Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid."

Transkript

1 INFORMASJON Menighetsblad Påsken 2012 Årgang 60 Vi ønsker alle en god faste og velsignet påskehøytid. Kenya-tur Som det stod i forrige nummer av menighetsbladet og lokalaviser, har to av konfirmantene fra Nes, pluss soknepresten, vært på tur til Nairobi i Kenya. Bakgrunnen for turen var at Strømmestiftelsen hvert år har trukket ut èn av de menigheter som er med på SKRIK-aksjonen (salg av åtte små kubelys). I år var det Nes sokn som ble trukket ut, og av disse konfirmantene ble Emil Helstad og Thomas Skjerven trukket ut. Vi hadde en opplevelsesrik tur sammen med reiseleder Jan Inge Revheim m. frue. Vi besøkte noe av det som Strømmestiftelsen driver /støtter, blant annet KRIK for gutter og jenter, bygging av en ny landsby med tanke på de fattige, og en slum-menighet. Vi fikk oppleve slummen på nært hold, og bokstavelig talt et innblikk i hverdagen til de som bor der. Vi var på ettdøgns safari og så mange flotte dyr og fin natur. Vi bodde fint på hotell, og spiste mye god mat. Ingen ble syke, og ingen ulykker. Kenya er et flott og vakkert land, og har mye fint å tilby. Derfor er det trist at så mange mennesker, både barn, unge og voksne, lever i dyp fattigdom med alle de konsekvenser det fører med seg. Slik behøver det ikke å være, og det er fint å se at mange får hjelp til å komme seg ut av slummen og får hjelp til å starte sin egen virksomhet, enten det er en liten (!) butikk eller en symaskin. Selv om veldig mange ikke får hjelp så må vi likevel være glade for alle som får hjelp. Av praktiske årsaker gir Strømmestiftelsen seg nå med SKRIK-opplegget. Så dette var den siste turen i Strømmestiftelsen sin regi. SKRIK-opplegget gis til KRIK (Kristen idrettskontakt) som også driver mye arbeid i Afrika, blant annet i Nairobi. Så er det opp til KRIK hvordan de ønsker å videreføre konseptet. Uansett, takk til Strømmestiftelsen for turen! Torbjørn Granerud.

2 Menighetsblad for Nes på Hedmark Adr.: Kirkekontoret Bryggevn. 13, 2350 Nes H. REDAKSJON: Ragnfrid Granerud Toril Ø. Windsor Karen Sandvik Nina Hagen Bankgiro: Opplag: 1500 Produksjon: DMT kommunikasjon Neste nummer av bladet kommer medio mai. Stoffet bør være redaksjonen i hende innen 10. april. KIRKENS S.0.S Åpent hele døgnet. Leie av Kirkestua på Stavsjø Bestilling og henting av nøkler ved henvendelse hos Eldbjørg Kristiansen tlf.: Leiepris kr. 500,-. Leie av duker kr. 400,-. Leietakeren vasker etter seg. Kirkekontoret Telefon: Fax: kirken-ringsaker.no Hjemmeside: Kontortid: Tirsdager: Onsdager: Torsdager: Ellers etter avtale. Sokneprest Torbjørn Granerud Organist Ljubo Ivanov Kirketjener Jørn Westby Kirkeverge Moelv NES LEGESENTER Telefon: Kontortid hverdager: Kun øyeblikkelig hjelp: og fra Ved øyeblikkelig hjelp, ring Etter kl og lørdag/søndag Ring legevakt: NES HELSESTASJON Telefon: Åpningstid: hverdager Helsestasjonen er betjent med telefonsvarer når helsesøster ikke er til stede. Nes Menighets - råd 2011 Einar Ødegaard (leder) Tlf.: Mobil: Mail: Astrid Stai Mobil: Mail: Egil Askehagen Mobil: Mail: Gunvor Røhnebæk Mobil: Mail: Vigdis Simensen mobil: mail: Margaret Lyngstad Tlf.: mail: Eldbjørg Kristiansen Tlf.: Ellen M. Robøle Hegge Tlf.: Mobil: Mail: Torunn Syversen (1. vara) mobil: BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 TAXI Drosjesjåførene for Stavsjø, Nes, Helgøya og Gaupen. 2

3 MIN(E) SALME(R) Da jeg fikk utfordringen å skrive om en salme jeg var glad i, tenkte jeg at det var enkelt. Vi har jo masse flotte salmer i salmeboka. Men å plukke ut en enkelt salme, det var ikke lett. Jeg klarte det heller ikke, så resultatet ble to salmer. Disse to salmene er helt forskjellige, og jeg synes de sammen omfatter essensen av vår kristne tro. Torbjørn Egners aftenbønn for barn, er et budskap til alle oss unge og gamle, om hva kristendom i praksis er. Vi får daglig nyheter om nød, sult og krig som er vanskelig å fatte, og synes også ofte det er umulig å gjøre noe med det. Små barn kan starte med det viktigste, å tro at alle barn har rett til å ha det like godt, og om de er små, kan de be om hjelp fra høyere makter. Etter som vi vokser opp, forstår vi kanskje at dette er noe vi må være med på. Nr. 725 Torbjørn Egner Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg. Vern alle med din sterke hånd mot fattigdom og død. Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød. La ingen krig og sult og sott få gjøre dem fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred. Egners barnebønn, gir oss et budskap som er greit å forstå, om ikke like lett å praktisere. Petter Dass gir oss i den neste salmen mye å tenke på, fordi alt ikke er så lett å forstå. Her er mye å diskutere for teoretikere, og det kan jo være underholdende for noen. Selv synes jeg det er viktig å innse at det er mye vår hjerne ikke kan begripe. Det tredje verset ender jo godt, og gir oss tro og håp. Nr. 268 Petter Dass Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele,/ de trette træle,/ alt som har mæle, de skal fortelle din ære. Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler- / blant stjernestimler / i høye himler utallig vrimler Guds grøde. Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal til like, hvert fjell, hver tinde / skal brått forsvinne,/ men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike. Else G. Madslangrud Vi deler Jeg har jobbet i Ringsaker prosti i fire måneder. Gjennom jobben møter jeg mange dyktige og flotte mennesker og etter pendling fra Nes til Elverum i to år føler jeg at jobbskiftet har gitt umiddelbar større tilhørighet til bygda. Som innflytter er det ikke alltid like lett å komme i kontakt med sambygdinger, men ved å engasjere meg i lokale organisasjoner og skifte jobb opplever jeg å føle meg hjemme på Nes. Som menighetspedagog skal jeg jobbe med trosopplæring for barn og unge fra 0-18 år. Det er et stort spenn i alder, men en viktig målgruppe for kirkas arbeid. Barna har en helt spesiell status i kirka og med trosopplæringsreformen er barna i sentrum som aldri før. I dåpen blir mennesket forenet med Kristus og på samme måte som en nyfødt må lære livet å kjenne, må de døpte lære å kjenne den treenige Gud de døpes til. Gjennom trosopplæringen fokuserer vi på barnets plass i Guds rike. Barn og unge skal få møte kirkens tro og tradisjon knyttet til sitt lokalmiljø og gjennom dette møtet få hjelp og impulser til å leve ut troen i hverdagen. Vi ønsker å styrke barnas tilhørighet til kirka og holde kontakten som opprettes ved dåpen. 16. februar starter vi babysang i Nes kirke. Her vil vi gjennom sanger, regler og sosialt samvær ønsker å bygge identitet og selvbilde slik at hvert barn kan oppleve seg selv som unik og skapt i Guds bilde. Vi møtes annenhver uke gjennom hele våren og avslutter hver gang med et felles måltid. Det er viktig å påpeke at babysang, og andre aktiviteter i regi av trosopplæringen, er for alle barn uansett funksjonsnivå og man trenger ikke være døpt for å delta. Som ny i menigheten og i bygda gleder jeg meg til å dele opplevelser og fellesskap med dere gjennom babysang, og etter hvert andre aktiviteter rettet mot eldre barn. Jeg gleder meg til å bli kjent med både barn og foreldre og til å fortsette å samarbeide med så mange flotte kollegaer og frivillige medarbeidere. Jeg takker for den gode velkomsten jeg har fått på Nes og ser frem til mange gode år med dere! Kirsten Bjerkestrand Tschudi. 3

4 Årsmelding fra Menighetsrådet 2011 Rådet har bestått av: Einar Ødegård: Leder, medlem av fellesrådet og leder av administrasjonsutvalget i kirkelig fellesråd. Ruth Berit Bøklepp Solberg: Nestleder, varamedlem i fellesrådet, ansvarlig kirkevert Stavsjø kirke. Toril Ø. Windsor: Sekretær, menighetsbladet, internasjonal kontakt. Vigdis Solli Simensen: Ansvarlig kirkevert Nes kirke. Per Arild Dahl: Ansvarlig kirkevert Nes kirke. Arve Lysthaug: Ansvarlig kirkevert Helgøya kirke, medlem av diakonatet. Margaret Lyngstad: Ansvarlig kirkevert Helgøya kirke. Eldbjørg Kristiansen: Ansvarlig kirkevert Stavsjø kirke, ansvarlig kirkestua Stavsjø. Harald Hoelstad: 1. varamedlem, møter fast. Sokneprest Torbjørn Granerud er fast medlem av menighetsrådet. Nytt råd fra : Einar Ødegård: Leder. Leder av Fellesrådet Margaret Lyngstad: Nestleder, varamedlem Fellesrådet, kirkevert Helgøya Ellen Robøle-Hegge: Sekretær, kirkevert Helgøya Gunvor Røhebæk: Representant til Diakonatet, kirkevert Nes og Baldishol i pinsen. Astrid Stai: Kirkevert Helgøya Vigdis Solli Simensen: Kirkevert Nes Eldbjørg Kristiansen: Kirkevert Stavsjø, ansvarlig kirkestua Stavsjø Egil Askehagen: Kirkevert Stavsjø Torunn Syversen: 1. varamedlem møter fast, kirkevert Stavsjø, repr. i trosopplæringsutvalget Erling Berentsen: 2. Varamedlem, kirkevert Nes Sokneprest Torbjørn Granerud er fast medlem av menighetsrådet. Ansatte: Sokneprest: Torbjørn Granerud Sekretær: Karen Sandvik Organist: Liubomir Ivanov Kirketjener: Jørn Westby Kirkeverge: Knut Are Hole Utvalg/aktiviteter: Trosopplæringsutvalget, Lørdagsklubben, KRIK-Nes (aktivitetsgruppa), Diakonatet og musikkutvalget og menighetsblad-redaksjonen. Statistikk: Menighetsrådsmøter 7 6 Gudstjenester på søn- og helligdager Gudstjenester utenom søn- og helligdager Totalt antall frammøtte Gudstjenester med nattverd Totalt antall til nattverd Utmeldinger 1 1 Døpte Konfirmerte Vigsler Gravferder Innsamlet totalt Kr ,- Kr ,- Hvorav til egen virksomhet Kr ,- Kr ,- Givertjenesten: (giro menighetsblad) Kr ,- Kr ,- Øvrige gaver/innsamlinger Kr ,- Kr ,- Behandlede saker: Det er anskaffet nye luftfuktere i alle kirkene. Det er installert ny vaskemaskin i kirkestua på Stavsjø. Søknad fra jentekoret om økonomisk støtte. Innvilget kr ,-. Trosopplæringsreformen. Den skal omhandle barn og unge i alderen 0-18 år. Alle skal få et tilbud om 315 timer i løpet av 4 de 18 årene. Ringsaker prosti har fått ekstra midler til gjennomføring av dette. 8/12 deler er utbetalt i løpet av mill. gjenstår til de neste årene. Et trosopplæringsteam skal brukes i hele Ringsaker. Det skal bestå av de to kateketene som allerede er ansatt i prostiet, samt to nye som er ansatt; en i Brumunddal og Kirsten Bjerkestrand Tschudi, som har kontorbase på Nes. Trosopplæringsplan lages og samordnes med de andre menighetene. Brev fra Historielaget v/ Signe Knutsen: Gunhild Kolstad ønsker å lage en bok om kirkene på Nes i samarbeid med historielaget. Det er veldig positivt. Hjemmesida er klar. Nettadresse: Gå så inn på Nes. Presten legger inn nye ting etter hvert. Menighetsbladet mottok en gave fra Nes Røde Kors på kr ,-. Leder sendte takkekort. Bildet av Per Arne Engdal, som hang i våpenhuset i Nes kirke, er flyttet til sakristiet. Engdal er orientert om dette. Menighetsrådet innvilget kr ,- til Tove Stang Karlsen til vandring gjennom Bibelen for 5. Klassinger Skolekorpset fylte 60 år. Menighetsrådet ga en gave på kr ,- til trivselstiltak, som ble overrakt av Ruth Berit Bøklepp Solberg. Registrering av inventaret i kirkene er sluttført. Inventaret oppbevares på kirkeverge-kontoret. Det ble holdt dugnader på alle kirkegårdene. Oppmøte: - Stavsjø: 30 stk. - Nes: 15 stk. - Helgøya 13 stk. Det ble sendt søknad til Sparebanken Hedmark om støtte til ringeanlegg i Helgøya kirke. Sparebanken hadde ikke anledning til å støtte ringeanlegg, men de ga kr ,- til menighetsbladet. Det ble sendt takkekort. Diakoniplanen for Nes sokn ble gjennomgått og godkjent. Flaggstanga er tatt ned ved kirkestua, og derfor ble flagget gitt vederlagsfritt til Folkets Hus. Sendt henvendelse til bispedømmekontoret om at vi ønsker en 20 % diakonstilling, som vi ønsker å bruke på de eldre i soknet. Ny liturgi: Gudstjenesteutvalget består av sokneprest Torbjørn Granerud, organist Ljubo Ivanov, Margaret Lyngstad, Gro Solbakk og Trygve Tørud. 5 punkter må være med i den nye liturgien; ellers er mye opp til hvert utvalg. Etter 4 år skal det evalueres/ evt. tas opp til ny vurdering. Babysang er i gang. Folk fra Nes, som ønsket å delta, kunne møte opp i Brumunddal eller på Karmel i Furnes. Det er ganske nakent på den nye gravplassen på Stavsjø i fht den gamle. Leder tar opp ønske om mer beplantning med kirkevergen. Ny lilla messehagel i Stavsjø kirke: Menighetsrådet har gått inn for å benytte en lokal kunstner, Tove Stang Karlsen. Dette vil koste ca kr ,- og den vil være ferdig på nyåret. Det har vært en messehagelkomitè, som har bestått av sokneprest Torbjørn Granerud, Vigdis Solli Simensen og Ruth Berit Bøklepp Solberg. Konstituering av nytt menighetsråd. Kristus-statuen i Nes kirke: Det kom en henvendelse fra Vigelandsmuseet om å få låne Kristus-statuen. De skal ha en utstilling av Kristian Skeibroks kunst fra 6. september til 4. November Det har vært 2 eksperter fra museet for å se på om statuen tåler å bli flyttet. Det er laget en tilstandsrapport, som sier at statuen skal tåle dette. Museet betaler transport og forsikring. Vi var positive til å låne ut statuen. Kirkevergen ble orientert om saken. Til slutt bestemt Vigelandsmuseet seg for ikke å låne Kristus-statuen. Det ble for dyrt å frakte den, og usikkert om statuen ville tåle frakten. Planer for 2012: Gjennomføre ny kirkeordning. Rehabilitere kirkestua på Helgøya. Vaske eller evt. male kirkemuren på Nes. Høytaleranlegg og teleslynge på Helgøya Skifte ut teppet i midtgangen i Stavsjø kirke Langsiktig mål: Elektrisk ringeanlegg i Helgøya kirke. Kostnad anslått til ca. kr ,-. Opprettet egen giverkonto.

5 FRA SLEKT TIL SLEKT Nes: Theodor Simensen Stavsjø: Tino Angelsen André Torstuen Sandaker Martine Berntsen Leander Haugom Nordby Helgøya: Nathalie Elnes Erik Aleksander Hansen Vilde Haug Berg Kristian Sinnerud Døpt i Brumunddal kirke: Michelle Engeskaug Andresen DET SKJER Menighetens årsmøte Hvert år avholdes Menighetens årsmøte. Her er det ikke valg som står på dagsorden, men menighetens arbeid. Årsmeldinger blir lagt frem, og det samtales om det som skjer av forskjellige aktivi - teter i menigheten. Her er det mulig het for å komme med tanker og ideer om det som gjøres i menigheten, eller som burde gjøres. Årsmøtet avholdes etter gudstjenesten i Helgøya kirke den 4. mars, og det serveres kirkekaffe. Ny messehagel i Stavsjø kirke Alle kirker skal helst ha fire messe - hagler, èn i hver av kirkeårets farger: grønn, fiolett, hvit og rød. Messehaglene brukes under nattverd, og ofte på høytidsgudstjenester og andre gudstjenester hvor det passer seg. Det er likevel ikke alle kirker som har messehagel i alle farger, eller de kan være gamle og uegnede i vår tid. I Stavsjø kirke er det behov for noe fornyelse, og da i første omgang i den fiolette fargen. Man kan alltids kjøpe ferdig-produserte messehagler fra utlan - det, men disse er veldig standardi serte og like. I stedet valgte menighets rådet å tenke lokalt. Rådet valgte å utfordre Tove Stang Karlsen til å ta på seg oppgaven med å komme med utkast til messehagel og eventuelt å lage messehagel. Tove S. Karlsen sa ja til utfordringen, og menighetsrådet satte ned en komitè som Nes Ida Kristin Børli og Per Christian Schjerpen Tove S. Karlsen la frem utkastene for. Sammen kom man frem til et godt utkast som så ble lagt frem for bl.a biskop til godkjenning. Det er mange som skal uttale seg i en slik sak. Denne messehagelen blir innviet og første gang brukt under gudstjenesten i Stavsjø kirke søndag 11. mars kl Tove S. Karlsen blir med og viser frem messehagelen og forteller om motiver og symbolikk. Etter gudstjenesten serveres det òg kirkekaffe. Så får tiden vise om det blir flere tilsvarende messehagler i noen av de andre fargene. Torbjørn Granerud Påskens gudstjenester Alle påskens gudstjenester fra og med palmesøndag til og med påskedag er i den samme kirken. I år er det Helgøya kirke sin tur til å ha gudstjenestene. Gudstjenesten på 2. påskedag er på Nes-bo kl Velkom - men til å feire påskens gudstjenester! Påskemåltid skjærtorsdag Som et par år tidligere arrangeres det påskemåltid i Herredsstyresalen i forkant av gudstjenesten skjærtorsdag. Dette er et fellesskapsmåltid som skal minne om både israelsfolkets vandring fra Egypt og tilbake til sitt land og om Jesu gjerning i påsken for oss. Det blir lest tekster, sunget sanger og smakt på enkle matretter som har symbolsk verdi. Måltidet starter kl 17 og er gratis. Gudstjenesten er i Helgøya kirke kl. 19. Det blir mulighet for å kjøpe middag på Nes: Sigurd Olaf Slåtten Sverre Sveum Ingolf Svendsen Stavsjø: Margrethe Knutsen Morten Øverlien Liv Kleven Magnhild Smeby Einar Alvind Bergersen Helgøya; Betzy Kristine Slåtten Ella Marie Tømte Mina Røste Sverre Fevik Hansen Spiseriet før gudstjenesten kl (Helstekt lammelår med tilbehør inkl. kaffe kr 225,-) Påmelding om måltid og middag til Granerud ( / eller kirkekontoret) innen 25.mars. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 Før påske er det ca. seks uker med faste, og i fastetiden hører fasteaksjonen naturlig med. Det er Kirkens Nødhjelp som tradisjonelt står for fasteaksjonen i Den norske kirke. Kirkens Nødhjelp velger ut spesielle områder som de støtter særskilt med de pengene som kommer inn igjennom fasteaksjonen. Fasteaksjonen setter også i år fokus på økonomisk rettferdighet. Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. Dette bør utfordrer oss i den rike del av verden. Ved å gå inn på KN`s hjemme - side på kan det leses mer om fasteaksjonen. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. I Nes sokn ble det tidligere delt ut fastebøsser i kirkene. Det var nærmest ingen som benyttet seg av bøssene, så den blir ikke delt ut lenger. Det er bedre å benytte seg av følgende muligheter for å gi: Benytte kontonummer , sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner), Ringe givertelefon (200 kroner). Torbjørn Granerud 5

6 Hei alle sammen! Godt nytt år! Fint at dere tar dere tid til å lese speiderspalten denne gangen også. Når dette skrives sist i januar har det kommet en del snø, noen kalde grader kort sagt vanlig vintervær. Løypemaskinene durer og etterlater seg milevis med gode skispor, til glede og trim for store og små. Men hva har hendt i Speidergruppa siden sist? Lysmesse Ringsaker kirke. Gjennom ganske mange år har Ringsaker Speidergruppe arrangert lysmesse i Ringsaker kirke. Onsdag 30.november var det klart for årets messe, denne gangen sammen med konfirmantene 75 i tallet. Totalt var 150 til stede. Det ble en fin messe med mange aktører. Kateket Elisabeth Kongelstad medvirket har ansvaret for konfirmantundervisningen. Og som vanlig ble den trivelige samlingen avsluttet med kirkekaffe. EN oppgave konfirmantforeldre og Speidergruppa tok seg av i fellesskap. Stor takk oversendes. Grøtfesten gikk av stabelen på Jølstad Grendehus onsdag 7.desember. Fullt hus 90 små og stor var til stede. Astri og Cathrine sørget for at det ble grøt nok til alle og vel så det samt saft og kaffe. Øystein orienterte med ord og bilder om aktiviteten i Speidergruppa i året Tradisjonen tro fikk speiderne en praktisk oppgave. Hver enkelt fikk en rundaktig stein, samt lim, tøybiter m.v.. Oppgave: Lag troll/nisse. Medførte stor aktivitet og innsats med mange artige produkter. På grøtfesten er det fast tradisjon at en utkledt person dukker opp. Flere dro kjensel på kveldens utkledte som viste seg å være tidligere speider Harald Solberg. Takk til Harald! Julebord er et kjent tiltak. Også speiderne har julebord, der ledere, rovere og medhjelpere inviteres. Kassereren vår Per Knutsen har i mange, mange år tatt ansvaret for dette arrangementet. Ofte har Anne Berit Kolstad vært medhjelper på kjøkkenet. Denne gangen hadde Per hjelp av kona si Lise. Menyen varierer gryte og rakfisk m/tilbehør er ofte brukt denne gangen var det koldtbord. I tillegg til hyggelig samvær ved bordet hører det ofte med litt info om årets aktiviteter i form av ord og bilder. Uhøytidelig konkurranser hører med. Gjestene deles i små lag og kjemper om en god plassering. I og med at speidernes julebord er bassert på julebrus og alkoholfritt er alle kjørbare til heimturen. Eller som en deltager sa en gang Je visste itte at det gikk an å ha det så morosamt på saft og vatn Juleverkstad er et tilbud til speiderne som har vært fast post i mange år. Her kan speiderne tegne klippe lime prøve spekulere- får je tæl no ta detti? Et populært tilbud som alle setter pris på. Og innsatsen er på topp. Dette arrangementet går som regel av stabelen siste lørdag før jul, kl.10:00 14:00. En hjertelig takk til lederne oversendes herved. Lysmesse i Stavsjø kirke har speiderne vært med på ganske lenge. Startet mens Chr. Taskerud var leder, men er litt usikker på årstall. Skolekorpset er og har vært en trofast medarbeider i utrolig mange år. I perioder der det har vært få speidere på Nes har noen konfirmanter stilt opp. Speiderforeldre / hjelpere sørger for kirkekaffe etter avsluttet Lysmesse. Kraftig snøvær denne søndagskvelden var antagelig medvirkende til at litt færre enn i 2010 møtte opp. Antall speidere var vi godt fornøyd med. De medvirker jo på to messer. Hva skjer framover? I tillegg til patruljemøter / troppsmøter blir det i uke 5 Temahelg på kretsnivå lagt til Koppang. I uke 9 er det tid for den årlige speiderbasaren der hver speider har med seg 3 gevinster. En aktiv kveld i grendehuset som pleier å gi et bra bidrag til driften av speidergruppa. Midt i mars ligger det an til aktivitetsdag skidag akedag. Vær/snøforhold avgjør hva vi skal gå for. Våren 2011 var det nesten bart den dagen vi skulle ha skidag. Aktivitetsdag blir det likevel, men uten ski. Speideraksjonen 2012 går i uke 7, og er en aksjon som går over hele speider-norge i nevnte uke. Det blir antagelig slått sammen med årets St.Georgsdag 23 april. Hva med leir? Blir det noe aktivitet på det feltet? Ja så klart. Småspeiderne skal ha leir på kretsens eiendom Hammeren i Løten. Speiderne/roverne sikter mot leir ved St.Hans. Sted ikke helt fastsatt når dette skrives sist i februar. Men det blir et sted egnet for kanobruk. God Påske - alle sammen! Speiderhilsen Oddvar Våre annonsører er: Skafferiet Braastad epler Gårdsbutikk hver lørdag Produksjon av eplemost og utleie av produksjonslokaler R.G.V. Tingnesv 761 Nes Rør Ifor Williams Norge Helgøya Bie Nerlien Gard Nes Fysioterapi Nes Bilverksted Trimrommet Brumunddal Begravelsesbyrå AS Stavsjø Blomster forretning Helgøya Tre Skreddersydde innredninger - Listverk Nes Vask Vi tilbyr overnatting; 26 senger fordelt på 14 rom, 11 bad. Tlf.:

7 Kulturkalenderen DATO UKEDAG TEMA ARRANGØR HVOR KLOKKESLETT MERKNAD Torsdag Strikkekafe Nes Husflidslag Tingnes Spiseri 12:00-14: Søndag Vinterkonsert Nes Skolekorps Tingnes Kulturhus Kinosalen 18: Søndag Ringnesløpet - Sonerenn Nes Sp.Kl.- Ski Stavsjø Skistadion Langrenn Søndag Ringnesløpet Turrenn 20km Nes Sp.Kl. - Ski Stavsjø Skistadion Turrenn Søndag Menighetens årsmøte Helgøya kirke Onsdag Hvitsøm fra Hedmark Nes Husflidslag Hvams Brænderi 18:30-21:30 Magnhild Tallerås og Grethe Heggelund Torsdag Åpen kvinne-cafe Bygdekvinnelaget Tingnes Spiseri 18:00 21: Fredag Diakonatet Menigheten Nes Bo NB Lørdag Nescrossen Nes Sp.Kl. - Ski Øvernløypa Freestyle Lørdag Krafttak mot kreft Bygdekvinnelaget Ved bygdas butikker Fra kl 11:00 Innsamling Lørdag KRIK Menigheten Neshallen 16:00-18: Tirsdag Ung Husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:30-19: Tirsdag Foredrag v/hugh Riley om bruk av plenklipper i grønnsakshagen Nes Hagelag Tingnes Kulturhus 18: Onsdag Ung Husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:30-19: Torsdag Strikkekafe Nes Husflidslag Tingnes Spiseri 12:00-14: Fredag Maleriutstilling Tor Olav Foss Tingnes Spiseri Fredag Kino Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus Kinosalen 18:00+20: Lørdag Maleriutstilling Tor Olav Foss Tingnes Spiseri Søndag Neskvelden Nes Bondelag og Bygdekvinnelaget Tingnes Kultuthus Kinosalen 18: Mandag Inn på tunet -kveld Nes Lions Bjørkvang Foredrag ved Anne Pauline Skjelkvåle og Hanne Sofie Holmen Tirsdag I mestringens tegn Revy av og med ansatte i omsorgs-distrikt Nes Tingnes Kulturhus Kinosalen 19:00 PREMIERE! Onsdag Påskeaktivitet Nes Husflidslag Hvams Brænderi 18:30-21: Onsdag Årsmøte Nes Historielag Bjørkvang, kaffestua Servering. Alle velkommen! 19:00 Ole Nashoug kåserer spennende om geologi I mestringens tegn Revy av og med ansatte i omsorgs-distrikt Nes Tingnes Kulturhus Kinosalen 19: Ung Husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:30-19: Torsdag Strikkekafe Nes Husflidslag Tingnes Spiseri 12:00-14:00 APRIL Søndag Helgøya kirke Palmesøndag Mandag Scooterkjøring for psykisk utviklingshemmede Nes Røde Kors Hjelpekorps Fra Røde Kors Hytta på Ljøsheim til Midtfjell. Retur etter eget ønske. Salg av varmt/kaldt drikke og vafler Torsdag Gudstjeneste Helgøya kirke Skjærtorsdag Fredag Gudstjeneste Helgøya kirke Langfredag Søndag Gudstjeneste Helgøya kirke påskedag Mandag Gudstjeneste Nes bo påskedag Tirsdag Kino Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus Kinosalen 18:00+20: Ung Husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:30-19: Torsdag Strikkekafe Nes Husflidslag Tingnes Spiseri 12:00-14: Fredag Diakonatet Menigheten Hvam Lørdag Vårkonsert Nes Musikkforening Tingnes Kulturhus Kinosalen Onsdag Bånd-/brikkevev Nes Husflidslag Hvams Brænderi 18:30-21: Tirsdag Ung Husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:30-19: Tirsdag Blåveismøte Bygdekvinnelaget Nes Bo 17:30 Jentekoret deltar Onsdag Ung Husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:30-19: Torsdag Strikkekafe Nes Husflidslag Tingnes Spiseri 12:00-14: Fremtiden er avlyst av Eva Sevaldson Teaterforestilling Nes Friteater, Ungdomsgruppa Tingnes Kulturhus Teatersalen Lørdag Dugnad J Nes Vel Velstranda, fotballbanen og lekeplassen på Klingenberg MAI Onsdag Medlemsmøte Johanne Finden forteller om bunader Nes Husflidslag og Bygdekvinnelaget Galleri Hjerterom 18: Torsdag Strikkekafe Nes Husflidslag Tingnes Spiseri 12:00-14: Fredag Diakonotet Menigheten Hvams Onsdag Ufo/Aktivitetskveld Nes Husflidslag Hvams Brænderi 18:30-21: Torsdag Stavsjø 17. mai Ringsaker kirkeakademi arrangerer: kl i Veldre kirkestue. Skuespiller Svein Tindberg forteller om arbeidet med forestillingen Abrahams barn kl i Moelv kirkesenter. Tidens angst troens trygghet v/psykiater og prest Atle Roness. Fellesarrangement med Normisjon Kontaktpersoner i Menigheten: Lørdagsklubben Ragnfrid Granerud har pause. Tove Stang Karlsen KRIK: Torbjørn Granerud Nes Diakonat: Gunvor Røhnebæk Nordbygda Misjonsforening: Sidsel Sendstad Nes Sjømannsmisjonsforening: Berit Mølstad Helgøya Sjømannsmisjonsforening: Eva Mc Kenna Forsangergrupper: Stavsjø, Oddvar Knutsen Helgøya, Trygve Tørud Nes, Ragnfrid Granerud

8 Postreklame standard VELKOMMEN TIL KIRKE Dato Kl. Kirke Dag Gudstjeneste Merknader :00 Stavsjø kirke 3. søndag i fastetiden Gudstjeneste Innvielse av ny messehagel Granerud Mark. 9, med nattverd Hanna Ekre - sang, kirkekaffe :00 Nes kirke 4. søndag i fastetiden Gudstjeneste Vanja B. Hoelstad - sang Granerud Joh. 3, med nattverd Ingen gudstj. Maria budskapsdag Luk. 1, :00 Helgøya kirke Palmesøndag Familie- Anine Kongsrud - sang Granerud Matt. 26, 6-13 gudstjeneste :00 Helgøya kirke Skjærtorsdag Gudstjeneste Granerud Luk. 22, med nattverd :00 Helgøya kirke Langfredag Gudstjeneste Granerud Mark. 14, :00 Helgøya kirke Påskedag Høytidsgudstjeneste Granerud Matt. 28, 1-10 med nattverd :00 Nes-bo 2. påskedag Gudstjeneste Granerud Luk. 24, :00 Veldre kirke 2. søndag i påsketiden Gudstjeneste Fellesgudstjeneste for Ringsaker prosti Joh. 21, med nattverd pga studietur for prestene Ingen gudstj. 3. søndag i påsketiden Joh. 10, :00 Stavsjø kirke 4. søndag i påsketiden Gudstjeneste Granerud Joh. 13, med nattverd :00 Helgøya kirke 5. søndag i påsketiden Gudstjeneste Samtalegudstjeneste for konfirmanter Granerud Luk. 13, :00 Nes kirke 6. søndag e. påske Gudstjeneste Samtalegudstjeneste for konfirmanter Granerud Matt. 7, :00 Stavsjø kirke 17.mai (Kr.himmelf.dag) Gudstjeneste Granerud Matt 22, Ingen gudstj. Søndag før pinse Joh. 3, Konfirmasjonsgudstjenestene for 2012 er på følgende datoer: Stavsjø kirke 27. mai kl og Nes kirke 3. juni kl Helgøya kirke 3. juni kl Navn på konfirmantene kommer i neste nummer. 17.mai Dette året blir 17.mai feiringen for bygda vår på Stavsjø. Det er gudstjeneste i Stavsjø i kirke kl Babysang Velkommen til en hyggelig stund for deg og babyen med sang, bevegelser og sosialt samvær i Nes kirke på Tingnes. Vi møtes annenhver torsdag kl og avslutter med lett servering. Datoer våren 2012: Det serveres kaffe, te og frukt/sjokolade! Pris kr 250,- Passende alder ved kursstart er fra 1-9 måneder. Kontakt gjerne Kirsten Bjerkestrand Tschudi: Påmelding på nett: Ny gudstjenesteliturgi i Nes sokn Nes Menighetsråd oppnevnte i fjor høst et utvalg som skulle se på den nye liturgien. Utvalget består av Gro Solbakk, Trygve Tørud, Ljubo Ivanov, Torbjørn Granerud og undertegnede. Vi kunne selvsagt ikke begynne med helt blanke ark, men hadde rammer å forholde oss til. Det er «Ordning for hovedgudstjeneste», som ble vedtatt av Kirkemøtet Her er det alternativer for de ulike delene av gudstjenesten. Noen av alternativene ligger nært opp til slik liturgien er i dag, mens andre er en god del annerledes. Det er mulighet for å bruke mer prosesjoner. Nytt er at det blir nattverd hver gang det er vanlig gudstjeneste. Menigheten skal stå under evangelielesningen, men sitte ved de andre tekstlesningene. Av de tingene vi har diskutert er: Valg av samlingsbønnplassering og valg av syndsbekjennelse, plassering av syndsbekjennelsen, utdelingssted og utdelingsform ved nattverd og om menigheten skal stå under første og siste salme og eventuelt andre salmer. Det er også noe som kalles medliturg, som kan få en viktigere rolle. Denne skal ikke bare være tekstleser, men kan for eksempel få oppgaver som å informere om dagens gudstjeneste. Det positive er at det kan gjøres lokale tilpasninger, og at menigheten kan få ganske stor mulighet for å påvirke. Men for noen kan det bli litt utrygt når det forandres på liturgien som har vært uendret siden Derfor må det lages bra informasjon på arket som blir utdelt til gudstjenesten. Det forslaget vi har utarbeidet vil bli testet ut allerede i slutten av februar. Det er veldig verdifullt at det kommer synspunkter på dette! Det må være et ekstraordinært årsmøte for å vedta den nye liturgien. (Det ordinære årsmøtet er i starten av mars, og det vil bli for tidlig.) Etter at liturgien er vedtatt på årsmøtet, så skal den godkjennes av prost og biskop. Siste frist for å ta i bruk den nye liturgien er 1. søndag i advent i år. Margaret Lyngstad

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Løten Menighetsblad. Nå starter vi!

Løten Menighetsblad. Nå starter vi! Løten Menighetsblad Nr. 1 April 2015 66. årgang Nå starter vi! Hele landet har nå fått statlige tildelinger til trosopplæring etter antall barn og unge i menigheten, også Løten. Bakgrunnen er at det som

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Det er vår! Kjør forsiktig!

Det er vår! Kjør forsiktig! Årgang 70 Mai/Juni 2010 Våler kommune Kom mai du kostbare... side 5 Det er vår! Kjør forsiktig! Forandringer ved legekontoret side 6 Vellykket Ung Messe side 15 Barn gir til barn i fattige land side 20

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så?

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Modum menighetsblad NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer