O104. L1 «Kreaturmerker i Hafslo, Solvorn og Rønei», utgj. Av Per Bremer. 1904

14 O104. L2 «Oversigt over, hvad der findes af Bidrag til norske Slægters Historie i den før 1904 trykte Litteratur», av Chr. Morgenstierne Munthe. Særprent av Personal- historisk Tidsskrift, 5. rekke. 2. bind. O105. L1 «Bergenhusingerne i felten Bergenhusiske Nationale Grenaderbataljon. Af Oberst- lieutnt. H. J. Barstad.» O105. L2 «Bergenhusiske Nationale Skarpskytterbataljons Historie ,» av H.J. Barstad. O106. L1 «Arbeidsveiledning i lokalhist. Under- søkelser», ved Lorens Berg. O106. L2 Gunnar Holmen: «Snegrænsen i Norge». Særprent av festskrift til prof. Amund Helland. O106. L3 «Lidt om husebygging i ældre tid», av Anders Sandvig. Foredrag O107. L1 «Leding. Militær- og finansforfatning i Norge i ældre tid», av Edv. Bull. Utgj. Kritiania O108. L1 «Norske Folkeminne. En veiledning for samlere og interesserte», ved Reidar Th. Christiansen. O109. L1 Om Stadnamn: 1. «Namn och Bygd». Tidsskrift for nordisk stadnamngransking. Særprent: «Norske elvenamn», av Gustav Indrebø «Stadnamn i ei fjellbygd (Haukedalen)», av G. Indrebø. Særprent av «Maal og minne 1921.» 3. «Kasus obiquus i norske Stadnamn», av G. Indrebø. Særprent av «Maal og minne. 1926, 2. hefte.» O109. L2 «Tilnamnet«Hestakorn», av Gustav Indrebø. Særprent av «Maal og minne. 1. hefte 1928.» O109. L3 Om stadnamn. Særprent «Maal og minne», av G. Indrebø: 1. «Norsk stadnamnarkiv ». (1927, hefte 2.) 2. «Tri namn or Haakonssoga». (1928, hefte 3.) 3. «Namnekommisjonen fraa 1878 og samlingane etter Oluf Rygh.» (1929, hefte 4.) O110. L1 «Norsk Navneret. En fremstilling av de hovedregler, som gjælder om personnavne i norsk ret,» av C.S. Thomle. O110. L2 «Stadnamn og stadnamninnsamling», av Gustav Indrebø. 3. hefte, 1.,2. og 4. utgåva. O111. L1 «Folketradisjon og bygdebokarbeide». Foredrag av Helge Fonnum. Særprent av «Heimen», 1. hefte 4. bind

15 O111. L Norsk Historisk Kjeldeskriftinstitutt. Personale og skrifter. O111. L3 Målbruk i statstenesta. 1. G. Indrebø: «Rett og Urett. Tenestemennene og dei Offentlege påbod om målbruk Målbruk i styringsverket. Lister over embetskontori og kva mål dei skal bruka Edv. Os: «Norsk mål i styringsverket». Foredrag på årsmøtet i N.M.L. i Bergen Særprent or «Norsk Ungdom» nr O112. L1 «Fjordung. Granskingar i eldre norsk organisasjons- soge.», av Gustav Indrebø. Bergens Museums Årbok Hist. Antikvarisk rekke nr. 1. O113. L1 «Almeskogen i Ytre- Kroken. Sogn», av Olaf Hansen. Særprent av «Naturen», nr O113. L2 «Det norske utskiftningsvesenet kartlegningsog opmålingsvirksomhet», foredrag av utskiftingslandmålar Bjørgul. O113. L3 «Kartlesning. Vei- leidning i lesing og bruk av topografiske kart», av major E. Bjørstad. O113. L4 «Høgfjells kommisjonens kjennelser.» O113. L5 Om Stadnamn: 1. Utsyn over vestnorsk stadnamngransking, av Olai Skullerud, (Bergens Museums Årbok Hist. Ant. Rekke nr. 3.) 2. «Die Ortsnamenforschung in Norwegen», av G. Indrebø. 3. «Kopr.» av G. Indrebø. Særprent av Festskrift for Bibliothekar A. Kjær. 4. «Nokre stadnamn», av G. Indrebø L1 Om Stadnamn. 1. «Det norske folks busetning og landnåm, belyst ved stedsnavnene. 2. del. 2. «Stedsnavnenes grammatiske former», av O. Heitmann Andersen, (1946). O115. L1 Karthistorie: Kristian Nissen: 1. «Bureus- kartet av 1626 i Videnskapsselskapets Bibliotek». Med innlagt kart. 2. «Bidrag til Norges karthistorie» «Nordenskartet fra 1532». Særprent av Morgenbladet, Foto av titelvignetten på Bureus- kartet

16 1948. O115. L2 Karthistorie. N.G.O. 1. «Beretning om N.G.O. s virksomhet i året 1948.» 2. «Kort referat fra N.G.o. s 175 års jubileum 1948.» O115. L3 «Om Lengdemålets utvikling gjennom tidende», av K.S. Klingenberg. Særprent av «Naturen», nr O115. L4 «Hvordan et kart blir til.» av K.S. Klingenberg. O116. L1 «Maalet i jordboki aat Kristoffer Galle», av Gustav Ingdrebø. O116. L2 «Maalet i norske jordebøker i det. 16. hundradaaret», av Gustav Indrebø. O116. L3 «Hr. Audun Hugleiksson Hestakorn til Hegranes og hans herre Kong Eirik Magnusson», av C.O. Munthe. Særprent av Bergens Historiske Forenings skrifter nr Dedikasjon frå forfattaren. O116. L4 «Vårt arbeid. Sogn». Utdrag frå større skrift. Udat. Avisutklipp O117. L1 «Sorenskriver O.A. Eeg», avisutklipp frå «Sogns Tidend», O117. L2 Ymse vedk. Sogn, N.G.O. og militærsaker. Klipt ut og limt på folioark av Per Tang. O118. L1 «Gamle joleskikkar o.a. i Hafslo hovudsokn», av 1930 Kristofer Alme. «S.T.» O118. L2 «Sognasongen», av K. Alme. Notar og tekst. Udat. O118. L3 «Norske middelalderslekter», av A. St. (Stilloff, Nystuen). «S.T.» nr nr O118. L4 «Det norske justervesen gjennom 250 år.» 1933 «Aftenposten» L5 1. «Noko um husmenn i Hafslo». 2. «Husmenn under ytre Kroken». 3. Noko meir um husmenn i Hafslo». Av Jon Laberg. Frå «S.T.» 1931 og O118. L6 Ymse frå 25års jubileet for Historielaget for Sogn. Årsmøte i Museenes Landsforbund i Amla. O118. L7 Historielaget for Sogn 25 år. «Sogn og sogningar i norsk kulturforsking». Foredrag i Amla av antikvar dr. Anders Bugge. «S.T.» 1.,5.,8.,12,. Og O118. L8 Historielaget for Sogn 25 år. «Sogningen», 29.5., 1.6. og O119. L1 «Noregs Yggdrasil. Tale på 100 års høgtidi for formannskaps- lovene i Hafslo», av Kristofer Alme. O119. L2 Om arv etter P. F. Tang i Los Angelses, California, til gamleheimen i Hafslo. Ymse anna frå U.S.A

17 O119. L3 «Fra Syd Afrika», av Malla Moe. Frå 1939 «Evangelisten 1939». Ymse om Malla Moe. O119. L4 «Friis-ætta i Sogn og Sunnfjord», av Kristian 1943 Ulltang. «Sogn og Fj O119. L5 Om samlinga etter statsminister Qvam på 1944 Gjævran. «Aftenposten» O119. L6 1. «Mange sogningar i Amerika har kome seg godt fram», av Claus Tang, USA. «Sogn og Fj.» «Blant sogninger,» av Calus R. Tang. «Decorah- Posten» Ymse om sogningar i U.S.A. O119. L7 Vedk. Veitestrand O119. L8 «Gjev meg ein blom---«, av J.T. «ST.» Om Kristofer Alme. O120. L1 Ymse. Om heradsregulering og general- planar O120. L2 Om Historielaget for Sogn O120. L3 Vedk. N.G.O O121. L1 Ymse avisutklipp O122. L1 «De Heibergske Samlinger», ymse O122. L2 Ymse om målsak O122. L3 «Litt om adelsætti Blystak», av Per H. Bøthun O122. L4 Om vegar og jarnbaner. Udat. 1. «Valdresbanen», av Roar Tank. 2. «Om veg over Sognefjellet», av Per Tang. O123. L1 Biografar, nekrologar og dødsannonser. O124. L1 Ymse teaterprogram frå København O124. L2 Brodert brevmappe. Udat. Ymse tidsskrift 125 Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 23. stk Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 29. stk Militærbiografier. Den norske hærs officerer, ( ) 17 stk. 2. Beretn. Om felttenesteøvingar 1892,1897, stk. 3. Beretn. om verksemda Hærens fastlønte off. lands for. ( ) 4. stk. 4. Militær orientering, stk Militærkalender 9 stk Ymse hefte 16 stk. 129 Norsk mil. Tidsskrift, 48 stk Norsk mil. Tidsskrift, 34 stk Norsk mil. Tidsskrift, 21 stk Ymse mil. hist. bøker 7 stk Tidsskrift for Historielaget for Sogn , 14 stk. 1. Heimen stk Amtsting- forhandl. 1896, 1897,

18 og 1923, 4. stk 2. Norges statskalender, 1947, 3. Årsmelding landbruks- selskapet 1910 og Beretn. Om N.G.O Ymse bøker og skrifter. 26 stk. Skulebøker 135 Norsk-, språk- og religionsbøker, mest frå Hambros skule i Bergen. 20 bøker. 136 Naturfag og geografibøøker. 10 bøker. 137 Aritmetikk-, Geometri- og kjemibøker. 24 bøker. 138 Historie, ymse skrive-bøker, det meste frå Hambros. 40 bøker. Militær høgskule 139 Skrivebøker og ymse. 23stk Skrivebøker og ymse. 28 stk. 2. Lover, Utskrivingsregl stk. 3. Ymse lærebøker. 4 stk. Ymse lærebøker. 15 stk. 141 Ymse lærebøker. 14 stk Ymse lærebøker. 7 stk. 2. Ymse mil. Skrift. 42 stk Ymse mil. Småskrift. 41 stk. 2. Handbok stk. 3. Songbøker. 2 stk. 144 Dublettar av ymse. Foto O145. L1 Sider frå fotoalbum, ymse foto. Nokre bilete frå Amerika. Hafslo gamle kyrkje, etter målarstykke av Flintoe. Ymse O146. L1 4 glasplater, 24x18 cm. 1. I.R.10. Hardanger Bataljon, Komp. sjefar og kapteinar. 2. Sogns bataljon. 3. Søndfjordbataljon. 4. Regimentstaben og 4. Hjulrytterkompani. O147. L1 4 gruppebilete frå Hambros Latin og Realskole, Bergen. P. Tang tok middelskuleeksamen der 1898 og artium Eine Biletet må vera frå eit skulejubileum, 10 år? O148. L1 Ymse militærbilete, grupper. M.a. kadettane , 1 foto frå 1905 og 1 foto: Hardanger Linjebataljon O148. L2 To gruppebilete Personale/ stab ved N.G.O Herremiddag 1935, truleg eit jubileum. O149. L1 Tingpersonale, Indre Sogn (Org. hjå O.r sakf. Alf Falck Jørgensen, Stokke). 10 personar, namna står bak på biletet. O149. L2 Foto frå Moe om lag Liste over dei fleste 1885

19 av personane på biletet følgjer med. O149. L3 Foto av spisestova i Stensgt. 1. okt O149. L4 Foto av butikken til Peter F. Tang, Aberdeen, S Dakota. «Am. Piggly Wiggly Store». Ymse oppl. på baksida (Am.) O149. L5 Foto av Klaus R. Tang, julekort 1933 frå USA (Am.) O149. L6 Foto i brev frå Malla Bøyum i brev dat. B Familien Bøyum. O149. L7 2 prospekt frå Los Angeles: heimen til Peter F Tang og ein leigegard (hotell?) han eig. Dat (Am.) O149. L8 Foto av Olav K. Bøyum i brev frå mora, Malla B., 1936 dat O149. L9 Foto i brev frå Peder Tang, dat. Los Angeles, 1936 California, (Am.) O149. L10 Foto i brev frå Malla Moe, dat. Zululand (S. Afrika) O150. L1 C.P. Tang og sønene hans i Spokane, Wash i brev frå Claus Tang, dat (Am.) O150. L2 4 foto frå Malla Moe, i brev dat (S. Afrika) O150. L3 2 foto i brev frå Anna, dat. Mibank, S. Dak Eit foto av mann son og eit av heime og broren Claus med borna. (Am.) O150. L4 3 foto i brev frå Claus Tang, dat (Am.) 1938 O150. L5 Foto i brev frå Nils Kjos, dat , av 1938 sonen Kjell. O150. L6 3 foto i brev frå Claus Tang, Spokane, Wash., 1938 dat , Namn på baksida. (Am.) O150. L7 Claus Tang, Spokane, Wash., i brev dat Namn på baksida. (Am.) O150. L8 Foto i brev frå Nils (Kjos?), dat, Hafslo Namn på baksida. O150. L9 Foto i brev frå Malla Moe, dat (S. Afrika) O150. L10 Foto i brev frå Nils (Kjos?), dat Hafslo O151. L1 Foto i brev frå Karl Tang, dat. Hafslo Sonen Per F. Tang. O151. L2 Foto i brev frå Malla Moe dat. Durban (S. Afrika) O151. L3 Foto i brev frå Malla Moe, dat. S. Afrika des (S. Afrika) O151. L4 Foto i brev frå Malla Moe, dat. S. Afrika , og (S. Afrika) O151. L5 Foto av Malla Moe, Sør Afrika, motteke okt (S. Afrika) O151. L6 Foto i brev frå Malla Moe, dat og , det eine av Per C. Tang, far til Per Tang, teke sommaren 1936 då han var 78 år gamal. (S. Afrika.) 1950

20 O151. L7 Foto i brev frå Anders Tang, dat. Everett og (Am.) O151. L8 Foto i brev frå Klaus Tang, Spokane, dat Namn bakpå bileta. (Am.) O151. L9 Foto i brev frå Malla Moe, dat og : O152. L bilete frå gravferda til Per Tang, tekne 1954 av red. Svartefoss. Sigrid Tang har skrive komm. bak på bileta foto frå gravferda, tekne av brorson til Sigrid Tang, John Gerhard Wulfsberg. Komm. bakpå av S.T. 3. Negativa til dei fem siste bileta. O152. L2 2 foto av kart over Hafslo, teigblanding, + 1 lite Udat. foto av kart over Årøyelva. O153. L1 Lakkstempel. Våpen med detaljar av S. Tang sitt Udat. våpen på xx libris, og namnet Per Tang i halvsirkel over. O154. L1 Klisje til ex libris. O154. L2 Ei Mengd eks. av ex libris for Per og Sigrid Tang Pakke med foto gruppebilete frå militæret. 2. Gruppebilete frå fest i N.G.O. 1926, 3. Foto frå 125års festen i Sognelaget i Oslo, 25. mars Elles. Register til Skifteutdrag. Register til tingbok- utdrag. Desse vert førebils verande på D.H.S. Tillegg. Tingbokavskrifter O156. L1 Utskrift av tingprotokoll vedk. Hafslo prestegjeld, og ein del andre bygder. (Pag ). (P 300) O157. L1 Utdrag av tingbøker for Indre Sogn mest om Hafslo, men og litt om andre bygder. (Pag ). (P 301) O158. L1 Utdrag av fire av tingbøkene for Indre Sogn. Det meste vedkjem Hafslo. (Pag ) (P.308) O159. L1 Utdrag av tingprotokoll for Indre Sogn, mest Hafslo, men og andre bygder. (Pag ). P.302 Ymse O160. L1 Meny til 100 års fest for 1814, N.G.O O160. L2 Per Tang: Brev om at han tek mot stillinga som 1918 topograf ved N.G.O. Ymse om lønn O160. L3 «Moe Gård i Hafslo», av kaptein Per Tang. 3 eks Prenta. 66 s. Liste over dei som fekk heftet tilsendt jula O161. L1 «Befalingsmænds forhold til pressen.» Skriv frå 1927 kommanderande general. O161. L2 «P.M. Angåande min avlønning i Noregs geografiske Opmåling», av Per Tang. 2 eks. 1929

Nynorsk innhald på Internett

Nynorsk innhald på Internett SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl Nynorsk innhald på Internett 0 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR. 4 2011 37. ÅRGANG Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN Lokal-

Detaljer

85GA07918. Nasjonalbiblioteket avdefinposio

85GA07918. Nasjonalbiblioteket avdefinposio 85GA07918 Nasjonalbiblioteket avdefinposio VERDALSBOKA VERDALSBOKA EN BYGDEBOK OM VERDAL VED LEKTOR EINAR MUSUM REDIGERT VED SKOLEINSPEKTØR JOHS. DAHL BIND H A KULTURHISTORIE A/S NIDAROS OG TRONDELAGENS

Detaljer

111 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/3-1917 Brevsamling Kviteseid BM 1916-17:173. Specialliste, 920sjaa DE"Brev-Journal"

111 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/3-1917 Brevsamling Kviteseid BM 1916-17:173. Specialliste, 920sjaa DEBrev-Journal A B C D E F G H I 1 Bibl 1893 Krohn, Per, kandidat, Regnskab for Skydeselskabet i Skien Skien SM 362 Innf rt 1893. Se hovedkatalog 60 DE 2 Bibl 1899 Houen, fr. gave Molde s ndagsblad. 2 nummer. 1837. Skrevet

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 33. årgang 1 2/2005

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 33. årgang 1 2/2005 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 33. årgang 1 2/2005 har vore eit utruleg hundreår. Me markerer og feirar unionsoppløysinga, og gjer det fordi den 7. juni og alt som følgde etter det året, var store

Detaljer

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998 Innhald: Nils-Einar Rye: Barndom... side 3 Roald Solheim: Spelet om Sykkylven... side 4 Edel Pernille Ystenes: Inst inne vil eg alltid vere jordmor... side 5 Per Robert Tafjord: Seksti eller berre sju...

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz Framside: Follestaddalen før elveførebygginga. Follestaddalen

Detaljer

«De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland»

«De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland» «De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland» Av Ola M. Heide Utvandringa til Amerika var stor i Ringebu som i de fleste bygder i Gudbrandsdalen, og temaet er omtala i Hemgrenda ei rekke gonger

Detaljer

16/2010. Fadderskap som sosial relasjon NOTAT. Arnfinn Kjelland. Forskingsstatus, kjelder og metode

16/2010. Fadderskap som sosial relasjon NOTAT. Arnfinn Kjelland. Forskingsstatus, kjelder og metode 16/2010 NOTAT Arnfinn Kjelland Fadderskap som sosial relasjon Forskingsstatus, kjelder og metode Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Arnfinn Kjelland Høgskulen i Volda 1891-5973 Forfattar

Detaljer

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen 1. utgåve november 1999 ISBN 82-995197-0-5

Detaljer

Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn

Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Årsrapport 2011 Prosjektgruppe Det er ikkje gjort endringar når det gjeld organiseringa av prosjektet. Professor Atle Døssland er leiar

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

Helse i lokallitteraturen. Bibliografi for Møre og Romsdal

Helse i lokallitteraturen. Bibliografi for Møre og Romsdal Helse i lokallitteraturen Bibliografi for Møre og Romsdal Helse i lokallitteraturen Bibliografi for Møre og Romsdal Helse i lokallitteraturen Bibliografi for Møre og Romsdal av Dag Skarstein, Vidar Kursetgjerde

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for NYTT OM NAMN Meldingsblad for Redaksjon: Botolv Helleland (ansv.) (botolv.helleland@iln.uio.no) Gudmund Harildstad (gudmund.harildstad@iln.uio.no) Vidar Haslum (vidar.haslum@uis.no) Redaksjonssekretær:

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

1905 - Selje kommune

1905 - Selje kommune Side 1 av 7 Foto av Karl Rasmussen Nordpollen og kona Anna Eiriksdotter. Karl var fødd kring 1838 og Anna kring 1840. Dei budde på Nordpollen som jordlause husmenn i 1900. Dette biletet er teke kring 1880-1900.

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer